Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Університету цивільного захисту України. Аветісян В.Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Університету цивільного захисту України. Аветісян В.Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В."

Transcription

1 Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Університету цивільного захисту України Аветісян В.Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В. ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ВИБУХУ НА ВІДКРИТИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВКАХ Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Харків

2 Рекомендовано до видання методичною радою університету, протокол від р. Організація аварійно-рятувальних робіт. Прогнозування та ліквідація наслідків вибуху на відкритих технологічних установках: Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з / Укладачі: Аветісян В. Г., Дерев янко І.Г., Тригуб В.В. Харків: УЦЗУ, 2008 р. 47 с. 2

3 ЗМІСТ Вступ Мета та завдання роботи Прогнозування та ліквідація наслідків вибуху на відкритих технологічних установках Прогноз можливої обстановки при викиді пожежонебезпечних речовин з технологічних установок Розрахунок сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж Розстановка сил та засобів Пропозиції по організації аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожежі Приклад виконання роботи Вибір варіанту завдання Таблиці вихідних даних План нафтохімічного заводу Література

4 ВСТУП Аналіз причин виникнення аварій та надзвичайних ситуацій техногенного характеру показав, що у 48 % випадків ці причини носять технічний характер через незадовільний технічний стан споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж, їх значну зношеність внаслідок відпрацювання свого нормативного терміну експлуатації (нормативного ресурсу). Зношення споруд промислового та господарського призначення у різних галузях економіки сягає 70 % і більше і з кожним роком експлуатації зростає далі. Капітальні, поточні та попереджувальні ремонти споруд, конструкцій та інженерних мереж проводяться нерегулярно. Внаслідок цього ступінь їх небезпеки та імовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру зростає. Технічний стан споруд, конструкцій та інженерних мереж основних галузей економіки регіону досяг критичної межі. При виникненні окремих видів НС техногенного та природного характеру (вибух, ураган, підтоплення та ін.) можливе раптове руйнування споруд. Найбільше число людських жертв, завдання матеріальних збитків та заподіяння шкоди довкіллю можливо при руйнуванні будівель та споруд громадського призначення, техногенно-небезпечних підприємств, багатоповерхових, аварійних будинків житлового та промислового призначення. В останній період спостерігається тенденція до скорочення використання окремих видів палива, стан справ щодо енергозабезпечення погіршується, особливо в осінньо-зимовий період, що призводить до нестабільної роботи промислових підприємств, негативних соціальних наслідків внаслідок яких вибухонебезпечність будинків житлового та промислового призначення зростає. 4

5 1.Мета та завдання роботи. Мета: Навчити слухачів (курсантів) методиці прогнозування можливої обстановки на об єкті при викиді у повітря пожежонебезпечних речовин. А також організації аварійно-рятувальних робіт у разі вибуху та пожежі на цих об єктах. Зміст завдання. Згідно з вихідними даними кожен слухач (курсант) повинен: 1. Провести прогноз можливої обстановки при викиді пожежонебезпечних речовин із технологічних апаратів. 2. Розрахувати сили та засоби потрібні для проведення аварійнорятувальних робіт. 3. Розрахувати сили та засоби потрібні для гасіння пожеж. 4. Нанести результати прогнозу на план об єкта. 5. Накреслити на плані об`єкту схему розстановки сил та засобів на час локалізації пожежі. Слухачі (курсанти) зобов язані вивчити питання щодо прогнозування аварійної обстановки на пожежонебезпечному об єкті, розрахунку сил та засобів, організації аварійно-рятувальних робіт. При цьому використовується матеріал підручників, Закону України Про правові засади цивільного захисту, відповідні накази, настанови, рекомендації, вказівки, інформаційні листи МНС України. Після цього курсанти (слухачі) починають виконання контрольної роботи. Для виконання контрольної роботи курсантам (слухачам) надається схема нафтохімічного заводу, а також вихідні дані (речовина, параметри, що характеризують її пожежонебезпечність, цеху в якому сталася ава- 5

6 рія, кількість працюючих, варіант водопостачання). Контрольна робота повинна бути написана розбірливо, грамотно та охайно. На схему об єкту повинні бути нанесені: Межі вибухонебезпечних зон; Види руйнувань будинків; Пожежна обстановка; Схема розташування сил та засобів на час локалізації пожежі. Контрольна робота виконується на аркушах формату А4, до якого додається схема об єкта з нанесеними кресленнями. Питання для підготовки до захисту контрольної роботи. 1. Зміст та організація аварійно-рятувальних робіт на комунальноенергетичних системах: - Організація аварійно-рятувальних робіт на системах водопостачання; - Організація аварійно-рятувальних робіт на системах каналізації; - Організація аварійно-рятувальних робіт на системах газопостачання; - Організація аварійно-рятувальних робіт на енергосистемах. 2. Організація аварійно-рятувальних робіт при руйнуванні будинків: - Пошкодження будинків та споруд; - Стійкість будинків та споруд; - Види пошкоджень будинків та споруд; - Організація аварійно-рятувальних робіт на початковому етапі; - Дії рятувальників після знаходження постраждалих; - Організація аварійно-рятувальних робіт при масовому руйнуванні будинків та споруд; - Техніка безпеки проведення аварійно-рятувальних робіт. 6

7 2. Прогнозування та ліквідація наслідків вибуху на відкритих технологічних установках Прогноз можливої обстановки при викиді пожежонебезпечних речовин з технологічних установок. У ході прогнозу потрібно визначити параметри розвитку відкритої пожежі, вибуху пари газової хмари при запаленні розлитих пальних і легкозаймистих рідин: R заг радіус зони загазованості, з вибухонебезпечною концентрацією при випарі рідини; R ос діаметр вогненної сфери при вибуху парів; R пд радіус вражаючої дії ударної хвилі на людину; R руйн радіус руйнації будівельних конструкцій; R ож радіус вражаючої дії теплового випромінювання при запаленні парів (опіки відкритих ділянок шкіри); Якщо відома початкова температура середовища, що дорівнює табличному значенню t 0 плюс t сп, швидкість вітру v ветр, площа S вип. і час випаровування τ вип. Значення t 0, v вет, S вип і τ вип. вибираються по таблицям 4-5 (додатку 2), відповідно до номера залікової книжки Розрахунок температури при вибуху пари на стехіометричної концентрації по наступної методиці: - складається рівняння реакції горіння; RH + β( O 2 + 3,76N 2 ) = CO 2 + H 2 O +β 3,76N 2 ; β = n c + n s n + H n 4 X n o + 5n 2 P де: n c, n s,n H, n X, n o,n P число атомів вуглецю, сірки, водню, галогенів, 7

8 кисню, фосфору в вихідній речовині. - визначається теоретичне число молів продуктів горіння υ о пг; - визначається теоретичне число молів початкової суміші υ ісх ; - визначається нижча теплота згоряння речовини з закону Гессу або по довідковим даним: Q = ΔHfi ΔHf, кдж/моль, (2.1) де: Δ Н f і - теплота утворення простих речовин СО 2 та Н 2 О кдж/моль; Δ Н f - теплота утворення горючих речовин кдж/моль; Δ Н f CO2 = -393,78 кдж/моль, Δ Н f Н2О = -241,84 кдж/моль, Δ Н f - таблиця 1 додатку 2. Для наступних розрахунків потрібна величина Q н / зв язана з Q н (кдж/моль) співвідношенням. (кдж/кг) яка Q / Qi 1000 = кдж/кг. M - визначається енергія вибуху: U = Q RTΔT; кдж/моль (2.2) виб н + де: R універсальна газова стала, R= 8, кдж/(моль К); Т температура початкової суміші, К; Δп різниця між числом молів продуктів горіння та початкової суміші, кмоль/кмоль. Δп = v 0 пг - v вих. 8

