DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

Size: px
Start display at page:

Download "DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010"

Transcription

1 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

2 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN KKR 1. PORTAL KKR 1 2. HARI BERTEMU PELANGGAN ONLINE 2 APLIKASI UNTUK WARGA KKR 3. INTRANET 3 4. e-planner 4 5. e-mesyuarat 5 6. SISTEM LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT) 6 7. SISTEM MAKLUMBALAS KEMENTERIAN KERJA RAYA (SMBKKR) 7 8. SISTEM PERPUSTAKAAN e-library 8 9. SISTEM AP 58 (a) 9

3 BIL TAJUK MUKA SURAT 10. SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI EKSEKUTIF (EGIS) SISTEM MAKLUMAT KONTRAKTOR 12 APLIKASI UNTUK KONSESI 13. CENTRALISED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (CMIS) CENTRALISED ROAD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (CRMIS) 14 APLIKASI EG 15. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) E-PEROLEHAN (SISTEM PEROLEHAN ELEKTRONIK KERAJAAN MALAYSIA) SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BELANJAWAN SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM AGENSI BERSEPADU (i-spaaa) 20

4 BIL TAJUK MUKA SURAT II. JABATAN KERJA RAYA (JKR) 1. SISTEM PENGURUSAN PROJEK (SKALA) SISTEM PENGURUSAN LATIHAN JKR (e-latihan) SISTEM DIREKTORI KAKITANGAN (PANTAS) SISTEM PENGURUSAN PEPERIKSAAN JABATAN (EXAM) SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT KAKITANGAN (SEPAKAT) SISTEM PENGURUSAN CUTI (CUTIWEB) SISTEM PENGURUSAN KEDATANGAN KAKITANGAN (e-tass) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) SISTEM ADUAN JKR SISTEM PENGURUSAN FAIL (e-ofis) SISTEM PEMANTAUAN PROJEK PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PREONLINE) SISTEM RATES ONLINE 33

5 BIL TAJUK MUKA SURAT 13. SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH (MYSPATA) 34 III. LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM) 1. CONTRACT COST ANALYSIS SYSTEM (CCAS) i-pays LAMAN WEB LLM TRAFIK MALAYSIAN CUSTORMER SATISFACTION INDEX (MCSI) STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) 39 IV. CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD (CIDB) 1. E-KONTRAKTOR SISTEM PENDAFTARAN KONTRAKTOR SISTEM PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN SISTEM LEVI SISTEM RESIT 44

6 BIL TAJUK MUKA SURAT 6. SISTEM CETAKAN KAD HIJAU SISTEM STATISTIK SISTEM AKREDITASI SISTEM TAKAFUL SISTEM LATIHAN SISTEM TENAGA PENGAJAR SISTEM DAFTAR PESANAN SISTEM SURAT SISTEM PENYELIA TAPAK SISTEM INVOIS SISTEM KOS INDEKS TCO STREAM & HELPDES ZIMBRA - GROUPWARE SISTEM PERMOHONAN LATIHAN KEMAHIRAN (E-LATIHAN) 58

7 BIL TAJUK MUKA SURAT 20. SISTEM KEWANGAN CIDB (ORACLE FINANCIAL APPLICATION 11I) SISTEM PENGUATKUASA DAN TATATERTIB CIDB (SPT-CIDB) SISTEM GIS-CIDB (GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM-CIDB) SISTEM AUTOMASI PEJABAT CIDB SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SKIM DIY ISO SISTEM PERKHIDMATAN SMS CIDB SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT CIDB (E- FILING) SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI DALAM PENGURUSAN AWAM 66 V. LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (LJM) 1. E-BERES (BEM ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM) 67 VI. LJBM 1. ONLINE REGISTRATION & RENEWAL SYSTEM (REQSYS) 69 VII. LAM 1. LAM INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 71

