JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA."

Transcription

1 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

2 ISI KANDUNGAN M/S 1. Pendahuluan 4 2. Objektif 4 3. Tarikh Kuatkuasa 4 4. Tafsiran 4 5. Kriteria Pemohonan 5.1 Program VTO 5.2 Program VTE 5.3 Program VTM Mekanisma Pelaksanaan Program 6.1 Pra-Permohonan (Penilaian Kendiri) 6.2 Permohonan 6.3 Sesi Penilaian Persijilan 13 2

3 SENARAI KEPENDEKAN DKM DLKM NOSS PB PC PP PPL-PPT PP-PLV PP-PPT PPT VTE VTM VTO MOSQ Diploma Kemahiran Malaysia Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia National Occupational Skills Standard Pusat Bertauliah Penyata Pencapaian Pegawai Penilai Pegawai Pengesah Luaran - Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu Pegawai Penilai-Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Penilai - Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu Program Eksekutif Latihan Vokasional (I-031-4); Program Pengurus Latihan Vokasional (I-031-5); Program Pegawai Latihan Vokasional (I-031-3); Malaysia Occupational Skill Qualification (Kelayakan Kemahiran Pekerjaan Malaysia) SENARAI LAMPIRAN 1. JPK/PPT/1001(VTOEM Fast Track) P1 : Borang Permohonan PPT Bagi Program VTO/VTE/VTM Secara Fast Track 2. Lampiran 1 : Carta Alir proses permohonan program VTO, VTE dan VTM secara Fast Track 3. JPK/PPT/1002A VTOEM : Senarai Bukti-bukti Keterampilan VTO, VTE dan VTM 4. JPK/PPT/1002B VTO : Jadual Perbandingan NOSS dengan Bukti Keterampilan VTO. 5. JPK/PPT/1002B VTE : Jadual Perbandingan NOSS dengan Bukti Keterampilan VTE. 6. JPK/PPT/1002B VTM : Jadual Perbandingan NOSS dengan Bukti Keterampilan VTM. 7. JPK/PPT/1003 : Borang Permohonan SKM/DKM/DLKM Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) 8. JPK/PPT/1001/VTOEM PK : Borang Penilaian Kendiri 3

4 1.0 PENDAHULUAN Panduan ini bertujuan menetapkan keperluan syarat dan prosedur bagi permohonan pelaksanaan Program Vocational Training Officer (VTO), Vocational Training Executive (VTE), Vocational Training Manager (VTM) secara fast track dan single-tier melalui kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT). Panduan ini digunapakai bagi membolehkan personel pentauliahan Perakuan Kelayakan Mengajar. Oleh itu, panduan ini boleh digunapakai sehingga 30 September OBJEKTIF PROGRAM Mempersijilkan individu yang berkelayakan dalam metodologi latihan dengan VTO/VTE/VTM secara fast track dan single-tier. 3.0 TARIKH KUATKUASA Panduan ini berkuat kuasa pada 01 Oktober TAFSIRAN Analisa Jurang Kompetensi ertinya proses yang dilaksanakan bagi mengenal pasti jurang kompetensi yang terdapat di antara bukti yang dimiliki oleh calon dengan NOSS; Calon ertinya mana-mana individu yang berdaftar dengan Ketua Pengarah JPK untuk mendapatkan Sijil; Diploma ertinya kelayakan peringkat diploma yang diiktiraf oleh kerajaan meliputi diploma akademik dan kemahiran; 4

5 Jabatan ertinya Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia; NOSS ertinya dokumen National Occupational Skills Standard atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut; Pegawai Penilai-Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT) ertinya pakar atau personel yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan, ditauliah dan dilantik oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran untuk menilai pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki oleh calon; Pegawai Pengesah Luaran-Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPL- PPT) ertinya pakar atau personel yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan, ditauliah dan dilantik oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran untuk melaksanakan verifikasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh PP-PPT; Panel Penilai ertinya panel yang dianggotai oleh PP-PPT, PPL-PPT dan wakil JPK yang dilantik oleh Jabatan bagi melaksanakan proses analisa jurang kompetensi, temuduga dan kursus terhadap calon; Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) ertinya satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki; 5

