DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera"

Transcription

1 DC180HD Návod k použití Návod na použitie User Manual SPortovní outdoorová kamera ŠPORTOVÁ outdoorová kamera outdoor Sports Camera

2 Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Příslušenství... 4 Představení rozhraní... 5 Vložení a vyjmutí baterie... 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty... 6 Vložení paměťové karty Vyjmutí paměťové karty Nabíjení baterie... 6 Popis tlačítek funkcí... 6 Základní provoz... 7 Zapnutí a vypnutí kamery... 7 Zapnutí kamery Vypnutí kamery Převrácené snímání... 7 Natáčení videa... 7 Normální nahrávání Nahrávání ve smyčce Detekce pohybu Pořízení snímku/záběru... 7 Pořízení fotografie... 8 Běžné fotografování Automatická expozice Zvětšení/zmenšení... 8 Vymazání displeje... 8 Režim prohlížení... 8 Prohlížení videa Prohlížení fotografií Mazání souborů Nastavení systému... 9 Přehrávání videonahrávek na televizoru... 9 Režim televizního výstupu TV OUT Režim HDMI Režim PC Řešení problémů Technické specifikace Popis montáže...35 CZ - 2

3 CZ Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Návod slouží pouze jako reference a může dojít k pozdější změně technických specifikací a vzhledu výrobku bez dalšího upozornění. Bezpečnostní upozornění Před použitím kamery se dobře seznamte s následujícími pokyny: Řiďte se pokyny v návodu a používejte kameru správným způsobem. Nesprávný provoz může poškodit vnitřní součásti kamery. Dbejte, aby nedošlo k pádu kamery ani nárazům do kamery. Mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí kamery Při nahrávání neotvírejte kryt prostoru pro baterie. Nejenže hrozí, že se neuloží aktuální nahrávka, ale může dojít i poškození nahrávek, které byly pořízeny dříve. Ujistěte se, že je baterie instalována správně. Nesprávný směr vložení baterií může způsobit poškození kamery nebo i požár. Z bezpečnostních důvodů ukládejte kameru mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k úrazu. Kameru neukládejte po delší dobu na vlhkých a prašných místech. Mohlo by dojít k následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neponechávejte kameru na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, například delší dobu na přímém slunci. Mohlo by to mít negativní vliv na tělo kamery a vnitřní součásti. Baterie se nepokoušejte spálit ani je nevhazujte do ohně. Baterie nezkratujte; dbejte, aby se jejich konec nedostal do kontaktu s kovem. Doporučujeme baterie používat při teplotách 0 C až 40 C. Před vyjmutím baterií a paměťové karty kameru vypněte. Pokud paměťovou kartu vložíte nebo vyjmete při zapnuté kameře, může dojít k poškození karty a dat na kartě. Než kameru uskladníte na delší dobu, vyjměte z ní baterie, aby nedošlo ke ztrátě napájecí kapacity a poškození kamery. Kamera je vodotěsná. Kameru neupravujte a nerozebírejte. Pokud při tom dojde k poškození kamery a její vodotěsnosti, nebude platit záruka. Po použití kamery pod vodou z něj otřete vodu a případné nečistoty. Po použití kamery ve slané vodě jej na asi 10 minut ponořte do nádoby s pitnou vodou (s dobře zavřeným krytem baterie/karty a krytem konektoru). Poté kameru nechejte vysušit na stinném místě s dostatečným odvětráním. Pokud budete kameru používat delší dobu, zvýšení její teploty je přitom běžným jevem. Při provozu kamery se nedotýkejte jejího objektivu, aby nedošlo k zásahu do nahrávaného obrazu. K čištění objektivu použijte ofukovací balónek (speciální vybavení k čištění objektivů vzduchem) nebo použijte speciální tkaninu na čištění objektivů, která z povrchu objektivu vyčistí otisky prstů nebo prach. CZ - 3

4 Příslušenství Popruh se suchým zipem (Goggle velcro strap) Suchý zip (Velcro) Kabel USB (USB cable) TV kabel (TV cable) Kabel HDMI (HDMI cable) Mikrofon (Microphone) Baterie (Battery) Nabíječka (Car Charger) Nabíječka do automobilu (Car Charger) Návod k použití (User manual) Popruh se suchým zipem (Velcro strap) Držák na řídítka (Handlebar grip) Přísavný držák (Suction cup Bracket) Víceúčelový držák (Multi-use Bracket) Podložka 3M (3M Pad) CZ - 4

5 CZ Představení rozhraní 1. Objektiv 2. Tlačítko nahrávání REC 3. Tlačítko hlavního vypínače 4. Tlačítko přepínání režimů 5. LCD displej 6. Tlačítko Menu 7. Tlačítko pohybu vlevo 8. Potvrzovací tlačítko 9. Tlačítko pohybu vpravo 10. Reproduktor 11. Šroub regulace paprsku 12. Mikrofon 13. TV port 14. Indikátor funkce/nabíjení 15. Port vstupu mikrofonu MIC IN 16. Knoflík krytu baterie 17. Kryt baterie 18. Vstup pro SD 19. Port HDMI 20. Port USB CZ - 5

6 Vložení a vyjmutí baterie Používejte příslušnou lithium-ionovou baterii (nad 3,7 V, 1800 mah). Slabší baterie vážně poškodí kameru. 1) Otevřete zadní kryt. 2) Otevřete kryt baterie ve směru šipky. 3) Do prostoru pro baterie vložte baterii s dodržením polarity dle symbolů na krytu baterie. 4) Zavřete kryt prostoru pro baterii a zaklapněte jej opačným směrem, než ukazuje šipka. 5) Odšroubujte kryt na konci kamery a otevřete kryt prostoru pro baterie dle směru šipky (doprava). Otočením knoflíku otevřete kryt baterie a baterii vyjměte. Vložení a vyjmutí paměťové karty 1.Vložení paměťové karty 1) Otevřete zadní kryt kamery 2) Vložte kartu v označeném směru 3) Zavřete kryt 2. Vyjmutí paměťové karty 1) Vypněte kameru a otevřete zadní kryt. 2) Lehce zatlačte na konec paměťové karty. Automaticky se vysune. 3) Zavřete kryt Poznámka: a) Před použitím karty SD zkontrolujte, zda její zámek není v uzamčené poloze; b) Před zasunutím karty SD zkontrolujte její správnou orientaci, protože nesprávné vložení může způsobit poškození kamery i karty SD. Nabíjení baterie Vložte baterii do prostoru pro baterie výše popsaným způsobem a zavřete kryt. Poté připojte nabíječku k portu USB a zapojte ji do zásuvky. Během nabíjení bude svítit kontrolka červeně. Po úplném nabití se kontrolka vypne. Poznámka: a) Aby bylo nabíjení maximálně účinné, nabíjejte kameru ve vypnutém stavu (doba nabíjení je asi 3 hodiny). b) Po zapojení nabíječky se ujistěte, že je zapnuto elektrické napájení. Popis tlačítek funkcí REC : MODE : : : Spuštění natáčení videa nebo jeho zastavení; pořizování fotografií; v režimu přehrávání přepnutí do přehrávání po snímcích; v režimu prohlížení vstup do menu mazání. : Zapnutí a vypnutí kamery; vymazání obrazovky. Přepínání do režimu videa a režimu kamery; při nahrávání videa pořízení snímku. : Přepnutí do režimu videa, režimu fotografií a režimu nastavení; v režimu přehrávání videa zastavení přehrávání; v režimu fotografií ukončení prohlížení. Zmenšení obrazu; volba předchozího souboru nebo menu. : Přehrávání a pozastavení přehrávání videa; v režimu nastavení vstup do nastavení a jeho potvrzení; v režimu přehrávání po snímcích ukončení přehrávání. Zvětšení obrazu; volba následujícího souboru nebo menu. CZ - 6

