Аналіз завдань з математики, які виявилися найскладнішими для учасників зовнішнього незалежного оцінювання

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Аналіз завдань з математики, які виявилися найскладнішими для учасників зовнішнього незалежного оцінювання"

Transcription

1 Аналіз завдань з математики, які виявилися найскладнішими для учасників зовнішнього незалежного оцінювання Математика є предметом, який найчастіше обирають абітурієнти при вступі до вищих навчальних закладів технічного напряму. Як найкраще підготуватися до тестування та запобігти помилок, допущених учасниками зовнішнього незалежного оцінювання? Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики року показав, що найбільш складними для учнів є завдання з розділів «Рівняння та нерівності», «Функції», «Тригонометрія», «Стереометрія», текстові задачі. Складними вважаються завдання, які правильно виконали менше ніж 4 % учасників і дуже складними завдання, які правильно виконали менш ніж %. Наведемо приклади завдань, які виявилися складними і дуже складними для учасників тестування. Завдання 3 (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): У скільки разів збільшиться об єм кулі, якщо її радіус збільшити у рази? А Б В Г Д у рази у 4 рази у 6 разів у 8 разів у 6 разів Відповіді абітурієнтів (%) А Б В *Г Д 8,4 37,8 6,39 6,34,87 * - позначення правильної відповіді. Правильну відповідь Г обрали всього 6,34% абітурієнтів. Решта абітурієнтів не уявляє, що куля це об ємне тіло, яке має три виміри і тому її радіус підноситься до третього степеня. 8,4% учасників уявляють кульку тілом лінійних розмірів, 37,8% тілом, яке має два виміри. Завдання (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики 9 року: Свинцеву кулю радіуса 5 см переплавили в кульки однакового розміру, радіус кожної з яких см. Скільки таких кульок одержали? Втратами свинцю під час переплавлення знехтуйте. А Б В Г Д Відповіді учасників (%) *А Б В Г Д 6,9 4,88 9,45 8,87 5,8 Аналіз відповідей свідчить про те, що правильну відповідь А обрали всього 6,9% учасників тестування. Решта учасників не уявляють, що кулька це об ємне тіло, яке має три виміри і тому відношення лінійних розмірів більшої кульки до меншої підноситься до третього степеня. 5,8% абітурієнтів уявляють кульку тілом лінійних розмірів, 9, 45% тілом, яке має два виміри.

2 Завдання (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції y x 3. Укажіть цей рисунок. Відповіді абітурієнтів (%) А Б В Г *Д 8,34 8,94 8,6 4,6 9,84 x Графік показникової функції y a, якщо a >, має вигляд: x y a ( a > ), для того, щоб отримати графік функції потрібно зробити симетричне перетворення відносно осі Oy (графік функції y f( x) симетричний графіку функції y f( x) відносно осі Oy, точки перетину графіка з віссю Oy залишаються незмінними): Таким чином отримуємо правильну відповідь Д. Цю відповідь обрали 9,84% абітурієнтів. Решта абітурієнтів обрала неправильні відповіді, які розподілилися практично в однаковому відсотковому відношенні.

3 Завдання (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції рисунок. y log 4 x. Укажіть цей Відповіді абітурієнтів (%) А *Б В Г Д 9,,,63 3,4 3,5 Графік логарифмічної функції y log a x, якщо a >, має вигляд: для того, щоб отримати графік функції y log a x ( a > ), потрібно зробити симетричне перетворення відносно осі Oх (графік функції y f( x) y f x відносно осі Oх, точки перетину графіка з віссю Oх залишаються незмінними): симетричний графіку функції ( ) Таким чином отримуємо правильну відповідь Б. Цю відповідь обрали 9,84% абітурієнтів. 9,% абітурієнтів зробили симетричне перетворення відносно осі Oy (відповідь А). 3,4% абітурієнтів обрали стандартний вигляд функції y log x, якщо a > (відповідь Г). a

4 Завдання (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): На рисунку зображено графік функції f( x) коренів має рівняння f ( x) x на цьому відрізку? y, яка визначена на відрізку [ 4; 6]. Скільки А Б В Г Д жодного один два три чотири Відповіді абітурієнтів (%) А Б В *Г Д 7,88 3,9 4,8 8,4 5,77 Графік функції y x має вигляд прямої, яка нахилена до осі Oх під кутом 45 (на y f x у трьох рисунку зображено червоним). Ця пряма перетинає графік функції ( ) точках. Правильну відповідь Г обрали 8,4% абітурієнтів. 4,8% абітурієнтів отримали дві точки перетину. 5,77% абітурієнтів чотири точки перетину.

