PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika"

Transcription

1 PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M mezinárodní konference Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká republika

2 Vědecký výbor konference: Dr. Med.Tomasz Banas (PL) prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. (SK) doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. (CZ) prof. dr hab. n. med. Pawel Januszewicz (PL) prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (SK) doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. (CZ) doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK) Předseda organizačního výboru: doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH Tajemník organizačního výboru: PhDr. Lada Cetlová, PhD. Členové organizačního výboru: Mgr. Vlasta Dvořáková Mgr. Lenka Drahošová Mgr. Lenka Görnerová Mgr. Irena Točíková Pokyny pro přednášející: Prosíme o dodržení časového limitu 8 10 minut. Registrace účastníků: v době od 7 : 30 do 10 : 00 hodin VŠPJ Tolstého 16, Jihlava

3 Čestné předsednictvo konference 10 : : 00 - Společná sekce aula VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. - prorektor pro tvůrčí činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD. - děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice - TEORETICKÉ A FILOZOFICKÉ PERSPEKTIVY V OŠETŘOVATELSTVÍ doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH - proděkan pro vědu a výzkum Fakulty zdravotnictva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Slovenská republika - TRANSPLANTÁCIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD. (Med.) LFIBA, ABIRA - Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita České Budějovice - RIZIKOVÉ FAKTORY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ - VÝZNAM EDUKÁCIE A PREVENCIE prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. - primář gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Jihlava, poslanec ČR - NOVÉ SMĚRY V PORODNICTVÍ MUDr. Jozef Filka, CSc. - náměstek pro kvalitu péče a bezpečí Nemocnice České Budějovice - ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ V NEMOCNICI Marcela Siebenbürgerová canisterapeutka Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod - CANISTERAPIE NA PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ HAVLÍČKŮV BROD OBĚD RAUT - 12 : : 30

4 12 : : 30 PREZENTACE POSTERŮ - AULA M. Blažková, A. Krátká, L. Kramaříková poster - Zátěžové faktory a prevence syndromu vyhoření u sester na odděleních intenzivní péče J. Hosáková, D. Jarošová - poster - Kvalita života pacientů s duševní poruchou A. Benčeková, H. Padyšáková - poster - Programy na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení na Slovensku E. Musilová, H. Padyšáková - poster - Využitie pedagogickej metódy persuázie v podpore zdravia 13 : : 00 - SEKCE A VŠEOBECNÁ SESTRA - UČEBNA - U15 Předsednictví: L. Drahošová, M. Binkowska-Bury M. Novysedláková, Z. Hudáková Validizácia ošetrovateľskej diagnózy riziko vzniku dekubitov Z. Hudáková, M. Novysedláková - Edukácia pacienta při Crohnovej chorobe E. Červeňanová, N. Poliaková Prevencia u detí v období 1 5 rokov v ambulantnej starostlivosti N. Poliaková, E. Červeňanová - Európske odporúčania pre prevenciu bolestí chrbta v lumbosakrálnej oblasti R. Bednár, G. Majeríkova - Vhodná voľba cvičenia ako rozhodujúci faktor prevencie bolesti chrbta sestier H. Padyšáková - Determinanty kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku E. Musilová - Kvalita života a obezita A. Bratová Aspekty anestetickej ošetrovateľskej starostlivosti M. Hlaváčová - Rozvíjení technik péče o zdraví v návaznosti na obsahovou náplň předmětu výchova ke zdraví K. Čermáková - Specifika v přístupu a péči o umírající pacienty jiného etnika a náboženství M. Černá - Interkulturní aspekty komunikace s pacientem A. Dudžáková - Preventívne prehliadky - súčasť prevencie ochorení J. Tupý, M. Tupá, A. Lesňáková - Sestra na transfúznom oddelení M. Břendová, J. Boroňová - Spokojenost rodičů a dětí na dětském oddělení indikátor kvality ošetřovatelské péče M. Binkowska-Bury, B. Penar - Zadarko, M. Nagórska - Opinions of community health nurse profession and using health benefits in Poland