8 KKR DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) 1. PENGENALAN SISTEM APLIKASI SEMASA KKR Objektif utama pelaksanaan sistem aplikasi di KKR adalah untuk menyokong perkhidmatan teras KKR dan aktiviti sokongan bagi mencapai objektif KKR. Perkhidmatan teras KKR diterajui oleh Bahagian Perancang Jalan, Bahagian Perancang dan Penswastaan, Bahagian Kawal Selia Penyenggaraan dan Bahagian Pembangunan Bumiputera. Sistem aplikasi yang menyokong perkhidmatan teras adalah sistem yang berkaitan dengan teras utama secara langsung seperti pengurusan jalan persekutuan dan bangunan persekutuan. Sistem aplikasi yang dikategorikan sebagai menyokong aktiviti sokongan KKR adalah sistem yang terlibat secara tidak langsung dengan perkhidmatan teras. Bagaimanapun sistem ini memberi kesan yang signifikan kepada perjalanan perkhidmatan teras. Sebagai contohnya sistem pengurusan personel iaitu HRMIS dan portal KKR. Perolehan sistem aplikasi di KKR diperoleh dengan cara seperti berikut: a. Pembangunan sistem secara dalaman (in-house) iaitu sistem aplikasi dibangunkan oleh KKR sendiri; b. Pembangunan sistem secara out-source iaitu menggunakan perkhidmatan luar untuk pembangunan sistem bagi suatu tempoh berdasarkan kepada dokumen perjanjian dengan bayaran yang (i)

9 KKR dipersetujui. Sebahagian besar sistem aplikasi di KKR diperoleh dengan cara ini; c. Sistem aplikasi yang dibekalkan oleh konsesi projek yang menjadi sebahagian dari perjanjian projek; d. Sistem aplikasi yang dibekalkan di bawah projek Aplikasi Kerajaan Elektronik seperti HRMIS dan Sistem Pemantauan Projek II (SPP II). Cara perolehan sistem aplikasi ini berdasarkan kepada kesesuaian faktor-faktor antaranya seperti berikut: a. Mengatasi masalah kekangan masa; b. Mendapat produk yang bernilai setimpal dengan penggunaan kos; c. Memindahkan pelaburan berisiko tinggi yang melibatkan penggunaan teknologi baru kepada pihak pembekal; d. Memenuhi keperluan kekurangan pembangun sistem (system developer) BPM; e. Memberi tumpuan kepada perkhidmatan teras KKR; f. Memastikan operasi ICT berterusan dan berjalan lancar dengan teratur; g. Tekanan dari persekitaran yang memerlukan perkhidmatan sentiasa di tahap cemerlang; h. Keperluan untuk sentiasa bersaing dengan teknologi baru dan persekitaran tanpa sempadan; dan i. Persekitaran ICT yang semakin kompleks. Pada peringkat awal sebelum penubuhan BPM, perolehan sistem ini kebanyakan dilakukan oleh bahagian-bahagian yang terlibat berdasarkan kepada keperluan masing-masing. Walau bagaimanapun dengan dasar kerajaan melalui arahan MAMPU seperti melalui

10 KKR Pekeliling Am dan Surat Pekeliling, akhir-akhir ini perolehan sistem aplikasi dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan telus iaitu setelah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT KKR dan melalui jawatankuasa-jawatankuasa tertentu. Kategori Sistem aplikasi adalah seperti berikut iaitu: a. Utama (Core Business) iaitu sistem aplikasi yang melibatkan aktiviti utama KKR. Antara sistem yang termasuk dalam kategori ini adalah GIS (Geographical Information System), e-pembekal, CMIS dan CRMIS; dan b. Sokongan (Internal Management) iaitu sistem aplikasi yang digunakan dalam aktiviti sokongan KKR seperti HRMIS, e-library e-aduan, e-mesyuarat, Sistem Pengurusan Dokumen, e-undian dan sebagainya. Aplikasi Perdana EG (Electronic Government) EG atau Electronic Government mempunyai 7 Aplikasi Perdana iaitu GOE, SPP II, e- Perolehan, HRMIS, e-services, ELX dan e-syariah. EG memberi fokus kepada sistem penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisien kepada rakyat Malaysia, bagi membolehkan kerajaan lebih responsif kepada keperluan rakyatnya. Matlamat ini boleh dicapai, dengan penggunaan ICT dan multimedia, agensi kerajaan boleh menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan perkhidmatannya kepada rakyat. EG akan menjadi agen perubahan dalam mengubah cara hidup rakyat berikutan peningkatan mutu sistem penyampaian kerajaan. Pelaksanaan EG secara kolaboratif Visi EG adalah visi untuk kerajaan, perniagaan dan rakyat bekerjasama untuk faedah Negara Malaysia dan rakyatnya

