GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013"

Transcription

1 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT)

2 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

3 KANDUNGAN 1.0 Pendahuluan Latar Belakang Objektif Konsep Chromebook Tempoh Pelaksanaan Tempoh Jaminan Peranan Pelbagai Pihak Dalam Perancangan dan 5 Pelaksanaan Projek 8.0 Skop Kerja Kontraktor Fungsi Peralatan Tatacara Penggunaan Keselamatan Fizikal Peralatan Aduan Kerosakan Kesimpulan 11

4 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Makmal mudah alih merupakan konsep baru bagi melengkapkan keperluan mengakses bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja dan ia selaras dengan konsep 1BestariNet dan hala tuju Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Projek Pembekalan Chromebook adalah merupakan pembekalan peralatan ICT di bawah projek penyediaan peralatan Makmal Komputer secara konsep mudah alih. 1.3 Pembekalan peralatan Chromebook ini akan menggunakan perkakasan Notebook Dengan Sistem Operasi Google Chrome. 1.4 Pelaksanaan projek ini bermula pada 18 Mac 2013 sehingga 17 Mac 2014 (satu (1) tahun) 1.5 Perkakasan Chromebook yang dibekalkan adalah sebagai peranti sokongan untuk mengakses bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) melalui internet dengan menggunakan Virtual Learning Environment (VLE). 1.6 Garis panduan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua sekolah mengenai panduan pembekalan peralatan makmal mudah alih Chromebook. 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 Selaras dengan pelaksanaan konsep 1BestariNet dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, KPM berusaha untuk memastikan bahawa kemudahan infrastruktur internet di semua sekolah dapat disediakan menjelang Bagi mencapai hasrat ini, pelaksanaan 1BestariNet telah bermula sejak 2012 secara berperingkat dan semua sekolah akan mendapat capaian internet pada akhir tahun

5 2.3 Bagi memastikan semua murid mendapat capaian internet dan memulakan kaedah pembelajaran secara maya atau konsep VLE, KPM mengambil langkah dengan membekalkan peralatan Chromebook. Pelaksanaan ini mengambil kira keperluan masa hadapan pendidikan iaitu melaksanakan konsep pembelajaran di mana-mana dan pada bila-bila masa selari dengan perkembangan teknologi. Bagi mencapai hasrat ini, konsep makmal komputer mudah alih dilaksanakan secara berperingkat mulai April Salah satu komponen penting dalam Projek Perkhidmatan 1BestariNet ialah komponen VLE disediakan untuk memudahkan murid dan guru di sekolah memuat naik bahan, memuat turun bahan, berkongsi bahan dan mengakses kandungan yang disediakan secara menyeluruh dan meluas. Sehubungan itu, satu alternatif dicadangkan dan dilaksanakan iaitu menggunakan konsep dan kaedah teknologi Chromebook. Konsep yang diperkenalkan akan dapat menambah baik kepada pelaksanaan PdP khususnya dengan menggunakan platform VLE. 2.5 Penggunaan teknologi Chromebook akan dapat membantu guru dan pelajar bergerak di mana-mana kawasan liputan 1BestariNet termasuk di bilik-bilik darjah dan sekolah-sekolah yang lain yang mana akses kepada 1BestariNet dapat diperolehi. 2.6 Mulai tahun 2013, aplikasi dan bahan PdP adalah secara online dan menggunakan akses internet. Persekitaran ini memerlukan perkakasan yang sesuai. Bagi membolehkan matlamat ini dicapai, kerajaan mengambil langkah membekalkan peralatan Chromebook dengan konsep cloud computing. 3

