PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009"

Transcription

1 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 Metodologie vědy : úvod do problému / František Ochrana. - 1.vyd. - Praha : Karolinum, s. : il. - ISBN [Ochrana, František (100%)] 2009AAA0006 Veřejné zakázky v České republice / Jan Pavel. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, s. : il. - (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 2/2009 : Studie (Národohospodářský ústav Josefa Hlávky)). - ISBN (brož.). [Pavel, Jan (100%)] 2009AAA0109 ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ADD1 Kreativní ekonomika a její měření = Measurement of the creative economy / Jitka Kloudová. In: Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN Roč. 57, č. 3 (2009), s [Kloudová, Jitka (100%)] 2009ADD0089 ADD2 Economic evaluation of public programs [Ekonomická evalvácia verejných projektov] / Martin Nekola, František Ochrana. In: Ekonomický časopis = Journal of economics. - ISSN Roč. 57, č. 5 (2009), s [Nekola, Martin (50%) - Ochrana, František (50%)] 2009ADD0001 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE1 ADE2 Undergraduate education as a factor of the EU member states competitiveness [Vysokoškolské vzdelanie ako faktor konkurencieschopnosti členských štátov EÚ] / Ľubomír Zelenický, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková. In: Problems of education in the 21st century. - ISSN Vol. 12 (2009), p [Zelenický, Ľubomír (34%) - Stehlíková, Beáta (33%) - Tirpáková, Anna] 2009ADE0111 Nekotoryye teoreticheskiye soobrazheniya o prirode nyneshnego krizisa [Krátke teoretické úvahy o charaktere súčasnej krízy] / Alexander Rubinstein. In: Zhurnal Novoj ekonomicheskoj associacii. - ISSN No. 1-2 (2009), s [Rubinstein, Alexander (100%)] strana: 1

2 2009ADE0004 ADE3 ADE4 ADE5 ADE6 Analysis of the socio-economic situation in the SADC countries [Analýza sociálno-ekonomickej situácie v krajinách Subsaharskej Afriky] / P. Maleček, L. Kabát. In: Agricultura tropica et subtropica. - ISSN Vol. 42, no. 4 (2009), p [Maleček, Petr (50%) - Kabát, Ladislav (50%)] 2009ADE0013 Atracting capital and investment to least developed countries / Partl M., Kabát L.. In: Agricultura tropica et subtropica. - ISSN Vol. 42, [no.] 2 (2009), p [Partl, Martin (50%) - Kabát, Ladislav (50%)] 2009ADE0009 Study on creative index in China: a modified Florida's 3Ts model [Štúdia kreatívneho indexu v Číne: upravený model Florida 3Ts] / Jianpeng Zhang, Jitka Kloudová. In: Verslo ir teisės aktualijos : mokslo darbai = Current issues of business and law : research papers. - ISSN Tomas 3 (2009), p [Zhang, Jianpeng (50%) - Kloudová, Jitka (50%)] 2009ADE0160 Audit výkonu činností : (nástin východisek pro tvorbu metodiky v rezortu Ministerstva obrany ČR) / František Ochrana. In: Vojenské rozhledy = Czech military review. - ISSN Roč. 18 (50), č. 1 (2009), s [Ochrana, František (100%)] 2009ADE0091 ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF1 ADF2 ADF3 Ekonomický rast a sociálno-ekonomický vývoj v Stiglitzovej-Senovej správe a nové úlohy štatistiky / Ladislav Kabát. In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN Roč. 19, č. 4 (2009), s [Kabát, Ladislav (100%)] 2009ADF0005 Kvalita života = Quality of life / Ľubomír Zelenický... [et al.]. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatisickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 2 (2009), s ADF0107 Štatistické modely pre odhad indikátorov príjmovej nerovnosti = Statistical models for estimation of the income inequality indicators / Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková, Ladislav Kabát. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 2 (2009), s strana: 2

