MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

Size: px
Start display at page:

Download "MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA"

Transcription

1 MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

2 KAWALAN DOKUMEN BIL DISEDIAKAN DISEMAK TARIKH 1. PP(SM)3 TP(SM) 15 SEPT PPK(PM) TP(SM) 02 JAN 2013

3 LATAR BELAKANG JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

4 LATAR BELAKANG JABATAN Satu Unit Pengurusan Penerbangan awam telah ditubuhkan pada tahun 1935 bertujuan untuk menyediakan Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara. Unit ini diketuai oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya Singapura. Kemudiannya, Jabatan Penerbangan Awam (DCA) telah ditubuhkan pada tahun 1947 di Singapura dengan pengarah pertamanya Encik S.E Storror. Berikutan penubuhan tersebut, dalam tahun 1948, Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara telah dikendalikan oleh British Army. Jabatan Penerbangan Awam ketika itu diletakkan di bawah Kementerian Tanah, Galian dan Komunikasi. DCA kemudiannya dipindahkan ke Kuala Lumpur pada tahun 1953 di bawah Ketua Penerbangan Awam Persekutuan Tanah Melayu, Encik N.A Oxford dan diletakkan di bawah Kementerian Telekom dan Pos. Pada tahun itu juga, Air Navigation Order (ANO) telah dikuatkuasakan. Pada tahun 1956, Lapangan Terbang Kuala Lumpur di Sungai Besi telah diiktiraf sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa yang pertama di Tanah Melayu. Penerbangan antarabangsa pertama dari lapangan terbang tersebut ke Eropah dengan menggunakan pesawat Bristol Britannia oleh syarikat British Overseas Airlines Corporation (BOAC). Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan pada tahun yang sama telah menganggotai Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa atau International Civil Aviation Organization (ICAO). Pada 16 September 1963, Malaysia telah ditubuhkan dan enam tahun kemudian, iaitu pada tahun Akta Penerbangan Awam atau Civil Aviation Act (CAA) telah dikuatkuasakan.

5 Pada tahun 1975, DCA telah menjadi self-accaounting deparment dan telah diletakkan dibawah Kementerian Pengangkutan yang bertanggungjawab terhadap 22 buah lapangan terbang, termasuk 4 buah lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Pada tahun 1992, Kerajaan telah merealisasikan dasar penswastaan Negara, telah menswastakan sebahagian besar daripada Jabatan Penerbangan Awam dengan menubuhkan Malaysia Airports Berhad. Dengan penubuhan tersebut terdapat dua organisasi utama yang beroperasi iaitu Malaysia Airports Berhad, yang mengurus dan mentadbir pengurusan terminal dan pemarkiran pesawat, manakala Jabatan Penerbangan Awam mengurus Ruang Udara serta pemantauan penguatkuasaan undang-undang serta peraturan-peraturan penerbangan awam. Adalah menjadi matlamat utama Jabatan Penerbangan Awam Malaysia untuk sentiasa berdaya saing dan seiring dengan lain-lain negara yang menganggotai ICAO dengan menyediakan perkhidmatan yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang moden dan canggih termasuklah dengan menyediakan latihan-latihan tertentu kepada semua kakitangan jabatan. Pada 25 September 2007, Malaysia telah dipilih sebagai ahli majlis ICAO dalam satu perhimpunan yang telah diadakan di Montreal. Ia merupakan satu kejayaan bagi Malaysia ke arah penglibatan dalam pertubuhan tertinggi di peringkat dunia.

6 OBJEKTIF JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

7 OBJEKTIF JABATAN VISI DCA MALAYSIA Ke arah Penerbangan Yang Lebih Selamat MISI DCA MALAYSIA Memastikan Setiap Penerbangan Di Ruang Udara Malaysia Selamat, Cekap dan Teratur. OBJEKTIF DCA MALAYSIA Untuk memastikan penerbangan awam dipiawai, dipantau, dikawalselia dan diurus dengan cekap, efisien dan teratur untuk menjamin keselamatan penerbangan

