TEMSAN Hakkýnda About TEMSAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TEMSAN Hakkýnda About TEMSAN"

Transcription

1

2 TEMSAN Hakkýnda About TEMSAN TEMSAN, founded in 1972, has developed a gradually growing strategy since then, to be a global turnkey steel supplier serving for engineering, fabrication and erection of steel structures. TEMSAN is using advanced manufacturing technologies and integrated QA/QC systems in its activities. Steel buildings, wind towers, desalination tanks, architectural exposed steelwork, package drinking water supply units & waste water treatment systems are few to name within this wide range. Having started manufacturing in the second new facility in 2007, TEMSAN has not only increased the capacity to tons/month, but also has proven its will to take the lead in steel fabrication in its region yýlýnda kurulan TEMSAN o günden beri kontrollü büyüme stratejisi ile, çelik konstrüksiyon iþlerinin, mühendislik, imalat ve montaj konularýnda global bir oyuncu olmuþtur. TEMSAN ileri imalat teknolojileri kullanmakta ve faaliyetlerine QA/QC sistemleri entegre etmektedir. Çelik binalar, rüzgar kuleleri, deniz suyu filtre tanklarý, mimari çelik yapýlar, paket su arýtma sistemleri, geniþ üretim yelpazemizin sadece bir kýsmýdýr yýlýnda ikinci yeni fabrikasinda baþladýðý imalat ile sadece kapasitesini aylýk tona çýkarmakla kalmayýp,bölgesindeki çelik imalat konusundaki öncülüðünü de ispatlamýþtýr. Politikamiz tam müþteri memnuniyeti, en iyi kalite ve sýfýr kaza iþ güvenliðidir. DIN Class E Çelik Yapýlar Ýmalat ve Yeterlilik Belgesi Certificate for Execution and Constructor's Qualification of Steel Structures DIN EN ISO Metalik Malzemelerin Kaynaklý Ýmalatý için Kalite Sistem Belgesi Quality System Certificate for Welding of Metallic Materials Our policy is full customer satisfaction,best quality and zero accident safety. To achieve these, we are working under various certifications like; ISO 9001 and OHSAS 18001, DIN Class E, ISO , ASME U & S stamps. Bu amaçla ISO 9001, OHSAS 18001, DIN Class E, ISO ve ASME U ve S Stamp sertifikalarý alýnmýþtýr. OHSAS 18001:1999 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemi Belgesi Occupational Health and Safety Management System Certificate NEN EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Quality Management System Certificate Türk Yapýsal Çelik Derneði Kalite ve Teknik Yönetim Belgesi Turkish Constructional Steelwork Association (TUCSA) Quality and Technical Management Certificate ASME U-Stamp Basýnçlý Kap Ýmalat Yeterlilik Belgesi Certificate for Manufacture of Pressure Vessels ASME S-Stamp Güç Kazaný Ýmalat Yeterlilik Belgesi Certificate for Manufacture and Assembly of Power Boilers

3

4 Mimari Uygulamalar / Çelik Yapýlar Architectural Applications / Steel Buildings Chicago Sanat Enstitüsü, Uçan Halý Çatý Konstrüksiyonu, ABD Ýþveren: Permasteelisa GMBH - ALMANYA Yapým Yýlý: 2007 Chicago Sanat Enstitüsü Uçan Halý Çatý Konstrüksiyonunun imalatý. The Art Institute of Chicago Flying Carpet, USA Customer: Permasteelisa GMBH - GERMANY Construction Year: 2007 Fabrication of the Flying Carpet Roof Structure at The Art Institute of Chicago. Ýstinye Park Alýþveriþ Merkezi Ýstanbul, Türkiye Ýþveren: Orta Gayrimenkul Yatýrým Yönetimi A.Þ. Yapým Yýlý: 2007 Sinema Katý, Tonoz ve Rotunda çelik yapýlarýnýn tasarým, imalat ve montajý, Rotunda ve Ofis Çatýlarýnýn kaplamalarý. Mardan Palace (Ýstanbul Otel) Lara, Antalya, Türkiye Ýþveren: Zafer Taahhüt Ýnþaat Ve Ticaret A.Þ. Yapým Yýlý: 2007 Çelik kompozit döþeme, köprü ve çatý konstrüksiyonlarýnýn imalat ve montajý. Istinye Park Shopping Mall Istanbul, Turkey Customer: Orta Real Estate Investment Company Construction Year: 2007 Design, fabrication and erection of steel structures for Cinema Floors, Vault and Rotunda, cladding works for Rotunda and Office Roof. Mardan Palace (Istanbul Hotel) Lara, Antalya, Turkey Customer: Zafer Contracting Construction & Trading Co. ConstructionYear: 2007 Fabrication and erection of steel composite floors, bridges and roof structures.

5 Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadyumu, Ýstanbul, Türkiye Ýþveren: Fenerbahçe Spor Kulübü Yapým Yýlý: 2003 Membran çatý taþýyýcý çelik konstrüksiyonu, imalat ve montajý. 12 m yüksekliðinde ve 4 m eninde, 156 m ve 129 m tek açýklýklý tribün çatýlarý ana makaslarý,membran aský ve gerdirme sistemi, sismik sönümlemeli özel teflon yataklý elastomer mesnetler, sifonik sistem yaðmur suyu drenaj sistemi. Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey Customer: Fenerbahçe Sports Club Construction Year: 2003 Manufacturing and erection of membrane roof supporting steel structure. 12 m high and 4 m wide tribune roofs main trusses with 156 m and 129 m single spans, membrane fixing and tensioning system, special teflon bearing elastomeric anchorage system with seismic absorption, siphon type rain water drainage system. Katar Petrolleri Eðitim Þehri Kongre Merkezi, Doha, Katar Ýþveren: Baytur Ýnþaat Taahhüt A.Þ. Yapým Yýlý: ton çelik konstrüksiyonun detay mühendislik, imalat, nakliye ve montaj iþleri. Qatar Petroleum Education City Convention Center, Doha, Qatar Customer: Baytur Construction & Contracting Co. Construction Year: 2008 Detailed design, fabrication, transportation and erection of tons steel structures. Bilim ve Araþtýrma Merkezi, Connecticut, ABD Ýþveren: Permasteelisa GMBH - ALMANYA Yapým Yýlý: 2007 Bilim Merkezi binasý cephe taþýyýcý konstrüksiyonu imalatý. Science & Exploration Center, Connecticut, USA Customer: Permasteelisa GMBH - GERMANY Construction Year: 2007 Fabrication of steel structure for Science Center Building facades.

6 Hawler Uluslararasý Havalimaný, Erbil, Irak Ýþveren: Mak-Yol / Cengiz Ortak Giriþimi Yapým Yýlý: m kapalý alanda, Havaalaný Terminal Binasý, Kargo, Mülteci, Giriþ ve Güvenlik Binalarý, Otopark ve Gölgelik çelik konstrüksiyonlarýnýn imalat, nakliye ve montaj iþleri. Hawler International Airport Erbil, Iraq Customer: Mak-Yol / Cengiz JV Construction Year: 2007 Fabrication, transportation and erection of steel construction for Airport Terminal Building, Cargo, Refugee, Entrance & Security Buildings, Canopy & Carpark. ( sqm closed area) Mother Teresa Uluslararasý Havalimaný, Tiran, Arnavutluk Ýþveren: Trema Engineering - ARNAVUTLUK Yapým Yýlý: m kapalý alanda, Mother Theresa Uluslararasý Havalimaný Terminal Binasý çelik konstrüksiyonunun imalat, nakliye ve montaj iþleri. Mother Teresa International Airport, Tirana, Albania Customer: Trema Engineering - ALBANIA Construction Year: 2006 Fabrication, transportation and erection of steel construction of Mother Theresa International Airport Terminal Building. ( sqm closed area) TEMSAN A.Þ. Temelli Fabrikasý Ankara, Türkiye Ýþveren: TEMSAN A.Þ. Yapým Yýlý: m Fabrika ve Ofis Binalarý ile m Beton Stok Sahalarýnýn inþaat, çelik ve ince iþler dahil anahtar teslimi yapýmý. TEMSAN INC. Temelli Factory Ankara, Turkey Customer: TEMSAN A.Þ. Construction Year: 2008 Turn-key construction of new TEMSAN Factory in Temelli, Ankara ( sqm Factory and Office buildings, sqm concrete storage areas) Sabiha Gökçen Uluslararasý Havalimaný Terminal Binasý ve Viyadük Çelik Yapýsý, Ýstanbul, Türkiye Ýþveren: LÝMAK - GMR Adi Ortaklýðý Yapým Yýlý: 2008 Havalimaný terminal binasý ve viyadük çelik konstrüksiyon imalat ve montaj iþleri. Sabiha Gokcen International Airport Terminal Building and Viaduct Bridges, Istanbul, Turkey Customer: LÝMAK - GMR Joint Venture Construction Year: 2008 Fabrication and erection of steel structures for airport terminal buildings and viaduct bridges.