3 [Stehlíková, Beáta (34%) - Tirpáková, Anna - Kabát, Ladislav (33%)] 2009ADF0105 ADF4 Model rozhodování skupiny a chování jednotlivce při zaopatřování veřejných statků / František Ochrana. In: Ekonómia a podnikanie = Economics and business. - ISSN Roč. 3, č. 1 (2009), s [Ochrana, František (100%)] 2009ADF0100 ADF5 Identifikácia zamestnaneckých finančných podvodov = Identification of the occupational fraud and abuse / Ladislav Kabát, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 2 (2009), s [Kabát, Ladislav (34%) - Stehlíková, Beáta (33%) - Tirpáková, Anna] 2009ADF0113 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED1 Reklama a reklamné štýly v európskom marketingu = Advertising and advertising s styles in European marketing / Martin Čihovský. In: Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonóm, ISBN S [Čihovský, Martin (100%)] 2009AED0204 AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch AEE1 Alternatívne prístupy k overovaniu spoľahlivosti primárnych štatistických údajov na príklade projektu EU SILC / Ladislav Kabát. In: Výnosy z trestné činnosti a problémy s jejich odhalováním, zajišťováním a odčerpáním : sborník studií a dílčích výsledků empirických šetření II. - Praha : Scienta, ISBN S [Kabát, Ladislav (100%)] 2009AEE0001 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC1 The significance of human capital and its evaluation in the EU countries / Lubomír Zelenický, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková. In: Vyssheye gumanitnoye obrazovaniye XXI. veka: problemy i perspektivy : materialy chetvertoy mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferencii. Tom 2, Filologiya i drugiye nauki. - Samara : PGSGA, ISBN S [Zelenický, Lubomír (34%) - Stehlíková, Beáta (33%) - Tirpáková, Anna] 2009AFC0012 strana: 3

4 AFC2 AFC3 AFC4 AFC5 AFC6 AFC7 Komparace zákonů o veřejných zákazkách ve vybraných zemích EU : základní principy a zakázky malého rozsahu = Comparatison of the laws on public procurement in selected EU countries : basic principles and small -scale public contracts / Jan Pavel. In: Veřejné zakázky a PPP projekty = Public contract and PPP projects. [Sborník příspěvků z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference... konané dne ]. - ISSN Roč. 1, č. 3-4 (2009), s [Pavel, Jan (100%)] 2009AFC0007 Ekonomické, právne a informačné aspekty boja s hospodárskou kriminalitou / Ladislav Kabát. In: Periodica Academica. - ISSN Roč. IV, č. 2 (2009), s [Kabát, Ladislav (100%)] 2009AFC0014 Dispersion of Cryphonectria parasitica vegetative compatibility groups in a chestnut stand composed of different progenies [Rozšírenie vegetatívne kompatibilných skupín huby Cryphonectria parasitica v poraste gaštana zloženom z rôznych potomstiev] / M. Bolvanský... [et al.]. In: Proceedings of the Fourth International Chestnut Symposium. - Leuven : ISHS, ISBN S (Acta Horticulturae ; 844, October 2009). 2009AFC0023 To the issue of teaching mathematical statistics in nonmathematical fields / Beáta Stehlíková... [et al.]. In: Vyssheye gumanitnoye obrazovaniye XXI. veka: problemy i perspektivy : materialy chetvertoy mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferencii. Tom 2, Filologiya i drugiye nauki. - Samara : PGSGA, ISBN S AFC0011 Inovácie a rizikový kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti = Innovation and venture capital as the increasing tool of competitiveness / Mária Zúbková. In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VII : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference = Trade, quality and finances in enterprises - determinants of competitiveness VII. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, ISBN S [Zúbková, Mária (100%)] 2009AFC0177 Cocaine use in Slovakia and Europe with emphasis on youth [Užívanie kokaínu na Slovensku a v Európe s dôrazom na mládež] / Ivor J.... [et al.]. In: Vyssheye gumanitarnoye obrazovaniye XXI. veka: problemy i perspektivy : materialy chetvertoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Tom 1, Pedagogika. Psikhologiya. - Samara : PGSGA, ISBN S AFC0050 strana: 4

