Т.В. Хайдер, канд. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Т.В. Хайдер, канд. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка"

Transcription

1 лол. н. / Владислав Михайлович Плохотнюк. Тверь, с. 10. Радишевський Р. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною / Ростислав Петрович Радишевський. К., с. 11. Ткачук М. Екзистенціал любові в наративі повісті «Уляна» Ю.І. Крашевського / М. Ткачук // Київські полоністичні студії / під ред. проф. Р.П. Радишевського. Т. 19. К., С Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / Карен Хьюитт // Иностранная литература С Цибенко Є.З. Польський соціальний роман х років XIX століття. - Москва, c. 14. Curle R. Joseph Conrad: A Study / Richard Curle. New York: Doubleday, Page and Company, p. 15. Simmons Allan H. Conrad Among The Critics: The Early Reviews / Allan H. Simmons // Yearbook of Conrad Studies. Krakow: Jagiellonian University Vol. III. P Sherry N. Joseph Conrad: The Critical Heritage / edited by Norman Sherry / Norman Sherry. London and New York: Routledge, p. 17. Stape J.H. The Several Lives of Joseph Conrad / John Henry Stape. London: Pantheon Books, p. 18. Поверх барьеров с Иваном Толстым. Радио Свобода января // file://localhost/svobodanews.ru Т.В. Хайдер, канд. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЄВРОПИ В ТВОРАХ Е.РЕДЛІНСЬКОГО У статті висвітлюються актуальні проблеми польської літератури. На прикладі прози сучасного польського письменника Е. Редлінського розглядаються шляхи й тенденції еволюції деяких національних стереотипів. Ключові слова: стереотип, трансформація, селянський, космополітичний, глобалізація. В статье освещаются актуальные проблемы современной польской литературы. На примере прозы польского писателя Э. Редлинского рассматриваются пути и тенденции эволюции некоторых национальных стереотипов. Ключевые слова: стереотип, трансформация, крестьянский, космополитический, глобализация. 391

2 The article illustrates the urgent problems of the modern Polish literature. The ways and tendencies of certain national stereotypes are considered in terms of contemporary Polish prose writer E. Redlinski Keywords: stereotype, transformation, rural or cosmopolitan globalization. Спочатку було село. Село Рабарбар у 1967 році Е.Редлінський дебютує твором «Listy z Rabarbaru». Творчість письменника починалася з репортажів та белетристичних спроб, але лише на початку 70-х років минулого століття була помічена літературною критикою після майже одночасного виходу в світ у 1973 році його романів «Коноплинка» (Konopielka) й «Просування» (Awans). «Коноплинка» ще у передкнижковому виданні (першодрук відбувся у часописі «Twórczość») викликала зацікавлення й, можливо, тому мала відносно автономне літературне існування. Хоча, як зазначає тогочасна критика (Г. Береза, С. Буркот), одночасне видання обох зазначених романів не було випадковим. Вони мають внутрішній зв язок й тому становлять певну цілісну літературну систему щодо їх приналежності до однієї течії т.зв. «селянської» (nurt chłopski) у польській літературі повоєнної доби. Не має більш важливого напрямку в польській післявоєнній прозі, ніж селянський, чітко визначений Генриком Березою у праці «Związkі naturalnе», канонічно описаного Анджеєм Завадою у книзі «Gra w ludowe». Є два аргументи на користь особливого статусу цієї тенденції. Перший аргумент - політично-соціологічний. Повоєнна Польща походить із села. Польська національна генеалогія виходить із шляхетського подвір я у Сопліцеві, з епопеї «Пан Тадеуш», із Міцкевичевого романтизму. Саме цей чинник був вирішальним для розуміння польської національної ідентичності аж до Другої світової війни включно. Потім ситуація змінилася: вилучення сформованої у міжвоєнне двадцятиліття інтелігенції, Катинь, Варшавське повстання, повоєнна еміграція й соціальне просування селян стали вирішальним у цьому питанні. Варто зазначити також факт ліквідації й маргіналізації інтелігенції, який супроводжувався великою міграцією людей із сільської місцевості в міста. Робітничий клас, від імені якого в Польській Народній Республіці Польська об єднана робітнича партія мала реалізовувати владу, був, головним чином, селянського походження. Другий аргумент, як зазначає сучасний польський дослідник творчості Е. Редлінського Даріуш Кулєша, літературний [Kulesza, http//bg.uwb.edu.pl]. Єдиною реалізованою епопеєю в повоєнній польській літературі є «Камінь на камені» Вєслава Мисьлівського. Якщо прийняти цю позицію, можна побачити зв язок між політично-соціологічними змінами й щільно пов язаною 392

