LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

Size: px
Start display at page:

Download "LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA"

Transcription

1 SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan adalah RM 300,000 dan ia adalah lebih 30% daripada anggaran. Walau bagaimanapun, syarikat telah membuat pembayaran ansuran Tahun Taksiran 2001 melebihi daripada anggaran seperti dalam CP 204 dengan tambahan sebanyak RM 150,000 dimana jumlah bayaran adalah sebanyak RM 250,000 sebelum Borang C dihantar. Adakah penalti 30% akan diambilkira? J1 : Denda dibawah seksyen 107C(10) tetap akan dikenakan walaupun bayaran telah dibuat sebelum Borang C dihantar. Ini adalah kerana sistem akan membuat bandingan 30% antara anggaran di CP 204 dan Cukai yang disifatkan.walau bagaimanapun, pembayar cukai boleh membuat rayuan penalti ke Cawangan Pungutan. S2 : Adakah perlu kemukakan alasan bagi anggaran yang dikurangkan pada bulan ke 6? J2 : Pindaan anggaran yang ke 6 adalah secara automatik dan ini tidak memerlukan alasan. S3 : Bagi kes anggaran cukai kurang daripada RM600, perlu atau tidak hantar CP 204? J3: Masih perlu hantar CP 204 walaupun kurang daripada RM 600 ataupun tiada anggaran pendapatan. Walau bagaimanapun, syarikat ada kelonggaran samada memilih bayaran secara ansuran atau sekaligus.tiada denda akan dikenakan bagi kes-kes kurang daripada RM 600. S4 : Boleh atau tidak menggunakan salinan photostat CP 204 atau pun CP 204B untuk dikemukakan kepada LHDN? J4 : Boleh. Iaitu menggunakan borang yang diphotostat, bukannya keseluruhan maklumat diphotostat iaitu termasuk tandatangan pengarah. S5. Syarikat telah menukar tempoh perakaunan dan mengakibatkan tempoh asas syarikat tersebut bagi Tahun Taksiran 2002 diperpanjangkan kepada 18 bulan. Boleh atau tidak syarikat menghantar satu pindaan lagi selepas bulan ke 6 tempoh asas? J5. Pindaan otomatik tetap pada bulan ke 6 tempoh asas walaupun tempoh asas diperpanjangkan ke 18 bulan. Walaubagaimana pun, sekiranya syarikat ingin membuat pindaan anggaran lagi selepas bulan ke 6 tempoh asas, ia boleh kemukakan surat rayuan dengan memberi alasan yang kukuh disertai dengan dokumen sokongan yang berkaitan.(*syarikat juga telah diberikan pindaan bulan ke 9 oleh Perbendaharaan) S6:Syarikat hantar lewat CP 204 Tahun Taksiran 2002, kemudian syarikat menghantar pindaan bulan ke 6. Boleh atau tidak syarikat mendapatkan peluang ini? J6 : Syarikat telah hilang kelayakan untuk mendapat pindaan secara automatik bulan ke 6 kerana kelewatan menghantar Borang CP 204 tersebut. S7 : Syarikat telah mengemukakan pindaan anggaran cukai dalam bulan ke 12 tempoh asas dengan amaun yang agak tinggi. Ini adalah kerana syarikat telah mendapat kontrak baru di akhir tahun kewangan. Boleh atau tidak LHDN mempertimbangkan bayaran ansuran diperpanjangkan? J7: Syarikat bolehlah mengemukakan rayuan ke Pusat Pemprosesan untuk mempertimbangkan ansuran tersebut walaupun diluar tempoh ansuran tetapi ansuran tersebut tidak boleh melangkaui tarikh pengemukaan Borang C. S8:Syarikat ada masalah kewangan dipertengahan tempoh ansuran, syarikat memohon penjadualan semula dibuat dan ianya mengikut jadual yang dicadangkan oleh syarikat Walau bagaimanapun pembayaran ansuran ini masih mengikut bilangan bulan dalam tempoh asas. Boleh atau tidak syarikat memohon penjadualan semula ini? 1

