Nummer 47/14 19 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 47/14 19 november 2014"

Transcription

1 Nummer 7/1 19 november 201

2 Nummer 7/ november 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 1 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 1 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadres Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadress Postbus Post Office Box: HJ Den Haag 2501 HJ Den Haag Telefoon: Telephone: +31(0) Telefax: Telefax: +31(0) Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Account: Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A

3 Nummer 7/ november 201 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 12 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 169 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 219 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 220 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 221 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 222 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 223 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 22 Heading MED Contains data concerning other communications. 225 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 23 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 7/ november 201 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (3) Oorspronkelijk land van indiening (3) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (0) Datum van inschrijving (0) Date(s) of making available to the public (1) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (1) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (2) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (2) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (3) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (3) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date () Datum van openbaarmaking () Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (5) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (5) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (6) Inschrijvingsdatum conclusies (6) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (7) Verleningsdatum octrooi (7) Date from which the patent takes effect (8) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (8) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (5) Korte aanduiding (5) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

5 Nummer 7/1 19 november 201 (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s) (7) Naam gemachtigde (7) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (8) Aangewezen landen bij regionale octrooien (8) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Application number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (9) Expiratiedatum voor een topografie (9) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 7/ november 201 Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) C05F 17/02 A01G 1/0 (21) (22) (5) Pull mat. (71) Bonar B.V. te Zele, België (BE) (7) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Ives Jean Jenny Ghislain Swennen te Hansbeke, België (BE) Tim Parrein te Gent, België (BE) Kris Luc Rob Coen te Lede, België (BE) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (1) (51) A01K 1/12 A01K 1/06 A01K 1/02 A01K 1/00 (21) (22) (5) Fence system comprising a gate. (71) Hanskamp AgroTech B.V. te Zelhem (7) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Hendrik Jan Hanskamp te Zelhem (1) (51) A01K 39/012 (21) (22) (5) Poultry feed distribution system with feeding devices having rotatable attachment parts with drop tubes hingedly connected thereto. (71) ROXELL bvba te Maldegem, België (BE) (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Brecht van Kerrebroeck te Wanzele, België (BE) (1) (51) B65D 85/50 A01K 67/033 A01K 7/00 (21) (22) (5) Device for confining Bumblebees, use of a laminate material for confining bumblebees and method for confining bumblebees. (71) Koppert B.V. te Berkel en Rodenrijs (7) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Remco Walter Huvermann te Berkel en Rodenrijs Edwin Muijt te Berkel en Rodenrijs Peter Sima te Nové Zámky, Slovakije (SK) Richard Németh te Nové Zámky, Slovakije (SK) (1) (51) A5B 25/00 A5B 11/00 (21) (22) (5) Verlichtingssamenstel. (71) Hemsson B.V. te Wierden (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Herman Johan Achterhuis te Wierden (1) (51) A61C 8/00 (21) (22) (5) Gebitsprothese inrichting voor het herstellen van een gebit. (71) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (7) drs. Quintelier te DIEGEM (72) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (31) 13/01037 (32) (33) Frankrijk (1) (51) A61H 9/00 (21) (22) (5) Apparaat voor het stimuleren van de genezing bij mensen met RSIklachten. (71) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (72) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (1) (51) B01D 5/1 B01D 19/00 B01D 17/02 (21) (22) (5) Inrichting voor het scheiden van een fluïdum in twee componenten. (71) Climate Invest B.V. te Valetta, Malta (MT) (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jacobus Lambertus van Merksteijn te Zermatt, Zwitserland (CH) (1) (51) B05D 1/3 B05D 1/02 (21) (22) (5) A method of applying adhesive. (71) Saba Dinxperlo B.V. te Dinxperlo (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Leonard Johan Heusinkveld te Aalten Antonius Wilhelmus Zaarbelink te Gaanderen Johannes Gerardus Ettema te Spankeren Rudolph Frank de Block te Steenenkamer (1) (51) B29C 7/26 A23K 1/00 (21) (22) (5) Matrijs voor het tot een vooraf bepaald profiel extruderen van een extrudeerbaar materiaal, eindstuk voor een matrijs, alsmede een extrusie-inrichting omvattende een matrijs. (71) Aarts Montage Techniek te Hilvarenbeek (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Roel Jacobus Theodorus Nicolaas Aarts te Hilvarenbeek (1) (51) H02K 7/12 H02K 7/08 B63H 5/125 B63H 21/30 (21) (22) (5) POD met lange flexibele schroefas. (71) Blue Thruster B.V. te Bussum (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag

7 Nummer 7/ november 201 (72) Herbert Jan Koelman te Bussum Dick-Jan de Blaeij te Bussum Markus van der Laan te Oegstgeest (1) (51) B65G 57/30 (21) (22) (5) Crate stacker. (71) Apparatenbouw Verboom B.V. te Dordrecht (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Matthieu Verboom te Dordrecht (1) (51) C12Q 1/68 C01B 31/0 (21) (22) (5) Coating of graphene. (71) Technische Universiteit Delft te Delft (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Gregory Fabrice Schneider te Delft Cornelis Dekker te Delft (1) (51) C05G 3/00 C05D 1/00 C01D 5/00 (21) (22) (5) Fertilizer for foliar use. (71) Tessenderlo Chemie N.V. te Brussel, België (BE) (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Michel Marchand te Brussel, België (BE) Nicolas White te Brussel, België (BE) Peter Landuyt te Brussel, België (BE) Peter Luts te Brussel, België (BE) (31) (32) (33) (1) (51) C09J 7/02 (21) (22) (5) Dubbelzijdig klevend band, werkwijze en foto-lithografische hulpinrichting. (71) Multifoil B.V. te VIANEN (7) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Johannes Wilhelmus Gerardus Hooft te Hagestein (1) (51) C12N 9/10 C07H 21/00 A01H 5/02 (21) (22) (5) Gene encoding a mutant protein providing a decorative flowering phenotype in plants. (71) DNA Green Group B.V. te De Lier (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Izaak Johannes Vlielander te De Lier Chunting Lang te De Lier Paulus Cornelis Maris te De Lier Roger Adrianus Peeters te Weert (31) PCT/EP2013/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)() (1) (51) E0B 5/8 E0B 5/38 E0B 5/32 (21) (22) (5) Vloerplaat, werkwijze voor de vervaardiging van een vloerplaat en werkwijze en gebruik van een dergelijke vloerplaat voor het vormen van een vloer in een bouwwerk zoals een gebouw. (71) JAWIHO B.V. te Nieuwerkerk a.d. IJssel (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Jan Hendrik de Wit te Nieuwerkerk a.d. IJssel (1) (51) F2F 13/068 F2F 13/062 (21) (22) (5) Air outlet. (71) Nijburg Industrie B.V. te Sappemeer (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hans Cornelis Verbeek te Sappemeer Arno Gons te Sappemeer (1) (51) H01L 21/68 G03F 7/20 (21) (22) (5) Alignment sensor, lithographic apparatus and alignment method. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (7) ir. Maas te Veldhoven (72) Arie den Boef te Veldhoven Simon Mathijssen te Veldhoven Patricius Tinnemans te Veldhoven (31) 61/ (32) (33) (1) (51) G0B 19/26 (21) (22) (5) Clock with sunlight indicator. (71) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (1) (51) G06F 3/08 (21) (22) (5) Interactive Geospatial Map. (71) Palantir Technologies, Inc. te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van (7) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Dan Cervelli te Palo Alto CA California, Verenigde Staten van Cai Gogwilt te Palo Alto CA California, Verenigde Staten van Bobby Prochnow te Palo Alto CA California, Verenigde Staten van (31) 61/ / (32) (33) (1) (51) H01L 31/18 H01L 31/05 H01L 31/022 (21) (22) (5) Solar panel and method for manufacturing such a solar panel. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Maurice Joseph Anna Augustinus Goris te Petten Wilma Eersenstein te Petten Ian John Bennet te Petten (1) (51) H01L 31/18 H01L 31/05 H01L 31/08 H01L 31/022 (21) (22) (5) Solar panel and method for manufacturing such a solar panel. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Ian John Bennett te PETTEN Johannes Adrianus Maria van Roosmalen te Petten Maurice Joseph Anna Augustinus Goris te Petten

8 Nummer 7/ november 201 (31) (32) (33) Nederland (1) (51) H01M 8/22 F03G 7/00 B01D 61/00 (21) (22) (5) Method for generating energy from a gas flow, and system and plant for energy generation from a flue gas. (71) Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology te Leeuwarden (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Hubertus Victor Marie Hamelers te Leeuwarden Olivier Camille Schaetzle te Leeuwarden Pieter Maarten Biesheuvel te LEEUWARDEN Cees Jan Nico Buisman te Leeuwarden (1) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een sensoreenheid en een telefoon. (71) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etiënne Herman Walter Blondeel te Terheijden (31) (32) (33) Nederland (1) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een deurbeleenheid en een telefoon. (71) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etienne Herman Walter Blondeel te Terheijden (1)

