Installation manual Wireless Keypad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Installation manual Wireless Keypad"

Transcription

1 Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before any advanced operation. Enter Setting Menu Advanced Operations Working with the Main Panel Pair the keypad with the main panel first, then pair the main panel with the keypad. After that, the main panel and the keypad could synchronize the status with each other. 1 Pair the keypad with the main panel Installation manual Wireless Keypad Arm Button Launch APP iget SECURITY Scan the QRCode printed on the keypad Rename the Keypad Use Change to quit settings without saving. Factory setting setting please input xx/xx/xx 12:00 2 Pair the main panel with the keypad Select and press confirm. Error Repeated code Hint: Error Repeated Code means the main panel has been paired with this keypad before. 4cf70c000 Normal code When screen shows like this, trigger from App Trigger remote Keypad would show some codes when receive any signal from main panel. Pairing finished. Select Enter New Password Time Setting Change Program Password please input Select System Time Set. Use and to set one by one, Use and to adjust the time, Press to confirm settings.. Select Program Password Change Wireless Control Address Enter New Password This setting is used by engineers for maintenance. Changing it might cause errors to your keypad. We just show you the menu but hide the details for your safety. Factory Reset factory setting Select Program Password Caution: For professional use ONLY. Reset will cause communication failure between keypad and main panel. factory settings Restoring Settings with a Long Beep /150us. SECURITY M3P13 Website : Support:

2 Features The iget SECURITY M3P13 wireless keypad is an accessory of iget SECURITY M3 series smart alarm system. It enables convenient operations to arm/disarm/home arm/trigger. It can control the main panel actively and receive command from main panel. Password control and tamper alarm function make it safe and reliable. Parameters Working Voltage DC 5V Battery 500mAh 3.7V Rechargeable Li Battery Battery Standby Time 12-20hours Working Current 16.5mA Charging Current 200mA Standby Current 11mA Transmission Distance Without obstacle 80m Transmission Frequency MHz Working Temperature 0 ~50 Humidity 90%rh (non-condensing) Weight 117.6g Dimension * 87.4 * 14.7 mm L*W*H Appearance Front Appearance Back Anti-tamper Switch Before Operating Power Switch Power Connection Groove Approach Please make sure the panel and the keypad have been paired with each other. If not, please check hereinafter Advanced Operations Working with the Main Panel. Daily Operation Arm After successful operation, there will be a long beep, and the screen will display SYS- TEM ARMED with flash per every second. If the main panel is armed by remote controller or other method but not the keypad, the screen will display SYSTEM ARMED without flash. Home Arm Arm Button Home Arm Button System armed HOME ARM After successful operation, there will be a long beep, and the screen will display HOME ARM with flash per every second. If the main panel is home armed by remote controller or other method but not the keypad, the screen will display HOME ARM without flash. 1. Screen 2. LED Indicators Disarm In standby status, it displays the keypad state and system time. POWER: RED It lights on when the keypad is power on; and lights off when it s power off. SIGNAL: BLUE It flashes when the keypad receives wireless signal. ALARM: RED It flashes quickly when it receives alarm signal from alarm control panel or the alarm is triggered by the keypad itself. : For Daily Use To operate this keypad, you should always key in the before ARM, DISARM, etc. Default ARM DISARM Daily Operations Disarm Button System DISarmed After successful operation, there will be a long beep, and the screen will display SYSTEM DISARMED with flash per every second. If the main panel is disarmed by remote controller or other method but not the keypad, the screen will display SYSTEM DISARMED without flash. Up Arm : For Maintenance and Settings Left Right Down Back/ Clear Home Arm Disarm Comfirm To set this keypad, you should always key in the before any advanced settings. Default Program Password Menu Select Pairing Reset Advanced Settings Button After successful operation, there will be a long beep, the ALARM indicator will be on and keep flashing, and the screen will keep display the previous status

3 Nastavení (menu a změna hesel) Vždy pečlivě pročtěte, jaké věci požadujete nastavit a poté proveďte krok po kroku nastavení. Předejdete takto možnému vymazání nastavení a nefunkčnosti klávesnice. Pozn.: Vždy před prováděním některého z nastavení uveďte klávesnici do režimu deaktivováno. Vstup do nastavení a jednotlivé položky Pokročilé nastavení (párování s alarmem, nastavení času, apod.) Párování klávesnice M3P13 s alarmem iget SECURITY M3 Nejprve spárujte klávesnici s alarmem, poté párujte alarm s klávesnicí. Toto oboustranné párování je nutné pro správnou komunikaci a synchronizaci stavů mezi alarmem a klávesnicí. 1 Párování klávesnice s alarmem Instalační manuál - CZ Bezdrátová klávesnice Tlačítko Aktivace Zvolte přidávání příslušenství v aplikaci iget SECURITY Naskenujte QR kód na zadní straně klávesnice Pojmenujte klávesnici Hotovo Použijte Změna operačního hesla Factory setting setting pro výstup z nastavení bez uložení. please input xx/xx/xx 12:00 2 Párování alarmu s klávesnicí Zvolte a potvrďte. 4cf70c000 Normal code Na displeji se zobrazí kód a nápis NOR- MAL CODE, nyní spusťte poplach pomocí klíčenky nebo aplikace. Error Repeated code Pozor: Pokud se zobrazí Error Repeated Code, znamená to, že alarm již byl a nyní stále je napárován s klávesnicí Trigger remote Klávesnice poté zobrazí některý kód, potvrďte jej potvrzovacím tlačítkem. V pořádku nastaveno. Zvolte a potvrďte Zadejte nové heslo V pořádku nastaveno Nastavení data a času Změna programového hesla please input Zvolte System Time Set. Použijte a pro změnu hodnot, pro posun a na další položky Potvrďte. Pořadí: měsíc/den/rok/ hodiny/minuty. V pořádku nastaveno Zvolte Program Password Zadejte nové heslo Změna bezdrátové adresy klávesnice - neprovádět! Toto nastavení je určeno pro vývoj. Změna může způsobit špatné chování klávesnice. Tímto pouze zobrazujeme, že tato položka je v menu klávesnice. V pořádku nastaveno Obnovení do továrního nastavení factory setting Zvolte Factory Setting Restore a potvrďte Pozor! Obnovení do továrního nastavení vymaže veškerá nastavení a napárované zařízení! factory settings Obnovení do továrního nastavení doprovázené dlouhým pípnutím /150us V pořádku obnoveno SECURITY M3P13 Website : Support:

