Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta"

Transcription

1 Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice *

2 Dohovor primátorov a starostov v skratke *

3 Výnimočná európska iniciatíva Európska iniciatíva zahájená Európskou Komisiou v roku 2008 v rámci Energeticko-klimatického balíčka (3x20%) Po prvý krát uznáva mestá, obce a regióny ako dôležitých partnerov pre dosiahnutie svojich cieľov a podporuje ich v oblasti udržateľného energetického rozvoja a boja proti klimatickým zmenám Dobrovoľný záväzok signatárov znížiť emisie CO 2 na svojom území o najmenej 20% do roku 2020 vďaka realizácii akčného plánu udržateľného energetického rozvoja *

4 Signatári Dohovoru: Rastúca komunita > 4,000 signatárov v 46 krajinách > 170 regiónov, provincií a asociácií

5 Čo sa mestám a regiónom podarilo vďaka Dohovoru dosiahnuť? *

6 Dlhodobá vízia, systematický prístup k energetickému manažmentu, pozitívny signál občanom a partnerom SEAP je dlhodobou zárukou pre miestne firmy, finančné inštitúcie a občanov, že mesto seriózne pristupuje k oblasti udržateľného energetického rozvoja Nižšie účty za energiu pre občanov a miestnych podnikateľov, komfortné bývanie a doprava, vysoká kvalita života, príjemné životné prostredie Rastúca zamestnanosť a tvorba nových pracovných miest na území mesta (sektor výstavby, OZE, energetický manažment, doprava

7 Realizácia Akčných Plánov Udržateľného Energetického Rozvoja (SEAP) 1435 Akčných Plánov -> redukcia 28% CO2 Viac ako plánovaných projektov v sektoroch: budovy a vybavenie, doprava, miestna výroba a spotreba energie, urbanistické plánovanie, komunikácia a spolupráca s občanmi, verejné obstarávanie EUR 40 mld plánovaných investícií nových pracovných miest do roku 2020

8 Nitra Slovenská Republika Výsledky Analýzy spotreby energie a emisií CO2 v meste Nitra Východiskový rok: 2005 Konečná spotreba energie v roku 2005 v MWh Key results of the Baseline Emission Inventory Base year: 2005 Final energy consumption per sector in 2005 (MWh)

9 Nitra Slovenská Republika Energetický manažment/dispečing budov vo verejnom vlastníctve Zatepľovanie bytových domov v spolupráci s SVB, OSBD Nitra Inštalácia regulačného systému vo verejnom osvetlení Budovanie cyklotrás v meste Nitra Inštalácia fotovoltaiky na vybrané budovy Rekonštrukcia sústav centrálneho zdroja tepla Kampaň Ecodrivigu ekologického jazdenia zameraná na zníženie nákladov na pohonné hmoty a zníženie emisií Nákup podielu elektrickej energie vyrobenej z OZ samosprávou Implementácia Programu zeleného verejného obstarávania

10 Nové finančné mechanizmy Intelligent Energy Europe: 760 mln ELENA-EIB: 97 mil naštartovalo 1,5 mld investícií, 18 projektov ELENA-KfW ELENA-CEB ELENA-EBRD / Municipal sustainable energy facility (sídlo v Bratislave) Mobilising Local Energy Investments: 7 projektov European Energy Efficiency Fund (EEEF): 1 projekt Smart Cities: projekty sa hodnotia Štrukturálne Fondy: cca 10 mld Aké veľké budú finančné prostriedky v budúcom programovom období bude záležať na mestách a regiónoch ich záujme a angažovanosti pri príprave budúceho programového obdobia ako aj efektívnom využití existujúcich prostriedkov v tomto programovom období

11 Spolupráca a podpora na všetkých úrovniach Konkrétna spolupráca medzi inštitúciami na Európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni 113 regiónov a národných inštitúcií koordinuje a podporuje menšie mestá a obce na ich území 74 asociácií miest združuje signatárov a uľahčuje výmenu skúseností, ovlyvňuje národnú/európsku legislatívu