5 Завдання 3 (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): y, яка визначена на відрізку [ 4; 6]. f? На рисунку зображено графік функції f( x) Укажіть усі значення х, для яких виконується нерівність ( x) А Б В Г Д 3;5 4;3 5;6 ;5 ;4 { } [ ] [ ] [ ] [ 3 ] [ ] { } [ 3;5] Відповіді абітурієнтів (%) А Б В Г *Д 5,58,5 6,35 6,7 9,73 Пряма y перетинає графік функції y f( x) в трьох точках. Нерівність f ( x) виконується для тих точок графіка функції f( x) вище. Д є правильною. Її обрали лише 9,73% абітурієнтів. 6,7% абітурієнтів обрали інтервал[ ;4]. 6,35% не врахували точку х. y, які розташовані на прямій y і

6 Завдання 5 (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): На рисунку зображено ескіз графіка функції твердження щодо коефіцієнтів а, b, с. y ax + bx+ c. Укажіть правильне А Б В Г Д a<, a>, a>, a<, a<, b<, b<, b>, b>, b> c c> c c< c Відповіді абітурієнтів (%) А Б В Г *Д 4,9 5,5,3 3,9 3, На рисунку вітки параболи напрямлені вниз, тому a < ; c величина відрізка, що відтинає парабола на осі ординат, тому c. Як видно з рисунку, координати вершини b b + 4ac параболи мають додатні значення x >, y > ( x, y ), a <, a 4a a<, тому b >. Таким чином, значення коефіцієнтів: b>. c Правильною відповіддю є варіант Д. Цю відповідь надали лише 3,% абітурієнтів. 3,9% абітурієнтів не змогли визначити правильно значення коефіцієнта c.,3% абітурієнтів не змогли визначити правильно значення коефіцієнта a. Решта абітурієнтів обрала неправильні відповіді, які розподілилися практично в однаковому відсотковому відношенні.

7 Завдання 5 (з вибором однієї правильної відповіді) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): У прямокутній системі координат зображено точку, що є вершиною параболи y x + bx+ c (див. рисунок). Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів b, с. А Б В Г Д b<, c> b>, c< b>, c b<, c< b>, c> Відповіді абітурієнтів (%) *А Б В Г Д 3, 7,7 4,95,3 33,99 У квадратичної функції y x + bx+ c коефіцієнт a, це означає, що вітки параболи напрямлені вгору. c величина відрізка, що відтинає парабола на осі ординат. У цьому випадку парабола перетинає вісь Oy вище, тому c >. Як видно з рисунку, координати b вершини параболи мають додатні значення x >, y > ( x, a b + 4ac y ), a >, томуb <. Таким чином, значення коефіцієнтів: b<,. 4a c> Правильною відповіддю є варіант А. Цю відповідь надали лише 3,% абітурієнтів. Більшість абітурієнтів (33,99%) не змогла правильно визначити значення коефіцієнта b.,3% абітурієнтів не змогли правильно визначити значення коефіцієнта c. Решта абітурієнтів обрала неправильні відповіді.

8 Завдання 7 (на встановлення відповідності або логічні пари) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Установіть відповідність між функціями, заданими формулами ( 4), та їхніми властивостями (А Д). Функція Властивості функції 3 y x А областю визначення функції є проміжок [ ;+ ) y cos x Б функція спадає на інтервалі ( ;+ ) 3 y tg x В функція зростає на інтервалі ( + ; ) 4 x Г парна функція y log, Д періодична функція з найменшим додатним періодом T π В 3 4 Г 3,6 7,4 6,,3,7 36,7 3 Д 4 Б Це завдання потребує знання основних властивостей функцій. Правильно склали усі чотири логічні пари лише,7% абітурієнтів.

9 Завдання 7 (на встановлення відповідності або логічні пари) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Установіть відповідність між функціями, заданими формулами ( 4), та їхніми властивостями (А Д). Функція y cos x Властивості функції А областю визначення функції є інтервал ( ;+ ) y ctg x 3 4 Б областю значень функції є відрізок [ ;] y В функція спадає на інтервалі ( + ; ) 4 x y 3 Г непарна функція Д періодична функція, що не має найменшого додатного періоду Б 3 4 Г 9,37 33,69,47 9,5 7, 3,8 3 Д 4 В Це завдання теж потребує знання основних властивостей функцій. Правильно утворили усі чотири логічні пари лише 7,% абітурієнтів.