6 3.0 OBJEKTIF 3.1 Sebagai garis panduan dan maklumat asas kepada sekolah berkaitan dengan pembekalan peralatan Chromebook. 3.2 Memastikan pelaksanaan pengagihan Chromebook mematuhi tatacara dan prosedur yang telah ditetapkan. 3.3 Memastikan Chromebook di sekolah-sekolah KPM berfungsi dengan baik untuk proses PdP. 3.4 Memastikan pihak kontraktor melaksanakan pembekalan mengikut skop kerja yang telah ditetapkan. 3.5 Memaklumkan kepada pihak sekolah peraturan penerimaan bekalan peralatan ICT makmal mudah alih Chromebook. 4.0 KONSEP CHROMEBOOK 4.1 Chromebook adalah peralatan ICT mudah alih yang digunakan untuk mengakses internet dan VLE dengan menggunakan Sistem Operasi Google Chrome. 4.2 Platform 1BestariNet yang dilaksanakan di sekolah adalah berasaskan kepada teknologi cloud-computing yang menyokong sistem pengoperasian Google Chrome. 4.3 Chromebook berfungsi menggunakan sambungan Internet yang berkelajuan tinggi. Walaubagaimanapun, bagi penggunaan Chromebook ini di sekolah, kelajuan minima yang ditetapkan adalah 4Mbps boleh sama ada secara berwayar atau tanpa wayar. 4.4 VLE merupakan satu pelantar tunggal PdP yang berupaya untuk mengurus dan menyimpan objek pembelajaran bagi membolehkan guruguru memuat naik, memuat turun dan mengaksesnya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. 4

7 5.0 TEMPOH PELAKSANAAN 5.1 Tempoh pelaksanaan projek adalah selama satu (1) tahun. 5.2 Jadual pelaksanaan seperti di Lampiran A. 6.0 TEMPOH JAMINAN 6.1 Tempoh jaminan peralatan adalah selama tiga (3) tahun. 6.2 Bagi perkhidmatan internet yang dibekalkan bersama dalam projek ini adalah selama satu (1) tahun. 7.0 PERANAN PELBAGAI PIHAK DALAM PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROJEK 7.1 (KPM) i. Menyelaras pelaksanaan teknologi Chromebook dan Cloud Technology dengan platform 1BestariNet. ii. Memantau perjalanan projek secara keseluruhan. iii. Menyelaras keperluan logistik dan senarai sekolah dengan pihak Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). iv. Menyelaras dan melaksana Program Kesedaran dan Pemindahan Teknologi. v. Menyelaras keperluan latihan dan Program Kesedaran dengan pihak kontraktor. vi. Mengurus proses perolehan, kontrak dan pembayaran projek. vii. Memuktamadkan pemilihan sekolah. viii. Prosedur, Arahan dan Garis Panduan Pelaksanaan. ix. Pemantauan dan Laporan. x. Menyelaras mesyuarat berkala dengan JPN dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). 5

8 7.2 JPN /PPD i. Memilih, menentu dan menyemak senarai sekolah. ii. Melaksanakan program kesedaran dan latihan. iii. Pematuhan Service Level Agreement (SLA). iv. Memantau dan melaporkan proses kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. v. Pemantauan penggunaan dan penyediaan laporan. 7.3 Sekolah i. Memantau kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. ii. Mengesahkan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. iii. Menyemak senarai peralatan yang diterima sama dengan skop pembekalan. iv. Mengesahkan penerimaan peralatan yang lengkap dan sempurna serta menandatangani Delivery Order (DO) dan Sijil Akuan Penerimaan (SAP). Rujuk Lampiran B: Gambarajah Proses SAP v. Memperakui dan menandatangani Sijil Pengujian dan Pentauliahan (SPP) setelah pemasangan dan pengujian dilaksanakan. Rujuk Lampiran C: Gambarajah Proses SPP vi. Memastikan peralatan yang diterima didaftarkan di bawah tatacara perolehan aset alih kerajaan dan rekod berkenaan disimpan dengan sempurna. vii. Memastikan tahap keselamatan peralatan berada dalam keadaan terkawal dan sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan sama ada dari segi kecurian, kebakaran, kehilangan, salah guna dan penyimpanan. viii. Memastikan prosedur penggunaan peralatan dipatuhi. ix. Menentukan lokasi untuk penyimpanan peralatan yang sesuai, selamat dan praktikal dengan memastikan mempunyai punca kuasa elektrik. 6