8 CARTA ORGANISASI JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

9

10 FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

11 FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN 1.0 Operasi Trafik Udara 2.0 Piawaian 3.0 Pelesenan Anakapal 4.0 Focal Point / Penyelarasan ICAO dan urus setia audit ICAO 5.0 Keselamatan Lapangan Terbang dan Penerbangan 6.0 Kawalselia Industri Lapangan Terbang dan Peralatan CNS 7.0 Mengawalselia Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara 8.0 Pengurusan Sumber Manusia 9.0 Memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Penerbangan Awam 10.0 Pengendalian Kursus

12 AKTIVITI-AKTIVITI JABATAN 4.1 Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan STU Urusan pengambilan Pegawai Kawalan Trafik Udara Urusan pertukaran Pegawai Kawalan Trafik Udara Merancang kursus Air Traffic Control (ATC) yang perlu bagi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pengurusan polisi dan aktiviti berkaitan dengan SAR dan juga keselamatan penerbangan Merancang, menyelaras, memantau dasar dan aktiviti-aktiviti SAR serta pendaftaran radio 406Mhz Menyelaras penyiasatan lengkap serta tindakan mengenai sesuatu kejadian atau pengaduan yang melibatkan perkhidmatan kawalan trafik udara serta keselamatan udara Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Communication dan Navigation Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Surveillance dan pemantauan projek Penyediaan kontrak, dokumen, tender dan bajet Menguruskan polisi dan juga prosidur berkaitan ruang udara Mengawalselia, mengemaskini polisi dan prosidur mengikut piawaian ICAO Koordinasi tadbir urus polisi dan prosidur dengan Negara jiran TUDM, JMMM dll Merangka strategi ruang udara Malaysia Menguruskan polisi mengenai Procedure Design dan Galangan Mereka bentuk dengan mematuhi proses dan kepastian kualiti pembinaan prosidur penerbangan dengan menggunakan sistem Flight Procedure Design Airspace Management (FPDAM) berdasarkan criteria ICAO-Ops

13 Mengawal galangan di persekitaran semua lapangan terbang dengan menguatkuasakan Obstacle Limitation Surface selaras dengan dasar dan peraturan yang telah ditetapkan Melaksanakan kutipan ANFC dan menyebarkan maklumat penerbangan Pengebilan caj ANFC Melaksanakan kutipan ANFC Merancang dan memproses aktiviti pengumpulan, penilaian, pemprosesan serta penyusunan maklumat aronautika terkini yang dikemaskinikan ke dalam AIP Malaysia melalui penerbitan AIP Amendment, AIP Supplement dan AIC Malaysia Memproses permohonan aktiviti payung terjun, menaikkan belon/layanglayang, pertunjukan bunga api dan lain-lain aktiviti udara Melaksanakan aktiviti pengurusan sistem keselamatan Menjalankan aktiviti-aktiviti keselamatan ATS dengan organisasi-organisasi luar dan dalaman Menjalankan latihan dalam bidang SMS mengikut keperluan semasa. 4.2 Piawaian Menjalankan peperiksaan bertulis untuk Lesen Jurutera Penyenggaraan Kapal Udara (AMEL) Pendaftaran Calon Peperikasaan Bertulis Pra Peperiksaan Peperiksaan Pengeluaran Keputusan Menjalankan peperiksaan lisan untuk AMEL Mengeluarkan dan membaharui AMEL Mengeluar AMEL Kawalselia organisasi latihan Jurutera Penyenggaraan Kapal Udara Pengeluaran Sijil Perakuan Keselamatan Terbang (Certificate of Airworthiness) bagi pesawat baru Pengeluaran Sijil Perakuan Keselamatan Terbang bagi pesawat terpakai Memperbaharui Sijil Perakuan keselamatan Terbang Pengeluaran dokumen sokongan bagi permohonan Air Operator s Certificate (AOC) Pengeluaran dokumen sokongan bagi pembaharuan AOC Pengeluaran sijil kelulusan jadual penyenggaraan pesawat Melulus/memperakui rekabentuk kapal udara Meluluskan pengubahsuaian dan pembaikan Meluluskan organisasi rekabentuk Meluluskan organisasi pembuatan kapal udara Kawalselia organisasi baikpulih kapal udara dan komponen kapal udara Pendaftaran