3 з ними літературою. Ідеться не про соціалістичний реалізм, а про те, що нова післявоєнна соціальна реальність була записана в літературному тексті. Звісно, набагато легше визнати національну ідентичність, своє походження виходячи з «Пана Тадеуша», але «Камінь на камені» це також національний епос, епос селянський, написаний для Польщі, майбутнє якої було прописано в липні 1944 року й історія якої закінчилася виборами в червні 1989-го, символічним народженням Третьої Речі Посполитої. Мисьлівський завершив історію селянської течії в польській прозі. Далі могли виникати лише такі тексти як «Галицькі повісті» Анджея Стасюка чи «Тартак» Даніеля Одії. Це постселянська література про (і не тільки) світ пост-«колгоспного» життя села. Але перш ніж це сталося - селянська течія мала свою певну тріумфальну історію. Окрім Вєслава Мисьлівського, Тадеуша Новака та Юліана Кавальця, які створювали цю історію, прийнято згадувати й Едварда Редлінського. Від самого початку Редлінський письменник провінції. Він перевіряє, яким чином цивілізаційні зміни, пов язані з розвитком міста, стосувалися провінції, чи, швидше, як вони ламаються, розбиваються об непохитний патріархальний її побут. При цьому провінція для Редлінського не означає - «погано», не маркована комплексами другорядності, меншовартості. Просто це те місце, звідки «краща перспектива». Власне, таким чином провінція спостерігає за усіма змінами, що відбулися в Польщі у повоєнні роки у соціальній сфері, звичаєвій. Редлінський, як ніхто інший, тонко відчуває фальш у будь-якому зображенні життя й гостро реагує на це. Так народилися три образи польського села Рабарбар, Видмухово («Просування») й Тапляри («Коноплинка»), із яких, як писав Г.Береза, лише перший створено за досвідом. Два наступних родом із філософії [Bereza, 344]. Поруч із соціологічною прозою Кавальця, що описує трагедії людей, змушених покинути село, позбавлених свого коріння, неспроможних відшукати своє місце у новому міському просторі, у новому й ворожому для них світі, або поруч із легко упізнаваною прозою Новака, що тяжіє до міфологізації й архетипності селянського універсуму (порівняно з творами Tańczący jastrząb або A jak królem, a jak katem będziesz), проза Редлінського посідає окреме місце. З погляду читацького сприйняття, ця проза вирізняється авторським почуттям гумору, яке забезпечує романам безперечний успіх, витончену гру з читачем, що часто-густо спирається на пародіювання стереотипів, що стосуються села та «міського» бачення проблем села. Особливо це відчутно на тлі вже сформованого міфу села й селянства, який генологічно пов язаний 393