9 де: v пг 0 число молів продуктів горіння; v вих. число молів початкової суміші. - визначається середній тепловміст продуктів вибуху U ср : U U ср = ; кдж/моль (2.3) v виб 0 пг - орієнтуючись на внутрішню енергію азоту, визначається температура вибуху Т 1 у першому наближенні з використанням даних внутрішньої енергії продуктів горіння при постійному об ємі, таблиця 4 додатку 3; - визначається внутрішня енергія продуктів вибуху U пг1 при температурі вибуху Т 1 : U пг1 =ΣU i v пгi ; кдж/моль; (2.4) де: U i - внутрішня енергія і-того продукту вибуху, таблиця 4 додатку 3 кдж/моль; v пгi - число молів і-того продукту вибуху. - визначається температура вибуху у другому наближенні виходячи з того, що друге значення Т 2 повинно бути менш, якщо теплота вибуху більше внутрішньої енергії продуктів вибуху або більше, якщо внутрішня енергія продуктів вибуху менш внутрішньої енергії; - визначається внутрішня енергія продуктів вибуху U пг2 при температурі вибуху Т 2 : U пг2 =ΣU i υ пгi ; кдж/моль (2.5) 9

10 - визначається температура вибуху методом лінійної інтерполяції; Т виб ( T2 T1 )( U виб U пг1) = Т1 +, К. (2.6) ( U U ) пг2 пг Розрахунок маси рідини, що випарувалася: - тиск насичених парів рідини при температурі t; А - н.п. 10 В t + С а Р =, кпа (2.7) де: А, В, Са - константи Антуана (таблиця 1 додаток 2); t - задана температура о С. - визначається інтенсивність випару рідини; I вип =М Р н. п. (0, ,637 v віт ) 10-6, кг/(м 2 с) (2.8) де: М мольна маса речовини, кг/моль; v віт швидкість вітру м/с. - визначається маса рідини, що випарувалася; m пар = I вип S вип τ вип., кг (2.9) де: S вип площа випаровування, м 2 ; τ вип час випаровування, с Розрахувати радіус зони загазованості при випарі рідини: 10

11 R заг 3,15 Р К ϕ н.п. о н 0,813 m ρпарр пар н.п. 0,333 ; м (2.10) де: К константа випару рівна К= τ вип /60; ρ пар щільність парів рідини при заданій температурі кг/м 3 ; ϕ о н нижча концентраційна межа вибуховості %. ρ пар = 3 ; кг/м (2.11) V о М ( 1+ 0,00367t) де: V o обсяг кіломолю газу при нормальних умовах, V o =22,4 м 3 /кмоль Розрахувати тротиловій еквівалент вибуху пари газової суміші маса речовини, що бере участь у вибуху визначається як: m пр = m пар Z, кг (2.12) де: m пар маса речовин, що вийшли за період аварії й утворили вибухонебезпечну суміші, кг; Z коефіцієнт участі парів і газів у вибуху, що приймається в залежності від умов вибуху: у незамкнутому просторі Z = 0.1 у замкнутому просторі: для водню Z = 1 для інших пальних газів Z = 0.5 для парів ЛЗР і ГР Z = Тротиловій еквівалент для пари газових середовищ розраховується як: 11

12 W / 5 тнт Qн m пр1 10 =, кг (2.13) де: Q / н - масова теплота згоряння речовини, кдж/кг; m пр - маса речовини, що бере участь у вибуху, кг Розрахувати параметри вибуху: - визначити радіус вогненної сфери: W ф тнт R 3 вc = 29,6, м (2.14) Твиб - визначити час життя вогненної сфери: W ф тнт τ вс = 4,63, с (2.15) Твиб Розрахувати радіус вражаючої дії ударної хвилі для людей і будівельних споруджень: R = Ψ, м (2.16) 3 т W тнт Можливі руйнації при вибуху можна оцінити по надлишковому тиску при вибуху ΔΡ відповідно з даними таблиці 3 додатку 3 (коефіцієнт Ψ приймається в залежності від значення ΔΡ) Визначити радіус поразки відкритих ділянок шкіри та сітківки очей тепловим випромінюванням при запаленні пари газової суміші. Для шкіряного покрову людини: 12

13 W тнт R шп = 95 3, м (2.17) Твиб Для сітківки очей людини: W тнт R с = 114 3, м (2.18) Твиб За результатами прогнозу робиться висновок Розрахунок сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж Розрахунок сил та засобів для рятування завалених людей (таблиця 1, 2 додатку 3): Ν АРР =, чол (2.19) 10 де: - сумарна кількість чоловіко-годин потрібних для визволення всіх постраждалих з під уламків Розрахунок сил та засобів для гасіння пожеж. Примітка: для повністю зруйнованих будинків та споруд приймати одне відділення на 50 метрів фронту пожежі (периметру будинку), одне відділення для забезпечення подачі води у кількості 20л/с. - визначення кількості відділень на основних пожежних автомобілях для протипожежного забезпечення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках: 13

14 Р Ν від = (2.20) 50 де: Р периметр зруйнованого будинку, м; 50 фронт пожежі який може обробити одне відділення, м. - визначення потрібних витрат вогнегасних речовин на гасіння: Q Г потр=s Г І Г потр, л/с (2.21) де: І Г потр потрібна інтенсивність подачі вогнегасних речовин (довідник КГП, стор. 52). - визначення потрібних витрат вогнегасних речовин на захист об єкту: Q З потр =Р З І з потр h, л/с (2.22) де: Р З периметр захисту; І з потр потрібна інтенсивність подачі вогнегасних речовин на захист І з потр= 0,25 І Г потр; h глибина гасіння стволом. - визначення потрібних витрат вогнегасних речовин: Q потр = Q Г потр +Q З потр, л/с (2.23) - визначення необхідної кількості засобів подачі вогнегасних речовин (водяних та пінних стволів, піногенераторів тощо): 14

15 Г Q Г потр Ν приб = (2.24) Q приб З Q З потр Ν приб = (2.25) Q приб де: N приб Г, N приб З відповідно кількість технічних засобів подачі вогнегасних речовин (водяних стволів, СПП, ГПС) на гасіння та захист; Q приб витрати вогнегасної речовини з технічного засобу, л/с. - визначення фактичних витрат вогнегасних речовин: Q ф = Q ф Г + Q ф З, л/с (2.26) де: Q ф Г фактичні витрати вогнегасних речовин на гасіння, л/с; Q ф З фактичні витрати вогнегасних речовин на захист, л/с. - визначення забезпеченості об єктів вогнегасними речовинами: Q в > Q потр (2.27) де: Q в витрати водопровідної мережі об єкту; л/с (довідник КГП). - визначення потрібної кількості пожежних машин основного призначення: Q Ф Ν М =, або Qн М Ν Ν ЗАГ ПРИБ Ν = (2.28) СХ ПРИБ де: Q Ф фактичні витрати вогнегасних речовин, л/с; Q Н продуктивність пожежного насоса, л/с; N ЗАГ ПРИБ загальна кількість стволів; 15

