MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA"

Transcription

1 MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

2 KAWALAN DOKUMEN BIL DISEDIAKAN DISEMAK TARIKH 1. PP(SM)3 TP(SM) 15 SEPT PPK(PM) TP(SM) 02 JAN 2013

3 LATAR BELAKANG JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

4 LATAR BELAKANG JABATAN Satu Unit Pengurusan Penerbangan awam telah ditubuhkan pada tahun 1935 bertujuan untuk menyediakan Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara. Unit ini diketuai oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya Singapura. Kemudiannya, Jabatan Penerbangan Awam (DCA) telah ditubuhkan pada tahun 1947 di Singapura dengan pengarah pertamanya Encik S.E Storror. Berikutan penubuhan tersebut, dalam tahun 1948, Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara telah dikendalikan oleh British Army. Jabatan Penerbangan Awam ketika itu diletakkan di bawah Kementerian Tanah, Galian dan Komunikasi. DCA kemudiannya dipindahkan ke Kuala Lumpur pada tahun 1953 di bawah Ketua Penerbangan Awam Persekutuan Tanah Melayu, Encik N.A Oxford dan diletakkan di bawah Kementerian Telekom dan Pos. Pada tahun itu juga, Air Navigation Order (ANO) telah dikuatkuasakan. Pada tahun 1956, Lapangan Terbang Kuala Lumpur di Sungai Besi telah diiktiraf sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa yang pertama di Tanah Melayu. Penerbangan antarabangsa pertama dari lapangan terbang tersebut ke Eropah dengan menggunakan pesawat Bristol Britannia oleh syarikat British Overseas Airlines Corporation (BOAC). Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan pada tahun yang sama telah menganggotai Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa atau International Civil Aviation Organization (ICAO). Pada 16 September 1963, Malaysia telah ditubuhkan dan enam tahun kemudian, iaitu pada tahun Akta Penerbangan Awam atau Civil Aviation Act (CAA) telah dikuatkuasakan.

5 Pada tahun 1975, DCA telah menjadi self-accaounting deparment dan telah diletakkan dibawah Kementerian Pengangkutan yang bertanggungjawab terhadap 22 buah lapangan terbang, termasuk 4 buah lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Pada tahun 1992, Kerajaan telah merealisasikan dasar penswastaan Negara, telah menswastakan sebahagian besar daripada Jabatan Penerbangan Awam dengan menubuhkan Malaysia Airports Berhad. Dengan penubuhan tersebut terdapat dua organisasi utama yang beroperasi iaitu Malaysia Airports Berhad, yang mengurus dan mentadbir pengurusan terminal dan pemarkiran pesawat, manakala Jabatan Penerbangan Awam mengurus Ruang Udara serta pemantauan penguatkuasaan undang-undang serta peraturan-peraturan penerbangan awam. Adalah menjadi matlamat utama Jabatan Penerbangan Awam Malaysia untuk sentiasa berdaya saing dan seiring dengan lain-lain negara yang menganggotai ICAO dengan menyediakan perkhidmatan yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang moden dan canggih termasuklah dengan menyediakan latihan-latihan tertentu kepada semua kakitangan jabatan. Pada 25 September 2007, Malaysia telah dipilih sebagai ahli majlis ICAO dalam satu perhimpunan yang telah diadakan di Montreal. Ia merupakan satu kejayaan bagi Malaysia ke arah penglibatan dalam pertubuhan tertinggi di peringkat dunia.

6 OBJEKTIF JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

7 OBJEKTIF JABATAN VISI DCA MALAYSIA Ke arah Penerbangan Yang Lebih Selamat MISI DCA MALAYSIA Memastikan Setiap Penerbangan Di Ruang Udara Malaysia Selamat, Cekap dan Teratur. OBJEKTIF DCA MALAYSIA Untuk memastikan penerbangan awam dipiawai, dipantau, dikawalselia dan diurus dengan cekap, efisien dan teratur untuk menjamin keselamatan penerbangan