2 J8: LHDN boleh mempertimbangkan penjadualan semula ansuran ini, tetapi sekiranya permohonan tersebut dipersetujui, tiada ansuran diberi lagi selepas ansuran terakhir. S9: Syarikat mempunyai baki kredit dalam akaun di LHDN, boleh atau tidak jumlah ini digunakan bagi bayaran ansuran yang sedang dikenakan dibawah seksyen 107C? J9 : Tidak boleh,jumlah baki kredit ini akan dikembalikan setelah kesemua taksiran sehingga tahun taksiran terkini diselesaikan dan didebitkan dalam lejer berkenaan. S10:Anggaran cukai kena dibayar untuk T/T 2001 telah dibuat berasaskan cukai untuk T/T Cukai syarikat untuk T/T 2000 (STTS) telah ditaksir dan cukai adalah lebih rendah daripada cukai untuk T/T Bolehkah syarikat menganggarkan cukai untuk T/T 2002 berasaskan cukai yang ditaksir untuk T/T 2000 (STTS)? J10: Seksyen 107C(3) menghendaki anggaran cukai yang dikemukakan oleh syarikat tidak boleh kurang daripada anggaran cukai yang kena dibayar bagi Tahun Taksiran sebelumnya. Walau bagaimanapun, LHDN akan mempertimbangkan permohonan pembayar cukai sekiranya anggaran cukai yang kurang itu disertakan dengan surat rayuan dan alasan-alasan serta dokumen sokongan. Sekiranya permohonan tersebut diluluskan, pembayar cukai boleh menggunakan anggaran tersebut sebagai anggaran yang kena dibayar untuk tahun taksiran tersebut. Sekiranya gagal, jumlah anggaran yang dibenarkan adalah anggaran cukai kena dibayar untuk tahun taksiran yang sebelumnyaa dan BUKAN berasaskan cukai yang ditaksir untuk tahun taksiran yang sebelumnya. S11: Permohonan syarikat untuk pindaan anggaran cukai yang lebih rendah untuk Tahun Taksiran 2002 telah diluluskan oleh Pusat Pemprosesan. Syarikat telah membuat bayaran yang lebih, bolehkah syarikat mendapatkan pulangan bayaran kredit tersebut ataupun menggunakan kredit tersebut untuk "offset" anggaran cukai untuk Tahun Taksiran 2003? J11: Tidak. Bayaran ansuran yang dibuat untuk T/T 2002 tidak boleh digunakan untuk "off-set" dengan apa-apa bayaran cukai yang lain setakat ini. Permintaan bayaran balik kredit cukai tersebut hanya boleh dilakukan selepas Borang C T/T 2002 dikemukakan dan jumlah cukai yang dikenakan di debitkan dalam akaun pembayar cukai. S12:Syarikat baru akan mengemukakan anggaran cukai dalam masa 3 bulan selepas operasi perniagaan dimulakan dan mula membayar ansuran dalam bulan ke enam. Bagaimana dengan anggaran pindaan? J12:Pindaan bulan ke enam untuk syarikat baru, Seksyen 107C(7) masih terpakai. Ini bermakna anggaran pindaan adalah pada bulan ke enam tempoh asas. S13:Bagaimana sekiranya tempoh asas syarikat baru tersebut kurang daripada enam bulan? J13: Sekiranya tempoh asas untuk syarikat baru adalah kurang daripada 6 bulan, maka pindaan anggaran cukai dalam bulan ke enam adalah tidak terpakai. Akan tetapi, syarikat masih boleh mengemukakan pindaan anggaran cukai melalui surat rayuan dengan memberi alasan yang kukuh dan spesifik berserta dengan dokumen sokongan sebagai bukti.bagi syarikat baru ini, S107C(6) adalah tidak terpakai dan ia diberi pilihan untuk membayar cukai dalam satu bayaran sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran Borang C. S14: Syarikat dengan tahun kewangan berakhir pada 31/12/2001 telah mengemukakan Borang CP 204 untuk T/T 2001 dengan anggaran cukai RM200 sahaja pada 30/11/2000. Apabila akaun syarikat ditutup pada 31/12/2001 dalam Februari 2002, cukai yang kena dibayar didapati berjumlah RM10,000. Syarikat telah membuat bayaran RM9,800 dengan segera iaitu sebelum tarikh akhir bayaran baki cukai. Adakah syarikat dikenakan tambahan taksiran di bawah S107C(10) akibat memberi anggaran cukai yang kurang memandangkan ia telah membayar baki cukainya sebelum pengemukaan Borang C? Atau pun bolehkah syarikat membuat rayuan untuk mengurangkan tambahan taksiran tersebut? J14: Syarikat akan dikenakan tambahan dalam taksiran di bawah S107C(10) akibat daripada anggaran cukai yang kurang. Perbandingan akan dibuat di antara anggaran cukai yang dipinda, ataupun dengan anggaran cukai yang asal sekiranya tiada anggaran cukai pindaan dikemukakan, dan BUKAN dengan amaun cukai yang dibayar. Fakta bahawa syarikat hanya membayar lebihan cukai tersebut selepas tarikh tutup akaun sebenarnya tidak memberi impak positif yang banyak ke atas rayuan nanti. Walau bagaimanapun, sekiranya syarikat dapat mengetahui peningkatan cukainya sebelum tarikh tutup akaun dan mengemukakan rayuan dan diikuti dengan bayaran dengan serta merta pada ketika itu, maka ia akan menjadikan asas yang baik untuk syarikat membuat rayuan nanti apabila S107C(10) dikenakan. 2