9 x. Melaporkan kerosakan dan melaksanakan 1stier troubleshooting berdasarkan panduan yang diberikan oleh pihak kontraktor (Contohnya: menyemak power failure pada peralatan, menyemak fungsi pengecas, menyemak paparan dan sebagainya) 8.0 SKOP KERJA KONTRAKTOR 8.1 Pembekalan Peralatan Senarai peralatan yang akan dibekalkan bagi satu (1) makmal komputer mudah alih adalah seperti berikut: unit Chromebook unit Charging Cart unit Super Zoom dengan fungsi WiFi unit Wireless Access Point (WiFi AP) unit perkakasan Content Cache unit HDMI ke VGA Adapter unit A3 Printer unit CD atau Thumb Drive yang mengandungi perisian UBUNTU dan Chrome OS unit Headset dan Microphone Spesifikasi terperinci peralatan adalah seperti Lampiran B. Nota: Sekolah-sekolah yang layak menerima dua (2) makmal akan menerima dua (2) set peralatan. 8.2 Sesi penerangan - satu slot penerangan mengenai peralatan-peralatan yang dihantar akan dilaksanakan semasa sesi User Acceptance Test (UAT). 7

10 8.3 Pihak kontraktor bertanggungjawab membekal dan menghantar peralatan Chromebook berdasarkan arahan dan skema agihan yang telah ditentukan. 8.4 Semua peralatan ini hendaklah diletakkan di makmal komputer sedia ada atau di lokasi yang dipersetujui oleh pihak sekolah. Rujuk Lampiran D: Gambarajah peralatan yang akan dibekalkan dan spesifikasi 8.5 Kriteria pemilihan lokasi penyimpanan peralatan termasuk charging cart: i. Mudah akses dan saiz yang sesuai. ii. Selamat dan berkunci. iii. Mempunyai punca kuasa elektrik. iv. Lokasi mestilah mempunyai pengudaraan yang baik. 8.6 Pihak kontraktor dikehendaki memberi taklimat dan penerangan kepada. pihak sekolah mengenai kaedah penggunaan peralatan Chromebook. 8.7 Menyediakan dokumentasi dan menyerahkannya kepada sekolah dan satu (1) salinan simpanan oleh pihak kontraktor: i. Sijil Akuan Penerimaan (SAP) ii. Sijil Pengujian dan Pentauliahan (SPP) iii. User Acceptance Test (UAT) iv. Borang Kew-PA 1, Kew- PA 2, Kew- PA 3 v. Project Documentation 8.8 Proses pelaksanaan kerja secara keseluruhan adalah seperti di Lampiran D. 9.0 FUNGSI PERALATAN 9.1 Chromebook i. Peralatan komputer yang mempunyai Sistem Operasi Chrome. ii. Beroperasi dan berfungsi menggunakan teknologi cloud. iii. Merupakan peralatan yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengakses Internet dan VLE. 8

11 iv. Penggunaan chromebook boleh berada di mana-mana dalam kawasan sekolah atau di luar kawasan sekolah tertakluk kepada capaian internet. Walaubagaimanapun, kebenaran guru / pentadbir sekolah hendaklah diperolehi sebelum dibawa ke mana-mana kawasan. v. Menggunakan sumber kuasa bateri untuk beroperasi dan perlu dicaj semula selepas hayat kuasa bateri habis. vi. Chromebook hendaklah dicaj semula di charging cart untuk tempoh sekurang-kurangnya 4 jam. vii. Chromebook hendaklah disimpan dalam charging cart selepas digunakan oleh pengguna bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan sedia guna. 9.2 Charging Cart i. Lokasi / rak penyimpanan Chromebook. ii. Tempat untuk mengecas bateri Chromebook. iii. Charging cart hendaklah disambung ke punca kuasa elektrik pada setiap masa kecuali atas tujuan keselamatan. iv. Charging cart hendaklah ditempatkan di lokasi yang sesuai, selamat dan mudah untuk diakses. 9.3 WiFi Access Point i. Perlu punca kuasa elektrik untuk berfungsi. ii. Menyediakan fungsi capaian WiFi kepada Chromebook untuk mengakses rangkaian Super Zoom dengan kemudahan capaian WiFi. 9.4 Super Zoom i. Perlu punca kuasa elektrik untuk berfungsi. ii. Menyediakan kemudahan capaian tambahan 4G 1BestariNet yang berasingan dari 1BestariNet sedia ada. 9

