ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15"

Transcription

1 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci skupina 134 (1342,) riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár ods. 2, 2 ods. 6 a 7 4 ods. 4 a 5 lekári - špecialisti v zdravotníctve skupina 2211, 2212 všeobecní lekári lekári špecialisti lekár bez špecializácie lekár - hlavný hygienik, regionálny hygienik skupina 1112 lekár - manažment v a.s. skupina 1120 foniater B01 zubný lekár 6 7 riadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekár ods. 2, 2 ods. 6 a 7 7 ods. 4 zubní lekári skupina 2261 zubný lekár bez špecializácie zubní lekári so špecializáciou C01 farmaceut 9 10 riadiaci zdravotnícky pracovník - farmaceut ods. 2, 3, 4, 5, 2 ods. 6 a 10 ods. 2 farmaceuti skupina 2262 farmaceut bez špecializácie farmaceut so špecializáciou D01 sestra riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra ods. 2, 2 ods. 6 a 7 12 ods. 4 sestra - špecialisti v ošetrovateľstve skupina 2221 špecialisti v ošetrovateľstve sestra bez špecializácie (lôžkové odd.) zdravotné sestry skupina 3221

2 ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka riadiaci zdravotnícky pracovník - pôrodná asistentka ods. 3, 2 ods. 6 a 7 15 ods. 4 pôrodná asistentka - špecialisti v pôrodníctve skupina 2222 špecialisti v pôrodníctve pôrodná asistentka bez špecializácie (lôžkové odd.) pôrodné asistentky skupina 3222 pôrodná ambulantná asistentka G01 fyzioterapeut riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut ods. 2, 2 ods. 6 a 7 18 ods. 4 fyzioterapeuti skupina 2264 fyzioterapeut bez špecializácie fyzioterapeut so špecializáciou G03 verejný zdravotník riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník (hygienik) ods. 2, 2 ods. 6 a 7 21 ods. 4 špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci skupina 2263 verejný zdravotník bez špecializácie verejný zdravotník so špecializáciou F03 zdravotnícky laborant riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant ods. 2, 2 ods. 6 a 7 24 ods. 5 laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii skupina 3212 zdravotnícky laborant bez špecializácie

3 zdravotnícky laborant so špecializáciou G08 asistent výživy riadiaci zdravotnícky pracovník - asistent výživy ods. 2, 2 ods. 6 a 7 27 ods. 4 špecialisti na výživu a dietetiku skupina 2265 asistent výživy bez špecializácie asistent výživy špecialista v liečebnej výžive G07 dentálna hygienička dentálna hygienička G05 rádiologický technik riadiaci zdravotnícky pracovník - rádiologický technik ods. 2, 2 ods. 6 a 7 31 ods. 4 rádiologický asistent G02 zdravotnícky záchranár riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár ods. 2, 2 ods. 6 a 7 33 ods. 3 zdravotnícki záchranári skupina 3258 zdravotnícky záchranár bez špecializácie zdravotnícky záchranár so špecializáciou zdravotnícky záchranár OS H01 zubný technik zubný technik F05 technik pre zdravotnícke pomôcky technik pre zdravotnícke pomôcky H02 optometrista špecialista v optometrii

4 F04 farmaceutický laborant farmaceutickí laborant skupina 3213 farmaceutický laborant bez špecializácie farmaceutický laborant so špecializáciou G09 masér masér v zdravotníctve H03 očný optik očný optik H04 ortopedický technik ortopedický technik G04 zdravotnícky asistent zdravotnícky asistent skupina 3256 zdravotnícky asistent bez špecializácie zdravotnícky asistent so špecializáciou G10 sanitár sanitár I01 logopéd klinický logopéd I02 psychológ riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ ods. 2, 2 ods. 6 a 7 psychológovia a psychoterapeuti skupina 2634 psychológ bez špecializácie psychológ so špecializáciou I04 liečebný pedagóg 59 60

