( ) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí."

Transcription

1 Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium ( ) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné vztahy vybraných druhů dřevokazních hub. ( ) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. (1999) Technická Univerzita Zvolen, docentura téma habilitační práce: Fytopatologická analýza chorošů na Slovensku. Zaměstnání Arboretum Mlyňany Ústav dendrobiologie SAV Vieska nad Žitavou vědecký pracovník v oboru botanika, od r člen vědecké rady pracoviště Ústav ekologie lesa SAV Zvolen samostatný věd. pracovník, od r náměstek ředitele pro výzkum PřF Univerzity Komenského Bratislava externí Fakulta ekologie a environmentalistiky Technické univerzity Zvolen Od r člen vědecké rady fakulty 2000-dosud 2002-dosud PřF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici Od r člen vědecké rady fakulty Od r člen vědecké rady univerzity Od r vedoucí Katedry biologie PřF Ostravské univerzity Ostrava

2 Odborné stáže 1983 Instytut dendrologii PAN Kórnik (Polsko) 1983 Botanický ústav AN SSSR (Leningrad) 1984 Botanický ústav AV KLDR Pchyongjang (Korea) 1989 DFG stipendium v SRN Prezentace na kongresech a sympoziích s mykologickým zaměřením v zahraničí 1990 Passau (Německo), Glasgow (Skotsko), Wyoming (USA) 1992 Kew (Anglie), Vídeň (Rakousko) 1993 Jeruzalem (Israel) 1994 Vancouver (Kanada) 1999 Madrid (Španělsko) 2000 Braunschweig (Německo) Odborné zaměření - Systematika, chorologie a ekologie hub - Houby a houbové organismy ve vztahu ke dřevinám Členství ve vědeckých společnostech či skupinách ( ) člen Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v Praze, od. r člen výboru (1981-dosud) (1993-dosud) člen Slovenské botanické společnosti při SAV člen Slovenské ekologické společnosti při SAV ( ) člen Československé mikrobiologické společnosti (1994-dosud) člen Slovenské mykologické společnosti při SAV, od r člen výboru (1994-dosud) (1999-dosud) člen České vědecké společnosti pro mykologii při AV ČR člen komise grantové agentury MŠ SR a SAV VEGA

3 Výzkumné projekty a granty v r. 2004: (Od r celkem 31 projektů) * Projekt EU COST E12 Urban forests and trees. Contractor: Kjell Nilsson (Kodaň), subcontractor: Maria Luisa Tello (Madrid), člen řešitelského tímu a národní koordinator: Ján Gáper. Projekt je zaměřen na všechny aspekty výzkumu dřevin rostoucích v urbánním a suburbánním prostředí Evropy. J. Gáper pracuje ve výzkumu hub jako původců chorob dřevin. Výsledkem práce je kapitola v knižní publikaci, která vyjde v r v Belgii: Tello, M. L., Gáper, J., Mateo-Sagasta, E., Motta, E., Tomalak, M.: Chapter 3.4.: Biotic urban growing conditions/threats: pests and diseases in Europe. *Grantový úkol grantové agentury VEGA Ministerstva školství SR a SAV č. 1/1368/04 Adaptace a šíření hub a houbových organismů v kulturních smrčinách. Vedoucí grantového úkolu: Ján Gáper. Projekt je zaměřen na komplexní výzkum kulturních smrčin. * Projekt SOCRATES/COMENIUS 1 č. AC1.2/2004/14 Etudes de la vie de l arbre et de l homme. Vědecký konzultant: Ján Gáper. Projekt je zaměřen hodnocení dřevin ve vybraných sídlech Francie a SR. Recentní publikační aktivita (Od r celkem 129 původních vědeckých a odborných prací - citován ve 256 publikacích) a) Knihy a monografie GÁPER, J., PIŠÚT, I., 2003: Mykológia. Systém, vývoj a ekológia húb. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 234 pp. b) Vysokoškolské učebnice BESEDA, I., PAJTÍK, J., SOKOL, J., CEJPEK, J., GÁPER, J., ĎURIŠOVÁ, B., 1999: Toxikológia. 1. vydanie. Edič. stred. Techn. Univ., Zvolen, 179 pp. GÁPER, J., GÁPEROVÁ, S., 2000: Systematická botanika. Úvod do štúdia cyanobaktérií, rias a húb. Univ. Mateja Bela, Banská Bystrica, 87 pp. BESEDA, I., PAJTÍK, J., SOKOL, J., CEJPEK, J., GÁPER, J., ĎURIŠOVÁ, B., 2003: Ekotoxikológia. Vyd. Techn. Univ., Zvolen, 217 pp.