14 Menjalankan sesi penerangan untuk industri penerbangan Menyelia kerja pengemaskinian manual teknikal Pengendalian Laporan-Occurrence Reporting, Service Difficulties, Defect Reporting 4.3 Pelesenan Anak Kapal Pengeluaran lesen Juruterbang / Jurutera Penerbangan dan FOO Pembaharuan lesen Juruterbang / Jurutera Penerbangan Foo Mengeluar sijil validasi juruterbang asing Menukar lesen juruterbang asing ke lesen juruterbang tempatan Ujian Teori ke atas Juruterbang / Jurutera Penerbangan dan FOO Ujian teori RT untuk bakal Juruterbang dan Pengguna Radio Ujian Praktikal RT untuk bakal Juruterbang dan Pengguna radio Pohon lesen RT untuk Bakal Juruterbang Baharui lesen RT untuk pengguna radio Pohon/baharui ELP untuk Juruterbang Ujian Penerbangan / Praktikal Juruterbang / Jurutera Udara / FOO Sedia sijil Ujian Teori untuk Juruterbang / Jurutera Penerbangan dan FOO Ujian Penerbangan / Praktikal Juruterbang / Jurutera Udara / FOO 4.4 Focal Point / Penyelarasan ICAO dan Urus Setia Audit ICAO Kelulusan Permit Perkhidmatan Udara (Air Service Permit-ASP) dan Lesen Perkhidmatan Udara (Air Service License-ASL) Permohonan baru dan membaharui permit perkhidmatan Udara (ASP) dan Lesen Perkhidmatan Udara (ASL) Menjalankan aktiviti naziran terhadap syarikat-syarikat penerbangan dan operator udara tempatan jika perlu bagi memastikan peraturan yang ditetapkan dalam permit (ASP) dan lesen (ASL) dipatuhi Pengeluaran lesen perkhidmatan udara (ASL) dan permit perkhidmatan udara (ASP) baru kepada operator dan syarikat-syarikat penerbangan Memproses dan mengeluarkan Surat Sokongan / Perakuan pas Pengajian / Permit Kerja Pegawai Dagang / Pendaftaran nama Syarikat / Permit Barang Bahaya Focal Point / Penyelarasan ICAO dan Urus Setia Audit ICAO Menyelaras, memproses, mengedar dan mengambil tindakan ke atas dokumen-dokumen dan surat-surat ICAO Menyelaras maklum balas berkaitan isu-isu ICAO Memproses kursus, latihan, persidangan, mesyuarat, seminar ICAO di dalam dan luar Negara Menyediakan senarai calon kursus, latihan, persidangan, mesyuarat, seminar ICAO di luar Negara Koordinator / Urus Setia Audit ICAO Isu-isu Antarabangsa Liberalisasi, ASEAN, APEC dan Pembangunan Wilayah Segi Tiga Mewakili Jabatan dalam mesyuarat-mesyuarat antarabangsa Mengkaji isu-isu antarabangsa berkaitan Liberalisasi, ASEAN, APEC dan Pembangunan Wilayah Segi Tiga Menyelaras maklum balas berkaitan isu-isu antarabangsa dengan pelbagai pihak

