MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player"

Transcription

1 MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

2 Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte návod, abyste plně pochopili, jak správně tento produkt používat. Návod uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlédnutí. Obsah návodu a technické specifikace mohou být změněny bez upozornění. Seznam funkcí Podpora formátů MP3, WMA a WAV. Možnost ukládání data Tento produkt může být používán jako přenosné zařízení pro uložení dat. Stereofonní rádio FM Automatické nebo manuální vyhledání vysílající stanice. Lze uložit až 20 různých místních stanic o různých frekvencích. Režim nahrávání Pomocí funkce nahrávání z mikrofonu můžete ukládat hlasové soubory ACT a WAV. 7 režimů ekvalizéru Neutrální, rock, pop, klasická hudba, soft, džez a zvýraznění basů (DBB). Režim opakování Normální, opakování stopy, složka, opakování složky, opakování všeho, náhodně a přehrání začátků. Funkce šetření energií Tento produkt má časovač vypnutí při usínání a časovač vypnutí při nečinnosti, které pomáhají šetřit životnost baterií. BEZPEČNOST: Nevhazujte tento produkt do popelnic s běžným domovním odpadem. Tento produkt obsahuje nabíjecí baterii a je třeba jej likvidovat způsobem, který je v souladu s vašimi místními předpisy nakládání s odpadem. Nepoužívejte sluchátka v dopravních situacích (např. při řízení, jízdě na kole v dopravě nebo při přecházení vozovky). Nedovolte dětem, aby si hrály se sluchátky nebo se je pokoušely spolknout. Nevystavujte tento produkt extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Nevystavujte tento produkt prašnému, vlhkému nebo náročnému prostředí. Nečistěte produkt chemickými rozpouštědly ani brusnými čistícími prostředky. Pro čištění použijte suchou tkaninu. Neponořujte tento produkt do tekutin jakéhokoliv druhu. Nepoužívejte tento produkt při extrémních úrovních hlasitosti. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu. Neodpojujte produkt od počítače, pokud probíhá přenos dat. Jinak může dojít ke ztrátě nebo poškození dat. Dbejte, abyste produkt neupustili, nepoškrábali a nevystavovali jej prudkým nárazům jakéhokoliv druhu. Nepokoušejte se sami tento produkt rozebrat nebo opravit. Poraďte se s místním kvalifikovaným servisním technikem. CZ -

3 Přehled Standardní příslušenství Zkontrolujte, zda krabice vašeho digitálního hudebního přehrávače obsahuje následující příslušenství: CZ Digitální hudební přehrávač Sluchátka Návod k použití Nabíječka Kabel USB CZ - 3

4 Vzhled a tlačítka ŠŇŮRKA ZDÍŘKA SLUCHÁTEK USB DISPLEJ ZAP./VYP. MIKROFON PŘED./ HLAS. HLAS. PŘEHR./ PAUZA REŽIM DALŠÍ/ HLAS. + Ovládání tlačítky Definice funkcí tlačítek 1. Tlačítko : ZAP./VYP./PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 2. Tlačítko M : vstup do hlavního menu nebo vedlejšího menu. 3. Tlačítko VOL : vstup do rozhraní nastavení hlasitosti. 4. Tlačítko : další položka, rychle vpřed, HLAS. +, rychlé zvýšení. 5. Tlačítko : předchozí položka, rychle vzad, HLAS., rychlé snížení 6. USB : port USB. 7. ZAP./VYP. : hlavní vypínač 8. Zdířka sluchátek : standardní zdířka pro sluchátka. Definování manipulace s tlačítky Krátké stisknutí: jedno stisknutí má jednorázový efekt. Dlouhé stisknutí: podržte tlačítko déle než 1,2 vteřiny, efekt je jednorázový. Displej OLED CZ -

5 CZ Baterie Tento produkt je vyroben se zabudovanou nabíjecí baterií. Životnost baterie závisí na úrovni hlasitosti, velikosti souboru, míře používání přístroje a využívání tlačítek. Ujistěte se, že produkt vypnete, pokud jej nepoužíváte, a to hlavním vypínačem po straně produktu. Indikace stavu baterie se zobrazuje na displeji následovně: Nabitá Částečně vybitá Slabá Vybitá Základní funkce Napájení Produkt můžete zapnout použitím některého z následujících způsobů: Přepněte hlavní vypínač po straně produktu do polohy ON (Zapnuto) nebo pokud je již vypínač v poloze ON, ale přístroj je v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko nebo přepněte hlavní vypínač do polohy OFF (Vypnuto). Jak vstoupit do hlavního menu nebo vedlejších menu V jakémkoliv režimu stačí stisknout a podržet tlačítko M a vstoupíte kdykoliv do hlavního menu. Během přehrávání, nahrávání nebo poslechu rádia FM se stisknutím tlačítka M dostanete do vedlejšího menu pro danou operaci. Rychlý posun vpřed a vzad Při přehrávání hudby aktivujete funkci rychlého posunu vzad stisknutím a podržením tlačítka. Stejně tak stisknutím a podržením tlačítka spustíte rychlý posun vpřed. Jak vstoupit do různých funkčních režimů Hlavní menu zobrazuje řadu funkcí. Požadovaný režim označte pomocí tlačítek a. Tlačítkem M vstoupíte do vybrané funkce: Hudební režim Režim nahrávání Hlasový režim Tel. seznam CZ -

6 Čtení textu Režim FM Systémový režim Na displeji MP3 se po připojení k počítači přes USB zobrazí následující: Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko VOL a poté: Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost. Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost. Jak přehrávat hudbu Ujistěte se, že máte v MP3 přehrávači nahrány MP3 soubory. Do zdířky sluchátek zapojte sluchátka. Přes hlavní menu vstupte do režimu HUDBA. Požadovanou skladbu vyberte tlačítky a. Tlačítkem přehrajte hudbu. Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka a opět obnovíte dalším stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka VOL vstoupíte do rozhraní hlasitosti. Tlačítky a nastavíte hlasitost na požadovanou úroveň. Jak nahrávat Přes hlavní menu vstupte do režimu NAHRÁVÁNÍ. Tlačítkem spustíte nahrávání. Během nahrávání jej můžete pozastavit stisknutím tlačítka. Opětovným stisknutím nahrávání obnovíte. Stisknutím a podržením tlačítka nebo M nahrávání zastavíte a uložíte. Pokud displej zobrazí Plná paměť, znamená to, že vnitřní paměťový prostor je plný. Abyste mohli pořizovat další nahrávky, uvolněte paměť vymazáním jiných nepoužívaných souborů. Během nahrávání jsou funkční pouze tlačítka a M. CZ -