5 M. Ižová - Faktory vplývajúce na kvalitu života pacientov s reumatoidnou artritídou L. Drahošová Postoj studentů oboru Všeobecná sestra ke kouření a k edukaci kuřáků L. Cetlová - Bezpečnostní pás, jako prevence pádu pacienta M. Jankechová, A. Kunayová - Pracovné podmienky sestier v ošetrovateľskej klinickej praxi 13 : : 00 - Sekce B VŠEOBECNÁ SESTRA - UČEBNA - AULA Předsednictví: Stančiak, Rutowski J. Kutnohorská - Sebereflexe sestry v kontaktu s umírajícím a smrtí M. Karafiátová - Kompetence sestry ve vztahu k primární prevenci H. Kisvetrová - Identifikace úzkosti ze smrti jako ošetřovatelského problému pacientů v domácí péči M. Líšková - Sociálna rehabilitácia a uspokojovanie potrieb seniorov v rámci inštitúcií M. Líšková - Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci J. Novotná - Úrazy dětí 13. R. Ralbovská -,,Komunikácia so zmyslovo postihnutým Z. Rybárová - Psychologické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti počas anestézie A. Slamková, Ĺ. Poledníková - Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nádorovou bolesťou J. Antoni Rutowski - Carbohydrates, Glycemic Index of food and patients health - importance in nursing practice A. Solgajová, D. Zrubcová - Učenie komunikácie a psychoterapeutického prístupu v kontexte ošetrovateľského vzdelávania D. Zrubcová - Rodina ako determinant uspokojovania psychických a sociálnych potrieb pacienta so psychózou D. Zrubcová - Agresívny pacient na psychiatrických oddeleniach M. Vojtová - Vybrané psychosociální aspekty u nemocných s PEG J. Stančiak, M. Kopáčiková - Negatívne účinky návykových látok na priebeh tehotenstva Irena Točíková - Informovanost zdravotních sester v ošetřovatelské péči o periferní cévní vstupy M. Magerčiaková - Emocionálna inteligencia v pomáhajúcich profesiách D. Rezničenko, L. Cetlová Kvalita života po operaci stresové inkontinence V. Ryšková, L. Cetlová - Kvalita komunikácie s onkologickým pacientom H. Kadučáková - Sestra a psychická pracovná záťaž G. Vörösová - Štandardizovaná ošetrovateľská termonilógia

6 D. Marková - Sexuálna spokojenosť v kontexte sexuálneho zdravia J. Kristová, V. Závodná - Saturácia potřeby komunikácie u pacienta s infaustnou prognózou 13 : : 00 - Sekce C PORODNÍ ASISTENTKA - UČEBNA - U2 Předsednictví: Dvořáková, Penar Zadarko E. Moručíková, S. Hlinková - Úloha sprevádzajúcej osoby při pôrode Z. Garnekova Vyznam edukacie v prevencii rakoviny prsnika u zien J. Hrabčáková - Fyzická aktivita rodičiek v I. dobe pôrodnej A. Repková - Emocionálna starostlivosť o šestonedieľku E. Takácsová, J. Hrabčáková - Psychofyzická príprava na pôrod očami budúcich matiek, ich partnerov a pôrodných asistentiek pracujúcich na pôrodných sálach V. Erbenová, M. Moravcová - Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví M.Kopáčiková, J. Stančiak - Názory a postoje žien k fajčeniu v gravidite B. Penar- Zadarko, M. Marć, M. Nagórska - Exposure the nurses to aggression in the workplace B. Penar-Zadarko, M. Marć, M. Nagórska - Raising of qualifications by nurses and risk of burning out V. Dvořáková - Kojení a jeho podpora T. Banas - Risk factors of endometriosis in cesarean section scare J. Otrubová, J. Kristová - Výchova k materstvu 13 : : 00 SEKCE D VARIA UČEBNA - U4 Předsednictví: Kopáčiková, Görnerová, Nagórska M. Mačkinová - Emocionálna inteligencia v pomáhajúcich profesiách E. Žiaková, I. Schusterová, S. Klobucká - Ľahká mozková dysfunkcia - možnosti rehabilitácie J. Schuster, V. Kursová - Negativní dopady přílišné liberalizace společnosti při sledování vybraných antropometrických parametrů M. Taliánová, M. Řeřuchová - Komunikace jako sociální dovednost sester Š. Tomová - Priority studentského pojetí komunikace K. Gerlichová - Prevencia dětských úrazov v domácnosti M. Tomka, Kasanová - Kvalitné sociálne služby ako subodbor sociálnej práce v subsystéme sociálnej pomoci