3 S15: Sebuah syarikat baru menyediakan akaun yang kurang daripada 12 bulan dan berakhir pada 31 Disember. Tarikh tutup akaun adalah tidak mengikut tarikh perakaunan untuk syarikat dalam kumpulan yang sama. Di bawah para Ketetapan Umum 7/2001, tempoh asas untuk tahun taksiran akan mengikut tahun kalender sehingga satu set akaun yang meliputi 12 bulan disediakan. Ini akan mengakibatkan tempoh bertindih bagi 2 Tahun Taksiran seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut di mana syarikat tutup akaun pada 31/03/2001. Tempoh perakaunan Tempoh asas Tahun Taksiran 01/05/ /03/ /05/ /12/ (STTS) 01/01/ /12/ /04/ /03/ /04/ /03/ Tempoh 01/04/ /12/2001 adalah bertindih dalam T/T 2001 dan Para 3.8 Ketetapan Umum 7/2001 menyatakan bahawa apabila berlakunya tempoh bertindih, pendapatan/kerugian larasan untuk tempoh yang berkenaan adalah diabaikan dalam tahun taksiran yang kedua. Sa) Bilakah tarikh akhir pengemukaan CP 204 bagi Tahun Taksiran 2001 dan 2002? Ja)Tarikh akhir pengemukaan ialah 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas. T/T pada atau sebelum 1 Disember 2000 T/T pada atau sebelum 1 Mac 2001 (bukan 1 Disember 2001) Sb) Adakah bayaran ansuran seperti berikut? T/T Februari 2001 hingga 10 Januari 2002 (12 ansuran) T/T Februari 2002 hingga 10 April 2002 (3 ansuran) Jb) Pembayaran ansuran yang sebenar adalah seperti berikut: T/T /02/2001 hingga 10/01/2002 (12 ansuran ) - anggaran cukai untuk tempoh 12 bulan dari 01/01/2001 hingga 31/12/2001. T/T /05/2001 hingga 10/04/2002 (12 ansuran) - anggaran cukai untuk tempoh 3 bulan (01/01/2002 hingga 31/03/2002). Sc) Adakah anggaran cukai yang sepatutnya dikemukakan seperti berikut: T/T tidak kurang daripada cukai kena dibayar untuk T/T T/T tidak kurang daripada anggaran cukai T/T 2001, oleh kerana secara efektifnya hanya terdapat 3 bulan pendapatan yang ditaksirkan dalam T/T 2002, bolehkah syarikat menbahagikan anggaran cukai tersebut kepada 3 bulan sahaja dan bagaimana dengan jumlah bagi Tahun Taksiran tersebut dimana jumlah anggaran kurang daripada Tahun Taksiran sebelumnya? Jc) Cukai anggaran yang sebenarnya adalah seperti berikut: T/T tidak kurang daripada cukai kena dibayar untuk T/T 1999 T/T tidak kurang daripada anggaran cukai T/T Walaupun syarikat hanya mengambilkira jumlah pendapatan bercukai bagi tempoh 3 bulan sahaja, syarikat boleh membahagikan anggaran cukai tersebut kepada 12 bulan kerana tempoh asas bagi T/T tersebut masih lagi 12 bulan. Untuk mengelakkan sistem daripada menolak amaun yang lebih rendah ini, syarikat hendaklah mengemukakan surat rayuan bersama dengan CP 204 untuk menjelaskan amaun anggaran cukai yang lebih rendah akibat daripada tempoh bertindih tersebut. S16: Sebuah syarikat baru memulakan perniagaan pada 15 Mei 2001 dan menutup tempoh perakaunan pertamanya pada 31 Mac 2002 dan pada 31 Mac tiap-tiap tahun selepas itu. Syarikat ingin melaporkan cukai pendapatannya serta memulakan bayaran ansuran bulanannya. Sila berikan nasihat bagaimana pendapatan anggaran perlu dilaporkan? 3

4 J16:. Untuk sebuah syarikat yang baru memulakan perniagaan, ia hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut bagi maksud pematuhan cukai di bawah STS: i. Mendaftarkan Nombor Rujukan Cukai Pendapatan Membuat permohonan ke Bahagian Index, Cawangan Syarikat/Penaksiran, untuk mendapatkan nombor rujukan cukai pendapatan C. Permohonan tersebut hendaklah disertai dengan Sijil Pendaftaran Perniagaan, M & A serta lain-lain dokumen yang berkaitan. ii. Menentukan Tempoh Asas Mengikut Ketetapan Umum 7/2001 Mengikut Ketetapan Umum 7/2001, tempoh-tempoh asas syarikat di atas adalah ditentukan seperti berikut: Tahun Taksiran /05/ /12/2001 Tahun Taksiran /01/ /12/2002 Tahun Taksiran /04/ /03/2003 Penentuan tempoh asas untuk syarikat baru adalah penting demi pematuhan Seksyen 107C. iii. Pematuhan Seksyen 107C - Anggaran Cukai Dibayar dan Bayaran Ansuran Oleh Syarikat. Tahun Taksiran Tarikh akhir pengemukaan CP 204, iaitu dalam tempoh 3 bulan selepas perniagaan dimulakan : 15 Ogos Jumlah ansuran yang diperolehi : 8 Ansuran - Bayaran ansuran yang pertama, iaitu bermula pada bulan ke 6 dalam tempoh asas : 10 Oktober Tarikh akhir pengemukaan CP 204A iaitu pindaan Anggaran cukai dalam bulan ke 6 tempoh asas : 31 Oktober Tarikh akhir pengemukaan Borang C & R (8 bulan selepas 31/03/2002 dengan surat kelulusan lanjutan masa dari Pusat Pemprosesan) : 30 November Tarikh bayaran baki cukai yang kena dibayar dan hutang kepada kerajaan : 30 November 2002 Tahun Taksiran Tarikh akhir pengemukaan CP 204, iaitu 30 hari sebelum Bermulanya tempoh asas : 1 Disember Jumlah ansuran yang diperolehi : 12 Ansuran - Bayaran ansuran yang pertama, iaitu bermula pada bulan ke 2 dalam tempoh asas : 10 Februari Tarikh akhir pengemukaan CP 204A iaitu pindaan Anggaran cukai dalam bulan ke 6 tempoh asas : 30 Jun Tarikh akhir pengemukaan Borang C & R (7 bulan selepas 31/03/2003 dengan surat kelulusan Lanjutan masa dari Pusat Pemprosesan) : 31 Oktober Tarikh bayaran untuk baki cukai yang kena dibayar dan hutang kepada kerajaan : 31 Oktober 2003 Tahun Taksiran Tarikh akhir pengemukaan CP 204, iaitu 30 hari sebelum Bermulanya tempoh asas : 1 Mac Jumlah ansuran yang diperolehi : 12 Ansuran - Bayaran ansuran yang pertama, iaitu bermula pada bulan ke 2 dalam tempoh asas : 10 Mei Tarikh akhir pengemukaan CP 204A iaitu pindaan anggaran cukai dalam bulan ke 6 tempoh asas : 30 September