11 KKR melibatkan 3 fasa utama yang mana pada peringkat Konsep dan Perancangan EG, MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia) berperanan sebagai lead agency. Tiga komuniti utama EG ialah kerajaan, perniagaan dan rakyat yang dikenali sebagai aplikasi G2G, G2B dan G2C. Setakat ini 3 aplikasi perdana ini digunakan di KKR iaitu eperolehan, HRMIS dan SPP II dan status pelaksanaannya adalah seperti berikut: Sistem Status Aplikasi eperolehan Sistem ini dibekalkan oleh Kementerian Kewangan. Digunapakai di PTJ KKR seluruh negara. HRMIS Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dalam proses mengemaskini maklumat personel KKR. Buat permulaan modul cuti akan digunakan. SPP II Sistem ini telah dipakai sepenuhnya oleh Bahagian Pembangunan dan Penswastaan Jadual 3: Senarai Aplikasi Perdana yang digunakan Ciri-Ciri Sistem Aplikasi Memandangkan kebanyakan sistem aplikasi yang diperoleh adalah secara outsource, sistem-sistem aplikasi ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza yang secara umum seperti berikut: a. Sistem Pengoperasian: Sistem pengoperasian atau OS (Operating System) adalah perisian yang dipasang di komputer untuk mengurus sumbersumber. Sistem pengoperasian yang popular adalah seperti MS-

12 KKR Windows dikeluarkan oleh Microsoft Corporation dan Linux iaitu sistem pengoperasian berasaskan open source yang diuruskan oleh komuniti open source i ; b. Sistem Pengurusan Pangkalan data atau Database Management System (DBMS) DBMS adalah sistem yang menguruskan data yang membolehkan data berkenaan disimpan, dicapai dan dikemaskini. Contoh pangkalan data dipasaran adalah MS-SQL (keluaran Microsoft Corporation); ORACLE (keluaran Oracle Corporation) dan MySql (diuruskan oleh komuniti open source); 2. SENARAI SISTEM APLIKASI KKR Pada masa ini terdapat sebanyak 66 sistem aplikasi sedang digunapakai jumlah sistem yang digunakan di Kementerian adalah sebanyak 18 sistem, di Jabatan Kerja Raya sebanyak 13 sistem, di LLM sebanyak 5 sistem, di CIDB sebanyak 27 sistem, di LJM, LJBM dan LAM masing-masing dengan satu sistem. Kebanyakan sistem aplikasi ini dibangun dan diguna oleh bahagian-bahagian tertentu bersesuaian dengan fungsi-fungsinya. Sistem aplikasi yang disenaraikan dalam direktori ini adalah sistem aplikasi yang sedang digunakan dan sistem yang sedang dibangunkan. Sistem-sistem ini termasuklah sistem yang dibangunkan secara dalaman (in-house), sistem yang diperolehi secara outsource, sistem yang diperolehi secara off-the-shelf dan sistem yang dibekalkan oleh agensi lain khususnya sistem aplikasi EG. Senarai sistem aplikasi berkenaan adalah seperti di Lampiran 1.

13 KKR Penjelasan ringkas maklumat-maklumat yang disenaraikan dalam direktori ini: Nama Sistem aplikasi berkenaan atau apa yang sistem berkenaan boleh lakukan Agensi Pelopor Sesetengah sistem dibekalkan oleh agensi lain khususnya sistem aplikasi EG. Agensi pelopor adalah agensi yang bertanggungjawab atas perolehan dalam pelaksanaan sistem. Sebagai contohnya Sistem Perolehan Elektronik atau eperolehan dibekalkan oleh Kementerian Kewangan. Dalam contoh ini, pelopor sistem ini adalah Kementerian Kewangan. Website, Standalone, Cient Sever Sistem yang berasaskan web di mana sistem boleh dicapai alamat URL sistem berkenaan melalui browser atau melalui server dalaman Sistem digunakan untuk aktiviti utama atau aktiviti sokongan KKR Status sistem aplikasi sama ada sedang digunakan atau dalam pembangunan sistem Pihak yang menggunakan sistem berkenaan. Mula dibangunkan Mula dilaksanakan/guna Tarikh mula sistem dibangunkan Tarikh mula sistem dilaksanakan

14 KKR Maklumat ini telah dikemaskini oleh : Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Aras 4, Blok B, Kompleks Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya (KKR). Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi BPM di talian