7 J. Kráľová, B. Cigáňová - Príprava zdravotníckych pracovníkov pre prácu v podmienkach rozvojových krajín L. Pavelová - Filozofia harm reduction v práci s injekčnými užívateľmi drog A. Hugaňáková, K. Chovancová - Teórie a modely závislostí v kontexte teórií významných pre sociálnu prácu M. Albert, J. Novotný - Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov P. Balážiová - Postavenie a uplatnenie sociálního pracovníka v zdravotníctve M. Nagórska, M. Binkowska - Bury, P Januszewicz - Pharmaceutical clinical trials knowledge of nurses Görnerová - Strach z bolesti u hospitalizovaných pacientů M. Varcholová, E. Žiaková, S. Klobucká - Využitie combofitu v rehabilitácii skolióz M. Semanišinová - Stratégie písania anglického jazyka u zdravotnických pracovníkov L. A. Lesňáková, R. Rusnák - Nové princípy v diagnostike a liečbe pneumónií V. Simočková, M. Zamboriová - Antropometrické parametre súčasnej sestry S. Hlinková, R. Rusnák - Krvné infekcie súvisiace s používaním intravenózních katétrov M. Paľun, Hlaváčová - Meracie módy v HPLC- NMR I. Gulášová, I. Riedl - Prevencia aterosklerózy v detskom veku na úseku veřejného zdravotníctva I. Gulášová, I. Riedl - Úloha Verejného zdravotníctva v napĺňaní programu Zdravie v 21. storočí: Prevencia závislosti od alkoholu J. Keketiová Zvyšovanie pracovných príležitostí v Európe prostredníctvom cudzojazyčných kompetencií H. Kuberová Monologické didaktické metódy v ošetrovateľstve A.Juhásová Komparácia rizík vyhorenia v profesii zdravotnej sestry a učiteľa M.Hrozenská, J. Gabrielová - Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o osoby s demenciou D.Svobodová, D.Jurásková - Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v ČR

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Obsah František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Petra Baláţiová Postavenie a uplatnenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve...

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ V Sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Študijný program Pôrodná asistencia. Wolf-Heidegger s atlas of Human Anatomy 2. Basel: Karger, 2004. 374 pp. ISBN 3-8055-7662-5

Študijný program Pôrodná asistencia. Wolf-Heidegger s atlas of Human Anatomy 2. Basel: Karger, 2004. 374 pp. ISBN 3-8055-7662-5 Študijný program Pôrodná asistencia Anatómia a fyziológia Mellová, Y. Anatómia človeka. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-335-6 /v tlači/. Beňuška, J. Anatómia pre medziodborové štúdium I. Bratislava:

More information

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Meno a Priezvisko: Viera Rusnáková Adresa: Pod Lipovým 49, 841 07 Bratislava Telefón/fax/e mail: +421 02 59370 169 viera.rusnakova@truni.sk Štátna príslušnosť: slovenská Dátum narodenia:

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA Zborník z 2. medzinárodnej konferencie ETICKÉ ASPEKTY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V TEÓRII A PRAXI 2010 VERBUM - vydavateľstvo

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE roč. 4, č. 3/2013 STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE Mária Sováriová Soósová 1, Jana Sušinková 1, Mária Cenknerová

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2014 Ročník 4, číslo 1 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi 23. listopadu 2011 Opava Slezská univerzita v Opavě

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY Radek Vogel Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University Brno, Czech Republic

More information

Diagnostické centrum, VŠZaSP sv. Alžbety a FICE NS v SR

Diagnostické centrum, VŠZaSP sv. Alžbety a FICE NS v SR MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KRIŽOVATKY V. Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Štvrtok 17. 10. 2013 PROGRAM 10.30 10.45 Otvorenie konferencie PhDr. Mgr. Pavel Bryndzák, PhD., riaditeľ

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

More information

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM INFLUENCE OF EEG BIOFEEDBACK ON MOTOR ABILITIES OF CHILDREN MEASURED WITH PANESS TEST Abstrakt Elena Žiaková, Iveta Schusterová

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites General and Oral Biology 1 doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Medical Chemistry prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

More information

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE roč. 3, č. 1/2012 STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE Mária Sováriová Soósová 1, Anna Varadyová 2 1 Ústav

More information

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract.

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract. Cent Eur J Nurs Midw 2015;6(2):267 272 doi: 10.15452/CEJNM.2015.06.0014 ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1 1 Faculty

More information

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Číslo 2 / 2014 ISSN 1339-5920 08 Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek 13 Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie 14 Termíny konferencií odborných

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011 Recenzenti doc.

