LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE"

Transcription

1 Rev. No. : 1 Date : BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia di bawah Seksyen 7A atau 7B, Akta Pendaftaran Jurutera Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan BORANG E dan disertakan bersama-sama; Dokumen Pendaftaran Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7A Ketuanpunyaan Tunggal Perkongsian Sdn Bhd Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7B MDP 1. Bayaran proses pendaftaran sebanyak RM50.00 DAN bayaran pendaftaran sebanyak RM Dibayar kepada Lembaga Jurutera Malaysia dalam bentuk cek/bank draft/ wang pos. 2. (i) Salinan sijil pembaharuan tahunan Jurutera Profesional. (ii) Salinan sijil pembaharuan Arkitek Berdaftar dan Jurukur Bahan Berdaftar - MDP sahaja. (i) (ii) (iii) (iv) Jurutera Profesional yang dilantik sebagai pengarah dan pemegang saham - Sdn Bhd/MDP. Arkitek Berdaftar dan Jurukur Bahan Berdaftar yang dilantik sebagai pengarah dan pemegang saham - MDP sahaja. Jurutera Profesional yang dilantik sebagai pekongsi syarikat perkongsian. Prinsipal syarikat ketuanpunyaan tunggal. 3. Surat Akuan Berkanun (Statutory Declaration) - Seperti pada keterangan 2 di atas - 4. Surat Kebenaran Majikan Sekiranya pemohon, seperti pada keterangan 2 di atas adalah seorang kakitangan di mana-mana jabatan atau syarikat ketika mengemukakan permohonannya. Perkara 25(2), Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera 1990 (Pindaan 2003) adalah dirujuk. sila rujuk contoh pada LAMPIRAN 1. Sekiranya pemohon adalah seorang PENSYARAH, sila dapatkan surat kebenaran daripada Naib Canselor

2 Dokumen Pendaftaran Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7A Ketuanpunyaan Tunggal Perkongsian Sdn Bhd Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7B MDP 5. Surat Makluman (Consent Letter) Sekiranya pemohon, seperti pada keterangan 2 di atas adalah pekongsi atau pengarah di dalam syarikat yang menjalankan perniagaan selain daripada syarikat konsultan dan pembinaan/kontraktor. Cth: trading, project management company, development, manpower supply and trading dll. sila rujuk contoh pada LAMPIRAN Surat Perakuan Aktif Sekiranya pemohon, seperti pada keterangan 2 di atas turut terlibat sebagai prinsipal atau pekongsi syarikat atau pengarah syarikat di syarikat konsultan selain daripada syarikat konsultan yang hendak didaftarkan. Seorang Jurutera Profesional hanya dibenarkan aktif dalam 1 syarikat konsultan sahaja. Definisi aktif Fully responsible for all actions taken by the Company including signing plan. sila rujuk contoh pada LAMPIRAN Borang 24 - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. Borang mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jumlah wajib modal berbayar syarikat = RM50,000 Borang mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jumlah wajib modal berbayar syarikat = RM150,000 Pemegang saham syarikat diminta mengambil perhatian atas nilai saham yang wajib dipatuhi seperti berikut: 70% x RM150,000 = RM105,000 10% x RM150,000 = RM15,000 30% x RM150,000 = RM45,000 Seksyen 7B(2)(b), Akta Pendaftaran Jurutera 1967 adalah dirujuk. 8. Borang 32A (Transfer of Shares) - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. Sekiranya berlaku pindahan saham di antara pemegang-pemegang saham syarikat. Sekiranya terdapat lebih daripada 1 Borang 32A, sila kemukakan borang-borang tersebut bermula daripada pemegang saham yang terawal sehingga pemegang saham terkini. Borang disahkan oleh Setiausaha Syarikat

3 Dokumen Pendaftaran Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7A Ketuanpunyaan Tunggal Perkongsian Sdn Bhd Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7B MDP 9. Borang 49 - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. Borang mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 10. Memorandum and Articles of Association (M&AA) - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. M&AA mesti mengikut contoh standard yang dikeluarkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia. M&AA ini mesti serupa dengan yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. M&AA mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (hanya pada Borang 9, m/s 1 dan m/s 5 sahaja). Sila layari laman web Lembaga Jurutera Malaysia di alamat yang tertera untuk mendapatkan salinan MA&A tersebut; 3. Sekiranya seseorang pengarah atau pemegang saham terlibat dengan syarikat pembinaan/kontraktor beliau mestilah memohon kebenaran Lembaga sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 32, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera Borang permohonan (Borang K) boleh didapati di pejabat Lembaga Jurutera Malaysia atau muat turun daripada Borang E di laman web Lembaga Jurutera Malaysia. Untuk sebarang pertanyaaan sila hubungi: Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur, MALAYSIA. Telefon: / 7096 / 7097 / 7098 Faksimili: atau GARIS PANDUAN NAMA BAGI PENDAFTARAN ECP ********************************************************************************* A. Nama yang dipilih bagi syarikat ketuanpunyaan tunggal, perkongsian dan Sdn Bhd yang akan didaftarkan tidak boleh sama dengan nama syarikat yang telah didaftarkan di Lembaga Jurutera Malaysia. B. Nama bagi syarikat ketuanpunyaan tunggal mestilah melambangkan penglibatan secara perseorangan. Syarikat tidak boleh menggunapakai nama seperti Ahmad Engineers, Tan Associate/Associates, Budi Consultants, So & Partners, A & B Konsult, Ng & Yong Engineers dan sebagainya

