PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012"

Transcription

1 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti, poskytnúť možnosť výmeny informácií, nadviazania nových kontaktov a spoluprác a predovšetkým diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch v stavebníctve. Poukázať na súčasné možnosti navrhovania, projektovania a posudzovania stavieb, konštrukcií a konštrukčných detailov, ako aj nové technologické možnosti, materiály a postupy používané pri výstavbe a súčasne priblížiť najčastejšie sa vyskytujúce problémy a poruchy, ako aj možnosti ich odstránenia. Snahou tejto konferencie je rovnako poskytnúť priestor odborníkom z praxe, projekčným, realizačným firmám, ako aj firmám vyrábajúcim stavebný materiál, časti konštrukcií, či konštrukčných detailov v odborných sekciách : OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE, STREŠNÉ KONŠTRUKCIE, PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE. statické, konštrukčné, stavebnofyzikálne problémy. FORMA PREZENTÁCIE : Uverejnenie reklamy v zborníku, článok v zborníku, poster na konferencii prezentačný panel (stôl), aktívna prezentácia na konferencii (k dispozícii dataprojektor), premietnutie videozáznamu (pri nahlásení k dispozícii videorekordér VHS), firemný stánok, distribúcia propagačných a reklamačných materiálov. ROKOVACIE JAZYKY : slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, maďarčina, poľština. Odborný garant konferencie : prof. Ing. Dušan Katunský, PhD. Kriváň Organizačný garant konferencie : Ing. Róbert Rudišin, PhD. Hotel Permon Podbanské 12 PODLAHY PLÁŠTE STRECHY Konferenčná sála

2 Zoznam uverejnených príspevkov z jedenásteho ročníka konania konferencie rok 2011 : REKONŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY DO FORMY DVOJITEJ TRANSPARENTNEJ FASÁDY PROBLÉMY AERODYNAMICKEJ KVANTIFIKÁCIE BUDOVY PRE POZNANIE REŽIMU PRIRODZENÉHO FYZIKÁLNEHO MEDZIPRIESTORU DEFEKTY NOVEJ TRANSPARENTNEJ FASÁDNEJ TECHNIKY BUDOV HYDROTECHNICKEJ PODSTATY THERMAL EFFICIENCY OF THE INDIRECT PASSIVE SOLAR SYSTEM DESIGN AND EXECUTIVE PROBLEMS REGARDING GREEN ROOFS BUILT IN POLAND VÝVOJ TECHNIKY V ARCHITEKTÚRE INFORMAČNÉHO VEKU POSOUZENÍ MECHANICKO FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ ZE DŘEVA PRO STAVEBNÍ KONSTRUKCE REGULOVANÉ SYSTÉMY VETRANIA APLIKOVATEĽNÉ V REKONŠTRUKCIÁCH BUDOV V SÚČASNEJ MODERNEJ ARCHITEKTÚRE ECOLOGICAL RECONSTRUCTIONS AND THE ADVANTAGES OF GREEN WALLS MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER INNENDÄMMUNG IM ALTBAU POSUDZOVANIE NÁKLADOV NA ZATEPĽOVANIE BUDOV POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBKLADOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK PORUCHY STREŠNÉHO PLÁŠŤA OBJEKTU S TEPLÝM A VLHKÝM VNÚTORNÝM ROSTREDÍM TEPELNOVLHKOSTNÁ ANALÝZA DREVENÉHO OKNA V ČASTI MEDZI KRÍDLOM A RÁMOM TEMPERATURE DISTRIBUTION FOR SYSTEMS SUBSOILLAMINATED STRUCTURE WITH LIGHTWEIGHT CONCRETE LAYER (PBG) VLIV NOVÉHO OBALOVÉHO PLÁŠTĚ NA VZDUCHOTĚSNOST A NA TEPELNÉ MOSTY BUDOVY VLIV VÝMĚNY OKEN NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V UČEBNÁCH PORUCHY BUDOV SPÔSOBENÉ MIMORIADNYMI ÚČINKAMI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV, ICH KONTROLA A SPÔSOBY FAKTURÁCIE PORUCHY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA PANELOVEJ BUDOVY ÚČINKOM VÍCHRICE TEORETICKOEXPERIMENTÁLNA ANALÝZA A ZOSILNENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE BUDOVY ZA PLNEJ PREVÁDZKY DETERMINATION OF SELECTED CHARACTERISTICS IN HEMP CONCRETE AT ELEVATED TEMPERATURES ZERSTÖRUNGSFREIE SCHWINGUNGSUNTERSUCHUNG VON HOLZDECKEN UND NATURSTEINTREPPEN ERMITTLUNG DER GESAMTENERGIEEFFIZIENZ AM BEISPIEL EINES DENKMALGESCHÜTZTEN GEBÄUDES HODNOTENIE OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V REÁLNYCH PODMIENKACH IN SITU