15 1 LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN KKR PORTAL KKR Portal Kementerian Kerja Raya (KKR) telah dilancar secara rasminya oleh Menteri Kerja Raya pada 5hb. April 2007 menggantikan laman web sedia ada bagi merealisasikan hasrat kementerian untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan. Portal yang boleh diakses pada url membolehkan orang ramai mengakses maklumat, perkhidmatan dan berkongsi pengetahuan dari sumber dalaman dan luaran melalui satu pintu capaian. Bagi memudahkan penyampaian maklumat kepada orang ramai, portal ini disediakan dalam versi iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina. Secara keseluruhannya, perkhidmatan yang terdapat dalam portal ini adalah pengumuman, berita, aktiviti teras kementerian, kalender, notis dan keputusan tender, akta yang berkaitan dengan kementerian, iklan jawatan kosong, penerbitan, projek pembangunan, galeri multimedia, proses kerja, promosi dan muat turun borang. Konsep personalisation mengikut kategori pengguna Portal iaitu Orang Awam, Kontraktor Binaan, Syarikat Konsesi dan juga Warga KKR diperkenalkan pada April 2009 bagi memudahkan penyampaian perkhidmatan dan maklumat kementerian kepada pelanggannya. Semua kategori pengguna dilengkapi dengan informasi, perkhidmatan online, muat turun borang, iklan, program, kursus, soal selidik dan lain-lain maklumat penting yang lebih khusus. Portal KKR juga menyediakan kemudahan World Wide Web Consortium (W3C) iaitu versi capaian kepada Orang Kurang Upaya (OKU) iaitu pilihan warna untuk pengguna buta warna, pilihan saiz huruf untuk warga tua, penggunaan audio untuk pengguna cacat penglihatan dan paparan grafik atau teks untuk pengguna cacat pendengaran.

16 2 HARI BERTEMU PELANGGAN ONLINE Sistem Hari Bertemu Pelanggan Online Interaksi KKR dengan pelanggan secara online Maklumbalas kepada pelanggan serta-merta secara online Web based Sokongan Sedang digunakan. Pelanggan Kementerian di seluruh negara. Mula dibangunkan 12 Mei 2008 Mula dilaksanakan/guna 26 Feb 2009 Hari Bertemu Pelanggan Secara Online diadakan pada hari Khamis terakhir setiap bulan mulai pukul 9.00 pagi tengah hari di Bilik Gerbang ICT, Bahagian Pengurusan Maklumat. Semua pelanggan boleh berinteraksi secara online dengan pegawai bertugas KKR bagi mengemukakan sebarang masalah dan mendapatkan penjelasan secara terus.

17 3 APLIKASI UNTUK WARGA KKR INTRANET Portal Intranet adalah dikhaskan kepada warga kementerian dimana pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan dengan menggunakan teknologi Internet. Portal ini merupakan satu laluan masuk untuk mencapai semua sistem aplikasi dengan hanya memasukkan nama pengguna dan kata laluan sekali sahaja (single sign on). Bagi menjamin keselamatan, Portal KKR dilengkapi dengan kawalan had capaian. Antara aplikasi Intranet yang terdapat di portal ini adalah seperti berikut e-kalender yang merupakan satu kemudahan yang berguna untuk memasukkan jadual harian (planner) persendirian samada untuk urusan rasmi atau bukan rasmi. Terdapat kemudahan untuk menguruskan mesyuarat secara online yang dinamakan sebagai e-mesyuarat. e-mesyuarat merupakan satu sistem aliran kerja (workflow system) untuk membuat panggilan mesyuarat di mana padanan tarikh dan waktu mesyuarat akan dibuat dengan jadual harian ahli mesyuarat yang dijemput. Ahli mesyuarat yang dijemput boleh membuat pengesahan kehadiran melalui sistem ini. Senarai kehadiran mesyuarat akan dijana secara automatik berdasarkan pengesahan yang telah dibuat. Secara keseluruhannya e-kalender dapat membantu warga KKR dalam pengurusan masa secara peribadi dan juga pengurusan mesyuarat. Intranet KKR juga mengandungi Sistem Pengurusan Dokumen (Document Management System) yang amat berguna untuk pengurusan maklumat dan pengetahuan mengenai KKR. Ianya merupakan satu sistem untuk mengkategori dan menyimpan dokumen yang boleh dikongsi bersama di kalangan warga kementerian.

18 4 e-planner e-planner Memudahkan urusan panggilan mesyuarat Memudahkan penyemakan jadual aktiviti individu Agensi pelopor Mula dibangunkan Bahagian Pengurusan Maklumat Web based melalui intranet di Sokongan Sedang digunakan Mula dilaksanakan/guna 2 Jun 2008 Semua pegawai dan kakitangan di KKR Sistem ini adalah untuk kegunaan semua pegawai dan kakitangan KKR bagi mengemaskini aktiviti individu masing-masing secara online. Sistem ini boleh dicapai menerusi intranet, yang boleh didapati dibawah e-kalender.

