DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010"

Transcription

1 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

2 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN KKR 1. PORTAL KKR 1 2. HARI BERTEMU PELANGGAN ONLINE 2 APLIKASI UNTUK WARGA KKR 3. INTRANET 3 4. e-planner 4 5. e-mesyuarat 5 6. SISTEM LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT) 6 7. SISTEM MAKLUMBALAS KEMENTERIAN KERJA RAYA (SMBKKR) 7 8. SISTEM PERPUSTAKAAN e-library 8 9. SISTEM AP 58 (a) 9

3 BIL TAJUK MUKA SURAT 10. SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI EKSEKUTIF (EGIS) SISTEM MAKLUMAT KONTRAKTOR 12 APLIKASI UNTUK KONSESI 13. CENTRALISED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (CMIS) CENTRALISED ROAD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (CRMIS) 14 APLIKASI EG 15. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) E-PEROLEHAN (SISTEM PEROLEHAN ELEKTRONIK KERAJAAN MALAYSIA) SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BELANJAWAN SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM AGENSI BERSEPADU (i-spaaa) 20

4 BIL TAJUK MUKA SURAT II. JABATAN KERJA RAYA (JKR) 1. SISTEM PENGURUSAN PROJEK (SKALA) SISTEM PENGURUSAN LATIHAN JKR (e-latihan) SISTEM DIREKTORI KAKITANGAN (PANTAS) SISTEM PENGURUSAN PEPERIKSAAN JABATAN (EXAM) SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT KAKITANGAN (SEPAKAT) SISTEM PENGURUSAN CUTI (CUTIWEB) SISTEM PENGURUSAN KEDATANGAN KAKITANGAN (e-tass) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) SISTEM ADUAN JKR SISTEM PENGURUSAN FAIL (e-ofis) SISTEM PEMANTAUAN PROJEK PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PREONLINE) SISTEM RATES ONLINE 33

5 BIL TAJUK MUKA SURAT 13. SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH (MYSPATA) 34 III. LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM) 1. CONTRACT COST ANALYSIS SYSTEM (CCAS) i-pays LAMAN WEB LLM TRAFIK MALAYSIAN CUSTORMER SATISFACTION INDEX (MCSI) STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) 39 IV. CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD (CIDB) 1. E-KONTRAKTOR SISTEM PENDAFTARAN KONTRAKTOR SISTEM PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN SISTEM LEVI SISTEM RESIT 44

6 BIL TAJUK MUKA SURAT 6. SISTEM CETAKAN KAD HIJAU SISTEM STATISTIK SISTEM AKREDITASI SISTEM TAKAFUL SISTEM LATIHAN SISTEM TENAGA PENGAJAR SISTEM DAFTAR PESANAN SISTEM SURAT SISTEM PENYELIA TAPAK SISTEM INVOIS SISTEM KOS INDEKS TCO STREAM & HELPDES ZIMBRA - GROUPWARE SISTEM PERMOHONAN LATIHAN KEMAHIRAN (E-LATIHAN) 58

7 BIL TAJUK MUKA SURAT 20. SISTEM KEWANGAN CIDB (ORACLE FINANCIAL APPLICATION 11I) SISTEM PENGUATKUASA DAN TATATERTIB CIDB (SPT-CIDB) SISTEM GIS-CIDB (GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM-CIDB) SISTEM AUTOMASI PEJABAT CIDB SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SKIM DIY ISO SISTEM PERKHIDMATAN SMS CIDB SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT CIDB (E- FILING) SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI DALAM PENGURUSAN AWAM 66 V. LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (LJM) 1. E-BERES (BEM ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM) 67 VI. LJBM 1. ONLINE REGISTRATION & RENEWAL SYSTEM (REQSYS) 69 VII. LAM 1. LAM INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 71