3 ZELENÉ A NOVODOBÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE AKO HODNOTNÁ PIATA FASÁDA V KRAJINÁCH V4 VYŠEHRADSKÝ STRATEGICKÝ PROGRAM ZELENÉ STŘECHY ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST MOJE 25 ROČNÉ SKÚSENOSTI S VEGETAČNÝMI STRECHAMI NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH ÜBLICHE FLACHDACH UND GRÜNDACHKONSTRUKTIONEN IN ÖSTERREICH MOISTURE PERFORMANCE OF WOODEN FLAT ROOF CONSTRUCTIONS IMPROVEMENT OF THE CALCULATION METHOD BY INTEGRATION OF SOLAR RADIATION AND AIR INFILTRATION VLIV SRÁŽEK NA VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY STŘECHY S OPAČNÝM POŘADÍM IZOLAČNÍCH VRSTEV VÝVOJ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH OMÍTEK PRO ZATEPLOVÁNÍ A SANACI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ RAMMED EARTH INTRODUCTION AND S.W.O.T. ANALYSIS TEPELNOVLHKOSTNÁ ANALÝZA OBVODOVEJ STENY PANELOVÉHO DOMU P 1.15 PRED A PO DODATOČNOM ZATEPLENÍ VARIANTNÝMI KONTAKTNÝMI ZATEPĽOVACÍMI SYSTÉMAMI PORUCHY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV SPOJENÉ S NETESNOSŤOU OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VYUŽITIE SIMULAČNÉHO SOFTWÉRU PRE ANALÝZU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBALOVÉ KONŠTRUKCIE PODZEMNÝCH ZÁSOBNÍKOV MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ BILANCIA PROSTREDIA POROVNANIE HORNÉHO A DOLNÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU TEPLOVZDUŠNÉHO VYKUROVANIA A VETRANIA RODINNÉHO DOMU NEW SOLUTION OF A DWELLING HOUSE FOUNDATION STRUCTURE FOUNDATION SLAB MADE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE (PBG) DIAGNOSTIKA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VÝROBNEJ HALY APLIKÁCIA SYSTÉMU TEPELNÉHO ČERPADLA A KOGENERAČNEJ JEDNOTKY PRI OBNOVE BUDOV V ENERGETICKOM HOSPODÁRSTVE BYTOVO KOMUNÁLNEJ SFÉRY DOPRAVNÝ HLUK OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA VETRANIE INTERIÉROV OBNOVA PLÁŠŤA STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU HDPE V KONSTRUKCI PATY ZDIVA PRO KRITÉRIA VYHODNOCOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ROOFS CATCHMENT AREA AS THE FIRST STEP FOR WATER SAVINGS IN BUILDINGS STRECHA AKO SÚČASŤ SYSTÉMU PRE ZACHYTÁVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU OBNOVA OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV Z HLEDISKA POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI V POHLEDU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM

4 ZVUKOVÁ IZOLÁCIA DVOJITÝCH FASÁD RIEŠENIE VSTUPNÝCH PRIESTOROV AKO SÚČASŤ OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV STRUCTURE OF GREEN ROOFS CHOSEN PROBLEMS PASSIVE SOLAR SYSTEM IN THE RENOVATION OF BUILDING ÚNIK TEPLA DILATAČNÝMI ŠKÁRAMI MEDZI CELKAMI PANELOVÝCH BUDOV TENKOVRSTVOVÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE PRI OBNOVÁCH BUDOV MOŽNOSTI, EFEKTÍVNOSŤ A VHODNOSŤ POUŽITIA PENOBETÓNU V OBVODOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÁCH Na jedenástom ročníku konferencie konanej v roku 2011 odzneli príspevky z Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (V EUR) : spolu vložné doktorandi (pri aktívnej účasti na konferencii)...50, vložné doktorandi (pri neaktívnej účasti na konferencii)...70, vložné ostatní účastníci (pri aktívnej účasti na konferencii)...70, vložné ostatní účastníci (pri neaktívnej účasti na konferencii)...100, aktívne vystúpenie v programe konferencie prezentujúce podnikateľské subjekty...220, premietnutie videozáznamu v programe konferencie (max. 15 minút) , uverejnenie reklamy v CD zborníku príspevkov (prednášok)...220, výstavka firiem umiestnená na stoloch, resp. paneloch...220, distribúcia reklamných materiálov , CD zborník (samostatne)...25, partner, sponzor, reklama / dar...500~750~1000~1500~2000~3000, Vo vložnom nie je zahrnuté ubytovanie, strava ani strážené parkovanie v hoteli Permon. Vo vložnom sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, CD zborník príspevkov (platí pre doktorandov a účastníkov), spoločenskodiskusný večer, občerstvenie, kúpeľný poplatok. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame (zborník bude zaslaný po skončení konferencie poštou).