4 з літературною традицією від часів Я. Кохановського («Wsi spokojna, wsi wesoła» - Pieśń Świętojańska o Sobótce) через поглиблення й розвиток цієї традиції у творчості польських позитивістів (шляхом усвідомлення освітянської ідеї цивілізувати забитого селянина) чи молодополяків (патріархальний міфотип селянина в ідеях «хлопоманії») аж до В.Реймонта (Chłopi). Цей міф неочікуваною ремінісценцією постає у творах Т. Новака, прозі Е. Брилля, Є. Гарасимовича. У цьому літературному контексті твори Редлінського видалися полемічними, дещо навіть провокативними, бо не вписувалися ані у знайомий польському читачеві стереотип селянина й селянського життя, ані в пафос політичної концепції ПНР стосовно селянства. Полемічність поглядів Редлінського можна вимірювати у категоріях пародії чи гротеску, проте вони недостатньо розкривають суть світобачення автора. Тогочасна критика порівнювала романи Редлінського то з творами С. Жеромського («Силачка»), то з Реймонтом («Селяни»), але ніхто не наважився співвіднести гротескний світ Редлінського з гротескно-абсурдним ґатунком прози Ґомбровича. Як зазначає С. Буркот, дуже мало хто прочитав «Коноплинку» й «Просування» як романи-прощання з «польським бушем» [Burkot, 313]. Так чи інакше, образ села у романах Редлінського це узагальнений стереотип уявлень про село та його мешканців, що автономно існують чи не з часів Виспянського (Поет-Ридель), які травестуються й висміюються автором. Е. Редлінський створює два образи «літературного» села, проте обидва фальшиві, вихолощені й профановані. Перший образ це примітивне, забите й відстале село (тобто його літературна версія), сформоване в уявленні ХІХ - початку ХХ ст. Другий образ це сучасне село, прогресуюче, але процес «цивілізування» такого села йде не шляхом впровадження індустріальнопромислових інновацій, а через наслідування й копіювання міського життя, причому його найбільш стереотипно уявного боку (наслідування т.зв. красивого й легкого життя в місті). Свідомо Редлінський застосовує ґомбровичеву методику відтворення дійсності, перевіряючи її автентичність чи не автентичність культури прийомами гротеску й гострої іронії. Таким чином, «входження» села у сучасність відбувається коштом втрати автентичності, з невпинним перевдяганням та зміною різноманітних, органічно чужих селянам масок (наприклад, сцена з «Просування», де діалог Стаха Граба з головним героєм вартий пера найкращих сатириків польської літератури: Стах вимагає, щоб його називали Стенлі, говорить смішним англо-франко-польсько-сільським суржиком тощо. До речі, пізніше ця стильова знахідка Редлінського повернеться голосною луною в «Долорадо» та «Щурополяках»). 394

5 Через дуальний образ Граба-Казюка з обох романів постає авторська візія тих тенденцій, які відбуваються у польській культурі 70-х років, зростаючої внутрішньої напруги в опозиції футуристично-авангардної міфології про майбутнє селян й невимовної туги за пястівсько-патріархальною Польщею. Відтак, руйнуючи із саркастичною посмішкою міфологему села, Редлінський все-таки застосовує чи, радше, продовжує міфотворчість: його герой в «Коноплинці» максимально наближений до усталеного міфологізованого стереотипу він лінивий («Сатира на лінивих селян»), він темний та забитий («Джюрджі»), патріархальний й гордий як у молодополяків. Але ця міфотворчість обертається руйнацією міфу. Наступний етап у творчості письменника свідчить про кардинальні зміни, що відбуваються під впливом «американського» досвіду. У 1985 році виходить «Долорадо» (мікророман про заробітчанську еміграцію до Америки), у 1994-му роман «Щурополяки», у 1998-му «Кровотеча», у 2003-му «Transformejszen», у 2006-му - «Телефренія», й, нарешті, у 2008-му - «Дебати, або Президентська манія». Часто критика у зв язку з цим звинувачує Редлінського у «комерціалізації» його творчості, «зраді» літературним традиціям тощо. Проте ми схильні вважати, що 80-ті роки принесли Редлінському той світовий досвід, який вилився у більш глибокі процеси еволюції у творчому доробку письменника. Редлінський одним із перших долучився до тих процесів, які заторкнули Європу й увесь світ і які сьогодні називаються глобалізацією. Спостерігаючи життя земляків за океаном, Редлінський продовжує певним чином «розробляти» мотив опозиції «село-місто», але переносить цю опозицію в іншу смислову площину. Метафорично село в літературній уяві письменника асоціюється з Польщею, а місто з Америкою, чи, іншими словами, село це периферійний блок уявлень, побуту, ментальності країн пострадянського блоку щодо капіталістичного світу на чолі з Америкою. Причому польський письменник свідомо підсилює цю опозицію суто національним колоритом, сповненим ментальності й традицій, але через призму ґомбровичевого бачення проблеми суті стосунків Польщі і решти Заходу. Достатньо в цьому контексті пригадати твори В. Ґомбровича «Транс-Атлантик», «Шлюб» чи навіть «Порнографію», де колоритно-національне протиставлено й зіставлено із цивілізаційним. Редлінський впроваджує нову техніку надлітературну шляхом застосування наративної техніки-сповіді, яка виводить текст за межі «літературності» (варто ще раз згадати журналістську практику Редлінського). У «американському» циклі творів письменник розпочинає послідовно й методично руйнувати остаточно міфи у свідомості поляків, зокрема один із 395

