XI. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "XI. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING"

Transcription

1 XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XV. SLOVENSKÉ ARYTMOLOGICKÉ A KARDIOSTIMULAČNÉ DNI XV TH TH SLOVAK DAYS ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XIX. ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÍCH A KARDIOSTIMULACI XIX TH TH CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING SENEC, SLOVENSKÁ REPUBLIKA KONGRESOVÉ CENTRUM: CONGRESS HOTEL SENEC CONGRESS VENUE: CONGRESS HOTEL SENEC PROGRAM

2 GENERÁLNY SPONZOR SPONZORI HLAVNÍ SPONZORI SPONZORI (v abecednom poradí): Bayer Healthcare Biomedica Slovakia Biotronik Slovensko Boehringer Ingelheim Pharma Medico S.p.A. Pfizer Luxembourg sarl sanofi-aventis Slovakia Servier Slovensko 1

3 PRIVÍTANIE Vážení hostia a účastníci sympózia, milé kolegyne a kolegovia, Dovoľte mi, aby som vás v mene výboru Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA) čo najsrdečnejšie privítal na 11. spoločnom sympóziu slovenských a českých lekárov a zdravotníckych pracovníkov so serióznym záujmom o srdcové arytmie. Po prvýkrát sa stretávame v Senci - okresnom meste neďaleko Bratislavy, ktoré bolo doposiaľ vďaka svojej polohe na brehu Slnečných jazier známe skôr ako letné turistické centrum. Táto lokalita sa však stále viac profiluje aj ako miesto celoročných kongresových aktivít. Pevne verím, že vás osloví tunajšia kvalita konferenčných a ubytovacích kapacít, dobrá dostupnosť diaľnicou 30km od centra hlavného mesta Bratislavy a pre postkongresový relax snáď aj atraktívny vodný svet s termálnou vodou. Vedecko-vzdelávacou ambíciou nášho sympózia je poskytnúť všetkým účastníkom rýchlu, no pritom do hĺbky idúcu orientáciu v súčasnom vedeckom a klinickom dianí vo svetovej arytmológii. Súčasne považujeme naše stretnutie aj za najdôležitejšie fórum pre prezentáciu situácie českej a slovenskej arytmológie. Vedecký program je už tradične rozčlenený do troch prednáškových priestorov. Do najväčšej sály LAKE s kapacitou 250 poslucháčov sme vybrali témy určené širokému kardiologickému a internistickému publiku. Tohtoročnou novinkou je postgraduálne ladený blok "Arytmológia v kocke" s prehľadovými prednáškami ku kľúčovým odborným témam od našich popredných expertov. Pri zostavovaní programu jednotlivých blokov sme sa pridŕžali osvedčenej schémy spojenia prehľadových prednášok uznávaných odborníkov a výsledkov originálneho klinického výskumu prihlásených vo forme abstraktov. Priestor sme pritom dali všetkým autorom, ktorých súhrny spĺňali základné formálne a kvalitatívne kritériá. Modernú arytmológiu nie je možné rozvíjať bez úzkej spolupráce lekárov s kolegyňami a kolegami z radov biomedicínskych inžinierov, technikov a vysoko špecializovaných zdravotných sestier. Ich prednášková sekcia sa stala neodmysliteľnou súčasťou našich stretnutí a s radosťou sme svedkami jej kvalitatívneho rastu. Podobne ako po minulé roky je významným vedeckým vrcholom kongresu spoločné sympózium našich odborných spoločností a Európskej asociácie srdcových arytmií (EHRA). Je venované praktickým súvislostiam nových aktualizovaných odporúčaní pre manažment fibrilácie predsiení a srdcového zlyhávania prezentovaných spoluautormi týchto dokumentov. Bol by som veľmi rád, ak by sa táto sekcia tešila vašej veľkej diváckej pozornosti. Vedecká asociácia EHRA - významná súčasť Európskej kardiologickej spoločnosti - urobila v poslednom roku významné ústretové kroky smerom ku krajinám strednej a východnej Európy. Spoločné sympóziá sa v ostatnom roku konali takmer na všetkých národných kardiologických kongresoch v týchto krajinách. Akceleroval sa program "ICD for Life", ktorého cieľom je vytvorenie všestrannej infraštruktúry pre dostupnosť terapie poskytujúcej najspoľahlivejšiu prevenciu náhlej kardiálnej smrti. Táto je totiž pre mnohých pacientov vzdialených len pár hodín jazdy autom od miesta nášho stretnutia len utópiou. SASA podporila v roku 2012 aktívne členstvo všetkých jej členov do 35 rokov v EHRA. Cieľom nášho gesta je poskytnúť mladým kolegom prístup k špičkovému medzinárodnému postgraduálnemu vzdelávaniu a všetkým ďalším vedeckým a odborným aktivitám. Pevne veríme, že to prispeje k atraktívnosti členstva všetkých záujemcov o srdcové arytmie v EHRA ako vedúcej svetovej odbornej spoločnosti v tejto oblasti. Milé kolegyne a kolegovia, na začiatku roka 2013 si oba naše štáty pripomínali 20-ročné výročie pokojného rozchodu Československa. Mnoho hodnotení týchto historických skutočností poukázalo na viaceré ekonomické a politické výhody separácie, takmer všetky sa však zhodli v tom, že rozchod znamenal ťažko nahraditeľnú stratu obohacujúceho multikulturálneho rozmeru intelektuálneho života našich národov. V tejto súvislosti môžeme byť ako odborná medicínska komunita právom hrdí na to, že naše každoročné sympóziá si tento rozmer zachovali. S tým bezprostredne súvisí aj spoločenské poslanie nášho sympózia: vytvorenie všestranne príjemnej atmosféry stimulujúcej interakciu a vzájomné poznávanie. Tradíciou našich stretnutí je bezpochyby aj ich priateľský neformálny charakter a pevne verím, že tomu tak bude aj tohto roku. Dovoľte mi pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí významne prispeli a prispievajú k zdaru nášho kongresu - prednášateľom, predsedajúcim, vedeckému i organizačnému výboru slovenských a českých spoločností. Osobitne treba práve v časoch všade skloňovanej hospodárskej krízy oceniť porozumenie našich partnerov zo sveta medicínskej techniky a farmaceutického priemyslu - bez ich participácie by takéto fórum nebolo možné zorganizovať. Na tomto mieste nemôžem nespomenúť s poďakovaním aj systematickú kvalitnú organizačnú prácu spoločnosti Datamed pri realizácii sympózia. Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi zaželať nám všetkým všestranne príjemné tri dni s množstvom odborne hodnotných a spoločensky zaujímavých zážitkov. S úctou váš prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC v zastúpení vedeckého a organizačného výboru PRIVÍTANIE 2 3

4 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU (v abecednom poradí): Juraj Bodnár, Alan Bulava, Robert Čihák, Martin Fiala, Robert Hatala, Petr Heinc, Gabriela Kaliská, Josef Kautzner, Peter Margitfalvi, Petr Neužil, Branislav Stančák ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Robert Hatala, Gabriela Kaliská, Ľuboš Urban Organizátor podujatia: Slovenská asociácia srdcových arytmií Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Pod Krásnou hôrkou Bratislava, Slovenská Republika Tel: Informácie o sympóziu: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: DATAMED spol. s r.o. Tranovského Bratislava 42, Slovenská Republika MUDr. Ľuboš Urban OBLEČENIE: Sme presvedčení, že podobne ako po minulé roky, aj tentokrát výmena strohých oblekov či kostýmov za pohodlné "casual" oblečenie zabezpečí neformálnu atmosféru vedeckého i spoločenského programu. REGISTRÁCIA: Podmienkou pre účasť na vedeckom programe sympózia a/alebo spoločenských aktivitách je registrácia účastníka. Registrácia bude prebiehať vo vyhradenom čase v priestoroch kongresového centra CONGRESS HOTELA SENEC. ÚČASTNÍCKE POPLATKY: do na mieste Člen SASA registrovaný cez zdarma 50,00 Člen SKS, ČKS 40,00 50,00 Nečlenovia SASA, SKS, ČKS 50,00 60,00 Zdravotné sestry, študenti LF bez poplatku bez poplatku Aktívni účastníci bez poplatku bez poplatku Registrácia na jeden deň nebude poskytovaná Pri registrácií dostane každý účastník kongresové materiály a menovku, ktorá ho oprávňuje k vstupu na vedeckú i spoločenskú časť sympózia. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE MIESTO KONANIA: Kongresové centrum: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE CONGRESS HOTEL SENEC, SENEC Prednáškové sály: Kongresová sála LAKE KC Kongresová sála LAGOON KC Kongresová sála SALÓNIK 1.posch ČASOVÝ HARMONOGRAM: Vedecký program: Registrácia: sobota :00-20:00 h nedeľa :00-18:00 h 08:00-17:00 h pondelok :30-18:00 h 09:00-17:00 h utorok :30-13:00 h 09:00-11:00 h Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií: nedeľa :00-18:00 h pondelok :30-18:00 h ROKOVACIE JAZYKY: slovenčina, čeština, angličtina UBYTOVANIE Ubytovanie pre účastníkov kongresu je zabezpečené v kvalitných veľkokapacitných hoteloch v lokalite Slnečné jazerá SENEC Sever, rôznej cenovej úrovne, ktoré sú vzdialené od kongresového centra maximálne 10 minút chôdze. Požiadavky na ubytovanie boli vybavované v poradí ako boli podané. Od je rezervácia možná len individuálne priamo v jednotlivých hotelových zariadeniach STRAVOVANIE V PRIEBEHU SYMPÓZIA: Pre registrovaných účastníkov sú v priestoroch kongresového centra počas prestávok k dispozícií nealkoholické teplé a studené nápoje a občerstvenie a (13:00-14:00) bude pre registrovaných účastníkov podávaný teplý obed formou servírovaného menu v priestoroch reštaurácií Congress hotela SENEC. DOPRAVA: Všetky hotely sympózia sa nachádzajú v blízkosti kongresového centra, maximálne 10 minút chôdze. Kongresový hotel Senec a priľahlé okolie disponujú dostatočnou kapacitou parkovacích miest, ktoré budú v čase konania podujatia bezplatné. Z toho dôvodu nebude v priebehu vedeckého programu zabezpečovaná žiadna kyvadlová doprava. 4 5

