Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!"

Transcription

1

2 PROGRAM

3 Strana:1 Streda BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby intestinálnymgélomlevodopynaslovensku (12+3min) BenetinJ,GmitterováK,ŠkorvánekM,Grofik M Bratislava,Košice,Martin Indikace,komplikaceaspecifikapřiléčbě pokročiléparkinsonovynemociduodopou (12+3min) BarešM,BalážM,RektorováI Brno Kontinuálnaintestinálnaliečbapokročilých štádiíparkinsonovejchoroby(12+3min) GmitterováK,MinárM,MartinkováJ,Valkovič P,BenetinJ Bratislava Hodnoceníspolehlivostidotazníkunaporuchy chůzeuparkinsonovynemoci(12+3min) BrožováH,HoskovcováM,DušekP,Zárubová K,JechR,RothJ,RuszJ,RůžičkaE Praha KomplianciapriliečbeParkinsonovejchoroby vslovenskejrepublike(12+3min) CibulčíkF,HergottováA,BenetinJ, Bratislava Psychiatrickévyšetřenípacientůs Parkinsonovounemocípředhlubokou mozkovoustimulací(12+3min) UhrováT,JechR,RůžičkaE,UrgošíkD Praha Prestávka DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK2 Predsedníctvo:BenetinJ,RůžičkaE DepresiapriParkinsonovejchorobenvýsledky štúdierealizovanejnaslovensku(12+3min) TurčániP,BenetinJ,CibulčíkF Bratislava FestinacechůzeafreezinguParkinsonovy nemoci(12+3min) RůžičkaE Praha Managementmotorickýchfluktuáciípri Parkinsonovejchorobe(12+3min) CibulčíkF Bratislava CamptocormiapriParkinsonovejchorobe(12 +3min) KračunováK,CibulčíkF,KračunováK,Benetin J Bratislava Bolesťainénemotoricképríznaky Parkinsonovejchoroby:pilotnáštúdia(12+3 min) ValkovičP,HaršányJ,HanákováM Bratislava NeuropsychiatricképríznakyParkinsonovej chorobynvýsledkyštúdiepromotors (12+3min) BenetinJ,MartinkováJ,KračunováK Bratislava (Blokprednášokpodporenýedukačným grantomspoločnostilundbeck)

4 Strana: Krstknihyzedície Kapitolymodernejneurológie LexováKolejákováK:Molekulárnengenetická diagnostikaalzheimerovejchoroby Obed SatelitnésympóziumspoločnostiNovartis Multidisciplinárnypohľadnafingolimodvliečbe RRSM Prof.Dr.Med.BerndC.Kieseier:Eskalačná terapiasm I. Prof.Dr.Med.HeinzWiendl:Eskalačnáterapia SM II. MUDr.GabrielaKaliská,CSc.,FESC.: Fingolimodakardiovaskulárneriziko MUDr.LuděkHochmuth,PhD.:Akofingolimod ovplyvňujeimunitu Prestávka SCLEROSISMULTIPLEX BLOK1 Predsedníctvo:SzilasiováJ,MichalikJ Brainistime (aj)vovzťahukliečbesm(10+ 3min) DonáthV,NovotnáK BanskáBystrica Diferenciálnadiagnostikaakútnejoptickej neuritídypriroztrúsenejskleróze(10+3min) KantorováE,ŽiakP,SedlákováA,MichalikJ, NosáľV,ZeleňákováJ,KrátkyM,SivákŠ, KurčaE Martin Klinickyizolovanýsyndróm:prierezováštúdia pacientovvýchodnéhoslovenska (10+3min) SzilasiováJ,KlímováE,GaškoR Košice,Prešov Niektoréotázkykvantitatívnehohodnotenia pripostihnutísm(10+3min) DonáthV BanskáBystrica NovéMRkritériavdiagnostikesclerosis multiplex.analýzasúborupacientovsm centra (10+3min) BrozmanM Nitra CommonlyavailableCSFexaminationand multiplesclerosiscourseprediction(10+3 min) PřikrylováVranováH,SladkováV,DolákováJ, KlosováJ,MatejčíkováZ,MarešJ,KaňovskýP Olomouc Niektorébiologickémarkerysclerosis multiplex(10+3min) MichalikJ,KantorováE,NosáľV,GrossmannJ, ŠimšíkováV,KrátkaA,KurčaE, ČiernyD,LehotskýJ,DobrotaD,NovákováE, PullmannR,OndrkalováM, KrkoškaA,ZimováZ,PetriskováJ,MäčkováN Martin Prestávka VARIA BLOK1(90MIN) Predsedníctvo:LisýĽ,KadaňkaZ Wernickeovaencefalopatievgraviditě kazuistika(10+3min) ŠkorňaM,MitášováA,MičánkováAdamováB Brno Nezvyklýprůběhmeningitidynkazuistika(10+ 3min) FrancD,KaňovskýP Olomouc

5 Strana:3 Konverznáporuchaakozriedkavápríčina poruchymočenia kazuistika(10+3min) JankovičováN,NosáľV,GrossmannJ,Michalik J,KurčaE Martin Test3Fdysartrickýprofil:Normativníhodnoty řeči(10+3min) KošťálováM,,MračkováM,MarečekR, BeránkováD,EliášováI,RoubíčkováJ, BednaříkJ,RektorováI, Brno,Praha Vývojpacientůslumbálníspinálnístenózoupo 12letech(10+3min) MičánkováAdamováB,VoháňkaS,DušekL, JarkovskýJ Brno Chirurgickáléčbaspondylodiscitidy 5leté výsledky(10+3min) PotičnýS,MrůzekM Ostrava Paraneoplastickéencefalopatie(10+3min) LisáI,TimárováG,PápayováM,MartinkováJ, KalinaP Bratislava

6 Strana:4 Divadlo Národný dom Piatok Sympózium Poruchychôdze Predsedníctvo:RůžičkaE,ValkovičP Freezingnporuchachůzeuodlišnýchdiagnóz (15+3min) BrožováH Praha Anticipačnéposturálnereakciearetropulzný testvrôznychštádiáchparkinsonovejchoroby (15+3min) KošutzkáZ,PelykhL,ValkovičP,BötzelK Bratislava,Mníchov Vztahmotorikykončetin,kognitivníhovýkonu aporuchychůzeuparkinsonovynemoci (15+3) BezdíčekO Praha Analýzaporuchchůzeupacientů sroztroušenousklerózou(15+3min) LízrováPreiningerováJ Praha Psychogenníporuchychůze(15+3min) RůžičkaE Praha Prestávka EXTRAPYRAMÍDOVÉKONTROVERZIE Predsedníctvo:BarešM,KurčaE JeUZvyšetreniesubstantianigraprínosomv diagnostikeparkinsonovejchoroby? Áno ŠkoloudíkD Nie ValkovičP Súprejavydopaminovéhodysregulačného syndrómupríčinouvýznamnéhozníženia kvalityživotapacientovsparkinsonovou chorobou? Áno RůžičkaE Nie BenetinJ Jemyoclonusextrapyramidovýmpríznakom? NienRektorI Áno KurčaE 11.45n12.00 Krstknihyzedície Kapitolymodernejneurológie MartiníkováM:Statusepilepticus Obed SympóziumBIOGENIDEC Poruchychôdze ovplyvniteľnákomponentafunkčného zneschopnenia 1. Prof.MUDr.PeterTurčáni,PhD.: Hodnotenieaktivityaprogresie ochoreniaprism 2. Prof.MUDr.ZuzanaGdovinová,CSc.: Poruchamobilityprisclerosis multiplexakozávažnýfaktor ovplyvňujúcikvalituživotapacientov 3. MUDr.JanaLízrováPreiningerová: Novémožnostiovplyvneniaporúch chôdzeupacientovsosm Prestávka SCLEROSISMULTIPLEX BLOK2 Predsedníctvo:KlímováE,ProcházkovἠAutonomnídysfunkceaúnavavpočátečních stadiíchroztroušenésklerózy(10+3min) OkáčováI,VlčkováE,HnojčíkováM, MičánkováB,PraksováP,BenešováY,Štourač P,BednaříkJ Brno