5 Tešíme sa na stretnutie s Vami v roku 2012 STRECHY 12 PODLAHY PLÁŠTE (predbežné prihlášky, záväzné prihlášky, prezentácie firiem, otázky a informácie) (plné znenie príspevkov, reklama v zborníku) ORGANIZÁTOR PODUJATIA : Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Vysokoškolská Košice

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Passive house rehabilitation of post war residential building in Zug, Switzerland

Passive house rehabilitation of post war residential building in Zug, Switzerland Passive house rehabilitation of post war residential building in, Switzerland Owner: Erbengemeinschaft Ducret Architect: Miloni & Partner, Wettingen Energy concept designer: Zurfluh & Lottenbach, Luzern

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC 2010 2015 Apríl 2016 Capacity and performances of accommodation of tourism in breakdown by type of in year

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Project Build with CaRe - WP 2 Education and Training

Project Build with CaRe - WP 2 Education and Training Project Build with CaRe - WP 2 Education and Training Education Packages on passive house and low energy techniques Outputs and teaching materials in Designed Educational Package Materials available in

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

We care about. Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources Product range overview. natural building products

We care about. Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources Product range overview. natural building products http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/flag_of_the_united_kingdom.svg.0.09 :48 Seite von Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources Product range overview We care about

More information

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. We care about INT. natural building products

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. We care about INT. natural building products Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources We care about INT Wood and Hemp Nature s Eternal Gifts As a sustainable building material, wood is known for its excellent qualities,

More information

Historické krovy MoravyĽ Slezska a Slovenska

Historické krovy MoravyĽ Slezska a Slovenska Historické krovy MoravyĽ Slezska a Slovenska Lucie AugustinkovἠPeter Krušinský a kolektiv 1 Pod kování: Odborná monografie Historické krovy MoravyĽ Slezska a Slovenska vznikla v rámci operačního programu

More information

ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN ESSENTIAL CURRICULUM

ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN ESSENTIAL CURRICULUM ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN ESSENTIAL CURRICULUM 2008 Advanced Architectural Design OVERARCHING GOALS Unit: SR 1.1 Solar Space Heating / Alternative Energy Sources Goal(s): Describe the importance of

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Cladding and roof ing PROFILES AND SYSTEMS

Cladding and roof ing PROFILES AND SYSTEMS Cladding and roof ing PROFILES AND SYSTEMS Ruukki is a metal expert you can rely on all the way, whenever you need metal based materials, components, systems or total solutions. We constantly develop our

More information

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. Product range overview. We care about INT. natural building products

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. Product range overview. We care about INT. natural building products Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources Product range overview We care about INT natural building products Wood and Hemp Nature s Eternal Gifts As a sustainable building material,

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Net Zero Station Design for The Cooper Centre for the Environmental Learning in Tucson, Arizona: Improving the performance of existing buildings

Net Zero Station Design for The Cooper Centre for the Environmental Learning in Tucson, Arizona: Improving the performance of existing buildings Net Zero Station Design for The Cooper Centre for the Environmental Learning in Tucson, Arizona: Improving the performance of existing buildings Alya Al-Hashim 1, Lena Spiric 2,and Nader Chalfoun 3 1,2

More information

School renovations: Quick affordable green and healthy. Best practices of renovation winning concepts and technologies

School renovations: Quick affordable green and healthy. Best practices of renovation winning concepts and technologies School renovations: Quick affordable green and healthy Best practices of renovation winning concepts and technologies S 1 School renovations: Quick affordable green and healthy Best practices of renovation