5 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ABSTRAKTY: Abstrakty prijatých originálnych prác sú publikované v oficiálnom časopise Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie srdcových arytmií CARDIOLOGY LETTERS. Časopis obsahujúci abstrakty je súčasťou kongresových materiálov. Abstrakty vyžiadaných prednášok a prednášok firemných sympózií nie sú uverejnené. INTERNET: V priestoroch kongresové centra Congress Hotela SENEC je v priebehu sympózia zabezpečená pre registrovaných účastníkov výpočtová technika s vysokorýchlostným prístupom na internet. Účastníci s vlastným notebookom môžu v priebehu sympózia využiť bezdrôtové WiFi pripojenie na internet, ktoré si môžu aktivovať na recepcii kongresového hotela. POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH: Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov, tak ako im boli určené. V prípade originálnych abstraktovaných prác je to 10 minút + 5 minút diskusia, pri kazuistikách 8 minút + 3 minúty diskusia, pri vyžiadaných prácach 15 minút + 5 minút diskusia. Audiovizuálna technika: V každej prednáškovej sále je k dispozícií multimediálny dataprojektor. Dátové súbory vo formáte MS Power Point (formát.ppt, verzia Microsoft Office) je bezpodmienečne nutné odovzdať technikovi v prípravovni prednášok a to najneskôr 2 hodiny pred začiatkom programového bloku, v ktorom sa prezentácia uvedie (pre prezentácie v prvých ranných blokoch je potrebné dátový súbor odovzdať popoludní predchádzajúceho dňa). Súbory musia byť dodané na prenosných médiách (CD, USB kľúč). Pri príprave súborov sa vo vlastnom záujme uistite, že nosič obsahuje v adekvátne definovaných priečinkoch aj všetky súbory použité ako vložené video objekty (napr. echokardiografická a angiografická dokumentácia). V prípade, že pre správne zobrazenie prezentácie sú potrebné špecifické ovládače, je nevyhnutné, aby ste ich vo vlastnom záujme dodali spolu s dátovými súbormi. V prípravovni prednášok bude mať každý prednášateľ možnosť skontrolovať funkčnosť prezentácií. Prezentácia z vlastného počítača nebude možná v záujme nerušeného priebehu vedeckého programu. Prezentácie zaradené do sekcií zdravotníckych pracovníkov v arytmológií, ktoré budú prezentované v priestoroch SALÓNIKA Congress hotela SENEC (1.posch.) odovzdajte technikovi priamo v prednáškovej sále minimálne 15 minút pred začiatkom sekcie. CERTIFIKÁTY O ÚČASTI: Účasť na 11. slovenskom a českom sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania SACCME a ďalšieho vzdelávania stredného zdravotníckeho personálu. Certifikáty o účasti s kreditmi sa budú vydávať len v utorok POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV: Pre prezentáciu medicínskej techniky a farmaceutických výrobkov sú vyhradené priestory v kongresovom centre Congress Hotela SENEC (sála STAR). Priestory firemných stánkov budú prístupné v priebehu celého sympózia a nebudú zabezpečené strážnou službou. Za veci umiestnene v priestoroch stánkov organizátor nezodpovedá. Prezentácia výstavy sa začína v nedeľu od 9:00 a končí v utorok o 11:00 hod. Pre montáž a inštaláciu stánkov bude vyčlenený čas v sobotu od 18:00 do 21:00 hod. V záujme dôstojnej návštevnosti vlastného vedeckého programu naliehavo žiadame všetkých vystavovateľov, aby svoje oficiálne aktivity sústredili výlučne do obdobia prestávok a spoločenského večera dňa INFORMÁCIE: Ďalšie informácie získate pri registrácií, na informačných paneloch a na SPOLOČENSKÉ AKTIVITY NEDEĽA 27. JANUÁR 2013, 20:00-02:00 HOD. SPOLOČENSKÝ VEČER V KONGRESOVÝCH PRIESTOROCH CONGRESS HOTEL SENEC Recepcia podfarbená KRÁSOU a ŠARMOM. (oficiálny večer Slovenskej asociácie srdcových arytmií) Doprava: Oblečenie: Vstupenka: individuálne, peši neformálne správne označená kongresová menovka vstupné 10,- Euro splatné pri registrácií SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 6 7

6 Nedeľa Kongresová sála LAKE Nedeľa , 09:00-10:30 Intervenčná liečba komorových tachyarytmií Predsedajúci: Petr Peichl, Petr Neužil Katetrizační ablace ischemických KT systémem "homogenizace" arytmogenního substrátu Neužil Petr, Škoda Jan, Petrů Jan, Šedivá Lucie, Baroch Jiří, Brada Jiří, Holý František, Královec Štěpán Kongresová sála LAGOON Nedeľa , 09:00-10:30 Ablácia fibrilácie predsiení "pre pokročilých" Predsedajúci: Martin Fiala, Robert Čihák Náhodné nálezy při CT vyšetření plicních žil a síní provedené před nefarmakologickou terapií fibrilace síní a síňových tachykardií - jejich význam a další řešení Janotka Marek, Zdráhalová Vladimíra, Weichet Jiří, Balák Jan, Chovanec Milan, Šedivá Lucie, Petrů Jan, Baroch Jiří, Neužil Petr Nedeľa Katetrizační epikardiální ablace srdečních arytmií: analýza zkušeností jednoho centra Peichl Petr, Čihák Robert, Wichterle Dan, Kautzner Josef IKEM, Klinika kardiologie, Praha Je dočasná mechanická podpora levé komory pro katetrizační ablaci nestabilních forem komorových arytmií skutečně nezbytná? Neužil Petr, Krüger Andreas, Královec Štěpán, Petrů Jan, Škoda Jan, Šedivá Lucie, Chovanec Milan, Plevková Lenka, Holdová Kamila, Holý František, Janotka Marek Katetrová radiofrekvenční ablace četných komorových extrasystolií Neuwirth Radek, Chovančík Jan, Jiravský Otakar, Fiala Martin Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Alkoholová ablace incesantní komorové tachykardie u pacientky s midventrikulární hypertrofickou kardiomyopatií Januška Jaroslav, Fiala Martin, Kvášová Petra, Krausová Darina Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Úspěšné přežití arytmické bouře se 150 externími výboji - kazuistika Marek Dan (1), Galuszka Jan (1), Hutyra Martin (1), Peichl Petr (2), Táborský Miloš (1) (1) I.interní klinika kardiologická, FN a LFUP, Olomouc (2) Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie manifestující se oběhovou zástavou - kazuistika Kleissner Martin, Peichl Petr, Kettner Jiří, Kautzner Josef Echokardiografické koreláty CARTO-objemu levé síně u nemocných s dlouhodobě perzistující fibrilací síní Havránek Štěpán (1), Bulková Veronika (1), Fiala Martin (2), Škňouřil Libor (2), Chovančík Jan (2), Šimek Jan (1), Wichterle Dan (3) (1) II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze, Praha (2) Nemocnice Podlesi a.s., Třinec (3) Lokalizované zdroje versus makroreentry u recidivujících síňových tachykardií po ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní Fiala Martin (1), Wichterle Dan (2), Toman Ondřej (3), Škňouřil Libor (1), Bulková Veronika (2), Chovančík Jan (1), Pindor Jakub (1), Lábrová Růžena (3), Januška Jaroslav (1), Špinar Jindřich (3) (1) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec (2) II. Interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha (3) I. Interní klinika FN Brno, Brno Radiofrekvenční ablace mitrálního istmu - charakteristika, tipy a triky Haniš Jiří, Bulava Alan, Sitek David, Novotný Adam, Toušek František Nemocnice České Budějovice a.s. Blokáda mitrálního isthmu a stropu levé síně při ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní - účinnost a recidivy vedení Fiala Martin (1), Wichterle Dan (2), Toman Ondřej (3), Škňouřil Libor (1), Bulková Veronika (2), Chovančík Jan (1), Pindor Jakub (1), Lábrová Růžena (3), Januška Jaroslav (1), Špinar Jindřich (3) (1) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec (2) II. Interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha (3) I. Interní klinika FN Brno, Brno 8 Arytmogenní dysplázie dominantně postihující levou komoru - kazuistika Havránek Štěpán (1), Paleček Tomáš (1), Kovárník Tomáš (1), Vítková Ivana (1), Magage Sudheera (1), Válek Martin (1), Pšenička Miroslav (1), Šimek Jan (1), Wichterle Dan (2) (1) II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze, Praha (2) Účinek dipyridamolu na udržení adenosinem indukovaného dormantního vedení po izolaci plicních žil Eisenberger Martin (1), Potter Tom De (2), Haniš Jiří (3), Bulava Alan (3) (1) Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice (2) Cardiovascular Centre, Aalst, Belgicko (3) Kardiocentrum nemocnice České Budějovice, České Budějovice 9