7 Režim ekvalizéru 1. V hudebním režimu: 2. Krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do vedlejšího menu. 3. Tlačítkem označte menu Režimu ekvalizéru. 4. Krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do menu volby Režimu ekvalizéru. 5. K dispozici jsou následující nastavení ekvalizéru: CZ NOR - Normální Rock Pop Klasická hudba Soft Džez DBB (zvýraznění basů) 6. Stisknutím tlačítka zvolte požadovaný režim ekvalizéru a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka M. Synchronní zobrazení textu písně Přehrávač podporuje soubory *.LRC. Název souboru s textem se musí přesně shodovat s názvem skladby. Jinak nebude funkce zobrazení textu písně správně fungovat. Jak rozpoznat, zda funkce zobrazení textu písně funguje Pokud soubory s hudbou a textem souhlasí, symbol vlevo nahoře na displeji se změní na. 1. Jakmile vidíte, že se symbol změnil: 2. Aktivujte funkci textu písně dlouhým stisknutím (2 vteřiny) tlačítka M. 3. Zobrazí se text písně. 4. Krátkým stisknutím tlačítka M se vrátíte do normálního hudebního režimu. Jak změnit režim nahrávání 1. Jestliže jste v režimu nahrávání (pozastaveném nebo zastaveném), 2. krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do vedlejšího menu nahrávání. 3. Stisknutím tlačítka označte Typ nahrávání. Krátkým stisknutím tlačítka M do této položky vstupte. 4. Krátkým stisknutím tlačítka zvolte požadovaný režim nahrávání a poté krátkým stisknutím tlačítka M potvrďte (volby jsou: kvalitní nahrávání, dlouhé nahrávání, kvalitní nahrávání hlasu a dlouhé nahrávání hlasu). Kvalitní nahrávání = lepší kvalita, ale více využité paměti (WAV) Dlouhé nahrávání = nižší kvalita, méně využité paměti (ACT) Kvalitní nahrávání hlasu = dobrá kvalita, formát WAV Dlouhé nahrávání hlasu = nižší kvalita, formát ACT 5. Stisknutím tlačítka spustíte nahrávání. 6. Dlouhým stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte a uložíte. Jak přehrát nahrané soubory 1. Vstupte do hlavního menu. 2. Tlačítkem zvolte režim hlasu. 3. Stisknutím tlačítka M do režimu vstupte. 4. Stisknutím tlačítka přehrajete nahraný soubor zobrazený na displeji. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte. 5. Volba nahraných souborů. : volba předchozího nahraného souboru : volba následujícího nahraného souboru 6. Ovládání hlasitosti: Krátkým stisknutím tlačítka VOL vstoupíte do rozhraní hlasitosti. Krátkými stisky tlačítka nebo snížíte nebo zvýšíte hlasitost. CZ - 7

8 Jak používat rádio FM Menu režimu FM 1. V hlavním menu zvolte tlačítky a režim FM a krátkým stisknutím tlačítka M do něj vstupte. 2. V režimu FM můžete krátkým stisknutím tlačítka M vstoupit do vedlejšího menu režimu FM. Ve vedlejším menu je k dispozici osm voleb, a to: Uložit, Automatické vyhledávání, Vymazat, Vymazat vše, Normální pásmo, Japonské pásmo, Kvalitní nahrávání a Opustit. 3. Požadovanou stanici vyhledáte pomocí tlačítek a, kterými se můžete pohybovat nahoru a dolů po ladící stupnici v kroku po 100 khz. Stisknutím a podržením tlačítek a můžete spustit automatické vyhledání následující dostupné stanice. 4. Pokud chcete vybranou stanici uložit do paměti, stiskněte po jejím naladění tlačítko M. Tlačítky a označte položku Uložit. Stisknutím tlačítka M uložíte stanici pod následující volnou předvolbu. 5. Mezi předvolbami se můžete pohybovat pomocí tlačítka. 6. Pokud chcete předvolenou stanici vymazat, přesuňte se na předvolenou frekvenci pomocí tlačítka a stiskněte tlačítko M. Pomocí tlačítek a označte položku VYMAZAT. Stisknutím tlačítka M předvolbu vymažete. Všechny ostatní předvolené stanice se upraví tak, aby byly v číselné řadě za sebou. 7. Pokud chcete vymazat všechny předvolené stanice, zopakujte bod 6, ale zvolte položku VYMAZAT VŠE. Jak nahrávat z rádia FM Při poslechu požadované stanice vstupte do vedlejšího menu stisknutím tlačítka M. Pomocí tlačítek a označte KVALITNÍ NAHRÁVÁNÍ a stisknutím tlačítka M nahrávání spusťte. Stisknutím tlačítka nahrávání pozastavíte. Stisknutím a podržením tlačítka M (nebo tlačítka ) nahrávání zastavíte a uložíte soubor. Přístroj se vrátí do normálního režimu rádia. Automatické vyhledávání V režimu rádia vstupte do vedlejšího menu stisknutím tlačítka M a pomocí tlačítek a označte ikonu AUTOMATICKÉ VYHLEDÁNÍ. Stisknutím tlačítka M volbu potvrdíte a spustíte funkci automatického vyhledávání. Silné frekvence se postupně uloží pod jednotlivé předvolby. Volba PÁSMA Ve vedlejším menu rádia FM jsou k dispozici dvě volby pásma: Normální pásmo a Japonské pásmo. Výchozí nastavení je na NORMÁLNÍ PÁSMO. JAPONSKÉ PÁSMO není k dispozici v Austrálii a nebude zde fungovat. Čtení textu Vstupte do hlavního menu, tlačítky a zvolte Ostatní, krátkým stisknutím tlačítka M do této položky vstupte, poté tlačítky a zvolte Čtení textu a krátkým stisknutím tlačítka M do něj vstupte. 1. Volba menu: zvolte menu USB. Krátkým stisknutím tlačítka M vstupte do rozhraní Volba menu. Tlačítky a zvolte soubor, který chcete číst. Krátkým stisknutím tlačítka M se vrátíte do posledního menu. Poznámka: Pokud je soubor, který chcete číst, v hlavním menu USB, pak již nevolte menu. CZ -

9 2. Tlačítky a zvolte Čtení textu. Krátkým stisknutím tlačítka M volbu potvrďte a poté můžete vybraný soubor číst. Při čtení se můžete v souboru pohybovat tlačítky a. Telefonní seznam Vstupte do hlavního menu, tlačítky a zvolte Ostatní, krátkým stisknutím tlačítka M do této položky vstupte, poté tlačítky a zvolte Telefonní seznam a krátkým stisknutím tlačítka M do něj vstupte. 2. Zobrazí se následující podrobné menu: Procházení seznamu: procházení celého importovaného telefonního seznamu. Importovat tel. seznam: importuje editovaný telefonní seznam do přehrávače. Exportovat tel. seznam: exportuje telefonní seznam do počítače, kde jej uživatel může editovat pomocí nástrojů. Opustit Nastavení telefonního seznamu Uživatel může upravovat telefonní seznam pomocí přiloženého nástroje. 1. Spusťte program Telbook_ch, klikněte na tlačítko Otevřít (Open). CZ 2. Zadejte příslušné údaje podle pokynů v dialogovém okně a poté stiskněte tlačítko pro zvýšení. 3. Stejným postupem přidávejte další osobní položky. 4. Po stisknutí tlačítka Uložit (Save) se objeví soubor s názvem TELBOOK, což znamená, že telefonní seznam byl úspěšně nalezen. CZ -

