Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2 >:? '

3

4

5

6

7 ^0 star Wantit 3oHti^^nie, (Sriubnngcr og Cptcgnetfer fra i^flltoøene i Stnlieu og (f^pemttoncr i ^fnkrt i starene 1859 og 1860, 3t)ljn CilltdjiJiJk, Drb.'Dfftccer t)cé ^. 5W. Sengen nf Sserig, Sieutenant oeb SeftgiJt^a'X'alé Oiegiiiient. JHfb Sfbilbningcr og IKort. forlfigt ttf 3. ^. Sdiubof l)cs Cogl)nnIifl. 2F)i elef* 93 c g ti» f f er i

8 Lss

9 llaar U^^ertegnet)e l)er uonev at onercjuie til OffentUgljcbcn fine Optegnelfer fra et toaarigt Cpl}oIb blanbt ^'^"'^^^^'^'"t', fieer bctte uben at intle tillægge bent nogen gortjenefte, {)tterten i militair eller literair ^enfeenbe. QJhn nit ueb bet ferfte Øiefaft i ogen erfjenbe, at 3nb()oIbet tjoøebfagelig beftaaer af bet, forfatteren nnber ftn to* aarige 2;ienefte neb bet 2bet ^onauregiinent felu bar fcet og opleuet, fortalt )i)aa en maaffee altfor fimpel 9J?aabe; men j^'c'v'fatteren t)ar tænft fig, at netop benne fimpte og oiicreen^=^ ftemmenbe gremftilling^maabe, mutigen f)oé ftere ipæfere maatte gine Slrbeibet noget 23ærb. 2;il runb for mine Opgiuetfer om bc fæmpenbe Slrmeeré* S3et)ægelfer i Stalien og biéfe«opftilling før og lagene, bar jeg ifte atene beni)ttet mine egne baglige Optegnelfer og 2)krfcli= journaler, men ogfaa (Sorp^cbeferne^ 9?apporter til 2Irmeerne6 ^oift^ fommanberenbe og 9?uftoiDét S^ærf: 3)er ttalienifd)e^rieg 1859". etodtiolm i mai 18B1. S. g. fitnicljoof.

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

11 J n M) o I b. Map, I. 3(nEomft til ^arié. ibefog bo«^rinbé ^Japoleon. )p* Dartntng bo6 Åvicjémmiftevcn. Sefog ()o6 9)?avffa(f Snnrobcrt. 2tfrct)e fra ^nriø. 9?og(e Xogcå Cpliolb i?etven Dcb Satdann. 3(nfomft til 09 Cpfiotb i SDZnricitte. -Jtfreiie tit 3(tgicr. 9{eiien ooer ikibbetiiauct. ianbftigning. Spabicvetoitr igjcnnem ftcrc nf Stabene Cuartevcr. ^uifcaften i)08 eneralconmt lirufcnftolpe. Cm -iltgcrieué ^efotfning. Cpuavtuing Sibc. ()08 9)tarffal! ^lac i'.ltnlion. Jtfccife tit '^3vouinbfen Cxm 1. Map, II. <iinfti"tvcrfningcn mettem Stigier og Oran. 5^tiara* uferne. Slnfomft tit Cran. 33i)cn^ Sefiggen()eb. Set fnenffe gtag. Opoartning" 1)0«O^cnerat?[)Zartimprei). Snbtrctbeti'e i 2bet 3ouauregiment. 3?cretning om 3ouaDente. Cm i'iuct i Cxaw. '3((gerien6 3;opograplii, 2(gevin-itg, 9?(iringoocie og.^timafovliolb 21. ^ap, III. j^cfter i Cran. Uocntet Crbre tit nt afgaae tit bet 3nbre af Janbet. gorbercbelfcr tit 2>Jarf(f}cn. 3o"''^'fi-'"f'3 ^Jfai^be at f(aa?eir; beres 5orti)ftctfer og!j;ib«forbrid. åotonifation; 9Kaa ben at anlægge 33ner. SBcfjcnbtffab meb en 2:otf. Sfbb-els.^aberå SrcD. tåben Stemcen. 9ininer af ben gamtc ?offeen. Sitlmgemarfdi tit Cvan. 9(fveife tit otalicu. ^'iuct ombovb. ^i-in^ii-'cnteé l'ege. 9tnfomft tit (Senna Map, IV. ^tarfagcn tit.hrigen. Te favbinffe og oftcvrigffc Jtrmeera ti)rfe og tifling. Den franffe 3trmeeS tiirfe og 3nbri)tning i Sta? ttcn. Xen forfte '^at i Statien. Stfmarjdi tit SBatfanetto. 3?cfiiær(ig== tieber ueb SKarfdicn otier (Sot de la 5Podietta". 9iaft i S'ottaggio;?3rrtften bcr. (General (gfpinaéfeéi 9[<?avfdi tit C^aui. 9ia[t i Jacfaroto. Wxt anbct 3?efog i dvnua..<^leifcr 9Japoteono l'anbftigning. Gvittafore* ftitlingen. Snrcoé" ^ovbanfelfe ouer?scrnbancn..<leiier 9iapofeone Dag«- befating tit 2trmeen. Xen ofterrigffe?(rmccé ^'eiutgelfer. Ten v^oift^ fommanberenbe«ssagclfinb 65. ^ap. V. gegtningen ueb ikontebcuo. 2bct Bounuregiment i *)?ionera. 3?efog i x'tleéfanbria. SBatpIabfen ueb Warengo. 'io^avidi til 5?ogbeva.

