. ; ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ". ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '."

Transcription

1 '.,. '. '.. '... ', ' f; ::-...,,......,,.,:. ~ l, _.,.: : ',... ~ '. \. ~..". t,,, i ;J :.,.!,... ~.... ', ". -. f'c,, " " l ' "'i,' ".. ; :.,;.,:.," ; i,.: : :.. )...,. -: ved " i. -..,.,_ '...";.. \ '.. ; '. ~. ~. '.) ;! ~ \~,, ~ ~ "'... 'T,, ;.,:... ' 4 ': j. ) " ' '....." : ".'.,;,.: " ~ ~-.~ _, -: ''. J. ;. }! ;,.~ ; '.., :. p:. \ ' ' '.. ' '.;o: ; l :.., \.,'... ' " :. '.", i i~.; _.',. : :,.;, "., "' '!!' ' ' t " " :.,.! ''\'..~ -. (>... : :~!. " :~...,.,, " (. "

2 Kommcrcn noget 8cy O/!. virsc \"ikr!'. mh)cl Silrl; i!l\'rigt er rleu,e L:ll'slwd Flekk r fi o ni llf Een i<:pnl! i:; smuk Rit.mtion, liggeml" p:m (~a:ml on N crs {hl paa J<~en sid Plann, hyor der font.es good Leylighetl t.il Er Hyo nl llcgge; St:P\rt er Cg mel:(et frn~lbnhr llf goil.jonl nrt og behngrlig t,jj smnne Hn, crs indrctnig, <la ilet form<' lelst omligg<:nrlc hjo Hir.rgc er i l3l'skytiµ; for den Rk:ulcliµ;c N: \': \'in l,!'"ll cllf'rs fo lr.rvn' \'cxlm og llrtm ' pan Lalr~t, mr. som hr lilf's Et. fornnncl oplarnl ng li\" l-:koug eller hanrllinµ;,!l!ll\ kuml" in ll>yggernc, om ile \'nrc llcere, ikkr. snbsisterc. - Ude for clette 'l'oldsl:i d '/ 2 fil i il t r El'n goocl Skibshavn, A hi \ c! ) kn"ct, og dr.r lefor ligger Een stor Oc, Ann be loe') kalilet, hvilken <'' hf'h)'j.:l!''t, num mrget ufrngt.lm lir, o\.'prp:ror.t. cl.,yng og J.:r.nrr lsk i;n ilden r nt lwi! t.il <gr.n limlecl ni, forhr.lrn. Fra F e k k n fin r ds Tnlcbt:Prl opgnnp.r frcnhlr.lci:; ~'iordr.n / 2.llliil; i knr Finl '"' clr>t. J\ rkeli).!e, at lt r lert.itle er folden nngct. J\lakrd og Sil«!, li\'ilke t re. meer el unlinair dr.lic.'\t.e, sto! e og fec<lc, mr.! fongrs og nogr.. Tol'sk ng KcJ, hvilke ere overmnado slt>ue o~ lll:n-re,!!:l\ ild bhiser f<'islrnruis li slcirlligo N:it.nrer, Thi ile gaar alle paa Et id.æcl og hni ligo Næring, dog er det Eene!!lag~ bedre ellfl nlle anlrn nr clrt ~lags, ele nlrc sll'l.trre end andre af den s Art Vod sile n f lcnne lionl or l Øst.en ligger Ben f(- sk ~r, Hw hr 3) kn.lrl!', / 2.l\iil laug, ' ~ i\liil brl'ecl, hvon-('«l iut.et l\erkrn nligt. x Bakke Sogn l-:lcyl ll'r H /. lil!!:"'' 2 i H Miil op i L:lrt. N: '': 0: fm \ ~, hv igil' rlhf't' lirl nrto l :lv 7,j i ra, som \clnr 8g t, i Toe parle.r, lr Eene t.il Liflt.0 ng den nntlcn t.il StantllJ!P',". Hrr rr g cere.l<~ng mil Agr.rlnnd, mrn meget. jænicre cl <li' foregnnclf' Sogner; ellers i lrscl'le til A vlinwn nf Hcsk:ilfohl' ~om N!'SS Sogn, ng ligcsnn or hinclringerne, at ikke Landet til Ager og e n Hit l knnil lf'rr.ill's, her, ::;0 overalt i Al. l, Nemlig: l.>u kaur( ikk<' mist" (:ws og Bngcrun for Urctret.s J<'odigl' 8k) ll, iler lmmlr. knl fi le!tlalf' og jllile.jorden; - her falde.r ingen Ffr.k ' \ he :t «unkr litlcrn """"" til i'\:"~ er eu!!"'' h:n n for niiflllre "ldhc Of! li:ir flere J<ililc.-altericr.! \:ilcl h: itl. Ar.ift: t"'' <lat. lleskt. n cr """J!t"r. Nur!<'«, il'i.t;, s:t:u d f\rrc- ui,r lo\'~ko\..:.k.iuut tl~n lij!'-!t r ua r tul nuuf h:t\'l't, HJ.!' llt rc '-!'~'tie l:\xcfi<kt rier mien tnf'gct fote Oredw og Aal, i;o ci af!itlen \. er<lie lt egne ; heller ikke 8ynrlerlii:; Skong, dog noget forre t,il 8aug 'l\mmer ve'.l gmmlene Sporehei and, Strandelic og Oxenclnl ), saml. ng til Eget forn"denltml af Birk, lt, : etc. - ; i dcue Sogn er og Et par smaac ferske \'Ami, h\'or fon bemt>lilte Orod faliler, og p:rn gnanlen '' '""ftftt. nrl~ ') <hnnd F.en Pl'ivilii::crnt \'nl-r:g, cl!pt's fallrn hf'r '~ < H..,..,""... Yintercu noglc Ohrfugl,.ltyber ng llnrer; der sees og Honl}' al - 6 Biøruo, l,;lvo og H.:!vt. - x Tonstads Sogn :4kyllor 2r, Jldor, f>colur og fo lmrto F.fv Z i i ra tta:t f)htrc i;ic\o t.i\ J.,i~ter - og Vest.re Rile til 8tavnn~nr Amt, Bugydclse lrernfn:goi; knn 4'/ 2 Miil frn 'l'oltlstælet Ftekkefiord N: iml i Lnrlet; de Jl\'Pl'St.e C:aan!er srmsom Huhh~knr 2 ) og Aadneram ltan:r omtrent ti.llliilc til sit Tingsta:d Fe d e elog j:t!\'ll Yey, ellm Fi <l og.lllornt;r.er; di!l:m Folk, som boe Ø\'eri-;t i Sognet mane Lil : <. Vl<ir c ~ \-in ler Dnge \ cmle 4< 0 i\ (;. doge til Hcjser, nnar ile :<knl lre Een l'rætlilten, eller lever ele!) lllaaeiler nf Anrnt i stoor J\nltl og ~lll'fl, cb d:res.lorder ofte ligger muler 8en i Yuuii fllanrll'il, c i ''iultlet" et prtr Miile fra Unanlcrne, tngnr Hncen ikke nf h:t hede Aar, o~ am ile 8torn Hwcfall8. \' iutcrc t~r,!0 delte Anr, cia :<ammnrt. Vile hlæl!t J' nordlig:, staur Knhlcn l"aa stmrk fra 8nech<'yt,n at Awmm paa Et par l>:g kan vic og ikke komme sig igi, sm\ ut. mr i\l:incl fratagcr tie Uaanlur, C" ligg:r i Ualcu, som er Bc lilm Ded af Sognet, er eld F:e nf de s!c't.t.<iste æge i A mtel, og for- lcrli~, nt lis~m Unnnlcr il<kc s:wc:r llebonro, allodwlst. \f't. >'.)'llf' H ligcsum \'intc: on aarlig :rc og wero tilt~gcr, ildrn s:al":tles, at ''rost.en i Vinter aaclerne er t::lrungcre mad til forn,.: dernlli heslnaonde: nt Ku tlen be.gyrnler tiligcre frll Høsten og \'clholth r lengere ml paa fornarct, entl tie gamle har va. rot vtt til: -- i dette ~ugn ligger nok Endeel tlc Laue!, nid ules u -uoti~ og frngth:r ltr: ellnrs voxer her.lllnlteb:~r og Hassclødler, men ikke i ~ht gtle.,\ ller- vcr:>t i 8ogneskia.-llet, som g cl.o;cr pall He c t f i el tl et, fogcs i i\ g:;li Mnnned grnae Falker nf Ho a er e, som lesanmge koer lw til Laurlet i Julii, og bortfanir i 8eptember lliaaued. ' S''" k "". " t r:i nll i "K 0.< ne la li.i:.t!er /l:l:t Si reil a «va rlct.~ >l~ile i :«>i.:nct" urllic lcl, Skjæ~KC<f:t<.-c LuJe, anlct '"''" JnHi: kirke. ' Sul"sL:ar.

