Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu"

Transcription

1 Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

2 Úvod Výber pozície a montáž zosilňovača Pripojenie napájania Varovanie! Prehrávanie hlasnej hudby vo vozidle môže potlačiť vašu schopnosť počuť dopravnú situáciu a natrvalo poškodiť váš sluch. Odporúčame počúvať pri primeranej hlasitosti počas šoférovania vozidla. Infinity nezodpovedá za stratu sluchu, úraz alebo poškodenie vyplývajúce z poškodenia zariadenia. Dôležité Pre dosiahnutie najlepšej prevádzky z vášho zosilňovača, odporúčame prenechať inštaláciu kvalifikovanému personálu. Aj keď tieto pokyny popisujú ako inštalovať zosilňovače vo všeobecnosti, nezobrazujú konkrétne postupy inštalácie, ktoré môžu byť potrebné pre vaše konkrétne vozidlo. Ak nemáte potrebné nástroje, ani skúsenosti, nepokúšajte sa sami vykonávať inštaláciu. Namiesto toho kontaktujte autorizovaného Infinity audio prejdacu o profesionálnej inštalácii. Varovania pri inštalácií a tipy Vždy používajte ochranný odev. Vypnite audio systém a ostatné elektronické zariadenie skôr ako začnete. Odpojte ( ) záporný vodič od batérie vozidla. Skontrolujte priestor na oboch stranách plánovanej inštalácie pred vŕtaním otvorov alebo inštaláciou skrutiek. Pamätajte, že skrutky prechádzajú za povrch. V mieste inštalácie, dbajte na palivové a vzduchové vedenia, vedenia hydraulických bŕzd a elektrické vedenie. Zvýšte pozornosť pri vyrezávaní alebo vŕtaní v okolí týchto oblastí. Pred vŕtaním alebo vyrezávaním otvorov použite nôž na odstránenie nežiadúcich izolácií alebo vynilov, aby sa vám tento materiál nenamotal okolo vrtáku. Keď vediete vodiče, držte vstupné signálové káble mimo napájacích káblov a vodičov reproduktorov. Pri vykonávaní prepojení, uistite sa, že sú bezpečne a správne izolované. Ak je potrebné vymeniť poistku zosilňovača, použite len rovnakého typu a úrovne ako je originálna. Nezamieňajte za iný typ. Zvoľte pozíciu montáže v batožinovom priestore, kde sa zosilňovač nepoškodíte posunutím nákladu. Chladenie zosilňovača je podstatné pre dobrú prevádzku. Ak je zosilňovač inštalovaný v uzatvorenom priestore, uistite sa, že je dostatočné prúdenie vzduchu pre dobré chladenie. Pri montáži zosilňovača pod sedadlo, zabezpečte, aby bol priestor pre pohyb všetkých častí sedadla a neovplyvňoval nastavenie sedadla. Montujte zosilňovač tak, aby sa nepoškodil nohami pasažierov vzadu. Uistite sa, že zosilňovač je namontovaný bezpečne použitím matíc a skrutiek alebo dodávaných montážnych skrutiek. Namontujte zosilňovač tak, že zostane suchý - nikdy nemontujte zosilňovač do exteriéru vozidla, alebo do priestoru motora. Obrázok 1. Panel konektorov Referenčné zosilňovače sú schopné dodávať vysoké úrovne výkonu a vyžadujú vhodné pripojenie k elektrickému systému vozidla pre zabezpečenie optimálnej prevádzky. Pozrite si obrázok 1 pre pozíciu pripojenia. Dodržujte nasledovné pokyny pozorne. Pripojenie zemnenia Pripojte zemniaci konektor Ground (GND) zosilňovača k pevnému bodu na kovovej časti karosérie vozidla, čo najbližšie k zosilňovaču. Pozrite si tabuľku ďalej pre určenie minimálnej veľkosti priemeru vodičov. Očistite všetku farbu z tohto miesta; použite elektrikársku podložku pre zabezpečenie spojenia. Elektrické prepojenie Pripojte vodič (pozrite si tabuľku vpravo pre správnu hrúbku) priamo ku kladnému konektoru batérie a inštalujte príslušný držiak poistky do 50 cm od konektora batérie. Neinštalujte ešte teraz poistku. Veďte vodič k pozícii zosilňovača a pripojte ho ku kladnému konektoru zosilňovača (+12V). Použite príslušné očko pri vedení vodičov cez protipožiarnu prepážku alebo cez plechový panel. Porucha pri nedostatočnej ochrane môže spôsobiť poškodenie alebo požiar. Keď vykonávate vedenie a pripojenie tohto vodiča k batérii a k zosilňovaču, môžete inštalovať poistku k batérii. Hodnota poistky by mala byť zvolená na základe celkového prúdu zosilňovača; pozrite si tabuľku vpravo. Pripojenie diaľkového ovládania Pripojte konektor diaľkového ovládania zosilňovača (REMOTE) k diaľkovému ovládaniu hlavného zariadenia použitím minimálne 18-hrubý vodič. Ak vaše zdrojové zariadenie nemá pripojenie diaľkového ovládania, pripojte konektor (REMOTE) zosilňovača k obvodu príslušenstva vozidla. Tabuľka hrúbky vodičov Zosilňovač Maximum Minimum Model Prúd Hrúbka vodiča 7521a 34A #8 Priemer 7541a 85A #8 Priemer 5761a 87A #8 Priemer 311a 40A #8 Priemer 611a 69A #6 Priemer 1211a 115A #4 Priemer Tieto odporúčania predpokladajú 7 10 vodič. Ak sa vaša inštalácia značne odlišuje, je potrebné prisôsobiť podľa toho vedenie. Pripojenia reproduktorov Pozrite si príručku aplikácií na nasledujúcich stranách. Pripojenia reproduktorov musia byť vykonané použitím minimálne 16-hrúbky vodiča. Vysokoúrovňové vstupné prepojenia 7521a, 7541a a 5761a zosilňovače sú vybavené vstupmi reproduktorov, ktoré umožňujú pridať zosilňovač k hlavným zariadeniam ktoré nemajú RCA line výstupy. Výstupy reproduktorov pre zdrojové zariadenie by mali byť pripojené k zosilňovaču použitím dodávaného konektora (štvorcový štvor-vodičový konektor). Skontrolujte správnu polaritu. 311a, 611a a 1211a zosilňovače nie sú vybavené vysokoúrovňovými vstupmi. Poznámka: Keď používate nízkoúrovňové, alebo vysokoúrovňové vstupy, AUX výstupy môžete použiť na prepustenie plnorozsahového signálu do iného zosilňovača. Obrázok 2. Konektor reproduktorov. HIGH LEVEL INPUT Sivý + Sivý/čierny - R L Vodiče reproduktorov - Biely/čierny + Biely