5 AFC8 Nové prístupy k meraniu výsledkov ekonomického rastu a sociálneho rozvoja = New approaches to measurement of the economic growth and social development / Ladislav Kabát. In: Firma a konkurenční prostředí 2009 : tradiční mezinárodní vědecká konference pořádaná při příležitosti oslav 50. výročí založení PEF. 1. část = Firm and competitive environment 2009 : traditional international scientific conference organized on the occasion of the 50th anniversary of FBE. Part 1. - [Brno] : MSD, ISBN S [Kabát, Ladislav (100%)] 2009AFC0038 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD1 AFD2 AFD3 AFD4 Teoreticko- metodologické aspekty boja s hospodárskou kriminalitou = Theory and methodology in fighting the economic crimes / Ladislav Kabát, Beáta Stehlíková. práva, ISBN S [Kabát, Ladislav (50%) - Stehlíková, Beáta (50%)] 2009AFD0171 Konverguje aj tieňová ekonomika? = Converge shadow economics too? / Beáta Stehlíková. práva, ISBN S [Stehlíková, Beáta (50%) - Tirpáková, Anna] 2009AFD0172 Aplikácia štatistických metód pri hodnotení poistných podvodov = The application of statistical methods in evaluating claims of fraud / Jaroslav Ivor, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 6 (2009), s [Ivor, Jaroslav (34%) - Stehlíková, Beáta (33%) - Tirpáková, Anna] 2009AFD0016 Konkrétna pomoc regiónom od akademickej obce. (III) = Academic community and its extensional help towards regions. (III) / Pavol Molnár. práva, ISBN S [Molnár, Pavol (100%)] 2009AFD0156 strana: 5

6 AFD5 AFD6 Optimální řízení hodnoty podniku v prostředí velkého trhu = Optimal control of firm value in large market environment / Jan Kodera, Petr Marek. práva, ISBN S [Kodera, Jan (50%) - Marek, Petr] 2009AFD0155 Model marketingových stratégií pre európsky trh = Marketing strategies for unified European market / Martin Čihovský. práva, ISBN S [Čihovský, Martin (100%)] 2009AFD0180 AFD7 Regionálna politika EÚ a územná spolupráca = Regional policy and territorial cooperation / Mária Zúbková. práva, ISBN S [Zúbková, Mária (100%)] 2009AFD0182 AFD8 AFD9 AFD10 Municipálna podpora miestnej ekonomiky v SR = Municipal support of local economy in the SR / Renáta Ježková. práva, ISBN S [Ježková, Renáta (100%)] 2009AFD0194 O Benfordovom zákone = About Benford`s law / Dagmar Markechová... [et al.]. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatisickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 1 (2009), s AFD0012 Aktuální úkol teorie a praxe managementu - jak překonávat krizi důvery a hodnot nejen v podnicích = Theory and practice management actual task : how to overcome crisis of confidence and values not only within enterprises / Ivan Vágner. strana: 6

7 práva, ISBN S [Vágner, Ivan (100%)] 2009AFD0153 AFD11 AFD12 AFD13 AFD14 AFD15 Kreativní ekonomie : (metodologické poznámky) = Creative economy : (methodology remarks) / František Ochrana. práva, ISBN S [Ochrana, František (100%)] 2009AFD0152 Outsourcing a offshoring ve světle hospodářské krize = Outsourcing and offshoring in light of economic crisis / Jiří Dvořáček. práva, ISBN S [Dvořáček, Jiří (100%)] 2009AFD0150 Vymedzenie hraníc deskriptora tvaru pomocou aparátu fuzzy množín / Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková, Dagmar Markechová. In: Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára = Current trends in university mathematical education : proceedings of the international scientific seminar. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN S [Stehlíková, Beáta (34%) - Tirpáková, Anna - Markechová, Dagmar] 2009AFD0104 Nové prístupy k identifikácii falšovania primárnych údajov / Ladislav Kabát, Beáta Stehlíkova, Mária Zúbková. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník zo 14. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. časť vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, ISBN S [Kabát, Ladislav (34%) - Stehlíková, Beáta (33%) - Zúbková, Mária (33%)] 2009AFD0117 Hodnotenie efektívnosti inovačnej výkonnosti štátov EÚ = The evaluation of effectiveness of innovative efficiency of EU states / Anna Tirpáková... [et al.]. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 1 (2009), s strana: 7