8 KKR DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) 1. PENGENALAN SISTEM APLIKASI SEMASA KKR Objektif utama pelaksanaan sistem aplikasi di KKR adalah untuk menyokong perkhidmatan teras KKR dan aktiviti sokongan bagi mencapai objektif KKR. Perkhidmatan teras KKR diterajui oleh Bahagian Perancang Jalan, Bahagian Perancang dan Penswastaan, Bahagian Kawal Selia Penyenggaraan dan Bahagian Pembangunan Bumiputera. Sistem aplikasi yang menyokong perkhidmatan teras adalah sistem yang berkaitan dengan teras utama secara langsung seperti pengurusan jalan persekutuan dan bangunan persekutuan. Sistem aplikasi yang dikategorikan sebagai menyokong aktiviti sokongan KKR adalah sistem yang terlibat secara tidak langsung dengan perkhidmatan teras. Bagaimanapun sistem ini memberi kesan yang signifikan kepada perjalanan perkhidmatan teras. Sebagai contohnya sistem pengurusan personel iaitu HRMIS dan portal KKR. Perolehan sistem aplikasi di KKR diperoleh dengan cara seperti berikut: a. Pembangunan sistem secara dalaman (in-house) iaitu sistem aplikasi dibangunkan oleh KKR sendiri; b. Pembangunan sistem secara out-source iaitu menggunakan perkhidmatan luar untuk pembangunan sistem bagi suatu tempoh berdasarkan kepada dokumen perjanjian dengan bayaran yang (i)

9 KKR dipersetujui. Sebahagian besar sistem aplikasi di KKR diperoleh dengan cara ini; c. Sistem aplikasi yang dibekalkan oleh konsesi projek yang menjadi sebahagian dari perjanjian projek; d. Sistem aplikasi yang dibekalkan di bawah projek Aplikasi Kerajaan Elektronik seperti HRMIS dan Sistem Pemantauan Projek II (SPP II). Cara perolehan sistem aplikasi ini berdasarkan kepada kesesuaian faktor-faktor antaranya seperti berikut: a. Mengatasi masalah kekangan masa; b. Mendapat produk yang bernilai setimpal dengan penggunaan kos; c. Memindahkan pelaburan berisiko tinggi yang melibatkan penggunaan teknologi baru kepada pihak pembekal; d. Memenuhi keperluan kekurangan pembangun sistem (system developer) BPM; e. Memberi tumpuan kepada perkhidmatan teras KKR; f. Memastikan operasi ICT berterusan dan berjalan lancar dengan teratur; g. Tekanan dari persekitaran yang memerlukan perkhidmatan sentiasa di tahap cemerlang; h. Keperluan untuk sentiasa bersaing dengan teknologi baru dan persekitaran tanpa sempadan; dan i. Persekitaran ICT yang semakin kompleks. Pada peringkat awal sebelum penubuhan BPM, perolehan sistem ini kebanyakan dilakukan oleh bahagian-bahagian yang terlibat berdasarkan kepada keperluan masing-masing. Walau bagaimanapun dengan dasar kerajaan melalui arahan MAMPU seperti melalui

10 KKR Pekeliling Am dan Surat Pekeliling, akhir-akhir ini perolehan sistem aplikasi dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan telus iaitu setelah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT KKR dan melalui jawatankuasa-jawatankuasa tertentu. Kategori Sistem aplikasi adalah seperti berikut iaitu: a. Utama (Core Business) iaitu sistem aplikasi yang melibatkan aktiviti utama KKR. Antara sistem yang termasuk dalam kategori ini adalah GIS (Geographical Information System), e-pembekal, CMIS dan CRMIS; dan b. Sokongan (Internal Management) iaitu sistem aplikasi yang digunakan dalam aktiviti sokongan KKR seperti HRMIS, e-library e-aduan, e-mesyuarat, Sistem Pengurusan Dokumen, e-undian dan sebagainya. Aplikasi Perdana EG (Electronic Government) EG atau Electronic Government mempunyai 7 Aplikasi Perdana iaitu GOE, SPP II, e- Perolehan, HRMIS, e-services, ELX dan e-syariah. EG memberi fokus kepada sistem penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisien kepada rakyat Malaysia, bagi membolehkan kerajaan lebih responsif kepada keperluan rakyatnya. Matlamat ini boleh dicapai, dengan penggunaan ICT dan multimedia, agensi kerajaan boleh menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan perkhidmatannya kepada rakyat. EG akan menjadi agen perubahan dalam mengubah cara hidup rakyat berikutan peningkatan mutu sistem penyampaian kerajaan. Pelaksanaan EG secara kolaboratif Visi EG adalah visi untuk kerajaan, perniagaan dan rakyat bekerjasama untuk faedah Negara Malaysia dan rakyatnya

