GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013"

Transcription

1 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT)

2 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

3 KANDUNGAN 1.0 Pendahuluan Latar Belakang Objektif Konsep Chromebook Tempoh Pelaksanaan Tempoh Jaminan Peranan Pelbagai Pihak Dalam Perancangan dan 5 Pelaksanaan Projek 8.0 Skop Kerja Kontraktor Fungsi Peralatan Tatacara Penggunaan Keselamatan Fizikal Peralatan Aduan Kerosakan Kesimpulan 11

4 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Makmal mudah alih merupakan konsep baru bagi melengkapkan keperluan mengakses bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja dan ia selaras dengan konsep 1BestariNet dan hala tuju Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Projek Pembekalan Chromebook adalah merupakan pembekalan peralatan ICT di bawah projek penyediaan peralatan Makmal Komputer secara konsep mudah alih. 1.3 Pembekalan peralatan Chromebook ini akan menggunakan perkakasan Notebook Dengan Sistem Operasi Google Chrome. 1.4 Pelaksanaan projek ini bermula pada 18 Mac 2013 sehingga 17 Mac 2014 (satu (1) tahun) 1.5 Perkakasan Chromebook yang dibekalkan adalah sebagai peranti sokongan untuk mengakses bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) melalui internet dengan menggunakan Virtual Learning Environment (VLE). 1.6 Garis panduan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua sekolah mengenai panduan pembekalan peralatan makmal mudah alih Chromebook. 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 Selaras dengan pelaksanaan konsep 1BestariNet dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, KPM berusaha untuk memastikan bahawa kemudahan infrastruktur internet di semua sekolah dapat disediakan menjelang Bagi mencapai hasrat ini, pelaksanaan 1BestariNet telah bermula sejak 2012 secara berperingkat dan semua sekolah akan mendapat capaian internet pada akhir tahun

5 2.3 Bagi memastikan semua murid mendapat capaian internet dan memulakan kaedah pembelajaran secara maya atau konsep VLE, KPM mengambil langkah dengan membekalkan peralatan Chromebook. Pelaksanaan ini mengambil kira keperluan masa hadapan pendidikan iaitu melaksanakan konsep pembelajaran di mana-mana dan pada bila-bila masa selari dengan perkembangan teknologi. Bagi mencapai hasrat ini, konsep makmal komputer mudah alih dilaksanakan secara berperingkat mulai April Salah satu komponen penting dalam Projek Perkhidmatan 1BestariNet ialah komponen VLE disediakan untuk memudahkan murid dan guru di sekolah memuat naik bahan, memuat turun bahan, berkongsi bahan dan mengakses kandungan yang disediakan secara menyeluruh dan meluas. Sehubungan itu, satu alternatif dicadangkan dan dilaksanakan iaitu menggunakan konsep dan kaedah teknologi Chromebook. Konsep yang diperkenalkan akan dapat menambah baik kepada pelaksanaan PdP khususnya dengan menggunakan platform VLE. 2.5 Penggunaan teknologi Chromebook akan dapat membantu guru dan pelajar bergerak di mana-mana kawasan liputan 1BestariNet termasuk di bilik-bilik darjah dan sekolah-sekolah yang lain yang mana akses kepada 1BestariNet dapat diperolehi. 2.6 Mulai tahun 2013, aplikasi dan bahan PdP adalah secara online dan menggunakan akses internet. Persekitaran ini memerlukan perkakasan yang sesuai. Bagi membolehkan matlamat ini dicapai, kerajaan mengambil langkah membekalkan peralatan Chromebook dengan konsep cloud computing. 3

