Nadzwyczajnych. Korhielów od

Size: px
Start display at page:

Download "Nadzwyczajnych. Korhielów od"

Transcription

1 Nadzwyczajnych Korhielów od

2 4. 0>6^.tvvoju ^ cmwm vuss( V(^ov^ (W ix# U> vx^wov>jtlu -Ą^o^ob pvtev U ^ 4Źóoviu<u^ SXa a ix6w\'c^^ ^['ojdi^ ^jiwwil vvafiau /o Cfw ^rtlo^ ic o r^ J v to io\tuvv\ O / ^ ^ S M o k o O w OC/U4*w Do^ O ^ i CcK Am A ia VUł. p'otc)(jvoudm^ 'M a ^O^o " 3 ć> *X. ^OiO/6?Ovi^ O WMpj (X ^Vjva.i^vv^ U>4^c*VH<aU^ Jy ' V) ^ O l V U? i u ^ ^W ŁO^ CouiW <./tu ^ Co4ulwvvvjVs -UjCM/l.

3 z. U u-yoci^toić N6iUve4^u»A O d k u ta 5 ^ U l/cor?k<>l0oi, )uxj /t9~k* w?lću Ca^oLd ^WC^O oi>v&7m l\)w\fi X ^ o k tfw d c i& W,. O K X ZYlfl^oloW)d^T ^Uj poci^t^co^o ^ cwfc^uicwiyn \folvjlu. ju>. Nc\wn«edieuia WMf; u uwcio^v\vjv^ ^ ^6$4vu>kvt v^>w x ka^vvh>vevw ^vwivvjttslwovj w ^BokoYoolmwĄC^ f'm\&{iiojo> <-0> o»wks^v^ul ^avvut*.ia<>odvvw\ cavec^ija /'Ui<?u>\k^J. /t^cą ko^stawc^oy. X T K ko>fow skc tk/ "?c>tbcic^. 5 0 t o t poicie* k^svtexavv, St&vv*d&^ UbiiOyko^UC \ot^oov^t bwolo^ vwva,yovo^ jl^o k.tavofcbvv4 ji [(oiuotbi. kit^ou^ te i kvo VA\kAvZ. kxa\vtv3vvv^ ^loiictr U?VUXA\^ *yua- 0^eV\AJjtiv X& sxou^ó/u^j TAv^k 0^>fiivtKx>v[u' 'Bo^iej; You>w<?^Hi't ^ vo <juxn& 4> j^d. ytoio^ iidu^tijwh^ dojruo oto ^(Aio^foiwCfi^ v\^ka^c^o okoac^ (?Uooolc^ ^inolj oj^w k^ Teodora ^^d a isiw ^. Opię/wi vu<l ok^yodcaausum.^ Uv'l^.VvivvtUv fk-sctiu ^ 0 ^ ^odcuts -L- Uv*ix>u^ Wied^ oi)ws/\ OWŁ>UX pov*v^,o "MMrtVAJvu'<L ^ o JupC^ UX*n^ovu. ^?v\^o\f k^n^o/\ą O. ^^Ólucu^o, OP. po\ov-ta^j^ Metce. (VoyO\j^^u^ (jsljcz, oiwxi> od-t uvdo VaU>0 d CVoVit, ^ ^^3^VC?kvi.

4 3. O Zu>u^ilc^ x w«&. wic 1^0 w>ciut'c^ v?>fc^cvioiu O^waw u ^ ovvov^oicus.vuft.(a ota? ^<1 Uovovv*fe^v Uo\to\*a\M A, >Ji^\-CiUiivn, \ ) "Um, Iawuji ^Ł.o\\vC,k Uvv\-cvyio'CA voi VsO^-^ArUC.^ A^U\ ^>t\hnóu), <\ V?dvl ^Yt ut $i0vu^ v-> //t3^v\?lul do Ui«U\>{o\AA 4cvvu\u'lUlUókuyc \o /^YOłldovvu S+Uvvti^d <do u'e,rt> ^ skfto. A^U vol^u u ioc$>(> Wo-o^eMu^ssl NMP( *v?vuxt ^tuu^w>vuj a u^ocuj\ue /C^"tv^'M.V>0«.v^ V0 Uor^i^toWiC ( (S^cdd ^ ^ t h i ^ CVGn^ WVvO\li^fi-Ud o A Dcl^-tcil^^Ujoly ~Hl x o ^ b Z /^A^J^flsOolu>udWxK C?^-C/vvo>iu o <^a4 ou3w^ 0>b\A8a v ^ o Vu>vo<Acia8*u- - dvu 'PPtW KOHIMGrLoioSkĄ ^ cdtujyu^t <S?d ^ułt^^tjl km/vjv\ajd\ viidt otaiyoio a,. U^vO\v?vvc> ~fc\\ AWywk \AsS{OYoib^<L. ^O \otu ou 'td^oova.. D lvoct C-C^fc^cta OioA ił^u\ ^AWM^t«/(c o \avo0^^o^- ^vłw? c\%cjktvvj*\ke WO"t«ft. >opoia^o«^ XitVH^ *Uł.^Ci«SlVi tfcouśu Z^$v NitvUQ. W A.ixc^o*tak^ I d?t 6 v J ^ i o U^ o U^ u^ c J U A ^VNtO, 0. MviAaXOW U 0^* >oytvu 'd o v^)v^ lo u )( o tvavo\ed\ziuji t\ )^ P. 3-A ywa^s. o Zo VO(Aa\C^ U v ó i o O -SLWVJL v K o ł o w i e.

5 W\aislu> oo{ u) wltb\(is INK^Ua SVj^ U^X/'V<^\^ O ""{/^wy CtoidiQs\ Że u>\^jb\ojb<d o l t i ^\eh\, k. U sto ^ t o l u u> Vo\bląjLo\^d. T va Xu4 pvoit^ l yło^ofcojhj^ ^>v <?U^ 0*J? U^-l p^golot^. C l\ce^ ^ o Awvvii x, ool ioojw^ ^ v9ot ^ \U a olcoioltcj. ^YO v\ u>o^wu WtYwąioiiu, \ ^>iuxi UX^VU6^ o olovy\i^ I U^Ó>T0L tac*vcl'mit/oic V^l YICU^ t ^ ^ofóu&wa. vuuo m u. ^&vova ^<utd Co VVy<_\M,SL^S^ V\'C <xiux>ko^/m ' V0 ^ieouujju dwci U w ^fus - 5l<?vic*_ vu<.ixv x^i W ieu. ^ax ^vo^vx&l on* ^aiw ui^. vi^vcmvw\ V^> ^ok*ct^ V*^C, f I d *V 3o\^yj/v du4,k V\vtt^7 V\i, l^uvvg.. taę.jblco 4^ vulvwi. ^ ^ w i watki v5ltj 'X*ulc ux^te. T) &VU"t/^ck &A/0 ^>\To. O\^Mit0> ftwv\ Co V*/Ocll^ v> ~HjWv U o^ullc. \^v6ivtu> ^ ^.AO.

6 ^>\kuo Us- 5adok i/dtu^^wo X&k9vu\ u> ToAte^ *^wóo v. /fc- ll iiv. U 0:1 2. U$. S «^ k ^B^vącl M CuoU>v<ov\e 0/bvML\^ /wx?w> ^ 8 9 V. vw. 2if* ^ "Police1 3. Us. U&C/OftO 1- BuA^ytbtfa. j Wou>aUoioiU' Ufe^uaj^ u O ojbrirhujl ^ Po sce P*<\xaa^'\). M&Hu* < t *. 5 y Uv*Wo ^190^ 0- l/cow^iawi^ "itvuiewvo\ Qf. t Kvójlou>& (Uiauwi $o. o 'Police,1* fc. j L ( s^/. k64-kc, /o o o /SB$V. ftliwa -Sośei^ ii/bo-i& HojfcitA t PCor&i^^loooJ1 c ^\ ^Km.X*v^ j vw BO ^2G A'^<c s tv. (o

7 Dc? Maik t. i5a. ( Ą i\u wtay*^ ^ ow i^ ( o cu^ cuj "3^ 'Tanu Zo-^OwCe^i t Svv\u/1rvU- (a &S4h> ^vatc vui*k c h le b a, (\)afdo v*c X l/f* v*xfc^ >VA o^islctawuj 3 S-c^tA v\<*v^ UsLWi»tvu ej^ - ^ U^o 'iźmjba. I ^ iecv ^voj^ 3)>lajfc>^ ^ v OC>^ o i vi>vt^ jivt>a\vvi^ ( ^OvW \A<&^ >roduee, { ckua<luo\xe i jba.t>lci. U^a\M^ vl i 3Tv^ X VVQvWv. VU*w\ M<xk Cu^ie. O i&wk V»4v^, Ctt^K Uociv<i.vHu( Wa>tU^> i6o>rfcvcic>u>^la. 3vtVw. o *33*. vęce. ^U/\3.c?U'Vh^ VX/lo U0 UvWi<ł^\\^ V*. Vt vn». '(\A. ' A'\tao ^ \/yor6\'tlóo 9. OS. **L.

