DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK"

Transcription

1 DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK 1. LATARBELAKANG 1.1 Dasar pembelian bahan-bahan bercetak dan bukan bercetak disediakan bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris pada masa kini dan juga keperluan fakulti dan program baru yang bakal diadakan di masa-masa akan datang. 2. SKOP Dasar ini merangkumi semua aktiviti yang berkaitan dengan perolehan monograf, bahan-bahan bercetak lain dan bukan bercetak secara pembelian termasuk Malaysiana dan bukan Malaysiana. 3. OBJEKTIF Objektif utama dasar ini ialah memastikan :- 3.1 pengesanan dan pembelian semua bahan monograf, bercetak dan bukan bercetak yang berkaitan dengan program akademik dan aktiviti yang dijalankan oleh UPSI. 3.2 pengesanan dan pembelian secara terpilih bahan monograf, bahan becetak dan bukan bercetak sebagai wahana ilmu pengetahuan yang merangkumi segala khazanah pemikiran, keintelektualan, keilmuan dan penulisan bagi peningkatan minda. 3.3 pengesanan dan pembelian secara terpilih segala bahan monograf, bahanbahan bercetak dan bukan bercetak bagi memenuhi keperluan maklumat bagi menyokong program pembelajaran, pengajaran dan aktiviti penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2 2 4. STRATEGI 4.1 Memperkukuhkan koleksi dalam pelbagai format bercetak dan bukan bercetak melalui pengesanan dan pembelian. 4.2 Mengemaskini dan memperkukuhkan koleksi dalam pelbagai bidang perkara yang bercorak keilmuan dan penyelidikan terutama dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan bahasa, kesusasteraan, sains sosial, kesenian, muzik, sukan, sains kognitif dan pembangunan manusia, sains dan teknologi maklumat secara pengesanan, pemilihan dan pembelian. 4.3 Menjalin perikatan strategik di kalangan pusat penyelidikan Universiti di dalam dan luar negara, penerbitan dan pengedar serta orang perseorangan bagi tujuan pengesanan dan perolehan bahan dalam bidang pendidikan. 4.4 Mengadakan perkongsian sumber maklumat di kalangan perpustakaan akademik untuk mengurangkan pertindihan pembelian. 4.5 Melaksanakan pasaran bahan perpustakaan secara elektronik di mana sesuai. 5. DEFINASI 5.1 Monograf Monograf adalah terdiri daripada buku atau terbitan yang khusus tentang sesuatu perkara atau beberapa kelas perkara, kadangkala dikeluarkan dalam beberapa jilid khas, terbitan tidak berkala termasuk siri monograf.

3 3 5.2 Bahan bercetak Semua bahan bercetak termasuk peta, poster, carta, risalah, gambar (lukisan, lakaran, foto), kad imbasan dan skor muzik. (i) Peta Gambaran berlakar tentang permukaan bumi atau sebahagiannya yang menggambarkan ciri-ciri sesuatu kawasan itu seperti sempadan geografi, sejarah, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. (ii) Poster Sekeping kertas yang tertera dengan gambar dan lain-lain keterangan tentang sesuatu. 1 (iii) Carta Paparan yang mengandungi atau yang memberikan keterangan tentang hal atau kedudukan tertentu (misalnya mengenai iklim, kedudukan dan perkembangan perniagaan, struktur organisasi, prestasi kerja, dan lain-lain) dalam bentuk gambarajah (graf, jadual, dan lain-lain). 2 (iv) Risalah Bahan dalam bentuk beberapa lembaran kertas sama ada diketip, dijahit atau dijilid ringkas yang mempunyai keterangan tentang sesuatu perkara. 1 Ensaiklopedia Malaysiana, 1994 Kamus Malaysiana Jld. 14. Ms Ensaiklopedia Malaysiana, Kamus Malaysiana Jil. 3. Ms. 205

