Мовні і концептуальні картини світу

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Мовні і концептуальні картини світу"

Transcription

1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 27

2 Матеріали Першої міжнародної наукової конференції Японська мова та культура в сучасній Європі та Україні проблеми сьогодення і подальші перспективи. Proceedings of the First International Scientific Conference The Japanese Language and Culture in Modern Europe and Ukraine Nowadays Problems and Prospects. Відповідальний редактор редакційна Колегія О.І. Чередниченко, д-р філол. наук, проф. А.Д. Бєлова, д-р філол. наук, проф.; В.І. Карабан, д-р філол. наук, проф.; Н.Ф. Клименко, д-р філол. наук, проф.; Н.М. Корбозерова, д-р філол. наук, проф.; Н.Ю. Жлуктечко, кан.філол наук, проф. Адреса редколегії Рекомендовано Зареєстровано Засновник 01030, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, тел Вченою радою Інституту філології (протокол 10) Постановою президії ВАК України протокол 1-05/7 від Київський національний університет імені Тараса Шевченка Відповідальний за випуск Адреса видавця К.Ю. Комісаров, кан.філол наук, доц , Україна, м. Київ-80, а/с 41 тел./факс: (044) , ; е-mail: Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації. The proceedings are published under the financial support of the Japan Foundation. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009

3 МОВОЗНАВСТВО І. Батюк, Львівський національний університет імені Івана Франка ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАРГОНУ ЯПОНСЬКОЇ МАФІЇ ЯКУДЗА Жаргон це напіввідкрита лексико-фразеологічна підсистема, яка застосовується тією чи іншою соціальною групою з метою відособлення від решти мовної спільноти. Жаргонізми це, як правило, емоційно-оцінні експресивні утворення, серед яких переважають негативні знижені комбінації. У замкнених групах жаргон це сигнал, що розрізняє «свого» і «чужого», а іноді й засіб для конспірації [Ставицька 2005, c.33]. Організована злочинність представлена у Японії мафією якудза. До неї входять такі групи, як бакуто ( 博徒 ) організовані азартні гравці, текія ( 的屋 ) організовані вуличні торговці, ґурентай ( 愚連隊 ) банди вуличних хуліганів. Існує чітка ієрархія у самій цій системі, як і у сім ї. Є бос «батько», який називається 親分 («oyabun») і його підлеглі «діти», 子分 («kobun») [Ставицька 2005, c ]. Звичайно, щоденно вони послуговуються своїм специфічним жаргоном для того, щоб «прості люди» カタギ («katagi») не розуміли суті розмови. Цей жаргон широко використовується у фільмах про якудза режисера і актора Кітано Такеші, в манґа «Ґокусен» [ 宮崎, 西原 2006], а також частково вживається у фільмах чи манґа інших жанрів, щоби надати більшої правдивості героям-бандитам. У своєму дослідженні ми наводимо найбільш вживані слова і вирази жаргону. Найбільш популярні слова, які зустрічаються у фільмах про якудза, такі: а) особові займенники: 我 «ware» «я», 我々 «wareware» «ми». Хоча ці слова належать до літературної мови, найчастіше вживаються у жаргоні якудза. Що ж до займенника «ти», то лексеми мають тут негативну конотацію, наприклад, てめえ «temee», あほんだら «ahondara», а також お前 «omae» [Yakuza Eiga]; б) іменники, що позначають стосунки з поліцією: サツ «satsu», ポリ «pori», ポリ公 «porikou» «поліція»; フダ «fuda» «ордер на арешт чи обшук»; オツトメ «otsutome» «арешт» [Yakuza Eiga, 森本 2006]; в) іменники, що позначають рекет, шантаж: 切り取り «kiritori» «вибивання боргів»; 強請り «yusuri» «шантаж», シマ «shima» «територія (для рекету)» [ 森本 2006]. Наведені вище лексеми зустрічаються у словнику 公辞苑 («koujien»). Тому ми вирішили приділити більшу увагу тим словам і виразам, які або взагалі не зустрічаються у даному словнику, або набувають нового значення у жаргоні. Жаргон якудза твориться за допомогою морфологічного (в основному основоскладання, абревіації, метатези), морфолого-синтаксичного та лексико-семантичного способів словотвору. Особливо практикується обігрування значень ієрогліфів, розкладання їх на звуки. ヘタを打つ ( 下手を売る ) «heta wo utsu (heta wo uru)» «зазнати невдачі, програти». Убити, чи бути вбитим звичайна справа, якщо це стосується японської мафії якудза. 3

4 Тому якщо член певного клану провалив справу, то в найгіршому випадку його очікує покарання стратою. Цей вираз означає непробачувану невдачу. Для бакуто він звучатиме як 下手を打つ, а для текія 下手を売る [Introduction, c.16]. ニワバ «niwaba» «територія» (синоніми ショバ «shoba», シマ «shima»). Утворилося за допомогою основоскладання. Якщо ニワバ подати у ієрогліфічному написанні, то буде 庭場. Отже, чиєсь подвір я стало позначати територію клану чи його члена. Утворилося воно за допомогою основоскладання. Що ж до синоніму ショバ, то він утворився за допомогою анаграми, тобто перестановки складів слова 場所 «basho» «місце», і вживається у вужчому значенні для позначення території казино чи торгівельної точки. З іншого боку, シマ фонетично асоціюється з ієрогліфом 島 («острів») і означає територію певного клану [Introduction, c.18]. 安目を売る «yasume wo uru» «зазнати невдачі, програти». Зазвичай цей вираз має кілька відтінків значення 卑下する «hige suru» «принижувати себе» або 控え目にする «hikaeme ni suru» «бути помірним (у чомусь)», але у жаргоні якудза набуває значення «зазнати невдачі». І хоча вживається поряд із 下手を売る, останній вираз означає результат промах, а от 安目を売る означає те, що людина зробила помилку після того, як у неї відбувся нервовий зрив [Introduction, c.22]. Стосовно слова クスリ «kusuri» може з явитися помилкова асоціація з наркотиками. Така конотація дійсно існує, але в цьому випадку потрібно відштовхуватися від денотативного значення («ліки») і розуміти ситуацію, як «ліки подіяли і стан покращився». Найпершим значенням може бути «хабар поліції», оскільки між якудза і поліцією існує таємна угода. Це слово ще має значення «матеріал для шантажу чи контролю когось». Воно утворилося лексико-семантичним способом. [Introduction, c.24]. Слово アジナイ «ajinai» має значення «небезпечний, несприятливий» (синонім 寒い «samui»). Слово утворилося суфіксальним способом, а саме, приєднанням заперечного суфікса ない «nai» до кореня アジ «aji». Якщо записати слово アジナイ ієрогліфами, то буде 味無い. Іншими словами, 味が無い «aji ga nai» «без смаку» еволюціонувало в おいしくない «oishikunai» «несмачний». Замість останнього стали вживати синонім まずい «mazui», і через це «несприятливий» почали вживати ще й у додатковому значенні «небезпечний». Прикметник 寒い вживається, коли йдеться про стосунки, якщо вони прохолодні чи погані (метафоричне перенесення) [Introduction, c.26]. Слово ガセネタ «gaseneta» означає «підробка; фіктивна інформація». Хоча зараз це слово просочилося у широкий вжиток, але з самого початку воно належало до жаргону текія. Утворилося за допомогою основоскладання. Вважається, що ガセ є синонімом до слова 偽 ( 贋 ) «nise» «підробка, фальшивка», а ネタ «neta» це «інформація». Текія також говорять ガセシャリ «gaseshari». «Підробка, шахрайство» це початкові значення слова, і воно розширює свою семантику до «брехня», «беззмістовна інформація». Крім того, у колі шахраїв вживається вислів ガセを打つ, що означає «користуватися фальшивими грішми». Ще слово ガセネタ вживають, коли говорять про стимулятори і наркотики низької якості або підробки. Якщо ж наркотики високої якості, то кажуть マブネタ «mabuneta» [Introduction, c.28]. Слово サマジイ «samajii» означає «дід». У мові якудза є багато слів, утворених за допомогою метатези з відповідними фонетичними змінами на стику морфем. Це стосується і слова ショバ, про яке уже йшлося. Схожим способом утворилися і サマバア 4