8 [Tirpáková, Anna (25%) - Stehlíková, Beáta (25%) - Markechová, Dagmar - Stieranka, Jozef] 2009AFD0015 AFD16 Využitie fuzzy metód pri určení rizikovej skupiny drogovej závislosti = Utilization of fuzzy methods for determine endangered groups of drug dependence / Beáta Stehlíková... [et al.]. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 1 (2009), s AFD0013 AFD17 Je európsky trh s kokaínom jednotný? = Is the European cocaine market homogenous? / Jaroslav Ivor... [et al.]. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatisickej a demografickej spoločnosti. - ISSN Roč. 5, č. 1 (2009), s AFD0014 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií AFG1 Conservation and sustainable use of old varieties of cherry genetic resources for socio-economic development of Brdarka village [Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie starých odrôd genetických zdrojov čerešní pre sociálno-ekonomický rozvoj obce Brdárka] / Ján Brindza a kolektív. In: Eurogard. V, Botanic gardens in the age of climate change [elektronický zdroj] : programme, abstracts, delegates. - Helsinki : Botanic Garden of the University of Helsinki ; [Lahti] : EsaPrint, [2009]. - ISBN S (Ulmus, ISSN ; 13). 2009AFG0001 AFK Postery zo zahraničných konferencií AFK1 Ekonomické aspekty veřejných zakázek / Jan Pavel. In: Kvalita a integrita veřejných zakázek [elektronický zdroj] : sborník ze seminářů konaných ve dnech 25. a 26. března 2009 v hotelu Pyramida v Praze a dne 22. dubna 2009 na ÚOHS v Brně. - Praha : Transparency International, S [Pavel, Jan (100%)] 2009AFK0169 AFL Postery z domácich konferencií AFL1 Ekonomický dopad rozvoje kreativní ekonomiky a její měření / Jitka Kloudová. In: Freedom of creativity [elektronický zdroj] = Sloboda tvorivosti : zborník iconference'09. - Bratislava : Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, S [Kloudová, Jitka (100%)] 2009AFL0001 strana: 8

9 BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách BAA1 Metodologie výzkumu a statistická inference = Research methodology and statistical inference / Beáta Stehlíková... [et al.]. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita, s. : fareb. - (Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně). - ISBN BAA0002 BAA2 Chytrá veřejná správa : kohézní politika [Smart administration] / Milan Půček... [et al.]. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, s. : il. (fareb.). - ISBN Ďalšie vydania: Smart administration : cohesion policy / Půček, Milan et al. - Praha : The Ministry for Regional Development, National Coordination Authority, ISBN [Půček, Milan (60%) - Ochrana, František (35%) - Roche, Marcela - Hartman, Igor] 2009BAA0004 BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch BDE1 Vtoryye mezhdunarodnyye yaltinskiye chteniya. Mirovoy ekonomicheskiy krizis (5-7 maya 2009 g., Alushta, Ukraina) [Druhé medzinárodné jaltské prednášky. Svetová ekonomická kríza (5.-7. mája 2009, Alušta, Ukrajina)] / Alexander Rubinstein. In: Zhurnal Novoj ekonomicheskoj associacii. - ISSN No. 3-4 (2009), s [Rubinstein, Alexander (100%)] 2009BDE0005 BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF1 BDF2 BDF3 Finančná analýza s.r.o. / [autor Renáta Ježková]. In: Konateľ s.r.o. v praxi : praktické rady, tipy a príklady, ako predchádzať rizikám v každodennej praxi konateľa s.r.o. Časť 9/7. - ISSN Č. 1 (2009), [15 s.]. [Ježková, Renáta (100%)] 2009BDF0007 Stanovenie hodnoty spoločnosti s ručením obmedzeným / [autor Renáta Ježková]. In: Konateľ s.r.o. v praxi : praktické rady, tipy a príklady, ako predchádzať rizikám v každodennej praxi konateľa s.r.o. Časť 9/6. - ISSN Č. 1 (2009), [19 s.]. [Ježková, Renáta (100%)] 2009BDF0009 Výročná správa podniku / [autor Renáta Ježková]. In: Konateľ s.r.o. v praxi : praktické rady, tipy a príklady, ako predchádzať rizikám v každodennej praxi konateľa s.r.o. Časť 9/5. - ISSN Č. 1 (2009), [21 s.]. [Ježková, Renáta (100%)] strana: 9