4 4 (v) Pamphlet A non/periodical publication of at least five but not more than 48 pages exclusive of the cover pages. It usually has an independent entity, not being a serial, but it may be one of a series of publication having a similarity of format or subject matter. 3 (vi) Gambar (lukisan, lakaran, foto) Bahan berita bergambar yang memberi pengesahan sebagai bukit kepada kejadian, kenyataan atau acara yang telah dikendalikan dalam bentuk gambar foto atau lukisan. (vii) Skor Muzik Kertas yang mengandungi manuskrip muzik. (viii) Kad imbasan Kepingan kertas yang agak tebal dan keras (biasanya berbentuk empat persegi) yang menunjukkan elemen melihat kembali dalam fikiran atau membayangkan sesuatu. 5.3 Bahan Malaysiana Bahan Malaysiana adalah semua sumber perpustakaan yang diterbitkan di Malaysia dan/atau semua sumber perpustakaan mengenai Malaysia yang diterbitkan di luar Malaysia dan/atau yang dihasilkan oleh warganegara Malaysia tidak mengira bentuk, bahasa, skrip atau tarikh dihasilkan. 3 Prytherch, Ray. Harrod s Librarian Glossary and Reference Work. 8 th. Ed. Enbland: Gower, 1995

5 5 5.4 Nadir Malaysiana Buku yang berharga jarang ditemui dan amat bernilai dan sukar diperolehi di pasaran. Biasanya bila didapati, diperolehi dengan harga yang tinggi. Termasuk dalam kategori nadir Malaysiana adalah salah satu atau kesemua perkara yang berikut :- (i) (ii) (iii) (iv) bahan yang diterbitkan sebelum tahun 1930 dan/atau yang sukar diperolehi di dalam negara. terbitan-terbitan cetakan lama yang berkaitan dengan Malaysia (ini termasuk Malaya, Persekutuan Tanah Melayu, Kepulauan Melayu dan Straits Settlements dan Alam Melayu). Terbitan lama karangan penulis dan penyelidik Melayu/Malaysia. Terbitan lama karangan penulis dan penyelidik yang berada di luar negara dalam pelbagai bahasa yang berkaitan dengan Malaysiana. 5.5 Bukan Malaysiana Bukan Malaysiana ialah sumber perpustakaan yang diterbitkan di luar Malaysia yang tiada kaitan dengan Malaysia atau bukan dihasilkan oleh Warganegara Malaysia tetapi memenuhi keperluan pembaca. 5.6 Nadir Umum A book so old, scare or difficult to find that it seldom appears in the book markets. Among rare books may be included, incunabula, sixteenth to eighteenth century imprints, first edition, limited and deluxe editions, specially illustrated editions, books in fine bindings, unique copies, book of interest for their associations (local, regional, subject etc). 4 4 Prytherch, Ray. Librarian s Glossary and Reference Work. 8 th ed. England: Gowen Brownstone, David M. Dictionary of Publishing. New York: Van Nostrand Reinhold, 1982

6 6 Scare, prized and valuable books that are seldom available for acquisiiton and then when available sell for high prices. 5 Termasuk dalam kategori nadir umum adalah salah satu atau kesemua yang berikut : Bahan terbitan sebelum tahun 1950 dan/atau yang sukar diperolehi ataupun sudah habis cetakan. 5.7 Bahan bukan bercetak/sumber Media Bahan sumber media adalah meliputi :- (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) mikrofom filem sinematograf piring hitam rakaman video & audio media elektronik yang lain slaid lutsinar filmstrip disket cakera padat multimedia CD-ROM pita red filem gulung cakera video/laser multimedia kit

7 7 5.8 Peringkat Pemilihan Bahan Monograf, bahan bercetak dan bahan bukan bercetak (i) komprehensif - menyeluruh dalam bidang berkenaan (ii) terpilih - meliputi keseluruhan bidang untuk membolehkan penyelidikan terhad (iii) representatif - beberapa bahan untuk mewakili setiap bidang dan peringkat perkara berkenaan 6. GUNAPAKAI DASAR 6.1 Bagi perolehan bahan bacaan melalui pembelian bahan bacaan perpustakaan. 7. PEMBINAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN 7.1 Perpustakaan akan menggunapakai piawaian yang telah disediakan oleh Persatuan Perpustakaan Malaysia dan American Library Association (ALA) seperti berikut di dalam pembinaan koleksi : Standards for private university libraries (recommended for 5 years, ; to be reviewed in 2002) prepared by PERPUN (Persidangan Perpustakaan perpustakaan Universiti dan Negara) Sub-Committee on standards for Private University and college Libraries published by Persatuan Perpustakaan Malaysia, American Library Association (ALA) Collection Level Codes (1979).