7 Strana:5 Niektorézistenianeuropsychologického vyšetreniaprisclerosismultiplex(10+3min) GrossmannJ,MichalikJ,KantorováE,NosáľV, KurčaE Martin GraviditaaRS,vlivlaktaceaopakovaného těhotenství(10+3min) MeluzínováE,HoužvičkováE,HynčicováE, LibertínováJ,LiškováP,BinderT,Hanulíková P,LisýJ, Praha Chronickácerebrovaskulárnívenózni insuficienceupacientůsmsnrealita?(10+3 min) GaťkováA,KalitaZ Zlín,Brno Adherenciakliečbe dôležitýpredpoklad optimalizácieliečbysclerosismultiplex (10+3min) ProcházkovἠBratislava ÚčinokdvochdávkovacíchrežimovIFNnβpo prvejdemyelinizačnejpríhode(10+3min) KlímováE Prešov Fampridine:prvéskúsenostisliečbouv Slovenskejrepublike(10+3min) ProcházkovἠBratislava VýznamnovejtitrácieaaplikačnejformyINFβ 1ai.m.preadherenciuavyššiuúčinnosťliečby (10+3min) MarešJ Olomouc (Prednáškovýblokpodporenýedukačným grantomspoločnostibiogenidec) Prestávka BLOKSPASTICITA Predsedníctvo:BarešM,JechR,KaňovskýP Patofyziologiespasticity:současnýpohled(12 +3min) KaňovskýP Olomouc Klinickéaspektyspasticity(12+3min) JechR Praha SpasticitapoCMP(12+3min) EhlerE Pardubice Standardyléčbyakoncepcecenterspasticityv Českérepublice(12+3min) BarešM,KaňovskýP,JechR Brno,Olomouc,Praha Vznikátoleranceudlouhodobéléčbytěžké spasticitybaclofenovoupumpou?(12+3min) ŠtětkářováI Praha Změnykortikálníaktivitypřiterapiispasticity botulotoxinema(12+3min) VeverkaT,HluštíkP,TomášováZ,HokP, OtrubaP,KrálM,TüdösZ,ZapletalováJ, HerzigR,KrobotA,KaňovskýP Olomouc

8 Strana:6 Divadlo Národný dom Sobota DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK3 Predsedníctvo:SeemanP,RothJ Prekladavalidizáciaoficiálnejslovenskej verziemovementdisordersocietynunified Parkinson'sDiseaseRatingScale(MDSnUPDRS) nprezentáciaškály(12+3min) ŠkorvánekM,KošutzkáZ,ValkovičP, GdovinováZ Košice,Bratislava Prevalenceneurodegenerativního parkinsonismuvizolovanépopulaci jihovýchodnímoravy regionální epidemiologickástudie(12+3min) MenšíkováK,KaiserováM,MikulicováL, BartoníkováT,VaštíkM,JugasP,OvečkaJ, ŠáchováL,DvorskýF,KršaJ,JanoutV, KaňovskýP Olomouc,VeselínadMoravou,Lipov,Velká nadveličkou,blatnicepodsvatým Antonínkem Epidemiológiasyndrómunepokojnýchnôhu vysokoškolskýchštudentov(12+3min) MinárM,ValkováP,ValkovičP Bratislava Hereditárníspastickáparaparesa diagnostika SPG4,SPG3A,SPG31,SPG2,SPG11,SPG17(12 +3min) SeemanP,MazanecR,HaberlováJ, DoležalováK,VávrováD,ČermákováM, SmetanováI,SabováJ,LisoňováJ,KrůtováM, MachalováE,PutzováM,BrázdilováM, StejskalD Praha Huntingtonskéfenokopieajejichzáchytv Českérepublice(12+3min) RothJ,KlempířJ,HavránkováP,KlempířováO, ŽidovskáJ Praha Príčinyukončeniaterapiebotulotoxínomu pacientovsgrafospazmom(12+3min) BalážM,BarešM Brno Prestávka Minisympózium"Klinickonpatologickékorelace atypickéhoparkinsonismu" Predsedníctvo:BarešM,PlankL(60min) 1. Typickýaatypickýparkinsonismus PetrKaňovský,Neurologickáklinika LFUPaFN,Olomouc 2. Patologickésubstrátyatypického parkinsonismu LucieTučková,Ústavklinickéa molekulárnípatologielfupafn, Olomouc 3. Staréanovémaskyatypického parkinsonismu KateřinaMenšíková,Neurologická klinikalfupafn,olomouc Prestávka "Klubabnormálnychpohybov nvideokazuistiky Predsedníctvo:BarešM,RothJ(60min)

9 Strana:7 AULA MAGNA Štvrtok ÚVODDOPROBLEMATIKYCMP Predsedníctvo:BrozmanM,ŠkoloudíkD Aktuálnísituacevléčběaprevenci cerebrovaskulárníchnemocívčeskérepublice (10+5min) ŠkoloudíkD Olomouc Aktuálnasituáciavliečbeaprevencii cerebrovaskulárnychochorenínaslovensku. Návrhynovejlogistikyaúpravametodických pokynov(10+5min) BrozmanM(zasekciupreCVOSNeS) Nitra Prestávka AKÚTNALIEČBAISCHEMICKEJCMPnBLOK2 Predsedníctvo:BrozmanM,VoškoMR Stačíupacientaindikovanéhoktrombolýze natívnectmozgu?áno(10+5min) BrozmanM Nitra Stačíupacientaindikovanéhoktrombolýze natívnectmozgu?nie(10+5min) NosáľV Martin Bezpečnost,účinnostIVTupacientůsiCMP starších80let(10+5min) HerzigR Olomouc DoorntonneedletimevIktovémcentruON Kladno(10+5min) ŠrámekM,RůžičkováT Kladno Léčbaakutníhouzávěrumozkovétepny samoexpandibilnímstentemsolitaire(10+5 min) ŠaňákD,VeverkaT,KocherM,KrálM,Černá M,BuřvalS,ŠkoloudíkD,DorňákT,HerzigR, KaňovskýP Olomouc Rádiologickonklinickýmismatchpacientov liečenýchtrombektómiou faktory ovplyvňujúceoutcome(10+5min) VoškoMR Linz Prestávka SatelitnésympóziumspoločnostiBoehringer Ingelheim Revolúciavmanažmenteprevencie kardioembolickýchcmp Predsedníctvo:KurčaE,TurčániP TurčániP:Epidemiológiakardioembolickej CMPaaktuálneodporúčaniaprevencie GdovinováZ:Dabigatranetexilát vedúca pozíciavantikoagulačnejrevolúcii BrozmanM:Prelomvprevenciianaše skúsenosti Obed SEKUNDÁRNAPREVENCIACMPnBLOK3 Predsedníctvo:GdovinováZ,TomekA Vprevenciiktuupacientůsfibrilacísínímají býtpoužíványpříméinhibitorytrombinua faktoruxa Áno(10+5min) VoškoMR Linz Vprevenciiktuupacientůsfibrilacísínímají býtpoužíványpříméinhibitorytrombinua faktoruxa Nie(10+5min) TomekA Praha

10 Strana:8 Výskytrecentníchinfarktůmozkuupacientů poceaacs(10+5min) HurtíkováE,KulihaM,RoubecM,ŠkoloudíkD, HerzigR,GoldírováA,JonsztaT,CzernýD, KrajčaJ,ProcházkaV,HrbáčT,OtáhalD, LangováK Ostrava Účinnáantikoagulačnáliečbaupacientovs fibrilácioupredsiení(10+5min) KothajJ,KanátD,DonáthV,OkapecS BanskáBystrica SekundárnaprevenciaiCMPupacientovsFP (10+5min) GdovinováZ,HaňV,LeškoN,BrodňanskáS Košice Chromatografickéstanoveníminimální plazmatickékoncentracedabigatranu(10+5 min) TomekA,MaťoškaV,ŠarbochováI,PtáčekP, MacekJ,KlímaJ Praha Prestávka MinisympóziumspoločnostiPfizer 1. RudolfUhliar:Statínyvliečbe aterosklerózy kométaalebostálica? 2. ZuzanaGdovinová:Statínyvsekundárnej prevenciincmp čosmedoteraz nevedeli? Prestávka RIZIKOVÉFAKTORYCMPANEUROREHABILITÁCIAn BLOK5 Predsedníctvo:ŠiarnikP,LippertovánGrünerováM Syndrómspánkovéhoapnoeakardioembolické ložiskovéischémiemozgunpilotnáštúdia(10+ 5min) ŠiarnikP,ČarnickáZ,KrížováL,WágnerováH, KlobučníkováK,KollárB,SýkoraM,TurčániP Bratislava Variabilitasrdcovejfrekvencieupacientovs CI,ICHSaAH.Existujúdiferencie?(10+5min) GombošováZ,BartkoD,DrobnáE,DanihelL, FabčinJ,FilipI,ValachM Ružomberok Aterosklerotickézmenykarotickéhoriečiska rizikovýfaktorlimprissa(10+5min) WágnerováH,ŠiarnikP,KlobučnikováK, ŠkultétynSzárazováA,MucskaI,TurčániP Bratislava DoesitArriveNewErainUnderstandingthe MechanismsofAtherosclerosis?From CholesteroltoSpecificVascularInflammatory MarkerLPnPLA2(10+5min) BartkoD,BlažíčekP,ČomborI,RusnákF, GombošováZ,DanihelL,FabčinJ,KodajJ, ZeleňákK,KurčaE,NosáľV Ružomberok,Bratislava,Martin VýznamvitamínuDavitamínuK2nielenpri vznikuosteoporózy,aleajaterosklerózyajej komplikácií(10+5min) BlažíčekP,BartkoD Bratislava,Ružomberok Neurorehabilitacepomozkovémrtvici(10+5 min) LippertovánGrünerováM Bonn