12 Te tre StrmeerS ttfltncj. ibefog paa fajarethet t Cfierrigere. Sen froiiffe 2{rmee omgaaer gjenbens ttoireglot. aribal* biå ^rtgéopevationer. gegtningen oeb ^aloeftro. 2(rmecn6 Snbtog i ^io* pnra. (aben i Staben. Cfterrigerneé ^tilbagetog ooer Stctno. Unberfogclfe af 9iebouten meb gjenben. efdærlig akarfd) til Surbigo 91. ^ap. VI. laget ceb SDiagenta ben 4be 3uni. SirmeerneS tilling. 2(ngrebet paa t. ajjartino; beire %loi» ftamp. inntfive g''^*^ Sarap. i^ouatterneé* S!J?aabe at angribe, abefampen i ikagentn. jvvanftmctnbe? nes trebobbelte 2lngreb. Cfterrigerneé paa begge iber og Xabet i laget. 9Karj!alf 2J?ac SWnbon. Se Srcebte og <Saa' rebe. TOarfdi og falft?lflarm..heifevcn^ ''^3roclamattoncv 115. Map. VII. 2)ltt 5J3efLig i iljitano. a)itlnueierneé Ornbu for be aarebe. Jouvcn ti( 2}?elegnano. ^^riigt for at bliue fangen, træfningen tieb SJielegnano; gegtningenø ang. 3nbtagelfen af et lot ubenfor Soen. Setnbetige Xab i Jrctfningen..tamerater i gorlegenbeb og Onar«teer i en SBonbegaarb. Silbagefotnft til ^Regimentet. $Regnbage. Duc de Polcnta. Cfterrigcrncé tilbagetog til 9JZincio. Orbenåubbeling. SDtarjd) imob- 2)Jontediiaro. '2Irmeerne Opftitling og tiirfe for laget ceb ol* ferino. 93it)onafen paa iøtonte 9to^fo. gorberebelfer til laget teb ol* ferino U7. Aop. VIII. laget ueb olferino. Opbrub fra Saftiglione. 33e» gimbelfen nf dampen paa letten og pan øibernc. 3ouaDregimentet titting neb 2)Zonte 9Kebolano. Sn pog af en 3Pitoiiofficecr. Setragt* ninger ouer SuglerneS SJiufif. 3trtilleriilben. ^iicl'e fortuiplebe.tamp paa 0hiibi5}Dl0' letten. Sanrobert tommer barn tilbjelp. (Sarbene Teet* tagelfe i laget. 2bct 5lrmeecorpé' lojarfdi. 9Rine egne Ajænbelfer ben ourige Teel af Tagen,.tamp om en Crtan afbrnber laget. %Memonteferne«.tamp mob 93enebef. S?efcg pan 5?nTplnbfen. Tabet af Xohi og aarebe. St 9ti)gte om at f^ranfhnixnbene onre bleune flagne. (Virunben til be?ltliercbe eicr og Cfterrigerneé 9?ebcrlag 166..ftop. IX. Tagen efter Inget. Opbrub mob 931tncio. Ubflugt og DentiU". 3?linb 2(Unrm og Coergang ouer 9JJincio. ' ^Jrinbe 9?apoleone Sorpe ftober til S^opebarmeen; ben fibftes ttuing..teiferene '^inftruc; tioner anganenbe geltoagterne..'ooile i et herligt?anbffab. 3?aa benftilftanb; temningen i 2lrmecn i benne 5lnlebning. encral y^ifuriis enbelfe til.teifer gran? 3ofepbe ^ooebquarteer. i^eifermobet i 3>illafranca.?t)fts tour til 93refcia, Wilano og (Senna. Tomptanonbaabc paa (Sarbafoen. SBrefcin og be aarebe; Oberfit 9?rinconrt og hnn«f^i^elfe.?[)?iefornoictfe i SO^ilano og (5^enna meb 93aabcnftilftanben. iieifer 9?apoleon? 9lff!eb«j^

13 Sibe. hitfen til 3(rmeen. Cpbrub til granfria- Sienbommclia Snbqunrtering i <Bn\a.?eiren oeb SJiitcenneé. 3irmeen8 ^nbtog i %^axi&. 31freife tit Oran 200. A'ap. X. Ooerreifen til Oxan. idiobtacjelfeu bcr. (5'^'^''^'^^'^^^^^' *it et rolii^t Ocirnifonsliu 0l uuentet SDiarfdiovbre. 9)?arf(}) intob ben ma> vo!fnnffe rænbfe. CpviirSpIaner blanbt 3traberne. pa()i6reijimenteuie. 5Infomft tit 'eua 3J?al)gnua. Gu arabiff Sta^^ta efter ganv.?lraberne angribe en franf! l'cir. Oberftlieutennnt 45eaiiprétre..dampen web ibi= 3brnbtm l'eireu oeb 9taé = idjouilal). ibefog i l'eiren neb IXueb (Souarbn 03 i 9?emouvé. Warfdiorbre 229. jtaj) XI. Seiren ueb kx 09 Sirailterinii meb 5traberne. gegtning ueb 9tebouten. Oeneral 9)?artimprei) anfommer oi^ jætter fiij i Spibfen for (Sfpcbitionen. an«cperattnnéplan. koleraens Ubbrub og Sbelæggelfer i Seiren. DJiarfdi til 2(in;Sieurradi. SUarfdi til SibtsSibbervalim unber Deboarenbc gegtning meb 21raberne. iloleraen oebbliuer; 3oii'^uer== nes S[Raabe at begraue be Søbe. 3traberneé uilbe.^»epn. ibeftormelfen af?(rnberneé øtber. SSeni* nagfen unberfafter fig. Sfpebitionen mob DJJaiaftammerne. ^^'''^ouefpebitionene (t)fl"elige Ubfalb og JJiaiaftammer* ne ^Betuingclfe. Silbagemarfdi til bet franfle SUgerien. 58efog i Oubjba. Slnfomft til Oran 258. Stap. XII. QviU i Dran og.^pjemuee. Opbrub til en ni) Sj'pebition mob.tabulerne. 21nfomft tirsllgier. 9)iauriffe 3?abe. 9)?anriff gruentimmer^ feji. )Slax\é til tåben SJtilat). 9taft i Slumale.?eiren oeb 23enis9}Zanfour. ^abqlernes Sjærligbeb til Uafliængiglieb. SD^ebjanafletten. SBefog i en 2)ouar. 3(nfomft til 9JiiIat) og ^efog i Soitftaniinel). SBiergpaåfet ^eh\' (Wiivba..ftnbi)lerne unberfafte fig. SIraberncS ^Betragtninger ooer ben eleftrifle Selegraf. (Sfpcbitionen enbcs. garcel til 2b<t 3ouaDregiment.. jemreife og 'Jlnfomft til gæbrelanbet 287.