3 Aplikácie 311a, 611a a 1211a Referenčné zosilňovače subwooferov sú jednokanálové zosilňovače. Sú dve sady konektorov pre zjednodušenie pripojenia viacerých wooferov. Ktorúkoľvek sadu konektorov (+/ ) môžete použiť na pripojenie reproduktorov. Vpravo sú dve aplikácie pre naplánovanie inštalácie systému subwoofera. Obrázky 3 a 4 zobrazujú ako konfigurovať referenčný zosilňovač subwoofera (modely 311a, 611a a 1211a). Poznámka: Pre zjednodušenie, obrázky 3 a 4 nezobrazujú napájanie, pripojenie diaľkového ovládania a vstupné pripojenia. Poznámka: Minimálny vstup reproduktora je 2 ohmy. Aplikácie 7521a Obrázok 3. Referenčný zosilňovač subwoofera s dvoma woofermi. Obrázok 4. Referenčný zosilňovač subwoofera s jedným wooferom. 7521a zosilňovač môžete použiť pre stereo alebo premostenú mono prevádzku, ako je znázornené na obrázku 5 a 6. Poznámka: Pre zjednodušenie, obrázok 5 a 6 nezobrazujú pripojenie napájania, diaľkového ovládača a vstupov. NOTE: Minimálna impedancia pre stereo prevádzku je 2 ohmy. Minimálna impedancia reproduktorov pre premostenú prevádzku je 4 ohmy. Obrázok 5. Nastavenie zosilňovača 7521a pre stereo prevádzku. Obrázok 6. Nastavenia 7521a zosilňovača pre premostenú mono prevádzku.

4 Aplikácie 7541a 7541a môžete nastaviť pre stereo 4-kanálovú, 3-kanálovú alebo premostenú 2-kanálovú prevádzku, ako je znázornené na obrázkoch 7 až 9. Poznámka: Pre zjednodušenie, obrázky 7 až 9 nezobrazujú pripojenie napájania, diaľkového ovládania a vstupné prepojenia. Poznámka: Minimálna impedancia reproduktorov pre stereo prevádzku je 2 ohmy. Minimálna impedancia reproduktorov pre premostenú prevádzku je 4 ohmy. Predné Zadné Poznámky: Bass Boost ovplyvňuje len zadné kanály. Obrázok a zosilňovač v 4-kanálovej (stereo) prevádzke pre ovládanie predných a zadných širokopásmových reproduktorov. Predné Zadné Obrázok a je nastavený pre 3-kanálovú prevádzku pre ovládanie širokopásmových reproduktorov a subwoofera. Predné Zadné Obrázok a používané v premostenom 2-kanálovom režime pre ovládanie komponentov alebo subwooferov.

5 Aplikácie 5761a 5761a môžete nakonfigurovať pre 6-kanálovú, 5-kanálovú alebo 3-kanálovú prevádzku, ako je znázornené na obrázkoch 10 až 12. Pravý Pravý Subwoofer Predné Zadné Subwoofer Prepínač vstupného režimu: Použite INT (interný režim) pre odosielanie signálu z predného a zadného vstupu do subwoofera. Použite EXT (externý režim) keď odosielate signál do vstupov subwoofera; napr., ak vaše zdrojové zariadenie má výstup subwoofera. Poznámka: Pre jednodušenie, obrázky 10 až 12 nezobrazujú pripojenie napájania, diaľkového ovládania a vstupy. Poznámka: Minimálna impedancia reproduktorov pre stereo prevádzku je 2 ohmy. Minimálna impedancia reproduktorov pre premostenú prevádzku je 4 ohmy. Ľavý Ľavý Subwoofer Obrázok kanálová prevádzka: 5761a zosilňovač ovládajúci širokopásmové a predné a zadné reproduktory a pár subwooferov. Pravý Pravý Subwoofer Predné Zadné Subwoofer Ľavý Ľavý Obrázok kanálová operácia: Rovnako ako obrázok 10, s výstupmi subwooferov premostenými na ovládanie jedného 4-ohmového subwoofera, poskytujúceho reproduktor s väčším výkonom. Ľavý Pravý Subwoofer Predné Zadné Subwoofer Obrázok kanálová operácia: 5761a zosilňovač konfigurovaný pre 3-kanálovú prevádzku, kde všetky z kanálov sú premostené pre subwoofer a pár komponentných reproduktorov.