15 Menyelaras dan mengatur program lawatan pihak-pihak dari luar Negara Kelulusan jadual syarikat penerbangan dan penerbangan lain Memproses dan meluluskan permohonan penerbangan musim panas dan musim sejuk Pindaan atau perubahan jadual penerbangan berjadual / tidak berjadual Memproses dan meluluskan penerbangan charter dan tambahan Memproses dan meluluskan penerbangan melintasi ruang udara, pendaratan ad hoc dan teknikal, medivac, kemanusiaan (humanitarian) dan diplomatik (pesawat tentera) Memantau dan membuat susulan kepada syarikat penerbangan yang gagal menjelaskan tunggakan caj kemudahan pandu arah udara (ANFC) Memproses dan meluluskan kadar tambang kargo dan bahan api syarikat penerbangan Pengumpulan dan Penganalisisan Statistik / Data Berkaitan Industri Menyediakan laporan ketepatan masa, kelewatan, pembatalan dan penjadualan semula penerbangan berjadual bagi MAS, AirAsia, AirAsia X, FireFly dan MASWings secara bulanan Mengumpul serta menganalisis data pergerakan pesawat, penumpang, mel dan kargo secara bulanan untuk tujuan perancangan dan penyelidikan Memberi Maklum balas kepada ICAO berkaitan data pergerakan pesawat, penumpang, mel dan kargo Mengumpul data pelaburan secara sukuan tahun dari syarikat pelabur tempatan dan asing yang terlibat dalam industri penerbangan Mengumpul laporan bulanan proses permohonan pegawai dagang Jabatan Penerbangan Awam untuk dikemukakan kepada pihak Urusetia PEMUDAH pada Setiap Jumaat minggu kedua setiap bulan Bertindak sebagai penyelaras bagi penyediaan Laporan Tahunan Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Penyelaras Isu-isu Semasa Menyelaras isu-isu alam sekitar Mengumpul dan menyelaras aduan awam dan kerenah birokrasi Menyelaras isu-isu Influenza A (H1N1) Koordinator Hari Bertemu Pelanggan (HBP) dan penyelaras Jabatan 4.5 Keselamatan Lapangan Terbang dan Penerbangan Melaksanakan penguatkuasaan bagi Pengangkutan Barang Bahaya Melalui Udara Memproses permohonan permit bagi pengangkutan barang bahaya melalui udara Memproses permohonan blanket approval bagi syarikat penerbangan Merancang serta melaksanakan pengawasan keselamatan penerbangan awam meliputi sektor antarabangsa dan domestik daripada sebarang bentuk tindakan menyalahi peraturan Perbincangan dan pindaan National Civil Aviation Security Programme (NCASP)

16 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Penerbangan Awam Kebangsaan 2 kali setahun Melaksanakan program kawalan kualiti keselamatan penerbangan, pengendalian darat, agen kargo, syarikat penyajian katering penerbangan, pusat mel dan kurier (PMK), peralatan penting dan ERL Menjalankan Quality Control Programme bagi keselamatan penerbangan melalui audit, pemeriksaan, pemantauan, pengujian Menguatkuasakan program keselamatan penerbangan dan latihan terhadap semua operator yang menyediakan serta mengendalikan perkhidmatan keselamatan penerbangan serta latihan pengendalian barang bahaya melalui udara Menyemak dan meluluskan Program Keselamatan bagi Lapangan Terbang, Syarikat Penerbangan, Ketering Penerbangan, kargo, Pengendali Darat, Pos dan kurier Menyemak dan meluluskan program latihan bagi keselamatan penerbangan dan pengendalian barang bahaya Merancang serta menguatkuasakan polisi dan prosedur baru keselamatan penerbangan Menjalankan pemantauan bagi memastikan perlaksanaan prosedur LAGs dijalankan secara efektif Memproses Persijilan Screeners Menjalankan mesyuarat IATA & Malaysia Secure Freight Programme (SFP) Menjalankan mesyuarat berhubung Sky Marshall Menjalankan mesyuarat berhubung MANPADS Menjalankan mesyuarat berhubung MRTDs Menjalankan mesyuarat berhubung Rural Air Services (RAS) Mengumpul, menganalisis serta menyebarkan maklumat berkenaan aspek keselamatan maklumat berkenaan aspek keselamatan penerbangan berdasarkan sumber risikan untuk makluman operator yang mengendalikan serta memberikan perkhidmatan keselamatan penerbangan Menjalankan perlaksanaan Point of Contact (POC) di antara agensi terlibat Menjalankan proses penyiasatan terhadap kejadian atau kemalangan Menjalankan proses penyediaan terhadap kejadian atau kemalangan Unlawful Interference Menjalankan proses penyiasatan terhadap kejadian atau kemalangan Dangerous Goods

