Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu"

Transcription

1 Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda streda Lucia Klapáčová Andrea Figulová Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová Lucia Klapáčová Teodor Gyelnik Charakteristika a ciele kurzu Kurz poskytuje študentom rozšírenie vedomostí o odbore politológia a ich aplikáciu na prax prostredníctvom rozvoja schopností politickej analýzy. Počas kurzu sa zoznámia so základnými prístupmi k štúdiu politickej vedy a získajú teoretické a praktické znalosti z oblasti teórie politiky, politického systému a vzťahu jednotlivých zložiek v ňom. Študenti sa naučia kriticky analyzovať a prakticky využívať základné pojmy a koncepcie potrebné pre ďalšie štúdium politológie. Rozvinú si vlastné kognitívne a komunikačné zručnosti prostredníctvom samostatného štúdia, diskusií a prípravy prezentácií počas kurzu. Kritériá hodnotenia Účasť na hodinách prednáška/seminár. Na základe ustanovení Študijného poriadku FSEV UK sú povolené dve ospravedlnené absencie 10 bodov Príprava komentára na seminár podľa dohodnutej témy a času (ústna prezentácia vo forme 3 minút o danej téme) 20 bodov Aktivita na seminároch odpovede na otázky a diskusia na tému daného povinného čítania 15 bodov (povinné čítania dodané študentom týždeň vopred) Analýza knihy ( slov)- vopred schválená kniha vedúcim seminára, termín odovzdania: om Záverečný test 35 bodov 1

2 Témy kurzu: Povinné čítania budú dodané via alebo nechané u tajomníčok dotknutých ústavov Téma č.1 Úvodná hodina ( ) Téma č.2 - Politológia ako spoločenská veda ( ) Čo je to politológia? Čo je to politika? Politika/politológia/tradícia/... Andrew Heywood, A.(2007), Politics, Palgrave s Téma č. 3 Základné ideológie ( ) Čo je politická ideológia? Koniec ideológiam? Liberalizmus/konzervatizmus/socializmus/... Samuel Huntington, (1993). The Clash of Civilizations? In Foreign Affairs izationsforaffsummer93.pdf Téma č. 4 Politické systémy, vlády a režimy ( ) Lucia Klapáčová Aký je rozdiel medzi režimom a politickým systémom? Podľa čoho ich klasifikujeme? David Easton, (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems in World Politics, vol. 9, no 3, pg

3 Téma č.5 - Demokracia a totalita ( ) Ako je vnímaný pojem demokracia? Aké modely demokratického vládnutia poznáme? Zaručuje demokracia vládu ľudu? Chantal Mouffe, (2000). The Democratic Paradox. London: Verso pg , Slavoj Žižek, (2009). From Democracy to Divine Violence in Democracy in What State. New York: Columbia University Press pg Edward Said, (2003). Orientalism. London: Pinguin Books pg Téma č. 6 Štát, moc, vláda, zahraničná politika ( ) Čo je štát? Aký je rozdiel medzi štátom a vládou? Jurgen, Habermas, (2003). Beyond the nation state in Democracy in the European Union, London: Routledge pg Téma č. 7 Národ a nacionalizmus ( ) Čo je národ? Aké druhy nacionalizmu poznáme? Čo je národný štát? Miroslav Hroch, (2003). Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství st Téma č. 8 Politické strany a hnutia a voľby ( ) Lucia Klapáčová Ako definujeme a delíme politické strany? Aké stranícke systémy poznáme? Aká je úloha politických strán? Seminár : Politické strany střední a západní Evropy na začátku 21.století: podobnosti a odchylky. In: Kopeček, Hloušek eds: Politické strany, Gradaa