More information

School in Schwanenstadt, Austria

School in Schwanenstadt, Austria School in Schwanenstadt, Austria 1. INTRODUCTION PROJECT SUMMARY - building period 1960s - numerous expansions SPECIAL FEATURES - Renovation to meet Passive House Standard - decentralized ventilation system

More information

Exemplary Retrofitting of an Old School in Stuttgart - EROS -

Exemplary Retrofitting of an Old School in Stuttgart - EROS - Exemplary Retrofitting of an Old School in Stuttgart - EROS - City of Stuttgart, Summary The objective of the project was to demonstrate the potentials of a retrofitting process for a typical school in

More information

ENERGY PERFORMANCE IN HOUSING. MA 50-Wohnbauforschung Wolfgang Förster

ENERGY PERFORMANCE IN HOUSING. MA 50-Wohnbauforschung Wolfgang Förster ENERGY PERFORMANCE IN HOUSING MA 50-Wohnbauforschung Wolfgang Förster New housing construction Minimal standard required by building regulations: low energy building (29 38 kwh/m² a) * Future standard:

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. We care about. natural building products

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. We care about. natural building products Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources We care about Wood and Hemp Nature s Eternal Gifts As a sustainable building material, wood is known for its excellent qualities, both

More information

1..GENERAL DATA 2. CLIMATIC DATA. Location

1..GENERAL DATA 2. CLIMATIC DATA. Location 1..GENERAL DATA Location Szentendre, Downtown, Hungary Property Community centre of Szentendre, Public, Municipality of Szentendre Year of Building: End of 19th Century Present use (1) Community centre

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Počet lôžok spolu. Number of beds in total

Počet lôžok spolu. Number of beds in total Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v členení podľa druhu zariadení za rok 2010 Capacity and performances of accommodation establishments of tourism in breakdown by type of establishments

More information

Modern Methods of Construction (MMC) & Eco-Building. Now & The Future

Modern Methods of Construction (MMC) & Eco-Building. Now & The Future Modern Methods of Construction (MMC) & Eco-Building Now & The Future 1 Presentation: To Begin Setting the Scene: Modern Methods of Construction (MMC) is being driven by legislation Materials, Components

More information

THE OPTIMISATION OF BIOMASS COMBUSTION IN SMALL BOILERS

THE OPTIMISATION OF BIOMASS COMBUSTION IN SMALL BOILERS The optimisation of biomass INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 6/28, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 63 69 Komisja Technicznej Infrastruktury

More information

7 th Semester Final Project Kontorhus Djursland. George-Diego Matei AH 71P-S15

7 th Semester Final Project Kontorhus Djursland. George-Diego Matei AH 71P-S15 7 th Semester Final Project Kontorhus Djursland George-Diego Matei AH 71P-S15 1 II 1 Specialization BPM BSE STD 1 Site Plan Fire Analysis Strategies BPM Floor Plan Kitchen Analysis Booklet BSE Elevations

More information

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky VIII. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou Spoločný kongres slovenských a českých sestier, rehabilitačných pracovníkov a chirurgov Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky

More information

When creating a pleasant ambience, details matter: PREMIUM fixtures & fittings.

When creating a pleasant ambience, details matter: PREMIUM fixtures & fittings. When creating a pleasant ambience, details matter: PREMIUM fixtures & fittings www.billrothstrasse.wien 1 2 CONTENTS 1 Main areas of the building 3 Apartment fixtures and fittings Build Electrical fittings

More information

Moisture Content in Insulated Basement Walls

Moisture Content in Insulated Basement Walls Moisture Content in Insulated Basement Walls Peter Blom,PhD, SINTEF Building and Infrastructure; peter.blom@sintef.no, www.sintef.no/byggforsk Sverre B. Holøs M.Sc. SINTEF Building and Infrastructure;

More information

Roof Insulation Building. Energy. Environment friendly e-library

Roof Insulation Building. Energy. Environment friendly e-library Roof Insulation Building Codes & Energy Efficiency Environment friendly e-library Building Code Driver Buildings consumer almost 50% of all energy. Experts believe that a 30% increase in building efficiency

More information

OEGNB - Open Source Building Assessment

OEGNB - Open Source Building Assessment OEGNB - Open Source Building Assessment Mag. Dr. Susanne Geissler SB13 26th September 2013 Graz ÖGNB sustainable building assessment/quality label The ÖGNB quality label is based on the TQB assessment

More information

Cooled soil as a cooling source for buildings

Cooled soil as a cooling source for buildings International Conference Passive and Low Energy Cooling 515 Cooled soil as a cooling source for buildings B. Givoni UCLA, Los Angeles, CA, USA and BGU, Beer Sheva, Israel ABSTRACT Two approaches have been

