LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

Size: px
Start display at page:

Download "LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE"

Transcription

1 Rev. No. : 1 Date : BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia di bawah Seksyen 7A atau 7B, Akta Pendaftaran Jurutera Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan BORANG E dan disertakan bersama-sama; Dokumen Pendaftaran Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7A Ketuanpunyaan Tunggal Perkongsian Sdn Bhd Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7B MDP 1. Bayaran proses pendaftaran sebanyak RM50.00 DAN bayaran pendaftaran sebanyak RM Dibayar kepada Lembaga Jurutera Malaysia dalam bentuk cek/bank draft/ wang pos. 2. (i) Salinan sijil pembaharuan tahunan Jurutera Profesional. (ii) Salinan sijil pembaharuan Arkitek Berdaftar dan Jurukur Bahan Berdaftar - MDP sahaja. (i) (ii) (iii) (iv) Jurutera Profesional yang dilantik sebagai pengarah dan pemegang saham - Sdn Bhd/MDP. Arkitek Berdaftar dan Jurukur Bahan Berdaftar yang dilantik sebagai pengarah dan pemegang saham - MDP sahaja. Jurutera Profesional yang dilantik sebagai pekongsi syarikat perkongsian. Prinsipal syarikat ketuanpunyaan tunggal. 3. Surat Akuan Berkanun (Statutory Declaration) - Seperti pada keterangan 2 di atas - 4. Surat Kebenaran Majikan Sekiranya pemohon, seperti pada keterangan 2 di atas adalah seorang kakitangan di mana-mana jabatan atau syarikat ketika mengemukakan permohonannya. Perkara 25(2), Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera 1990 (Pindaan 2003) adalah dirujuk. sila rujuk contoh pada LAMPIRAN 1. Sekiranya pemohon adalah seorang PENSYARAH, sila dapatkan surat kebenaran daripada Naib Canselor

2 Dokumen Pendaftaran Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7A Ketuanpunyaan Tunggal Perkongsian Sdn Bhd Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7B MDP 5. Surat Makluman (Consent Letter) Sekiranya pemohon, seperti pada keterangan 2 di atas adalah pekongsi atau pengarah di dalam syarikat yang menjalankan perniagaan selain daripada syarikat konsultan dan pembinaan/kontraktor. Cth: trading, project management company, development, manpower supply and trading dll. sila rujuk contoh pada LAMPIRAN Surat Perakuan Aktif Sekiranya pemohon, seperti pada keterangan 2 di atas turut terlibat sebagai prinsipal atau pekongsi syarikat atau pengarah syarikat di syarikat konsultan selain daripada syarikat konsultan yang hendak didaftarkan. Seorang Jurutera Profesional hanya dibenarkan aktif dalam 1 syarikat konsultan sahaja. Definisi aktif Fully responsible for all actions taken by the Company including signing plan. sila rujuk contoh pada LAMPIRAN Borang 24 - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. Borang mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jumlah wajib modal berbayar syarikat = RM50,000 Borang mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jumlah wajib modal berbayar syarikat = RM150,000 Pemegang saham syarikat diminta mengambil perhatian atas nilai saham yang wajib dipatuhi seperti berikut: 70% x RM150,000 = RM105,000 10% x RM150,000 = RM15,000 30% x RM150,000 = RM45,000 Seksyen 7B(2)(b), Akta Pendaftaran Jurutera 1967 adalah dirujuk. 8. Borang 32A (Transfer of Shares) - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. Sekiranya berlaku pindahan saham di antara pemegang-pemegang saham syarikat. Sekiranya terdapat lebih daripada 1 Borang 32A, sila kemukakan borang-borang tersebut bermula daripada pemegang saham yang terawal sehingga pemegang saham terkini. Borang disahkan oleh Setiausaha Syarikat