4 Téma č. 9 Záujmové skupiny ( ) Aké formy majú záujmové skupiny? Aké sú hlavné teórie politiky skupín? Ako si uplatňujú svoj vplyv? čítanie: Tradícia spolkovej činnosti na Slovensku. In: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Centrum prevencie a riešenia konfliktov (PDCS), Kolektív autorov, Téma č Ekonómia verzus politika( ) Ako a nakoľko podmieňuje ekonomika politiku? Hlavné ekonomické systémy dneška? Trieda a rasa a gender. David Harvey, (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. pg Joseph Stiglitz, (2010). Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of World Economy. New York: W. W. Norton & Company Chapter 1: The Making of a Crises Ekonomie krásná. In: Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla, 65.pole, Téma č.11 Systém a analýza medzinárodných vzťahov( ) Ako súvisí politický systém a medzinárodné vzťahy? Vývoj systému MV? Drulák Peter( 2003), Teorie mezinárodních vztahú, s.12-52,praha Portál alebo Pavol Barša a Ondřej Cisář, (2008). Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portal ale strany tam zatial nemozem dat, lebo som v bratislave a knihu mam doma Odvaha nevědět: Teorie mezinárodních vztahú versus budoucnost. In: Booth, Smith eds.: Současné teorie mezinárodních vztahú, Polity Press,

5 Téma č.12 - Analýza stredoeurópskeho kontextu( ) Dnešná situácia v strednej a východnej Európe? Jej história? Pavol Lukáč, (2005). Milan Hodža v zápase o budúcnosť strednej Europy v rokoch Bratislava: Slovenska Akademia Vied Attila Ágh: Sen o strední Evrope, p Walter Persché: Šest doporučení malým národum, p

6 Odporúčaná literatúra: Aron, Raymond (1993). Demokracie a totalitarismus. Vyd. 2. Brno: Atlantis. 218 s. ISBN: Bibó, István (1996). Biedavýchodoeurópskych malých štátov.bratislava:kalligram Cabada, Ladislav; Kubát, Michal a kol. (2007). Úvod do studia politické vědy. Vyd. 2. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk. 455 s. ISBN Dahl, Robert A. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Vyd. 1. Praha: Portál. 191 s. ISBN: Dahl, Robert (1995) demokracie a její kritici.praha:victoria Publishing Drulák, Peter(2003)Teorie mezinárodních vztahú.praha: Portál Heywood, Andrew (2008). Politické ideologie. Vyd. 4. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 362 s. ISBN: Lukáč, Pavol (2004) dejiny a zahraničná politika v Strednej Európe.Bratislava:Kalligram. Miller, David (ed.) (2000). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Vyd. 2. Brno: Barrister & Principal. 581 s. ISBN: Novák, Miroslav (1997). Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia Vyd. 1. Praha: SLON. 275 s. ISBN: Novák, Miroslav (2005). Mezi primátem politiky a ekonomickým rozvojem: Aronova sociologická koncepce industriálních společností". Sociologický časopis,roč. 41, č. 5/2005, s , ISSN: Říchová, Blanka (2000). Přehled moderních politologických teorií: Empirickoanalytický přístup v současné politické vědě. Praha: Portál. 304 s. ISBN alebo o Říchová, Blanka (2006). Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 2. Praha: Portál. 303 s. ISBN: ) Říchová, Blanka (2002). Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza politických systémů. Praha: Portál. 207 s. ISBN Sartori, Giovanni (1993). Teória demokracie. Vyd. 1. Bratislava: Archa. 512 s. ISBN:

7 Sartori, Giovanni (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Vyd. 1. Praha: SLON. 238 s. ISBN: X. Sartori, Giovanni (2005). Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Vyd. 1. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). 466 s. ISBN Max, Weber. Politika ako povolanie 7

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

XVII THINK TANKS AND POLICY DISCOURSES IN THE CZECH REPUBLIC Ondřej Císař and Milan Hrubeš

XVII THINK TANKS AND POLICY DISCOURSES IN THE CZECH REPUBLIC Ondřej Císař and Milan Hrubeš XVII THINK TANKS AND POLICY DISCOURSES IN THE CZECH REPUBLIC Ondřej Císař and Milan Hrubeš This chapter maps out the landscape of Czech think tanks. It is based on two types of literature: empirical studies

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

Columbia University Department of Political Science. G6601 Issues in Political Theory Fall Instructor: Prof. Nadia Urbinati