14 Soxi^mift oucr ^Afb i Ib ni uger oø åaaxl i ^^arnbeuniform Sitelbtdeb. ^rofpcct nf?(l }tcr tbe 11. 2>?offcc i Tvan 25. Gol de SOJonjiiia, SPjcnipnS i 2(li3cvtcn 31. (Spifobc fra Gypcbitioncn mob 260. ahauriff ^ab i Sdgicr 289. Tnnbe af mauvtffe Omnbcr 291. idiauriff %niic i 9Ui]tcv 292. ^aart ouer faget ucb 3D?at3fnta 115. olffrino 157. ibcnt^snasfcn 237.

15

16

17 garftc tnpitcl tn!oniften tit "ipan«. ibefug bo«^rinba Duipoleon. Dpuartning dog trigs* minifteren. ipefog do«2)krffalf (Sanrobert. 3tfretfe fra $artg. 9iogfe 3)agc8 C'pbolb i?eiren Sføfomft tit og Cpbotb i 9JiarfcitIe. 3tfreife tit 2(tgier. Stcifcn odcr SJtibbetbanet. Janbftigning. pabfcretour igjennem ftere af tabene Cltiarterer. Suleaften [)o eneratconful Srufenftolpe. Om Sllgeriené SBefoIfning. Optiartning bo«2)?arffarf Wac Tta[)on. Slfveife tit ^rouinbfcn Oran. vct længe næret SJnffe om at lære ben franffe Slrmce nærmere at fjenbe, førte mitt tit ^arié i Sfteraaret 1858, efterat ben fuenflc ^egjering ^aiibe ubnirfet S^illabelfe for nogle af fine Officerer tit at gjøre S^jenefte neb ben feiferlig franffe 5(rmee i Stlgerien. amtibig meb mig og i famme Ciemcb inbtraf bcr tuenbe ^anbsmantb, Sientcnanterne 2tnfarcrona og 9h)berg, forftnæinttc neb (Suea 'iugarbe og fibftitætinte neb bttia Strtilleriregiment, famt en DIormanb, Sieute-^ nant!idue.!den 30te S^oncmber, fort efter nor Slnfomft til "i^ari^, an= mobebes ni om, neb et isren fra ^egation^fecrctairen ren "ipiper, at inbfinbc oé alle l)o nor SO^iniftcr, S3aron 5(belfnærb, for at fotgc l)am tit ^rinb«sf^apoleon, fom \ma ben 3:ib nar 9)ciniftcr for 3((gerien. 9^oget før Sloffen fire fom ni til ^afai«9?ot)ai, fjnor *^rinbfcn rcfibcrcbc tilugcmcb fin nn afbobe Bnber, %^rinb^ 3érome. 3>i traabtc inb i en Sal, I)nor allcrcbe omtrent tl)ne "ij^crfoncr ftob og nentebe. 30?eut)tementct nar meget fmagfuibt, men fri for 1

18 2 5?c«øfi bo«' ^JvinbS ^cnpolcon, Dtierbreiien ^iitcu^. Zo 33orbc luire bcbæffebc meb 3linfer og 3:iba^ ffriftcr. (Sftcr omtrent tre Cuartccr^ 33enten bleue ni inblabtc, umibbclbart efter ben 'i Serfon, [om ucb nor 2(nfom[t haube 9tubientci. ^rinb^ 9?npo(eon«* "^Vrfonligbeb gjorbe et be()a(ieli( t 3nbtrnf. ^an^ 2ln)u]t bar megen t^ig()eb meb ^^apotcon ben Jorfteé. an bar Itnlige ine, froget ^fjcrfe, frcmftaaenbe ^age og ban bærer )oiiebet noget bagpner, bnorncb bane forte alé btincr minbre bemærfct. ^an er forpntent, meb et næften jonialff Ubfeenbe, ubtrl)ffer fig gobt og bar et nenligt, forcfommcnbe 3?afen. *il?rinbfen fpnrgte om ncb l)lnlfe i^aabenarter ni tjente, i bnilfe ( gne af Sdgerien ni onftebe at gføre 5:jeneftc, enten neb Ki)ften etter i bet tnbrc af ^'anbet, i bnor lang Zib ni banbe faaet "iper* mi^fion m. m. ^an bab enbelig S3aron ^ibelfnærb at bennenbe fig tit ^rig^minifteren og baabebe at ni ret fnart nilbe faae ben nøb= nenbige 9?cifcorbrc. 3Sort anbet ^efog angaaenbe nor 5(nfættelfe i ^Ifrifa gjatbt nogte ^age berefter ^rig^minifteren, SDZarffalf 3?aittant, i finié ^otet ni ffulbe nente paa 33aron 5(bclfnaTb. fi^an anfom fortfutbt, og bet nar iffe nben en nié hoitibetig %øk\^c at jeg og mine ^amme* rater i futb *i 5arabcuniform meb Si^aron 2(belfna:rb i pibfen, fteg op ab ben brebe Slrappe, fom forte til DJtarffalfené 5(rbcibønærclfer. 3 S()acottené ^jer nifte jeg be btaae og gnle fnenffe i5arncr og paa ben nenftre <2fulber en SJiajoréepanlct, fom i ben franfte Slrmee er l^ientenantéi'^iftinctionen. 33eb min ^nbtræbclfe fanbt jeg S3aron Slbelfnocrb atlercbe i (Samtale meb en 'i^n-fon, fom jeg neb forftc Siefaft langtfra tnnbc antage for at Dctre ^rig^miniftcrcn. DJainben nar af SOJibbetftorrelfe, temmelig forpnlent, ifort en brnn 3affe cuer fort i^-raffe og graa 33enf(æber, og forefom mig i bet bele noget unberlig. 2(f amtaten fif jeg bog fnart Optiiéining om, at bet nirfelig nar 30?iniftcren fetn, men jeg ntaa tilftaa, at jeg banbe tivnft mig t??ranftig«trig^* minifter ganffe anbcrkbei?.