9 Nummer 7/ november 201 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A01F 15/10 A01F 15/06 A01D 90/0 (21) (22) (5) Snijdinrichting voor een oogstmachine. (73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH te Grieskirchen, Oostenrijk (AT) (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Dip.-Ing. Klaus Aumayr te Scharten, Oostenrijk (AT) (31) (32) (33) (7) (51) A01K 1/12 A01K 1/06 A01K 1/02 A01K 1/00 (21) (22) (5) Fence system comprising a gate. (73) Hanskamp AgroTech B.V. te Zelhem (7) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Hendrik Jan Hanskamp te Zelhem (7) (51) A01K 39/012 (21) (22) (5) Poultry feed distribution system with feeding devices having rotatable attachment parts with drop tubes hingedly connected thereto. (73) ROXELL bvba te Maldegem, België (BE) (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Brecht van Kerrebroeck te Wanzele, België (BE) (7) (51) B65D 85/50 A01K 67/033 A01K 7/00 (21) (22) (5) Device for confining Bumblebees, use of a laminate material for confining bumblebees and method for confining bumblebees. (73) Koppert B.V. te Berkel en Rodenrijs (7) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Remco Walter Huvermann te Berkel en Rodenrijs Edwin Muijt te Berkel en Rodenrijs Peter Sima te Nové Zámky, Slovakije (SK) Richard Németh te Nové Zámky, Slovakije (SK) (7) (51) A5B 25/00 A5B 11/00 (21) (22) (5) Verlichtingssamenstel. (73) Hemsson B.V. te Wierden (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Herman Johan Achterhuis te Wierden (7) (51) A61C 8/00 (21) (22) (5) Gebitsprothese inrichting voor het herstellen van een gebit. (73) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (7) drs. Quintelier te DIEGEM (72) Michel Arnaud te Embrun, Franck Bonnet te Cannes, Hadi Antoun te Parijs, Frankrijk (FR) Alain Gracia te Lege-Cap-Ferret, (31) 13/01037 (32) (33) Frankrijk (7) (51) A61H 9/00 (21) (22) (5) Apparaat voor het stimuleren van de genezing bij mensen met RSIklachten. (73) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (72) Maarten Cornelis Maria Coolen te Nieuwersluis (7) (51) A63C 1/16 (21) (22) (5) Schaats met losneembare schoen. (73) CFP Europe B.V. te IJsselstein (7) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Willem Jan van Soest te Hendrik- Ido-Ambacht Anke Kempen te Delft Fokko Jan Munneke te Rotterdam (7) (51) B01D 5/1 B01D 19/00 B01D 17/02 (21) (22) (5) Inrichting voor het scheiden van een fluïdum in twee componenten. (73) Climate Invest B.V. te Valetta, Malta (MT) (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jacobus Lambertus van Merksteijn te Zermatt, Zwitserland (CH) (7) (51) B05D 1/3 B05D 1/02 (21) (22) (5) A method of applying adhesive. (73) Saba Dinxperlo B.V. te Dinxperlo (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Leonard Johan Heusinkveld te Aalten Antonius Wilhelmus Zaarbelink te Gaanderen Johannes Gerardus Ettema te Spankeren Rudolph Frank de Block te Steenenkamer (7) (51) B09B 3/00 B03B 9/06 B03B 5/28 (21) (22) (5) Werkwijze voor het verwerken van puin. (73) Olthof Groep B.V. te Sappemeer (72) Klaas Jan Olthof te Sappemeer (7) (51) B29C 7/26 A23K 1/00 (21) (22) (5) Matrijs voor het tot een vooraf bepaald profiel extruderen van een extrudeerbaar materiaal, eindstuk voor een matrijs, alsmede een extrusie-inrichting omvattende een matrijs. (73) Aarts Montage Techniek te Hilvarenbeek (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Roel Jacobus Theodorus Nicolaas Aarts te Hilvarenbeek

10 Nummer 7/ november 201 (7) (51) H02K 7/12 H02K 7/08 B63H 5/125 B63H 21/30 (21) (22) (5) POD met lange flexibele schroefas. (73) Blue Thruster B.V. te Bussum (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Herbert Jan Koelman te Bussum Dick-Jan de Blaeij te Bussum Markus van der Laan te Oegstgeest (7) (51) B65D 90/00 (21) (22) (5) Container. (73) Nippon Express Co., Ltd. te Higa- Shimba, Japan (JP) NITTSU Research Institute and Consulting, Inc. te Higa-Shimba, Japan (JP) (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hiroshi Mizuno te Itikawa, Japan (JP) Aiko Higashida te Yokohama, Japan (JP) Tatuo Matumoto te Namegawamati, Japan (JP) (31) (32) (33) China (7) (51) B65G 57/30 (21) (22) (5) Crate stacker. (73) Apparatenbouw Verboom B.V. te Dordrecht (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Matthieu Verboom te Dordrecht (7) (51) C12Q 1/68 C01B 31/0 (21) (22) (5) Coating of graphene. (73) Technische Universiteit Delft te Delft (7) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Gregory Fabrice Schneider te Delft Cornelis Dekker te Delft (7) (51) C05G 3/00 C05D 1/00 C01D 5/00 (21) (22) (5) Fertilizer for foliar use. (73) Tessenderlo Chemie N.V. te Brussel, België (BE) (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Michel Marchand te Brussel, België (BE) Nicolas White te Brussel, België (BE) Peter Landuyt te Brussel, België (BE) Peter Luts te Brussel, België (BE) (31) (32) (33) (7) (51) C09J 7/02 (21) (22) (5) Dubbelzijdig klevend band, werkwijze en foto-lithografische hulpinrichting. (73) Multifoil B.V. te VIANEN (7) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Johannes Wilhelmus Gerardus Hooft te Hagestein (7) (51) E0B 5/8 E0B 5/38 E0B 5/32 (21) (22) (5) Vloerplaat, werkwijze voor de vervaardiging van een vloerplaat en werkwijze en gebruik van een dergelijke vloerplaat voor het vormen van een vloer in een bouwwerk zoals een gebouw. (73) JAWIHO B.V. te Nieuwerkerk a.d. IJssel (7) drs. Derks te Amsterdam (72) Jan Hendrik de Wit te Nieuwerkerk a.d. IJssel (7) (51) F2F 13/068 F2F 13/062 (21) (22) (5) Air outlet. (73) Nijburg Industrie B.V. te Sappemeer (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hans Cornelis Verbeek te Sappemeer Arno Gons te Sappemeer (7) (51) G03F 7/20 (21) (22) (5) Support module for lithography system. (73) Mapper Lithography IP B.V. te Delft (7) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Alje Geert Dunning te Delft (31) (32) (33) Nederland (7) (51) G0B 19/26 (21) (22) (5) Clock with sunlight indicator. (73) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (7) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Henricus Petrus Martinus Sijbers te Son en Breugel (7) (51) H01L 31/18 H01L 31/05 H01L 31/022 (21) (22) (5) Solar panel and method for manufacturing such a solar panel. (73) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (7) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Maurice Joseph Anna Augustinus Goris te Petten Wilma Eersenstein te Petten Ian John Bennet te Petten (7) (51) H01M 8/22 F03G 7/00 B01D 61/00 (21) (22) (5) Method for generating energy from a gas flow, and system and plant for energy generation from a flue gas. (73) Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology te Leeuwarden (7) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Hubertus Victor Marie Hamelers te Leeuwarden Olivier Camille Schaetzle te Leeuwarden Pieter Maarten Biesheuvel te LEEUWARDEN Cees Jan Nico Buisman te Leeuwarden (7) (51) H0J 3/00 H0B 7/26 H0B 7/06 H0B 7/0 H0B 7/02 H0B 15/00 H0B 1/56 (21) (22) (5) Signaling for downlink coordinated multipoint in a

11 Nummer 7/ november 201 wireless communication system. (73) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Kamran Etemad te Potomac, Maryland, Verenigde Staten van Alexei Davydov te Nizhny Novgorod, Russische Federatie (RU) (31) 61/ / (32) (33) (7) (51) H0N 21/258 H0N 21/233 H0L 29/08 H0L 29/06 (21) (22) (5) Device orientation capability exchange signaling and server adaptation of multimedia content in response to device orientation. (73) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (7) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Ozgur Oyman te San Jose, California, Verenigde Staten van (31) 61/ / /71902 (32) (33) (7) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een deurbeleenheid en een telefoon. (73) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etienne Herman Walter Blondeel te Terheijden (7) (51) H0M 11/02 G08B 3/10 (21) (22) (5) Combinatie van een sensoreenheid en een telefoon. (73) GOLD=MINE B.V. te Terheijden (7) ir. Jong te Enschede (72) Etiënne Herman Walter Blondeel te Terheijden (31) (32) (33) Nederland (7)