4 LAMPIRAN 1 CONTOH KEPALA SURAT SYARIKAT Ruj. Kami: Tarikh: (jika berkaitan)..... Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17 Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tuan, PER: KEBENARAN MAJIKAN ATAS PENGLIBATAN DI SYARIKAT JURUTERA PERUNDING Perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pihak syarikat telah memberi kebenaran kepada Ir... (nama)(no. kad pengenalan). untuk melibatkan diri dan menjalankan amalan kejuruteraan perunding di (nama syarikat perunding). Sekian, harap maklum. Yang benar,. - tandatangan majikan-. ( NAMA PENUH )

5 LAMPIRAN 2 CONTOH KEPALA SURAT SYARIKAT Ruj. Kami: Tarikh: (jika berkaitan)..... Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17 Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tuan, PER: SURAT MAKLUMAN ATAS PENGLIBATAN DI SYARIKAT JURUTERA PERUNDING Perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pihak syarikat telah sedia maklum dan tiada halangan atas penglibatan Ir. (nama)(no. kad pengenalan). untuk melibatkan diri dan menjalankan amalan kejuruteraan perunding di.. (nama syarikat perunding). Sekian, harap maklum. Yang benar,. - tandatangan pengarah-. ( NAMA PENUH )

6 LAMPIRAN 3 CONTOH KEPALA SURAT SYARIKAT Ruj. Kami: Tarikh: (jika berkaitan)..... Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17 Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tuan, PER: SURAT PERAKUAN AKTIF Perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya, saya Ir. (nama)(no. kad pengenalan). dengan ini mengesahkan bahawa saya akan aktif di (nama syarikat jurutera perunding) dalam menjalankan amalan kejutureaan perunding. 3. Penglibatan saya di (nama syarikat jurutera perunding) adalah sebagai * rakan kongsi syarikat/pengarah syarikat yang tidak aktif. 4. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memaklumkan kepada Lembaga Jurutera Malaysia sekiranya saya berhenti atau tidak aktif dalam syarikat ini. Sekian, harap maklum.. - tandatangan pemohon -. ( NAMA PENUH ) Nama, tandatangan pemohon & seal Jurutera Profesional. CATATAN: 1. Sila potong yang tidak berkenaan. 2. Sila abaikan perenggan 3 sekiranya pemohon tidak terlibat dalam syarikat jurutera perunding lain selain yang dipohon.

7 Rev. No. : 5 Date : BEM/CL/APP/04 PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE (BORANG E) SENARAI SEMAKAN PENDAFTARAN (sila kembalikan bersama borang permohonan) Pemohon Untuk kegunaan pejabat 1. Bayaran proses pendaftaran sebanyak RM50.00 DAN bayaran pendaftaran sebanyak RM1, Borang E yang telah lengkap diisi. 3. A. Salinan sijil pembaharuan Jurutera Profesional daripada: i. Pengarah dan pemegang saham syarikat Sdn Bhd/MDP. ii. Pekongsi syarikat perkongsian. iii. Prinsipal syarikat ketuanpunyaan tunggal. B. Salinan sijil pembaharuan Arkitek Berdaftar dan/atau Jurukur Bahan Berdaftar. 4. Surat Akuan Berkanun yang lengkap diisi oleh : i. Pengarah dan pemegang saham syarikat Sdn Bhd/MDP. ii. Pekongsi syarikat perkongsian. iii. Prinsipal syarikat ketuanpunyaan tunggal. 5. Surat Kebenaran Majikan 6. Surat Makluman 7. Surat Perakuan Aktif 8. Borang 24; i. Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. ii. iii. Jumlah wajib modal berbayar dipatuhi : RM50,000 (Sdn Bhd) Jumlah wajib modal berbayar dipatuhi : RM150,000 (MDP) 9. Borang 32A (Transfer of Shares) disahkan oleh Setiausaha Syarikat - Sdn Bhd/MDP sahaja. 10. Borang 49 disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia - Sdn Bhd/MDP sahaja. (1)