3 ! \ i \ i i ~ l \, s t l \ \ A Hcg eller Fnlk EP clc Fugl, OJ! <nn videre, 0 uu!lj>cll'gmi! ln ad Dyr tngei F.<:' Bicru n f Jagc, dlp \Jlf C'llor Jl:iw; h\'l\d tnger Omen llot, ll\ cm Falken, llt~cn, Hnnwn, S\ ancn, Mangen etc., og Vi ~a!tler cmlnu: lad cia hvert. snil\lnnt CrC'ntm h:we sine Har\ero og flanere. saa ':nr lh t cl Spe sm::ml, h\ orpna lciender da do Dyr eller Fnglc, :<om Drælw, de ;0 crc Raa gamle, nt. de ikke fongl'rn lrnrnle leve, tlii vnr det paa nf-lll:igl clt!'r fotfol"" ni' fodiglrnrl,!laa knrnl flg Mt i,.:lwr ogt.c elet; nlf.!laa k:uttl ll'f. ilckc ltnvo lc flatntl(lllh:t g; - - hvml ele SU"iftPr,!< forfdlc ile vildr, ll.\t!<.altlcr, sna er det forundorligt, hn r)'na de kand ~nmcl sig,.hi "aalengc D:yrnt. hnr v;rret nmlrn sin mccllii\cll' fril"'ol, h:ir _joe ild M iske kumle vide enkn hvor elet var, elll'\r "ordan \e! \-; i :-:ulwcl, lf'n den!':.mul eld sl.ond for Ojwe; h\ fl lutn l<' \ lilgt> l!. i "i ~ \' je', ell r h\ t m hi tlf ~ tint fra ~'øclsd!< :<.mul fil \!,; lag, g Ut " s:md:rn i!f'lci.:df.,;kn li og!jf,adig 0~e :;c ls<' '""" ''~ n l ing fosts"u r o~e ;\ l.t" d ),.,. is Levet.ii : <' lcnr El ":.! nrnlpf \ 'ililt. l_t -:iorct. F:gr o:..i; nrnlorlwlrlct" og rff Pr Er vi,.: tiil lnrttl l, '-t l;; l ikke bcluwf!a? ele \'ilcln Dyrs Yissn lll P.ll r h slff.pil Lc!\'('f.iid, fl.i aar de Ynre hmgn" af J\lc isker, i::aa V' elll n ll-( l t r Dtldig \ 'ilko lig< 'ltllll elu l,;0 Ureal.ur; - eler er \'l' iitnigf. iklw s: ldt. at lr<'snrfl lvorfor ~ ikko Yerdcn for l gc sid< n h:,-j""' l :cm st. Tc!lli?J.! le :-if de \'ilde < :reatuurc, ecl vi fog se~, na;u k, sm :<:la liyl'pig };lud, ildl igipu, som nlit.,,.:kulle lmrt.foll til i;if forig<' :-:. \ "! intet., men at. Hadi;~c clencl Hslwlilig, eld. Pr \'i lig :<:a uf;nuc le t.il, sum at lwgribc eller l.jc, isc, hvor lr afl,lin!r, cl<'r lmtlic. Ligcsaa forulcrligt. e r elet. 0 Jt'i!lkerne ; thi Vi er llekiendt, hronlnn clcn tisk h!'r fold Pr, N r? mliii; On lm-, P. rc~ o~ l'aa vis!'lo f\t.mrl!"r tilhnld r i <:::" \ ", ln"ln- int"t. ucllcth C"r,!!<.o m follclo Fosser, ll\ origi<mt l'llgc~n Fisk f'd Li\'(it lrnrul c dkomrc:.lesle hnr <:rfarcnltcd la t. a l. ti,.,k<"l'lll' it; kr gi rne ga:w mc l. l-:'trmme, men nmlr de fang el<, skcer rlc"t. alt.id n.>ccl f.it.nw i li:m; Pang opefter, h\ 0 mel \..wirf!s. :it. <l <.'n fisl< so r i \' akc pa: ll <l c mc ng bli er cf er ~t!'clt.z e ; nil "r det g hl'ki r mlt, nt. n::n i.:" Fisk er Uncl, d. opllyclcr elt!ll fra ( l rtlllllf'll ('Uten!'f.rn :\. Pllc\ l\tn 2 it lj l>al-(( el t<!l'lll le er lod. og imolsigclig mnnt.t.e ilrlrin p:m L:itHPt og S f'c!l ::if J\ennisker,. >:<Otn endnn nldrig er Nlteed, og nllennilst at \n sfclr!lf.e lillfles, som 0 Dcris Dnd vai Sk!el af.ale ler, \' issd ig!':na mnnit<~ \":t re ; \'i veed og, at i \'iss!',;a:-l:rnn l( rhke \' ln p:m Helcrnl'\ ;ilhig tinclefl nogct CrC":-it.r, s!p h:lcr ll r Nl:d el isse fiske ; tli ile r er ikke crnclet end 0 rl r, \c ('.l'e ile Eew>'t... ng nt. rlo icllynle!'! slrnllc fo L'\ll"C hinnle, '!. <W nlt for -ridigt.; hi 0 r.nrl s:i~ Y:lr at. Ern Ht.ot og t fm \ oxseu fisk knmle OJH>lug( de l\lin<lre, san Skeet rlet ingenlnnrle, Rt <lo ip;e og mindrn opæde de gamle og større, og er nlt.sna Sp <mnal, hvor bliver rle nf som Døer nf A der, eller maae Vi trne <le ikke ere den forkrmhlighel undergiven nt De nf sig ::\elf; - men her mal\ yj rlog Spell'ge Elcr, som boe veil H:i.vct" <>g r der bekimdt, om h:ir k<let fornemme, Rt nogen nf de dcrndi vwrmule i;torc og ælclgamle fislco ent.en lirnle!' l\lfolcligc, eller nogen ])øde Driver hul pl\\ Lanrlct, ell.crrli veccl \ el Seif ele llylor paa V:elct, naar de ere Dclc og forfn ner ; - Jeg svnrele! affeldigc var ll ig ikl<e bekienclt., <' (' Rt.()rn,, \"nr de vel fonclr n nf 8rest.yrtnig pnn. Lnnclct opkast; Hornleme spunlc Al.ter, om llct. ilcke altiicl var de st stc af tieres at'f.,.j g!l\ :: p,: e N!'.V! snarere famlt <for ele i<lrc P. sl.ore, - jn ><:la meeut.- l>e, det kumle vern lwld;('r Rf fojagdspr veil nmlrc fo.;lco, Plier ele lrnrnlo \ m e 8prcgclc \'cc\ fo;lrn H.edslmh og igicn afslppcne, ullnr maac Sliet' kommet Land l:'t.vrtini;e for nær, f\0 iklrn kand vcnj :tld~dcs -rimrligt. - imidlcrti<l st~ar. ~!'landelil-( i clyh funlrint.!;, ha:i.dc over clisse B nder!' hetekniger, og over Mig ~cif, at.fo~ skal vcrc saa fau.ig 8 iklte istnuil < uten at. gienclrirn de'nne illiilclniµ;, :-it Crnatmerne ikke skulle vere clcn lirkrenkelighel lc givc nt oe nf Alder, eller flg clflg oplyso, h\ orledi!' rlnn!lantmcnlic ng maa vere; Jeg lu\' <log baa<le h~lrt og lmst noget om Dyrenes Alder, lllt n nf det lier forber<rte er.jeg ehten ovefalt at t.rnke t.illi~ med dis!-lc Uedcr i dou.e samme Een end nu Rkilt U mlr He~i:~ring;.hi naar.fpg mecl EJ!Cll Oe lrngtuing inclgnar til <le~ \'ilde Fngles 0st.:Pmlighe<lc, af det Jeg 8P.lf har erfaret og mulig erfarer, saa har det i nid Ramlhe< Eeu fonmclerlig Ege..nskab, og er det M:erkværdigt, l\t lier i Landet filcs Holmer og Ør"!' i lfon~t. vml 8tramlsi<lnrnc, hrnr tkr hvert /\ar i April?llnnnel konmw nog!p. 00<.Y 6 ',ngl, nf lllaagcr, T::m w A~ler, Sttepper og ø.n<lre Seefuglc, de>r er og t.illtoldcr de Steltze liver D:ig og Nat, der udlegger de l~g og g(, og eler forllji, e de indtil Sept.P.mher, da de igien med!'line unger liorlfiy\ er: det er da i ringc~te 5 llla:llleder,!'lom J\antl!'leer dem, og vist vee< de ikke moccl Hctelen knn<l forstikke Rig, t.hi Oeme hvorpail de hoor O-!; y ngler han~r ikke Bif'rge, ikko llnlcr clle (hottcr, men e e!!let.t.c OJ! steewglige af!llll:l:lc Steen, og nmdt omkring <"r det slett-0 Hav: nu seer J\l:lnel mellom denne.mengde j. l\ld llenn!" tiicl ikke enten paa Høl!n eller Øen nngen fngl ded, ing<"n Syg, ingen i nogen mande alfollig, som knkelig J\ lderdflln skulle med fore, ne alle ligc \ nntrn og Fynigc, lmn<lo til si N a.rig at. s<ge og Dere!! Fiender at mdflyc, og hvem kan<l ila mt:t Nntmlig\ iis sinte, end sknllo!let. verc N:it.nnrlig!':0 l '<"lt nt. Doc, da flg for ncigle Jt døe i den tiicl ele sig lwr opho\cler, - :mnlelig.jeg foile.r lum<li nogen!