8 8 8. PENGESANAN/PEMILIHAN Pengesanan/pemilihan monograf, bahan bercetak dan bukan bercetak :- (i) Memastikan semua monograf, bahan bercetak dan bukan bercetak terbitan dalam dan luar negara dalam bidang yang berkaitan dengan program akademik serta pengajaran, pembelajaran serta penyelidikan anjuran UPSI diperolehi secara komprehensif. (ii) Memastikan semua karya rujukan umum diperolehi bagi menyokong keperluan rujukan dan perujukan negara. (iii) Memantapkan koleksi perpustakaan dalam pelbagai bidang perkara berdasarkan nilai kesarjanaan, penyelidikan, keperluan maklumat dan rujukan semasa. (iv) Memperkaya dan menyokong pembinaan minda serta proses pendidikan sepanjang hayat. 9. KRITERIA PEMILIHAN 9.1 Terdapat kriteria-kriteria yang perlu diambil perhatian dalam membuat pemilihan dan di antaranya ialah :- (i) terbitan dalam dan luar negara yang berkaitan dengan program/kursus akademik Universiti. (ii) mengutamakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris daripada bahasabahasa lain sekiranya terdapat pelbagai bahasa. (iii) sesuai untuk kegunaan para pelajar, pensyarah dan kakitangan Universiti. (iv) kredibiliti pengarang dalam bidang berkenaan. (v) sesuai dengan keperluan penyelidikan para pelajar, pensyarah dan kakitangan Universiti.

9 9 (vi) berpotensi dan sesuai untuk kegunaan satu atau lebih program yang terdapat di Universiti. (vii) koleksi bagi bidang perkara yang masih lemah/kurang. (viii) Bahan yang mempunyai nilai yang tinggi, tahan lama dan sesuai serta bertepatan dengan aliran masa. (ix) Penerbitan yang berwibawa dan profesional. (x) Persembahan, gaya dan kejelasan (clarity). (xi) Mempunyai kualiti yang baik dan mencapai standard seperti bahan yang ditulis dengan terperinci, logik, indeks yang tepat, mempunyai bibliografi, nota kaki, nota hujungan serta ilustasi yang sesuai dengan kehendak perkara. (xii) Kualiti teknikal dan fizikal kertas, tipografi, rekaan, saiz, jilidan, bersifat tahan lama. (xiii) Harga dan kualiti penerbitan yang berpatutan. (xiv) Karya besar terjemahan terutama yang terdapat di Asean. (xv) Kandungan yang bernas, bernilai penyelidikan dan keilmuan. (xvi) Karya-karya agong dalam peradaban manusia. (xvii) Terbitan terkini dalam pelbagai disiplin ilmu persefahaman. (xviii) Karya yang menerima anugerah dalam pelbagai bidang. 9.2 Pemilihan Karya Rujukan (i) Kamus Bagi keperluan rujukan, perpustakaan perlu memiliki kamus representatif dalam pelbagai bahasa Melayu dan Inggeris yang lengkap. Termasuk dalam kategori kamus ialah tesauri, kosa kata, kamus sinonim dan kamus kanak-kanak.

10 10 (ii) Kamus Bahasa Kamus yang berkaitan dengan segala hal kebahasaan khususnya yang berkaitan dengan bahasa-bahasa utama di Malaysia termasuk juga dalam kategori ini ialah Dwi-Bahasa dan kamus Tri-Bahasa. (iii) Direktori/Buku Panduan Bahan ini perlu diperolehi secara terpilih berdasarkan kepentingan semasa dalam pelbagai bidang seperti direktori persatuan, syarikat dan direktori profesional dan komersil termasuk buku panduan (handbooks/manuals). (iv) Ensiklopedia Koleksi ensiklopedia utama yang popular dan lengkap dalam pelbagai bidang perkara bagi keperluan rujukan perlu diperolehi. Ensiklopedia perlu dikemaskini selepas lima tahun sekiranya terdapat edisi pembaharuan atau sekiranya terdapat banyak perubahan isi kandungan. (v) Biografi Biografi kebangsaan dan antarabangsa yang menyeluruh sebagai sumber maklumat rujukan penting terhadap peranan dan pengaruh individu dalam sesuatu bidang dan sesebuah negara bagi memenuhi keperluan rujukan.