19 5 e-mesyuarat e-mesyuarat Menjadual mesyuarat Panggilan mesyuarat Semakan secara online bagi jenis, tempat dan ahli mesyuarat. Agensi pelopor Mula dibangunkan Bahagian Pengurusan Maklumat Web based melalui intranet di Sokongan Sedang digunakan Mula dilaksanakan/guna 2 Jun 2008 Semua Urusetia mesyuarat/pegawai/kakitangan Sistem ini mempunyai kemudahan untuk pengurusan mesyuarat secara online. Sistem ini boleh dicapai menerusi intranet, yang boleh didapati dibawah e-kalender

20 6 SISTEM LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT) Fungsi Sistem Agensi pelopor Sistem Laporan Nilai Prestasi Tahunan Sistem ini mempunyai kemudahan untuk menyimpan dan menyemak rekod LNPT staf KKR bagi tempoh 5 tahun terkini. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Web based Sokongan Sedang beroperasi Mula dibangunkan Januari 2008 Mula dilaksanakan/guna April 2008 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Sistem ini memudahkan urusan menyemak dan mengemaskini maklumat-maklumat mengenai Laporan Nilai Prestasi Tahunan setiap pegawai/kakitangan secara online. Sistem ini hanya boleh dicapai oleh pihak BPSM sahaja.

21 7 SISTEM MAKLUMBALAS KEMENTERIAN KERJA RAYA (SMBKKR) Sistem Maklumbalas Kementerian Kerja Raya Agensi pelopor Mula dibangunkan 2007 Mula dilaksanakan/guna 2008 Kemudahan untuk mengurus urusan Persidangan Parlimen bagi KKR. Kemudahan untuk mengurus maklumbalas bagi Mesyuarat Jemaah Menteri. Bahagian Perancangan Korporat (BPK) dan Bahagian Pentadbiran (BP) Web based Sokongan Digunakan oleh BPK dan BP BPK, BP & Agensi KKR Sistem Maklumbalas Kementerian Kerja Raya (SMBKKR) mempunyai 2 modul utama iaitu Kemudahan untuk mengurus urusan Persidangan Parlimen bagi KKR Kemudahan untuk mengurus maklumbalas bagi Mesyuarat Jemaah Menteri. Sistem ini beroperasi secara Web based untuk kegunaan KKR dan Agensi di bawahnya. Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti setiap pengguna yang telah dikenalpasti diberi log masuk dan kata laluan khas. Sistem ini juga boleh menjana laporan terkini untuk pihak pengurusan Sistem ini membantu petugas-petugas parlimen untuk mendapatkan maklumat seperti soalan dan jawapan Parlimen secara online.

22 8 SISTEM PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE (e-library) Sistem Perpustakaan Secara Online (e-library) Merekod data-data buku di perpustakaan di KKR Pencarian buku secara atas talian Merekod pinjaman dan pulangan buku Merekod senarai pengguna perpustakaan Agensi pelopor Bahagian Perancangan Korporat Web based Sokongan Sedang beroperasi Pelayar Web Portal KKR (Intranet) Mula dibangunkan November 2008 Mula dilaksanakan/guna April 2009 Sistem e-library ini sedang beroperasi di Perpustakaan KKR yang terletak di Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya. Sistem beroperasi secara web based dan boleh dicapai di mana-mana menerusi Internet. Semua urusan carian buku dan merekod aktiviti peminjaman serta pemulangan buku boleh dibuat secara online dengan mudah dan cepat. Sistem ini dilengkap dengan ciri-ciri keselamatan seperti mengesan pengeluaran bahan perpustakaan tanpa kebenaran. Teknologi RFID (Radio Frequency Identification) digunapakai dalam sistem ini bagi tujuan keselamatan.