4 O produktu Bezdrátová klávesnice iget SECURITY M3P13 je příslušenstvím k alarmu iget SECURITY M3. Pomocí klávesnice je možné pohodlně ovládat alarm. Dostupné jsou tyto funkce: aktivace, deaktivace, režim Doma, poplach. Alarm je i s připojenou klávesnicí možné stále ovládat běžným způsobem pomocí dálkových ovladačů, nebo aplikace do mobilního telefonu. Klávesnice obsahuje záložní baterii, aby byla stále aktivní i při výpadku elektrického proudu. Parametry Provozní napětí Baterie Doba provozu na baterii Provozní proud Dobíjecí proud Klidový proud Dosah k hlavní jednotce Frekvence DC 5V Popis zařízení - přední část 500mAh 3.7V dobíjecí Li-ion baterie hodin 16.5mA 200mA 11mA Ve volném prostředí až 80m MHz Provozní teplota 0 ~50 Vlhkost Hmotnost 117.6g Rozměry 90%rh (nekondenzující) * 87.4 * 14.7 mm L*W*H Popis zařízení - zadní část Ochrana proti poškození Před instalací na zeď a používáním Tlačítko On (Zapnout) / Off (Vypnout) Připojení napájení Cesta pro napájecí kabel Před instalací na zeď a započetím běžného používání se pečlivě ujistěte, že klávesnice i alarm jsou společně navzájem plně spárovány. Celé párování klávesnice a alarmu je popsáno v: Pokročilé nastavení Párování klávesnice M3P13 s alarmem iget SECURITY M3. Každodenní použití Aktivace alarmu (ARM) Po úspěšné aktivaci se ozve dlouhé pípnutí, a na displeji bude zobrazeno SYSTEM ARMED. Nápis bude blikat každou vteřinu. Pokud bude hlavní panel aktivován pomocí dálkového ovladače (klíčenky) nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu, na displeji klávesnice se zobrazí SYSTEM ARMED, ale již nebude každou vteřinu blikat, pouze svítit. Aktivace Režimu Doma (HOME ARM) Tlačítko Aktivace Tlačítko Režim Doma System armed HOME ARM Po úspěšné aktivaci režimu Doma se ozve dlouhé pípnutí, a na displeji bude zobrazeno HOME ARM. Nápis bude blikat každou vteřinu. Pokud bude režim Doma aktivován pomocí dálkového ovladače (klíčenky) nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu, na displeji klávesnice se zobrazí HOME ARM, ale již nebude každou vteřinu blikat, pouze svítit. 1. LCD displej 2. LED Indikace Deaktivace alarmu (DISARM) V klidovém stavu displej zobrazuje aktuální stav a datum a čas. POWER: červená Svítí, pokud je klávesnice zapnuta, nesvítí pokud je vypnuta. SIGNAL: modrá Bliká, pokud klávesnice přijímá bezdrátový signál. ALARM: červená Bliká rychle, pokud klávesnice přijme signál o poplachu od hlavní jednotky alarmu, nebo pokud bylo na klávesnici stisknuto tlačítko. : Pro každodenní použití pro aktivaci/deaktivaci, apod. Pro základní ovládání vždy zadejte toto operační heslo a poté tlačítko Aktivace/Deaktivace/Režim Doma,. Přednastavené operační heslo ARM DISARM Běžné operace Tlačítko Deaktivace System DISarmed Po úspěšné aktivaci se ozve dlouhé pípnutí, a na displeji bude zobrazeno SYSTEM DISARMED. Nápis bude blikat každou vteřinu. Pokud bude hlavní panel aktivován pomocí dálkového ovladače (klíčenky) nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu, na displeji klávesnice se zobrazí SYSTEM DISARMED, ale již nebude každou vteřinu blikat, pouze svítit. Nahoru Aktivace alarmu Programové heslo: Pro nastavení klávesnice (datum, čas, změna hesel, párování s alarmem, apod.) Volání Doleva Doprava Dolů Zpět/ vymazat Režim Doma Deaktivace alarmu Potvrdit Pro změnu nastavení klávesnice zadejte programové heslo a potvrďte. Přednastavené programové heslo Pairing Reset Výběr pomocí 4 a 6 z nabídky nastavení a potvrdit Tlačítko Po úspěšné aktivaci Volání se ozve dlouhé pípnutí, LED dioda ALARM bude stále blikat, na displeji bude zobrazen předchozí status