7 Lütfi Kýrdar Kültür Kongre Merkezi, Ýstanbul, Türkiye Ýþveren: Uktaþ Uluslararasý Kongre Tesisleri A.Þ. Yapým Yýlý: m² ek binanýn çelik tasarým, imalat ve montaj iþleri. Lutfi Kirdar Culture & Congress Center, Istanbul, Turkey Customer: Uktaþ International Congress Centre Inc. Construction Year: 2000 Design, fabrication and erection of sqm extention building. Toyota Fabrikasý Adapazarý, Türkiye Ýþveren: Toyota Yapým Yýlý: Pres Binasý ve Kanopisi, Lokal Parça Sundurma, Montaj Binasý, Blanking Hattý Binasý, X-Dock Kanopileri, Try Out Pit, Atýk Binasý, Sosyal Bina Renovasyonu. Kazý, hafriyat, betonarme, çelik konstrüksiyon, çatý ve cephe kaplamalarý; elektrik ve mekanik tesisat iþleri Anahtar Teslimi yapýmý. ( m2) Toyota Factory Adapazari, Turkey Customer: Toyota Motor Eng. & Manuf. Europe Construction Year: Turn-Key Construction of Press Shop and Canopy, Local Parts Canopy, Assembly Shop, Blanking Line Building, X-Dock Canopies, Try Out Pit, Waste Handling Building, Social Facilities Renovation; including all civil, structural and electro-mechanical Works. ( sqm) Koluman Mercedes Showroom ve Ýdari Binasý, Ýstanbul, Türkiye Ýþveren: Koluman Ýnþaat ve Mühendislik A.Þ. Yapým Yýlý: katlý m kompozit çelik binanýn çelik tasarým, imalat ve montajý. Koluman Mercedes Showroom & Admin. Building, Istanbul, Turkey Customer: Koluman Construction & Eng. Co. Construction Year: 2002 Design, fabrication and erection of 5 storey sqm composite steel building.

8 Polimer Boru Fabrikasý Türkmenistan Ýþveren: Erku Uluslararasý Müteahhitlik Hizmetleri Turizm ve Ýnþaat Ltd. Þti. Yapým Yýlý: m Fabrika, çelik konstrüksiyonu, Çatý ve Cephe kaplamalarý ile Kapýlarýn tasarým, imalat ve montajý. (PE, CTP, fitting Ýmalat binalarý, Depolar ve utility binalarý.) Polimer Pipe Factory Turkmenistan Customer: Erku Contracting Services Construction Tourism International Co. Ltd. Construction Year: 2005 Design, fabrication and erection of sqm Pipe Production Plant Including Steel Structures, cladding and roller doors. (PE, CTP, fitting production buildings,warehouses & utility buildings) Soðukhava Depolarý Türkmenistan Ýþveren: Erku Uluslararasý Müteahhitlik Hizmetleri Turizm ve Ýnþaat Ltd. Þti. Yapým Yýlý: 2004 Soðuk Hava Depolama Tesisleri çelik yapýlarýnýn tasarým, imalat ve montajý. Cold Storage Warehouses Turkmenistan Customer: Erku International Contracting Services Tourism and Construction Co. Ltd. Construction Year: 2004 Design, fabrication and erection of steel buildings of Cold Storage Facilities. Su Þiþeleme Fabrikasý Türkmenistan Ýþveren: Erku Uluslararasý Müteahhitlik Hizmetleri Turizm ve Ýnþaat Ltd. Þti. Yapým Yýlý: 2004 Türkmenistan Su Þiþeleme Tesisleri çelik yapýlarýnýn tasarým, imalat ve montajý. Water Bottling Factory Turkmenistan Customer: Erku International Contracting Services Tourism and Construction Co. Ltd. Construction Year: 2004 Design,fabrication and erection of steel buildings and cladding works of water bottling facilities. Un Fabrikalarý Lagos, Nijerya Ýþveren: NOM (UK) LTD - ÝNGÝLTERE / BARCAN A.Þ. - TÜRKÝYE Yapým Yýlý: Anahtar Teslimi, 500 ton/gün ve ton/gün kapasiteli un deðirmenlerinin bina, silo, çelik kaplama ve kapýlarýnýn tasarým, imalat ve montajý. Flour Mills Lagos, Nigeria Customer: NOM (UK) LTD - ENGLAND / BARCAN A.Þ. - TÜRKÝYE Construction Year: Design, fabrication and erection of steel structure, cladding, doors and storage silos of flour mills with capacities of 500 tons/day and tons/day.

9 Migros Merkez Deposu, Gebze, Türkiye Ýþveren: As Beton Ýnþaat Taahhüt San. Tic. A.Þ. Yapým Yýlý: m ' Deponun Anahtar Teslimi Yapýmý. (Çelik konstrüksiyon, çatý ve duvar kaplamalarý, 152 adet roll-up kapý, aydýnlatma, havalandýrma ve yangýn sistemi) Migros Central Warehouse, Gebze, Turkey Customer: As Beton Construction Contracting Ind. & Trading Co. Construction Year: 2001 Turnkey Construction of sqm Warehouse. (Steel construction, wall and roof claddings, 152 roll-up doors,lighting, ventilation and fire protection systems) Endüstriyel Ýmalat Industrial Fabrication Deniz Suyu Arýtma Tesisi Filtre Tanklarý, Umman KKK Helikopter Bakým Fabrikalarý, Ankara, Türkiye Ýþveren: NATO Yapým Yýlý: 1999 Motor test binalarýnýn, inþaat, elektrik ve mekanik iþleri dahil anahtar teslimi yapýmý. MOD Helicopter Maintenance Factories, Ankara, Turkey Customer: NATO Construction Year: 1999 Turnkey fabrication and erection of engine test buildings, including civil, electrical and mechanical works. Ýþveren: Degremont SA - FRANSA Yapým Yýlý: adet 4 m çapýnda, 15 m boyunda filtre tanklarý imalatý. Barka 2 Desalination Project Filter Tanks, Oman Customer: Degremont SA - FRANCE Construction Year: 2007 Fabrication of 39 units of 15 m long, 4 m diameter dual media filters.