6 Portfolio ertinya adalah dokumen yang mengandungi segala jenis bukti kompetensi secara tersusun dan sistematik, mengikut keperluan setiap profil tugasan NOSS; Program latihan kemahiran ertinya program latihan yang berasaskan kerja dan berorientasikan industri yang bertujuan untuk mengadakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dikehendaki bagi pelaksanaan sesuatu tugas atau kerja dengan berkesan dan cekap, dan termasuklah latihan ulang kaji, lanjutan, pengemaskinian dan khusus yang berkaitan dengan kerja; Program secara Fast Track ertinya program yang dilaksanakan secara pakej dengan mengambilkira kelayakan dan pengalaman sedia ada bagi penganugerahan suatu Sijil; Sijil ertinya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dan Penyata Pencapaian (PC) yang dianugerahkan kepada mereka yang layak di dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia oleh Ketua Pengarah; Single-Tier ertinya adalah kaedah persijilan yang melibatkan pendaftaran kombinasi program VTO, VTE atau VTM secara serentak; Temuduga ertinya aktiviti penilaian yang dibuat oleh panel penilai ke atas calon secara bersemuka; 6

7 5.0 KRITERIA PEMOHONAN Pemohon hendaklah memenuhi kriteria mengikut program yang dipohon seperti berikut: 5.1 Program VTO Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya Diploma dengan pengalaman mengajar program latihan kemahiran sekurangkurangnya dua (2) tahun; atau Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya SKM 2 dengan pengalaman mengajar program latihan kemahiran sekurang-kurangnya tiga (3) tahun; atau Terlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran dengan pengalaman sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun tahun. 5.2 Program VTE Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan dengan pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran sekurang-kurangnya tiga (3) tahun; atau Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya Diploma dengan pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran sekurang-kurangnya empat (4) tahun; atau Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya SKM tahap 3 atau VTO dengan pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran sekurang-kurangnya empat (4) tahun; atau 7

8 5.2.4 Terlibat dalam aktiviti-aktiviti berikut: i. Pengajaran dan Pembelajaran Latihan Kemahiran dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun; dan ii. Memegang jawatan sekurang-kurangnya di peringkat penyeliaan. 5.3 Program VTM Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya di peringkat Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan dengan pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran sekurang-kurangnya empat (4) tahun; atau Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya di peringkat Diploma dengan pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran sekurang-kurangnya lima (5) tahun; atau Memiliki VTE dengan pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran sekurang-kurangnya dua (2) tahun; atau Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya SKM tahap 3 dengan pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran sekurang-kurangnya lima (5) tahun; atau 8

9 5.3.5 Terlibat dalam aktiviti-aktiviti berikut: i. Pengurusan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran dengan pengalaman sekurang-kurangnya 12 tahun; dan ii. Memegang jawatan sekurang-kurangnya di peringkat pengurusan. 6.0 MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM Mekanisme pelaksanaan program ini adalah seperti berikut: 6.1 PRA-PERMOHONAN (PENILAIAN KENDIRI) Individu hendaklah membuat penilaian kendiri menggunakan Borang Penilaian Kendiri JPK/PPT/1001 PK sebelum membuat permohonan kepada JPK bagi menilai kompetensi yang dimiliki dan mengetahui status kelayakan untuk memohon berdasarkan syarat-syarat berikut; a) Memenuhi semua (100%) keperluan Duty/CU dalam NOSS tersebut (tiada jurang kompetensi) - Layak mengemukakan permohonan; b) Memenuhi 70% - 99% keperluan Duty/CU dalam NOSS tersebut (jurang kompetensi kurang dari 30%) - Individu perlu memastikan jurang kompetensi dipenuhi dengan mengikuti kursus atau mendapatkan pengalaman kerja dalam kompetensi berkenaan; c) Tidak memenuhi sekurang-kurangnya 70% keperluan Duty/CU dalam NOSS tersebut (jurang kompetensi lebih daripada 30%) Tidak layak mengemukakan permohonan. Individu perlu memastikan bukti keterampilan dapat disedia mengikut keperluan NOSS. 9