5 «samabaa» «баба», ワカロク «wakaroku» «молодь». Перше слово, відповідно, походить від おばあさん «obaasan» «баба». Тільки 若者 «wakamono» «молодь» трансформувалося у ワカロク «wakaroku» за іншим механізмом. До речі, ガサ入れ «gasaire» також утворилося за допомогою метатези: ガサ походить від 家捜し «yasagashi» «пошук помешкання», тобто サガシ «sagashi» стало ガサ [Introduction, c.30]. Вираз 空気を入れる «kuuki wo ireru» «підбивати, підбурювати на; перебільшувати» утворився лексико-семантичним способом. Синонімами до нього є ポンプを入れる «pompu wo ireru» «напомпувати», ワッショイ入れる «wasshoi ireru» «закликати до чогось». Це означає, що хтось нав язує комусь свою думку або підбурює до чогось. При цьому друга сторона, на яку був здійснений вплив, може відчувати розчарування після скоєного. Тоді кажуть: アイツに空気入れられた «Aitsu ni kuuki irerareta» «Він підбурив мене на це». Те саме можна сказати і про вислів ポンプを入れる [Introduction, c.34]. Слово クロブタ «kurobuta» «оборудка з вигодою для себе» (антонім シロブタ «shirobuta»). Здебільшого це слово використовують якудза, що походять з району Канто (Східна Японія). Вислів クロブタにする «kurobuta ni suru» означає «спаплюжити думку опонента на перемовинах». Метою цього є отримання вигоди для себе. Що ж стосується シロブタ, то воно означає п ятихвилинні перемовини, на яких опоненти швидко доходять згоди без взаємного паплюження. Крім того, クロ «kuro» стосується чорного кольору, а シロ «shiro» білого, і тут, на нашу думку, можна провести паралелі з «чорним перемир ям» і «білим перемир ям». Щодо другої частини даного складеного слова ( ブタ «buta»), то в літературній мові це означає «свиня». Можна стверджувати, що з одного боку сегмент ブタ походить від назви однієї з карт «карута» (японські традиційні гральні карти), а з іншого від 蓋 «futa» «покришка» [Introduction, c.36]. Слово утворене за допомогою основоскладання. 往生する «oujou suru» означає «бути готовим до (найгіршого)». Утворене лексикосемантичним способом. Хоча це слово і бере свій початок від буддійського терміну зі значенням «померти і потрапити в рай», але у таких виразах як 立ち往生 «tachioujou» і 往生際が悪い «oujougiwa ga warui» воно набуває значення «бути затриманим, застрягнути» і «не вміти програвати». Лише в колі якудза, коли на ворога наводять дуло пістолета, вислів 往生しな! «oujou shina» означає «Не думай чинити опір!», а не «Вмри!» [Introduction, c.50]. Слово ウタウ «utau» «зізнатися; виказати таємницю», можливо, походить від слів 歌う «utau» «співати» та 謳う «utau» «висловлювати», але з темного боку суспільства воно набуває інших відтінків, а саме, означає «зізнаватися» під великим тиском когось. Або ж уживається для того, щоб засоромити того, хто не зберігши таємниці чи якусь інформацію через своє боягузство, все вибовкав. Це слово також вживається і в молодіжному слензі у такому ж значенні. Воно утворене лексико-семантичним способом [Introduction, c.53]. キスグレ «kisugure» означає «напитися до чортиків». Утворилося за допомогою основоскладання. Під словом キス «kisu» мають на увазі алкоголь, і воно є перекрученням слова 好き «suki» «любити». Крім того, グレ «gure» походить від ぐれる «gureru» «збитися з пуття, зійти з правильного шляху» і стосується слова 与太者 «yotamono» «хуліган». Якщо поєднати це все докупи, то вийде 酒好きの与太者 «sakezuki no yotamono» «хуліган, який любить алкоголь». Оскільки якудза люблять випивати, то キスグレ «kisugure» отримало саме таку конотацію [Introduction, c.55]. 5

6 トコマエ «tokomae» «гарний вигляд» (про чоловіка з харизмою). Слово походить від 男前 «otokomae» «гарний вигляд» з усіченням першої голосної. Хоча тепер на позначення красивого чоловіка вживають слово イケメン «ikemen», однак слово トコマエ означає не тільки красивого, але й харизматичного, мужнього чоловіка. У цьому й полягає особливість вживання обох згаданих слів [Introduction, c.57]. ハクイ «hakui» означає «першокласна річ; красуня». Це слово є навіть у японському енциклопедичному словнику 公辞苑 і записується за допомогою ієрогліфа «білий» 白い «hakui». Його значення подано таким чином: 上等である 良い 美しいの意の隠語 «joutou de aru, yoi, utsukushii no i no ingo» «жаргонізм зі значенням першокласний, хороший, красивий». Це слово вживають якудза, коли мова йде про дорогий і красивий одяг, аксесуари і жінок [Introduction, c.59]. Слово マブ «mabu» «справжня річ; людина, яку по-справжньому любиш; хороша жінка». Утворилося за допомогою редеривації, тобто від прикметника マブイ «mabui» утворився іменник マブ «mabu». マブい女 «mabui onna» має значення «гарна жінка», але з самого початку слово マブ належало до арго повій і записувалося як 間夫. Воно означало коханця, якого повія по-справжньому любила. Звідти і наклалося на значення «справжній», та стало передумовою появи нових слів: マブダチ «mabudachi» «справжні друзі», マブネタ «mabuneta» «справжні високоякісні наркотики». Окрім того, слово マブい女 може мати значення «жінка, яка примусила чоловіка думати, що лише він є її справжнім коханням» [Introduction, c. 63]. Вираз トンスケを打つ «tonsuke wo utsu» «швидко отупіти» з самого початку вживався на острові Кюсю, але згодом поширився усією територією Японії. Основа トン «ton» з トンスケ «tonsuke» пов язана з виразом トントン拍子に «tonton byousi ni», що означає «гладко, без затримки». Отже, вважається, що トン походить від トントン «tonton». Якщо це стосуватиметься бесіди, то може означати «задати їй тон або підібрати відповідні слова», щоб бесіда не зайшла в глухий кут. Слово スケ може вважатися співзвучним словам 助 «suke» або 介 «suke», що мають значення «порятунок; рятівник». Слово トンスケ утворилося за допомогою абревіації і самостійно не вживається. Воно вживається лише у поєднанні з 打つ «utsu», і його здебільшого вживають бакуто [Introduction, c.65]. トンクラ «tonkura» означає «брехун». Це слово також вживають бакуто на Кюсю. Перша основа складного слова トン «ton» має те ж саме походження, що і в слові トンスケ «tonsuke». Що ж до クラ «kura», то воно, найімовірніше, походить від ボンクラ «bonkura» «ідіот». Одним словом, вираз トンスケを打つボンクラ «tonsuke wo utsu bonkura» «отупілі ідіоти» скоротився до トンクラ «tonkura» [Introduction, c.67]. Отже, це слово також утворене за допомогою абревіації, а саме її підвиду контракції. Вираз アヤをつける «aya wo tsukeru» «зчиняти бійку (сварку)». Вважається, що アヤ «aya» походить від 文 ( 綾 ) «aya», яке крім основного «фігура, дизайн» має значення «форма вислову, формулювання». В основі виразу アヤをつける є значення «круто висловитися». Далі семантика цього вислову розширилася, і воно стало позначати те, що хтось зумисно шукає зачіпку, аби зчинити бійку [Introduction, c.68]. 6