16 N СХ ПРИБ кількість стволів, що подаються однією машиною. - визначення граничної відстані по наданню вогнегасних речовин: H H (H P ± ZM ± ZCTB) = 20 (2.29) S Q lгр 2 де: Н Н тиск на насосі пожежної машини, мпа; Н Р тиск у прибору (ствола, розгалудження), мпа; Z M висота підйому місцевості, м; Z СТВ висота підйому стволів, м; S опір пожежного рукава (довідник КГП); Q витрати однієї, найбільш завантаженої рукавної лінії, л/с. - визначення кількості особового складу для проведення дій по гасінню пожежі, використовуючи емпіричну формулу та орієнтовні нормативи потрібної кількості особового складу, виходячи з виду робіт, що виконуються (довідник КГП): N О/С = N Г СТ А 3 + N З СТ Б 2 + N М + N ПБ + N Л + N СВ +... (2.30) - визначення загальної кількості особового складу для проведення АРР та гасінню пожежі: Σ N О/С = N АРР + N О/С (2.31) - визначення потрібної кількості пожежних підрозділів основного призначення: 16

17 ΣΝО / С Ν ВІД =. (2.32) 4 Методика розрахунку сил та засобів потрібних для гасіння ЛЗР по поверхні: Для зруйнованих резервуарів з нафтопродуктами площу пожежі прийнято рахувати, як площу дзеркала палаючої рідини в залежності від діаметра РВС. - визначення кількості генераторів піни середньої кратності для гасіння пожежі: Ν ГПС S I Q Г ПОТР = = ГПС 2 πr I Q ГПС ПОТР ; (2.33) - визначення кількості стволів для охолодження: Ν ПР СТ D = ( палаючого резервуару) (2.34) 4 Ν СР СТ D = (сусіднього резервуару) (2.35) 20 де: D діаметр резервуару, м (довідник КГП т.6.14., ст. 196); N ПР СТ кількість стволів для охолодження палаючого резервуару; N СР СТ кількість стволів для охолодження сусідніх резервуарів. - визначення кількості пінопідіймачів: 17

18 Ν ГПС Ν ПП = (2.36) 2 - визначення необхідного запасу вогнегасних речовин (об єм піноутворювача, з урахування запасу та витрат води на гасіння та захист): V ПУ = Q ГПС N ГПС τ 60 K З (2.37) де: Q ГПС витрати піноутворювача, л/с; N ГПС кількість ГПС; τ розрахунковий час гасіння, хв.; K З коефіцієнт запасу К з =3. - визначення фактичних витрат води на гасіння та захист: Q Ф В = N ГПС Q ГПС В + N СТ З Q СТ З (2.38) де: N ГПС кількість ГПС на гасіння; В Q ГПС витрати води ГПС; N З СТ кількість стволів для захисту; Q З СТ витрати води для захисту. - визначення кількості машин: Ν Ν М = (на гасіння пожежі) (2.39) Ν ГПС СХ ГПС Ν Ν М = (для захисту) (2.40) Ν СТ СХ СТ 18

19 - визначення кількості особового складу та відділень у відповідності з загальною методикою розрахунку сил та засобів (див ). Примітки: 1. При розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж та ліквідації аварій на технологічних установках слід надати увагу тому, що палаючі апарати охолоджуються по всій поверхні, а сусідні по половині поверхні, що до зони горіння. 2. Розрахунковий час гасіння пожежі слід приймати: для ЛЗР при гасінні по поверхні 25 хв., для будівель та споруд 3 години. 3. Загальна кількість потрібних сил та засобів визначається як сума сил та засобів потрібних для проведення АРР та ліквідації пожеж у будинках, які зазнали повних, сильних та середніх руйнацій. Після закінчення розрахунку робиться висновок про достатність сил та засобів пожежно-рятувальної частини, на підставі якого приймаються рішення про необхідність залучення додаткових сил та засобів. Проводиться вибір вирішального напрямку бойових дій пожежно-рятувальних підрозділів, а також організуються бойові дії пожежно-рятувальних підрозділів Розстановка сил та засобів. На схему об єкту наноситься обстановка, що прогнозується, а також місця установки пожежно-рятувальних автомобілів на вододжерела (або місця знаходження у резерві). Кількість та напрямок прокладки магістральних ліній та від якого автомобіля вони прокладаються: куди, скільки, як, які подаються стволи (типи стволів, чи подаються вони ланками ГДЗС, по драбині, мотузці або іншими способами та ін.), задачі ствольщикам по гасінню пожежі, або захисту конструкцій, апаратів та ін. 19

20 2.4. Пропозиції по організації аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожежі. Керівнику гасіння пожежі (КГП): По проведенню рятувальних робіт: - для визволення постраждалих з-під уламків використовувати засоби малої механізації; - при використанні аварійно-рятувального інструменту потрібно користуватися наступними рекомендаціями: перед зняттям навантаження з потерпілого прийняти заходів попередження синдрому роздавлювання; пневмопідіймач закладати під конструкцію повністю; якщо конструкція, яку треба підняти має на поверхні різні виступи (проволоку, арматуру, тощо) потрібно на оболонку пневмопідіймача накладати захисні трапи; після підйому вантажу його необхідно надійно закріпляти за допомогою різних підставок, підпорок тощо; при підйомі вантажу пневмопідіймачем стежити за процесом підйому та тиском у пневмопідіймачі. По гасінню пожежі: - кількість, місця розташування та межі бойових ділянок, задачі та придані їм сили та засоби; - місця можливого розповсюдження пожежі та вибухів апаратів, руйнування будівель, споруд та ін; - необхідність та можливість вмикання та вимикання систем вентиляції, насосів підвищувачів, систем пожежогасіння; 20

21 - необхідність та можливість залучення для аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожежі працівників об єкту; - найбільш доцільні шляхи евакуації та засоби транспортування постраждалих; - необхідність роботи особового складу на пожежі та аварії в засобах індивідуального захисту; - заходи безпеки виконання аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж. Начальнику оперативного штабу (НШ): - організація зв язку на пожежі; - необхідність виклику до місця аварії спеціальних служб міста, адміністрації об єкту, спеціальної пожежно-рятувальної техніки та додаткової кількості вогнегасних речовин; - порядок зберігання цінностей, що евакуйовуються; - створення резерву ланок ГДЗС та пожежно-рятувальної техніки, порядок виклику, залучення необхідної кількості сил та засобів із сусідніх гарнізонів МНС України. Начальнику тилу (НТ): - найбільш доцільні шляхи прокладки магістральних ліній та способи подання вогнегасних речовин до місця пожежі; - місця розташування пунктів зігрівання та прийняття їжі для особового складу, який приймає участь в аварійно-рятувальних роботах; - місце заправки пожежних машин вогнегасними речовинами, піноутворювачем, порошками та ін. та паливо-мастильними матеріалами; - способи захисту пожежно-рятувальної техніки від впливу небезпечних чинників пожежі та ін. 21

22 Відповідальному за техніку безпеки: - забезпечення своєчасного виводу рятувальників з небезпечної зони при загрозі руйнування конструкцій будинків, або вибуху установок та апаратів; - дотримання заходів безпеки від ураження електричним струмом; - надання сигналів сповіщення на відступ з бойових позицій при небезпеці подальшого руйнування; - забезпечення безпеки рятувальників при розробці уламків та витягування з них постраждалих. Представнику об єкта при штабі пожежогасіння: - можливість та місця безпечного вимкнення апаратів, що знаходяться під тиском, перекриття трубопроводів та ін; - можливість перекачування пожежонебезпечних речовин у резервні ємкості; - можливість застосування стаціонарних систем пожежогасіння; - можливість підвищення тиску у водопровідній мережі об єкту; - залучення до проведення аварійно-рятувальних робіт техніки об єкту; - забезпеченість та поповнення пально-мастильними матеріалами працюючої техніки; - залучення до аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж працівників об єкту. 22

