PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA"

Transcription

1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

2 Kerajaan Malaysia 2006 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk kegunaan Projek Kerajaan Elektronik Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (EG-HRMIS) sahaja. sebahagian atau kesemuanya penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan Malaysia. Pengurusan Rekod Peribadi Tarikh pengemaskinian terkini : 04/08/2009 Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 2 dari 55

3 BUKU PANDUAN LATIHAN PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F1.0 KANDUNGAN OBJEKTIF KURSUS PENGENALAN OBJEKTIF MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI CIRI-CIRI MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI FUNGSI UMUM MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI ELEMEN-ELEMEN DATA DALAM MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PERANAN HR ADMINISTRATOR (PERSONAL RECORD) PERANAN RECORD VERIFIER - MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI CARA-CARA MENGGUNAKAN MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI CARA MENCAPAI MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI RUANG NAVIGASI RUANG KEPALA RUANG KANDUNGAN LAPORAN - PROFIL PEMILIK KOMPETENSI PENGESAHAN REKOD PERIBADI (VERIFY PERSONAL RECORD INFORMATION) PENGESAHAN MAKLUMAT DATA PERIBADI TAMBAH REKOD PERIBADI (ADD PERSONAL RECORD) HAPUS REKOD PERIBADI (DELETE PERSONAL RECORD) CARIAN PEMILIK KOMPETENSI UNTUK KEMASKINI LAPORAN REKOD PERIBADI PENUTUP Pengurusan Rekod Peribadi Tarikh pengemaskinian terkini : 04/08/2009 Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 3 dari 55

4 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F1.0 OBJEKTIF KURSUS Di akhir modul ini, peserta akan dapat: Menerangkan Objektif, Ciri-Ciri, Fungsi dan Kepentingan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Menyenaraikan Data dalam Modul Pengurusan Rekod Peribadi Menjelaskan Peranan Pengurus/Pentadbir Sumber Manusia dalam Menguruskan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Menggunakan Aplikasi Modul ini iaitu: Memaparkan rekod Mengemaskini rekod Mengesahkan rekod Menambah rekod Menghapus rekod Mencetak laporan Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 4 dari 55

5 1.0 PENGENALAN Modul Pengurusan Rekod Peribadi adalah modul yang mengandungi semua maklumat berkaitan dengan peribadi Warga Kerja Perkhidmatan Awam seperti maklumat peribadi, maklumat keluarga, maklumat akademik, maklumat kecacatan, maklumat bahasa, maklumat pengalaman bekerja, maklumat persatuan dan lain-lain maklumat yang berkaitan. Maklumat dalam Modul Pengurusan Rekod Peribadi adalah penting kerana ianya merupakan data asas yang akan digunakan oleh modul-modul EG- HRMIS yang lain. Hubungan Pengurusan Rekod Peribadi Faedah yang layak diterima oleh keluarga, individual kurang upaya dan lain-lain K1 Pengurusan Saraan, Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran Faedah & Ganjaran Pendidikan/pengalaman bekerja yang berkaitan dengan prestasi Pembangunan Pembangunan K2 Penilaian Penilaian Kompetensi Kompetensi Pengurusan Pengurusan Kerjaya Kerjaya Formulasi dan Formulasi dan Penilaian Penilaian Strategy Strategy Perolehan Sumber Perolehan Sumber Manusia Manusia Pengurusan Pengurusan Kerjaya Kerjaya K3 Penamatan Penamatan Perkhidmatan Perkhidmatan K7 Maklumat Peribadi/Keluarga yang memberi kesan terhadap penukaran tugas K4 Pengurusan Pengurusan Rekod Rekod Peribadi Peribadi Pengurusan Komunikasi Pengurusan & Komunikasi & Tatatertib Pekerja Tatatertib Pekerja K5 K6 Waris yang terdekat jika individual tersebut meninggal Dokumen Projek HRMIS Kerajaan Malaysia - TERHAD 58 Record Editor, Record Verifier dan HR Administrator (Personal Record) bersama-sama bertanggungjawab dalam memastikan maklumat yang terdapat dalam Rekod Peribadi adalah tepat dan terkini. Ianya penting bagi mengoptimakan proses membuat keputusan yang berkaitan dengan Pemilik Kompetensi seperti pemilihan untuk kenaikan pangkat, pengagihan pampasan dan lain-lain. Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 5 dari 55

6 1.1 OBJEKTIF MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Modul Pengurusan Rekod Peribadi dibentuk berdasarkan objektif-objektif yang berikut: Memudahkan perolehan dan pengemaskinian rekod peribadi seseorang Pemilik Kompetensi. Perkongsian maklumat sesama fungsi serta antara organisasi. Membolehkan Pemilik Kompetensi mencapai dan memastikan ketepatan rekod peribadi mereka secara elektronik. Membolehkan Pemilik Kompetensi mengemaskinikan rekod-rekod peribadi mereka secara terus. Membolehkan organisasi mengumpulkan dan membuat analisis maklumat yang terkini dan tepat secara terus. Memudahkan perkongsian maklumat di antara agensi-agensi Kerajaan Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 6 dari 55

7 1.2 CIRI-CIRI MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Modul Pengurusan Rekod Peribadi mempunyai ciri-ciri yang berikut: Ruang Mandatori Memastikan semua ruang mandatori telah diisi. Penduaan Kod Memastikan tiada penduaan kod berlaku. Menggunakan Format Tarikh Kalendar untuk mengawal kemasukan tarikh dengan mudah dan tepat. Pengesahan Keutuhan Rekod dihubungkan secara aktif dengan rekod lain, ia tidak boleh dihapuskan sehingga hubungan telah diputuskan di antara rekod. Contoh; jika pengguna mahu menghapuskan data peribadi, maklumat-maklumat lain seperti Pendidikan, keluarga, dll akan dihapuskan secara automatik. Pengesahan Ruang Kemasukan Format Format masuk adalah dalam keadaan tetap, contoh; Format kad pengenalan baru mesti mempunyai 12 angka. SENARIO SEKARANG Rekod peribadi disimpan dalam Buku Perkhidmatan. Kemaskini data peribadi dilakukan oleh HR Administrator (Personal Record) dari masa ke semasa. Sesetengah rekod peribadi disimpan dalam fail sulit peribadi, yang juga telah dikemaskini oleh HR System Administrator (Personal Record). Fungsi-fungsi lain mungkin menyimpan maklumat peribadi yang tidak terdapat dalam Buku Perkhidmatan dan Fail peribadi, contohnya: Pengurusan Prestasi menyimpan maklumat bahasa dan anugerah. SENARIO EG-HRMIS Rekod Peribadi dikemaskini oleh Pemilik Kompetensi sendiri. Pengesahan Rekod untuk memastikan data yang betul dimasukkan. Rekod peribadi disimpan di dalam Pangkalan Data HRMIS dan dikemaskini oleh Pemilik Kompetensi sendiri Rekod Peribadi mengandungi semua maklumat peribadi yang diperlukan oleh fungsi-fungsi lain; seperti Lesen, Pasport, Permit Kerja dll. yang mana kebiasaannya tidak disediakan. Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 7 dari 55