6 найдавніших і найпотужніших, питомий міф польської тотожності й національної свідомості пястівсько-патріархальний. Єретичним видається польському читачеві новий образ поляка. Дуже несхожий він на героїв класичної літератури. Це анахронічний, закомплексований, герметично закритий у своєму «провінційно-польському» світі поляк, сконфонтований із вивільненим світом Манхеттену. Конфронтація культур і звичаїв обтяжена комплексом «іншого» («гіршого»), й ті «малі батьківщини», які в контексті Польщі ідентифікуються як Тапляри чи Видмухово, чи іще якось, накладаються на ширше розуміння Батьківщини й трансформуються у Редлінського в культуру made in Poland. Саме на цьому етапі починається епатування польського читача тим узагальненим образом поляка (й відтак Польщі в цілому), який аж ніяк не вписується в світову й європейську парадигму нового, глобалізованого, чи уніфікованого світу, що усе частіше мислить категоріями космополітизму. Поляк натомість (мається на увазі поляк, який сприймається стереотипно, під впливом сформованої художньою літературою візії національної свідомості) мислить категоріями польськоцентричними. Відтак народжується конфлікт нового типу. Довгоочікувана свобода має в Редлінського гіркуватий присмак, бо опускає гордих і нарешті вільних земляків до статусу ґастарбайтерів, без прав і майбутнього, закинутих на чужині у нетрі й змушених виживати. Назва скандального твору «Щурополяки» говорить сама за себе й аж ніяк не сприяє зміцненню почуття гордості за своє походження й національної самосвідомості. Вихід із цього кола Редлінський вбачає у радикальному розриві з тією патріархально-архаїчною традицією, яка протягом багатьох століть наснажувала поляків. У «Долорадо» є символічна сцена у другій частині твору (Танцювали два Михайла) коли Михайло підпалює батьківську хату, щоб не було спокуси повернутися у село (читай - Польщу), щоб не було приводу сумувати за батьківським домом (Батьківщиною). Дуже повільно стереотип поляка-патріота, вихованого на найкращих національних традиціях, замінюється, чи, можливо, у випадку Редлінського підмінюється, стереотипом втікача-відщепенця. Так, у «Щурополяках» (цей твір пізніше вийшов під назвою «Cszurojorczycy» - «Щуройоркці», щоб не дратувати ще більше польського читача) є декілька сцен-ключів до розуміння суті таких трансформаційних процесів, які сьогодні називають також процесами глобалізації чи подібними за суттю термінами. Це суперечки між героями твору Лоєром та Професором. Перший це тип поляка-космополіта, інваріант Михайла, що, спаливши батьківську хату, поїхав у світ, щоб вже ніколи не повернутися. 396