12 Nummer 7/ november 201 EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (3) IPC klasse (51) Naam/Woonplaats aanvrager (71) EP C21B 3/08 Paul Wurth S.A. Luxembourg / LU

13 Nummer 7/ november 201 EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01D 78/10 A01B 73/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (5) MACHINE DE FENAISON AVEC DES STRUCTURES LATÉRALES REPLIABLES (73) KUHN S.A. te SAVERNE, (72) QUIRIN, Michel te ALLENWILLER, NEUERBURG, Horst te SAVERNE, (51) A01D 3/18 (11) EP (21) EP (22) (5) Mähfingeranordnung (73) Erfindergemeinschaft Gustav und Fred Schumacher GbR te EICHELHARDT, BONDSREPUBLIEK (72) Schumacher, Friedrich-Wilhelm te BIRNBACH, Schumacher, Gustav te EICHELHARDT, BONDSREPUBLIEK (51) A01F 11/06 A01D 5/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) BIOMASS CONVEYING AND DISTRIBUTING SYSTEM FOR A HARVESTER (73) CNH Industrial Belgium nv te 8210 ZEDELGEM, België (BE) (72) RICKETTS, Jonathan E. te EPHRATA, PENNSYLVANIA 17522, BORSDORF, John J. te LEOLA, PENNSYLVANIA 1750, Verenigde Staten van MINNIHAN, James W. te MOLINE, ILLINOIS 61265, Verenigde Staten van (51) A01G 17/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Oostenrijk (5) HALTEMITTEL ZUR FÜHRUNG VON RANKENGEWÄCHSEN (73) Winterleitner, Otto te 8073 FELDKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (72) Winterleitner, Otto te 8073 FELDKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (51) A01G 23/083 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (5) A FELLER DEVICE WITH A MOVABLE DELIMBING BLADE (73) Waratah OM OY te JOENSUU, Finland (FI) (72) KESKINEN, Juho te FI-3330 TAMPERE, Finland (FI) KINNUNEN, Kari te FI JOENSUU, Finland (FI) HANNE, Kari te FI KANGASALA, Finland (FI) (51) B05B 3/0 A01G 25/00 (11) EP26502 (21) EP (22) (5) REGNER (73) HUSQVARNA AB te HUSKVARNA, Zweden (SE) (72) RENNER, Thomas te ULM, KISTLER, Michael te ULM, (51) A01G 25/16 (11) EP (21) EP (22) (31) MI (32) (33) Italië (5) Electronic control unit with one or two ways controlled by electrovalves for programmed watering of lawns, gardens, flower boxes and similar spaces (73) CLABER S.P.A. te FIUME VENETO (PN), Italië (IT) (72) Brundisini, Andrea te PORDENONE, Italië (IT) Franchini, Gaetano te FIUME VENETO (PN), Italië (IT) De Biasi, Roberto te PORDENONE, Italië (IT) (51) A01K 5/00 (11) EP28263 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) FAHRZEUG FÜR DIE MOBILE MISCHFUTTERAUFBEREITUNG (73) TH. Buschhoff GmbH & Co. te AHLEN, BONDSREPUBLIEK (72) FÖGELING, Willi te 5939 LÜDINGHAUSEN, LÜTKE HARMANN, Reinhold te 832 SENDENHORST, (51) A01K 5/00 A01K 31/0 A01K 31/00 (11) EP26268 (21) EP (22) (31) (32) (33) Nederland (5) DEVICE AND METHOD FOR CLEANING A SUPPORT STRUCTURE FOR POULTRY HOLDERS (73) Marel Stork Poultry Processing B.V. te 5831 AV BOXMEER (72) VAN DEN NIEUWELAAR, Adrianus Josephes te NL-521 XG GEMERT PETERS, Erik Hendrikus Werner te NL-5831 CX BOXMEER STALS, Peter Simon Gerardus te NL-5735 CT AARLE-RIXTEL (51) A01K 89/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË

14 Nummer 7/ november 201 (5) A fixed spool fishing reel (73) Fox International Group Limited te HAINAULT ESSEX IG6 3UT, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Taylor, Adam Richard Ellis te LOUGHTON, ESSEX IG10 2QH, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A01M 7/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Verfahren zum Betrieb einer agraren Ausbringeinrichtung (73) Schulte, Reinhold te PADERBORN, BONDSREPUBLIEK (72) Schulte, Reinhold te PADERBORN, BONDSREPUBLIEK (51) C11D 7/26 C11D 7/10 C11D 3/8 B08B 7/00 A61L 2/18 A01P 1/00 A01N 7/ A01N 3/80 A01N 33/12 A01N 31/02 A01N 25/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zwitserland (5) FORMBARE MASSE ZUR DESINFEKTION VON OBERFLÄCHEN AUF BASIS VON VERNETZTEN HYDROPROPYLIERTEN POLYGALACTOMANNAN (73) Joker AG te 3210 KERZERS/FR, Zwitserland (CH) (72) FLURY, Meinrad te 3210 KERZERS/FR, Zwitserland (CH) DIETRICH, René, H. te 8597 LANDSCHLACHT, Zwitserland (CH) (51) A01P 13/00 A01N 57/20 A01N 25/30 A01N 25/22 (11) EP2805 (21) EP (22) (31) VA (32) (33) Italië (5) AQUEOUS HERBICIDE CONCENTRATE (73) Lamberti SpA te 2101 ALBIZZATE (VA), Italië (IT) (72) BOHUS, Peter te 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Hongarije (HU) DI MODUGNO, Rocco te 2003 GIUSSANO (MB), Italië (IT) PAGANINI, Gianfranco te MAGNAGO (MI), Italië (IT) PICCO, Cristina te NOSATE (MI), Italië (IT) LI BASSI, Giuseppe te GAVIRATE (VA), Italië (IT) (51) A01P 3/00 A01N 55/00 A01N 31/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) VERWENDUNG VON ORTHO- PHENYLPHENOL UND/ODER DESSEN DERIVATEN ZUR HEMMUNG DER ASEXUELLEN VERMEHRUNG VON PILZEN (73) Henkel AG & Co. KGaA te 0589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (72) WEIDE, Mirko te 0223 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK SCHLÖSSER, Anja te 762 NEUSS, BONDSREPUBLIEK BOCKMÜHL, Dirk te 2113 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK BREVES, Roland te 0822 METTMANN, BONDSREPUBLIEK BOLTE, Andreas te 0627 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK GERKE, Thomas te 168 NEUSS, SCHUNK, Achim te 0593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (51) A01P 3/00 A01N 7/0 A01N 37/2 A01N 37/36 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) VERWENDUNG VON MALEINSÄUREIMID-SALZEN ZUM BEKÄMPFEN PHYTOPATHOGENER PILZE (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 0789 MONHEIM, (72) SEITZ, Thomas te 076 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK HIMMLER, Thomas te ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK BENTING, Jürgen te 2799 LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike te NEUWIED, (51) A61K 31/505 A61K 31/15 A01N 3/5 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) Combination comprising the MEK inhibitor N-{3-[3-cyclopropyl-5-(2- fluoro--iodo- phenylamino)-6,8- dimethyl-2,,7-trioxo-3,,6,7- tetrahydro-2h-pyrido[,3- d]pyrimidin-1- yl]phenyl}acetamide and the Akt inhibitor N-{(1S)-2-amino-1-[(3- fluorophenyl)methyl]ethyl}-5- chloro--(-chloro-1- methyl-1h- pyrazol-5-yl)-2- thiophenecarboxamide (73) GlaxoSmithKline LLC te WILMINGTON, DELAWARE 19808, (72) DUMBLE, Melissa te PISCATAWAY NJ 0885, Verenigde Staten van GILMER, Tona te RESEARCH TRIANGLE PARK NC 27709, KUMAR, Rakesh te COLLEGEVILLE PA 1926, Verenigde Staten van LEBOWITZ, Peter, F. te COLLEGEVILLE PA 1926, MORRIS, Shannon, Renae te RESEARCH TRIANGLE PARK NC 27709, Verenigde Staten van LAQUERRE, Sylvie te KING OF PRUSSIA PA 1906, Verenigde