17 4.6 Kawalselia Industri Lapangan Terbang dan Peralatan CNS Persijilan Lapangan Terbang Permohonan Persijilan & Verifikasi Aerodmore Manual Pemeriksa Persijilan Penyediaan Laporan Non Compliance /Observations Penyemakan NC/OBS Feedback dari Pengendali lapangan terbang Pemeriksaan Verifikasi Pengeluaran Sijil Aerodmore Pemeriksaan Berjadual Lapangan Terbang 4.7 Kawal Selia Perkhidmatan Navigasi Trafik Udara Perlesenan PKTU-PPKTU (DCA & TUDM), Aeronautical Radio Operator Permohonan lesen baru Penilaian Pemeriksaan Perubatan Pembaharuan lessen Penilaian Kompetensi Bahasa Inggeris Pengesahan Kelayakan Perkelasan (Rating) dan Kemaskini Lesen Peperiksaan PKTU-PPKTU (DCA & TUDM), Aeronautical audio Operator Peperiksaan Akhir Kursus ATC di MAVA Peperiksaan Rating Peperiksaan Validation Peperiksaan Proficiency Peperiksaan Competency Audit/ Safety Safety Oversight Audit Programme Siasatan Insiden ATC Siasatan Insiden ATC Sidang Lembaga Insiden ATC (BOI) 4.8 Pengurusan Sumber Manusia Unit Kewangan Dan Akaun Memproses Baucar Bayaran Memproses Baucar Bayaran Pesanan Tempatan Memproses Baucar Bayaran Kontrak Memproses Baucar Bayaran Waran Udara Bukan Pukal Memproses Baucar Bayaran Invois Tanpa Pesanan Tempatan Memproses Baucar Bayaran Tuntutan Perjalanan Memproses baucar Bayaran Pendapatan Bercukai Memproses Baucar Bayaran Gaji Selain Kakitangan Tetap

18 Memproses Baucar Bayaran Panjar Wang Runcit Memproses Baucar Bayaran EFT Ditolak memproses baucar bayaran AP58(a) Memproses Gaji Semua Pegawai dan Kakitangan di Ibu Pejabat dan KLIA Memproses Pembayaran Gaji Pegawai dan Kakitangan Lantikan Baru Memproses Pemberhentian Gaji Kakitangan Bersara & Berhenti Kerja Anjakan Gaji Pegawai Dan Kakitangan Kenaikan Gaji Tahunan Pegawai Dan Kakitangan Menyediakan Laporan Bulanan yang diperlukan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan Jabatan Menyediakan laporan Akaun Belum Terima Jabatan Menyediakan Laporan Senarai Baki Deposit Jabatan Menyediakan Laporan Kelewatan Bil (BV343) Menyediakan Laporan BV346 & BV349 Setiap Tiga Bulan Menyediakan Laporan Penyesuaian Vot Menyediakan Laporan Penyesuaian Amanah (Pinjaman Komputer, Kenderaan Dan Pendahuluan Diri) Memproses permohonan pembiayaan pinjaman dan pendahuluan diri kakitangan Memproses Pinjaman Kenderaan Memproses Pinjaman Komputer Memproses Pendahuluan Diri Bagi Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Mengutip Hasil, Menyediakan Laporan Bulanan dan Penyesuaian Hasil Menerima, Menyelia Wang Dan Memperaku Kutipan hasil Menggunakan Sistem e-terima Menyediakan laporan Bulanan Hasil Bahagian Kewangan, Ibu Pejabat Menyediakan laporan Bulanan Penyesuaian Hasil Menyediakan Waran Peruntukan (WP) Menyediakan Waran Peruntukan Asal, Tambahan & Batal Menyediakan Waran Peruntukan Penyediaan Waran Peruntukan Tarik Balik Menyediakan Waran Peruntukan Kecil Memproses Permohonan Pindah Peruntukan Ibu Pejabat dan Wilayah- Wilayah Penyediaan Anggaran Belanjawan Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus Memproses Waran Udara Pukal Memproses Waran Udara Pukal Pengurusan Laman Web Urusetia mesyuarat pengurusan laman web