8 SENARIO SEKARANG SENARIO EG-HRMIS Rekod Peribadi hanya digunakan sekali, bagi fungsi ini. 1.3 FUNGSI UMUM MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Modul Pengurusan Rekod Peribadi mempunyai fungsi umum yang membolehkan Pentadbir Modul melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut: Papar Rekod Peribadi Paparan ciri-ciri terperinci dalam rekod sedia ada. (Rujuk Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi) Kemaskini Rekod Peribadi Mengemaskini rekod sedia ada. (Rujuk Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi) Status Penghantaran Rekod Menyemak status maklumat yang dihantar untuk pengesahan. (Rujuk Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi) Laporan Profil Pemilik Kompetensi Memapar keseluruhan maklumat Pemilik Kompetensi. Pengesahan Rekod Peribadi Mengesahkan maklumat yang telah dikemaskini oleh Record Editor. Carian Pemilik Kompetensi Untuk Kemaskini Carian rekod sedia ada berdasarkan beberapa kriteria carian. Laporan Rekod Peribadi Memaparkan senarai Pemilik Kompetensi yang belum / telah mempunyai rekod peribadi Tambah Rekod Peribadi Sekali sahaja untuk setiap Pemilik Kompetensi. Hapus Rekod Peribadi Hapus keseluruhan rekod sedia ada atau elemen yang dipilih sahaja. Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 8 dari 55

9 Rajah 1.3-1: Fungsi-Fungsi Utama Modul Pengurusan Rekod Peribadi Rajah 1.3-2: Fungsi-Fungsi bagi Selenggara Jadual Rujukan Pengurusan Rekod Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 9 dari 55

10 Rajah 1.3-3: Fungsi-Fungsi Bagi Selenggara Rekod Pengurusan Rekod Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 10 dari 55

11 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F ELEMEN-ELEMEN DATA DALAM MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Modul Pengurusan Rekod Peribadi mengandungi paparan maklumat peribadi seperti berikut: Jadual 1.4-1: Keterangan Kategori Data No Elemen Perincian Elemen Kaitan dengan Lain-Lain Fungsi 1 Data Peribadi Nama Semua Fungsi Sumber No Kad Pengenalan Manusia Tarikh Lahir Kewarganegaraan Status Perkahwinan No. Telefon Alamat Gambar, dll. 2 Pendidikan Nama Sijil Tahap Pendidikan Nama Institusi Lokasi Institusi Bidang Kursus Gred, dll. Perolehan Sumber Manusia Pembangunan Penilaian Kompetensi Pengurusan Kerjaya Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Pengurusan Prestasi 3 Persatuan / Pertubuhan 4 Pengalaman Bekerja Nama Badan Profesional Jenis Keahlian Tarikh Sertai Yuran Jawatan, dll. Nama Organisasi Jenis Organisasi Jenis Badan Korporat Tarikh Mula / Tamat Jawatan Terdahulu, dll Perolehan Sumber Manusia Pembangunan Penilaian Kompetensi Pengurusan Kerjaya Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Pengurusan Prestasi Perolehan Sumber Manusia Pembangunan Pengurusan Kerjaya Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran 5 Keluarga Nama Hubungan + Data Peribadi Penerima Pencen Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Penamatan Perkhidmatan Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 11 dari 55

12 Jadual 1.4-1: Keterangan Kategori Data No Elemen Perincian Elemen Kaitan dengan Lain-Lain Fungsi Status Waris Perolehan Sumber Status Kecacatan, dll Manusia 6 Anugerah Jenis Anugerah Nama Anugerah Gelaran Negeri Penganugerah, dll 7 Bahasa Nama Bahasa Penguasaan Bahasa Lisan, Penulisan, dll 8 Akaun Nama Akaun Jenis Akaun Fungsi Akaun Nombor Akaun, dll Pengurusan Prestasi Perolehan Sumber Manusia Pengurusan Prestasi Perolehan Sumber Manusia Penilaian Kompetensi Pembangunan Pengurusan Kerjaya. Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Senarai Gaji Penamatan Perkhidmatan 9 Sejarah Perubatan Penyakit Rawatan Perubatan Tarikh Mula Rawatan Tarikh Tamat Rawatan dll Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Perolehan Sumber Manusia 10 Maklumat Kecacatan Jenis Kecacatan Sebab Kecacatan Tarikh Kecacatan Alat Bantuan yang diberikan Tarikh Alat Bantuan diberikan Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Perolehan Sumber Manusia 11 Lesen Jenis Lesen Kelas Tarikh Luput Yuran Pembaharuan 12 Pasport Jenis Pasport Tarikh Dikeluarkan Tarikh Luput Negeri Dikeluarkan, dll Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Perolehan Sumber Manusia Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran Perolehan Sumber Manusia Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 12 dari 55

13 Jadual 1.4-1: Keterangan Kategori Data No Elemen Perincian Elemen Kaitan dengan Lain-Lain Fungsi 13 Permit Kerja Nombor Permit Kerja Pengurusan Saraan, Tarikh Dikeluarkan Faedah dan Ganjaran Tarikh Luput Perolehan Sumber Nombor Rujukan Imigresen, dll Manusia Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 13 dari 55

14 1.5 PERANAN HR ADMINISTRATOR (PERSONAL RECORD) HR Administrator (Personal Record) berperanan untuk: Memastikan Modul Pengurusan Rekod Peribadi diuruskan dengan baik. Memaklumkan kepada Warga Perkhidmatan Awam tentang keperluan untuk mengemaskini maklumat peribadi dari masa ke semasa dan implikasi sekiranya maklumat tidak lengkap/tepat/terkini. Berurusan dengan Bahagian Teknologi Maklumat dalam mendapatkan sokongan teknikal untuk memastikan perjalanan sistem adalah lancar. Menambah Pemilik Kompetensi baru dan menghapus rekod bagi elemen-elemen Data Peribadi yang salah dimasukkan 1.6 PERANAN RECORD VERIFIER - MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Record Verifier berperanan untuk: Memastikan semua maklumat yang dikemaskini adalah tepat. Membantu Pemilik Kompetensi mengemaskini rekod mereka. Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 14 dari 55