7 Другий тип ностальгічного інтелігента, який своїм корінням глибоко сидить у міжвоєнному двадцятилітті й повоєнній польській академічній традиції водночас. Такий собі субстрат класичної «літературної» інтелігенції до- і повоєнного ґатунків. Посередню участь у цих дискусіях беруть Потейо (алюзія до картоплі, що має підкреслювати селянське походження героя), Азбест. Діалоги між ними - знакові за своїм наповненням, бо, власне, ілюструють ті зміни, інколи докорінні, що відбуваються, вже відбулися чи ще відбуватимуться (тут Редлінський чітко хоче розмежувати два світи традиційно-польський, «корінний» та світ «за межами Польщі» в уяві та свідомості людей). Лоєр визнає, що, обравши шлях до свободи (за Лоєром свобода це життя в умовах Америки, прийняття її правил та цінностей, повна, фактично, асиміляція), він позбувся усього рідного, засунув далеко далеко у шухляду свою «польськість». До часу заховав, аж Краків, Польща стануть йому такими ж байдужими, як Лісабон чи Калькутта. Це єдина дорога в світ. Аргументуючи своє небажання повертатися на Батьківщину, він говорить про те, що «польськість» це обмеження. Немає сучасної польськості. Є лише та, Сенкевичева. Анахронічна. Повернувшись до Польщі, людина там загине між двома жорнами: партійним та марійним. В іншому місці Редлінський ставить питання ще гостріше: Хто ж нас так принизив? Америка чи Народна Польща? Редлінський безжально намагається донести ідею про те, що жити поза Польщею із Польщею «в кишені» - неможливо. Інакше це буде пародія на ту Польщу, яку кожний у своїй кишені матиме. Постає питання чи Редлінський проти збереження й плекання польської національної традиції в діаспорі? Чи Редлінський проти тієї польської національної традиції в діаспорі, проти якої свого часу гостро промовляв Ґомбрович? Яку ж він бачить у такому випадку альтернативу? Зважаючи на провокативність стилю й мислення письменника, напрошується висновок, що Редлінський надто категоричний у своїх судженнях та прогнозах. Адже якщо глобалізація процес незворотній, то й космополітизм як її невід ємний атрибут - також. І немає сенсу триматися за своє, глибоко національне, бо у контексті міжкультурного діалогу й мультікультурності як наслідку цього діалогу це лише заважає. Продовження традиції має сенс хіба що вдома. Бо якщо не усі можуть (чи хочуть) виїхати до Америки (чи Європи це вже не має суттєвого значення, бо й у Європі відбуваються ці ж самі процеси), то Америка сама приїде до Польщі: той самий Лоєр зауважує, що «у будь-якій Ломжі американських вивісок значно більше, аніж польських». 397

8 Іншими словами, уся творчість Редлінського є описом тотальної трансформації повоєнної Польщі, яка пройшла усі стадії. В одному зі своїх інтерв ю Редлінський на питання, що ж змінилося в Польщі, відповів майже все. Все «протрансформувалося». Його Тапляри й Рабарбар пройшли через безліч «-ацій»: це були електрифікація, меліорація, колективізація, колгоспізація, радіофонізація, механізація, телевізація. Нарешті деколгоспізація, кормеціоналізація й макдоналдизація. Це й є у скороченому викладі історія змін стереотипів. Цікавим видається факт своєрідного підсумку власного творчого шляху. У романі «Transformejszen» село Видмухово з «Просування» автор замінює на Пегерово (що само по собі вже дуже символічно). Але репортер із «Варшавської газети» - то син магістра Гжиба, того самого, який колись робив цивілізаційну революцію у Видмухово. Ця спадковість має свою символіку два покоління протоптували стежку до омріяної Америки. І, як завжди, якийсь репортер або магнітофон, якийсь інший мас-медійний засіб прискорював темп крокування цією дорогою. Аж поки Америка не прийшла сама. І Редлінський виходить на новий рівень епатажу: колишній діяч Солідарності утримує свій маленький бар із бігосом та «гольонкою» й досягає успіхів у своїй капіталістичній діяльності, але саме в цей момент навпроти бару будується величезний «Мак-Доналдс». Редлінський майстерно обігрує знайомий полякам мотив, запозичений із «Фопосту» Б.Пруса: польський бізнесмен Юр розпочинає війну на польській «клаптині землі», щоб не дозволити поглинути все і всіх космополітичній глобалізації. Але навколо вирує тотальна американізація, бо дружина Юра бере участь у конкурсі «Міс Схуднення» й марить Голівудом, дочка належить до тінейджерського руху Teen Power, метою якого є приватизація й подальший продаж шкіл, бар Юра хочуть викупити конкуренти з Мак-Костелом на чолі, а місцевий ксьондз бере в оренду цвинтар. У найкращих традиціях пурнонсенсу й гротеску постає нова картина світу, що досить логічно вкладається у контекст перманентної «еволюції Польщі» у творах Е.Редлінського. Щоправда, Редлінський зглянувся на читача й дає йому підказку, що усе це абсурд й жорстокий гротеск, коли завершує сюжетні карколомні перипетії пасажем: пес Юра починає приймати наркотики й живе як упосліджений наркоман. Абсурдність решти моментів викликає менше запитань, бо дуже схожа на дійсність. Боротьба Юра за комерційне виживання, попри свою героєкомічність, символізує боротьбу цивілізацій: польському фільварку протиставлений американський глобалізм. Це конфронтація провінційності, профанізму, примітивізму й ксенофобії та бездуховності, «новобагацькості», споживацької психології. 398