6 Inštalácia a nastavenie Nastavenie výhybiek Určite zostavenie systému a nastavte prepínač režimu výhybiek podľa toho. Ak zostavenie vášho systému neobsahuje subwoofer, nastavte režim výhybky na FLAT a preskočte na Nastavenie vstupnej citlivosti. Prepínač režimu Flat: Umožňuje plnorozsahovému signálu prejsť cez reproduktory; môžete použiť s väčšími širokopásmovými reproduktormi ako 6 x 9. HP: Umožňuje vysokopriepustný signál cez reproduktory; mal by byť použitý s väčšinou reproduktormi (môže chrániť širokopásmové reproduktory pred preťažením s nízkymi frekvenciami, môže to spôsobiť poškodenie reproduktorov). LP: Umožňuje basom prechádzať cez reproduktory; mal by byť zvolený keď pri napájaní subwooferov. Počiatočne nastavte výhybky dostredu. Počas počúvania hudby, nastavte výhybky pri najmenšom skreslení z reproduktorov, čo im umožní reprodukovať čo najviac basov. Systém používajúci osobitný subwoofer, nastavte režim výhybky na HP (high pass) pre širokopásmové reproduktory. Nastavte frekvenciu výhybky pre obmedzenie basov a poskytuje zvýšenú hlasitosť systému bez skreslenia. Pre subwoofery, zvoľte najvyššiu frekvenciu, ktorá odstráni vokály zo zvuku subwoofera. Ak používate 7521a alebo 7541a pre ovládanie subwoofera(ov), nastavte režim výhybky na LP (low pass). Poznámka: 311a, 611a, 1211a a výstup subwoofera 5761a sú len nízkopriepustné a nemajú prepínač režimu výhybky. Nastavenie vstupnej citlivosti 1. Počiatočne otočte INPUT LEVEL ovládač(e) na minimum (protismeru hodinových ručičiek). 2. Pripojte konektor ( ) záporný k batérií vozidla. Zapnite napájanie audio systému a spustite prehrávanie dynamickej hudby. 3. Na zdrojovom zariadení, zvýšte hlasitosť na 3/4. Mierne zvýšte ovládač INPUT LEVEL smerom na tri hodiny, pokým nebudete počuť mierne skreslenie hudby. Potom znížte INPUT LEVEL mierne, pokým sa nestratí skreslenie. Poznámka: Po zapnutí hlavného zariadenia, modrý indikátor LED (na hornom paneli) svieti, indikujúc, že zosilňovač je zapnutý. Ak nie, skontrolujte vedenie, hlavne pripojenie diaľkového ovládania zo zdrojového zariadenia. Taktiež si pozrite Odstránenie možných problémov. Diaľkové ovládanie úrovne (voliteľné) Všetky tri referenčné zosilňovače subwooferov a 5761a zosilňovač majú vstupy pre voliteľný diaľkový ovládač úrovne (100rc). Toto umožňuje nastaviť úroveň subwoofera z pozície počúvania. Pripojte voliteľný diaľkový ovládač úrovne použitím RJ-11 konektora na strane zosilňovača. Inštalujte modul ovládača v prednej časti vozidla v rozsahu jednoduchého dosahu šoféra. Inštalujte na prístrojový panel, alebo na stredovú konzolu. Pozrite si pokyny k montáži k 100rc. Nastavenie zvýraznenia basov 7521a, 7541a a 5761a sú všetky vybavené ovládaním zvýraznenia basov. Toto vám umožňuje zvýrazniť basový výstup systému v 50Hz až na 12dB. Poznámka: Len zadné kanály 7541a sú ovplyvnené ovládaním zvýraznenia basov. AUX výstup (prídavný) Referenčné zosilňovače (okrem 5761a) sú vybavené širokopásmovými výstupmi, ktoré môžte použiť na pripojenie dodatočných zosilňovačov. Poznámka: Keď používate nízko - alebo vysoko úrovňové vstupy, AUX výstupy môžete použiť na prechod plnorozsahového line-level signálu do iného zosilňovača. Obrázok 13. Ovládací panel. 311a/611a/1211a 7521a 7541a 5761a

7 Inštalácia a nastavenie (pokračovanie) Odstránenie možných problémov Nastavenie DBO (311a, 611a a 1211a) Optimalizátor dynamicky basov (DBO) sa používa na zvýraznenie nízkofrekvenčnej reprodukcie vo vozidle. Štandardné obvody na zvýraznenie basov len zvyšujú basy v pevnej frekvencii a spôsobujú, že zosilňovač spotrebuje značný výkon. DBO umožňuje nastaviť frekvenciu (20Hz 80Hz) ako aj úroveň zvýraznenia (až do 12dB; pozrite si obrázok 14), čo umožňuje jemne doladiť basy v systéme na optimalizáciu prevádzky. Pre zatvorené skrinky, DBO môžete použiť pre zvýraznenie nízkych basových rozsahov zatvorených skriniek. Pre väčšie/plnšie basy, nastavte HP FREQ medzi 35Hz a 45Hz; nastavte ovládač BOOST podľa vašich predstáv. Pre tvrdšie basy, nastavte HP FREQ medzi 45Hz a 55Hz; nastavte BOOST podľa predstáv. Pre otvorené skrinky, DBO by mal byť ako subsonický pre zníženie presiahnutia wooferov. Nastavte HP FREQ ovládač 10Hz pod frekvenciu ladenia skrinky (napr., 25Hz pre uzavreté ladenie 35Hz); nastavte BOOST ovládač podľa chuti. Toto ušetrí výkonovú kapacitu zosilňovača typicky stratenú na frekvenciách pod ladenú frekvenciu skrinky. Pre neohraničené aplikácie, nastavte HP FREQ na hodnotu Fs reproduktorov (znížením presiahnutia woofera); nastavte ovládač zvýraznenia basov podľa predstáv. Obrázok 14. Krivky frekvenčných rozsahov zobrazujú typické DBO riadiace rozsahy. Stavový LED indikátor Clip: Indikuje že zosilňovač je na maxime a môže to byť nebezpečné pre reproduktory. Toto by malo blikať len v hudobných vrcholoch a nie svietiť konštantne. Power: Indikuje, že zosilňovač je zapnutý. Protection: Pozrite si Odstránenie možných problémov pre konkrétne indikácie. Obrázok 15. stavové LED. Bez zvuku (POWER LED je vypnutý). Príčina a riešenie: Nie je napájanie na BATT+ a/alebo REM konektoroch, alebo zlé, alebo neuzemnené prepojenie. Skontrolujte prepojenie konektorov zosilňovača s VOM. Problém Bez zvuku (PROTECT LED bliká každé 4 sekundy). Príčina a riešenie: DC napätie na výstupe zosilňovača. Zosilňovač potrebuje servis; pozrite si záručný list. Bez zvuku (PROTECT LED svieti). Príčina a riešenie: Zosilňovač je prehriaty. Uistite sa, že chladenie zosilňovača nie je blokované v pozícii montáže; overte, že impedancia systému reproduktorov je v rámci určených limitov. Bez zvuku (PROTECT a POWER LED blikajú). Príčina a riešenie: Napätie menej ako 9V na pripojení BATT+. Skontrolujte systém dobíjania vozidla. Bez zvuku (PROTECT LED svieti). Príčina a riešenie: Napätie väčšie ako 16V alebo menej ako 8.5V na BATT+ pripojení. Skontrolujte systém nabíjania vozidla. Skreslený zvuk. Príčina a riešenie: Vstupná citlivosť nie je správna, alebo zosilňovač alebo zdrojové zariadenie je poškodené. Skontrolujte INPUT LEVEL nastavenie, alebo skontrolujte vodiče reproduktorov kvôli skratu alebo zemneniu. Skreslený zvuk (PROTECT LED bliká). Príčina a riešenie: Skrat na reproduktore alebo vodiči. Odpojte vodič reproduktora pre nájdenie skratu na reproduktore alebo vodiči, potom opravte. Hudbe chýba dôraz. Príčina a riešenie: Reproduktory nie sú pripojené správne. Skontrolujte prepojenia reproduktorov pre správnu polaritu. DBO HP FREQ ovládač (nastavenie hraničnej db HP FREQ frekvencie) 20Hz 100Hz Freq. (Hz) Freq. (Hz) DBO BOOST ovládač BOOST (nastavte množstvo hraničnej frekvencie) db M IN M AX Freq. (Hz) z) Freq. (