10 6.2 PERMOHONAN Individu yang berminat dan memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan bolehlah memohon dengan merujuk Carta Alir proses permohonan program VTO, VTE dan VTM secara Fast Track seperti di Lampiran 1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan PPT Bagi Program VTO/VTE/VTM Secara Fast Track : JPK/PPT/1001(VTOEM Fast Track) P1 yang boleh dimuat turun dari laman sesawang atau dan dikemukakan kepada Unit PPT, Bahagian MOSQ beserta dokumen berikut: Bayaran permohonan sebanyak RM dalam bentuk Kiriman Wang, Deraf Bank atau Pesanan Kerajaan (L.O.) atas nama `KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN KEMAHIRAN yang memiliki tempoh sahlaku sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh permohonan diterima; Satu (1) salinan Kad Pengenalan pemohon; Surat pengesahan majikan yang menyatakan tempoh pengalaman bekerja bagi program yang dipohon ; Satu (1) salinan kelulusan akademik/kemahiran dalam bidang berkaitan ; dan Melengkapkan Senarai Semak Borang Penilaian Kendiri (JPK/PPT/1001 PK). Pemohon yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan ditawarkan untuk menghadiri Penilaian Analisis Jurang Kompetensi yang dilaksanakan bagi mengenal pasti jurang kompetensi di antara bukti yang dimiliki oleh calon dengan keperluan NOSS. Pemohon hendaklah membawa bersama 10

11 bukti-bukti yang berkaitan dalam bentuk portfolio semasa bengkel dilaksanakan. 6.3 SESI PENILAIAN Penilaian Analisa Jurang Kompetensi a) Sebelum menghadiri Sesi Penilaian Analisa Jurang Kompetensi, calon dikehendaki menyediakan bukti-bukti keterampilan yang disahkan dan memenuhi NOSS serta melengkapkan Borang JPK/PPT/1002A VTOEM, Borang JPK/PPT/1002B VTO, Borang JPK/PPT/1002B VTE dan Borang JPK/PPT/1002B VTM mengikut setiap program yang dipohon. b) Semasa Sesi Penilaian Analisa Jurang Kompetensi dijalankan, Panel Penilai akan melaksanakan proses kaunseling dan penilaian bagi Program Fast Track yang merangkumi keseluruhan NOSS. Kaedah penilaian adalah merujuk kepada keputusan Penilaian Analisa Jurang Kompetensi seperti berikut: i. Tiada jurang kompetensi calon akan melalui proses menentusahkan penilaian yang dilaksanakan semasa Penilaian Analisa Jurang Kompetensi dengan kaedah Penilaian Secara Temuduga. ii. Jurang kompetensi kurang daripada 30% - calon dikehendaki melengkapkan Duty/CU dan akan melalui proses menentusahkan penilaian yang 11

12 dilaksanakan semasa Penilaian Analisa Jurang Kompetensi dengan kaedah Penilaian Secara Temuduga. iii. Jurang kompetensi lebih daripada 30% - bagi program VTO calon akan dianugerahkan PC mengikut Duty/CU yang layak tanpa perlu menghadiri Sesi Penilaian Secara Temuduga. c) Selepas pelaksanaan Sesi Penilaian Analisa Jurang Kompetensi, Panel Penilai akan mengesahkan keputusan penilaian. Calon yang tidak hadir Penilaian Analisa Jurang Kompetensi sebanyak dua (2) kali tanpa alasan yang munasabah akan dianggap GAGAL Penilaian Secara Temuduga a) Bagi Penilaian Secara Temuduga, calon dikehendaki melengkapkan dan menambahbaik bukti-bukti keterampilan seperti yang disyorkan oleh Panel Penilai semasa Sesi Penilaian Analisa Jurang Kompetensi. b) Sesi Penilaian Secara Temuduga akan merangkumi keseluruhan NOSS. 12