6 3.0 OBJEKTIF 3.1 Sebagai garis panduan dan maklumat asas kepada sekolah berkaitan dengan pembekalan peralatan Chromebook. 3.2 Memastikan pelaksanaan pengagihan Chromebook mematuhi tatacara dan prosedur yang telah ditetapkan. 3.3 Memastikan Chromebook di sekolah-sekolah KPM berfungsi dengan baik untuk proses PdP. 3.4 Memastikan pihak kontraktor melaksanakan pembekalan mengikut skop kerja yang telah ditetapkan. 3.5 Memaklumkan kepada pihak sekolah peraturan penerimaan bekalan peralatan ICT makmal mudah alih Chromebook. 4.0 KONSEP CHROMEBOOK 4.1 Chromebook adalah peralatan ICT mudah alih yang digunakan untuk mengakses internet dan VLE dengan menggunakan Sistem Operasi Google Chrome. 4.2 Platform 1BestariNet yang dilaksanakan di sekolah adalah berasaskan kepada teknologi cloud-computing yang menyokong sistem pengoperasian Google Chrome. 4.3 Chromebook berfungsi menggunakan sambungan Internet yang berkelajuan tinggi. Walaubagaimanapun, bagi penggunaan Chromebook ini di sekolah, kelajuan minima yang ditetapkan adalah 4Mbps boleh sama ada secara berwayar atau tanpa wayar. 4.4 VLE merupakan satu pelantar tunggal PdP yang berupaya untuk mengurus dan menyimpan objek pembelajaran bagi membolehkan guruguru memuat naik, memuat turun dan mengaksesnya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. 4

7 5.0 TEMPOH PELAKSANAAN 5.1 Tempoh pelaksanaan projek adalah selama satu (1) tahun. 5.2 Jadual pelaksanaan seperti di Lampiran A. 6.0 TEMPOH JAMINAN 6.1 Tempoh jaminan peralatan adalah selama tiga (3) tahun. 6.2 Bagi perkhidmatan internet yang dibekalkan bersama dalam projek ini adalah selama satu (1) tahun. 7.0 PERANAN PELBAGAI PIHAK DALAM PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROJEK 7.1 (KPM) i. Menyelaras pelaksanaan teknologi Chromebook dan Cloud Technology dengan platform 1BestariNet. ii. Memantau perjalanan projek secara keseluruhan. iii. Menyelaras keperluan logistik dan senarai sekolah dengan pihak Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). iv. Menyelaras dan melaksana Program Kesedaran dan Pemindahan Teknologi. v. Menyelaras keperluan latihan dan Program Kesedaran dengan pihak kontraktor. vi. Mengurus proses perolehan, kontrak dan pembayaran projek. vii. Memuktamadkan pemilihan sekolah. viii. Prosedur, Arahan dan Garis Panduan Pelaksanaan. ix. Pemantauan dan Laporan. x. Menyelaras mesyuarat berkala dengan JPN dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). 5

8 7.2 JPN /PPD i. Memilih, menentu dan menyemak senarai sekolah. ii. Melaksanakan program kesedaran dan latihan. iii. Pematuhan Service Level Agreement (SLA). iv. Memantau dan melaporkan proses kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. v. Pemantauan penggunaan dan penyediaan laporan. 7.3 Sekolah i. Memantau kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. ii. Mengesahkan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. iii. Menyemak senarai peralatan yang diterima sama dengan skop pembekalan. iv. Mengesahkan penerimaan peralatan yang lengkap dan sempurna serta menandatangani Delivery Order (DO) dan Sijil Akuan Penerimaan (SAP). Rujuk Lampiran B: Gambarajah Proses SAP v. Memperakui dan menandatangani Sijil Pengujian dan Pentauliahan (SPP) setelah pemasangan dan pengujian dilaksanakan. Rujuk Lampiran C: Gambarajah Proses SPP vi. Memastikan peralatan yang diterima didaftarkan di bawah tatacara perolehan aset alih kerajaan dan rekod berkenaan disimpan dengan sempurna. vii. Memastikan tahap keselamatan peralatan berada dalam keadaan terkawal dan sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan sama ada dari segi kecurian, kebakaran, kehilangan, salah guna dan penyimpanan. viii. Memastikan prosedur penggunaan peralatan dipatuhi. ix. Menentukan lokasi untuk penyimpanan peralatan yang sesuai, selamat dan praktikal dengan memastikan mempunyai punca kuasa elektrik. 6