7 CZ Popis provozu Základní provoz 1. Zapnutí/vypnutí kamery (Turn on/off the camera) a. Zapnutí kamery Po jednom stisknutí tlačítka uslyšíte pípnutí. Rozsvítí se modrý indikátor provozu a kamera se přepne do pohotovostního režimu. V levém horním rohu LCD displeje se zobrazí rozlišení. Čas zobrazený na LCD displeji je zbývajícím časem. V pravém horním rohu je zobrazena ikona baterie. b. Vypnutí kamery Je-li kamera zapnuta, při stisknutí a podržení tlačítka po dobu 3 vteřin se kamera vypne (uslyšíte pípnutí). 2. Převrácení snímání (Photo Inversion) Pokud v pohotovostním režimu kameru převrátíte, obraz na displej se automaticky otočí. Poté můžete pořídit video nahrávku stisknutím tlačítka REC ; opětovným stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží. Poznámka: Při nahrávání kameru nepřevracejte, jinak se video nahraje obráceně. 3. natáčení videa (Taking video footages) 1) Normální nahrávání (Normal Recording) a) Nastavte Nahrávání ve smyčce (Loop recording) na NE (viz menu nastavení). Jedním stisknutím tlačítka REC spustíte nahrávání videa (uslyšíte pípnutí). Modrá kontrolka bude blikat a na LCD displeji se zobrazí doba nahrávání a ikona videa. Opětovným stisknutím tlačítka REC nahrávání zastavíte a uložíte video soubory. Na LCD displeji se zobrazí zbývající čas. b) Zvuk lze nahrávat automaticky zabudovaným mikrofonem kamery. Je možné také zapojit externí mikrofon a nahrávat zvuk u kamery nebo do vzdálenosti jednoho metru. Poznámka: Při nahrávání není k dispozici funkce automatické expozice. 2) Nahrávání ve smyčce (Loop recording) a) Nastavte dobu přepisování nahrávání například na 2 minuty (viz menu nastavení). Rekordér se přepne do režimu nahrávání ve smyčce. Stisknutím tlačítka REC spustíte nahrávání (na obrazovce se zobrazí ikona C ). Jakmile se nahrají 2 minuty (nebo jiná doba, kterou jste nastavili), rekordér automaticky vypne nahrávání a uloží video a poté bude pokračovat v nahrávání. Při zaplnění kapacity karty SD vymaže rekordér automaticky první video nahrávku a bude pokračovat v nahrávání. b) Během nahrávání můžete video zastavit a uložit stisknutím tlačítka REC. Zbývající čas se zobrazí na LCD displeji. 3) Detekce pohybu (Motion Detection) Nastavte Detekci pohybu například na 30 sekund (lze nastavit i jiný čas viz menu nastavení) a ukončete. Na displeji se zobrazí STISKNUTÍM TLAČÍTKA REC SPUSTÍTE DETEKCI POHYBU ( REC KEY TO DO MOTION DETECTING ). Nahrávání spustíte jedním stisknutím tlačítka REC. Pokud se nehýbe žádný objekt, nahrávání se automaticky zastaví po nastavených 30 sekundách. Pokud se objekt stále pohybuje, bude jej kamera opakovaně detekovat po nastaveném čase. 4. Pořízení snímku/záběru (Capture/Snap Shot) Během nahrávání nebo přehrávání videa můžete stisknutím tlačítka MODE pořídit záběr. (Poznámka: Při pořizování záběru pokračuje nadále nahrávání videa. Pořízené záběry si můžete prohlédnout jen v režimu prohlížení). CZ - 7

8 5. Pořízení fotografie (Take photo) 1) Normální fotografování (Normal shooting) V režimu kamery namiřte na objekt, který chcete vyfotografovat, a stiskněte tlačítko REC. Fotografie se automaticky uloží. 2) Automatická expozice (Self capture) V režimu kamery přepněte trojím stisknutím tlačítka do nastavení systému. Tlačítky / zvolte položku Automatická expozice (čas je volitelný), potvrďte a ukončete. Po stisknutí tlačítka REC bude kamera pořizovat a ukládat fotografie automaticky v nastaveném časovém intervalu. Poznámka: Nastavením Automatická expozice na NENÍ se automatická expozice zastaví a vrátíte se k normálnímu fotografování. Paměť: Při pořizování fotografií kamerou nepohybujte. Mohlo by to mít vliv na výslednou fotografii. 6. Zvětšení/zmenšení (Zoom in/out) V pohotovostním režimu můžete tlačítky / zvětšovat nebo zmenšovat obraz. Poznámka: V režimu FULL HD (30 snímků za sekundu), FULL HD (25 snímků za sekundu) a 720P (50 snímků za sekundu) není funkce zvětšení a zmenšení k dispozici. 7. Vymazání displeje (Clear Screen) V pohotovostním režimu vymažete stisknutím tlačítka všechny znaky zobrazené na obrazovce. Po opětovném stisknutí tlačítka se znaky znovu objeví. 8. Režim prohlížení 1) Prohlížení videa a) Zapněte kameru a jedním stisknutím tlačítka přepněte do režimu videa. Tlačítky / zvolte předchozí nebo následující videa a dvojím stisknutím tlačítka jej přehrajte. Přehrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka a opětovným stisknutím tohoto tlačítka jej znovu spustit. b) Při přehrávání se můžete dlouhým stisknutím a podržením tlačítka rychle pohybovat vpřed; uvolněním tlačítka se obnoví normální přehrávání. Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka se můžete rychle pohybovat směrem vzad; uvolněním tlačítka se obnoví normální přehrávání. Přehrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka a opětovným stisknutím tohoto tlačítka jej znovu spustit. c) Při přehrávání můžete stisknutím tlačítka snížit hlasitost; tlačítkem můžete hlasitost naopak zvýšit. d) Při přehrávání přepnete jedním stisknutím tlačítka REC do režimu přehrávání snímek po snímku; jedním stisknutím tlačítka přehrajete další snímek, jedním stisknutím tlačítka přehrajete předchozí snímek. Stisknutím tlačítka tento režim přehrávání ukončíte a vrátíte se do režimu normálního přehrávání. e) Stisknutím tlačítka ukončíte režim kamery. 2) Prohlížení fotografií a) Zapněte kameru a stiskněte dvakrát tlačítko, čímž přepnete do režimu kamery. Tlačítky / zvolte předchozí nebo následující fotografii. Tlačítkem fotografii zobrazíte. b) Při prohlížení fotografií můžete jedním stisknutím tlačítka přepnout do režimu Prezentace; opětovným stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. c) Dvojím stisknutím tohoto tlačítka ukončíte režim kamery a přepnete do režimu nastavení. CZ - 8

9 CZ 3) Vymazání souboru V režimu prohlížení přepnete stisknutím tlačítka REC do režimu mazání. Tlačítky / zvolte VŠE, ANO nebo NE a potvrďte stisknutím tlačítka. Zvolte ANO, chcete-li vymazat jeden soubor. Pokud vyberete VŠE, stiskněte tlačítko pro potvrzení ANO nebo NE. Vyberete-li pomocí tlačítek / ANO, vymažou se stisknutím tlačítka všechny soubory. Jestliže zvolíte NE a stisknete tlačítko, režim mazání se ukončí. 9. Nastavení systému (System Setting) Zapněte kameru a trojím stisknutím tlačítka přepněte do režimu nastavení. Tlačítky / proveďte volbu a potvrďte ji tlačítkem. Tlačítkem se vrátíte zpět do režimu nastavení. Rozlišení (Resolution): FULLHD30 / FULLHD25 / 1080P30 / 1080P25 / 720P60 / 720P50 / 720P30 / 720P25 / WVGA60 / WVGAP30 Velikost (Size): 3 MB / 5 MB / 8 MB / 12 MB / 16 MB Přepisování nahrávky (Record overwrite): NENÍ / 2 minuty / 5 minut / 15 minut Detekce pohybu (Motion Detection): NENÍ / 30 sek. / 1 min. / 3 min. / 5 min. Jazyk (Language): angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, ruština Kvalita (Quality): Vysoká/Střední/Nízká (H/M/L) Nastavení času (Time setup): RR/MM/DD/HH/MM (YY/MM/DD/HH/MM) (viz aktuální čas) Časová značka (Time Stamp): VYP:, DATUM, ČAS, DATUM/ČAS Obnovovací frekvence (Flicker): Automatická / 60 Hz / 50 Hz Typ TV (TV type): NTSC/PAL Vyvážení bílé (White Balance): Automatické / slunečno / zataženo / žárovkové světlo / zářivkové světlo (Auto/ Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescent) Nastavení expozice (EVSetting): EV-2,0/EV-1,7/EV-1,3/EV-1,0/EV-0,7/EV-0,3/EV0,0/EV+0,3/ EV+0,7/EV+1,0/EV+1,3/EV+1,7/EV+2,0 Kontrast (Contrast): standardní / tvrdý / měkký (standard / hard / soft) Ostrost (Sharpness): standardní / ostrá / měkká (standard / hard / soft) ISO: Auto / 100 / 200 / 400 Hlasitost (Volume): VYP./16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01 Pípnutí (Beep Sound): Zap./Vyp. Výchozí nastavení (Default Setting): NE / ANO Formát (Format): Ano / Ne Automatické vypnutí (Auto power off): 1 min. / 2 min. / 3 min. / 5 min. / VYP. Automatické vypnutí (Auto LCD off): LCD: VYP. / 30 sek. / 60 sek. Výchozí nastavení: NE / ANO Automatická expozice (Auto capture): VYP. / 3 sek. / 5 sek. / 10 sek. / 30 sek. / 60 sek. Verze firmware (Firmware Version) Přehrávání videa na televizoru 1. Režim televizního výstupu TV OUT (TV OUT mode) Připojte kameru k portu obrazového vstupu a portu zvukového vstupu televizoru pomocí přiloženého kabelu televizního výstupu. Na televizoru zvolte režim AV. LCD obrazovka kamery se automaticky vypne a všechny provozní funkce se budou zobrazovat na televizoru. 2. Režim HDMI (HDMI mode) Zapněte kameru a připojte ji k portu obrazového vstupu a portu zvukového vstupu HDTV pomocí přiloženého kabelu HDMI. Na televizoru zvolte režim HDMI. LCD obrazovka kamery se automaticky vypne a všechny provozní funkce se budou zobrazovat na televizoru. CZ - 9