4 c) Vědecké práce GÁPER, J., 1999: Effect of sodium chloride on in vitro growth of some strains of chosen ectomycorrhizal fungi. - Acta Fac. Ecol., 6: GÁLIS, R., GÁPER, J., 1999: Nejedlé a jedovaté huby rekreačnej oblasti Duchonka v Považskom Inovci. In Jankovský, L. (ed.): Houby a les. Masaryk. Univ., Brno, p GÁPER, J., GÁPEROVÁ, S., 1999: Porovnávacia štúdia vertikálneho rozšírenia trúdnikov v mestskom prostredí Slovenska a v iných ekosystémoch. In Jankovský, L. (ed.): Houby a les. Masaryk. Univ., Brno, p GÁPER, J., GÁPEROVÁ, S., 2000: K aktuálnym otázkam hubových chorôb smreka a jedle na Slovensku. In Hlaváč, P. et al. (eds.): Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia Vyd. Techn. univ., Zvolen, s GÁPER, J., GÁPEROVÁ, S., 2000: Sporulácia Heterobasidion annosus (Fr.) Bref. v lesných ekosystémoch. Acta Fac. Ecol., 7: GÁLIS, R., GÁPER, J., 2000: Fruktifikácia nepoživatelných makromycétov vo východnej časti Považského Inovca. Acta Fac. Ecol., 7: GÁPER, J., 2000: Wood - inhabiting and wood - destroying non - poroid macrofungi on introduced woody plants from the urban environment in Slovakia. In Marchetti, M. et al. (eds.): Micologia A. M. B. Fondazione, Trento, s GÁPER, J., GÁLIS, R., 2000: The non - poroid wood - inhabiting and wood - destroying macromycetes occurring on native woody plants in urban environment of Slovakia. Mitt. Biol. Bundesamst. Land - Forstwirtsch., 370: GÁPER, J., MOLNÁROVÁ, K., 2000: K priestorovej distribúcii nesymbiotických makromycétov v kultúrnych smrečinách. Acta Fac. Ecol., 7: GÁPER, J., ŠURJANSKA, M., 2000: K priestorovej distribúcii ektomykoríznych húb v smrekových monokultúrach. In Hlaváč, P. et al. (eds.): Drevoznehodnocujúce huby Vyd. Techn. univ., Zvolen, s PERHÁČOVÁ, Z., GÁPER, J., 2000: Viazanosť trúdnikov na dreviny vo vybraných sídlach stredoslovenského regiónu. In: Hlaváč, P. et al (eds.): Drevoznehodnocujúce huby Vyd. Techn. univ., Zvolen, ŠIMÁKOVÁ, L., GÁPER, J., 2000: Drevokazné huby na drevinách v meste Košice. In: Hlaváč, P. et al (eds.): Drevoznehodnocujúce huby Vyd. Techn. univ., Zvolen, s GÁPER, J., 2001: Polypores as an important pests on woody plants in town parks and other green spaces at towns of Slovakia according to climatic region and injured plant organs. Matthias Belivs Univ Proc, 1:

5 GÁPER, J., 2002: Niektoré nové poznatky o rozšírení synantropných trúdnikov v urbánnom prostredí Slovenska. Sprav. Slov. Mykol. Spol., 27:15. GÁPER, J., GÁPEROVÁ, S., 2002: Drevokazné makromycéty na drevinách v intraviláne miest Martin, Turčianske Teplice a Banská Bystrica. Matthias Belivs Univ. Proc., Suppl. 2(1): GÁPER, J., 2003: Drevokazné huby na ovocných sadoch západoslovenského a stredoslovenského regiónu. Univ. Ostr. Acta Fac. Rer. Nat. Biol.-Ekol., 211 (10): GÁPER, J., REPÁČ, I., 2003: Drevokazné huby vo vybraných sídlach a ovocných sadoch západného a stredného Slovenska v čistých kultúrach. Univ. Ostr. Acta Fac. Rer. Nat. Biol.-Ekol., 210 (9): GÁPER, J., 2003: Fructification and discharge of basidiospores from wood-destroying fungi in oak urban forests. In Bernadovičová, S. (ed.), Dreviny vo verejnej zeleni. Zborník. UPJŠ, Košice, GÁPER, J., 2004: Fruktifikácia a sporulácia trúdnikov vo vybraných sídlach stredného Slovenska. In Hlaváč, P., (ed.), Nové trendy v ochrane lesa a krajiny. Vyd. Techn. Univ., Zvolen, in press. GÁPER, J., 2004: Mykotrofia v urbanizovanej krajine na Slovensku. In Hlaváč, P., (ed.), Nové trendy v ochrane lesa a krajiny. Vyd. Techn. Univ., Zvolen, in press. TELLO, M. L., GÁPER, J., MATEO-SAGASTA, E., MOTTA, E., TOMALAK, M., 2004: Chapter 3.4. Biotic urban growing conditions/threats: pests and diseases in Europe. 52 pp. In: Nilsson, K., Randrup, T. B., Konijnendik, C. C. (eds.): Urban Forests and Trees. European Committee, Brussels in press.