8 CARTA ORGANISASI JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

9

10 FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

11 FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN 1.0 Operasi Trafik Udara 2.0 Piawaian 3.0 Pelesenan Anakapal 4.0 Focal Point / Penyelarasan ICAO dan urus setia audit ICAO 5.0 Keselamatan Lapangan Terbang dan Penerbangan 6.0 Kawalselia Industri Lapangan Terbang dan Peralatan CNS 7.0 Mengawalselia Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara 8.0 Pengurusan Sumber Manusia 9.0 Memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Penerbangan Awam 10.0 Pengendalian Kursus

12 AKTIVITI-AKTIVITI JABATAN 4.1 Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan STU Urusan pengambilan Pegawai Kawalan Trafik Udara Urusan pertukaran Pegawai Kawalan Trafik Udara Merancang kursus Air Traffic Control (ATC) yang perlu bagi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pengurusan polisi dan aktiviti berkaitan dengan SAR dan juga keselamatan penerbangan Merancang, menyelaras, memantau dasar dan aktiviti-aktiviti SAR serta pendaftaran radio 406Mhz Menyelaras penyiasatan lengkap serta tindakan mengenai sesuatu kejadian atau pengaduan yang melibatkan perkhidmatan kawalan trafik udara serta keselamatan udara Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Communication dan Navigation Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Surveillance dan pemantauan projek Penyediaan kontrak, dokumen, tender dan bajet Menguruskan polisi dan juga prosidur berkaitan ruang udara Mengawalselia, mengemaskini polisi dan prosidur mengikut piawaian ICAO Koordinasi tadbir urus polisi dan prosidur dengan Negara jiran TUDM, JMMM dll Merangka strategi ruang udara Malaysia Menguruskan polisi mengenai Procedure Design dan Galangan Mereka bentuk dengan mematuhi proses dan kepastian kualiti pembinaan prosidur penerbangan dengan menggunakan sistem Flight Procedure Design Airspace Management (FPDAM) berdasarkan criteria ICAO-Ops

13 Mengawal galangan di persekitaran semua lapangan terbang dengan menguatkuasakan Obstacle Limitation Surface selaras dengan dasar dan peraturan yang telah ditetapkan Melaksanakan kutipan ANFC dan menyebarkan maklumat penerbangan Pengebilan caj ANFC Melaksanakan kutipan ANFC Merancang dan memproses aktiviti pengumpulan, penilaian, pemprosesan serta penyusunan maklumat aronautika terkini yang dikemaskinikan ke dalam AIP Malaysia melalui penerbitan AIP Amendment, AIP Supplement dan AIC Malaysia Memproses permohonan aktiviti payung terjun, menaikkan belon/layanglayang, pertunjukan bunga api dan lain-lain aktiviti udara Melaksanakan aktiviti pengurusan sistem keselamatan Menjalankan aktiviti-aktiviti keselamatan ATS dengan organisasi-organisasi luar dan dalaman Menjalankan latihan dalam bidang SMS mengikut keperluan semasa. 4.2 Piawaian Menjalankan peperiksaan bertulis untuk Lesen Jurutera Penyenggaraan Kapal Udara (AMEL) Pendaftaran Calon Peperikasaan Bertulis Pra Peperiksaan Peperiksaan Pengeluaran Keputusan Menjalankan peperiksaan lisan untuk AMEL Mengeluarkan dan membaharui AMEL Mengeluar AMEL Kawalselia organisasi latihan Jurutera Penyenggaraan Kapal Udara Pengeluaran Sijil Perakuan Keselamatan Terbang (Certificate of Airworthiness) bagi pesawat baru Pengeluaran Sijil Perakuan Keselamatan Terbang bagi pesawat terpakai Memperbaharui Sijil Perakuan keselamatan Terbang Pengeluaran dokumen sokongan bagi permohonan Air Operator s Certificate (AOC) Pengeluaran dokumen sokongan bagi pembaharuan AOC Pengeluaran sijil kelulusan jadual penyenggaraan pesawat Melulus/memperakui rekabentuk kapal udara Meluluskan pengubahsuaian dan pembaikan Meluluskan organisasi rekabentuk Meluluskan organisasi pembuatan kapal udara Kawalselia organisasi baikpulih kapal udara dan komponen kapal udara Pendaftaran