11 KKR melibatkan 3 fasa utama yang mana pada peringkat Konsep dan Perancangan EG, MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia) berperanan sebagai lead agency. Tiga komuniti utama EG ialah kerajaan, perniagaan dan rakyat yang dikenali sebagai aplikasi G2G, G2B dan G2C. Setakat ini 3 aplikasi perdana ini digunakan di KKR iaitu eperolehan, HRMIS dan SPP II dan status pelaksanaannya adalah seperti berikut: Sistem Status Aplikasi eperolehan Sistem ini dibekalkan oleh Kementerian Kewangan. Digunapakai di PTJ KKR seluruh negara. HRMIS Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dalam proses mengemaskini maklumat personel KKR. Buat permulaan modul cuti akan digunakan. SPP II Sistem ini telah dipakai sepenuhnya oleh Bahagian Pembangunan dan Penswastaan Jadual 3: Senarai Aplikasi Perdana yang digunakan Ciri-Ciri Sistem Aplikasi Memandangkan kebanyakan sistem aplikasi yang diperoleh adalah secara outsource, sistem-sistem aplikasi ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza yang secara umum seperti berikut: a. Sistem Pengoperasian: Sistem pengoperasian atau OS (Operating System) adalah perisian yang dipasang di komputer untuk mengurus sumbersumber. Sistem pengoperasian yang popular adalah seperti MS-

12 KKR Windows dikeluarkan oleh Microsoft Corporation dan Linux iaitu sistem pengoperasian berasaskan open source yang diuruskan oleh komuniti open source i ; b. Sistem Pengurusan Pangkalan data atau Database Management System (DBMS) DBMS adalah sistem yang menguruskan data yang membolehkan data berkenaan disimpan, dicapai dan dikemaskini. Contoh pangkalan data dipasaran adalah MS-SQL (keluaran Microsoft Corporation); ORACLE (keluaran Oracle Corporation) dan MySql (diuruskan oleh komuniti open source); 2. SENARAI SISTEM APLIKASI KKR Pada masa ini terdapat sebanyak 66 sistem aplikasi sedang digunapakai jumlah sistem yang digunakan di Kementerian adalah sebanyak 18 sistem, di Jabatan Kerja Raya sebanyak 13 sistem, di LLM sebanyak 5 sistem, di CIDB sebanyak 27 sistem, di LJM, LJBM dan LAM masing-masing dengan satu sistem. Kebanyakan sistem aplikasi ini dibangun dan diguna oleh bahagian-bahagian tertentu bersesuaian dengan fungsi-fungsinya. Sistem aplikasi yang disenaraikan dalam direktori ini adalah sistem aplikasi yang sedang digunakan dan sistem yang sedang dibangunkan. Sistem-sistem ini termasuklah sistem yang dibangunkan secara dalaman (in-house), sistem yang diperolehi secara outsource, sistem yang diperolehi secara off-the-shelf dan sistem yang dibekalkan oleh agensi lain khususnya sistem aplikasi EG. Senarai sistem aplikasi berkenaan adalah seperti di Lampiran 1.

13 KKR Penjelasan ringkas maklumat-maklumat yang disenaraikan dalam direktori ini: Nama Sistem aplikasi berkenaan atau apa yang sistem berkenaan boleh lakukan Agensi Pelopor Sesetengah sistem dibekalkan oleh agensi lain khususnya sistem aplikasi EG. Agensi pelopor adalah agensi yang bertanggungjawab atas perolehan dalam pelaksanaan sistem. Sebagai contohnya Sistem Perolehan Elektronik atau eperolehan dibekalkan oleh Kementerian Kewangan. Dalam contoh ini, pelopor sistem ini adalah Kementerian Kewangan. Website, Standalone, Cient Sever Sistem yang berasaskan web di mana sistem boleh dicapai alamat URL sistem berkenaan melalui browser atau melalui server dalaman Sistem digunakan untuk aktiviti utama atau aktiviti sokongan KKR Status sistem aplikasi sama ada sedang digunakan atau dalam pembangunan sistem Pihak yang menggunakan sistem berkenaan. Mula dibangunkan Mula dilaksanakan/guna Tarikh mula sistem dibangunkan Tarikh mula sistem dilaksanakan

14 KKR Maklumat ini telah dikemaskini oleh : Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Aras 4, Blok B, Kompleks Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya (KKR). Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi BPM di talian