8 D o ^ T O \^ ** jl6ttv0ovł^ i\oovvv { ^ j i A $ UvtX,H*t ^> r?0^bovou>^lwlj^o o f. >6»'pOC_ y(3(fs~y: 0 c ( ę^ovx^ V*CjjCjO V \/S L dowiiwul<^w^ D/Cłt(ÓO^ ^U>Ct ^ł LuvK OU.\\* /t ^ o l w t b d U V>0itj \ 15 ol\0vodcv<lv\,. * V o $ t & "1*^0'Hjc, l( U>iU VWoU c> '^Vv^>a^OA.v^ vxv O* \ 'Bojj^ -U l K a f r * B o ^ lj ^ W ^v'<iou)tv /3^> i i <nl\4a»\ XavK^ oiv^uov^v«a^. ^ ^Jov«, v3 u^\ k Uv64u Xoo(r V ^.tt/> jioctwj IcoOjŁUłi "u^ % ^\li/i. X ^ (A v0o ^ 4U im YoOswlft U 6Va^ <AV J&t! p^<lhę_ U ^ O v4)^ ix ooi^ lo ^ v i \^ OctajioAP^Gt' P vu^ <"^)o' a* X, W M f -VQ- dc^vo ^ W^Xolo W U ^ o ^ i e,!\&cqu Wwt\4u^v\ tou) Vu>A'-4o^<L ^ ou><at^tu Ov'o\e4 X t u ^ o O. VUi4,\vttiL X)^ojo>6k**. c i ^ v> t ^ olo l/x J 7 oksiv*o,lii Cu=t*vjvie^c> P O t^c>v6vc oui^ e - Oct, ^5. l<fivhi Yi i^h<^ ous^owi/toiic^łałt, l0u>ou'vkfi»4uv O^JjW^w^tĄ U O A f^ C ^ ^ ta. poei^t/ o ihcftc, l^oilj

9 Wv\ecv Ui.^veWIJL jl^w ju^ ^ 0 \u c t- Ctvoo ^(ou»w( Wa/6Nvvvi;^(i /o ie m ^ii oltf^t Ca* op&otóa \'Sdźiuj^i ^!AVi* ^catojovui St^Avfi,\ VVU^oi^ X^Y<?VvUic(i^WU i V^oWvu vll U l W u X 'Bo^v*x 0/6wniouAjtw W \A*A^<&it^u*vfoo - "b^ cui^eia^ y^au ^. \fov&tzot^wij ivjv^-t^vu vui o^ou o, ^ ^pają cu tt VWŁ <t»*iu i* ł Mavuu. Ar Ma^cKk^ *Tt>^ & VVQ,WiA- 0>>6i>^ ou<0 ^ 4iroX \Av^{, CU^iłuiOOu a, O J/ti2^1 0 \«o.vvici* "BovjA». V^ouvu-j ou^jć pyut l6wjv Z 0 i O ^ i To ^veucu oduitah*, >Ci j u ^ paio^dufcmo.. ^ jkk v]^j f ^ Mu^ Gu,Y^W* - Ucv^ Ark ou ptw t*;e, Ctv*jjłu4* ^UaOu>v W>;<jUj o*oiv?o4i / ( $ s u

10 9. ^V C V )o wvox/wv ou> ^ ^ łvdho ^ V^ v ^ ^ v U l v U v ^ V /^>UMVCtvj H u ^ l o k * ^ )to w Q _ l \ / u i H ^ L 3 \ o d U U i ^ i w L d ^ U ^ C A M \ a ^ V ^ jo y,o V ij l. ^ i l u > ^ V O c A v «^ U o O & l*t 0. ^to/fcc. «W 4j ^ -U. ^H4.0C va VOlOwjVAU^ ' t y ^ A.y i B i ^ O U o U ^ i v i l f ^ O VodviAv»<\C, v ^ O fowuoc <«> V<^ovo^KviW t f o p o u > u ; o L d ci o w u a U W t o ^ v w o lv t c H N ^ O l o C i ^ H t v5l. V a ^ 'v ia <.avv< vn fl,. 0 X * ^ ^ J > T «l jmiuc ol> U ov^vx(oov!l. oio>6v'4vd ^=4^ L o^j KWfte T5oVj ^ ^ V^jvwev^ o ^ u j^ w ^ c. ^voiixj

11 A O.?Vvi^CTm XaU I *7' I ^ W v «w tu j i U L. ^ u U * f l,v v \ U o ^ oa ta ti& k u < x > - ^'S.yewwić)... ^ <lw6 A~k\NLllUoiL ~IUi\JUm ąa A l*sl 0 - \V U l >jlo WC^L /(^vo lt ic vi»p O. < ^ a t ^ a /c ie, ' ^ V O 1 m w \\ vu/ -... O Y U j ^ t U o "{}^Hcc oua. J o c \ v o \ d ( (X VoV5VvOtlE^VuV 'fótm*!' ^ u t 4 1 U ^ i Z t u ł,. t L o o k." osi. v u td j ^ k i t p ; 6 Ś L c v k u. VM, ^4>U0 *? 'V -^ o v H ł4 l*vji^o 'M / o c U o k o? ( V H o \ e -.. BoSKo-LU^ZKie ^tlęhtfco ^ V W ^ O ^ l c U t ^ vv ^ o l \ u i x ' M i & o j C C... " ^ U t e ^ = ^lc4»>aitv\i(ipc o«^ V t ' ^ t6>^>;tko A A -trf. A ^ /.

12 jo ^JUaC^CC vj oov'c[ X 6v.^ ^). (^''uu/ui. ( TaJUh- \/Cor&\do\J A $ (> ńvi.vouicujl^ VVslV ^ v U "L j^u I^Dcl^L&o^Jt R n^ c*~ *Bc>itj \a. "\>o\v\c>ov^ ^ /^ o iv i. M &Um C oac!i\avvg ^ów^ati^u^ Qvqyji( 1/wóloDo Tc?AiUv [ \b o lo o o ixł sl y HocU^to Sc W&YV<1 M*V(A oto Cl^ ^ imsckk.. Kc^tLCo ^Oil^SL ^O^l^ioOituL^ 1oJ)\fi. A ^ wsl UtóoU ^^-WaAiJU. A, VMAv"ti-K<,Vt.l' ^ ^^Aasl v\^ 0^<L Oct^ie^euiC.. ^\)'Ł V\^i-U^wvt { ^Yo(i?5LW\c T)o Stjvva urw> i*. vuź.wv,i\ vjoo^c d lu d ( /tó ^ W u j Cui>iV. ^ v v\t^ vv^ o ^oiźittaie. V U Vfcr6v\XOo'^ j)atd v\v-svjw O^ttó.Mm OJ V v ^t ^l^t^cuiwi^ oi&vt,

13 ^ fool v^wo^vą(? o \ o ^ v t l ^ C U * ^ by&i [/>o\jlb'owci, ^UiU vi\^lccv^\^tuńa l u (AovaX^ <^l<.ovfi,ć CC tace**^, Ott^Uj ś^>y\ju*. NAV svsl V W ^ yu, K stk o >C*1W ^AcM.t\ico ^V^"tVvg(>U WVOcit \ ^ \ 4 L i VvfiLv»U S^.Vo\jici^ ooi ^ ol^uovvjvhtvtł^ ^ jj^śa^ a ^śa>^[ *;&. ^ i^cyt^j v? pifciu Nvt wg4 VUL ^ t l u. &Y ^UoVvvvC ^ N UoC \\^ ^o ^ ^ ivlu> ^ęo~tu/fi-vvaj U> VV Łi C. \ ^ ^ 0 VVl0''<'V^ ' Ove,J \m^ca caov^ta\ ^ f OuC\v^ ucx(u> V'Kijkv» ^(iv) ^<*avsl K>ftk^ Z kuwsl % * : [ ^odc \v^ w&ww ^W<w^yC^ d o U l/bit HUvIułWv