14 Menjalankan sesi penerangan untuk industri penerbangan Menyelia kerja pengemaskinian manual teknikal Pengendalian Laporan-Occurrence Reporting, Service Difficulties, Defect Reporting 4.3 Pelesenan Anak Kapal Pengeluaran lesen Juruterbang / Jurutera Penerbangan dan FOO Pembaharuan lesen Juruterbang / Jurutera Penerbangan Foo Mengeluar sijil validasi juruterbang asing Menukar lesen juruterbang asing ke lesen juruterbang tempatan Ujian Teori ke atas Juruterbang / Jurutera Penerbangan dan FOO Ujian teori RT untuk bakal Juruterbang dan Pengguna Radio Ujian Praktikal RT untuk bakal Juruterbang dan Pengguna radio Pohon lesen RT untuk Bakal Juruterbang Baharui lesen RT untuk pengguna radio Pohon/baharui ELP untuk Juruterbang Ujian Penerbangan / Praktikal Juruterbang / Jurutera Udara / FOO Sedia sijil Ujian Teori untuk Juruterbang / Jurutera Penerbangan dan FOO Ujian Penerbangan / Praktikal Juruterbang / Jurutera Udara / FOO 4.4 Focal Point / Penyelarasan ICAO dan Urus Setia Audit ICAO Kelulusan Permit Perkhidmatan Udara (Air Service Permit-ASP) dan Lesen Perkhidmatan Udara (Air Service License-ASL) Permohonan baru dan membaharui permit perkhidmatan Udara (ASP) dan Lesen Perkhidmatan Udara (ASL) Menjalankan aktiviti naziran terhadap syarikat-syarikat penerbangan dan operator udara tempatan jika perlu bagi memastikan peraturan yang ditetapkan dalam permit (ASP) dan lesen (ASL) dipatuhi Pengeluaran lesen perkhidmatan udara (ASL) dan permit perkhidmatan udara (ASP) baru kepada operator dan syarikat-syarikat penerbangan Memproses dan mengeluarkan Surat Sokongan / Perakuan pas Pengajian / Permit Kerja Pegawai Dagang / Pendaftaran nama Syarikat / Permit Barang Bahaya Focal Point / Penyelarasan ICAO dan Urus Setia Audit ICAO Menyelaras, memproses, mengedar dan mengambil tindakan ke atas dokumen-dokumen dan surat-surat ICAO Menyelaras maklum balas berkaitan isu-isu ICAO Memproses kursus, latihan, persidangan, mesyuarat, seminar ICAO di dalam dan luar Negara Menyediakan senarai calon kursus, latihan, persidangan, mesyuarat, seminar ICAO di luar Negara Koordinator / Urus Setia Audit ICAO Isu-isu Antarabangsa Liberalisasi, ASEAN, APEC dan Pembangunan Wilayah Segi Tiga Mewakili Jabatan dalam mesyuarat-mesyuarat antarabangsa Mengkaji isu-isu antarabangsa berkaitan Liberalisasi, ASEAN, APEC dan Pembangunan Wilayah Segi Tiga Menyelaras maklum balas berkaitan isu-isu antarabangsa dengan pelbagai pihak