11 Strana:9 AULA MAGNA Piatok INTRACEREBRÁLNEHEMORAGIEnBLOK6 Predsedníctvo:ZeleňákK,VaverkaM Endovaskulárnaliečbaintrakraniálnych aneuryziem stateoftheart(15+5min) ZeleňákK,DeRiggoJ,KurčaE,KantorováE, ZeleňákováJ Martin Časnáchirurgickáléčbaspontánního intracerebrálníhokrvácení výsledky prospektivnístudie(15+5min) VaverkaM,KrahulíkD,HrabálekL Olomouc ICHskórevpraxi našezkušenosti(7+3min) ŠarbochováI,TomekA,MagerováH,Chudomel O Praha Duretovokrvácení,etiologie,klinika, diagnostika,léčba(7+3min) PotičnýS,KrejčíT Ostrava Aneuryzmatickámalformáciav.Galeni prvé endovaskulárneošetrenienaslovensku (7+3min) ZeleňákK,NosáľS,ĽuptákováA,KurčaE, ZeleňákováJ,DeRiggoJ Martin Rizikovéfaktoryaperiprocedurálne komplikácieendovaskulárnejliečby intrakraniálnychaneuryziem(7+3min) KolarovszkiB,RichterováR,BenčoM,DeRiggo J,ZeleňákK Martin Periferníaneurysmatamozečkovýchtepen: chirurgickáléčbaapřehledliteratury (7+3min) VaverkaM,KrahulíkD Olomouc Prestávka SatelitnésympóziumspoločnostiBayer 1. Prof.MUDr.RóbertHatala,CSc. Nové antikoagulanciáupacientovsfp. 2. Prof.MUDr.PeterTurčáni,PhD. Antikoagulačnáliečbavneurológiiso zameranímnasekundárnuprevenciu,t.j. kedyaakozačaťliečbupocmptak ischemickejakoajhemoragickej. 3. MUDr.ĽubicaProcházková,CSc. Dopady liečbyinterferónmibetanaočakávanú dĺžkuživotapacientovsosm:výsledky21 ročnejltfštúdie Obed AKTUÁLNETRENDYVNEUROSONOLÓGII(XII. NEUROSONOLOGICKÉDNI)nBLOK1 Predsedníctvo:ŠkoloudíkD,NosáľV SrovnáníTCSautomatickéhoamanuálního měřeníechogenitysubstantianigra(10+5 min) ŠkoloudíkD,JelínkováM,BlahutaJ,SoukupT, LangováK Olomouc SníženírizikavznikuCMPběhemCEAaCS pomocísonotrombolýzy(10+5min) KulihaM,ŠkoloudíkD,RoubecM,HurtíkováE, GoldírováA,HerzigR,JonsztaT,CzernýD, KrajčaJ,ProcházkaV,HrbáčT,OtáhalD Ostrava Diagnostikapredklinickýchštádiíaterosklerózy aplanačnoutonometriouauzmeranímintimon mediálnejhrúbky(10+5min) DanihelL,BartkoD,BlažičekP,GombošováZ, BubelkováL,FabčinJ,ČomborI,KubalaJ Ružomberok

12 Novémožnostisledovaniaglobálneho cerebrálnehocirkulačnéhočasuajehozmien pomocouultrazvuku(10+5min) NosáľV,SivákŠ,DluháJ,MichalikJ,KurčaE Martin Clotbuster alternatívnaakútnaliečba proximálnychcievnychuzáverov(10+5min) VoškoMR(zaClotbusterSteeringCommitee) Linz Prestávka SatelitnésympóziumspoločnostiPfizer Radikulárnysyndrómaneuropatickábolesť Prof.MUDr.PeterTurčáni,PhD. Vnímame správneradikulárnysyndróm? Prof.MUDr.ZuzanaGdovinová,CSc. Vieme prepacientaurobiťviac? MUDr.DenisRichter,PhD. Súagonisti alfa2deltapodjednotnycankanálovrovnaké? Prestávka AKÚTNAISCHEMICKÁCMPnBLOK4 Predsedníctvo:HerzigR,VirágováM Okluzemozkovétepnymábýtléčena kombinovanýmintravenóznímnintraarteriálním přístupem(10+3min) HerzigR Olomouc Absolutníarelatitivníkontraindikace systémovétrombolýzy(10+3min) ŠkoloudíkD Olomouc Epidemiologiecévníchmozkovýchpříhod včeskérepublice(10+3min) KalitaZ Brno NegativitaDWIváženiamagnetickejrezonancie uakútnehomozgovéhoinfarktu (10+3min) VirágováM,ViszlayováD,KročkováK,HajašG, BrozmanM Nitra Prediktorysymptomatickéhointracerebrálního krváceníposystémovétrombolýze ischemickéhoiktu(10+3min) VáclavíkD,KadlecováP,BarM,MikulíkR Brno Akutníokluzebazilárnítepny(10+3min) DorňákT,HerzigR,ŠkoloudíkD,ŠaňákD, VeverkaT,KrálM,BártkováA,RoubecM, KulihaM,HeřmanM,KocherM Olomouc VyšetřenítroponinunTupacientůsakutníiCMP (10+3min) KrálM,ŠkoloudíkD,ŠaňákD,HutyraM, VeverkaT,BártkováA,DorňákT,KunčarováA, HerzigR,TáborskýM,KaňovskýP Olomouc POSTEROVÁSEKCIA Predsedníctvo:BartkoD IVT u pacienta s ischemickým iktem po implantacielektroddbs FrancD,NevrlýM,ŠaňákD,VeverkaT,Krahulík D,OtrubaP,KaňovskýP Olomouc Trombózamozgovýchvénasplavov(CVST). Timárová G, Andrisová J, Dudášová K, Lisá I, KucharM,PakosováE Bratislava Hladina CgA v likvoru u pacientů v časných fázíchpn KaiserováM,PřikrylováVranováH,,StejskalD, MenšíkováK,KaňovskýP Prostějov Parametryvstupníchdatproanalýzumetodou DCM SlavíčekT,MiklM,JanJ Brno Strana:10

13 Môžu zápalové markery z likvoru pomôcť v diagnostikovaníroztrúsenejsklerózy? MatejčíkováZ,PřikrylováVranováH,Sládková V,DolákováJ,KlosováJ,MarešJ,KaňovskýP Olomouc Hodnocení algické percepce a její centrální modulaceuroztroušenésklerózy Hnojčíková M, Vlčková E, Okáčová I, Praksová P,BuršováŠ,BednaříkJ Brno ZměnyaktivacemotorickékůrypoléčběBTXu nemocnýchsrs KlosováJ,HluštíkP,HokP,SládkováV,Mareš J,OtrubaP,KaňovskýP Olomouc Extrakraniálněmetastazujícímeningeomy KrejčíT,PotičnýS,HrbáčT,LipinaR,,Večeřa Z,DvořáčkováJ,PalečekT Ostrava Spinocerebelární ataxie typu 8,12, 17 a dentatorubronpallidoluysianskáatrofie Mušová Z, Sedláček Z, Mazanec R, Klempíř J, Roth J, Plevová P, Vyhnálek M, Kopečková M, ApltováL,KřepelováA,ZumrováA Praha Vliv demografických proměnných na výkon v Montrealskémkognitivnímtestu Bezdíček O, Nikolai T, Štěpánková H, PanenkováE,MichalecJ,HarsaP,KopečekM, RůžičkaE Praha Internrater reliabilita Škály Bradenové u pacientůsneurologickýmonemocněním MandysováP,PechováJ,EhlerE,Frydrychová K Pardubice Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinálnístenózy:pilotnístudie KopáčikR,MičánkováAdamováB,Hnojčíková M,VlčkováE Brno Karotickýstumpsyndróm kazuistika Mako M, Krastev G, Beňová Ľ, Zajičková I, MakováV Trnava NašezkušenostisléčbouSAKakomplikací ZákravskáH,ChutnýR Ostrava Analýza variability zrakových evokovaných potenciálů pacientů se zánětem zrakového nervu ChutnáM,KremláčekJ,KubaM,LangrováJ, SzanyiJ,KubováZ Praha Zmeny retiny a zrakových funkcií u demyelinizačnýchochorenícns LehkáV,KremláčekJ,TalábR HradecKrálové KorelacehnTau,pnTau,betanamyloidu,14n3n3a PARn2uCreutzfeldtovynJakobovynemoci RohanZ,SmětákováM,NovákováJ,MatějR Praha Efekt analgetické infuzní terapie u pacientů s lumboischiadickýmsyndrome ZákopčanováSrovnalováH,BarM,Doleželová H,ČernýD Ostrava Dropped head při koincidenci Parkinsonovy nemociamyasteniagravis Brabcová L, Horáček O, Kolářová M, Roth J, BrožováH Beroun,Praha Inzulárníepilepsie kazuistika WeissV,MařákR,KaňovskýP Olomouc Rassmusenova encefalitída vs.rassmusenov syndróm? TóthJ,BeňováĽ,KrastevG Trnava Test hodin a odlišení přirozeného stárnutí od patologickéhokognitivníhopoklesu MarkováH,LiterákováE,ŠiffelováK,NikolaiT, VyhnálekM,HortJ Praha,Brno EEG signál v průběhu mentální rotace u adolescentůsiq>13 ŠtěpánováK,VavrečkaM,LhotskáL Praha Strana:11