13 c) Sesi Penilaian Secara Temuduga bertujuan untuk menentusahkan penilaian yang dilaksanakan semasa Sesi Penilaian Analisa Jurang Kompetensi Proses penilaian program ini akan dilaksanakan secara single tier, walaubagaimanapun penilaian akan dilaksanakan mengikut setiap program. Penilaian tidak akan dilaksanakan kepada program yang lebih tinggi sekiranya bukti-bukti keterampilan yang dikemukakan tidak memenuhi dan menepati keperluan standard bagi program yang lebih rendah dalam bidang kursus yang sama Bagi mana-mana permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, permohonan dianggap gagal dan bayaran tidak akan dikembalikan Bagi calon yang gagal, calon boleh memohon semula dengan mengemukakan permohonan beserta dengan bayaran yang baharu. 7.0 PERSIJILAN 7.1 Sijil hanya akan dianugerahkan kepada calon pada tahap tertinggi yang layak sahaja. 7.2 Penyata Pencapaian (PC) akan dianugerahkan kepada calon yang terampil sebahagian kompetensi yang digariskan di dalam NOSS hanya bagi Program VTO sahaja. 13

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA JPK/4/7/2 Jld.3 (17) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM MAKLUM BALAS PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM Oleh: Laila Hassan Bahagian Jaminan Kualiti UPM Pejabat Pendaftar 25 Mei 2011 Klausa 8.2.2 MS ISO 9001:2008 Kaedah

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD)

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 BIL PROGRAM PENGAJIAN [Tempoh Pengajian Minimum] SYARAT KELAYAKAN MINIMUM 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS

More information

LOKASI PILIHAN (Isi mengikut keutamaan) / CHOICE OF LOCATION (Fill up by priority) : Kuala Lumpur Alor Setar Kulim Bayan Lepas Kuantan Kota Bahru

LOKASI PILIHAN (Isi mengikut keutamaan) / CHOICE OF LOCATION (Fill up by priority) : Kuala Lumpur Alor Setar Kulim Bayan Lepas Kuantan Kota Bahru BORANG PERMOHONAN/APPLICATION FORM PROGRAM / PROGRAMME : Lekatkan Gambar/ Affix Photo LOKASI PILIHAN (Isi mengikut keutamaan) / CHOICE OF LOCATION (Fill up by priority) : Kuala Lumpur Alor Setar Kulim

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2005 DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan

More information

DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2005 DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

More information

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI PENDIDIKAN) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01 1/6 1. OBJEKTIF 2. SKOP Memastikan bahan perpustakaan (Buku, Bahan Multimedia dan Terbitan Bersiri) diurus dan dipelihara dengan baik. Diterimapakai oleh Jabatan Universiti Malaysia Sabah. 3. DEFINISI

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Skop 3 5.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 BAHAGIAN 2 : BENTUK DAN KAEDAH PENILAIAN KERJA

More information

KURSUS PENGURUSAN LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KURSUS PENGURUSAN LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KURSUS PENGURUSAN LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 17 18 Oktober 2012 Dewan OSH, UPM Anjuran: Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar Getting Started OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00

SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00 SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00 Bil Perkara 50-200 ribu 50-200 ribu 200-500 ribu 200-500 ribu Bekalan / Bekalan / Perkhidmatan Kerja Perkhidmatan Kerja 1 Perolehan secara Sebutharga a) Salinan

More information

Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional) Malaysia Certificate of Education. Federation of Malaya Certificate of Education. Cambridge School Certificate

Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional) Malaysia Certificate of Education. Federation of Malaya Certificate of Education. Cambridge School Certificate ARAHAN DAN PANDUAN PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2016 Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon ini mengandungi maklumat yang berikut: 1 Syarat kelayakan untuk menduduki