4 l i oplymin~ om min N_yl'lgicrril-(hr. t:lcnl stillis, thi ltos lllig Rclf limfor Jeg ilcltc det Hom :-:ngen knml Rf~jrn, tledor.fol! rnlonln.nigtt og mrb- tlig6t \"il ht,gia e, t min i lcnc hc~kaffcnltml D.yhero indimcmlc L:t>~ere \ il va>nli.!!;" mig sin beh:gclil-(e Hetenkninl-( i denne forestillin~, Nemlig om Je Yihle D.rrs, t;amt Fuglm og Fiskes Dnd Egeskb, p:m \,t J g ng knndc tiene mim~ tvr.ndc Y,iinlnls Htlr.r mr.il l<æ n grnmlige:,. l s\":rdsc p:m forlmrflrlal l>crik frmus(lttuhicr; - iidlurt.ii J'rir r,jpg tlt'.ll nlm:q.;tigo Hlrnlror og hnnh lutj\'ii:-m nonlig m el tlt:t l::ikabtr.. - i< Gylands Sogn Hll' /~ ltnud,,,.. i l seelc til Ager O-( F:g f lig-l B!fdrnffonhud wl Bakk'' l-:g, <! cn<la '"'l!d hedre i hcrnmcnclo f.il.lorde n er Dy hem, cl('rfnr ik lw!<;: l()t hcslc:ull'~ nf ''rke; her er t.r.mnwlig megbt. Ager, idrn J :nl-!;land, l~gcn l t '0 fanes i nd>:l:mt.tcr pnn H r.ed crm, som Rkeer med i:foo ly', g desl c m Blnrne Plnldrn Lof nr 'J'r:l'Pl"ll('.il C c>alnrnfr ""'" lii.:csom 0 -{ Bark Olll Van ren; hielpcli-t goml fon Nlrnui.:: h< follpr f! om Yintcren lhrnr, H.ybcr og Ohrfngl; < r og Hirne, (Jl\'c, H.:", er snmt. 0ltler og llfar. So-tnøt li~;gc>r nog!lt til Fi ldi: mcllmn B :i k k n Nogn pna N W : Hile, f<' i o tl t la s t-lugn nml N : 0 :, ''0ltl c 80-( paa f:; :, og Nci;s8og pa. N: \V: Kt: her ligger og fl rskc 8cr, nf hvilk ' s t<lrrtc er fra Uaanlcn Ro e v old ligi;efo i 8yl og st.rnkke r sig :iw Uuurs over 3 /, J\il; Fisk er her ikke u<le n Ørn<lcr og og A:il. --,... eie le i Ficldet tet ved Stien Een Al\bning, kaltfot H deh l let, hvilket efter nlseende tegner Hi~ Rt lul\ e Et langt. indløh i Fieltlet; dor lmr og Folk V eret inde med Lckter, som for teller nt!follet er j:uvnt m. 8tøkke ind og høicre end Een llfand, men legere iml blive -jævnere ar Steen og bærer mcere opnd; der lml og efter beretig firnfoh de i;na kaldctle Bierge-Dra.'\her, og elllrs intet Merkv;i nligt., log lmr ingen drh:itcd Hig Hnn dyht iml, Hum til Bnlnn af Jlullet., tla lie r Hknl voru bchvcrligt. og St.coagtigt nt frmnkommo!<l\lllt meget KMll og fugtigt; ~kong tindes her ikke mien lidt til Brende. )( Liknes Sogn Hkyliler 2! Jler liggff i Bontlcn nf forltenlrtc!ion\; te mmelig lot og jævt Lanl 0; Dyh jord, or meget F olkerigt og Hl.erk beliygg()t, m en af fat.t.ige Folk; meeni Ager end Eug efter Liglc\ mel ndrc; her er let ingen N æ rig uden jordebrug, og det er snn smnat declet bfont Btlerne, at der ikko knd nvles opholil Ved et Pnr gnn der er got. Lnxe fiskcrie til nogen fonlecl for l~ym eu; her lcthcr Qvinnes Elven neeil, og har pnnet stæd, ltufoss lmllet, F.:t stor~ foll eller Fos..:;, som er ilen stiwste her i Amt.ed ; under lc tt" Soi;u er Et Pri"iligeret Lndcplitl.s Leer'' i g ka det, som er goed l::ikibshav /,.Miil op fra Havet,_ og ellers intet lllcrkvænligt. ) x flodtland Sogn ~ Fedde Sogn Jii.:-tc lot. \'etl <!, ies<lnll- Fionl, ~kyltl er lili 3 ;, Hunder; i>nmmu Fiunl sfr<>kki>r ar Jla, et omtrent / 2 llliil irnl i L:imliit. N. 0. : p:n\ lit.cy;e sid r f l"ionlen lii.:gi lln:mlpruc; nf li gt lr:rhede omtrent som :st, fort l!aanrnle (: y a s Nog cllnr nogt:t rigcn~, lll'slerlig el 'J'i rlrn Anrigcr: c hicri.:agt igt. o~ s:t>nldt l! -j:t:\'!., me!rc Age cl Eglal, kuml int.ct forbodm \'(l(\ il<ffling; - ht r i 80-(llCt nlhber Een liden El\',. melle m 8iudo og Folde Unnn\ r : i sc> Eh lii.:~n E:n l'ridligr..-et. San:i; pnn fiooll Bonl, og nok EPn \n i li< nle n pan. 4000: i fiorde som lohe r her iud, follcr nc;m Lax. <' RielclPn!<an nw~et Hm fiskcrie r!:! OmkoR ninger lkwn\: inl-(4 ~hwi Fnc;le Yildf., <:i hr.lier Jlyr l <?n llnrer, Jltm er li; Ul\"e: llc rn W ~ i rlc>nn Fior< / llliil rrri H;i, nt paa hm st.re... ligger i N: o~ N: N:O fm dettu Liknæs 8og op i Qvi øt«lal, bicrgngtigt Of:. jawnt. moere.l'~ng mh Ager L: ; dog bcst:rner d e t nwget af Heye slaatter, h vilket ikke uden pa Vintmforet kand hiem komme; - her er '~decl Furre 8koug, Laade til llielker og Snugtommer, sam;om lllln Fi4Jltlnnd, Qvicl c log ), Hal<lal, Eel-(c lal, Knbe, N irvef! t nd, l\lolnn< og Ntakkolan d!- (foan le; igimmem dctt.c 80~ nedløber for berørte <! d es E h-, ll\ or 'l'merl't med Vandet mlcld ;rer, som indfaltler st-rst nf flom med høieste Sommer i sl;(rste 'J'ørlrn og Vanne, tlti da Hmelter 8nee n i ficlilet, og clerar \'oxser Vnmlct, hvilk:t beviiser Elven lit til fielh ha r sin Oprindclsc, men ) Se /Jt: ~ En Krnnikc om K vic <il:tlc,, ;,)e J.!) Kvinloi.:. Se /),,u: En Kmnikc " "' K \"in c~ bl«, ~i lt: 0(.