12 iii. Kapasiti lebar jalur adalah 4 10 Mbps. iv. Memberi capaian WiFi kepada Chromebook untuk mengakses internet. 9.5 Content Cache i. Berfungsi sebagai lokasi penyimpanan bahan PdP sementara. ii. Bertindak sebagai lokasi penyimpanan maklumat, bahan dan kandungan yang telah / boleh diakses oleh pengguna bagi mempercepatkan capaian untuk membantu proses PdP berjalan dengan lancar. iii. Sebagai ruang penyimpanan bahan dan kandungan sementara pada tempoh tertentu bagi membolehkan dan mempercepatkan proses akses oleh pengguna TATACARA PENGGUNAAN 10.1 Chromebook akan dikeluarkan dari charging cart Pelajar akan switch on Chromebook Chromebook secara automatik disambung dengan WiFi yang telah disediakan Pengguna akan memasukkan user ID dan password yang diperolehi daripada VLE Frog User ID dan password akan disahkan Pengguna boleh membuka browser dan melayari internet dan VLE Setelah siap digunakan, Chromebook hendaklah disimpan semula dalam charging cart untuk dicaj bateri Selain dari langkah-langkah asas di atas, sekolah juga boleh memastikan langkah-langkah yang sesuai dan sistematik bagi memastikan peralatan sentiasa berada dalam keadaan sedia guna. 10

13 11.0 KESELAMATAN FIZIKAL PERALATAN 11.1 Semua Chromebook yang telah digunakan hendaklah disimpan kembali ke dalam charging cart yang disediakan selepas penggunaan bagi tujuan pengecasan semula, penyelenggaraan dan keselamatan Pihak sekolah hendaklah memastikan charging cart disimpan di tempat yang selamat Pihak sekolah dinasihatkan mencatat / merekod pergerakan Chromebook tersebut untuk memastikan ia mudah dikesan lokasinya atau individu yang memegang atau menggunakannya sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah (bergantung kepada pertimbangan Pengetua / Guru Besar untuk membenarkan Chromebook berada di luar kawasan sekolah) Jika berlaku sebarang kehilangan, pihak sekolah hendaklah melaporkan berdasarkan kepada Arahan Pembendaharaan yang berkuatkuasa dan kepada Helpdesk YTL bagi membolehkan tindakan susulan diambil ADUAN KEROSAKAN 12.1 Sebarang kerosakan / kehilangan yang berlaku atau kegagalan peralatan yang dibekalkan berfungsi hendaklah dilaporkan kepada Helpdesk YTL pada talian atau pada emel 13.0 KESIMPULAN 13.1 Garis panduan ini adalah sesuai untuk digunakan pada masa ini sahaja dan sebarang perubahan dan penambahbaikan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 11

14 13.2 Garis panduan ini juga bertujuan untuk membantu Bahagian KPM, JPN, PPD dan sekolah dalam melancarkan pelaksanaan projek peralatan makmal mudah alih Chromebook di sekolah-sekolah KPM. 12

15 LAMPIRAN A: Jadual Pelaksanaan Projek Jadual Pelaksanaan Projek PUBLIC HOLIDAYS SCHOOL HOLIDAYS MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP , A Central 1 SELANGOR 2 KUALA LUMPUR 3 PUTRAJAYA 4 NEGERI SEMBILAN B Northern 1 PERLIS 2 KEDAH 3 PERAK 4 PULAU PINANG C Southern 1 MELAKA 2 JOHOR D Eastern 1 PAHANG 2 TERENGGANU 3 KELANTAN C East Malaysia 1 SABAH