7 ノーヅラ «nouzura» означає «вдавана невинність; вдавана байдужість». Утворилося за допомогою основоскладання. Якщо це слово зобразити ієрогліфами, то значення можна легко зрозуміти. ノー «nou» записуємо ієрогліфом 能 «nou» «но (традиційний театр)». ヅラ це те ж, що й 面 «tsura» «обличчя, пика». Якщо обидва ієрогліфи поєднати, то вийде 能面 «noumen» «маска театру Но». Отже, слово ノーヅラ «nouzura» вживають, коли говорять про обличчя, яке не виказує жодних емоцій, неначе театральна маска, або як обличчя гравця в покер. Здебільшого вживається, коли говорять про когось, хто робить вигляд, ніби нічого не знає і нічого не робить, або коли іронізують з якоїсь пихатої, проте доброї людини [Introduction, c.71]. Слово オトシマエ «otoshimae» «відповідальність» [Lesson 1, c.66]. Ієрогліфами це записується так: 落とし前. Отже, 落とし «otoshi» це 落としどころ «otoshidokoro», тобто «перспектива, план вирішення», 前 «mae» це 面目 «memmoku» «репутація, честь». Вираз 落とし前をつける «otoshimae wo tsukeru» перекладається як «взяти на себе відповідальність». Слово 落とし前 «otoshimae» використовується і в звичайному мовленні. Воно також зазначене в словнику зі значенням «посередництво у сварці для примирення сторін» [Introduction, c.75]. Утворене лексико-семантичним способом. エンコ «enko» означає «палець». エンコを詰める «enko wo tsumeru» це те саме, що й 指を詰める «yubi wo tsumeru» «відтяти палець» у разі якоїсь провини. Щоби вибачитися, якудза відрізає собі кінець пальця. Це він чинить і у випадку, коли дає клятву [ 公辞苑 ]. Першим відрізають, як правило, мізинець, який символізує 縁 «en» «зв язок». Тому існує припущення, що слово エンコ «enko» походить від 縁故 «enko» «зв язок». Якщо відрізати пальця, то виникне ілюзія, ніби це означає 縁を切る «en wo kiru» «обірвати зв язок». Але, оскільки якудза дарує свій палець босу, самостійно відрізавши його перед тим, як засвідчити вірність клану, то такий ритуал навпаки означатиме відновлення зв язку, а не його розрив. Тому エンコ не можна ототожнювати зі співзвучним до нього словом зі значенням «зв язок» [Introduction, c.75]. Отже, жаргонізми якудза зазвичай мають свої загальновживані еквіваленти і відрізняються від них яскравою експресивною насиченістю. Вони використовуються в нелітературному розмовно-побутовому мовленні. Вихід жаргонізмів за його межі часто породжує труднощі для перекладу з японської мови кінофільмів та манґа. 1. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ. Соціяльна диференціяція української мови. К., 2005; 2. Якудза японская мафия // 3. Introduction to Yakuza Japanese // 4. Lesson 1: Yubi-tsume 指詰め // Takie Sugiyama Lebra. Organized Delinquency: Yakuza as a Cultural Example // Japanese Patterns of Behavior. Honolulu, C Yakuza Eiga // 7. 公辞苑. 第五版 - 岩波書店 // 電池辞書 ; 8. 宮崎学, 西原理恵子. 突破流 実践ヤクザ式対話術.- 東京 : 白夜書房 森本梢子. ごくせん. - 東京 : 集英社 vol.13. 7

8 8 О. Бенько, Львівський національний університет імені Івана Франка СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЯПОНСЬКИХ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ Категорія пасивного стану належить до актуальних проблем сучасної лінгвістики, проте на сьогоднішній день існують дискусійні питання щодо визначення станової семантики. Особливо ця проблема виникає при перекладі пасивних конструкцій та виборі відповідного значення і семи при непорушності семантики окремого речення та тексту загалом. Пасивна конструкція відображає різні відношення, які взаємодіють між собою на рівні лексикології, морфології та синтаксису. Оскільки дана робота ґрунтується на дослідженні способів перекладу японських пасивних конструкцій, слід звернути увагу на відмінності цих конструкцій у японській та українській мовах. На основі цих відмінностей можна побачити як саме репрезентований в зазначених мовах пасивний стан. Щодо морфемної будови конструкції в обох мовах утворюються синтаксично, однак існують розбіжності на морфологічному рівні: українська мова утворює пасивний стан дієслова лише від перехідних дієслів, тобто дія може переходити на об єкт без участі суб єкта; японська мова може утворювати пасивний стан як від перехідних, так і від неперехідних дієслів. Тому, в японській мові дієслова у пасивному стані зустрічаються набагато частіше, виконуючи різноманітні функції. Метою даного дослідження є спроба вирішення проблеми вибору відповідника перекладу пасивної конструкції з японської мови на українську, не порушуючи семантики у перекладеному фрагменті, а саме реченні, або тексті. На рівні лексикологічних досліджень двох мов, як української, так і японської, категорія стану визначається на основі перехідності чи неперехідності дієслова. Перехідні та неперехідні дієслова становлять два лексико-граматичних розряди, на які поділяється вся дієслівна лексика. На морфологічному рівні між ними немає різниці. Вони відрізняються, насамперед, на синтаксичному рівні, хоча перехідним і неперехідним дієсловам притаманні певні особливості і на рівні морфологічному. Можемо стверджувати, що стан визначається як категорія дієслова, що виражає відношення суб єкта до дії: суб єкт виконує дію або підпорядковується їй. Стан є категорією дієслівної словозміни, а станові відношення, як уже було сказано, пов язані з перехідністю дієслова. Таким чином, стан є похідною граматичною категорією від перехідності. У зв язку з цим існує вихідна перехідність, яка властива дієслову на лексико-синтаксичному рівні та похідна, яка реалізується у ході синтаксичних функцій. На відміну від інших мов, де пасивний стан формується аналітично (наприклад, в англійській мові), в японській мові йому властиві синтетичні форми, тобто тут він утворюється морфологічно, шляхом словозміни первинного дієслова: перша дієвідміна дієслова утворює пасивний стан додаванням суфікса れる до першої основи дієслова; друга дієвідміна утворює пасивний стан додаванням суфікса られる до першої (другої) основи дієслова; від неправильних дієслів пасивний стан утворюється таким чином:

9 する されるしる しられるくる こられる Утворені таким чином дієслова становлять самостійну групу. На відміну від української мови, де категорія пасивного стану притаманна лише перехідним дієсловам, в японській мові пасивний стан утворюється як від перехідних, так і від неперехідних дієслів. Виняток становить лише група неперехідних дієслів та дієслівних сполучень, які описують стан. Сюди належать дієслова типу ある бути, 見える виднітись, та інші [Аристов 1989, с.3-16]. У граматиці японської мови функції пасивного стану реалізуються у самому реченні. Ці функції є протилежними до основних способів перекладу японського пасивного стану українською мовою, функції тісно пов язані зі значеннями, але не завжди тотожні їм. Тому, між граматичними функціями та значеннями, які виникають після перекладу, можуть спостерігатися значні розбіжності: одна функція пасивного стану може перекладатись кількома способами, і навпаки, пасивний стан дієслова може перекладатись українською мовою дієсловом із тотожним значенням. Граматичні функції не змінюються, а способи перекладу (в даному випадку українською мовою) виявляються різними для кожної мови. Таким чином, цінність концепцій граматичних функцій полягає в їх стійкості, незмінності, незалежності від перекладу, способів перекладу, тобто універсальності по відношенню до іноземних мов і, зокрема, до японської. Оскільки стани дієслова змінюють модальність і стиль мовлення шляхом зміни співвіднесення між суб єктами і об єктами, які взаємодіють в реченні, функції будь-якого стану дієслова виявляються при зіставленні аналізованої конструкції із аналогічною в первинному стані (тобто активному), що описує взаємодію тих же суб єктів, не торкаючись форми пасивного стану. Єдиної класифікації функцій пасивного стану в японській мові немає. Це пояснюється тим, що у дієслів у формі на れる / られる наявні й інші (не пасивні) значення дієслова, тобто такі, які не описують вплив, що його зазанає предмет, який в свою чергу є у реченні формальним підметом з боку інших суб єктів дії, які виступають в ролі додатка. Саме через це у класифікації функцій японського пасивного стану протиставляються дві концепції. Відповідно до однієї, японському дієслову притаманний цілий ряд форм, які вживаються для оформлення дієслова із значенням ввічливості, можливості дії, які є омонімічними (однакові за звучанням та написанням але розрізняються на змістовому рівні у контексті). Пасивний стан відрізняється за значенням. Цей підхід, на нашу думку, не є особливо цінним для практичної граматики, тому що не повністю можна пояснити подібність та відмінність значення дієслова. Інша концепція полягає в тому, що в японській мові потрібно розрізняти пасивний стан в широкому розумінні, чи форму пасивного стану, тобто усі без винятку похідні дієслова, які утворені за допомогою суфікса れる / られる. І пасивний стан у вузькому розумінні підгрупу дієслів, які виражають пасивні значення дієслова з такими закінченнями, які протиставляються активному стану. На практиці ця концепція зручна тим, що вона породжує багаточисленні додаткові форми дієслова в японській мові. Частота вживання пасивних конструкцій в японській мові є значно більшою, і це зумовлено різноманітністю функцій, які вони виконують у реченні. За функцією закріплено 9