10 Karachaganak Petrokimya Tesisleri, Kazakistan Ýþveren: Petrofac Ltd. - Sharjah, BAE Yapým Yýlý: 2008 Boru köprüleri ve pompa binalarý çelik yapýlarýnýn imalatý. Karachaganak Petrochemical Plants, Kazakhstan Customer: Petrofac International Ltd. - Sharjah, UAE Construction Year: 2008 Fabrication of steel structures for pipe racks and buildings. Gaz Türbinleri Hava Emiþ Filtreleri, Nijerya Ýþveren: AAF LTD - ÝNGÝLTERE Yapým Yýlý: 2006 Gaz Türbinleri Hava Emiþ Filtreleri, filtre þaseleri imalatý ve ithal filtre ekipmanlarýnýn montajý. Air Intake Filters for Gas Turbines, Nigeria Customer: AAF LTD - ENGLAND Construction Year: 2006 Gas Turbines Air-Suction System Filters, chassis fabrication and assembly of import filtering equipment. Tripoli Atýk Su Arýtma Tesisi Lübnan Ýþveren: Degremont SA - FRANSA Yapým Yýlý: adet ön çökeltme, 6 adet durulayýcý, 2 adet çamur koyulaþtýrma ve 2 adet çamur yüzdürme sisteminden oluþan atýk su arýtma tesisinin imalatý, nakliyesi ve montaj süpervizyonu. Tripoli Waste Water Treatment Plant, Lebanon Customer: Degremont SA - FRANCE Construction Year: 2006 Fabrication, transportation and erection supervision of waste water treatment plant, consisting of 4 primary settlings, 6 clarifiers, 2 primary sludge thickeners and 2 sludge floatators. Doðalgaz Santrallarý için Filtre Ýmalatý Ýþveren: AAF LTD - ÝNGÝLTERE Yapým Yýlý: 2008 Doðalgaz santralý hava emiþ filtre sistemi için hepa filtre, geçiþ panelleri yaðmur kanopileri. Airfilters for Gas Turbines Customer: AAF LTD - ENGLAND Construction Year: 2008 Gas Turbines Air-Suction System Filters, chassis fabrication and assembly of import filtering equipment.

11 Kurutma Fýrýnlarý Gebze, Türkiye Ýþveren: Areva T & D Enerji Endüstrisi A.Þ. Yapým Yýlý: adet kurutma fýrýný ve sýzdýrmaz kapýlarýnýn imalat ve montajý. Autoclave Gebze, Turkey Customer: Areva Trasmission & Distribution Co. Construction Year: 2006 Fabrication and erection of two autoclaves and sealed doors. Ýçme Suyu Arýtma Üniteleri Irak Ýþveren: Degremont SA - FRANSA Yapým Yýlý: Unicef / Sumitomo - Japonya için, 7 tk. 250 m3/h, 19 tk. 200 m3/h paket su arýtma üniteleri, detay mühendislik, imalat, borulama, elektrik ve mekanik montajlarý. Drinking Water Treatment Units, Iraq Customer: Degremont SA - FRANCE Construction Year: Detailed design, fabrication, piping, electrical and mechanical installation of 7 units 250 m3/h, 19 units 200 m3/h package water treatment units for Unicef / Sumitomo - Japan. Trafo Kazanlarý Ýþveren: Areva T & D Enerji Endüstrisi A.Þ. Yapým Yýlý: 2008 Trafo Kazanlarý imalatý. Transformer Oil Tanks Customer: Areva Trasmission & Distribution Co. Construction Year: 2008 Fabrication of oil tanks for transformers.

12 Kumlama, Kesme, Delme Hattý 1 (13m x 1.000mm x 450mm) Shot Blasting, Cutting And Drilling Line 1 CNC Alevli Kesim Tezgahý CNC Flame Cutting Machine Kumlama, Boyama, Kurutma Hattý Shot Blasting, Painting And Drying Line

13 Kaynaklý Profil Yapma Hattý Welded i-beam Manufacturing Line CNC Sac Delme Tezgahý CNC Plate Drilling Machine Sac Bükme Tezgahý Plate Rolling Machine Kolon-bom Kaynak Sistemi Column & Boom Welding System CNC Köþebent, Lama Kesme, Zýmba Ve Delme Tezgahý CNC Angle / Channel / Flat Bar Shear, Drill & Punching Machine Kumlama, Kesme, Delme Hattý 2 (16m x 1.250mm x 550mm) Shot Blasting, Cutting And Drilling Line 2

14 Diðer Referanslardan Örnekler Various Other References Bolu Emniyet Müdürlüðü Binasý, Bolu, Türkiye Bolu Police Department Building, Bolu, Turkey Tatilya Eðlence Merkezi, Ýstanbul, Türkiye Tatilya Entertainment Center, Istanbul, Turkey Ýstanbul Kültür ve Kongre Merkezi, Ýstanbul, Türkiye Istanbul Culture and Congress Center, Istanbul, Turkey Dýþbank Ankara Bölge Müdürlüðü, Ankara, Türkiye Dýþbank Ankara Regional Head Office, Ankara, Turkey Bayýndýr Hastanesi Binasý, Ýstanbul, Türkiye Bayýndýr Hospital Building, Istanbul, Turkey Turkcell Operasyon Merkezi, Gebze, Türkiye Turkcell Operation Center, Gebze, Turkey Çorum Çimento Fabrikasý, Çorum, Türkiye Çorum Cement Factory, Çorum, Turkey Esenyurt C.C. Enerji Santrali, Ýstanbul, Türkiye Esenyurt C.C. Power Plant, Ýstanbul, Turkey Elyssee Oteli, Antalya, Türkiye Hotel Elyssee, Antalya, Turkey Soya Hazýrlama ve Ekstraksiyon Tesisleri, Ýzmir, Türkiye Soy Preparation and Extraction Plant, Izmir, Turkey Afþin Elbistan Enerji Santrali, Kahramanmaraþ, Türkiye Afþin Elbistan Power Plant, Kahramanmaraþ, Turkey Yapý Kredi Bankasý Operasyon Merkezi, Gebze, Türkiye Yapý Kredi Bank Operation Center, Gebze, Turkey Korumalý Kapýlar Blast Doors Eminönü Otoparký Eminönü Carpark Uçak Hangarlarý Aircraft Hangars Antalya Dýþ Hatlar Terminali Antalya International Airport Uçak Sýðýnaklarý ve Kapýlarý Aircraft Shelters and Doors Göcek Marinasý Dalgakýraný Göcek Marina Breakwater

15

ABOUT US COMPANY PROFILE/ CORPORATE

ABOUT US COMPANY PROFILE/ CORPORATE ABOUT US Our company which has been running nearly for 50 years and consists experience and expertise together, started its business life in 1960 s. The company has developed continuously and by taking

More information

ACTIVITY REPORT - JUNE 2012

ACTIVITY REPORT - JUNE 2012 ACTIVITY REPORT - JUNE 2012 INDEX PROJECT INFORMATION ACTIVITIES MASTER WORK SCHEDULE STATISTICAL INFORMATION PHOTOGRAPHS QUALITY DOCUMENTATION PROJECT INFORMATION LOCATION PROJECT INFORMATION Land Area

More information

AAF Manufacturing Services. Leading the way in engineering excellence

AAF Manufacturing Services. Leading the way in engineering excellence AAF Manufacturing Services Leading the way in engineering excellence Contents Introduction Parts Manufacture Weld Assembly Surface Protection Mechanical & Electrical Final Assembly service agreements Introduction

More information

COMPANY PROFILE. PROKO CONSTRUCTION INDUSTRY LTD. Yenikent Mh. 2477.Sk. No:2/A D:1 T: +90 262 721 44 10 F: +90 262 721 44 11

COMPANY PROFILE. PROKO CONSTRUCTION INDUSTRY LTD. Yenikent Mh. 2477.Sk. No:2/A D:1 T: +90 262 721 44 10 F: +90 262 721 44 11 COMPANY PROFILE PROKO CONSTRUCTION INDUSTRY LTD. Yenikent Mh. 2477.Sk. No:2/A D:1 T: +90 262 721 44 10 41400, Gebze, KOCAELİ F: +90 262 721 44 11 www.prokoyapi.com info@prokoyapi.com CORPORATE Domestically

More information

Scope of EN 1090-1 Clarification Document

Scope of EN 1090-1 Clarification Document Scope of EN 1090-1 Clarification Document This document has been submitted to the European Commission as the UK view on the scope of EN 1090-1. After discussions, including with the European Technical

More information

THE BEST QUALITY STEEL STRUCTURES.