9 Конфронтація цих двох світів дала одну з найвидатніших саркастичних сцен: приїзд Джозефа Сліма, «полонуса з Америки», який впадає у патріотичний транс й проголошує спіч про національну символіку «бігосу й гольонки». Але для Редлінського вже все зрозуміло: відсахнувшись від Сходу, Польща кинулася в обійми Заходу. Для нього - це однаково трагічно, бо країна віддана у жертву продавально-купувальній машині капіталізму. Для нього це ще один варіант колонізації, тому дуже невтішний момент в історії трансформацій Польщі. У творчості Редлінського можна відстежити певну послідовно розвинену ідею. Протягом майже усіх своїх романів він спонукає читача слідкувати за змінами, що відбуваються з його земляками. Як пише Лєшек Жулінський, це своєрідна «Книга Виходу» з Таплярів та Видмухова до «Ньюйорку та Гамерики», й повернення на щиті [ Отже, на початку був селянський Рабарбар. Кінцевим пунктом стало місто міст Нью-Йорк. Історія світу в творах Редлінського проходить від аграрного до урбанізованого, індустріального. Головна проблема на шляху цих трансформацій це визначитися з тим, чи це дійсно еволюція й якою ціною вона дається, про що письменник й пише усе життя. 1. Bereza H. Związki naturalne. W., 1978, s Burkot S. Proza powojenna W., Kulesza D. Poza granicami literatury./http// bg.uwb.edu.pl. 4. Redliński E. Konopielka. W., Redliński E. Awans. - W., Redliński E. Dolorado. W., Redliński E. Szczuropolacy. Podsłuchowisko. - W., Redliński E. Transformejszen, czyli jak golonka z hamburgerem tańcowała. (Reportarz optymistyczny). - W., Żuliński L. Problem z Redlińskim./ С.O. Чернишова, канд. філол. н., асист. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ В.С. МОЕМА У статті зроблено огляд сучасних наукових підходів до вивчення прози англійського письменника В.С.Моема у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. 399

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Фольклорні балади про Робін Гуда

Фольклорні балади про Робін Гуда Фольклорні балади про Робін Гуда. Карточка 1 Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. 2 Фольклорні балади про Робін Гуда Індивідуальні завдання на карточках для учнів 7-го класу Підготувала М. П. Короленко, вчитель світової

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М.

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М. Чеботарьова Ірина Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) Рецензент доктор педагогічних наук,

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 Інститут Громадянського Суспільства СКАНДИНАВСЬКИЙ

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

Ярослава Гавриленко ПЕРСПЕКТИВИ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У БЛИЗЬКИХ ВЗАЄМИНАХ

Ярослава Гавриленко ПЕРСПЕКТИВИ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У БЛИЗЬКИХ ВЗАЄМИНАХ 238 Психологія особистості. 2013. 1(4) спілкування, заглиблений у віртуальний світ школяр не може знайти спільну мову з іншими учнями в класі і все більше включається у взаємодію з медіа та займає місце