5 - Tarikh akhir pengemukaan Borang C & R (7 bulan selepas 31/03/2003) : 31 Oktober Tarikh bayaran untuk baki cukai yang kena dibayar dan hutang kepada kerajaan : 31 Oktober 2003 Syarat Untuk Pengemukaan CP 204 (Anggaran Cukai) A) Hendaklah dikemukakan sebelum tempoh yang ditetapkan, iaitu 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas tahun taksiran yang berkenaan. Kegagalan mematuhi syarat ini akan mengakibatkan syarikat ditolak daripada membuat pindaan anggaran cukai dalam bulan keenam. B) Amaun anggaran cukai tidak boleh kurang daripada anggaran cukai pindaan untuk tahun taksiran yang sebelumnya, sekiranya tiada anggaran cukai pindaan dikemukakan, maka anggaran cukai tidak boleh kurang daripada anggaran cukai asal yang dikemukakan. S17: Syarikat baru memulakan perniagaan pada 01/04/2002. Tempoh perakaunannya ialah dari 01/04/2002 hingga 31/03/2003. Syarikat masih belum memperolehi nombor rujukan cukai pendapatan, bolehkah syarikat mengemukakan Borang CP 204 dan bagaimana syarikat hendak membuat bayaran ansuran sekiranya ia masih belum memperolehi nombor rujukan fail dalam bulan ke 6 tempoh asas? J17: Syarikat boleh mengemukakan CP 204 dengan menggunakan nombor rujukan sementara iaitu rujukan IV/C dan diikuti dengan nombor pendaftaran syarikat sebelum 30/06/2002. Pada masa yang sama, syarikat hendaklah membuat permohonan untuk mendapatkan nombor rujukan C dari Cawangan Syarikat, apabila syarikat memperolehi nombor rujukan C, ia hendaklah memberitahu Pusat Pemprosesan supaya CP 205 boleh dikeluarkan berdasarkan jumlah baki bulan yang masih tinggal dalam tempoh asas. Contohnya: Sekiranya nombor rujukan C diperolehi dalam bulan Disember 2002, maka bayaran ansuran akan bermulakan dari 10/12/2002 hingga 10/08/2003, iaitu 9 ansuran sahaja dengan berasaskan bilangan bulan yang masih tinggal. S18: Syarikat mula perniagaan pada 1/11/2001 dan menutup akaun yang pertama pada 31/12/2001.Tempoh asas syarikat bagi Tahun Taksiran 2001 adalah 1/11/2001 hingga 31/12/2001 dan Tahun Taksiran 2002 ialah pada 1/1/ /12/2002. Kalau mengikut seksyen 107C(4) syarikat ini perlu mengemukakan CP 204 Tahun Taksiran 2001 dalam masa 3 bulan selepas syarikat mula beroperasi iaitu sebelum sedangkan CP 204 Tahun Taksiran 2002 adalah tidak lewat daripada 30 hari sebelum tempoh asas bermula iaitu pada Sila jelaskan bila sebenarnya syarikat perlu hantar CP 204 bagi Tahun Taksiran 2001, adakah selepas penyerahan CP 204 Tahun Taksiran 2002? Bagaimana pula berkenaan dengan pembayaran? J18 : Dalam kes yang di atas adalah dinasihatkan syarikat mengemukakan borang CP 204 bagi kedua-dua Tahun Taksiran serentak. Ini bermakna syarikat boleh menghantar borang CP 204 tersebut pada Bayaran ansuran bagi Tahun Taksiran 2001 akan bermula pada bulan ke 6 syarikat beroperasi iaitu pada sebanyak 2 ansuran dan bayaran ansuran Tahun Taksiran 2002 bermula pada Walau bagaimanapun bagi kes tempoh asas kurang daripada 6 bulan mempunyai pilihan untuk membuat pembayaran, samada bayaran sekaligus secara pendahuluan ataupun semasa tarikh akhir penghantaran Borang C, ataupun bayaran secara ansuran. S19:Di bawah Seksyen Akta Cukai Pendapatan 1967 manakah yang menyatakan bahawa syarikat tidak boleh membuat pindaan anggaran cukai dalam bulan ke 6 tempoh asas sekiranya ia gagal mengemukakan Borang CP 204 dalam tempoh masa yang ditetapkan? J19:Menurut Seksyen 107C(7), ACP 1967 " A company may in the sixth month of the basis period for a year of assessment furnish to the Director General a revised estimate of its tax payable for that year in the prescribed form..." Perkataan anggaran pindaan (revised estimate) yang tersebut di atas telah membawa implikasi bahawa pindaan anggaran tidak wujud sekiranya tiada anggaran asal, pindaan anggaran adalah berdasarkan anggaran cukai yang kena dibayar yang dikemukakan. Seksyen 107C(3), ACP 1967 hendaklah dibaca bersama dalam menerangkan perkara ini, iaitu, anggaran cukai yang kena dibayar untuk sesuatu tahun taksiran hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas untuk tahun taksiran yang berkenaan. S20:Syarikat telah gagal mengemukakan Borang CP 204 dalam tempoh masa yang ditetapkan, adalah difahamkan bahawa syarikat akan ditolak daripada membuat pindaan anggaran cukai dalam bulan ke 6 tempoh asas. Adakah syarikat masih boleh membuat rayuan untuk membuat pindaan anggaran cukai, bagaimanakah caranya? J20:Walaupun syarikat tidak boleh membuat pindaan anggaran cukai otomatik dalam bulan ke 6 tempoh asas, syarikat masih boleh membuat rayuan kepada Pusat Pemprosesan supaya pindaan anggaran cukai diberi pertimbangan dengan syarat: a) Kemukakan surat rayuan dengan menyatakan alasan yang kukuh dan spesifik. b) Kepilkan bersama dengan dokumen-dokumen berbukti yang berkenaan untuk menyokong alasan-alasan yang diberikan. 5