9 x. Melaporkan kerosakan dan melaksanakan 1stier troubleshooting berdasarkan panduan yang diberikan oleh pihak kontraktor (Contohnya: menyemak power failure pada peralatan, menyemak fungsi pengecas, menyemak paparan dan sebagainya) 8.0 SKOP KERJA KONTRAKTOR 8.1 Pembekalan Peralatan Senarai peralatan yang akan dibekalkan bagi satu (1) makmal komputer mudah alih adalah seperti berikut: unit Chromebook unit Charging Cart unit Super Zoom dengan fungsi WiFi unit Wireless Access Point (WiFi AP) unit perkakasan Content Cache unit HDMI ke VGA Adapter unit A3 Printer unit CD atau Thumb Drive yang mengandungi perisian UBUNTU dan Chrome OS unit Headset dan Microphone Spesifikasi terperinci peralatan adalah seperti Lampiran B. Nota: Sekolah-sekolah yang layak menerima dua (2) makmal akan menerima dua (2) set peralatan. 8.2 Sesi penerangan - satu slot penerangan mengenai peralatan-peralatan yang dihantar akan dilaksanakan semasa sesi User Acceptance Test (UAT). 7

10 8.3 Pihak kontraktor bertanggungjawab membekal dan menghantar peralatan Chromebook berdasarkan arahan dan skema agihan yang telah ditentukan. 8.4 Semua peralatan ini hendaklah diletakkan di makmal komputer sedia ada atau di lokasi yang dipersetujui oleh pihak sekolah. Rujuk Lampiran D: Gambarajah peralatan yang akan dibekalkan dan spesifikasi 8.5 Kriteria pemilihan lokasi penyimpanan peralatan termasuk charging cart: i. Mudah akses dan saiz yang sesuai. ii. Selamat dan berkunci. iii. Mempunyai punca kuasa elektrik. iv. Lokasi mestilah mempunyai pengudaraan yang baik. 8.6 Pihak kontraktor dikehendaki memberi taklimat dan penerangan kepada. pihak sekolah mengenai kaedah penggunaan peralatan Chromebook. 8.7 Menyediakan dokumentasi dan menyerahkannya kepada sekolah dan satu (1) salinan simpanan oleh pihak kontraktor: i. Sijil Akuan Penerimaan (SAP) ii. Sijil Pengujian dan Pentauliahan (SPP) iii. User Acceptance Test (UAT) iv. Borang Kew-PA 1, Kew- PA 2, Kew- PA 3 v. Project Documentation 8.8 Proses pelaksanaan kerja secara keseluruhan adalah seperti di Lampiran D. 9.0 FUNGSI PERALATAN 9.1 Chromebook i. Peralatan komputer yang mempunyai Sistem Operasi Chrome. ii. Beroperasi dan berfungsi menggunakan teknologi cloud. iii. Merupakan peralatan yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengakses Internet dan VLE. 8

11 iv. Penggunaan chromebook boleh berada di mana-mana dalam kawasan sekolah atau di luar kawasan sekolah tertakluk kepada capaian internet. Walaubagaimanapun, kebenaran guru / pentadbir sekolah hendaklah diperolehi sebelum dibawa ke mana-mana kawasan. v. Menggunakan sumber kuasa bateri untuk beroperasi dan perlu dicaj semula selepas hayat kuasa bateri habis. vi. Chromebook hendaklah dicaj semula di charging cart untuk tempoh sekurang-kurangnya 4 jam. vii. Chromebook hendaklah disimpan dalam charging cart selepas digunakan oleh pengguna bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan sedia guna. 9.2 Charging Cart i. Lokasi / rak penyimpanan Chromebook. ii. Tempat untuk mengecas bateri Chromebook. iii. Charging cart hendaklah disambung ke punca kuasa elektrik pada setiap masa kecuali atas tujuan keselamatan. iv. Charging cart hendaklah ditempatkan di lokasi yang sesuai, selamat dan mudah untuk diakses. 9.3 WiFi Access Point i. Perlu punca kuasa elektrik untuk berfungsi. ii. Menyediakan fungsi capaian WiFi kepada Chromebook untuk mengakses rangkaian Super Zoom dengan kemudahan capaian WiFi. 9.4 Super Zoom i. Perlu punca kuasa elektrik untuk berfungsi. ii. Menyediakan kemudahan capaian tambahan 4G 1BestariNet yang berasingan dari 1BestariNet sedia ada. 9