23 3. Приклад виконання контрольної роботи. Провести прогноз можливої обстановки яка може скластися при випарі етилацетату у приміщенні цеху 20 із поверхні розливу 350 м 2, якщо час випару склало 40 хв., швидкість вітру 1,5 м/с, задана температура 18 о С. У цеху 20 кількість працюючих 12 чоловік, у сусідніх будинках: цех 14 9 чол., цех 13 9 чол., цех 18 9 чол. А також провести розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі та проведення аварійнорятувальних робіт. Організувати гасіння пожежі. Варіант виїзду пожежно-рятувальних підрозділів 1, варіант водопостачання К-150 (Н=0,6 МПа), кількість піноутворювача на об єкті 10 т. Рішення: З довідників або з додатків виписуємо такі параметри: Нижня концентраційна межа поширення полум'я дорівнює ϕ о н = 2%, константи Антуана А = 6,2267; В = 1244,95; С а = 217,88, температура спалаху рідини t спал = - 3 о С (т.1 додаток 2) Проводимо розрахунок температури при вибуху пари Складаємо рівняння реакції горіння: C 4 H 8 O 2 + 5(О 2 + 3,76N 2 ) = 4CO 2 + 4H 2 O + 5*3.76N 2 β = = Визначаємо теоретичне число молів продуктів горіння υ о пг: υ о пг= ,76 = 26,8 моль/моль Визначаємо теоретичне число молів початкової суміші υ ісх : 23

24 υ ісх = ,76 = 24,8 моль/моль Визначаємо нижчу теплота згоряння етилацетату: Q н = 4 (-393,78) + 4 (-241,84) - 442,9 = 2099,58 кдж/моль, де: ΔН fco2 = - 393,78 кдж/моль; ΔН fн2о = - 241,84 кдж/моль; ΔН f таблиця 3 додаток 2 Q , = = 23865,7 кдж/кг. М 88 / Q Н = Визначається внутрішня енергія початкової суміші: Δn = 26,8 24,8 = 2 моль/моль, Δn = v пг 0 v вих, U виб = 2099, , = 2104,45 кдж/моль Визначаємо середній тепловміст продуктів вибуху U ср : 2104,45 U cp = = 78,52 кдж/моль. 26, Орієнтуючись на внутрішню енергію азоту, визначаємо температуру вибуху у першому наближенні Т 1 = 3000 К (таблиця 4 додаток 3). 24

25 Визначаємо внутрішню енергію продуктів вибуху U пг1 при температурі вибуху Т 1 : U пг1 = U СО2 n СО2 + U Н2О n Н2О + U N2 n N2, U пг1 = 137, , ,92 5 3,76 = 2449,7 кдж/моль. Так як U пг1 опинилося більше ніж U виб, приймаємо друге значення температури Т 2 менше ніж Т Визначаємо температуру вибуху у другому наближенні виходячи з того, що друге значення Т 2 = 2600 К Визначаємо внутрішню енергію продуктів вибуху U пг2 при температурі вибуху Т 2 : U пг2 = 116, , ,44 5 3,76 = 2070,8 кдж/моль. Так як U пг2 опинилося менше ніж U виб, температуру вибуху можна визначити методом лінійної інтерполяції Визначаємо температуру вибуху методом лінійної інтерполяції; ( )( 2104, ,7) = ,5 К. ( 2070,8 2449,7) 1 Твиб = 3.2. Проводимо розрахунок маси рідини, що випарувалася Визначаємо тиск насичених парів рідини по рівнянню Антуана: 25

26 t = 18 о С, Р н.п. = 10 В А t + C 6, ,95 a ,88 = 10 = 7,6 кпа Визначаємо інтенсивність випару етилацетату: I вип = М Р н. п (0, ,637 v ветр ) 10-6 де: М мольна маса речовини, кг/кмоль, М = = 88 кг/кмоль I вип = 88 7,6 (0, ,637 1,5) 10-6 = 2, кг/(м 2 с) Визначаємо масу рідини, що випарувалася: m пар = I вип S вип τ вип = 2, =1789 кг Визначаємо радіус зони загазованості при випарі рідини Щільність парів: 88 ρ = 22,4 = 3 пар 3,72, кг/м. ( 1+ 0, ) Константа випару: К= 40/60 = 0, Радіус зони загазованості: 26

27 R 0,813 0,333 заг = 7, ,15 0,67 30,3 м 2 3,72 7, Визначаємо тротиловий еквівалент вибуху пари газової суміші Маса речовини, що бере участь у вибуху визначаємо при умовах, що Z приймається рівним 0,3: m пр = 1789* 0,3 = 536,7 кг Тротиловий еквівалент вибуху: W тнт =23865,7 536, = 128,08 кг Визначаються параметри вибуху Визначаємо радіус вогненної сфери: 128,08 = 29,6 10,8м. 2635,5 ф R 3 ос = Визначаємо час життя вогненної сфери: 128,08 = 4,6 1,62с. 2635,5 ф τ 3 ос = Визначаємо радіус вражаючої дії ударної хвилі для людей ΔР = 12 кпа: 3 R ВД = = 9,8 128,08 49,3м, 27

28 і для будівельних споруджень ΔР = 50 кпа (зона повних руйнацій) 3 R = 4,1 128,08 = 20,6м, ΔР = 30 кпа (зона сильних руйнацій) 3 R = 5,4 128,08 = 27,2м, ΔР = 20 кпа (зона середніх руйнацій) 3 R = 6,9 128,08 = 34,7м, ΔР = 10 кпа (зона слабких руйнацій) 3 R = 11,2 128,08 = 56,3м Визначаємо радіус поразки відкритих ділянок шкіри та сітківки очей тепловим випромінюванням при запаленні пари газової суміші Для шкіряного покрову людини: 128,08 R = 953 = 34,7м. 2635, Для сітківки очей людини: 128,08 R = 1143 = 41,6м. 2635,5 28

29 Визначаємо кількість втрат серед робітників об єкту (таблиця 1 додатку 3): цех чоловік, з них: - 60% тобто 12 чоловік безповоротні; - 40% тобто 8 чоловік санітарні; цех 14 5% - тобто одна особа. Висновки: На підставі проведеного розрахунку встановлено, що при випаруванні етилацетату радіус зони, у якій концентрація буде перевищувати нижню концентраційну межу поширення полум'я, складе 30,3 метра. При вибуху парів руйнації та пошкодження будинків і споруджень відбудуться в радіусі 56 метрів. При цьому цех 20 може бути повністю зруйновано, руйнувань середнього ступеню можуть зазнати два резервуара з сирою нафтою, а також цех 14. На відстані 34,5 метра можливі опіки відкритих ділянок шкіри людини, на відстані 41,6 метра можлива уразка сітківки очей, а ударна хвиля може заподіяти травми на відстані 49,3 метри. В наслідку вибуху під уламками цехів 20 та 14 можуть залишитися люди, в завалах можливе виникнення пожеж, у наслідку руйнування резервуарів можливо витікання сирої нафти в обвалування та її спалахування. Для ліквідації наслідків аварії потрібно визначити необхідну кількість сил та засобів Розрахунок сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж Розрахунок сил та засобів для рятування завалених людей (таблиця 2 додатку 3): в цеху 14 2 години на 1 особу = 2 чол. год. в цех годин на 1 особу = =400 чол. год 29