3 Dokumen Pendaftaran Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7A Ketuanpunyaan Tunggal Perkongsian Sdn Bhd Keterangan Pendaftaran di bawah Seksyen 7B MDP 9. Borang 49 - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. Borang mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 10. Memorandum and Articles of Association (M&AA) - syarikat Sdn Bhd dan MDP sahaja. M&AA mesti mengikut contoh standard yang dikeluarkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia. M&AA ini mesti serupa dengan yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. M&AA mesti disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (hanya pada Borang 9, m/s 1 dan m/s 5 sahaja). Sila layari laman web Lembaga Jurutera Malaysia di alamat yang tertera untuk mendapatkan salinan MA&A tersebut; 3. Sekiranya seseorang pengarah atau pemegang saham terlibat dengan syarikat pembinaan/kontraktor beliau mestilah memohon kebenaran Lembaga sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 32, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera Borang permohonan (Borang K) boleh didapati di pejabat Lembaga Jurutera Malaysia atau muat turun daripada Borang E di laman web Lembaga Jurutera Malaysia. Untuk sebarang pertanyaaan sila hubungi: Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur, MALAYSIA. Telefon: / 7096 / 7097 / 7098 Faksimili: atau GARIS PANDUAN NAMA BAGI PENDAFTARAN ECP ********************************************************************************* A. Nama yang dipilih bagi syarikat ketuanpunyaan tunggal, perkongsian dan Sdn Bhd yang akan didaftarkan tidak boleh sama dengan nama syarikat yang telah didaftarkan di Lembaga Jurutera Malaysia. B. Nama bagi syarikat ketuanpunyaan tunggal mestilah melambangkan penglibatan secara perseorangan. Syarikat tidak boleh menggunapakai nama seperti Ahmad Engineers, Tan Associate/Associates, Budi Consultants, So & Partners, A & B Konsult, Ng & Yong Engineers dan sebagainya

4 LAMPIRAN 1 CONTOH KEPALA SURAT SYARIKAT Ruj. Kami: Tarikh: (jika berkaitan)..... Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17 Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tuan, PER: KEBENARAN MAJIKAN ATAS PENGLIBATAN DI SYARIKAT JURUTERA PERUNDING Perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pihak syarikat telah memberi kebenaran kepada Ir... (nama)(no. kad pengenalan). untuk melibatkan diri dan menjalankan amalan kejuruteraan perunding di (nama syarikat perunding). Sekian, harap maklum. Yang benar,. - tandatangan majikan-. ( NAMA PENUH )

5 LAMPIRAN 2 CONTOH KEPALA SURAT SYARIKAT Ruj. Kami: Tarikh: (jika berkaitan)..... Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17 Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tuan, PER: SURAT MAKLUMAN ATAS PENGLIBATAN DI SYARIKAT JURUTERA PERUNDING Perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pihak syarikat telah sedia maklum dan tiada halangan atas penglibatan Ir. (nama)(no. kad pengenalan). untuk melibatkan diri dan menjalankan amalan kejuruteraan perunding di.. (nama syarikat perunding). Sekian, harap maklum. Yang benar,. - tandatangan pengarah-. ( NAMA PENUH )

6 LAMPIRAN 3 CONTOH KEPALA SURAT SYARIKAT Ruj. Kami: Tarikh: (jika berkaitan)..... Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 17 Ibu Pejabat JKR Kompleks Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tuan, PER: SURAT PERAKUAN AKTIF Perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya, saya Ir. (nama)(no. kad pengenalan). dengan ini mengesahkan bahawa saya akan aktif di (nama syarikat jurutera perunding) dalam menjalankan amalan kejutureaan perunding. 3. Penglibatan saya di (nama syarikat jurutera perunding) adalah sebagai * rakan kongsi syarikat/pengarah syarikat yang tidak aktif. 4. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memaklumkan kepada Lembaga Jurutera Malaysia sekiranya saya berhenti atau tidak aktif dalam syarikat ini. Sekian, harap maklum.. - tandatangan pemohon -. ( NAMA PENUH ) Nama, tandatangan pemohon & seal Jurutera Profesional. CATATAN: 1. Sila potong yang tidak berkenaan. 2. Sila abaikan perenggan 3 sekiranya pemohon tidak terlibat dalam syarikat jurutera perunding lain selain yang dipohon.

7 Rev. No. : 5 Date : BEM/CL/APP/04 PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE (BORANG E) SENARAI SEMAKAN PENDAFTARAN (sila kembalikan bersama borang permohonan) Pemohon Untuk kegunaan pejabat 1. Bayaran proses pendaftaran sebanyak RM50.00 DAN bayaran pendaftaran sebanyak RM1, Borang E yang telah lengkap diisi. 3. A. Salinan sijil pembaharuan Jurutera Profesional daripada: i. Pengarah dan pemegang saham syarikat Sdn Bhd/MDP. ii. Pekongsi syarikat perkongsian. iii. Prinsipal syarikat ketuanpunyaan tunggal. B. Salinan sijil pembaharuan Arkitek Berdaftar dan/atau Jurukur Bahan Berdaftar. 4. Surat Akuan Berkanun yang lengkap diisi oleh : i. Pengarah dan pemegang saham syarikat Sdn Bhd/MDP. ii. Pekongsi syarikat perkongsian. iii. Prinsipal syarikat ketuanpunyaan tunggal. 5. Surat Kebenaran Majikan 6. Surat Makluman 7. Surat Perakuan Aktif 8. Borang 24; i. Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. ii. iii. Jumlah wajib modal berbayar dipatuhi : RM50,000 (Sdn Bhd) Jumlah wajib modal berbayar dipatuhi : RM150,000 (MDP) 9. Borang 32A (Transfer of Shares) disahkan oleh Setiausaha Syarikat - Sdn Bhd/MDP sahaja. 10. Borang 49 disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia - Sdn Bhd/MDP sahaja. (1)