THE BEST QUALITY STEEL STRUCTURES. THE BEST QUALITY STEEL STRUCTURES THE COMPANY INSTAL BIALYSTOK S.A. is one of the largest construction and assembly companies in the North East Poland. It was established in 1974. The company is the part

More information

Pi Engineering Co., Inc. PI ENGINEERING CO., INC.

Pi Engineering Co., Inc. PI ENGINEERING CO., INC. PI ENGINEERING CO., INC. 1. INTRODUCTION 2. ABOUT US 3. QUALITY POLICY 4. ORGANIZATION CHART 5. COMPLETED PROJECTS 6. WORK COMPLETION CERTIFICATES 7. CERTIFICATES π 1. INTRODUCTION Pİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT

More information

trust trust smiling faces smiling faces qualty economy experience love love KALİTE SAYGININ İFADESİDİR... economytrust economy www.birliksan.com.

trust trust smiling faces smiling faces qualty economy experience love love KALİTE SAYGININ İFADESİDİR... economytrust economy www.birliksan.com. 1981 yılında kurulan BİRLİKSAN, Türkiye nin önde gelen MEKANİK, HİDROLİK SAC ve DEMİR KESME MAKASLARI üreticilerinden birisidir. Üretiminin %85 lik kısmını ihraç eden firmamız, bünyesindeki BİRLİKSAN DIŞ

More information

Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. COMPANY INTRODUCTION INFORMATIONS Tel: +90 212 728 8132 / +90 535 334 4912 / Fax: +90 212 728 8134 Web : www.obef.com.tr /E-mail: obef@obef.com.tr, Adres

More information

Anadolu Group Presentation. July 15, 2015

Anadolu Group Presentation. July 15, 2015 1 Anadolu Group Presentation July 15, 2015 Part of our lives with the strength it takes from its roots just like a sycamore tree 2 Vision: The Star that links Anatolia to the world and the world to Anatolia

More information

REFERENCE LIST - 2014 1 / 6. Manufacturing stainless steel ducts and supports for tissue machine

REFERENCE LIST - 2014 1 / 6. Manufacturing stainless steel ducts and supports for tissue machine 1 / 5 REFERENCE LIST - 2014 1 / 6 Valmet S.p.A. 2014 ( 2 months ) / Kocaeli TURKEY Manufacturing stainless steel ducts and supports for tissue machine AK-KİM Kimya San. ve Tic. A.Ş. 2014 ( 3 months ) /

More information

REFERENCE LIST - 2012 1 / 6. DEVA HOLDİNG A.Ş. ( 2 months ) - 2012 / TP Workshop. Modification of Pilot reactor and complete piping

REFERENCE LIST - 2012 1 / 6. DEVA HOLDİNG A.Ş. ( 2 months ) - 2012 / TP Workshop. Modification of Pilot reactor and complete piping 1 / 5 REFERENCE LIST - 2012 1 / 6 DEVA HOLDİNG A.Ş. ( 2 months ) - 2012 / TP Workshop Modification of Pilot reactor and complete piping ANDRITZ FLIESSBETT SYSTEME GmbH Germany ( 1.5 months ) - 2012 / TP

More information

Republic of Turkey Ministry of Economy, 2014 0

Republic of Turkey Ministry of Economy, 2014 0 Republic of Turkey Ministry of Economy, 2014 0 BUILDING MATERIALS Construction is one of the key sectors in Turkey, being one of the main drivers of private and public investments in Turkey. As a result

More information

:: SALES :: SERVICE :: CONTRACT EXECUTION :: REVAMP & REBUILD

:: SALES :: SERVICE :: CONTRACT EXECUTION :: REVAMP & REBUILD :: SALES :: SERVICE :: CONTRACT EXECUTION :: REVAMP & REBUILD The Pradman Profile Established in 1969 Total Manpower 108+ Focus Industries Steel, Structural Steel Infrastructure Transmission Tower Manufacturing,

More information

SBOX (SmartBox) ELECTRONIC WIRELESS INTELLIGENT MOBILE SHELVING & CONTROL SYSTEM SOME REFERENCES IN THE WORLD

SBOX (SmartBox) ELECTRONIC WIRELESS INTELLIGENT MOBILE SHELVING & CONTROL SYSTEM SOME REFERENCES IN THE WORLD NAZTEK STORAGE LTD. since 2005 PROFESSIONAL MANUFACTURER FOR THE INTELLIGENT MOBILE STORAGE SYSTEMS SBOX (SmartBox) ELECTRONIC WIRELESS INTELLIGENT MOBILE SHELVING & CONTROL SYSTEM SOME REFERENCES IN THE

More information

Anadolu Group Presentation. May 20, 2014

Anadolu Group Presentation. May 20, 2014 Anadolu Group Presentation May 20, 2014 1 Part of our lives with the strength it takes from its roots just like a sycamore tree 2 Vision: «The Star that links Anatolia to the world and the world to Anatolia»

More information

ORAY PREFABRICATED GSM SHELTER CONTAINERS TECHNICAL SPECIFICATIONS

ORAY PREFABRICATED GSM SHELTER CONTAINERS TECHNICAL SPECIFICATIONS GSM SHELTER CONTAINERS TECHNICAL SPECIFICATIONS ~GSM SHELTER CONTAINERS ARE PROCUDED ACCORDING TO THE DEMANDED SIZE.~ (W x L x H) Page1 GENERAL FEAUTURES Environmental Conditions : Maximum outdoor temperature

More information

QUALITY ENGINEERING & SERVICES W.L.L (A DIVISION OF QUALITY GROUP OF COMPANIES) ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY COMPANY PROFILE

QUALITY ENGINEERING & SERVICES W.L.L (A DIVISION OF QUALITY GROUP OF COMPANIES) ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY COMPANY PROFILE QUALITY ENGINEERING & SERVICES W.L.L (A DIVISION OF QUALITY GROUP OF COMPANIES) ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY COMPANY PROFILE FABRICATION, MACHINING, METAL CASTING, LOAD TESTING, SAND BLASTING & PAINTING,

More information

TARIFF CODE and updates standard

TARIFF CODE and updates standard TARIFF CODE and updates standard No HS CODE AHTN CODE PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT TYPE STANDARDS IDENTIFIED 7207 Semi finished products of iron or non alloy steel Containing by weight less than 0.25% of

More information

ENGINEERING DESIGN MANUFACTURING ENGINEERING DESIGN MANUFACTURING HYDRAULIC SYSTEMS

ENGINEERING DESIGN MANUFACTURING ENGINEERING DESIGN MANUFACTURING HYDRAULIC SYSTEMS ENGINEERING ENGINEERING HYDRAULIC SYSTEMS TS APPLICATIONS ABOUT HIDROSER HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING ABOUT HIDROSER Hidroser, as a certified Parker distributor supplies fluid power solutions for diverse

More information

:YELDA TURNA NATIONALITY :T.C DATE OF BIRTH :25.11.1975 POSITION :LEAD AUDITOR

:YELDA TURNA NATIONALITY :T.C DATE OF BIRTH :25.11.1975 POSITION :LEAD AUDITOR CV NAME :YELDA TURNA NATIONALITY :T.C DATE OF BIRTH :25.11.1975 POSITION :LEAD AUDITOR EDUCATION : Istanbul University Electronic Engineering, Anadolu University school of business administration (continue),

More information

ESER was established in 1968 under the name of Tekser Technical Services Inc. Following a change in its name in 1985, it has served its customers under the name of ESER Consulting Engineering Inc. ESER

More information

Oil & Gas-Steel Structures, Piping & Equipment Installations. Power, Instrumentation & Controls Installations. Industrial & Buildings Construction