More information

GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. (Dalam dan Luar Negara)

GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. (Dalam dan Luar Negara) GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (Dalam dan Luar Negara) KELULUSAN OLEH MESYUARAT SENAT KALI KE 59 BILANGAN 7/2009 PADA 9 SEPTEMBER 2009 1 GARIS PANDUAN

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

TAWARAN MENGIKUTI PROGRAM SUBKEPAKARAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA KEPADA PEGAWAI PERUBATAN PAKAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAHUN 2013

TAWARAN MENGIKUTI PROGRAM SUBKEPAKARAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA KEPADA PEGAWAI PERUBATAN PAKAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAHUN 2013 Tawaran Program Subkepakaran TAWARAN MENGIKUTI PROGRAM SUBKEPAKARAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA KEPADA PEGAWAI PERUBATAN PAKAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAHUN 2013 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1.

More information

GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 5.0 FORMAT LAPORAN PASCA LAWATAN AKADEMIK Format Laporan lawatan akademik hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: 5.1 Pendahuluan Pensyarah

More information

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION BAHAGIAN A BUTIR-BUTIR CALON (UNTUK DIISI OLEH CALON) SECTION A CANDIDATE S DETAILS (TO BE COMPLETED BY THE

More information

AmBank Credit Cards: Fees & Charges (not applicable to AmBank M-Card)

AmBank Credit Cards: Fees & Charges (not applicable to AmBank M-Card) AmBank Credit Cards: Fees & Charges (not applicable to AmBank M-Card) Annual Fee Minimum Monthly Payment Finance Charges Cash Advance Fee Late Payment Charges Interest Free Period Excess Limit Fee Credit

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT]

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] UTM(PS)-03/93 (Pind. 1/04) Sekolah Pengajian Siswazah [School of Graduate Studies] UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] SEMESTER SESI NOTA : [NOTES] Bahagian A, B dan C hendaklah

More information

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 11 Mei 2012 11 May 2012 P.U. (A) 133 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT)

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

Tujuan utama penubuhan JPK adalah untuk: merumus menggalak menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan dan

Tujuan utama penubuhan JPK adalah untuk: merumus menggalak menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan dan JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK) KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 1 Tujuan Penubuhan Tujuan utama penubuhan JPK adalah untuk: merumus menggalak menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) HUBUNGAN SOKONGAN INDUSTRI DENGAN TAHAP KEMAHIRAN EMPLOYABILITI PERANTIS DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN VOKASIONAL KOPERATIF Hazril Azmin Saari, Abdullah Mat Rashid, Ramlah Hamzah & Mohd Ibrahim Nazri Fakulti

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. When is the commencement date for the new drop zone for SmartTAG repair service? From 1/1/2015 onwards, Pos Malaysia or Poslaju National Courier is an alternative drop zone

More information

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 356 - Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

SENARAI KURSUS PROFESIONAL / KEMAHIRAN / OFF SHORE YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP

SENARAI KURSUS PROFESIONAL / KEMAHIRAN / OFF SHORE YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP SENARAI KURSUS PROFESIONAL / KEMAHIRAN / OFF SHORE YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP BIL NAMA PROGRAM TARAF KELULUSAN CATATAN 1 ACCA (Chartered Association of Certified Accountants)

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN Penyuntingan video merujuk kepada proses menambah, memadam, meminda,

More information

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH INSTITUT PENILAIAN NEGARA JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PROGRAM SIJIL HARTA TANAH SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program

More information

FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL)

FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL) IPS a /3b/i bhgn II SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL) Ruj Kami : Tarikh : (Perunding) (Alamat)

More information

GARIS PANDUAN PROSEDUR PENILAIAN TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH YANG MENGALAMI MASALAH KESIHATAN PENYAKIT BAWAAN DARAH