15 Nummer 7/ november 201 Staten van (51) A01N 59/20 A01N 59/16 A01N 7/ A01N 3/80 A01N 3/653 A01N 3/0 A01N 1/10 A01N 37/22 A01N 31/16 A01N 31/0 A01N 25/3 A01N 25/10 (11) EP (21) EP (22) (31) PCT/US02/2318 (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)() (5) ANTIMICROBIAL MELAMINE RESIN AND PRODUCTS MADE THEREFROM (73) MICROBAN PRODUCTS COMPANY te HUNTERSVILLE, NC 28078, (72) HANRAHAN, William, D. te CHARLOTTE, NC 28216, ONG, Ivan W. te CHARLOTTE, NC 28210, Verenigde Staten van PARIANO, Laurie, J. te CHARLOTTE, NC 28269, (51) C12N 5/0783 C12N 15/85 A61K 5/06 A61K 39/00 A61K 35/1 A01N 63/00 (11) EP (21) EP (22) (31) 9211 P (32) (33) (5) Constitutive expression of costimulatory ligands on adoptively transferred T lymphocytes (73) MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER te NEW YORK, NY 10021, Verenigde Staten van (72) Sadelain, Michel te NEW YORK, NY 10025, Verenigde Staten van Stephan, Matthias te BOSTON, MA 02215, Verenigde Staten van (51) A01P 7/0 A01N 63/0 A01N 25/00 A01G 1/00 (11) EP22005 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) COMPOSITION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS AND METHOD OF PRODUCTION AND APPLICATION FOR INSECT CONTROL (73) The United States of America, as represented by the Secretary of Agriculture te WASHINGTON, DC , Verenigde Staten van (72) JACKSON, Mark, A. te PEORIA IL 6160, Verenigde Staten van JARONSKI, Stefan, T. te SIDNEY, MT , Verenigde Staten van (51) B65B 9/10 A22C 13/00 (11) EP (21) EP (22) (5) METHOD FOR CLOSING THE END OF FOLDED TUBULAR CASINGS (73) VISCOFAN, S.A. te PAMPLONA, Spanje (ES) (72) OLLETA REMÓN, Agustin te E PAMPLONA, Spanje (ES) AZCÁRATE GALLUÉS, Carlos te E PAMPLONA, Spanje (ES) LONGO ARESO, Carlos te E PAMPLONA, Spanje (ES) MARTINEZ GARCÍA, Esteban te E PAMPLONA, Spanje (ES) JIMENEZ FERNÁNDEZ, Javier te E PAMPLONA, Spanje (ES) ALUSTIZA CUMBA, Jesus te E PAMPLONA, Spanje (ES) AYECHU REDÍN, Jesus te E PAMPLONA, Spanje (ES) GIL RUIZ, Antonio Manuel te E PAMPLONA, Spanje (ES) PUENTE LOPATEGUI, Roberto te E PAMPLONA, Spanje (ES) (51) A22C 21/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Denemarken (5) METHOD AND APPARATUS FOR SUSPENDING POULTRY TO BE SLAUGHTERED (73) Linco Food Systems A/S te 8380 TRIGE, Denemarken (DK) (72) KJELDSEN, Poul te DK-800 EBELTOFT, Denemarken (DK) ANDERSEN, Torben te DK-8500 GRENÅ, Denemarken (DK) (51) A23L 3/3535 A23L 3/3508 A23L 1/218 A23L 1/212 A23B 7/157 A23B 7/15 (11) EP (21) EP (22) (5) Bain de saumure pour la conservation de fruits destinés à être confits, semi-confits, glacés, aromatisés ou non. (73) Marliagues, Jean te 800 APT, (72) Marliagues, Jean te 800 APT, (51) A23L 1/09 A23L 1/0522 A23C 9/15 A23C 9/137 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (5) PROCEDE DE PREPARATION D'UN PRODUIT ALIMENTAIRE SEMI- FLUIDE (73) Compagnie Gervais Danone te PARIS, (72) NOBLE, Olivier te F-9100 ORSAY, DEPIERRIS, Anne te F BREUILLET, (51) A23C 9/15 A23C 9/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) METHOD OF FRACTIONATING DAIRY COMPOSITIONS (73) Select Milk Producers, Inc. te ARTESIA, NM 88210, Verenigde Staten van (72) DUNKER, John, M. te ROGERSVILLE, MO 6572, MCCLOSKEY, Michael, J. te DEMOTTE, IN 6310, Verenigde

16 Nummer 7/ november 201 Staten van GOMEZ, Timothy, J. te LEESBURG, INDIANA 6538, Verenigde Staten van (51) A23L 1/303 A23L 1/30 A23L 1/053 A23L 1/035 A23L 1/01 A23D 7/005 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) FOOD PRODUCT CONTAINING ETHYLCELLULOSE (73) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC, a company registered in England and Wales under company no. 12 te LONDON ECY 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) BOT, Arjen te NL-3133 AT VLAARDINGEN WIERINGA, Jan, Alders te NL-3133 AT VLAARDINGEN (51) A23F 5/38 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (5) FOAMING COFFEE COMPOSITIONS (73) Kraft Foods R & D, Inc. te DEERFIELD, IL 60015, Verenigde Staten van (72) IMISON, Thomas, Philip te OXFORDSHIRE OX16 FP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C08G 63/20 C08G 63/12 A23G /08 (11) EP23637 (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) USE OF A POLYESTER AS AN ELASTOMER COMPONENT FOR GUM BASES (73) Gumlink A/S te 7100 VEJLE, Denemarken (DK) (72) YAMAMOTO, Motonori te MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK MACH, Helmut te HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A61K 31/96 A23K 1/00 (11) EP23639 (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) USE OF AZAPERONE FOR IMPROVING GROWTH PERFORMANCE (73) Elanco Animal Health Ireland Limited te DUBLIN, Ierland (IE) (72) VAN GELDEREN, Rainier Johannes Hendrikus te B-230 BEERSE, België (BE) (51) A23K 1/18 A23K 1/16 (11) EP1953 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) DIETARY METHODS FOR CANINE PERFORMANCE ENHANCEMENT (73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 5202, (72) DAVENPORT, Gary, Mitchell te DAYTON, OHIO 515, Verenigde Staten van KELLY, Russell, Lee te EATON, OHIO 5320, Verenigde Staten van ALTOM, Eric, Karl te EATON, OHIO 5320, Verenigde Staten van LEPINE, Allan, John te DAYTON, OHIO 51, Verenigde Staten van (51) A61K 36/81 A61K 36/8 A23L 1/30 A23L 1/275 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Israël (5) CAROTENOID FORMULATION (73) Lycored Natural Products Industries Ltd te 8102 BEER- SHEVA, Israël (IL) (72) GARTI, Nissim te RAMOT, Israël (IL) ZELKHA, Morris te OMER 8965, Israël (IL) SEDLOV, Tanya te 896 BEER SHEVA, Israël (IL) (51) A61K 35/7 A23L 1/30 A23L 1/236 A23L 1/19 A23L 1/187 A23L 1/03 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (5) Immunostimulating composition containing lactic acid bacteria (73) House Wellness Foods Corporation te HYOGO , Japan (JP) (72) Fujiki, Takashi te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) Kawasaki, Kengo te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) Hirose, Yoshitaka te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) Murosaki, Shinji te NARA-SHI NARA , Japan (JP) Yamamoto, Yoshihiro te ITAMI-SHI HYOGO , Japan (JP) (51) A23P 1/08 A23L 1/325 A23L 1/315 A23L 1/31 A23L 1/03 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zweden (5) METHOD FOR PREPARATION OF A COATED FOOD PRODUCT (73) John Bean Technologies AB te HELSINGBORG, Zweden (SE) (72) BURNS, Ian George te WEST LOTHIAN SCOTLAND EH51 OJX, GROOT BRITTANNIË (GB) BRUNYEE, Nigel Gary te NORTH YORKSHIRE YO51 9YA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A23L 1/05 A23L 1/05 (11) EP (21) EP (22) (31)