19 Kemaskini laman web Insiden Keselamatan ICT Laporan insiden keselamatan ICT Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Urusetia mesyuarat JPICT jabatan Laporan maklumbalas kepada JPICT kementerian /JTT MAMPU Pengurusan Pusat Data DCA Selenggara pusat data DCA Peralatan dan aset DCA Menguruskan peralatan dan aset ICT Pengurusan Rangkaian ICT Penyenggaraan sistem rangkaian ICT DCA Perkhidmatan emel Jabatan Pendaftaran/kemaskini/penamatan akaun emel Laporan penggunaan emel Sistem Aplikasi Permohonan penggunaan sistem aplikasi (baru/naik taraf) Laporan penggunaan sistem aplikasi Perkhidmatan Kemudahan ICT Peminjaman peralatan ICT Pemulangan peralatan ICT Tempahan makmal komputer 4.9 Memberi Nasihat Perundangan Kepada Jabatan Penerbangan Awam Memberi nasihat perundangan Mendraf dan menyemak dokuman perundangan Menggubal dan meminda undang-undang dan perundangan subsidiary 4.10 Pengendalian Kursus Pelaksanaan Kursus Pegawai Kawalan Trafik Udara Penyediaan Kurikulum Kursus

20 PROSES KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

21 PROSES KERJA PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan ST Urusan pengambilan Pegawai Kawalan Trafik Udara PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah kanan (HRM) PROSES KERJA Mengenalpasti kekosongan jawatan disebabkan oleh persaraan pegawai/pengujudan jawatan baru Menyemak kekosongan jawatan berdasarkan senarai perjawatan dan waran perjawatan Mengenalpasti kekosongan jawatan mengikut keperluan Penolong Pengarah Kanan (HRM) Maklumkan kekosongan kepada TPK Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Mendapatkan kelulusan dari PTU Pengarah Trafik Udara (PTU) Memberi kelulusan dan kemukakan jumlah kekosongan untuk pengisian kepada Bahagian Khidmat Pengurusan BAHAN-BAHAN RUJUKAN Waran Perjawatan K122/2007 Skim Perkhidmatan PKTU/PPKTU dan Pem. KTU BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

22 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan ST Urusan pertukaran Pegawai Kawalan trafik Udara PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah Kanan(HRM) Penolong Pengarah Kanan (HRM) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Merancang pertukaran PKTU/PPKTU berdasarkan kepada kenaikan pangkat dan permohonan individu Menyemak penempatan yang bersesuaian dengan pegawai yang berkenaan Kenalpasti pegawai yang menepati dengan kekosongan jawatan. Tentukan peruntukan yang mencukupi bagi perbelanjaan pertukaran pegawai yang dikenalpasti dari Bahagian Kewangan. Dapatkan kelulusan daripada PTU untuk proses pertukaran. Meluluskan pertukaran dan kemukakan keperluan pertukaran Bahagian Kewangan dan Khidmat Pengurusan untuk tindakan lanjut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN Waran Perjawatan K122/2007 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

23 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan ST Merancang kursus ATC yang perlu bagi Pegawai Kawalan Trafik Udara PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah (Latihan) Penolong Pengarah (Latihan) Penolong Pengarah (Latihan) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Merancang kursus ATC yang diperlukan oleh semua PKTU untuk sepanjang tahun. Bincang dengan PP mengenai keperluan kursus PKTU. Memohon maklumbalas daripada Unit-unit Operasi Kawalan Trafik Udara mengenai keperluan kursus di unit tersebut. Terima maklumbalas, kaji dan kenalpasti kursus yang diperlukan. Tentukan peruntukan perbelanjaan, tempat, tempoh dan bilangan peserta kursus yang hendak dijalankan. Dapatkan kelulusan daripada PTU untuk melaksanakan kursus yang dirancang. Permohonan diluluskan dan maklumkan nama caloncalon untuk kursus tersebut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN Rekod Peribadi PKTU i.e : Kursus yang diperlukan bagi pegawai yang terlibat BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

24 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan polisi dan aktiviti berkaitan dengan SAR dan juga keselamatan Penerbangan Merancang, menyelaras, memantau dasar dan aktiviti-aktiviti SAR serta pendaftaran radio 406 Mhz. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Ketua Penolong Pengarah (SAR & Safety ) Penolong Pengarah (SAR & Safety) PROSES KERJA Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan SAR Semak dan arah perlaksaan aktiviti-aktiviti berkaitan SAR Merancang, bincang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti SAR Membantu dan menjalankan aktiviti-aktiviti SAR BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex IAM SAR Manual Vol. 1, 2, 3 & 4 (Local Arrangement) 3. Arahan 20 MKN 4. Border SAR Manual BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