23 9 SISTEM AP 58 (a) Agensi pelopor Sistem AP 58 (a) secara online. Permohonan tuntutan bayaran AP58 (a) Pengesahan permohonan tuntutan bayaran AP58(a) Kelulusan tuntutan bayaran AP58 (a) Penjanaan sijil AP58 (a) Bahagian Akaun Web based Sokongan Sedang digunakan. Bahagian Akaun KKR dan PTJ-PTJ dibawah KKR Mula dibangunkan Februari 2008 Mula dilaksanakan/guna Februari 2009 Sistem AP58(a) digunakan untuk proses permohonan bagi tuntutan bayaran dibawah Arahan Perbendaharaan AP58 (a). Setiap PTJ dibawah KKR boleh membuat tuntutan bayaran ini secara online. Melalui sistem ini proses bayaran bagi AP58 (a) boleh dibuat dengan lebih mudah, efisyen dan cepat. Penjanaan sijil AP58(a) dan laporan boleh dibuat secara online.

24 10 SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN Sistem Pengurusan Dokumen Menguruskan dokumen-dokumen untuk dicapai, disemak dan dirujuk secara online oleh pegawai/kakitangan KKR. Agensi pelopor Bahagian Pengurusan Maklumat Web based (melalui intranet) Sokongan Sedang digunakan di semua bahagian di KKR Pegawai/kakitangan KKR Mula dibangunkan Jun 2009 Mula dilaksanakan/guna Dis 2009 Sistem ini membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen secara online.semua urusan merekod, mencapai dan mengemaskini maklumat-maklumat dokumen boleh dibuat secara mudah dan cepat. Menerusi sistem ini juga, perkongsian maklumat boleh dibuat dengan mudah. Sistem ini merupakan satu aplikasi dalam intranet. Ia hanya boleh dicapai selepas pengguna login ke dalam intranet KKR.

25 11 SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI EKSEKUTIF (EGIS) Executive Geografical Information System (EGIS) Memudahkan pemantauan lokasi projek. Memudahkan paparan maklumat-maklumat projek melalui data geospatial. Penyenggaraan maklumat-maklumat Jalan Persekutuan Agensi pelopor Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Web based Utama Sedang digunakan. Mula dibangunkan Julai 2006 Mula dilaksanakan/guna Bahagian Perancang Jalan (BPJ), Bahagian Pembangunan dan Penswastaan (BPP) dan Bahagian Kawalselia Penyenggaraan (BKS) EGIS adalah satu sistem yang berasaskan kepada GIS. Ianya beroperasi menggunakan pangkalan data yang diwujudkan di KKR. Pemantauan projek boleh dibuat melalui sistem ini kerana ia mempunyai maklumatmaklumat lokasi serta imej projek-projek yang sedang dilaksanakan. Pemantauan penyenggaraan jalan-jalan dan bangunan Persekutuan boleh dibuat melalui sistem EGIS. EGIS juga mempunyai maklumat kemalangan berdasarkan sesuatu kawasan kemalangan yang telah dikenalpasti.

26 12 SISTEM MAKLUMAT KONTRAKTOR (SMK) Sistem Maklumat Kontraktor (SMK) Untuk mendaftarkan kontraktor bagi memperolehi sijil PKK Agensi pelopor Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Web based Utama Sedang digunakan. PKK Mula dibangunkan 2006 Mula dilaksanakan/guna September 2009 Sistem yang digunakan oleh pegawai-pegawai di Pusat Khidmat Kontraktor seluruh Malaysia untuk kemasukan data, maklumat berkenaan kontraktor-kontraktor di seluruh Malaysia dan mengeluarkan Sijil PKK untuk kontraktor yang telah berdaftar.. Skop sistem ini ialah: Permohonan dan pendafaran bagi taraf Bumiputera, Kelas, bidang kerja untuk kontraktor Awam dan Elektrik Pembaharuan tempoh sahlaku dan taraf sijil Maklumat rekod kerja kontraktor Merekod dan penjanaan Laporan senaraihitam bagi setiap penama dan syarikat yang berkaitan