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. Člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra ( )

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. Člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra ( ) Členstvá vo vedeckých radách, odborných komisiách, odborných organizáciách, redakčných radách, expertná činnosť, ocenenia, oponovanie výskumných projektov, doktorandských a doktorských prác, recenzná činnosť

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE ÚSTAV NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH Zborník príspevkov Martin 2011 Moderné vzdelávanie

More information

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky VIII. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou Spoločný kongres slovenských a českých sestier, rehabilitačných pracovníkov a chirurgov Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS Eva Červeňanová 1 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01 Trenčín, Slovak Republic

More information

Sborník abstrakt sdělení

Sborník abstrakt sdělení Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. 20. 5. 2012 Garanti odborného programu: doc. PhDr. Vladimír

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Volume 2, Number 2, 2009 INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Martin Magdin, Milan Turčáni, Marek Vrábel Abstract: In the paper we discus about design of universal environment for solution of creating effective

More information

Table of contents. Frame of the cards: identical structure for each country

Table of contents. Frame of the cards: identical structure for each country Table of contents Frame of the cards: identical structure for each country THEME Identification of technology Technology used/tool (For each teams, a card pro tool) Country/ use area Frame of use Population

More information

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume L (2004), No.1, p. 117-122, ISSN 0474-8476 Stanisław KRZEMIEŃ *, Zygmunt KORBAN ** THE ROLE AND

More information

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350 OBSAH 4/2007 M. BLATNÝ et al.: Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu 291 M. BINAROVÁ - I. SOBOTKOVÁ: Životní spokojenost a fungování rodin s tělesně postiženým

More information

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra ošetrovateľstva & Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra ošetrovateľstva & Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra ošetrovateľstva & Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie Trnava

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Pavel Pecina *, Petr Sládek Abstract The paper gives an overview on the origin and historical

More information

Media and Information Literacy Policies in Slovakia (2013)

Media and Information Literacy Policies in Slovakia (2013) Media and Information Literacy Policies in Slovakia (2013) Experts: Norbert Vrabec, Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava Dana Petranova, Faculty of Mass Media

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM OBSAH 3/2002 V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM V. DOČKAL - M. ŠPOTÁKOVÁ: Desať rokov činnosti Detského centra VÚDPaP 197 M. ŠPOTÁKOVÁ - V. DOČKAL: Všetko pod jednou strechou 205 M. ŠPOTÁKOVÁ - B. KUNDRÁTOVÁ

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites Biology 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatomy 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Histology and Embryology

More information

Stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore. Dr. Michaela Musilová Slovenská organizácia pre

Stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore. Dr. Michaela Musilová Slovenská organizácia pre Stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore Dr. Michaela Musilová Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) Príležitosti priamo cez ESA: 1) International Research Fellowship Financované

More information

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ III. TRENDS IN NURSING III.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ III. TRENDS IN NURSING III. Ostravská univerzita Ostrava Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ III. TRENDS IN NURSING III. OSTRAVA 2004 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova: sestra - porodní asistentka - ošetovatelství

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

SYLABUS. 2/3 hod. týždeň. Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Týždeň Prednášky Cvičenia

SYLABUS. 2/3 hod. týždeň. Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Týždeň Prednášky Cvičenia Názov predmetu: Propedeutics of dental medicine 1 Študijný program: Zubné lekárstvo Obdobie štúdia: 1. semester Hodnotenie absolvovanie Záväznosť predmetu: povinný Rozsah výučby: 2/3 hod. týždeň Pracovisko:

More information

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

PROPERTIES ANALYSIS OF COATINGS WITH LAYER ZINC/MAGNESIUM AT SHEETS FOR CAR-BODY PRODUCTION

PROPERTIES ANALYSIS OF COATINGS WITH LAYER ZINC/MAGNESIUM AT SHEETS FOR CAR-BODY PRODUCTION PROPERTIES ANALYSIS OF COATINGS WITH LAYER ZINC/MAGNESIUM AT SHEETS FOR CAR-BODY PRODUCTION Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Česká republika, Liberec 461 17,

More information

XI. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING

XI. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XV. SLOVENSKÉ ARYTMOLOGICKÉ A KARDIOSTIMULAČNÉ DNI XV TH TH SLOVAK DAYS ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XIX. ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÍCH

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty

T T. Think Together 2011. Sandra Milena Choles Arvilla THINK TOGETHER. Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Srovnávání řízení rizik pro softwarové projekty Comparative

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2015 Ročník 5, číslo 1 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic Crop Research Institute in Prague invites you to attend an international conference organized on the occasion of the 60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic June 22 24, 2015 Prague

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2012 Ročník 2, číslo 4 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

MEDZINÁRODNÁ DEFINÍCIA pôrodnej asistentky Definition of the Midwife

MEDZINÁRODNÁ DEFINÍCIA pôrodnej asistentky Definition of the Midwife MEDZINÁRODNÁ DEFINÍCIA pôrodnej asistentky Definition of the Midwife Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Mezinárodná konfederácia pôrodných asistentiek (ICM) a Medzinárodná federácia gynekológov a

More information