16 MOE-PMO / JPN / PPD School Deployment Team LAMPIRAN B: Proses Penghantaran (SAP) DELIVERY PROCESS (SAP) 2.1e 2.1f Inform MOE-PMO of delivery schedule, 14 days in advance Prepare Asset Card (KEW-PA), Delivery Checklist and SAP form 2.2b Notify Schools, 1 day prior to delivery Proceed with Delivery Plan 1. Collate SAP Forms 2. Inform Ops (mini-noc update) and Helpdesk N 2.2e 2.2e Schools agreement Y Verify Delivery Order, KEW-PA, receipt of documentation Y 2.2e Sign-Off SAP Y N N N Verify delivery to schools Y

17 MOE-PMO / JPN / PPD School Deployment Team LAMPIRAN C: Proses UAT dan SPP UAT AND COMMISSIONING PROCESS (SPP) START 2.2b Notify Schools, 1 day prior to delivery Proceed with UATand Commissioning Plan 1. Collate SPP Forms 2. Inform Ops (mini-noc update) and Helpdesk 2.2e 2.2e 2.2e N Schools agreement Y Validate UAT and Commissioning Y Sign-Off SPP Y N N

18 LAMPIRAN D: Gambarajah Peralatan dan Spesifikasi Gambarajah Peralatan Yang Akan Dibekalkan dan Spesifikasi BIL PERALATAN SPESIFIKASI 1. i) Chromebook Samsung i. Samsung Exynos 5 Dual Processor ii. 0.7 inches thin 2.42 lbs/1.1kg iii. 6.5 hours for battery iv. 16GB SSD v. Wi-Fi a/b/g/n vi. Built in WiMAX module atau ii) Chromebook Acer i. Dual-core Intel Celeron Processor ii. Dual band Wi-Fi a/b/g/n iii (1366x768) display iv. 16GB SSD v. Wi-Fi a/b/g/n vi. 1 inch thin 3 lbs/1.4kg 2 Charging Cart i. 1 unit of Chromebook charging cart with a storage and charging capacity of 41 Chromebooks. The cart is lockable.

19 LAMPIRAN D: Gambarajah Peralatan dan Spesifikasi BIL PERALATAN SPESIFIKASI 3 Super Zoom i. Supports maximum 10 Wi-Fi connections ii. Omni directional antenna, up to 15 meters iii. WEP; WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 Enterprise iv. Support SNMP V2C v. Capable for Voice, FAX and EDC vi. Remote access and check the device status 4 Wireless Access Point (WiFi AP) i) Engenius WiFi AP i. Supports 50 Wi-Fi connections ii at/af PoE Compatible iii. 2.4 and 5 GHz Frequency dual bands iv. Up to 300 Mbps in both frequency bands v. Supports SNMP v1 and SNMP V2C vi. Omni directional antenna, up to 30 meters vii. WEP; WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 Enterprise atau ii) Dlink WiFi AP i. Supports 50 Wi-Fi connections ii. 4 x LAN, 1 x USB, 1 WAN iii. 2.4 and 5 GHz Frequency dual bands iv. Up to 300 Mbps in both frequency bands v. Supports SNMP vi. Omni directional antenna, up to 30 meters vii. WEP; WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 Enterprise

20 LAMPIRAN D: Gambarajah Peralatan dan Spesifikasi BIL PERALATAN SPESIFIKASI 5. Peplink Content Cache i. Video Caching format:-youtube, Vimeo.com, Khanacadamy.com, ted.com ii. Content Caching:-HTML, JavaScript, Image, Flash Application iii. HDD Size: 500GB iv. Multi - WAN Load balancing and failover v. Speed Fusion Bandwidth Bonding vi. Bandwidth Usage Monitoring (WAN only) vii. SNMP Functionality

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the awards of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours Faculty of

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT i CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

Faculty of Computer Science & Information Technology

Faculty of Computer Science & Information Technology Faculty of Computer Science & Information Technology ADAPTIVE SYSTEM STATE BASED LOAD BALANCING FOR WEB APPLICATION SERVER CLUSTER OF HETEROGENEOUS PERFORMANCE NODES Chin Mei Lu Master of Computer Science