GARIS PANDUAN PROSEDUR PENILAIAN TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH YANG MENGALAMI MASALAH KESIHATAN PENYAKIT BAWAAN DARAH GARIS PANDUAN PROSEDUR PENILAIAN TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH YANG MENGALAMI MASALAH KESIHATAN PENYAKIT BAWAAN DARAH UNIT KESIHATAN PEKERJAAN CAWANGAN KESIHATAN PEKERJAAN & ALAM SEKITAR

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan),

More information

PATEN. Maklumat Am. Perbaharuan Utiliti. Pemohon. Pemohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti

PATEN. Maklumat Am. Perbaharuan Utiliti. Pemohon. Pemohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti PATEN Maklumat Am Paten adalah satu hak ekslusif yang diberikan terhadap sesuatu rekacipta, sama ada satu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu, ataupun untuk penyelesaian

More information

(Hendaklah dibaca sebelum mengisi borang permohonan)

(Hendaklah dibaca sebelum mengisi borang permohonan) GARIS PANDUAN PERMOHONAN BIASISWA UNTUK PERINGKAT IJAZAH LANJUTAN (SARJANA DAN PROFESIONAL) DI DALAM DAN LUAR NEGARA BAGI PROGRAM PELAJAR CEMERLANG (PPC) 2013 1. PENDAHULUAN (Hendaklah dibaca sebelum mengisi

More information

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM SISTEM PENILAIAN PRESTASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM SISTEM PENILAIAN PRESTASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM SISTEM PENILAIAN PRESTASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM Bahagian Perkhidmatan BHG. 1 PENGENALAN BHG. 5 RUMUSAN BHG. 2 SKT TAKLIMAT BHG. 4 LNPT BHG. 3 PYD/PPP/P PK/PPSM/ KJ BAHAGIAN

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP009 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP009 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP009 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI Halaman: 1/14 No. Semakan: 02 No. Isu: 02 Tarikh: 11/08/2014

More information

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA 2014

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA 2014 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA 2014 1. PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 PENGENALAN Pertandingan ini dinamakan PERTANDINGAN BOWLING PERSATUAN JURU X-RAY MALAYSIA

More information

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

More information

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1 PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN 4-Jan-11 1 Konsep Pentaksiran Definisi Pentaksiran Tujuan Pentaksiran Ciri Pentaksiran Yang Baik Konsep Pengujian Tujuan Pengujian Ciri-ciri Pengujian Konsep & TujuanPenilaian

More information

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR 0 1.0 PENGENALAN Pengurusan dan penyelarasan Projek Ilmiah Tahun Akhir melibatkan kerjasama penyelaras, penyelia, penilai dan pelajar. Sehubungan dengan itu, aktiviti pengurusan dan penyelarasan Projek

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN. a. Slip Bayaran Yuran Pengajian

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN. a. Slip Bayaran Yuran Pengajian SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN Sila tandakan ( ) di kotak berkenaan. Untuk Kegunaan Pejabat 1. Laporan Pemeriksaan Kesihatan (PKP-1) 2. Perakuan Kebenaran

More information

Skop penyelidikan adalah merangkumi penyelidikan fundamental dan gunaan dalam bidang mengikut kluster berikut:

Skop penyelidikan adalah merangkumi penyelidikan fundamental dan gunaan dalam bidang mengikut kluster berikut: Pindaan 2014 1 1.0 GERAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Garis panduan ini bertujuan menerangkan proses permohonan dan syarat-syarat untuk mendapat pembiayaaan dana penyelidikan daripada peruntukan Geran Universiti

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

PENDEKATAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENDEKATAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurusan AwamJilid 1 Bilangan 2 Julai 2002 PENDEKATAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Maziah Che Yusoff PENGENALAN Pengurusan sumber manusia (PSM) telah pun bermula sebagai satu disiplin yang penting

More information

INPUT OUTPUT PROSES STORAN

INPUT OUTPUT PROSES STORAN KONSEP SISTEM Definisi sistem komputer: Peranti elektronik yang berupaya menerima data(input) menerusi peranti tertentu, memproses (proses) data tersebut menjadi maklumat yang berguna dan dipaparkan (output)