17 Nummer 7/ november 201 (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) THICKENING AGENT COMPOSITIONS CONTAINING ALTERNAN AND ANOTHER THICKENING AGENT (73) Bayer CropScience AG te 0789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) PILLING, Jens te 287 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK (51) A7J 37/12 A23L 1/307 A23L 1/217 A23L 1/216 A23L 1/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (5) APPARATUS AND METHOD IN THE MANUFACTURE OF LOW OIL POTATO CHIPS (73) Frito-Lay Trading Company GmbH te 3011 BERNE, Zwitserland (CH) (72) SPURR, Michael, Alfred, James te LOUGHOROUGH LEICESTER LE12 7BZ, GROOT BRITTANNIË (GB) NEWBERRY, Brian, Richard te LEICESTER LE3 2GE, GROOT BRITTANNIË (GB) WARBURG, Barbara, Louise te NUNEATON WARWICKSHIRE CV11 YG, GROOT BRITTANNIË (GB) DOBSON, Lindsay, Anne te BANBURY OXFORDSHIRE OX17 2DU, GROOT BRITTANNIË (GB) TOMLINSON, Paul, Fredrick te BLABY LEICESTERSHIRE LE8 AB, GROOT BRITTANNIË (GB) BARTLETT, Glyn R. te BOERNE, TEXAS 78006, Verenigde Staten van (51) A23L 1/22 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) METHOD FOR MASKING FLAVOR OF CURCUMIN (73) San-Ei Gen F.F.I., INC. te TOYONAKA-SHI, OSAKA , Japan (JP) (72) MIUCHI, Takeshi te TOYONAKA- SHI, OSAKA , Japan (JP) TOKUNO, Katsuya te TOYONAKA- SHI, OSAKA , Japan (JP) ODA, Masashi te TOYONAKA-SHI, OSAKA , Japan (JP) NISHINO, Masayuki te TOYONAKA- SHI, OSAKA , Japan (JP) (51) A23L 1/236 A23L 1/22 (11) EP21683 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Thermally stable, high tensile strength encapsulated actives (73) Intercontinental Great Brands LLC te EAST HANOVER, NJ 07936, (72) Boghani, Navroz te FLANDERS NJ 07836, Verenigde Staten van Gebreselassie, Petros te PISCATAWAY NJ 0885, Verenigde Staten van (51) C09K 17/32 C05F 5/00 A23L 1/36 A23L 1/305 A23L 1/211 A23K 1/1 A23K 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (5) METHOD FOR PRODUCTION OF RAPESEED MEAL (73) J-Oil Mills, Inc. te TOKYO 10-00, Japan (JP) (72) SAITO, Sanshiro te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) SATO, Toshiro te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) FUJIWARA, Shigeru te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) HORI, Hajime te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) TSUNEHARA, Nobuhiko te CHUO- KU TOKYO 10-00, Japan (JP) SASAKURA, Masato te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) YAMASHITA, Masaru te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) MAEDA, Daisuke te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) NAKAGAWA, Makiko te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) MOMIYAMA, Kaoru te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) YOSHIDA, Takeshi te CHUO-KU TOKYO 10-00, Japan (JP) (51) A61L 2/18 A23L 3/3508 A23L 3/35 A23B 7/10 A23B /12 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) AN IMPROVED PERACETIC ACID COMPOSITION (73) FMC Corporation te PHILADELPHIA, PA 19103, (72) ROVISON, John M. te SANBORN, NY 1132, Verenigde Staten van LAPHAM, Donald, III. te LOCKPORT, NY 109, Verenigde Staten van ABRAHAM, Shibu te STEWARTSVILLE, NJ 08886, HOMAN, Mary te SAN ANTONIO, TX 28260,, Verenigde Staten van (51) A23P 1/12 A23L 1/325 A23L 1/317 A23L 1/315 A23L 1/31 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) LOW SHEAR MEAT ANALOG (73) Mars, Incorporated te MCLEAN, VA , Verenigde Staten van (72) TORNEY, Allan, A. te BRAMPTON, ONTARIO L6X 2A9, Canada (CA) REISER, Ralf te FRANKLIN TN 3706, Verenigde Staten van ORTIZ MALDONADO, Diana, L. te VALHALLA, NY 10595, Verenigde Staten van BEN-YOSEPH, Eyal te YOQNEAM, Israël (IL) MENDES, Alexandre, C. te LOS ANGELES CA 90066, Verenigde Staten van UNLU, Emine te MURFREESBORO

18 Nummer 7/ november 201 TN 37130, Verenigde Staten van (51) A2B 3/0 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (5) HELMET WITH INTEGRATED MEANS FOR SECURELY LOCKING IT (73) Lazer Sport NV te 2000 ANTWERPEN, België (BE) (72) VAN WAES, Sean te B- ANTWERPEN 2018, België (BE) (51) A3B 7/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) SCHAFTANORDNUNG FÜR SCHUHWERK SOWIE SCHUHWERK DAMIT (73) W.L. Gore & Associates GmbH te 8560 PUTZBRUNN, W.l. Gore & Associates Scandinavia AB te MÖLNDAL, Zweden (SE) Ecco Sko A/S te 6261 BREDEBRO, Denemarken (DK) (72) BIER, Christian te 8371 MIESBACH, BONDSREPUBLIEK NABERNIK, Stane te 000 KRANJ, Slovenië (SI) HÜBNER, Thorger te FLINTSBACH, BONDSREPUBLIEK STRÖMFORS, Tore te S-37 2 LINDOME, Zweden (SE) MØLLER HANSEN, Jakob te DK AABENRAA, Denemarken (DK) JENSEN, Frank te DK-6261 BREDEBRO, Denemarken (DK) (51) B29C 3/6 B29C 3/28 AB 18/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) LAMINATED TOUCH FASTENERS (73) Velcro Industries B.V. te WILLEMSTAD, CURAÇAO (CW) (72) GRADY, James T. te CHESTER, NEW HAMPSHIRE 03036, IANNAZZI, Peter te HAMPSTEAD, NEW HAMPSHIRE 0381, O'BRIEN, Thomas te NEW BOSTON, NEW HAMPSHIRE 03077, Verenigde Staten van DOWD, Clinton te GOFFSTOWN, NEW HAMPSHIRE 0305, COLLINS, Andrew te BEDFORD, NEW HAMPSHIRE 03110, (51) AC 3/00 AC 25/00 (11) EP22100 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) ANHÄNGER MIT INDIVIDUALISIERENDEM ELEMENT (73) Nickel, Karl-Otto te 9032 PASSAU, BONDSREPUBLIEK (72) Nickel, Karl-Otto te 9032 PASSAU, BONDSREPUBLIEK (51) A5D 0/26 A5D 3/0 (11) EP21227 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) Applikator und Kosmetikeinheit aufweisend den Applikator (73) GEKA GmbH te BECHHOFEN, BONDSREPUBLIEK (72) Geuther, Manuela te ANSBACH, BONDSREPUBLIEK Schuster, Erwin te BECHHOFEN, BONDSREPUBLIEK (51) A7D 13/02 A5F 3/1 A5F 3/10 A5F 3/0 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (5) ARRANGEMENT FOR ADJUSTING THE WIDTH OF THE CARRIER MEANS (73) Babyidea Oy te ITÄSALMI, Finland (FI) (72) LINDBLOM, Bettina te FI ITÄSALMI, Finland (FI) (51) A7L 11/0 A6B 7/0 A6B 13/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) KUPPLUNGSEINRICHTUNG UMFASSEND EINE BÜRSTENSCHEIBE UND EINEN FLANSCH (73) Süddeutsche Bürsten- und Kunststoffabrik Eugen Gutmann GmbH te LEONBERG, (72) HECK, Wolfgang te GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK (51) A6B 17/06 (11) EP (21) EP (22) (5) Brush with means for removing hair from the same (73) Wang, Huo-Pia te YEN-PING LI, CHANG-HUA CITY, Taiwan (TW) (72) Wang, Huo-Pia te YEN-PING LI, CHANG-HUA CITY, Taiwan (TW) (51) A6D 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Pinsel (73) Zenker Backformen GmbH & Co. KG te HERSBRUCK, (72) Riedl, Horst te SCHROBENHAUSEN, (51) A61G 7/018