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman 1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim 2 12 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 12 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

More information

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN

More information

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT This report is submitted in partial fulfillment of requirements for the award of Bachelor of

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

REAL TIME SERVER ALERT SYSTEM USING PORT SCANNING AND REACHABILITY TEST FUNCTIONS MUHAMMAD HAFIZ BIN MUHAMAD HENDRI

REAL TIME SERVER ALERT SYSTEM USING PORT SCANNING AND REACHABILITY TEST FUNCTIONS MUHAMMAD HAFIZ BIN MUHAMAD HENDRI REAL TIME SERVER ALERT SYSTEM USING PORT SCANNING AND REACHABILITY TEST FUNCTIONS MUHAMMAD HAFIZ BIN MUHAMAD HENDRI THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE DEGREE OF BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (COMPUTER

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR

DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR A thesis submitted is fulfillment of the requirements for the award

More information

FRONT DESK CUSTOMER SERVICE FOR QUEUE MANAGEMENT SYSTEM MOHAMAD FAZLI BIN ALIAS

FRONT DESK CUSTOMER SERVICE FOR QUEUE MANAGEMENT SYSTEM MOHAMAD FAZLI BIN ALIAS FRONT DESK CUSTOMER SERVICE FOR QUEUE MANAGEMENT SYSTEM MOHAMAD FAZLI BIN ALIAS This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree of Electrical Engineering

More information

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 KHTAR FACTORNG SDN.BHD (507971 X) No. 10 G, Persiaran 65, Pekeliling Business Centre, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 603-4024 6455, 4022 6455, Fax: 603-4022 4020 Email : sera@ikhtiarfactroing.com

More information

STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PELAN TINDAKAN MENGHADAPI KEBAKARAN

STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PELAN TINDAKAN MENGHADAPI KEBAKARAN STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PELAN TINDAKAN MENGHADAPI KEBAKARAN BAHAGIAN DASAR SARAAN, WANG AWAM DAN KHIDMAT PENGURUSAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA Disediakan oleh: Nama Jawatan Tarikh En. Mazlan bin

More information

ONLINE HELPDESK FOR MAYBANK ACCOUNT PAYABLE SYSTEM (MAPS) SHOBINI D/ RAMAN NAIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

ONLINE HELPDESK FOR MAYBANK ACCOUNT PAYABLE SYSTEM (MAPS) SHOBINI D/ RAMAN NAIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ONLINE HELPDESK FOR MAYBANK ACCOUNT PAYABLE SYSTEM (MAPS) SHOBINI D/ RAMAN NAIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ19:16(Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : ONLINE

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 1. PENDAHULUAN Bahagian Pembangunan & Pengurusan Koleksi (BPK) diwujudkan dengan mengikut garis panduan Dasar Pembangunan Koleksi untuk menilai, memantap, mengukuh dan menguruskan

More information

HIGH RELIABILITY PRIVATE CLOUD STORAGE WITH MINIMAL OPERATION COST USING MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MUHD HANIS BIN HARUN

HIGH RELIABILITY PRIVATE CLOUD STORAGE WITH MINIMAL OPERATION COST USING MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MUHD HANIS BIN HARUN HIGH RELIABILITY PRIVATE CLOUD STORAGE WITH MINIMAL OPERATION COST USING MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MUHD HANIS BIN HARUN A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the award of the Master

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN BERTERUSAN

PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN BERTERUSAN PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN BERTERUSAN JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA TAHUN 2013 KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT Senarai Kependekan 2 Istilah

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

UMP-AUTOMATIC SPORT FACILITIES MANAGEMENT SYSTEM (UMPASFMS) TAN HOOI FONG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