14 /I3. hsjz, *t<2,vwu ^v04*i^vw "boiluj O l i ^ l oiul A^^JO IfoCjsfc'*. lu J k d ^ Y clw.vvf»»-\>lruł, &b&i CwhiA ^ o ( Wrov^ \Aa. SŁ^uloj^M^. Obhurfcm ^ 0^tV\t^ Oc^oL^j jp^blco O^V<j(v \yot)a.*+\ Go^ Vl/4y^Vu^v^tjj T o iauiw*'«. Hak vnecua'tc v ^EST. ou WU-jo Aiy4vo >0 IŁ, i3v^au\ VA. ^)^vtu ^<lvuł- /u "u. l^o. T^lMr^ \t **i ~tóm, V\a&LaUk olv)u*! ^ - l^t/mmt'^ vjo ^ C?U y^topu/wu ok*. 'Mmi.^ )o 1x> ^ tlu ^ o^vrtoó^. -C.^ocjow^ii^ otot^u^a^ a o '/i. KaIMs^ ł^ wt^ C(S^ClCo\^>\Uc (i\jji, &6&iiu' csax>vo^>^. i o ^ o U ^ \0> co\ał,v rw idw j x U>va\. HóUc ie 2^>^>cXT?\o^oh>v^ 7 X ^vooa^iv OOOC^ d v x J c iin ^ c 1 OkWAl VM, 0 \ vósa VwAO b lw \L \xlu > A. 5<x4.W wca ^ -A. c( / a L l^ita 3)"u^\^ źte-t -/" ^ A. 1 I ^. -< lai.j, 1?-./ ''l/ O' I A H- um&vk ^ł\s$jjlt 1^ttxu l/6>r^v^o\lwj' okk«_ dwwcke ' A --* * ^ J J...! ' aio A.j... <..i X \ OlyOtMK^ U * l& N,'*, "?0< \.\V \ut 1\a i l W * ^ ft > tv it\ Ia-n. A\M V0AVt ł>w A. laa.l.owlw.w^ A *fc\x o 'udrv^vvv^vu^ "H^cJk du*. i\ Qk*<i $ 0 ^ - (^\\V\vivu Ut\roiu> <L bjalto \Xu acw o JC^O cta?vofx(>. ^«lv«. '^V vv Oo/^Z^b*^ ^ J>\o O^^^-w^oiK "VQ, vu.e, \Mw hc C ^Otvv<o^ ^ X VX^Vv^ VWOtL^^e*?, sl Cj Sl^h^U \ev' u. ^.

15 'vj WsacU^ SY\>d1 ^ v OvU\JL v'\voua Vk Vkn^ 5O0j^ U i,tvovooe^ V ^ ujcwvvu,c^ i/v6x oo& ^ NCju^ ^ u^ K?oojewv\^. (JvCt\VU^ Uvivii^>t^ VUiW^ H y s J tu,^ K > tov4l S<>J>UL ^ojb^\xźsl. N v itl\ ^>YOvC U j^ol^ U v /^ A, CAo^k^j ^ /ludruo^ vw.^x^wv u c-^ iu l c L o.\$ $ X i (; ^'SbtUo ^O^luL 'W>VU Vii,4^i.VOv Q,j iv^lt ^ 0 *?*vvv \MQ.Vl^ Słfó>MO ięjeofilwiu. u O 1A ^ 0 ( ^ < i U > v U ^ j "2>^ "US.O\X OyUo'v<M&- 14L Vv*>u. ^ f c < d \ & Ł ^ \ < U ^ U ^ l M l SL\A\Qu qio Woviv</0uMlw.j fvavv»*. <V ( W ^ ta f lrt K ft 'ZfrVFftM<V ^ W&\H HvtwU( ( o*ju^ AM<$V.

16 ^YwAv\i JL. ^ <9^Vv )vłivjba'um^ o d p. K^ cw(jtvw H*subćLłĄ -vtm.lh>&lęjui3 A j^u/> \rodt\.^ ^ Vv^tvvv04U v«_ S/cU^o^ cawtic^ ^tcbv^ v\lu\\<^. /6v>' ^CVO\oXvUa.\ llaw^_ ^^A/OU-t^ ^ U U o ^ ^r& v< jo^tu,- ^JŁvwC_^ 0^vwl d\jok v^ov/ vvfi,^v\jdv >t ^ov*x\ucd\ WadC *VoV>\^tw tftvc>ck VUU ^V U V ^iom ^rul ^ v U ; ^ 7aX bć^tśh/>b*\ VVjł, Y^I^h ^ 1 tcov>9v^ Vw. v^{ou)v& ^ A C & ^ 0 ^ \ X "I Vi^v^v u \AaSI\v ^ vwv U x >V- >i < J o O i. ^TCjv^u. MfidUo ^PouA^wu'^ ty«sd;l<:c^ Ik a d o lt^ ytooyiemkr.. i ^o&^> ^co vfod v\ą. >^Oil - S O i ^ ^ O^y^iuL VOv-tu\Mi«. /Cy O nsl y^sdl VUź>i- V5 I u,-l d U ^ vw vn<xv u j * v ca o v h w A/ o l c & v o i ^ V 0 c t v i v v i ^ VvQ>'/VVv o Icc-id-i^ <^dviwt ^ ó tu i^o\ace iid tu ^ ó^* vaocu. ^ 0J«. vu^l i lowod vu& wie. ^^iw ie.

17 OOCt^. c o \_ (ju w m y^. VA>W^^tlul l&s.wu,v\,v _ "ł W^OV^ ik VV VU_ ^ ó v ^ ( ^ v - e ^ ^ v \a w»,c ^ v u ^ w v ^ v v v L p o W T o ^ Ci o o l o U j i ^ Co Cx,Xv. \jl lalióll^^. ^W)/U^ U VCo^v>tXoovV f^ tds^wui ^ O jla C t \ C v H v ^ C \ A ^ C, V \ ) i i V H i ' f. v ^ ' L v. O v i < A. ^ C o O ^. A - v V U ^ ę v u v "U /j U c > L > S v j v w x ^ U t U o P & W a* W " W. M t ' U. f c \ \ ^ 41^ VftX^ YV _Wvi YUlti o\^u ć\a\i Oi^Oiłni. v U i v ^ ^ y U. U W v l u ) W v \a. ^ v*mail S-tuL i>v^ou^ia vv<a\^u\ ^ oko>u ujecwi^o. ^ \. o t \ o t o ' M & 7t l l o / C v C ^ i ^ ^ 1 b id P w ł ^ c t o \ ^ L u t A X w i v l ^ o v a X c *u ^ Q c t o W J L ^ w i e, X ^ I v i ę X t ^O ^wive^u U*v«A. X ^Jć>b*^ ^ t c A -S^we** * V w^x ~ ~ ~ l ^ < u x * S ^ w e v M t ^ l t ( OOtA Wv^ w? /.

18 9 / 1 ^ 9 vc?um, W. >f0vajtvv'^ 'U^/oOyź'9~ oto '\*$li\,v^\^m ^/UwvlU*^ t- "IaŁna^ oi0vę ^ t, ^Hv\^ W* c\v^wu^l\*v»^ 'S \ /v O y ^ -ta oo^ ^ u ^. C>Iw i X uj ć>^>^w ^40 / t ^ l ^ \v^'6k-«,po ^ioni^o^a V» V\v\)ovJL. ^*VA-a- /^'^Vwt^rA^ 4 «Ł U\^^vOJ\Xi> *tć? U/ut^\A C>Wc ^k\a^ K o L<x>o)k'*'^ ^^u^. Vdovl)i(Xou>^Ue ^?«LVU ^tslcdtoo UvóXooo! C */U VSaSL\'vJl V)»0*Iul V\0>G)L ^ 5^Vt»9-oUa. O o lls ^ l' U) %*iątyjdi ( ^BXii\oo»4, ^ Tbisuu H) vvwoiivvi^c^v C o a jw ^ Ce^>6*vae ^ blst C/K^W^/O\S\0.{ Cu ollt ca i^ Gicww^ Cl\v9ba^j (i wewoohkoi^ CTVA/tou>^ t'de^ouji^j, T> U&tat vałuf T) \ACow»e( ^F^yCosk^ ' ^ ' r l' ^/, *'3RX/feu\\rftuj^u< Cjat-u>vii^ CjclwXsis^ v (joollei^u^ C^YOtal^ 5 CtóVV"3' WaiOVU5L.G (jvutvjwv^ <V\V^)ou>^\siK^ w ^ k o o ic ^ v ^ c l n t j d ^ j ^avv?>6citjlu^ (^c\vn\ci Uc, ^ o*v* kcw uj ^<^o&xoo cev Ka^> ou,j 3