14 Strana:12 AULA MAGNA Sobota KOGNITÍVNANEUROLÓGIA BLOK2 Predsedníctvo:RektorováI,VališM Novinkyvneuropatologickéklasifikaci Alzheimerovynemociafrontotemporálních lobárníchdegenerací.(17+3min) RohanZ,MatějR,KoukolíkF,RusinaR Praha GerstmannůvnSträusslerůvnScheinkerův syndromvčr obraz4případů(17+3min) RektorováI,RusinaR,MatějčkováM,MatějR Brno,Praha FamiliárneformyAlzheimerovejchorobyaich klinickáprezentácia(17+3min) ŠutovskýS,RolkováG,ChandogaJ,NovákM, TurčániP Bratislava Demencenvideokazuistiky(17+3min) VališM,MasopustJ HradecKrálové Prestávka KOGNITÍVNANEUROLÓGIA BLOK3 Predsedníctvo:RektorováI,ŠutovskýS Úskalídiagnostikyaléčbydemencíustarších institucionalizovanýchsenior(15+3min) HudečekD,SheardováK,UrbanováM, MarciniakR Brno Vlivfyziologickéhostárnutínaprostorovou orientaci(15+3min) GažováI,HynčicováE,MokrišováI,LaczóJ, HortJ Praha,Brno Neuropsychologickádiagnostikamírné kognitivníporuchy:jakpoznámekognitivní deficit?(15+3min) NikolaiT,LiterákováE,MarkováH,HortJ, VyhnálekM Praha,Brno Efektivníneuropsychologickévyšetření mozečkovéhokognitivněnafektivního syndrome (15+3min) BolcekováE,RusinaR,FialaJ,KukalJ,Kulišťák P Praha Sledováníefektukognitivnírehabilitaceu pacientůpocévnímozkovépříhodě(15+3 min) NiliusP,RessnerP,BeránkováD,,KrulováP, HoluschováL,BarM Ostrava,Olomouc

15 Strana:13 Divadlo Štúdio Štvrtok ZJAZDKLINICKEJNEUROFYZIOLÓGIE BLOK1 Predsedníctvo:KukumbergP,RektorI Hudbavmozku(12+3min) RektorI Brno Hudbaamozognpoznatkyaosoh(12+3min) KukumbergP,ŠtenclovἠBratislava Ľudskévedomieacelkováanestézia(12+3 min) SániováB,DrobnýM Martin Poodhalenétajemstvífenoménudéjàvu(12+ 3min) BrázdilM,MarečekR,UrbánekT,KašpárekT, MiklM,RektorI,ZemanA Brno Změnanavigačníchstrategiíběhemorientace vprostoru(12+3min) VavrečkaM,LhotskáL Praha UplatněníSTSběhempercepcedopravněn bezpečnostníkampaněurůznýchtypůřidičů (12+3min) ZelinkováJ,MarečekR,MiklM,UrbánekT, PeterkováL,BrázdilM Brno Prestávka ZJAZDKLINICKEJNEUROFYZIOLÓGIE BLOK2 Predsedníctvo:ŠtětkářováI,EhlerE Brindleyhotechnikasakrálnejdeaferentáciea neurostimuláciepotransverzálnejléziimiechy (12+3min) BenčoM,DoleželJ,DeRiggoJ,ŠvihraJ, VertfeinováD,ŠutovskýJ,OpšenákR, KolarovszkiB,SrnkováK,ĽuptákJ,Richterová R Martin,Brno Dysfunkceperiferníhonervovéhosystémuu multisystémovéatrofie:neurofyziologické nálezy(12+3min) ŠtětkářováI,MajerováV,RothJ,RůžičkaE Praha Nervusulnarisvoblastilokteuzdravýchosob (12+3min) EhlerE,RidzoňP,UrbanP,MazanecR Pardubice,Praha Sympatickákožníodpověďuperifernía centrálníautonomnídysfunkce(12+3min) VlčkováE,OkáčováI,HnojčíkováM,Praksová P,BenešováY,BednaříkJ Brno Elektrofyziologickévyšetrenievdiagnostike fekálnejinkontinencie(12+3min) GrofikM,AdamikM,TurčanováKoprušáková M,JaníkJ,KurčaE Martin Neobvyklésituacevintraoperačnímonitoraci (12+3min) OstrýS,StejskalL Praha Obed

16 Strana: HEREDITÁRNENEUROMUSKULÁRNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:KučeraP,VoháňkaS Familiárnaamyloidnápolyneuropatian aktuálnetrendyvdiagnostikealiečbe(15+5 min) ŠpalekP,ChandogaJ,CibulčíkF,SkladanýĽ Bratislava,BanskáBystrica Pletencovásvalovádystrofiezpůsobená mutacígenuproanoctamin5(lgmd2l) (10+3min) VoháňkaS,FajkusováL,StehlíkováK Brno NovémožnostigenetickéhopotvrzeníCMTn mutacevgenufbln5(10+3min) HaberlováJ,BrožkováD,LaššuthováP, LisoňováJ,KrůtováM,SeemanP Praha Fabryhochoroba:neurologicképríznaky, úlohaneurológavjejdiagnostike(15+5min) KučeraP,NovýM Bratislava AdultnáformaPompehochorobyndiagnostika aliečbavsr(15+5min) ŠpalekP,ChandogaJ,HlavatáA Bratislava Prestávka BLOKVERTIGO Predsedníctvo:JeřábekJ,ŠalingM Algoritmydiagnostikyaléčbyzávratí(20+5 min) JeřábekJ Praha Problematikavertigaainstabilitypostojau staršíchľudí(12+3min) ŠalingM,KuchárikM Bratislava Současnémetodyselektivníhovyšetření otolitovéfunkce(12+3min) ČernýR,JeřábekJ Praha Rehabilitaceelektrotaktilnístimulacíjazyka ovlivňujeposturálnítřesumozečkovéataxie (12+3min) ČakrtO,ČernýR,JeřábekJ Praha (Blokprednášokpodporenýedukačným grantomspoločnostiabbott) Prestávka DEn9nMENTIA BLOKSEKCIEKOGNITÍVNEJ NEUROLÓGIEČNS Predsedníctvo:RektorováI,RusinaR Sekcekognitivníneurologieajejíaktivity(7 min) RusinaR Praha Európskyproject BiomarkersinAlzheimer's andparkinson'sdisease aúčasťsr(7min) ŽilkaN Bratislava Kurz Kognitivníporuchyademence a zapojeníčrdoprojektubiomarkadp(7min) RektorováI Brno PreklinickéštádiáAlzheimerovejchoroby významdiagnostiky(20+3min) ŠutovskýS Bratislava Zobrazováníudemencí praktickéaspekty(20 +3min) RusinaR,KellerJ Praha Extrapyramidovéprojevyfrontotemporální lobárnídegenerace(20+3min) RektorováI Brno

17 Strana:15 Divadlo Štúdio Piatok ZJAZDKLINICKEJNEUROFYZIOLÓGIE BLOK3 Predsedníctvo:HluštíkP,KremláčekJ Hodnoceníhabituaceprostřednictvím zrakovýchevokovanýchpotenciálůvetřech minutách(12+3min) BednářM,KremláčekJ HradecKrálové Limitacekonceptuzrakové mismatch negativity (12+3min) KremláčekJ,KubaM,KubováZ,LangrováJ, SzanyiJ,VítF,ChutnáM HradecKrálové Mechanismykontrolypohybuaodhadučasuu cervikálnídystonie(12+3min) BarešM,HusárováI,FilipP Brno Modulacecerebrálníchsenzomotorických okruhůpřiléčběcervikálnídystonie botulotoxinem(12+3min) HluštíkP,NevrlýM,OtrubaP,OpavskýR,Hok P,TüdösZ,KaňovskýP Olomouc RolepravéhoDLPFCvřešenítestuTOL:rTMS studieupn(12+3min) ZákopčanováSrovnalováH,RektorováI, MarečekR,KubíkováR Brno HodnoceníefekturTMSnaparaklinické aspektyřečipacientůsipd(12+3min) EliášováI,MekyskaJ,KošťálováM,SmékalZ, RektorováI Brno Prestávka ZJAZDKLINICKEJNEUROFYZIOLÓGIE BLOK4 Predsedníctvo:JežekP,SivákŠ VplyvEEGbiofeedbackunavôľovéa mimovoľnépohyby(12+3min) ŽiakováE,BartkoD,KlobuckáS Bratislava,Ružomberok AutomatizovanáanalýzadlouhodobýchEEG záznamů(12+3min) GerlaV,DjordjevicRadisavljevicV,MacašM, LhotskáL,KrajčaV Praha Tvorbadoménovéontologiepropopis EEG/ERPexperiment(12+3min) JežekP Plzeň FunctionalMagneticResonanceImagingasa preoperativediagnosemethod(12+3min) SoluchP,MarchelA,KunertP,NowakA, ProkopienkoM,OrzechowskiM Warsaw ProtónováMRspektroskopiaľahkého mozgovéhoporaneniaajejklinickýkorelát (12+3min) SivákŠ,BittšanskýM,GrossmannJ,NosáľV, KantorováE,DluháJ,DobrotaD,PoláčekH, KurčaE Martin Porovnánímetoddynamickéhokauzálního modelováníagrangerovakauzálního modelování(12+3min) GajdošM,MiklM,HavlíčekM Brno,Maastricht Obed