10 2009BDF0010 DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI1 DAI2 DAI3 Koncepcia európskeho marketingu : východisko úspešného vstupu firiem na trh Európskej únie : dizertačná práca na získanie akademického titulu "philosophiae doctor" / Martin Čihovský. - Bratislava, s. : il. [Čihovský, Martin (100%)] 2009DAI E001 Vplyv zavedenia "rovnej dane" na rozvoj podnikania po vstupe do Európskej únie : dizertačná práca / Eva Kolláriková. - Bratislava : [s.n.], s. : il. [Kolláriková, Eva (100%)] 2009DAI E002 A case of open small economy : dizertačná práca [Malé otvorené ekonomiky] / Tomáš Korauš. - Bratislava, s. : il. [Korauš, Tomáš (100%)] 2009DAI E004 FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) FAI1 Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ : zborník z medzinárodnej vedeckej proceedings of the international scientific conference / [zostavil Martin Čihovský]. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, s. : il. - ISBN [Čihovský, Martin (100%)] 2009FAI0006 strana: 10

11 Štatistika publikácií: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2 ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch: 2 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 6 ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 5 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1 AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch: 1 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 8 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 17 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 1 AFK Postery zo zahraničných konferencií: 1 AFL Postery z domácich konferencií: 1 BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2 BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1 BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 3 DAI Dizertačné a habilitačné práce: 3 FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 1 Spolu: 55 Štatistika ohlasov: [1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus): 3 [2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus): 1 [3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 13 [4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch: 5 [6] Recenzie v domácich publikáciách: 1 Spolu: 23 strana: 11

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Daniel Berounský, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Daniel Berounský, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Mgr. Daniel Berounský, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Berounský, Daniel 100%: The Tibetan version of the scripture on the Ten Kings and

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC Katarina Rentkova 1, Daniela Majercakova 2, 1,2 Comenius

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

AWERProcedia Information Technology & Computer Science

AWERProcedia Information Technology & Computer Science AWERProcedia Information Technology & Computer Science 2 (2012) 342-346 2 nd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2012 The comparison and analysis of selected CRM software solutions Jan

More information

The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees

The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees Jaroslava Rajchlova (Czech Republic), Anna Fedorova (Czech Republic), Zdenek Brož (Czech Republic) The venture capital in the Czech companies: development of number of and efficiency of Abstract This article

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ

EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ Tomas Bata Univerzity in Zlín,Zlin, Czech Republic, EU pivodova@fame.utb.cz, veronika.siskova@centrum.cz

More information

GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR. Tomáš Pyšný, Pavel Žufan

GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR. Tomáš Pyšný, Pavel Žufan GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR Tomáš Pyšný, Pavel Žufan Anotace: Příspěvek se zabývá českým pivovarnictvím a analyzuje klíčové globalizační vlivy

More information

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2010 - ukonč ené projekty - Prehľad projektov ukončených v roku 2010 Národohospodárska fakulta Zahraničné

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

CURRENT TRENDS OF CORPORATE PERFORMANCE REPORTING TOOLS AND METHODOLOGY DESIGN OF MULTIFACTOR MEASUREMENT OF COMPANY OVERALL PERFORMANCE