15 Menyelaras dan mengatur program lawatan pihak-pihak dari luar Negara Kelulusan jadual syarikat penerbangan dan penerbangan lain Memproses dan meluluskan permohonan penerbangan musim panas dan musim sejuk Pindaan atau perubahan jadual penerbangan berjadual / tidak berjadual Memproses dan meluluskan penerbangan charter dan tambahan Memproses dan meluluskan penerbangan melintasi ruang udara, pendaratan ad hoc dan teknikal, medivac, kemanusiaan (humanitarian) dan diplomatik (pesawat tentera) Memantau dan membuat susulan kepada syarikat penerbangan yang gagal menjelaskan tunggakan caj kemudahan pandu arah udara (ANFC) Memproses dan meluluskan kadar tambang kargo dan bahan api syarikat penerbangan Pengumpulan dan Penganalisisan Statistik / Data Berkaitan Industri Menyediakan laporan ketepatan masa, kelewatan, pembatalan dan penjadualan semula penerbangan berjadual bagi MAS, AirAsia, AirAsia X, FireFly dan MASWings secara bulanan Mengumpul serta menganalisis data pergerakan pesawat, penumpang, mel dan kargo secara bulanan untuk tujuan perancangan dan penyelidikan Memberi Maklum balas kepada ICAO berkaitan data pergerakan pesawat, penumpang, mel dan kargo Mengumpul data pelaburan secara sukuan tahun dari syarikat pelabur tempatan dan asing yang terlibat dalam industri penerbangan Mengumpul laporan bulanan proses permohonan pegawai dagang Jabatan Penerbangan Awam untuk dikemukakan kepada pihak Urusetia PEMUDAH pada Setiap Jumaat minggu kedua setiap bulan Bertindak sebagai penyelaras bagi penyediaan Laporan Tahunan Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Penyelaras Isu-isu Semasa Menyelaras isu-isu alam sekitar Mengumpul dan menyelaras aduan awam dan kerenah birokrasi Menyelaras isu-isu Influenza A (H1N1) Koordinator Hari Bertemu Pelanggan (HBP) dan penyelaras Jabatan 4.5 Keselamatan Lapangan Terbang dan Penerbangan Melaksanakan penguatkuasaan bagi Pengangkutan Barang Bahaya Melalui Udara Memproses permohonan permit bagi pengangkutan barang bahaya melalui udara Memproses permohonan blanket approval bagi syarikat penerbangan Merancang serta melaksanakan pengawasan keselamatan penerbangan awam meliputi sektor antarabangsa dan domestik daripada sebarang bentuk tindakan menyalahi peraturan Perbincangan dan pindaan National Civil Aviation Security Programme (NCASP)

16 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Penerbangan Awam Kebangsaan 2 kali setahun Melaksanakan program kawalan kualiti keselamatan penerbangan, pengendalian darat, agen kargo, syarikat penyajian katering penerbangan, pusat mel dan kurier (PMK), peralatan penting dan ERL Menjalankan Quality Control Programme bagi keselamatan penerbangan melalui audit, pemeriksaan, pemantauan, pengujian Menguatkuasakan program keselamatan penerbangan dan latihan terhadap semua operator yang menyediakan serta mengendalikan perkhidmatan keselamatan penerbangan serta latihan pengendalian barang bahaya melalui udara Menyemak dan meluluskan Program Keselamatan bagi Lapangan Terbang, Syarikat Penerbangan, Ketering Penerbangan, kargo, Pengendali Darat, Pos dan kurier Menyemak dan meluluskan program latihan bagi keselamatan penerbangan dan pengendalian barang bahaya Merancang serta menguatkuasakan polisi dan prosedur baru keselamatan penerbangan Menjalankan pemantauan bagi memastikan perlaksanaan prosedur LAGs dijalankan secara efektif Memproses Persijilan Screeners Menjalankan mesyuarat IATA & Malaysia Secure Freight Programme (SFP) Menjalankan mesyuarat berhubung Sky Marshall Menjalankan mesyuarat berhubung MANPADS Menjalankan mesyuarat berhubung MRTDs Menjalankan mesyuarat berhubung Rural Air Services (RAS) Mengumpul, menganalisis serta menyebarkan maklumat berkenaan aspek keselamatan maklumat berkenaan aspek keselamatan penerbangan berdasarkan sumber risikan untuk makluman operator yang mengendalikan serta memberikan perkhidmatan keselamatan penerbangan Menjalankan perlaksanaan Point of Contact (POC) di antara agensi terlibat Menjalankan proses penyiasatan terhadap kejadian atau kemalangan Menjalankan proses penyediaan terhadap kejadian atau kemalangan Unlawful Interference Menjalankan proses penyiasatan terhadap kejadian atau kemalangan Dangerous Goods