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

МАЛА ПРОЗА ВАЛЕР ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ

МАЛА ПРОЗА ВАЛЕР ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ 1 УДК 883К.015 МАЛА ПРОЗА ВАЛЕР ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ Стадніченко О.О., к.філол.н., доцент Запорізький державний університет Екзистенціалізм як художній напрям, який мав великий вплив

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні

ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні 1 Дослідницький центр позатілесних переживань презентує: ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні Михайло Радуга Текст переклав Олег Швець www.obe4u.com/ua/ Ефективність : 1-5 спроб

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 1-річної

More information

ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЧЕРВЕНЬ, 2011

ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЧЕРВЕНЬ, 2011 ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЧЕРВЕНЬ, 2011 Протягом 10 20 червня 2011 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю

More information

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УДК 141.7:172.4 Коваль А.А. ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті аналізується релігійно-моральне вчення представника

More information

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ М.В. Романов ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ навчальний посібник Х а р к І В «п р а в а л ю д и н и» 2 0 1 2 ББК 67.5 Р 69 Художник-оформлювач Борис Захаров Р 69 Романов М.В. Звільнення

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016р. Проект Формування спільної ідентичності громадян України в нових

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови)

Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови) БІБЛІОТЕКА УЖГОРОДСЬКОГО ВПУ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ Віртуальна виставка Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови) Мова то серце народу: гине мова,гине

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка миотика / Сост., вст. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983. 4. Народні казки Кореї.упор.Тае Хугн Ха, Університет Йонсе, 2003. С. 259 ( корейською мовою). 5. 김성우. 조선민간설화의연구. 신민. 서울, 2002. 302

More information

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ УДК 378.14:371.134: [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ У статті розглянуто сутність змісту освіти. Обґрунтовано відмінність між поняттями «інформація»

More information

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова Зміст Від редакції Марко Сирник 3 Мова і література Дмитро Дроздовський Перехрестя і бездоріжжя профанного і сакрального 5 Віктор Яручик Тема батьківщини у сучасній літературі (на прикладі україномовної

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information

Валова продукція сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України Державна служба статистики України Статистичний бюлетень Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010р.) за рік Остаточні дані м. Київ Державна служба статистики України адреса:

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) 1 Зміст завдання та правильна відповідь Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

Поетика жанру в романістиці В. Малика

Поетика жанру в романістиці В. Малика 1993. 272 с.; 8. Опульский А.И. Современные поэты Болгарии / Альберт Опульский. М. : Сов. писатель, 1975. 300 с.; 9. Парандовский Ян. Олимпийский диск. Алхимия слова / Ян Парандовский ; пер. с пол. М.

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ 242 ОГЛЯДИ В.Ф.ПАВЛУХІНА ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ Історичне краєзнавство налічує понад 70 років свого організаційного оформлення та розвитку. Цей великий

More information

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ Вікові групи спортсменів згідно з правилами Міжнародної федерації: молодші юнаки, дівчата: до 15 років; юнаки, дівчата: 15-16 років; юніори, юніорки: 17-18 років; молодь

More information

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ Е.А.Лук'янчук Україна, м.запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У наших руках найбільша

More information

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Коберник О.М. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Нині перед національною освітою стоїть питання надзвичайної складності: в складних соціально-економічних

More information

Цей мудрий світ бібліотека! ( бібліотечний урок для учнів 6-7 класів) Мета: Прищепити юним читачам любов до книги, бережливе ставлення до неї.

Цей мудрий світ бібліотека! ( бібліотечний урок для учнів 6-7 класів) Мета: Прищепити юним читачам любов до книги, бережливе ставлення до неї. Цей мудрий світ бібліотека! ( бібліотечний урок для учнів 6-7 класів) Мета: Прищепити юним читачам любов до книги, бережливе ставлення до неї. Популяризувати професію шкільного бібліотекаря та користування

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 1045 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

НОВИНИ З УКРАЇНИ. Прощення НОВИНИ З УКРАЇНИ

НОВИНИ З УКРАЇНИ. Прощення НОВИНИ З УКРАЇНИ НОВИНИ З УКРАЇНИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА РЕГИОНА Прощення одкровенні пророку Джозефу В Сміту Господь сказав: Отже, Я кажу вам, ви повинні прощати один одного; бо той, хто не прощає своєму братові його провини,

More information

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2015 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (тис. грн.)