27 13 APLIKASI UNTUK KONSESI CMIS Fungsi Sistem Agensi Pelopor Status Semasa Centralised Management Information System (CMIS) 1. Memantau kemajuan kerja, kerja yang disiapkan dan perancangan kerja masa hadapan. 2. Menyenggara inventori penuh peralatan, aset, lukisan yang berkaitan dengan aset berkenaan. 3. Merekod dan menjejak rekod penyenggaraan, oiperasi dan kos penyenggaraan, kos kerosakan dan downtime cost. 4. Perancangan, penjadualan, assigning dan pemantauan semua kerja pencegahan dan pembetulan. 5. Menjana laporan seperti job sheets, arahan kerja, laporan maklumat perancangan pengurusan. Bahagian Kawalselia Penyenggaraan (BKS) Web Based URL berbeza mengikut konsesi utama Digunakan Bahagian Kawalselia Penyenggaraan. CMIS adalah sistem berasaskan web (web-based) yang dibangunkan untuk pengurusan Kejuruteraan Fasiliti dan Perkhidmatan Penyenggaraan bangunan. Sistem ini beroperasi di setiap syarikat konsesi penyenggaraan bangunan Persekutuan mengikut zon di seluruh negara. sistem ini adalah hanya BKS yang mempunyai capaian terus kepada sistem di setiap konsesi. Pihak BKS boleh memantau setiap kerja-kerja penyenggaraan bangunan secara online. Adalah menjadi tanggungjawab pihak konsesi untuk mengemaskinikan maklumat-maklumat mengenai status semasa bangunan dan juga kerja-kerja penyenggaraan. BKS dapat memperolehi maklumat mengenai penyenggaraan bangunan dengan cepat dan terkini. Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang terjamin seperti penggunaan kata laluan mengikut kategori pengguna.

28 14 CRMIS Agensi pelopor Centralised Road Management Information System (CRMIS) Memantau penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan di bawah Kementerian Kerja Raya Bahagian Kawal selia Penyenggaraan Web Based URL berbeza mengikut konsesi utama Sedang beroperasi Bahagian Kawalselia Penyenggaraan CRMIS adalah sistem berasaskan web (web-based) yang dibangunkan untuk pengurusan kejuruteraan fasiliti dan perkhidmatan penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan. Sistem ini beroperasi di setiap syarikat konsesi penyenggaraan jalan Persekutuan mengikut zon di seluruh negara. sistem ini adalah hanya BKS yang mempunyai capaian terus kepada sistem di setiap konsesi. Pihak BKS boleh memantau setiap kerja-kerja penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan secara online. Adalah menjadi tanggungjawab pihak konsesi untuk mengemaskinikan maklumat-maklumat mengenai status semasa jalan-jalan Persekutuan dan juga kerja-kerja penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan. Oleh yang demikian, BKS dapat memperolehi maklumat mengenai penyenggaraan jalanjalan Persekutuan dengan cepat dan terkini. Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang terjamin seperti penggunaan kata laluan mengikut kategori pengguna.

29 15 APLIKASI EG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) Agensi pelopor Human Resource Management Information System (HRMIS) Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat pengurusan sumber manusia yang lengkap. Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini untuk tujuan perancangan sumber manusia yang berkesan Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal, penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui single window. Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less. Menyediakan satu sistem terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan proses operasi dan pengurusan. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Web based Sokongan Sedang digunakan Seluruh warga KKR dan Agensi dibawahnya

30 16 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) Aplikasi HRMIS mengandungi 14 modul pengurusan sumber manusia yang bersepadu seperti berikut: 1) Modul Pengurusan Rekod Peribadi 2) Modul Data Perjawatan 3) Modul Perolehan Sumber Manusia 4) Modul Pengurusan Prestasi 5) Modul Pengurusan Kerjaya 6) Modul Penilaian Kompetensi 7) Modul Pembangunan Sumber Manusia 8) Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja 9) Modul Penamatan Perkhidmatan 10) Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran 11) Modul Formulasi dan Penilaian Strategi 12) Modul Pangkalan ilmu 13) Modul Penerbitan Web 14) Modul Direktori Kerajaan

31 17 E-PEROLEHAN (SISTEM PEROLEHAN ELEKTRONIK KERAJAAN MALAYSIA) Sistem Perolehan Elektronik Kerajaan Malaysia (e- Perolehan) Fungsi Agensi Pelopor Status Semasa Proses tender secara online. Proses sebutharga secara online Kementerian Kewangan Web based Sokongan Sedang digunakan Semua bahagian KKR dan JKR Mula dibangunkan - Mula dilaksanakan/guna Sistem e-perolehan ini dibangunkan oleh Kementerian Kewangan khusus memudahkan aktiviti perolehan kerajaan untuk kerja-kerja bekalan dan perkhidmatan sahaja. Semua urusan tender dan sebutharga untuk kerja-kerja diatas boleh dibuat secara online menerusi sistem ini. Kesemua empat jenis perolehan iaitu Kontrak Pusat, Pembelian Terus, Sebutharga dan Tender dapat dibuat dengan menggunakan sistem ini.