11 Pemilihan Berdasarkan Format (i) Kulit keras (hardback) Pemilihan monograf haruslah mengutamakan buku yang berkulit keras (hardback) sekiranya terdapat dalam dua jenis kulit khususnya bagi bahan ilmiah dan penyelidikan, koleksi kekal dan berpanjangan. Walau bagaimanapun, buku rujukan yang hanya terdapat dalam kulit nipis sahaja juga dibeli sekiranya judulnya sesuai untuk perolehan. Walau bagaimanapun, jika pembelian melibatkan lebih daripada 1 naskah, pembelian kulit keras hanya terhad kepada 1 naskah manakala naskah selebihnya dalam kulit nipis. (ii) Kulit nipis (paperback) Buku kulit kertas seperti novel perlu dibeli bagi keperluan pembacaan ringan dan tidak bersifat kekal. Buku-buku ini sentiasa berganti dengan judul-judul baru, semasa dan popular. (iii) Buku teks Buku teks pengajian tinggi akan diperolehi dalam semua bidang yang berkaitan dengan program akademik anjuran UPSI, program penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran serta aktiviti Universiti.

12 12 (iv) Risalah, pamplet, brosur, peta, poster dan sebagainya Risalah, pamplet atau brosur dan sebagainya yang terkini dalam semua bidang perkara terutama yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, UPSI, universiti-universiti tempatan dan luar negeri serta badan-badan lain yang ada hubungan dengan UPSI secara langsung atau tidak langsung. (v) Tesis & Disertasi Semua tesis dan disertasi pelajar dan pegawai akademik UPSI akan diperolehi secara pembelian atau sumbangan. Tesis dan disertasi yang dijual sama ada dalam bentuk buku atau mikroform/mikrofilem terbitan luar negara turut dibeli jika berkaitan dengan bidang akademik. (vi) Skor muzik Skor muzik akan dibeli sekiranya ia mengandungi nilai keilmuan serta yang dicadangkan oleh Fakulti Muzik. (vii) Bahan-bahan dalam bentuk sumber elektronik Mana-mana bahan bercetak dan berjilid termasuk ensaiklopedia dan direktori akan diberi keutamaan perolehan dalam bentuk CD-ROM atau media elektronik.

13 13 (viii) Terbitan Bersiri Terbitan secara berkala iaitu jurnal, majalah, akhbar, memoir, proceedings, laporan, akta dan warta kerajaan di dalam bidang yang berkaitan dengan program akademik Fakulti Universiti akan diperolehi dalam bentuk hard copy dan jika ada yang diterbitkan dalam bentuk elektronik, keutamaan akan diberi dalam bentuk elektronik. (ix) Bahan bukan bercetak/media Bahan bukan bercetak atau media seperti pita video, kaset audio, filem, slaid, filmstrip, piring hitam, cakera padat, mikrofilem, mikrofis dan sebagainya akan diperolehi mengikut program akademik fakulti. 9.4 Jenis koleksi dan bilangan naskah Jenis koleksi serta jumlah bilangan naskah yang dibeli bergantung kepada peruntukan tahunan yang diperolehi. Secara umum, berikut adalah jenis koleksi dan bilangan jumlah naskah yang akan dibeli : Buku Teks/Monograf (a) Buku biasa/umum 1 3 naskah bagi buku biasa/umum.