8 PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE (BORANG E) SENARAI SEMAKAN PENDAFTARAN (sila kembalikan bersama borang permohonan) Pemohon Untuk kegunaan pejabat 11. Memorandum and Articles of Association - Sdn Bhd/MDP sahaja; i. Mengikut format standard Lembaga Jurutera Malaysia. ii. Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. - Borang 9, m/s 1 & 5 sahaja. Catatan / Lain-lain kenyataan: Adalah dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah melengkapkan semua perkara seperti di atas. Untuk kegunaan pejabat Tandatangan Pegawai, Lembaga Jurutera Malaysia Tandatangan Pemohon.. Tarikh: Tarikh: (2)

9 SCHEDULE I FORM E REGISTRATION OF ENGINEERS ACT 1967 REGISTRATION OF ENGINEERS REGULATIONS 1990 (Regulation 34) APPLICATION FOR REGISTRATION AS AN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE (To be completed by the Applicant in BLOCK LETTERS) Name of *sole proprietorship/partnership/body corporate... Registered Address... Tel. No:... Fax No: DETAILS OF *SOLE PROPRIETOR/PARTNERS IN THE PARTNERSHIP: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) Name Discipline Professional Registration No. 2. BOARD OF DIRECTORS IN THE BODY CORPORATE: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) Name Discipline Professional Registration No

10 3. LIST OF SHAREHOLDERS IN THE BODY CORPORATE: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) Name Discipline *Professional Registration No./ Identity Card No. Numbers of shares held LIST OF SERVICES PROPOSED TO BE OFFERED BY THE *SOLE PROPRIETORSHIP/PARTNERSHIP/BODY CORPORATE: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) INFORMATION OF EMPLOYEES IN THE *SOLE PROPRIETORSHIP/PARTNERSHIP/ BODY CORPORATE: (i) Number of engineers Professional Engineers:.. Employed: Graduate Engineers:.. Temporary Engineers: Accredited Checkers:.... (ii) Number of sub professional staff:. (iii) Number of clerical staff:.. (iv) Others:.. 6. DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THIS APPLICATION FORM: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Memorandum and Articles of Association certified by the Registrar of Companies; Form 49 and Form 24 certified by the Registrar of Companies; Statutory Declaration of *sole proprietor/all partners in the partnership/all directors and shareholders in the body corporate; Certified copies of certificates of registration; Processing fee for the amount of RM50.00 and registration fee for the amount of RM in *money order/bank draft/cheque made payable to the Board of Engineers. 2

11 Signature of *sole proprietor/partners in the partnership/ directors in the body corporate.. (Name).. (Name).. (Name).. (Name).. (Chop/seal).. (Date) PENALTY: Section 24 (a) of the Registration of Engineers Act 1967: " Any person, sole proprietorship, partnership or body corporate who procures or attempts to procure registration or a certificate of registration under this Act by knowingly making or producing or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate, application or representation whether in writing or otherwise, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit in the case of an individual, or fifty thousand ringgit in the case of a sole proprietorship, partnership or body corporate, or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both. For Office Use Only Date Received... Date Circulated to Board Members Decision of Board.. Approved Refused Deferred Reasons Date Applicant Notified.. Date Registration Fee Received Receipt No..... Sent on.. Entered on Register Registration No.. Date Certificate of Registration issued... 3

12 Rev. No. : 2 Date : BEM/Form/APP/05 STATUTORY DECLARATION (SURAT AKUAN BERKANUN) I, (Full name). (I.C. No.).* Director and / or Shareholder / Principal / Partner of the Engineering Consultancy Practice.... hereby declare that: I am not a * director, shareholder, principal, partner, employee of any other organization other than the above Engineering Consultancy Practice. I am a * director, shareholder, principal, partner, employee of the following organizations: * Name of organization Nature of business Designation Shareholding held I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true by virtue of the provision of the Statutory Declaration Act Subscribed and solemnly ) declared by the above ) this day of ).. (Professional Engineer / Registered Architect / Registered Quantity Surveyor) ) Before me: ) ) (Commissioner of Oath) Note: *State all organizations (including non-engineering companies) in which you are involved.