CURRENT TRENDS OF CORPORATE PERFORMANCE REPORTING TOOLS AND METHODOLOGY DESIGN OF MULTIFACTOR MEASUREMENT OF COMPANY OVERALL PERFORMANCE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 11 Number 2, 2012 CURRENT TRENDS OF CORPORATE PERFORMANCE REPORTING TOOLS AND METHODOLOGY DESIGN OF MULTIFACTOR MEASUREMENT

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Juraj Vačok, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

Literaúra ku kapitole 14:

Literaúra ku kapitole 14: Literaúra ku kapitole 14: [1] ANSOFF, I., MCDONNELL, E. Implanting Strategic Management. New York: Printice Hall, 1990. [2] ARNOLD, A. Assessing Capital risk: You can t be too Conservative. Harvard Business

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 113 Number 3, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031023 IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE Jana

More information

PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY

PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY 194 Management and Economics PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY Mária PETRUFOVÁ Maria.Petrufova@aos.sk Armed Forces Academy of gen. M.R. Štefánik Liptovský Mikuláš,

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 ISBN Cena Se slevou Arts Management 9783319158013 Art Collections, Private and Public: Comparative Legal Study 1 500

More information

Zoznam publikačnej činnosti doc. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti doc. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD. Zoznam publikačnej činnosti doc. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Štarchoň, Peter 100%: Vademecum reklamy : vybrané teoretické aspekty. - 1. vyd.

More information

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Crisis management Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS

COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 40 Number 4, 2011 COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS L. Svatošová Received: March

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the Abstract EU and ources of rade inance Miroslava Makarová 1 The main goal of the paper is to present a complex view of obtaining external sources

More information

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS Jiri Klecka 1, Hana Scholleova 2 1 University of Economics, Prague, Czech Republic, jiri.klecka@vse.cz 2 University of Economics, Prague, Czech

More information

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA 90 Sobeková Majková, M., Solík, J., Sipko, J. (2014), The Analysis of Chosen Business Obstacles and Problems with the Financing of Young Entrepreneurs in Slovakia, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3,

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

ACTION PLAN BASIS OF COMPETITIVE INTELLIGENCE ACTIVITIES

ACTION PLAN BASIS OF COMPETITIVE INTELLIGENCE ACTIVITIES ACTION PLAN BASIS OF COMPETITIVE INTELLIGENCE ACTIVITIES František Bartes Brno University of Technology, Czech Republic, bartes@fbm.vutbr.cz Abstract At present, Competitive Intelligence (CI) is becoming

More information

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001 SUPPOSED PROCESS IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BY ISO 9001 AT JAN PERNER TRANSPORT FACULTY UNIVERSITY OF PARDUBICE Libor Švadlenka - Eva Cempírková 1. Introduction Czech high school went

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

THE EFFECT OF INCREASING NUMBERS OF HORSES OF UNDEFINED BREED ON HORSE BREEDING IN THE CZECH REPUBLIC

THE EFFECT OF INCREASING NUMBERS OF HORSES OF UNDEFINED BREED ON HORSE BREEDING IN THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 3 Number 1, 215 http://dx.doi.org/1.11118/actaun21563123 THE EFFECT OF INCREASING NUMBERS OF HORSES OF UNDEFINED BREED ON

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

Czech wine-production industry and recent movement forces

Czech wine-production industry and recent movement forces Czech wine-production industry and recent movement forces Vinařství v České republice a aktuální změnotvorné síly P. ŽUFAN Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic Abstract:

More information

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries Author: Juraj Nemec, Prof. PhD 1 Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction

More information

Application of Data Envelopment Analysis to Measure Cost, Revenue and Profit Efficiency

Application of Data Envelopment Analysis to Measure Cost, Revenue and Profit Efficiency Application of Data Envelopment Analysis to Measure Cost, Revenue and Profit Efficiency Kristína Kočišová 1 Technical University of Košice, Košice, Slovak Republic Abstract The literature analysing efficiency