12 iii. Kapasiti lebar jalur adalah 4 10 Mbps. iv. Memberi capaian WiFi kepada Chromebook untuk mengakses internet. 9.5 Content Cache i. Berfungsi sebagai lokasi penyimpanan bahan PdP sementara. ii. Bertindak sebagai lokasi penyimpanan maklumat, bahan dan kandungan yang telah / boleh diakses oleh pengguna bagi mempercepatkan capaian untuk membantu proses PdP berjalan dengan lancar. iii. Sebagai ruang penyimpanan bahan dan kandungan sementara pada tempoh tertentu bagi membolehkan dan mempercepatkan proses akses oleh pengguna TATACARA PENGGUNAAN 10.1 Chromebook akan dikeluarkan dari charging cart Pelajar akan switch on Chromebook Chromebook secara automatik disambung dengan WiFi yang telah disediakan Pengguna akan memasukkan user ID dan password yang diperolehi daripada VLE Frog User ID dan password akan disahkan Pengguna boleh membuka browser dan melayari internet dan VLE Setelah siap digunakan, Chromebook hendaklah disimpan semula dalam charging cart untuk dicaj bateri Selain dari langkah-langkah asas di atas, sekolah juga boleh memastikan langkah-langkah yang sesuai dan sistematik bagi memastikan peralatan sentiasa berada dalam keadaan sedia guna. 10

13 11.0 KESELAMATAN FIZIKAL PERALATAN 11.1 Semua Chromebook yang telah digunakan hendaklah disimpan kembali ke dalam charging cart yang disediakan selepas penggunaan bagi tujuan pengecasan semula, penyelenggaraan dan keselamatan Pihak sekolah hendaklah memastikan charging cart disimpan di tempat yang selamat Pihak sekolah dinasihatkan mencatat / merekod pergerakan Chromebook tersebut untuk memastikan ia mudah dikesan lokasinya atau individu yang memegang atau menggunakannya sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah (bergantung kepada pertimbangan Pengetua / Guru Besar untuk membenarkan Chromebook berada di luar kawasan sekolah) Jika berlaku sebarang kehilangan, pihak sekolah hendaklah melaporkan berdasarkan kepada Arahan Pembendaharaan yang berkuatkuasa dan kepada Helpdesk YTL bagi membolehkan tindakan susulan diambil ADUAN KEROSAKAN 12.1 Sebarang kerosakan / kehilangan yang berlaku atau kegagalan peralatan yang dibekalkan berfungsi hendaklah dilaporkan kepada Helpdesk YTL pada talian atau pada emel 13.0 KESIMPULAN 13.1 Garis panduan ini adalah sesuai untuk digunakan pada masa ini sahaja dan sebarang perubahan dan penambahbaikan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 11

14 13.2 Garis panduan ini juga bertujuan untuk membantu Bahagian KPM, JPN, PPD dan sekolah dalam melancarkan pelaksanaan projek peralatan makmal mudah alih Chromebook di sekolah-sekolah KPM. 12