Oil & Gas-Steel Structures, Piping & Equipment Installations. Power, Instrumentation & Controls Installations. Industrial & Buildings Construction Oil & Gas-Steel Structures, Piping & Equipment Installations Power, Instrumentation & Controls Installations Industrial & Buildings Construction Heavy and Coastal Marine Construction TARGET is a leading

More information

SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS IN TURKEY

SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS IN TURKEY SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS IN TURKEY Zübeyde Özlem Parlak Biçer* *Faculty of Architecture, Erciyes University, Turkey parlakoz@yahoo.com, parlako@erciyes.edu.tr ABSTRACT With the scientific and

More information

TURKMEN ENERGETIKA POST SHOW REPORT 12-13 SEPTEMBER 2015. Exhibition Palace Sergi Kosgi - Ashgabat / Turkmenistan

TURKMEN ENERGETIKA POST SHOW REPORT 12-13 SEPTEMBER 2015. Exhibition Palace Sergi Kosgi - Ashgabat / Turkmenistan TURKMEN ENERGETIKA 8 TH INTERNATIONAL ENERGY AND ELECTRICITY INDUSTRY EXHIBITION 12-13 SEPTEMBER 2015 Exhibition Palace Sergi Kosgi - Ashgabat / Turkmenistan ORGANISERS CO-ORGANISERS Turkmenistan Ministry

More information

Istanbul Anadolu Yakası OSB. Tem Yan Yol Cad. Gazi Bulvarı 1. Sok. No: 4

Istanbul Anadolu Yakası OSB. Tem Yan Yol Cad. Gazi Bulvarı 1. Sok. No: 4 Information AYDIN GROUP Tel : 0090-216 593 16 00 (Aydın Boru) Fax : 0090-216 593 16 10 Web : www.aydinboru.com Contact Mr. Erol GÜLER : erol@aydinboru.com Address : Istanbul Anadolu Yakası O.S.B. Tem Yanyol

More information

ModuSec. Secure and efficient IT room solutions. Turnkey Modular Construction Fast clean build to any size or shape

ModuSec. Secure and efficient IT room solutions. Turnkey Modular Construction Fast clean build to any size or shape ModuSec Secure and efficient IT room solutions Turnkey Modular Construction Fast clean build to any size or shape Room in room Standalone external build Transportable Modusec SR Options Modusec SR Options

More information

TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HORTUMLAR AGRICULTURAL HOSES

TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HORTUMLAR AGRICULTURAL HOSES 8 TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HORTUMLAR AGRICULTURAL HOSES Tarým sektöründe kullanýlan hortumlar yoðun olarak Tahýl gibi taneciklerin trasportu ile ilgilidir. Bu esnada kullanýlacak hortumlarýn aþýnmaya

More information

SERVING THE NATIONS LEADING COMPANIES

SERVING THE NATIONS LEADING COMPANIES SERVING THE NATIONS LEADING COMPANIES Amerada Hess BP Chemical BP Refining & Pipeline Citgo Petroleum Corporation Colonial Pipeline Conoco Phillips Pipeline Enbridge Energy Company, Inc. Equistar Chemical

More information

ATA Yazılım Ve Endüstriyel Tasarım Ticaret Limited Şirketi 2011 ANKARA Applications References

ATA Yazılım Ve Endüstriyel Tasarım Ticaret Limited Şirketi 2011 ANKARA Applications References ATA Yazılım Ve Endüstriyel Tasarım Ticaret Limited Şirketi 2011 ANKARA Applications References REFERENCES As ATA, you can find below some of our applications that take place in the activity topics. It

More information

İZMİR MÜHENDİSLİK 1.Chapter

İZMİR MÜHENDİSLİK 1.Chapter İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş. PARENT COMPANY AND SUBSIDIARIES 01.01.2014-31.12.2014 TERM COMBINED ANNUAL ACTIVITY REPORT 1. OBJECTIVE This annual activity report is prepared to provide thorough information regarding

More information

SERVICE CONTRACT EXECUTION REVAMP & REBUILD

SERVICE CONTRACT EXECUTION REVAMP & REBUILD :: :: :: :: SALES SERVICE CONTRACT EXECUTION REVAMP & REBUILD The Pradman Profile Established in 1969 Total Manpower 108+ Focus Industries Steel, Structural Steel Infrastructure Transmission Tower Manufacturing,

More information

Profiling press braking CNC MACHINING FABRICATION FINISHING

Profiling press braking CNC MACHINING FABRICATION FINISHING Profiling press braking CNC MACHINING FABRICATION FINISHING Profiling Bevel Capability up to 45 LASER cutting PLASMA cutting WATERJET cutting FLAME cutting 20m x 3.2m 25mm thick 25m x 5m 50mm thick 12m

More information

SUCCESS NEVER MEANS CHANCE

SUCCESS NEVER MEANS CHANCE ERAS CONSTRUCTION AND TRADE LTD.CO. SUCCESS NEVER MEANS CHANCE TEB KOBİ TV PRIVATE PRIZE WINNER Eras İnş. ve Tic. ltd. Şti. İnönü cad. Özel Apt. No:120/4 Kocaeli Türkiye. ABOUT ERAS CONS.AND TRADE LTD.

More information

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE İÇİNDEKİLER INDEX 6-7 MATKAP UÇLU VİDALAR SELF DRILLING SCREWS - Yıldız Havşa Başlı (YHBM) Flat Head With 6 Ribs. - Yıldız Silindir Başlı (YSBM) Pan Head - Pul Başlı (RYSBM)

More information

ABOUT CWB CERTIFICATION/ QUALIFICATION The work CWB does on behalf of our clients can be divided into five main categories:

ABOUT CWB CERTIFICATION/ QUALIFICATION The work CWB does on behalf of our clients can be divided into five main categories: CWB CERTIFICATION/ CWB CERTIFICATION/ QUALIFICATION QUALIFICATION SERVICES SERVICES CANADIAN WELDING CERTIFICATION AN OVERVIEW Canada, like many countries around the world, has specific rules and regulations

More information

Non-Destructive Testing

Non-Destructive Testing Non-Destructive Testing Bureau Veritas is one of the largest Testing, Inspection and Certification service providers in the world. First established in 1828, Bureau Veritas now spans the globe with a network

More information

SBS INDUSTRIES 24hrs. Worldwide support number

SBS INDUSTRIES 24hrs. Worldwide support number SBS INDUSTRIES 24hrs. Worldwide support number 1-954-767-0309 www.sbs-international Hot water storage tanks New boiler manufacturing Boiler repair The SBS Group is among the world s leading boiler repair

More information

OIL & GAS EQUIPMENT RENTAL SOLUTIONS. byrnerental.com

OIL & GAS EQUIPMENT RENTAL SOLUTIONS. byrnerental.com OIL & GAS EQUIPMENT RENTAL SOLUTIONS byrnerental.com BYRNE EQUIPMENT RENTAL Contents Page Byrne Equipment Rental 3 Who we are 4 Our Credentials 5 Our Products Turnkey Camp Solutions 6 Modular Buildings

More information

TSKB REIT Annual Report 2011 Presentation Page 24. TSKB REIT s Investment Portfolio. continuous income

TSKB REIT Annual Report 2011 Presentation Page 24. TSKB REIT s Investment Portfolio. continuous income TSKB REIT Annual Report 2011 Presentation Page 24 TSKB REIT s Investment Portfolio continuous income TSKB REIT s strategy is rooted in the principle of creating a portfolio of properties which will provide

More information

Aviation Hangars & Cargo Facilities

Aviation Hangars & Cargo Facilities Aviation Hangars & Cargo Facilities excellence in engineering BUILDING SYSTEMS Rubb hangars protect aircraft and assets with efficiency, durability and fire safety. With over 80 inches of snow, this winter

More information

The Visqueen VAPOUR control

The Visqueen VAPOUR control VAPOUR CONTROL LAYERS Visqueen VAPOUR BARRIERS Range suitable for all internal building conditions. Used within roof, wall and floor constructions. Reduces the likelihood of interstitial condensation.