19 Nummer 7/ november 201 A61G 7/012 A7B 9/20 A7B 21/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Denemarken (5) TELESCOPIC COLUMN, PREFERABLY FOR FURNITURE (73) Linak A/S te 630 NORDBORG, Denemarken (DK) (72) KLINKE, Norbert te DK-60 AUGUSTENBORG, Denemarken (DK) (51) A7B 88/0 (11) EP (21) EP (22) (5) Self-opening and self-closing slide assembly (73) King Slide Works Co., Ltd. te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) King Slide Technology Co., Ltd. te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) (72) Chen, Ken-Ching te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) Jhao, Yi-Syuan te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) Wang, Chun-Chiang te KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW) (51) A7B 88/16 A7B 88/1 A7B 67/0 (11) EP (21) EP (22) (31) MO (32) (33) Italië (5) A pull-out chest of drawers (73) Fami S.R.L. te ROSÀ (VI), Italië (IT) (72) Tosin, Giuseppe te BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), Italië (IT) (51) A7F 5/00 A7B 96/06 (11) EP22107 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) AUFBEWAHRUNGSSYSTEM FÜR EINEN LADERAUM EINES KRAFTFAHRZEUGS (73) Werner, Thomas te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (72) Werner, Thomas te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (51) A7C 7/ (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Bürositzmöbel mit elastomer- Lager (73) Sedus Stoll AG te WALDSHUT, BONDSREPUBLIEK (72) Maier, Peter te HERRISCHRIED, (51) A7C 23/06 A7C 23/00 A7C 20/0 (11) EP (72) UTAS, Ilker te 3950 ISTANBUL, Turkije (TR) (21) EP (22) (51) B67D 1/00 A7J 31/0 (5) Rahmen, insbesondere Lattenrost (11) EP (21) EP (73) OPTIMO Schlafsysteme Gesellschaft m.b.h. te 5280 (22) BRAUNAU AM INN, Oostenrijk (AT) (31) P (72) Wiedner, Horst te A-527 BURGKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (51) A7C 23/00 (11) EP26055 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) Vorrichtung zum über Kreuz Verbinden zweier Streben (73) Diemer & Dr. Jaspert GbR te GRASBRUNN, (72) Jaspert, Bodo F. te GRASBRUNN, BONDSREPUBLIEK Diemer, Gregor te 8556 WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A7J 31/20 A7J 31/18 A7J 31/06 A7G 19/1 (11) EP22999 (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Pitcher with infuser (73) Takeya USA Corporation te HUNTINGTON BEACH CA 9268, (72) Taketani, Hiroshi te HUNTINGTON BEACH, CA 9268, Verenigde Staten van (51) A7J 31/ A7J 31/18 A7G 19/1 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Turkije (5) A COFFEEPOT (73) Arçelik Anonim Sirketi te 3950 ISTANBUL, Turkije (TR) (32) (33) (5) ARRANGEMENT FOR DISPENSING AN ADDITIVE INTO A LIQUID STREAM (73) Aktiebolaget Electrolux te STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) JOHANSSON, Daniel L. te S ENEBYBERG, Zweden (SE) ROEL, Pedro te S SOLLENTUNA, Zweden (SE) (51) B01F 3/0 A7J 31/1 A7J 31/0 A23L 2/0 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (5) METHOD AND APPARATUS FOR CARTRIDGE-BASED CARBONATION OF BEVERAGES (73) Keurig Green Mountain, Inc. te WATERBURY, VT 05676,

20 Nummer 7/ november 201 (72) NOVAK, Thomas, J. te STOWE, VT 05672, Verenigde Staten van PACKARD, Ross te SOUTH BURLINGTON, VT 0503, PETERSON, Peter te WATERBURY, VT 05676, Verenigde Staten van GULLA, Shawn te GRAND ISLE, VT 0558, Verenigde Staten van (51) A7J 31/5 A7J 31/ (11) EP (21) EP (22) (5) Brühmaschine (73) Tchibo GmbH te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (72) Balkau, Werner te 8750 GLARUS, Zwitserland (CH) (51) A7J 36/02 A7J 27/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (5) COOKING VESSEL APPLICABLE FOR INDUCTION HEATING AND METHOD FOR MANUFACTURING THEREOF (73) Iittala Group OY AB te HELSINKI, Finland (FI) (72) PIMIÄ, Juha te FI VARKAUS, Finland (FI) (51) A7J 37/06 (11) EP (21) EP (22) (31) 6201 P (32) (33) (5) SYSTEM AND DEVICE FOR GRILLING FOODS (73) Barrett, Brad te CARTERSVILLE, GEORGIA 30120, Verenigde Staten van (72) Barrett, Brad te CARTERSVILLE, GEORGIA 30120, Verenigde Staten van (51) A7J 3/07 A7J 3/06 A7J 3/0 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) KÜCHENGERÄT UND BEARBEITUNGSGEFÄSS MIT KUPPLUNGSVORRICHTUNG (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) KOVACIC, Peter te 3303 GOMILSKO, Slovenië (SI) BRECKO, Ales te 3000 CELJE, Slovenië (SI) CATER, Matej te 3301 PETROVCE, Slovenië (SI) BLAGOTINSEK, Andrej te 2380 SLOVENJ GRADEC, Slovenië (SI) JEGRISNIK, Uros te 3313 POLZELA, Slovenië (SI) (51) A7J 3/07 (11) EP (21) EP (22) (31) 2293 P (32) (33) (5) Nested bowl retention mechanisms for food processors (73) CONAIR CORPORATION te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van (72) Krasznai, Charles te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Schnabel, Barbara te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Sandor, James te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van Chan, Chi Tong te STAMFORD, CT 06902, Verenigde Staten van (51) B01F 7/00 A7J 3/07 (11) EP2855 (21) EP (22) (31) U U (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (5) MIXING TOOL FOR STIFF DOUGH (73) De'Longhi Braun Household GmbH te NEU-ISENBERG, (72) RING, Martin te 6179 GLASHUETTEN, PREISS, Thomas te 6297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK (51) A7J 3/08 A7J 3/07 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (5) Handrührer (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (72) Danijel, Roman te 3312 LJUBNO, Slovenië (SI) Golavsek, Samo te 3312 PREBOLD, Slovenië (SI) Semeja, Uros te 3327 SMARTNO OB PAKI, Slovenië (SI) (51) B26D 7/06 B26D 3/26 B26D 3/11 B26B 27/00 A7J 3/07 (11) EP27327 (21) EP (22) (31) U (32) (33) (5) Vorrichtung zum spiralförmigen Schneiden von Obst und hartem Gemüse (73) GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG te ESLOHE, (72) Schillheim, Rudolf te ESLOHE, BONDSREPUBLIEK (51) B65H 35/00 A7K 10/36 (11) EP (21) EP (22)

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS INTERSTATE UIB CLAIMS Alabama Multi- Unit (#01) Industrial Relations Bldg. Montgomery, AL 31604 Alaska Interstate Unit (#02) P.O. Box 3-7000 Juneau, AK 99801 Arizona Interstate Liable Office (#03) Department

More information

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON Title (en) A TWIN INTERNAL ION SOURCE FOR PARTICLE BEAM PRODUCTION WITH A CYCLOTRON Title (de) DOPPELTE INTERNE IONENQUELLE FÜR PARTIKELSTRAHLHERSTELLUNG MIT EINEM ZYKLOTRON Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE

More information

Rates are valid through March 31, 2014.

Rates are valid through March 31, 2014. The data in this chart was compiled from the physician fee schedule information posted on the CMS website as of January 2014. CPT codes and descriptions are copyright 2012 American Medical Association.

More information

Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S.

Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S. Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S. 2003 MetLife Market Survey Reports Costs Vary Widely from Region to Region The average nursing home cost in the United States is $181 per day for a private

More information

Nummer 32/14 6 augustus 2014

Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 1 6 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 PEDIATRIC CENTERS PEDIATRIC TRANSPLANT CENTERS Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 University of Alabama Hospital, Birmingham, AL 3 2 1 University Medical Center, University

More information

Nummer 37/14 10 september 2014

Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 1 10 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

Nummer 08/14 19 februari 2014

Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 1 19 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

LuxeMbOurG Trading CenT re LisT Annex 1 to the special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 september 2011

LuxeMbOurG Trading CenT re LisT Annex 1 to the special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 september 2011 Luxembourg Annex 1 to the Special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 September 2011 In order to achieve the best possible result in executing security orders, the bank has

More information

Nummer 28/15 8 juli 2015

Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 1 8 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 1 7 september 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

2016 Individual Exchange Premiums updated November 4, 2015

2016 Individual Exchange Premiums updated November 4, 2015 2016 Individual Exchange Premiums updated November 4, 2015 Within the document, you'll find insights across 50 states and DC with available findings (i.e., carrier participation, price leadership, gross

More information

Nummer 29/15 15 juli 2015

Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 1 15 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Department of Veterans Affairs Quarterly Notice to Congress on Data Breaches Third Quarter of Fiscal Year 2015 April 1, 2015 through June 30, 2015

Department of Veterans Affairs Quarterly Notice to Congress on Data Breaches Third Quarter of Fiscal Year 2015 April 1, 2015 through June 30, 2015 VHA 4/1/15 VISN 01 Boston, MA 1 0 4/15/15 VISN 01 Boston, MA 1 0 4/22/15 VISN 01 Boston, MA 10 0 4/24/15 VISN 01 Boston, MA 1 0 4/27/15 VISN 01 Boston, MA 0 1 4/29/15 VISN 01 Boston, MA 0 1 4/30/15 VISN

More information

Nummer 26/14 25 juni 2014

Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 1 25 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 15/15 8 april 2015

Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 1 8 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/13 13 februari 2013

Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 1 13 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Nummer 39/13 25 september 2013

Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 1 25 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Student Loan Wage Garnishments Payee List

Student Loan Wage Garnishments Payee List Susan Combs Texas Comptroller of Public Accounts Student Loan Wage Garnishments Payee List Updated Sept. 17, 2012 Entities registered with the state to receive payroll deductions for either guaranteed

More information

Nummer 30/15 22 juli 2015

Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 1 22 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 04/14 22 januari 2014

Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 1 22 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL

ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL State-Level Analysis HELP WANTED PROJECTIONS of JOBS and EDUCATION REQUIREMENTS Through 2018 JUNE 2010 ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL Contents 1 Introduction 3 U.S. Maps: Educational concentrations

More information

STATE ELECTIONS OFFICES

STATE ELECTIONS OFFICES STATE ELECTIONS OFFICES 1. Alabama 600 Dexter Ave, Suite E-208 PO Box 5616 Montgomery, AL 36103-5616 Phone: 334-242-4845 2. Alaska Election Director s Office Court Plaza Building 240 Main Street, 4th Floor

More information

NEW CARRIER SIGN UP REQUEST FORM

NEW CARRIER SIGN UP REQUEST FORM Instructions: (Please fax or email the completed documents) dispatch@txcarriers.com Fax: 1-855-631-4174 o Fill o Copy o Copy o initial o Insurance out Carrier profile of Common Carrier Authority Company

More information

TEPZZ 974846A_T EP 2 974 846 A1 (19) (11) EP 2 974 846 A1. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art.