19 ajjarffalferne 3Saittntit og (Sanrobert. 3 Sfterat lu iiare bleinie prefentercbe 013 eamtalen f)aiibe uavct itoget, font 9)?tnifteren pdtbfctig < en mecjet ^eftig temning, trn S9aron 9(belHHtrb fom tit at berøve, at lian liaobe beføgt '^rinbe' ^fiapofeon og confevcrct mcb bennet 3(bjubant, Oberft i^ranconniere, angaacubc uor 2(nfættc([e i 9h-nieen. I^cn, foni bet lob noget t)ib= l'igc og pirrelige 93iarffatf, bcmærfebe øiebuffetig, at bet nar ham, fom ftulbe giuc 0^ SDrbrc^^, at t)an ifte ()aiibe noget at beftiue meb nogen Oberft, at flet iffe oebfoni 'l>rinbé 5^apo(eonø Slbjubant m, m. igaron 5(be([øærb fimrebe roligt fmitenbc, at ^an Dar uuibenbe om, bnem bet tilforn at gioc og Crbreé, men at f)an uar tilfrebé, naar ui blot nmatte faae [aabannc. 9}?arffalfen bero= ligebe fig fnart igjen, og omtalen fortfatteé berefter i en øenffabe^ Itgere Zom. 2?cb Slfffebcn rafte tjan oé ()jerte(ig begge fine ^ænbcr og fulgte oé nb lige til 2;rappen, ibet f)an enbog looebe at ffaffe oé nfeuille de ronte«, *^a, ifølge [jnilfet man blioer beforbret paa jernbaner og S^ampffibe for en Srebiebeel af ben alminbelige etaling. S^iogle age efter fi! jeg, igjennem S3aron Slbclfuarb, 3:ilfigelfe om at inbfinbe mig lioé 9)iarffalf danrobcrt. 3eg hai^hc tit at ucnte benne 2 re, t()i ^. ^.. ). ^ertugen af E-ftcrgbtblanb I)aDbc fh'euet et Slnbefaling^breu for mig til DJ^arffalfen, (juilfet jeg havihc afteueret ftraj: efter min 2ln fomft til ^arié. T)a bet nu enbelig, efter fej Ugerø ivorlob, opfi)lbtc fin :33eftemmelfe, bleu jeg meget glab oncr at faae ben beromtc IVtar ffatf at fee. 3eg iførte mig berfor ftraj: min (ijalla Uniform og begau mig lange* meb S3ouleuarben til 9iue ^ol)ale. SQJarffalfen fab i fit SIrbeibéiwrclfe, ba jeg traabtc inb. Xa t)an enbnu en fort 3:ib l)aube bifteret fin 31bjubant noget, inbførtee jeg i hane private Inxrelfe, hnor (jan mobtog mig. ^^orefom 9Diar-^ ffalf ikillant mig noget original og fantct, faa fanbt jeg berimob \)o& 30?arffalf &inrobert al benne ubfogtc og inbtagenbe Slrtigljeb, ber i faa ubmærfer Ijan«^J?ation. 1*

20 4 SBefdi] 1)0«SWarflatf Sanvobcvt. ^iin bcglinbtc mcb at bchage fig oder, at jeg ifte efter mit førfte S3efLiij, I^uorueb jeg tffe txttf t)am tjiemme, og fom [jan {jaube befiuiret mcb fammc u[)elbtgc Ubfatb, enbnu engang [)<\\)hc for^ fogt min ^i)tfe t)oé (lam. ipan ()aube nu I^anbelfcéoiié [purgt uor 9J2inifter om jeg uav afveift, og efter benneé ftraj fenbt mig en Snbbiibelfe. 3eg fuarebe ^am, onerenøftemmenbe meb anbfieben, at jeg l)aubc anmobet bane Slbjubant om at unberrettc 90?arffatfen om min foreftaacnbe 2(frcife. g-cilen laa attfaa Ijoé Stbjubanten, fom itte I)aiibe funbct for gobt at anmclbe mine 33efog. (Samtalen [)entebte paa ben franffe Strmee i SIfrifa, l)iiortebeg ui bebft ffulbe inbrette og eqnipcre oé, famt t)toab tii ber»ilbe faae at fec og fnnbe lære. 93krfta{fen tilbob fig at Dille mcbgine mig en Stnbefaling^ffriDelfc til en af I)ani^ 23enner, naar I)an blew unberrcttet om, til [)UiIfen!^eel af Sllgerien jeg ffnibe forlægget.!derefter talte ban om ben fnenffe 5trmee, ifær om ben inb^ beelte, famt om fit Opl)o(b og abftttlige anbre ft>enffe tæber. f)an omtatte ben kongelige g'i^witie meb ben ftorfte S3erommctfe, nifte mig ^ongené og ipcrtngen af Cftergbtl)^ lanbé "iportraitcr og ubtri)fte fin inbertige læbe ooer ben i*\)tk, fom ben fibftnæimte nliber ueb fin unge ^ en ^nffe, fom ^rinbfcn faa Icuenbc ()aiibc ftilbrct i et ncnligt 33rcii til SOJar^ fealfen. 'Cc fucnfte 5^amer glemte 9)iarffalfen ilte beller. ^an ubtalte fig om bem meb i>enri)ttelfe og crtlarcbc, at ban iflc en^ gang i ^ari^ banbc fnubet faamegcn 9)nbe bo^ bet fmuffe ^jøn, fom i (Stocfbolm. Gnbclig bob ban mig venlig.^aanben til 91ffteb og crinbrebc enbnu engang om ben 5lnbefalingciftriiielfc, ban onftebe at mcb* giue mig. 3 enf)uer ^enfcenbc fmigrct oncr ben 9)iaabc, boorpaa jeg luiv bletten mobtagct, foltc jeg bobbelt 5:ilfrcbtsl)eb oncr at bane gjort