7 Nedeľa Kongresová sála LAKE Nedeľa , 11:00-13:00 Joint EHRA - Slovak and Czech Arrhythmia Symposium Atrial Fibrillation and Heart Failure Management in the Light of 2012 ESC Guidelines - the Controversial Issues Chairmen: Sticherling Ch. (EHRA Board member), Čihák R. (Czech Society of Cardiology WG on Arrhythmia and Pacing Chairman), Hatala R. (SASA/SHRA President, EHRA Board member) Antiarrhythmic Drug Therapy of Atrial Fibrillation - what are the options after updated guidelines? Le Heuzey J.Y. (Paris, France) Novel Anticoagulants for Thromboembolic Prevention in Atrial Fibrillation - the Agony of Choice? Hatala R. (Bratislava, Slovakia) How to Maximize the Benefit of CRT in Patients with Atrial Fibrillation? Merkely B. (Budapest, Hungary) Prognostic importance of Atrial Fibrillation in ICD Patients Sticherling Ch. (Basel, Switzerland) Catheter Ablation for Atrial Fibrillation - Ready for the Prime Time? Kautzner J. (Prague, Czech Republic) 10

8 Nedeľa Kongresová sála LAKE Nedeľa , 14:00-15:30 Postavenie nových antikoagulancií v prevencii TE udalostí pri fibrilácií predsiení Predsedajúci: Petr Heinc, Ľuboš Urban Blok s podporou edukačného grantu firmy BOEHRINGER-INGELHEIM Čo nám prináša update ESC 2012 odporúčaní v antikoagulačnej liečbe? Stančák Branislav VÚSCH a.s. a LF UPJŠ, Košice Nová antikoagulancia pro všechny pacienty s FS? - PRE Čihák Robert Pacienti v nízkom riziku TE a antikoagulačná liečba? - PROTI Hatala Robert NÚSCH a.s. a KK SZU, Bratislava Kongresová sála LAGOON Nedeľa , 14:00-15:30 ICD - inovatívne technológie v diagnostike a manažmente Predsedajúci: Miroslav Novák, Silvia Mišíková Spánková apnoe a náhlá srdeční smrt u pacientů s Brugada syndromem a dalšími kardiovaskulárními chorobami Kára Tomáš I. Interní-kardioangiologická klinika FN u svaté Anny, Brno Může magnetická rezonance srdce přispět ke stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti? Šimon Jaroslav, Weichet Jiří, Neužil Petr Studie EFFORTLESS - registr S-ICD a jeho význam pro klinickou praxi Neužil Petr, Petrů Jan Nemocnice na Homolce, Praha Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy MEDICO Nedeľa Panelová diskusia Čihák Robert, Hatala Robert, Heinc Peter, Kaliská Gabriela, Kautzner Josef, Stančák Branislav, Urban Ľuboš Vzdialená monitorácia pacientov s elektroimpulzogenerátormi Šípka Ján SÚSCCH a.s., Banská Bystrica Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy MEDTRONIC Diaľkové monitorovanie pacientov s implantovanými prístrojmi - nevyhnutný štandard v ambulantnom sledovaní pacientov? Komanová Erika, Stančák Branislav, Kniežová Eva VÚSCH a.s., Košice Výskyt arytmií u pacientů s ICD - využití systému Home Monitoring Lipoldová Jolana, Novák Miroslav, Židová Klaudia I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, ICRC, Brno Arytmologické konzekvencie Takotsubo kardiomyopatie Šašov Michal, Vachulová Anna, Pacák Jozef, Svetlošák Martin, Margitfalvi Peter, Hatala Róbert NÚSCH a.s., Bratislava Synkopa s kŕčmi a pohryzením jazyka - kazuistika Migra Martin, Kňazeje Miloš, Olos Róbert, Kovář František, Mokáň Marián I. Interná klinika fakultnej nemocnice, Martin 12 13

9 Nedeľa Kongresová sála LAKE Nedeľa , 16:00-18:00 Fibrilácia predsiení a CNS - nové súvislosti Predsedajúci: Gabriela Kaliská, Lucie Šedivá Aké je postavenie rivaroxabanu v súčasnej arytmológii? Pella Daniel UNLP a LF UPJŠ, Košice Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy BAYER Kongresová sála LAGOON Nedeľa , 16:00-18:00 ICD v prevencii náhlej kardiálnej smrti - od klinických štúdií k realite Predsedajúci: Alan Bulava, Peter Margitfalvi ICD v primárnej prevencii náhlej srdcovej smrti - menej je viac! (štúdia MADIT-RIT) Hatala Robert NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy MEDITRADE Nedeľa Antikoagulačná liečba po CMP Brozman Miroslav Neurologická klinika, FN Nitra Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy BAYER Faktory predisponující ke vzniku trombu v oušku levé síně před ablací pro perzistující fibrilaci síní Wichterle Dan, Peichl Petr, Aldhoon Bashar, Čihák Robert, Kautzner Josef Asymptomatické mozgové infarkty u pacientov plánovaných na katetrizačnú liečbu fibrilácie predsiení Urban Ľuboš (1), Neuschl Vladimír (2), Hlivák Peter (1), Hatala Robert (1) (1) NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava, (2) IZD, Trnava Asymptomatická ischemická ložiska v CNS periprocedurálně: MRI nálezy u nemocných po izolaci plicních žil. Zkušenosti jednoho centra Šedivá Lucie, Janotka Marek, Petrů Jan, Chovanec Milan, Škoda Jan, Weichet Jiří, Neužil Petr Incidence asymptomatické mozkové tromboembolie v průběhu radiofrekvenční ablace pro fibrilaci síní Šramko Marek, Peichl Petr, Knesplová Lenka, Tintěra Jaroslav, Maxián Radoslav, Pazderník Michal, Wichterle Dan, Čihák Robert, Kautzner Josef Katetrizační uzávěr ouška levé síně u pacientů s fibrilací síní v riziku tromboembolie, studie AF Protect, ASAP, EVOLVE, naše zkušenosti Zdráhalová Vladimíra, Šedivá Lucie, Petrů Jan, Škoda Jan, Janotka Marek, Chovanec Milan, Neužil Petr Sú výsledky štúdie MADIT-2 reprodukovateľné u pacientov s ICD v podmienkach bežnej klinickej praxe na Slovensku? Svetlošák Martin, Bou-Ezzeddine Hilda, Vachulová Anna, Šašov Michal, Bernát Viliam, Urban Ľuboš, Gladišová Katarína, Hlivák Peter, Malacký Tibor, Margitfalvi Peter, Hatala Robert NÚSCH a.s., Bratislava Dlhodobé sledovanie pacientov liečených ICD v rámci sekundárnej prevencie náhlej srdcovej smrti pri neverifikovanej komorovej dysrytmii Mišíková Silvia, Stančák Branislav, Komanová Erika VÚSCH a.s., Košice Deaktivace implantabilních kardioverterů - defibrilátorů v období blízkém konci života: výsledek průzkumu pacientů Osmančík Pavel (1), Heřman Dalibor (1), Štros Petr (1), Čurila Karol (1), Kebza Vladimír (2) (1) Kardiocentrum, 3. LF UK a FNKV Praha (2) Oddělení psychosociálních determinant zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha Trvalý kardiostimulátor a implantabilný defibrilátor u pacientov starších ako 80 rokov - má nás vek limitovať? Komanová Erika, Stančák Branislav, Mišíková Silvia, Sedlák Ján VÚSCH a.s., Košice Už nechci ICD: kazuistika o úskalí negativního reversu Lipoldová Jolana, Novák Miroslav, Vykypěl Tomáš, Dvořák Ivo I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, ICRC, Brno Implantace kardioverterů-defibrilátorů u pacientů po ortotopické transplantaci srdce - zkušenosti IKEM v Praze Bláha Martin, Čapková Veronika, Kautzner Josef Porucha sensingu způsobená dislokací elektrody implantabilního kardioverteru-defibrilátoru - kazuistika Židová Klaudia, Novák Miroslav, Lipoldová Jolana I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, MCKV, Brno 15