10 Režim PC (PC Mode) Zapněte kameru a připojte ji k počítači pomocí kabelu USB. Otevřete složku Tento počítač. Zobrazí se Vyměnitelný disk. Otevřete disk a poté postupně soubor DCIM a soubor 100MEDIA. Můžete přehrávat svá videa nebo fotografie a také stahovat fotografie a videa ve formátu MOV/JPEG. Řešení problémů Nic se nezobrazuje? Je baterie správně vložená? Není třeba baterii vyměnit? Po připojení kameru k počítači se ve složce Tento počítač nezobrazuje nová disková jednotka. Ujistěte se, že jsou oba konce USB kabelu kamery správně a pevně zapojeny. Ujistěte se, že vaše porty USB jsou funkční. Zkuste připojit jiné zařízení USB a zkontrolujte tak funkčnost portu USB. Nelze uložit natočené video. Ujistěte se, že vnitřní paměť kamery na kartě SD má dostatečnou volnou kapacitu. Displej zobrazuje, jaká doba natáčení ještě zbývá. Pokud má vložená karta SD ještě dostatek volné kapacity, ujistěte se, že není uzamčená. Pokud je karta uzamčená, nelze natáčet video. Zbývající čas je nepřesný. Zbývající čas není vždy přesný, jde o odhad. Zbývající čas závisí nejen na době již provedeného nahrávání, ale také na hustotě barev video nahrávky nebo zda jde o vysoký kontrast (například venku). Skutečná doba, která je ještě k dispozici, bude v takovém případě kratší, než v podmínkách nízkého kontrastu (například v interiéru). Video nelze přehrát na televizoru. Ujistěte se, že je kamera zapnutá. Ujistěte se, že jsou oba konce AV kabelu správně a pevně zapojeny do kamery a do televizoru. Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý do režimu AV respektive HDMI. Obraz je nejasný nebo zastřený. Zkontrolujte objektiv, zda na něm nejsou nečistoty nebo otisky prstů. Před natáčením objektiv očistěte pomocí čistící tkaniny. CZ - 10

11 CZ Technické specifikace Senzor Velikost Rozlišení Zoom Video výstup Zvuk Paměť Objektiv Formát souborů Napájení Porty Vodotěsné provedení Displej Provozní doba Rozměry Hmotnost (bez baterie) 5 Mega CMOS 3M 2048 x M 2592 x M 3200 x M 4000 x M 4608 x 3456 FULL HD (1920 x 1080) 30 fps / 25 fps 1080P (1440 x 1080) 30 fps / 25 fps 720P (1280 x 720) 25 fps / 30 fps / 50 fps / 60fps WVGA (848 x 480) 30 fps / 60 fps 4x digitální zoom Výstupy PAL, NTSC, HDMI Zabudovaný mikrofon / externí mikrofon / reproduktor Karta SDHC (podpora do 32 GB) 142 stupňů pro 1080P; 172 stupňů pro 720P/WVGA JPEG/MOV Nabíjecí lithium-ionová baterie 3,7 V / 1800 mah Port USB 2.0, výstup TV OUT, HDMI Vodotěsná do 5 metrů Zcela plochý displej TFT, 1,5 palce (3,8 cm) Při FULL HD/1080P/720P asi 2,5 hodiny Při WVGA asi 3 hodiny 51 x 64 x1 10 mm 142 g Provedení a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. CZ - 11

12 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, CZ - 12

13 SK Obsah Bezpečnostné upozornenie Príslušenstvo Predstavenie rozhrania Vloženie a vybratie batérie Vloženie a vybratie pamäťovej karty Vloženie pamäťovej karty Vybratie pamäťovej karty Nabíjanie batérie Popis tlačidiel funkcií Základná prevádzka Zapnutie a vypnutie kamery Zapnutie kamery Vypnutie kamery Prevrátené snímanie Natáčanie videa Normálne nahrávanie Nahrávanie v slučke Detekcia pohybu Poriadenie snímku/záberu Poriadenie fotografie Bežné fotografovanie Automatická expozícia Zväčšenie/zmenšenie Vymazanie displeja Režim prehliadanie Prehliadanie videa Prehliadanie fotografií Vymazanie súborov Nastavenie systému Prehrávanie videonahrávok na televízore Režim televízneho výstupu TV OUT Režim HDMI Režim PC Riešenie problémov Technické špecifikácie Popis montáže...35 SK - 13

14 Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho k neskoršiemu nahliadnutiu. Návod slúži iba ako referencia a môže dôjsť k neskoršej zmene technických špecifikácií a vzhľadu výrobku bez ďalšieho upozornenia. Bezpečnostné opatrenie Pred použitím kamery sa dobre zoznámte s nasledujúcimi pokynmi: Riaďte sa pokynmi v návode a používajte kameru správnym spôsobom. Nesprávna prevádzka môže poškodiť vnútorné súčiastky kamery. Dbajte, aby nedošlo k pádu kamery ani nárazom do kamery. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných súčiastok kamery Pri nahrávaní neotvárajte kryt priestoru pre batérie. Nielenže hrozí, že sa neuloží aktuálna nahrávka, ale môže dôjsť aj k poškodeniu nahrávok, ktoré boli nadobudnuté skôr. Uistite sa, že je batéria nainštalovaná správne. Nesprávny smer vloženia batérií môže spôsobiť poškodenie kamery alebo aj požiar. Z bezpečnostných dôvodov ukladajte kameru mimo dosahu detí a zvierat, aby nedošlo k úrazu. Kameru neukladajte po dlhšiu dobu na vlhkých a prašných miestach. Mohlo by dôjsť k následnému požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nenechávajte kameru na miestach vystavených extrémne vysokým teplotám, napríklad dlhšiu dobu na priamom slnku. Mohlo by to mať negatívny vplyv na telo kamery a vnútorné súčasti. Batérie sa nepokúšajte spáliť ani ich nehádžte do ohňa. Batérie neskratujte; dbajte, aby sa ich koniec nedostal do kontaktu s kovom. Odporúčame batérie používať pri teplotách 0 C až 40 C. Pred vybratím batérií a pamäťovej karty kameru vypnite. Ak pamäťovú kartu vložíte alebo vyberiete pri zapnutej kamere, môže dôjsť k poškodeniu karty a dát na karte. Než kameru uskladníte na dlhšiu dobu, vyberte z nej batérie, aby nedošlo k strate napájacej kapacity a poškodeniu kamery. Kamera je vodotesná. Kameru neupravujte a nerozoberajte. Ak pri tom dôjde k poškodeniu kamery a jej vodotesnosti, nebude platiť záruka. Po ukončení používania kamery pod vodou utrite z fotoaparátu vodu a nečistoty. Po ukončení používania kamery v morskej vode ponorte akmeru približne na 10 minút do nádoby s čistou (nie morskou) vodou (s riadne zatvoreným krytom priestoru pre batériu/kartu a krytom konektora). Potom nechajte kameru vysušiť na dobre vetranom tienenom mieste. Ak budete kameru používať dlhšiu dobu, zvýšenie jej teploty je pritom bežným javom. Pri prevádzke kamery sa nedotýkajte jej objektívu, aby nedošlo k zásahu do nahrávaného obrazu. Na čistenie objektívu použite fúkací balónik (špeciálne vybavenie na čistenie objektívov vzduchom) alebo použite špeciálnu tkaninu na čistenie objektívov, ktorá z povrchu objektívu vyčistí odtlačky prstov alebo prach. SK - 14

15 SK Príslušenstvo Popruh so suchým zipsom (Goggle velcro strap) Suchý zips (Velcro) Kábel USB (USB cable) TV kábel (TV cable) Kábel HDMI (HDMI cable) Mikrofón (Microphone) Batérie (Battery) Nabíjačka (Charger) Nabíjačka do automobilu (Car Charger) Návod na použitie (User manual) Popruh so suchým zipsom (Velcro strap) Držiak na riadidlá (Handlebar grip) Prísavný držiak (Suction cup Bracket) Viacúčelový držiak (Suction cup Bracket) Podložka 3M (3M Pad) SK - 15

16 Predstavenie rozhrania 1. Objektív 2. Tlačidlo nahrávania REC 3. Tlačidlo hlavného vypínača 4. Tlačidlo prepínania režimov 5. LCD displej 6. Tlačidlo Menu 7. Tlačidlo pohybu vľavo 8. Potvrdzovacie tlačidlo 9. Tlačidlo pohybu vpravo 10. Reproduktor 11. Skrutka regulácie lúča 12. Mikrofón 13. TV port 14. Indikátor funkcie/nabíjania 15. Port vstupu mikrofónu MIC IN 16. Gombík krytu batérie 17. Kryt batérie 18. Vstup pre SD 19. Port HDMI 20. Port USB SK - 16