21 3.triijéminiftcriet. 5 SSefjenbtffnb mcb en af be meft populaire 2)?ænb i l)tk ben franffe Slnnee. tort efter bten bet o^ mebbeett fra trig^minifteren, S[Rac 9}laf)on, (}o6 Ijucm ni ucb Stnfomften til Sdgier ffulbe melbe oéi, uilbe afgjøre, neb I)in(fe 2(fbelinger in ffulbe gjøre 3:ienefte. 3eg fnnbe berfor iffc forlange nogen Stnbefaling^ffrinelfc af SQtarffalf ganrobcrt neb min Stfreife, ba jeg enbnu iffe uibfte, i (nntfen 3)ec( af 2(frifa jeg fom til at nirfe. 3mib(ertib tntbc fjæbnen, at jeg iffe faa ganffe (et ffnibe flippe bort fra ^axk\ (5'orgiæiie^ uentebe ui oner otte!x)age paa Orbreé og 9?eifepaé fra.^rig^^minifteren, og jeg pinteé beftanbig mere neb at fee en foftbar 3:;ib forfpilbe^ ueb 8pabferen paa "^arié' ^ouleuarber. SJIen {)uab ihir bcriicb at gjore? (Sfter lange og grnnbige S9etragtninger befluttebe enbelig Sieutenant 3)ue og jeg at forføge, neb et briftigt ibefog {)o trig^minifteren, at tilneiebringe be for oé faa nobnenbigc 5) o fumenter. 3Si fremftillebe oes altfaa enbnu i.^rigéminiftcriet og fagbe nbtrpffetig til 2;jeneren, fom melbte o^, at ni iffun onffebe at tale meb trig^miniftcrené 2tbjnbant, Cberft S^iépart. ^-ra et titftobcnbe 23ærelfe borteé oiebliffelig en torbnenbe Stemme biibe oé fomme inb, og ba ni fulgte benne Opforbring, fanbt ni ingen an= ben enb fclne SOJarffalfen foran o&. an begdubte ftraj.- fin Sale, for iffe at fige ftt Slngreb, meb at ubbri)be: ^nab nil Xie min 2(b' jubant?" 2Si tilfjenbegane faa ()ofug fom muligt, at bet nar nor )enfigt at foge Optpéning ftoé bam om nore ^Reifepac* og [jnornibt ni fnart turbe ncnte bii^fc. en forbittrcbe yjcarffalf fpurgte beftig, om bet iffe nar ham fom ffulbe affcube oi^, om bet iffe nar bane Crbrec* ni onffebe at faae, o(\ forunbrebe fig meget oner, bnor ni fnnbe falbe paa at beunenbc oé tit ban^ 5(bjubant..^"^an forflarebc 00 bog bcreftcr ()ni(fc i5"oranftaltninger ban banbe truffet og lonebe enbefig, at ni inben tre agc ffulbe faae nore '^aé tilfeubte, 5^a

22 (3 tanbgmng i S(frcifen. :?icutcnant ;t)ue uilbe fremfomme meb et eder en Xaf, flog 9J?arftalfcn nteb begge ^ænbev paa fine ^næ og afffcbigcbe o«paa en farbele^ fategoriff 9)?aabe. (abe licb at flippe for fan gobt Sjob, uilbe ui i!fc ubfætte o^ for en jentagelfe af Stfffcbébilfcncn. Unbcr nar ber ffere franffc Cfficcrer tilftebe i 23ære(fet. (Sfter to 5l)laancbcré Cpbolb i 'i^aric* og efter en ligefaa gtimrenbe fom bjertelig 5lfffebøbinée Ijo«S3aron ^Ibelfnærb, fnnbe ui enbelig en ftjon Dag»enbe ben 9^i)ggen. i^ientenant!5)ue og jeg begaue o^ til?noner Sernbanené«tation. 3?i gif til Sittetcontoiret og forciiifte nore ^^a^, i S'Lnnentning om at faae ^^aéfagccrbilletter til ben lånere "^^Jriie, fom biéfe "ipapirer gane o^ Wt til. 9!)?en nn op= ftob ber nnentebe l^anffcligbeber, nne ^inbringer. 33itlctfælgeren crftærebe oé rent nb, at nore ^aé ifle bncbc noget. 33i raabfloge nn om bnab ni banbe at gjore, og blene enige om at uenbc tilbage til ^axi^, ha Sporgéntaalet bog altib nar om nogle bnnbrebe ^rancé. 58ort v^nmcnr nar imiblertib iffe bet bcbfte, og bet nar uanfte= ligt at fige, bnab ber i Eieblitfet trpffebe o& meft, enten nor bræn= benbe?ængfel efter at fortabe '"^^arié*, eller ben Ubcbageligbeb i en ftor 9)iængbc 93cennefteré ^^^ænuvrelfc at bline tilbagenifte neb et S3illetcontoir nicb be Crb: 3)ette ^apir gjixlber itfe, 3^e ere fi*cm-' mebe Officerer". 5Den folgenbe V(\(\ lob jeg omfring til flere 9lntoritctcr og fortalte 33ebfommenbc ben Si^ebanbling, ni baube næret ubfatte for. Oncralt mobtc jeg ^erebuilligbeb og ii>eunllie. CS-n gammel Place-major lettebe cnbog paa kalotten ba ban læfte paa nore 'ipaé "Sur l'autorisation de rempereiir«, og nbbrob forffrirtfet:»si Terapereur le savait!" "^nicifenc fit enbnn nogle '^aategninger, og famme 3^ag, ben l(3be December om Giftenen, forlobe ni 'ij3arii? og benne C^^ang for ramme 5llnor. 33i folte oé meget li)ffelige, ba ni, nel inbftnnebe i ilonpoen, itcbe meb ^^nneté )nrtigbeb mob Vnon. Pientenantcrne 5lnfarcrona og 9?l)berg nare alterebe rcifte nogle Dage for.