10 певне значення, яке реалізується у контексті. При перекладі японських пасивних конструкцій слід враховувати значення, які виражають ці функції та обирати відповідник, який не загубить основного контекстуального значення. Значення слова розкривається крізь призму асоціативних відношень у мові, його можна чітко виділити у межах контексту, адже переклад бере до уваги лише текстовий зміст. Саме значення дієслова у пасивному стані неможливо перекласти так, щоб розкрити повністю його зміст, це можливо лише тоді, коли це значення є частиною змісту самого тексту. Значення відносяться до структури мови і в тексті є лише інструментом для позначення певного змісту [1; с ].З цього погляду інтерпретація, переклад тексту це ідентифікація значень за допомогою даних у певній мові сем. Перекладати текст означає підшукувати для вже ідентифікованих значень первинного тексту такі значення в мові перекладу, які можуть виражати якнайповніше саме ці значення. Інколи можуть виникати певні протиріччя між значенням і смислом, вони вирішуються в процесі перекладу. Слід врахувати і такий фактор, як культурна відмінність мов: чим більшою вона є, тим більші розбіжності між значенням слова і його смислом. Отже, смисл це актуалізоване в мові значення мовної одиниці. А. В. Бондарко інтерпретує смисл як інформацію, яка передається мовцем і сприймається слухачем на основі змісту усієї розмови, слід враховувати і мовленнєву ситуацію [Арсламбеков 1980; с.57-75]. Важливим фактором при перекладі будь-якого тексту чи висловлювання є урахування так званих фонових значень. Саме вони спрямовують перекладача на вибір відповідної семи. Термін фонові значення (англ. background knowledge) у мовознавстві тлумачиться як двостороннє розуміння комунікатами змісту мовних знаків [Горпирич 2004; с.91-95]. Перекладознавство тлумачить цей термін як знання про ті розбіжності, які є у різномовних комунікантів при відображенні та оцінці однакової дії чи ситуації. Якщо реалії це незрозумілі комуніканту N2 мовні знаки М1, які назвемо невідомими обєктами, то фонові знання дають змогу розпізнавати у незвичних для комуніканта N2 мовних формах знайому, однакову для двох комунікантів ситуацію. Це ті знання, які має перекладач про особливості культури носіїв М1, про світогляд тих носіїв, про специфіку їх ментальності. Під час перекладу стикаються не лише дві різні мови, а й різні культури, які виражають свою ментальність через мову. У кожній національній мові відображається певна своєрідна особливість світобачення. Тому слід бути обережним, щоб під час перекладу донести спосіб мислення, ментальність, властиву соціуму N1, до соціуму N2. Фонові знання допомагають також розпізнати характер мислення носіїв М1, а саме, які мовні форми відображають структуру зовнішнього світу, оскільки характер пізнання дійсності залежить від мови і відбувається за її посередництвом. Необхідною є лінгвістична, культурна та соціальна компетенція перекладача. Потрібно відчути тонкощі стилістичного забарвлення, в якому втілюються естетичні смаки та світоглядні переконання автора [Горпирич 2004; с.91-95]. Пасивний стан дієслова у японській мові відрізняється від українських пасивних конструкцій, які виражають набагато менше значень і виконують лише одну функцію дія здійснюється над суб єктом і без його безпосередньої участі. При визначенні способів перекладу японських пасивних функцій ми будемо спиратися на функції пасивного стану. Відповідно до основних випадків вживання пасивного стану можна виділити: Пасивні конструкції, які виражають нанесення шкоди, збитку чи морально негативного фактору, де об єктом і суб єктом є, переважно, людина: 10

11 私たちのクラスは校長にしかられました watashitachi no kurasu wa kouchyou ni shikararemashita Наш клас отримав догану від директора школи. 私は母に漫画の本を捨てられました watashi wa manga no hon haha ni suteraremashita Мама викинула мої комікси. 子供に服をよごされました kodomo ni fuku wo yogosaremashita Дитина забруднила мій одяг. 私は誰かに足をふまれました watashi wa dareka ni ashi wo fumaremashita Хтось наступив мені на ногу. 泥棒にカメラをとられました dorobou ni kamera wo toraremashita Злодій вкрав у мене вкрали фотоапарат. Конструкції такого типу українською мовою не перекладаються дієсловом у пасивному стані. Відбулась трансформація значення із пасивної конструкції дієслів японською мовою зі значенням нанесення шкоди на конструкцію з дієсловами у минулому часі українською мовою. Для української мови не характерні конструкції пасивного стану із негативним значенням. Хоча, якщо спробувати перекласти дослівно «Мої журнали були викинуті мамою», зміст не змінюється, але порушується узус (мовна норма), тому переклад такого типу є недоцільним. Пасивні конструкції, які мають аналогічну до української мови семантику. Речення такого типу можна перекладати у два способи за допомогою дієслівної зв язки «бути» у відповідній часовій формі чи дієсловом із постфіксом «-ся» у минулому часі: 船はこの工作場につくられました fune wa kono kousakujyou ni tsukuraremashita Корабель було споруджено у цій майстерні або Корабель споруджувався у цій майстерні. Вибір способу перекладу залежить від стильових особливостей перекладного матеріалу та від того, на чому автор прагне сконцентрувати увагу. Пасивні конструкції, у яких відсутня вказівка на діяча, зазвичай перекладаються неозначено-особовим дієсловом: 私はこれを手伝うようにたのまれました watashi wa kore wo tetsudau you ni tanomaremashita Мене попросили допомогти це зробити. 彼は役所に行くように命令されました kare wa yakusho ni iku you ni meirei saremashita Йому наказали зайти в офіс. Пасивні конструкції, в яких наявна вказівка на діяча, можуть перекладатись дієсловом в активному стані: 私たちの代表団は人々に挨拶されました watashitachi no daihyoudan wa hitobito ni aisatsu wo saremashita Люди вітали нашу делегацію. Потрібно врахувати, що японська пасивна конструкція, може бути перекладена не одним, а двома чи трьома вищезазначеними способами. Вибір повинен обґрунтовуватись стилістичними особливостями самого тексту. Отже, різні станові форми вживаються в різноманітних конструкціях, що дозволяє нам відрізняти дієслівну категорію стану від інших дієслівних категорій, адже стан це граматична категорія, яка найбільш пов язана з синтаксисом. Стан виражає відношення суб єкта до дії: суб єкт виконує дію або підпорядковується їй. У японській мові категорія пасивного стану дієслова є більш поширеною. Переклад пасивних конструкцій японської мови українською здійснюється на основі трансформації значення дієслова. Така трансформація включає в себе як зміну 11

12 синтаксичної будови речення, так і зміну основного значення, його конкретизацію. Існує два способи трансформації: лексичний і лексико-синтаксичний. У першому модифікуються окремі лексичні одиниці, а у другому лексико-семантична та синтаксична структура висловлювання. На основі опрацьованого матеріалу здійснено виділення основних способів перекладу пасивних дієслів японської мови українською. А саме: пасивні конструкції, які японською мовою завжди вживаються з пасивним станом дієслова, і які передають значення нанесення шкоди, збитку, українською мовою зазвичай не перекладаються дієсловом у пасивному стані. Відбувається трансформація, і значення передається активною формою дієслова у минулому часі; семантично аналогічні дієслівні конструкції можуть перекладатись як дієсловом з видозміненою дієслівною зв язкою, так і дієсловом із постфіксом «-ся». Вибір вмотивовується семантикою самого речення; пасивні конструкції, у яких відсутній діяч перекладаються неозначено-особовим дієсловом; конструкції із вказаним діячем у реченні перекладаються дієсловом у активному стані. Вибір повинен спиратись на стилістичні особливості тексту. Окрім цього пасивний стан дієслова вживається в японській мові замість активного у таких випадках: коли активний підмет є невідомим, або його важко окреслити; коли активний підмет навмисне опускається, а основна думка пов язана з пасивом; коли активний підмет не опускається, але автор не бажає його виділяти. 1. Арсламбеков А.И. Категория залога в СПЯ и ЯДА (опыт сопостовительного анализа грамматических категорий в двух близкородственных языках) М.: Акад.наук СССР, ин-т востоковед., с.; 2. Аристов Н.Б. Основи перевода. М.: Наука, с.; 3. Горпирич В.О. Морфологія української мови. К.:Академія, c.; 4. Данилов А.Ю. Японский язык. Страдательний залог. М.: Издательский дом: Муравей Гайд, с.; 5. Зарицький М.С. Переклад створення та редагування. К., с.; 6. Козинская Н.Г. К вопросу о категории состояния в немецком языке // Германское языкознание. Л., с.; 7. Кунихиро Тецуя. Языкознание в Японии. Структурная семантика. 416 с.; 8. Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. М.: Живой язык, с.; 9. Сборник научних трудов. Институт иностранных языков им. Морриса Тореза. Вып Грамматика и перевод. М., с.; 10. Швейцер А.Д. Теория перевода. М.: Наука, с.; 10. 芥川龍之介 あぶの中将軍 - 角川文庫