17 SK Vloženie a vybratie batérie Používajte príslušnú lítium-iónovou batériou (nad 3,7 V, 1800 mah). Slabšia batéria vážne poškodí kameru. 1) Otvorte zadný kryt. 2) Otvorte kryt batérie v smere šípky. 3) Do priestoru pre batérie vložte batériu s dodržaním polarity podľa symbolov na kryte batérie. 4) Zatvorte kryt priestoru pre batériu a zaklapnite ho opačným smerom, než ukazuje šípka. 5) Odskrutkujte kryt na konci kamery a otvorte kryt priestoru pre batérie podľa smeru šípky (doprava). Otočením gombíka otvorte kryt batérie a batériu vyberte. Vloženie a vybratie pamäťovej karty Vloženie pamäťovej karty 1) Otvorte zadný kryt kamery 2) Vložte kartu v označenom smere 3) Zavrite kryt Vybratie pamäťovej karty 1) Vypnite kameru a otvorte zadný kryt. 2) Ľahko zatlačte na koniec pamäťovej karty. Automaticky sa vysunie. 3) Zavrite kryt Poznámka: a) Pred použitím karty SD skontrolujte, či jej zámok nie je v uzamknutej polohe; b) Pred zasunutím karty SD skontrolujte jej správnu orientáciu, pretože nesprávne vloženie môže spôsobiť poškodenie kamery i karty SD. Nabíjanie batérie Vložte batériu do priestoru pre batérie vyššie popísaným spôsobom a zavrite kryt. Potom pripojte nabíjačku k portu USB a zapojte ju do zásuvky. V priebehu nabíjania bude svietiť kontrolka červene. Po úplnom nabití sa kontrolka vypne. Poznámka: a) Aby bolo nabíjanie maximálne účinné, nabíjajte kameru vo vypnutom stave (doba nabíjania je asi 3 hodiny). b) Po zapojení nabíjačky sa uistite, že je zapnuté elektrické napájanie. Popis tlačidiel funkcií REC : MODE : : : Spustenie natáčania videa alebo jeho zastavenie; robenie fotografií; v režime prehrávania prepnutie do prehrávania po fotkách; v režime prehliadania vstup do menu mazania. : Zapnutie a vypnutie kamery; vymazanie obrazovky. Prepínanie do režimu videa a režimu kamery; pri nahrávaní videa obstaranie snímky. : Prepnutie do režimu videa, režimu fotografií a režimu nastavenia; v režime prehrávania videa zastavenie prehrávania; v režime fotografií ukončenie prezerania. Zmenšenie obrazu; voľba predchádzajúceho súboru alebo menu. : Prehrávanie a pozastavenie prehrávania videa; v režime nastavenia vstup do nastavenia a jeho potvrdenie; v režime prehrávania po snímkoch ukončenie prehrávania. Zväčšenie obrazu; voľba nasledujúceho súboru alebo menu. SK - 17

18 Popis provozu Základná prevádzka 1. Zapnutie/vypnutie kamery (Turn on/off the camera) a. Zapnutie kamery Po jednom stlačení tlačidla započujete pípnutie. Rozsvieti sa modrý indikátor prevádzky a kamera sa prepne do pohotovostného režimu. V ľavom hornom rohu LCD displeja sa zobrazí rozlíšenie. Čas zobrazený na LCD displeji je zostatkovým časom. V pravom hornom rohu je zobrazená ikona batérie. b. Vypnutie kamery Ak je kamera zapnutá, pri stisnutí a podržaní tlačidla vypne (začujete pípnutie). SK - 18 po dobu 3 sekúnd sa kamera 2. Prevrátenie snímania (Photo Inversion) Ak v pohotovostnom režime kameru prevrátite, obraz na displej sa automaticky otočí. Potom môžete zaobstarať video nahrávku stlačením tlačidla REC ;opätovným stlačením tlačidla nahrávanie zastavíte. Video sa automaticky uloží. Poznámka: Pri nahrávaní kameru neprevracajte, inak sa video nahrá obrátene. 3. Natáčanie videa (Taking video footages) 1) Normálne nahrávanie (Normal Recording) a) Nastavte Nahrávanie v slučke (Loop recording) na NIE (viď menu nastavenie). Jedným stlačením tlačidla REC spustíte nahrávanie videa (budete počuť pípnutie). Modrá kontrolka bude blikať a na LCD displeji sa zobrazí doba nahrávania a ikona videa. Opätovným stlačením tlačidla REC nahrávania zastavíte a uložíte video súbory. Na LCD displeji sa zobrazí zostávajúci čas. b) Zvuk je možné nahrávať automaticky zabudovaným mikrofónom kamery. Je možné tiež zapojiť externý mikrofón a nahrávať zvuk u kamery alebo do vzdialenosti jedného metra. Poznámka: Pri nahrávaní nie je k dispozícii funkcia automatickej expozície. 2) Nahrávanie v slučke (Loop recording) a) Nastavte dobu prepisovania nahrávania napríklad na 2 minúty (pozri menu nastavenia). Rekordér sa prepne do režimu nahrávania v slučke. Stlačením tlačidla REC spustíte nahrávanie (na obrazovke sa zobrazí ikona C ). Akonáhle sa nahrajú 2 minúty (alebo iná doba, ktorú ste nastavili), rekordér automaticky vypne nahrávanie a uloží video a potom bude pokračovať v nahrávaní. Pri zaplnení kapacity karty SD vymaže rekordér automaticky prvú video nahrávku a bude pokračovať v nahrávaní. b) Počas nahrávania môžete video zastaviť a uložiť stlačením tlačidla REC. Zostávajúci čas sa zobrazí na LCD displeji. 3) Detekcia pohybu (Motion Detection) Nastavte Detekciu pohybu napríklad na 30 sekúnd (je možné nastaviť aj iný čas pozri menu nastavenia) a ukončite. Na displeji sa zobrazí STLAČENÍM TLAČIDLA REC SPUSTÍTE DETEKCIU POHYBU ( REC KEY TO DO MOTION DETECTING ). Nahrávanie spustíte jedným stlačením tlačidla REC. Pokiaľ sa nehýbe žiadny objekt, nahrávanie sa automaticky zastaví po nastavených 30 sekundách. Ak sa objekt stále pohybuje, bude ho kamera opakovane detegovať po nastavenom čase. 4. Fotografovanie/zábery (Capture/Snap Shot) Počas nahrávania alebo prehrávania videa môžete stlačením tlačidla MODE zaobstarať záber. (Poznámka: Pri robení záberu pokračuje naďalej nahrávanie videa. Nasnímané zábery si môžete prezrieť len v režime prehliadania).

19 SK 5. Vytvorenie fotografie (Take photo) 1) Normálne fotografovanie (Normal shooting) V režime kamery namierte na objekt, ktorý chcete vyfotografovať, a stlačte tlačidlo REC. Fotografia sa automaticky uloží. 2) Automatická expozícia (Self capture) V režime kamery prepnite trojitým stlačením tlačidla do nastavení systému. Tlačidlam / zvoľte položku Automatická expozícia (čas je voliteľný), potvrďte a ukončite. Po stlačení tlačidla REC bude kamera snímať a ukladať fotografie automaticky v nastavenom časovom intervale. Poznámka: Nastavením Automatická expozícia na NIE JE sa automatická expozícia zastaví a vrátite sa k normálnemu fotografovaniu. Pamäť: Pri robení fotografií kamerou nepohybujte. Mohlo by to mať vplyv na výslednú fotografiu. 6. Zväčšenie/zmenšenie (Zoom in/out) V pohotovostnom režime môžete tlačidlami / zväčšovať alebo zmenšovať obraz. Poznámka: V režime FULL HD (30 fotiek za sekundu), FULL HD (25 fotiek za sekundu) a 720P (50 fotiek za sekundu) nie je funkcia zväčšenia a zmenšenia k dispozícii. 7. Vymazanie displeja (Clear Screen) V pohotovostnom režime vymažete stlačením tlačidla vvšetky znaky zobrazené na obrazovke. Po opätovnom stlačení tlačidla sa znaky znovu objavia. 8. Režim prehliadania (Browse mode) 1) Prehliadanie videa a) Zapnite kameru a jedným stlačením tlačidla prepnite do režimu videa. Tlačidlami / zvoľte predchádzajúce alebo nasledujúce video a dvojím stlačením tlačidla ho prehrajte. Prehrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla a opätovným stlačením tohto tlačidla ho znovu spustiť. b) Pri prehrávaní sa môžete dlhým stlačením a podržaním tlačidla rýchlo pohybovať vpred; uvolnením tlačidla sa obnoví normálne prehrávanie. Dlhým stlačením a podržaním tlačidla sa môžete rýchlo pohybovať smerom vzad; uvolnením tlačidla sa obnoví normálne prehrávanie. Prehrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla a opätovným stisnutím tohto tlačidla ho znovu spustiť. c) Pri prehrávaní môžete stlačením tlačidla znížiť hlasitosť; tlačidlom môžete hlasitosť naopak zvýšiť. d) Pri prehrávaní prepnete jedným stlačením tlačidla REC do režimu prehrávanie fotky po fotke; jedným stlačením tlačidla prehráte ďalšiu fotku, jedným stlačením tlačidla prehráte predchádzajúcu fotku. Stlačením tlačidla tento režim prehrávania ukončíte a vrátite sa do režimu normálneho prehrávania. e) Stlačením tlačidla ukončíte režim kamery. 2) Prehliadanie fotografií a) Zapnite kameru a stlačte dvakrát tlačidlo, čím prepnete do režimu kamery. Tlačidlami / zvoľte predchádzajúci alebo nasledujúci fotografiu. Tlačidlom fotografiu zobrazíte. b) Pri prehliadaní fotografií môžete jedným stlačením tlačidla prepnúť do režimu Prezentácia; opätovným stlačením tlačidla tento režim ukončíte. c) Dvojím stlačením tohto tlačidla ukončíte režim kamery a prepnete do režimu nastavenie. SK - 19