18 Strana: SATELITNÉSYMPÓZIUMSPOLOČNOSTIUCB MNOHOASPEKTŮPARKINSONOVYNEMOCI Předsedající:prof.MUDr.MartinBareš,Ph.D. Přednášející: doc.mudr.petervalkovič,ph.d.:motorické symptomyupnndiagnostikaaléčba doc.mudr.irenarektorová,ph.d.:nonn motorickésymptomyupnndiagnostikaa léčba Prestávka BLOKEPILEPSIA Predsedníctvo:DonáthV,MarusičP Antiepileptickáliečba odštúdiíkuklinickej praxi(12+3min) DonáthV BanskáBystrica Juvenilnámyoklonickáepilepsianstály problémvspektrenekontrolovanýchepilepsií (12+3min) TimárováG,PristašováE,PakosováE Bratislava Retigabinvliečbeparciálnychepileptických záchvatov(12+3min) LipovskýĽ Bratislava Rozpoznáníemocíasociálníkogniceu pacientůstemporálníepilepsií(12+3min) MarusičP,AmlerováJ,CavannaEA,BradáčO, JavůrkováA Praha Skúsenostisnovýmiantiepileptikami(12+3 min) MehešováS Bratislava Vlivlacosamidunakost(12+3min) ŠimkoJ,HubenáS,KremláčekJ HradecKrálové (Blokprednášokpodporenýedukačným grantomspoločnostiglaxosmithkline) Prestávka AUTOIMUNITNÉNEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA BLOK2 Predsedníctvo:BednaříkJ,ŠpalekP PrvníúdajezregistrupřípadůGuillainovan Barréovasyndromu(10+3min) ŠkorňaM,BednaříkJ,SuchýM,PátáM,Ehler E,HaberlováJ,JunkerováJ,MazanecR,Ridzoň P,StrmiskováL,VávraA Brno,Ostrava,Pardubice,Praha,Hradec Králové Našeskúsenostisdiagnostikoualiečbou multifokálnejmotorickejneuropatie(13+3 min) ŠpalekP,KurčaE,VyletelkaJ,HajašG,Cibulčík F,KučeraP Bratislava,Martin,Žilina,Nitra Thymektomieupacientůsmyastheniagravis. Longitudinálnístudie,pilotnídata (13+3min) JakubíkováM,PiťhaJ,TýblováM,NovákováI Praha Myasténiagravis,gravidita,puerpérium, tranzitórnaneonatálnamyasténia aarthrogryposiscongenita(13+3min) SoskováM,BenetinJ,SitárováK,OtrubováV, PisoňováK,OrosM,UrminskáI,MartinkaI, ŠpalekP Bratislava POEMSsyndrom kazuistika(10+3min) OkáčováI,MičánkováB,,AdamZ,PourL, KeřkovskýM,SkutilováS,VoháňkaS,Bednařík J,HnojčíkováM Brno Senzitívneneuronopatie,literárnyprehľada kazuistiky(13+3min) HajašG Nitra

19 Strana:17 Divadlo Štúdio Sobota NEUROMUSKULÁRNEOCHORENIA VARIA BLOK3 Predsedníctvo:BenetinJ,MinksE Polyneuropatieasociovanás prediabetem/časnýmdiabetemmellitem2. typu(15+5min) BednaříkJ,DivišováŠ,VlčkováE,Hnojčíková M,NěmecM,DušekL Brno Patogenetickáliečbadiabetickej polyneuropatie(15+5min) LisýĽ Bratislava Efektkyselinyalfalipoovejnasenzitívne symptómypridiabetickejpolyneuropatii (10+3min) BenetinJ,LietavaJ,HoreckýP Bratislava Rhabdomyolýzapriliečbestatínmi klinickýa EMGobraz(10+3min) DrobnýM,OdalošI,SkerenováM,PullmannR Martin Srovnánídotazníkunaneuropatiinervus ulnarisvloktisneurografií(10+3min) MinksE,PochmonováJ,DoležalováI, HusárováI,KonečnýL,KopíčkováM,BarešM Brno Výhodyoperáciesyndrómukarpálnehotunela metódoudvochminiincízií(10+3min) CigaňákJ,GajdošE,MihálA,MagdinD, CigaňákT Prievidza,Bojnice Prestávka ZJAZDKLINICKEJNEUROFYZIOLÓGIE BLOK5 Predsedníctvo:BrázdilM,KučeraP EEGRegressorBuildernnástrojproEEG/fMRI analyze(12+3min) LabounekR,JanJ,LamošM,MarečekR Brno PorovnánímetodproanalýzuEEGnfMRIdats využitímoznačenýchvýbojů(12+3min) MiklM,MarečekR,BrázdilM Brno Potlačenígradientníchartefaktůu simultánníhofmri/eeg(12+3min) LamošM,JanJ Brno Vlivfiltracefyziologickýchartefaktůna výsledkyanalýzdatfmri(12+3min) BartoňM,MiklM,MarečekR Brno KorelacevýkonufrekvenčníchpásemEEG signálusboldsignálem(12+3min) MarečekR,MiklM,BartoňM,BrázdilM Brno SimulacefMRIdatjakonástrojkporovnánía validacimetod(12+3min) MiklM,BartoňM,MarečekR,GajdošM Brno

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

VIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

VIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce SEKCIA PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA SNS Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,

More information

VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU

VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU SEKCIA PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA SNS Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,

More information

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky VIII. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou Spoločný kongres slovenských a českých sestier, rehabilitačných pracovníkov a chirurgov Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky

More information

Getting to the Olomouc Region Authority building GUIDE

Getting to the Olomouc Region Authority building GUIDE Getting to the Olomouc Region Authority building GUIDE Address: Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc, Czech Republic Name of the Olomouc Region Authority in Czech is Krajský úřad Olomouckého kraje GPS position:

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information

Station Time Station Time Station Time Station Time Station Time Station Time Station Time

Station Time Station Time Station Time Station Time Station Time Station Time Station Time Daily 06:40, 08:40, 10:40, 13:40, 15:40 Brno, AN u hotelu Grand Daily 08:30, 08:50, 10:30, 10:50, 12:30, 12:50, 15:30, 16:50, 17:30, 18:50 Olomouc Daily 09:55, 11:55, 13:55, 17:55, 19:55 Daily 06:40, 08:40,

More information

COMPANY PROFILE. ATOMEX Prague, October 26, 2011. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. www.kpria.cz strana 1

COMPANY PROFILE. ATOMEX Prague, October 26, 2011. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. www.kpria.cz strana 1 COMPANY PROFILE ATOMEX Prague, October 26, 2011 KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. www.kpria.cz strana 1 Design and turn key deliveries of projects for: power and nuclear power industries chemical and petrochemical

More information

Panattoni Park Prague Airport II

Panattoni Park Prague Airport II Panattoni Park Prague Airport II Germany (distance 157 km, duration 2 hrs) Karlovy Vary (distance 107 km, duration 75 mins) Prague ring road (distance 25 km, duration 34 mins) Václav Havel Airport Prague

More information

The Czech Republic - The current waste landscape and investment opportunities in the EfW market

The Czech Republic - The current waste landscape and investment opportunities in the EfW market The Czech Republic - The current waste landscape and investment opportunities in the EfW market Prepared by Petr Ruzicka, Sector Development Specialist for Energy and Environment Outline Introducing CzechInvest

More information

Visual Communication. rental. government business universities schools culture hotels resident v i s u a l c o m m u n i c a t i o n

Visual Communication. rental. government business universities schools culture hotels resident v i s u a l c o m m u n i c a t i o n Visual Communication rental government business universities schools culture hotels resident v i s u a l c o m m u n i c a t i o n OUR MISSION We design, implement, and lease such systems that allow sharing

More information

1st ChemLog Conference Prague, June 24, 2009

1st ChemLog Conference Prague, June 24, 2009 1st ChemLog Conference Prague, June 24, 2009 Challenges and Threats for Chemical Logistics in CEE Dipl.Ing. Rodan Šenekl Commercial Director Member of the Board of Directors 1 Top 10 railway freight operators

More information

CHOREA, ATAXIA AND OTHER DYSKINESIAS

CHOREA, ATAXIA AND OTHER DYSKINESIAS Palacký University in Olomouc The Czech Movement Disorder Society INTERNATIONAL SYMPOSIUM CHOREA, ATAXIA AND OTHER DYSKINESIAS II. INFORMATION PALACKÝ UNIVERSITY ARTS CENTRE OLOMOUC, CZECH REPUBLIC November

More information

Company Profile. Berlin. Warszawa POLAND. Praha. CZECH REPUBLIC Ostrava. Brno. SLOVAKIA Bratislava. Wien AUSTRIA. Budapest HUNGARY SLOVENIA.