15 2.0 CARA-CARA MENGGUNAKAN MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Pengguna Modul Pengurusan Rekod Peribadi boleh melaksanakan fungsifungsi seperti berikut: Paparan Fungsi yang membolehkan Pengguna melihat maklumat peribadi masing-masing dan bagi Pemilik Kompetensi dibawah kawalannya. (Rujuk Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi) Mengemaskini Fungsi yang membolehkan Pengguna mengemaskini maklumat peribadi masing-masing dan maklumat peribadi kakitangan bawahan (jika berkenaan). (Rujuk Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi) Menyemak Status Penghantaran Rekod Fungsi yang membolehkan Pengguna menyemak semula rekod yang telah dikemaskini/ditambah, sebelum disahkan oleh Record Verifier. (Rujuk Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi) Laporan - Profil Pemilik Kompetensi Fungsi yang membolehkan pengguna memapar laporan profil masing-masing atau mencari dan memapar laporan Profil kakitangan bawahan. Mengesahkan Fungsi yang membolehkan Pengguna mengesahkan semua maklumat peribadi yang ditambah atau dikemaskini oleh kakitangan bawahan. Carian Fungsi yang membolehkan Pengguna mencari dan mengemaskini rekod peribadi yang dikehendaki berdasarkan beberapa kriteria carian. Laporan Fungsi yang membolehkan Pengguna memaparkan laporan Pemilik Kompetensi yang belum / telah mempunyai maklumat rekod peribadi Menambah Fungsi yang membolehkan Pengguna menambah rekod baru seseorang Pemilik Kompetensi apabila rekod tersebut tidak terdapat di dalam sistem. Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 15 dari 55

16 Menghapus Fungsi yang membolehkan Pengguna menghapus keseluruhan rekod peribadi sedia ada yang tidak lagi aktif/pemilik Kompetensi menamatkan perkhidmatan atau menghapus mana-mana rekod yang dipilih dari senarai rekod peribadi Pemilik Kompetensi. 2.1 CARA MENCAPAI MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI Di bawah adalah langkah-langkah untuk melaksanakan operasi-operasi yang disebutkan di atas. LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Klik Microsoft Internet Explorer 02. Pada ruang Address taipkan alamat web Paparan skrin Internet Explorer Paparan Skrin EG- HRMIS Sila rujuk Rajah Klik pada pautan HRMIS Paparan skrin Log-On ke Sistem HRMIS Sila rujuk Rajah Pilih Bahasa dari senarai dropdown 05. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan dalam ruang berkenaan 06. Klik Hantar untuk memasuki Laman Utama Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia 07. Jika klik Set Semula, masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan dalam ruang berkenaan 08. Jika klik Keluar, pengguna akan keluar dari sistem 09. Klik Pengurusan Rekod Peribadi dari Laman Utama Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) Bahasa Malaysia ID Pengguna Kata Laluan ID Pengguna Kata Laluan Paparan Skrin Laman Utama Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) Sila rujuk Rajah Paparan Skrin Laman Utama Pengurusan Rekod Peribadi Sila rujuk Rajah Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 16 dari 55

17 Klik pada pautan HRMIS Rajah 2.1-1: Paparan Skrin EG-HRMIS Rajah 2.1-2: Paparan Skrin Log-on Ke Sistem HRMIS Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 17 dari 55

18 Modul Pengurusan Rekod Peribadi Rajah 2.1-3: Laman Utama Pengurusan Rekod Peribadi Rajah 2.1-4: Laman Utama Pengurusan Rekod Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 18 dari 55

19 Secara amnya, laman-laman dalam modul ini dibahagikan kepada tiga bingkai (frame) (lihat Rajah dan keterangan di Jadual 2.1-1). Jadual 2.1-1: Keterangan Nama Bingkai No. Bingkai Nama Bingkai 1 Ruang Navigasi 2 Ruang Kepala 3 Ruang Kandungan RUANG NAVIGASI Ruang Navigasi mempunyai pilihan-pilihan pautan (link) utama yang dibahagikan kepada lima bahagian (lihat Rajah dan keterangan di Jadual ). Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 19 dari 55

20 1 2 Nota: Rujuk Buku Kerja Perisytiharan Harta. Rajah : Ruang Navigasi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 20 dari 55

21 Jadual : Keterangan Ruang Navigasi No. Item Tajuk Keterangan 1. Logo HRMIS /Kerajaan Malaysia Animasi logo Kerajaan Malaysia dan logo projek HRMIS. 2. Menu Menu mempunyai butang-butang pautan berikut: Papar Rekod Peribadi (View Personal Record) Kemaskini Rekod Peribadi (Update Personal Record) Status Penghantaran Rekod (Record Submission Status) Laporan Profil Pemilik Kompetensi (Report Competency Owner Profile) Laporan Rekod Peribadi (Personal Record Report) Pengesahan Record Peribadi (Verify Personal Record) Carian Pemilik Kompetensi Untuk Kemaskini (Search Competency Owner For Update) Laporan Pemilik Kompetensi (Competency Owner Records) Perisytiharan Harta (Asset Declaration) Rujuk Buku Kerja Perisytiharan Harta Bantuan (Help) Laman Utama (Main Page) Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 21 dari 55

22 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F RUANG KEPALA Ruang Kepala terletak di bahagian atas laman modul ini. Ruangan ini terbahagi kepada lima bahagian (Lihat Rajah dan keterangan di Jadual ) Rajah : Ruang Kepala Jadual : Keterangan Ruang Kepala No. Item Tajuk Keterangan 1. Logo Aplikasi Membezakan sesuatu aplikasi 2. Tarikh Tarikh semasa menunjukkan Hari, Haribulan / Bulan / Tahun 3. Masa Masa semasa dan akan berubah setiap kali laman ini dicapai (jam:minit:saat AM/PM) 4. Kata-kata Aluan Memaparkan animasi katakata aluan Selamat Datang ke Halaman Pengurusan Rekod Peribadi 5. Tajuk Aplikasi Tajuk modul yang dipaparkan Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 22 dari 55

23 2.1.3 RUANG KANDUNGAN Ruang Kandungan terletak di bahagian tengah laman modul ini. Ruangan ini terbahagi kepada tiga bahagian (lihat Rajah dan keterangan di Jadual ) Rajah : Ruang Kandungan Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 23 dari 55