10 Завдання 8 (на встановлення відповідності або логічні пари) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Установіть відповідність між перерізами геометричних тіл ( 4) та їхніми назвами (А Д). Переріз Назва перерізу діагональний переріз правильної А круг шестикутної призми переріз циліндра площиною, що перетинає Б коло його твірну і перпендикулярна до неї 3 переріз конуса площиною, що проходить через його вершину та хорду основи В шестикутник 4 переріз сфери площиною, що проходить через дві різні точки сфери Г прямокутник Д трикутник Г 3 4 А 8,94 3,75 3,65 5,73 9,93 38,75 3 Д 4 Б Це завдання потребує вміння встановлювати види перерізів різних геометричних тіл. Правильно склали усі чотири логічні пари лише 9,93% абітурієнтів.

11 Завдання 9 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): m+ 4 m 6 Знайдіть значення виразу, m 6m+ 9 m 6 m 4 якщо m 4, 5., 6 87,7,3,3 m+ 4 m 6 m 6m+ 9 m 6 m 4 ( m )( m 4) ( 4) 3 ( m 4) ( m 3)( m 4) m m + 4 ( m 3) ( ) ( m+ 4)( m 4) m 3 ( m 6) m ( m 3)( m 4) ( m 83 )( m 4). Якщо 4, 5 m 3 m : Правильно розв язали завдання,3% абітурієнтів. 4,5 3 m 4 ( 4 m) ( m 3)( m 4), 6,5. Завдання 9 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Знайдіть значення виразу log log 4 6.,5 84,46 5,54 5,54 : log log log 9 6 log log , Правильно розв язали завдання 5,54% абітурієнтів.

12 Завдання 3 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Робітники отримали замовлення викопати криницю. За перший викопаний у глибину метр криниці їм платять 5 грн, а за кожний наступний на грн більше, ніж за попередній. Скільки грошей ( у грн ) сплатять робітникам за викопану криницю завглибшки м? 9 6,4 38,76 38,76 Для розв язання завдання скористуємося формулою суми перших п членів арифметичної прогресії: S n a + a n n a перший член арифметичної прогресії;, де S n сума перших п членів арифметичної прогресії; п кількість членів арифметичної прогресії; a + d( n ) арифметичної прогресії. За умовою задачі: d a a ; a 5; п. Тоді 5+ 7 а S n 6 9. Правильно розв язали завдання 38,76% абітурієнтів. a n останній член арифметичної прогресії; a n, де d різниця a n ,

13 Завдання 3 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Тарас може доїхати на велосипеді від села до станції за 3 год, а пішки дійти за 7 год. Його швидкість пішки на 8 км/ год менша, ніж на велосипеді. Знайдіть відстань від села до станції ( у км ). 4 74,65 5,35 5,35 Якщо v швидкість Тараса пішки, t час, який він ішов пішки, а v швидкість Тараса на велосипеді, t час, який він їхав на велосипеді, то можна скласти рівняння: v t vt, оскільки S vt. v За умовою задачі v 8. + Підставляючи числові данні за умовою задачі, отримуємо : 3( v 8) Розв яжемо це рівняння: 3v 4 7 v ; 4v 4 ; 6 Правильно розв язали завдання 5,35% абітурієнтів. 7 + v. v. Тоді v t S

14 Завдання 3 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Знайдіть кількість усіх цілих розв язків нерівності log ( x + 6x) має безліч цілих розв язків, то у відповідь запишіть число. 4. Якщо нерівність 4 9,4 7,58 7,58 ОДЗ: + 6x> x, ( x+ 6 ) > x. Ця нерівність має розв язки (див. рисунок): x < 6, > x. Розв яжемо логарифмічну нерівність. Оскільки основа логарифма менша за одиницю, 4 одержуємо: x + x, 6 Ця нерівність має розв язки (див. рисунок): 8 x. x + 6x 4, 6x 6 x, ( )( x+ 8) x. Враховуючи ОДЗ заданої нерівності, одержуємо відповідь: [ 8; 6) [ ;) x. Цілі розв язки цієї нерівності: 8, 7,,. Кількість цілих розв язків: 4. Правильно розв язали завдання 7,58% абітурієнтів.