13 KEPADA: Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Kompleks Kerja Raya Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur BORANG K Rev. No.: 1 Date : PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MELABUR DALAM FIRMA PEMBINAAN/PEMBUATAN Saya, seorang Jurutera Profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dengan ini memohon kebenaran untuk melibatkan diri dalam firma pembinaan/pembuatan. 1. Nama : Alamat : No. Pendaftaran dan Kejuruteraan : (i) Firma perunding sekarang & alamat :... (ii) Jawatan : 5. (i) Firma pembinaan/ pembuatan sekarang :... (ii) Jenis Perniagaan :... (iii) Jawatan :... (iv) Peratus saham yang dipegang :... Saya, yang bertandatangan di bawah ini akan mematuhi Peraturan 32 dan 33, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera 1990 (Pindaan 2003). Tarikh:.. (Tandatangan) CATATAN: Jika lebih daripada satu firma, sila sertakan lampiran.

14 PART IV CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT ************************************* Restrictions on being a director, member or shareholder of contracting and manufacturing company, etc Disclosure of interest 32. (1) Except with the prior approval of the Board, a registered Engineer in an Engineering Consultancy Practice shall not be a director or executive of or substantial shareholder in or agent for any contracting or manufacturing company or firm or business related to building or engineering. (2) If such approval is given, such registered Engineer shall not undertake any contract work wherein he is engaged to provide professional engineering services in such project unless it is in respect of a design and build project. 33. Every Registered Engineer while acting in his professional capacity shall disclose in writing to his client of the fact if he is a director or member of or substantial shareholder in or agent for any contracting or manufacturing company or firm or business or has any financial interest in any such company or firm or business, with which he deals on behalf of his client.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT 1. PURPOSE This guideline is to provide all Higher Learning Institutions

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 KHTAR FACTORNG SDN.BHD (507971 X) No. 10 G, Persiaran 65, Pekeliling Business Centre, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 603-4024 6455, 4022 6455, Fax: 603-4022 4020 Email : sera@ikhtiarfactroing.com

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM Application Form Basic Current Account Borang Permohonan Akaun Semasa Asas Please submit this completed form to your nearest HSBC branch Sila kemukakan borang yang telah dilengkapi ini kepada cawangan

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT

CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT YES! I wish to apply for (please tick )/YA! Saya ingin memohon (sila tandakan ) Privilege Banking Visa Infinite Card Platinum Business MasterCard

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest.

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest. Terms and Conditions Organiser 1. By participating in the Win Big Contest ( Contest ) jointly organised by AEON BIG (M) SDN. BHD. ( AEON BIG ) and Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd ( MyClear

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXX] KOTA KINABALU, KHAMIS, 26 MAC 2015 [No. 11 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor M A L A Y S I A Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor Permohonan Kenaikan Gred/Tambah

More information

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet Unit Pengambilan Pelajar Bahagian Pendidikan Tinggi MARA Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur 03-26132000 Sambungan : 34075, 34076,

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

f. No. Telefon Rumah: h. No. Telefon Pejabat:

f. No. Telefon Rumah: h. No. Telefon Pejabat: PERINGATAN: Sila jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan benar, lengkap dan jelas. Sebarang keterangan palsu boleh menyebabkan permohonan ini terbatal dengan sendirinya dan tindakan undang-undang boleh

More information

Presented by: FRO Northern

Presented by: FRO Northern Presented by: FRO Northern SRM e-invoicing 1. FSSO Organization Chart 2. FRO Contact List 3. SRM E-Invoicing Summary 4. Business As Usual (BAU) 5. Document required Contract Payment 6. Storage & Filing

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

Sistem Paten di Malaysia

Sistem Paten di Malaysia Sistem Paten di Malaysia Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM IMPORTANT Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad is licensed under the Financial

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY:

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AGGRESSIVE WORKING CAPITAL FINANCING METHOD AND THE PERFORMANCE OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN MALAYSIAN CONSTRUCTION COMPANIES. INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA TINGKAT 2, JALAN YONG SHOOK LIN 46675 PETALING JAYA JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN:

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN: LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: LAMA: PEKERJAAN: BIL SOALAN JAWAPAN 1. Yang telah lalu, adakah lesen senjata api

More information

a. Nama: c. Tarikh Lahir : 1A & 1B. TUNTUTAN KEMATIAN (Kemalangan di Tapak, Lain-lain Kemalangan) Sertakan perkara-perkara berikut:

a. Nama: c. Tarikh Lahir : 1A & 1B. TUNTUTAN KEMATIAN (Kemalangan di Tapak, Lain-lain Kemalangan) Sertakan perkara-perkara berikut: PERINGATAN: Sila jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan benar, lengkap dan jelas. Sebarang keterangan palsu boleh menyebabkan permohonan ini terbatal dengan sendirinya dan tindakan undang-undang boleh