5 . :. Nrtltr. hv"rlcr.fr~ Nkyldl'r: tlmfor rlctl.c l, i H. ' r, li.t:g ~r 2 Holnwr, rlr. EPtl' fei n rl L:h. pna rlnn ": \\': sirlo, kaldct Brek e H o mr.n, lt\'ol'j'"" y~lrr F:r:n i'lloor V:d 8of'fngl nf \fongc'.r og ancln~, men if:rlerfngle, hrnr:f tilforn l :pn t.cm lig Mengdo iler hnvcr tilholt, er p:m glc Aar Mr.rkr \ig aflngw og Hrt.llrll., 0crnlflkiøt. tlc efl.r.r F'oronlringr l:r fl:".-d"pfl l<'rprl lo:inrln lir Nl<yclm ug HtH : JUii\ rlrn 0' \'OSf<('' og rlr- lekil'llc\ \Jrt.lr.fikir, hvifl ltrtrlrlur rr gwh 8dr.!'g gocle liaarlr n rl rleflfilatinn i Brem\e\ iin, og rlr.flmlr.n nt f<:t l.te r:ll\r }Hil\ llrcc:n ii: rl e H.nrl hntgc'fl og nt. hidr. pao i Rygr\om!- tiirlcr, og holtlch li at lic\':trr. fra ~mitsomm Svnghctler, so rien n~ i: nest. Hud :! \'irlldig gi<lr'. D<'n nrnlrn Hnlmc l<alolr.i' H rt c 2\, liggc'mlc l':rn ln 8. l'li<lr. nr Lunrlf't ''/!, l'' l nwlii..: Rlonr. :''\"f'" /~ flliil i Olllkrndf<, Jllf'l'l'P :imlr( l'lig og.ior<l H iig Prul <len litr><fr.: l r yngler og ErnlcC' 8oC'f'ug ni' M:inger, JEder, C li:n, 8eppP e le.: rlc'r \ o:rner Een lfl't, kaldd. her Cwlrlmrc 3 ), ll\'ilkf'll og hl'lll!'~ i n ~:< t.ilnt.ioh'' og h('llrles irncrl moet! :-;kort.mg; l«spisui' og f"nr 8rlhrd 0 rornarct ligr.som Ralat., og er iklw n:ing~phm; l ggc diss!' llnlnh'' "r behyggcde, mon nvlrr ~-:rl r. {:wx til llanlpnw, flom liggc r paa fo s t.~ Lnlrt. hvornndrr rlc 8kylcl"r; p:in Lnll't Y(>X><l' '»g : lht, kallc :< her 3 :rclpriis ellpr rc 0ilm, der hol\cs for Hrl, og hrng s s n 'l'h"r~, cm log af Btn<lPrne. lngcn Hkong er lir.r undt:igr.n lit. oppe i L:inrlP.t, lirlf!t Hn~sd, )n'of'jhll\ i vi8tc Anrig"r folrlcr nui..:lr> Nchlrler: Fii'lk fahler her af Tor!'lk, ~c y, Hild, Lax, fila lo cl, Lyr,.ag<', follclluhc og smanr. Rotlspctt.P.rle ''h«lt c, log ikke!llcngdn, tnc'll li np i!!kcrir.t n~gnes for <let. bc'ste; her pnn L:let. lindes og n<l~killigr lctyer lin:irlc af Htee oi.c.iur<, nf hvilke r.fter forodig F:lccl '.rn nplngfo vcrl 8trnnrli<iderrHl til Kimletrgn for ele Hhdi Ple, ria Navigatiunen ikke \'ni' kommen.il <let. llrng, :it de ScjlC'mlfl krnf lav(le oply~i~; - Endccl slntter Mn ml, at. vcro flp.grnvclser cnl~ - for fornemme l'ei'flohncr, hvor <ler sees de Enkelte o~ rfo oplagt.lonllyer, eller og hvor lr.rligc Opka!4.niugC'r r.rc laga:i:t.i~p, dn nt. vm c Frimilil' llcgrn, df<< r, ll\ illwt og Rtrilfrl'!4f.cR nr \0N, nt, nogln ( 0 r pgm\'nc, og rier < r bcfmulcn noglo P<>ft.cr riler Rna khlr.rnle UnrC'r :i Leer. ln ondi de D\es Legemer i forhrendt A!<kr. twdsat; tkr rr og fundcu i clettc Ar p::la <len A<lC'lligP. Sn,rlegaitrtl L n es grunrl '~cu :lf Glas, merl mc~re, som ln~viscr llf~lningcrnes...,,., ') ra k/ c t o n l' clanncr tnctl fo ~tl :uulet rct ml ftr J.!anrth n T jnr ve en tie ku h:wn for!tuaa~j..;ihc. ') R : n :. rei fnr j!:t:irclc n K " i in. ~s, ( 0 ol'hh. ;.-i:t uftf.-in:ti ',:."kt nrt, "~ kjurlutj,!utt l{. J Hk ikker med i:iino Drk, ll\ illu t rnr~s Hogne-Pr:l'sf. vcl ydcrligprn he!<hi\'cr: V ester pa::l dette Lanrl fifl(ks EPn lnngagt.ig Rtren pan Oaanlrn S k n e v o d s (hund, lagt ROii! Broe m cr En lilr Uek, pna livilkpn r,slgellllc Dog3ta\'C' finder clhggc0: R-iRHf\V: R-iP: H:HR = v'f n~ :. "<' '''"" :"".;";,.. :t:r-i0 n~ : f\r.l~: 'V"WRORt> ') ell<'rs intht Mcrkværdigt, men vil (log ikke lnd('.,.:ne umclrll'. E<'n.ing.C'g Rt>lf har seet. paa ilene Lis t.c Ln ri, og HirlC'n rll't. :i!rlri~ mer.re enrl Ecngnng Mig Pr forekommr.n, l'nssernr dr.t. 08 mi.~ for F:cn H: it~t..trg sl.ned for nogjr, A:\' silr. lr.n for min!0lrr l:mr 2) og li!",., :lr l :nn l<'lol< 8!.:<'rr "; hlat rlmn 8nm var glc llm!n"!c, Rn:ie jpg F~nn EenN;te lmnrfo flyrn oit; ~::l:ie pan!jnrkcn, N'ehvil rl!pr lir\i>t. gnnlngt.ig, lllc! i >vri;e(t og alt. Ren ~t:mt liig, hnacle i llugt og st<lrrl'! s ~:!<om.h~ merl min horl.anelr. Hrolr.r o~crlngtle l'a:i hnul m;i:lllc vi samme skulle fange, thi den var Mig sna meg t rar forrncdd!{t. lrm h\'ifo forve, kom rier Pil lilen Hog, og tog- jnst denne fngl iul af kn nmlrn!li en~rfo, og for V om Oync hortfloy lllf'( ham: -- nrn lill :mrlrn sl:l'lnr ser!! \ itle!-:t; nr, da er lr.ne H.!'lat.inn ilckr. ln f_\«j..lig, nwn lr\'or (fot mnntte vei c >ma nyt som her, Posserer let. clog for Læiinnd igt. 3:, ') Stc:neu tle i ~4 op<lillct veil Christiania uuiver>itct i li:"cn h aj! hij.linthckct. l!r. prufe, <m 0. J.):s;,} har, ch illii.: nclldt. a l k.- fra :dlrc ticl lt:l\6 tl"e r. ~rs kjdlij,:c copicr af rnncindskdhcu: t) hiskop ",,.,:::trs (Arnam.,;t,:-; fol.!.cjcngh ct ; H'. r.r ~f\lomtm. lan.c ~- 50!, :?) clcn 7;,.ctr}Jl. t ".t!.~l lf. P. A n. /l.r i.( l..ha\ n:-t n:ttionalnm~a utu!' :ttdh. len elnu, ;L:kcrt l:l:sclii.:e eld lplcr, l!jcn,.:in t merl latin>kc lpltegn: ltr\n\"r\l'\. : Ri\ST :STAN : AFTR: AKt>UNT: llrj\lllsl'n: l 'J\Hsl:-. :... <; i ololnnrsk spruj.: fru ilen stnerc mitlrlclal<lcr : >Rann, eil! reisti ~ te in cftir acnml firahi:'ttn Vt!r!i-:inn c o\ crsat:»ranveii.t reiste stenen efter Acnmut R:n n:o'sou (: ), si m:uul. le to silstc or< i inclskriftcn s kal efter JJ'(i;0,.,,..e S' KRB\R J i h\'oraf : Sl\.(>t-\.R,.el Ct t:nul.:.nan,c t Sk'J.!r ' '!' BARltl sprni.:lij..! k a u \ '; r e h:trl i, l' nctcriturn al J.crj:t.l'. : slaa; lette er et ts:\'ll anli,.:t ucllryk i rune iuclsktihl!mc, "'"" l.:uclc vel ta nlces at het pl" l!nlen : tilhui.:getlcc (stccn eller iulhtj!j!e<lcc (rnncrne). llsk"if\c tilircr antnj!eli)! rlct tte aarlnlrclc og er furuclt n hns \\"orm ni! i Norske Fornle, ninccr "l?"l:t ontalt nf /{,,/ i PTnpoi.:r. jnurnal X i.ifljc_r;rw.r : Rrknnlcr, 4~~ "!!: i Krfts he~krh cl>e. Tostrup~ nfakrill rø!t. r fulff ~ ta uci'-!' uht!lc:jcrult.;kah n cd runer, men l'r i,,c tr:ci::tnini.: tleraf ikke ~na il le. ') <l ;; tha <~ el i \ an5e.,", ll. \ ~h illij! m~ l<lekl>e af hr. prnfc.<~ur "._ c", h:ir r.._clen \ æret "" nlhin-;;t:o r ~: ~n alru...;.t: r, trr pa:t.!jnn,\ :tt' nt!ttt.l!lcnth hn t pi!.!\\"nt f huden,..r ll \ n n ;. " ",;.