15 LAMPIRAN A: Jadual Pelaksanaan Projek Jadual Pelaksanaan Projek PUBLIC HOLIDAYS SCHOOL HOLIDAYS MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP , A Central 1 SELANGOR 2 KUALA LUMPUR 3 PUTRAJAYA 4 NEGERI SEMBILAN B Northern 1 PERLIS 2 KEDAH 3 PERAK 4 PULAU PINANG C Southern 1 MELAKA 2 JOHOR D Eastern 1 PAHANG 2 TERENGGANU 3 KELANTAN C East Malaysia 1 SABAH

16 MOE-PMO / JPN / PPD School Deployment Team LAMPIRAN B: Proses Penghantaran (SAP) DELIVERY PROCESS (SAP) 2.1e 2.1f Inform MOE-PMO of delivery schedule, 14 days in advance Prepare Asset Card (KEW-PA), Delivery Checklist and SAP form 2.2b Notify Schools, 1 day prior to delivery Proceed with Delivery Plan 1. Collate SAP Forms 2. Inform Ops (mini-noc update) and Helpdesk N 2.2e 2.2e Schools agreement Y Verify Delivery Order, KEW-PA, receipt of documentation Y 2.2e Sign-Off SAP Y N N N Verify delivery to schools Y

17 MOE-PMO / JPN / PPD School Deployment Team LAMPIRAN C: Proses UAT dan SPP UAT AND COMMISSIONING PROCESS (SPP) START 2.2b Notify Schools, 1 day prior to delivery Proceed with UATand Commissioning Plan 1. Collate SPP Forms 2. Inform Ops (mini-noc update) and Helpdesk 2.2e 2.2e 2.2e N Schools agreement Y Validate UAT and Commissioning Y Sign-Off SPP Y N N

18 LAMPIRAN D: Gambarajah Peralatan dan Spesifikasi Gambarajah Peralatan Yang Akan Dibekalkan dan Spesifikasi BIL PERALATAN SPESIFIKASI 1. i) Chromebook Samsung i. Samsung Exynos 5 Dual Processor ii. 0.7 inches thin 2.42 lbs/1.1kg iii. 6.5 hours for battery iv. 16GB SSD v. Wi-Fi a/b/g/n vi. Built in WiMAX module atau ii) Chromebook Acer i. Dual-core Intel Celeron Processor ii. Dual band Wi-Fi a/b/g/n iii (1366x768) display iv. 16GB SSD v. Wi-Fi a/b/g/n vi. 1 inch thin 3 lbs/1.4kg 2 Charging Cart i. 1 unit of Chromebook charging cart with a storage and charging capacity of 41 Chromebooks. The cart is lockable.

19 LAMPIRAN D: Gambarajah Peralatan dan Spesifikasi BIL PERALATAN SPESIFIKASI 3 Super Zoom i. Supports maximum 10 Wi-Fi connections ii. Omni directional antenna, up to 15 meters iii. WEP; WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 Enterprise iv. Support SNMP V2C v. Capable for Voice, FAX and EDC vi. Remote access and check the device status 4 Wireless Access Point (WiFi AP) i) Engenius WiFi AP i. Supports 50 Wi-Fi connections ii at/af PoE Compatible iii. 2.4 and 5 GHz Frequency dual bands iv. Up to 300 Mbps in both frequency bands v. Supports SNMP v1 and SNMP V2C vi. Omni directional antenna, up to 30 meters vii. WEP; WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 Enterprise atau ii) Dlink WiFi AP i. Supports 50 Wi-Fi connections ii. 4 x LAN, 1 x USB, 1 WAN iii. 2.4 and 5 GHz Frequency dual bands iv. Up to 300 Mbps in both frequency bands v. Supports SNMP vi. Omni directional antenna, up to 30 meters vii. WEP; WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 Enterprise

20 LAMPIRAN D: Gambarajah Peralatan dan Spesifikasi BIL PERALATAN SPESIFIKASI 5. Peplink Content Cache i. Video Caching format:-youtube, Vimeo.com, Khanacadamy.com, ted.com ii. Content Caching:-HTML, JavaScript, Image, Flash Application iii. HDD Size: 500GB iv. Multi - WAN Load balancing and failover v. Speed Fusion Bandwidth Bonding vi. Bandwidth Usage Monitoring (WAN only) vii. SNMP Functionality