More information

SURAT AKU JANJI PELAJAR

SURAT AKU JANJI PELAJAR SURAT AKU JANJI PELAJAR Saya :... No. Kad Pengenalan : Tahun/Program :..... No. Matrik:... dengan sesungguhnya dan sebenarnya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan

More information

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2014

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Mac 2014 14 March 2014 P.U. (A) 73 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2014 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED

More information

PANDUAN PENGURUSAN BANDWIDTH 1BESTARINET DI SEKOLAH-SEKOLAH 4G KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN PENGURUSAN BANDWIDTH 1BESTARINET DI SEKOLAH-SEKOLAH 4G KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PENGURUSAN BANDWIDTH 1BESTARINET DI SEKOLAH-SEKOLAH 4G KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8 OGOS 2016 HAK MILIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SANGAT PENTING Dokumen

More information

Bahril B. Balli. Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Wahid Razzaly. Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia

Bahril B. Balli. Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Wahid Razzaly. Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia INSTRUMEN PENILAIAN BAGI PENGIKTIRAFAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN TERDAHULU (PPPT) DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT: TRANSFORMASI PENDIDIKAN POLITEKNIK DI MALAYSIA Bahril B. Balli Politeknik Kota

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

GARIS PANDUAN UTM GLOBAL OUTREACH PROGRAM

GARIS PANDUAN UTM GLOBAL OUTREACH PROGRAM GARIS PANDUAN UTM GLOBAL OUTREACH PROGRAM KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan 2.0 UTM GLOBAL OUTREACH PROGRAM 2.1 Definisi 2.2 Objektif

More information

Panduan Urus Sendiri untuk Pelan Pemulihan Hutang /www.akpk.org.my

Panduan Urus Sendiri untuk Pelan Pemulihan Hutang /www.akpk.org.my Panduan Urus Sendiri untuk Pelan Pemulihan Hutang 1-800- 88-2575/www.akpk.org.my 0 Pengenalan Sebagai sebahagian daripada usaha AKPK untuk menggalakkan peminjam mengawal sepenuhnya kewangan masing- masing,

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL

CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Construction

More information

PANDUAN PENGURUSAN BANDWIDTH 1BESTARINET DI SEKOLAH-SEKOLAH 4G KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN PENGURUSAN BANDWIDTH 1BESTARINET DI SEKOLAH-SEKOLAH 4G KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PENGURUSAN BANDWIDTH 1BESTARINET DI SEKOLAH-SEKOLAH 4G KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SANGAT PENTING Dokumen ini mengandungi maklumat penting yang MESTI DILAKSANAKAN DI SEMUA SEKOLAH bagi memastikan

More information

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND

More information

Terms and Conditions- ASB Flexi Loan

Terms and Conditions- ASB Flexi Loan Terms and Conditions- ASB Flexi Loan Purpose ASB Flexi is a term loan to purchase ASB units with the choice to repay the loan (through Flexi Cash scheme). This product is only offered at Maybank kiosk.

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DESIGN AND ANALYSIS BEAMS FOR A FOUR STOREY STEEL STRUCTURE USING CSC SOFTWARE Dayang Lydiawati Binti Awang Jemat Bachelor of Engineering with Honors (Civil Engineering) 2006 UNIVERSITI

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

WILL MY BILL HAVE ELECTRICITY. In collaboration with

WILL MY BILL HAVE ELECTRICITY. In collaboration with WILL MY ELECTRICITY BILL HAVE GST? In collaboration with Yes, the Goods and Services Tax (GST) will be calculated for Tenaga Nasional Berhad s bills starting 1 April 2015. DOMESTIC CUSTOMERS The first

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988

PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988 PANDUAN PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988 SESI 2014/2015 DISEDIAKAN OLEH: PEJABAT TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN PENGAJIAN SISWAZAH) FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information