17 4.6 Kawalselia Industri Lapangan Terbang dan Peralatan CNS Persijilan Lapangan Terbang Permohonan Persijilan & Verifikasi Aerodmore Manual Pemeriksa Persijilan Penyediaan Laporan Non Compliance /Observations Penyemakan NC/OBS Feedback dari Pengendali lapangan terbang Pemeriksaan Verifikasi Pengeluaran Sijil Aerodmore Pemeriksaan Berjadual Lapangan Terbang 4.7 Kawal Selia Perkhidmatan Navigasi Trafik Udara Perlesenan PKTU-PPKTU (DCA & TUDM), Aeronautical Radio Operator Permohonan lesen baru Penilaian Pemeriksaan Perubatan Pembaharuan lessen Penilaian Kompetensi Bahasa Inggeris Pengesahan Kelayakan Perkelasan (Rating) dan Kemaskini Lesen Peperiksaan PKTU-PPKTU (DCA & TUDM), Aeronautical audio Operator Peperiksaan Akhir Kursus ATC di MAVA Peperiksaan Rating Peperiksaan Validation Peperiksaan Proficiency Peperiksaan Competency Audit/ Safety Safety Oversight Audit Programme Siasatan Insiden ATC Siasatan Insiden ATC Sidang Lembaga Insiden ATC (BOI) 4.8 Pengurusan Sumber Manusia Unit Kewangan Dan Akaun Memproses Baucar Bayaran Memproses Baucar Bayaran Pesanan Tempatan Memproses Baucar Bayaran Kontrak Memproses Baucar Bayaran Waran Udara Bukan Pukal Memproses Baucar Bayaran Invois Tanpa Pesanan Tempatan Memproses Baucar Bayaran Tuntutan Perjalanan Memproses baucar Bayaran Pendapatan Bercukai Memproses Baucar Bayaran Gaji Selain Kakitangan Tetap

18 Memproses Baucar Bayaran Panjar Wang Runcit Memproses Baucar Bayaran EFT Ditolak memproses baucar bayaran AP58(a) Memproses Gaji Semua Pegawai dan Kakitangan di Ibu Pejabat dan KLIA Memproses Pembayaran Gaji Pegawai dan Kakitangan Lantikan Baru Memproses Pemberhentian Gaji Kakitangan Bersara & Berhenti Kerja Anjakan Gaji Pegawai Dan Kakitangan Kenaikan Gaji Tahunan Pegawai Dan Kakitangan Menyediakan Laporan Bulanan yang diperlukan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan Jabatan Menyediakan laporan Akaun Belum Terima Jabatan Menyediakan Laporan Senarai Baki Deposit Jabatan Menyediakan Laporan Kelewatan Bil (BV343) Menyediakan Laporan BV346 & BV349 Setiap Tiga Bulan Menyediakan Laporan Penyesuaian Vot Menyediakan Laporan Penyesuaian Amanah (Pinjaman Komputer, Kenderaan Dan Pendahuluan Diri) Memproses permohonan pembiayaan pinjaman dan pendahuluan diri kakitangan Memproses Pinjaman Kenderaan Memproses Pinjaman Komputer Memproses Pendahuluan Diri Bagi Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Mengutip Hasil, Menyediakan Laporan Bulanan dan Penyesuaian Hasil Menerima, Menyelia Wang Dan Memperaku Kutipan hasil Menggunakan Sistem e-terima Menyediakan laporan Bulanan Hasil Bahagian Kewangan, Ibu Pejabat Menyediakan laporan Bulanan Penyesuaian Hasil Menyediakan Waran Peruntukan (WP) Menyediakan Waran Peruntukan Asal, Tambahan & Batal Menyediakan Waran Peruntukan Penyediaan Waran Peruntukan Tarik Balik Menyediakan Waran Peruntukan Kecil Memproses Permohonan Pindah Peruntukan Ibu Pejabat dan Wilayah- Wilayah Penyediaan Anggaran Belanjawan Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus Memproses Waran Udara Pukal Memproses Waran Udara Pukal Pengurusan Laman Web Urusetia mesyuarat pengurusan laman web