10 Editace telefonního seznamu Pokud chcete položku aktualizovat, můžete provést její úpravu následujícím postupem: 1. Klikněte na položku, kterou chcete upravit a položka se objeví jako osobní údaj. 2. Po její úpravě klikněte na tlačítko pro zvýšení. Objeví se další okno. 3. Potvrďte kliknutím na Ano (Yes). Nahraná položka se zobrazí jako dvě položky téhož názvu, přičemž obsah je stejný. Pokud byl název upraven, změní se uložený název. Import souborů s tel. seznamem 1. Vytvořte soubor tel. seznamu pomocí nástroje HKX.Telbook a poté jej uložte jako soubor Tel book.bin. 2. Proveďte propojení přes USB a zkopírujte soubor do kořenového adresáře přehrávače. 3. Zapněte přístroj a přepněte na funkci telefonního seznamu a poté vstupte do importovaného souboru. 4. Po potvrzení lze soubor Telbook.bin importovat do přehrávače. Export souborů s tel. seznamem 1. Zapněte přístroj a přepněte na funkci telefonního seznamu a poté vstupte do exportovaného souboru. 2. Po potvrzení lze soubor Telbook.bin exportovat z přehrávače. 3. Proveďte propojení přes USB a najděte soubor Telbook.bin v kořenovém adresáři. Jde o soubor telefonního seznamu. Zkopírujte jej a můžete jej editovat. Nastavení systému Jak se dostat do položky menu nastavení systému V hlavním menu označte tlačítky a položku menu Nastavení systému. Vstupte do ní stisknutím tlačítka M. Režim Nastavení systému má jedenáct položek: Čas nahrávání (datum a čas): Pomocí této položky nastavte datum a hodiny. Tlačítky a nastavte hodnotu blikající položky. Pomocí tlačítka VOL můžete přepínat mezi jednotlivými sekcemi. Nastavení spořiče displeje: Pomocí této položky změníte grafiku displeje obrazovky a také časovou prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje. Jazyk: Tuto položku můžete použít ke změně jazyka zobrazovaného textu. Důrazně však doporučujeme neměnit jazyk z výchozího nastavení na angličtinu. Změna jazyka zobrazení může ztížit použití. Vypínání: Tuto položku použijte k nastavení časové prodlevy, po které se přístroj automaticky vypne, pokud s ním nebyl proveden žádný úkon. Pomocí této položky můžete také provést nastavení časovače při usínání. Lze nastavit časový úsek, po kterém se přístroj automaticky vypne při vykonávání funkce. Režim opakování: Pomocí této funkce můžete nastavit manuální nebo automatické opakování. Kontrast: Nastavení úrovně kontrastu displeje OLED. Režim online: Pouze pro pokročilé uživatele. Tato funkce slouží pouze k formátování paměti a jejímu rozdělení. Nepoužívá se při normálním provozu a ukládání do paměti. Informace o paměti: Zobrazení celkové využitelné paměti (vyjma softwaru operačního systému) a procenta jejího momentálního využití. Verze firmware: Zobrazení aktuální verze firmware. Upgrade firmware: Neplatí pro Austrálii. Tato funkce se nepoužívá. Opustit: Opuštění režimu nastavení systému. Procházení složky V kterémkoliv režimu (přehrávání nebo nahrávání stop) můžete procházet složky v MP3 přehrávači stisknutím tlačítka M a poté volbou Místní složka. Získáte tak přístup k souborům v rámci dostupných složek. CZ - 10

11 Pokud chcete vymazat soubor, zvolte Vymazat soubor a poté: 1. Tlačítky a zvolte v menu Jeden soubor nebo Všechny soubory. 2. Krátkým stisknutím tlačítka M vstoupíte do rozhraní mazání. 3. Stisknutím tlačítka změníte NE na ANO. 4. Stisknutím tlačítka M volbu potvrdíte a spustíte mazání. CZ Režim opakování (vedlejší menu přehrávání) Při přehrávání hudby nebo nahraných souborů můžete zvolit režim přehrávání z možnosti Opakování ve vedlejším menu přehrávání. Dostanete se do něj stisknutím tlačítka M při přehrávání a označením položky Opakování pomocí tlačítek a. Do položky vstoupíte stisknutím tlačítka M. Tlačítky a zvolte jednu z následujících možností: Opakování Normální: budou se přehrávat všechny skladby až do konce poslední skladby. Opakování jednoho: opakované přehrávání jedné skladby. Složka: přehraje se veškerá hudba v jedné složce. Opakování složky: opakované přehrávání veškerá hudby ve vybrané složce. Opakování všeho: opakované přehrávání všech skladeb v přehrávači. Náhodně: přehrávání hudby v aktuální složce v náhodném pořadí. Přehrání začátků: přehraje se prvních 10 vteřin každé skladby v aktuální složce. Rychlost přehrávání Při přehrávání audio souboru můžete měnit rychlost skladby, kterou přehráváte volbou položky rychlosti přehrávání a změnou zobrazené hodnoty pomocí tlačítek a. Poznámka: Změny rychlosti přehrávání se na konci skladby neresetují na nulu. Uživatel musí rychlost přehrávání manuálně resetovat na středovou hodnotu (0). Režim opakování (vedlejší menu přehrávání) Prostřednictvím vedlejšího menu vstoupíte do následujících položek: Opakování A-B 1. Přehrává hudební nebo hlasový soubor 2. Krátkým stisknutím tlačítka M vstoupíte do vedlejšího menu přehrávání 3. Tlačítky a zvolíte položku menu Režim opakování. 4. Krátkým stisknutím tlačítka M vstoupíte do Režimu opakování. Nahoře uprostřed displeje začne blikat A. Stisknutím tlačítka nastavíte počáteční bod úseku hudby, který si přejete opakovat. Začne blikat B. Stisknutím tlačítka nastavíte konec požadovaného úseku opakování. Přehrávač začne opakovat nastavený úsek. Počet opakování (vedlejší menu přehrávání) 1. Ve vedlejším menu přehrávání označte Počet opakování. 2. Krátkým stisknutím tlačítka M do této položky vstupte. Tlačítky a nastavte počet, kolikrát chcete vybraný úsek A-B zopakovat. 3. Tlačítkem M potvrďte a položku opusťte. Mezera mezi opakováními (vedlejší menu přehrávání) Tato funkce slouží k nastavení časové prodlevy mezi jednotlivými opakováními. Jak používat USB Přehrávač má standard funkci USB podporující operační systémy Windows 2000 a výše (není nutný ovladač), Mac 0S 10.3 a výše a Linux Redhat 8.0 a výše. Stačí připojit přehrávač k počítači pomocí přiloženého kabelu USB a nechat počítač, aby přehrávač rozpoznal. CZ - 11

12 Po připojení přístroje k počítači si můžete všimnout, že se na displeji zobrazí jeden ze tří indikátorů režimu provozního stavu: 1. Stav nečinnosti 2. Stahování dat 3. Načítání dat Pokud chcete přenášet soubory, najděte ve složce Tento počítač ikonu Odnímatelný disk. Otevřete zvlášť složku, která obsahuje vaši hudbu nebo data a poté pomocí myši přeneste požadované soubory do ikony odnímatelného disku. NEPOKOUŠEJTE SE KOPÍROVAT HUDBU Z NAHRANÝCH CD. HUDBA NA TĚCHTO CD NENÍ VE FORMÁTU MP3 A PŘEHRÁVAČ JI NEROZPOZNÁ. Často kladené dotazy Přehrávač nelze zapnout Není slyšet zvuk Displej nesprávně zobrazuje Nelze stahovat hudbu. Ujistěte se, že baterie je zcela nabitá. Ujistěte se, že je zapnutý hlavní vypínač. Stiskněte a podržte tlačítko. Nastavte hlasitost, zkontrolujte připojení sluchátek a ujistěte se, že sluchátka fungují. Ujistěte se, že soubor MP3 je funkční. Ujistěte se, že je vybrán správný jazyk. Zkontrolujte propojení USB. Zkontrolujte volnou paměť přehrávače. CZ - 12