15 Завдання 3 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Розв яжіть нерівність x x > 8 x 5. У відповідь запишіть суму всіх цілих розв язків цієї нерівності. Якщо нерівність має безліч цілих розв язків, то у відповідь запишіть число. 7 88,4,76,76 ОДЗ: < x <. x x 5 Розв яжемо показникову нерівність: > 8 x ; x x 3( x 5) > x x< 3x+ 5. Одержуємо квадратну нерівність: + x 5< x + 5 x 3 <. ( )( ) Ця нерівність має розв язки (див. рисунок): 5 < x < 3. Цілі розв язки цієї нерівності: 4; 3; ; ; ; ;. Сума цілих розв язків нерівності: 7. Правильно розв язали завдання,76% абітурієнтів.. Оскільки основа степеню менша за одиницю, одержуємо: x ;

16 Завдання 3 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Обчисліть інтеграл ( x 4 x)dx. 9 83,9 6,8 6,8 3 ( x 4 x)dx x dx 4 xdx x 4 x 3 x x Правильно розв язали завдання 6,8% абітурієнтів.

17 Завдання 34 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями: y sin x, y cos x, π x, x π. 3 9,8 9,8 9,8 Площа фігури, яку треба обчислити, показана на рисунку червоним кольором. π ( sin x cos x)dx sin π π π π xdx cos xdx π cos x π π π sin x cos + cos sin sin ( ) + π π π π π Правильно розв язали завдання 9,8% абітурієнтів.

18 Завдання 33 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Два кола дотикаються, причому менше з кіл проходить через центр більшого кола (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури ( у см ), якщо менше з кіл обмежує круг площею 64 см. 9 78,39,6,6 Якщо S площа меншого круга, r радіус меншого круга; S площа більшого круга, r радіус більшого круга, то площа зафарбованої фігури: S S S πr πr. За умовою задачі: r 64 S π. За рисунком : r r. З урахуванням цього: S ( r) πr 4πr πr 3πr π. Правильно розв язали завдання,6% абітурієнтів.

19 Завдання 33 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Два кола, довжини яких дорівнюють 9π см і 36π см, мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між центрами цих кіл (у см ). 3,5 8,55 7,45 7,45 За умовою задачі: l πr 9π, де меншого кола. l πr 36π, де більшого кола. Звідки 4, 5 l довжина меншого кола, r радіус l довжина більшого кола, r радіус 9π 36π r, а 8 π π r. Відстань між центрами кіл О О дорівнює: r r 8 4,5 3, 5. Правильно розв язали завдання 7,45% абітурієнтів.

20 Завдання 36 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Розв яжіть систему πy 5cos x 8x+, y+ 5x 4. () () Якщо система має єдиний розв язок ( х ; у ), то у відповідь запишіть суму х + у ; якщо система має більше, ніж один розв язок, то у відповідь запишіть кількість усіх розв язків. 96,9 3,9 3,9 Виконаємо оцінку значень лівої і правої частин рівняння ( ) системи. πy πy Ліва частина: cos, тоді 5 5cos 5. Права частина: x 8x+ це парабола, вітки якої спрямовані вгору, а координати вершини ( 8) b b + 4ac x 4, 6+ 5 a 4a 4 Мінімальне значення функції у правій частині дорівнює 5. y. Оскільки значення лівої частини не може бути більше 5, а правої не може бути менше 5, πy 5cos 5, то рівність досягається при Звідки x 4. x 8x+ 5. Підставимо значення x в рівняння ( ) системи: y + x 4, y , 5 y + 4, y 6. Сума x + y 4 6. Правильно розв язали завдання 3,9% абітурієнтів.

21 Завдання 36 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Розв яжіть рівняння + 7x 9+ sin( x) + x π. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше, ніж один корінь, запишіть суму всіх коренів. 4,5 96,6 3,74 3,74 Перший та другий додатки лівої частини цього рівняння невід ємні, оскільки x + 7x 9, sin( π x), а права частина рівняння дорівнює нулю. Таким чином, рівність досягається тільки у випадку, коли вираз під коренем і вираз під модулем одночасно дорівнюють нулю. ) x + 7x 9. Розв яжемо це рівняння: 7± 49 4 ( 9) ) sin ( π x) +, якщо ( πx) 7± 4 b± b 4ac x a 7± 4. x, x 4, 5. sin. Цій умові задовольняє корінь x 4, 5. Корінь x 4, 5 є єдиним розв язком рівняння, яке наведено в умові завдання. Правильно розв язали завдання 3,74% абітурієнтів.