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2015 року ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (тис. грн.) Звіт про фінансовий стан (Баланс) II 2015 (тис. грн.) Найменування статті 1 2 3 АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 25 634 944 27 075 551 Кошти обов язкових резервів банку в Національному банку - 759

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» 1. Основні положення 1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Visa #маленькіперемоги та великий подарунок» з платіжною карткою

More information

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ О.В. Новакова, Н.П. Пашина АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Навчальний посібник Луганськ 2013 УДК 351:342:321:316

More information

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2015 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (тис. грн.)

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2015 року ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (тис. грн.) Звіт про фінансовий стан (Баланс) III 2015 (тис. грн.) Найменування статті 1 2 3 АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 24 979 028 27 075 551 Кошти обов язкових резервів банку в Національному банку - 759

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір АЛГЕБРА Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» 009 УДК 7:5 ББК.я7 М5 Рекомендовано

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА 854 Серія ФІЛОЛОГІЯ ВИПУСК 57 Заснований у 1965 році Харків-2009 У віснику розглядаються актуальні

More information

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ УДК 379.825(7.011) Калініна Л.А. ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ У статті розглядаються особливості методу арт-терапії, зокрема

More information

ДИНАМІКА КОЛЕКТИВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МАЙБУТНЄ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ДИНАМІКА КОЛЕКТИВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МАЙБУТНЄ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА Розвиток системи державного управління в Україні ДИНАМІКА КОЛЕКТИВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МАЙБУТНЄ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ Досліджено процеси реструктуризації

More information

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про професійних творчих працівників та творчі спілки ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.312 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1537-III ( 1537-14

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 57 УДК 331.001 Т. Ю. ПАВЛЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ

More information

На шляху до "розумної сили"

На шляху до розумної сили На шляху до "розумної сили" Зовнішні справи. 2008. 5. С. 25 28. Європейські лідери неодноразово наголошували на необхідності пошуку шляхів розв язання найгостріших міжнародних проблем із залученням багатосторонніх

More information

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею.

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв язного мовлення. Закріплення вивченого про

More information

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Басюк ТМ, УДК 7: ТМ Басюк Національний університет Львівська політехніка, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Проаналізовано основні труднощі,

More information

ЦІННОСТІ І СОЦІАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ СУСПІЛЬСТВ

ЦІННОСТІ І СОЦІАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ СУСПІЛЬСТВ УДК 316.752 Мейжис І.А., Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна Мейжис Ірина Альбертівна доктор педагогічних наук, професор кафедри соціології Миколаївського

More information

Максим Кирчанів Ameryka & Україна: література і ідентичність

Максим Кирчанів Ameryka & Україна: література і ідентичність Максим Кирчанів Ameryka & Україна: література і ідентичність 2010 М.В. Кирчанів Ameryka & Україна: література і ідентичність - 2 - Кирчанів М.В. Ameryka & Україна: література і ідентичність / М.В. Кичанів.

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ 4 ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ Тема Номери вправ Точки та прямі 1-3 Відрізок і його довжина 4-16 Промінь. Кут. Вимірювання кутів 17-34 Суміжні та вертикальні кути 35-48 Перпендикулярні прямі 49-53 Рівні

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА Знищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 89. 90 та 145 КК. Знищенням визнається повне зіпсування

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи м. Київ 2013 Сторінка 2 з 11 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ... 4 3. УМОВИ ОТРИМАННЯ

More information

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МСБО 39 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МЕТА 1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових

More information

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 9. Голян В. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / Голян В. А., Крисак А. І. // Актуальні проблеми економіки. 2007. 1. С. 117 124. 10. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування

More information