TEPZZ 974846A_T EP 2 974 846 A1 (19) (11) EP 2 974 846 A1. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. (19) TEPZZ 974846A_T (11) EP 2 974 846 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 153(4) EPC (43) Date of publication: 20.01.2016 Bulletin 2016/03 (21) Application number: 14874187.9

More information

Local Blue Cross and Blue Shield Mailing Addresses Last Update 10/24/2013. P.O. Box 995 Birmingham, AL PO Box 2181 Little Rock AR

Local Blue Cross and Blue Shield Mailing Addresses Last Update 10/24/2013. P.O. Box 995 Birmingham, AL PO Box 2181 Little Rock AR Local Blue Cross and Blue Shield Mailing Addresses Last Update 10/24/2013 State/Alpha Prefix Alabama Arkansas Arizona California California Claims Filing Address BCBS of Alabama P.O. Box 995 Birmingham,

More information

Nummer 46/14 12 november 2014

Nummer 46/14 12 november 2014 Nummer 6/1 12 november 201 Nummer 6/1 1 12 november 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 49/13 4 december 2013

Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 1 4 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

TEPZZ 69 _ZA T EP 2 692 310 A2 (19) (11) EP 2 692 310 A2. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art.

TEPZZ 69 _ZA T EP 2 692 310 A2 (19) (11) EP 2 692 310 A2. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. (19) TEPZZ 69 _ZA T (11) EP 2 692 3 A2 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 13(4) EPC (43) Date of publication: 0.02.14 Bulletin 14/06 (21) Application number: 1276632.0 (22)

More information

Nummer 44/14 29 oktober 2014

Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 1 29 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 28/13 10 juli 2013

Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 1 10 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

CPT Codes For Spirometry

CPT Codes For Spirometry Micro Direct, Inc. 803 Webster Street Lewiston, ME 04240 (800) 588-3381 (207) 786-7280 FAX www.mdspiro.com CPT Codes For Spirometry The current Procedural Teminology (CPT) codes defined below are the most

More information

Arizona Reaching International Competitiveness by National Center for Higher Education Management Systems

Arizona Reaching International Competitiveness by National Center for Higher Education Management Systems Arizona Reaching International Competitiveness by 2025 National Center for Higher Education Management Systems Differences in College Attainment (Associate and Higher) Between Young and Older Adults U.S.

More information

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL 36130-2000 (334) 242-1998 Fax: (334) 242-0268 Alaska Commission

More information

Nummer 08/13 20 februari 2013

Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 1 20 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

U.S. Patent Number Guide

U.S. Patent Number Guide Engineering and Science Library U.S. Patent Number Guide Patent Documents and Notices Since 1790 Document Type Years X patent (name and date patent) 1790-1836 Additional improvement patent 1836-1861 Caveat

More information

EP 2 455 926 A1 (19) (11) EP 2 455 926 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: 23.05.2012 Bulletin 2012/21

EP 2 455 926 A1 (19) (11) EP 2 455 926 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: 23.05.2012 Bulletin 2012/21 (19) (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 2 4 926 A1 (43) Date of publication: 23.0.2012 Bulletin 2012/21 (21) Application number: 11190024.7 (1) Int Cl.: G08B 2/14 (2006.01) G08B 2/00 (2006.01) G0B

More information

UNITED STATES Census Snapshot: 2010

UNITED STATES Census Snapshot: 2010 UNITED STATES Census Snapshot: 2010 646,464 Husband/wife 131,729 Unmarried partner 514,735 per 1,000 husband/wife per 1,000 husband/wife unmarried partner per 1,000 unmarried partner 5.5 2.3 70.0 per 1,000

More information

*EP001520563A1* EP 1 520 563 A1 (19) (11) EP 1 520 563 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: 06.04.2005 Bulletin 2005/14

*EP001520563A1* EP 1 520 563 A1 (19) (11) EP 1 520 563 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: 06.04.2005 Bulletin 2005/14 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001520563A1* (11) EP 1 520 563 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 06.04.2005 Bulletin 2005/14

More information

Nummer 20/15 13 mei 2015

Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 01/15 1 1 januari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

TEPZZ 74Z9 ZA_T EP A1 (19) (11) EP A1. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art.

TEPZZ 74Z9 ZA_T EP A1 (19) (11) EP A1. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. (19) TEPZZ 74Z9 ZA_T (11) EP 2 740 930 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 153(4) EPC (43) Date of publication: 11.06.2014 Bulletin 2014/24 (21) Application number: 12819896.7

More information

Nummer 38/10 10 november 2010

Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 1 10 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Venture Capital Research Report 4th Quarter 2015

Venture Capital Research Report 4th Quarter 2015 Venture Capital Research Report 4th Quarter 2015 As of 1st January 2016 Contents 1 Venture Capital Market in the United States 1.1 Regional Share of Investment 1.2 Total Amount Invested by Region 1.3 Investment

More information

Nummer 07/11 16 februari 2011

Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 1 16 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 14/14 2 april 2014

Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 1 2 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/14 30 juli 2014

Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 30/14 1 30 juli 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 24/13 12 juni 2013

Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 1 12 juni 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH 1 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON DC B Athletic Training 1 MA B 1 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI B EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY JOHNSON CITY TN B 3 HUNTER COLLEGE NEW YORK NY B 4 UNIVERSITY

More information

STATE CONSUMER ASSISTANCE PROGRAMS UNDER PHS ACT SECTION 2793

STATE CONSUMER ASSISTANCE PROGRAMS UNDER PHS ACT SECTION 2793 STATE CONSUMER ASSISTANCE PROGRAMS UNDER PHS ACT SECTION 2793 Alabama (No program) Alaska (No program) Arizona (No program) Arkansas Arkansas Insurance Department Consumer Services Division 1200 West Third

More information

LuxeMbOurG Trading CenTre LisT Annex 1 to the s pecial terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 January 2011

LuxeMbOurG Trading CenTre LisT Annex 1 to the s pecial terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 January 2011 Luxembourg Annex 1 to the Special terms and conditions for securities transactions Valid as from 1 January 2011 In order to achieve the best possible result in executing security orders, the bank has selected

More information

Nummer 34/10 13 oktober 2010

Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 1 13 oktober 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 09/15 25 februari 2015

Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 1 25 februari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 49/12 5 december 2012

Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 1 5 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 05/14 29 januari 2014

Nummer 05/14 29 januari 2014 Nummer 05/14 29 januari 2014 Nummer 05/14 1 29 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

WWW.IMMIGRANTJUSTICE.ORG/KIDS

WWW.IMMIGRANTJUSTICE.ORG/KIDS On the following pages you will find addresses for: Dept. of Justice Immigration Courts AND Dept. of Homeland Security Offices of Chief Counsel (OCC) DISCLAIMER: The most current addresses for DOJ Immigration

More information

Nummer 02/11 12 januari 2011

Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 1 12 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

State Vocational Rehabilitation (VR) Agencies

State Vocational Rehabilitation (VR) Agencies State Vocational Rehabilitation (VR) Agencies State Vocational Rehabilitation (VR) agencies furnish a wide variety of services to help people with disabilities return to work. These services are designed

More information

Nummer 50/14 10 december 2014

Nummer 50/14 10 december 2014 Nummer 50/1 10 december 201 Nummer 50/1 1 10 december 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 30/12 25 juli 2012

Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 1 25 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

VCF Program Statistics (Represents activity through the end of the day on June 30, 2015)

VCF Program Statistics (Represents activity through the end of the day on June 30, 2015) VCF Program Statistics (Represents activity through the end of the day on June 30, 2015) As of June 30, 2015, the VCF has made 12,712 eligibility decisions, finding 11,770 claimants eligible for compensation.