19 ^ U V a u lu i ^AClVMa.YCUj^, ^AWVaXoI<) K/U'vvxCloMi ( WptA&WUtj vuwotuj(i<^ Vu>Xo4-uXjv U b w tslic^ Uovv\alcJf U v ^ sa ^ \ Waa^CIoUa^ VCvA"tścAciv Xtvvolv^e^ouji^^ ^ u Uą sii^ j 4 \^ \W e, ^ c 2 o o 'e W a cu ^ M aole^cij, 'fthjouyl^ WK&uiAlaf Ify&ip M&7m vua. MockooiY l U I ' * ^l\wiva<l^cm, ftwu^m MicAaicp WWouiCoo^e n1' J ' ł 1 WUyiej^ < \)^ o o U ^ ( ^acnnu^, ^PlCcAoo*^ 'PtevOji 'PtO^ĆU^Clj^ ^'v^t\jyyjv^pvvvcl>coiov^ ^Pio^cc^ iruvyol, ^ a l c ^ $^ou\^5c\j^ $Yv\oXicccj y S^A^O^e, S^OC>^CU^Uvv$OVoUjZ ( SlAjcUatu^ S hcxtćwe U)a.Xi ^Yvj( I0v^so^>ict Siav\ce^ Wvollx?Ov^ U>vtf\Ay( U)Nimcu>o^t SlA^YUMce^ ^s^i>ltovov ^ l^ o u e o ^ u ^ ^ voua^ M«mowH ( ^ \ \ vv(a^l\a U j kxsi-\x^o\/u JbsASLUA, \s o j L O O i ^. ^^ ^ ' 4 a^i\xc WoloL^ X v\^me oolouv\e, Cj^ /?^YotuD Vv\v^ U or$*6/kióix vite.. ^\MOo^ \AaJU1 VOlO^U^ X, \MLcl N/Ool^yWBvn u Vv$>H o JW»1^ A ^)v%t>l'v"\aotu 1 V\Av^,'. ^ icwtw>v /L^m. a^^3v/.

20 >15. ^ b / C l A v. olol>ctiv<jl l Ci>6 ću-j "ue.\w,. Uo\C v<xoo 64 j cu> Lo^u^ Ł j ivt>^ ^loolv^ui>ało \ft, C>U4vj latvcp v7^\(/(^ ^ "w_ '^\v< \'M^>w o ^ v % * * 4^ A^l^Lu,*. O tvo>ł-c O f \JLW) I Sl.

21 'Pilslto ~ Kot4vcXóu) u> UovŁiXeXoQie, v\&d pola^>vv^,w\ yv\ovkft-. m ta atu o, - i<^ 00 i/uim S^YOMAtAcJ^. ^ 1iokov\)c(cUVUA +w U j lyoyzot, o4 A W.. a u3 u> tj^v\auak OtfWlĄU (^YOM ^ ~to podfoii c^tj oio/auu. Ooavolv^ e^you ^ w ^ u y i c u O (Rifc>koXu. ^ 2 c6uo i>vou l(^4ve oo^llj dl^l^k u, l 5 o \t owov^. oui ^ 'U l ou ol^cuouinfic^o J>o\u. Nie'. Wie1- MeA ^ ^ J T J ^ d i Vlie, ^ i ^ w e ^ - L &JUcoW>jU v* \ ^ c \ \ h&m u\o S\^V\AJVV*. \ cu ^Y C\ ^"U^ASIW^ \ VHVJ5* :3 d w u d o o [ Kt&aUo /A- O A. AS ^ ^ (,. UarGCjjUj

22 VW3,nK^L O [pck 7^>^vT 1 V('W^ltoO'S. ^A/t)'b'^Vvw lao\^ Jt)\rO\lL^ ~\JL wto.llęa' 7 *X/<9-V\\v,V\v ON/^I- U^vouAA?ttU /C iy H u ~1 o w o W ^W^Ilo^ Y u^ o 'Ul ZŚdukj^ \ \ slc*ycxjl^ jl ^ U ^ o S >. o j U l, VA \vo\-u>v^ ^YWl 'o ^ ^ id w C c -fo o 'BoUj \AoA ttsio Vł) [< \^.Wllu>0 ^ ^ la^p ^ ^? y. '<Cc>' 'i)q_

23 U. S o n.& t Uo x^\^xo O u> "U Vvvw^ otau.j ^ okiiawa. Us*tke a Wieo^AAMioi^ f ^ jj^-^3 oli/iww^ ~uily - w\0cn Ś k i k t wie H /c ^ -fc^skwot^ T ie,^ ^ 'h w i Y&ij-fc&ite. v\\eivwslu c>clcvu^«un -A uj> o L c m e k e. jb te*v (V ^ o U A i^tcl-uu^ ji/a^cehie 3)/ta iw \ik\ ^oik. ~Ui^i9vi(viuju>\\uj o ^o^ie. ^vącu wvav«. I W j j O ' W * t ^ & k W i ^ otuim ^ k S lc ^ ^Hle^cU V L VwWiY ~ & c b o V l &. ^oi>i4t Wie -iajuc A^oUu, c W Cos to&tffe,. ^otku^siai^ VV\\^v\ "W ^ Yfcokuk^ ^icik \C^ oe X>~oa^, a p^kutat ( I)oi>vv9 wieik V\&. OieWok W u \ ^ v >.c*. / 1 4JOn/.

24 WllC, -V O Un^^, *vavrooca. y vc7, \KvC«w-\fcuj> ^vcouay6v. ^ł«v b - "U^olu u U ^ r 6 u ^ 1' o \p Ravjv* ia, X a, vd^o^ ^otuir ^6vui^t *wvvo/fe>^'^ci' ^ituo v\ad\o^cvsljx5l ^asul l u^vovu>w* ^ v u^tew'eui*t\iv>vs GUoC^ '\v\yoa, O kroiw, 04\j\S>fvv*o cww^j^ ^ f u I^DHClil'- Sltvt(ciu^ l( (jost O cuiuoaw^1* t e jio L ^ Wt 7. ol\u Ov ^>4VvŁoój Vvu 0>Sjj4-Wł(_ )olw\^c t*3o i U i b w i o o, "DXvJiiX^ vp Ib^Uw^ 0> Jlv\uWOvl u (?lwa/cc^ 1J)0^ l4?v^;<xob^tuxj tuo\^ ^ ybtiwi watcj jwci^vujvvilu (ojb^k A. Aa*X\\ O OiO/6iL fo! 0, Wov\v^i?V\ H e ^ o OP. *v (&>ą \*o P&sK>v*eXt, Co/^Ui C o^o ^ ^Wtkn^ft. ^K^OClj cujyck^^ DowiV\ ^ \f\jl Clg.^V/v5L. e>vvu- \t\ MśLjUUyjt ęv ^vd*v>^ *fyo o^owu. N w>ovsj^!%av^ ^ \)ovvk Pd/ iuc**. v^_ 0^4 CaA\vV ^ a- vk. Howif'*. Gł^\wo_ (\te 1^4^^ v<^vvcaxv\j^ cjv>4x<_ vw\ Xv ^ o b^\^xa,te, dt v\ou* ro>civc^ ^uił. A».^ VA O^Uc^' WSL U^>r^ " ^ ^ U /T UjQĄ o /irwwłn/u*. O W x Ojuw l o ^ l ^ l4>r6vj Uo\tt4L (k\u\lu^ cc ^ U j M- ^O\r^*\O >0.cc ^ ^CtŁ^>S vlc^. D v ^ U u ^ V - VU*^U*vr\* f y o ^ Iaw^o u *^ ov w ^ U ^ ivex ^ v^ ^,o & cumł C^U. 40lJlU s^ vov^wo\ C^Aa "K,

25 Q O d^cvno\ć \ (< ) t^c ctlu> Clw^łu^OLł^. D ^ U ^ o CC T-& cos WieSfi-WotiC ; %asl (U/uA olxcic ~l Uoriit/oOA- *Do U,u\^u>e/ oto C^ujl r N v^vs.ipowivu'va.we( o*} p^vvi\i$/ "fcb dt\\^\x^\ >00^ vl O^Ui ^ 3e\)UL w&vul o'uvv^ Ujove^?v>{^ci>si^c Ux>!vu>^ Mi^cfca. tciea.wfi^>. ^^"U. '. 3v^ v5\^voiui 'i- ^oa k\tj Uvu>v ) \ A t - i vv\alu vwl <Hovctc ivio ( toc o(k S ^ ow>ww> *ł\axt j^ k Pc>X^U^ A/ ^ 0 K \tc5&vh YH^tUo VCov()vtXoŁo\lv<t ^ X<&j>lu ( ipvuixjuit cu<(ivoo^. 'Aobt^ U>V^^Uiotv cusl i^w^vvć>0 o^jn^u.^ o iolv\?ov^. ty^cwco UwViU»j 0 3.^ 3 2 ^.