23 = Slfretfe fra aparte. 7 Skorte fra bet ftøicnbe '^arié, glab ouer enbclig at nærme mig mine 2:anfcré 932aal 09 grucitcn af atle bet [)cnrnnbne 2(arig Seftræbelfer, ncb jeg nn, umjget af 3ernbaneuogneni ensformige S3euæ«gelfe, ben ^oklic af ^tilfrebéificb, fom ffjænfeé oé«, naar m fee et længe og iurig næret Cnffe opfi)lbt. Stile omfring mig mire ftiue; mine 9ieifefammerater fou etter brømte maaffec uaagne tigefom jeg. SD^inc Slanter foretoge fig beftanbig finrtige 9ieifcr, fnart nare be i eiib, fnart i 9iorb, fnart i ^frifa, fnart i uerig; unbertiben uare be nemobige og mørfe, og faa igjen muntre og forbaabninge^fntbe. 3cg fpurgte mig felu, om bet maaffce ftulbe bliuc min frinitlig ualgtc Stjæbne, at bo af en t^eber etter for en fjenbttig ^ugle, fjernt fi-a ^væbrelanbet og maaffee uben at [)aiie en 23cn, fom fan gjore mig ben fibfte 3;;jenefte, at nebgraue mig i ben fremmebe 3orb; etter ffulbe jeg maaffce fom krøbling gjenfee mit g-æbrctanb, og bcnftæbe min :Oeiietib til iml for mig felo og anbre? Slanten om Snoben bar bog itfe noget afffræffenbe for mig, og goreftittingen om at falbe i Stfrifa gjorbe iffe noget færbcteé Onbtriif paa min i^antafi, l}oab mig felu angaaer. 9)?en 2:;anfen buætcbe ba neb bet ^jem, buor jeg ihu* opuo^-et, lp«mine i^orælbre, øbffenbe og 3?enner; jeg erfjenbte ben ftore jætb, jeg ftaaer i tit bem, og bnitfcn CMjælb jeg foter Srang tit at titbagebetale. 58eb STanfen f)crom btcii Vicet mig atter bi)rcbart, ba bannebe ber fig ti)fere isiltcber for mig. 3eg faae mit jem, jeg iiar niuig iicnbt tilbage mcb crbueroebc ^Qnnbffabcr og Grfaring, jeg mobtogcé af att, IjDab jeg elffebe, betforcfom mig, fom ber iien= ttt(^ mig en g-remtib af ibel GHæbe og Siiffe. 3D?ebeni? jeg oar bcnfunfen i biéfe og tignenbe '4^rømmerier, førteé ni imiblcrtib i uftanbfelig ^art beftanbig længere og fængere bort. m SDt'orgenen fom ni ganffc forfi'oénc (bet nar beré ^utbe) tit V'iion, l)nor ni nitbe opbolbe oe nogle X)age, for at beføge Veiren neb (Satbanu.?tnfarcrona og 9]nberg nare reifte igjen nem l'non og ni famlebcv? iffe igjcn mcb bem foronb i?llgier.

24 8 Slnfomft tir?i)ott. jden omtalte 2dx, [om er beliggenbe fun en f)a(t) 3JZiil fra?i)on, beftaaer af S^iropper fra ben faafatbte Si)oner = 2(rmee.!Dc ligije ber efter 2:our, to SO^aaneber ab angen beelé for at e^ercere og manøurere, bcelé og boiiebfageug for at [)oibe Si)on i STomme, l)i)or ber er en talrig 33cfolfning af ben laoere tlaéfe, fom ligner ben parififfe i UroUgljeb og ^liuioieligfieb tit Oprør, ^^or at unbertri)ffe enfjoer far Hg ibeoægelfe Ijar man anbragt et ftørre 2lnta( 33ajonctter i ben gobe S3i)eé Dfiabolag. 3)enne Ceir ()ar fiben faaet en ftorre i8eti)bning, naar j^ranfrig^ ^e{)erffere, iieb bereø "IJromenabcr ouer 2(Iperne til Otalien, onffe at bauc en ftærfere Sfforte til 'Jiaabigtieb. 93eb 2lntomften til :8eiren mobtogeé Di meb megen ^^orefommen* hcb af (Japitain (^ireo de ceilin, fom meb en friff Grinbring om fit ^Sommeropbolb i Suerig og i)?orge, uiftc oé megen Cpmærffombeb, oiftnof mere af 5:ilbpiclig[jeb enb af 'ipiigt. 23i blene ftim^- IMbne til 9?egimenterneé SOZanourer, befaae abf!illige geltarbeibcr m. m. i5orøurigt opfriffebeé (Srinbringerne fra Sljeuatla, [)Uor Gapitain de eétin {)aiibc lurret i i![?eirtibcn. 9}?ibbag^maaltibet nøb ui ueb (Sapitainernet^ ii3orb (femte 23in* cenne^'sægerbataillon), t)oor eg ueb boire ibc af Sapitain 2Dlaaltibct luir gobt, imnen fparebeé ifte, og ^ong Sari ben ^^emtenbe^ (bengang 9?egent) og uerigé ^Sfaaler blcoe tømte paa ægte foenft SDJaabe meb ipnrraraab. Cm Giftenen Dcnbte oi tilbage til ^iion i *Selffab meb t^ientcnant Slntonini, en intelligent, munter nngsd^anb og en tammerat af ue fra ben Zib benne op()olbt fig i 2?incennei?. ^an lebfagebe oé omfring i i8l)en, yeb Ijoilfen?eiligl)eb ui blanbt anbet befogte en 5}?iTngbc af bii&fe»cafes chantants", teber, fom fimc^ at uære om^^ trent ligcfaa noboenbige for franfte Cfficeren^ inubcfinbenbe, fomv'uftcn for lungerne. T)en føtgenbe SDJorgcn fabe ui tiblig i 53ognen, for at ni)be uor ^^ofoft i?eiren ueb ('ientenanterne«iborb, ()Uortil ui allcrebc ben foregaaenbc X)ag mxc inbbnbne. Cgfaa i benne ^rebé

25 @joeftfrit)eb. Setren ueb ntlinut). 9 møbtcé 131 meb J^clmtlie otj Slnbcnheb, og be 33enffabébaanb, fom ogfaa forene erigere af fovffjeuigc Stationer, luu-e fnart fnl)ttebe. c flefte af uore Sværter banbe atlerebc lugtet ^rubt i tampen mob 5lrabevne, og funbe berfor gine oé mere enb eet gobt diaab, Oeg for min ^eel t'an taffe be Unberretninger, jeg f)er fif, for min bcfbige!i>?cf(utning at inbtræbe i bet 2bet 3ouaii=9?egiment. (Sfter g-rofoften toge ni Seiren nærmere i Ciefi]n. Stropperne iaat i S3araffer, af ()tnlfe nogle narc opforte af teen, anbre mibler= tibig af Zxæ; be nare auc faatebeé betiggenbe, at be bannebe aber. SSarafferne af teen uare (i)fe, rummelige og imrme; be anbre funbe iffun meb 23efi}ærligl)cb bemitteé i ben folbe Starétib. Onerbrenen Drben fi)nte^ ber iffe at ()erffe i bem; 9)?abiiarer og tlæbningé== ftl)ffer nare famfebe i broberfig (gnbrægtig(}eb. tjoffenet uar i gob Crben, og ber tillanebeé for olbaten en (igefaa gob fom 33nibct nar biubt og af ubmærfet 3?effaffcn[)eb. g-agtefalen fnarebe fun baarlig tit fit 9ainn. 3)er faae^ fun nogle faa flette ^-toretter foronrigt nar ber en 3}?ængbe toffc, fom blene anncnbte tit Enelfer Officererne gjorbe jetter iffe meget S3æfen af ^^ægtefafen, bnilfen be, bet titftob be, fun fjetbent befogte. (Snbnibere nar ber to Sibliotbefer, et for Officererne og et for IJropperne, gobt orbnebe, meb et flørre 5tntal ibøger og forfi)nebe meb opnarmebe \?txfefa(e. 53Ianbt Scircné ønrige offentlige i}gningcr nma 2;f)eatret enbcltg iffe glemme^, paa ()Dilfet ber fpiuebeé flere ange ugentlig. fuefpiuerne borte ^Kæffer. Cfficcrerne boebe i Xræbaraffer, fom nare opnarmebe ncb 3ern=^ faminer, og [jwx Officeer ()anbe fit eget lille tammer, inbrettet efter (Sune og?ciligl)eb. Gftcr en bjertclig 51fffcb fra?eiren ncb atbann, nenbtc ni om 31ftcnen tilbage til 2m\, og cnbnu famme 5lftcii fabe ni i v"^ern:= banenognen paa 33eien til DJuirfcille, b^nmil ni anfom h\:n fou genbe!l)ag.