10

11 Kongresová sála LAKE Pondelok , 09:30-11:00 Kongresová sála LAGOON Pondelok , 09:30-11:00 Ablácia fibrilácie predsiení - nové technológie a ich výsledky Predsedajúci: Petr Pařízek, Peter Hlivák CRT - optimalizácia dlhodobých výsledkov Predsedajúci: Marián Fedorco, Michal Šašov Prínos systému EnSite Velocity pre intervenčnú elektrofyziológiu Hlivák Peter NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy OPERATÍVA Optimalizácia resynchronizačného systému - dokáže zvýšiť jeho liečebnú účinnosť? Stančák Branislav VÚSCH a.s. a LF UPJŠ, Košice Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy BIOMEDICA Pondelok Využití systému "contact force" při katetrizační ablaci paroxysmální fibrilace síní - studie Efficas I a II Zdráhalová Vladimíra, Šedivá Lucie, Petrů Jan, Škoda Jan, Janotka Marek, Chovanec Milan, Neužil Petr První zkušenosti s katétrovou ablací paroxysmální fibrilace síní s podporou systému ECI (electrical coupling index) Stárek Zdeněk, Jež Jiří, Lehar František, Wolf Jiří, Žbánková Alena, Kulík Tomáš I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno Roboticky asistované izolace plicních žil - přinesla tato technologie něco zásadně nového? Bulava Alan, Haniš Jiří, Sitek David, Novotný Adam Nemocnice České Budějovice, a.s., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých. Budějovicích Katetrizační ablace dlouhodobě perzistentní fibrilace síní systémy dálkové navigace, střednědobé výsledky z jednoho centra Škoda Jan, Petrů Jan, Šedivá Lucie, Janotka Marek, Chovanec Milan, Neužil Petr Prežívanie pacientov po implantácii resynchronizačného systému - skúsenosti jedného centra. Hudák Marek, Kerekanič Michal, Stančák Branislav, Mišíková Silvia, Komanová Erika, Spurný Peter, Sedlák Ján, Olexa Peter VÚSCH a.s., Košice Porovnání efektu resynchronizační léčby u pacientu s levokomorovou elektrodou implantovanou endovazálne a kardiochirurgicky - soubor jednoho centra. Chitovová Zita, Málek Filip, Petrů Jan, Škoda Jan, Šedivá Lucie, Mráz Tomáš, Koubek Karel, Janotka Marek, Chovanec Milan, Neužil Petr Nemocnice na Homolce, Praha Střednedobá stabilita levokomorové epikardiální elektrody pro resynchronizační léčbu. Fedorco Marián (1), Šantavý Peter (1), Táborský Miloš (1), Marek Dan (1), Doupal Vlastimil (1), Bulava Alan (2) (1) I. interní klinika, kardiologická, FN Olomouc (2) Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice a.s. Pondelok Laserová izolace plicních žil u persistentní FS - úspěšnost akutní a střednědobá Šedivá Lucie, Chovanec Milan, Škoda Jan, Petrů Jan, Chovanec Milan, Neužil Petr Katetrizační ablace fibrilace síní - zkušenosti našeho pracoviště. Haman Luděk, Dostálová Hana, Pařízek Petr I. interní kardioangiologická klinika FN, Hradec Králové 18 19

12 , 27. CONGRESS , HOTEL CONGRESS SENEC, SLOVENSKÁ HOTEL SENEC, REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA , 27. CONGRESS , HOTEL CONGRESS SENEC, SLOVENSKÁ HOTEL SENEC, REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Kongresová sála LAKE Pondelok , 11:30-13:00 Kongresová sála LAGOON Pondelok , 11:30-13:00 Registre v arytmológií Predsedajúci: Miloš Táborský, Gabriela Kaliská CRT - individualizácia ako kľúč k úspechu Predsedajúci: Vlastimil Vančura, Branislav Stančák Pondelok Register KS / ICD / CRT v Českej republike Táborský Miloš FN Olomouc Register KS / ICD / CRT v Slovenskej republike Kaliská Gabriela SÚSCCH a.s., Banská Bystrica Register katétrových ablácií v Českej republike Čihák Robert Register katétrových ablácií v Slovenskej republike Urban Ľuboš NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Register REAL-FIB Hatala Robert NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Nový algoritmus individualizovanej resynchronizačnej liečby. Nádej pre pacientov a cesta zo slepej uličky? Margitfalvi Peter NÚSCH a.s., Bratislava Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy MEDTRONIC Súčasné možnosti elektrickej repozície ľavokomorovej stimulačnej elektródy Stančák Branislav VÚSCH a.s. a LF UPJŠ, Košice Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy OPERATÍVA Quartet - elektronická repozice stimulačního místa, seznámení, první zkušenosti Střítecký Jakub, Tauchman Miloslav, Pařízek Petr I. interní kardioangiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Vplyv viability myokardu v mieste ľavokomorovej elektródy na efekt resynchronizačnej liečby Murín Pavol, Mitro Peter, Valočik Gabriel, Olexa Peter, Komanová Erika, Sedlák Ján, Stančák Branislav Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice Pondelok Krst knihy: EKG v klinické praxi doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA Panelová diskusia Umožňuje anatomie srdečních žil skutečně vybírat místo pro stimulaci levé komory srdeční jen podle hemodynamické výhodnosti? Vančura Vlastimil, Ulč Ivan, Rokyta Richard KKC a Kardiologické oddělení, FN Plzeň 20 21

13

14 Kongresová sála LAKE Pondelok , 14:00-15:30 Kongresová sála LAGOON Pondelok , 14:00-15:30 Piliere manažmentu fibrilácie predsiení Predsedajúci: Josef Kautzner, Robert Hatala Ablácia fibrilácie predsiení - dlhodobé výsledky Predsedajúci: Dan Wichterle, Ľuboš Urban Pondelok Blok s podporou edukačného grantu firmy ABBOTT Fibrilácia predsiení a ICHS - príbuzní alebo susedia? Hatala Robert NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Charakteristika ideálneho pacienta pre liečbu antiarytmikami triedy IC Kaliská Gabriela SÚSCCH a.s., Banská Bystrica Farmakoterapie v éře ablací Kautzner Jozef Záludnosti interpretácie povrchového EKG u pacientov s kardiostimulátorom - fibrilácia predsiení, dysfunkcia stimulácie a iné "pikošky" Olexa Peter Kardiologická ambulancia, Košice Clinical experience with a new implantable cardiac monitor. Nägele Herbert Krankenhaus St. Adolf Stift, Reinbek, Nemecko Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy BIOTRONIK Výsledky jednoroční monitorace EKG neinvazivním epizodním záznamníkem u pacientů po katetrové ablaci paroxysmální fibrilace síní Chovančík Jan (1), Fiala Martin (1), Bulková Veronika (2), Neuwirth Radek (1), Jiravský Otakar (1), Szmek Bogdan (1), Královec Štěpán (2), Branny Marian (1) (1) Nemocnice Podlesí a s., Třinec, (2) Medical Data Transfer, Brno Predikátory funkčního zlepšení po ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní Fiala Martin (1), Wichterle Dan (2), Toman Ondřej (3), Škňouřil Libor (1), Nevřalová Renata (1), Bulková Veronika (2), Chovančík Jan (1), Lábrová Růžena (3), Januška Jaroslav (1), Špinar Jindřich (3) (1) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, (2) II. Interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha (3) I. Interní klinika FN Brno, Brno Tříleté zlepšení kvality života a redukce hospitalizací a pracovní neschopnosti po ablaci paroxysmální versus dlouhodobé perzistentní fibrilace síní Bulková Veronika (1), Fiala Martin (2), Havránek Štěpán (1), Chovančík Jan (2), Šimek Jan (1), Součková Lucie (1), Pindor Jakub (2), Gorzolka Jan (2), Januška Jaroslav (2), Wichterle Dan (1) (1) II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha, (2) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Pondelok Hemodynamické a funkční zlepšení po pozdní opakované ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní Fiala Martin (1), Wichterle Dan (2), Toman Ondřej (3), Škňouřil Libor (1), Nevřalová Renata (1), Bulková Veronika (2), Chovančík Jan (1), Lábrová Růžena (3), Januška Jaroslav (1), Špinar Jindřich (3) (1) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, (2) II. Interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha (3) I. Interní klinika FN Brno, Brno Prediktory velmi pozdní recidivy fibrilace síní u pacientů po selektivní radiofrekvenční katetrizační ablaci Maxian Radoslav, Wichterle Dan, Peichl Petr, Čihák Robert, Kamenářová Ivana, Kautzner Josef 24 Hybridní léčba dlouhodobé perzistující fibrilace síní - chirurg nebo arytmolog? Bulava Alan, Haniš Jiří, Eisenberger Martin Nemocnice České Budějovice, a.s., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 25