14 14 (b) Buku dalan senarai bacaan pensyarah 3-10 naskah bagi buku yang disenaraikan dalam senarai pensyarah bacaan terutama buku dalam Bahasa Malaysia. Jumlah ini bergantung kepada cadangan dari pensyarah dan peruntukan yang diberi pada tahun kewangan. Jumlah saiz akan berubah mengikut perubahan dan saiz Universiti. 3 naskah akan diletakkan di koleksi tanda merah Koleksi Rujukan 1 naskah bagi koleksi rujukan seperti ensaiklopedia, kamus, handbook, indeks, abstrak, direktori dan sebagainya Fiksyen (i) 1 naskah bagi koleksi asas novel, karya klasik dan separa klasik berkaitan dengan Kesusasteraan Melayu yang tidak termasuk dalam program/subjek yang ditawarkan. (ii) Karya-karya penulis anugerah kesusasteraan seperti Anugerah Sastera Negara dan SEA Writers Award akan turut diperolehi Terbitan Bersiri (i) Judul jurnal yang akan dilanggan serta jumlah judul berdasarkan kepada cadangan oleh Dekan Fakulti untuk tujuan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.

15 15 (ii) Jurnal secara online akan turut dilanggan jika ada peruntukan yang cukup serta diperlukan oleh Fakulti. (iii) Judul jurnal yang terdapat dalam pangkalan data komersil yang dilanggan tidak akan dilanggan dalam bentuk hard copy Tesis/Disertasi/Laporan Projek (i) (ii) 1 naskah Tesis/Disertasi/Laporan Projek pelajar UPSI akan turut diperolehi secara sumbangan. 1 naskah tesis/disertasi dalam bentuk buku atau dalam mikrofilem turut dibeli jika berkaitan dengan bidang program Universiti Koleksi Karya Anak Kandung dan Terbitan SITC Bahan penulisan anak kandung dan penerbitan SITC seperti laporan, artikel projek, cenderamata, Bayu dan lain-lain akan turut diperolehi secara sumbangan atau pembelian dari orang perseorangan Koleksi Arkib Universiti Semua penerbitan UPSI seperti buku cenderamata, buku panduan, buku teks, laporan, terbitan ilmiah, brosur, gambar foto, kertas persidangan, seminar dan sebagainya sekurangkurangnya 1 naskah setiap penerbitan diperolehi secara sumbangan atau pembelian terutama bagi buku teks karangan pensyarah atau bakal pensyarah UPSI.

16 Koleksi Suratkhabar Suratkhabar yang dilanggan adalah seperti berikut :- (i) NST (ii) Star (iii) Berita Harian (iv) Utusan Malaysia (v) Mingguan Malaysia (vi) Harian Metro (vii) Tamil Nesan (viii) Sit Chew Jit Poh (ix) Kosmo 2 naskah setiap judul suratkhabar akan dibeli di mana 1 naskah untuk bahan bacaan umum sementara 1 naskah lagi untuk keratan akhbar Koleksi Media/Bahan Pandang-Dengar 1 naskah bahan pandang-dengar/koleksi media dalam bidang perkara yang dicadangkan oleh Fakulti akan dibeli. Tajuk dalam bidang umum atau lain yang dianggap perlu akan juga diperolehi jika dianggap penting sebagai bahan rujukan Koleksi Peta Peta topografi serta yang berkaitan dengan Malaysia akan dibeli sekurang-kurangnya sebanyak 1 naskah bergantung kepada keperluan fakulti.

17 Koleksi Dokumen Koleksi dokumen dalam bentuk laporan, terbitan bersiri (termasuk laporan tahunan, surat berita jabatan/agensi), risalah, laporan kajian/penyiasatan dan laporan perangkaan akan turut diperolehi sekurang-kurangnya 1 naskah bagi setiap judul. Bahan yang akan dibina adalah seperti berikut :- (i) Terbitan Kerajaan Malaysia (peringkat Kementerian/Jabatan) (ii) Terbitan Kerajaan Negeri (iii) Terbitan Badan berkanun di Malaysia (iv) Terbitan Bangsa-Bangsa Bersatu dan agensinya (v) Terbitan Kerajaan Negara ASEAN (vi) Terbitan Kerajaan Asing (tertentu) (vii) Terbitan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (viii) Terbitan Perbadanan Antarabangsa (Intergovernmental bodies) (ix) Terbitan Rand Corporation, sebuah institusi swasta yang menerbitkan laporan, kertas kerja, nota dan lain-lain untuk penyelidikan Koleksi Nadir & Manuskrip Melayu Bahan-bahan nadir terutama Nadir Malaysiana dan Manuskrip Melayu dalam bidang Sains Sosial dan Pembangunan Manusia akan diperolehi untuk menyokong penyelidikan dan kajian pembelian bahan nadir perlu mendapatkan kelulusan dari Jawatankuasa Perpustakaan yang kemudian dibawa ke Jawatankuasa Kewangan untuk kelulusan pembaca.