25 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan polisi dan aktiviti berkaitan dengan SAR dan juga keselamatan Penerbangan Menyelaras penyiasatan lengkap serta tindakan mengenai sesuatu kejadian atau pengaduan yang melibatkan perkhidmatan kawalan trafik udara serta keselamatan udara. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Ketua Penolong Pengarah (SAR & Safety) Ketua Penolong Pengarah (SAR & Safety) Penolong Pengarah (SAR & Safety) PROSES KERJA Terima aduan untuk melaksanakan siasatan / tindakan selepas mendapat aduan daripada pihak yang berkenaan. Semak dan arah untuk melaksanakan siasatan / tindakan. Pantau dan selaraskan siasatan / tindakan. Aturkan Sidang Lembaga Siasatan Insiden ATC dan laksanakan keputusan. Bantu Aktiviti dan siasatan seperti penjilidan dan rekod. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex 1 2. SMS Manual 3. Inspectorate Manual 4. MATS, AIP BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Airprox 2. Bird Strike Report 3. Bomb Threat 4. Arahan 18 MKN 5. Safety 001

26 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Communication dan Navigation PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Penolong Pengarah (Com/Nav) Penolong Pengarah (Com/Nav) Penolong Pengarah (Com/Nav) Penolong Pengarah (Com/Nav) PROSES KERJA Terima maklumat keperluan dari Pengarah-pengarah Wilayah. Berbincang bersama TP (Pembangunan) berhubung keperluan dari Pengarah Wilayah. Membuat analisis keperluan peralatan baru. Membuat semakan prosidur perolehan yang perlu diikuti. Menyediakan spesifikasi teknikal mengikut piawaian yang ditetapkan oleh ICAO. Merancang aktiviti perolehan dan pelaksanaan projek. Menyimpan semua rekod dan dokumen dalam fail berkaitan. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex 10 Telecommunication 2. Laporan Maintenance Contract-Docket 3. Rekod Usia Peralatan BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

27 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Surveillance dan pemantauan projek. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Penolong Pengarah (SUR) Penolong Pengarah (SUR) Penolong Pengarah (SUR) Penolong Pengarah (SUR) PROSES KERJA Terima maklumat keperluan dari Pengarah-pengarah Wilayah Berbincang bersama TP (Pembangunan) berhubung keperluan dari Pengarah Wilayah. Membuat analisis keperluan peralatan baru. Membuat semakan prosedur perolehan yang perlu diikuti. Menyediakan spesifikasi teknikal mengikut piawaian yang ditetapkan. Merancang aktiviti perolehan dan pelaksanaan projek. Menyimpan semua rekod dan dokumen dalam fail berkaitan. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex 10 Telecommunication 2. Laporan Maintenance Contract-Docket 3. Rekod Usia Peralatan BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

28 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Penolong Pengarah ATS (Kontrak) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah ATS (Kontrak) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah ATS (Kontrak) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Terima maklumat keperluan dari Pengarah-pengarah Wilayah Dapatkan perkhidmatan juruperunding (jika perlu) Lantik Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi Teknikal Sediakan skop kerja projek Dapatkan anggaran harga projek Hantar cadangan permohonan tender kepada Bahagian Kewangan. Bantu dalam pelaksanaan proses tender. Lantik Jawatankuasa Teknikal Hantar laporan Jawatankuasa Teknikal kepada Bahagian Kewangan Terima keputusan daripada Lembaga Perolehan MOT Bantu menyediakan draf dokumen kontrak. Tandatangani kontrak antara Jabatan dengan syarikat. BAHAN-BAHAN RUJUKAN Garis Panduan Penilaian Tender MOF-Edisi Januari 2008 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

29 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan polisi dan juga prosidur berkaitan ruang udara Mengawalselia, mengemaskini polisi dan prosidur mengikut standard ICAO PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Operasi) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Timbalan Pengarah Kanan (Airspace) Timbalan Pengarah (Operasi) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Menerima maklumbalas bertulis mengenai prosidur (Radar & Procedral) yang dicadangkan oleh ICAO Berbincang bersama TP (Operasi) berhubung keperluan prosidur yang dicadangkan. Penyediaan prosidur (Radar & Procedural) yang dicadangkan oleh ICAO Mendapatkan maklumbalas daripada semua Unit Kawalan Trafik Udara mengenai cadangan prosidur baru tersebut. Sediakan laporan dan implikasi kepada cadangan prosidur Kawalan trafik Udara tersebut. Mengkaji laporan yang disediakan Mendapatkan kelulusan daripada PTU Bersetuju dan menghantar jawapan bertulis kepada ICAO, serta memaklumkan keputusan cadangan prosidur baru tersebut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex Doc CAA MCAR 1969 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