6 7 'f.. Oustads Sogn ~kylder 0 /, Hlllul, ligger Hocyert?. rleelr pnn 0'r, snnsom.ræfrtp.. Kjl'pROl', Rn<lnrle og MJU.:Juic j:hvorpan st:mr "Een af_rfo ~-~. Li td..e r_sn ClL..F~r.c.r : og 8:r ~ rn e, mr n h\ o forndnn mnngl' smnnn O"r nlnig " holmelo, ln illrn iklrn!mm J\lippnr ng Hki:l'r ltnl anilsf'nh, ria rlo lm!r iugnn E'rngt; foclr ligger Hogn<'t ved den snn knldenilc l r fl n R fi or rl, som strekker sig fra <. ::o fo e - iinnrl, R: \V: og N: 0: (!) t.il ',arsnnd, dcels veil Rosfior<len, Rom gnar lige fra Havet 8: og N : l.miil, og deels ligg er det lige.c;om p:lll ~~en Tnnge n f ll't fost.n Lnncl, lr.r ndgnar mellnm forhcrortn 2 '.Finnle, kalrlt! H.a!A!!. - P.r onlinair hna ln nf Korn og 0 Avling, tl'llwlig ll_jh Vllt, nf.jonjhnkk -, Jr illt.(!' hct._p J lig f :lvf r, ingc>ll ~koni; rlt:g liolt. Birk < g H.oruu t.rwr. til ll clc; rl Jlavet folrll'r noget. Tnri-:k, Sc y "!.!.lllnkrel!lnmt Lnx: Vilt e r hnr ikke: Skihshanrn ( r her ude hlnnt. firskn, e Om, Nmnlig Kors h n v n og R : o e, som uirg<'t hc sog<'r af de Keforemle, cft.enli rle ligger!hh\ na r under Li n < e r R n æ s F.r r n r. )( Aae Sogn f.:kyllf'r 2H7 llunrler, ligger Jlnn fasle L:imlet, l\liil frn Listr il i Unrle nr fionlcn, tier s t.rnklrnr flig 0: N: () : OJZ. w: ~: "\\': (!}, ( r j: nt i l>alnn, som r:r \"llcr Lyn gil n, Clg overalt ~clig F.cn hehngelig Hil.nt.io forclelrt i ri en s lnu.e Dnl llfllrher!~en jonhigt.; s l.ille Elv, Ly g <n l R C'llcr L c f t{ ed n s F, v lrnlclet., hvilken tng~r i:iit Nnvn nf l!:t \'urnl i E go n Sogn, Løgn e knl<let 'J, nf snme l ~lvcn l:r mlgnng, dog hm Hin oprindnlse lniere, \'orom Riden mnlder; - det.te Sogn n teelig got banlo af Ager og Eng med Regn Aaringer, 0 forndelst.lllcgde nf indhyggere log gierne trenger t.il Korn, og et C' fattige: t.hi uanr JcJJ: undtnger ' Deel nf JJintlei-ne, Rn:i k nnrl rl e <nig~ ikke ben'jj:lmh ut nvle meere hver l\land end mellem 0 og 20 'l'ønder linne n~ underholdes Mn nd med (~, inder Blnnd-Korn og føde lj \ 4 Køer, og rlernf mnar. og llørn, Bit af Aarsage.Jonlerne nrc sna i::mnne dcelccle, nt rir.raf intet meere knml vindes; Anden Næring _hn, er hellf'r ikke i dette Sogn, thi her er ingen Rkoug t.il KiohnranchikBb, {l,s;t lf' lidcn Læg (!). Hl>lll fahlor nf bemdto Elv, dor nndlcbm gimmem D nlcn, dcel«>r Hig til gnnske fane, som ere nermest omborlc, o~ dog ikko lil nop;cn slerlig Prnfit; dl. rs er i fonno Elv, omtrent '/ llliil frn ffonlnn, knll('! Qvmllnnol~ Foss, hvor LaxRen fnuger nwd Knr nf Rmane Træ Kil ppc smnmenflettcd, i lenne hl\'ct.ion, nt <lette Kar - Sl't.tes i dpn i;t.riclc hl>nrlf' Fni;:t i-et. pnn faldet. nf ficl<lct., fonneclelst hvilket Vnmfot, ret. nnder Ly :f rlette, m irt<'l' nngd. nf sin force: nn "'' cl<>t LaxRPll!' Vey, llil (t. Rt.ri.! 0 8tn n og nlt l g"n~ og l gero op, ma bel ir-m r lrnl Rit{ n f d t ~ :Pd under K :-rl'. hnw \ ' amtet er nog<>t Htillc Of!. frek >mm<lig, og m<'d let samme arbf'jdcr haml i;ig med st.or Moyn il i lflt., lrvor Unt. cln hlh cr noget -t.ørre, men i det snmme t>r hand foup;en, thi forrnlen at det Hull or liilet" hrnrigiennnm hnml l'r imlgnrrgen og vrnsk<'lig nt lincle t.ilb:ige, snn knnd lrnml iklrn vcndn :-:if!. lnr kn 4!.rirle 8t.nhn o/.! p;mr. tw<' l nil mel <nn Aecmt.mi<f\! urlfonlrrr til ni. trpffo lct t.rnng" ilhh, og dcr for na hlive Rl~w"mlf' i J{nrrct - ; ellf'r r. tet.,-etl tll'tfe firkr.r ie i \""Y"" pnn fi elrlp., pftm i;nnilfer<lig Beretning Em Fogr. ') ihichlngcn fm ur:mge J\;r!<i<l!' af gannle (~,. w la tlfl R Op!<ilcler, for hvilknn nrii<gi~ ~ rning Bønll'rn" ildrn ret.tcre,-cr., de anrlig nr:hte betale til <0g<>n R ltigslnl r, og sile lee nlkke Rkr.cdr. tet. ve. ommclte fiskerir, <la siger rlc, nt Slmtt.e n. lif!,ger rl!'rfor p:m fi~k cri ot, Rllm Een anrlig Lalskyll ; at. lisse R ltdlr. aarlig bet.ales, <let er sant. nok, men \ cntdig ur lcc LamlRkyhl paabgt. formerlelst fiskeriets \'igtighcd i fon i~t~ titler; iillert.id har Jeg aldrig villet fore ent.o. lisse eller :.n<lre Bler nf <len Tanke, nt. dc't joe er kostbahrt. at Hinne Er.n Foi;el ihiel, onuuli;lcion t for lllig er i~ fore i rlet falcl, merr saa sl.;mr.fog dog i snn mrgt'n sturr-e "\'en! i ile gernerncs Oyne, nnar de f!.ir ig de 'l'nnknr nt mit, Lif er saa Dyreunrt; - i dette Sogn fimler og Een tiden l :h-, Rom kommer fra ORl.en og l'indt'r t.il lf' Httlr re '~v i VeRt.e, i ll\ illwn lille Jt-;lv e r nogln l'crlcskiæl ; lf'r li)jkcs og lrvc'rt Anr af Perle lnspcct.ere med <le lert.il l>< skildccle PerlefiRkero, men fo:ws ikke mange. \ Ovaasen Sogn 8lcyller 70l/, Humler, lig~er op i,ojj:nrdnl ' ), Norden for A an Hogn, nr i Hig seif t-. dig got Kornlanrl, men til <..:rellt.r onlinnir_; igicmn h tte Hn~n "dlilcr forucrørt.e Elv fra N: til S :, mr.n inte.t derved Merkværdigt, nmlt.ngcn vell den øverste Jo;nde l / 2 Miil frn ) lier sii:tcs m:rnskc til fo!!ccl ihjel j flt-r!!cll _55<J.,) Lyn J d n..ister Cltril'f'ltr Fthi'tlllo"r, tier blev stuk kct