20 3) Vymazanie súboru V režime prehliadania prepnete stlačením tlačidla REC do režimu vymazanie. Tlačidlami / zvoľte VŠETKO, ÁNO alebo NIE a potvrďte stlačením tlačidla. Zvoľte ÁNO, ak chcete vymazať jeden súbor. Ak vyberiete VŠETKO, stlačte tlačidlo pre potvrdenie ÁNO alebo NIE. Ak vyberiete pomocou tlačidiel / ÁNO, vymažú sa stlačením tlačidla všetky súbory. Ak zvolíte NIE a stlačíte tlačidlo, režim vymazania sa ukončí. 9. Nastavenie systému (System Setting) Zapnite kameru a trojitým stlačením tlačidla prepnete do režimu nastavenia. Tlačidlami / preveďte voľbu a potvrďte ju tlačidlom. Tlačidlom sa vrátite späť do režimu nastavenia. Rozlíšenie (Resolution): FULLHD30 / FULLHD25 / 1080P30 / 1080P25 / 720P60 / 720P50 / 720P30 / 720P25 / WVGA60 / WVGAP30 Veľkosť (Size): 3 MB / 5 MB / 8 MB / 12 MB / 16 MB Prepisovanie nahrávky (Record overwrite): NIE JE / 2 minúty / 5 minút / 15 minút Detekcia pohybu (Motion Detection): NIE JE / 30 sek. / 1 min. / 3 min. / 5 min. Jazyk (Language): angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, ruština Kvalita (Quality): Vysoká/Stredná/Nízka (H/M/L) Nastavenie času (Time setup): RR/MM/DD/HH/MM (YY/MM/DD/HH/MM) (viď aktuálny čas) Časová značka (Time Stamp): VYP:, DATUM, ČAS, DÁTUM/ČAS Obnovovacia frekvencia (Flicker): Automatická / 60 Hz / 50 Hz Typ TV (TV type): NTSC/PAL Vyváženie bielej (White Balance): Automatické / slnečno / zatiahnuté / žiarovkové svetlo / žiarivkové svetlo (Auto/ Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescent) Nastavenie expozície (EVSetting): EV-2,0/EV-1,7/EV-1,3/EV-1,0/EV-0,7/EV-0,3/EV0,0/EV+0,3/ EV+0,7/EV+1,0/EV+1,3/EV+1,7/EV+2,0 Kontrast (Contrast): štandardný / tvrdý / mäkký Ostrosť (Sharpness): štandardný / ostrá / mäkká ISO: Auto / 100 / 200 / 400 Hlasitosť (Volume): VYP./16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01 Pípnutí (Beep Sound): Zap./Vyp. Prednastavené nastavenie (Default Setting): Nie/Áno Formát (Format): Áno/Nie Automatické vypnutie (Auto power off): 1 min. / 2 min. / 3 min. / 5 min. / VYP. Automatické vypnutie LCD (Auto LCD off): VYP. / 30 sek. / 60 sek. Prednastavené nastavenie (Auto LCD off): NIE/ÁNO Automatická expozícia (Auto capture): VYP. / 3 sek. / 5 sek. / 10 sek. / 30 sek. / 60 sek. Verzia firmware (Firmware Version) SK - 20

21 SK Prehrávanie videa na televízore Režim televízneho výstupu TV OUT (Firmware Version) Pripojte kameru k portu obrazového vstupu a portu zvukového vstupu televízora pomocou priloženého kábla televízneho výstupu. Na televízore zvoľte režim AV. LCD obrazovka kamery sa automaticky vypne a všetky prevádzkové funkcie sa budú zobrazovať na televízore. Režim HDMI (HDMI mode) Zapnite kameru a pripojte ju k portu obrazového vstupu a portu zvukového vstupu HDTV pomocou priloženého kábla HDMI. Na televízore zvoľte režim HDMI. LCD obrazovka kamery sa automaticky vypne a všetky prevádzkové funkcie sa budú zobrazovať na televízore. Režim PC (PC Mode) Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču pomocou kábla USB. Otvorte priečinok Tento počítač. Zobrazí sa Vymeniteľný disk. Otvorte disk a potom postupne súbor DCIM a súbor 100MEDIA. Môžete prehrávať svoje videá alebo fotografie a tiež sťahovať fotografie a videá vo formáte MOV / JPEG. Riešenie problémov Nič sa nezobrazuje? Je batéria správne vložená? Nie je treba batériu vymeniť? Po pripojení kamery k počítaču sa v zložke Tento počítač nezobrazuje nová disková jednotka. Uistite sa, že sú oba konce USB kábla kamery správne a pevne zapojené. Uistite sa, že vaše porty USB sú funkčné. Skúste pripojiť iné zariadenie USB a skontrolujte tak funkčnosť portu USB. Nemožno uložiť natočené video. Uistite sa, že vnútorná pamäť kamery na karte SD má dostatočne voľnú kapacitu. Displej zobrazuje, aká doba natáčania ešte ostáva. Pokiaľ má vložená karta SD ešte dostatok voľnej kapacity, uistite sa, že nie je uzamknutá. Pokiaľ je karta uzamknutá, nemožno natáčať video. Zostávajúci čas je nepresný. Zostávajúci čas nie je vždy presný, ide o odhad. Zostávajúci čas závisí nielen na dobe už prevedeného nahrávania, ale tiež na hustote farieb video nahrávky alebo či ide o vysoký kontrast (napríklad vonku). Skutočná doba, ktorá je ešte k dispozícii, bude v takomto prípade kratšia, než v podmienkach nízkeho kontrastu (napríklad v interiéri). Video nemožno prehrať na televízore. Uistite sa, že je kamera zapnutá. Uistite sa, že sú oba konce AV kábla správne a pevne zapojené do kamery a do televízora. Skontrolujte, či je televízor prepnutý do režimu AV respektíve HDMI. Obraz je nejasný nebo zastrený. Skontrolujte objektív, či na ňom nie sú nečistoty nebo otlačky prstov. Pred natáčaním objektív očistite pomocou čistiacej tkaniny. SK - 21

22 Technické špecifikácie Senzor Veľkosť Rozlíšenie Zoom Video výstup Zvuk Pamäť Objektív Formát súborov Napájanie Porty Vodotesné prevedenie Displej Prevádzková doba Rozmery Hmotnosť (bez batérie) 5 Mega CMOS 3M 2048 x M 2592 x M 3200 x M 4000 x M 4608 x 3456 FULL HD (1920 x 1080) 30 fps / 25 fps 1080P (1440 x 1080) 30 fps. / 25 fps 720P (1280 x 720) 25 fps / 30 fps / 50 fps / 60 fps WVGA (848 x 480) 30 fps / 60 fps 4x digitálny zoom Výstupy PAL, NTSC, HDMI Zabudovaný mikrofón / externý mikrofón / reproduktor Karta SDHC (podpora do 32 GB) 142 stupňov pre 1080P; 172 stupňov pre 720P/WVGA JPEG/MOV Nabíjacia lithium-ionová batéria 3,7V / 1800 mah Port USB 2.0, výstup TV OUT, HDMI Vodotesná do 5 metrov Celkom plochý displej TFT, 1,5 palce (3,8 cm) Pri FULL HD/1080P/720P asi 2,5 hodiny Pri WVGA asi 3 hodiny 51 x 64 x1 10 mm 142 g Prevedenie a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. SK - 22

23 SK VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov). Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, , Česká republika Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, , Bratislava 3 SK - 23

24 Table of Contents Precaution Accessories...26 Interface Introduction CInstall and Take out Battery Insert and take out Storage Card Insert storage card Take out storage card Battery Charging Button Function Basic Operation Turn on/off the Camera Turn on the Camera Turn off the Camera Photo Inversion Take Video Footage Normal Record Loop record Motion Detection Capture/snap shot Take Photo Normal shooting Self capture Zoom in/out Clear screen Browse mode Check videos Check pictures Delete files System Setting Play back video footage on TV TV OUT mode HDMI mode PC mode Troubleshooting Technical Specification Camera Mounting Description...35 EN - 24