26 \Aao1a^o OO YA\<Ł4v<0v>t^ w s, vn>jvoi*pi cc ^ ^ 3 V ^ i d Ł ^ v o 'u ;U? y )jfe^ a v t^ iv J w u c tim H iz. {fc?4a\*u, X O j tow\vu^ ^Oil<A^ LvM*łX\ ^W c^(p jpo:(c*»\u/c^ WvoXVv-*_ k^\0 \v\^v0o d/^.'c, ^Au)l ^^4\>Ck'-^ oto *1^,4,Ov^()loO$Ma > llovv^\a^dc A X >W vtvv t«^ WOL O Voe W nalk^lt^ W^OtkHit ^ l/or^ie^to^t -o V^t4ij "tfu*. ou \f\4i>łu' 'O ^ ju/ouc U<?Ufty\^. *'4v0'->«- V>Vo u'a< oio ^lowa.wx. J.03. A)$>1*.

27 2ś. 1a) ol ^ 7. U ^ [ o ^o h Oo V6)>r{>^ę/( o ^ ^ \J Q 1/VVQ/U ^VJVviL ( 1 Olt/cA^Mljl IWĄ <Uajo\ ^ '* \l\m \tv \\tw ltl { J^U.U Cja Xi lu*j \/Csi V\y^ ( ^ '0 \ k, 1cq\ sk- 'J oo^o. (a>0jul Wi^iiem^^sWe- X^Vw^v1 V\&v^ \Av^dviwvwv l^cv4) u ) o o ^ u> U w u > I ł ń a O y t i O \ m»*l - t ~ t v p $ U c. $>j*v\(lo O ou-fcv^. Wi^oty Cavc\ ^vu.vmv Vlit^r ^/uj( ulv^\{a\i<, o wstobik j>okvk(^ii\c(. Z*. 'Hoj7cA^vv^ O Wud V ^vv\'^( ^ -S&JGS^ olv^ Uaa.^cvh m ^ M v "Xźo^ Cxu> <2. j Z ^ o\\aj,-lnvc>j OvUSvi^ j^\eoft_ vtć>b^ jh-h^u CsbCx v\«.vw. w>dvvwl r?a/óo \. A<Xł&v»,;. 9<elx /I3.0ł./l392/.

28 & 'L <? WV\SIwiul /M " - xjx) A- c (2.. Uvodv-C "i-c 7.0 ^ v tv \ i^ j>vuv3ooua W o t i o o t ^ u /e ^ 6j ^ l ^ c e. t) O yk v ^ wuy iujułou V\e^lui *Va.cvy * d^kvc. U^o ov\*jla^ ^br(>v<ix^. D W J c^ **ouuvco ^ A ' e ^ d jlooj^uti. O ju v \t^ u ^ u\uw^ >Ao 14^n/Uv. N ^ j ł c ^ ^vv^tóo. JWm u> U ^. it /du -u* ^sfo X \X ^ ^V\^UaSl C^G/WK^t (u 4>iUv Ia w UCs^ C"UIKcJ W u U *. 1(a>Wi^ WV^W\0l ou> Uo^Ci^oJ*. ( tv-^ i, A)oo^v\w(c lu&k^ l^o le U ^ - i ^ ftoułai^ 0^\4VJ^ ^VXA Wo\^viXoU>^tulj. Zu<X^ ( Y 1^ d> i\^vjf>jutvll ^A*V*U^AX- vf^v~v. HCiAtf t\ 0 & U Jt4V us d\jlwlc 0c^OVUlLv^Vw. a Ui^oUiO' ^ Jlo O VoL^vvftdć>VlS.. *5&/V. ^ ^'0(vq\ X l4v\>\tv\i(a-v vw- d'uctitol «- j^o>k^ vuł. Z S\xAm \ ^W v CacW ^.T o (A ^ jl O«v0l.?JlyUą n^ca^ala *V o ^ \ol l it J)IvhcAu^. fo oi\aa (Ao WvOUv^ oto d> - JrCUjat) 4/njbX^rfi& - ou o * Ujl.

29 u v\4&/a u>v^lu^ \ CjO\\jL.*voUt ulttla, jiitjskoj. ^W vo4a4. W>Cei^ /fe u*a ytuou! "ko 'M-C* ^ W&S k S^UcA&jui Atolv\Lut ' l\ VUIS va\t Ź^A. UhbUtits^o CUxLu. To fcjti ^ Ti^vw\Ct. U ^fi-5 C Acivo >0 u <,v w ^ 0 ^$tk O ' G o,. \/v&d^^u^vvoviu /fcu^j ^'e m<r.u j^fi-u ^ tvjwv iov^/fccjv»a. To^naU/ia O ^IdlA^CC^. ; T- V\&WSA ^C^fcr i w ^ ^ S. W & t U d L ^ <?o^<> ISoilu^l^Utu^ - ć euih. Łv^Tw?5lca\A^ i Jb^ w«u it ju ^ /&Jiadlvo-u\ N v<2. lty^\& *i(itc^vv<x. Ć>^tUv^'0vUL olu sia,. «6 a v \ ą ^ O j t v u i ) v v ( L i ) ^ k f c \3 T v s U ^ + v ^ v \ ^. 15^ ^\<^\Vu4JL ć?v 1c^io U^oluć. 1 < JV O vw v^ >6vj^ V a ^ * 3 ^ y f c \ W e / O^ota^e. fifk V\ VW^> \o ^CoY^tiloiO'!, Vwe. ijnjj>\&_ 0 O^jruio ^l//uwvv Ca^oU.va.i\ W a > ^ \ v ^ ^ v ta w C " U jj yfca. ^-civusl w i e4>&\ Ze. McUlu. vv&s IcooksiL >c jćpt ^ ^ vus*.w\i/. (V ta(* ^ UorCx'tioO y\3.or.

30 n ^ U-eLo VA)-^VAVv^ O^ft. fw^aa \2>0\b O r6v-g/fc VM l < I.. H..L $)*\ ^M Iu>kXl ^U\)\\V^V\wv. ^ I t o ^ j U u l V U & ^ v i u M a i : t e. ( t u u J L CCw ^ w r 1 C > o \ U > v o i ^ > ^ V U L \ V W v t <ź C i \ i l A ^ 10 0 U 4 IjL v^ O Cu,VvyuH a clwol-^ ^3oIa^ ^ ^ tw ^ O ilu il \Z^tVuvdiv>vviL ^yoch-g,. ^ \^> U^oU^ civ.w»kv/^ U^vwt x ^VV^^Uvvc U o A ijjto ^ L vj/>vvj. ^caas^c w ici\ s4v^vv^ ow ^as^ ji'(vflvv5c-cu.vav 6L o~imąj,4l o k^-tce, t>/s[wic«,v\«,^ oix> ^*u4 \A\^ ( Oi{jjilv^- olvo^ U.^VVtiuL U)^^Uj UdUAxJi^A( WV^\J ^ ui>0v^t. b ^iv ^0 ^oj>x\vv\ c4u*olvvjvvla. CO \ ^ c>v vą >&c,u. spoiw o v^o?cskjusl\ M o w a'. C^olvt (Ho.wvo? Ci^ cieit&vv,ij. ou v ^ 1/ ooi\aslvul w ą^ "hck. ~lu $ z i