30 N АРР Σ = = рятівник Розрахунок сил та засобів для гасіння пожеж: Резервуарний парк (висота обвалування резервуарів 1,5 м.) Визначаємо можливу площу пожежі (приймаємо як площу обвалування зруйнованих резервуарів): V 1500 S = нафти 2 П = = 1000м. hобв 1, Визначаємо кількість пінних стволів ГПС-600 для гасіння в обвалуванні: Ν ГПС SГ 1000 = = 8,3 9 стволів ГПС-600 ГПС S 120 Г Визначаємо кількість водяних стволів для охолодження сусідніх резервуарів: 7,1 3 Ν СТ = = 1 ствол А 20 Враховуючи обстановку на охолодження кожного сусіднього резервуару потрібно подати не менше одного ствола А всього А. N СТ = 3 ствола Визначаємо кількість піноутворювача, потрібного для гасіння нафти: V ПУ = Q ПУ τ Г 60 K N ГПС = 0, = 5832 л. 30

31 Визначаємо витрати води для роботи ГПС та захисту резервуарів: Q В = N ГПС Q ГПС + N СТ Q СТ = 9 5,64+3 7,4= 72,96 л/с Визначаємо кількість пожежних машин для подачі стволів: QПОТР 54 ГПС- 600 Ν М = = = 1,4 2 Q 35 М QПОТР 22,2 стволів А Ν М = = = 0,6 1АЦ Q 35 М Визначаємо кількість особового складу для гасіння пожежі в обвалуванні: N О/С = N ГПС 2 + N СТ 2 + N М + N ЗВ = =30 чол Визначаємо кількість відділень на АЦ: Ν ВІД Ν о/с 30 = = 7 відділень. Ν 4 від Визначаємо кількість відділень для ліквідації горіння у завалах (розрахунковий час гасіння пожежі у зруйнованих будинках 3 год.): Ν від Ρцеху 240 = = 5 відділень Визначаємо фактичні витрати води на гасіння завалів (одне відділен- 31

32 ня може подати 15л/с води): Q = N ВІД 15 = 5 15 = 75 л/с Визначаємо загальні фактичні витрати води; Q Ф = 72, = 148 л/с, Q ВОДОПР = 110 л/с (т довідник КГП). У зв язку з тим, що водопровідна мережа не забезпечує потрібні витрати води, потрібно один пожежний автомобіль встановити на градирню. Відстань від якої до цеху 20 складає 230 м Визначаємо граничну відстань по поданню піни на пожежу: ( Η Р ± ΖМ ± ΖСТ ) 20 Η Н =, S Q lпр 2 ( ) ( 2 6) 90 = м. 0,015 lпр = Визначаємо граничну відстань по поданню води на пожежу: ( ) 90 = м. 0,015 14,8 lпр = 2 Бачимо, що l ПР по поданню води на пожежу менше, ніж відстань до градирні, тому визначаємо кількість машин, потрібних для надання води перекачуванням. По таблиці 4.16 Довідника КГП визначаємо відстань між машинами 32

33 при перекачуванні. По таблиці нам підходить схема надання води 4 ст. Б, 2 ст. А по двом рукавам d=77 мм., напір на насосі 90м., кількість рукавів між машинами 26, тобто у метрах 26 1,2 20 = 624 м. Таким чином досить однієї машини. Одна машина встановлюється на градирню, а друга у місця пожежі Визначаємо потрібну кількість особового складу: Ν = Ν 3+ Ν + Ν = чол. О/С СТ М ЗВ = Визначаємо загальну кількість особового складу: АРР РВС ΝО/С = ΝО/С + Ν О/С + ΝО/С = = Ц 107 чол Визначаємо загальну кількість відділень для ліквідації аварії: Ν ВІД ΝО/С 107 = = 26 відділень. 4 4 Висновки: Для гасіння пожежі та ліквідації аварії потрібно 26 відділень на основних пожежних автомобілях. У гарнізоні по виклику 3 на цей об єкт прибуває лише 10 відділень на основних пожежних автомобілях, тому потрібно: 1. Оголосити команду Збір особовому складу гарнізону, ввести в бойовий розрахунок резервну техніку. 2. Задіяти міжобласний план залучення сил та засобів сусідніх ГУ (У) МНС України. 3. Створити на місті аварії (пожежі) оперативний штаб до складу якого залучити представників об єкту. 33

34 4. Забезпечити доставку на місце пожежі будівельної техніки (автокранів,екскаваторів, вантажівок та ін.), додаткову кількість (пожежних рукавів, стволів та ін.) 5. Викликати на місце аварії медичну службу Пропозиції по організації аварійно-рятувальних робіт та гасінню пожежі. Керівнику гасіння пожежі (КГП): - на місці пожежі відзначити три сектори: сектор 1 резервуарний парк: дві бойові дільниці. БД-1 гасіння нафти в обвалуванні подати 9 стволів ГПС-600, БД-2 захист сусідніх резервуарів подати 2 стволи А. Сектор 2 цех 20: чотири бойові дільниці. БД-1 північна сторона цеху подати 2 стволи А : задача ліквідація горіння у завалах, БД-2 східна сторона цеху подати 3 стволи А : задача ліквідація горіння у завалах, БД-3 південна сторона цеху подати 2 стволи А : задача ліквідація горіння у завалах, БД-4 західна сторона цеху подати 3 стволи А : задача ліквідація горіння у завалах. Сектор 3 цех 14: одна бойова дільниця північна сторона цеху подати 2 стволи Б : задача захист цеху 14; - створити штаб пожежогасіння до складу якого залучити представника об єкту; - призначити відповідальних за безпеку праці та пінну атаку; - через представника об єкту викликати на місце пожежі робітників у кількості 70 чоловік для надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам; - викликати на місце пожежі відповідні служби об єкту; - довести до особового складу заходи безпеки виконання аварійнорятувальних робіт та гасіння пожеж. 34

35 Начальнику оперативного штабу (НШ): - організувати зв язок на пожежі; - викликати до місця аварії спеціальні служби міста та ін. згідно планом взаємодії; - визначити місця розташування аварійних служб, що прибувають на аварію та встановити з ними зв язок; - створити резерв ланок ГДЗС та пожежно-рятувальної техніки, визначити порядок виклику, залучення необхідної кількості сил та засобів із сусідніх ГУ(У) МНС України. Начальнику тилу (НТ): - найбільш доцільні шляхи прокладки магістральних ліній та способи подання вогнегасних речовин до місця пожежі; - місця розташування пунктів зігрівання та прийняття їжі для особового складу, який приймає участь в аварійно-рятувальних роботах; - місце заправки пожежних машин вогнегасними речовинами, піноутворювачем, порошками та ін. та паливомастильними матеріалами; - способи захисту пожежно-рятувальної техніки від впливу небезпечних чинників пожежі та ін. Відповідальному за техніку безпеки: - забезпечення своєчасного виводу рятувальників із небезпечної зони при загрозі руйнування конструкцій будинків або вибуху установок та апаратів; - дотримання заходів безпеки від ураження електричним струмом; - надання сигналів сповіщення на відступ з бойових позицій при небезпеці подальшого руйнування; - забезпечення безпеки рятувальників при розробці уламків та витягнення з них постраждалих. 35