26 10 Opfjolb i ajjarfeiqe. ODerrcijen. 9f SJJarfeifle ffiilbe uore '^a^ Difeveé af 5DitIitatrautoriteterne, l)iiorfor i)i fijorbe»or Dpnartning foaiiel {)o^ enetalen fom l)oé ^i(i= tairintenbanterne. 2lQe fom og DeluitUg imøbe, 09 ui fif nben 35anffe=^ ligljeb billet for Onerreifen til 511gicr. ampffibct ffulbc bog forft afgaa om nogle!l)age, og Di baviht altfaa nogen ipuilctib i 93?ar= feille. Skiben l)engif ogfaa ret bel)agelig i et gobt ^otel meb en bnggelig alon, forfi)net faauel meb Slaminilb fom "ijsianoforte. 3Si nob enbnn en ang en behagelig d\o, ibet ui gobt oibfte, at naar Di forft Ijavbe forlabt SD^arfciKc for at foge krigserfaring og ^arer i en anben 33crbené<beel, at bc rolige 3>age ha ogfaa nilbc luxre forbi. Dfte nare ni i uore Sl^anfer og (Samtaler i bet fjerne ipjem, t)iior man netop i be l^ivyc berebte fig paa at (joitibeligbolbe 3ulcn, benne for cnbocr i)zorbbo faa fjære j^amiliefeft. 3^en 21 be ccember ucb 9Jcibbagétib afreifte ui fi-a 9)iarfeille paa et 2)ampffib, fom til()ørte Messageries Iraperiales. en forfte ang jeg Ijerefter fatte ^oben paai'anb, ftnlbe bet altfaa uære paa SlfrifaS 3orb. $)aiiet nar enbnn nroligt efter en nl)iig nbrafet Storm, og be flefte ^^aéifagerer, Ijuoriblanbt 400 olbater, imrc, ligefom jeg, ben forfte ; ag meget ilbe tilpas, ^e to folgenbe :J)age uare ui begnnftigebe af bet fljonnefte 95eir. ^am nbbrebte fig rolig i al fin 9}Jajcftæt, en blaa )immel og en narmenbe ol gau 0^, allerebe før ni banbc paéiferet be baleariffc 'C er, en J-orfmag paa 91f= rilac* ^lima. (iftcrat 9ieifcn i alle ^lenfeenber banbe næret liufelig, fif ni 21lgicr ifigte ben 24be om DJcorgenen. 3o na:rmerc man fom, jo mere onen*affebe(g man neb bctffjonne Si)n af benne eienbommclige 33l), fom ampbitbeatralff fra Stran= ben l)æner fine bnibe i>némaf(fer, ber fnnes at beftaae af ulnire, onen paa bncranbre ftablebe 3J?armorbloffe, efterfom etbnert,s>nnc< har lige afffaarnc, flabe Jage. ^tærmeft ncbc neb.s>anet er ^M-ebbcn befaaet meb et ftort 91ntal ('anbfteber, ber ligelebeé ere af en buvnbenbe bnib ^ arne; be nare allerebe omginne af friff ("»H-ont, og gane bevneb bele

27

28 JS^^i

29 2rn!omft til Sirgtev. H SO?atcriet et {)enriuenbe, ynbigt Ubtri)f. SOJeb (æbe og!l;i(frebé(()eb nit jeg fteb[c gjenfalbe mig ben 3:tme, ha Sllgiev førfte ang uifte fig fov mine Uffe, benne forljen faa [fumle Dxcnerrcbe, fom un exet af :tiannel[enéi og (Sinilifationenss CEentralpunfter i 5lfrifn. 3^am.iftibet (nmbe neppe anfret i ben [muffe og rummelige ^aun, fovenb bet luir omginet af utatlige 9xobaabe, i Ijoitfe 3lrabere og 9iegcvc, 5vvan[fmænb og pauiere og be Iiii(ig[te 75-agtcr fappebeé om at fomme for[t tii fibet. S)e balimogne fiffcl[er, be fremmebe pvog og uilbe 2tn[igter uare et ligefaa \ixu fomt [om [æng[(cnbe fue[pil [or ben i5"i^emmebe. 3mib(ertib gif ni ilanb. eet nar Sttgier fore* fommeu o [om en meb et bnibt tor bebæffet mauri[f fjonkb, ber rolig og [riigtloé luir inb[oiiet \h\a en meb bet i)ppig[te ronne omginet f)øi. 9)?en naar man tommer inben[or ^i)cné 9}htre, er* fjcuber man [tx-a^-, at ber nnbcr bctte nbenægelige 9)bre [fjnler [ig ben [tør[te i'inligbeb og 2?trf[ombeb. '^aa ben Spab[cretour, [om ni [traj: gjorbe gjcnnem 33i)enéi (^5aber, fif ni^eiligbeb til at [ee, ]aa at[ige,en ^13ronea[l)elc2llgerien^^S3e[olfning. 2^ct nar nirfelig ben ntc[t be[i)nberlige, [toienbe ^ob, ben me[t brogebe <2ammenblanbing a[ [or[fjcllige 3:)ragter og ^Nationaliteter. S3i[cara= manbeu, SUgier^^ ^i[tbrager, ilebe forbi meb burtige, og fin isl)rbe paa ^Hnggcn ; 5lrabcrfi)r[ten [ra bet 3nbre af i'anbet, ffrcb ftolt og boitibelig [rem, brapcret i [in isournut^ mebené ^a^a-- Ton*21raberen laa bonen ben[traft neb et abebjørne, ri)genbe [in ^apirécigar; 3:nrfen, næ[ten nebboict a[ [in turban, lignebe et < pogel[c[ra benrunbnc3:iber; 3obcn, i [in morte S^ragt og meb [it li[tigc llbfeenbe, bugtebe [ig [or[igtig [rem mellem be enrige. 5tra* bi[fe ta'ttil[lørebe Cninber, i Innbe 3^ragter, li[tebe [ig [rem liig ^:)?on* nev, mebciic 3øbiubernc, i [ncnrc.^ijoler og gnlbbrobevebe Vialotter, ffreg og [nattebe paa (^Hibehjorncvne og be aabne imab[er. 9iaar jeg nu til[øier, at ber i (skaberne [ærbebec* 2farer a[ 91(nUvc(ler og.^^ameler, [om blene brenne a[ gjegerc, Oipttcre, 2olbater, Clielnv*