5 Nastavenie (menu a zmena hesiel) Vždy dokladne prečítajte, aké veci požadujete nastaviť a potom spravte krok po kroku nastavenia. Predíte tak možnému vymazaniu nastavenia a nefunkčnosti klávesnice. Pozn.: Vždy deaktivujte klávesnicu pred uskutočnením nejakého nastavenia. Vstup do nastavenia a jednotlivé položky Pokročilé nastavenie (párovanie s alarmom, nastavenie času, apod.) Párovanie klávesnice M3P13 s alarmom iget SECURITY M3 Najprv spárujte klávesnicu s alarmom, potom párujte alarm s klávesnicou. Toto obojstranné párovanie je nutné pre správnu komunikáciu a synchronizáciu stavu medzi alarmom a klávesnicou. 1 Párovanie klávesnice s alarmom Inštalačný manuál - SK Bezdrôtová klávesnica Tlačidlo Aktivácie Zvoľ te pridávanie príslušenstva v aplikácií iget SECURITY Naskenujte QR kód na zadnej strane klávesnice Pomenujte klávesnicu Hotovo Použijte Zmena operačného hesla Factory setting setting pre výstup z nastavenia bez uloženia. please input xx/xx/xx 12:00 2 Párovanie alarmu s klávesnicou Zvoľte a potvrďte. 4cf70c000 Normal code Na displeji sa zobrazí kód a nápis NOR- MAL CODE, teraz spusťte poplach pomocou kľúčenky alebo aplikácie. Error Repeated code Pozor: Pokiaľ sa zobrazí Error Repeated Code, znamená to, že alarm už bol a je napárovaný s klávesnicou Trigger remote Klávesnica potom zobrazí niektorý kód, potvrďte ho potvrdzovacím tlačidlom. V poriadku nastavené. Zvoľ te a potvrďte Zadejte nové heslo V poriadku nastavené Nastavenie dátumu a času Zmena programového hesla please input Zvoľte System Time Set. Použijte a pre zmenu hodnot, pro posun a na ďalšie položky Potvrďte. Poradie: mesiac/deň/rok/ hodiny/minuty. V poriadku nastavené Zvoľ te Program Password Zadajte nové heslo Zmena bezdrôtovej adresy klávesnice - nerobiť! Toto nastavenie je určené pre vývoj. Zmena môže spôsobiť nesprávne chovanie klávesnice. Týmto len zobrazujeme, že táto položka je v menu klávesnice. V poriadku nastavené Obnovenie do továrneho nastavenia factory setting Zvoľte Factory setting Restore a potvrďte Pozor! Obnoveni e do továrneho nastaveni a vymaže všetky nastaveni a a napárované zariadenia! factory settings Obnovenie do továrneho nastavenia je doprevádzané dlhým pípnutim /150us V poriadku obnoveno SECURITY M3P13 Website : Support:

6 O produkte Bezdrôtová klávesnica iget SECURITY M3P13 je príslušenstvom k alarmu iget SECURITY M3. Pomocou klávesnice je možné pohodlne ovládať alarm. Dostupné sú tieto funkcie: aktivácia, deaktivácia, režim Doma, poplach. Alarm je aj s pripojenou klávesnicou možné stále ovládať bežným spôsobom pomocou diaľkových ovládačov alebo aplikácie do mobilného telefónu. Klávesnica obsahuje záložnú batériu, aby bola stále aktívna aj pri výpadku elektrického prúdu. Parametre Prevádzkové napätie Batéria Doba prevádzky na batériu Prevádzkový prúd Dobijací prúd Kľudový prud Dosah k hlavnej jednotke Frekvencia DC 5V Popis zariadenia - predná čásť 500mAh 3.7V dobíjacia Li-ion batéria hodín 16.5mA 200mA 11mA vo voľnom prostredí až 80m MHz Prevádzková teplota 0 ~50 Vlhkosť Hmotnosť 117.6g Rozmery 90%rh (nekondenzujúca) * 87.4 * 14.7 mm L*W*H Popis zariadenia - zadná časť Ochrana proti poškodeniu Pred inštaláciou na stenu a používaním Pred inštaláciou na stenu a započatim bežného používania sa dôkladne uistite, že klávesnica i alarm sú společne navzájom plne spárované. Celé párovanie klávesnice a alarmu je popísané v: Pokročilé nastavenie Párovanie klávesnice M3P13 s alarmom iget SECURITY M3. Tlačidlo On(Zapnúť) / Off(Vypnúť) Pripojenie napájenia Cesta pre napájací kábel Každodenné použitie Aktivácia alarmu (ARM) Po úspěšnej aktivácií sa ozve dlhé pípnutie a na displeji bude zobrazene SYSTEM ARMED. Nápis bude blikať každú sekundu. Pokiaľ bude hlavný panel aktivovaný pomocou diaľkového ovládača (kľ účenky) alebo pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, na displeji klávesnice sa zobrazí SYSTEM ARMED, ale už nebude každú sekundu blikať, len svietiť. Aktivácia Režimu Doma (HOME ARM) Tlačítko Aktivace Tlačidlo Režim Doma System armed HOME ARM Po úspěšnej aktivácií režimu Doma sa ozve dlhé pípnutie a na displeji bude zobrazené HOME ARM. Nápis bude blikať každú sekundu. Pokiaľ bude režim Doma aktivovaný pomocou diaľkového ovládača (kľ účenky) alebo pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, na displeji klávesnice se zobrazí HOME ARM, ale už nebude každú sekundu blikať, len svietiť. 1. LCD displej V kľudovom stave displej zobrazuje aktuálny stav a dátum a čas. 2. LED Indikace POWER: červená Svieti, pokiaľ je klávesnica zapnutá, nesvieti pokiaľ je vypnutá. SIGNAL: modrá Bliká, pokiaľ klávesnica prijíma bezdrôtový signál. ALARM: červená Bliká rychlo, pokiaľ klávesnica príjme signál o poplachu od hlavnej jednotky alarmu alebo pokiaľ bolo na klávesnici stlačené tlačítko. : Pre každodenné použitie pre aktiváciu/deaktiváciu, apod. Pre základné ovládanie vždy zadajte toto operačné heslo a potom tlačidlo Aktivácia/Deaktivácia/ Režim Doma,. Prednastavené operačné heslo ARM DISARM Bežné operácie Deaktivácia alarmu (DISARM) Tlačidlo Deaktivácia System DISarmed Po úspěšnej aktiváciísa ozve dlhé pípnutie a na displeji bude zobrazené SYSTEM DISARMED. Nápis bude blikať každú sekundu. Pokiaľ bude hlavný panel aktivovaný pomocou diaľkového ovládača (kľ účenky) alebo pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, na displeji klávesnice sa zobrazí SYSTEM DISARMED, ale už nebude každú sekundu blikať, len svietiť. Nahoru Aktivácia alarmu Programové heslo: Pre nastavenie klávesnice (dátum, čas, zmena hesiel, párovanie s alarmom, apod.) Volánie Doľava Doprava Dole Späť/ vymazať Režim Doma Deaktivácia alarmu Potvrdiť Pre zmenu nastavenia klávesnice zadajte programové heslo a potvrďte. Prednastavené programové heslo Pairing Reset Výber pomocou 4 a 6 z ponuky nastavenia a potvrdiť Tlačidlo Po úspěšnej aktivácií Volánia sa ozve dlhé pípnutie, LED dioda ALARM bude stále blikať, na displeji bude zobrazený predošlý status