18 Kertas Persidangan, Seminar, bengkel dan sebagainya (i) 1 set kertas Kerja Persidangan/Seminar/Bengkel anjuran UPSI perlu diperolehi secara pembelian/ sumbangan. (ii) 1 naskah bagi setiap judul kertas kerja persidangan, seminar bengkel yang ada kaitan dengan program akademik anjuran Fakulti akan terus diperolehi Kertas Peperiksaan Sebanyak 1 naskah bagi setiap judul kertas peperiksaan semua program/mata pelajaran yang lepas akan diperolehi untuk rujukan pelajar Pemilihan judul mengikut program Pemilihan judul bahan adalah mengikut program seperti berikut yang ditawarkan oleh setiap Fakulti di Universiti. Pemilihan jurnal bagaimanapun bergantung kepada program yang bakal ditawarkan oleh Universiti di masa-masa akan datang Pemilihan Jadual Mengikut Perkara Pemilihan jadual mengikut perkara adalah berdasarkan Library of Congres Clasifiction (LCC). Sistem ini digunakan oleh semua perpustakaan akademik. A - General Works B - Philosopy, Psycology, Religion C - Auxiliary Sceiences of History D - History: General and Old World E - History: America F - History: America

19 19 G - Geography, Antropology, Recreation H - Social Science J - Political Sciene K - Law L - Education M - Music and Books on Music N - Fine Arts P - Language and Literature Q - Science R - Medicine S - Agriculture T - Technology U - Military Science V - Naval Science Z - Bibliograpy, library science, information resources (general) 10. TANGGUNGJAWAB PEMILIHAN DAN PEMBELIAN (i) Semua Pegawai Ikhtisas perlu melaksanakan pemilihan dan pembelian bahan perpustakaan mengikut dasar yang ditetapkan. (ii) Pandangan dan cadangan perolehan dari Dekan, Pensyarah, pelajar dan kakitangan akademik dan bukan akademik dalam pelbagai bidang perkara perlu diambilkira. (iii) Pustakawan Bahagian Perolehan dipertanggungjawabkan untuk menyelaras dan melaksanakan perolehan cadangan judul-judul yang dipilih.

20 20 (iv) Pustakawan Bahagian Perolehan perlu memastikan proses perolehan dilakukan secara berterusan supaya bahan yang diperlukan sentiasa mencukupi dan terkini untuk memenuhi keperluan maklumat, rujukan dan penyelidikan mengikut peruntukan kewangan yang disediakan. (v) Jika jurnal yang dicadangkan dianggap terlalu mahal dan hanya menjurus kepada keperluan seorang pengguna sahaja, perpustakaan mungkin akan meminjam bahan tersebut dari perpustakaan lain untuk rujukan pengguna berkenaan. (vi) Jumlah naskah yang akan dibeli berdasarkan cadangan dari kakitangan akademik bergantung kepada jumlah peruntukan tahunan yang diperolehi oleh perpustakaan dan keputusan Jawatankuasa Perpustakaan. 11. BAHASA (i) (ii) Bahan bacaan dalam Bahasa Malaysia dan diberi keutamaan terutama bahan terbitan tempatan. Bahan bacaan dalan Bahasa Inggeris akan turut dibeli terutama dalam bidang perkara di mana terbitan bahan kebanyakannya adalah dalam Bahasa Inggeris. (iii) Bahan bacaan dalam bahasa asing akan dibeli bergantung kepada keperluan Fakulti dan program yang dianjurkan memerlukan bahasa tersebut.