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost:

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost: Vyučující v předmětu: Ekonomie, Podniková ekonomika Vzdělání a profesionální praxe: Specializace učitele: 1978-1983 VŠDS Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1990 Kurz pedagogiky -Ústav

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB1 Základy európskej ochrany ľudských

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin 5 (54) 2011 Dušan Šimo Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin Paper points at research of import and export of beef, pork, poultry, cow's milk, cheese

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Formulár na zverejnenie informácií o inauguračnom konaní

Formulár na zverejnenie informácií o inauguračnom konaní Formulár na zverejnenie informácií o inauguračnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 30.9.2014 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Anna Polednáková, rod. Višňovská a) Akademické

More information

SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC

SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC CURRENT TOPIC 13 SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC doc. Ing. Mária Klimiková, PhD., Ing. Dana Forišková, PhD., Ing. Martin Vovk, Ing.

More information

RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS

RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 12 Number 7, 2012 RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS V. Chlebovský, V. Plšek

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

EVALUATION OF INVESTMENT RISKS IN CBA WITH MONTE CARLO METHOD

EVALUATION OF INVESTMENT RISKS IN CBA WITH MONTE CARLO METHOD ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 31 Number 1, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563010245 EVALUATION OF INVESTMENT RISKS IN CBA WITH MONTE CARLO METHOD

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

DISTANCE LEARNING AND STUDY SUPPORTS OF DISTANCE EDUCATION

DISTANCE LEARNING AND STUDY SUPPORTS OF DISTANCE EDUCATION Liběna Tetřevová, University of Pardubice DISTANCE LEARNING AND STUDY SUPPORTS OF DISTANCE EDUCATION Practical demonstration of a seminar called 'Economic Evaluation of Public Projects of Investment Character'

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

The competitive strength factors of the company

The competitive strength factors of the company The competitive strength factors of the company Faktory konkurenceschopnosti firmy H. CHLÁDKOVÁ Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic Abstract: PATRIA Kobylí, Inc. is one

More information

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009 INNOVATION 2009 PLENARY SECTION REFORM OF THE RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SYSTEM IN THE CR, INTERNATIONAL CO-OPERATION Plenary Session Hall of Wallenstein Palace, Senate of the Parliament CR,

More information

LOYALTY PROGRAMMES OF SELECTIVE GROCERY RETAILERS IN THE CZECH REPUBLIC

LOYALTY PROGRAMMES OF SELECTIVE GROCERY RETAILERS IN THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 72 Number 2, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563020617 LOYALTY PROGRAMMES OF SELECTIVE GROCERY RETAILERS IN THE

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Publikačná činnosť pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok vykazovania 2013 (rok vyd. 2013)

Publikačná činnosť pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok vykazovania 2013 (rok vyd. 2013) Publikačná činnosť pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok vykazovania 2013 (rok vyd. 2013) AAA AAA 1 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Peace operations of international crisis

More information

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marketing and Trade IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marie Slabá, Peter tarchoà, Ivan Jáã Introduction A prerequisite for creation and

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

PROBABILITY MODELS OF INCOME DISTRIBUTION

PROBABILITY MODELS OF INCOME DISTRIBUTION PROBABILITY MODELS OF INCOME DISTRIBUTION Jitka Bartošová Abstract. Probability models of income distribution provide for evaluation of the living standard of population of a country at whole as well as

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

DEVELOPMENTS AND TRENDS IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. Maria Luskova 1

DEVELOPMENTS AND TRENDS IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. Maria Luskova 1 Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 DEVELOPMENTS AND TRENDS IN

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Assessing the development of labour productivity in the EU countries

Assessing the development of labour productivity in the EU countries Assessing the development of labour productivity in the EU countries Hodnocení vývoje produktivity práce v zemích EU J. KLÍMA, M. PALÁT (JR. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

More information

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2009 Fakulty priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2009 Fakulty priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2009 Fakulty priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove (kategorizácia v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 13/2008 z 16. 10. 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information