8 Technické údaje 311a 116 W RMS x 1 kanál v 4 ohmoch a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 81 dba (referenčný 1 W do 4 ohmov) 312 W RMS x 1 kanál v 2 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N Dynamický výkon: 347 W v 2 ohmoch Efektívny útlmový faktor: v 4 ohmoch Frekvenčný rozsah: 17 Hz 302 Hz ( 3dB) Maximálny vstupný signál: 6 V Maximálna citlivosť: 75 mv Výstupná regulácia:.05 db v 4 ohmoch Rozmery (D x Š x V): 12 x 11-7/16 x 2-11/16 Poistka: 1 x 30A 7521a 97 W RMS x 2 kanály v 4 ohmoch a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 83 dba (referenčný 1 W do 4 ohmov) 142 W RMS x 2 kanály v 2 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N 283 W RMS x 1 kanál v 4 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N Dynamický výkon: 190 W v 2 ohmoch Efektívny útlmový faktor: v 4 ohmoch Frekvenčný rozsah: 10 Hz 69 khz ( 3dB) Maximálny vstupný signál: 5.5 V Maximálna citlivosť: 75 mv Výstupná regulácia:.078 db v 4 ohmoch Rozmery (D x Š x V): 12 x 11-7/16 x 2-11/16 Poistka: 1 x 30 A 611a 456 W RMS x 1 kanál v 4 ohmoch a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 70 dba (referenčný 1 W do 4 ohmov) 657 W RMS x 1 kanál v 2 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N Dynamický výkon: 761 W v 2 ohmoch Efektívny útlmový faktor: v 4 ohmoch Frekvenčný rozsah: 17 Hz 302 Hz ( 3dB) Maximálny vstupný signál: 6 V Maximálna citlivosť: 75 mv Výstupná regulácia:.179 db v 4 ohmoch Rozmery (D x Š x V): 12 x 15 x 2-11/16 Poistka: 2 x 30 A 7541a 111 W RMS x 4 kanály v 4 ohmoch a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 81 dba (referenčný 1 W do 4 ohmov) 139 W RMS x 4 kanálov v 2 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD +N 278 W RMS x 2 kanály v 4 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N Dynamický výkon: 164 W v 2 ohmoch Efektívny útlmový faktor: v 4 ohmoch Frekvenčný rozsah: 10 Hz 100 khz ( 3dB) Maximálny vstupný signál: 5.5 V Maximálna citlivosť: 75 mv Výstupná regulácia:.088 db v 4 ohmoch Rozmery (D x Š x V): 12 x 15 x 2-11/16 Poistka: 2 x 30 A 1211a 854 W RMS x 1 kanál v 4 ohmoch a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 72 dba (referenčný 1 W do 4 ohmov) 1300 W RMS x 1 kanál v 2 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N Dynamický výkon: 1516 W v 2 ohmoch Efektívny útlmový faktor: v 4 ohmoch Frekvenčný rozsah: 17 Hz 302 Hz ( 3dB) Maximálny vstupný signál: 5.7 V Maximálna citlivosť: 75 mv Výstupná regulácia:.132 db v 4 ohmoch Rozmery (D x Š x V): 12 x 18-1/2 x 2-11/16 Poistka: 3 x 40 A 5761a 56 W x 4 kanály a 107 W x 2 kanály v 4 ohmoch a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 82 dba (referenčný 1 W do 4 ohmov) 80 W x 4 kanály, 150 W x 2 kanály v 2 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N 148 W x 2 kanály, 287 W x 1 kanál v 4 ohmoch, 14.4 V napájanie a 1% THD + N Dynamický výkon: 117 W (kanály 1, 2, 3, 4); 163 W (kanály 5, 6) do 2 ohmov Efektívny útlmový faktor: v 4 ohmoch Frekvenčný rozsah: 10 Hz 57 khz (kanály 1, 2, 3, 4); 10 Hz 302 Hz (kanály 5, 6) Maximálny vstupný signál: 6.3 V Maximálna citlivosť: 75 mv Výstupná regulácia:.063 db v 4 ohmoch Rozmery (D x Š x V): 12 x 18-1/2 x 2-11/16 Poistka: 2 x 30 A Vyhlásenie o zhode Právo na zmenu funkcií, technických údajov a dizajnu vyhradené. Infinity Systems, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY USA INF (4463) FAX Harman International Industries, Incorporated Part No. REFAMPOM3/04 Printed 3/04 Harman International Company My, Harman Consumer International 2, route de Tours Chateau-du-Loir France na vlastnú zodpovednosť, že produkty popísané v tomto návode sú v súlade s technickými štandardami: EN 55013:2001 EN 55020:2002 Klaus Lebherz Harman Consumer Group International Chateau-du-Loir, France 12/04

9 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

10

11 Děkujeme za koupi referenčního zesilovače. Aby jsme mohli lépe vyřešit záruční servis pro váš nový zesilovač, nechte si originální doklad o koupi a přečtěte si dodávaný záruční list. Referenční série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod k obsluze