12 Rozšírenie tematickej a geografickej pôsobnosti Kancelária Dohovoru pre Blízky Východ a krajiny severnej Afriky očakávaná v roku 2013 Kancelária Dohovoru pre Východnú Európu a Strednú Áziu založená v Tbilisi a Lviv v 2012

13 ENERGETICKÝ MANAGEMENT A ENERGETICKÉ PLÁNY PORSENNA o.p.s. Konference a workshop, , Litoměřice

14 KAM SMĚŘUJEME VIZE A CÍLE

15 STRATEGIE: JISTÁ MÍRA (JAKÁ?) ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

16 ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ

17 SOUVISLOSTI TVORBY ENERGETICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

18 ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ - z výsledků šetření 2009 Výhled do roku 2020 ve spotřebě energie Akční plány pro oblast úspor energie a využívání O ZE Zpracovaná energetická koncepce, či jiný strategický dokument v oblasti energetiky Energetika jako priorita dalšího rozvoje města 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ANO NE NEODPOVĚDĚLO

19 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

20 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA

21 AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU - SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP)

22

23 INVENTURA POČÁTEČNÍCH EMISÍ

24

25 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA (EPM)

26

27 JESENÍK PRVNÍ ČESKÉ MĚSTO SE SCHVÁLENÝM AKČNÍM PLÁNEM UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

28 EPM MĚSTA JESENÍK

29 EPM MĚSTA LITOMĚŘICE

30 ENERGETICKÝ MANAGEMENT

31 SCHÉMA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

32 SCHÉMA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

33 TOKY PENĚZ V RÁMCI MĚSTA

34 11:30 13:00 Workshop I Souvislosti tvorby energetického plánu města / územní energetické koncepce / tvorba SEAP dle metodiky CoM Princip tvorby BEI / získání dat / zpracování dat a verifikace dosažených výstupů Společná práce: potenciální a reálné zdroje dat na úrovni celého města a všech sektorů; definování způsobů stanovení (výběru) indikátorů; nejlepší (nejjednodušší) způsoby nastavení datové základny; nastavení realistických cílů, způsobu realizace, monitoringu, vyhodnocování, revizí inspirace metodou SEAP; diskuse možností a specifik zúčastněných měst.

35 14:30 16:00 Workshop II Tvorba energetického plánu města v rámci majetku města (EPM) / EPM jako součást SEAP příklad města Jeseník Reálná účast energetického manažera na zpracování a realizaci EPM Náplň práce energetického manažera Společná práce: zdroje dat pro tvorbu EPM; podmínky pro realizaci EPM ideální případ tvorby a provádění EPM; konsolidace odběrných míst tipy a příklady; výběr dodavatele elektřiny výhody a rizika; další dle požadavků účastníků workshopu.

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Street Lighting Pilot Project in Cyprus

Street Lighting Pilot Project in Cyprus Street Lighting Pilot Project in Cyprus Anthi Charalambous Director Cyprus Energy Agency (CEA) Dr Venizelos Efthymiou Executive Director of Electricity Network Electricity Authority of Cyprus (EAC) Few

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

3. Good Practice Example: SEAP (Sustainable Energy Action Plan) (Budapest, Hungary)

3. Good Practice Example: SEAP (Sustainable Energy Action Plan) (Budapest, Hungary) 3. Good Practice Example: SEAP (Sustainable Energy Action Plan) (Budapest, Hungary) Keywords Budapest, sustainable energy, CO2 emission reduction, climate protection, action plan Name and location Budapest

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

European Local Energy Assistance (ELENA) facility

European Local Energy Assistance (ELENA) facility European Local Energy Assistance (ELENA) facility ELENA is a technical assistance facility, providing grants to cities, provinces, regions and entities acting on their behalf, of up-to 90% of eligible

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Covenant Territorial Coordinators:

Covenant Territorial Coordinators: re Covenant Territorial Coordinators: Crucial contributors to the Covenant of Mayors success Covenant Territorial Coordinators (CTCs) are those public administrations which provide strategic guidance,

More information

B A S I C S C I E N C E S

B A S I C S C I E N C E S B A S I C S C I E N C E S 10 B A S I C S C I E N C E S F I R S T S E M E S T E R C O U R S E S : H U M A N S T R U C T U R E A N D F U N C T I O N [ H S F I ] M O L E C U L A R B A S I S O F M E D I C