13 Technologie a technické specifikace CZ Rozměry 76 mm 34 mm 13,5 mm Hmotnost 25 g Připojení k PC Plnorychlostní USB2.0 FLASHOVÁ PAMĚŤ FLASHOVÁ PAMĚŤ Flashová paměť 1GB, 2GB Frekvenční rozsah FM 88 MHz 108 MHz Napájení Přibližná životnost baterie je 10 hodin Nahrávání Vzorkovací kmitočet: 8 khz Formát nahrávání: WAV (32 kbps), ACT (8 kbps) MP3 WMA WMV ASF Maximální výkon sluchátek: (L) 5 mw + (P) 5 mw (32 ohmů) Bitová rychlost MP3: 8 kbps 320 kbps Bitová rychlost WMA, ASF: 5 kbps 384 kbps Kmitočtová odezva: 20 Hz až 20 khz Hladina šumu: 85dB Hudební formáty MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Provozní teplota -5 C až 40 C Zobrazení jazyka Jednoduchá Čeština, Slovenština, Angličtina Podporované operační systémy Příslušenství Windows 98 SE, ME, 2000, XP Návod k použití, sluchátka, nabíječka, kabel USB Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 13

14 Blahoprajeme vám k zakúpeniu nášho nového MP3 prehrávača. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte návod, aby ste plne pochopili, ako správne tento produkt používať. Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Obsah návodu a technické špecifikácie môžu byť zmenené bez upozornenia. Zoznam funkcií Podpora formátov MP3, WMA a WAV. Možnosť ukladania dát Tento produkt môže byť používaný ako prenosné zariadenie pre uloženie dát. Stereofónne rádio FM Automatické alebo manuálne vyhľadanie vysielacej stanice. Je možné uložiť až 20 rôznych miestnych staníc s rôznymi frekvenciami. Režim nahrávania Pomocou funkcie nahrávania z mikrofónu môžete ukladať hlasové súbory ACT a WAV. 7 režimov ekvalizéru Neutrálny, rock, pop, klasická hudba, soft, džez a zvýraznenie basov (DBB). Režim opakovania Normálny, opakovanie stopy, zložka, opakovanie zložky, opakovanie všetkého, náhodne a prehranie začiatkov. Funkcia šetrenia energiou Tento produkt má časovač vypnutia pri zaspaní a časovač vypnutia pri nečinnosti, ktoré pomáhajú šetriť životnosť batérií. BEZPEČNOSŤ: Nevhadzujte tento produkt do smetných nádob s bežným domovým odpadom. Tento produkt obsahuje nabíjaciu batériu a je treba ho likvidovať spôsobom, ktorý je v súlade s vašimi miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom. Nepoužívajte slúchadlá v dopravných situáciách (napr. pri šoférovaní, bicyklovaní alebo v doprave alebo pri prechádzaní cesty). Nedovoľte deťom, aby si hrali so slúchadlami alebo sa ich pokúšali prehltnúť. Nevystavujte tento produkt extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Nevystavujte tento produkt prašnému, vlhkému alebo náročnému prostrediu. Nečistite produkt chemickými rozpúšťadlami ani brusnými čistiacimi prostriedkami. Na čistenie použite suchú tkaninu. Neponárajte tento produkt do tekutín akéhokoľvek druhu. Nepoužívajte tento produkt pri extrémnych úrovniach hlasitosti. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu. Neodpojujte produkt od počítača, pokiaľ prebieha prenos dát. Inak môže dôjsť k strate alebo poškodeniu dát. Dbajte, aby ste produkt neupustili, nepoškriabali a nevystavovali ho prudkým nárazom akéhokoľvek druhu. Nepokúšajte sa sami tento produkt rozobrať alebo opraviť. Poraďte sa s miestnym kvalifikovaným servisným technikom. SK - 14

15 Prehľad Štandardné príslušenstvo Skontrolujte, či škatuľa vášho digitálneho hudobného prehrávača obsahuje nasledujúce príslušenstvo: SK Digitálny hudobný prehrávač Slúchadlá Návod na použitie Nabíjačka Kábel USB SK - 15

16 Vzhľad a tlačidlá ŠNÚRKA OTVOR SLÚCHADIEL USB DISPLEJ ZAP./VYP. MIKROFÓN PRED./ HLAS. HLAS PREHR./ PAUZA REŽIM ĎALŠÍ/ HLAS. + Ovládanie tlačidlami Definícia funkcií tlačidiel 1. Tlačidlo : ZAP./VYP./PREHRÁVANIE/PAUZA 2. Tlačidlo M : vstup do hlavného menu alebo vedľajšieho menu. 3. Tlačidlo VOL : vstup do rozhrania nastavenia hlasitosti. 4. Tlačidlo : ďalšia položka, rýchle vpred, HLAS. +, rýchle zvýšenie. 5. Tlačidlo : predchádzajúca položka, rýchle vzad, HLAS., rýchle zníženie 6. USB : port USB. 7. ZAP./VYP. : hlavný vypínač 8. Otvor slúchadiel : štandardný otvor pre slúchadlá. Definovanie manipulácie s tlačidlami Krátke stlačenie: jedno stlačenie má jednorazový efekt. Dlhé stlačenie: podržte tlačidlo dlhšie než 1,2 sekundy, efekt je jednorazový. Displej OLED SK - 16

17 Batéria Tento produkt je vyrobený so zabudovanou nabíjacou batériou. Životnosť batérie závisí na úrovni hlasitosti, veľkosti súboru, miere používania prístroja a využívania tlačidiel. Uistite sa, že produkt vypnete, pokiaľ ho nepoužívate, a to hlavným vypínačom po strane produktu. Indikácia stavu batérie sa zobrazuje na displeji nasledovne: SK Nabitá Částečně vybitá Slabá Vybitá Základné funkcie Napájanie Produkt môžete zapnúť použitím niektorého z nasledujúcich spôsobov: Prepnite hlavný vypínač po strane produktu do polohy ON (Zapnuté) alebo pokiaľ je už vypínač v polohe ON, ale prístroj je v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo. Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo alebo prepnite hlavný vypínač do polohy OFF (Vypnuté). Ako vstúpiť do hlavného menu alebo vedľajších menu V akomkoľvek režime stačí stlačiť a podržať tlačidlo M a vstúpite kedykoľvek do hlavného menu. V priebehu prehrávania, nahrávania alebo počúvanie rádia FM sa stlačením tlačidla M dostanete do vedľajšieho menu pre danú operáciu. Rýchly posun vpred a vzad Pri prehrávaní hudby aktivujete funkciu rýchleho posunu vzad stlačením a podržaním tlačidla. Rovnako tak stlačením a podržaním tlačidla spustíte rýchly posun vpred. Ako vstúpiť do rôznych funkčných režimov Hlavné menu zobrazuje radu funkcií. Požadovaný režim označte pomocou tlačidiel a. Tlačidlom M vstúpite do vybranej funkcie: Hudobný režim Režim nahrávania Hlasový režim Tel. zoznam SK - 17