13 Л. Богдан, Національний університет «Львівська політехніка» 幼児読み物の語彙の特色としての音まね語はじめに幼児読み物の研究分野は 語彙の分野に限らず非常に広範である その研究の中には 国語教育における幼児文学の位置などという社会言語学的な研究もあげられるし 幼児文学の作品に使用された言葉はそれを読んでいる子どもにどんな影響を与えるかという心理言語学的な研究もされている 幼児読み物の語彙については 様々な断面から言語学的な調査研究ができる すでに幼児読み物の語彙を対象として 文学は種類に分け また読者の年令により分類し 使用された語彙の比較的な研究に当たる 言語研究としての «幼児読み物の語彙の特殊性» については現在その方向ではまだ十分に調べられていない 筆者は教育のためでも心理研究のためでもない 新しい «幼児読み物の語彙» の研究が必要だと考えている 私の研究テーマはタイトルに書かれているとおり 全体の語彙の特徴を調べることでなく 音まね語は幼児の一つの語彙の特殊としての課題を明らかにしたいと思っている «幼児読み物の語彙の特殊としての音まね語» という研究テーマは どのような視点から何を考えるべきかということについて明確ではない 最初にその問題点を指摘しておこう 第一には どういう視点から«音まね語» という定義を考えるかということである これまで «音まね語» を問題としたのは 言語学の立場と心理学の立つ場からである 第二には «音まね語» は他の使用語のなかでどのような位置をしめているかということである 幼児の生の話で使用されている音まね語の数を見ると 成長するにつれ だんだん他の自立語に変わっていくが 幼児のころは名詞についで音まね語を多用しているのである 読み物での音まね語の位置は異なるだろう 第三には その音まね語が何を意味しているのか どういう物を音まね語で表現しているのか 幼児読み物は年令段階的としての音まね語の使用という観点から調べることに重点を置く この問いに対して答えを出すためにもう一つの問題点を明らかにしたいと思う まず ここに取り上げるべき «幼児読み物» の範囲ということである «幼児読み物» を大別すると二つに分けられ 幼児のために書かれた物語と児童向きの読み物ということである また 幼児のための読み物では 国語教育の場では教科書 保育の場では童話 童謡 詩 昔話など 芸能の場では漫画のである この研究において 以上に述べたとおり音まね語は幼児の場合には多く使用されるのため «保育の読み物» を取り上げることになり 絵本のも触れることが期待されている 次 «幼児読み物» の «幼児» ということをどう考えるのかが問題である «児童»«少年» など年令を指す用語 «幼稚園児»«小学生» など通学を指す用語があるが これは «幼児» という用語をどうやって使い分けるというのは «幼児読み物» を考える視点の問題であろう 私は «幼児読み物» を «幼児向きの読み物» から «小学生向きの読み物» まで 読み物は幼児の年令に重点としないが 一般的に確立していくと思われる 本研究では 方法的にはこれまで行ってきた語彙研究とは似ているが 音まね語の語彙の一つ一つを意味構造を分析した上で それぞれの意味分野に属する音まね語の性格を考える ここではある時期の幼児読み物の音まね語をまとまりのものとして考えていくということである 13

14 幼児読み物における音まね語の種類と使用の実態研究方法材料としては 絵本 童謡編集 漫画を選んだ 各の本に掲載されている読み物の中での音まね語を調査した 本は種類の分類をしないで 総体の幼児読み物として調査である 音まね語の語彙を採集するに当たっては まず その音まね語を単語単語で記入し それを分類と分析するという方法をとっている アンケート調査 実験的調査ではない どちらかというと帰納的研究方法といえるかもしれない これまで音まね語ということばを使用したが 英語では onomatopoeia 日本語では擬音語あるいは擬声 擬態語といわれている 擬音語は松村明編 日本文法大辞典 (1) によると 次のように定義されている 擬声語は 物の発する音や動物のなき声をまねた語 音を伴わないたんなる状態の描写の擬態語と区別するが 一般には広儀に総称として用いる オノマトぺー 象徴語 写生詞 擬音語ともいう 擬態語は 音には直接関係のない物事の状態や身ぶりなどを描写する擬声語の一つ 狭義の擬声語との区別はあいまいで 中間的なものもある とされている また 泉邦寿 (2) は オノマトペを 外からの能力が聴覚によるものは擬声語であり 視覚 味覚 嗅覚 触覚 そして気分や心理状態を能力とするものは擬態語である と定義している この説は ブルームフィールドが聴覚で聞こえる音をまねた形 (imitative or onomatopoetic forms) となり 他の感覚や心理的感情を象徴的にあらわした形 (symbolic forms) の二つに分類したことによっている 幼児が使用するオノマトペに定義する際には 音まね語 感じ音まね語ということばを使ったほうが幼児が使う生のことばを適切に表しているように思われるので本研究では 以下音まね語 感じ音まね語という言葉を使用する 大久保忠利 (3) は 音まね語について つぎのように呼び分けることにしている いい名づけだからひろまることを希望する と述べている ( 昭和 34 年 ) ことに対して賛成している 音まね語 音の音まね語 ( 音の音まね語のことで一般には擬声語と呼ばれている ) 感じ音まね語 ( 感じ音マネ語は擬態語と呼ばれるものだ ) この言葉でも括れないものもあるが 本研究ではこのようにしておく 幼児読み物の中 音まね語は他の使用語の中で需要な位置を占めている 音まね語は子供向きの読み物は年令的を視れば 幼児向きの本に最も使用されている なぜなら 幼児語は物の性質から言葉がでており 発音しやすい語が多く 子どもにも分かりやすいため よく使用されるというのが一つの理由であろう 小学生向きの本では 音まね語は比較的少ないが «大人の読み物» よりはずっと多いということだ 生の言葉での音まね語と読み物でのと最後のほうが少なく使用するということである その理由は 読み物の場合は 音まね語は主に自立語を重複しているためであるが 生の言葉では逆に自立語の一部という役割をしているというのだ では その音まね語にはどういう意味があるのか 何の物事を音まね語で表現されているのか を見てみよう 幼児が音まね語を習得していく段階という観点調べていくので かたかな表記を採用する それでは 幼児読み物 ( 童謡 絵本の物語 漫画 ) の語彙を調べたうえで 次のように音まね語の分類してみることにする (1) 物の名前を音まねで表したもの ( 幼児語 ) 14

15 (2) 物の名前を音まね語で表したもの (3) 物の名前を感じ音まね語で表したもの (4) 物の音を音まね語で表したもの (5) 動作の音を音まね語で表したもの (6) 状態の印象を感じ音まね語で表したもの (1) 物の名前を音まねで表したもの ( 幼児語 ) 音まね語はいつも物の名前の代わりに使用されるわけではない 名詞の数にも含めてあるので重複しいる場合も多いが それは強調するためのか 分かりやすくするためのである ゴーゴー電車のことで ゴンコーもある シュポシュポ ポッポッポ歌から得て 汽車を指す ニャー またねこニャーニャーもある ブーブー自動車を表す ポンポンおなかのこと ワンワン 犬のこと (2) 物の名前を音まね語で表したものこの中には家での用具を指す音まね語が多い ガーごみ屋さん自動車で来る ガーガー掃除機の音 ガーガーガーブルドーザーを示す カタンカタン時計のこと コンコン咳 また風邪をひいている意 ジャージャーお風呂のお湯のこと ピーポーピーポー救急車 ( 絵本には救急車の屋根に赤色灯が画かれる ) (3) 物の名前を感じ音まね語で表したものこの種類は少ない 殆どの語彙は幼児向きの絵本から得た 物の名前を知らなかったり 子どもにとって難しそうな名前のものを生の言葉から取り 絵のふきだしに書かれている これは物の印象から付けられた感じ類である キラキラ キラコーンクリスマスの飾り物を示す チュースキ具 そりのこと (4) 物の音を音まね語で表したもの外界の音を示すのによく使用されている ジャージャー水が流れている音 カタンカタン椅子を揺する音 ガタン ガタンゴトン汽車がレールのつき目で出す音 ガチャン自動車と自動車がぶつかった音 カランカラン戸外の扉が風になる音 ギーギー掃除機の音 ゴー外の物の音 ピンポンピンポン玄関のブザーの音 15