6 S21:Syarikat adalah dibawah pembubaran. Tempoh perakaunan sebelum pembubaran adalah ialah 01/04/2000 hingga 31/03/2001.Tarikh pembubaran adalah pada Memandangkan syarikat adalah dibawah pembubaran, tiada akaun disediakan, tetapi syarikat masih menerima pendapatan faedah dan dividen. Bagaimanakah CP 204 patut diisi? J21:Sebaik sahaja syarikat mula dibubarkan, pembubar (liquidator) akan menyediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan (Borang 75) setiap 6 bulan seperti berikut: 01/04/ /09/ /10/ /03/2002 Dalam kes ini, tempoh asas tahun taksiran 2002 ialah 01/04/ /03/2002 dan CP 204 hendaklah dikemukakan 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas untuk T/T 2002, iaitu sebelum 01/03/2001, anggaran cukai hendaklah berasaskan pendapatan yang dijangka akan diterima dalam tempoh tersebut. S22: Sebuah syarikat tidak bermastautin yang membayar cukai pegangan dibawah seksyen 107(A) telah menerima CP 205 untuk T/T 2002, bolehkah syarikat tersebut mengenepikan CP 205 tersebut? J22:Tidak boleh. Syarikat tidak boleh mengenepikan CP205 tersebut.sekiranya syarikat tidak bersetuju dengan jadual yang ditunjukkan di dalam CP205 tersebut, syarikat perlulah mengemukakan surat rayuan pindaan anggaran baru dengan mengemukakan bukti kukuh. Sekiranya dipersetujui, barulah jadual bayaran akan dipinda mengikut anggaran baru tersebut. Surat rayuan tersebut mestilah diproses sebelum bayaran ansuran pertama bermula, ini adalah untuk mengelakkan kenaikan dibawah seksyen 107C (9) ACP S23:Syarikat telah mengemukakan surat rayuan ke Cawangan Pungutan berkenaan CP 205 yang diterima dan belum mendapat sebarang balasan sehingga kini. S23: Segala rayuan ke atas CP 204 dan CP 205 hendaklah dikemukakan ke Pusat Pemprosesan. Surat rayuan tersebut akan diproses oleh Pusat Pemprosesan dan CP 205 pindaan ataupun surat jawapan akan dikeluarkan. S24:Pada awalnya syarikat mempunyai anggaran cukai kosong kemudian pada bulan ke 6 syarikat mengemukakan CP 204A dengan jumlah anggaran RM20,000. Slip ansuran CP 207 yang mana patut syarikat gunakan, ansuran no. 1 atau no. 6? J24: Syarikat boleh menggunakan mana-mana bilangan ansuran dislip pembayaran CP 207 kerana sistem boleh menerimanya. Walau bagaimanapun syarikat digalakkan menggunakan slip yang ke 5 atau ke 6 mengikut keadaan. S25:Jumlah Ansuran Yang Dipendekkan Bolehkah syarikat membayar anggaran cukai yang kena dibayar di bawah Seksyen 107C dengan 6 ansuran dan bukan 12 ansuran seperti mana yang diberikan? syarikat ingin menjelaskan kesemua bayaran ansurannya dalam tempoh 6 bulan yang pertama. J25:Untuk syarikat yang telah mengemukakan CP 204 dalam tempoh yang telah ditetapkan, sistem akan mewujudkan suatu jadual bayaran 12 ansuran. Sekiranya syarikat ingin mendapatkan 6 ansuran, ia boleh membuat peraturan sendiri dan membayar lebih selagi syarikat boleh memastikan ia telah membuat bayaran yang mencukupi dalam akaunnya pada atau sebelum tarikh akhir pembayaran ansuran. S26:Tarikh Akhir Pengemukaan CP 204B Bilakah tarikh akhir untuk syarikat mengemukakan Borang CP 204B jika berlakunya pertukaran tempoh perakaunan? J26:Syarikat dikehendaki mengemukakan CP 204B dengan serta merta sebaik sahaja pertukaran tempoh perakuanan di sahkan. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya syarikat mengemukakan CP 204B dalam bulan selain daripada bulan ke 6 tempoh asas, amaun anggaran bulanan baru secara purata, adalah tidak boleh kurang daripada anggaran bulanan dahulu, contohnya: Tempoh perakaunan lama syarikat : 01/07/ /06/2002 dan anggaran cukai yang telah dikemukakan ialah RM 12,000 (RM1,000 sebulan). Pada 01/03/2002, syarikat tukar tempoh perakaunan dan akaun ditutup pada 31/12/2002. Maka tempoh asas baru T/T 2002 telah diperpanjangkan kepada 18 bulan iaitu dari 01/07/ /12/2002 (18 bulan),oleh itu, anggaran cukai baru yang kena dinyatakan dalam CP 204B ialah tidak boleh kurang daripada RM18,000 (RM1,000 x 18 bulan). S27:Bayaran Kenaikan Cukai di Bawah Seksyen 107C (10) Syarikat telah membuat anggaran cukai yang terkurang dan dikenakan kenaikan cukai di bawah Seksyen 107C (10), bilakah tarikh akhir untuk membuat bayaran untuk kenaikan cukai tersebut? J27:Peruntukan Seksyen 107C(10) tidak menghendaki LHDN menghantar notis tuntutan. Kenaikan cukai ini hanya boleh ditentukan apabila cukai sebenar diketahui. Bagi Borang C yang diterima dalam tempoh ditetapkan tarikh taksiran ialah tarikh Borang tersebut dihantar kepada Ketua Pengarah. Oleh itu, kenaikan cukai akan dikenakan apabila Borang C dihantar kepada LHDN dan tarikh akhir 6