24 Jadual : Keterangan Ruang Kandungan No. Item Tajuk Keterangan 1. Kata-kata Aluan Memaparkan kata-kata aluan Selamat Datang ke Pengurusan Rekod Peribadi HRMIS. 2. Logo HRMIS Logo HRMIS. 3. Kenyataan Paparan Sesuai Memaparkan resolusi yang sesuai bagi melayari Laman ini. Seksyen-seksyen berikut menerangkan lebih lanjut langkah-langkah untuk menggunakan semua fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul ini. Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 24 dari 55

25 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F LAPORAN - PROFIL PEMILIK KOMPETENSI AKTIVITI Laporan Profil Pemilik Kompetensi adalah aktiviti yang membolehkan Record Verifier mencari, mencetak dan memapar laporan profil Pemilik Kompetensi lain. Pemilik Kompetensi juga boleh melihat profil diri masing-masing. PENGGUNA Aktiviti ini perlu dilaksanakan oleh Record Verifier (Pemilik Kompetensi). KEPERLUAN Laporan Profil Pemilik Kompetensi adalah aktiviti paparan yang perlu dilaksanakan oleh Record Verifier (Pemilik Kompetensi) apabila ingin melihat dan menyemak Laporan Profil Pemilik Kompetensi. INPUT PROSES OUTPUT ID P e milik Kompetensi / NO KP/ Nama Carian Rekod Pemilik Kompetensi Laporan Profil Pemilik Kompetensi Dipaparkan Rajah 2.2-1: Carta Aliran Aktiviti Carian Laporan Profil Pemilik Kompetensi Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 25 dari 55

26 Jadual 2.2-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Paparan Laporan Profil Pemilik Kompetensi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Klik butang Laporan Profil Pemilik Kompetensi dari senarai menu di ruang navigasi 02. Masukkan ID Pemilik Kompetensi / No Kad Pengenalan / Nama Pemilik Kompetensi yang berkenaan atau terus ke Langkah 3. Jika pengguna ingin melihat laporan bagi dirinya sendiri, klik pada pautan di sini. 03. Klik butang Teruskan untuk mencari rekod Pemilik Kompetensi yang berkenaan. 04. Klik pada mana-mana pautan di ruangan Nama Pemilik Kompetensi yang berkenaan 05. Klik butang Set Semula untuk mengosongkan ruangan yang telah diisi 06. Klik Yes untuk set semula, atau klik No untuk membatalkan proses set semula 07. Klik butang Batal, untuk keluar daripada skrin 08. Klik Yes untuk keluar daripada skrin, jika klik No proses carian boleh diteruskan ID Pemilik Kompetensi / No Kad Pengenalan / Nama Pemilik Kompetensi Cth: Masukkan No Kad Pengenalan = Paparan skrin Mencari Rekod Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah 2.2-2) Paparan skrin Hasil Carian Laporan - Profil Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah 2.2-3) Paparan skrin Laporan Profil Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah 2.2-4) Paparan Mesej Gesaan Adakah anda pasti untuk set semula? Maklumat pada skrin Mencari Rekod Pemilik Kompetensi akan dikosongkan Paparan Mesej Gesaan Adakah anda pasti untuk keluar? Keluar dari paparan sedia ada Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 26 dari 55

27 Langkah 2: Klik pada pautan di sini untuk melihat laporan bagi dirinya sendiri. Langkah 3: Langkah 1: Klik pada Status Penghantaran Rekod Isikan maklumatmaklumat ID Pemilik Kompetensi / No Kad Pengenalan / Nama Pemilik Kompetensi atau klik butang Teruskan Rajah 2.2-2: Paparan skrin Mencari Rekod Pemilik Kompetensi Langkah 4: Klik pada pautan Nama yang dikehendaki Rajah 2.2-3: Paparan skrin Hasil Carian Laporan Profil Pemilik Kompetensi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 27 dari 55

28 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F1.0 Klik pada butang yang berkenaan untuk melihat maklumat-maklumat lain Pemilik Kompetensi Klik pada butang untuk keluar daripada skrin Gunakan Bar Tatal untuk melihat sambungan skrin Rajah 2.2-4: Paparan skrin Laporan Profil Pemilik Kompetensi Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 28 dari 55

29 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F PENGESAHAN REKOD PERIBADI (VERIFY PERSONAL RECORD INFORMATION) AKTIVITI Mengesahkan Maklumat Dalam Rekod Peribadi adalah aktiviti yang membolehkan Record Verifier mengesahkan maklumat yang telah dikemaskini atau ditambah oleh Record Editor dalam rekod peribadi masingmasing. Contohnya maklumat data peribadi, maklumat pendidikan dan lainlain. Record Verifier akan meneliti maklumat yang telah dimasukkan dan menyemak dokumen sokongan yang disertakan, seterusnya mempertimbangkan untuk mengesahkan maklumat berkenaan. PENGGUNA Aktiviti ini perlu dilaksanakan oleh Record Verifier. KEPERLUAN Pengesahan maklumat dalam rekod peribadi perlu dilakukan apabila rekod peribadi Pemilik Kompetensi telah dikemaskini atau maklumat baru telah dimasukkan. INPUT PROSES OUTPUT Kemasukan Rekod Baru / Kemaskini Rekod Sedia Penyemakan Dokumen Sokongan Rekod Telah Disahkan Dokumen Sokongan Pengesahan Rajah 2.3-1: Carta Aliran Aktiviti Pengesahan Maklumat Dalam Rekod Peribadi Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 29 dari 55

30 2.3.1 PENGESAHAN MAKLUMAT DATA PERIBADI (VERIFY PERSONAL DATA INFORMATION) Dalam fungsi ini Record Verifier boleh mengesahkan maklumat seperti yang terpapar di skrin. Sebagai contoh, Data Peribadi: Nama (Baru / Lama) (Name) (New / Old) Gelaran (Baru / Lama) (Title) (New / Old) Tarikh Lahir (Baru / Lama) (Birth Date) (New / Old) Umur (Baru / Lama) (Age) (New / Old) Negeri Kelahiran (Baru / Lama) (State Of Birth) (New / Old) Negara Kelahiran (Baru / Lama) (Country of Birth) (New / Old) Nombor Surat Beranak (Baru / Lama) (Birth Certificate Number) (New / Old) Jantina (Baru / Lama) (Gender) (New / Old) Status Warganegara (Baru / Lama) (Nationality Status) (New / Old) Kewarganegaraan (Baru / Lama) (Nationality) (New / Old) Bangsa (Baru / Lama) (Race) (New / Old) Etnik (Baru / Lama) (Ethnic) (New / Old) Status Bumiputera (Baru / Lama) (Bumiputera Status) (New / Old) Agama (Baru / Lama) (Religion) (New / Old) Kumpulan Darah (Baru / Lama) (Blood Group) (New / Old) Status Perkahwinan (Baru / Lama) (Marital Status) (New / Old) Status Uniform (Baru / Lama) (Uniform Status) (New / Old) Nombor Telefon Bimbit (Baru / Lama) (Handphone Number) (New / Old) Nombor Telefon Pejabat (Baru / Lama) (Office Telephone Number) (New / Old) Sambungan (Baru / Lama) (Extension) (New / Old) Status Telefon Bimbit (Baru / Lama) (Handphone Status) (New / Old) Emel (Baru / Lama) ( ) (New / Old) Sebab Kemaskini / Catatan (Update Reason / Remarks) Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 30 dari 55