15 , 27. CONGRESS , HOTEL CONGRESS SENEC, SLOVENSKÁ HOTEL SENEC, REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA , 27. CONGRESS , HOTEL CONGRESS SENEC, SLOVENSKÁ HOTEL SENEC, REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Kongresová sála LAKE Pondelok , 16:00-18:00 Kongresová sála LAGOON Pondelok , 16:00-18:00 Súčasná arytmológia v kocke Predsedajúci: Josef Kautzner, Robert Hatala Optimalizácia trvalej kardiostimulácie a manažment komplikácií Predsedajúci: Luděk Haman, Juraj Bodnár Pondelok Trvalá kardiostimulace v zrcadle času Novák Miroslav I. Interní-kardioangiologická klinika FN u svaté Anny, Brno Súčasné indikácie pre diagnostické invazívne elektrofyziologické vyšetrenie Vančura Vlastimil Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň Manažment komorových tachykardií Katétrová ablácia ako iniciálna liečba Neužil Petr Nemocnice na Homolce, Praha Najprv ICD, potom všetko ostatné Bulava Alan Nemocnice České Budějovice a.s. Resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania Optimálny nástroj je CRT-P Kaliská Gabriela SÚSCCH a.s., Banská Bystrica Efektívne riešenie pre pacientov s chronotropnou inkompetenciou Škamla Martin SÚSCCH a.s., Banská Bystrica Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy MEDITRADE Současné možnosti TVI v hemodynamické optimalizaci trvalé kardiostimulace Táborský Miloš, Fedorco Marián FN Olomouc Prezentácia s podporou edukačného grantu firmy MEDICO Kedy je vhodný čas na rozhodnutie o trvalej kardiostimulácii u pacientov po kardiochirurgických výkonoch na chlopniach? Macháčová Zuzana, Stančák Branislav, Mišíková Silvia, Komanová Erika VÚSCH a.s., Košice Kardiostimulace po TAVI: predikce, prevence, follow up Jiravský Otakar, Hudec Miroslav, Borová Júlia, Branny Marian Nemocnice Podlesí a.s., Třinec "Proarytmický" vliv epimyokardiální stimulace po kardiochirurgické operaci u pacienta s implantabilním defibrilátorem - kazuistika Nagy Andrej, Lipoldová Jolana, Novák Miroslav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno Pondelok Optimálny nástroj je CRT-D Táborský Miloš FN Olomouc Okluze horní duté žíly na podkladě endovazálně zavedených stimulačních elektrod Petrů Jan, Kříž Radko, Škoda Jan, Šedivá Lucie, Holý František, Baroch Jiří, Neužil Petr "Fibriloflutter predsiení" - ako skrotiť mačkopsa / kočkopsa Ablácia fibrilácie predsiení je metódou voľby Čihák Robert Trombóza horní duté žíly v souvislosti s infekční endokarditidou elektrod stimulačního systému jako vzácná příčina pravo-levého zkratu - kazuistika Čurila Karol, Heřman Dalibor, Knot Jiří, Moťovská Zuzana, Štros Petr, Roháč Filip, Bulvas Miroslav, Osmančík Pavel III. Interní kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Hybridná liečba na báze ablácie flutteru predsiení Pařízek Petr FN Hradec Králové Implantácia kardiostimulátora u pacienta s perzistujúcou vena cava superior sinistra - kazuistika Gladišová Katarína NÚSCH a.s., Bratislava 26 27

16

17 Kongresová sála LAKE Utorok , 09:30-11:00 Kongresová sála LAGOON Utorok , 09:30-11:00 Intervenčná elektrofyziológia u detí a GUCHD Predsedajúci: Jan Janoušek, Viera Illíková Varia - od konexínov k synkope Predsedajúci: Peter Mitro, Ondřej Toman Utorok Výběr optimálního místa pro trvalou komorovou stimulaci: nová data z pediatrických studií Janoušek Jan Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha Rádiofrekvenčná katétrová ablácia (RFKA) arytmogénneho substrátu u detí na Slovensku - 5 ročná bilancia Illíková Viera (1), Hlivák Peter (2), Hatala Robert (2) (1) Detské kardiocentrum NÚSCH a.s., Bratislava (2) NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Something usual in an unusual situation: atrial flutter in CHD patients Gebauer Roman, Paech Christian Heart Center, University of Leipzig, Dept. of Pediatric Cardiology, Leipzig, Germany Využití elektroanatomického mapování pro diagnostiku arytmogenní kardiomyopatie pravé komory v dětském věku Kubuš Peter, Materna Ondřej, Janoušek Jan Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha Dlouhodobé sledování pacientů s kongenitální atrioventrikulární blokádou po implantaci kardiostimulátoru v dospělosti Pařízek Petr, Tauchman Miloslav, Tušl Zdeněk, Měšťan Miroslav, Haman Luděk, Praus Rudolf, Popelka Jiří, Chalupníková Lenka I. interní kardioangiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Electrical coupling protein, connexin-43, is implicated in age-related differences in susceptibility of the heart to atrial fibrillo-flutter in experimental conditions Tribulova Narcisa (1), Nagibin Vasyl (1), Radošinská Jana (2), Knezl Vladimír (3), Manoach Mordechai (4) (1) Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava (2) Fyziologický ústav LF UK, Bratislava (3) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava (4) Tel Aviv University, Israel Účinky atorvastatinu na dynamické parametry myokardiální repolarizace u zdravých jedinců Toman Ondřej (1), Novotný Tomáš (1), Šišáková Martina (1), Andršová Irena (1), Hnatkova Katerina (2), Špinar Jindřich (1), Malik Marek (2) (1) Interní kardiologická klinika FN Brno (2) St Paul s Cardiac Electrophysiology, Londýn, Veľká Británia Liší se výsledky měření EKG intervalu mezi různými EKG přístroji? Ulč Ivan, Vančura Vlastimil, Šebestová Martina, Rokyta Richard Kardiologické oddělní Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň Senzitivita baroreflexu u pacientov s vazovagálnou synkopou Evin Lukáš, Šimurda Miloš, Murín Pavol, Mitro Peter UPJŠ Lekárska fakulta, VÚSCH a.s., Košice Specifika u seniorů s akcesorní síňokomorovou spojkou Pařízek Petr, Haman Luděk, Dostálová Hana, Duda Jiř I. interní kardioangiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Utorok Čo sa skrýva za delta vlnou - kazuistika Sudzinová Adriana, Stančák Branislav, Mišíková Silvia, Spurný Peter, Komanová Erika, Sedlák Ján, Macháčová Zuzana VÚSCH a.s., Košice Komplexní elektrofyziologická intervence v levé i pravé srdeční síni u pacienta s implantovaným kaválním filtrem Jež Jiří, Stárek Zdeněk, Lehar František, Wolf Jiří, Hofírek Ivo, Žbánková Alena, Kulík Tomáš, Lukášová Markéta 30 31

18 Kongresová sála LAKE Utorok , 11:30-13:00 Kongresová sála LAGOON Utorok , 11:30-13:00 Antiarytmická farmakoterapia Predsedajúci: Ján Kmec, Jolana Lipoldová Elektrofyziologické "know how" v iných oblastiach kardiológie Predsedajúci: Jan Petrů, Adrián Bystriansky Utorok Eplerenon v prevencii náhlej kardiálnej smrti Hatala Robert NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Význam adenozínu a genetickej regulácie adenozínového receptora v patogenéze vazovagálnej synkopy Mitro Peter (1), Habalová Viera (2), Murín Pavol (1), Evin Lukáš (1), Slabá Eva (2), Šimurda Miloš (1) (1) Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice (2) Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF, Košice Antiarrhythmic effect of melatonin demonstrated in rodent model of essential hypertension Beňová Tamara (1), Viczenczová Csilla (1), Radošinská Jana (1), Bačová Barbara (1), Knezl Vladimír (2), Zeman Michal (3), Slezák Ján (1), Tribulová Narcisa (1) (1) Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava (2) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Bratislava (3) Prírodovecká fakulta UK, Bratislava Výsledky terapie dronedaronom na redukciu fibrilácie predsiení a zlepšenia kvality života pacientov s trvalou kardiostimuláciou - kazuistika Bodnáj Juraj III. interná klinika UPJŠ a UNLB, Košice Farmakologická verzia novovzniknutej fibrilácie predsiení. Naše prvé skúsenosti s použitím vernakalantu Vachulová Anna, Svetlošák Martin, Urban Ľuboš, Vohnout Branislav, Illiková Viera, Margitfalvi Peter, Bou Ezzeddine Hilda, Gladišová Katarína, Bernát Viliam, Hatalová Katarína, Hatala Robert NÚSCH a.s. a LF SZU, Bratislava Technologické aspekty léčby paroxysmální fibrilace síní Bulava Alan, Haniš Jiří, Eisenberger Martin Nemocnice České Budějovice, a.s., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých. Budějovicích První zkušenosti s použitím nového navigačního systému Mediguide Peichl Petr, Hanyášová Lucie, Čihák Robert, Wichterle Dan, Kautzner Josef IKEM, Klinika kardiologie, Praha Naše zkušenosti s míšní stimulaci v léčbě chronického srdečního selhání (Studie DEFEAT- HF) Chitovová Zita (1), Urgošík Dušan (1), Naar Jan (1), Málek Filip (1), Mráz Tomáš (1), Koubek Karel (1), Vopálka Roman (1), Šorf Jan (2), Neužil Petr (1) (1) Nemocnice na Homolce, Praha (2) Medtronic, CRDM, Praha Perkutánní radiofrekvenční ablace - modifokovaná hrudní sympatektomie - u nemocných s refrakterní arytmickou bouří Neužil Petr, Michálek Pavel, Dobiáš Miloš, Škoda Jan, Petrů Jan, Ošťádal Petr, Krüger Andreas, Šedivá Lucie Intervenční léčba rezistentní hypertenze pomocí ultrazvuku (SOUND-ITV) Petrů Jan, Škoda Jan, Šedivá Lucie, Holý František, Královec Štěpán, Neužil Petr Utorok Antiarytmický potenciál Fenytoinu - popis případu Galuszka Jan, Marek Dan, Hutyra Martin, Ostřanský Jiří, Přeček Jan, Václavík Jan, Táborský Miloš I. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN;Olomouc 32 33