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

GSM Alarm System User Manual

GSM Alarm System User Manual GSM Alarm System User Manual For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. Quick Guider After getting this alarm system, you need to do the following

More information

Intelligent Wireless GSM Alarm System

Intelligent Wireless GSM Alarm System Wireless GSM Alarm System Intelligent Wireless GSM Alarm System Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. 2013.3.V1.0 Wireless GSM Alarm

More information

STATUS POWER MONITOR ALARM SOS DISARM

STATUS POWER MONITOR ALARM SOS DISARM STATUS POWER MONITOR ALARM SOS DISARM I. Features II. Preparation before use III. Host 1.LED status explanation 2. Host panel IV. System Settings 1. Coding of wireless sensors 2. Exit coding 3. Settings

More information

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer Thanks for purchasing our 1T04 Breath Analyzer, a hand held High Precession Digital Alcohol Computer. 1T04 gives you a digital indication of your breath

More information

Wireless AUTODIAL GSM SMS Home Alarm Security System 900/ 1800/ 1900Mhz(CK-GSM-9003)

Wireless AUTODIAL GSM SMS Home Alarm Security System 900/ 1800/ 1900Mhz(CK-GSM-9003) CN2HK LIMITED Wireless AUTODIAL GSM SMS Home Alarm Security System 900/ 1800/ 1900Mhz(CK-GSM-9003) User Manual Please read this manual before operating this product. After you finish reading this manual,

More information

GSM home alarm system s manual

GSM home alarm system s manual GSM home alarm system s manual I. Main features: 1, Eight wireless LED zone, and four wired zone 2, Two-way to communication 3, The system supports the GSM cell phones, no need the fixed telephone line.

More information

Iphone & Android App Smart GSM Home Alarm System

Iphone & Android App Smart GSM Home Alarm System Iphone & Android App Smart GSM Home Alarm System PST-GA242Q User Guide Version V14.3 Dear User, Thanks for selecting the intelligent alarm system. Please read through this guide before installation so

More information

Hills wireless security alarm DIY range

Hills wireless security alarm DIY range Hills wireless security alarm DIY range EASY TO INSTALL DIY system PEACE OF MIND Receive SMS/calls when alarm is armed INTERACTIVE Arm and disarm by SMS or via smartphone app Control your alarm via smart

More information

Quick Installation Guide LCD GSM ALARM SYSTEM LH http://www.usmartbuy.com

Quick Installation Guide LCD GSM ALARM SYSTEM LH http://www.usmartbuy.com A. Manipulation Specification Quick Installation Guide 1. Arming Arming means all-around guarded when there is no person at home. All detectors are working. Once something triggers any of the detectors,

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Wireless Spot Alarm System

Wireless Spot Alarm System Wireless Spot Alarm System For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. This wireless alarm system, include a light and sound function, convenient

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

Six-defense zone Display Alarm System. User Manual

Six-defense zone Display Alarm System. User Manual Six-defense zone Display Alarm System User Manual Feature 1. Anti-interfere function. When someone interferes it with same frequency, the control unit will activate siren to alarm. 2. Support anti-decode

More information

GSM Alarm System. Installation and Users guide. 1. One-zone alarm system, suitable for office, home, boat and caravan.

GSM Alarm System. Installation and Users guide. 1. One-zone alarm system, suitable for office, home, boat and caravan. GSM Alarm System Installation and Users guide General Information: 1. One-zone alarm system, suitable for office, home, boat and caravan. 2. Alarm system uses a GSM communicator, no distance limits to

More information

QK-W015 WiFi Remote Controller

QK-W015 WiFi Remote Controller Features QK-W015 WiFi Remote Controller Turns electronic devices ON or OFF from any location via the Internet Remote control from up to 50 metres using WiFi Android, ios APP and an application for Windows

More information

User Manual GSM Alarm System. www.deltasecurity.cn. All rights reserved by Delta Security Co., Ltd

User Manual GSM Alarm System. www.deltasecurity.cn. All rights reserved by Delta Security Co., Ltd User Manual GSM Alarm System All rights reserved by Delta Security Co., Ltd Dear Clients, Thank you for using our GSM Alarm System. We are committed to giving you the best home security available today

More information

New GSM Alarm System. User s Manual. Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it.

New GSM Alarm System. User s Manual. Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. New GSM Alarm System User s Manual Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. Chapter 1. Features Chapter 2. Alarm Host Introduction Chapter

More information

LW-2000-3A. Wireless Auto Dial Alarm System. Sentry Plus User Manual By Global Gadgets

LW-2000-3A. Wireless Auto Dial Alarm System. Sentry Plus User Manual By Global Gadgets LW-2000-3A Wireless Auto Dial Alarm System Sentry Plus User Manual By Global Gadgets Main Features Simple to use keypad for operation and control. The system can store up to 9 telephone numbers: positions

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

Home Security Alarm System

Home Security Alarm System Home Security Alarm System User Manual (ALM-S02) Read manual carefully before use. PiSector Inc., USA www.pisector.com Thank you for purchasing this home security alarm system. For your safety and better

More information

Wireless Auto-dial Intruder Alarm System

Wireless Auto-dial Intruder Alarm System Wireless Auto-dial Intruder Alarm System User Manual User s Manual Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. Features and Function 1.