Company Profile. Berlin. Warszawa POLAND. Praha. CZECH REPUBLIC Ostrava. Brno. SLOVAKIA Bratislava. Wien AUSTRIA. Budapest HUNGARY SLOVENIA. GTS Central Europe Company Profile LITHUANA Moskva Minsk RUSSIA Berlin Warszawa BELARUS GERMANY POLAND Frankfurt Praha CZECH REPUBLIC Ostrava Kiev AUSTRIA Brno Wien SLOVAKIA Bratislava Budapest HUNGARY

More information

CEE Corporate & Investment Banking CEE CIB

CEE Corporate & Investment Banking CEE CIB CEE Corporate & Investment Banking CEE CIB Vienna, October 2011 CEE CIB - THE FOOTPRINT UniCredit in CEE Our Franchisee CEE CIB - Snapshot Country Market position Baltics Russia TOP 10 TOP 10 CEE CIB Czech.

More information

How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions

How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions AmCham October 14, 2015 Contents Czech residential market in European context Prague and other cities Asking price

More information

ICF Dragon Boat Club Crew World Championships. Račice 2015 Czech Republic. bulletin #1

ICF Dragon Boat Club Crew World Championships. Račice 2015 Czech Republic. bulletin #1 ICF Dragon Boat Club Crew World Championships Račice 2015 Czech Republic bulletin #1 1 GREETINGS Dear Sport Friends, The Czech Canoe Union together with National Olympic Centre of Water Sports is pleased

More information

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program Slovenská spoločnosť chirurgie ruky II. Ortopedicko-traumatologická klinika, UN, Bratislava OZ HIPPOKRATES X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY 2. 3. 10. 2014, Tále Vedecký program Vážené dámy, vážení páni!

More information

. heating. gas. water. utilities. bathrooms. Company Profile. www.ptacek.cz

. heating. gas. water. utilities. bathrooms. Company Profile. www.ptacek.cz . heating. gas. water. utilities. bathrooms Company Profile www.ptacek.cz Contents Introduction 3 Wholesale 4 Retail network 6 Membership in organization, certificates 7 Concept 8 Utilities 10 Plumber

More information

Single Fiber Lines in CESNET Backbone

Single Fiber Lines in CESNET Backbone Single Fiber Lines in CESNET Backbone KAREL SLAVICEK Masaryk University in Brno Institute of Computer Science Botanicka 68a, 60200 Brno Czech Republic karel@ics.muni.cz VACLAV NOVAK CESNET Zikova 4, 160

More information

Oberbank. Partner to industry and medium-sized businesses Partner to discerning personal banking customers

Oberbank. Partner to industry and medium-sized businesses Partner to discerning personal banking customers Oberbank Partner to industry and medium-sized businesses Partner to discerning personal banking customers 1 Two success factors 1. Tradition and independence 2. Regional- and universal banking principle

More information

INVESTOR OF THE YEAR 2012 BUSINESS PROPERTY OF THE YEAR 2012

INVESTOR OF THE YEAR 2012 BUSINESS PROPERTY OF THE YEAR 2012 INVESTOR OF THE YEAR 2012 BUSINESS PROPERTY OF THE YEAR 2012 WINNERS INVESTOR OF THE YEAR 2012 MANUFACTURING CATEGORY 1 st place Automotive Lighting s.r.o. Vysočina region Automotive Lighting, a manufacturer

More information

P3 LIBEREC WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 7,400 M 2 BTS OPPORTUNITIES

P3 LIBEREC WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 7,400 M 2 BTS OPPORTUNITIES P3 LIBEREC WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 7,400 M 2 BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE D8 ÚŽICE PRAHA R10 P3 TURNOV P3 MLADÁ

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

Panattoni D5 Hořovice Park

Panattoni D5 Hořovice Park Panattoni D5 Hořovice Park Germany 125 125 km km Germany Pilsen 45 45 km km Pilsen MUBEA SPOL s.r.o CERAMIC SERVICES s.r.o WIEGEL SMURFIT CAPPA CZECH s.r.o MURAMATO MANUFACTURING EUROPE s.r.o. SCHWARZMULLER

More information

Content. Division FRS CR Professionals and Voluntaries IRS. Education establishments in the CR Premises, facilities Tuition Competences

Content. Division FRS CR Professionals and Voluntaries IRS. Education establishments in the CR Premises, facilities Tuition Competences Content 1) Czech Republic General description 2) FRS CR Division FRS CR Professionals and Voluntaries IRS 3) Training and education Education establishments in the CR Premises, facilities Tuition Competences

More information

Conference Paper Selected Types of Infrastructure in the Czech Republic: A Regional Perspective

Conference Paper Selected Types of Infrastructure in the Czech Republic: A Regional Perspective econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suchacek,

More information

DYSTONIA AND DYSTONIC SYNDROMES

DYSTONIA AND DYSTONIC SYNDROMES Palacký University in Olomouc The Czech Movement Disorder Society INTERNATIONAL SYMPOSIUM DYSTONIA AND DYSTONIC SYNDROMES PROGRAMME ABSTRACTS PALACKÝ UNIVERSITY ARTS CENTRE, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC December

More information

2015/2016-os tanévben Erasmus-pályázaton megpályázható egyetemek Master, intézetek szerinti bontásban

2015/2016-os tanévben Erasmus-pályázaton megpályázható egyetemek Master, intézetek szerinti bontásban 2015/2016-os tanévben Erasmus-pályázaton megpályázható egyetemek Master, intézetek szerinti bontásban Oktatás/tanárképzés (0110) PL POZNAN01 Anglisztika (0230) Filozófia (0223) Arabisztika (0230) Arabisztika

More information

TRANSFORMERS SERVICE ELEKTRICKÉ STROJE REFERENCES 2008-2013. ESB Elektrické stroje, a.s. Member of International BEZ Group

TRANSFORMERS SERVICE ELEKTRICKÉ STROJE REFERENCES 2008-2013. ESB Elektrické stroje, a.s. Member of International BEZ Group ELEKTRICKÉ STROJE TRANSFORMERS SERVICE REFERENCES 2008-2013 ESB Elektrické stroje, a.s. Member of International BEZ Group 2008 SE, a.s., ELNA Vojany, Transformers maintenance, BGT 60 MVA ČEZ Distribution

More information

Goodman Zdiby Logistics Centre

Goodman Zdiby Logistics Centre Goodman Zdiby Logistics Centre SNAPSHOT + 78,000 SQM FOR DEVELOPMENT HOT SPOT The Goodman Zdiby Logistics Centre is an ideal development opportunity for any business whether it is require a tailor-made

More information

P3 HRADEC KRÁLOVÉ WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 4,600 M 2 BTS OPPORTUNITIES

P3 HRADEC KRÁLOVÉ WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 4,600 M 2 BTS OPPORTUNITIES P3 HRADEC KRÁLOVÉ WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 4,600 M 2 BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE R10 ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 P3

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Operating Concept and System Design of a Transrapid Maglev Line and a High-Speed Railway in the pan-european Corridor IV

Operating Concept and System Design of a Transrapid Maglev Line and a High-Speed Railway in the pan-european Corridor IV Operating Concept and System Design of a Transrapid Maglev Line and a High-Speed Railway in the pan-european Corridor IV A. Stephan & E. Fritz IFB Institut für Bahntechnik GmbH, Niederlassung, Germany

More information

INFORMATION ABOUT BUSINESS BACKGROUND LIKE NECESSARY CONDITION OF THE EFFECTIVE AFTERCARE POLICIES

INFORMATION ABOUT BUSINESS BACKGROUND LIKE NECESSARY CONDITION OF THE EFFECTIVE AFTERCARE POLICIES INFORMATION ABOUT BUSINESS BACKGROUND LIKE NECESSARY CONDITION OF THE EFFECTIVE AFTERCARE POLICIES Jan Stejskal, Miloš Charbuský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 1. Introduction The investment

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the

More information

1/5. PTV Decree. A 64 / 45-48 /2010 ACQUISITION DISCOUNTS, SporoTiket Česko, introduction

1/5. PTV Decree. A 64 / 45-48 /2010 ACQUISITION DISCOUNTS, SporoTiket Česko, introduction 1/5 PTV Decree A 64 / 45-48 /2010 ACQUISITION DISCOUNTS, SporoTiket Česko, introduction Decree 182 / 63 / 45 48 / 2010 In accordance with Article 11 of the ČD Tariff for Inland Transport of Passengers

More information

Neurológia II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES PRE PRAX ABSTRAKTY

Neurológia II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES PRE PRAX ABSTRAKTY Neurológia PRE PRAX S1 2009 www.solen.sk ISSN 1337-4451 Ročník 10. ABSTRAKTY II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou x. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach sekcie pre neuromuskulárne

More information

EASTERN EUROPEAN INVESTOR TOUR

EASTERN EUROPEAN INVESTOR TOUR EASTERN EUROPEAN INVESTOR TOUR Brno, Czech Republic 21.03.2007 AGENDA 1. Czech Macroeconomic Figures 2. Škoda Auto - Basic Information 3. Škoda Auto - Results 2006 Czech Macroeconomic Figures CZECH REPUBLIC

More information

Education in Aerial Remote Sensing for Archaeology

Education in Aerial Remote Sensing for Archaeology ISSN 2040-526X Education in Aerial Remote Sensing for Archaeology Edited by Dave Cowley & Rog Palmer Collected papers and report of the AARG/EAC Working Party on Aerial Archaeology Occasional Publication