22 Завдання 34 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Розв яжіть рівняння x 3 5. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше одного кореня, то у відповідь запишіть добуток усіх коренів. 5,75 94,8 5,8 5,8 x 3 5 Розкриваючи зовнішній модуль, отримуємо: x 3 5, x 8, x. () () Рівняння () не виконується, бо вираз x не може бути від ємним. Розв яжемо рівняння (): x 8 x 8, x 9 x 7, звідки x x 4,5 3,5. Обидва корені задовольняють рівнянню (). Добуток коренів дорівнює: x 4,5 ( 3,5) 5, 75 x. Правильно розв язали завдання 5,8% абітурієнтів.

23 Завдання 35 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Основою піраміди є ромб, гострий кут якого дорівнює 3. Усі бічні грані піраміди нахилені до площини її основи під кутом 6. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см ), якщо радіус кола, вписаного в її основу, дорівнює 3 см ,6 3,84 3,84 Площа бічної поверхні піраміди: Sосн. S бічн., де cosϕ S осн. площа основи піраміди, ϕ кут між бічною гранню і основою піраміди. Основою піраміди є ромб: S S осн. ромба. S ромба a sinα, де а сторона ромба, α гострий кут ромба. Знайдемо сторону ромба. MO ON R, де R радіус кола, вписаного в ромб. АК висота ромба. АК МN (обидва відрізки проведені перпендикулярно до сторони ромба DC). МN АК R. У трикутнику AKD проти кута α 3 лежить катет удвічі менший гіпотенузи, тому сторона ромба а AD АК 4R 4 3. Тоді площа ромба: S sin3 44,5 7. ромба Площа бічної поверхні піраміди: Sосн. 7 S бічн. cosϕ cos ,5 Правильно розв язали завдання 3,84% абітурієнтів.

24 Завдання 35 (відкритої форми з короткою відповіддю) зовнішнього незалежного оцінювання з математики року ( сесія ): Основою піраміди є прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 4 3 см, гострий кут 3. Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини її основи під кутом 45. Знайдіть об єм піраміди (у см 3 ). 9,4 9,58 9,58 Якщо бічні ребра піраміди нахилені під однаковим кутом до площини її основи, вершина проектується в центр описаного кола. В прямокутному трикутнику центр описаного кола лежить посередині гіпотенузи. Об єм піраміди: V S. 3 осн піраміди, H висота піраміди. H, де S осн. площа основи Основою піраміди є прямокутний трикутник АВС. Його площа: S осн. a b, де a і b катети прямокутного трикутника. АВ a, АС b. У трикутнику АВС проти кута 3 менший гіпотенузи ВС. ВС 4 3, тоді АС a 3. За теоремою Піфагора: АС b BC AC ( ) ( ) α лежить катет АС удвічі осн Знайдемо висоту піраміди. ЕО H. ВО ОС 3. S. EO tgα, де ЕО H, ОВ ОС 3, α 45, tg 45. Тоді H OB tgα OB. Об єм піраміди: V Sосн. H Правильно розв язали завдання 9,58% абітурієнтів..

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ ПРОСТИХ ВИДАХ ДЕФОРМУВАННЯ

РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ ПРОСТИХ ВИДАХ ДЕФОРМУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний інститут» Конкін В.М., Конохов В.І., Шергін С.Ю., Кравцова Н.В. РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

Правильна відповідь: Правильна відповідь:

Правильна відповідь: Правильна відповідь: ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (1487 ПИТАНЬ) Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку щодо адвоката повідомляються: 1. Відповідні органи адвокатського самоврядування. 2.

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ «РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОГО КПК УКРАЇНИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ»

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ «РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОГО КПК УКРАЇНИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ» вул. Хрещатик, 4, оф. 13, м. Київ, 01001, тел.: (044) 278-03-17, 278-03-72; факс: (044) 278-16-55, centre@pravo.org.ua, www.pravo.org.ua МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ «РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОГО КПК УКРАЇНИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ»

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Додаток 1 до Наказу 372-П від р.