UMP-AUTOMATIC SPORT FACILITIES MANAGEMENT SYSTEM (UMPASFMS) TAN HOOI FONG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UMP-AUTOMATIC SPORT FACILITIES MANAGEMENT SYSTEM (UMPASFMS) TAN HOOI FONG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG iv ABSTRACT UMP-Automatic Sports Facilities Management System (UMPASFMS) was proposed to help UMP Sports

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru 74 Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak norazak@usm.my Pendahuluan Pendidikan telah diterima

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

We ensure you are always prepared for unexpected health incidents

We ensure you are always prepared for unexpected health incidents PROTECTION MULTI CRITICAL LIFE RIDER (MCLR) About AIA Bhd. American International Assurance Bhd. (AIA Bhd.) began operations in Kuala Lumpur, Malaysia in 1948 as a branch of American International Assurance

More information

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN PENGENALAN PERAKAUNAN ASET

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN PENGENALAN PERAKAUNAN ASET PENGENALAN ASET 1 Kandungan 1. Pengurusan Aset Kerajaan 2. Pengenalan Aset 3. Kategori Aset 4. Aset Bukan Semasa 5. Aset Semasa 5. Pelaporan Aset Di Penyata Kewangan Objektif Pembelajaran Memberikan penjelasan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOFTWARE IN TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE ENVIRONMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOFTWARE IN TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE ENVIRONMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOFTWARE IN TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE ENVIRONMENT LEE PANG SENG. FK 2004 30 DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL

More information

GP015-A. Reka Bentuk Sejagat (Universal Design)

GP015-A. Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) GP015-A Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) GARIS PANDUAN PERANCANGAN REKA BENTUK SEJAGAT (UNIVERSAL DESIGN) i Pemberitahuan Garis Panduan ini menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Golongan

More information

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PRAKATA Susulan daripada kejadian keruntuhan Pangsapuri

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online

KERAJAAN MALAYSIA. Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online PS 2.2/2013 KERAJAAN MALAYSIA Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PS 2.2/2013 KANDUNGAN e-payment... 2 PS 2.2/2013 Pungutan

More information

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 13 Oktober 2014 13 October 2014 P.U. (A) 273 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 DISIARKAN

More information

A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Network)

A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Network) WIRELESS MONITORING SYSTEM YAAKUB BIN IDRIS A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Network) Faculty

More information

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E

PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN Latar Belakang Jenis-jenis Rumah Kerajaan Peraturan Peraturan Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF A MANUFACTURING COMPANY NAGUR AZIZ BIN KAMAL BASHAH FK 2005 37

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF A MANUFACTURING COMPANY NAGUR AZIZ BIN KAMAL BASHAH FK 2005 37 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF A MANUFACTURING COMPANY NAGUR AZIZ BIN KAMAL BASHAH FK 2005 37 IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC QUALITY MANAGEMENT

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN) EDISI 1 : 2011 KANDUNGAN i Senarai Kandungan 1 ii Penghargaan 3 iii Prakata

More information

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR POLICY TYPE OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply. THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies. "It is

More information

Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perpustakaan Universiti Awam di Malaysia

Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perpustakaan Universiti Awam di Malaysia Kajian Kepuasan Pelanggan Jurnal Terhadap Pengurusan Perkhidmatan 28(2009) Perpustakaan 23-43 23 Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perpustakaan Universiti Awam di Malaysia Nurulhuda Bt Ramli

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN Oleh Dayang Norhafizah Bt Abang Shamat dayangnorhafizah@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF AN ELECTRIC VEHICLE DASHBOARD MONITORING SYSTEM USING MICROCONTROLLER MOHAMMED E. SALEM ABOZAED FK 2000 12

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF AN ELECTRIC VEHICLE DASHBOARD MONITORING SYSTEM USING MICROCONTROLLER MOHAMMED E. SALEM ABOZAED FK 2000 12 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF AN ELECTRIC VEHICLE DASHBOARD MONITORING SYSTEM USING MICROCONTROLLER MOHAMMED E. SALEM ABOZAED FK 2000 12 DEVELOPMENT OF AN ELECTRIC VEHICLE DASHBOARD MONITORING

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY. STAMP DUTY PAID MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information