18 Čítanie textu Režim FM Systémový režim Na displeji MP3 sa po pripojení k počítaču cez USB zobrazí nasledujúce: Nastavenie hlasitosti Stlačte tlačidlo VOL a potom: Stlačením tlačidla znížite hlasitosť. Stlačením tlačidla zvýšite hlasitosť. Ako prehrávať hudbu Uistite sa, že máte v MP3 prehrávači nahrané MP3 súbory. Do otvoru slúchadiel zapojte slúchadlá. Cez hlavné menu vstúpte do režimu HUDBA. Požadovanú skladbu vyberte tlačidlami a. Tlačidlom prehrajte hudbu. Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla a opäť obnovíte ďalším stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla VOL vstúpite do rozhrania hlasitosti. Tlačidlami a nastavíte hlasitosť na požadovanú úroveň. Ako nahrávať Cez hlavné menu vstúpte do režimu NAHRÁVANIA. Tlačidlom spustíte nahrávanie. V priebehu nahrávania ho môžete pozastaviť stlačením tlačidla. Opätovným stlačením nahrávania obnovíte. Stlačením a podržaním tlačidla alebo M nahrávanie zastavíte a uložíte. Pokiaľ displej zobrazí Plná pamäť, znamená to, že vnútorný pamäťový priestor je plný. Aby ste mohli ďalej nahrávať, uvoľnite pamäť vymazaním iných nepoužívaných súborov. V priebehu nahrávania sú funkčné iba tlačidlá a M. SK - 18

19 Režim ekvalizéru 1. V hudobnom režime: 2. Krátkym stlačením tlačidla M vstúpte do vedľajšieho menu. 3. Tlačidlom označte menu Režimu ekvalizéru. 4. Krátkym stlačením tlačidla M vstúpte do menu voľby Režimu ekvalizéru. 5. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia ekvalizéru: SK NOR - Normálny Rock Pop Klasická hudba Soft Džez DBB (zvýraznenie basov) 6. Stlačením tlačidla zvoľte požadovaný režim ekvalizéru a potvrďte krátkym stlačením tlačidla M. Synchrónne zobrazenie textu piesne Prehrávač podporuje súbory *.LRC. Názov súboru s textom sa musí presne zhodovať s názvom skladby. Inak nebude funkcia zobrazenia textu piesne správne fungovať. Ako rozpoznať, či funkcia zobrazenia textu piesne funguje Pokiaľ súbory s hudbou a textom súhlasia, symbol vľavo hore na displeji sa zmení na. 1. Hneď ako vidíte, že sa symbol zmenil: 2. Aktivujte funkciu textu piesne dlhým stlačením (2 sekundy) tlačidla M. 3. Zobrazí sa text piesne. 4. Krátkym stlačením tlačidla M sa vrátite do normálneho hudobného režimu. Ako zmeniť režim nahrávania 1. Ak ste v režime nahrávania (pozastavenom alebo zastavenom), 2. krátkym stlačením tlačidla M vstúpte do vedľajšieho menu nahrávania. 3. Stlačením tlačidla označte Typ nahrávania. Krátkym stlačením tlačidla M do tejto položky vstúpte. 4. Krátkym stlačením tlačidla zvoľte požadovaný režim nahrávania a potom krátkym stlačením tlačidla M potvrďte (voľby sú: kvalitné nahrávanie, dlhé nahrávanie, kvalitné nahrávanie hlasu a dlhé nahrávanie hlasu). Kvalitné nahrávanie = lepšia kvalita, ale viac využitej pamäte (WAV) Dlhé nahrávanie = nižšia kvalita, menej využitej pamäte (ACT) Kvalitné nahrávanie hlasu = dobrá kvalita, formát WAV Dlhé nahrávanie hlasu = nižšia kvalita, formát ACT 5. Stlačením tlačidla spustíte nahrávanie. 6. Dlhým stlačením tlačidla nahrávanie zastavíte a uložíte. Ako prehrať nahrané súbory 1. Vstúpte do hlavného menu. 2. Tlačidlom zvoľte režim hlasu. 3. Stlačením tlačidla M do režimu vstúpte. 4. Stlačením tlačidla prehrajte nahraný súbor zobrazený na displeji. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie pozastavíte. 5. Voľba nahraných súborov. : voľba predchádzajúceho nahraného súboru : voľba nasledujúceho nahraného súboru 6. Ovládanie hlasitosti: Krátkym stlačením tlačidla VOL vstúpite do rozhrania hlasitosti. Krátkymi stlačeniami tlačidla alebo znížite alebo zvýšite hlasitosť. SK - 19

20 Ako používať rádio FM Menu režimu FM 1. V hlavnom menu zvoľte tlačidlami a režim FM a krátkym stlačením tlačidla M do neho vstúpte. 2. V režime FM môžete krátkym stlačením tlačidla M vstúpiť do vedľajšieho menu režimu FM. Vo vedľajšom menu je k dispozícii osem volieb, a to: Uložiť, Automatické vyhľadávanie, Vymazať, Vymazať všetko, Normálne pásmo, Japonské pásmo, Kvalitné nahrávanie a Opustiť. 3. Požadovanú stanicu vyhľadáte pomocou tlačidiel a, ktorými sa môžete pohybovať hore a dole po ladiacej stupnici v kroku po 100 khz. Stlačením a podržaním tlačidiel a môžete spustiť automatické vyhľadanie nasledujúcej dostupnej stanice. 4. Pokiaľ chcete vybranú stanicu uložiť do pamäte, stlačte po jej naladení tlačidlo M. Tlačidlami a označte položku Uložiť. Stlačením tlačidla M uložíte stanicu pod nasledujúcou voľnou predvoľbou. 5. Medzi predvoľbami sa môžete pohybovať pomocou tlačidla. 6. Pokiaľ chcete predvolenú stanicu vymazať, presuňte sa na predvolenú frekvenciu pomocou tlačidla a stlačte tlačidlo M. Pomocou tlačidiel a označte položku VYMAZAŤ. Stlačením tlačidla M predvoľbu vymažete. Všetky ostatné predvolené stanice sa upravia tak, aby boli v číselnej rade za sebou. 7. Pokiaľ chcete vymazať všetky predvolené stanice, zopakujte bod 6, ale zvoľte položku VYMAZAŤ VŠETKO. Ako nahrávať z rádia FM Pri počúvaní požadovanej stanice vstúpte do vedľajšieho menu stlačením tlačidla M. Pomocou tlačidiel a označte KVALITNÉ NAHRÁVANIE a stlačením tlačidla M nahrávanie spusťte. Stlačením tlačidla nahrávanie pozastavíte. Stlačením a podržaním tlačidla M (alebo tlačidla ) nahrávanie zastavíte a uložíte súbor. Prístroj sa vráti do normálneho režimu rádia. Automatické vyhľadávanie V režimu rádia vstúpte do vedľajšieho menu stlačením tlačidla M a pomocou tlačidiel a označte ikonu AUTOMATICKÉ VYHĽADANIE. Stlačením tlačidla M voľbu potvrdíte a spustíte funkciu automatického vyhľadávania. Silné frekvencie sa postupne uložia pod jednotlivé predvolby. Voľba PÁSMA Vo vedľajšom menu rádia FM sú k dispozícii dve voľby pásma: Normálne pásmo a Japonské pásmo. Východiskové nastavenie je na NORMÁLNE PÁSMO. JAPONSKÉ PÁSMO nie je k dispozícii v Austrálii a nebude tu fungovať. Čítanie textu Vstúpte do hlavného menu, tlačidlami a zvoľte Ostatné, krátkym stlačením tlačidla M do tejto položky vstúpte, potom tlačidlami a zvoľte Čítanie textu a krátkym stlačením tlačidla M do neho vstúpte. 1. Voľba menu: zvoľte menu USB. Krátkym stlačením tlačidlá M vstúpte do rozhrania Voľba menu. Tlačidlami a zvoľte súbor, ktorý chcete čítať. Krátkym stlačením tlačidla M sa vrátite do posledného menu. Poznámka: Pokiaľ je súbor, ktorý chcete čítať, v hlavnom menu USB, potom už nevoľte menu. SK - 20