More information

WIRELESS ALARM KIT INSTRUCTION MANUAL COMPLETE ALARM SYSTEM FOR HOME OR BUSINESS. Model Number: IT214054

WIRELESS ALARM KIT INSTRUCTION MANUAL COMPLETE ALARM SYSTEM FOR HOME OR BUSINESS. Model Number: IT214054 WIRELESS ALARM KIT COMPLETE ALARM SYSTEM FOR HOME OR BUSINESS Model Number: IT214054 INSTRUCTION MANUAL Warranty Details/Support This product is warranted against defects for a period of One year if the

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

PROFESSIONAL HOME ALARM SYSTEM. Important! Please read these instructions carefully.

PROFESSIONAL HOME ALARM SYSTEM. Important! Please read these instructions carefully. WIRELESS AUTODIAL HOME ALARM SYSTEM AM2000 Instructions for use Important! Please read these instructions carefully. IMPORTANT 1 IDENTIFICATION PLEASE CONTACT BEFORE RETURNING THIS PRODUCT TO THE RETAILER

More information

Intelligent GSM Auto-Dial Alarm System

Intelligent GSM Auto-Dial Alarm System Auto-dial Alarm System Intelligent GSM Auto-Dial Alarm System Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. 2013.2.V1.0 Auto-dial Alarm System

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

TX GSM SMS Auto-dial Alarm System. Installation and User Manual

TX GSM SMS Auto-dial Alarm System. Installation and User Manual TX GSM SMS Auto-dial Alarm System Installation and User Manual Product Features: 1. 16 wireless zones, 3 wired zones alarm system, suitable for small to medium size offices and homes. 2. The system uses

More information

Intelligent GSM Auto-dial Alarm System User s Manual

Intelligent GSM Auto-dial Alarm System User s Manual Intelligent GSM Auto-dial Alarm System User s Manual Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. [Function Instruction] [Control Panel Introduction]

More information

BLUETOOTH FM CAR KIT Blue Sky 5001 USER GUIDE

BLUETOOTH FM CAR KIT Blue Sky 5001 USER GUIDE BLUETOOTH FM CAR KIT Blue Sky 5001 USER GUIDE [Overview] We would like to congratulate you for choosing the BlueSky handsfree car kit. We have taken numerous measures in quality control to ensure that

More information

GSM HOME SECURITY SYSTEM

GSM HOME SECURITY SYSTEM Cell /Mobile phone home security system GSM HOME SECURITY SYSTEM Model : GSM-120 TABLE OF CONTENTS 1. FEATURES... 1 2. APPLICATION... 2 3. SPECIFICATIONS... 3 4. FRONT PANEL & LAYOUT DESCRIPTION...6 5.

More information

PiSector Home security systems

PiSector Home security systems PiSector Home security systems User Manual (ALM-S02) Read manual fully before use. PiSector Inc., USA, www.pisector.com Thank you for purchase this alarm system, For proper use and your safety, please

More information

GSM alarm system JN-M02 GSM ALARM SYSTEM USER MANUAL JN-M02

GSM alarm system JN-M02 GSM ALARM SYSTEM USER MANUAL JN-M02 GSM ALARM SYSTEM USER MANUAL 7.3 How to delete all the devices that have been learnt Press the " rear black key " of the receiver and hold it on up to 10 seconds, "bibibibi" is heard, then release the

More information

GSM ALARM SYSTEM. Model: G11 USER MANUAL. Ver.: SA

GSM ALARM SYSTEM. Model: G11 USER MANUAL. Ver.: SA GSM ALARM SYSTEM Model: G11 USER MANUAL Ver.: SA0903003 Contents 1. Instruction 1.1 Packing List 1.2 Optional wired & wireless accessories 1.3 Optional sirens 1.4 Specification 2. Main panel description

More information

SMS+MMS+DVR alarm system

SMS+MMS+DVR alarm system Wh SMS+MMS+DVR alarm system Profile User s Manual For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. Mini-MMS alarm system is widely used in villas, residential

More information

MOBILE CALL GSM Alarm System

MOBILE CALL GSM Alarm System Auto-dial Alarm System MOBILE CALL GSM Alarm System Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. 2012.11.V2.0 Auto-dial Alarm System CONTENTS

More information

Business/Home GSM Alarm System. Installation and User Manual

Business/Home GSM Alarm System. Installation and User Manual Business/Home GSM Alarm System Installation and User Manual Brief Introduction: GSM 900/1800/1900 bands, can be used in most parts of the world Full duplex communication with the host Monitor the scene

More information

Business/ Home GSM Alarm System

Business/ Home GSM Alarm System Business/ Home GSM Alarm System BUSINESS/HOME GSM ALARM SYSTEM POWER STATUS RECORD SIGNAL User Manual Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

PiSector Professional. Wireless GSM Alarm System

PiSector Professional. Wireless GSM Alarm System PiSector Professional Wireless GSM Alarm System User Manual (GSM-03) Read manual fully before use. PiSector Inc., USA, www.pisector.com 1. WHAT'S IN THE BOX... 4 2. MAIN FEATURES... 5 3. KNOW YOUR SYSTEM...