7 membuat bayaran tersebut ialah pada tarikh tersebut. Oleh itu, syarikat hendaklah mengira sendiri kenaikan cukai dan membuat bayaran kepada LHDN. S28:Bayaran Kenaikan Cukai Di Bawah Seksyen 107C(9) Syarikat telah lewat membuat pembayaran ansuran S107C seperti yang dijadualkan dalam CP 204/205, adakah kenaikan cukai dikenakan di bawah Seksyen 107C (9) dan bilakah tarikh akhir untuk pembayaran kenaikan cukai tersebut? J28: Amaun kenaikan cukai akan dikenakan ialah 10% dari amaun yang tidak dibayar/kurang dibayar pada tarikh ditetapkan. Syarikat hendaklah mengira sendiri kenaikan cukai tersebut dan membuat bayaran kepada LHDN sebaik sahaja tamat tempoh ditetapkan bagi bayaran ansuran. Walau bagaimana pun LHDN akan mengeluarkan notis permintaan kenaikan cukai tersebut. Jika bayaran telah dibuat, syarikat boleh mengabaikan tuntutan tersebut. S29: Pindaan Jadual Bayaran Ansuran Akibat Daripada Pertukaran Tempoh Perakaunan Sebuah syarikat menutup akaun biasa pada 31 Mac dan bertukar tarikh penutupan akaunnya pada 31 Disember seperti berikut: 01/04/ /03/ /04/ /12/ /01/ /12/2002 Tempoh asas yang ditentukan adalah seperti berikut: Tahun Taksiran Tempoh Asas /04/ /03/ /04/ /12/2002 i) Untuk T/T 2002, syarikat telah mengemukakan CP 204 dengan anggaran cukai sejumlah RM18,000 untuk tempoh asas 12 bulan dan bayaran ansuran bulanan ialah RM1,500 (Mei 2001 hingga April 2002). Dalam bulan Julai 2001, syarikat telah kemukakan CP 204B dengan anggaran cukai yang kena dibayar sejumlah RM24,000 untuk T/T 2002 akibat pertukaran tempoh perakaunan, iaitu tempoh asas dari 01/04/2001 hingga 31/12/2002 (21 bulan). Syarikat telah membayar RM1,500 x 3 bulan = RM4,500 ( Ansuran Mei - Julai). Oleh itu, baki anggaran cukai ialah RM24,000 - RM4,500 = RM19,500. Skim manakah yang harus syarikat patuhi? Skim A ataupun Skim B? Skim B adalah dikira mengikut peraturan dalam CP 204B di mana syarikat dikehendaki mengikut bayaran ansuran yang sama untuk tempoh asas yang dipanjangkan, jumlah bayaran ansuran tersebut adalah tidak boleh kurang daripada bayaran ansuran bulanan yang asal. ii) Bolehkah syarikat dibenarkan untuk membuat pindaan anggaran cukai dalambulan ke 10 tempoh asas (untuk tempoh asas 21 bulan)? iii) Sekiranya anggaran cukai yang kena dibayar untuk T/T 2002 ialah RM24,000 untuk tempoh asas 21 bulan, bolehkah syarikat mengemukakan CP 204 dengan anggaran cukai yang kurang daripada RM24,000 untuk T/T 2003 di mana tempoh asasnya hanya mengandungi 12 bulan? No. Ansuran Skim A (RM) Skim B (RM) Tarikh Bayaran 1 1,500 1,500 Mei ,500 1,500 Jun ,500 1,500 Julai ,500 1,500 Ogos ,500 1,500 Sept ,500 1,500 Okt ,500 1,500 Nov

8 8 1,500 1,500 Dis ,500 1,500 Jan ,500 1,500 Feb ,500 1,500 Mar ,500 1,500 Apr ,500 1,500 Mei ,500 1,500 Jun ,500 1,500 Julai ,500 1,500 Ogos ,500 Sept ,500 Okt ,500 Nov ,500 Dis ,500 Jan ,000 31,500 J29. i) Syarikat dikehendaki mengikut Skim B atas alasan berikut: Memandangkan syarikat telah mengemukakan CP 204B dalam Julai 2001, iaitu pada bulan ke 4 tempoh asas dengan suatu anggaran cukai pindaan RM24,000. Surat rayuan hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan pindaan ini, jika tidak, bayaran ansuran bulanan RM1,500 hendaklah dipatuhi sehingga akhir tempoh asas yang baru. Iaitu mengikut jadual bayaran Skim B. Untuk kes ini, katakan syarikat telah mengemukakan surat rayuan untuk meminda anggaran cukai dari RM18,000 ke RM24,000 bersama-sama dengan CP 204B dalam Julai 2001 dan rayuan tersebut telah diluluskan, maka syarikat akan diberi jadual bayaran seperti yang berikut: RM24,000-4,500 = RM 19,500/18 bulan = RM 1083 sebulan untuk 17 bulan dan RM1089 untuk bulan terakhir. Sebenarnya, dalam kes ini, syarikat dinasihatkan supaya mengemukakan CP 204B bersama-sama dengan CP 204A dalam bulan ke 6 tempoh asas, iaitu September Pindaan anggaran cukai ke RM24,000 akan diluluskan secara automatik dengan itu syarikat akan diberikan jadual bayaran seperti berikut: Mei 2001 hingga Sept 2001 dengan bayaran RM1,500 sebulan = RM 7,500 Okt 2001 hingga Dec 2002 dengan bayaran RM 1,031 sebulan = 15,465 Bayaran terakhir pada Jan 2003 = 1,035 24,000 ========== ii) Untuk syarikat yang memanjangkan tempoh asas yang melebihi 12 bulan. Pindaan bulan ke 6 dalam tempoh asas masih tetap pada tempoh yang sama, iaitu, bulan ke 6 tempoh asas (September 2001). Tiada pindaan automatik yang lain akan diberikan kepada syarikat yang mempunyai tempoh asas yang melebihi 12 bulan. 8