21 2. Tlačidlami a zvoľte Čítanie textu. Krátkym stlačením tlačidla M voľbu potvrďte a potom môžete vybraný súbor čítať. Pri čítaní sa môžete v súbore pohybovať tlačidlami a. Telefónny zoznam Vstúpte do hlavného menu, tlačidlami a zvoľte Ostatné, krátkym stlačením tlačidla M do tejto položky vstúpte, potom tlačidlami a zvoľte Telefónny zoznam a krátkym stlačením tlačidla M do neho vstúpte. 2. Zobrazí sa nasledujúce podrobné menu: Prechádzanie zoznamu: prechádzanie celého importovaného telefónneho zoznamu. Importovať tel. zoznam: importuje editovaný telefónny zoznam do prehrávača. Exportovať tel. zoznam: exportuje telefónny zoznam do počítača, kde ho užívateľ môže editovať pomocou nástrojov. Opustiť Nastavenie telefónneho zoznamu Užívateľ môže upravovať telefónny zoznam pomocou priloženého nástroja. 1. Spusťte program Telbook_ch, kliknete na tlačidlo Otvoriť (Open). SK 2. Zadajte príslušné údaje podľa pokynov v dialógovom okne a potom stlačte tlačidlo pre zvýšenie. 3. Rovnakým postupom pridávajte ďalšie osobné položky. 4. Po stlačení tlačidla Uložiť (Save) sa objaví súbor s názvom TELBOOK, čo znamená, že telefónny zoznam bol úspešne vyhľadaný. SK - 21

22 Editácia telefónneho zoznamu Pokiaľ chcete položku aktualizovať, môžete tak urobiť nasledujúcim postupom: 1. Kliknite na položku, ktorú chcete upraviť a položka sa objaví ako osobný údaj. 2. Po jej úprave kliknite na tlačidlo pre zvýšenie. Objaví sa ďalšie okno. 3. Potvrďte kliknutím na Áno (Yes). Nahraná položka sa zobrazí ako dve položky s rovnakým názvom, pričom obsah je rovnaký. Pokiaľ bol názov upravený, zmení sa uložený názov. Import súborov s tel. zoznamom 1. Vytvorte súbor tel. zoznamu pomocou nástroja HKX.Telbook a potom ho uložte ako súbor Telbook.bin. 2. Prepojte sa cez USB a skopírujte súbor do koreňového adresáru prehrávača. 3. Zapnite prístroj a prepnete na funkciu telefónneho zoznamu a potom vstúpte do importovaného súboru. 4. Po potvrdení je možné súbor Telbook.bin importovať do prehrávača. Export súborov s tel. zoznamom 1. Zapnite prístroj a prepnite na funkciu telefónneho zoznamu a potom vstúpte do exportovaného súboru. 2. Po potvrdení je možné súbor Telbook.bin exportovať z prehrávača. 3. Prepojte sa cez USB a nájdite súbor Telbook.bin v koreňovom adresári. Ide o súbor telefónneho zoznamu. Skopírujte ho a môžete ho editovať. Nastavenie systému Ako sa dostať do položky menu nastavenia systému V hlavnom menu označte tlačidlami a položku menu Nastavenia systému. Vstúpte do nej stlačením tlačidla M. Režim Nastavenia systému má jedenásť položiek: Čas nahrávania (dátum a čas): Pomocou tejto položky nastavte dátum a hodiny. Tlačidlami a nastavte hodnotu blikajúcej položky. Pomocou tlačidla VOL môžete prepínať medzi jednotlivými sekciami. Nastavenie šetriča displeja: Pomocou tejto položky zmeníte grafiku displeja obrazovky a tiež časovú prestávku, po ktorej sa šetrič displeju aktivuje. Jazyk: Túto položku môžete použiť k zmene jazyka zobrazovaného textu. Dôrazne však odporúčame nemeniť jazyk z východiskového nastavenia na angličtinu. Zmena jazyka zobrazenia môže skomplikovať použitie. Vypínanie: Túto položku použite na nastavenie časovej prestávky, po ktorej sa prístroj automaticky vypne, pokiaľ na ňom nebola potvrdená nejaká operácia. Pomocou tejto položky môžete tiež nastaviť časovač pri zaspávaní. Je možné nastaviť časový úsek, po ktorom sa prístroj automaticky vypne pri vykonávaní funkcie. Režim opakovania: Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť manuálne alebo automatické opakovanie. Kontrast: Nastavenie úrovne kontrastu displeju OLED. Režim online: Iba pre pokročilých užívateľov. Táto funkcia slúži iba na formátovanie pamäti a jej rozdelenie. Nepoužíva sa pri normálnej prevádzke a ukladaní do pamäti. Informácie o pamäti: Zobrazenie celkovej využiteľnej pamäti (okrem softwaru operačného systému) a percenta jej momentálneho využitia. Verzia firmware: Zobrazenie aktuálnej verzie firmware. Upgrade firmware: Neplatí pre Austráliu. Táto funkcia sa nepoužíva. Opustiť: Opustiť režim nastavenia systému. Prechádzanie zložky V ktoromkoľvek režime (prehrávanie alebo nahrávanie stop) môžete prechádzať zložky v MP3 prehrávači stlačením tlačidla M a potom voľbou Miestna zložka. Získate tak prístup k súborom v rámci dostupných zložiek. SK - 22