7 20 Elv, som lu>rf'r:i li~:iar ; lil. Agorlnml, nwn g;on<l f.tlnig nf Crr.nt.r, soin tlog mcl st.ior ll svprliµ:hrl nel<lri\'rs frn l ok fi c et paa \'it.c fomt., og maar. Hl,rnn nwl }fo st og 8læle uclfarn me~.lyst-y ryr 4'" t.iinr ' Ung, og :irl~,ilc ilen hede Da~ i Kll og ~nrr. for ni. foar. ri. La s llr hi<' wl sig om A ftenrn. tl!'r fahkr nng<'f. Nkov Yilt og ()rcl>r. ><Grinnems Sogn Skylder n2h, ~rnntzer 0flt.r.r cft.cr fm E p; ens Sogn - onlinair af AgPr ng l-:.!!, li.!!grr r> il ri l\liile op i L:imlct.; tmnmelig ~lwng nf fntt', s h:tllt ~ ng nrlhivps v;ir.!'.tll ll :!l ~ v, lin:uln of Nnu~~lcJnu",,~ uu"~li l\i llt 'l'; dt utu l :\' ~.Pr s;:._~ i th tf.n Ho~n nf ogln min n i\ ~ B"ldw, Hn <' i l. :<aa lrnltlp\n ( i rl u \' a d '), i<u ".n ldwr sil-.( fra N :.il H: ~/~ l\liil, "g dnl'rn lgnar Eln n R ~. W. til llant. lp/ l\liil. Do l:rnnlpr lu r i Rognct., h\'' h st! Slrnng fin lp!l rr H.o f! fl! l<, (~\ nal<', Na n<r.. Byrl!mor, Ojll', Hvin<lnl, 8:.llaartve {l~ u lto s t.:h; hrr ('' hpst. Fn~lr.vilt. ar Tinr og Ohrfngl, men fisk il kt! :'. rml Orc l r:..tlt" H S)'ll'8 l\lnml at lll<'rkl' df'. <l:rnnlrnw- Avlin~ nf' lc og; \0 o~ct. alh~ r i lih!'cj l:gncl', h\'or 8kovcn Jrin:~ nf Kit\lt!llml,;lrnl P ent.en dct komtn<'l' dcraf, :t. Brnle,e fonncl l>\f. J\!'ltt jl~ :t: Rkmgi r. frsmr.jonlrlcrknin~", <'.lier.jonln-t i!<il-{ R"lf '' rint.:""" tll'. l<al.h g ikke fo:-it.sr.lfo. - x Blellands Sogn ~kyll O'i ;: llnnrl, li~gl'' JHl! for forlienn R. : rin e R 80,gn, nmt.r t. r, :Miilr. fm Hr\\'ct., er tr.mmclig got Kornlaml, mccrc,\~et el Eng i Prnportion af det nestforigc, og gemccnlig hcht., ell dr. Paanl<'r H Jinr drn mirnlstc forre-slrnng; - liclet frn Bie an il s ( irlrn lctl><'r clrn JC'ki ltc M l n R E v; i clrtt.e Sogn er \'C< cl'r.r.rf',l~<'llllr. Gnnnlr.r, Nemlig ~ Y\\:~ el~ t o e a dnn br.ht. foncskoug, og, cl i\ :p;f' n nogen EP..p;; lier er og Fuglevilt, omskit pna noglr. A:rs tiil M l'ltr.lig formind~ket.; Dyr som i h~ andre Sognrr, ng fi~k, Or"lf'r, \ ni og.l<~t. slnp;~ ~ni::e fihk knhl('s Ror; vri\ Ga:mlen }~os~, flolll li~g('r l/ l\liil O\'f'rtfor Kirkr., fa'ler Lax, i ilen der.et \'C l netlganenlle Mn n rin!l E v, men pnn Een nrt.ig og fnrlig mnade fnugc:-i den i - \'<"!el \en ve:>t.ro si<lo nf li:lvr.n nr.<llbcr rnmlet uwllom 'fvcnd: fieltl og faller mecl Een sterk Fo!!s, m en under det snmtno Fielct er Een llulecl, hvor Lnxsen sbar som i f'..cn Cie lcle r, og llr.rifrn et hnm paa ingen m:inde nt faae ll<l, mien.f.:t Mcnniske son dert.il ttr opvnnt, maae bc'give :;ig i Fo.:sen, som er Et par fave Dyb; der gaar ila Mamhn cet nmler Vamlet, og med Strømmen inl i Hulen, og saa m:lllo Laxeu ml tlcrfrn mc øtoor forfonlcl"e over llcnnc frcc~<ps llesøg, i hvilktu fonkrnklrnlsc li~k cn 2 dl\ mlhiber pna nogle dr,-t.il ilhlreltt!lle og l\f 'l'n"ltiepper t:ammcnfluttele Fla gm" san haml Jlloxsen ligger tørr; imidlertid tager d('t om l ydende,. am\ lllcnn('sket el sig ml igien, og hielper ham med sit Natunrlige Lob til gruuden, hvor hand kommer op af Vandet, forst m ed Ho\'c<let, og siden recller han Hig efter hnncl vocl Et p: l\litfor hnr vn n,t lm \ ald ng lln v~ ornt.nmt '.l :-;k rit.t, hvilket l.h luj Unwdig l :xcnllccn J '. (! l lcno og 8tifts lfofoling8 H. c us l ) hnr lnd<t >;ig lielwgc,stlccdcu 3 Julii, med fleere, nt lnge ulc.eget Ojesy. Dette }'iskcrie har \"erct temmelig imp0taf. i forige tiilcr, men meget alet, som kommin <lcnif, at Ln;oci;rn opl.agos ved dr, ruangc liskcder mlefor; i det.te 8ogn voxscr crrliitn eller :::om lh;lm HJ kald Pr det Smle-Rotl: dle ligi;e lier ui; <len l'rivilignn clc \\' a n ds 8 aug aa 2000 B ords (lvantttm. XKonnesmoe Sogn 8kyller ;; llnml, liggl'r i U :d, li ii.l l\liilc fra ~lc, onlitmi Ading h:i:ulc nf Korn og Høe, ligesom paa nlrn st.a:ler, hnr frre :<kouge er, thi let er fa::it., nt hvor denne sl:ogs 8l<oug \'oxser, iler Drnger le.fordcs folm~ mnledcs til i-:ig, nt ilen anden Ycxt. ;n l\la\'l'r - hvilket best lcrnf ~cviscs, nt Crentnrct llrig sdedig.rin» hlanl fonet.ræcr, omskiønt der kand vmre Gr<\!!! ok ; - le hci;f.c 8knug timles her ved Gaarde K o n no s ni o e, uogct Fnglt:\ ilt i:;at D.rr Jigesom i lu nn lro Hngner t.illiuhls. (lionne u det.le 8ogn nctlrilor U n :i <:,. fra N. N. O. til!:!. R. \V. muetl llavt; i dee Elv er paa Ko n esoe og Jl ællo grnnd }~en Mengde af det Singl:! Hkiæl, hvori limles!'erler, sna 3 i\ 4 Mand paa / 2 Dngs tiid knud.::optage o\ er 'l'øndo, men blant saa mnige kand undertiden ikke setiia (?) 3 bhmke Perler, og dog gierne ') (;rh limrik V nf./.'m.r, hcrn: li! l'l~ncn, f. / 707, t "/ ;!3. knm til >:anm~r.k i ti.~.? "!.! ftk nu~a th:fi-:c i elet ty:"kc (';uu clli, ltlev "!n/. li ~!=ilift:unt m:uul i ("hri.-t i :u~:<:ul, i t /-lh fi,..,;tc m crhufoc,;tcr c ~nro rhl<lcrlii:c arnolcmi "! 7 5,i :haool i Sunlcrh >!

8 22 smnae s nm,j il r, t.il 'J'ornme ov;, l' miclrn - ; dt t J\forkf'ligs oo.frg l0rvcl synl's, f'' at. Nlie llc w so ligge r t lll!mani ('i- i J :h en, k:l nerls tiklrn Hig fol)( der Ntcen og GrnH moc<l Yit.ercn, oµ: i~ien mc :-:iwrc opl<", og ligge irns ke lilotfr ucl 8c ll'n, rin d e d og hnr hverken fitclclcr eller andet syligt. al. hjelpe :<ig merl. - )( Vigmostad Sogn Nkylcler 77 li d"r, ligger og i U rl n e elen for cl"t forh nld.,, pnn bc'gge llhlcr nf l ~l\'ell, er \,elre \,mule til Agm og Eg A viing, thi fun-rskogm er ("r mimlre end i d e h e fnrnu ltlte Rognr.r; Jl-:gncn er ikke -mlgecl fonc.l bt. f'l0g nf Biri<, " :!0 ''w og Asp, som voxcr l"l't. i Mcmgd" pna ltl'ggo <ider " l>nll'n, ml 0gg rnc til fi hlc,t. og milt. i lllm lgam lr ~tillo l :lv, cli:r samler sig til :<k Al SeP. le, men iovrigl intl'f. fll erk v:ndigt; a f ~' ugl e og Dyr som gemeenlig i <le nnrlrc fielrle-8ngn, og fis k ligcsaa; pnn Ummle n '' ry ands grund limles Een Vnlsag. - '!< Walle Sogn 20 '/~, gn:nliwr med det Nonllige til forlenrtc: \\.i g o" t ;ul Kog, men nwd rltm!;ydlige part moml Hnv<:.; lir.r g:u fre ledf lin el n H ;: V llfj('( igi ' lllwlll t.il Ha vel.; mcgd mnnclelig li:>;ulci lir Korn og JlJe Avling; ig Nkog mllngc lidt Dirk, Ecg, JEllc og H.ømi Tm j i lcml Elt fogeh cm led J ax, llh)j ikke nr Vigtighccl ; S itntioe er pnn llccste t4:r"ln l.pu:li,:!; goml og Vyb Jord, men tncd lløtite- )agn lilt. c g.lllornlzi:.!, clog iklw hilnrligt at frek ne hvot \ 'cp n er lngt; - i clcflc 8ogn lmr clcn Hr. Peder U ison ') vn c t Prn Ht, h\'i!! He8krin ltic O\"(lt Norge Cl' L kiendt; a Vnucl f'nuge e e hei, Nemlig mn.llj a o h s og Lohn e grund j Dy!' ikke umlt.ngn H.n.ivc og lnrcr, og fuglc\ ilt tilet intet; her m nne.j<'g aud fore h vacl Een elnn lcrnmle tro ev :'l'nli~ Mn nei ]\'il.~./wym.w ljusfad, hor boende, hnr fortcllr.t mig, at for noi.r:en tiil siden er haml pnn Veyen t il sin Saug, \,leven El'n Onn vl\hr, lig~entl e fllll\.mnrken, som var Sort m ecl ' id!ting om Halse, 3'/ 2 Alen lnng, og tyk en Proportion, hvilkon hnud pnr stæden ibiehilog og siden scet nf mnnge Mennesker, og efterdi.lllnml ikke er vant til sna sl.oore ar d et slrgs, her, \,lh-er elet Rf.l\Jig n.nclscet som megc L Sa-lsomt ; samme Mnml haver og forteltet mig, at hnd for nogle Anr siclcn, e.d Een Jlæ nclølse hiner fonden Een Huwirm ved s it U8, og da Onnrm :::øgle nt 8 kilc sig i noge n Twv, hugget hnd Sticrte fra ham som E eu Jfanncl\,red, me n Ormen forstak sig; efter 8 D<ges forlch, <n d enue.lllnml hn\'clo lagt Hig ml pan lllnrkcn nt 8ove mccl '~e 2a li<lcn Hnncl vccl idcn, \,lef J lulc nroclig ng hi ffecle: ln.lllclc dernf, o,gne(le og snno omkring sig, blcf hand mht dan nf hnm Seif som \,emelclt hggo0 Orm, liggende tet vecl sin sicle, og kiondle lrnm pnn le. nflrngp;ene Stiert, som encla ikke var ht gt, hvilket.ye<: ni. he kr:e rte d en tanke Vores NorHktt Dønclcr hamr, at Ec u Rkndet Onn :::gcr nt h:"\'ne sig pnn i;in 8ka.Je-Mnl, w lll "n it. clc t or troligt mane stnae veil sit. V m cl, w clcn nfirtc Pmis:>p;ll er virkdig 8nlll'cl. X' Spangerejds Sogn Skyleier 0P/ 4 llnncle r, ligger veil 8 øc:<iden, clecls i Fionlc, :om mlgnaer fra Rpangar Ejcl til Lelne N. N. \\"..llliil, d eels paa N p n g e r F.j d og deels p:m Lin el c r! li~" s n slreldwr :ig frn l.jenlte Rpnn~cr F,jcl til yde n;fe Pynt Jlliil frn N: til S: l'nn <l mne NPtS<l.t Hl~m r Ee n lyr ) for.tn l'5l<'firnle. De t.te -'ogu e ringo af.lord og ikke s'tdcrlig fngtl.jahr, c ill>}l!gern"s ltmit.c Nmri ltc~tnar af ~'isk e ri ng Lootsig ; lie r ei : gnei Hl<ilts l:w 8 vi ø ar, li vor bnmlc st.to og san: Falrlty r Lcl;jliµ; lrn' ligge, cutl og Vilcrlæg; ilerfo lc Een ~kihi;hn\".f' i eh il kaltlc t, samt Svonnoviig Ungt OJ!. Bnl0 ; - 0:r limli s og linr, ull.ge u <\' \" re, <0 er Jcltygg t ar et Ma ml, t.lii do nntln! i<llllhll!, Hom ligge r hei g iler la,'! N:l.!ssct og udcn for H,. i ( c, c c ilckc nld etul Klippe og 8A:o ; - paa forbcmolt.c 8 pang c r };j el fortelles, ni. lil et Vesten for Kirken lij!ge r l ~c Kiempu lwl{n\\ e, hvis. Navn skal vit rnt S p n g, og eler vises t'h Et n ll(lile pan.jorclcn, ln or Orn.\ eu a;lrnll været, lllt'll,jt>.,:t ::ye:: tien t:r meget lng < g -rimelig. -- Her Eude::i J,istor Lelm. '> P(lftr ClnllSStll Frii.r./, r. '/., SH.j Ekcrs, en erfuli:tl! sin fa lcr hr. Cfnus 7'hrr Ju Friis ~'"" prc<t til l:lnl, hnir h:m 't ' ~/,n h4. -: ljcrv "J! kr:il\ii: mat, hjelpsum "!:' afhulrlt al sine lrnlcr, l:kjcmlt sunt forfatter ni.: som» c r~:>. ttcr af """ke koni: e~i.::cr. ~e hl. :t. A. l iyts: >Norske S:iJ!llC ~. lf)'}-:?o.!.