9 Sebarang pindaan anggaran cukai yang dibuat selain daripada bulan ke 6 tempoh asas hendaklah dalam bentuk surat rayuan dengan memberi alasan yang kukuh disertai dengan dokumen sokongan. iii) Untuk anggaran cukai T/T 2003, syarikat tidak boleh mengemukakan anggaran cukai yang kurang daripada RM24,000. Oleh itu, syarikat hendak melampirkan bersama surat rayuan dengan CP204 untuk menerangkan bahawa anggaran cukai yang lebih rendah disebabkan oleh tempoh bertindih. 9

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

Sistem Paten di Malaysia

Sistem Paten di Malaysia Sistem Paten di Malaysia Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN 2009 Nota Penerangan B 2009 Nota Penerangan B 2009 Nota Penerangan B 2009 CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN (PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN) Nota Penerangan B 2009 Pindaan Akta Cukai Pendapatan

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online

KERAJAAN MALAYSIA. Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online PS 2.2/2013 KERAJAAN MALAYSIA Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PS 2.2/2013 KANDUNGAN e-payment... 2 PS 2.2/2013 Pungutan

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu. Ar Rahnu-Based Micro Credit Programme

Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu. Ar Rahnu-Based Micro Credit Programme Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu 2 Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Malaysia Islamic Economic Development

More information

PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E

PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN Latar Belakang Jenis-jenis Rumah Kerajaan Peraturan Peraturan Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN PENGENALAN PERAKAUNAN ASET

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN PENGENALAN PERAKAUNAN ASET PENGENALAN ASET 1 Kandungan 1. Pengurusan Aset Kerajaan 2. Pengenalan Aset 3. Kategori Aset 4. Aset Bukan Semasa 5. Aset Semasa 5. Pelaporan Aset Di Penyata Kewangan Objektif Pembelajaran Memberikan penjelasan

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT This report is submitted in partial fulfillment of requirements for the award of Bachelor of

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the awards of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours Faculty of

More information

Accounting For Tax SAIFUL HAZMI SALLEH, JKDM WPKL

Accounting For Tax SAIFUL HAZMI SALLEH, JKDM WPKL Accounting For Tax SAIFUL HAZMI SALLEH, JKDM WPKL Briefing Agenda 1. CHARGING OUTPUT TAX 2. TAX INVOICE, CREDIT NOTE & DEBIT NOTE 3. GST ADJUSTMENT 4. TAXABLE PERIOD 5. RECORD KEEPING 2 1 3 Input tax and

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet Unit Pengambilan Pelajar Bahagian Pendidikan Tinggi MARA Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur 03-26132000 Sambungan : 34075, 34076,

More information

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN:

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN: LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: LAMA: PEKERJAAN: BIL SOALAN JAWAPAN 1. Yang telah lalu, adakah lesen senjata api

More information

Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program

Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program INDONESIA Ver. Oct 2014 Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program Dear Candidates in Indonesia, ENGLISH (1) For Medical History and Language Proficiency, please fill in the

More information

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 KHTAR FACTORNG SDN.BHD (507971 X) No. 10 G, Persiaran 65, Pekeliling Business Centre, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 603-4024 6455, 4022 6455, Fax: 603-4022 4020 Email : sera@ikhtiarfactroing.com

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

Jom kita pelajari term2 atau istilah2 yang akan selalu di gunakan pada TEKNIK CSR100

Jom kita pelajari term2 atau istilah2 yang akan selalu di gunakan pada TEKNIK CSR100 TEKNIK CSR100 Apa itu TEKNIK CSR100? Teknik CSR100 bermaksud Teknik "Classical Support n Resistance" dengan Target Profit sekurang2nya 100pips (insyaallah). Teknik ini based sepenuhnya pada konsep "Support

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 1. PENDAHULUAN Bahagian Pembangunan & Pengurusan Koleksi (BPK) diwujudkan dengan mengikut garis panduan Dasar Pembangunan Koleksi untuk menilai, memantap, mengukuh dan menguruskan

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

Melayu Definisi, Melayu Polisi dan Bukan Me1ayu dalam

Melayu Definisi, Melayu Polisi dan Bukan Me1ayu dalam Jumal Undang-Undang Melayu Definisi, Melayu Polisi dan Bukan Me1ayu dalam 11: Enakmen Tanah Rizab Melayu: Satu Tinjauan (JJejinitive Malay, Policy Malay and Non-Malay in the Malay Reservation Enactment:

More information

RESOLUSI SYARIAH DALAM KEWANGAN ISLAM BAHAGIAN V: ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM

RESOLUSI SYARIAH DALAM KEWANGAN ISLAM BAHAGIAN V: ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM 185 BAHAGIAN V: ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM 186 PEMBUBARAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM 187 116. Keutamaan Pendeposit Mendapatkan Semula Deposit dalam Kes Pembubaran Sesebuah Institusi Perbankan

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya Abstrak Kesejahteraan sosial merupakan matlamat yang ingin

More information

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MENJELAJAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA bersama MAIMUNAH Maimunah Aminuddin merupakan seorang pensyarah, penulis terkenal dan perunding di bidang pengurusan sumber manusia. Tajuk buku beliau termasuk: Human

More information

Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor

Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 14(2): 95-109 (2006) ISSN: 0128-7702 Universiti Putra Malaysia Press Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor MOHAMAD

More information

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37-44 @2011 ISSN 0128-273 / 37 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi (Level