21 PESANAN (i) Bagi terbitan monograf luar negara pesanan dihantar kepada pembekal pembekal bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang (Bahan Bacaan) selaras dengan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 4 Tahun Pembekalan, Penghantaran dan Penyerahan Buku- Buku Cetakan dan Terbitan Luar Negara kepada semua Agensi Kerajaan di Seluruh Semenanjung Malaysia. (ii) Terbitan dalam negara boleh dipesan melalui mana-mana pembekal yang memberi perkhidmatan yang baik serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan. (iii) Pesanan secara elektronik perlu dilakukan mengikut keadaan. 13. PROSES PEMBELIAN Segala pembelian bahan bercetak dan bukan bercetak perlu mengikut Pekeliling Kontrak Perbendaharaan. Berpandukan kepada prosedur pembelian yang dipraktikkan oleh kebanyakan perpustakaan universiti tempatan, berikut adalah proses pembelian bahan yang dilakukan oleh Perpustakaan UPSI. (i) Pustakawan menghubungi penerbit dan pembekal buku untuk mendapatkan katalog penerbit yang terkini dalam bidang perkara yang berkaitan dengan program Universiti. (ii) Katalog penerbit diedarkan kepada pensyarah untuk pilihan/cadangan.

22 22 (iii) Katalog penerbit yang diterima semula dari pensyarah disemak dengan katalog induk untuk mengelakkan duplicate. (iv) Setelah sebutharga diterima, borang pesanan disediakan bersama Purschase Order (PO) untuk diberi kepada pembekal buku. (v) Pembekal hantar invois beserta bahan yang telah dibuat pesanan. (vi) Invois disemak dengan buku dan pesanan belian. (vii) Pembayaran invois bagi jurnal perlu dibuat terlebih dahulu sebelum bahan tersebut diterima. (viii) Invois akan dihantar ke Bahagian Bendahari untuk tindakan pembayaran. (ix) Pembayaran perlu dibuat mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan dan diproses dalam masa sebulan selepas bahan diterima. 14. POLISI PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL BAHAN PERPUSTAKAAN 14.1 Penilaian terhadap prestasi pembekal buku dari aspek seperti jumlah penerimaan buku yang dipesan serta tempoh pembekalan yang diambil, dapat membantu perpustakaan memilih pembekal yang efficient untuk membekal buku-buku terbitan luar negara yang memerlukan komitment yang serius. Selain dari itu, penilaian juga dibuat berdasarkan :- 1. Memberi perkhidmatan yang baik (i) Sebut harga berpatutan. (ii) Penghantaran bahan menepati sasaran masa. (iii) Kerap menghantar status pesanan dan maklumbalas mengenai masalah yang timbul.

23 23 (iv) (v) Kekerapan membawa katalog untuk pilihan Pustakawan. Kekerapan bertemu dengan pensyarah UPSI mengenai bidang perkara yang diperlukan. 2. Mempunyai reputasi yang baik dengan penerbit. 3. Berkemampuan dan mantap dari aspek kapital/model kewangan. Penerbit hanya akan membekal buku kepada pembekal yang mempunyai akaun dengan mereka sahaja. 4. Kekerapan wakil pemasar pembekal berjumpa dengan Pustakawan Bahagian Perolehan untuk membincangkan sebarang masalah yang timbul dari pembekalan buku dan lain-lain. 5. Sentiasa memenuhi sebarang syarat yang ditetapkan oleh UPSI dan bersedia bertolak ansur dengan sebarang perubahan sekiranya perlu. 16. TEMPOH PENGESAHAN PEMBEKALAN DAN TEMPOH PENYERAHAN 16.1 Kontraktor buku perlu memberi pengesahan tentang kesanggupan membekal buku dalam tempoh 6 minggu dari tarikh terima pesanan.