36 Представнику об єкта при штабі пожежогасіння: - можливість та місця безпечного вимкнення апаратів що знаходяться під тиском, перекриття трубопроводів та ін.; - можливість перекачування пожежонебезпечних речовин у резервні ємкості; - можливість застосування стаціонарних систем пожежогасіння; - можливість підвищення тиску у водопровідній мережі об єкту; - залучення до проведення аварійно-рятувальних робіт техніки об єкту; - забезпеченість та поповнення пально-мастильними матеріалами працюючої техніки; - залучення до аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж працівників об єкту. 36

37 4. Вибір варіанту завдання. Деякі параметри для горючих речовин (остання цифра залікової книжки) Таблиця 4.1. п/п Речовина Формула t СПАЛ 0 С ΔН f Константи Антуана кдж/м А В Са оль ϕ Н, t КИП, 0 Гексан С 7 Н ,7 6, , ,82 1,07 98,4 1 Акролєін С 3 Н 4 О ,5 6, , ,6 2,8 52,2 2 Алліловий С 3 Н 6 О ,8 7, , ,6 2,5 96,6 спирт 3 Октан С 8 Н , , ,896 0,9 125,7 4 Ацетон С 3 Н 6 О ,5 6, , ,09 2,7 56,5 5 Ацетонитрил С 2 Н 3 N 2-25,62 7, ,00 3, Бензол С 6 Н ,9 5, , ,1 1,43 80,1 7 Бутаналь С 4 Н 8 О , ,4 273,00 1,8 75,2 8 Бутанон С 4 Н 8 О ,3 6, , ,34 1,9 79,6 9 Бутилацетат С 6 Н 12 О , , ,75 1,35 118,0 % 0 С 37

38 Передостання цифра залікової книжки Таблиця 4.2. Передостання цифра цеху Площа розливу,м 2 Кількість працюючих зал. книжки / / / / / / / / / /9 Примітка: у графі кількість працюючих: чисельник кількість працюючих у даному цеху, знаменник кількість працюючих у всіх сусідніх спорудах. 38

39 Третя цифра залікової книжки Таблиця 4.3. Третя цифра залікової книжки Варіант розкладу виїздів пожежнорятувальних підрозділів Варіант водопостачання 0 1 К-150 мм Н = 0,6 МПа 1 2 К-250 мм Н = 0,8 МПа 2 3 К-200 мм Н = 0,6 МПа Кількість піноутворювача на об єкті, т Примітка: Якщо третя цифра залікової книжки відсутня, то приймається цифра 0 Таблиця 4.4 Параметри, що вибираються по другій цифрі залікової книжки Параметр t 0, о С v вет, м/с 1,5 2,6 2,3 1,8 3,1 2,6 2,1 1,7 1,3 2,4 Таблиця 4.5 Параметри, що вибираються по третій цифрі залікової книжки Параметр τ вип., хв

40 Варіанти розкладу виїздів пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону. Час слідування Виклик 1 хв. 4 ДПЧ-3 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А АВ-40(375)Ц1 АКП-30 Час слідування Виклик 2 хв. 15 СДПЧ-5 АЦ-40(130)63А АВ-40(375)Ц1 18 СДПЧ-7 АЦ-40(131)153 АД-30(131) Варіант 1 Час слідування Виклик 3 хв. 20 СДПЧ-12 АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б 25 СДПЧ-1 АЦ-40(130)63А АЦ-40(131)153 Час слідування Виклик 1 хв. 3 ДПЧ-2 АЦ-40(131)153 АЦ-40(130)63Б АЛ-30(131) Час слідування Виклик 2 хв. 10 СДПЧ-10 АЦ-40(133)Г1 АВ-40(375)Ц1 15 СДПЧ-6 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А АКП-30 Варіант 2 Час слідування Виклик 3 хв. 18 СДПЧ-3 АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б 22 СДПЧ-4 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А Час слідування Виклик 1 хв. 5 ДПЧ-7 АЦ-40(130)63А АВ-40(375)Ц1 АКП-30 Час слідування Виклик 2 хв. 12 СДПЧ-6 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А А30-12(672) 17 СГПЧ-16 АЦ-40(131)153 АЦ-40(130)63А 19 СДПЧ-14 АЦ-40(130)63Б Час слідування хв Варіант 3 Виклик 3 СДПЧ-16 АЛ-30(131) СДПЧ-4 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А 26 СДПЧ-3 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А 29 СДПЧ-8 АЦ-40(130)63А АЦ-40(130)63А 40

41 Приклад: Залікова книжка Остання цифра 7: По таблиці 4.1: речовина бутаналь. Передостання цифра 1. По таблиці 4.2: цех 9 цех піролізу, кількість речовини, яка випарувалася S = 400 м 2, кількість працюючих в цеху 9 17 чоловік, у сусідніх цехах по 9 у кожному. Третя цифра 0. По таблиці 4.3: варіант розкладу виїздів пожежно-рятувальних підрозділів 1, варіант водопостачання К-150 мм., Н = 0,6 МПа, кількість піноутворювача на об єкті 15 т. По таблиці 4.5:τ вип. = 45 хв. Друга цифра 3. По таблиці 4.4: t 0 = 10 0 C, v вітру = 1,5 м/с. 41

42 5. Таблиці вихідних даних. Розподілення втрат в уражених будівлях, % Таблиця 5.1. Структура Форма руйнувань уражень слабкі руйнування середні руйнування сильні руйнування повні руйнування Загальні Безповоротні Санітарні Таблиця 5.2. Попередня оцінка часу потрібного для надання допомоги ураженим Форма руйнувань Затрати часу на Кількість ураже- Загальні затрати, одного ураженого них, чол год. Чол. середні 2 n 1 2n 1 сильні 8 n 2 8n 2 повні 20 n 3 20n 3 Всього: СУММА Σ Примітка: 1. Загальна тривалість надання допомоги - не більш 10 годин. 42

43 Таблиця 5.3. Наслідки впливу надлишкового тиску на організм людини та будівельниі конструкції Надлишковий тиск ΔΡ, кпа Наслідки Коефіцієнт Ψ для розрахунку Для організму людини 70 Летальний наслідок від розірвання легких Розрив барабанних перетинок 4,9 12 Легкі травми і контузії 9.8 Для будинків і споруджень 50 Повні руйнації будинків і споруджень Сильні руйнації і пожежі Середні руйнації і можливі пожежі Слабкі руйнації будинків і спорудження, 11.2 можливі окремі пожежі 5 Граничне значення надлишкового тиску Руйнації віконного скла 34 43