More information

IFE Level 4 Certificate in Fire Science and Fire Safety (HL)

IFE Level 4 Certificate in Fire Science and Fire Safety (HL) IFE Level 4 Certificate in Fire Science and Fire Safety (HL) Unit 2: Fire Safety Unit Reference Number: D/505/5932 Introduction This unit focuses on the prevention and detection of fire in premises and

More information

Design education of industrialised building systems

Design education of industrialised building systems Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 51 ( 2012 ) 84 89 ARTSEDU 2012 Design education of industrialised building systems Semih Goksel Yildirim * * Assist.

More information

KLÝMA-HAVALANDIRMA VE KAYNAK DUMAN EMME SÝSTEMLERÝNE AÝT HORTUMLAR HOSES FOR A/C, VENTILATION, AND WELDING FUMES

KLÝMA-HAVALANDIRMA VE KAYNAK DUMAN EMME SÝSTEMLERÝNE AÝT HORTUMLAR HOSES FOR A/C, VENTILATION, AND WELDING FUMES 4 KLÝMA-HAVALANDIRMA VE KAYNAK DUMAN EMME SÝSTEMLERÝNE AÝT HORTUMLAR HOSES FOR A/C, VENTILATION, AND WELDING FUMES Bu sýnýftaki hortumlar konular itibarý ile geniþ bir alana yayýldýðýndan oldukça fazla

More information

SBS INDUSTRIES 24hrs. Worldwide support number 1-954-767-0309 www.sbs-international

SBS INDUSTRIES 24hrs. Worldwide support number 1-954-767-0309 www.sbs-international SBS INDUSTRIES 24hrs. Worldwide support number 1-954-767-0309 www.sbs-international Hot water storage tanks New boiler manufacturing Boiler repair The SBS Group is among the world s leading boiler repair

More information

Purpose Built Tools, Equipment, and Platforms Framework Contract

Purpose Built Tools, Equipment, and Platforms Framework Contract Purpose Built Tools, Equipment, and Platforms Framework Contract Call for Nomination 1. Background The ITER project is based in St Paul Lez Durance in the south of France. It has entered the construction

More information

Buildings Construction Procurement Strategy

Buildings Construction Procurement Strategy Buildings Construction Procurement Strategy Graham Strickleton Site, Buildings and Power supplies Procurement Manager JOURNEE DEDIEE AUX INDUSTRIELS ET AUX MEMBRES DU RESEAU A.P.I Disclaimer: these slides

More information

JUNE 2011 VIZYON TURIZM GIDA KUNDURA TEKSTIL SANAYII TICARET IMALAT ITHALAT VE IHRACAT LTD. STI.

JUNE 2011 VIZYON TURIZM GIDA KUNDURA TEKSTIL SANAYII TICARET IMALAT ITHALAT VE IHRACAT LTD. STI. JUNE 2011 VIZYON TURIZM GIDA KUNDURA TEKSTIL SANAYII TICARET IMALAT ITHALAT VE IHRACAT LTD. STI. MERKEZ EFENDI MAH. ASKERI FIRIN SOK. HAYDARBEY SAN. SIT. NO:35 ZEYTINBURNU Zip Code : 34150 District : DAVUTPASA

More information

MOBILMIX 120. Leica PaveSmart 3D 25/01/2012. Leica Geosystems AG 1 GOKER MOBILMIX 60 100 120

MOBILMIX 120. Leica PaveSmart 3D 25/01/2012. Leica Geosystems AG 1 GOKER MOBILMIX 60 100 120 GOKER MOBILMIX 60 100 120 GOKER MOBILMIX 60 100 120 KURULUM VIDELOLARINI www.goker.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Leica Geosystems AG 1 GOKER COMPANY CERTIFICATES OHSAS 18001 :2007 OCCUPATION HEALTH

More information

INDUSTRIAS G.E S.A. E n g ineering Solut i o n s

INDUSTRIAS G.E S.A. E n g ineering Solut i o n s INDUSTRIAS G.E S.A. E n g ineering Solut i o n s INDUSTRIAS G.E S.A. Heavy Fabrication Heavy Machining Equipment Rental Industrial Equipment Services Manpower Hire Consumable Supply Welcome to IGESA

More information

DENVER MODEL 30 X 30 SPECIFICATIONS

DENVER MODEL 30 X 30 SPECIFICATIONS DENVER MODEL 30 X 30 SPECIFICATIONS Dimensions: Roof Dimensions 30-0 x 30-0 (4) Columns (Center to Center) 25-6½ x 25-6½ Minimum Clearance 8-0 Roof Height @ Peak Dependent on Col. Ht. Hip Roof 4:12 pitch

More information

Depreciation Rate Chart as per Part "C" of Schedule II of The Companies Act 2013

Depreciation Rate Chart as per Part C of Schedule II of The Companies Act 2013 I Buildings [NESD] (a) Building (other than factory buildings) RCC Frame 60 Years 1.58% 4.87% Structure (b) Building (other than factory buildings) other than RCC Frame Structure (c) Factory buildings

More information

WORK SCOPE. Domains in which we work:

WORK SCOPE. Domains in which we work: WORK SCOPE Engineering consulting, technical office, assistance and supervision in industrial works. We specialize in structures, civil works and industrial equipment. Domains in which we work: Industrial

More information

Specialist Engineering Products and Services

Specialist Engineering Products and Services Specialist Engineering Products and Services Oil & Gas Defence Nuclear Renewable Energy Security Offshore Welcome to Renown Group Based in the North East of England, Renown Group is made up of engineering

More information

KONTEYNER ve ÇELÝK YAPILAR GRUBU CONTAINERS and STEEL STRUCTERS

KONTEYNER ve ÇELÝK YAPILAR GRUBU CONTAINERS and STEEL STRUCTERS KONTEYNERLER MONOBLOK - DEMONTE VE KATLI KONTEYNERLER OFÝS KONTEYNERLERÝ VE YAÞAM ÜNÝTELERÝ YEMEKHANE - YATAKHANE VE ÞANTÝYE KONTEYNERLERÝ YALITIMLI - YALITIMSIZ DEPOLAR, WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ BÝLEÞÝK SÝSTEM

More information

BAT PRACTICE AT OVACIK GOLD MINE G. ÖNAL

BAT PRACTICE AT OVACIK GOLD MINE G. ÖNAL BAT PRACTICE AT OVACIK GOLD MINE G. ÖNAL Istanbul Technical University Faculty of Mines Mineral Processing Engineering Dept. 34469 Istanbul-TURKEY E-mail onalg@itu.edu.tr 1. Introduction In this presentation,

More information

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1:2007

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1:2007 ERA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ A.Ş. ERA Fire Test Laboratory Accredited Body tified Body : AB-00-T : 2184 CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH EN 1501-1:2007 Sponsor Prepared by Product

More information

YOUR ONE STOP FABRICATION SOURCE

YOUR ONE STOP FABRICATION SOURCE YOUR ONE STOP FABRICATION SOURCE YOUR RELIABLE ONE STOP FABRICATION SOURCE! Our main fabrications facility is a modern full service metal fabrication shop committed to quality and customer service. We

More information

Turnaround and Maintenance Services

Turnaround and Maintenance Services Turnaround and Maintenance Services Reliably providing quality turnaround and maintenance services safely Matrix Safe a cultural mindset For us, safety is more than a core value. It s a way of life. We

More information

ADDITIONAL DISCLOSURES WITHIN THE FRAME OF CMB REGULATIONS

ADDITIONAL DISCLOSURES WITHIN THE FRAME OF CMB REGULATIONS ADDITIONAL DISCLOSURES WITHIN THE FRAME OF CMB REGULATIONS Of the additional disclosures which must be done pursuant to the Communiqué on the Principles to be complied with Joint Stock Companies being

More information

APEC CAPABILITIES PROJECT MANAGEMENT / SUPPORT

APEC CAPABILITIES PROJECT MANAGEMENT / SUPPORT PROJECT MANAGEMENT / SUPPORT Capital Cost Savings Construction Monitoring and Assistance In-Plant Production Assistance In-Plant Maintenance Assistance Procurement Assistance Project Cost Estimating o

More information

Mechanical Piping Instrumentation/Electrical & Controls Civil/Structural Fabrication & Machine

Mechanical Piping Instrumentation/Electrical & Controls Civil/Structural Fabrication & Machine Mechanical Piping Instrumentation/Electrical & Controls Civil/Structural Fabrication & Machine Hawk Installation and Construction, Inc. Hawk Installation and Construction, Inc. is a general contracting

More information

Mühendislik, Müşavirlik, Taahhüt İnşaat ve Sanayi Ltd. Şti.