15 1 LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN KKR PORTAL KKR Portal Kementerian Kerja Raya (KKR) telah dilancar secara rasminya oleh Menteri Kerja Raya pada 5hb. April 2007 menggantikan laman web sedia ada bagi merealisasikan hasrat kementerian untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan. Portal yang boleh diakses pada url membolehkan orang ramai mengakses maklumat, perkhidmatan dan berkongsi pengetahuan dari sumber dalaman dan luaran melalui satu pintu capaian. Bagi memudahkan penyampaian maklumat kepada orang ramai, portal ini disediakan dalam versi iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina. Secara keseluruhannya, perkhidmatan yang terdapat dalam portal ini adalah pengumuman, berita, aktiviti teras kementerian, kalender, notis dan keputusan tender, akta yang berkaitan dengan kementerian, iklan jawatan kosong, penerbitan, projek pembangunan, galeri multimedia, proses kerja, promosi dan muat turun borang. Konsep personalisation mengikut kategori pengguna Portal iaitu Orang Awam, Kontraktor Binaan, Syarikat Konsesi dan juga Warga KKR diperkenalkan pada April 2009 bagi memudahkan penyampaian perkhidmatan dan maklumat kementerian kepada pelanggannya. Semua kategori pengguna dilengkapi dengan informasi, perkhidmatan online, muat turun borang, iklan, program, kursus, soal selidik dan lain-lain maklumat penting yang lebih khusus. Portal KKR juga menyediakan kemudahan World Wide Web Consortium (W3C) iaitu versi capaian kepada Orang Kurang Upaya (OKU) iaitu pilihan warna untuk pengguna buta warna, pilihan saiz huruf untuk warga tua, penggunaan audio untuk pengguna cacat penglihatan dan paparan grafik atau teks untuk pengguna cacat pendengaran.

16 2 HARI BERTEMU PELANGGAN ONLINE Sistem Hari Bertemu Pelanggan Online Interaksi KKR dengan pelanggan secara online Maklumbalas kepada pelanggan serta-merta secara online Web based Sokongan Sedang digunakan. Pelanggan Kementerian di seluruh negara. Mula dibangunkan 12 Mei 2008 Mula dilaksanakan/guna 26 Feb 2009 Hari Bertemu Pelanggan Secara Online diadakan pada hari Khamis terakhir setiap bulan mulai pukul 9.00 pagi tengah hari di Bilik Gerbang ICT, Bahagian Pengurusan Maklumat. Semua pelanggan boleh berinteraksi secara online dengan pegawai bertugas KKR bagi mengemukakan sebarang masalah dan mendapatkan penjelasan secara terus.

17 3 APLIKASI UNTUK WARGA KKR INTRANET Portal Intranet adalah dikhaskan kepada warga kementerian dimana pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan dengan menggunakan teknologi Internet. Portal ini merupakan satu laluan masuk untuk mencapai semua sistem aplikasi dengan hanya memasukkan nama pengguna dan kata laluan sekali sahaja (single sign on). Bagi menjamin keselamatan, Portal KKR dilengkapi dengan kawalan had capaian. Antara aplikasi Intranet yang terdapat di portal ini adalah seperti berikut e-kalender yang merupakan satu kemudahan yang berguna untuk memasukkan jadual harian (planner) persendirian samada untuk urusan rasmi atau bukan rasmi. Terdapat kemudahan untuk menguruskan mesyuarat secara online yang dinamakan sebagai e-mesyuarat. e-mesyuarat merupakan satu sistem aliran kerja (workflow system) untuk membuat panggilan mesyuarat di mana padanan tarikh dan waktu mesyuarat akan dibuat dengan jadual harian ahli mesyuarat yang dijemput. Ahli mesyuarat yang dijemput boleh membuat pengesahan kehadiran melalui sistem ini. Senarai kehadiran mesyuarat akan dijana secara automatik berdasarkan pengesahan yang telah dibuat. Secara keseluruhannya e-kalender dapat membantu warga KKR dalam pengurusan masa secara peribadi dan juga pengurusan mesyuarat. Intranet KKR juga mengandungi Sistem Pengurusan Dokumen (Document Management System) yang amat berguna untuk pengurusan maklumat dan pengetahuan mengenai KKR. Ianya merupakan satu sistem untuk mengkategori dan menyimpan dokumen yang boleh dikongsi bersama di kalangan warga kementerian.

18 4 e-planner e-planner Memudahkan urusan panggilan mesyuarat Memudahkan penyemakan jadual aktiviti individu Agensi pelopor Mula dibangunkan Bahagian Pengurusan Maklumat Web based melalui intranet di Sokongan Sedang digunakan Mula dilaksanakan/guna 2 Jun 2008 Semua pegawai dan kakitangan di KKR Sistem ini adalah untuk kegunaan semua pegawai dan kakitangan KKR bagi mengemaskini aktiviti individu masing-masing secara online. Sistem ini boleh dicapai menerusi intranet, yang boleh didapati dibawah e-kalender.