12 Úvod Výběr pozice a montáž zesilovače Připojení napájení Varování! Přehrávání hlasité hudby ve vozidle může potlačit vaši chopnost slyšet dopravní situaci a trvale poškodit váš sluch. Doporučujeme poslouchat při přiměřené hlasitosti během řízení vozidla. Infinity neodpovídá za ztrátu sluchu, úraz nebo poškození vyplývající z poškození zařízení. Důležité Pro dosažení nejlepšího provozu z vašeho zesilovače doporučujeme ponechat instalaci kvalifikovanému personálu. I když tyto pokyny popisují obecně jak instalovat zesilovače, nezobrazují konkrétní postupy instalace, které můžou být potřebné pro vaše konkrétní vozidlo. Nemáte-li potřebné nástroje ani zkušenosti, nepokoušejte se provádět instalaci. Raději žádejte autorizovaného Infinity audio prodejce pro profesionální instalaci. Varování při instalaci a tipy Vždy používejte ochranný oděv. Vypněte audio systém a ostatní elektronická zařízení dříve, než začnete. Odpojte ( ) záporný kabel od baterie vozidla. Zkontrolujte prostor na obou stranách plánované instalace před vrtáním otvorů nebo instalací šroubů. Pamatujte, že šrouby přecházejí za povrch. V místě instalace dbejte zvýšené pozornosti na palivové a vzduchové vedení, vedení hydraulických brzd a elektrické vedení. Zvyšte pozornost při řezání v okolí těchto oblastí. Před vrtáním nebo vykrojením otvorů použijte nůž na odstranění nežádoucích materiálů nebo vynilů, aby se vám tento materiál nenavinul kolem vrtáku. Když vedete kabely, držte vstupní signálové kabely mimo napájecích kabelů a kabelů reproduktorů. Při provádění propojení se ujistěte, že jsou bezpečně a správně izolovány. Je-li nutné vyměnit pojistku zesilovače, použijte jen stejný typ a úroveň jako je originální. Neměňte za jiný typ. Zvolte pozici montáže v batožinovém prostoru, kde zesilovač nepoškodíte posunutím nákladu. Chlazení zesilovače je podstatné pro dobrý provoz. Je-li zesilovače instalován v uzavřeném prostoru, zajistěte dobré proudění vzduchu pro dostatečné chlazení. Při montáži zesilovače pod sedadlo zajistěte, aby byl prostor pro pohyb všech částí sedadla a neovlivňoval nastavení sedadla. Montujte zesilovače tak, aby sa nepoškodil nohama pasažérů vzadu. Ujistěte se, že zesilovače je namontován bezpečně použitím matic a šroubů nebo dodávaných montážních šroubů. Namontujte zesilovače tak, aby zůstal suchý - nikdy nemontujte zesilovač do exteriéru vozidla, nebo do prostoru motoru. Obrázek 1. Panel konektorů Referenční zesilovače jsou schopny dodávat vysoké úrovně výkonu a vyžadují vhodné připojení k elektrickému systému vozidla pro zajištění optimálního provozu. Viz obrázek 1 pro pozici připojení. Dodržujte pozorně následující pokyny. Připojení uzemnění Připojte uzemňovací konektor Ground (GND) zesilovače k pevnému bodu na kovové části karoserie vozidla, co nejblíže k zesilovači. Viz tabulku dál pro určení minimální velikosti průměru kabelů. Očistěte barvu z tohoto místa; použijte elektrikářskou podložku pro zajištění spojení. Elektrické připojení Připojte kabel (viz tabulku vpravo pro správnou tloušťku) přímo ke kladnému konektoru baterie a instalujte příslušný držák pojistky do 50 cm od konektoru baterie. Neinstalujte ješte teď pojistku. Veďte kabel k pozici zesilovače a připojte jej ke kladnému konektoru zesilovače (+12V). Použijte příslušné očko při vedení kabelů přes protipožární přepážku nebo přes plechový panel. Porucha při nedostatečné ochraně může způsobit poškození nebo požár. Když provádíte vedení a připojení tohoto kabelu k baterii a k zesilovači, můžete instalovat pojistku k baterii. Hodnota pojistky by měla být zvolena na základě celkového proudu zesilovače; biz tabulku vpravo. Připojení dálkového ovladače Připojte konektor dálkového ovladače zesilovače (REMOTE) k dálkovému ovládání hlavního zařízení použitím minimálně 18-tlustého kabelu. Pokud vaše zdrojové zařízení nemá připojení dálkového ovladače, připojte konektor (REMOTE) zesilovače k obvodu příslušenství vozidla. Tabulka tloušťky kabelů Zesilovač Maximum Minimum Model Proud Tloušťka kabelu 7521a 34A #8 Průměr 7541a 85A #8 Průměr 5761a 87A #8 Průměr 311a 40A #8 Průměr 611a 69A #6 Průměr 1211a 115A #4 Průměr Tyto doporučení předpokládají 7 10 kabel. Pokud se vaše instalace značně odlišuje, je nutné přizpůsobit podle toho vedení. Připojení reproduktorů Viz příručku aplikací na následujících stránkách. Připojení reproduktorů musí být provedené použitím minimálně 16-tloušťky kabelu. Vysokoúrovňové vstupní propojení 7521a, 7541a a 5761a zesilovače jsou vybaveny vstupy reproduktorů, které umožňují přidat zesilovače k hlavním zařízením, které nemají RCA line výstupy. Výstupy reproduktorů pro zdrojové zařízení by měli být připojené k zesilovači použitím dodávaného konektoru (čtvercový čtyř-vodičový konektor). Zkontrolujte správnou polaritu. 311a, 611a a 1211a zesilovače nejsou vybaveny vysokoúrovňovými vstupy. Poznámka: Při použití nízkoúrovňových nebo vysokoúrovňových vstupů, AUX výstupy můžete použít na přepouštění plnorozsahového signálu do jiného zesilovače. Obrázek 2. Konektor reproduktorů. HIGH LEVEL INPUT Šedý + Šedý/černý - R L Kabely reproduktorů - Bílý/černý + Bílý

13 Aplikace 311a, 611a a 1211a Referenční zesilovače subwooferů jsou jednokanálové zesilovače. Jsou dvě sady konektorů pro zjednodušení připojení více wooferů. Kteroukoliv sadu konektorů (+/ ) můžete použít na připojení reproduktorů. Vpravo jsou dvě aplikace pro naplánování instalace systému subwooferu. Obrázky 3 a 4 zobrazují, jak konfigurovat referenční zesilovače subwooferu (modely 311a, 611a a 1211a). Poznámka: Pro zjednodušení, obrázky 3 a 4 nezobrazují napájení, připojení dálkového ovládání a vstupní připojení. Poznámka: Minimální vstup reproduktoru jsou 2 ohmy. Aplikace 7521a 7521a zesilovač můžete použít pro stereo nebo přemostěný mono provoz, jako je znázorněno na obrázku 5 a 6. Poznámka: Pro zjednodušení, obrázek 5 a 6 nezobrazují připojení napájení, dálkového ovládání a vstupů. Poznámka: Minimální impedance pro stereo provoz je 2 ohmy. Minimální impedance reproduktorů pro přemostěný provoz jsou 4 ohmy. Obrázek 3. Referenční zesilovač subwooferu s dvěma woofery. Obrázek 4. Referenční zesilovač subwooferu s jedním wooferem. Obrázek 5. Nastavení zesilovače 7521a pro stereo provoz. Obrázek 6. Nastavení 7521a zesilovače pro přemostěný mono provoz.