Mühendislik, Müşavirlik, Taahhüt İnşaat ve Sanayi Ltd. Şti. REFERENCE LIST FABRICATION AND SITE INSTALLATION PAPER AND PULP INDUSTRY 1989-1990 SEKA ( Turkish Pulp and Paper Mills) DALAMAN Pulp and Paper Mill-MUGLA Modification and repair of 900 psig recovery boiler,

More information

Steel Industry in Turkey. Foreign Market Consulting Ltd. Sti Istanbul June 2014

Steel Industry in Turkey. Foreign Market Consulting Ltd. Sti Istanbul June 2014 Steel Industry in Turkey Foreign Market Consulting Ltd. Sti Istanbul June 2014 Contents A Supply Page 03 B Supply vs. Demand Page 05 C Foreign Trade Page 06 D Main Companies Page 07 E Market Outlook Page

More information

ENGINEERING & CONSULTANCY PRODUCTION & ASSEMBLY SERVICE & SITE APPLICATION

ENGINEERING & CONSULTANCY PRODUCTION & ASSEMBLY SERVICE & SITE APPLICATION a r t ne r f or s t CASTING TECHNOLOGY PROCESS ROLLING PROCESS ee ro c l oba l l y hy d r u p l ic lp a STEEL MAKING PROCESS PLANT REVAMPING AND NEW INSTALLATIONS ou rg es s REHEATING PROCESS Y www.completehydraulicsolutions.com

More information

Zambesi Mall Project 2009

Zambesi Mall Project 2009 Zambesi Mall Project 2009 A double-quick roofing solution What do you do when the developer of a shopping mall sees an opportunity for more revenue at a late stage in the project? The original plan was

More information

Advanced Systems & Equipment

Advanced Systems & Equipment Advanced Systems & Equipment Flotation Systems Utilising extensive experience gained from over 70 years of innovation, GKN Aerospace - Portsmouth is a leading supplier of inflatable recovery systems and

More information

PROJECT 32 OUR MISSION

PROJECT 32 OUR MISSION 2016 PROJECT 32 32 OUR MISSION We have established Tek Yapı benefiting from the knowledge and experience that we have obtained in the construction sector for years and developed the company with the support

More information

S Sistem Logistics Services Professional Warehouse Handling and RFS Services in Turkey. experience is in the details

S Sistem Logistics Services Professional Warehouse Handling and RFS Services in Turkey. experience is in the details S Sistem Logistics Services Professional Warehouse Handling and RFS Services in Turkey İSTANBUL Integrated Logistics Services High Class Know-How since 1977 Awarded for Best Warehouse Management in 2010

More information

CLASSIFICATION SYSTEM BY FIELD AND SUB-FIELD OF EXPERTISE SUPPLIERS REGISTRY OF GOODS AND SERVICES ENAP GROUP OF COMPANIES I. Suppliers are classified in three groups: Classification Equipments, materials

More information

Examples of cooperation to promote business activities between Japan and Arab countries

Examples of cooperation to promote business activities between Japan and Arab countries Examples of cooperation to promote business activities between Japan and Arab countries December 16, 2013 Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan On the occasion of 3 rd Japan-Arab Economic Forum,

More information

Construction & Fabrication

Construction & Fabrication Construction & Fabrication Providing industry leadership in maintenance, repair and new construction of Above Ground Storage Tanks and associated piping systems. We are proud to service the following industries:

More information

Commercial Opportunities Furniture, Fixtures and Equipment

Commercial Opportunities Furniture, Fixtures and Equipment Agenda Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Commercial Opportunities Furniture, Fixtures and Equipment Opportunities ICT Opportunities Maintenance and Facility Management Opportunities Operation and

More information

Ongoing PROJECTS. (Istanbul / Turkey) EMAAR SQUARE NORTH TOWER Hotel & Residence

Ongoing PROJECTS. (Istanbul / Turkey) EMAAR SQUARE NORTH TOWER Hotel & Residence PROJELER Ongoing PROJECTS Güncel Projeler / Ongoing Projects EMAAR SQUARE NORTH TOWER Hotel & Residence (Istanbul / Turkey) Toplam Alan (Total Area) : 105.000 m 2 Müteahhit (Employer) : EMAAR MEMORIAL

More information

WORLD CLASS SUPPLIER CLOSE TO ISTANBUL

WORLD CLASS SUPPLIER CLOSE TO ISTANBUL WORLD CLASS SUPPLIER CLOSE TO ISTANBUL When you type Turkey on Internet you arrive quickly to websites that emphasize the beauty of the country and all the holiday possibilities. With its slogan Turkey

More information

POST SHOW REPORT OIL AND GAS TURKMENISTAN EXHIBITION 17-19 NOVEMBER 2015. Türkmenistanyň nebiti we gazy-2015 atly 20-nji halkara sergisi

POST SHOW REPORT OIL AND GAS TURKMENISTAN EXHIBITION 17-19 NOVEMBER 2015. Türkmenistanyň nebiti we gazy-2015 atly 20-nji halkara sergisi OIL AND GAS TURKMENISTAN EXHIBITION Türkmenistanyň nebiti we gazy-2015 atly 20-nji halkara sergisi 17-19 NOVEMBER 2015 Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan ORGANISERS Ministry of Oil

More information

DECORATIVE. CIN has been manufacturing paints and varnishes for more than 90 years. Since 1995 it has been the Iberian market leader.

DECORATIVE. CIN has been manufacturing paints and varnishes for more than 90 years. Since 1995 it has been the Iberian market leader. 1 2 CIN DECORATIVE PROTECTIVE COATINGS INDUSTRIAL CIN has been manufacturing paints and varnishes for more than 90 years. Since 1995 it has been the Iberian market leader. CIN concentrates on three sectors

More information

GT Project Engineering

GT Project Engineering GT Project Engineering Sub-contract Fabrication and Machining Finishing, Assembly and Test Turnkey Fabrications From design concept through to manufacture, assembly, test, installation and commissioning

More information

NAPCS Product List for NAICS 54134: Drafting Services

NAPCS Product List for NAICS 54134: Drafting Services NAPCS List for NAICS 54134: Drafting Services National 54134 1 Drafting Producing detailed layouts, plans, drawings, illustrations, graphics or models based on engineering or architectural specifications,

More information

MULTI-PURPOSE TEMPORARY BUILDINGS

MULTI-PURPOSE TEMPORARY BUILDINGS Accommodation Structures Clear Span Structures Emergency Shelters Emergency Storage Solutions Industrial Storage Solutions Modular Buildings Prefabricated Buildings Relocatable Structures / Buildings Temporary

More information

Nominal Life Expectancy for Building Components

Nominal Life Expectancy for Building Components Nominal Life Expectancy for Building Components Building System Page A. HVAC 2 B. Elevator/Escalator 6 C. Plumbing 7 D. Roofing 8 E. Electrical 10 F. Fire/Life/Safety/Security System 11 G. Interior Finishes