19 Kemaskini laman web Insiden Keselamatan ICT Laporan insiden keselamatan ICT Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Urusetia mesyuarat JPICT jabatan Laporan maklumbalas kepada JPICT kementerian /JTT MAMPU Pengurusan Pusat Data DCA Selenggara pusat data DCA Peralatan dan aset DCA Menguruskan peralatan dan aset ICT Pengurusan Rangkaian ICT Penyenggaraan sistem rangkaian ICT DCA Perkhidmatan emel Jabatan Pendaftaran/kemaskini/penamatan akaun emel Laporan penggunaan emel Sistem Aplikasi Permohonan penggunaan sistem aplikasi (baru/naik taraf) Laporan penggunaan sistem aplikasi Perkhidmatan Kemudahan ICT Peminjaman peralatan ICT Pemulangan peralatan ICT Tempahan makmal komputer 4.9 Memberi Nasihat Perundangan Kepada Jabatan Penerbangan Awam Memberi nasihat perundangan Mendraf dan menyemak dokuman perundangan Menggubal dan meminda undang-undang dan perundangan subsidiary 4.10 Pengendalian Kursus Pelaksanaan Kursus Pegawai Kawalan Trafik Udara Penyediaan Kurikulum Kursus

20 PROSES KERJA JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

21 PROSES KERJA PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan ST Urusan pengambilan Pegawai Kawalan Trafik Udara PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah kanan (HRM) PROSES KERJA Mengenalpasti kekosongan jawatan disebabkan oleh persaraan pegawai/pengujudan jawatan baru Menyemak kekosongan jawatan berdasarkan senarai perjawatan dan waran perjawatan Mengenalpasti kekosongan jawatan mengikut keperluan Penolong Pengarah Kanan (HRM) Maklumkan kekosongan kepada TPK Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Mendapatkan kelulusan dari PTU Pengarah Trafik Udara (PTU) Memberi kelulusan dan kemukakan jumlah kekosongan untuk pengisian kepada Bahagian Khidmat Pengurusan BAHAN-BAHAN RUJUKAN Waran Perjawatan K122/2007 Skim Perkhidmatan PKTU/PPKTU dan Pem. KTU BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

22 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan ST Urusan pertukaran Pegawai Kawalan trafik Udara PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah Kanan(HRM) Penolong Pengarah Kanan (HRM) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Merancang pertukaran PKTU/PPKTU berdasarkan kepada kenaikan pangkat dan permohonan individu Menyemak penempatan yang bersesuaian dengan pegawai yang berkenaan Kenalpasti pegawai yang menepati dengan kekosongan jawatan. Tentukan peruntukan yang mencukupi bagi perbelanjaan pertukaran pegawai yang dikenalpasti dari Bahagian Kewangan. Dapatkan kelulusan daripada PTU untuk proses pertukaran. Meluluskan pertukaran dan kemukakan keperluan pertukaran Bahagian Kewangan dan Khidmat Pengurusan untuk tindakan lanjut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN Waran Perjawatan K122/2007 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

23 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi Kakitangan ST Merancang kursus ATC yang perlu bagi Pegawai Kawalan Trafik Udara PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah (Latihan) Penolong Pengarah (Latihan) Penolong Pengarah (Latihan) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Merancang kursus ATC yang diperlukan oleh semua PKTU untuk sepanjang tahun. Bincang dengan PP mengenai keperluan kursus PKTU. Memohon maklumbalas daripada Unit-unit Operasi Kawalan Trafik Udara mengenai keperluan kursus di unit tersebut. Terima maklumbalas, kaji dan kenalpasti kursus yang diperlukan. Tentukan peruntukan perbelanjaan, tempat, tempoh dan bilangan peserta kursus yang hendak dijalankan. Dapatkan kelulusan daripada PTU untuk melaksanakan kursus yang dirancang. Permohonan diluluskan dan maklumkan nama caloncalon untuk kursus tersebut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN Rekod Peribadi PKTU i.e : Kursus yang diperlukan bagi pegawai yang terlibat BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

24 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan polisi dan aktiviti berkaitan dengan SAR dan juga keselamatan Penerbangan Merancang, menyelaras, memantau dasar dan aktiviti-aktiviti SAR serta pendaftaran radio 406 Mhz. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Ketua Penolong Pengarah (SAR & Safety ) Penolong Pengarah (SAR & Safety) PROSES KERJA Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan SAR Semak dan arah perlaksaan aktiviti-aktiviti berkaitan SAR Merancang, bincang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti SAR Membantu dan menjalankan aktiviti-aktiviti SAR BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex IAM SAR Manual Vol. 1, 2, 3 & 4 (Local Arrangement) 3. Arahan 20 MKN 4. Border SAR Manual BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