5 špecialista v liečebno-výchovnej starostlivosti (bez špecializácie alebo so špecializáciou) I05 fyzik fyzici skupina 2111 I02 laboratórny diagnostik riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik ods. 2, 2 ods. 6 a 7 66 ods. 4 laboratórny diagnostik Vzhľadom na spoločný kód so zdravotníckym laborantom, zaradia sa laboratórni diagnostici kvôli rozlíšeniu pod kód odborný pracovník v zdravotníctve inde neuvedený (nepoužívať pre nich kódy ) (môže ísť o povolania zo skupiny 211, 213, 321) Kód Pre účely štatistického sledovania osobitne sledovať Pôvodné kódy v M2 údaje za nasledovné zdravotnícke povolania: A01 lekár A_LE B01 zubný lekár B_ZL C01 farmaceut C_FA D01 sestra D_SE E01 pôrodná asistentka E_PA F03 zdravotnícky laborant F_LA F04 farmaceutický laborant F_LA F05 technik pre zdravotnícke pomôcky F_LA G01 fyzioterapeut G_AS_II G02 zdravotnícky záchranár G_AS_II G03 verejný zdravotník G_AS_II

6 G04 zdravotnícky asistent G_AS_II G05 rádiologický technik G_AS_II G07 dentálna hygienička G_AS_II G08 asistent výživy G_AS_II G09 masér G_AS_II G10 sanitár G_AS_I H01 zubný technik H_TE H02 optometrista H_TE H03 očný optik H_TE H04 ortopedický technik H_TE I01 iný zdravotnícky pracovník - logopéd I_IZ I02 iný zdravotnícky pracovník - psychológ I_IZ I02 iný zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik I_IZ I04 iný zdravotnícky pracovník - liečebný pedagóg I_IZ I05 fyzik I_IZ Skupiny zamestnaní J03 THPI - podľa vykonávanej činnosti (THP povolania Do kategórie THP I (resp. kat.thp II) sa presunú pedagogickí nevyžadujúce vysokoškolské vzdelanie) J_TH_I pracovníci I (so stredoškolským vzdelaním) - predtým kód THPII - podľa vykonávanej činnosti (THP povolania L_PP_I J04 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie) J_TH_II K01 robotnícke povolania K_RP L02 vysokoškolskí učitelia (predtým pedagogický pracovník II) L_PP_II iba SZU M01 pracovník vedy, výskum a vývoja I M_V_I M02 pracovník vedy, výskum a vývoja II M_V_II M03 pracovník vedy, výskum a vývoja III M_V_III Z01 politická funkcia Z do THP sa zaradia aj kódy z SK ISCO-08 - skupina odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdravotného poistenia

Rekonštruované nariadenie 296/2010 Z.z.

Rekonštruované nariadenie 296/2010 Z.z. Rekonštruované nariadenie 296/2010 Z.z. (o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných

More information

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Meno a Priezvisko: Viera Rusnáková Adresa: Pod Lipovým 49, 841 07 Bratislava Telefón/fax/e mail: +421 02 59370 169 viera.rusnakova@truni.sk Štátna príslušnosť: slovenská Dátum narodenia:

More information

Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine

Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine Page 1 of 2 DMS-No./Version Valid from / Valid until See signature / 2015-07-09 Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine M AQUET This annex

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

KRITÉRIÁ PRE UZNANIE ROVNOCENNOSTI VZDELANIA SESTRY V EURÓPSKEJ ÚNII

KRITÉRIÁ PRE UZNANIE ROVNOCENNOSTI VZDELANIA SESTRY V EURÓPSKEJ ÚNII KRITÉRIÁ PRE UZNANIE ROVNOCENNOSTI VZDELANIA SESTRY V EURÓPSKEJ ÚNII 1 Tkáčová Ľ., 1 Wiczmándyová D., 1 Trnavská univerzita, FZaSP, Katedra ošetrovateľstva Abstrakt Transformácia vzdelávania sestier zo

More information

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anatómia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo.