More information

U.S. Call Centers National Problem Gambling Helpline (800-522-4700) Updated as of February 2014

U.S. Call Centers National Problem Gambling Helpline (800-522-4700) Updated as of February 2014 U.S. Call Centers National Problem Gambling Helpline (800-522-4700) Updated as of February 2014 States Answered for National Network AK, AR, DC, HI, ID, LA, NH, NV, PA, PR, TX, UT, VA, WA, WY, USVI, MD(nights/weekends)

More information

EVENT LISTINGS CHEER BIDS VARSITY BRAND LOCATION DATE PAID AT LARGE TOTAL

EVENT LISTINGS CHEER BIDS VARSITY BRAND LOCATION DATE PAID AT LARGE TOTAL AMERICAN CHEER POWER San Antonio, TX OCT 17, 2015 1 1 AMERICAN CHEER POWER Garland, TX OCT 24, 2015 1 1 AMERICAN CHEER POWER Columbus, OH OCT 24, 2015 2 2 UCA Minnetonka, MN OCT 31, 2015 1 1 UCA Pueblo,

More information

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement.

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement. 1 Update of trade weights underlying effective exchange rates and harmonised competitiveness indicators as Lithuania joins the euro area on 1 January 2015 The trade weights underlying the calculation of

More information

State Insurance Information

State Insurance Information State Insurance Information Alabama 201 Monroe St. Suite 1700 Montgomery, AL 36104 334-269-3550 fax:334-241-4192 http://www.aldoi.org/ Alaska Dept. of Commerce, Division of Insurance. P.O. Box 110805 Juneau,

More information

Atlanta Rankings 2014

Atlanta Rankings 2014 Atlanta Rankings Major National Magazine and Study Rankings BUSINESS FACILITIES Metro Business Rankings Lowest Cost of Doing Business 2. Orlando, FL 3. Charlotte, NC 4. San Antonio, TX 5. Tampa, FL 6.

More information

LexisNexis Law Firm Billable Hours Survey Top Line Report. June 11, 2012

LexisNexis Law Firm Billable Hours Survey Top Line Report. June 11, 2012 LexisNexis Law Firm Billable Hours Survey Top Line Report June 11, 2012 Executive Summary by Law Firm Size According to the survey, we found that attorneys were not billing all the time they worked. There

More information

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 1 Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 The trade weights underlying the calculation of the effective

More information

Nummer 43/13 23 oktober 2013

Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/12 1 23 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/12 4 juli 2012

Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 1 4 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Nummer 17/14 23 april 2014

Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 1 23 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 32/12 8 augustus 2012

Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 1 8 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/15 29 april 2015

Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 1 29 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 10/13 6 maart 2013

Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 1 6 maart 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 04/12 25 januari 2012

Nummer 04/12 25 januari 2012 Nummer 04/12 25 januari 2012 Nummer 04/12 1 25 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

EP 2 133 666 A1 (19) (11) EP 2 133 666 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: 16.12.2009 Bulletin 2009/51

EP 2 133 666 A1 (19) (11) EP 2 133 666 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (43) Date of publication: 16.12.2009 Bulletin 2009/51 (19) (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (11) EP 2 133 666 A1 (43) Date of publication: 16.12.2009 Bulletin 2009/51 (21) Application number: 08104321.8 (51) Int Cl.: G01F 1/075 (2006.01) G01F 1/115 (2006.01)

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

University of Saint Joseph College of Pharmacy

University of Saint Joseph College of Pharmacy State School code Name of School AL 001 Auburn University AL 002 Samford University AR 004 University of Arkansas AR 096 Harding University AZ 003 University of Arizona AZ 082 Midwestern University-Glendale

More information

Nummer 02/2012 11 januari 2012

Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 1 11 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

Notices of Cancellation / Nonrenewal and / or Other Related Forms

Notices of Cancellation / Nonrenewal and / or Other Related Forms Forms are listed alphabetically by form title. INDEX POLICY CODES 1. Auto 2. Fire and Multiple Peril 3. Liability 4. Property, other than Fire and Multiple Peril (e.g. Crime & Inland Marine) 5. Workers

More information

Nummer 29/13 17 juli 2013

Nummer 29/13 17 juli 2013 Nummer 29/13 17 juli 2013 Nummer 27/13 1 17 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/12 22 februari 2012

Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 1 22 februari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

The MetLife Market Survey of Assisted Living Costs

The MetLife Market Survey of Assisted Living Costs The MetLife Market Survey of Assisted Living Costs October 2005 MetLife Mature Market Institute The MetLife Mature Market Institute is the company s information and policy resource center on issues related

More information

A B C D E. Boston MA NA Environmental Health (MPH; PhD) Environmental/Occupational Health and Safety (BS) Environmental & Occupational Health (BS);

A B C D E. Boston MA NA Environmental Health (MPH; PhD) Environmental/Occupational Health and Safety (BS) Environmental & Occupational Health (BS); 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Alabama A&M University Norman AL Environmental Science (BS) Benedict College Columbia SC Environmental (BS) Bloomsburg University PA Physics (BS) Boise State University

More information

Initial Accreditation

Initial Accreditation The following Final Actions were taken by the CCNE Board of Commissioners at its meeting on October 27-29, 2011. UPDATED - December 9, 2011 Initial Accreditation Accredited Program(s) Accreditation Term

More information

AFFILIATION. Why is Affiliation an Important Issue?

AFFILIATION. Why is Affiliation an Important Issue? Why is Affiliation an Important Issue? AFFILIATION SBA determines whether an entity qualifies as a small business concern by counting its receipts, employees, or other measure including those of all its

More information

UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOL OF MEDICINE MATCH RESULTS FOR 2012

UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOL OF MEDICINE MATCH RESULTS FOR 2012 UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOL OF MEDICINE MATCH RESULTS FOR 2012 ANESTHESIOLOGY- 10 Beth Israel Deaconess Med Center, Boston MA Brigham & Women s Hospital, Boston MA Johns Hopkins Hospital, Baltimore

More information

The MetLife Market Survey of Nursing Home & Home Care Costs

The MetLife Market Survey of Nursing Home & Home Care Costs The MetLife Market Survey of Nursing Home & Home Care Costs September 2005 MetLife Mature Market Institute The MetLife Mature Market Institute is the company s information and policy resource center on

More information

Nummer 06/15 4 februari 2015

Nummer 06/15 4 februari 2015 Nummer 06/1 februari 201 Nummer 06/1 1 februari 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

State-by-State Listing of Departments of Insurance Updated August 2005

State-by-State Listing of Departments of Insurance Updated August 2005 BUREAUS State-by-State Listing of Departments of Insurance Updated August 2005 Alabama Dept. of Insurance P.O. Box 303351 201 Monroe St. #1700 Montgomery AL 36104 (334) 269-3550 http://www.aldoi.org E-mail:

More information

Nummer 36/15 2 september 2015

Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 1 2 september 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

TABLE 37. Higher education R&D expenditures at institutions with a medical school, by state, institutional control, and institution: FY 2011

TABLE 37. Higher education R&D expenditures at institutions with a medical school, by state, institutional control, and institution: FY 2011 TABLE 37. Higher education R&D at institutions with a medical school, by state, institutional Alabama U. AL, Birmingham 503,698 369,116 U. South AL 42,233 16,810 Arizona U. AZ 610,565 160,136 Arkansas

More information

Jane Elizabeth Bare, M.D.

Jane Elizabeth Bare, M.D. Jane Elizabeth Bare, M.D. Address: 6151 South Yale Avenue, A-100 10505 East 91st Street South, Suite 208 Cardinal Medical Building Tulsa, OK 74133 University of Kansas School of Medicine Kansas City, KS

More information

Nummer 24/14 11 juni 2014

Nummer 24/14 11 juni 2014 Nummer 24/14 11 juni 2014 Nummer 24/14 1 11 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

TEPZZ _Z9458A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: F02P 19/02 ( )

TEPZZ _Z9458A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: F02P 19/02 ( ) (19) TEPZZ _Z948A_T (11) EP 3 9 48 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 28.12.16 Bulletin 16/2 (1) Int Cl.: F02P 19/02 (06.01) (21) Application number: 161666.1 (22) Date of filing:.04.16

More information

Bankruptcy Section Executive Council

Bankruptcy Section Executive Council Bankruptcy Section Executive Council Peter M. Gannott Chair, 05/01/2014 Gannott Law Group, PLLC Louisville, KY 502-749-8800 pgannott@gannottlaw.com Barbara M. Barron Vice-Chair, 05/01/2014 Barron & Newburger,

More information

Youth Voter Turnout in the 2008 and 2006 Elections: A State-by-State Comparison

Youth Voter Turnout in the 2008 and 2006 Elections: A State-by-State Comparison Youth in the 2008 and 2006 Elections: A State-by-State Comparison By Surbhi Godsay, Amanda Nover, and Emily Hoban Kirby 1 September 2010 The 2008 presidential election saw a two percentage point increase

More information

Nummer 42/10 8 december 2010

Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 1 8 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information