25 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Pengurusan polisi dan aktiviti berkaitan dengan SAR dan juga keselamatan Penerbangan Menyelaras penyiasatan lengkap serta tindakan mengenai sesuatu kejadian atau pengaduan yang melibatkan perkhidmatan kawalan trafik udara serta keselamatan udara. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Ketua Penolong Pengarah (SAR & Safety) Ketua Penolong Pengarah (SAR & Safety) Penolong Pengarah (SAR & Safety) PROSES KERJA Terima aduan untuk melaksanakan siasatan / tindakan selepas mendapat aduan daripada pihak yang berkenaan. Semak dan arah untuk melaksanakan siasatan / tindakan. Pantau dan selaraskan siasatan / tindakan. Aturkan Sidang Lembaga Siasatan Insiden ATC dan laksanakan keputusan. Bantu Aktiviti dan siasatan seperti penjilidan dan rekod. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex 1 2. SMS Manual 3. Inspectorate Manual 4. MATS, AIP BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Airprox 2. Bird Strike Report 3. Bomb Threat 4. Arahan 18 MKN 5. Safety 001

26 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Communication dan Navigation PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Penolong Pengarah (Com/Nav) Penolong Pengarah (Com/Nav) Penolong Pengarah (Com/Nav) Penolong Pengarah (Com/Nav) PROSES KERJA Terima maklumat keperluan dari Pengarah-pengarah Wilayah. Berbincang bersama TP (Pembangunan) berhubung keperluan dari Pengarah Wilayah. Membuat analisis keperluan peralatan baru. Membuat semakan prosidur perolehan yang perlu diikuti. Menyediakan spesifikasi teknikal mengikut piawaian yang ditetapkan oleh ICAO. Merancang aktiviti perolehan dan pelaksanaan projek. Menyimpan semua rekod dan dokumen dalam fail berkaitan. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex 10 Telecommunication 2. Laporan Maintenance Contract-Docket 3. Rekod Usia Peralatan BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

27 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Pembangunan dan penyelenggaraan sistem Surveillance dan pemantauan projek. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Penolong Pengarah (SUR) Penolong Pengarah (SUR) Penolong Pengarah (SUR) Penolong Pengarah (SUR) PROSES KERJA Terima maklumat keperluan dari Pengarah-pengarah Wilayah Berbincang bersama TP (Pembangunan) berhubung keperluan dari Pengarah Wilayah. Membuat analisis keperluan peralatan baru. Membuat semakan prosedur perolehan yang perlu diikuti. Menyediakan spesifikasi teknikal mengikut piawaian yang ditetapkan. Merancang aktiviti perolehan dan pelaksanaan projek. Menyimpan semua rekod dan dokumen dalam fail berkaitan. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex 10 Telecommunication 2. Laporan Maintenance Contract-Docket 3. Rekod Usia Peralatan BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

28 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan pembangunan sistem, peralatan kawalan trafik udara dan penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet Penyediaan kontrak, dokumen tender dan bajet PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Penolong Pengarah ATS (Kontrak) Timbalan Pengarah (Pembangunan) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah ATS (Kontrak) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Penolong Pengarah ATS (Kontrak) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Terima maklumat keperluan dari Pengarah-pengarah Wilayah Dapatkan perkhidmatan juruperunding (jika perlu) Lantik Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi Teknikal Sediakan skop kerja projek Dapatkan anggaran harga projek Hantar cadangan permohonan tender kepada Bahagian Kewangan. Bantu dalam pelaksanaan proses tender. Lantik Jawatankuasa Teknikal Hantar laporan Jawatankuasa Teknikal kepada Bahagian Kewangan Terima keputusan daripada Lembaga Perolehan MOT Bantu menyediakan draf dokumen kontrak. Tandatangani kontrak antara Jabatan dengan syarikat. BAHAN-BAHAN RUJUKAN Garis Panduan Penilaian Tender MOF-Edisi Januari 2008 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