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 13 Oktober 2014 13 October 2014 P.U. (A) 273 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 DISIARKAN

More information

Professional Indemnity Insurance For General Medical Practitioners

Professional Indemnity Insurance For General Medical Practitioners Professional Indemnity Insurance For General Medical Practitioners Special Scheme Arranged By Medical Risks & Claims Management Services (MRCM) for General Medical Practitioners Professional Indemnity

More information

TAX & INVESTMENT REVIEW 2006

TAX & INVESTMENT REVIEW 2006 CPA TAX & INVESTMENT REVIEW 2006 CPA Tax & Investment Review 2006 Copyright 2006 by The Malaysian Institute of Certified Public Accountants All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

More information

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS These terms and conditions govern the Credit Card issued by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) and the Credit Card has the joint imprint of the

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

Commercial Service Contract Terms & Conditions

Commercial Service Contract Terms & Conditions MICROSOF T COMPLETE FOR BUSINESS Commercial Service Contract Terms & Conditions BE SURE TO REGISTER YOUR SERVICE CONTRACT ONLINE! In order to maximize Your benefits, please go to https://mybusinessservice.surface.com/

More information

AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT

AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT IMPORTANT Please read very carefully the terms and conditions herein and only use your AEON Credit Service (M) Berhad - Prepaid MasterCard if you are agreeable to

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate ) available under the CIMB Cash Rebate MasterCard Credit

More information

MARKETING STRATEGY PRACTICES IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE PRIVATE SECTOR

MARKETING STRATEGY PRACTICES IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE PRIVATE SECTOR MARKETING STRATEGY PRACTICES IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE PRIVATE SECTOR BUREAU OF RESEARCH AND CONSULTANCY UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM MALAYSIA BY: ASSOCIATE PROFESOR DR. FARDDAH

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY. STAMP DUTY PAID MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SPECIFICATION FOR MONTHLY TAX DEDUCTION (MTD) CALCULATIONS USING COMPUTERISED CALCULATION METHOD FOR PCB 2012

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SPECIFICATION FOR MONTHLY TAX DEDUCTION (MTD) CALCULATIONS USING COMPUTERISED CALCULATION METHOD FOR PCB 2012 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SPECIFICATION FOR MONTHLY TAX DEDUCTION (MTD) CALCULATIONS USING COMPUTERISED CALCULATION METHOD FOR PCB 2012 A. INTRODUCTION According to the provision under Rule 3,

More information

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR POLICY TYPE OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply. THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies. "It is

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard 1 July 2015 TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate )

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

3.1 Cabutan Salinan Penyata Perkhidmatan yang mengandungi nama, jawatan dan tarikh pegawai melapor dirijawatan yang dipangku

3.1 Cabutan Salinan Penyata Perkhidmatan yang mengandungi nama, jawatan dan tarikh pegawai melapor dirijawatan yang dipangku KEMENTER AN KES]HATAN MALAYS A KEMENTERIAN KESIHATAN MATAYSIA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA ARAS 9 & IO, BLOK E7, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62590 W.P. PUTRAJAYA SIRIM CERTIFIED TO MS

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR

HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR Dikemaskini pada 16 November 2015 Terma & Syarat TEMPOH PERADUAN 1. Peraduan Swipe & Win Kad Debit Junior ( Peraduan ) Hong Leong Bank Berhad

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

CREDIT CARD/-i APPLICATION FORM /

CREDIT CARD/-i APPLICATION FORM / Other Terms and Conditions 14. BSN reserves the right to vary, change, amend, delete or add to these terms and conditions herein from time to time by notification to the Cardmember at least 21 days prior

More information

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORM KA 1/2 (Rev. 2007)

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORM KA 1/2 (Rev. 2007) Your Ref. Our Ref. Developer/Proprietor: Address : Date : Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd (SYABAS) Melalui, Ketua Wilayah (Pengurus Besar/Penolong Pengurus Besar/Pengurus Kanan) SYABAS Wilayah..

More information

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on you. You are deemed to have accepted these terms and

More information

BAYARAN WANG POS/KIRIMAN WANG & BANK DRAF atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA BIL NAMA BUKU / DOKUMEN HARGA SEUNIT (RM) 1.

BAYARAN WANG POS/KIRIMAN WANG & BANK DRAF atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA BIL NAMA BUKU / DOKUMEN HARGA SEUNIT (RM) 1. SENARAI BUKU/DOKUMEN YANG DIJUAL DIUNIT TAWARAN PUSAT CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA TINGKAT BAWAH, BLOK A, KEMENTERIAN KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR TEL : 03-27714096

More information