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anatómia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. TEM ATICKÝ REGISTER alergológia - Alergie (C 3106) - Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL (C 3068) - Klinická imunológia a alergológia (C 2659) anatómia - Clinical anatomy (C 2600) anesteziológia

More information

MEDZINÁRODNÁ DEFINÍCIA pôrodnej asistentky Definition of the Midwife

MEDZINÁRODNÁ DEFINÍCIA pôrodnej asistentky Definition of the Midwife MEDZINÁRODNÁ DEFINÍCIA pôrodnej asistentky Definition of the Midwife Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Mezinárodná konfederácia pôrodných asistentiek (ICM) a Medzinárodná federácia gynekológov a

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

SLOVAKIA MUTUAL RECOGNITON OF QUALIFICATIONS (COMPETENT AUTHORITIES, LIST OF REGULATED PROFESSIONS, CONTACTS)

SLOVAKIA MUTUAL RECOGNITON OF QUALIFICATIONS (COMPETENT AUTHORITIES, LIST OF REGULATED PROFESSIONS, CONTACTS) SLOVAKIA MUTUAL RECOGNITON OF QUALIFICATIONS (COMPETENT AUTHORITIES, LIST OF REGULATED PROFESSIONS, CONTACTS) I. THE GENERAL SYSTEM (Directive 89/48/EEC, Directive 92/51/EEC, Directive 99/42/EEC) II. SECTORAL

More information

Gepamed s.r.o. XXXII. Výročná konferencia SSVPL - Workshop - Neodkladná podpora životných funkcií

Gepamed s.r.o. XXXII. Výročná konferencia SSVPL - Workshop - Neodkladná podpora životných funkcií Gepamed s.r.o. XXXII. Výročná konferencia SSVPL - Workshop - Neodkladná podpora životných funkcií Študijný program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Téma: Základná neodkladná resuscitácia

More information

Ž Ž Ň Ň Č ú Ď Ř Á Ó ž ž Ú ž ž Ň Á Š ž É Á Ň Ň Ň ú Ú Š Ó ž Ř ú Á ž Ď ú ú Ú Ú Ň Ž Á Ž Ž Á Ž Č É Ó Á Ž Ž Ř Ž Ř Ž Ř Ž Ř Ž Ž Ř Ž Ž Ž Ř Ž Ž Ž Ž Ř ú Ž Ž Ř Ý Š Ď ž Ý ž Ý Ď Ď Ž Á ú Š Á ž Ď ŽŽ Š Á Ň Ý ž Ď ú Č Ú

More information

2) Based on the information in the table which choice BEST shows the answer to 1 906? 906 899 904 909

2) Based on the information in the table which choice BEST shows the answer to 1 906? 906 899 904 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) Multiplying a number by results in what type of. even. 0. even.,0. odd..,0. even ) Based on the information in the table which choice BEST shows the answer to 0? 0 0 0 )

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi 23. listopadu 2011 Opava Slezská univerzita v Opavě

More information

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM OBSAH 3/2002 V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM V. DOČKAL - M. ŠPOTÁKOVÁ: Desať rokov činnosti Detského centra VÚDPaP 197 M. ŠPOTÁKOVÁ - V. DOČKAL: Všetko pod jednou strechou 205 M. ŠPOTÁKOVÁ - B. KUNDRÁTOVÁ

More information

spectrum Tvoj zdroj svetla Žiarovky LED

spectrum Tvoj zdroj svetla Žiarovky LED Žiarovky LED 2013 V W napájacie napätie príkon pätica typ LED farba svetla lm svetelný tok vyžarovací uhol svetla počet LED diod T(h) životnosť DxL cd rozmery intenzita osvetlenia obrázok č. objednávací

More information

Pripojenie k internetu v pevnej sieti

Pripojenie k internetu v pevnej sieti Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby užívateľovi (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) Smerom k/od užívateľa Magio Internet M ADSL 2 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 5 0,5

More information

1.4.d.6 Advanced Program Subject Area Test Competencies by LEADS. Table of Exhibits:

1.4.d.6 Advanced Program Subject Area Test Competencies by LEADS. Table of Exhibits: 1.4.d.6 Advanced Program Subject Area Test Competencies by LEADS Table of Exhibits: Reading ist School Administration (Building) - Principal Common Core - Elementary Principal - Middle Level Principal

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS Eva Červeňanová 1 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01 Trenčín, Slovak Republic