31 Jadual : Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Pengesahan Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Klik butang Pengesahan Rekod Peribadi dari senarai menu di ruang navigasi 02. Masukkan ID pemilik Kompetensi / No KP/Polis/Tentera / No Pasport/ Nama Pemilik Kompetensi yang berkenaan atau klik butang Teruskan 03. Klik butang Teruskan untuk mencari rekod Pemilik Kompetensi yang berkenaan. Jika klik butang Batal, proses carian akan dibatalkan 04. Klik pada pautan di bawah ruangan No KP/Polis/Tentera/Pasport bagi Pemilik Kompetensi yang berkenaan 05. Klik pada mana-mana pautan di bawah ruangan Jenis Penghantaran Rekod Contoh: Penghantaran Pengemaskinian Rekod Peribadi Untuk Pengesahan: Kemaskini Maklumat Alamat - Tetap COID / No KP/Polis/Tentera / No Paspot/ Nama Pemilik Kompetensi Paparan skrin Carian Senarai Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah ) Paparan skrin Senarai Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah ) Paparan skrin Maklumat Pemilik Rekod Senarai Penghantaran Rekod Peribadi (rujuk Rajah ) Paparan skrin Maklumat Pengesahan (rujuk Rajah ) 06. Semak butir-butir data peribadi yang telah dikemaskini oleh Pemilik Kompetensi 07. Pilih Status Pengesahan daripada senarai drop-down untuk mengesahkan rekod yang telah disemak 08. Klik butang Hantar untuk Sah / Tidak Sah rekod 09. Klik Yes untuk mengesahkan rekod berkenaan atau klik No untuk menyemak semula rekod berkenaan Sah / Tidak Sah dan Sebab-sebab Pengesahan 10. Klik OK Paparan Mesej Gesaan Anda pasti untuk menghantar rekod ini? Paparan Mesej Makluman HRMIS Pemberitahuan pengesahan kepada CO melalui HRMIS Inbox Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 31 dari 55

32 Jadual : Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Pengesahan Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 11. Klik butang Set Semula untuk mengosongkan maklumat yang telah diisi 12. Klik Yes untuk mengosongkan maklumat yang telah diisi atau klik No untuk membatalkan operasi Set Semula 13. Klik butang Batal, proses pengesahan akan dibatalkan 14. Klik Yes untuk membatalkan proses pengesahan atau klik No untuk meneruskan proses pengesahan Ruangan maklumat akan dikosongkan Paparan Mesej Gesaan Adakah anda pasti untuk batal? Keluar dari paparan sedia ada Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 32 dari 55

33 Langkah 1: Klik pada Pengesahan Rekod Peribadi Rajah : Paparan skrin Menu Pengurusan Rekod Peribadi Langkah 2: Masukkan ID pemilik Kompetensi / No KP/Polis/Tentera / No Pasport/ Nama Pemilik Kompetensi yang berkenaan atau klik butang Teruskan Rajah : Paparan skrin Carian Senarai Pemilik Kompetensi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 33 dari 55

34 Langkah 4: Klik pada pautan di ruangan No KP/Polis/Tentera/Pasport yang dikehendaki. Rajah : Paparan skrin Senarai Pemilik Kompetensi Langkah 5: Klik pada mana-mana pautan di bawah ruangan Jenis Penghantaran Rekod Rajah : Paparan Maklumat Pemilik Rekod Senarai Penghantaran Rekod Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 34 dari 55

35 Langkah 7: Gunakan Bar Tatal untuk melihat keseluruhan skrin Pilih Status Pengesahan Langkah 8: Klik butang Hantar Rajah : Paparan skrin Maklumat Pemilik Rekod Maklumat Pengesahan Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 35 dari 55

36 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F TAMBAH REKOD PERIBADI (ADD PERSONAL RECORD) AKTIVITI Tambah Rekod Peribadi adalah aktiviti yang membolehkan HR Administrator (Personal Record) memasukkan maklumat peribadi seseorang Pemilik Kompetensi ke dalam sistem dan sistem seterusnya akan menetapkan ID bagi Pemilik Kompetensi tersebut. Maklumat yang perlu dimasukkan dalam penambahan data baru adalah maklumat peribadi. PENGGUNA Aktiviti ini perlu dilaksanakan oleh HR Administrator (Personal Record). KEPERLUAN Tambah Rekod Peribadi perlu dilakukan oleh HR Administrator (Personal Record) apabila rekod peribadi seseorang Pemilik Kompetensi tidak terdapat di dalam sistem. INPUT PROSES OUTPUT Rekod Baru Kemasukan Rekod Baru dan Penentuan ID Pemilik Kompetensi Rekod Baru Wujud Rajah 2.4-1: Carta Aliran Aktiviti Tambah Rekod Peribadi Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 36 dari 55