More information

Module 3.8. Window U-value

Module 3.8. Window U-value Module 3.8 Window U-value Learning Outcomes On successful completion of this module learners will be able to - Describe the concept of U-values and alternative energy rating system for windows. 2 Calculation

More information

Dňa 29. apríla 2014 navštívila

Dňa 29. apríla 2014 navštívila Universitas Matthiae Belii Spravodajca Rocník 20 máj jún 2014 Císlo 5 Dňa 29. apríla 2014 navštívila Univerzitu Mateja Bela delegácia z Tianjinskej univerzity v Číne v zložení: Li Jiajun rektor Tianjinskej

More information

Window Thermal Performance Optimization in Governmental Emirati Housing Prototype in Abu Dhabi, UAE

Window Thermal Performance Optimization in Governmental Emirati Housing Prototype in Abu Dhabi, UAE Window Thermal Performance Optimization in Governmental Emirati Housing Prototype in Abu Dhabi, UAE Abuimara, Tareq A 1 ; Tabet Aoul, Kheira A. 1 1 Department of Architectural Engineering, United Arab

More information

FLORIDA SOLAR ENERGY CENTER

FLORIDA SOLAR ENERGY CENTER FLORIDA SOLAR ENERGY CENTER Creating Energy Independence High Performance Existing Homes Partnerships and Research Janet McIlvaine Research Analyst, Florida Solar Energy Center A Research Institute of

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Renewable energy in hospitals. www.inergis.pl

Renewable energy in hospitals. www.inergis.pl Renewable energy in hospitals Company history Wachelka INERGIS S.A. specialises in a range of renewable energy sources: geothermal energy passive cold from heat pumps solar energy biomass energy cogeneration

More information

Effective 5/12/2015 59-7-614 Renewable energy systems tax credits -- Definitions -- Certification -- Rulemaking authority -- Revenue and Taxation Interim Committee study. (1) As used in this section: (a)

More information

PARAMETRIC ANALYSIS OF ROOF STRUCTURES OF HISTORICAL TRUSSES IN SELECTED REGIONS OF SLOVAKIA

PARAMETRIC ANALYSIS OF ROOF STRUCTURES OF HISTORICAL TRUSSES IN SELECTED REGIONS OF SLOVAKIA PARAMETRIC ANALYSIS O ROO STRUCTURES O HISTORICAL TRUSSES IN SELECTED REIONS O SLOVAKIA PARAMETRICKÁ ANALÝZA STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ HISTORICKÝCH KROVOV VYBRANÝCH REIÓNOV SLOVENSKA Ing. Renáta Korenková,

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. Product range overview. We care about. natural building products

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. Product range overview. We care about. natural building products Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources Product range overview We care about natural building products Wood and Hemp Nature s Eternal Gifts As a sustainable building material,

More information

Description and Syllabus of the international, modular Wood Building & Construction Course

Description and Syllabus of the international, modular Wood Building & Construction Course Description and Syllabus of the international, modular Wood Building & Construction Course Project Part IV: Observation and entering of new markets through the establishment of an advisor network as well

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

1/9/2013. Terminology Calculating Heat Transfer Code Requirements Design Examples and Sustainability

1/9/2013. Terminology Calculating Heat Transfer Code Requirements Design Examples and Sustainability 1/9/13 By Brett T. Fagan, P.E. Presented by Marie Horan, P.E. Building Diagnostics, Inc. Building Diagnostics Terminology Calculating Heat Transfer Code Requirements Design Examples and Sustainability

More information

Translucent Facades. Express your creativity start planning with Rodeca. Aesthetics Functionality Efficiency

Translucent Facades. Express your creativity start planning with Rodeca. Aesthetics Functionality Efficiency Translucent Facades Express your creativity start planning with Rodeca Aesthetics Functionality Efficiency ade by Rodeca Translucent facades Facades reflect in many ways the function of clothing. They

More information

A global list. The Fortification Depot A CO 2 -reduction project

A global list. The Fortification Depot A CO 2 -reduction project The Fortification Depot A CO 2 -reduction project A global list Passive measures: Windows, glazing, solar shading Insulation of walls, roofs, floors Improving air tightness 1 A global list Technical measures:

More information

SURI. SHELTER UNIT for RAPID INSTALLATIONS SURICATTA SYSTEMS

SURI. SHELTER UNIT for RAPID INSTALLATIONS SURICATTA SYSTEMS SURI SHELTER UNIT for RAPID INSTALLATIONS SURICATTA SYSTEMS by SURI is a supported project by CDTI Center for Technological Industrial Development. Ministery of Science and Technology. Goverment of Spain.