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (bakalárske štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (bakalárske štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (bakalárske štúdium) - povinná študijná literatúra Administratíva a dokumentovanie v ošetrovateľskej starostlivosti Kolektiv autorů Průvodce ošetřovatelskou dokumentací

More information

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Číslo 2 / 2014 ISSN 1339-5920 08 Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek 13 Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie 14 Termíny konferencií odborných

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Komentá r k novele zá koná o BOZP

Komentá r k novele zá koná o BOZP Komentá r k novele zá koná o BOZP účinného od 1. 7. 2013 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (júl 2013) Copyright (c) 2013 by Dashöfer Holding, Ltd.& Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Všetky

More information

Obj.číslo Názov Cena bez DPH platné od

Obj.číslo Názov Cena bez DPH platné od tovarová skupina Obj.číslo Názov Cena bez DPH platné od 1.4.2015 870 28060 Flamcovent 22 97,0 870 28020 Flamcovent 3/4" 93,9 870 28021 Flamcovent 1" 100,0 870 28022 Flamcovent 1 1/4" 146,0 870 28023 Flamcovent

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Vyhodnotenie dotazníka Uplatnenie absolventov FMK UCM v Trnave

Vyhodnotenie dotazníka Uplatnenie absolventov FMK UCM v Trnave Vyhodnotenie dotazníka Uplatnenie absolventov FMK UCM v Trnave Prieskum prebiehal od 19.marca 2013 do 13.júna 2013 a vyplnením online dotazníka sa do prieskumu zapojilo 379 respondentov. 76% respondentov

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 04685/2014/D150-OVO/02518 Ing. Nina Nerušilová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 04685/2014/D150-OVO/02518 Ing. Nina Nerušilová Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 04685/2014/D150-OVO/02518 Ing. Nina Nerušilová 16.01.2014 Vec: Odpovede na vysvetlenia k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: Národný systém dopravných

More information

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1 Journal of Agricultural Sciences Vol. 48, No 2, 2003 Pages 205-216 UDC: 631.11.1:330.113 Original scientific paper BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION

More information

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M mezinárodní konference 21. 4. 2011 Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká republika Vědecký výbor konference: Dr. Med.Tomasz Banas (PL) prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

January 11, Avg Read Resp Total Writes Total Write KB. Avg Write Resp Total IO (R+W) Total KB (R+W)

January 11, Avg Read Resp Total Writes Total Write KB. Avg Write Resp Total IO (R+W) Total KB (R+W) 034 3.5" 7.2K 6TB (Extern Raw LSI SAS HBAOffset: 64KB / information section s s Totals Overall Averages Sec Sec Total s Total KB Resp Total s Total KB Resp Total IO Total KB 6TB Resp 03 KB Sec 4KB 1 100%

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTUDIJNÝ PROGRAM

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTUDIJNÝ PROGRAM FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTUDIJNÝ PROGRAM Akademický rok 2014/2015 Bratislava 2014 Milí naši študenti, vážené kolegyne a kolegovia, začíname spoločne nový akademický rok 2014/2015 v ktorom univerzita

More information

CALIFORNIA CONSUMER PRICE INDEX ( ) ALL ITEMS ( =100)

CALIFORNIA CONSUMER PRICE INDEX ( ) ALL ITEMS ( =100) 2016 April 254.134 245.321 2016 February 252.649 243.748 2015 Annual 249.666 241.635 2015 December 250.711 242.222 2015 October 251.255 242.884 2015 August 251.253 243.753 2015 June 250.404 242.680 2015

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZA ROK 2015 TRNAVA 2015 Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej

More information

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Obsah František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Petra Baláţiová Postavenie a uplatnenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve...

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

DRAFT: Minnesota Online Instructor Competencies

DRAFT: Minnesota Online Instructor Competencies Pedagogical Communicator Social Managerial Technical Uses effective online teaching methods Communicates effectively in the online environment Relates to the learner in the online learning environement

More information

FINANCIE A RIZIKO 2014 časť 2

FINANCIE A RIZIKO 2014 časť 2 Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra financií University of Economics in Bratislava Faculty of National Economy Department of Finance Zborník príspevkov zo XVI. ročníka

More information

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PROJEKTU STAV A DOSTUPNOSŤ SUBSTITUČNEJ TERAPIE NA SLOVENSKU

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PROJEKTU STAV A DOSTUPNOSŤ SUBSTITUČNEJ TERAPIE NA SLOVENSKU ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PROJEKTU STAV A DOSTUPNOSŤ SUBSTITUČNEJ TERAPIE NA SLOVENSKU ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PROJEKTU STAV A DOSTUPNOSŤ SUBSTITUČNEJ TERAPIE NA SLOVENSKU Autori: Mgr.