37 Jadual 2.4-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Tambah Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Pada paparan Laman Utama Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS), klik menu Pentadbiran Sistem 02. Klik Penyelenggaraan Rekod dari senarai menu di ruang navigasi 03. Klik Pengurusan Rekod Peribadi dari senarai menu di ruang navigasi 04. Klik Tambah Rekod Peribadi dari senarai menu di ruang navigasi 05. Masukkan No KP Lama/ No KP Baru/ No Pasport/ Nama Pemilik Kompetensi yang berkenaan No KP Lama/ No KP Baru/ No Pasport/ Nama Pemilik Kompetensi Cth: Paparan skrin Laman Utama Pentadbiran Sistem HRMIS Paparan skrin Penyelengaraan Rekod HRMIS Paparan skrin Pengurusan Rekod Peribadi HRMIS (Penyelenggaraan Rekod) Paparan skrin Kriteria Carian Pemilik Kompetensi Baru dan Lama (rujuk Rajah 2.4-3) 06. Klik butang Teruskan untuk meneruskan carian, jika klik butang Batal, proses carian akan dibatalkan 07. Klik Tidak jika maklumat yang dimasukkan tidak tepat. 08. Klik Yes untuk meneruskan carian. Jika klik No, proses carian akan dibatalkan Jika rekod Pemilik Kompetensi wujud di dalam Pangkalan Data / maklumat tepat, pengguna akan melihat paparan skrin Hasil Carian (rujuk Rajah 2.4-4), jika tidak Mesej Makluman Maaf. rekod dijumpai dan Mesej Gesaan Adakah Andakah anda pasti maklumat ini tepat? Ya atau Tidak (rujuk Rajah 2.4-5) Paparan Mesej Gesaan Adakah anda mahu mencari semula? Paparan skrin Kriteria Carian Pemilik Kompetensi Baru dan Lama Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 37 dari 55

38 Jadual 2.4-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Tambah Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 09. Dari langkah 06, klik Ya jika maklumat yang dimasukkan tepat. 10. Klik Yes untuk menambah rekod baru. Jika klik No, tiada rekod baru yang akan ditambah 11. Masukkan rekod baru dengan mengisi ruang-ruang yang disediakan 12. Klik butang Hantar untuk menghantar data peribadi yang baru dimasukkan Maklumat-maklumat data peribadi 13. Klik Yes untuk meneruskan penghantaran, jika klik No, proses penghantaran akan dibatalkan 14. Klik OK 15. Jika klik butang Set Semula, tambah semula rekod baru 16. Klik Yes untuk tambah semula rekod baru, jika klik No proses set semula akan dibatalkan 17. Jika klik butang Batal, proses tambah akan dibatalkan 18. Klik Yes untuk membatalkan proses tambah, jika klik No proses tambah boleh diteruskan Paparan Mesej Gesaan Adakah anda mahu menambah rekod baru CO? Paparan skrin Tambah Maklumat Peribadi (rujuk Rajah 2.4-6) Paparan mesej gesaan Adakah anda pasti untuk menghantar rekod ini? Paparan mesej makluman Berjaya Dihantar. Paparan Mesej Gesaan Adakah anda pasti untuk set semula? Paparan skrin Tambah Rekod Peribadi Paparan Mesej Gesaan Adakah anda pasti untuk batal? Keluar dari paparan sedia ada Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 38 dari 55

39 Langkah 4: Klik menu Tambah Rekod Peribadi Rajah 2.4-2: Menu Penyelenggaraan Rekod Pengurusan Rekod Peribadi Tambah Rekod Peribadi Langkah 6: Klik pada butang Teruskan Rajah 2.4-3: Paparan skrin Kriteria Carian Pemilik Kompetensi Baru dan Lama Klik pada pautan untuk melihat Paparan Rekod Peribadi Pemilik Kompetensi yang berkenaan. (Rujuk pada Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi 2.2 Papar Rekod Peribadi untuk langkah-langkah seterusnya) Rajah 2.4-4: Paparan skrin Hasil Carian Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 39 dari 55

40 Langkah 9: Klik Ya jika maklumat yang dimasukkan tepat. Langkah 7: Klik Tidak jika maklumat yang dimasukkan tidak tepat Rajah 2.4-5: Paparan Mesej Makluman Langkah 12: Gunakan Bar Tatal untuk melihat sambungan skrin Klik butang Hantar Rajah 2.4-6: Paparan skrin Tambah Maklumat Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 40 dari 55

41 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F HAPUS REKOD PERIBADI (DELETE PERSONAL RECORD) AKTIVITI Hapus Rekod Peribadi adalah aktiviti yang membolehkan HR Administrator (Personal Record) menghapus maklumat yang dipilih dari rekod peribadi Pemilik Kompetensi seperti Data Peribadi, Bahasa, Latarbelakang Pendidikan, Pekerjaan Dahulu, Jawatan Dahulu untuk Pekerjaan Dahulu, Perubatan Dahulu, Perincian Keluarga, Maklumat Alamat, Maklumat Kecacatan, Bantuan Kecacatan, Maklumat Kecacatan Keluarga, Bantuan Kecacatan Keluarga, Anugerah, Pertubuhan Profesional, Permit Kerja, Lesen, Perincian Pasport dan Maklumat Akaun. Penghapusan rekod peribadi juga perlu dilakukan apabila terdapat rekod sedia ada yang tidak lagi aktif atau Pemilik Kompetensi menamatkan perkhidmatan. Rekod peribadi Pemilik Kompetensi berkenaan seterusnya akan diarkibkan. PENGGUNA Aktiviti ini perlu dilaksanakan oleh HR Administrator (Personal Record). KEPERLUAN Hapus rekod peribadi perlu dilakukan oleh HR Administrator (Personal Record) apabila terdapat kesilapan maklumat yang tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam sistem. Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 41 dari 55

42 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F1.0 INPUT PROSES OUTPUT Kategori Unit Organisasi / Nama Unit Organisasi / Skim Perkhidmatan / ID Pemilik Kompetensi / No. KP Baru / Nama Pemilik Kompetensi Rekod telah dihapuskan Pencarian Maklumat Menghapus Rekod Rajah 2.5-1: Carta Aliran Aktiviti Hapus Rekod Peribadi Jadual 2.5-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Hapus Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Pada paparan Laman Utama Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS), klik menu Pentadbiran Sistem 02. Klik butang Penyelenggaraan Rekod dari senarai menu di ruang navigasi 03. Klik butang Pengurusan Rekod Peribadi dari senarai menu di ruang navigasi 04. Klik Hapus Rekod Peribadi dari senarai menu di ruang navigasi 05. Masukkan Kategori Unit Organisasi / Nama Unit Organisasi / Skim Perkhidmatan / ID Pemilik Kompetensi / No. KP Baru / Nama Pemilik Kompetensi yang berkenaan, jika perlu. Kategori Unit Organisasi / Nama Unit Organisasi / Skim Perkhidmatan / ID Pemilik Kompetensi / No. KP Baru / Nama Pemilik Kompetensi Paparan skrin Laman Utama Pentadbiran Sistem HRMIS Paparan skrin Penyelengaraan Rekod HRMIS Paparan skrin Pengurusan Rekod Peribadi HRMIS (Penyelenggaraan Rekod) Paparan skrin Kriteria Carian Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah 2.5-3) Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 42 dari 55