23 Pokiaľ chcete vymazať súbor, zvoľte Vymazať súbor a potom: 1. Tlačidlami a zvoľte v menu Jeden súbor alebo Všetky súbory. 2. Krátkym stlačením tlačidla M vstúpite do rozhrania mazania. 3. Stlačením tlačidla zmeníte NIE na ÁNO. 4. Stlačením tlačidla M voľbu potvrdíte a spustíte mazanie. SK Režim opakovania (vedľajšie menu prehrávania) Pri prehrávaní hudby alebo nahraných súborov môžete zvoliť režim prehrávanie z možnosti Opakovanie vo vedľajšom menu prehrávania. Dostanete sa do neho stlačením tlačidla M pri prehrávaní a označením položky Opakovanie pomocou tlačidiel a. Do položky vstúpi te stlačením tlačidla M. Tlačidlami a zvoľte jednu z nasledujúcich možností: Opakovanie Normálne: budú sa prehrávať všetky skladby až do konca poslednej skladby. Opakovanie jedného: opakované prehrávaní jednej skladby. Zložka: prehrá sa všetka hudba v jednej zložke. Opakovanie zložky: opakované prehrávanie všetkej hudby vo vybranej zložke. Opakovanie všetkého: opakované prehrávanie všetkých skladieb v prehrávači. Náhodne: prehrávanie hudby v aktuálnej zložke v náhodnom poradí. Prehranie začiatkov: prehrá sa prvých 10 sekúnd každej skladby v aktuálnej zložke. Rýchlosť prehrávania Pri prehrávaní audio súboru môžete meniť rýchlosť skladby, ktorú prehrávate voľbou položky rýchlosti prehrávania a zmenou zobrazenej hodnoty pomocou tlačidiel a. Poznámka: Zmeny rýchlosti prehrávania sa na konci skladby neresetujú na nulu. Užívateľ musí rýchlosť prehrávania manuálne resetovať na stredovú hodnotu (0). Režim opakovania (vedľajšie menu prehrávania) Prostredníctvom vedľajšieho menu vstúpite do nasledujúcich položiek: Opakovanie A-B 1. Prehráva hudobný alebo hlasový súbor 2. Krátkym stlačením tlačidlá M vstúpite do vedľajšieho menu prehrávania 3. Tlačidlami a zvolíte položku menu Režim opakovania. 4. Krátkym stlačením tlačidlá M vstúpite do Režimu opakovania. Hore uprostred displeja začne blikať A. Stlačením tlačidla nastavíte počiatočný bod úseku hudby, ktorý si prajete opakovať. Začne blikať B. Stlačením tlačidla nastavíte koniec požadovaného úseku opakovania. Prehrávač začne opakovať nastavený úsek. Počet opakovaní (vedľajšie menu prehrávania) 1. Vo vedľajšom menu prehrávania označte Počet opakovaní. 2. Krátkym stlačením tlačidla M do tejto položky vstúpte. Tlačidlami a nastavte počet, koľkokrát chcete vybraný úsek A-B zopakovať. 3. Tlačidlom M potvrďte a položku opusťte. Medzera medzi opakovanými (vedľajšie menu prehrávania) Táto funkcia slúži na nastavenie časovej prestávky medzi jednotlivými opakovaniami. Ako používať USB Prehrávač má štandardnú funkciu USB podporujúcu operačné systémy Windows 2000 a vyššie (nie je nutný ovládač), Mac 0S 10.3 a vyššie a Linux Redhat 8.0 a vyššie. Stačí pripojiť prehrávač k počítaču pomocou priloženého káblu USB a nechať počítač, aby prehrávač rozpoznal. SK - 23

24 Po pripojení prístroja k počítaču si môžete všimnúť, že sa na displeji zobrazí jeden z troch indikátorov režimu prevádzkového stavu: 1. Stav nečinnosti 2. Sťahovanie dát 3. Načítanie dát Pokiaľ chcete prenášať súbory, nájdete v zložke Tento počítač ikonu Odnímateľný disk. Otvorte zvlášť zložku, ktorá obsahuje vašu hudbu alebo dáta a potom pomocou myši preneste požadované súbory do ikony odnímateľného disku. NEPOKÚŠAJTE SA KOPÍROVAŤ HUDBU Z NAHRANÝCH CD. HUDBA NA TÝCHTO CD NIE JE VO FORMÁTE MP3 A PREHRÁVAČ JU NEROZPOZNÁ. Často kladené dotazy Prehrávač nie je možné zapnúť Nie je počuť zvuk Displej nesprávne zobrazuje Nie je možné sťahovať hudbu. Uistite sa, že batéria je úplne nabitá. Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač. Stlačte a podržte tlačidlo. Nastavte hlasitosť, skontrolujte pripojenie slúchadiel a uistite sa, že slúchadlá fungujú. Uistite sa, že súbor MP3 je funkčný. Uistite sa, že je vybraný správny jazyk. Skontrolujte prepojenie USB. Skontrolujte voľnú pamäť prehrávača. SK - 24

25 Technológie a technické špecifikácie SK Rozmery 76 mm 34 mm 13,5 mm Hmotnosť 25 g Pripojenie k PC Plnorýchlostný USB2.0 FLASHOVÁ PAMÄŤ Flashová pamäť 1GB, 2GB Frekvenčný rozsah FM 88 MHz 108 MHz Napájanie Približná životnosť batérie je 10 hodín Nahrávanie Vzorkovací kmitočet: 8 khz Formát nahrávania: WAV (32 kbps), ACT (8 kbps) MP3 WMA WMV ASF Maximálny výkon slúchadiel: (L) 5 mw + (P) 5 mw (32 ohm) Bitová rýchlosť MP3: 8 kbps 320 kbps Bitová rýchlosť WMA, ASF: 5 kbps 384 kbps Kmitočtová odozva: 20 Hz až 20 khz Hladina šumu: 85dB Hudobné formáty MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Prevádzková teplota -5 C až 40 C Zobrazenie jazyka Jednoduchá Čeština, Slončina, Angličtina Podporované operačné Windows 98 SE, ME, 2000, XP systémy Príslušenstvo Návod na použitie, slúchadlá, nabíjačka, kábel USB POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ SK - 25

26 Congratulations on purchasing our new MP3 player. Please read the manual carefully using this product. This will ensure that you fully understand how to operate this product correctly. It is advised that you keep this manual in a safe place for future reference. The contents and specifications may be modified without notice. Function summary Can support MP3, wma & wav file formats. Data Storage Ability This product may be used as a portable data storage device. Stereo FM radio Automatic or manual search broadcasting station. Can save 20 different frequency local stations. Record Mode You can store WAV and ACT voice files via the MIC record function. 7 EQ Modes nature, rock, popular, classic, soft, Jazz & DBB Repeat mode Normal, repeat one, folder, repeat folder, repeat all, random and Intro. Power save functions This product has a sleep timer and power off timer for assisting battery life. SAFETY: Do not dispose of this product in your normal household rubbish bin. This product contains a rechargeable battery and should be disposed of in a manner suitable to your local waste management guidelines. Do not use headphones in traffic conditions. (eg. While driving, riding in traffic or crossing the road) Do not allow children to play with, or attempt to ingest, the earphones. Do not expose this product to extreme high or low temperatures. Do not expose this product to dusty, humid, damp or rough environments. Do not clean this product with chemical solvents or abrasive materials. Clean with a dry cloth. Do not immerse this product in liquids of any kind. Do not use this product at excessively high volume levels. This may cause damage to your hearing. Do not disconnect this product from your PC while transferring data. This may result in data loss or corruption. Do not drop, scratch or expose this product to high impacts of any kind. Do not attempt to dis-assemble or repair this product yourself. Seek advice from your local qualified service technician. EN - 26

27 Overview Standard accessories Please check if the box of your digital music player has the following accessories: EN Digital music player Earphone user manual Charger USB cable EN - 27

28 Appearance and button Key operation Key function definition 1. button: ON/OFF/PLAY/PAUSE, 2. M : enter into main menu or submenu. 3. VOL : enter into volume adjustment interface. 4. : next item, fast forward, VOL+, fast increase. 5. : previous item, fast backward, VOL-, fast decrease. 6. USB : USB port. 7. ON/OFF : Power button. 8. earphone hole : earphone standard hole. Key movement definition Short press: press the button once, having effect at once. Long press: let go off after press the button over 1.2 seconds, having effect and only one time. OLED Display EN - 28