More information

Sustainable timber homes Recent architectural development in Switzerland

Sustainable timber homes Recent architectural development in Switzerland Sustainable timber homes Recent architectural development in Switzerland The cloud, London Thomas Saraceno, Artworks Halle 58 Architects, Berne - Fremtiden bygges i tre, 16.oktober 2012, SAS Hotell Bryggen,

More information

INTERNATIONAL COOPERATION PROJECT

INTERNATIONAL COOPERATION PROJECT INTERNATIONAL COOPERATION PROJECT Dongche village school - AMDO realized in 1997 This school, is the first intervention done by ASIA (1993-1997). Attention has been given to the traditional architectural

More information

Dynamic Simulations Supported Indoor Climate and Energy Building Modeling

Dynamic Simulations Supported Indoor Climate and Energy Building Modeling Dynamic Simulations Supported Indoor Climate and Energy Building Modeling István Kistelegdi and Bálint Baranyai climate and energy simulation model of the planned structure, which verifies the design of

More information

Energy-Plus Primary School, Hohen Neuendorf, Germany

Energy-Plus Primary School, Hohen Neuendorf, Germany Energy-Plus Primary School, Hohen Neuendorf, Germany Ingo LÜTKEMEYER, Prof. Dipl.-Ing. Architekt BDA 1 Jens KRAUSE, Dipl. Ing. 2 Günter LÖHNERT, Dr. Ing. 3 Holger KÖNIG, Dipl.-Ing. 4 Detlef HENNINGS, Dr.

More information

Floor systems - key elements for sustainable multi-storey buildings

Floor systems - key elements for sustainable multi-storey buildings Floor systems - key elements for sustainable multi-storey buildings Döring, B., AAINA GmbH, Institute for sustainable construction Aachen, Germany (Presenting), bdo@aaina.eu; Kuhnhenne, M., RWTH Aachen,

More information

Building Control Guidance Note

Building Control Guidance Note Elements Renovation / Replacement. Issued 25/01/13 Rev a Page 1 of 9 (Applies to both Domestic and Non-Domestic Premises) Works relating to thermal elements can arise in building an extension, a material

More information

Design of an Eco Friendly and Self Sufficient Cabin

Design of an Eco Friendly and Self Sufficient Cabin Design of an Eco Friendly and Self Sufficient Cabin This project is a real programme which is to develop a prototype of an eco friendly cabin. In this project, I choose two sites, Aberdeen and Brighton,

More information

Structural Analysis. EUROCODE 2 Background and Applications

Structural Analysis. EUROCODE 2 Background and Applications Dissemination of information for training Brussels, 20-21 October 2011 1 Prof. Dr.-Ing. Manfred Curbach TU Dresden, Institute for Concrete Structures M.Sc. Martin Just TU Dresden, Institute for Concrete

More information

Greenhouse Cooling. Why is Cooling Needed?

Greenhouse Cooling. Why is Cooling Needed? Greenhouse Cooling Why is Cooling Needed? Solar radiation is the heat input for the earth can radiate as much as 277 Btu/ft 2 /hr onto the surface of the earth on summer s day in coastal and industrial

More information

Technické údaje Passat Variant

Technické údaje Passat Variant Technické údaje 1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. 92kW / 125k

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

Rochdale Building Control Guide. Garage Conversions

Rochdale Building Control Guide. Garage Conversions Rochdale Building Control Guide Garage Conversions Garage conversions are often seen as a simple way of obtaining additional living space, however care is needed when dealing with existing buildings. This

More information

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. Product range overview. We care about. natural building products

Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources. Product range overview. We care about. natural building products Environmentally-Friendly Building Products from Renewable Resources Product range overview We care about natural building products Wood Nature s Eternal Gift As a sustainable building material, wood is

More information

Cavity Drain Systems.