43 Jadual 2.5-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Hapus Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 06. Klik butang Teruskan untuk meneruskan carian, jika klik butang Batal, proses carian akan dibatalkan 07. Semak Nama, COID dan No. KP Baru Pemilik Kompetensi untuk memastikan rekod yang hendak dihapuskan adalah rekod yang betul 08. Klik pada pautan di ruangan Nama untuk melihat maklumat yang ingin dihapuskan 09. Pilih maklumat untuk dihapuskan. Sebagai contoh: Klik pada Data Peribadi --> Maklumat Alamat 10. Pilih alamat yang hendak dihapuskan dan klik butang Hapus 11. Klik Yes untuk menghapuskan rekod berkenaan. Jika klik No, Cth: Masukkan diruangan No. KP Baru Paparan skrin Senarai Pemilik Kompetensi (rujuk Rajah 2.5-4) Paparan skrin Hapus Rekod Peribadi (rujuk Rajah 2.5-5) Paparan skrin Papar Data Peribadi Maklumat Kad Pengenalan Maklumat Alamat (rujuk Rajah dan Rajah 2.5-7) Paparan Mesej Gesaan Anda pasti untuk menghapus rekod ini? Paparan Mesej Makluman Berjaya dihapus. operasi hapus akan dibatalkan 12. Klik OK Rekod yang dipilih telah dihapuskan dan dikeluarkan dari senarai Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 43 dari 55

44 Langkah 4: Klik menu Hapus Rekod Peribadi Rajah 2.5-2: Menu Penyelenggaraan Rekod Pengurusan Rekod Peribadi Hapus Rekod Peribadi Langkah 6: Klik butang Teruskan Rajah 2.5-3: Paparan skrin Kriteria Carian Pemilik Kompetensi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 44 dari 55

45 Langkah 8: Klik pada pautan di ruangan Nama Rajah 2.5-4: Paparan skrin Senarai Pemilik Kompetensi Langkah 9: Klik Data Peribadi Rajah 2.5-5: Paparan skrin Hapus Rekod Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 45 dari 55

46 Gunakan Bar Tatal untuk melihat sambungan skrin Rajah 2.5-6: Paparan skrin Papar Data Peribadi Langkah 10: Pilih alamat yang hendak dihapuskan dan klik butang Hapus Rajah 2.5-7: Sambungan paparan skrin Papar Data Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 46 dari 55

47 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F CARIAN PEMILIK KOMPETENSI UNTUK KEMASKINI AKTIVITI Mencari Rekod Pemilik Kompetensi adalah aktiviti yang membolehkan Record Verifier mencari dan mengemaskini rekod peribadi Pemilik Kompetensi lain. PENGGUNA Aktiviti ini perlu dilaksanakan oleh Record Verifier. KEPERLUAN Mencari Rekod Pemilik Kompetensi perlu dilaksanakan apabila terdapat rekod yang perlu dikemaskini, disahkan, ditambah atau dihapus. INPUT PROSES OUTPUT Jawatan Sebenar (Kod, Tajuk) / Unit Organisasi (Kod, Tajuk) / Jawatan Standard (Kod, Tajuk) / No KP / No Passport / ID Pemilik Kompetensi Carian Rekod Pemilik Kompetensi Tambah / Kemaskini Rekod Pemilik Kompetensi Rekod Pemilik Kompetensi Dihantar Untuk Pengesahan Rajah 2.6-1: Carta Aliran Aktiviti Carian Rekod Pemilik Kompetensi Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 47 dari 55

48 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F1.0 Jadual 2.6-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Carian Rekod Pemilik Kompetensi Untuk kemaskini LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Klik Carian Pemilik Kompetensi Untuk Kemaskini dari senarai menu di ruang navigasi (rujuk Rajah 2.6-2) 02. Masukkan Jawatan Sebenar (Kod, Tajuk) / Unit Organisasi (Kod, Tajuk) / Jawatan Standard (Kod, Tajuk) / No KP / No Passport / ID Pemilik Kompetensi yang berkenaan atau terus ke Langkah Klik butang Teruskan untuk mencari rekod Pemilik Kompetensi yang berkenaan. Jika klik butang Batal, proses carian akan dibatalkan 04. Klik pada pautan di ruangan No KP / Polis / Tentera / Pasport bagi Pemilik Kompetensi yang berkenaan 05. Semak rekod peribadi Pemilik Kompetensi yang berkenaan. Jika rekod berkenaan ingin disahkan, sila rujuk Seksyen 2.3 pada Buku Kerja Pemilik Kompetensi untuk mengemaskini rekod Jawatan Sebenar (Kod, Tajuk) / Unit Organisasi (Kod, Tajuk) / Jawatan Standard (Kod, Tajuk) / No KP / No Passport / ID Pemilik Kompetensi Cth: Paparan skrin Carian Pemilik Kompetensi Untuk Kemaskini (rujuk Rajah 2.6-3) Paparan skrin Senarai Pemilik kompetensi (rujuk Rajah 2.6-4) Paparan skrin Menu - Kemaskini Rekod Peribadi (rujuk Buku Kerja - Pemilik Kompetensi) Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 48 dari 55

49 Langkah 1: Klik Carian Pemilik Kompetensi Untuk Kemaskini Rajah 2.6-2: Menu Pengurusan Rekod Peribadi Langkah 3: Isi kriteria carian yang dikehendaki dan klik butang Teruskan Rajah 2.6-3: Paparan skrin Carian Pemilik Kompetensi Untuk Kemaskini Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 49 dari 55

50 Langkah 4: Klik pada pautan di ruangan No KP / Polis / Tentera / Pasport. (Rujuk pada Buku Kerja Peserta Pemilik Kompetensi 2.3 Kemaskini Rekod Peribadi untuk langkah-langkah seterusnya) Rajah 2.6-4: Paparan skrin Senarai Pemilik Kompetensi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 50 dari 55

51 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F LAPORAN REKOD PERIBADI AKTIVITI Laporan Rekod Peribadi adalah aktiviti yang membolehkan HR Administrator (Personal Record) mencari, memapar dan mencetak laporan senarai pemilik kompetensi yang belum / telah mempunyai rekod peribadi mengikut jenis maklumat yang dikehendaki. PENGGUNA Aktiviti ini perlu dilaksanakan oleh HR Administrator (Personal Record). KEPERLUAN Laporan Rekod Peribadi adalah aktiviti paparan yang perlu dilaksanakan oleh HR Administrator (Personal Record) apabila ingin melihat dan menyemak pemilik kompetensi yang belum / telah mempunyai rekod peribadi mengikut jenis maklumat yang dikehendaki untuk tindakan selanjutnya. INPUT PROSES OUTPUT Jenis Maklumat dan Unit Organisasi Carian Pemilik Kompetensi yang (Belum / Telah) mempunyai rekod peribadi mengikut jenis maklumat Laporan Senarai Pemilik Kompetensi yang (Belum / Telah) mempunyai rekod peribadi mengikut jenis maklumat Rajah 2.7-1: Carta Aliran Aktiviti Papar Laporan Rekod Peribadi Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 51 dari 55