More information

ÖZEL PROJELER / SPECIAL PROJECTS ÜN VERS TE/ UNIVERSITIES KÜLTÜR MERKEZLER / CULTURE CENTERS MERKEZLER / BUSINESS CENTERS

ÖZEL PROJELER / SPECIAL PROJECTS ÜN VERS TE/ UNIVERSITIES KÜLTÜR MERKEZLER / CULTURE CENTERS MERKEZLER / BUSINESS CENTERS ÖZEL PROJELER / SPECIAL PROJECTS ÜN VERS TE/ UNIVERSITIES KÜLTÜR MERKEZLER / CULTURE CENTERS MERKEZLER / BUSINESS CENTERS HAYDAR AL YEV KÜLTÜR MERKEZ CULTURE CENTER Bakü / AZERBAYCAN BAKU/AZERBAIJAN MEL

More information

A World Class Manufacturer of Induction Bends

A World Class Manufacturer of Induction Bends A World Class Manufacturer of Induction Bends COFELY FABRICOM BENDING A leading position in bending High Flexibility and Close Tolerances As a world leading manufacturer of pipe bends, produced by induction

More information

exceed your energy performance levels

exceed your energy performance levels exceed your energy performance levels www..ie discover the better way to build Welcome to Thermohouse Thermohouse is one of the highest quality low energy building system available in Europe today. Thermohouse

More information

LARGE PROJECTS REQUIRE STRONG TEAMS

LARGE PROJECTS REQUIRE STRONG TEAMS LARGE PROJECTS REQUIRE STRONG TEAMS INDEX urnkey autoclave ystems with high egree of safety ABOUT US CAPABILITIES AUTOCLAVES FOR... COMPOSITE GLASS LAMINATION TRUCK & OTR TIRE RETREADING BUILDING MATERIALS

More information

FORSTER GROUP NOISE CONTROL SOLUTIONS BY FORSTER SOLUTIONS BY / ÇÖZÜMLER

FORSTER GROUP NOISE CONTROL SOLUTIONS BY FORSTER SOLUTIONS BY / ÇÖZÜMLER SOLUTIONS BY / ÇÖZÜMLER Forster Group / Forster Grubu DI Robert Reichartzeder Managing Director / Genel Müdür Engin Güçlü Sales Manager Turkey / Satış Müdürü Türkiye Austria and International Data and

More information

ACCIONA INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ACCIONA INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACCIONA INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACCIONA Innovation and Sustainable Development +32,000 EMPLOYEES Energy Water in +30 countries, 5 continents. Sustainability Economic growth Environmental

More information

Arab-German Yearbook 2014. Construction and Consulting. www.ghorfa.de

Arab-German Yearbook 2014. Construction and Consulting. www.ghorfa.de Arab-German Yearbook 2014 Construction and Consulting www.ghorfa.de Special Topics Al Sifah Holiday Resort, Oman German Engineering Stability and Cost Optimization Professor Pfeifer and Partner German

More information

A. Berna Büyükşişli Aydöner

A. Berna Büyükşişli Aydöner A. Berna Büyükşişli Aydöner berna.aydoner@gmail.com 0535 319 1112 EDUCATION Institution [ Date from - Date to ] (2004-2013) (2001-2004) (1997-2001) Degree(s) or Diploma(s) obtained: Ph.D. Structural Engineering,

More information

Inspection and Testing Requirements for Baseplate & Other Fabrications Requiring Qualified Welding Procedures

Inspection and Testing Requirements for Baseplate & Other Fabrications Requiring Qualified Welding Procedures Page 1 of 10 Inspection and Testing Requirements for Baseplate & Other Fabrications Requiring Qualified Welding Procedures Revision Number... 4 Date... 25-01-10 Amendment Details... Section 3.1 added.

More information

Merits of rack supported, automated and safe steel warehouse

Merits of rack supported, automated and safe steel warehouse 1(10) Merits of rack supported, automated and safe steel warehouse by Rajagopalan Jagannathan Juha Suksi Pesmel Oy 05/2014 2(10) Merits of rack supported, automated and safe steel warehouse May 07, 2014

More information

Treet - The world s tallest timber building

Treet - The world s tallest timber building Treet - The world s tallest timber building M. Sc. Rune B Abrahamsen Sweco, Lillehammer, Norway Sweco Sweco is one of Europe s leading companies in consulting engineering, environmental technology and

More information

Pressure Vessel Components. Massive Capacities. Innovative Technologies.

Pressure Vessel Components. Massive Capacities. Innovative Technologies. Pressure Vessel Components Massive Capacities. Innovative Technologies. Our Vision Edmonton Exchanger s vision is to consistently meet and exceed the expectations of our customers by providing top quality,

More information

32 No. SOLAR POWER PANELS FOR COMMON USE AREAS AND BASEMENT CARPARK ENERGY USE. 4KW MINIMUM. 8 No. STORAGE TANKS (600mm (D) x 2080mm (H))

32 No. SOLAR POWER PANELS FOR COMMON USE AREAS AND BASEMENT CARPARK ENERGY USE. 4KW MINIMUM. 8 No. STORAGE TANKS (600mm (D) x 2080mm (H)) LOUVERS, (ANGLE OF INCLINATION OF LOUVERS TO BE DETERMINED ON SITE) STEEL FRAME, COLORBOND CLADDING OVER FINISHED BALCONY FLOOR LEVEL, CREATE S IN TWO DIRECTIONS, DISCHARGE TO DESIGNATED STORMWATER OUTLET

More information

NEW AND GLOBAL + OLD APPROACH PRODUCT LEGISLATION: A. Standard questionnaire to be filled for each sector individually:

NEW AND GLOBAL + OLD APPROACH PRODUCT LEGISLATION: A. Standard questionnaire to be filled for each sector individually: IV. NEW AND GLOBAL + OLD APPROACH PRODUCT LEGISLATION: A. Standard questionnaire to be filled for each sector individually: Sector: Crystal Glass Products 1. Harmonisation of laws including technical regulations

More information

Ulus Metal. 9-Apr-14

Ulus Metal. 9-Apr-14 1 History : 1970 Production of stamped metal parts for automotive industry 2007 Moved to a new plant in Gebze Industrial zone on a 8000 m 2 closed area. 2009 First non-automotive business started Total

More information

Since 1978. HMT Inc. 24 Waterway Avenue, Suite 400 The Woodlands, Texas 77380 Ph: +1.281.681.7000 Fax: +1.281.419.7689

Since 1978. HMT Inc. 24 Waterway Avenue, Suite 400 The Woodlands, Texas 77380 Ph: +1.281.681.7000 Fax: +1.281.419.7689 WaTER & wastewater HMT Inc. 24 Waterway Avenue, Suite 400 The Woodlands, Texas 77380 Ph: +1.281.681.7000 Fax: +1.281.419.7689 Locations worldwide to service all your needs. VAPORVAULT and ALUMINATOR are

More information

ARCHITECTURE. Asst. Prof. Meltem VATAN KAPTAN meltemvatan@aydin.edu.tr

ARCHITECTURE. Asst. Prof. Meltem VATAN KAPTAN meltemvatan@aydin.edu.tr STRUCTURES IN ARCHITECTURE Asst. Prof. Meltem VATAN KAPTAN meltemvatan@aydin.edu.tr Istanbul Aydin University, Faculty of Engineering and Architecture ISTANBUL, TURKEY December 15, 2011 - GAZIANTEP If

More information

External Quality, Environment, Health & Safety Management Manual with Integrated Welding Engineering Manual

External Quality, Environment, Health & Safety Management Manual with Integrated Welding Engineering Manual conferdo GmbH & Co. KG External Quality, Environment, Health & Safety Management Manual with Integrated Welding Engineering Manual of the company conferdo GmbH & Co. KG STAHLBAU OHNE GRENZEN STEELWORK

More information