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

PES INSTITUTE OF TECHNOLOGY B.E 5TH SEMESTER (AUTONOMOUS) - PROVISIONAL RESULTS JANUARY 2015 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING BRANCH

PES INSTITUTE OF TECHNOLOGY B.E 5TH SEMESTER (AUTONOMOUS) - PROVISIONAL RESULTS JANUARY 2015 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING BRANCH 1 1PI12CS002 A A A A A B A A NA S NA NA NA NA NA NA NA 25.0 25.0 9.04 2 1PI12CS004 B I B C B A A A NA NA NA S NA NA NA NA NA 21.0 21.0 8.14 3 1PI12CS005 B B C B B B A B A NA NA NA NA NA NA NA NA 25.0 25.0

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

a spôsob jej hodnotenia

a spôsob jej hodnotenia Tímová práca v hospicovej starostlivosti a spôsob jej hodnotenia dana dolanová*, **, Katarína adamicová*** * Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství ** Katolícka univerzita

More information

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY AKTUÁLNY STAV ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (E-HEALTH) V EÚ A SR Katarína Kuboveová 2008 UNIVERZITA MATEJA BELA V

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

. Language and Bilingual Cognition. Florence, KY, USA: Psychology Press, p 58

. Language and Bilingual Cognition. Florence, KY, USA: Psychology Press, p 58 Florence, KY, USA: Psychology Press, 2010. p 58 http://site.ebrary.com/lib/uchicago/doc?id=10447776&ppg=58 Florence, KY, USA: Psychology Press, 2010. p 59 http://site.ebrary.com/lib/uchicago/doc?id=10447776&ppg=59

More information

batimet Systemdetails

batimet Systemdetails batimet TA35 DSP DSE System elements type catalog 5921001 007 : 0 5921001 elements type catalog 5921002 008 : 0 5921002 elements type catalog 5921003 009 : 0 5921003 elements type catalog 5921501 010 :

More information

Študijný program Pôrodná asistencia. Wolf-Heidegger s atlas of Human Anatomy 2. Basel: Karger, 2004. 374 pp. ISBN 3-8055-7662-5

Študijný program Pôrodná asistencia. Wolf-Heidegger s atlas of Human Anatomy 2. Basel: Karger, 2004. 374 pp. ISBN 3-8055-7662-5 Študijný program Pôrodná asistencia Anatómia a fyziológia Mellová, Y. Anatómia človeka. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-335-6 /v tlači/. Beňuška, J. Anatómia pre medziodborové štúdium I. Bratislava:

More information

Shunyata research MOC s DPH

Shunyata research  MOC s DPH Shunyata research www.shunyata.com MOC s DPH Power Distributor Sieťové filtre 240V CE EUR Séria Hydra - α Alpha series V1 Hydra α M 6 v1 skladom 6 EU Schuko, C19/ 20A/100A, Peak 80kA 2 750 Séria HYDRA

More information

5 Ročník 02 apríl 2013

5 Ročník 02 apríl 2013 ISSN 1338-743X 5 Ročník 02 apríl 2013 Zaostrené na OTC liek Uroinfekcie Migréna Unavené oči Téma čísla Diabetes mellitus Alena Ďurinová hlavná laborantka Katedra galenickej farmácie FaF UK v Bratislave

More information

Online Appendix: Tariffs and Firm Performance in Ethiopia

Online Appendix: Tariffs and Firm Performance in Ethiopia Online Appendix: Tariffs and Firm Performance in Ethiopia Arne Bigsten, Mulu Gebreeyesus and Måns Söderbom $ March 2015 Document description: This appendix contains additional material for the study Tariffs

More information

PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit. VLASTNORUČNÝ PODPIS/signature

PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit. VLASTNORUČNÝ PODPIS/signature ČÍSLO ŽIADOSTI/application number PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 1) / Application for the temporary residence 1) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2013 UDC 005.52:330.133.1 ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Sanja Vlaović Begović *, Higher School of Professional Business Studies,

More information

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract.