44 Внутрішня енергія продуктів вибуху, кдж/моль Таблиця 5.4. Температура, Внутрішня енергія продуктів вибуху, кдж/моль. K CO 2 H 2 O N 2 HF HCl HBr SO ,00 0,00 0,00 0,00 27,35 67,90 64,06 298,15 6,93 7,49 6,25 6,18 33,57 74,10 42, ,11 10,11 8,39 8,31 35,71 76,20 75, ,37 15,53 12,68 12,52 39,96 80,50 83, ,64 21,43 17,21 16,78 44,32 85,00 91, ,59 27,81 22,00 21,12 48,91 89,70 100, ,02 34,73 27,03 25,61 53,73 94,70 110, ,81 42,13 32,23 30,25 58,74 99,80 119, ,87 49,97 37,58 35,08 63,94 105,10 129, ,07 58,19 43,02 40,07 69,27 110,60 139, ,46 66,77 48,55 45,19 74,74 116,20 149, ,94 75,53 54,09 50,39 80,20 121,70 159, ,54 84,64 59,75 55,75 85,84 127,50 169, ,19 93,95 65,44 61,19 91,54 133,30 180, ,94 103,46 71,15 66,72 97,33 138,90 190, ,72 113,18 76,92 72,36 103,26 145,10 200, ,55 123,04 82,70 78,03 109,05 151,00 211, ,43 133,06 88,51 83,77 114,99 157,10 221, ,36 143,21 94,35 89,58 120,98 163,10 232, ,31 153,49 100,20 95,44 127,02 169,30 243, ,31 163,91 106,07 101,34 133,09 175,40 253,70 44

45 План нафтохімічного заводу

46 Специфікація будівель та споруд 1. Цех полімеризації; 2. Установка ЛГ /300Б (V = 150 м 3, Р = 0,2мПа); 3 5. Резервуари (V = 180 м 3 ); 6. Насосна; 7. Цех регенерації; 8, 9. Резервуари (V = 200 м 3 ); 10, 11. Установка ЛГ /300 (V = 150 м 3, Р = 0,2мПа); 12, 33, 34, 35. Резервуари (V = 400 м 3 ); 13. ГЩУ; 14. Насосна бензольно-скруберного відділення; 15, Установка ЛЧ (V = 170 м 3, Р = 0,1мПа); 16, 17. Резервуари (V = 300 м 3 ); 18, 22, 23. Резервуари (V = 500 м 3 ); 20. Бензольно-скруберне відділення; 21. Цех очистки; Резервуари (V = 1000 м 3 ); 30. Цех термічного крекінгу; 31. Реагентне господарство; 32. Компресорна; 36. Цех риформінгу; 40. Пожежна частина; 41. Адміністративний корпус; 42. Котельна; 43, 44. Резервуари з мазутом (V = 500 м 3 ); 45, 46. Резервуари (V = 600 м 3 ). Примітка: Лініями на схемі показані трубопроводи (D = 150 мм, тиск Р = 0,4 МПа). 46

47 ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від р IV. 2. Закон України «Про пожежну безпеку» від р. N 3745-XII. 3. Правила безпеки праці в підрозділах МНС України. затверджені Наказом МНС України від р Клюс П.П., Палюх В.Г. Пустовой А.С.,Сенчихін Ю.М., Сировой В.В. Пожежна тактика. -Х.: Основа, Іванников В.П., Клюс П.П. Довідник керівника гасіння пожежі. -М.: Стройиздат, Маршалл Ф. Взрывы парогазовых облаков в незамкнутом пространстве (ВП ОНП) / пер. с англійської /. Інформаційний бюлетень М.: Госгортехнадзор. С Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуаціях. Частина 1: Посібник / Аветисян В.Г., Сенчихін Ю.М., Кулаков С.В., Куліш Ю.О., Александров В.Л., Адаменко М.І., Ткачук Р.С., Тригуб В.В. К: Основа, с. 8. Вогман Л.П. Разработка и введение в действие стандарта по пожарнойй безопасности технологических процессов. НТЖ Пожарная безопасность 4, Шевчук А.П., Косачёв А.А., Гуринович А.В. Оценка риска воздействия опасных факторов пожара на персонал промышленного объекта и население прилегающих к нему жилых зон. НТЖ Пожарная безопасность. 4, Ю.Ю.Камерер, А.Е.Харкевич. Аварийные работы в очагах поражения. - М.: Энергоатомиздат, Е.П.Михно. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. - М.: Атомиздат, с. 47

48 Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з організації аварійно-рятувальних робіт (прогнозування та ліквідація наслідків вибуху на відкритих технологічних установках) Укладачі: Аветісян Вадим Георгійович Дерев янко Ігор Григорович Тригуб Володимир Віталійович Підп. до друку р. Формат 60 90/16 Друк ризограф. Умовно-друкар. арк. 2,5 Тираж 200 прим. Вид. 102 Зам. 5/07 УЦЗУ, 61023, Харків, вул. Чернишевського, 94 48

Глава 3. Оперативні дії підрозділів

Глава 3. Оперативні дії підрозділів Глава 3. Оперативні дії підрозділів Оперативні дії під час гасіння пожеж (далі - оперативні дії) - це організоване застосування сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів, дії яких спрямовані на виконання

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

Таблиця 1 - Статистичні показники стану з пожежами в Україні за роки

Таблиця 1 - Статистичні показники стану з пожежами в Україні за роки ТЕМА. Лекція Організація забезпечення пожежної безпеки з/п Навчальна література: 1. Закон України "Про пожежну безпеку" 2. Правила пожежної безпеки в Україні 3. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность.

More information

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 14 травня 2013 року N 224-VII, ОВУ, 2013 р., N 44, ст. 1568, від 20 червня 2013 року N 353-VII, ОВУ, 2013 р.,

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення модульного контролю з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» («Цивільний захист») для студентів університету

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення модульного контролю з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» («Цивільний захист») для студентів університету Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Медичний факультет Кафедра медицини катастроф та невідкладних станів (з курсом

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Лекція 1 ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Лекція 1 ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Лекція 1 ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 1.1 ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТІКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту, інші закони України, а

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

«Організація аварійно-рятувальних робіт при руйнуванні будинків».

«Організація аварійно-рятувальних робіт при руйнуванні будинків». В разделе «Публикации» продолжаем размещение теоретических материалов и наработки по основным видам аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а так же отдельные разделы из пособий и учебников,

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Чинний з р. Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010. Секція E

Чинний з р. Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010. Секція E Секція E Чинний з 01.01.2012 р. Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 Секція E Код Назва Код УКТЗЕД ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО РЕКУЛЬТИВУВАННЯ

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ Вікові групи спортсменів згідно з правилами Міжнародної федерації: молодші юнаки, дівчата: до 15 років; юнаки, дівчата: 15-16 років; юніори, юніорки: 17-18 років; молодь

More information

Методичні рекомендації щодо порядку організації робіт з підвищеною небезпекою у військових частинах, установах, організаціях Збройних Сил України

Методичні рекомендації щодо порядку організації робіт з підвищеною небезпекою у військових частинах, установах, організаціях Збройних Сил України Методичні рекомендації щодо порядку організації робіт з підвищеною небезпекою у військових частинах, установах, організаціях Збройних Сил України КИЇВ 2015 2 Дані Методичні рекомендації призначені для

More information

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДБН А.2.2-3:2014

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДБН А.2.2-3:2014 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Система лікування бойових травм

Система лікування бойових травм Розділ 35 Система лікування бойових травм Вступ Система лікування травм це організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, спрямовані на надання повного спектру допомоги усім пораненим

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ДБН В :2013

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ДБН В :2013 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2013 ДЕРЖАВНІ

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

Підготовлено Відділом технічних затверджень Науково-дослідного будівельного інституту

Підготовлено Відділом технічних затверджень Науково-дослідного будівельного інституту ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА PL 00-611 ВАРШАВА вул. ФІЛЬТРОВА, буд. 1 тел.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; факс: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Авторизований та нотифікований згідно зі ст.10 постанови