19 5 e-mesyuarat e-mesyuarat Menjadual mesyuarat Panggilan mesyuarat Semakan secara online bagi jenis, tempat dan ahli mesyuarat. Agensi pelopor Mula dibangunkan Bahagian Pengurusan Maklumat Web based melalui intranet di Sokongan Sedang digunakan Mula dilaksanakan/guna 2 Jun 2008 Semua Urusetia mesyuarat/pegawai/kakitangan Sistem ini mempunyai kemudahan untuk pengurusan mesyuarat secara online. Sistem ini boleh dicapai menerusi intranet, yang boleh didapati dibawah e-kalender

20 6 SISTEM LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT) Fungsi Sistem Agensi pelopor Sistem Laporan Nilai Prestasi Tahunan Sistem ini mempunyai kemudahan untuk menyimpan dan menyemak rekod LNPT staf KKR bagi tempoh 5 tahun terkini. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Web based Sokongan Sedang beroperasi Mula dibangunkan Januari 2008 Mula dilaksanakan/guna April 2008 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Sistem ini memudahkan urusan menyemak dan mengemaskini maklumat-maklumat mengenai Laporan Nilai Prestasi Tahunan setiap pegawai/kakitangan secara online. Sistem ini hanya boleh dicapai oleh pihak BPSM sahaja.

21 7 SISTEM MAKLUMBALAS KEMENTERIAN KERJA RAYA (SMBKKR) Sistem Maklumbalas Kementerian Kerja Raya Agensi pelopor Mula dibangunkan 2007 Mula dilaksanakan/guna 2008 Kemudahan untuk mengurus urusan Persidangan Parlimen bagi KKR. Kemudahan untuk mengurus maklumbalas bagi Mesyuarat Jemaah Menteri. Bahagian Perancangan Korporat (BPK) dan Bahagian Pentadbiran (BP) Web based Sokongan Digunakan oleh BPK dan BP BPK, BP & Agensi KKR Sistem Maklumbalas Kementerian Kerja Raya (SMBKKR) mempunyai 2 modul utama iaitu Kemudahan untuk mengurus urusan Persidangan Parlimen bagi KKR Kemudahan untuk mengurus maklumbalas bagi Mesyuarat Jemaah Menteri. Sistem ini beroperasi secara Web based untuk kegunaan KKR dan Agensi di bawahnya. Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti setiap pengguna yang telah dikenalpasti diberi log masuk dan kata laluan khas. Sistem ini juga boleh menjana laporan terkini untuk pihak pengurusan Sistem ini membantu petugas-petugas parlimen untuk mendapatkan maklumat seperti soalan dan jawapan Parlimen secara online.

22 8 SISTEM PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE (e-library) Sistem Perpustakaan Secara Online (e-library) Merekod data-data buku di perpustakaan di KKR Pencarian buku secara atas talian Merekod pinjaman dan pulangan buku Merekod senarai pengguna perpustakaan Agensi pelopor Bahagian Perancangan Korporat Web based Sokongan Sedang beroperasi Pelayar Web Portal KKR (Intranet) Mula dibangunkan November 2008 Mula dilaksanakan/guna April 2009 Sistem e-library ini sedang beroperasi di Perpustakaan KKR yang terletak di Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya. Sistem beroperasi secara web based dan boleh dicapai di mana-mana menerusi Internet. Semua urusan carian buku dan merekod aktiviti peminjaman serta pemulangan buku boleh dibuat secara online dengan mudah dan cepat. Sistem ini dilengkap dengan ciri-ciri keselamatan seperti mengesan pengeluaran bahan perpustakaan tanpa kebenaran. Teknologi RFID (Radio Frequency Identification) digunapakai dalam sistem ini bagi tujuan keselamatan.

23 9 SISTEM AP 58 (a) Agensi pelopor Sistem AP 58 (a) secara online. Permohonan tuntutan bayaran AP58 (a) Pengesahan permohonan tuntutan bayaran AP58(a) Kelulusan tuntutan bayaran AP58 (a) Penjanaan sijil AP58 (a) Bahagian Akaun Web based Sokongan Sedang digunakan. Bahagian Akaun KKR dan PTJ-PTJ dibawah KKR Mula dibangunkan Februari 2008 Mula dilaksanakan/guna Februari 2009 Sistem AP58(a) digunakan untuk proses permohonan bagi tuntutan bayaran dibawah Arahan Perbendaharaan AP58 (a). Setiap PTJ dibawah KKR boleh membuat tuntutan bayaran ini secara online. Melalui sistem ini proses bayaran bagi AP58 (a) boleh dibuat dengan lebih mudah, efisyen dan cepat. Penjanaan sijil AP58(a) dan laporan boleh dibuat secara online.