9 24 25 Mandals Lehn. X: Halsaae Sogn Hl<.,Yll< r itp/i llmhli r. li~cr v:< ~:~i l: pan 0(' og fasl. Land; de Sky hiede og B:h,rµ;ge'e On ere li i d e,, a ri o (', Mo - eh, NkongEle og lltlnc, ln oqma l.ioor vel 30 Mant!, og avler bande Korn og lfoc; men i delte Sogn er ikke den beste.torclar~, ingen Skon~, men her o~ eler ved Cla:lrcll'rne gocl LaxRcfilcHrie, be.«l- lerlijj: \'C<l ll'lthet af J\l :tn<ln lh F,lv, hvor rien g:ur i Havet; dm Lnx lipr f:dilnr r.r ilen \,..~ t" lwr i Aml ', foai oµ; < hm l.o vidrning. l('l.tll Hn~ ligger J\ an < tt ~ ' ri \' i c g c r c d c '' o il s t :! ), h\'or der len i ':ulccl Bor~cndmh oµ; i\<lre; lyµ;ningerne cre snttc paa hegge Aiclcr nf -:l\"lm, ll\ is Hitatin ikle<' :r s:m hdagcli:-: som ; rsom, thi lscrne crn b_yj!:!.:c<lc H'll m li'iclil Of!. J{ li pp:r pna t:innd og Bolverker; me gipnem d~n stille l'~h-, som lrnr nr.<llober, li yder '.l'r:t l:iøten 8 it 0.Miilo rd' Oplnlct liµ;c:lil lloµ;crsknhcts >rr(': - - frn Hnvct h:h'cs og g<>o(l hclejlighed med d: ~ ærliggelc 8kiushavnc K o wc og lti is ø (H Ban c k en, <loj.! er Hamllingen iden, thi 8koverne formindskcs meer og m! <.»re, og lrnlcrnc nftage meget i F( rmnc; foruden forl>crrrte Havne er lwr mlu ildjcvog, St.iercsnl, ''rejgdefiord, La gc s d, Land : (lg U dø e fi o r ti c r, alle li<:q\ cmnrn og golc. x Holme Sogn Hl,rhler io Jnlcr, strekker l!ig op ad Lawlct, pna hegge i;i<ler nf M a n le E v, frn. liwct å. / 2 llliil; ordinir nf Ager og Eng, dog fadigt imod Tørke, thi son Sognet ligi;er mcllem løie Dicrge og har Tørr Sknrp Jord Art, sna titaler det!idet Rf Solens Heetle, men mc<.l Regn An ringer got og frngtl>nhr; her langs og ved [!ven frtltler vecl hver (.lnanl den Skime Mondnls Ll\x samt i Fosserne ved H c v '' '> og N (ding: - denne N od i g e f o fl 9 er Et l.ief!jimlerligt liskeric ng farligt for fis keren, dn li:md har ligciiom Trapper i fieldet og veed Et Toug mnnc hiclpo sig uecd til Vnmlet, hvor Laxsen st.'\ar mclcr Fossen, ') Se. 0. o~ Chr. A. ' "".t;kt: >J\lnlal. l.kalhi,t. npk~t<:lser.c!!7.!) llt!rn>c<l nienes vistk l o i c, e :::tl i ")~ldm pan 5 '/ hml me< kvern "! <a~hrug-. (?) og 0t..ages med Een Hof ellor El <lertil indrettcd!idet Garn; ved de:tte fiskerie hviler Et Ære Mindo nf Jwjlovlig Kong Fr ider i e h d c n 4,i.a, som vell hane R cjse her i L:mdel in Anno l io.f, har veret sa..'l Curicux Hclf i :Egen Juije Persohn at bc;f.igc dette t)tæd og \'C( Lc!lfmgnin~ nf Een gncl llodo, nodµ;ancn W fiskm i!:t, ihrnn!!l dm er saa forligt at mango.mcnnc!:!kcr der har mant.t tilsette Lin:t; - - i!lcu.e ~ogn lii..:gnr J :cm Onnnl, Laui.;mnrulcn til BcHi<lcmco nllumnaclight lwidir::< rnf., li olm c g Ra rd ) kaklet, Sky Mer 2 Htmdcr, under hvillccn ligger Et u Priviligcret Saug; ellers ligger her clesmleu 8 Sagl -, som alle kal regnes for flom Sanger. - X Øsleboe Sogn Hkyhl<'!ti'/ Hnmlcr, liggl't' lige op i Dnlcn paa begge xi lpr af.lll a <l n s E v ; og!\t.bci.lre af Ager og Eng end estforegancle; her JiHlcs lilt forre Klrnng pnn Hcedcnrn,!log er den ikke- nf sf.oor lh l.yd- ig ; E lven et ckkcr ~ ig her fra N : til S :, i n-ilken sees 0-:lc Pe..te!llci;cl ; ellers lindes tel ved den allill"c \'ey Een (~, a-nchcl<, Jpbcmle for S: moed N :, som or nnl her Symlcuficls. - X løbdals Sogn ::>kylcler 5fP/. Humler, strnltkcmlc siµ; lt i D;den mocl N.; lette ligner ll i e a d g Sogn i Ager og Eg, tcjclig gol me l H.< ~nagtige Anringer, Ot! moere Agcrrigt eml Eng og lløoland, li<.let eller ingen Skong, undtlgcu li<lt til llre!lflu ; nf fogle og Dyr er her.lig! som i l i e u u tl s Sogn, meu intet Me k vær<ligt. - X Flndsland Sogn S kyltler lii /, Humler, liggendl' frr forer;mc\e 8llg N. 0. alt høiei:e op i Lamlet; ikke somlcrlig nf Avling enten Korn eller ll!, men nogeu furrehkoug til Sag-''ømmer; her er og Een Priviligerct Saug Mm s sel k~lde t; - uoget foglevilt af ''i-r, Oltrfugl og d c~ lige; og Dyr ligosom ove det heele Amt er meltlet. - ' ') Holme j?:tnr<l hlcv ~f koni: Frederik i 525 till:t)!! lagmxulee pa:t Aj?llesidcn, s ml her h :vole l><p<l:, itu!til l:i~tinj!c "e hlcv phævele i 7<)7.