Додаток 1 до Наказу 372-П від р. Додаток 1 до Наказу 372-П від 14.03.2016 р. Затверджую: Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» в м. Тернопіль / А.П. Чуба/ І. ПАКЕТ «СОЦІАЛЬНИЙ» з використанням аналогової технології** 1. К1 00:00 24:00

More information

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова Зміст Від редакції Марко Сирник 3 Мова і література Дмитро Дроздовський Перехрестя і бездоріжжя профанного і сакрального 5 Віктор Яручик Тема батьківщини у сучасній літературі (на прикладі україномовної

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 27 Матеріали Першої міжнародної наукової конференції Японська мова та культура в сучасній Європі та Україні

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЧЕН ЮЙ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛЯХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЧЕН ЮЙ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛЯХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ Сліпченко О., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЧЕН ЮЙ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛЯХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті досліджується нова тенденція у сучасній китайській мові

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Державна Підсумкова Атестація з німецької мови 2016 рік. Методичні рекомендації Формат, критерії оцінювання та зразки тестів

Державна Підсумкова Атестація з німецької мови 2016 рік. Методичні рекомендації Формат, критерії оцінювання та зразки тестів Державна Підсумкова Атестація з німецької мови 2016 рік Методичні рекомендації Формат, критерії оцінювання та зразки тестів ЗМІСТ Вступ...5 Зміст і формат державної підсумкової атестації...5 Розділ І.

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ.

ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ. ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» В. С. МАКСИМЧУК, К. Г. СМІРНОВА ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ. Німецька мова Навчальний посібник для дистанційного навчання Київ 2007 УДК 811.112.2 25(075.4)

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

Т.В. Хайдер, канд. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Т.В. Хайдер, канд. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка лол. н. / Владислав Михайлович Плохотнюк. Тверь, 2007. 221 с. 10. Радишевський Р. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною / Ростислав Петрович Радишевський. К., 2012. 159 с. 11. Ткачук М. Екзистенціал

More information

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE Students worksheets Masó October - December 2008 WORKSHEET 1. THE NAMES OF BREAD Colour the languages in each linguistic group you have created with

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу М.Я. Маргітич РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу (для дошкільнят та початківців) Передмова Робочий зошит «Українська мова усний курс» є методичним посібником для вчителів, які працюють в

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Університету цивільного захисту України. Аветісян В.Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В.

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Університету цивільного захисту України. Аветісян В.Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В. Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Університету цивільного захисту України Аветісян В.Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В. ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

More information

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT M. M. Chepurnyi, Cand. Sc. (Eng)., Assist, Prof.; O. V. Kutasak THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT There had been determined the main factors of heating

More information

УДК: ) 092.4/.9 02: ]

УДК: ) 092.4/.9 02: ] Kravets B. Роль корвітину в корекції порушених показників протеїназо-інгібіторної системи в крові за умов розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

Інструкція з монтажу та експлуатації. Ceraclass ZS 24-2 DH AE 23 ZW 24-2 DH AE 23 ZS 24-2 DH AE 31 ZW 24-2 DH AE UA (06.

Інструкція з монтажу та експлуатації. Ceraclass ZS 24-2 DH AE 23 ZW 24-2 DH AE 23 ZS 24-2 DH AE 31 ZW 24-2 DH AE UA (06. Інструкція з монтажу та експлуатації Ceraclass ZS 24-2 DH AE 23 ZW 24-2 DH AE 23 ZS 24-2 DH AE 31 ZW 24-2 DH AE 31 6 720 608 172 UA (06.07) RA Зміст Зміст 1 Правила техніки безпеки / Пояснення позначень

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

Turinio apžvalga. Inhaltsübersicht. Anwendung. Застосування. Sicherheitshinweise. Вказівки з безпеки. Керівництво з експлуатації Вісні вентилятори

Turinio apžvalga. Inhaltsübersicht. Anwendung. Застосування. Sicherheitshinweise. Вказівки з безпеки. Керівництво з експлуатації Вісні вентилятори Betriebsanleitung Axialventilatoren Керівництво з експлуатації Вісні вентилятори Inhaltsübersicht Kapitel Seite Anwendung...1 Sicherheitshinweise....1 Transport, Lagerung... 2 Montage...2 Betriebsbedingungen....3

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

Spenik Sándor. A parciális differenciálegyenletek osztályozása (klasszifikációja) Hiperbolikus egyenletek

Spenik Sándor. A parciális differenciálegyenletek osztályozása (klasszifikációja) Hiperbolikus egyenletek Speni Sándor A prciáis differenciáegenee oszáozás sszifiációj Hiperbois egenee Kárpáji Mgr Könve. Készü Szüőföd Ap áogásáv Dr. Speni Sándor Ineri Kidó Uránbó fordío: Szeere Gábor Ineri Kidó Feeős idó:

More information