8 PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE (BORANG E) SENARAI SEMAKAN PENDAFTARAN (sila kembalikan bersama borang permohonan) Pemohon Untuk kegunaan pejabat 11. Memorandum and Articles of Association - Sdn Bhd/MDP sahaja; i. Mengikut format standard Lembaga Jurutera Malaysia. ii. Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. - Borang 9, m/s 1 & 5 sahaja. Catatan / Lain-lain kenyataan: Adalah dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah melengkapkan semua perkara seperti di atas. Untuk kegunaan pejabat Tandatangan Pegawai, Lembaga Jurutera Malaysia Tandatangan Pemohon.. Tarikh: Tarikh: (2)

9 SCHEDULE I FORM E REGISTRATION OF ENGINEERS ACT 1967 REGISTRATION OF ENGINEERS REGULATIONS 1990 (Regulation 34) APPLICATION FOR REGISTRATION AS AN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE (To be completed by the Applicant in BLOCK LETTERS) Name of *sole proprietorship/partnership/body corporate... Registered Address... Tel. No:... Fax No: DETAILS OF *SOLE PROPRIETOR/PARTNERS IN THE PARTNERSHIP: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) Name Discipline Professional Registration No. 2. BOARD OF DIRECTORS IN THE BODY CORPORATE: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) Name Discipline Professional Registration No

10 3. LIST OF SHAREHOLDERS IN THE BODY CORPORATE: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) Name Discipline *Professional Registration No./ Identity Card No. Numbers of shares held LIST OF SERVICES PROPOSED TO BE OFFERED BY THE *SOLE PROPRIETORSHIP/PARTNERSHIP/BODY CORPORATE: (Where space provided is in sufficient, please attach annexed sheet.) INFORMATION OF EMPLOYEES IN THE *SOLE PROPRIETORSHIP/PARTNERSHIP/ BODY CORPORATE: (i) Number of engineers Professional Engineers:.. Employed: Graduate Engineers:.. Temporary Engineers: Accredited Checkers:.... (ii) Number of sub professional staff:. (iii) Number of clerical staff:.. (iv) Others:.. 6. DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THIS APPLICATION FORM: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Memorandum and Articles of Association certified by the Registrar of Companies; Form 49 and Form 24 certified by the Registrar of Companies; Statutory Declaration of *sole proprietor/all partners in the partnership/all directors and shareholders in the body corporate; Certified copies of certificates of registration; Processing fee for the amount of RM50.00 and registration fee for the amount of RM in *money order/bank draft/cheque made payable to the Board of Engineers. 2

11 Signature of *sole proprietor/partners in the partnership/ directors in the body corporate.. (Name).. (Name).. (Name).. (Name).. (Chop/seal).. (Date) PENALTY: Section 24 (a) of the Registration of Engineers Act 1967: " Any person, sole proprietorship, partnership or body corporate who procures or attempts to procure registration or a certificate of registration under this Act by knowingly making or producing or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate, application or representation whether in writing or otherwise, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit in the case of an individual, or fifty thousand ringgit in the case of a sole proprietorship, partnership or body corporate, or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both. For Office Use Only Date Received... Date Circulated to Board Members Decision of Board.. Approved Refused Deferred Reasons Date Applicant Notified.. Date Registration Fee Received Receipt No..... Sent on.. Entered on Register Registration No.. Date Certificate of Registration issued... 3

12 Rev. No. : 2 Date : BEM/Form/APP/05 STATUTORY DECLARATION (SURAT AKUAN BERKANUN) I, (Full name). (I.C. No.).* Director and / or Shareholder / Principal / Partner of the Engineering Consultancy Practice.... hereby declare that: I am not a * director, shareholder, principal, partner, employee of any other organization other than the above Engineering Consultancy Practice. I am a * director, shareholder, principal, partner, employee of the following organizations: * Name of organization Nature of business Designation Shareholding held I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true by virtue of the provision of the Statutory Declaration Act Subscribed and solemnly ) declared by the above ) this day of ).. (Professional Engineer / Registered Architect / Registered Quantity Surveyor) ) Before me: ) ) (Commissioner of Oath) Note: *State all organizations (including non-engineering companies) in which you are involved.