10 26 27 x Hartmarck Sogn Hkylile r na Hmlcr ), er liggende <ste for Ml\tlnls Tollli>ta l Miil, i l<'ionl :rie :<0 irl:<ki;t>r fra lla\'et, lmver temmdig sk Hil.tio. t,li U:ianlnnw liggen chte J>ecl Hlr.ttc merl Hma:ic ~kog: f.t,dig gol. f Ager og l :ng; 0,g H.}'lll'H ild. lt lloncl ildw lwr < den llføyu som i dd Liste ni k c Arlicj!lcr.Jorden, l:ntvid derfor at de beelre linder sin ltc_gning i lidt Skouglirug og Sør.u. lctte ~ogn er EN li<:n 'l'rn kirke ), til hvilken nge i Hav:< Nøcl eller mulen Nl hestædtle Mennisker har lovel og givct l'tc~e (laver, og elern d hcfomlen sig vel, elog i<ig< r <lo meht for Kirkeu l>lef ~olt; ltm er 2 it B Skibi>hn\ ue, i:;nai>om Knahe, Jnls-Kiil og Komlefiord. - X Søgne Sogn ~ltyllpr a:,~~ lltulur, ligger \'etl 8u Kimt.:, 2 l\liile Vetil.Cll li r Hyen (;hr i:< t. i a sa ti, r:kt. j:m nt nf Sitatio, tmdig gnorl Kom A \'!ing eiµ: eb c \gcr! l~gl and; i ddt.! :-logn lii,tl..(t'' l-:rl el tlfle.lord af l,,g!\loer og J\l)'rnr ni' Amwt,flt, lrctyclcligt, s:m J\: nrn lrc s onw ut. :<nmr. ikke forleg,.;t er pnlilt og i l>rlmig, e \'( rl dt. :<pøn~cl fo cuin'i> :it.jonlm ('' Nt,ig og llrnucl, Haa det ikke : lmabch, 0 eul derp:ia blfiv nlvc lt. haatle 0 - koslig og Arh,._jcl!, rit. del oge t.iicl i<knllc løc si lltirkerc; igim- c dette Hog lohcr 2lc l :lvc knllet, n ti c 2) og 8 g ne, hci neel i llnvct" igipw h\'ilke < g "d eltlri\'cr nogen Ttmerlast og Bonl;!>isse ':\'e en ikke lict.yclcligc.,jlcr vih f.ige ni' oprimlcls,, men k- cr ni' tie O\'l'll fo liggcmle \" mle, ele< hi i H. n n h fl i _gil e n g u l A t; i <lett<' 8 g er Eneleel sm:iae Hkng l\f Furre OJ!: l<:r.g, i;nmt H lc P iviligerch: ~;rnger: intet 8mlurlig enten llyr eller Fuglc, men.l~l' ll -tm tl\'nnlig ~hong<le ' S ll'lngtige Onne ved den Sang L u el u, < crc vel '.t 4 J\lem lgc, holtlcr til hande i Vand og p;m Lul, tlog lll:nkcs ikke de gitlr ::llrndu. - l dette Sogn er mnngfolcligc Hllllll\n < g <trrn Ocr, hvornf igen heby:gt-t l!.:gen Hær ø c, /~ Huml, samt Hælicre') og 8knrpoe, hvorved <len gode Skib:iluw Ny Helles n n d ligger; desfornden er flecre Hn \'Ue, snasom S k \ p Ø c, 'l' rys- ') n. i" i.: : lle krh clse '"' ~r kunj.!t tii.:ct Nnri:cc, 7 <, an atlc~ kyt.le til ;.o~/, hnol. Kirkcu,.", c nf tie,;anknlolt" ol.ov"klrkcrc "i! tilhnrtc nh"n. ') J,nne- elvcn. '> r\or lr" "J.! """"' c c n. fiord og Jlomsvig; fihk folclcr her nf Lax, Tor,.;k, & y og Makro!, men i ØVl'igt intet 8krifvrur<ligt. - X Grebstads Sogn Nlc_yhler &R ;, lltlc, lig:er hoi()rn "' i Lnnrlet <!Uti tlf'<t. li egaacrl<, : \gc: wt r <'ml Englnml, num ige nf Ucefornc :<(l!ttlcrlig; ginm<m clette Sogn nctlganr Stp;c F.lv; 8lwgm ur lier ' hr:~t" '".}'liglll'cl. JcHflcrlig f Eeg: ellerii it.d. lic,;lcrligt, tmlt.gc i l~lv e v cl (~:innlen Ros se :in ti er Pedci>kia : intd fogle\'ilt eller Dyr n<llngm lliøme og Ulve. lier fintles et r \'amlsnnge pan ltoshelnl og F i tid i e grund. X Heglands Sogn skyliler 47 /. llnler Øvreboe Sogn r,~, D". - DiHse e < omtrent af Ecns He~kaffenhed, li,gi.(emle 3 ii 4 l\f i ile fra i-;t<len Christisntl op i Lamlet; nf Ading < g liuluing slet, <0 nrnnc tilskrives Mnngul af Dtrltig pnn Jorden, < g <let forvohlur 8kghugste Ro Bornlen lcggt:r :<ig efter, men llll'tl elet samme fon<h:r elet sc.m vnr clmn mcere cl~t'll'gc,.hi let,,.. aliiddig ohsen e d, at hvor Een.Uule hugger gnl i :<in J<;gcn Skog, iler c lmns Age r :\ vlin~ slet OJ!: ha: Vil kor rigt' ; lier 0 l g <' t pai Vantl-Haug:r lt cj c r H a o~ J g el> e k t::auget kallct; llftl!;l"t Hkon-Vilt, men i \\'rigt. intet bclycleligt.. X Oddernæs Sogn Hkyl<lt:r HO lller, ligger rmlr. < n)krig 8aclc Uhri!it.iasal), <lce~ls paa Ocr og leels pan lint fo:sl-0 Land, tel'lig smnkt. :f iitati: l'an. den østre siele f Hyen mllcl>e tien :<.ore To l'' c <la ::; Eh J, h\'origicnuem er St.e k ''tr.r Drift., t0 ml kommer nf H.n n ho i g do- a g et. a fogclerie, hvor og Elven har sit ndspring; i denne l~lv faneii og uogle Lax her O.( der, men et. veil Unnrilr V i gel a \; rle t..e Sogn er f lige lesknffelicl mctl Ager o_g!::~ som S Cl g ne Hog : her er gode Skiushl\vne, smnlp-les den bekiemlle Flekker o e, h\ or <ler er ldts for Een orlogsllnade Rt ligge til Ankers; i Ual>et eller imlk bot nf dc; uo hnvn ligger Een Fæstnig ') f temmelig fo ce, og sæ - ') S., l..n~u : olkretnini.: un Stift~lntlcn \hri,:ti :uis~:uuh SS,i. ') ' r ~tier i k ~ h > m fa stnini.:. Se Hin,s:s llcskrh el<e nver Kuni.:..,rii:et Nori:c, ~ - 5;.

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Middagserie Eschatologie Oosterparkkerk, Amsterdam, December 2007

Middagserie Eschatologie Oosterparkkerk, Amsterdam, December 2007 Amserdam m Middagserie Eschalgie Oserparkkerk, Amserdam, December 2007 Onderweg na a r rgen Serie kerkdiensen ver chriselijke ekm sverw a ching f escha lg ie A m s e r d a m D e c e m b e r 2 0 0 7 V r

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings by Paul Kovacs Executive Director, Institute for Catastrophic Loss Reduction Adjunct Research Professor, Economics, Univ. of Western

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

QuesCom I P -T E L E F O N I E & G S M -G A T E W A Y S Robert Urban D i rec tor I nternati onal S al es Agenda Üb e r Q u e s C o m K u n d e n M a r k t üb e r s i c h t Q u e s c o m Lös u n g Q u e

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

The Joy of Swimming Learn how to swim

The Joy of Swimming Learn how to swim 17 i: T J f Sii L i Hl S Dik E k i Cf Mk G, Gi Fiv, pii! I 17 B.i 1 18/09/2013 12:02 H Ki i f Bi Wl p f b i R S. A i l i i i ik, i i i ii! B, f i xii i v i! S! i i l MD p bi l ppi E i, l l, b l il f l

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

The area told as a story

The area told as a story The area told as a story An inquiry into the relationship between verbal and -based expressions of geographical information Øyvind Eide 1 The project The primary objective of the project is to gain a deeper

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information