19 Nedeľa Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Nedeľa , 11:00-13:00 Intervenčná arytmológia od počatia po dospelosť Predsedajúci: Jana Hojerová, Lukáš Rybka Použití systému nefluoroskopické navigace u katetrizačních ablací v dětském věku Hojerová Jana, Žižková Marie, Kubuš Peter Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Nedeľa , 14:00-15:30 Úskalia prevencie náhlej kardiálnej smrti implantabilným defibrilátorom Predsedajúci: Ivana Celtová, Andrea Slížková Kvalita života po implantaci ICD Slížková Andrea, Šebestová Martina Fakultní nemocnice, Plzeň Nedeľa Síňová ektopická tachykardie v dětském věku Dvořáková Simona, Spurná Olina, Hojerová Jana, Kubuš Peter Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha Řízení motorových vozidel po implantaci kardioverter-defibrilátoru Popelka Jiří I. interní kardioangiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Využití moderních zobrazovacích metod při katetrových ablacích u pacientů s vrozenou srdeční vadou Rybka Lukáš, Toman Ondřej, Cetlová Ivana, Mahrová Monika, Bednářová Jitka, Fiala Martin Fakultní nemocnice, Brno Komplexní přístup k řešení recidivujících komorových tachykardií u mladého pacienta s implantovaným ICD - kazuistika Ostrihoňová Jarmila, Fišerová Vladana Implantace ICD v průběhu gravidity u žen Plachá Jana, Žáčková Pavlína Kardiocentrum-KNL a.s., Liberec Pacient s kongenitální atrioventrikulární blokádou po implantaci kardiostimulátoru v dospělosti Chalupníková Lenka, Pařízek Petr I. interní kardioangiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Je testovanie ICD nevyhnutnosťou? Exelová D., Gedeonová A., Duchoňová H., Kupecová A., Tóthová B., Stančák B., Komanová E., Mišíková S. VÚSCH a.s., Košice Zlyhanie ICD systému - obava alebo realita? Sabolová Želmíra, Bernátová Iveta, Podroužková Alexandra NUSCH a.s., Bratislava Negativní reverz u pacientky s implantabilním defibrilátorem. Minčeffová Mariana, Smejkalová Miluše I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno Využití subkutánních implantabilních defibrilátorů v léčbě nemocných s maligní arytmií. Cetlová Ivana, Bednářová Jitka, Mahrová Monika, Rybka Lukáš, Křivan Lubomír Fakultní nemocnice, Brno Výhody a nevýhody implantácie subkutánneho kardioverter-defibrilátora. Tothová B., Duchoňová A., Gedeonová A., Kupecová A., Exelová D., Stančák B., Mišíková S. VUSCH a.s., Košice 34 35

20 Nedeľa Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Nedeľa , 16:00-18:00 Postavenie arytmológie v komplexnej liečbe srdcového zlyhávania Predsedajúci: Hana Grofková, A. Gedeonová Modulace srdeční kontraktility u pacientů s pokročilým srdečním selháním Váchová Pavla, Švejdová Jana, Vítámvásová Kateřina, Růžičková Veronika, Honnerová Eva, Zíková Alena, Eisenberger Martin, Bulava Alan Nemocnice České Budějovice a.s. Modelování elektrického pole biventrikulární stimulace Bárta Pavel (1), Korpas David (2), Zelenková Radka (1), Školoudová Petra (1) (1) Fakulta biomedicínského inženýrství - ČVUT, Kladno (2) Boston Scientific Česká republika s.r.o.; Praha Lze optimalizovat polohu levokomorové elektrody podle parametru QLV kardiochirurgickou technikou s pomocí elektrofyziologického mapování během implantace? Jansová Helena (1), Tanzerová Michaela (1), Hanuliaková Jana (2) (1) (2) Krajská nemocnice Liberec CRT - liberálnejší prístup k indikácii, alebo upgrade systému v budúcnosti Gedeonová A., Duchoňová A., Exelová D., Kupecová A.,Tóthová B., Stančák B., Mišíková S. VÚSCH a.s., Košice CCM - impulzní terapie pro léčbu srdečního selhání Grofková Hana, Šmukařová Martina Fakultní nemocnice, Olomouc Renální denervace u pacientů se srdečním selháním - Studie Olomouc I Stojanová Leona, Grofková Hana Fakultní nemocnice, Olomouc Implantace kardioverter-defibrilátoru u pacientů s levostrannou srdeční podporou LVAD (HeartMate) Linhartová Radana, Kubelková Monika, Lásková Helen Současné možnosti komplexního řešení pacienta s pokročilým srdečním selháním a recidivujícími běhy komorových tachykardií: kazuistika Bláhová Marie, Šramko Marek Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Pondelok , 09:30-11:00 Manažment hraničných situácií Predsedajúci: Eva Boušková, Kamila Holdová Perioperačné krvácavé komplikácie u pacientov s antikoagulačnou liečbou Remetová S., Valková T., Sabolová M., Stančák B., Mišíková S., Komanová E. VÚSCH a.s., Košice Naše první zkušenosti s využitím V.A.C.Therapy při léčbě infekčních komplikací PM/ICD systémů Boušková Eva, Chalupníková Lenka I.interní kardioangiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Využití laserové energie u katetrizační ablace a transvenózní extrakce elektrod Holdova Kamila, Hodačova Lenka, Holý František Kompletně epikardiální implantace kardiostimulačního systému u pacienta s dextrokardií Klimeš Dalibor, Rohánek Petr Fakultní nemocnice, Olomouc Kardiostimulace po TAVI - naše výsledky. Zoubková Radka Nemocnice Podlesí a.s.,třinec Denervace sympatického nervového systému v renálních tepnách. Pařízková Alena, Mochová Veronika, Stránská Marie, Baroch Jiří, Beir Michal, Holý František, Neužil Petr Nemocnice na Homolce, Praha Renální denervace. Kvapilová Věra, Klimeš Dalibor Fakultní nemocnice, Olomouc Quality of life with cardiac pacemaker. Sabolová Denisa (1), Ťažký Vladimír (1), Zaťková Klaudia (2) (1) Medissimo, Bratislava (2) DELIO, Bratislava Pondelok

21 Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Pondelok , 11:30-13:00 Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Pondelok , 14:00-15:30 Katétrová ablácia srdcových arytmií Predsedajúci: Natalia Rotter, Jiří Wolf Prínos moderných technológií k zvýšeniu efektivity liečebných stratégií Predsedajúci: Lucie Hanyášová, Marianna Andrášová Pondelok D rotační angiografie levé komory jako podpora při katétrové ablaci komorových tachykardií Wolf Jiří (1), Stárek Zdeněk (1), Lehar František (1), Jež Jiří (1), Kulík Tomáš (1), Žbánková Alena (1), Lukášová Markéta (2) (1) I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno (2) Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno Úspěšná katetrová ablace komorové ektopické aktivity z atrioventrikulárního septa v blízkosti AV uzlu - popis dvou případů Rotter Natalia, Szwanczarová Erika, Rusnoková Radana, Kotasová Radka, Zoubková Radka, Sikorová Marcela, Pindor Jakub, Vavřík David, Krawiec Stěpan, Wojnarová Danuta, Fiala Martin Nemocnice Podlesí a.s.;třinec Katétrová ablace komplexní srdeční arytmie v levé síni u pacienta s implantovaným kaválním filtrem Wolf Jiří (1), Stárek Zdeněk (1), Lehar František (1), Jež Jiří (1), Kulík Tomáš (1), Žbánková Alena (1), Lukášová Markéta (2), Hofírek Ivo (1) (1) I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno (2) Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno Nadstavbové funkce elektrofyziologického diagnostického systému BARD LabSystem Pro Kulík Tomáš, Stárek Zdeněk, Jež Jiří, Lehar František, Wolf Jiří, Žbánková Alena I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny;Brno Jsou kompetence technika vzhledem k jeho vzdělání dostatečné a odpovídající potřebám praxe? Vejvoda Václav Fakultní nemocnice, Plzeň Technologický vývoj na poli trojrozměrných elektroanatomických mapovacích systémů - od prvních kroků k dnešní realitě Sitek David, Novotný Adam, Bulava Alan Nemocnice České Budějovice Katetrová ablace fibrilace síní Šimková Dagmar, Rohánek Petr Fakultní nemocnice, Olomouc Současné technologické možnosti izolace plicních žil klinicky užívané u pacientů s paroxysmální fibrilací síní z pohledu sestry Vítámvásová Kateřina, Růžičková Veronika, Váchová Pavla, Švejdová Jana, Honnerová Eva, Zíková Alena, Eisenberger Martin, Bulava Alan Nemocnice České Budějovice a.s. První zkušenosti s technologií ECI při radiofrekvenční katétrové ablaci paroxysmální fibrilace síní Žbánková Alena, Wolf Jiří, Stárek Zdeněk, Jež Jiří, Lehar František, Kulík Tomáš I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno Mediguide - nová technologie redukující dávku skiaskopie Hanyášová Lucie, Bláhová Marie Inovace kryotechnologie u ablace paroxysmální formy fibrilace síní Mudroch Martin, Baroch Jiří, Holý František Komparatívna analýza priemerov teplôt pri kryoizolácii jednotlivých pľúcnych žíl Andrášová Marianna, Stančák Branislav, Mišíková Silvia VÚSCH a.s., Košice Pondelok