24 Bagi keadaan biasa, buku hendaklah diserahkan/dibekalkan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pesanan Surat peringatan untuk bahan yang gagal dibekalkan dalam tempoh yang telah ditetapkan Tempoh surat peringatan pertama sebulan dari tarikh sebenar Tempoh surat peringatan kedua dua minggu dari tarikh surat peringatan pertama Tempoh surat peringatan ketiga dua minggu dari tarikh surat peringatan kedua Surat pembatalan pesanan akan dikeluarkan secara rasmi sekiranya masih tiada tindakan yang diambil oleh pembekal Bagi keadaan luar biasa, tempoh penyerahan adalah mengikut persetujuan bersama kontraktor dan UPSI. 17. KEADAAN PERTUMBUHAN SAIZ KOLEKSI 17.1 Memastikan saiz koleksi adalah bersesuaian dengan program/kursus yang ditawarkan serta jumlah pelajar. Standard yang disyorkan oleh PERPUN:- Jumlah Pelajar Naskah Koleksi < , ,000 40, ,001

25 25 Formula n x v x t n = jumlah pelajar v = jumlah vol/student = 12 t = jumlah minima tempoh tahun pengajian bagi 1 kursus 17.2 Kadar Pertumbuhan Tahunan Berusaha mencapai pertumbuhan tahunan sebanyak 5% dari jumlah koleksi jika jumlah tersebut kurang dari 20,000 koleksi asas Kadar pertumbuhan harus mengambil kira kursus baru yang diperkenalkan, penerbitan edisi terbaru, penerbitan buku baru dan penambahan bilangan pelajar.

26 KEMASKINIAN DASAR Dasar ini perlu dikemaskini dari masa ke semasa mengikut perubahan objektif Universiti, keperluan maklumat dan ketersediaan bahan serta kekukuhan pengkhususan koleksi perpustakaan akademik tempatan. 19. TARIKH KUATKUASA Dasar Pembelian bahan bercetak dan Bukan Bercetak akan berkuatkuasa mulai 01hb. Januari Diluluskan oleh :- (ZAHARIAH MOHAMED SHAHAROON) Ketua Pustakawan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tarikh kemaskini: 28 Disember 2008

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 1. PENDAHULUAN Bahagian Pembangunan & Pengurusan Koleksi (BPK) diwujudkan dengan mengikut garis panduan Dasar Pembangunan Koleksi untuk menilai, memantap, mengukuh dan menguruskan

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective Pertanika 1. Soc. Sci. & Hum. 8(1): 1-6 (2000) ISSN: 0128-7702 Universiti Putra Malaysia Press Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective SITI RAHAYU HUSSIN,

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK

GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK i GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK This report is submitted in partial of the requirement for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Telecommunication Electronics) With Honours Faculty

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI A report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Diploma of Mechanical Engineering

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

COMPARISON OF THE CUTTING FORCE, POWER, TOOL LIFE AND TORQUE IN THE END MILLING OF MODIFIED AISI P20 TOOL STEEL P. VINOTH A/L S PARAWA KARAN ME06042

COMPARISON OF THE CUTTING FORCE, POWER, TOOL LIFE AND TORQUE IN THE END MILLING OF MODIFIED AISI P20 TOOL STEEL P. VINOTH A/L S PARAWA KARAN ME06042 1 COMPARISON OF THE CUTTING FORCE, POWER, TOOL LIFE AND TORQUE IN THE END MILLING OF MODIFIED AISI P20 TOOL STEEL P. VINOTH A/L S PARAWA KARAN ME06042 A report submitted in partial fulfilment of The requirements

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT This report is submitted in partial fulfillment of requirements for the award of Bachelor of

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

Faculty of Engineering MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (MRP) PRACTICES IN MELAKA MANUFACTURING COMPANIES. Chua Keng Yew

Faculty of Engineering MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (MRP) PRACTICES IN MELAKA MANUFACTURING COMPANIES. Chua Keng Yew Faculty of Engineering MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (MRP) PRACTICES IN MELAKA MANUFACTURING COMPANIES Chua Keng Yew Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering and Manufacturing Systems)

More information

AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH

AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH FACULTY OF COMPUTING AND INFORMATICS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2015 AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION MOHAMAD ZAIHIRAIN MOHAMED RASIN FK 2002 9 DEVELOPMENT OF PROTOTYPE

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information