24 10 SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN Sistem Pengurusan Dokumen Menguruskan dokumen-dokumen untuk dicapai, disemak dan dirujuk secara online oleh pegawai/kakitangan KKR. Agensi pelopor Bahagian Pengurusan Maklumat Web based (melalui intranet) Sokongan Sedang digunakan di semua bahagian di KKR Pegawai/kakitangan KKR Mula dibangunkan Jun 2009 Mula dilaksanakan/guna Dis 2009 Sistem ini membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen secara online.semua urusan merekod, mencapai dan mengemaskini maklumat-maklumat dokumen boleh dibuat secara mudah dan cepat. Menerusi sistem ini juga, perkongsian maklumat boleh dibuat dengan mudah. Sistem ini merupakan satu aplikasi dalam intranet. Ia hanya boleh dicapai selepas pengguna login ke dalam intranet KKR.

25 11 SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI EKSEKUTIF (EGIS) Executive Geografical Information System (EGIS) Memudahkan pemantauan lokasi projek. Memudahkan paparan maklumat-maklumat projek melalui data geospatial. Penyenggaraan maklumat-maklumat Jalan Persekutuan Agensi pelopor Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Web based Utama Sedang digunakan. Mula dibangunkan Julai 2006 Mula dilaksanakan/guna Bahagian Perancang Jalan (BPJ), Bahagian Pembangunan dan Penswastaan (BPP) dan Bahagian Kawalselia Penyenggaraan (BKS) EGIS adalah satu sistem yang berasaskan kepada GIS. Ianya beroperasi menggunakan pangkalan data yang diwujudkan di KKR. Pemantauan projek boleh dibuat melalui sistem ini kerana ia mempunyai maklumatmaklumat lokasi serta imej projek-projek yang sedang dilaksanakan. Pemantauan penyenggaraan jalan-jalan dan bangunan Persekutuan boleh dibuat melalui sistem EGIS. EGIS juga mempunyai maklumat kemalangan berdasarkan sesuatu kawasan kemalangan yang telah dikenalpasti.

26 12 SISTEM MAKLUMAT KONTRAKTOR (SMK) Sistem Maklumat Kontraktor (SMK) Untuk mendaftarkan kontraktor bagi memperolehi sijil PKK Agensi pelopor Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Web based Utama Sedang digunakan. PKK Mula dibangunkan 2006 Mula dilaksanakan/guna September 2009 Sistem yang digunakan oleh pegawai-pegawai di Pusat Khidmat Kontraktor seluruh Malaysia untuk kemasukan data, maklumat berkenaan kontraktor-kontraktor di seluruh Malaysia dan mengeluarkan Sijil PKK untuk kontraktor yang telah berdaftar.. Skop sistem ini ialah: Permohonan dan pendafaran bagi taraf Bumiputera, Kelas, bidang kerja untuk kontraktor Awam dan Elektrik Pembaharuan tempoh sahlaku dan taraf sijil Maklumat rekod kerja kontraktor Merekod dan penjanaan Laporan senaraihitam bagi setiap penama dan syarikat yang berkaitan

27 13 APLIKASI UNTUK KONSESI CMIS Fungsi Sistem Agensi Pelopor Status Semasa Centralised Management Information System (CMIS) 1. Memantau kemajuan kerja, kerja yang disiapkan dan perancangan kerja masa hadapan. 2. Menyenggara inventori penuh peralatan, aset, lukisan yang berkaitan dengan aset berkenaan. 3. Merekod dan menjejak rekod penyenggaraan, oiperasi dan kos penyenggaraan, kos kerosakan dan downtime cost. 4. Perancangan, penjadualan, assigning dan pemantauan semua kerja pencegahan dan pembetulan. 5. Menjana laporan seperti job sheets, arahan kerja, laporan maklumat perancangan pengurusan. Bahagian Kawalselia Penyenggaraan (BKS) Web Based URL berbeza mengikut konsesi utama Digunakan Bahagian Kawalselia Penyenggaraan. CMIS adalah sistem berasaskan web (web-based) yang dibangunkan untuk pengurusan Kejuruteraan Fasiliti dan Perkhidmatan Penyenggaraan bangunan. Sistem ini beroperasi di setiap syarikat konsesi penyenggaraan bangunan Persekutuan mengikut zon di seluruh negara. sistem ini adalah hanya BKS yang mempunyai capaian terus kepada sistem di setiap konsesi. Pihak BKS boleh memantau setiap kerja-kerja penyenggaraan bangunan secara online. Adalah menjadi tanggungjawab pihak konsesi untuk mengemaskinikan maklumat-maklumat mengenai status semasa bangunan dan juga kerja-kerja penyenggaraan. BKS dapat memperolehi maklumat mengenai penyenggaraan bangunan dengan cepat dan terkini. Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang terjamin seperti penggunaan kata laluan mengikut kategori pengguna.