14 Aplikace 7541a 7541a můžete nastavit pro stereo 4-kanálový, 3-kanálový nebo přemostěný 2-kanálový provoz, podle vyobrazení na obrázcích 7 až 9. Poznámka: Pro zjednodušení, obrázky 7 až 9 nezobrazují připojení napájení, dálkového ovládání a vstupní připojení. Poznámka: Minimální impedance reproduktorů pro stereo provoz jsou 2 ohmy. Minimální impedance reproduktorů pro přemostěný provoz jsou 4 ohmy. Poznámky: Bass Boost ovlivňuje jen zadní kanály. Přední Zadní Obrázek a zesilovač v 4-kanálovém (stereo) provozu pro ovládání předních a zadních širokopásmových reproduktorů. Přední Zadní Obrázek a je nastaven pro 3-kanálový provoz pro ovládání širokopásmových reproduktorů a subwooferu. Přední Zadní Obrázek a používané v přemostěném 2-kanálovom režimu pro ovládání komponentů nebo subwooferů.

15 Aplikace 5761a 5761a můžete nakonfigurovat pro 6-kanálový, 5-kanálový nebo 3-kanálový provoz, jako je znázorněno na obrázcích 10 až 12. Pravý Pravý Subwoofer Přední Zadní Subwoofer Přepínač vstupního režimu: Použijte INT (interní režim) pro odesílání signálu z předního a zadního vstupu do subwooferu. Použijte EXT (externí režim) když odesíláte signál do vstupů subwooferu; např., pokud vaše zdrojové zařízení má výstup subwooferu. Poznámka: Pro zjednodušení, obrázky 10 až 12 nezobrazují připojení napájení, dálkového ovládání a vstupy. Poznámka: Minimální impedance reproduktorů pro stereo provoz jsou 2 ohmy. Minimální impedance reproduktorů pro přemostěný provoz jsou 4 ohmy. Levý Levý Subwoofer Obrázek kanálový provoz: 5761a zesilovač ovládající širokopásmové a přední a zadní reproduktory a pár subwooferů. Pravý Pravý Subwoofer Přední Zadní Subwoofer Levý Levý Obrázek kanálová operace: Stejně jako obrázek 10, s výstupy subwooferů přemostěnými na ovládání jednoho 4-ohmového subwooferu, poskytujícího reproduktor s větším výkonem. Levý Pravý Subwoofer Přední Zadní Subwoofer Obrázek kanálový provoz: 5761a zesilovač konfigurován pro 3-kanálový provoz, kde všechny z kanálů jsou přemostěné pro subwoofer a pár komponentních reproduktorů.

16 Instalace a nastavení Nastavení výhybek Určete sestavení systému a nastavte přepínač režimu výhybek podle toho. Pokud sestavení vašeho systému neobsahuje subwoofer, nastavte režim výhybky na FLAT a přeskočte na Nastavení vstupní citlivosti. Přepínač režimu Flat: Umožňuje plnorozsahovému signálu přejít přes reproduktory; můžete použít s většími širokopásmovými reproduktory jako 6 x 9. HP: Umožňuje vysokopropustní signál přes reproduktory; měl by být použitý s většinou reproduktorů (může chránit širokopásmové reproduktory před přetížením s nízkými frekvencemi, může to způsobit poškození reproduktorů). LP: Umožňuje basům přecházet přes reproduktory; měl by být zvolen při napájení subwooferů. Počátečně nastavte výhybky doprostřed. Během poslouchání hudby, nastavte výhybky při nejmenším zkreslení z reproduktorů, co jim umožní reprodukovat co nejvíce basů. Systém používající zvláštní subwoofer, nastavte režim výhybky na HP (high pass) pro širokopásmové reproduktory. Nastavte frekvenci výhybky pro omezení basů a poskytuje zvýšenou hlasitost systému bez zkreslení. Pro subwoofery, zvolte nejvyšší frekvenci, která odstraní vokály ze zvuku subwooferu. Používáte-li 7521a nebo 7541a pro ovládání subwooferu(ů), nastavte režim výhybky na LP (low pass). Poznámka: 311a, 611a, 1211a a výstup subwooferu 5761a jsou jen nízkopropustní a nemají přepínač režimu výhybky. Nastavení vstupní citlivosti 1. Počátečně otočte INPUT LEVEL ovladače) na minimum (proti směru hodinových ručiček). 2. Připojte konektor ( ) záporný k baterii vozidla. Zapněte napájení audio systému a spusťte přehrávání dynamické hudby. 3. Na zdrojovém zařízení, zvyšte hlasitost na 3/4. Mírně zvyšte ovladač INPUT LEVEL směrem na tři hodiny, dokud nebudete slyšet mírné zkreslení hudby. Pak snižte INPUT LEVEL mírně, pokud se neztratí zkreslení. Poznámka: Po zapnutí hlavního zařízení, modrý indikátor LED (na horním panelu) svítí, indikujíc, že zesilovač je zapnutý. Pokud ne, zkontrolujte vedení, hlavně připojení dálkového ovládání ze zdrojového zařízení. Taky si přečtěte Odstranění možných problémů. Dálkové ovládání úrovně (volitelné) Všechny tři referenční zesilovače subwooferů a 5761a zesilovač mají vstupy pro volitelný dálkový ovladač úrovně (100rc). Toto umožňuje nastavit úroveň subwooferu z pozice poslechu. Připojte volitelný dálkový ovladač úrovně použitím RJ-11 konektoru na straně zesilovače. Instalujte modul ovladače v přední části vozidla v rozsahu jednoduchého dosahu řidiče. Instalujte na přístrojový panel, nebo na středovou konzolu. Viz pokyny k montáži k 100rc. Nastavení zvýraznění basů 7521a, 7541a a 5761a jsou všechny vybavené ovládáním zvýraznění basů. Toto vám umožňuje zvýraznit basový výstup systému v 50Hz až na 12dB. Poznámka: Jen zadní kanály 7541a jsou ovlivněné zvýrazněním basů. AUX výstup (přídavný) Referenční zesilovače (kromě 5761a) jsou vybavené širokopásmovými výstupy, které můžete použít na připojení dodatečných zesilovačů. Poznámka: Když používáte nízko - nebo vysoko úrovňové vstupy, AUX výstupy můžete použít na přechod plnorozsahového line-level signálu do jiného zesilovače. Obrázok 13. Ovládací panel. 311a/611a/1211a 7521a 7541a 5761a