Cavity Drain Systems. Grommet & Nail Platon Sealing Rope Sheet Piling Platon P8 Platon P8 Platon Cornerstrip Platon P20 Reinforced Concrete incorporating: Triton TT Super Admix @ 1.2Kg/100Kg OPC Sheet Piling PLATON P8 FIXING

More information

Improving thermal insulation of concrete sandwich panel buildings

Improving thermal insulation of concrete sandwich panel buildings Improving thermal insulation of concrete sandwich panel buildings Jørgen Munch-Andersen Danish Building Research Institute, Aalborg University LCUBE conference, Vienna 17-18 April 2007 Outline A general

More information

ENERGY BALANCE OF LOW ENERGY HOUSE WITH GHPS IN HOKKAIDO

ENERGY BALANCE OF LOW ENERGY HOUSE WITH GHPS IN HOKKAIDO ENERGY BALANCE OF LOW ENERGY HOUSE WITH GHPS IN HOKKAIDO Yasuhiro Hamada, Kiyoshi Ochifuji, Makoto Nakamura and Katsunori Nagano Division of Urban and Environmental Engineering Graduate School of Engineering,

More information

INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Josef Bulíček 1

INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Josef Bulíček 1 INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Josef Bulíček 1 Summary: The paper is focused on meaning of interchanging points in the public

More information

Twinning «Improvement of the Energy Efficiency in Turkey»

Twinning «Improvement of the Energy Efficiency in Turkey» Twinning «Improvement of the Energy Efficiency in Turkey» SECTOR BUILDING WORKSHOP Thermal Rehabilitation of Existing Buildings and Energy Building Code Residential energy efficiency overview in Ankara:

More information

SPEKTRUM. Oceňovanie najlepších študentov. Stretnutie so zahraničnými študentmi. SjF 70. výročie začiatku výučby na Strojníckej fakulte

SPEKTRUM. Oceňovanie najlepších študentov. Stretnutie so zahraničnými študentmi. SjF 70. výročie začiatku výučby na Strojníckej fakulte PERIODIKUM SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 4 SPEKTRUM Akademický rok 2010 2011 december Ročník XVII. / XLIX./ SPEKTRUM 6 2008/2009 4 Oceňovanie najlepších študentov 5 Stretnutie so zahraničnými

More information

Practical aspects on radon remediation

Practical aspects on radon remediation Practical aspects on radon remediation Connie Boox Bjerking AB EARST Workshop, Bouillon, Belgium May 29th 2013 1 Remediation actions Sealing of leakage points 2 Remediation actions Sealing of leakage points

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

QUALITY. Pracovné odevy. Work clothes. Arbeitskleidung Les vêtements de travail. Munka ruhák

QUALITY. Pracovné odevy. Work clothes. Arbeitskleidung Les vêtements de travail. Munka ruhák GOTOM G Pracovné odevy Work clothes Arbeitskleidung Les vêtements de travail Munka ruhák QUALITY MADE IN SLOVAKIA GOTOM s.r.o. Záhradná 297/3 089 01 Svidník Slovac republic Phone +421 908 464 643 E-mail

More information

Effects of Solar Photovoltaic Panels on Roof Heat Transfer

Effects of Solar Photovoltaic Panels on Roof Heat Transfer Effects of Solar Photovoltaic Panels on Roof Heat Transfer A. Dominguez, J. Kleissl, & M. Samady, Univ of California, San Diego J. C. Luvall, NASA, Marshall Space Flight Center Building Heating, Ventilation

More information

New technical solutions for energy efficient buildings

New technical solutions for energy efficient buildings - New technical solutions for energy efficient buildings State of the Art Report Energy efficient building design Authors: Heimo Staller, Angelika Tisch, IFZ Oct. 2010 Background In the building sector

More information

Innovative solution for heat recovery of ventilation air in older apartment buildings - with low intervention affecting the residents

Innovative solution for heat recovery of ventilation air in older apartment buildings - with low intervention affecting the residents Innovative solution for heat recovery of ventilation air in older apartment buildings - with low intervention affecting the residents Innovative solution for heat recovery of ventilation air in older apartment

More information

RMS - Remote Monitoring System: GPS application on an Harbour Structure

RMS - Remote Monitoring System: GPS application on an Harbour Structure Ingenieurvermessung 2004 14th International Conference on Engineering Surveying Zürich, 15. 19. März 2004 RMS - Remote Monitoring System: GPS application on an Harbour Structure Luca Manetti GEODEV SA

More information

THERMAL LOSSES Thermal Losses Calculations

THERMAL LOSSES Thermal Losses Calculations Calculations -1- THERMAL LOSSES Thermal Losses Calculations Employer : 4M SA Project Location : ASHRAE Office Room : Example from ASHRAE 2013 Handbook - Fundamentals : Chapter 18, Single Room Example Peak