More information

User Manual. mtv-100 Startup Guide

User Manual. mtv-100 Startup Guide User Manual mtv-100 Startup Guide 0 Table of Contents 1 Specification... 1 1.1 Dimensions... 2 1.2 Connector pin designations... 3 1.3 USB Host port and SD card slot... 3 1.4 Ethernet port... 3 1.5 DIP

More information

GSM ALARM SYSTEM USER MANUAL

GSM ALARM SYSTEM USER MANUAL GSM ALARM SYSTEM USER MANUAL 1. Instruction The alarm system is based on GSM network. With a GSM SIM card, it can be used wherever you want and no need to connect any wire, which is convenient and easy

More information

Installation & Operating Instructions. www.responseelectronics.com. miguard Customer Helpline 0345 257 1000 lines open 0900 to 1700 Monday to Friday

Installation & Operating Instructions. www.responseelectronics.com. miguard Customer Helpline 0345 257 1000 lines open 0900 to 1700 Monday to Friday Remote Monitoring GSM/SMS Communicating Wireless Alarm System G5 Installation & Operating Instructions Disposal and Recycling Disposal of this product is covered by the Waste Electrical or Electronic Equipment

More information

HomeSafe-Basic VT-PS99E. User s Manual. PSTN Home Alarm System. Page: 1 / 15

HomeSafe-Basic VT-PS99E. User s Manual. PSTN Home Alarm System. Page: 1 / 15 HomeSafe-Basic VT-PS99E User s Manual PSTN Home Alarm System Page: 1 / 15 Table of Contents 1. Product Overview:... 3 2. Main Functions & Features... 3 3. For Your Safety... 4 4. VT-PS99E Characteristics...

More information

Quick Installation Manual LED Autodial Wireless Alarm System

Quick Installation Manual LED Autodial Wireless Alarm System Quick Installation Manual LED Autodial Wireless Alarm System By shield4u http:// (Version 20110816) A. Alarm Understanding Away Disarm Home Emergency Alarm Host Basic Accessories Optional Accessories Keychain

More information

User Manual. cmt-svr Startup Guide

User Manual. cmt-svr Startup Guide User Manual cmt-svr Startup Guide Table of Contents Chapter 1 Overview... 1 1.1 Specification... 1 1.2 Dimensions... 2 1.3 Connector pin designations... 3 1.4 USB host port and SD card slot... 3 1.5 Ethernet

More information

GPS Vehicle and personal location tracker. User manual

GPS Vehicle and personal location tracker. User manual GPS Vehicle and personal location tracker User manual 1 Contents 1. Product overview... 2 2. Safety instruction... 3 3. Specification and parameters... 3 4. Getting started... 4 4.1 Hardware and accessories...

More information

GJD HYL005. Please read these instructions before you start the installation. Installation. GSM Autodialer Instruction Manual

GJD HYL005. Please read these instructions before you start the installation. Installation. GSM Autodialer Instruction Manual GJD HYL005 GSM Autodialer Instruction Manual Please read these instructions before you start the installation Features: LCD display. Programmable 9 x 32 digit phone numbers for each trigger. 10 second

More information

Two-way communication, keep checking the commnunication between the panel and accessories, make sure the system safer.

Two-way communication, keep checking the commnunication between the panel and accessories, make sure the system safer. Innovative GSM & WIFI dual network operating platform. On WIFI network, the alarm system will work without any fee. If no WIFI, it will work on GSM automatically. With state-of-the-art WIFI network technology,

More information

Wireless Humidity/ Temperature Monitor Remote Wireless Sensor

Wireless Humidity/ Temperature Monitor Remote Wireless Sensor Wireless Humidity/ Temperature Monitor 800254 Remote Wireless Sensor 800255 Instruction Manual 1 TABLE OF CONTENTS Introduction...2 Features...3 Materials Supplied...3 Front Panel Description...4 LCD Display...6

More information

Business/Home GSM Alarm Systems

Business/Home GSM Alarm Systems Business/Home GSM Alarm Systems Installation and Users guide Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. - 1 - Ⅰ.General information: 1.

More information

MAGICAR M871A. Car alarm with two-way remote User s guide

MAGICAR M871A. Car alarm with two-way remote User s guide MAGICAR M871A Car alarm with two-way remote User s guide EN MAGICAR M871A Car alarm with two-way remote User s guide TABLE OF CONTENTS Table of contents...2 1. Important notice...4 2. Introduction...4

More information

MOBILE CALL GSM alarm system

MOBILE CALL GSM alarm system MOBILE CALL GSM alarm system User s Manual Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. - 1 - Catalogue: Function Introduction 2 SMS Number

More information

I N S T A L L A T I O N M A N U A L

I N S T A L L A T I O N M A N U A L I N S T A L L A T I O N M A N U A L GSM Alarm Security System ST-SK1 Features Box content - GSM transmiter - Supports up to 10 remote controls, 99 wireless accessories and 50 RFID tags - Can store up to

More information

9448 Installation and User Guide

9448 Installation and User Guide 9448 Installation and User Guide Compatible Equipment 9040 Internal Sounder 660 Speech communicator 496327 Issue 1 1 of 6 9448 INTRODUCTION The 9448 is a 3 zone control panel with separate Entry/Exit and

More information

GSM INTRUSION ALARM SYSTEM INSTRUCTION MANUAL. GSM - PSTN - SMS - TOUCH GSM Wireless Security Alarm System

GSM INTRUSION ALARM SYSTEM INSTRUCTION MANUAL. GSM - PSTN - SMS - TOUCH GSM Wireless Security Alarm System GSM INTRUSION ALARM SYSTEM INSTRUCTION MANUAL GSM - PSTN - SMS - TOUCH GSM Wireless Security Alarm System SECURE YOUR HOME AND BUSINESS Printed in Shenzhen RE: G60-GSM-August-2013 Key Features Smart touch

More information

S100. GSM House Alarm System. Http://www.GSMalarmsystem.com

S100. GSM House Alarm System. Http://www.GSMalarmsystem.com S100 GSM House Alarm System Http://www.GSMalarmsystem.com 1. Brief introduction The GSM Alarm System is a new security protection solution special for home, house and office and other applications. It

More information

Business/Home GSM. Alarm System(III) Installation and Users guide

Business/Home GSM. Alarm System(III) Installation and Users guide Business/Home GSM Alarm System(III) Installation and Users guide I. General information: GSM 900/1800/1900 bands, can be used all over the world. Full duplex communication with the base. Monitor environment