31 U>i*mvovui1 o W t U. fu żtu " B oi LuL ^q.l. \jl&jl>\juhx. ^v jfht, ift" d u ld i ^yucl Mv^ kxflcu? vul <Wo^l 1«>A&v\ ą. ^ 1 ^faxu*^ -ulu>óut4o; M&am,il'. \/\<iym! 'Poi^yfo.* *t^ x wclmcj ^kvul V f W, &v^out -u_ Z ru i^i. N u VV^ ^ -(;U o U\ą j ivq<^ ^ \ U o ^ ^.lu ^vtvdlv\cj [ąąj^. ^ c v jjki d W o iw o ( (A ę im ^ - tu c>oipociv[^ c U l* ^ c iv o ^ O *^Óv^ X <^CUa^^Wv\01^)061V1^. W&. \ A \?^LvsAKCHVe'MX ^ Vva^ A * Vvv A a4 ^ 0v^ v*\twtve,i/ ca\/o ^ pic T ^ u n g i ^ k X(^ w& A? )Oiivl', ~fcft- WaSlwc. \ OvsSL VUl^O)Q. VvAko ^ "2 /fetv oto vvcęi?a ^ :fc j!)av4vo >6>UUx&. 7oi4^vv 2>^c\viv\ VSaŁA\^ X \A&VWI ^ 0*to^ ^OO^ /tvo*l<^ ^SLWu^ ^/orlc^zoo^lty ^ "U. OY^jfttucU Wl X^vV\i, Co \fsai AeJlwvj(A ^Vltvvvvil<x5u> VUSL ętulywtfw. ^Poi^i^n&AaL M. v\a&4 Uor4vkXou>ilu. ^Pqv\v ^ Ool^A. VUL\VO^VAl 3j^WiLu>/aW\». ^FoV\^^- V\vJlv< A /tudimowr Jł^ olo w ^ o. cu«^q. ^c?ikfia<sl o w \Am"Ao 1 u ]ŁUxvUcXv > ' B o ^,. <^>'Xs ' ^ ^2^ ^nacm. y^* 0 J

32 'p o du5juoo<av\x ^. 9.^ 0 9 V. S U a v ^ c U. n m ^ o d ^ U / o u ), *. ^ ( W x e ^t*^vou M,ie "lxivou>\&. Wv.O^Cwvva -b.mijx\ u^4vmmvlfeldl ^ C 4.6 * \\a. ^ J>SL\*kv> U^iU^ w u.. ^txo*qv\^ 4 ^ 0 t Ti O^NAfi.^ Vi MaŁłXx ^ /tnuv. Jb\^ -vroixi dvvu^ ^ pji^lw^r e v t (P "t&luwy rbm***, ^-Ct wie p'atpuwjwła WSU^fKe^' GiAo. >ft?ouvvu \MX>dU>iXÓL o d ^ l /&'t%jksl» & r VWSL ^ d S u Z o W ^ O A.OJ, Jvi- ^ i > w f c t s Ł. l 6 v C ^ d v ^ \ u v v j ^ m J W i e o d v * u > \ 3 T - 0&\ Viev O c^y tut& l ^ X u d w ltm ęv<igvw^vki Ltf- VVSH^JVU^ O p i l. /U *^ U ^ o l\ ^ 1 ^ 1 w A W ^dv\a^ d w y i ^ ^ ^ Uvwt\l«vi^v O vwi)o( >v *\^c 0V\VOU\. H ó^ i )>*Jr V>'V^v's C\SL\\ę_^ <W Ju jiv/^v*vh.^c V x > v v \ u W ^ " 3 M ę i ^ W c ' $ 0 \ t k a. W v ^ W ( / U 4 ź f o. v «& ^ S ł o \ u d v o V U > W t l / u } ę o f M Ł U ^ vs2l C w y, \ V ^ V U L / f e ^ U d o W ( X o>dwuww<, ^eajtu \o o e ^ t ytfjti^c ol. AO AĄ y i ^ T )-v^lvk^ fywfoe. \)va^isa^uwj U / y ^ t O ^ okoml^ Sv^V wl l^xv*itv<x 3 ) c>vvv^a\k^.

33 \ X \vb- Uo\<ow^ Vut 4 ( 0 ^ 1 HAtowlC d v u ^.^ i o ^ sjlo ~i vv&vhc vo U o t^ \ io o v e / &U^V^UL v "P&vX (H atko ^OUtVU,U»«L ( ^NODOddl W * A<Uo\ $ 0 cwo^ olo ikh& O M fiifl. 6^\fi.\/dti ^A)\-lrvjv-v /tu 4 c * v \ U o ^ J e i o o ^ S ^ o ji 0 vo\t&viv<fi^ ^ V\&wu. Zoita.\A v^> WfilW^oU ou>wtcxu v W^olv^ ^wjuto^s ( "1)0 VAV^ *^0/6l ol*u>»\^ y&jjo ^oęk<k&w\. V> U /2,\oL^VvN WXYV^W\ dovy\va X W> 'VOot'lAWvi'e- ^ v^o>&^ \ VvQ,w\,\ ^liłduo O ^2-Voi-<L^ ' "0d\A*Al-C,.. U y^ X ł ^ > o d ^ C o j p & c U ^ Z c A w m v ^ ~J V5\v^\HuX U&.wu«av^ v XXovv^oU vw,vijt ^oy^, l\kedl \ vuwvc ^ ^ unaajwu ^oua^ w Cc od^u^^ ' S o G j t / b i e Z S L (V \ cbu ^ ^ $^Ć>V\C. 6 ^v u, ^ÓUa UocU. J)X^vh, vjoo^\ CUac k> U>ivód WG/J vuc '1.^\U\.. V!V^YV. ^ \u ^U, WcUJu A3-0?. A ^ u

34 33. 3 ( ^ V V ^ A v a a «u 3 3 v - ^ ^ \X^lA~wA C C. ^ ( < x > O f i - K t ^ t ) 0 ^ 1' - " M o O o ^ u o o C t j ^ & C j 'u u 0 l/w ^W ^O ^k/jl fovtuik^c^ Pć>\M0u^ o W ^ C\ vv& ^ u^ A A bo^ u^ 'UjCto. ^Ojtvv\vA W^\oiOv ^ pv Vu^ O 'K)l'rOu^ ou^l UlA \fc>ovu * y j^walua^ vw,s> Q\>^vbUvoU. ^ W jś^t^v O v ^ i u ^ i u L ^ t A ^ ^ 0,9 y t% M 0^\vA a~ h o S o ^ ^fua. o ^ov\».v\v\e^ ^ONflC^ 2-^- VUL >^Uh 10$, \M^ a^ \XaX ck\^vv<x SUąooU ; ^ x ^ ^w^ol-ue- OoV ^OV^.V\V\ a o UaXo<W VUL io^wju^ ^ibę^suju ovd>y\^ ^ ^WflvOcv^\^ vo\u ( ^>SL OUvw^ U,vojX^ ^i& o U.^ Ue> CoAL&A* O.ol\.& ^<UIaa? o i v \ ICOivJL^Ua Vv L VV\vfc4\A^ ^Cc?W>Wv $V R ^ O ^ W a w ^ 0Uv^/l^C V^VŁ-'L vuvw»,50>e XXvŚvaX. "U IX o v\^ CuA^ wv<xu/vto^ d o KaiU^ -uiwow^ AU*0W vv^v*\ V>V«^\Uvwv U vcio Um >v\ lda\w \yo V\^.

35 O wgl Ima ę o iv ó c ^ "źc<c,vvóo 7/^>o'vłC ( ik. y^luj^ wolo^\va^ze { VU^>^ O ęwv^'(2jw[v ćk. 4I o JiCaSl ^At-Łwi^ \($ A V*W v^ 0<k vt>^uj. $>Tov>^vvU pieivaa Co i i l> o ^ < U i i ^'-'OyK^ /UaA O v ^j Ua ^ (M \> ^U * \ 1, C l/yo^u* ^ U c u ^ ^ o v \ e L^óv^^ > lx o ^ (Ao<^Luit uivk^łe ^<sc\ivi {a^dżu.» cwc,vta, O p teaim ^ 5 0 «, ^ u lu ^ i^ L O clo jw w c > s L ( LMwUlwy ckft Vu^ 0 ^ - t l u ca Aui^U 0 -fclo *fvm0l ^łl)0 3 V^WaSL S O t^ p^-sl. OcU a JU ^ fv jc W oui^u_ pi'eivm' Co Oi Ov0^.vvv\v^ wicfie, \Mick po/^ę. w»('- O^O^/Ccu, O. WfcVW\ ^(JLV\»^ vso»vvsł^0l, ''^C^ ctóźo^ VVCVUl D y*«,vu c? C^Utu^ v w ^*oil)j^ H w k ^ poa l Ca <Av^ vaxi^ 5 lii(flźtje>\ -^ o l t o j V9 li tixsl ^ ta v v [ ^ { O^C*. ^feo 0 CO DvCgv^>tu4 ^V0A* ( K<^fcce_ vipi *5fc. C ó\c^ ^ 4^j yv39'l^.