17 Instalace a nastavení (pokračování) Odstranění možných problémů Nastavení DBO (311a, 611a a 1211a) Optimalizátor dynamických basů (DBO) se používá na zvýraznění nízkofrekvenční reprodukce ve vozidlu. Standardní obvody na zvýraznění basů jen zvyšují basy v pevné frekvenci a způsobují, že zesilovač spotřebuje značný výkon. DBO umožňuje nastavit frekvenci (20Hz 80Hz) jako i úroveň zvýraznění (až do 12dB; viz obrázek 14), co umožňuje jemně doladit basy v systému na optimalizaci provozu. Pro uzavřené skříňky, DBO můžete použít pro zvýraznění nízkých basových rozsahů uzavřených skříň. Pro větší/plní basy, nastavte HP FREQ mezi 35Hz a 45Hz; nastavte ovladač BOOST podle vašich představ. Pro tvrdší basy, nastavte HP FREQ mezi 45Hz a 55Hz; nastavte BOOST podle představ. Pro otevřené skříňky, DBO by měl být jako subsonický pro snížení přesahu wooferů. Nastavte HP FREQ ovladač 10Hz pod frekvenci ladění skříňky (např., 25Hz pro uzavřené ladění 35Hz); nastavte BOOST ovladač podle chuti. Toto ušetří výkonovou kapacitu zesilovače typicky ztracenou na frekvencích pod laděnou frekvenci skříňky. Pro neohraničené aplikace, nastavte HP FREQ na hodnotu Fs reproduktorů (snížením přesahu wooferu); nastavte ovladač zvýraznění basů podle představ. Obrázek 14. Křivky frekvenčních rozsahů zobrazují typické DBO řídící rozsahy. Stavový LED indikátor Clip: Indikuje, že zesilovač je na maximu a může to být nebezpečné pro reproduktory. Toto by mělo blikat jen v hudebních vrcholech a ne svítit konstantně. Power: Indikuje, že zesilovač je zapnutý. Protection: Viz Odstranění možných problémů pro konkrétní indikace. Obrázek 15. stavové LED. Bez zvuku (POWER LED je vypnutý). Příčina a řešení: Není napájení na BATT+ a/nebo REM konektorech, nebo nekvalitní, nebo neuzemněné propojení. Zkontrolujte propojení konektorů zesilovače s VOM. Problém Bez zvuku (PROTECT LED bliká každé 4 sekundy). Příčina a řešení: DC napětí na výstupu zesilovače. Zesilovač potřebuje servis; viz záruční list. Bez zvuku (PROTECT LED svítí). Příčina a řešení: Zesilovač je přehřát. Ujistěte se, že chlazení zesilovače není blokováno v pozici montáže; ověřte, že impedance systému reproduktorů je v rámci určených limitů. Bez zvuku (PROTECT a POWER LED blikají). Příčina a řešení: Napětí méně než 9V na připojení BATT+. Zkontrolujte systém dobíjení vozidla. Bez zvuku (PROTECT LED svítí). Příčina a řešení: Napětí větší než 16V nebo méně jako 8.5V na BATT+ připojení. Zkontrolujte systém nabíjení vozidla. Zkreslený zvuk. Příčina a řešení: Vstupní citlivost není správná, nebo zesilovač nebo zdrojové zařízení je poškozené. Zkontrolujte INPUT LEVEL nastavení, nebo zkontrolujte kabely reproduktorů kvůli zkratu nebo uzemnění. Zkreslený zvuk (PROTECT LED bliká). Příčina a řešení: Zkrat na reproduktoru nebo kabelu. Odpojte kabel reproduktoru pro nalezení zkratu na reproduktoru nebo vodiči, potom opravte. Hudbě chybí důraz. Příčina a řešení: Reproduktory nejsou připojeny správně. Zkontrolujte propojení reproduktorů pro správnou polaritu. DBO HP FREQ ovladač (nastavení hraniční db HP FREQ frekvence) 20Hz 100Hz Freq. (Hz) DBO BOOST ovladač BOOST (nastavte množství hraniční frekvence) db M IN M AX z) Freq. (Hz) (

18 Technické údaje 311a 116 W RMS x 1 kanál v 4 ohmech a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 81 dba (referenční 1 W do 4 ohmů) 312 W RMS x 1 kanál v 2 ohmech, 14.4 V napájení a 1% THD + N Dynamický výkon: 347 W v 2 ohmech Efektivní útlumový faktor: v 4 ohmech Frekvenční rozsah: 17 Hz 302 Hz ( 3dB) Maximální vstupní signál: 6V Maximální citlivost: 75 mv Výstupní regulace:.05 db v 4 ohmech Rozměry (D x Š x V): 12 x 11-7/16 x 2-11/16 Pojistka: 1 x 30A 7521a 97 W RMS x 2 kanály v 4 ohmech a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 83 dba (referenční 1 W do 4 ohmů) 142 W RMS x 2 kanály v 2 ohmech, 14.4V napájení a 1% THD + N 283 W RMS x 1 kanál v 4 ohmech, 14.4V napájení a 1% THD + N Dynamický výkon: 190 W v 2 ohmech Efektivní útlumový faktor: v 4 ohmech Frekvenční rozsah: 10 Hz 69 khz ( 3dB) Maximální vstupní signál: 5.5 V Maximální citlivost: 75 mv Výstupní regulace:.078 db v 4 ohmech Rozměry (D x Š x V): 12 x 11-7/16 x 2-11/16 Pojistka: 1 x 30 A 611a 456 W RMS x 1 kanál v 4 ohmech a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 70 dba (referenční 1 W do 4 ohmů) 657 W RMS x 1 kanál v 2 ohmech, 14.4V napájení a 1% THD + N Dynamický výkon: 761 W v 2 ohmech Efektivní útlumový faktor: v 4 ohmech Frekvenční rozsah: 17Hz 302Hz ( 3dB) Maximální vstupní signál: 6V Maximální citlivost: 75 mv Výstupní regulace:.179 db v 4 ohmech Rozměry (D x Š x V): 12 x 15 x 2-11/16 Pojistka: 2 x 30 A 7541a 111 W RMS x 4 kanály v 4 ohmech a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 81 dba (referenční 1W do 4 ohmů) 139 W RMS x 4 kanálů v 2 ohmech, 14.4 V napájení a 1% THD +N 278 W RMS x 2 kanály v 4 ohmech, 14.4V napájení a 1% THD + N Dynamický výkon: 164 W v 2 ohmech Efektivní útlumový faktor: v 4 ohmech Frekvenční rozsah: 10 Hz 100 khz ( 3 db) Maximální vstupní signál: 5.5 V Maximální citlivost: 75 mv Výstupní regulace:.088 db v 4 ohmech Rozměry (D x Š x V): 12 x 15 x 2-11/16 Pojistka: 2 x 30A 1211a 854 W RMS x 1 kanál v 4 ohmech a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 72 dba (referenční 1 W do 4 ohmů) 1300 W RMS x 1 kanál v 2 ohmech, 14.4 V napájení a 1% THD + N Dynamický výkon: 1516 W v 2 ohmech Efektivní útlumový faktor: v 4 ohmech Frekvenční rozsah: 17 Hz 302 Hz ( 3 db) Maximální vstupní signál: 5.7 V Maximální citlivost: 75 mv Výstupní regulace:.132 db v 4 ohmech Rozměry (D x Š x V): 12 x 18-1/2 x 2-11/16 Pojistka: 3 x 40A 5761a 56 W x 4 kanály a 107 W x 2 kanály v 4 ohmech a 1% THD + N Odstup signálu od šumu: 82 dba (referenční 1 W do 4 ohmů) 80 W x 4 kanály, 150 W x 2 kanály v 2 ohmech, 14.4V napájení a 1% THD + N 148 W x 2 kanály, 287 W x 1 kanál v 4 ohmech, 14.4V napájení a 1% THD + N Dynamický výkon: 117 W (kanály 1, 2, 3, 4); 163 W (kanály 5, 6) do 2 ohmů Efektivní útlumový faktor: v 4 ohmech Frekvenční rozsah: 10 Hz 57 khz (kanály 1, 2, 3, 4); 10 Hz 302 Hz (kanály 5, 6) Maximální vstupní signál: 6.3 V Maximální citlivost: 75 mv Výstupní regulace:.063 db v 4 ohmech Rozměry (D x Š x V): 12 x 18-1/2 x 2-11/16 Pojistka: 2 x 30 A Prohlášení o shodě Právo na změnu funkcí, technických údajů a dizajnu vyhrazené. Infinity Systems, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY USA INF (4463) FAX Harman International Industries, Incorporated Part No. REFAMPOM3/04 Printed 3/04 Harman International Company My, Harman Consumer International 2, route de Tours Chateau-du-Loir France prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkty popsané v tomto návodu jsou v souladu s technickými standardy: EN 55013:2001 EN 55020:2002 Klaus Lebherz Harman Consumer Group International Chateau-du-Loir, France 12/04