29 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan polisi dan juga prosidur berkaitan ruang udara Mengawalselia, mengemaskini polisi dan prosidur mengikut standard ICAO PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah trafik Udara (PTU) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Operasi) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Timbalan Pengarah Kanan (Airspace) Timbalan Pengarah (Operasi) Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Menerima maklumbalas bertulis mengenai prosidur (Radar & Procedral) yang dicadangkan oleh ICAO Berbincang bersama TP (Operasi) berhubung keperluan prosidur yang dicadangkan. Penyediaan prosidur (Radar & Procedural) yang dicadangkan oleh ICAO Mendapatkan maklumbalas daripada semua Unit Kawalan Trafik Udara mengenai cadangan prosidur baru tersebut. Sediakan laporan dan implikasi kepada cadangan prosidur Kawalan trafik Udara tersebut. Mengkaji laporan yang disediakan Mendapatkan kelulusan daripada PTU Bersetuju dan menghantar jawapan bertulis kepada ICAO, serta memaklumkan keputusan cadangan prosidur baru tersebut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex Doc CAA MCAR 1969 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

30 PROSES KERJA Fungsi Operasi dan Pengurusan Kawalan Trafik Udara Aktiviti Menguruskan polisi dan juga prosidur berkaitan ruang udara Koordinasi tadbir urus polisi dan prosidur dengan Negara jiran, TUDM, JMMM dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Pengarah Trafik Udara Timbalan Pengarah Kanan (TPK) Timbalan Pengarah (Operasi) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Penolong Pengarah (Airspace) Penolong Pengarah Kanan (Airspace) Timbalan Pengarah (Operasi) Timbalan pengarah Kanan (TPK) Pengarah Trafik Udara (PTU) PROSES KERJA Menerima cadangan / maklumbalas bertulis mengenai polisi / prosidur yang dikemukakan oleh pihak berkaitan. Berbincang bersama TP (Operasi) berhubung keperluan polisi / prosidur yang dicadangkan. Mengumpul cadangan / maklumbalas mengenai polisi / prosidur yang dikemukakan. Menganalisa cadangan /maklumbalas daripada unit dalaman berkenaan polisi / prosidur yang dibincangkan. Sediakan laporan mengikut analisa yang dilakukan. Semakan ke atas laporan dan serahkan kepada TP (Operasi) Membentangkan laporan kepada TPK. Mendapat kelulusan daripada PTU Membuat pengesahan dan melaksanakan serta menguatkuasa prosidur tersebut. BAHAN-BAHAN RUJUKAN 1. Annex Doc CAA MCAR 1969 BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN TIADA

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (diskripsi tugas) N17 1 5 tahun Pelaksanaan kerja-kerja operasi Bertanggungjawab melaksanakan

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK )

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai membuat analisa, mengawal, mengurus dan merancang sumber-sumber di bawah kawalan. TUJUAN Untuk menilai

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

BAYARAN WANG POS/KIRIMAN WANG & BANK DRAF atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA BIL NAMA BUKU / DOKUMEN HARGA SEUNIT (RM) 1.

BAYARAN WANG POS/KIRIMAN WANG & BANK DRAF atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA BIL NAMA BUKU / DOKUMEN HARGA SEUNIT (RM) 1. SENARAI BUKU/DOKUMEN YANG DIJUAL DIUNIT TAWARAN PUSAT CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA TINGKAT BAWAH, BLOK A, KEMENTERIAN KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR TEL : 03-27714096

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi. Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia

14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi. Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia 14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia 1 APA ITU AUDIT PRESTASI? Objektif: Menilai samada pengurusan sesuatu program/aktiviti telah dilaksanakan secara

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

Sistem Paten di Malaysia

Sistem Paten di Malaysia Sistem Paten di Malaysia Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

AUDIO STREAMING SYSTEM USING REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL BASED ON JAVA MEDIA FRAMEWORK

AUDIO STREAMING SYSTEM USING REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL BASED ON JAVA MEDIA FRAMEWORK AUDIO STREAMING SYSTEM USING REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL BASED ON JAVA MEDIA FRAMEWORK By IBRAHIM ASAAD AREF Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, in Partial Fulfilment of the Requirements

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH INSTITUT PENILAIAN NEGARA JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PROGRAM SIJIL HARTA TANAH SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information