More information

Krisis Ekonomi Malaysia: Punca, Implikasi dan Langkah Penyelesaian. Oleh: ABDUL AZIZ AWANG

Krisis Ekonomi Malaysia: Punca, Implikasi dan Langkah Penyelesaian. Oleh: ABDUL AZIZ AWANG Krisis Ekonomi Malaysia: Punca, Implikasi dan Langkah Penyelesaian Oleh: ABDUL AZIZ AWANG Ekonomi Malaysia sejak tahun 1970, telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid

Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid Ajmain Bin Safar & Halimatul Ashiken Binti Othman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Ilmu faraid adalah antara

More information

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah : Struktur Data Kode : TIS3213 Semester : III Waktu : 2 x 3 x 50 Menit Pertemuan : 6 & 7

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah : Struktur Data Kode : TIS3213 Semester : III Waktu : 2 x 3 x 50 Menit Pertemuan : 6 & 7 A. Kompetensi 1. Utama SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah : Struktur Data Kode : TIS3213 Semester : III Waktu : 2 x 3 x 50 Menit Pertemuan : 6 & 7 Mahasiswa dapat memahami tentang konsep pemrograman

More information

KATA PENGANTAR DATO SHAARI BIN ABDUL RAHMAN

KATA PENGANTAR DATO SHAARI BIN ABDUL RAHMAN KATA PENGANTAR Buku Klasifikasi Standard Perindustrian Malaysia 2000 (MSIC 2000) digunakan sebagai rangka kerja bagi memungut dan menyusun perangkaan industri daripada pelbagai sumber supaya perbandingan

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH

More information

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan KanakKanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Najeemah Bt Mohd Yusof Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK 1 Tee Tze Kiong, 2 Mimi Binti Mohaffyza, 3 Jailani Bin Md Yunos, 4 Baharom Bin Mohamad, 5 Widad Bt. Othman dan 6 Yee Mei Heong 1 Universiti Tun Hussein

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor M A L A Y S I A Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor Permohonan Kenaikan Gred/Tambah

More information

e-security Vol: 32-(Q3/2012) CyberSecurity Malaysia 2012 - All Rights Reserved

e-security Vol: 32-(Q3/2012) CyberSecurity Malaysia 2012 - All Rights Reserved ii A MESSAGE FROM THE HEAD OF CYBERSECURITY MALAYSIA Welcome once again to our esecurity Bulletin. We are pleased to present the final issue for 2012. There are many interesting topics that we can share

More information

Mari tgk macam mana nak analisa CS..

Mari tgk macam mana nak analisa CS.. Mari tgk macam mana nak analisa CS.. 1. untuk kotak biru yang pertama..ini adalah bull CS...key point kita..selagi tiada cs yang mampu break candle ni..uptrend still intact...lepas tu ada 2 cs bear kecik..sure

More information

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Akademika 81(3) 2011: 103-115 Nota Penyelidikan/Research Note Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Knowledge, Attitude and Practices of Malaysian Society regarding

More information

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh 1 BENGKEL INOVASI PEDAGOGI Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah oleh Lai Kim Leong Institut Perguruan Batu Lintang kimleonglai@yahoo.com ABSTRAK

More information

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK 1. LATARBELAKANG 1.1 Dasar pembelian bahan-bahan bercetak dan bukan bercetak disediakan bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran

More information

PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA. Pertumbuhan lebih tinggi pada suku kedua. Permintaan dalam negeri teguh

PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA. Pertumbuhan lebih tinggi pada suku kedua. Permintaan dalam negeri teguh Suku Kedua PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA Pertumbuhan lebih tinggi pada suku kedua Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi sebanyak 5.% pada suku kedua ( :.9%). Pertumbuhan didorong oleh

More information

Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil. Kumpulan Kerja Teknikal Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak Kecil

Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil. Kumpulan Kerja Teknikal Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak Kecil Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil Kumpulan Kerja Teknikal Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak Kecil Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia 2008 1 version 2 GP Baby Book.indd

More information

Guna Tenaga dan Produktiviti Buruh dalam Sektor Pembuatan di Malaysia

Guna Tenaga dan Produktiviti Buruh dalam Sektor Pembuatan di Malaysia PROSIDING PERKEM VII, JILID 2 (2012) 942-958 ISSN: 2231 962X Guna Tenaga dan Produktiviti Buruh dalam Sektor Pembuatan di Malaysia Employment and Labor Productivity in Malaysian Manufacturing Sector Noor

More information

GARIS PANDUAN MENGENAI STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

GARIS PANDUAN MENGENAI STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 4 TAHUN 1991 GARIS PANDUAN MENGENAI STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

FRONT DESK CUSTOMER SERVICE FOR QUEUE MANAGEMENT SYSTEM MOHAMAD FAZLI BIN ALIAS

FRONT DESK CUSTOMER SERVICE FOR QUEUE MANAGEMENT SYSTEM MOHAMAD FAZLI BIN ALIAS FRONT DESK CUSTOMER SERVICE FOR QUEUE MANAGEMENT SYSTEM MOHAMAD FAZLI BIN ALIAS This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree of Electrical Engineering

More information

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI 6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI Jamaludin Ramli PENGENALAN Kita dapat terus hidup hanya dengan merasa dan memahami persekitaran. Kadang-kala kita salah tanggap dan tafsir situasi dan seterusnya menimbulkan

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TOPIC 3 MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sinopsis Topik ini membincangkan tentang teori Perkembangan Kognitif Piaget dan implikasinya dalam pengajaran Sains. Teori ini memperihalkan tentang tahap-tahap

More information

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan J Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 77-93 / ISSN: 2231-735X Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan 1

More information