More information

Projekty Inženýring Konzultace

Projekty Inženýring Konzultace Projekty Inženýring Konzultace Company profile Design, engineering and consultancy company specializing in complex solutions in the area of transport infrastructures, particularly railways, roads and motorways

More information

ELECTRIC BUS DEVELOPMENT in the Czech Republic and Slovakia. Jan SPOUSTA, CDV (Transport Research Centre CZ) jan.spousta@cdv.cz

ELECTRIC BUS DEVELOPMENT in the Czech Republic and Slovakia. Jan SPOUSTA, CDV (Transport Research Centre CZ) jan.spousta@cdv.cz ELECTRIC BUS DEVELOPMENT in the Czech Republic and Slovakia Jan SPOUSTA, CDV (Transport Research Centre CZ) jan.spousta@cdv.cz TROLLEY EU Project Final Conference, Szeged, January 2013 ELECTRIC BUS DEVELOPMENT

More information

EPP DE-EPPKA2-CBHE-JP

EPP DE-EPPKA2-CBHE-JP Programme: Erasmus+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Action: Capacity Building in Higher Education Action Type: Joint Projects Call for Proposals: EAC-A04-2014

More information

29. slovenský a český neurologický zjazd 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres

29. slovenský a český neurologický zjazd 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres Slovenská neurologická spoločnosť SLS Česká neurologická společnost ČLS JEP Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS Cerebrovaskulární sekce ČNS Lekárska fakulta UPJŠ Košice Univerzitná nemocnica L.

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Josef Bulíček 1

INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Josef Bulíček 1 INTERCHANGING POINTS IN PUBLIC PASSENGER MASS TRANSPORT PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Josef Bulíček 1 Summary: The paper is focused on meaning of interchanging points in the public

More information

Czech Members of the European Parliament

Czech Members of the European Parliament Czech Members of the European Parliament 2009 Guide BUDAPEST VILNIUS PRAGUE BRATISLAVA WARSAW BUCHAREST SOFIA KIEV The 2009 European Elections in the Czech Republic By Václav Nekvapil and Jan Hladík.The

More information

REFERENCES NOARK Electric Europe. 08 April 2014

REFERENCES NOARK Electric Europe. 08 April 2014 REFERENCES NOARK Electric Europe 08 April 2014 RESIDENTIAL BUILDING OSIEDLE POLONICA Location: Gdansk, POLAND Products used: Complete circuit breakers with consumer units PNS 24W 2 RESIDENTIAL BUILDING

More information

Customer/Country Subject Scope of Supply Number of Pieces/ Dimensions/ Material/ Pressure/ Temperature UNIPROGRAM s.r.o. Praha Czech Republic

Customer/Country Subject Scope of Supply Number of Pieces/ Dimensions/ Material/ Pressure/ Temperature UNIPROGRAM s.r.o. Praha Czech Republic WASTE HEAT BOILERS REFERENCES Project 12/2001 08/2002 UNIPROGRAM s.r.o. Praha 1st stage of ammonia Detail design documentation, equipment delivery D 1560 x H 8000 11.8 MPa, 540 C 7/2004 9/2004 EXCON Steel

More information

Umiędzynarodowienie Nauki

Umiędzynarodowienie Nauki 0 Umiędzynarodowienie Nauki Krzysztof Szymański Tomasz Psonka 16 październik 2015 1 Współpraca międzynarodowa 2 Co mówią wskaźniki 3 Co mówią wskaźniki cd. 4 5 Activity Index vs. FWCI Agricultural and

More information

Internal environment of a bakery and its analysis

Internal environment of a bakery and its analysis Internal environment of a bakery and its analysis Vnitřní prostředí pekařské firmy a jeho analýza H. CHLÁDKOVÁ Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic Abstract: The Delta Group

More information

Role of Agriculture in Strategic Planning of Regional Development in Regions of the Czech Republic

Role of Agriculture in Strategic Planning of Regional Development in Regions of the Czech Republic Role of Agriculture in Strategic Planning of Regional Development in Regions of the Czech Republic PAVEL GREBENÍČEK Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, 760 01

More information

VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS

VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS Soňa Bocková, Jana Marečková Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc, CZECH REPUBLIC

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

YONEX CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2013

YONEX CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2013 YONEX CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2013 THE INTERNATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS OF THE CZECH REPUBLIC, PART OF THE BADMINTON EUROPE JUNIOR CIRCUIT 2013/2014 ORLOVÁ-LUTYNĚ, 14 TH NOVEMBER 17 TH NOVEMBER

More information

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA From general education to key competences Mária Smreková & Eva Jahelková The 1 st Independent High School in Bratislava,

More information

Outreach particle and nuclear physics

Outreach particle and nuclear physics Outreach particle and nuclear physics Presentation for RECFA Restricted European Committee for Future Accelerators Vladimír Wagner Nuclear Physics Institute of CAS Řež, Faculty of Nuclear Sciences and

More information

Education 1994 1999, title Mgr., Faculty of Arts, Charles University in Prague, major: history, minor: Slovak studies 1990 1994, Gymnázium Dačice

Education 1994 1999, title Mgr., Faculty of Arts, Charles University in Prague, major: history, minor: Slovak studies 1990 1994, Gymnázium Dačice doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. curriculum vitae Born: April 13 th 1976 in Třebíč Married: wife Mgr. Lucie Stehlíková, Ph.D., 5 children Interests: photography, theater, cinema, literature/poetry, sports/football

More information

Deutsche Telekom GLOBAL BANDWIDTH RESEARCH SERVICE DEUTSCHE TELEKOM

Deutsche Telekom GLOBAL BANDWIDTH RESEARCH SERVICE DEUTSCHE TELEKOM Deutsche Telekom International Carrier Sales and Solutions Friedrich-Ebert-Allee 71-77 Bonn 53113 Germany Tel. +49 228 1811 3311 Fax +49 215 5300 3809 http://www.telekom-icss.com CONTACTS Miles McWilliams,

More information

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření znalosti učiva

More information

IGNITION TEMPERATURE OF DUST LAYER AND DUST CLOUDS OF WOOD PELLETS. Jozef HORVÁTH, Karol BALOG

IGNITION TEMPERATURE OF DUST LAYER AND DUST CLOUDS OF WOOD PELLETS. Jozef HORVÁTH, Karol BALOG RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2013 Special Number IGNITION TEMPERATURE OF DUST LAYER AND DUST CLOUDS OF WOOD PELLETS

More information

The Utilization of Benchmarking for Strategic and Project Management of Municipalities in the Czech Republic

The Utilization of Benchmarking for Strategic and Project Management of Municipalities in the Czech Republic The Utilization of Benchmarking for Strategic and Project Management of Municipalities in the Czech Republic Michal Plaček Private College of Economic Studies in Znojmo Znojmo, 669 02, Czech Milan Půček

More information

RSL CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2014

RSL CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2014 RSL CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2014 THE INTERNATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS OF THE CZECH REPUBLIC, PART OF THE BADMINTON EUROPE JUNIOR CIRCUIT 2014/2015 TH TH ORLOVÁ-LUTYNĚ, 14 NOVEMBER 16 NOVEMBER

More information

CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2016

CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2016 CZECH JUNIOR INTERNATIONAL ORLOVÁ 2016 THE INTERNATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS OF THE CZECH REPUBLIC, JUNIOR INTERNATIONAL SERIES TOURNAMENT ORLOVÁ-LUTYNĚ, 18TH NOVEMBER 20TH NOVEMBER 2016 CZECH JUNIOR

More information

2015 CEF Transport Calls for Proposals COUNTRY FICHE. Czech Republic

2015 CEF Transport Calls for Proposals COUNTRY FICHE. Czech Republic Millions Millions Millions 2015 CEF Transport Calls for s COUNTRY FICHE Czech Republic Key facts and figures Evaluation results Eligible vs Recommended proposals by call 700 600 500 400 300 200 100 0 32

More information

ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012. [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012]

ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012. [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012] ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012 [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012] Kamila Turečková 1 1 Silesian University in Opava, School of Business Administration

More information

ERIK ŠILLE born 1978 in Rožňava, Czechoslovakia lives and works in Bratislava, Slovakia

ERIK ŠILLE born 1978 in Rožňava, Czechoslovakia lives and works in Bratislava, Slovakia ERIK ŠILLE born 1978 in Rožňava, Czechoslovakia lives and works in Bratislava, Slovakia EDUCATION 2006 2010, Academy of Fine Arts Bratislava, Department of Painting, assistant 2000 2006, Academy of Fine

More information

I N T E R N A T I O N A L S K A T I N G U N I O N

I N T E R N A T I O N A L S K A T I N G U N I O N I N T E R N A T I O N A L S K A T I N G U N I O N Announcement of International Single & Pair, Ice Dance and Synchronized Competitions /16 Update of Communication No. 1940 I. Figure S: Senior / J: Junior

More information

TRANSACTION RESEARCH TIME FOR VALUE ADDED OPPORTUNITIES ON CEE LOGISTIC MARKETS

TRANSACTION RESEARCH TIME FOR VALUE ADDED OPPORTUNITIES ON CEE LOGISTIC MARKETS TRANSACTION RESEARCH TIME FOR VALUE ADDED OPPORTUNITIES ON CEE LOGISTIC MARKETS TRANSACTION CONSULTING VALUATION PROPERTY MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT Contents RIDING THE WAVE A snapshot into the economy