22 Kongresová sála SALÓNIK Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológii Pondelok , 16:00-18:00 Kde sa nachádza telemedicína v roku 2013? Predsedajúci: Veronika Bulková, Mária Vojteková Klinické využití telemedicíny Rohánek Petr, Klimeš Dalibor Fakultní nemocnice, Olomouc Pondelok Neinvazivní dlouhodobá monitorace EKG Součková Lucie, Bulková Veronika, Královec Štěpán, Gandalovičová Jana Medical Data Transfer s.r.o., Praha Výsledky transtelefonní monitorace EKG epizodním záznamníkem s automatickou detekcí arytmií v různých klinických indikacích Bulková Veronika (1), Chovančík Jan (2), Královec Štěpán (1), Gandalovičová Jana (1), Havránek Štěpán (3), Alfredová Hana (1), Součková Lucie (1), Neuwirth Radek (2), Šimek Jan (3), Fiala Martin (2) (1) Medical Data Transfer s.r.o., Praha, (2) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec (3) II. Interní klinika, VFN, Praha Statistika v arytmologii - využití systému REDCap při sledování pacientů po ablaci arytmií Lukášová Markéta, Stárek Zdeněk, Lehar František, Jež Jiří, Wolf Jiří, Žbánková Alena, Kulík Tomáš I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno 40 Bezpečnosť a spoľahlivosť implantabilného subkutánneho systému REVEAL XT u pacientov podstupujúcich vyšetrenie mozgu magnetickou rezonanciou Vojteková Mária, Sláviková Alica NUSCH a.s., Bratislava Edukácia pacientov so systémom domáceho monitorovania Medtronic CareLink v ambulantnej starostlivosti Bernoláková Alena SUSCCH a.s., Banská Bystrica Úspěšnost přenosu dat v systému Home Monitoring Smejkalová Miluše, Minčeffová Mariana I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno Kontinuální neinvazivní měření krevního tlaku Šebestová Martina, Slížková Andrea Fakultní nemocnice, Plzeň 41

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

XIII. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII

XIII. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XIII. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XIII TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XVII. SLOVENSKÉ ARYTMOLOGICKÉ A KARDIOSTIMULAČNÉ DNI XVII TH SLOVAK

More information

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program Slovenská spoločnosť chirurgie ruky II. Ortopedicko-traumatologická klinika, UN, Bratislava OZ HIPPOKRATES X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY 2. 3. 10. 2014, Tále Vedecký program Vážené dámy, vážení páni!

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 DENTAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites General and Oral Biology 1 doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Medical Chemistry prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Conference. Therapeutic DRUG MONITORING. European 28.-30. 8. 2014, PRAGUE PERSONALISED PHARMACOTHERAPY WWW.TDM2014.EU

Conference. Therapeutic DRUG MONITORING. European 28.-30. 8. 2014, PRAGUE PERSONALISED PHARMACOTHERAPY WWW.TDM2014.EU WWWTDM2014U Therapeutic DRUG MONITORING PRONAID PHARMACOTHRAPY 28-30 8 2014, PRAGU uropean Conference Č É J K A Ř P U R K Y P O N Ě Č N O T Czech ociety of Clinical Pharmacology Therapeutic Drug Monitoring

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites Biology 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatomy 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Histology and Embryology

More information

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky VIII. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou Spoločný kongres slovenských a českých sestier, rehabilitačných pracovníkov a chirurgov Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

The 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010

The 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010 The 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010 Velké Losiny, September 8-10, 2010 Wellness hotel Diana http://rtt.vsb.cz organized by Department of Telecommunications

More information

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development Conference Program Hospitality, Tourism and Education Conference on INNOVATION IN THE SERVICE INDUSTRY 24 October 2012 at the Institute of Hospitality Management, Svídnická 506, 181 00 Prague 8 9:00 to

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR Pädagogische Hochschule Niederösterreich International Society for Engineering Pedagogy IGIP Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Člen

More information

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of History Faculty of Humanities University of Hamburg Von-Melle-Park

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

PROGRAM 2. ÈESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAÈNÝ KONGRES. GRAND HOTEL BELLEVUE Starý Smokovec 10. 12.9.2008

PROGRAM 2. ÈESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAÈNÝ KONGRES. GRAND HOTEL BELLEVUE Starý Smokovec 10. 12.9.2008 Slovenská transplantologická spoloènosś organizaèná zložka Slovenskej lekárskej spoloènosti Èeská transplantaèní spoleènost Slovenská spoloènosś sestier a pôrodných asistentiek Slovenská lekárska spoloènosś

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME TOURNAMENT PROGRAMME 4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) Dear curlers, We want to thank you for your registration to our tournament and we would like to wish you GOOD CURLING.

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

EC / IRIS - CZECH REPUBLIC SEMINAR FIGHT AGAINST MATCH FIXING

EC / IRIS - CZECH REPUBLIC SEMINAR FIGHT AGAINST MATCH FIXING EC / IRIS - CZECH REPUBLIC SEMINAR FIGHT AGAINST MATCH FIXING Date: 10 December 2013 Place: Prague (Czech Republic) Participants: cf. appendix Main issues raised during the seminar: Level of match fixing

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

Rector of the Czech Technical University in Prague Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Rector of the Czech Technical University in Prague Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. CAEC ANNUAL CONFERENCE & EXHIBITION * 27 28 April 2010 * Paid Contents of Electronic Communications Networks and Services Under the auspicies of: Minister of Internior of the Czech Republic Ing. Martina

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

International Clinical Research Center

International Clinical Research Center INTERNATIONAL CLINICAL RESEARCH CENTER CREATING THE FUTURE OF MEDICINE International Clinical Research Center New concept of medical research, clinical care, and education International Clinical Research

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013 Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Conference room Security and Defence Department Invites you to 4th International Scientific Conference NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

More information

PLYN INTERNATIONAL CONFERENCE. 19 and 20 April 2011. The Metropol Congress Centre, České Budějovice

PLYN INTERNATIONAL CONFERENCE. 19 and 20 April 2011. The Metropol Congress Centre, České Budějovice INTERNATIONAL CONFERENCE 2011 PLYN 19 and 20 April 2011 The Metropol Congress Centre, České Budějovice This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: The particularly varied programme

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

More information

CHOREA, ATAXIA AND OTHER DYSKINESIAS

CHOREA, ATAXIA AND OTHER DYSKINESIAS Palacký University in Olomouc The Czech Movement Disorder Society INTERNATIONAL SYMPOSIUM CHOREA, ATAXIA AND OTHER DYSKINESIAS II. INFORMATION PALACKÝ UNIVERSITY ARTS CENTRE OLOMOUC, CZECH REPUBLIC November

More information

PROGR AM. 3 rd Workshop on Atrial Fibrillation and Leipzig Left Atrial Appendage Closure. w w w. l a a - c l o s u re - w o r k s h o p.

PROGR AM. 3 rd Workshop on Atrial Fibrillation and Leipzig Left Atrial Appendage Closure. w w w. l a a - c l o s u re - w o r k s h o p. April 4 th April 5 th, 2014 Leipzig, Germany PROGR AM 3 rd Workshop on Atrial Fibrillation and Leipzig Left Atrial Appendage Closure w w w. l a a - c l o s u re - w o r k s h o p. d e Welcome General Information

More information

KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA

KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE CONVENT OF ST. AGNES OF BOHEMIA MARCH 29 31, 2011 Supported from a grant provided by Iceland,

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Klub plaveckých sportů Ostrava and Czech Swimming Federation. hold with the City of Ostrava 2014-10-30

Klub plaveckých sportů Ostrava and Czech Swimming Federation. hold with the City of Ostrava 2014-10-30 Klub plaveckých sportů Ostrava and Czech Swimming Federation hold with the City of Ostrava 2014-10-30 1. General rules Organizer: Klub plaveckých sportů Ostrava Date: April 18th 19th 2015 Place: Indoor

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

PROGRAM OF THE CONFERENCE

PROGRAM OF THE CONFERENCE 13 TH INTERNATIONAL CONFERENCE STRUTEX STRUCTURE AND STRUCTURAL MECHANICS OF TEXTILES 27 th and 29 th November 2006 Liberec, Czech Republic 27.11.2006 - MONDAY PROGRAM OF THE CONFERENCE SECTION I - STRUCTURE

More information

Rome, Italy December 4-7, 2012 Rome Cavalieri TIMETABLE

Rome, Italy December 4-7, 2012 Rome Cavalieri TIMETABLE Rome, Italy December 4-7, 2012 Rome Cavalieri Monday, December 3 ROOM Terrazza Monte Mario PATIENT MANAGEMENT CONCEPTS AND CONTROVERSIES IN ELECTROPHYSIOLOGY BIOTRONIK International Fellows Program (IFP)