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract. Cent Eur J Nurs Midw 2015;6(2):267 272 doi: 10.15452/CEJNM.2015.06.0014 ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1 1 Faculty

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

CFACC29 Develop and enhance performance management in a contact centre

CFACC29 Develop and enhance performance management in a contact centre Develop and enhance performance management in a contact centre Overview What this standard is about Efficiency and effectiveness in contact centres rely on close management of performance. With defined

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH.

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH. Cenník služieb platný od 1.7.2013 Housing... 2 Dedikovaný server... 3 Virtualizácia... 4 Licencie... 5 Kerio... 6 Webhosting... 7 Monitoring... 8 Zálohovanie... 9 Support... 10 Ďalšie služby... 11 Kontakt...

More information

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE Sedací Soupravy V KŮŽI I LÁTCE modely pro rok 2013/14 SEDACIE SÚPRAVY V KOŽI A V LÁTKE MODELY PRE ROK 2013/14 18-21 36-37 28-29 26-27 56-59 6-7 30-35 42-45 8-11 38-39 54-55 50-51 14-17 24-25 46-49 52-53

More information

NALOG ZA OTVARANJE AKREDITIVA Application for opening of Letter of Credit

NALOG ZA OTVARANJE AKREDITIVA Application for opening of Letter of Credit NALOG ZA OTVARANJE AKREDITIVA Application for opening of Letter of Credit Nalogodavac/ Applicant Akreditivna Banka/ Issuing Bank HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD Podgorica Telefon/ Phone No.: Referent/ Contact

More information

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

More information

Opgeloste gassen. Meegevoerde bellen. Vrije gassen ENA. (max 1,5 m/s) 7.2

Opgeloste gassen. Meegevoerde bellen. Vrije gassen ENA. (max 1,5 m/s) 7.2 Your reliable partner 7 Flamco FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN ENA ENA Opgeloste gassen Meegevoerde bellen Vrije gassen FLAMCOVENT FLEXAIR (max 1,5 m/s) FLEXVENT 7.2 µ 105 100

More information

CENNÍK CMO 3/ 2015, platný od Kód Názov výkonu/operácie Samoplatca Úhrada pacienta VšZP

CENNÍK CMO 3/ 2015, platný od Kód Názov výkonu/operácie Samoplatca Úhrada pacienta VšZP CENNÍK CMO 3/ 2015, platný od 1.9. 2015 Kód Názov výkonu/operácie Samoplatca Úhrada pacienta VšZP 1390 Operácia sivého zákalu s implantáciou VOŠ: VOŠ: Tecnis ZCB00,Acrysof nat. AcrySof IQ AcrySof IQ Toric

More information

ROZDIELY V NÁKLADOCH NA LIEKY A V PRÍSTUPE K LIEKOM V EÚ

ROZDIELY V NÁKLADOCH NA LIEKY A V PRÍSTUPE K LIEKOM V EÚ GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA A: HOSPODÁRSKA A VEDECKÁ POLITIKA ROZDIELY V NÁKLADOCH NA LIEKY A V PRÍSTUPE K LIEKOM V EÚ ŠTÚDIA Stručný obsah V tejto správe sa skúmajú rozdiely

More information

legal advisor Marcin Wojewódka, Ph.D. Poznań, 16th October 2014

legal advisor Marcin Wojewódka, Ph.D. Poznań, 16th October 2014 REMARKS ON PARTICIPATION OF FOREIGNERS IN POLISH EMPLOYEE PENSION SCHEME ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH PROVISONS OF EMPLOYEE PENSION SCHEME ACT OF 20 TH APRIL 2004 3 RD International Conference Social

More information

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA From general education to key competences Mária Smreková & Eva Jahelková The 1 st Independent High School in Bratislava,