Columbia University Department of Political Science. G6601 Issues in Political Theory Fall Instructor: Prof. Nadia Urbinati Columbia University Department of Political Science G6601 Issues in Political Theory Fall 2015 Instructor: Prof. Nadia Urbinati Seminar: Tuesdays 6:10pm- 8:00pm Classroom: 711 IAB Office hours: Tuesdays

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Citizens, Politics and Decisions

Citizens, Politics and Decisions Citizens, Politics and Decisions BCPOLS/PO1603 Michaelmas Term 2016-2017 Lecturer: TBA Seminar Director: David Barrett Department of Political Science Trinity College Dublin Email: barretdj@tcd.ie Office:

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ACADEMY OF THE POLICE FORCE IN BRATISLAVA

ACADEMY OF THE POLICE FORCE IN BRATISLAVA Code: 831 84 VP 7 Title: International and European Labour Law Field of study: Protection of persons and property Private law disciplines Mgr. Juraj Mezei Period of Study: Forms of P, S prof. JUDr. Jozef

More information

A COMPARISON OF LOCATION FACTORS EVALUATION IN THE SECONDARY AND TERTIARY SECTORS

A COMPARISON OF LOCATION FACTORS EVALUATION IN THE SECONDARY AND TERTIARY SECTORS A COMPARISON OF LOCATION FACTORS EVALUATION IN THE SECONDARY AND TERTIARY SECTORS Eliška Jirásková Introduction Assessment of location factors cannot be considered stable either from the point of view

More information

Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131

Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131 1 Political Science 5020-101 PRO-SEMINAR IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Fall 2007 Tuesday 6:15-9:00 pm OLC 1131 Dr. Ryan Office: OLC 2055 Phone: 262-6348 E-mail: ryanc@appstate.edu Website: http://www.pscj.appstate.edu/faculty/ryan.html

More information

It is useful, but not necessary, for students to have some background in economic principles and international relations.

It is useful, but not necessary, for students to have some background in economic principles and international relations. INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, POLS 30260.01 Fall 2011 Class time: Mondays and Wednesdays, 1:30-2:45, Office Hours: Office Hours: Mondays and Wednesdays, 11.00 AM -12.00 PM, Tuesdays, 2.00-3.00 PM, and

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

การใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรม

การใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรม การใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรม การเข าส ระบบของฐานข อม ล 1.การเข าใช งานระบบฐานข อม ลงานว จ ยและนว ตกรรมน น เม อเข ามาหน าเว บหล กแล วจะม หน าตา ด งร ปท 1 ร ปท 1 หน าหล กของฐานข อม ลงานว จ ยและนว

More information

A Taxonomy of Technical Animation

A Taxonomy of Technical Animation A Taxonomy of Technical Animation Acta Polytechnica Vol. 51 No. 3/2011 D. Vaněček, J. Jirsa Abstract The age in which we are living nowadays is characterized by rapid innovation in the development of information

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření znalosti učiva

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 ISBN Cena Se slevou Arts Management 9783319158013 Art Collections, Private and Public: Comparative Legal Study 1 500

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 1, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 1.5.2011, Predregistrácia periodickej tlače na Ministerstve kultúri

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Contemporary Political Theory - M James Hampshire

Contemporary Political Theory - M James Hampshire Contemporary Political Theory - M1536 - James Hampshire View Online [1] Anderson E. 1999. What is the Point of Equality? 109, 2 (1999), 287 337. [2] Barry, Brian M. 2001. Culture and equality: an egalitarian

More information

( ) - !., 2014, 334 ". ISBN ISBN XXI

( ) - !., 2014, 334 . ISBN ISBN XXI ( ) - XXI 2014 ( ) - XXI!., 2014, 334 ". ISBN 978-5-89394-254-5 ISBN-978-5-89394-254-5 "### $%& "#', 2014 $ () (*+),, 2014 - +#)...5 ) "$+ #$...6 +...8 1.!": # $+ 1. )' *+$/0 1)#2-1$#"'2 ""#(3 )$. +,,

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

Sylabus predmetu Lexikológia

Sylabus predmetu Lexikológia Sylabus predmetu Lexikológia vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky rozsah výučby: 1/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť

More information

Evžen Kočenda. Curriculum Vitae. CERGE, Charles University EI, Academy of Sciences Politických vězňů 7 P.O. Box 882 111 21 Prague 1, Czech Republic

Evžen Kočenda. Curriculum Vitae. CERGE, Charles University EI, Academy of Sciences Politických vězňů 7 P.O. Box 882 111 21 Prague 1, Czech Republic Curriculum Vitae Evžen Kočenda ADDRESS CERGE, Charles University EI, Academy of Sciences Politických vězňů 7 P.O. Box 882 111 21 Prague 1, Czech Republic Tel.: (+420) 224.005.149 Fax: (+420) 224.211.374

More information

Brief Biographical Sketch

Brief Biographical Sketch Department of Political Science University of California, Davis Davis, California 95616 (530) 752-2262 E-mail: mnincic@ucdavis.edu Present Position Brief Biographical Sketch Miroslav Nincic Professor of

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

Comparative Social Policy

Comparative Social Policy Comparative Social Policy Developed by teachers Igor Guardiancich, University of Southern Denmark Page 1 of 5 Introduction This core module aims to provide theoretical basis of welfare state analysis,

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

Theories of International Relations POLM013

Theories of International Relations POLM013 Theories of International Relations POLM013 View Online [1]Baylis J., Smith S., and Owens P., Eds., The globalization of world politics: an introduction to international relations. Oxford, United Kingdom:

More information

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION ANDREA POHANKOVÁ Abstract This article is about the importance and relevance of the changes for the organization. At first

More information

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS Business Administration and Management UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS David Tuãek, Michaela Hájková, Zuzana Tuãková Introduction Business Process

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

FOR BIDDING PURPOSES ONLY

FOR BIDDING PURPOSES ONLY FOR BIDDING PURPOSES ONLY MODERN POLITICAL ECONOMY SPRING 2015 Ray Horton (Uris 725, 212-854-4425, rdh3@columbia.edu) Office Hours (M & W, 9:00 a.m. to Noon) Teaching Assistant (Claudius Hildebrand, childebrand15@gsb.columbia.edu)

More information

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marketing and Trade IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marie Slabá, Peter tarchoà, Ivan Jáã Introduction A prerequisite for creation and

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Regulations and Course Information. Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS:

Regulations and Course Information. Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS: M.A. DEGREE in INTERNATIONAL RELATIONS Regulations and Course Information Department of Political Science McMaster University 2013-2014 CONTENTS: I. Degree Requirements a. Global Politics Stream b. Global

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS INTELLIGENCE AS A TOOL FOR COMPANY MANAGEMENT Tomáš Mandičák, Peter Mesároš, Karol Hrubý. INTRODUCTION Nowadays, situation on the markets is not easy for companies.

More information

ASPECTS OF DECISION-MAKING ON FINANCING FROM INTERNAL OR EXTERNAL SOURCES

ASPECTS OF DECISION-MAKING ON FINANCING FROM INTERNAL OR EXTERNAL SOURCES ASPECTS OF DECISION-MAKING ON FINANCING FROM INTERNAL OR EXTERNAL SOURCES Juliana Habinová Keywords: Financial management, financing (funding), internal financial resources, external financial resources,

More information

Syllabus for Govt. 391: International Conflict and Cooperation

Syllabus for Govt. 391: International Conflict and Cooperation Syllabus for Govt. 391: International Conflict and Cooperation College of William and Mary Spring Semester, 2000 Michael Tierney mjtier@facstaff.wm.edu For the past 15 years theorists of international

More information

Winter Semester 2008/2009 Module: Public Policy and Local Government - Syllabus

Winter Semester 2008/2009 Module: Public Policy and Local Government - Syllabus Masters in Civic Society and Local Development In conjunction with the National University of Ireland Galway & Karl-Franzens University Graz MCSLD - http://www.unipr-mcsld.com Winter Semester 2008/2009