25 EN Please read through this user manual before using the product and keep the manual for future use. This manual is for reference use, any later alteration of technical specification and product appearance are without further notice. Precaution Pls be well noted with the following guidelines before you use this camera, Pls refer to manual instruction and operate the camera correctly. Illeagal operation may cause damage to camera internal components. Do not fall or hit the camera, it may damage the internal components. Do not open the battery cover when recording. Otherwise not only it is unable to save the current video recording document, also possibly damages other video recording documents which already have stored. Make sure install the battery correctly, the error direction of batteries may cause damage to this cam and cause the fire. For your safety, please keep the camera from the children and animals, in order to avoid accident Do not place the camera in a damp or dusty location for extended periods of time. This may cause a fire or an electrical shock. Do not leave the camera in places exposed to extremely high temperatures, such as under direct sunlight for extended periods of time. This may affect the camera housing and internal components Do not burn the battery or drop it into the fire. Do not make the battery short circuit; do not make any metal touch the battery end. We recommend using batteries in temperatures between 0 C to 40 C. Turn off the camera before removing the batteries and the memory card. The card and the data may be damaged if the memory card is inserted or removed while the camera is still on. Remove the batteries before storing the camera for long periods of time, to avoid power loss and camera damage The camera is waterproof. Do not alter or dismantle the camera, if this causes the damage to the camera and non-watertight, which is not covered by the warranty. Be sure to wipe off any excess water or debris after usingthe camera under water. After the camera is used under seawater, immerse the camera in a bucket containing fresh water for about 10 minutes (with the battery/card compartment cover and connector cover firmly closed). After that, dry the camera in the shade with good ventilation. The temperature rise is normal when digital cameras in use for a long time Do not touch the lens when use the camera, so as not to influence the photography effect Please use the air blower (special lens blowing equipment) to clean lens or use special lens-cleaning cloth to clean fingerprint or dust on the surface. EN - 25

26 Accessories Goggle velcro strap Velcro USB cable TV cable HDMI cable Microphone Battery Charger Car Charger User manual Velcro strap Handlebar grip Suction cup Bracket Multi-use Bracket 3M Pad EN - 26

27 EN Interface Introduction 1. Lens 2. REC key 3. Power key 4. Mode key 5. LCD screen 6. Menu key 7. Left key 8. Confirm key 9. Right key 10. Speaker 11. Radiating screw 12. Microphone 13. TV port 14. Working/Charge indicator 15. MIC IN port 16. Battery cover knob 17. Battery cover 18. SD slot 19. HDMI port 20. USB port EN - 27

28 Install and take out battery Please use the appropriate lithium-ion battery (above 3.7V 1800mAH), any inferior batteries will severely damage the camera. 1) Open the back cover. 2) Open the battery slot door according to the direction of arrow. 3) Insert battery into the battery slot according to the polarity direction as shown on the battery cover. 4) Close the battery slot door and twist the clasp according to the reverse direction of arrow. 5) Unscrew the cover at the end of the unit and open the battery slot door, according to the direction of arrow (to the right), turn the knob to open the battery cover, and take out the battery. Insert and take out storage card Insert storage card 1) Open the camera back cover 2) Insert the card according to the direction as show 3) Close the cover Take out the storage card 1) Turn off the camera and open the back cover. 2) Press the end of the storage card slightly, it will automatically eject. 3) Close the cover Notice: a) Before using the SD card, please check whether the key lock on it is locked; b) Please confirm the inserting direction of the SD card because reversed inserting may cause damage to the camera and the SD card; Battery charging Install the battery into the battery slot according to the above methods and close the cover, then connect the charger to the USB port and plug in the power. During charging, the red indicator on, when fully charged, the indicator off. Notice: a) In order to improve the charging efficiency, please charge the camera under the shutdown status. (charging time is about 3hrs) b) Please make sure the AC power is turned on when the charger is pluged. Button Function Description REC key: Taking video or stop; taking photos; under playback mode to enter every frame playback; under browse mode to enter delete menu. key : to turn on/off the camera; to clear screen MODE key: key: to switch to video mode and camera mode; during video recording to take snap shot. key: to switch to movie mode, photo mode and setting mode; under play movie mode to quit playing; under photo mode to quit browsing. key: key: to zoom out the image; to select the last file or menu. to playback videos and to pause; under setting mode to enter and confirm setting; under each frame playback mode to exit playback. to zoom in the image; to select the next file and the next menu. EN - 28

29 EN Operation Description Basic operation 1. Turn on/off the camera a. Turn on the camera Press once key, you will hear beeping sounds, the working blue indicator light up, It enters into standby mode; the resolution displayed on up left corner of LCD screen, the time displayed on LCD screen is remaining time, on the up right corner shows the battery icon. b. Turn off the camera When the camera is on, press and hold key for 3 seconds, it will turn off (you will hear beep sound). 2. Photo Inversion Under standby mode, invert the camera, the image showed in the screen would be upward automatically, then press REC key to take videos, press REC key again to stop recording, it will save the videos automatically. Notice: while recording, do not invert the camera, otherwise the video recorded is downward. 3. Taking video footages 1) Normal Recording a) Set the Loop recording to NO (refer to the menu setting), press once REC key to take video(you will hear beep sound), the blue indicator flickers, the recorded time and video icon displayed on LCD screen, press REC key again to stop and save the video files, the remaining time displayed on LCD screen. b) It can record the audio by camera built in microphone automatically, also it can be plugged in an external microphone to record audio nearby or within one meter. Note: When recording, there is no self capture function. 2) Loop recording a) Set the record overwrite time say for 2 mins for example (pls refer to menu setting), the DVR enters loop recording mode, press REC key to start recording (you can see C icon in the screen), when records to 2 mins (according to the time you set), DVR will stop recording automatically and save the video, then continue recording; When SD card is full, DVR will delete the first video footage automatically and continue recording. b) During recording, press REC key to stop and save the video, the remaining time will display on the LCD screen. 3) Motion Detection Set Motion Detection say for 30 SEC.(can set different time, pls refer to menu setting), and exits, REC KEY TO DO MOTION DETECTING showed in the screen, press once REC key to record. If no object is moving, it will stop recording automatically after 30 SEC., If there is always object moving, it will detect the object circularly according to the time you set. 4. Capture/Snap Shot During video recording or playback, press MODE key to capture image. (Note: When capture the image, the video recording is continuous processing, you can check the capture images only under browse mode) EN - 29

30 5. Take photo 1) Normal shooting Under camera mode, aim at the object you want to shoot and press REC key, it will save the photo automatically. 2) Self capture Under camera mode, press key three times to enter system setting, press / key to select self capture (time is optional), confirm and exit, press REC key, the camera will take and save photos automatically every the times you set. Notice: Set self capture as NO to stop self capture and return to normal shooting. Memo: Do not move the camera when taking pictures; otherwise it may affect the photo effect. 6. Zoom in/out Under standby mode, press / key to zoom in/out the image. Note: Under FULL HD(30fps), FULL HD (25fps), 720P (50fps) mode, there is no zoom in/out functions. 7. Clear Screen Under standby mode, press key to clear all characters appears on screen. Press key again, the characters will reappear. 8. Browse mode 1) Check movies a) Turn on the camera, press once key to enter movie mode, press / key to select the preview videos, press key twice to play; While playing, press key to pause, press again to continue. b) When playing, long press and hold key to fast forwards playback, loosen key return to normal playback; long press and hold key to fast reverse playback, loosen key return to normal playback; Press key to pause, press key again to continue. c) When playing, Press REC key to turn down the volume; press key to turn up the volume. d) When playing, press once key to enter every frame playback mode, press once key to playback every frame, press once to play backward every frame. Press key to quit and return the normal playback mode. e) Press key to quit the camera mode. 2) Check photos a) Turn on the camera, press twice key to enter camera mode, press / key to select the preview pictures, press key to check photos; b) When check photos, press once key to enter Slide mode, press again key to quit. c) Press key twice to quit camera mode and convert to setting mode. 3) Delete File Under browse mode, press REC. key to enter delete mode, press / to select ALL, YES, NO, and press key to confirm. Select YES to delete one file, then press key to confirm; when select All, press key to confirm YES or NO, then press / key to select YES, press key to delete all files; select NO, press key to exit delete mode. EN - 30

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

WARNING. Getting to know your camera

WARNING. Getting to know your camera Thank you for purchasing this Kogan HD sports action camera. You should read these instructions thorough before use. The camera has no internal memory, so prior to taking photographs or footage, you should

More information

Operating Manual 0801 Full HD Car DVR with GPS 2014

Operating Manual 0801 Full HD Car DVR with GPS 2014 Full HD Car DVR User Manual Go to our store for Mini 0801 DVR prices by clicking the link below. http://www.combi.org.uk/categories/6/mini-0801-dvr Operating Manual 0801 Full HD Car DVR with GPS 2014 2014

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

G1W-C Dash Camera User Manual

G1W-C Dash Camera User Manual G1W-C Dash Camera User Manual Spy Tec www.spytecinc.com GETTING STARTED Components Features Powering Up the Device Micro SD Memory Card for Data Storage Attaching the Device to Tilting Suction Mount Menu

More information

Dear Users: Install and remove memory card. Product Characteristics

Dear Users: Install and remove memory card. Product Characteristics Dear Users: Thank you for buying this High-resolution car DVR. This product is characterized by advanced technology, unique appearance, strong function and can realize the dual-camera synchronous real-time

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

2 Full HD Dash Cam Car DVR with HD Rear View Camera

2 Full HD Dash Cam Car DVR with HD Rear View Camera 2 Full HD Dash Cam Car DVR with HD Rear View Camera USER MANUAL KPT-722 Before attempting to use or install your Kapture KPT-722, please ensure you have read and understand all of the safety notes below.

More information

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player - Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Thank you for choosing the RAC02 GPS Digital CarCam. Please read these instructions carefully before use.