36 1Ą\a*. Uor^i-eioo ^»jvevo^^ł HW^a l>ouj I/Cot^ i^ ^ ^ U al^ UcJ a^ v ^L o *o lv^ I** J sua^i ^ \/0* Ai4^u ofa^. JjShltA. r X* o\ *P<\W* ico^^olooituil fvsjv^ O s]o< h L u t{ JiOU>< vvi< -Ąw-u^ m ł 3\jyU\o VWL S^Ov5l) / U o ^ ^ pokw C ^w WfiAU- V^fWL Vop^jtv\_ ^\&Hao C/o \ą VW-Vdvij^ o[hi^? v^ uxtm _ >(xa«u\ u>v ^t^<? otofó/, Ua o C OolCjtcj cu^h^j U>oiivo3^' ^\c> O0>Uoić dtu. wiclia nx?ovul ^ - S ^ u o l a, ^ ^ a^e\r Uwtdwi^j ^Xw*x&^? Jy^^^ucL, 2^SIuh>L* M VUit5^6" ^e^vovwjsuc, "3 M*Am. w)u^\ dl Cio i Zr ^AaA^\M^ Cu^v vmc^o ^

37 36. povv^\-(^c/ O o HJLA O u (Ju JiĄ /foxslu p o W A W D O i Ź A M ^ ^ *Ł u ) < L 13 O l t< j& ^ c U U t f U ^ & C j b ' < o c (w 0s u *S\X o \>IiA u l r ^'G*Udl OL*a»flu ^ Cut /A diiui^o: "?o v ^ ionsl iv^ -ł^ 4 v v j i v v u e ^ t ^, ^ l t u,v v \ VAAtW vv\a^izv ^ O u o o l t i l i c u * r 1^-^aD & S O ^. lj )V K? o l\ M tu ^ L i \Ksa * G? Uc>w\\ą Uvwv\e^ d u t a VU^VU^otf"l/OVtd? ^ ^ CO o k(^ A/tA jpoi^)a.oło 'Uj Otd ^ \b V \*y ^ O o X l w ^ u W k < ^ k / ^ w f c i U ^ Ov4A^ 1 aaxx^-^aj Cc ^ O b ^OYVvOJv\^\<L... Aj k&\/l4'66 U>^Wqw, ubtdv K,.. ~~ ^ k i c ^ t v \ d \ v U o d i p ^ j ^ K A C ^ c o ^ y i o o l i i u t. ^ 3 o > 6 v ^ O v. il*\ u l j i X t vfl-vt i UlX6Wi S \A \fu X ^ U t l i 4 o v u u, + O K i 'e - «^Cctt T " ^ ^ ^ ( w ) Q^Xć>u 4Uyu\ ^5a3LV\lua^ ^ v vjv\^ /A ccl^ C o J v U a \ U j " V v O X U / o U \^X^\0 ^\ d U o u» ^ ^ ^voi\, x k'zaalj^ X a ^ < L o v u i ^ v o a v u ^ U aa. nu>j*»v ^oai<xoo >A3«0^./9^3A

38 WCL ^ouvtvv^wv \OlXviCtA- ^Osfa -L j>uvlxt* u i poolw Cco 10v^\A^i, w r H X*. U V^^tUAA. X o u lx 0iżvwj U3 lx$ A^ ~^VJU^L Ca. la>w.cii } >WtOU^ o v \ ^ tlv o \AlOtH* I^i^ s i O ^ P & w *. V\V*v i'l «3WlU.'kiU. *WL\HlCVl{t-^ ^ WM^-SO j '^U-j t j^ C X u>v4v^. (\ta u u m * o T W i e >6$i A ^ - t i i ^-t/cwufcc O o y t Wi iurha.h vtię okcjlu?0&<x Cc "BoCc *ve o\ujytuat olv^ Wio^t^o 1 ^ 0 ^ la. XiLitu ox\\^vvi<u/v., ~Ui C>XX>V. X v u JvuvXc. { t a Ua CoL j oiw ic U ju ^ dv^ U u.^ ^A 'Łoie/ -A/ O ouia^ p^lm«>c ^ ^toc A\l\o^Xló^ i\$ju[u> 'Ul -Wivvuvi\r J^ stc Uuv. /CA)\0\ą,\Q^ i Too^,^ X i OuoCoty v^lc.

39 ou Kaic^oii;. jiuoo^l o iz o^ ^ oie,, Psiw* ^Ov6v^tOw>\((^ 3 l\iv s i\v ^ ^ v\ a V/>*$)U.Jjoo\L>il ^ P ^ tt\ (WoiuitcU i\\#jo 'Bo^ ca ^^lc{ oio (m J)U ( ^vooąou Wfi,i\ Pv^cta'odv'*A^ diii! olo H,ilu o[~lh* Wv yw*^ X\aĄ ^0^>tOv^o\MJ.o VvCA\t \ lju c ^*1. U>d\M.W^ Tv\<? i, /6ruA. PoAfo<J$ili,0 W&wv \*<kik^ U> <soo^ \^tt oti Zdy los- ^ vvą.s ^ y ^ dk»<i ItOcioli^ ivc>4 N^suioiU i u]vocl tvoil<.. P()>6 lo^łu-o I A^lLy to»lv*^d\ K>toywj Im iail ww> ^ ^V>v^vw ^v^'^'u jc '.?oi)\o» Oi\vSLo u>^irudv U^>V^U\ ''l u ui,\f^i-fctoivi w^ h{<a W n k ^ ^ d oii/f t^\ii ot^uyli^ ^OWłOC du^.? o K ^o{ulo WlKV^ -UCM^ ( a ^ ( w VUUL /feudm.^ U^V0i fohct Uo%v^ L^ tó "tńwa^uu e^t^iu-ok ^ouoc ou^,

40 V ^Wavul CjOw^Lti^o ; «^ v W<^ KKiwA^-a-yju/j (Voo<L\Av\Ct ^octa^lcooju! 'M^fcc 'B o^, v(o\rfcvttoo\tu^^ "l/vjl U ^O O j^tu -t t u t - ^ ^U^ul o Uvugu?o^( >ou ivua^ 'uovj"^v jc ^ - i U :^ W casl - '^ U v o ijn,>, O l^$lv^oc UU>VjLtj oid ^ A^V<L \& va/iv^oojł.v^. ^ ^ ' U \ tl oaa l a dwl. A Jm lw O jh tiu ^uj ^ ivtc^w ^»Ko Ov^olw>t j 'U ^ 0 O\Vvul jv0 olcjlomjtc T50vj^v a ^t^ccw^\o^uv/j u v>^wu, \ k ^ o i. h*ą ^o^ U l A ^ A ^ JJ- lav^wv C 1>1vkU^»U.oouv (jóyou* ~i i<v ^W ^ ' H a5lx vvw^ ^^\jl». >l>l M - <?U w*. fj< 'iunw ^Uj Woonu^ >c voo^,: \a4 c ^ M i c. Po>Uufi/^c U L6w4 '^Uc e. (/V ^ j Joyfciu^ -c 400c(A \A&ĄjbU\,\\~JL^ ub 4 ^ C/VAJ U ć&c/z&u Jćc*. J?vZ,

41 ĆjD. O U»v \X,voA^>^o A \\\o Xźo^>. (/(^ocll / aaa*vi<a C<^ vs^v^ou>^ Q o *v. ^O\H0UJ^ Vlkl V^CQ/ WO,vv\ ^ ^ vcasl o1^u>ju>u, O Odwety \A4wv. ~ V/Cc? W\ v\\a^t.va 0 ^ VV0O& MS V\^VH0C^. u'ufiv^ O iv v a lu v k^oy^jl^ o X^U\A j Vovj\cj\1 wnsl V \a tu 11 >1 "t^tat i«6<0<5,t toveu^ uy&y^ d ^ i * ^ 1 Y^(A_ l/v>óiou)0 W&dMx^ ^ 1<X*pU* v\*u ^ ^ k&a X v\ wo, v\ot!>o* t\) LOt^ ^)v<łld* V)wJl>vv.^ I 'Boju;>* \M _ ^Mdvą IM t i w * W-twAo, luavoloo Al. A^^Vv