More information

BEAM 21 in POLAND Presentation at the conference in Varna, 27 June 2012

BEAM 21 in POLAND Presentation at the conference in Varna, 27 June 2012 BEAM 21 in POLAND Presentation at the conference in Varna, 27 June 2012 Agnieszka Tomaszewska Institute for Sustainable Development Projekt BEAM 21 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

More information

First International Workshop on Pulmonary Image Processing -25-

First International Workshop on Pulmonary Image Processing -25- First International Workshop on -25- -26- First International Workshop on First International Workshop on -27- -28- First International Workshop on First International Workshop on -29- -30- First International

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

WP5.1.1 OUTPUT Baseline Emission Inventory General Abstract

WP5.1.1 OUTPUT Baseline Emission Inventory General Abstract WP5.1.1 OUTPUT Baseline Emission Inventory General Abstract 1 The present document was elaborated in the frame of the MANERGY - Paving the way for self-sufficient regional energy supply based on sustainable

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy.

Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy. Žilinská univerzita v Žiline, Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty BIOMASA združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Baseline Emission Inventory & Sustainable Energy Action Plan

Baseline Emission Inventory & Sustainable Energy Action Plan Baseline Emission Inventory & Sustainable Energy Action Plan Converting Your Strategy into Action! www.eumayors.eu 1 Publication directed by the Covenant of Mayors Office. It is managed by a consortium

More information

Cloud Compuning pre egovernment Martin Jelok, Systems Services Manager, IBM Bratislava, 10.11.2010

Cloud Compuning pre egovernment Martin Jelok, Systems Services Manager, IBM Bratislava, 10.11.2010 Cloud Compuning pre egovernment Martin Jelok, Systems Services Manager, IBM Bratislava, 10.11.2010 There are three ways to deliver IT capabilities Software, hardware and services Pre-integrated systems

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Energy Management System based on the PN-EN ISO 50001 - implementation in Dzierzoniów

Energy Management System based on the PN-EN ISO 50001 - implementation in Dzierzoniów Energy Management System based on the PN-EN ISO 50001 - implementation in Dzierzoniów 50000 and 1 SEAPs Integrating energy action planning and energy management systems Barcelona, 1 st October 2014 Dzierżoniów

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Prodej zemědělské půdy v České republice po vstupu do EU J. NĚMEC Research Institute of Agricultural Economics, Prague, Czech Republic

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Energy Performance Contracts Street Lighting Pilot Project in Cyprus

Energy Performance Contracts Street Lighting Pilot Project in Cyprus Energy Performance Contracts Street Lighting Pilot Project in Cyprus Anthi Charalambous Director Cyprus Energy Agency (CEA) Dr Venizelos Efthymiou Executive Manager Networks Electricity Authority of Cyprus

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_COMPARISON, SECOND CONDITIONAL_S3 Číslo projektu:

More information

Technické údaje Passat Variant

Technické údaje Passat Variant Technické údaje 1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. 92kW / 125k

More information

ELENA. A new KfW-Facility in favour of sustainable investments of small and medium sized municipalities. Dr. Johannes Feist Berlin

ELENA. A new KfW-Facility in favour of sustainable investments of small and medium sized municipalities. Dr. Johannes Feist Berlin A new KfW-Facility in favour of sustainable investments of small and medium sized municipalities Dr. Johannes Feist Berlin Objective of the Facility ELENA: a IEE (Intelligent Energy Europe II) technical

More information

All fine architectural values are human values, else not valuable. Frank Lloyd Wright. www.centralparkpraha.cz

All fine architectural values are human values, else not valuable. Frank Lloyd Wright. www.centralparkpraha.cz All fine architectural values are human values, else not valuable. Frank Lloyd Wright Chcete koupit dum? Máte nejvyšší cas Spojené státy trápí trh s nemovitostmi Cenu nemovitosti urcuje hlavne její umístení

More information

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ADJECTIVES AND ADVERBS_S2 Číslo projektu: CZ