28 14 CRMIS Agensi pelopor Centralised Road Management Information System (CRMIS) Memantau penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan di bawah Kementerian Kerja Raya Bahagian Kawal selia Penyenggaraan Web Based URL berbeza mengikut konsesi utama Sedang beroperasi Bahagian Kawalselia Penyenggaraan CRMIS adalah sistem berasaskan web (web-based) yang dibangunkan untuk pengurusan kejuruteraan fasiliti dan perkhidmatan penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan. Sistem ini beroperasi di setiap syarikat konsesi penyenggaraan jalan Persekutuan mengikut zon di seluruh negara. sistem ini adalah hanya BKS yang mempunyai capaian terus kepada sistem di setiap konsesi. Pihak BKS boleh memantau setiap kerja-kerja penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan secara online. Adalah menjadi tanggungjawab pihak konsesi untuk mengemaskinikan maklumat-maklumat mengenai status semasa jalan-jalan Persekutuan dan juga kerja-kerja penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan. Oleh yang demikian, BKS dapat memperolehi maklumat mengenai penyenggaraan jalanjalan Persekutuan dengan cepat dan terkini. Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang terjamin seperti penggunaan kata laluan mengikut kategori pengguna.

29 15 APLIKASI EG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) Agensi pelopor Human Resource Management Information System (HRMIS) Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat pengurusan sumber manusia yang lengkap. Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini untuk tujuan perancangan sumber manusia yang berkesan Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal, penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui single window. Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less. Menyediakan satu sistem terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan proses operasi dan pengurusan. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Web based Sokongan Sedang digunakan Seluruh warga KKR dan Agensi dibawahnya

30 16 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS) Aplikasi HRMIS mengandungi 14 modul pengurusan sumber manusia yang bersepadu seperti berikut: 1) Modul Pengurusan Rekod Peribadi 2) Modul Data Perjawatan 3) Modul Perolehan Sumber Manusia 4) Modul Pengurusan Prestasi 5) Modul Pengurusan Kerjaya 6) Modul Penilaian Kompetensi 7) Modul Pembangunan Sumber Manusia 8) Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja 9) Modul Penamatan Perkhidmatan 10) Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran 11) Modul Formulasi dan Penilaian Strategi 12) Modul Pangkalan ilmu 13) Modul Penerbitan Web 14) Modul Direktori Kerajaan

31 17 E-PEROLEHAN (SISTEM PEROLEHAN ELEKTRONIK KERAJAAN MALAYSIA) Sistem Perolehan Elektronik Kerajaan Malaysia (e- Perolehan) Fungsi Agensi Pelopor Status Semasa Proses tender secara online. Proses sebutharga secara online Kementerian Kewangan Web based Sokongan Sedang digunakan Semua bahagian KKR dan JKR Mula dibangunkan - Mula dilaksanakan/guna Sistem e-perolehan ini dibangunkan oleh Kementerian Kewangan khusus memudahkan aktiviti perolehan kerajaan untuk kerja-kerja bekalan dan perkhidmatan sahaja. Semua urusan tender dan sebutharga untuk kerja-kerja diatas boleh dibuat secara online menerusi sistem ini. Kesemua empat jenis perolehan iaitu Kontrak Pusat, Pembelian Terus, Sebutharga dan Tender dapat dibuat dengan menggunakan sistem ini.