More information

Connect2Home Smartphone Application. User Manual

Connect2Home Smartphone Application. User Manual Connect2Home Smartphone Application User Manual Table of Contents 1. Introduction 1 2. Connect2Home for iphone 2 3. Connect2Home for Android 11 Information and illustrations are subject to change within

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

GSM WIRELESS DIGITAL ALARM SYSTEM USER GUIDE. Please read it carefully before installation and operation

GSM WIRELESS DIGITAL ALARM SYSTEM USER GUIDE. Please read it carefully before installation and operation GSM WIRELESS DIGITAL ALARM SYSTEM USER GUIDE Please read it carefully before installation and operation Your New Diamond Designs Alarm works with a GSM SimCard via the cellular phone,system to call up

More information

Intelligent Alarm System

Intelligent Alarm System Intelligent Alarm System User Manual Ver 12-3 Dear users, Thank you for having selected the intelligent alarm system. Please read through this manual before installation so as to operate properly. The

More information

Business/Home. GSM Alarm system

Business/Home. GSM Alarm system Business/Home GSM Alarm system Installation and Users guide Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. I. General information: GSM 900/1800/1900

More information

LCD Wireless Intelligent GSM Alarm System (106 Zone)

LCD Wireless Intelligent GSM Alarm System (106 Zone) Version G3 V2.1 12.01 LCD Wireless Intelligent GSM Alarm System (106 Zone) Users' Manual To Users, Welcome to use GSM Alarm System. For a better unders tanding of GSM Alarm System, it is necessary for

More information

SP-1101W /SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W /SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W /SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Product Information I-1. Package Contents Smart Plug Switch Quick Installation Guide CD with Quick Installation Guide I-2. Front Panel Switch

More information

GSM Autodialer Professional GJD700 Speech & Text Autodialer

GSM Autodialer Professional GJD700 Speech & Text Autodialer Text Edit message GSM Autodialer Professional GJD700 Speech & Text Autodialer Introduction The GSM Autodialer Professional works in conjunction with standard alarm systems and makes use of your preferred

More information

Meridian 8 and Meridian 16 Broadband Alarms

Meridian 8 and Meridian 16 Broadband Alarms Meridian 8 and Meridian 16 Broadband Alarms User Manual Micron Security Products Ltd November 2014 1 Table of Contents About the Meridian Broadband Alarm... 3 Ethernet Connection Diagram... 4 Meridian

More information

AC-115 Compact Networked Single Door Controller. Installation and User Manual

AC-115 Compact Networked Single Door Controller. Installation and User Manual AC-115 Compact Networked Single Controller Installation and User Manual December 2007 Table of Contents Table of Contents 1. Introduction...5 1.1 Key Features... 6 1.2 Technical Specifications... 7 2.

More information

DC-8706K Auto Dial Alarm System

DC-8706K Auto Dial Alarm System DC-8706K Auto Dial Alarm System User Guide Basic Contents: 1x the host unit; 1x wireless door (window) magnet; 1x wireless infrared detector; 2x remote control; 1x siren; 1x phone core; 1x AC to DC power

More information

DENVER HSA-120 INSTALLATION AND USER MANUAL. Alarm Security System

DENVER HSA-120 INSTALLATION AND USER MANUAL. Alarm Security System DENVER HSA-120 INSTALLATION AND USER MANUAL Alarm Security System ENG Features 1. INTRODUCTION... 4 1.1 Box Content... 4 1.2 Features... 4 1.3 Recommendations... 4 1.4 Warnings... 5 2. CONTROL PANEL DESCRIPTION...

More information

500r+ Installation and User Guide

500r+ Installation and User Guide 500r+ Installation and User Guide Compatible Equipment 502rUK-50 Watch/Pendant PA. 509rUK-50 Smoke Detector 515rUK-00 10 metre passive infra red movement detector. 525rUK-00 Remote Set/Unset (Full and

More information

MOBILE CALL GSM Alarm System User s Manual

MOBILE CALL GSM Alarm System User s Manual MOBILE CALL GSM Alarm System User s Manual Profile For a better understanding of this product, please read this user manual thoroughly before using it. Contents Function Introduction Alarm Host Diagram

More information

Home Alarm System User s Manual. Home Alarm System User Manual

Home Alarm System User s Manual. Home Alarm System User Manual Home Alarm System User s Manual Home Alarm System User Manual Dear Clients, Thank you for using our GSM Alarm System. We are committed to giving you the best home security available today and take the

More information

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

VIVA 4G LTE Mini Router. Quick Start Guide

VIVA 4G LTE Mini Router. Quick Start Guide VIVA 4G LTE Mini Router Quick Start Guide Thank you for choosing the VIVA 4G LTE Mini Router (hereinafter referred to as the E57) The supported functions and actual appearance are subject to the product

More information

Wireless Home Security Alarm System AM 500

Wireless Home Security Alarm System AM 500 Wireless Home Security Alarm System AM 500 12 MONTH GUARANTEE Installation & Operating Instructions INTRODUCTION The AM500 is a simple self-contained alarm system. It protects the home by sounding a siren

More information

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. č e š t i n a Slovenčina E n g l i s h Všeobecné otázky

More information

Falcon Protector Tracking System

Falcon Protector Tracking System Falcon Protector Tracking System Product Overview The Falcon Protector is a GPS and GSM tracking device which is specially developed and designed for vehicle tracking. With the latest SIFR III GPS module

More information

FIREDEX 2200. Conventional Fire Panels

FIREDEX 2200. Conventional Fire Panels 68 Flexible, high specification system Choice of 1, 2, 4 or 8 zones Simple one-shot auto-reset user test facility Approved to EN54 Maintenance free poly switch circuit protection, with auto reset Class

More information

Intruder Alarm System

Intruder Alarm System Intruder Alarm System GSM & PSTN Wireless and Wired Touch Model 2013-01 V1.0.0 Statment This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in this user documentation.