More information

NIETZSCHEHO NADČLOVEK

NIETZSCHEHO NADČLOVEK TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA NIETZSCHEHO NADČLOVEK BAKALÁRSKA PRÁCA RASTISLAV HRUŠOVSKÝ TRNAVA 2008 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA katedra filozofie NIETZSCHEHO NADČLOVEK

More information

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Vladislav MUŽÍK

More information

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový.notebook. September 08, 2013

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový.notebook. September 08, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Vocabulary exercise Worksheet Methodology Sources 2 INTRODUCTION: [cit.2013-08-30] dostupný pod licencí CC na www: hp://commons.wikimedia.org/wiki/file:asia_vectorial_map.jpg

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

UACES 35th Annual Conference and 10th Research Conference The European Union: Past and Future Enlargements. Zagreb, Croatia, 5-7 September 2005

UACES 35th Annual Conference and 10th Research Conference The European Union: Past and Future Enlargements. Zagreb, Croatia, 5-7 September 2005 UACES 35th Annual Conference and 10th Research Conference The European Union: Past and Future Enlargements Zagreb, Croatia, 5-7 September 2005 Sponsorship UACES, King s College London, Strand, London,

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

Duration: 1 semester Of which L/S/LW: 2/2/0 Language: English

Duration: 1 semester Of which L/S/LW: 2/2/0 Language: English Module description: European Public Policy Degree programme: European Management (EMM) Responsible for the module: No.: MA- 03-01- 01-1 Degree: Master of Arts Prof. Dr. Marco Althaus Semester: 1 Hours

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

VERONIKA DŽATKOVÁ 1 The Role of Civil Society in Public Governance. 1. Introduction ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2016 (2)

VERONIKA DŽATKOVÁ 1 The Role of Civil Society in Public Governance. 1. Introduction ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2016 (2) ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2016 (2) ARTYKUŁY Nauka o administracji DOI 10.4467/24497800RAP.16.001.5094 http://www.ejournals.eu/rap/ ISSN 2449-7800 (online), ISSN 2449-7797 (print), p. 373 383 VERONIKA

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

Carleton University Winter 2015 Department of Political Science

Carleton University Winter 2015 Department of Political Science Carleton University Winter 2015 Department of Political Science PSCI 2102 B Politics of the Global South: Comparative Politics of Development and Underdevelopment Thursday 9:35-11:25 Instructor: Jeremy

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information

MASARYK UNIVERSITY. E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners

MASARYK UNIVERSITY. E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners MASARYK UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners Bachelor Thesis Brno 2011 Supervisor: Aaron Marc

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop Course: Economics I Author: Ing. Martin Pop Contents: Introduction 1. Perfectly competitive firms supply 1.1 Perfectly competitive firms assumptions 1.2 Perfectly competitive firms balance 1.3 Effect of

More information

CSR CONCEPT FROM THE MARKETING POINT OF VIEW

CSR CONCEPT FROM THE MARKETING POINT OF VIEW CSR CONCEPT FROM THE MARKETING POINT OF VIEW Michal Kuběnka University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration Abstract: This article deals with concept of corporate social responsibility

More information

MARKETING COMMUNICATION TRENDS IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT

MARKETING COMMUNICATION TRENDS IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT MARKETING COMMUNICATION TRENDS IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT a NADĚŽDA PETRŮ, b MAROŠ MAREJKA University of Finance and Admininistration, Estonská 5, 11 Prague 1, Czech Republic email: a 9895@mail.vsfs.cz,

More information

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES

MIGRATION CHALLENGES US AND EU EXPERTISE UNITED STATES MIGRATION CHALLENGES Regularization and Rights of Undocumented Immigrants: Challenges and Policy Answers Integration of Migrant Populations in Europe and United States after 9/11 Public Discourse on Immigration:

More information

Newspaper publishing industry: subsector study

Newspaper publishing industry: subsector study Newspaper publishing industry: subsector study Academic viewpoint Dr. María Lamuedra Graván Universidad de Sevilla María Lamuedra Graván PhD: Glasgow Caledonian University (Glasgow, UK). 2004 Investigadora