More information

New Trends in Statics and Dynamics. of Buildings

New Trends in Statics and Dynamics. of Buildings Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Civil Engineering and Slovak Society of Mechanics SAS 13 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings Conference

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015 Technology Centre ASCR, the Ministry of Education, Youth and Sports and the team of the FP7 MIRRIS project would like to invite you to the conference 13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

DISCLOSURES. I am a consultant for Biosense Webster St Jude Medical

DISCLOSURES. I am a consultant for Biosense Webster St Jude Medical Ablation vs. Amiodarone for Treatment of Atrial Fibrillation in Patients with Congestive Heart Failure and an Implanted ICD/CRTD (AATAC-AF in Heart Failure) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00729911/

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

CONTROVERSIES IN ORAL AND OROPHARYNGEAL CANCER

CONTROVERSIES IN ORAL AND OROPHARYNGEAL CANCER Österreichisch-Tschechische HNO-Tage Česko-Rakouské ORL - dny CONTROVERSIES IN ORAL AND OROPHARYNGEAL CANCER Joint Meeting of the Oncological Section of the Czech and Austrian ENT-Societies Slavonice,

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

2nd Bavarian-Bohemian AO Symposium Around the Ankle June 29 30, 2012 Regensburg, Germany

2nd Bavarian-Bohemian AO Symposium Around the Ankle June 29 30, 2012 Regensburg, Germany Program 2nd Bavarian-Bohemian AO Symposium Around the Ankle June 29 30, 2012 Regensburg, Germany Stand: 02.04.12 2 2nd Bavarian-Bohemian AO Symposium 2012, Regensburg Invitation Dear Colleagues, the Department

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Establishing a Remote Monitoring Program. Martha Ferrara, FNP

Establishing a Remote Monitoring Program. Martha Ferrara, FNP Establishing a Remote Monitoring Program Martha Ferrara, FNP Establishing a Remote Monitoring Program What is Remote Monitoring? Martha Ferrara, FNP, CCDS November 2012 CIED Timeline: Cardiovascular Implantable

More information

Vaskulárna medicína XIX. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE ABSTRAKTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 24. 26. máj 2012, Martin. www.solen.

Vaskulárna medicína XIX. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE ABSTRAKTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 24. 26. máj 2012, Martin. www.solen. Vaskulárna medicína S 0 www.solen.sk ISSN 338-04 ABSTRAKTY XIX. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 4. 6. máj 0, Martin Odborný Informácie program 3 Univerzita Komenského

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

Oberbank. Partner to industry and medium-sized businesses Partner to discerning personal banking customers

Oberbank. Partner to industry and medium-sized businesses Partner to discerning personal banking customers Oberbank Partner to industry and medium-sized businesses Partner to discerning personal banking customers 1 Two success factors 1. Tradition and independence 2. Regional- and universal banking principle

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V.

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V. International Conference on INDUSTRY 4.0 Using Quality Function Deployment. Conference is under auspices of Deputy Prime Minister for Science, Research and Innovation, Chairman of the Research, Development

More information

Week of City, Country Grade/Age Category Referee

Week of City, Country Grade/Age Category Referee Czech nacional championship SINGLES M 5+.-..0 Ústi nad Orlici Jaroslav Chmelik Seed Family Name First name Nationality nd Round Semifinals Final Winner ROJEK Tomas ROJEK ROJEK 0, ROKUSEK ROKUSEK Petr FIEDLER

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Implantable Cardioverter Defibrillator Treatment: Benefits and Pitfalls in the Currently Indicated Population. Carel Jan Willem Borleffs

Implantable Cardioverter Defibrillator Treatment: Benefits and Pitfalls in the Currently Indicated Population. Carel Jan Willem Borleffs Implantable Cardioverter Defibrillator Treatment: Benefits and Pitfalls in the Currently Indicated Population Carel Jan Willem Borleffs The studies described in this thesis were performed at the Department

More information

DYSTONIA AND DYSTONIC SYNDROMES

DYSTONIA AND DYSTONIC SYNDROMES Palacký University in Olomouc The Czech Movement Disorder Society INTERNATIONAL SYMPOSIUM DYSTONIA AND DYSTONIC SYNDROMES PROGRAMME ABSTRACTS PALACKÝ UNIVERSITY ARTS CENTRE, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC December

More information

International Congress Telemedicina Brno 2005

International Congress Telemedicina Brno 2005 International Congress Telemedicina Brno 2005 Final programme Brno, Congress Centre 31 March 1 April 2005 Section for Tele-medicine, Tele-radiology and PACS of the Radiological Society of ČLS JEP holds

More information

CRM Devices and Telemonitoring Where the industry stands today. VP CRDM Marketing

CRM Devices and Telemonitoring Where the industry stands today. VP CRDM Marketing CRM Devices and Telemonitoring Where the industry stands today Annette Brüls VP CRDM Marketing CareLink Status worldwide More than 450.000000 patients in > 4000 clinics > 30 countries 9 years of experience

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

to be held at The Residence of the Mayor of Prague City of Prague, Czech Republic AGENDA

to be held at The Residence of the Mayor of Prague City of Prague, Czech Republic AGENDA The Organisation for Economic Cooperation and Development, City of Prague and the Prague Institute of Planning and Development are pleased to present: Governance of Land Use in OECD Countries Conference

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz Invitation to the International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION

More information

How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions

How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions AmCham October 14, 2015 Contents Czech residential market in European context Prague and other cities Asking price

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

8 th BSH Heart Failure Day for Revalidation and Training

8 th BSH Heart Failure Day for Revalidation and Training BRITISH SOCIETY FOR HEART FAILURE BRITISH SOCIETY FOR HEART FAILURE 8 th BSH Heart Failure Day for Revalidation and Training Thursday 3 March 2016 BCS Approved CPD accredited meeting Golden Jubilee Conference

More information

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2015/2016

General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2015/2016 General topics of doctoral theses and the supervisors for doctoral study in academic year 2015/2016 January 2015 Computer Science and Engineering Computer Science and Engineering A1 Software process analysis

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

CARDIOLOGIA E ARTE MILAN. December 1 st Grand Hotel Barone di Sassj. Sesto San Giovanni PRELIMINARY PROGRAM

CARDIOLOGIA E ARTE MILAN. December 1 st Grand Hotel Barone di Sassj. Sesto San Giovanni PRELIMINARY PROGRAM Sesto San Giovanni PRELIMINARY PROGRAM PRESIDENTS Sesto San Giovanni G. J. Klein University Hospital Card Inv Unit London Ontario Canada A. S. Montenero IRCCS Multimedica Cardiology Dpt. Sesto San Giovanni

More information

E.ON IS a ITIL. Autor: Ivan Šajban Kontakt: Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009

E.ON IS a ITIL. Autor: Ivan Šajban Kontakt: Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009 E.ON IS a ITIL Autor: Ivan Šajban Kontakt: ivan.sajban@eon-is.sk Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009 Riadenie IT služieb na Slovensku Agenda Čo sme spravili Čo robíme Čo plánujeme

More information

March 30-31, 2015. M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t o f t h e C z e c h R e p u b l i c R E A C H C O N F E R E N C E

March 30-31, 2015. M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t o f t h e C z e c h R e p u b l i c R E A C H C O N F E R E N C E 23 24 June 2008 March 30-31, 2015 R E A C H C O N F E R E N C E M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t o f t h e C z e c h R e p u b l i c Lead organizer: C L P D E A D L I N E 2 0 1 5 R E A C H P R

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

KARJALA TOURNAMENT 2014

KARJALA TOURNAMENT 2014 KARJALA TOURNAMENT 2014 OFFICIAL DISTRIBUTOR OF BRANDS REEBOK AND CCM www.stridasport.cz facebook.com/stridasport.cz KARJALA TOURNAMENT 2014 CZECH ICE HOCKEY FACTS CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION Founding

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development Multinational Logistics Coordination Centre organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development as an official special supporting

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

13.9.2011 Tuesday 19:00 Welcome Drink at the FME BUT 14.9.2011 Wednesday 1 st Conference Day - Aula Q

13.9.2011 Tuesday 19:00 Welcome Drink at the FME BUT 14.9.2011 Wednesday 1 st Conference Day - Aula Q 13.9.2011 Tuesday 19:00 Welcome Drink at the FME BUT 14.9.2011 Wednesday 1 st Conference Day - Aula Q 8:00 Registration 8:30 Conference Opening by the Dean of FME BUT in Brno 8:40 ADVANCED MATERIAL PROCESSING

More information

National Seniors Championships

National Seniors Championships National Seniors Championships ITF Seniors Circuit SINGLES MAIN DRAW Week of City, Country Grade/Age Category Referee 13.-15.7.2007 Olomouc CZE 3 M-40+ FINAL POSITION 1 NEHASIL Libor CZE 2 KADLEC Jiri

More information

ATRIAL FIBRILLATION (RATE VS RHYTHM CONTROL)

ATRIAL FIBRILLATION (RATE VS RHYTHM CONTROL) ATRIAL FIBRILLATION (RATE VS RHYTHM CONTROL) By Prof. Dr. Helmy A. Bakr Mansoura Universirty 2014 AF Classification: Mechanisms of AF : Selected Risk Factors and Biomarkers for AF: WHY AF? 1. Atrial fibrillation

More information