More information

Green technology transfer: a key ingredient for a sustainable growth

Green technology transfer: a key ingredient for a sustainable growth Green technology transfer: a key ingredient for a sustainable growth Introduction to the EBRD The EBRD is a triple-a rated* bank with a capital base of 30 billion. The EBRD s annual business volume 2005-2015

More information

Martin Mačanga 1, Martin Plešivčák 2

Martin Mačanga 1, Martin Plešivčák 2 Martin Mačanga 1, Martin Plešivčák 2 Political and economic aspects of energy prices and their regional context in the Slovak Republic after joining the European Union INTRODUCTION Functioning energy market

More information

Leveraging EU Funds with the Market Financing Instruments for Energy Efficiency at EU / National Level

Leveraging EU Funds with the Market Financing Instruments for Energy Efficiency at EU / National Level Leveraging EU Funds with the Market Financing Instruments for Energy Efficiency at EU / National Level Johannes Feist, KfW European Parliament, Brussels, 4 October 2011 Leveraging EU Funds with the Market

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

Hostia (A-Z) Remeslo má zlaté dno... Alebo deravé? 13.-14. 10. 2011 Bratislava

Hostia (A-Z) Remeslo má zlaté dno... Alebo deravé? 13.-14. 10. 2011 Bratislava Katarína Bartovičová Slovenské centrum fundraisingu (SK) Čierne ovce fundraisingu Katarína v minulosti pôsobila v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr ako jej predsedníčka)

More information

Eastern Partnership, Black Sea Synergy, Central Asia, Pivex Energy Municipality Oil Gaz Infrastructure Smart Grid Smart City Convenat of Mayors.

Eastern Partnership, Black Sea Synergy, Central Asia, Pivex Energy Municipality Oil Gaz Infrastructure Smart Grid Smart City Convenat of Mayors. PIVEX Convenant of mayors Black Sea SMART GRID- SMART CITY PIVEX SMART GRID BLACK SEA President CEO Dr. Iulia Platona +79254420425, +32489131377, +40754384543, +403590787704 Iulia.platona@pivexplattformblacksea.eu,

More information

Organic agriculture as one of aspects of multifunctional agriculture

Organic agriculture as one of aspects of multifunctional agriculture Organic agriculture as one of aspects of multifunctional agriculture Ekologické zemědělství jako jeden z aspektů multifunkčního zemědělství I. BROŽOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Summary report: Energy consumption and greenhouse gases emissions in the province of Barcelona. July 2014

Summary report: Energy consumption and greenhouse gases emissions in the province of Barcelona. July 2014 Àrea de Territori i Sostenibilitat Gerència de Serveis de Medi Ambient Summary report: Energy consumption and greenhouse gases emissions in the province of Barcelona July 214 Oficina Tècnica de Canvi Climàtic

More information

LOGISTICS CONCEPT OF SUPPLY CHAIN IN AUTOMOTIVE PRODUCTION

LOGISTICS CONCEPT OF SUPPLY CHAIN IN AUTOMOTIVE PRODUCTION Abstract LOGISTICS CONCEPT OF SUPPLY CHAIN IN AUTOMOTIVE PRODUCTION Koncepce logistiky dodavatelského řetězce v automobilové výrobě Ing. Andrea Lešková, PhD. Technical University of Košice, Faculty of

More information

ANF Data spol. s r. o. a Siemens company

ANF Data spol. s r. o. a Siemens company ANF Data spol. s r. o. a Siemens company Den s průmyslovými partnery FI MUNI 10.12.2009 Siemens AG Österreich 2009. All rights reserved. Základní informace o společnosti Rok založení 1992 Kapitálová struktura:

More information

Establishment of 3 Regional Energy Management agencies in the Province of Mantova (Italy), city of Gijón (Spain) and the Zlín Region (Czech Republic)

Establishment of 3 Regional Energy Management agencies in the Province of Mantova (Italy), city of Gijón (Spain) and the Zlín Region (Czech Republic) Establishment of 3 Regional Energy Management agencies in the Province of Mantova (Italy), city of Gijón (Spain) and the Zlín Region (Czech Republic) (Energy Agency of the Zlín Region) 11/05/2009 EAZK

More information

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie 24.10.2014 Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ Celková odsúhlasená suma balíka