13 KEPADA: Pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia Kompleks Kerja Raya Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur BORANG K Rev. No.: 1 Date : PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MELABUR DALAM FIRMA PEMBINAAN/PEMBUATAN Saya, seorang Jurutera Profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dengan ini memohon kebenaran untuk melibatkan diri dalam firma pembinaan/pembuatan. 1. Nama : Alamat : No. Pendaftaran dan Kejuruteraan : (i) Firma perunding sekarang & alamat :... (ii) Jawatan : 5. (i) Firma pembinaan/ pembuatan sekarang :... (ii) Jenis Perniagaan :... (iii) Jawatan :... (iv) Peratus saham yang dipegang :... Saya, yang bertandatangan di bawah ini akan mematuhi Peraturan 32 dan 33, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera 1990 (Pindaan 2003). Tarikh:.. (Tandatangan) CATATAN: Jika lebih daripada satu firma, sila sertakan lampiran.

14 PART IV CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT ************************************* Restrictions on being a director, member or shareholder of contracting and manufacturing company, etc Disclosure of interest 32. (1) Except with the prior approval of the Board, a registered Engineer in an Engineering Consultancy Practice shall not be a director or executive of or substantial shareholder in or agent for any contracting or manufacturing company or firm or business related to building or engineering. (2) If such approval is given, such registered Engineer shall not undertake any contract work wherein he is engaged to provide professional engineering services in such project unless it is in respect of a design and build project. 33. Every Registered Engineer while acting in his professional capacity shall disclose in writing to his client of the fact if he is a director or member of or substantial shareholder in or agent for any contracting or manufacturing company or firm or business or has any financial interest in any such company or firm or business, with which he deals on behalf of his client.

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor M A L A Y S I A Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor Permohonan Kenaikan Gred/Tambah

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet Unit Pengambilan Pelajar Bahagian Pendidikan Tinggi MARA Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur 03-26132000 Sambungan : 34075, 34076,

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online

KERAJAAN MALAYSIA. Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online PS 2.2/2013 KERAJAAN MALAYSIA Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PS 2.2/2013 KANDUNGAN e-payment... 2 PS 2.2/2013 Pungutan

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Addendum to ESAH Version 3 Connection Guideline

Addendum to ESAH Version 3 Connection Guideline Addendum to ESAH Version 3 Connection Guideline Appendix Item 1 Table 3-3 ESAH: Land Size & Building Size For Substation 11kV and below 2 Appendix 5: Electricity Supply Application Exceeding 100kVA Consultant

More information

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN:

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN: LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: LAMA: PEKERJAAN: BIL SOALAN JAWAPAN 1. Yang telah lalu, adakah lesen senjata api

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA TINGKAT 2, JALAN YONG SHOOK LIN 46675 PETALING JAYA JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

PROFESSIONAL DESIGN FIRM REGISTRATION APPLICATION

PROFESSIONAL DESIGN FIRM REGISTRATION APPLICATION PROFESSIONAL DESIGN FIRM REGISTRATION APPLICATION Additional application forms can be downloaded from the IDFPR Web site at www.idfpr.com. Types of Business Organizations - Corporation, Professional Service

More information

Industrial Designs LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 552 INDUSTRIAL DESIGNS ACT 1996

Industrial Designs LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 552 INDUSTRIAL DESIGNS ACT 1996 Industrial Designs 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT Act 552 INDUSTRIAL DESIGNS ACT 1996 Incorporating all amendments up to 1 January 2006 PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA UNDER THE AUTHORITY

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini

More information

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN

More information

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN) EDISI 1 : 2011 KANDUNGAN i Senarai Kandungan 1 ii Penghargaan 3 iii Prakata

More information

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1 Abstrak Kertas kerja ini akan membincangkan kedudukan Judi menurut hukum Syarak dan undangundang secara umum di negara ini. Selain

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

Part 16. Non-Hong Kong Companies

Part 16. Non-Hong Kong Companies Part 16 Division 1 Section 774 A4781 Part 16 Non-Hong Kong Companies Division 1 Preliminary 774. Interpretation (1) In this Part approved name ( ), in relation to a registered non- Hong Kong company, means

More information