Thank you for choosing the RAC02 GPS Digital CarCam. Please read these instructions carefully before use. Introduction Thank you for choosing the RAC02 GPS Digital CarCam. Please read these instructions carefully before use. Unpacking Unpack the contents of the box and ensure the following components are present.

More information

4K Systems. Full HD 1080P Video Camera DV4-HD. User Manual

4K Systems. Full HD 1080P Video Camera DV4-HD. User Manual 4K Systems Full HD 1080P Video Camera DV4-HD User Manual RoHS Warning To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Attention Electromagnetic fields at specific frequencies

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

User s Manual For Portable Car Video Recorder

User s Manual For Portable Car Video Recorder User s Manual For Portable Car Video Recorder Please Read This Manual Carefully Before Using The Recorder And Take Care Of It, So That You Can Inspect At Anytime In The future. Preface About the Manual

More information

Technaxx GPS Car Camera Full HD TX 21. 1. Features. Descriptions of symbols during video & photo recording see end of user manual

Technaxx GPS Car Camera Full HD TX 21. 1. Features. Descriptions of symbols during video & photo recording see end of user manual Technaxx GPS Car Camera Full HD TX 21 User Manual The Declaration of Conformity for this device is under: www.technaxx.de/ (in bottom bar Konformitätserklärung ) Before using the device the first time,

More information

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

More information

DVR 940HD Digital Video Camera

DVR 940HD Digital Video Camera DVR 940HD Digital Video Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

Action Camcorder Rollei Youngstar USER MANUAL

Action Camcorder Rollei Youngstar USER MANUAL Action Camcorder Rollei Youngstar USER MANUAL Mounting Accessories 1 Functions This user's manual has referred to the latest information we had when this user s manual was made. The screen display and

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

USER S MANUAL Kodiak Series Wireless Trail Camera

USER S MANUAL Kodiak Series Wireless Trail Camera USER S MANUAL Kodiak Series Wireless Trail Camera Contents 1. Introduction... 0 1.1 Functionality Introduction... Error! Bookmark not defined. 1.2 Applications... 0 1.3 Power Supply... 1 1.4 Attention...

More information

User Manual. V502G-J66 12MP Digital Camcorder

User Manual. V502G-J66 12MP Digital Camcorder User Manual V502G-J66 12MP Digital Camcorder Camcorder Parts 1 2 4 5 6 7 8 9 10 3 14 15 16 17 18 19 13 12 11 20 1 Focus switch 2 Microphone 8 Mode/ button 9 USB Port 14 Speaker 15 Shutter Button ( ) 3

More information

DVR 910HD Digital Video Camera

DVR 910HD Digital Video Camera DVR 910HD Digital Video Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

Gembird DCAM-004. English

Gembird DCAM-004. English Gembird DCAM-004 English User manual Product description Product structure 1)UP button 2)MENU 3)DOWN button 4)USB interface 5)Camera 6)Speaker 7)OK button 8)MODE 9)Power button 10)Display screen 11)TF

More information

620HD DVR. User Manual

620HD DVR. User Manual 620HD DVR User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their

More information

2. Precautions. 1. Introduction. Index

2. Precautions. 1. Introduction. Index User Manual 1. Introduction 2. Precautions Thank you for purchasing the Veho K-Series HD camcorder. Its small size, integrated design and easy to use functions mean that you can record and photograph anytime,

More information

DVR 785HD Action Camcorder

DVR 785HD Action Camcorder DVR 785HD Action Camcorder User Manual 2009-2012 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

HD Wing Camera II Short manual for use in R/C planes English version Dan Dolata Ad Astra on RCGroups.com

HD Wing Camera II Short manual for use in R/C planes English version Dan Dolata Ad Astra on RCGroups.com HD Wing Camera II Short manual for use in R/C planes English version Dan Dolata Ad Astra on RCGroups.com This is the back end of the camera. The top slot is the one for the micro SD card. Use at least

More information

Stealth Cam STC-AD3 User s Manual. Toll Free Customer Support 1-877-269-8490 www.stealthcam.net

Stealth Cam STC-AD3 User s Manual. Toll Free Customer Support 1-877-269-8490 www.stealthcam.net Stealth Cam STC-AD3 User s Manual Toll Free Customer Support 1-877-269-8490 www.stealthcam.net Version 1.0 Dec/05 For Customer Service or Warranty Information Call Toll Free 877-269-8490 Stealth Cam, LLC

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

DVR 1020HD Digital Camcorder

DVR 1020HD Digital Camcorder DVR 1020HD Digital Camcorder User Manual 2009-2011 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

Canon Vixia HFS10 High Definition Camcorder Quick Start Guide

Canon Vixia HFS10 High Definition Camcorder Quick Start Guide School of Communications Design Media Lab Canon Vixia HFS10 High Definition Camcorder Quick Start Guide The Canon HFS10 is a Hard Drive/Flash Memory camera. This means the footage can be recorded to a

More information

7. Computer System Minimum Requirement. 31 8. Troubleshooting. 32. PortableCapture Pro Software Introductions...33

7. Computer System Minimum Requirement. 31 8. Troubleshooting. 32. PortableCapture Pro Software Introductions...33 Table of Contents EN 1. Precaution. 3 2. Preparation..6 Standard Accessories 6 Part Names & Functions..7 3. key features..... 8 4. Use the Microscope.....9 Install Battery... 9 Insert a MicroSD Card...

More information

Easy Security Camera Set TX 28 User Manual

Easy Security Camera Set TX 28 User Manual Technaxx Easy Security Camera Set TX 28 User Manual This device complies with the requirements of the standards referred to the Directive R&TTE 1999/5/EC. The Declaration of Conformity you find here: www.technaxx.de/

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

Quick Start Guide. Getting to know your AIR PRO WIFI camera EN-1

Quick Start Guide. Getting to know your AIR PRO WIFI camera EN-1 Quick Start Guide Quick Start Guide Thank you for purchasing the ion AIR PRO WiFi HD sports video camera. The ion AIR PRO with WiFi PODZ allows you to connect to your PCs and smart devices without using

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Preface. Product Features

Preface. Product Features Warning 1 It is a high-precision product, do not fall or crash. 2. Do not expose the unit to strong magnetic objects, such as magnet and electrical motor. Avoid strong radio waves. Strong magnetic fields

More information

MOSS-DC2 Dash Cam DVR

MOSS-DC2 Dash Cam DVR MOSS-DC2 Dash Cam DVR Besides general functions of the recorder, MOSS-DC2 Dash Cam has three new main features: (1) Built-in double lens can be used to take two images at front and inside of the car at

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

Portable Car Camcorder USER S MANUAL

Portable Car Camcorder USER S MANUAL Portable Car Camcorder USER S MANUAL Product description... 2 Product Quick Manual... 2 Start to use... 3 How to use... 3 How to power on/power off the machine... 3 How to charge the battery... 3 How to

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

2 Channel Mini DVR. Manual

2 Channel Mini DVR. Manual 2 Channel Mini DVR Content Keys on DVR.3 Side face on DVR. 3 Icons on screen...4 How to connect with camera and monitor...4 Switch camera to record 5 Set time and date..5 record setting. 6 Motion detection

More information

Ultra Dashcam. with Smartphone app control INSTRUCTION MANUAL

Ultra Dashcam. with Smartphone app control INSTRUCTION MANUAL Ultra Dashcam with Smartphone app control EN INSTRUCTION MANUAL 1 Getting to know the Dashcam GPS Receiver Slot 1 Camera Lens Micro HDMI Port 2 Speaker 1 For future application 2 Requires Micro HDMI to

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

DVR 840XHD Digital Video Camcorder Owner s Manual

DVR 840XHD Digital Video Camcorder Owner s Manual DVR 840XHD Digital Video Camcorder Owner s Manual 2009 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

www.ginchamp.com Product Description Product structure www.ginchamp.com

www.ginchamp.com Product Description Product structure www.ginchamp.com User Manual of Car DVR GC-K6000 Product Description Product structure 1) up select button 2) menu button 3) select the button down 4) USB data interface 5) bracket mounting holes 6) HDMI output 7) Power

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

Digital Video Camera

Digital Video Camera Digital Video Camera USER GUIDE Thank you for purchasing the VCAMNOW Digital Video Camera. Be sure to read and follow all instructions carefully before using this product. Make your own movies anytime,

More information

Built-in Wi-Fi HD5W. User Manual. kitvision.co.uk. JB / Made in China. Kitvision Christchurch, Dorset. BH23 4FL.

Built-in Wi-Fi HD5W. User Manual. kitvision.co.uk. JB / Made in China. Kitvision Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Built-in Wi-Fi kitvision.co.uk A c t i o n C a m e r a User Manual HD5W JB. 3593 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Contents 4 4 5 6 16 22 32 34 34 36 44 46 47 Main features

More information

Join the GoPro party at facebook.com/gopro to see what other GoPro owners are capturing and sharing. Share your footage and be a part of the GoPro

Join the GoPro party at facebook.com/gopro to see what other GoPro owners are capturing and sharing. Share your footage and be a part of the GoPro U s e r M a n u a l Join the GoPro party at facebook.com/gopro to see what other GoPro owners are capturing and sharing. Share your footage and be a part of the GoPro movement! 2 table of contents Accessories

More information

Motion Activated Camera User Manual

Motion Activated Camera User Manual Brinno MAC200 User Manual Last Modified on 12/23/2015 7:51 pm EST Motion Activated Camera User Manual www.brinno.com Register@online http://www.brinno.com/support/register.html contact us: customerservice@brinno.com

More information

DVR 925HD Digital Video Camera

DVR 925HD Digital Video Camera DVR 925HD Digital Video Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

TimeLapse. User Manual. HD Video Camera TLC 200.