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН C.П. Ситник Фізика Зошит для контрольних робіт 7 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ББК 22.3я721 74.262.22 С41 Рецензенти: В.Б. Павлюк, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії Сокальського НВК

More information

Математика Самостійні та контрольні роботи

Математика Самостійні та контрольні роботи Н.О. Будна Математика Самостійні та контрольні роботи 3 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51.372.47 ББК 74.262.21я71 Б 90 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент Гладюк Т.В. вчитель вищої

More information

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА Знищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 89. 90 та 145 КК. Знищенням визнається повне зіпсування

More information

Валова продукція сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України Державна служба статистики України Статистичний бюлетень Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010р.) за рік Остаточні дані м. Київ Державна служба статистики України адреса:

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 02.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 28 листопада 2014 року 755 м.київ Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом»

Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом» Заяви керівництва 2014 НАЕК «Енергоатом» ЗАЯВИ КЕРІВНИЦТВА ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У СФЕРІ БЕЗПЕКИ, ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ,

More information

Державна підсумкова атестація Математика. ПІдсумкові контрольні роботи 9 КЛАС

Державна підсумкова атестація Математика. ПІдсумкові контрольні роботи 9 КЛАС Державна підсумкова атестація 05 Математика ПІдсумкові контрольні роботи 9 КЛАС ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 5.(075.3) ББК.я7 М34 М34 ДПА 05. Математика. Підсумкові контрольні роботи. 9 клас :

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 1045 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

More information

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБІНИ К /3000 ПРИ РОБОТІ ВЗИМКУ

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБІНИ К /3000 ПРИ РОБОТІ ВЗИМКУ 54 ISS 2076-2429 Праці Одеського політехнічного університету. 20. Вип. (35) УДК 62.65.5 В.П. Кравченко, д-р техн наук, доц., М.П. Галацан, магістр, Одес. нац. політехн. ун-т МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Вказівки з техніки безпеки Дана інструкція з монтажу та експлуатації містить основні вказівки, яких слід дотримуватися при

More information

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Газопостачання

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Газопостачання ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001 На заміну СНІП 2.04.08-87, СНІП 3.05.02-88 Розроблені: Інститутом «УкрНДІшжпроект»

More information

ПОРЯДОК. доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кв ПАТ «Київобленерго»

ПОРЯДОК. доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кв ПАТ «Київобленерго» Затверджено наказом _1258_ від «_05_»_11_ 2015р. опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кв ПАТ «Київобленерго» Оригінал Врахована копія Інформаційний екземпляр Передача даного документу стороннім організаціям

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

4.2Бюджетна та комунальна інфраструктура Заходи БКІ1- Суть:

4.2Бюджетна та комунальна інфраструктура Заходи БКІ1- Суть: 4.2Бюджетна та комунальна інфраструктура Досягнення високого рівня ефективності споживання енергії в бюджетних установах є першочерговим завданням політики міста в сфері енергоефективного розвитку. Ця

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА Київ - 2006 ББК 67.9(4УКР)304.2 Г67 Видання здійснено за сприяння програми МАТРА в рамках українсько-нідерландського проекту Впровадження Цивільного кодексу

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Вказівки щодо відведення димових газів для

Вказівки щодо відведення димових газів для Вказівки щодо відведення димових газів для Газовий прилад з максимальним використанням теплоти згорання 6 720 615 740-00.1O Logamax plus GB042-22K GB042-22 Для спеціалізованого підприємства Уважно прочитайте

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 1. Загальні положення 1.1. Положення про студентське самоврядування Державного університету телекомунікацій (далі

More information

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 174 УДК 334.724.6:658.14 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Яришко О.В., к.е.н., доцент, Ткаченко Є.Ю., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія Розглянуто особливості проведення

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування ДБН В :2013

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування ДБН В :2013 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування ДБН В.2.5-74:2013 Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

More information

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ПОЇЗДОПОТОКУ ПО ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТАХ

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ПОЇЗДОПОТОКУ ПО ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТАХ УДК 656.222.3 Ю. В. ЧИБІСОВ (ДІІТ) ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ПОЇЗДОПОТОКУ ПО ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТАХ Запропоновано імітаційну модель для вирішення задачі раціонального розподілу поїздопотоків за двома

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ Ющишина Л.О., 2008 365 УДК 336.5.02:631.52 Л.О. Ющишина Луцький державний технічний університет ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ Розглянуто основні положення та методичні

More information

тренувальних зборах та змаганнях різного рівня.

тренувальних зборах та змаганнях різного рівня. КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ВІДБОРУ ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ В ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2015 РОКУ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 1. Міністерство молоді та спорту України (надалі-міністерство)

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT) ДСТУ Б EN 1090-1-201Х (Проект,

More information

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016»

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» 1. Загальні положення 1.1. Організатор Акції Фізична особа- підприємець ФОП Скорик А.Г. (надалі Організатор). 1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі Правила)

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи м. Київ 2013 Сторінка 2 з 11 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ... 4 3. УМОВИ ОТРИМАННЯ

More information

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ 4 ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ Тема Номери вправ Точки та прямі 1-3 Відрізок і його довжина 4-16 Промінь. Кут. Вимірювання кутів 17-34 Суміжні та вертикальні кути 35-48 Перпендикулярні прямі 49-53 Рівні

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Сергій Яременко Олександр Шатковський 5 листопада 2014 року Проект фінансується

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 29.12.2004 N 336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних

More information

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Басюк ТМ, УДК 7: ТМ Басюк Національний університет Львівська політехніка, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Проаналізовано основні труднощі,

More information

Ресурсоефективне та чисте виробництво для агробізнесу

Ресурсоефективне та чисте виробництво для агробізнесу Ресурсоефективне та чисте виробництво для агробізнесу www.bakertilly.ua Тренд 1. Збільшення потреб людства в агропродукції при одночасному зменшенні площ с/г земель на душу населення млрд тон Га с/г земель

More information

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Затверджую заступник директора з навчальної роботи Чирва А.І. 06_ 01 2009р. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Спеціальність

More information

КРИТЕРІЙ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ УПРАВЛІННЯ ПАРКАМИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

КРИТЕРІЙ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ УПРАВЛІННЯ ПАРКАМИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ УДК 629.46.003.1 Л. В. МАРЦЕНЮК, О. М. ПШІНЬКО (ДІІТ) КРИТЕРІЙ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ УПРАВЛІННЯ ПАРКАМИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ Розроблено оптимальний критерій для порівняння альтернативних

More information

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» ЗАТВЕРДЖЕНО За рішенням комітету з конкурсних торгів 19-11 від 7 грудня 2011

More information

С.П. Цуренко. За програмою 11-річної школи. Математика 10 клас. Рівень стандарту

С.П. Цуренко. За програмою 11-річної школи. Математика 10 клас. Рівень стандарту С.П. Цуренко За програмою 11-річної школи Математика 10 клас Рівень стандарту Багатоваріантні різнорівневі тренувальні вправи для класних робіт і домашніх завдань ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ББК 22.1я72

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ОС Істер Математика 5 клас Вправи Самостійні роботи Тематичні контрольні роботи Завдання для експрес-контролю ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 5121(0753) ББК 221я72 І-89 Істер ОС І-89 Математика 5

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЗВІД ПРАВИЛ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ (ISO/IEC 27002:2005, MOD)

More information

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ Етап 1 Імплементація статті 151 Впровадження інституційної реформи згідно

More information