More information

Development of Bridge Deflections in the 24-hours Cycle

Development of Bridge Deflections in the 24-hours Cycle 155 Development of Bridge Deflections in the 24-hours Cycle Urban, R., Štroner, M. and Jurga, V. Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Special Geodesy, Thákurova

More information

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises PETR MORA Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia IGOR ROZENBERG Vysoká škola

More information

Nottingham Trent University Module Specification

Nottingham Trent University Module Specification Nottingham Trent University Module Specification Basic module information 1 Module Title: Foundations and Challenges to Politics and International 2 Module Code: INTR10113 3 Credit Points: 40 4 Duration:

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového

More information

234 SHANDONG SOCIAL SCIENCES General No. 234 D DOI: /j.cnki /c

234 SHANDONG SOCIAL SCIENCES General No. 234 D DOI: /j.cnki /c 2015 2 No. 2 234 SHANDONG SOCIAL SCIENCES General No. 234 100081 D997 A 1003-4145 2015 02-0117 - 08 DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2015.02.021 1 2 3 4 2014-12 - 01 1Grant Huscroft Bradley W. Miller and

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

Ing. Ivan Stríček, University of Žilina in Žilina, FPEDaS, Department of Communication, stricek@fpedas.uniza.sk 2

Ing. Ivan Stríček, University of Žilina in Žilina, FPEDaS, Department of Communication, stricek@fpedas.uniza.sk 2 DASHBOARD USABILITY IN FINANCIAL MODELING Ivan Stríček 1, Ivana Andrisková 2 Abstract: This article is focused on the possibility of utilizing dashboard applications in financial modeling. In the era of

More information

CIE Subject Fees Schedule:

CIE Subject Fees Schedule: Late Entry fees Late Fees - Stage 1 (Subject fee plus) R561.50 4 August 2015 25 August 2015 Late Fees - Stage 2 (Subject fee plus) N/A Late fees Stage 3 (Subject fee plus) R2103.50 26 August 21 September

More information

2012 Lecturer in Law and Marie Curie Fellow, Liverpool Law School

2012 Lecturer in Law and Marie Curie Fellow, Liverpool Law School Firat Cengiz (CV) Page 1 of 7 DR FIRAT CENGIZ Liverpool Law School University of Liverpool Rendall Building Room 2.19 Bedford Street South Liverpool L69 7WW United Kingdom E-mail: firat.cengiz@liverpool.ac.uk

More information

Classical Sociological Theory (Graduate- Level) Professor Jeffrey Guhin

Classical Sociological Theory (Graduate- Level) Professor Jeffrey Guhin Classical Sociological Theory (Graduate- Level) Professor Jeffrey Guhin The Course There are a lot of readings here. It s going to be a lot of work. However, when you re done with the semester, you will

More information

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA Authors: Matej Beznák, Assoc. Prof. PhD., Martin Bajčičák,

More information

Defining Democracy. Concepts and Measures

Defining Democracy. Concepts and Measures Defining Democracy Concepts and Measures 1 2 Recent Trends in Democratization 100 80 60 40 20 0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1998 1996 Free Partly free Not free 3 Core Questions 1. How can democracy

More information

Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices

Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices Jiří Polách, Michal Kovářík 1 Abstract Investments in crude oil recently belong among the most profitable

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number RESPECTING STAKEHOLDERS AND THEIR ENGAGEMENT TO DECISION MAKING THE

More information

New Perspectives in German Political Studies

New Perspectives in German Political Studies New Perspectives in German Political Studies General Editors: William Paterson OBE is Honorary Professor in German and European Politics at the University of Aston and Chairman of the German British Forum.

More information

RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE ACADEMIC COURSE OUTLINE HIST 202 H UNITED STATES HISTORY: 1877 TO PRESENT (HONORS)

RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE ACADEMIC COURSE OUTLINE HIST 202 H UNITED STATES HISTORY: 1877 TO PRESENT (HONORS) RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE ACADEMIC COURSE OUTLINE HIST 202 H UNITED STATES HISTORY: 1877 TO PRESENT (HONORS) I. Basic Course Information A. Course Number and Title: HIST-202H United States History:

More information