More information

XT200i QUICK SETUP GUIDE

XT200i QUICK SETUP GUIDE XT200i QUICK SETUP GUIDE Description The XT control panel is a Videofied wireless, battery operated hybrid alarm system It is designed for residential and small business security applications, as well

More information

LCD -based Intelligent Burglar Alarm System. User Guide. Ver 2.0

LCD -based Intelligent Burglar Alarm System. User Guide. Ver 2.0 LCD -based Intelligent Burglar Alarm System User Guide Ver 2.0 Table of Content 1. Introduction... 2 1.1 General Description... 3 1.2 System Features... 3 2. Anatomy of the LCD-based Intelligence Burglar

More information

Alarm Kit Installation Instructions I-ED01181

Alarm Kit Installation Instructions I-ED01181 DEVICES COVERED IN THIS DOCUMENT: 4940 Alarm Kit (ALT, ALM, ALL) 2-649-0168 Latch Monitor Switch 2-649-1090 Tamper Switch OVERVIEW Page 1 of 8 ALARM KIT INSTALLATION STEP ONE Disassemble device if it was

More information

Version:G300 V2.0 11.04. Business/Home GSM Alarm System. Installation and Users' Guide. ( 99 wireless zones)

Version:G300 V2.0 11.04. Business/Home GSM Alarm System. Installation and Users' Guide. ( 99 wireless zones) Version:G300 V2.0 11.04 Business/Home GSM Alarm System Installation and Users' Guide ( 99 wireless zones) Brief Introduction: GSM 850/900/1800/1900 bands, can be used in most parts of the world Full duplex

More information

VIVA E53 Router. Quick Start Guide

VIVA E53 Router. Quick Start Guide VIVA E53 Router Quick Start Guide Thank you for choosing VIVA 4G LTE Mini Router (here-in-after referred to as the E53) The supported functions and actual appearance are subject to the product purchased.

More information

Wireless Alarm system s manual

Wireless Alarm system s manual MOUNTVIEW TECH AUSTRALIA PTY LTD Wireless Alarm system s manual ADS A180 Series ADS Security 1/11/2011 1. Before You Begin For your safety and the safety of others, and to ensure that you get the most

More information

QK-W016 WiFi Remote Controller WiFi temperature data logger & remote controller

QK-W016 WiFi Remote Controller WiFi temperature data logger & remote controller Features QK-W016 WiFi Remote Controller WiFi temperature data logger & remote controller Control and store heating/cooling settings for three individual zones via WiFi Turn electronic devices ON/OFF from

More information

GSM Smart Switch USER GUIDE

GSM Smart Switch USER GUIDE GSM Smart Switch USER GUIDE GSM Smart Switch allows switching almost any appliance ON and OFF remotely via mobile network. It is designed to receive start/stop commands from specially coded messages or

More information

Autodialler. Installation & Programming Guide HYL004. Please read these instructions before you start the installation. Installation.

Autodialler. Installation & Programming Guide HYL004. Please read these instructions before you start the installation. Installation. Autodialler HYL004 Installation & Programming Guide Features Please read these instructions before you start the installation LCD Display Programmable 9 x 32 digit phone numbers for each trigger. 10 second

More information

PSTN Home Alarm System

PSTN Home Alarm System PSTN Home Alarm System User Manual Model: PST-TEL99E Please read this user guide carefully before operation and installation. Contents 1. Product Overview... - 3-2. Main Function & Features... - 3-3. For

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

Wolf Guard GSM Wireless alarm system User s Manual

Wolf Guard GSM Wireless alarm system User s Manual Wolf Guard GSM Wireless alarm system User s Manual Page 1 Warning Do not remove the front or back cover of the unit and keep it intact. There are no parts inside this unit that can be repaired or replaced

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

Digital Keypad with RFID Access Control User Manual

Digital Keypad with RFID Access Control User Manual Digital Keypad with RFID Access Control User Manual Contents: Name Quantity Remarks Digital Keypad 1 User manual 1 Screw driver 1 Rubber bungs 4 6*27mm, used for fixing Self tapping screws 4 3.5*27mm,

More information

INSTRUCTION. The smallest GPS watch locator in the country

INSTRUCTION. The smallest GPS watch locator in the country Please read the user manual carefully before you use it, so that you can get the correct installation and make quick online activation. Product appearance and color are subject to change. Actual product

More information

AMPS Information. The keypad pictures listed here may vary from your panel type.

AMPS Information. The keypad pictures listed here may vary from your panel type. AMPS Information General Notes: The communication of your ADT Alarm System may be impacted as a result of the recent FCC ruling allowing phone / cellular service providers to switch to a digital only format.

More information

Security GSM Alarm System

Security GSM Alarm System KONLEN TECHNOLOGY LIMITED Website: www.konlen.com Add:, 3/F, Building5, Kaijieda Industry Zone, Huachang Road, Longhua, Shenzhen China Tel: +86-(0)755-29709632 E-mail: konlensales@126.com klarm@konlen.com

More information

GSM AD05 Slave GSM Auto Dialer- Instruction Manual

GSM AD05 Slave GSM Auto Dialer- Instruction Manual GSM AD05 Slave GSM Auto Dialer- Instruction Manual Please read these instructions before you start the installation Features LCD display Programmable 9 x 32 digit phone numbers for each trigger. 10 second

More information

Video Baby Monitor System. User Guide

Video Baby Monitor System. User Guide Video Baby Monitor System User Guide What s inside Welcome!... 2 Getting started... 3 Tour of the system... 7 Everyday use...13 Cameras... 14 Motion/Alerts... 18 Recording... 21 Playing Back Pictures and

More information

HARDWIRED CONTROL PANELS

HARDWIRED CONTROL PANELS USER GUIDE 9651 HARDWIRED CONTROL PANELS Contents 1. Introduction...3 The Alarm System...3 The Keypad...3 About This Guide...5 2. Everyday Operation...6 How Do I Know if the System is Working?...6 Setting

More information