16 16 ブンブン ピュンピュン飛行機の音 (5) 動作の音を音まね語で表したもの子どもは動詞の獲得が遅い ( 前田 紀代子 ) ということで それをカバーするためか 動作を音まね語 で表現するという特色がみられる そのため 幼児読み物に使用される音まね語は この類に入るものが多い 動詞を指す音まね語は この動詞と同時に書かれる場合が多い ウェーン泣く 自動車が走りながらウーウー ガーン ガンものがぶつかるという意 物が転びながらゴーまたゴン ダーボン物を投げながら ピューン高いところから飛び降りるの意 ピューピューピュー乗り物が走るの意 フーフッ吹く またプップッ誕生ケーキの上のロウソクを消しながら ポイ捨てる意 ポッポッポッ (1) 前出 これは汽車が走れながら (6) 状態の印象を感じ音まね語で表したもの状態を表す音まね語は大人の言葉の模倣であるが 大人の擬態語もここにある (3) と同様に少ない 印象や状態を言葉で表現するには 高度の能力が必要であるようだ アーン口を開けて何もないと示す ギー ギーギー (4) にもある 赤い血が出るの状態 グー怒っているの状態を示す ビジョビジョぬれている状態 ベタベタ手が汚れていることを示す上記に述べたことから次のよう言える 音まね語の特色を見ると (5) の 動作を音まねで が一番多く 次は (4) 物の音を音まねで で 3 番目が (2) の 物の名前を音まねで である (5) の 動作を音まねで が多いのは 幼児は動詞を理解しにくいので 読み物でも音まね語で代用している また動詞の意味を分かりやすくするため重複しているのではないかと考える 次に多い (4) であるが 外界の音を音まねで 幼児は自然現象の風が出す音 雨がふる音 水の流れる音などに関するものの内言語 ( 音声や文字となり現れない言語 音を出さず考え事をする ) ができないから外言してしまうのである この音まね語の種類は子どもの思考の特色の現れであると考えられる 3 番目に多く使われる (2) は 物の名前を音まねで言うもので ものは知っているかもしれないが名前はまだ言いにくく そのものの側面から表現されているのであろう (1) にはいわゆる母親の使う育児語が入っている 育児語の中には音まね語が多い 幼児が発音しやすい音になり その音を繰り返す語が多いので自然に子どもも使用するようになる ある音まね語は一つの語を色々な意味内容に使っているということである ジャージャー は 風呂のお湯という物の名前と 水が流れている動作のことの二つの意味を持っている ポッポッポ ギーギー も同様である しかし 状態や感じを表現する語が少ない この種の副詞や形容動詞の語彙が少ないのと一致している 年令過程の一側面として音まね語をみてきた 予想したとおり 音まね語は幼児向きの本には豊富に用いられているが これは 人間は能力を幼いときから活用し コミュニケーシ

17 ョンの手段としているからではないだろうか 原始の人は音まねや身振りでコミュニケーションを行っていたそうであるが ここに言語の原型がみられるのである この結果から 幼児読み物に使用される音まね語は多様な役割を果たすと判断できる 音まね語は比較的多く使われている 大人向きの読み物に使われるオノマトぺーの用法においては 他の語彙と同様であり つまり限定した語義のために使用するということである これに対して 幼児読み物の音まね語の場合は もちろん 同様の用法もあるが 語義を取り上げ その語の代わりか あるいは 一緒に使われるという特殊な用法がある また 動作や音響を概念化しないで 直感的に表現しようとする 聴覚化した表現は 原始化の一つの現れである 終わりに幼児の語彙 幼児の読み物についての研究を調べたうえで 以上 語彙の特色としての音まね語についての調査結果を報告した 使用された音まね語の種類とその使用語の意味 すなわち音まね語がどういう状況で どういう意味を持ったか述べてきた 幼児読み物に使用されている音まね語の特色は以下のように言える 比較的多く使われている まだ 分かりにくい自立語とともに使って 重複する 自立語の代わりに使用し 感じ 状態 動作 物の名前 音を表す 幼児読み物は年令段階からみれば 幼児向きの読み物に一番多い音まね語を考えるということは 幼児読み物での語彙の一つの重要な部分として考えなければならないということを主張しておきたい 今回の研究では 音まね語やオノマトぺの定義では 一般的な傾向を述べたが ここで取り上げた事例だけでは不十分であろう この用語の語義においても言語の流動的な面を考えるとすれば 幼児読み物での «音まね語» か «オノマトぺー» かという語彙の部分を考えるような立場が必要となろう なぜかというと 実際の音まね語活動の範囲とオノマトぺー活動の範囲とは異なるかもしれないと思われるからだ しかし そのような問題点を含めて 次に検討するために今回の研究は資料としての意味を持つと考えている 1. 松村明編 日本文法大辞典 - 明治書院. 2. 泉邦寿 オノマトぺー 日本語の語彙と表現 - 日本語講座 4 大修館 大久保忠利 日本文法と言語の理論 - 秋社 矢田部達郎 幼児の言語 - 創元社 恩田逸夫編 日本の幼児文学 - 秀英出版昭和 大久保愛 幼児言語の研究 - あゆみ出版 前田富祺 前田紀代子 幼児の語彙発達の研究 - 武蔵野書院昭和 前田富祺 前田紀代子 幼児語彙の総合的発達の研究 - 武蔵野書院 坂本一郎 幼児読み物の語彙 子ども読書と言語生活 / 早川元二 子どもと流行語 子ども読書と言語生活 / 山田巖雄 保育絵本の評価 子ども読書と言語生活 / 国語教育研究室 漫画の趣味と理解 子ども読書と言語生活 /5. 17

18 18 О. Врубель, Київський національний лінгвістичний університет «ВАСЕЙЕЙГО» ЯК ФЕНОМЕН ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ У ЯПОНСЬКІЙ МОВІ У складі лексики кожної мови певний відсоток складають запозичення із інших мов. Деякі із них втрачають своє іншомовне забарвлення, та деякі, все ж таки, зберігають свою фонетичну, граматичну чи семантичну незвичайність та залишаються чужорідними. Відомо, що японська мова є однією з таких, що найактивніше залучають запозичену лексику до свого складу. Особливо різке зростання кількості запозичень можна спостерігати в останні кілька десятиліть. На етапі становлення Японії як сучасної індустріальної держави, почалося масове запозичення слів з інших мов і ці запозичення отримали назву гайрайго та увійшли в мову, зазнавши певних фонетичних змін. Останнім часом можна спостерігати широке поширення запозичень із західних мов і проникнення їх у пласти загальновживаної лексики, що робить їх незамінною складовою мови. У японській мові питання гайрайго, тобто запозичень із західних мов, загалом досить добре досліджене. Однак важливість постійних досліджень зумовлена безперервністю та динамічністю даного процесу, появою все нових тенденцій, таких як, наприклад, «васейейго», що стали об`єктом нашого дослідження. Навіть постійно зростаючий інтерес до вивчення японської мови в Україні, на жаль, не забезпечує достатнього висвітлення даної теми в українській японістиці. Таким чином, особиста зацікавленість з одного боку, а з іншого відсутність будь-яких досліджень із даної тематики, та феномену «васейейго» зокрема, обумовили актуальність нашого дослідження в рамках якого ми спробуємо розв`язати низку таких завдань: розглянути особливості «васейейго» в системі японських запозичень; детально розглянути трансформації форми та значення в межах «васейейго» (появу нового значення, його звуження та розширення, скорочення слів та утворення нових, що не мають паралелей у мові- джерелі запозичення, абревіатури); порівняти позитивні та негативні сторони даного явища. Незважаючи на всю свою очевидну відміннiсть (запис іншим алфавітом, наявнiсть звуків, не характерних для власне японських слів), гайрайго є повноправними словами японської мови і тому досить активно розвиваються не залежно від мови- джерела запозичення. Ці слова можуть запозичуватися безпосередньо або ж бути результатом поєднання вже запозичених елементів. Часто можна спостерігати у них появу нового значення, яке відсутнє у англійського аналога; звуження або навпаки розширення значення; активний процес скорочення; формування нових слів та словосполучень із наявних запозичених елементів, які не мають паралелей у мові запозичення. Усе це і є прикладами такого феномену як «васейейго» ( 和製英語 Japanese-style English), тобто незалежного від англійської (як джерела запозичення) розвитку гайрайго в межах японської мови. Таким чином, васейейго це псевдоангліцизми, слова та конструкції, яких не існує в англійській мові, але які наче б то є калькою із неї. Наприклад, в японській мові існує слово アフターファイブ, утворене від англійського словосполучення «after five» (дослівно «після п`яти») і яке вживається у значенні «після роботи». Однак це не є калькою з англійської мови, оскільки в ній немає аналогічного словосполучення.