32 18 SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) Nama Sistem Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) Merekod maklumat projek-projek pembangunan dibawah Rancangan Malaysia (RMK) Memantau status pelaksanaan projek Agensi pelopor ICU, JPM Web based Utama Sedang digunakan Bahagian Pembangunan dan Penswastaan (BPP) Mula dibangunkan - Mula dilaksanakan/guna 1 Ogos 2007 Sistem ini digunakan untuk pemantauan projek-projek di bawah Rancangan Malaysia 5 Tahun. Sistem ini beroperasi di ICU, JPM dan boleh dicapai secara online oleh KKR. Pemantauan terhadap projek-projek yang sedang dilaksanakan boleh dibuat secara terus melalui sistem ini. Penjanaan laporan juga boleh dibuat melalui sistem ini mengikut keperluan pengguna.

33 19 E-SPKB (SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BELANJAAN) Nama Sistem Sistem Perancangan Kawalan dan Perbelanjaan (e-spkb) membantu dalam proses kawalan belanjawan memantau perbelanjaan PTJ mempercepatkan proses penyediaan dokumen kewangan. Dengan adanya pengantaramukaan Sistem espkb dengan Goverment Financial & Management System (GFMAS), urusan bayaran perbelanjaan dapat dipercepatkan. Agensi pelopor Jabatan Akauntan Negara Malaysia Web based Intranet: https://pwork/espkb/mainscreen.jsp Sokongan Sedang digunakan Melibatkan 37 pusat tanggungjawab (ptj) Mula dibangunkan 2001 Mula dilaksanakan/guna 7/2001

34 20 SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM AGENSI BERSEPADU (i-spaaa) Agensi pelopor Mula dibangunkan - Integrated System Pemantauan Aduan Agensi Awam (i-spaaa) Mengurus dan mengendalikan aduan awam secara atas talian. Biro Pengaduan Awam (BPA) Web based Sokongan Sedang digunakan Mula diguna November 2009 Unit Komunikasi Korporat dan Orang Awam Sistem ini dibangunkan oleh BPA untuk pengurusan aduan awam disemua agensi Kerajaan secara online. Orang awam boleh membuat sebarang aduan secara online terus kepada agensi berkaitan dengan cepat dan mudah. Terdapat 4 modul dalam sistem ini iaitu: 1) Maklum balas / Aduan 2) Pertanyaan 3) Cadangan 4) Penghargaan

35 21 II. JABATAN KERJA RAYA (JKR) SISTEM PENGURUSAN PROJEK (SKALA) Agensi pelopor Mula dibangunkan - Sistem Pengurusan Projek (SKALA) Pendaftaran dan pelaksanaan projek JKR secara online dan pelaporan prestasi projek secara real-time Jabatan Kerja Raya Web based https://skala.jkr.gov.my Utama Mula dilaksanakan/guna 1985 Sedang digunakan Pengurusan atasan dan semua pejabat JKR Malaysia, ICU JPM serta Kementerian Pelanggan. Sistem ini digunakan untuk pendaftaran, pemantauan prestasi dan pelaporan semua projek yang dilaksanakan oleh JKR Malaysia. Segala maklumat berkaitan projek termasuk tahap pelaksanaan sesuatu projek yang dijalankan oleh JKR boleh dicapai melalui sistem ini secara online.

36 22 SISTEM PENGURUSAN LATIHAN JKR (e-latihan) Sistem untuk memohonan latihan di JKR Memohon dan menyemak status permohonan latihan Jabatan Agensi pelopor Jabatan Kerja Raya Malaysia Web based Sokongan Sedang digunakan Pegawai JKR dan orang awam Mula dibangunkan 2008 Mula dilaksanakan/guna 2009 Sistem ini adalah untuk kegunaan warga JKR dan pengguna di luar JKR

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN) EDISI 1 : 2011 KANDUNGAN i Senarai Kandungan 1 ii Penghargaan 3 iii Prakata

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan Panduan Amalan 5S ini ialah untuk: 1.1 memberi panduan asas pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti di Jabatan Akauntan Negara Malaysia

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21 TAJUK MUKA SURAT 1. SEJARAH MITI 2 2. CARTA ORGANISASI 3 3. VISI 4 4. MISI 5 5. OBJEKTIF 6 6. FUNGSI 7 7. FALSAFAH KORPORAT 8 8. KENYATAAN KUALITI 9 9. AKTA-AKTA UTAMA 10 10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Dari konsep kepada tindakan 27-29 March 2006 Bonn, Germany Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación PENDAHULUAN Amaran

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information