More information

Long-Term Hygrothermal Performance of Green Roofs

Long-Term Hygrothermal Performance of Green Roofs Long-Term Hygrothermal Performance of Green Roofs D. Zirkelbach B. Schafaczek H. Künzel, PhD Member ASHRAE ABSTRACT Green roofs are becoming more and more popular because their thermal inertia, combined

More information

Sandwich panels Span tables for sandwich panels Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

Sandwich panels Span tables for sandwich panels Ruukki SPB S, Ruukki SPC S Sandwich panels Span tables for sandwich panels Ruukki SPB S, Ruukki SPC S Ruukki sandwich panels with polystyrene core are universal products meeting customer requirements as to economic envelopes providing

More information

FOR RENT PRODUCTION AND COMMERCIAL FACILITIES ALONG WITH A SOCIAL AND OFFICE SURFACE MARR BUSINESS PARK 10 NAD DRWINĄ STREET IN KRAKÓW

FOR RENT PRODUCTION AND COMMERCIAL FACILITIES ALONG WITH A SOCIAL AND OFFICE SURFACE MARR BUSINESS PARK 10 NAD DRWINĄ STREET IN KRAKÓW FOR RENT PRODUCTION AND COMMERCIAL FACILITIES ALONG WITH A SOCIAL AND OFFICE SURFACE MARR BUSINESS PARK 10 NAD DRWINĄ STREET IN KRAKÓW JULY 2012 NEW PRODUCTION AND COMMERCIAL FACILITIES FOR RENT The production

More information

ENERGY AUDIT. Project : Industrial building United Arab Emirates (Case study) Contact person (DERBIGUM):

ENERGY AUDIT. Project : Industrial building United Arab Emirates (Case study) Contact person (DERBIGUM): ENERGY AUDIT Project : Industrial building United Arab Emirates (Case study) Contact person (DERBIGUM): Leonard Fernandes DERBIGUM project reference : UAE -2014 - EA 103 Author : Daniel Heffinck (DERBIGUM)

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

WHAT IS INFRARED (IR) THERMOGRAPHY

WHAT IS INFRARED (IR) THERMOGRAPHY WHAT IS INFRARED (IR) THERMOGRAPHY IR Thermography is the technique of producing pictures called from the invisible thermal radiation that objects emit. This is a non-contact means of identifying electrical

More information

Adaptive strategies for office spaces in the UK climate

Adaptive strategies for office spaces in the UK climate International Conference Passive and Low Energy Cooling 631 Adaptive strategies for office spaces in the UK climate I. Gallou Environment & Energy Studies Programme, Architectural Association Graduate

More information

RESNET National Rater Test Study Guide Outline

RESNET National Rater Test Study Guide Outline RESNET National Rater Test Study Guide Outline The RESNET national home energy rating standard spells out a listing of the knowledge base and skills set for Home Energy Ratings. Trainers and Rating Quality

More information

Dienstleistung. Certification as "Quality Approved Passive House" Criteria for Residential-Use Passive Houses

Dienstleistung. Certification as Quality Approved Passive House Criteria for Residential-Use Passive Houses Passiv Haus Institut Passivhaus Dienstleistung GmbH Dr. Wolfgang Feist Rheinstr. 44/46 Rheinstr. 44/46 D-64283 Darmstadt D-64283 Darmstadt www.passiv.de www.passivhaus-info.de Certification as "Quality

More information

Integrated Solar Radiant Systems

Integrated Solar Radiant Systems Integrated Solar Radiant Systems William Shady PE President Topics Radiant heating Indoor air quality Radiant Cooling Project Photos Questions and answers The goal for our clients Healthy Comfort Why Radiant

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Solar cooling and heating systems Application in the Cyprus University of Technology mechanical engineering laboratories

Solar cooling and heating systems Application in the Cyprus University of Technology mechanical engineering laboratories Solar cooling and heating systems Application in the Cyprus University of Technology mechanical engineering laboratories Presented by: Dr. Georgios Florides Faculty of Engineering and Technology Cyprus

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Houses heated entirely by solar energy all year round

Houses heated entirely by solar energy all year round Houses heated entirely by solar energy all year round Jenni Energietechnik Inc. www.jenni.ch Jenni Energietechnik Inc. Oberburg (Switzerland) 2 First advertisement for a fully solar-heated house in the

More information

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku ITMS: 26140230008 dopytovo orientovaný projekt Moderné

More information