19 У західній лінгвістиці на позначення васейейго з`явилися терміни «Engrish» та «Japlish», утворені поєднанням англійських слів Japanese i English. Васейейго можуть виражатися у різноманітних формах трансформації форми та змісту слова. Ішівата Тошіо, наприклад, у своїх роботах наводить та розглядає наступні із них. Перш за все, це поява нового значення, що можна проілюструвати наступним прикладом. Кондиціонер у Японії найчастіше називають クーラー, хоч англійське слово «cooler», від якого воно було утворене, і не має такого значення. Цікавим є факт, що американці, які довгий час прожили у Японії, починають іноді сприймати це слово як власне англійське. Ще однією трансформацією значення слів в межах васейейго є його звуження. Яскравим прикладом цього може послужити слово アイデア, що було утворене від англійського «idea». Японський варіант має більш вузьке значення, оскільки вказує лише на хорошу, розумну ідею. Англійський же аналог не має таких обмежень чи уточнень, і тому передає ширше значення ідеї, думки, наміру. Протилежним до звуження значення є процес його розширення у порівнянні із мовою-джерелом запозичення. Його можна прослідкувати на прикладі слова ジュース, що утворилося від англійського «juice» сік. Останнє вказує виключно на фруктові чи овочеві соки, в той час як японський аналог передає більш широке значення «безалкогольні, прохолоджуючі напої». Також в межах васейейго можна спостерігати і трансформацію форми слова. У сучасній японській мові прослідковується чітка тенденція до спрощення, а саме скорочення запозиченої лексики. Таким чином довгі, складні слова зазнають певни формальних змін. Можна виділити три основних способи скорочення: а) скорочення першої чаcтини слова чи словосполучення (наприклад, від словосполучення ラウドスピーカ (англ. «loud speaker» гучномовець) шляхом скорочення утворилося слово スピーカ, a від слова ホットドッグ (англ. «hot-dog») утворилося скорочення ドッグ ); б) скорочення серединьої частини слова (наприклад, від словосполучення バックグラウンドミュージック (англ. «backgroung music») шляхом скорочення утворилося слово バックミュージック ); в) скорочення кінцевої частини слова (наприклад, від слова アイスクリーム (англ. «icecream») шляхом скорочення було утворено слово アイス, a від слова フロントデスク (англ. «front desk») утворилося скорочення フロント ). В окремих випадках можна навіть спостерігати утворення нових слів, що не мають паралелей в мові запозичення. До васейейго належать і слова, які мають чітко виражені характеристики запозичень, однак не є ними, оскільки були «штучно» створені для вираження певних понять та явищ. Так, наприклад, слово «nighter» не фіксується в англійській мові, але в японській присутня така лексична одиниця гайрайго як ナイター, що означає «матч при штучному освітленні». Словосполучення ハローワーク означає «центр зайнятості», в той час як в англійській мові таке значення передається виразом «job centre»; ライブハウス, що означає «бар, у якому грає жива музика», в англійській мові виражається цілою фразою «bar with live music». Ще одним прикладом цього є утворення повнозначних гайрайго із слів, що у мовіджерелі запозичення є службовими або неповнозначними. Наприклад: マルチな від англ. «multi», オーバーな від англ. «over», トゥマッチな від англ. «too much». Такако Томода до васейейго відносить і абревіатури утворені на основі англійських слів. Наприклад, «CM» абревіатура, що була утворена від англійського слова «commercial». Вона використовується у тому ж значенні, але не має аналога в англійській 19

20 мові. Ще одним яскравим прикладом даного явища є абревіатура «DPE», яка була створена на основі трьох англійських слів: «developing» проявка, «printing» друк та «enlarging» збільшення. Абревіатура використовується у значенні «проявка фотоплівки, фотопослуги», однак англійським еквівалентом є «developing photografic film». З усього видно, що васейейго є досить складним і багатосторіннім явищем, тенденцією справді вартою уваги дослідників. Однак такий її багатогранний характер нерідко стає причиною дискусій щодо доцільності та впливу васейейго на японську мову взагалі. Багато дослідників, що займалися проблемою васейейго в японській мові, звертають увагу на те, що це не просто копіювання слів з англійської, а надання їм нових відтінків і значень. Едвард Сайденстікер називає гайрайго свідченням життєздатності японської мови, Джеймс Стенлоу здатності до запозичення, у якому англійська мова є стимулом для створення нових слів [Tomoda 2005, 120]. Тобто гайрайго є продуктивним засобом лексичного збагачення японської мови на базі іноземних (в основному англійських) слів, що в свою чергу стало результатом великої кількості і васейейго. Ямада Масашіге стверджує, що японці є дуже креативними, скорочуючи та комбінуючи англійські слова у різні способи. А деякі дослідники розглядають використання запозичень з англійської як спосіб самовираження, створення дуже індивідуалістичних висловлювань. Б.Хофер та Н.Хона, наприклад, як аргумент наводять використання запозичень у грі слів [Tomoda 2005, 121]. Однак деякі дослідники, а саме Ю. Цушіма та Т. Аракі, які навпаки критикують і навіть висміюють васейейго за його неправильне використання англійських слів. Оскільки у деякий запозиченнях значення збігається із їх відповідником у мові оригіналу, а у деяких ні, це може призвести до певної плутанини. Адже така семантична зміна ускладнює вживання запозичень для тих, хто вивчає японську мову як іноземну та для самих японців при вивченні англійської мови. Г.Кей вказує на дві можливих причини таких радикальних змін у значенні. В першу чергу це нерозуміння тонкощів англійських слів. Другою ж причиною є низька культурна мотивація для збереження оригінального значення [Olah 2007, 180]. Таким чином, проаналізувавши особливості васейейго в системі японських запозичень, ми дійшли наступних висновків: Васейейго справедливо можна назвати феноменом японської запозиченої лексики, оскільки вони становлять групу слів, які автономно від мови-джерела запозичення пройшли ряд семантичних чи формальних змін в межах мови-реципієнта. У васейейго, як сучасної тенденції, що впливає на розвиток японської мови взагалі, присутні як позитивні, так і негативні сторони, що робить її цікавою для науковців і водночас такою, що потребує більш поглибленого вивчення. 1. Daulton F.E. Japan s Built-in Lexicon of English-based Loanwords. Multilingual Matters LTD, P.; 2. Olah B. English Loanwords in Japanese: Effects, Attitudes and Usage as a Means of Improving Spoken English Ability // 文京学院大学人間学部研究紀要 Vol.9, No.1, 2007 P ; 3. Tomoda T. The loanword (gairaigo) influx into the Japanese language: contemporary perception and responses: PhD thesis. University of New South Wales, P.; 4. Ujie Y. Adoption of Culture-tied Concepts in Japanese Society: Concepts fostered by English-based culture ( 1434_gobun_pdf/1434_gobun_pdf_papers/1434_gobun-papers_10/gobun_10_07_ ujiie.pdf); 5. 石綿敏雄外来語の総合的研究. 東京 : 東京堂出版 P. 20

21 О. Горошкевич, Львівський національний університет імені Івана Франка Комунікативно активні соматичні фразеологізми сучасної японської мови на позначення емоційних станів людини (результати анкетування) В лінгвістичній науці існує думка про те, що «дослідження того, як складаються семантичні особливості лексичних одиниць і їх класів в мовній здатності носія мови можливе лише одним шляхом експериментальним» [Шахнарович 1991, 99]. Аналіз текстів або даних лексикографічних джерел це аналіз результатів мовленнєвої діяльності, відчужених від людини-мовця, орієнтованих на норму, на вияв спільного стандарта. Матеріал, отриманий від інформантів-носіїв мови, дозволяє, на відміну від текстових даних, робити висновки про мовну компетенцію носія мови щодо специфіки вживання цього матеріалу. Соматична фразеологія, що є предметом нашого аналізу, як прагматично маркована частина лексичного складу мови має обмежені сфери вживання, в деяких функціональних стилях (науковому, діловому) не використовується зовсім. Найприроднішими сферами для вживання фразеологізмів є, на нашу думку, усне неформальне мовлення та художня література. Проте і в природніх для використання фразеології сферах останнім часом спостерігається тенденція до її скорочення. Наявність такої тенденції в японській мові констатує дослідник соматичної фразеології Тацукава Сьодзі [Тацукава 2000, 7] З метою виявлення фунціонально активної частини соматичної фразеології на позначення емоційних станів людини проведене анкетування, основними завданнями якого були: 1) з наведеного масива інформації, визначеного на основі опрацювання лексикографічних джерел, виокремити функціонально найактивніші одиниці; 2) виявити відмінності у виборі тих чи інших мовних одиниць залежно від статі та віку мовця; 3) виявити сферу комунікації (усне мовлення чи письмова комунікація), для якої, з точки зору інформанта, є доречним вживання зазначеного виразу; 4) визначити, якій комунікативній ролі (я-ти-він) і статусу (вищий-нищий), на думку інформанта, можна приписати ознаку чи емоційний стан, що номінується соматичним фразеологізмом; 5) отримати відповідь про частотність вживання соматичних фразеологізмів у мовленні інформантів. Експеримент здійснений з метою емпіричної перевірки гіпотези про те, що соматична фразеологія використовується частіше в усному спілкуванні, ніж в письмовій комунікації, а також не використовується щодо характеристики другої особи, вищої за статусом. В якості експерементального матеріалу було використано 39 фразеологізмів, які представляють ідеографічне поле «почуття, емоційні стани». Інформантам було запропоновано з наведених фразеологізмів зазначити ті, якими вони послуговуються, або ж навести свої приклади. 21

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) 1 Зміст завдання та правильна відповідь Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. В. Ковтун ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ

More information

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Випуск 197. Том 209 УДК 811.111 243 374 Стрельчук Я. В. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розкрито важливість розширення потенційного словника

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 6 з дисципліни Математична лінгвістика

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД

АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД УДк 811.161.2'367.52 АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД Чейлитко Наталія Геннадіївна, канд. філол. наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка Стаття

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М.