30 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan polisi dan juga prosidur berkaitan ruang udara Koordinasi tadbir urus polisi dan prosidur dengan Negara jiran, TUDM, JMMM dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Operasi) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Penolong Pengarah (Airspace) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Timbalan Pengarah (Operasi) Timbalan pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Menerima cadangan / maklumbalas bertulis mengenai polisi / prosidur yang dikemukakan oleh pihak berkaitan. Berbincang bersama TP (Operasi) berhubung keperluan polisi / prosidur yang dicadangkan. Mengumpul cadangan / maklumbalas mengenai polisi / prosidur yang dikemukakan. Menganalisa cadangan /maklumbalas daripada unit dalaman berkenaan polisi / prosidur yang dibincangkan. Sediakan laporan mengikut analisa yang dilakukan. Semakan ke atas laporan dan serahkan kepada TP (Operasi) Membentangkan laporan kepada TPK. Mendapat kelulusan daripada PTU Membuat pengesahan dan melaksanakan serta menguatkuasa prosidur tersebut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex Doc CAA MCAR 1969 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PRAKATA Susulan daripada kejadian keruntuhan Pangsapuri

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN) EDISI 1 : 2011 KANDUNGAN i Senarai Kandungan 1 ii Penghargaan 3 iii Prakata

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21 TAJUK MUKA SURAT 1. SEJARAH MITI 2 2. CARTA ORGANISASI 3 3. VISI 4 4. MISI 5 5. OBJEKTIF 6 6. FUNGSI 7 7. FALSAFAH KORPORAT 8 8. KENYATAAN KUALITI 9 9. AKTA-AKTA UTAMA 10 10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13

More information

PELAN STRATEGIK 2011-2015

PELAN STRATEGIK 2011-2015 PELAN STRATEGIK 2011-2015 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PELAN STRATEGIK 2011-2015 1Care for 1Malaysia Bahagian Perancangan dan Pembangunan 2011 1 PELAN STRATEGIK 2011-2015 1CARE FOR 1MALAYSIA DITERBIT

More information

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan Panduan Amalan 5S ini ialah untuk: 1.1 memberi panduan asas pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti di Jabatan Akauntan Negara Malaysia

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 1. PENDAHULUAN Bahagian Pembangunan & Pengurusan Koleksi (BPK) diwujudkan dengan mengikut garis panduan Dasar Pembangunan Koleksi untuk menilai, memantap, mengukuh dan menguruskan

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN 2009 Nota Penerangan B 2009 Nota Penerangan B 2009 Nota Penerangan B 2009 CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN (PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN) Nota Penerangan B 2009 Pindaan Akta Cukai Pendapatan

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Dari konsep kepada tindakan 27-29 March 2006 Bonn, Germany Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación PENDAHULUAN Amaran

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

KANDUNGAN PRAKATA 3-4 JADUAL KURSUS 2014 5-10 DIREKTORI CAWANGAN LATIHAN 11 KURSUS KOMPETENSI KHUSUS (BERBAYAR) 12-13

KANDUNGAN PRAKATA 3-4 JADUAL KURSUS 2014 5-10 DIREKTORI CAWANGAN LATIHAN 11 KURSUS KOMPETENSI KHUSUS (BERBAYAR) 12-13 2 PRAKATA 3-4 JADUAL KURSUS 2014 5-10 DIREKTORI CAWANGAN LATIHAN 11 KURSUS KOMPETENSI KHUSUS (BERBAYAR) 12-13 SEMINAR/EKSEKUTIF TALK/WACANA ILMU 14-18 KURSUS PENGUKUHAN 19-31 KURSUS BAHASA INGGERIS 32-36

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information