52 BUKU PANDUAN LATIHAN - PENGURUSAN REKOD PERIBADI Versi : F1.0 Jadual 2.7-1: Langkah-langkah Untuk Melaksanakan Aktiviti Paparan Laporan Rekod Peribadi LANGKAH TINDAKAN NILAI INPUT HASIL YANG DIHARAP 01. Klik Laporan Rekod Peribadi daripada senarai menu di ruang navigasi (Pengurusan Rekod Peribadi) 02. Klik Senarai Pemilik Kompetensi Yang Belum Mempunyai Rekod Peribadi (Mengikut Jenis Maklumat) atau Klik Senarai Pemilik Kompetensi Yang Telah Mempunyai Rekod Peribadi (Mengikut Jenis Maklumat) Paparan skrin Menu Laporan Rekod Peribadi (rujuk Rajah 2.7-3) Paparan skrin Kriteria Carian Laporan (rujuk Rajah 2.7-4) dari senarai menu di ruang navigasi 03. Pilih Jenis Maklumat dari Sebagai contoh: Alat senarai drop-down Bantuan Kecacatan 04. Klik butang Cari untuk mencari Paparan skrin Pilih Unit Unit Organisasi yang Organisasi berkenaan, jika perlu. Jika tidak, terus ke Langkah Klik butang Teruskan Paparan skrin Laporan Senarai Pemilik Kompetensi Yang (Telah / Belum) Mempunyai Rekod Peribadi Mengikut Jenis Maklumat <<Jenis Maklumat yang dipilih dari Langkah 3>> (rujuk Rajah 2.7-5) 06. Klik butang Keluar untuk keluar daripada skrin Paparan skrin Kriteria Carian Laporan (rujuk Rajah 2.7-4) Buku Panduan Latihan F1.0 Mukasurat 52 dari 55

53 Langkah 1: Klik Laporan Rekod Peribadi Rajah 2.7-2: Menu Pengurusan Rekod Peribadi Langkah 2: Klik Senarai Pemilik Kompetensi Yang (Belum / Telah) Mempunyai Rekod Peribadi (Mengikut Jenis Maklumat) Rajah 2.7-3: Paparan Menu Laporan Rekod Peribadi Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 53 dari 55

54 Langkah 3: Pilih Jenis Maklumat dari senarai drop-down Langkah 5: Langkah 4: Klik butang Cari untuk mencari Unit Organisasi yang berkenaan, jika perlu. Klik butang Teruskan Rajah 2.7-4: Paparan skrin Kriteria Carian Laporan Gunakan Bar Tatal untuk melihat sambungan skrin Langkah 6: Klik butang Keluar keluar daripada skrin Rajah 2.7-5: Paparan skrin Laporan Senarai Pemilik Kompetensi Yang Mempunyai Rekod Peribadi Mengikut Jenis Maklumat <<Jenis Maklumat yang dipilih>> Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 54 dari 55

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

01 [pg 3] Set-Top-Box (STB) 02 [pg 5] HyppTV Remote Control. 03 [pg 10] Accessing the TV Guide. 04 [pg 12] Accessing the Video On Demand (VOD)

01 [pg 3] Set-Top-Box (STB) 02 [pg 5] HyppTV Remote Control. 03 [pg 10] Accessing the TV Guide. 04 [pg 12] Accessing the Video On Demand (VOD) HyppTV user guide With HyppTV, you will get to watch an exciting array of TV programmes, movies and much more at your convenience. Experience watching Video On Demand (vod) movies or series and watch them

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

KUOK FOUNDATION BERHAD

KUOK FOUNDATION BERHAD KUOK FOUNDATION BERHAD (9641-T) Letter Box No. 110, 16th Floor UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2711 8428 E-mail: general@kuokfoundation.com Website: www.kuokfoundation.com Borang

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN

DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN This Report Is Submitted In Partial Fulfillment of Requirements for the Bachelor Degree of Electronic Engineering (Telecommunication

More information

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT This report is submitted in partial fulfillment of requirements for the award of Bachelor of

More information

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM AND SOFTWARE ENGINEERING 2013 EXECUTIVE SUMMARY

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq Panduan ini ditulis untuk kegunaan semua yang masih belum tahu bagaimana sesebuah ebook di tulis. Dan yang saya yakin adalah kebanyakan antara kita mempunyai kemahiran menulis, tapi masih samar bagaimana

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

SLAID LATIHAN 1GFMAS HCM OVERVIEW TERHAD

SLAID LATIHAN 1GFMAS HCM OVERVIEW TERHAD SLAID LATIHAN 1GFMAS HCM OVERVIEW TERHAD OBJEKTIF KURSUS Pada akhir kursus ini, anda akan dapat : Memahami gambaran keseluruhan modul dan konsep Penerangan berkaitan proses berkaitan dan integrasi modul

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG E-ECLAB INVENTORY SYSTEM FOR FKP (SOFTWARE DEVELOPMENT) NURSAFINAZ BINTI JAAFAR Report submitted

More information

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay.

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. WORLD ENRICH WORLD INFINITE SIGNATURE By invitation only PLATINUM GOLD WORLD PLATINUM Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. Education Medical Purchases Shopping Gadgets Art Vacation You don't

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM KOIK SEOW LIN

EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM KOIK SEOW LIN EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM KOIK SEOW LIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Information and Communication Technology (Software Development) FACULTY

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions The Program 1. This AmBank / AmIslamic Bank s Credit Card Acquisition Cash Reward Program ("Program") will commence

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT 1. PURPOSE This guideline is to provide all Higher Learning Institutions

More information

WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF

WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF i WIRELESS ASSET MANAGEMENT SYSTEM USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) NURUL SAKINAH BINTI YUSOF This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM Application Form Basic Current Account Borang Permohonan Akaun Semasa Asas Please submit this completed form to your nearest HSBC branch Sila kemukakan borang yang telah dilengkapi ini kepada cawangan

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate ) available under the CIMB Cash Rebate MasterCard Credit

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information