TimeLapse. User Manual. HD Video Camera TLC 200. TimeLapse HD Video Camera TLC 00 User Manual www.brinno.com WELCOME TOBRINNO THE FAMILY! Welcome to Brinno!!! Share your awesome Time Lapse videos with other Brinno fans on our facebook page!!! facebook.com/brinnoinc

More information

User Manual. Questions? Need Some Help? This manual should help you understand your new product. Link Us: www.facebook.

User Manual. Questions? Need Some Help? This manual should help you understand your new product. Link Us: www.facebook. User Manual Questions? Need Some Help? This manual should help you understand your new product. If you still have questions, visit our website: Link Us: www.facebook.com/iontheaction Tweet Us: www.twitter.com/iontheaction

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Wi-Fi Video Camera Sunglasses Item No

Wi-Fi Video Camera Sunglasses Item No Wi-Fi Video Camera Sunglasses Item No. 203785 Thank you for purchasing the Sharper Image Wi-Fi Video Camera Sunglasses. Please read this User s Manual carefully, and save it for future reference. CONTROLS

More information

ViviCam F127 Digital Camera

ViviCam F127 Digital Camera ViviCam F127 Digital Camera User Manual 2009-2012 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

SPEED VISION DX20 DVR User Manual. www.aguriworld.co.uk

SPEED VISION DX20 DVR User Manual. www.aguriworld.co.uk SPEED VISION DX20 DVR User Manual www.aguriworld.co.uk 1. Contents 2. What s in the box? 3. Product overview 4. DVR LCD overview 5. Installation 5. Connecting to power 6. Basic features 7. Video playback

More information

quick start Note: You will need to change the record mode back to video to be able to record video again.

quick start Note: You will need to change the record mode back to video to be able to record video again. user manual contents Quick Start 5 Overview 7 Precautions a) General Precautions 8 b) Weather Resistance 8 Mounting the Camera 9 Preparing for Use a) Battery Installation Installing the Camera Battery

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

ViviCam X029 Digital Camera

ViviCam X029 Digital Camera ViviCam X029 Digital Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the

More information

Table of Contents. System Requirement of MP3 Player:... 4. Connection and Downloading... 7. Downloading DRM10 Files... 8.

Table of Contents. System Requirement of MP3 Player:... 4. Connection and Downloading... 7. Downloading DRM10 Files... 8. Table of Contents Instructions... 1 Precautions... 2 System requirements... 4 System Requirement of MP3 Player:... 4 Introduction... 5 Features... 5 Charging the Battery... 6 Connection and Downloading...

More information

Mirror Mount Video Monitor/Recorder with Front and Rear View Night Cameras PLCMDVR5

Mirror Mount Video Monitor/Recorder with Front and Rear View Night Cameras PLCMDVR5 Mirror Mount Video Monitor/Recorder with Front and Rear View Night Cameras PLCMDVR5 www.pyleaudio.com Instruction Manual Installation and Connection: 1. Please disconnect your car battery. 2. In the contents

More information

ViviCam F128 Digital Camera

ViviCam F128 Digital Camera ViviCam F128 Digital Camera User Manual 2009-2011 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

BRAUN Scouting Cam BLACK300phone

BRAUN Scouting Cam BLACK300phone BRAUN Scouting Cam BLACK300phone 1. Introduction... 3 1.1 Application... 3 1.2 Power Supply... 3 1.3 Caution... 3 1.4 Key Features... 3 2. Camera Overview... 5 2.1 Front View... 5 2.2 Side View (Right)...

More information

Digital Video Camera User Manual

Digital Video Camera User Manual Digital Video Camera User Manual Content Section 1 Getting to Know Your Camera... 2 Section 2 Getting Up and Running... 5 Section 3 Record Mode... 7 Section 4 Playback Mode... 34 Section 5 Listening to

More information

ViviCam X018 Digital Camera

ViviCam X018 Digital Camera ViviCam X018 Digital Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the

More information

ViviCam F124 Digital Camera

ViviCam F124 Digital Camera ViviCam F124 Digital Camera User Manual 2009-2012 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

NÁVOD NA OBSLUHU MINI F FULL HD AKČNÁ KAMERA

NÁVOD NA OBSLUHU MINI F FULL HD AKČNÁ KAMERA NÁVOD NA OBSLUHU MINI F FULL HD AKČNÁ KAMERA 1 OBSAH ÚVOD... 4 PREDBEŽNÉ OPATRENIA... 4 POPIS... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ... 6 Popis MINI-F... 6 Stavový LED indikátor... 6 PREVÁDZKOVÉ

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

Stealth Cam STC-ADX / STC-ADXRT User s Manual. Toll Free Customer Support 1-877-269-8490

Stealth Cam STC-ADX / STC-ADXRT User s Manual. Toll Free Customer Support 1-877-269-8490 Stealth Cam STC-ADX / STC-ADXRT User s Manual Toll Free Customer Support 1-877-269-8490 www.stealthcam.net Version 1.0 May/05 For Customer Service or Warranty Information Call Toll Free 877-269-8490 Stealth

More information

4K 30, 25, 24 Ultra Wide 3840x2160. 24 Ultra Wide 3840x2160. 30, 25 Ultra Wide 2704x1520. 2.7K 4:3 30, 25 Ultra Wide 2704x2028

4K 30, 25, 24 Ultra Wide 3840x2160. 24 Ultra Wide 3840x2160. 30, 25 Ultra Wide 2704x1520. 2.7K 4:3 30, 25 Ultra Wide 2704x2028 Weight Camera: 3.1oz (89g) Camera with housing: 5.4oz (152g) Video Mode Video Resolutions Video Resolution Frames Per Second (fps) NTSC/PAL Field of View (FOV) Screen Resolution 4K 30, 25, 24 Ultra Wide

More information

Magic Wand Portable Scanner

Magic Wand Portable Scanner Magic Wand Portable Scanner PDS-ST470-VP User Manual Table of Contents 1. Key Features... 3 2. Functional Parts... 3 3. Explanation of the Status Icons... 5 4. Using the Scanner... 5 4.1. Charging up the

More information

Video Recorder User s Manual

Video Recorder User s Manual Video Recorder User s Manual 1 DV140 FCC statement This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,

More information

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV MSD 851 DVBT CINEMAX NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV POZOR: Je důležité,

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

2. Precautions. 1. Introduction. Index

2. Precautions. 1. Introduction. Index User Manual 1. Introduction 2. Precautions Thank you for purchasing the Veho K-Series HD camcorder. Its small size, integrated design and easy to use functions mean that you can record and photograph anytime,

More information

ViviCam X028 Digital Camera

ViviCam X028 Digital Camera ViviCam X028 Digital Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. BAC 801 Orange

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. BAC 801 Orange NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL BAC 801 Orange Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchynská váha Electronic kitchen scale Balance de cuisine elektronique Vážený zákazníku, děkujeme

More information

Introduction. Thank you for your purchasing this car safety series On-board. HD Digital Video Recorder. This product is specially developed and

Introduction. Thank you for your purchasing this car safety series On-board. HD Digital Video Recorder. This product is specially developed and Introduction Thank you for your purchasing this car safety series On-board HD Digital Video Recorder. This product is specially developed and aimed at evidence collection difficulty of today's car accidents.

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

SBH 1006 DUAL Návod k použití ANdriod 4.1 MiNi pc Návod NA použitie ANdriod 4.1 MiNi pc user MANuAl ANdriod 4.1 MiNi pc

SBH 1006 DUAL Návod k použití ANdriod 4.1 MiNi pc Návod NA použitie ANdriod 4.1 MiNi pc user MANuAl ANdriod 4.1 MiNi pc SBH 1006 DUAL Návod k použití Návod na použitie User Manual Andriod 4.1 Mini PC Andriod 4.1 Mini PC Andriod 4.1 Mini PC obsah Prohlášení...3 A. Popis vzhledu...3 B. Spuštění provozu...3 1. Návod k připojení

More information

TABLE OF CONTENTS QUICK START... 1 DIAGRAM OF THE DIGITAL PHOTO FRAME... 2 KEYPAD BUTTON FUNCTIONS... 3 REMOTE CONTROL FUNCTIONS..

TABLE OF CONTENTS QUICK START... 1 DIAGRAM OF THE DIGITAL PHOTO FRAME... 2 KEYPAD BUTTON FUNCTIONS... 3 REMOTE CONTROL FUNCTIONS.. TABLE OF CONTENTS QUICK START........ 1 DIAGRAM OF THE DIGITAL PHOTO FRAME... 2 KEYPAD BUTTON FUNCTIONS..... 3 REMOTE CONTROL FUNCTIONS..4 DIGITAL PHOTO FRAME NAVIGATION........5 OSD MENU FUNCTIONS..6

More information

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací

More information