19 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

975 Combo Roll Groover

975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover Obsah Bezpečnostní symboly...314 Obecná bezpečnostní pravidla Bezpečnost v pracovní oblasti...314 Bezpečnost při práci s elektřinou...314 Osobní bezpečnost...315

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Obj.č. SHK239 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

CZ - VESLOVACÍ TRENAŽÉR S VENTILÁTOREM CONGO IN 2811 ( B R - 2 7 0 0 ) Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 Důležité bezpečnostní informace

More information

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pračka Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U D GB CZ Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U Montageanleitung für den Fachhandwerker Elektronicky řízený průtokový ohřívač CEX-U 03.10 Instalační pokyny pro odborníky CEX-U CZ SK 1 Přehled Prehľad Při

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Návod k použití Návod k použitiu. slk / 2013 570285 R

Návod k použití Návod k použitiu. slk / 2013 570285 R REMS Power-Press SE REMS Power-Press REMS Power-Press ACC REMS Akku-Press REMS Akku-Press ACC REMS Mini-Press ACC REMS Ax-Press 25 ACC REMS Ax-Press 25 L ACC REMS Ax-Press 40 REMS Akku-Ex-Press P REMS

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia si

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual X English EB1030/ EB1031/ EB1033 User Manual English E6785 First Edition January 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. No part of this manual, including the products and software

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW Èesky Slovensky NÁVOD K OBSLUZE Pøed prvním pouitím tohoto zaøízení si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze a ujistìte se, zda zcela rozumíte

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

LG-E440 MFL67868137 (1.0)

LG-E440 MFL67868137 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317

Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317 Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1)

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router WELL WRC8500AN Dual WiFi Router CZ Vá ený zákazníku, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC8500AN Dual byl zcela jistì dobrou volbou a vìøíme,

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

NABÍJEČKA BATERIÍ SH 290 start Obj.č. SHK256 Uživatelský manuál

NABÍJEČKA BATERIÍ SH 290 start Obj.č. SHK256 Uživatelský manuál NABÍJEČKA BATERIÍ SH 290 start Obj.č. SHK256 Uživatelský manuál 12 Voltů 2/10/15 Ampér - NABÍJECÍ POMĚRY Pohodlná a citlivá Rychlejší znamená vysoce efektivní Moderní design, elektronická nabíječka. Distributor:Steen

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 EWF 1276 EOW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Dryer User Manual Sušičky Návod k použití Sušička Užívateľská príručka DS 7433 CSRX 2960311180_EN/130815.0940

Dryer User Manual Sušičky Návod k použití Sušička Užívateľská príručka DS 7433 CSRX 2960311180_EN/130815.0940 Dryer User Manual Sušičky Návod k použití Sušička Užívateľská príručka DS 7433 SRX 2960311180_EN/130815.0940 Please read this user manual first! Dear ustomer, Thank you for prefering a Beko product. We

More information

Internet store of autogoods

Internet store of autogoods PHONES (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Internet store of autogoods ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 CAR RECEIVERS Receivers Media receivers and stations

More information

Instrukční manuál Bruska excentrická SH430W Obj.číslo SHK337

Instrukční manuál Bruska excentrická SH430W Obj.číslo SHK337 Instrukční manuál Bruska excentrická SH430W Obj.číslo SHK337 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

More information

BR-6258nL Quick Installation Guide

BR-6258nL Quick Installation Guide BR-6258nL Quick Installation Guide 07-2012 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in

More information

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia

More information

www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. CD70CRE CD70CKA 509111-14 CZ/SK

www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. CD70CRE CD70CKA 509111-14 CZ/SK www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 509111-14 CZ/SK CD70CRE CD70CKA 2 Použití Vaše vrtaèka Black&Decker je urèena k vrtání do døeva, kovù, plastù

More information

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE ČESKO PŘÍRUČKA PRO MAJITELE CHLADNIČKA SXS Tuto příručku si pečlivě pročtěte, dříve než budete svůj spotřebič používat, a uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com 2 2 4 7 8 9 9 10 ČESKO 11 11 22

More information

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA CHLADNIČKA - MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE PC 2272 PC 3002 PC 3332 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-H6500 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím

More information

POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG

POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG NL NEDERLANDS VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING FR FRANÇAIS TRADUCTION DU MODE D EMPLOI D ORIGINE EN ENGLISH ORIGINAL INSTRUCTION

More information

CD 200 U AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD NA OBSLUHU

CD 200 U AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD NA OBSLUHU CD 200 U AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Pøed uvedením vũrobku do provozu si dųkladnė pročtėte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information