More information

I N T E R N A T I O N A L S K A T I N G U N I O N

I N T E R N A T I O N A L S K A T I N G U N I O N I N T E R N A T I O N A L S K A T I N G U N I O N Announcement of International Single & Pair, Ice Dance and Synchronized Competitions /16 Update of Communication No. 1940 I. Figure S: Senior / J: Junior

More information

2nd Annual Conference of IT4Innovation

2nd Annual Conference of IT4Innovation 2nd Annual Conference of IT4Innovation VŠB - TU Ostrava martin.hajek@vsb.cz October 2013 Center for the Development of Transportation Systems RODOS (ROzvoj DOpravních Systémů, Traffic System Development):

More information

LIST OF MAIN REFERENCES

LIST OF MAIN REFERENCES complete projects LIST OF MAIN REFERENCES SR 7,2 kv ATYRAU chemical industry Kazakhstan SAFERING CTCC-F US-STEEL - engineering industry SR 7,2 kv Transpetrol oil pump station SR 7,2 kv VVaK Košice - water

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

COUNTRY ESSENTIALS CZECH REPUBLIC. The Coface Country Essentials offer a concise and clearly structured

COUNTRY ESSENTIALS CZECH REPUBLIC. The Coface Country Essentials offer a concise and clearly structured COUNTRY ESSENTIALS CZECH REPUBLIC Summer 2015 TABLE OF CONTENTS / 02 / 03 / 05 / 05 General Information Risk Assessment Foreign Trade Economic Key Data / 06 Insolvency / 08 / 09 Checklist for Business

More information

3Q 2015 ORBIS GROUP RESULTS

3Q 2015 ORBIS GROUP RESULTS 3Q 2015 ORBIS GROUP RESULTS Conference for equity market analysts and investors Sofitel Warsaw Victoria, 29 October 2015 3Q 2015 Key Highlights Operating results: 3Q 2015 Financial results Capex and new

More information

Vaskulárna medicína XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE. s medzinárodnou účasťou ABSTRAKTY. 31. marec 3. apríl 2011, Jasná. www.solen.

Vaskulárna medicína XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE. s medzinárodnou účasťou ABSTRAKTY. 31. marec 3. apríl 2011, Jasná. www.solen. Vaskulárna medicína S2 2011 www.solen.sk ISSN 1338-0214 ABSTRAKTY XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 31. marec 3. apríl 2011, Jasná Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie/slovak

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

QuickBooks POS Error Support Number QuickBooks POS Error Support Number

QuickBooks POS Error Support Number QuickBooks POS Error Support Number 18443070998 QuickBooks POS Error Support Number 18443070998 QuickBooks POS Error Support Number 18443070998 QuickBooks POS Error Support Number 18443070998 QuickBooks POS Error Support Number 18443070998

More information

Czech Republic. Contents

Czech Republic. Contents Contents Czech Republic The political and administrative organisation of the Czech Republic... 2 The Czech Republic s 14 regions... 2 The last national elections... 3-28 th and 29 th May 2010: Czech Parliamentary

More information

AIRBNB AS AN INCOME SUBSTITUTION IN SLOVAKIA

AIRBNB AS AN INCOME SUBSTITUTION IN SLOVAKIA AIRBNB AS AN INCOME SUBSTITUTION IN SLOVAKIA InGRID WINTER SCHOOL FROM UBER TO AMAZON MECHANICAL TURK: NONTRADITIONAL LABOUR MARKETS DRIVEN BY TECHNOLOGICAL ORGANISATIONAL CHANGE SILVIA HUDÁČKOVÁ Introduction

More information

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No. 1897. Martin IVAN * Alessandra GROSSO **

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No. 1897. Martin IVAN * Alessandra GROSSO ** Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series No. 1, 2012, vol. LVIII article No. 1897 Martin IVAN * Alessandra GROSSO ** DELIVERY RELIABILITY OPTIMALIZATION IN DISTRIBUTION

More information

Representative Agents Europe

Representative Agents Europe Representative Agents Europe Austria C/- Institut Ranke-Heinemann Universitaetsstrasse 11 1010 Vienna Austria Telephone: 43 1 406 0224 Facsimile: 43 1 406 3584 Email: info.vienna@idp.com Belgium C/- Australian

More information

CZECH REPUBLIC PART I

CZECH REPUBLIC PART I PART I Planning has a long history in the country as most towns and many villages have been planned since their origin in the 12th to 14th centuries. The first country wide planning and building legislation

More information

Public management education in Central Europe: how far did we progress - II? 1

Public management education in Central Europe: how far did we progress - II? 1 education in Central Europe: how far did we progress - II? 1 Authors: Juraj Nemec, Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia David Spacek, Masaryk University Brno, Czech Republic Patrycja Suwaj, WSAP

More information

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA Authors: Matej Beznák, Assoc. Prof. PhD., Martin Bajčičák,

More information

Measurement of the Tribology Characteristics in Sliding Joint

Measurement of the Tribology Characteristics in Sliding Joint American International Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 8; August 2012 Measurement of the Tribology Characteristics in Sliding Joint Ing. Eva Labašová, Ph.D. Slovak University of Technology

More information

Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic

Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic The 8 th INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONFERENCE CONGEO '09 NEW SPACES, IDENTITIES AND GEOGRAPHIES IN INTEGRATING

More information

Analysis of imaging methods studies for universities in Czech Republic, USA, Great Britain and Australia

Analysis of imaging methods studies for universities in Czech Republic, USA, Great Britain and Australia Analysis of imaging methods studies for universities in Czech Republic, USA, Great Britain and Australia Bartoňová, M University of South Bohemia, Ceske Budejovice, Czech republic bar.mi@seznam.cz Abstract

More information

Hallelujah Chorus. "Sing Hallelujah" G.F.Handel ( ) arranged by Martin Ward. Allegro. Allegro. Soprano. - le - lu - jah! Alto.

Hallelujah Chorus. Sing Hallelujah G.F.Handel ( ) arranged by Martin Ward. Allegro. Allegro. Soprano. - le - lu - jah! Alto. lujah Chorus "Sing lujah" 2009 G.F.Hel (16851759) arranged by Martin Ward Soprano Alto Tenor Bass Piano Algro lu lu lu lu Algro 5 lu lu lu lu jah. lu lu lu lu jah. lu lu lu lu jah. lu lu lu lu jah. 2 lujah

More information

Business Support Services Opportunities in Czech Regions

Business Support Services Opportunities in Czech Regions INVESTMENT OPPORTUNITIES Business Support Services Opportunities in Czech Regions PL Prague AT SK Contents 1 Have you considered locating your business outside Prague? 2 Brno 4 Ostrava 6 Pilsen 8 Hradec

More information

CZECHINVEST CzechInvest Services and the Investment Trends

CZECHINVEST CzechInvest Services and the Investment Trends CZECHINVEST CzechInvest Services and the Investment Trends Ondrej Koc Director for China and South Eastasia Operations Beijing, September 29 th 2014 CzechInvest CZECHINVEST Investment and Business Development

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

PHRASEBOOK & DICTIONARY

PHRASEBOOK & DICTIONARY Lonely Planet Publications Pty Ltd Central Europe PHRASEBOOK & DICTIONARY Acknowledgments Associate Publisher Mina Patria Managing Editor Bruce Evans Editors Kate Mathews, Mardi O Connor Series Designer

More information

Touching the Hearts of Czech and Slovak Youth

Touching the Hearts of Czech and Slovak Youth Touching the Hearts of Czech and Slovak Youth A Research Study of 2 nd and 3 rd Year Czech and Slovak Secondary School Students For Kfesfanská Akademie Mladých (KAM), Josiah Venture, and The Maclellan

More information

Catalogue of products and services doors walls windows AL facades frames www.hasil.cz WOOD STEEL ALUMINIUM

Catalogue of products and services doors walls windows AL facades frames www.hasil.cz WOOD STEEL ALUMINIUM Catalogue of products and services doors walls windows AL facades frames www.hasil.cz WOOD STEEL ALUMINIUM Content /page Content 2 About the company 3 Comprehensive offer of services 4 Materials 5 Products

More information

LIST OF REFERENCES of test and measuring stands produced in 1991-2014

LIST OF REFERENCES of test and measuring stands produced in 1991-2014 LIST OF REFERENCES of test and measuring stands produced in 1991-2014 1991 1. Automated test stand with eddy-current dynamometer V 125N for internal combustion engine testing (2 test stands) ČSAO Lučenec

More information

PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ. Čech, Viktor: text for the exhibition Melbourne street Crown-Ježura-Klokan-Pes-Emu-Voda-Přístav,

PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ. Čech, Viktor: text for the exhibition Melbourne street Crown-Ježura-Klokan-Pes-Emu-Voda-Přístav, PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ born 29. 5. 1980 in Olomouc, lives and works in Prague contact: Na Lysině 5, Prague 4, 147 00, CZ 0042 0776 353938, pavla@avu.cz www.pavlag.webzdarma.cz studies and Residencies: 1998-1999

More information