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Cenník káblov Audioquest

Cenník káblov Audioquest Cenník káblov Audioquest RCA káble Audioquest Tower Stereo RCA kábel, vysoko čistá meď LGC, dĺžka 0,6m 25.00 Audioquest Tower Stereo RCA kábel, vysoko čistá meď LGC, dĺžka 1,0m 28.00 Audioquest Tower Stereo

More information

eehic ako nositeľ údajov urgentnej medicíny (čipová karta pacienta) DIPLOMOVÁ PRÁCA

eehic ako nositeľ údajov urgentnej medicíny (čipová karta pacienta) DIPLOMOVÁ PRÁCA eehic ako nositeľ údajov urgentnej medicíny (čipová karta pacienta) DIPLOMOVÁ PRÁCA Pavol Marek 2008 i eehic ako nositeľ údajov urgentnej medicíny (čipová karta pacienta) DIPLOMOVÁ PRÁCA Pavol Marek UNIVERZITA

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

ž ř ě ž á é Č Š š ř ý Ž á ů š ý č ě ř ě š č č ě é ě ý šý ř ý ý Č ě ž á á š ě č á á ě é á ě ů ř é ě ě á ž ě á ž á š ý ž á žá é á ž á š ž á ě ď á á ď á

ž ř ě ž á é Č Š š ř ý Ž á ů š ý č ě ř ě š č č ě é ě ý šý ř ý ý Č ě ž á á š ě č á á ě é á ě ů ř é ě ě á ž ě á ž á š ý ž á žá é á ž á š ž á ě ď á á ď á ŘÁ Ž É ť ž ř ě ž á é Č Š š ř ý Ž á ů š ý č ě ř ě š č č ě é ě ý šý ř ý ý Č ě ž á á š ě č á á ě é á ě ů ř é ě ě á ž ě á ž á š ý ž á žá é á ž á š ž á ě ď á á ď á á ů é á é ž ě ť ž ěš ž ř č ř ř č ě á á č á

More information

Klinická enterálna výživa

Klinická enterálna výživa Klinická enterálna výživa riešenie nutričných potrieb pacientov na mieru 12 Energia Vláknina Nádor & IBD Diabetes Obličky Ochorení plúc Ensure Plus Ensure Plus Fiber ProSure Glucerna SR Nepro Pulmocare

More information

Cena telefonu w zł w ramach Promocji 1), 2), 3) pierwsza wpłata 0 zł

Cena telefonu w zł w ramach Promocji 1), 2), 3) pierwsza wpłata 0 zł Tabela nr 1 - Orange Biz 40 Cennik telefonów w promocji Smartfony w Orange Biz na raty przy umowie na 24 miesiące obowiązuje od 27 stycznia 2015 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Typ telefonu Cena

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovak Zhrnutie v slovenčine HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Zhrnutie Európske krajiny v uplynulých desaťročiach dosiahli veľký

More information

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

More information

Comprehensive Family Assessment

Comprehensive Family Assessment Comprehensive Family Assessment Evaluate Program @ Baseline Evaluate Intake @ Baseline Develop & Implement Program CFA Develop & Implement Intake CFA Amend CFA Implement & Evaluate Final CFA Evaluate Program

More information

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10 Sadržaj : 1. HTC HD2 2 2. HTC Snap 4 3. HTC Smart 6 4. HTC Legend 8 5. HTC Desire 9 6. HTC Magic 10 1 HTC HD2 1. Start 2. Settings 3. Connections 4. Connections 5. U okviru My ISP izabrati Add a new modem

More information

GOVERNMENT TECHNICAL EXAMINATIONS IN COMMERCE SUBJECTS -AUGUST TYPEWRITING ENGLISH PRE JUNIOR

GOVERNMENT TECHNICAL EXAMINATIONS IN COMMERCE SUBJECTS -AUGUST TYPEWRITING ENGLISH PRE JUNIOR 1 11 TYPEWRITING ENGLISH PRE JUNIOR 620090 620187 620188 620257 620259 620403 620415 620843 621001 622266 622578 622580 622583 622585 622691 624029 624562 624964 624965 625781 626019 626067 626068 626070

More information