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Financing Energy Efficiency Towards 2020

Financing Energy Efficiency Towards 2020 Financing Efficiency Towards 2020 Stefano Panighetti Directorate-General for C3 Efficiency OUTLINE 2020 Challenges Implementation of the existing framework Ensuring access to adapted financing Efficiency

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA 90 Sobeková Majková, M., Solík, J., Sipko, J. (2014), The Analysis of Chosen Business Obstacles and Problems with the Financing of Young Entrepreneurs in Slovakia, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3,

More information

Renewable energy policy database and support RES-LEGAL EUROPE

Renewable energy policy database and support RES-LEGAL EUROPE Renewable energy policy database and support RES-LEGAL EUROPE National profile: Czech Republic Client: DG Energy Contact author: Filip Jirouš, policy@eclareon.com Berlin, 8 November 2013 eclareon GmbH

More information

Energy Efficiency in Public Administration (Eco.AP): Advantages of the ESCO model

Energy Efficiency in Public Administration (Eco.AP): Advantages of the ESCO model Energy Efficiency in Public Administration (Eco.AP): Advantages of the ESCO model Napoli 10 th of April 2015 23 de Março de 2012 Description Eco.AP Program Eco.AP Program Objectives: Promote the efficient

More information

Evaluation of Sustainable Development in the Regions of Slovakia Using Selected Indicators

Evaluation of Sustainable Development in the Regions of Slovakia Using Selected Indicators 5 th Central European Conference in Regional Science CERS, 2014 300 Evaluation of Sustainable Development in the Regions of Slovakia Using Selected Indicators EMÍLIA HUTTMANOVÁ, JANA CHOVANCOVÁ Faculty

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Stakeholder Workshop 16 May Sofia, Bulgaria

Stakeholder Workshop 16 May Sofia, Bulgaria Hersonissos Municipality SEAP Dr. Maria Symeonidou-Sideris Planning, Development & Internal Audit Department EU Projects Unit www.hersonisos.gr Stakeholder Workshop 16 May 2012 -Sofia, Bulgaria 16/05/2012,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Technologie šetrných budov

Technologie šetrných budov Technologie šetrných budov Pavel Křižanovský Customer Solutions Architect Cisco CCIE #11457 Cisco 8. prosince2012 1 IT infrastruktura jako spotřebitel energie IT jako sjednocující infrastruktura pro systémy

More information

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Crisis management Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

Info day in Budapest

Info day in Budapest European Union European Regional Development Fund From INTERREG IVC to Interreg Europe Info day in Budapest Akos Szabo Project Officer Interreg Europe Secretariat 28 April 2015 Bridge to INTERREG EUROPE

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring

Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring Version 1.0 (May 2014) Developed by Covenant of Mayors Office & Joint Research Centre of the European Commission Published in 2014

More information

Security of Mobile Platforms, BYOD and MDM for the Solution of their Administration. November 22 nd 2012, Marek Deml

Security of Mobile Platforms, BYOD and MDM for the Solution of their Administration. November 22 nd 2012, Marek Deml Security of Mobile Platforms, BYOD and MDM for the Solution of their Administration November 22 nd 2012, Marek Deml Security of Mobile Platforms Situation Worldwide 3,50% 6,90% Google Android 4,80% Apple

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

EUROPE 2020 TARGETS: climate change and energy

EUROPE 2020 TARGETS: climate change and energy EUROPE 2020 TARGETS: climate change and energy Energy and climate change polices yield many macroeconomic benefits and contribute to smart and sustainable ( green ) growth 1. By increasing energy efficiency,

More information

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPE NOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPE NOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013 VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPENOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013 Podhájska 2013 Editori PhDr. Katarína Greová doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.

More information

Ako efektívne využiť príležitosti nového programového obdobia pre rozvoj samospráv?

Ako efektívne využiť príležitosti nového programového obdobia pre rozvoj samospráv? focus Ako efektívne využiť príležitosti nového programového obdobia pre rozvoj samospráv? Stratégia: Predstavenie hierarchie stratégií na európskej, národnej a regionálnej úrovni FOCUS Európa v súčasnom

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information