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the awards of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours Faculty of

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI A report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Diploma of Mechanical Engineering

More information

WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF

WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF i WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK

GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK i GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK This report is submitted in partial of the requirement for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Telecommunication Electronics) With Honours Faculty

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 KANDUNGAN Perkara Muka Surat 1. PENGENALAN 2 2. DEFINISI 3 3. MATLAMAT 4 4. OBJEKTIF 4 5. PUNCA

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR Report submitted

More information

PROGRESS MONITORING SYSTEM FOR STUDENT FINAL YEAR PROJECT SITI NURHIDAYAH BT MOHAMAD KHAZALI

PROGRESS MONITORING SYSTEM FOR STUDENT FINAL YEAR PROJECT SITI NURHIDAYAH BT MOHAMAD KHAZALI PROGRESS MONITORING SYSTEM FOR STUDENT FINAL YEAR PROJECT SITI NURHIDAYAH BT MOHAMAD KHAZALI THESIS SUBMITTED TO IN FULLFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE IN SOFTWARE ENGINEERING FACULTY OF COMPUTER

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

Presented by: FRO Northern

Presented by: FRO Northern Presented by: FRO Northern SRM e-invoicing 1. FSSO Organization Chart 2. FRO Contact List 3. SRM E-Invoicing Summary 4. Business As Usual (BAU) 5. Document required Contract Payment 6. Storage & Filing

More information

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree Electrical

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

BAYARAN WANG POS/KIRIMAN WANG & BANK DRAF atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA BIL NAMA BUKU / DOKUMEN HARGA SEUNIT (RM) 1.

BAYARAN WANG POS/KIRIMAN WANG & BANK DRAF atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN KERJA RAYA BIL NAMA BUKU / DOKUMEN HARGA SEUNIT (RM) 1. SENARAI BUKU/DOKUMEN YANG DIJUAL DIUNIT TAWARAN PUSAT CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA TINGKAT BAWAH, BLOK A, KEMENTERIAN KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR TEL : 03-27714096

More information

AUDIO STREAMING SYSTEM USING REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL BASED ON JAVA MEDIA FRAMEWORK

AUDIO STREAMING SYSTEM USING REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL BASED ON JAVA MEDIA FRAMEWORK AUDIO STREAMING SYSTEM USING REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL BASED ON JAVA MEDIA FRAMEWORK By IBRAHIM ASAAD AREF Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, in Partial Fulfilment of the Requirements

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN

DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN This Report Is Submitted In Partial Fulfillment of Requirements for the Bachelor Degree of Electronic Engineering (Telecommunication

More information

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT i CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman 1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim 2 12 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 12 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

More information

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM AND SOFTWARE ENGINEERING 2013 EXECUTIVE SUMMARY

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

Faculty of Computer Science & Information Technology

Faculty of Computer Science & Information Technology Faculty of Computer Science & Information Technology ADAPTIVE SYSTEM STATE BASED LOAD BALANCING FOR WEB APPLICATION SERVER CLUSTER OF HETEROGENEOUS PERFORMANCE NODES Chin Mei Lu Master of Computer Science

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

DEVELOPMENT OF DATA ACQUISITION SOFTWARE FOR CENTRALIZED RADIATION MONITORING SYSTEM

DEVELOPMENT OF DATA ACQUISITION SOFTWARE FOR CENTRALIZED RADIATION MONITORING SYSTEM DEVELOPMENT OF DATA ACQUISITION SOFTWARE FOR CENTRALIZED RADIATION MONITORING SYSTEM Nolida Yussup 1, Maslina Mohd Ibrahim 1, Mohd Fauzi Haris 2, Syirrazie Che Soh 1, Harzawardi Hasim 1, Azraf Azman 3

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information