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М. Чеботарьова Ірина Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) Рецензент доктор педагогічних наук,

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УДК 811.161.2-139 С. Є. Пасечник Миколаївський державний гуманітарний університет імені П. Могили МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглядається структура

More information

Карабан В.І. Частина I. Граматичні труднощі ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ TEMPUS

Карабан В.І. Частина I. Граматичні труднощі ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ TEMPUS Карабан В.І. ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Частина I Граматичні труднощі TEMPUS Флоренція - Страсбург - Гранада - Київ 1997 КАРАБАН В ячеслав

More information

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 1-річної

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

Програмний комплекс користувача ЦСК

Програмний комплекс користувача ЦСК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЄААД.00021-13-ЛЗ Підп. та дата Програмний комплекс користувача ЦСК Версія 1.3.1 Інв. дубл Настанова оператора Підп. та дата Взам. інв. Інв. ориг. Харків 2012 р. 2 АНОТАЦІЯ Даний документ містить

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ УДК 657:471 Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Ділова українська мова

Ділова українська мова МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ В. Л. Красюк Ділова українська мова Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене і доповнене Черкаси 2002 УДК 651.74/75:808.3(07)

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016»

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» 1. Загальні положення 1.1. Організатор Акції Фізична особа- підприємець ФОП Скорик А.Г. (надалі Організатор). 1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі Правила)

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір АЛГЕБРА Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» 009 УДК 7:5 ББК.я7 М5 Рекомендовано

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ УДК 378.14:371.134: [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ У статті розглянуто сутність змісту освіти. Обґрунтовано відмінність між поняттями «інформація»

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. мета завданнях.

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. мета завданнях. Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність 1. Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. 2. Суб єкти та об єкти соціально-педагогічної діяльності. 3. Функції соціально-педагогічної

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) За підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко (7 годин на тиждень 1 ) м Тема уроку Дата Добукварний період 1. Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний

More information

- 3 - Структура мови VHDL

- 3 - Структура мови VHDL 23-3 - Структура мови VHDL вони поміщаються в одинарні лапки, наприклад: a b ; > 2.5. Рядки На відміну від Pascal у VHDL рядки поміщаються не в одинарні, а в парні лапки, наприклад: Рядок 1 Вивчаємо VHDL

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

Початковий курс програмування Visual Basic Зміст. Вступ. 2. Урок 1. Що таке Visual Basic? Урок 2. Що може Visual Basic?... 4

Початковий курс програмування Visual Basic Зміст. Вступ. 2. Урок 1. Що таке Visual Basic? Урок 2. Що може Visual Basic?... 4 Початковий курс програмування Visual Basic Зміст Вступ. 2 Урок 1. Що таке Visual Basic?... 2 Урок 2. Що може Visual Basic?... 4 Урок 3. Інсталяція та налаштування Visual Basic... 4 Урок 4. Для тих, хто

More information

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею.

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв язного мовлення. Закріплення вивченого про

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Басюк ТМ, УДК 7: ТМ Басюк Національний університет Львівська політехніка, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Проаналізовано основні труднощі,

More information

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ Вікові групи спортсменів згідно з правилами Міжнародної федерації: молодші юнаки, дівчата: до 15 років; юнаки, дівчата: 15-16 років; юніори, юніорки: 17-18 років; молодь

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання

More information

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України ВІСНИК Центру суддівських студій інфор маційний бюлетень МОНIТОРИНГ ДОСТУПНОСТI, ЕФЕКТИВНОСТI ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТI ПРАВОСУДДЯ В УКРАIНI Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України Проект

More information

Національні Стандарти Оцінки

Національні Стандарти Оцінки Національні Стандарти Оцінки (проект) Проект Національних Стандартів Оцінки підготовлений Українським Товариством Оцінювачів на заміну діючим НСО. Склад Робочої Групи: МАРКУС Я.І., НАЗИРОВА В.П., РОМАСЕНКО

More information

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ УДК 005.32:331.101.3 Севастьянов Р.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Вельчева І.А. Запорізька державна інженерна академія via_lina@mail.ru МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ

More information

Сьогодні ми розглянемо такі питання:

Сьогодні ми розглянемо такі питання: Сьогодні ми розглянемо такі питання: Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl Згадаємо основні функції табличного процесора Основні об єкти Ехсеl та їх властивості Основні елементи інтерфейсу

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 4 КЛАС

УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 4 КЛАС УДК 37.016 ББК 74.263 В67 В67 Володарська М. О., Мазурок Г. П., Пілаєва О. М. Усі уроки української мови. 4 клас. Х. : Вид. група «Основа», 2015. 400 с. (Серія «Усі уроки в початковій школі»). ISBN 978-617-00-2379-7.

More information

Ключові слова: задачі на доведення, властивості, обернені теореми, ознаки прямокутного трикутника.

Ключові слова: задачі на доведення, властивості, обернені теореми, ознаки прямокутного трикутника. Didtis of mthemtis: Problems nd Investigtions Issue # 38 01 ОЗНАКИ ТА ОБЕРНЕНІ ТЕОРЕМИ ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА ОА Кадубовський канд фіз-мат наук доцент ВІ Ірза студентка ДВНЗ «Донбаський державний педуніверситет»

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА УДК 32:34 О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА Досліджено сутність поняття суспільне благо, його вплив на сучасну політичну практику. Проаналізовано

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ 4 ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ Тема Номери вправ Точки та прямі 1-3 Відрізок і його довжина 4-16 Промінь. Кут. Вимірювання кутів 17-34 Суміжні та вертикальні кути 35-48 Перпендикулярні прямі 49-53 Рівні

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка УДК 81'373.1 УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглядаються етапи укладання частотного

More information

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Pascal 7.0 і Delphi) І.М. Лукаш Проблема інтелектуального

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ М.В. Романов ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ навчальний посібник Х а р к І В «п р а в а л ю д и н и» 2 0 1 2 ББК 67.5 Р 69 Художник-оформлювач Борис Захаров Р 69 Романов М.В. Звільнення

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕНОСНОГО ВЖИВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕНОСНОГО ВЖИВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА УДК 81.3665 Любов Власенко (Херсон) ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕНОСНОГО ВЖИВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА У статті розглянуто транспозиційний потенціал способових та часових форм дієслова. Звернено

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» 1. Основні положення 1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Visa #маленькіперемоги та великий подарунок» з платіжною карткою

More information

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О. В. Колесников ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2-ге видання, виправлене та доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр 3.2.1. Вікно Форма В MS Excel 2003 користувачеві надається можливість створювати й редагувати бази даних за

More information

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА Знищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 89. 90 та 145 КК. Знищенням визнається повне зіпсування

More information

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МСБО 39 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МЕТА 1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових

More information

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ УДК 379.825(7.011) Калініна Л.А. ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ У статті розглядаються особливості методу арт-терапії, зокрема

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

Visa Classic "Разом за життя", MasterCard PayPass. PayWave, MasterCard Mass PayPass, Visa Lady`s Club Smart

Visa Classic Разом за життя, MasterCard PayPass. PayWave, MasterCard Mass PayPass, Visa Lady`s Club Smart Оформлення полісу медичного страхування для подорожей за кордон Підключення до консьєржсервісу Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка (приватні картки) Тарифи стягують у національній валюті

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016р. Проект Формування спільної ідентичності громадян України в нових

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Матвієнко О.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Особистість, у першу чергу характеризується своїми відносинами з оточуючим світом і суспільством, різними людьми.

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи м. Київ 2013 Сторінка 2 з 11 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ... 4 3. УМОВИ ОТРИМАННЯ

More information

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР УДК 519.14 Коваленко І. І., Передерій В. І., Швед А. В. ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР У статті розглянуто основні положення теорії графодинамічних систем

More information