29 Battery This product is constructed with a built-in rechargeable battery. The battery life period will depend on volume levels, file size, the amount of use and button operation. Please ensure that you switch the MP3 player off using the power switch on the side of the product when the unit is not in use. An indication of the battery status is shown on the display as follows: EN Full Some be used A little Empty Basic functions Power You may switch the product on by using either of the following methods: Move the power switch on the side of the product to the ON position or If the switch is already in the ON position but the unit is in standby mode, simply press the play/pause button. To switch off: Press and hold the play/pause button or switch the power switch to the OFF position. How to enter the Main Menu or Submenus While in any mode, simply press and hold the M button to enter the Main Menu at any time. During playback, recording or listening to the FM Radio, pressing the M button will access the submenu for that operation. FF or REW operation When you are playing music, press and hold the PREV button to activate the fast rewind function. Alternatively, press and hold the NEXT button to Fast Forward How to enter different function modes The main menu displays a number of functions. To highlight your desired mode, press the NEXT or PREV buttons. Press the M button to enter the selected function: Music mode Record mode Voice mode TelBook EN - 29

30 Text Read FM mode System mode The following is shown on the MP3 display when connected to a PC via the USB connection: Volume adjustment Press the VOL button then: Press the button to decrease the volume. Press the button to increase the volume. How to play music Ensure MP3 files are loaded into your MP3 player Insert the earphones into the earphone socket. Enter MUSIC mode via the main menu Select the desired song by pressing or. Press the button to play music. Press to pause and press again to resume. Press VOL to enter into volume interface. Press or to adjust volume to the desired level. How to Record Enter RECORD mode via the main menu. Press the button to start recording, During a recording, Press. to pause. Press it again to resume. Press and Hold the or M button to stop and save the recording. If the display shows full space, this indicates that the internal memory space is full. To be able to make any more recordings, please delete other unused files to release space. During recording, only the and M buttons will be responsive. EN - 30

31 EQ mode 1. In music mode 2. Short press M to enter into submenu. 3. Press to highlight the EQ mode menu. 4. Short press M to enter into EQ mode choosing menu. 5. Available EQ settings are: EN NOR - Normal Rock Pop Classical Soft Jazz DBB 6. Press to choose the desired EQ mode then short press M to confirm. Display lyric synchronously The player supports *.LRC files. The Lyric files must match the file name of the song exactly. Otherwise the lyric function may not operate correctly How to recognise if the lyric function is working If the song and lyric files match, the picture change toa. 1. When you have confirmed that the logo has changed: 2. Long press M for 2 seconds to activate the lyric function 3. Lyric will be displayed 4. Short press M to return to normal music mode displayed in the top left of the OLED will How to alter the record mode 1. While in record mode (Paused or stopped) 2. Short press M to enter the record submenu. 3. Press the button to highlight record type. Short press M to enter into this item: 4. Short press to choose your desired record mode, and then short press M to confirm (either FINE REC, LONG REC, FINE VOR & LONG VOR). Fine record = Better quality but more memory used (WAV) Long record = Lower quality, less memory used (ACT) Fine voice = Good quality WAV Format. Long voice = Lower quality ACT format. 5. Press begin to record 6. Long press to stop and save record How to play recorded files 1. Enter into the main menu. 2. Press to select voice mode. 3. Press the M key to enter. 4. Press the key to play the recorded file shown on the display. Press again to pause. 5. Choose record files. : choose previous record file : choose next record file 6. Control volume: Short press VOL to enter into volume interface. Short press or to increase or decrease volume. EN - 31

32 How to use FM radio FM mode menu 1. In main menu, press or to choose FM mode, short press M to enter. 2. In FM mode, you can short press M to enter the FM mode submenu. There are eight selections within the submenu. They are: Save, Auto Search, Delete, Delete All, Normal Band Japan Band, Fine REC & Exit. 3. To search for your desired station, simply press the or, buttons to move up or down the tuning indicator in 100kHz steps. Press and Hold the or buttons to auto search for the next available station. 4. To save a selected station to memory, press the M button after you have found your desired frequency. Press the or buttons to highlight the SAVE option. Press M to save the station into the next available preset location. 5. To move between saved preset locations, simply press the button. 6. To delete a preset station, Move to that preset frequency using the button and Press the M button. Use the or buttons to highlight the DELETE option. Press M to delete that preset location. All other preset stations will be modified to be in numerical order. 7. To delete all presets, simply repeat point 6 except choose DELETE ALL. How to REC FM While listening to your desired station, Press M to enter the submenu. Use the k or buttons to highlight FINE REC and press M to begin recording. Press the button to Pause Recording. Press and Hold the M button (or the button) to stop recording and save the file. The product will return to normal radio mode. Auto Search While in Radio Mode, Press the M button to enter the submenu and use or button to highlight the AUTO SEARCH icon. Press M to confirm and begin the auto search function. The strong frequencies will be saved in consecutive preset locations. BAND Selections There are two band choices within the FM Radio submenu: Normal Band and Japan Band. The default preset is NORMAL BAND. JAPAN BAND is not applicable to Australia and will not operate. Text Read Enter into main menu, press button or button to choose other short press M to enter,then press button or to select Text Read and short press M button to enter it. 1. Menu choose: choose the menu of USB Short press M button enter menu choose interface. Press button or button to choose the file which you will read. Short press M button to return last menu. Notice: When the file which you will read is under main menu of USB, then not to choose menu. EN - 32

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1)

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player - Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-E440 MFL67868137 (1.0)

LG-E440 MFL67868137 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 EWF 1276 EOW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U D GB CZ Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U Montageanleitung für den Fachhandwerker Elektronicky řízený průtokový ohřívač CEX-U 03.10 Instalační pokyny pro odborníky CEX-U CZ SK 1 Přehled Prehľad Při

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual X English EB1030/ EB1031/ EB1033 User Manual English E6785 First Edition January 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. No part of this manual, including the products and software

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-B200E

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-B200E Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

BR-6258nL Quick Installation Guide

BR-6258nL Quick Installation Guide BR-6258nL Quick Installation Guide 07-2012 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pračka Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV MSD 851 DVBT CINEMAX NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV POZOR: Je důležité,

More information

LG-H955 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH

LG-H955 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW Èesky Slovensky NÁVOD K OBSLUZE Pøed prvním pouitím tohoto zaøízení si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze a ujistìte se, zda zcela rozumíte

More information

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer Thanks for purchasing our 1T04 Breath Analyzer, a hand held High Precession Digital Alcohol Computer. 1T04 gives you a digital indication of your breath

More information

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL CZ SK EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-H6500 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím

More information

VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE

VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE Bajonetem A A-mount Bajonetem A VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. č e š t i n a Slovenčina E n g l i s h Všeobecné otázky

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

LG-H525n USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H525n USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router WELL WRC8500AN Dual WiFi Router CZ Vá ený zákazníku, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC8500AN Dual byl zcela jistì dobrou volbou a vìøíme,

More information

Sieťový reproduktorový systém

Sieťový reproduktorový systém IGS9 Síťový reproduktor Návod k obsluze Sieťový reproduktorový systém Návod na použitie SA-NS510 Síťový reproduktor Návod k obsluze Začínáme Připojení k síti LAN Poslech hudebního obsahu přes vaši domácí

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information