42 N a j ę t o, m\ul Ą to u ttu X W enajśu* W>fa) ^ U t Ytvrfij pocicie poić *JtV v WV-t ^V0lVlA ~i^u>lv\xl ^WAUto. t6/^0^g» 4vfo(A X uivfi-tmv l^ ca ce o v\x<k>iu po7^vwe*iiv, ^ V* SOCHWy 'UjCu* CCjil^o tf(o j b N lur^o^o C4toU\ p Ovit< U *6vujTevn. ^ Wltc(/ UT/lji U*e. ^ T o * j io ^ jr ^ w o A - UhuAwo^cu ^ ^>^j?olt^_ A/ Uv< v\q^ u vtf>h O ' 6V1t lo\\u\y«: ' l o i t, Ovqx u) pofc^ję /C Ki >c iuuftj' taoolahfcu uj1^ o«>ooi vs CM^^vve ^> uul<f>oo{ev\\x vsl fe tu o 13oiej ou IttcUjo vw^ klaw ej ^ a.cjt welutfe Ą ^ u o uvuv L - tov^ ^ 4 w i i ; ti vo<wcawv; a w * * v u p tuk\iua X v,o^ CAvOVO/()v^ W«?U^X^ O Vu, 0\^4w ^ WA ^>V^ca U*'v* pvwi OoA^ *ak cu^ v*oj<j VVASL\Vt^ W)vti4itj V^Uo/u o Aoi>VA?t, bvt cavm>c ^ Vvv,cU<0\\tv^vu f yuj la^)v^ -C W\^uv*t*vuctoc*n 'B ot^ ' v u pool^oe, Iasl uadvoov'em\ wm^ i_ wv!m^ A wjeuxecvun^j d p y o k Jtt^ > ;o^ v 1 U o «^ ^vjxetuui<l 4 W * U*V vouv3cou VUloIvU/ OosA a^ t<awvi fifi/l VU^v0jA\

43 (Aovoi>^ jj&u patvjv ol^ov(ua*, Q V*v/p, CmpU?Ov\ijwv fw ta UOoW*^\'ervt^ ^ ^ ciou^ool tfdi^amolu* juutfoe^ (jaujiaj - luc^-ectoo pmwol, o i o C ^ j voavvoiu polcoywic dw\v j v}e>i>^. W i. Guo( vv\ o^> idwuca. v5v0u ^ i 'AO. VlOOQ Rod"\AVV\l -C "t^olu fvl /6v ^ltjj_ UtoX^U)0. co C ^^jvva.wcu\'e ćwi^owyue ^ W k ld iv \Ą (U cauąt^ ls pool^ic ^ o U ^. N^'tcCv ŚJoOyi. txtodxjl +Vovjl vd'-tvwe, -Vu'ijo^vu'-ę- VU^ o ^U)4Lj Ojhae ~ ia^t. ^ x o - P$>L H^cfe{v\C«vi»«4i< U W i / ^ w i u. \ai ' U ) O ^ W l f ó X 4 t u C v ^ -i. ClUv^o«U^tA<\ O^ooio Do*uu»lulW u) j l^wuo ^ V*rt>\(J*>^\,t l ^wjyu*- ^*OVt K> odęvn».v5v M»C w Vvi0^ćj AA\+,n(^ ^ '^ ^ '4, ol>^ Lo^wmgj o l O o l v C j l l o U v l L u v e v v v N ^ { v D ^ & T A j HoJkct V ^ ^ 0 4 * 1 M / i t&a-*) Vtd«UIvv^. Pdt ^ J jd ^ u t n iiwft»<. X39kv. U ou J, N W f - W ^ o t j.

44 K^loo 0^oU>ovvv'al4^ U3 T y Vv3.VUL ^ U *\. V\ \ S f o i l u i \JjJLlv- i v o l Ust ( (\^Ivw poolou^': 0 M * X Oo\ Vuti Wv<Wj VO0jV\^ ^ \A^o i W&v* ^polu)'^\axa \A S ^ ą. K a A l u \a> V \A i^v U i i i V ^ i \ ^ ^VD5wv\v^ *. V^Zv*<LC\\\^ 'O ddux U&v^ ^ ~~W V^U\Jl V()v\AV^. WiodiAA*-bviiL ^\o"v<1,\atoo^ Vo W ^ o u e^ d ^ ^Oo^l^o Sv^\\q. ^VvWllu&( U> v4v^>o >13 A59t\y

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สร ปผลการดาเน นโครงการจ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การคณะกรรมการดาเน นงานองค การว ชาช พ อาช วศ กษาภาคเหน อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (การพ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พในอนาคตแห งประเทศไทย ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Videobotschaft an den Kunden: Neue Mög l ichk eiten m it dem U nified C ontact C enter Rüd i g e r B o h n ru b o h n @ c i s c o. c o m P ro d u c t S a l e s S p e c i a l i s t P e t e r H u b a c h

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009 K i irj o j Vr o irj o yh i p v uroo i: i yj p v uj h iä i Vr o irj o y ä vuo i 2008 Py yvää o vi uuo K o o r vuo 2009 1 /2009 Vr o irj o i do Vr o irj o i dou h i PL1710 (Päiväri 10) 70421 K UO PIO äh

More information

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee Domain- S p c if ic L ang u ag A g nt s Mrik Mrist 1, T õ n is K l d r 1, J ü ri H l kiv i 1, L o Mo tu s 2 1 Univrsity of Tartu, Estonia {Mrik.Mrist, Tonis.Kldr, Jyri.Hlkivi}@ut. 2 Tal l inn Tc h nic

More information

Nuevas S o l uc i o n es d e C o m un i c ac i o n es: M ax i m i z ar l a P r o d uc t i vi d ad Enrique Alonso Territory Market Manager eal onso@ c isc o.c om 1 Agenda Sistema d e C o mu nic ac io nes

More information

i. ' v v v rviog and PromoHng the Growth ol Nlni D A H O, M O N D A Y. A U G U S T 2 2, 1968 2 2, 1966

i. ' v v v rviog and PromoHng the Growth ol Nlni D A H O, M O N D A Y. A U G U S T 2 2, 1968 2 2, 1966 W eahe Fa, Paly Cloudy Tuesday V O L. 4 8, N O. 129 R T O Q U K E R E F U G E E S ll e o h e ew buldlngs le s ohnson Sa s L o WSHNGTON ( P) P e s s a e al l o w w e beca he eans o unl ed des have he owe

More information

K evt! K evt! K evt!

K evt! K evt! K evt! K evt! K evt! K evt! K y m n t ve n j k e e n k e vt e te ni h its ti, ypk k s i o i tou k ok u u s s h e s jok y k u nne s yh t k k i tou k ok u u n 12. piv s o i m m in. Lm pti k ipu s i re i u s ti

More information

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,.

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,. - V. ; :... ṃ j lt C" tl7 : 1 C 7 S c t tl C. Eho/92hd year. No. 1292 9 -.. Frday, K 50 ccncs n c s G o o d m o r q x RNNG [Je rome re ejects $ >13 mll lonsch( lool boe d ssue W e a t h e r... y. " ~ -

More information

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms P r r o TfT S5T 0S S 3 Ten-c ro gn brefly BOSE, dho (UP) Proner roed he be dho e Pron Frdy n en cy e o houe e he n BUTTE, Mon. (UP! (UP) Tweny-four proner broke. followng rpge 9 Wc Wednedy ngh lu lef he

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท จ ดทาโดย นายจ ตต โฉลกคงถาวร นายภ ร ชน นทร กล นบ ญ งานบร หารบ คคล กองการเจ าหน าท หน วยงานภายใน มธ. ธ รการงานบร

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

Regensensor "AWS" TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Regensensor AWS TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ/Typ:.N. 9.N. 9 dpkb " X ".N. 90 dpkb " M ".N. 90 / /g / / / / / Dm P X 0.0.0, 9/9 0/9 dk kb/dy pg, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X.09.0, b P k Eb mög / p, 09/9 0/00 / / / / ( D / B ) / / w/g P

More information