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Data Center N etw o rk i ng A rc h i tec tu re and Des i g n G u i d el i nes 1 Agenda Data Center Infrastructure Co re l ay er d esi g n A g g reg ati o n l ay er d esi g n A ccess l ay er d esi g n Densi

More information

IT-S i c h e r h e i t Stephan Meier s m eier@ c is c o. c o m 1 The Evolution d er Z iele Vom H ob b y i s t e n z u m P r of e s s i on a l T hreats b ec o m ing inc reas ing l y d if f ic u l t to d

More information

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR PROBLEMA Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho 1 ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR Re su men: Aun que la idea del cons ti tu cio na lis mo ha sido ex ten sa men te di fun di da y

More information

Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo

Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo ORİJİNAL ARAŞTIRMA Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo Engin ÖZAKIN, MD, Msc, a Figen COŞKUN, MD, Assoc.Prof.,

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 308 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ 14 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

Dog. Dr. Murat UZAM LOJIK DEVRE TASARIMI DERS NOTLARI. Memary cell circuit. Writer'Read

Dog. Dr. Murat UZAM LOJIK DEVRE TASARIMI DERS NOTLARI. Memary cell circuit. Writer'Read LOJK DEVRE TASARM DERS NOTLAR Memary cell circuit Writer'Read Dog. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 2 http://host.nigde.edu.tr/muzam/ Doç. Dr. Murat UZAM LOJiK. DEVEeTAsAB-tM \'.lja-u,

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Nuevas S o l uc i o n es d e C o m un i c ac i o n es: M ax i m i z ar l a P r o d uc t i vi d ad Enrique Alonso Territory Market Manager eal onso@ c isc o.c om 1 Agenda Sistema d e C o mu nic ac io nes

More information

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E Zebra Programming for Page Mode Printing Programer's Guide Part #980352-001 Rev.E FOREWORD This man ual pro vides pro gram ming in for ma tion for print ers fea tur ing Ze bra s EPL2 Pro - gramming and

More information

le s mmm D«EP6uiRD ESTAUMiE C Power A T he s I s; Sub mi f f e d to -t he :;Fa c u J -t y o f DEPARTMEHI OF ROMANCE'LANGUAGES

le s mmm D«EP6uiRD ESTAUMiE C Power A T he s I s; Sub mi f f e d to -t he :;Fa c u J -t y o f DEPARTMEHI OF ROMANCE'LANGUAGES le s mmm D«EP6uiRD ESTAUMiE C Power A T he s I s; Sub mi f f e d to -t he :;Fa c u J -t y o f DEPARTMEHI OF ROMANCE'LANGUAGES Ira Pa r t I a I -Ful 11I I m@bt i f. t h. I. '-For the Degree; o f v;. MASTER.

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

D a a y y --Z Z e e r r o o A A tttta a c c k

D a a y y --Z Z e e r r o o A A tttta a c c k Cisco Systems Secu r ity 1 Self Defending Network Stra tegie I NT EG R AT ED S ECU R I T Y Secure C onnectiv ity T h rea t D ef ens e T rus t & I dentity II nn ii tan t ii aa tt iiiivvnn e e ii tt iziz

More information

Ontwikkelingen van R o u ter N etwer ken Fred Rabouw 1 3-t i e r R o u t e r N e t w e r k e n. Core: forwarden van grote h oeveel h eden data. D i s tri b u ti e: Cl as s i fi c eren en fi l teren A c

More information

Videobotschaft an den Kunden: Neue Mög l ichk eiten m it dem U nified C ontact C enter Rüd i g e r B o h n ru b o h n @ c i s c o. c o m P ro d u c t S a l e s S p e c i a l i s t P e t e r H u b a c h

More information

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '.

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '.  l ' ,,, i I ;J :. . : .'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .;.. \ '  :. '., _.,  ' ved '. '.,. '. '.. '... ', ' f; ::-...,,......,,.,:. ~ l, _.,.: : ',... ~ '. \. ~..". t,,, i ;J :.,.!,... ~.... ', ". -. f'c,, " " l ' "'i,' ".. ; :.,;.,:.,"... -. ; i,.: : :.. )...,. -: ved " i. -..,.,_ '...";..

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2 CIENCIA 15(3), 366-370, 07 Maracaibo, Venezuela An ti bac te rial ac ti vity of essen tial oil of foe ni cu lum vul ga re mi ller against mul ti re sis tant gram- ne ga ti ve ba ci lli from no so co mial

More information

s Integratie v an F C o E A rea N etw erk en in b es taand e S to rage Rocky M a kki n j e C i s co S ys t e m r m a kki n j @ ci s co. com 1 Agenda 9 : 3 0 W e lk o m stw o o r d H e nd r ik B lo k h

More information

Molecular Genetics and Metabolism

Molecular Genetics and Metabolism Molecular Genetics and Metabolism 96 (2009) 44 49 Contents lists available at ScienceDirect Molecular Genetics and Metabolism journal homepage: www.elsevier.com/locate/ymgme Citrin defciency, a perplexing

More information