32 18 SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) Nama Sistem Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) Merekod maklumat projek-projek pembangunan dibawah Rancangan Malaysia (RMK) Memantau status pelaksanaan projek Agensi pelopor ICU, JPM Web based Utama Sedang digunakan Bahagian Pembangunan dan Penswastaan (BPP) Mula dibangunkan - Mula dilaksanakan/guna 1 Ogos 2007 Sistem ini digunakan untuk pemantauan projek-projek di bawah Rancangan Malaysia 5 Tahun. Sistem ini beroperasi di ICU, JPM dan boleh dicapai secara online oleh KKR. Pemantauan terhadap projek-projek yang sedang dilaksanakan boleh dibuat secara terus melalui sistem ini. Penjanaan laporan juga boleh dibuat melalui sistem ini mengikut keperluan pengguna.

33 19 E-SPKB (SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BELANJAAN) Nama Sistem Sistem Perancangan Kawalan dan Perbelanjaan (e-spkb) membantu dalam proses kawalan belanjawan memantau perbelanjaan PTJ mempercepatkan proses penyediaan dokumen kewangan. Dengan adanya pengantaramukaan Sistem espkb dengan Goverment Financial & Management System (GFMAS), urusan bayaran perbelanjaan dapat dipercepatkan. Agensi pelopor Jabatan Akauntan Negara Malaysia Web based Intranet: Sokongan Sedang digunakan Melibatkan 37 pusat tanggungjawab (ptj) Mula dibangunkan 2001 Mula dilaksanakan/guna 7/2001

34 20 SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM AGENSI BERSEPADU (i-spaaa) Agensi pelopor Mula dibangunkan - Integrated System Pemantauan Aduan Agensi Awam (i-spaaa) Mengurus dan mengendalikan aduan awam secara atas talian. Biro Pengaduan Awam (BPA) Web based Sokongan Sedang digunakan Mula diguna November 2009 Unit Komunikasi Korporat dan Orang Awam Sistem ini dibangunkan oleh BPA untuk pengurusan aduan awam disemua agensi Kerajaan secara online. Orang awam boleh membuat sebarang aduan secara online terus kepada agensi berkaitan dengan cepat dan mudah. Terdapat 4 modul dalam sistem ini iaitu: 1) Maklum balas / Aduan 2) Pertanyaan 3) Cadangan 4) Penghargaan

35 21 II. JABATAN KERJA RAYA (JKR) SISTEM PENGURUSAN PROJEK (SKALA) Agensi pelopor Mula dibangunkan - Sistem Pengurusan Projek (SKALA) Pendaftaran dan pelaksanaan projek JKR secara online dan pelaporan prestasi projek secara real-time Jabatan Kerja Raya Web based Utama Mula dilaksanakan/guna 1985 Sedang digunakan Pengurusan atasan dan semua pejabat JKR Malaysia, ICU JPM serta Kementerian Pelanggan. Sistem ini digunakan untuk pendaftaran, pemantauan prestasi dan pelaporan semua projek yang dilaksanakan oleh JKR Malaysia. Segala maklumat berkaitan projek termasuk tahap pelaksanaan sesuatu projek yang dijalankan oleh JKR boleh dicapai melalui sistem ini secara online.

36 22 SISTEM PENGURUSAN LATIHAN JKR (e-latihan) Sistem untuk memohonan latihan di JKR Memohon dan menyemak status permohonan latihan Jabatan Agensi pelopor Jabatan Kerja Raya Malaysia Web based Sokongan Sedang digunakan Pegawai JKR dan orang awam Mula dibangunkan 2008 Mula dilaksanakan/guna 2009 Sistem ini adalah untuk kegunaan warga JKR dan pengguna di luar JKR

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM KOIK SEOW LIN

EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM KOIK SEOW LIN EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM KOIK SEOW LIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Information and Communication Technology (Software Development) FACULTY

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (diskripsi tugas) N17 1 5 tahun Pelaksanaan kerja-kerja operasi Bertanggungjawab melaksanakan

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the awards of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours Faculty of

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi Mengenal 5S Pengenalan 5S Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi. Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia

14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi. Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia 14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia 1 APA ITU AUDIT PRESTASI? Objektif: Menilai samada pengurusan sesuatu program/aktiviti telah dilaksanakan secara

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF

WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF i WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of

More information

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology ( Software Engineering)

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Kemudahan Capaian dan Penggunaan e-kerajaan di Malaysia

Kemudahan Capaian dan Penggunaan e-kerajaan di Malaysia PROSIDING PERKEM VI, JILID 1 (2011) 173 180 ISSN: 2231-962X Kemudahan Capaian dan Penggunaan e-kerajaan di Malaysia Accessibility and Usage of e-goverment in Malaysia Noraidah Sahari @ Ashaari (nsa@ftsm.ukm.my)

More information