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Key words: combatives, taxonomy, preparatory combatives, combative sports, selfdefence

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

INFLUENCE OF WORK INJURIES AND ILLNESSES ON ECONOMICAL AND TIME ASPECT OF THE WORK

INFLUENCE OF WORK INJURIES AND ILLNESSES ON ECONOMICAL AND TIME ASPECT OF THE WORK INFLUENCE OF WORK INJURIES AND ILLNESSES ON ECONOMICAL AND TIME ASPECT OF THE WORK ĽUBOMÍR IVAN Abstract The aim of the submitted article is to analyze how the work injuries occurrence, occupational diseases

More information

Sum of generalized alternating harmonic series with three periodically repeated numerators

Sum of generalized alternating harmonic series with three periodically repeated numerators Math Educ Res Appl., 2015(1), 2, 42-48 Received: 2014-11-12 Accepted: 2015-02-06 Online published: 2015-11-16 DOI: http://dx.doi.org/10.15414/meraa.2015.01.02.42-48 Original paper Sum of generalized alternating

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Strategické směry v H2020 SC2 pro další období Účast ČR v prvních výzvách H2020 SC2. Naďa Koníčková TC AV ČR NCP Bio

Strategické směry v H2020 SC2 pro další období Účast ČR v prvních výzvách H2020 SC2. Naďa Koníčková TC AV ČR NCP Bio Strategické směry v H2020 SC2 pro další období Účast ČR v prvních výzvách H2020 SC2 Naďa Koníčková TC AV ČR NCP Bio Horizon 2020 - structure 2 Participation of the Czech teams in the 1st calls H2020 SC2,

More information

P ednášející ano školitel ano len oborové rady ne Další sou asní zam stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P ednášející ano školitel ano len oborové rady ne Další sou asní zam stnavatelé typ prac. vztahu rozsah G Personální zabezpe ení p ednášející, školitel nebo len oborové rady Název VŠ / sou ásti Slezská univerzita v Opav Filozoficko-p írodov decká fakulta Název SP / SO Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing Ilievová et al. Journal of Health Sciences 2013;3(1):20-25 http://www.jhsci.ba Journal of Health Sciences RESEARCH ARTICLE Open Access Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing

More information

DECISION SUPPORT SYS TEM FOR PROMOTION OF FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS MENDEL UNIVERSITY

DECISION SUPPORT SYS TEM FOR PROMOTION OF FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS MENDEL UNIVERSITY ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 58 Number 2, 2012 DECISION SUPPORT SYS TEM FOR PROMOTION OF FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS MENDEL UNIVERSITY J. Turčínek,

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT Milota Vetráková, Marek Potkány, Miloš Hitka Introduction The world financial crisis has influenced the whole entrepreneur society in a negative way. As a result of the

More information

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin 5 (54) 2011 Dušan Šimo Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin Paper points at research of import and export of beef, pork, poultry, cow's milk, cheese

More information

E-LEARNING AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF ESF ASSISTANCE

E-LEARNING AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF ESF ASSISTANCE E-LEARNING AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF ESF ASSISTANCE Mgr. Karin Jaššová, PhD. UTV PF UKF Nitra kjassova@ukf.sk Abstract: The article is dedicated to substance of projects

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

Transaction costs and transparency of public procurement

Transaction costs and transparency of public procurement Transaction costs and transparency of public procurement RADEK JURČÍK Department of Law and Social Science Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Zemědělská 1, 613 00 Brno THE CZECH

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT Milota Vetráková, Marek Potkány, Milo Hitka Introduction The world financial crisis has influenced the whole entrepreneur society in a negative way. As a result of the

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Vladislav MUŽÍK

More information

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC Martin Jurkovič 1, Tomáš Kalina 2 Summary: Automakers often use the services of logistics operators who provide comprehensive

More information

E.ON Czech _ STRATEGIC PROJECTS & TECHNICAL DEVELOPMENT

E.ON Czech _ STRATEGIC PROJECTS & TECHNICAL DEVELOPMENT E.ON Czech _ STRATEGIC PROJECTS & TECHNICAL DEVELOPMENT # Elektromobilita v pojetí E.ON a projekt přeshraniční sítě rychlonabíjecích stanic # E.ON emobility and cross-border project of fast-charging infrastructure

More information

Biodiversity and the Ecosystem (Lexile 910L)

Biodiversity and the Ecosystem (Lexile 910L) iodiversity and the Ecosystem (Lexile 910L) 1 Where is your special habitat? You, like a bird, a lizard, or even an ant, need a healthy habitat to survive. habitat is the place where an animal or plant

More information

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Karel Kocián i, Barbora Hájková ii Abstract: Article presents an initial findings of the ongoing project

More information

AWERProcedia Information Technology & Computer Science

AWERProcedia Information Technology & Computer Science AWERProcedia Information Technology & Computer Science 2 (2012) 342-346 2 nd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2012 The comparison and analysis of selected CRM software solutions Jan

More information

MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB)

MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB) MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB) Since September 2011 The last accreditation ranked the Faculty of Economics Matej Bel University (FE MBU) with a high degree A. The first full English program in

More information

YES/NO. Is Finland part of Southern Europe? YES NO YES YES/NO. Is Spain part of Western Europe? YES NO YES YES/NO. Is Sweden part of Northern Europe?

YES/NO. Is Finland part of Southern Europe? YES NO YES YES/NO. Is Spain part of Western Europe? YES NO YES YES/NO. Is Sweden part of Northern Europe? Is Denmark part of Northern Europe? Is Finland part of Southern Europe? Is Germany part of Western Europe? YES NO YES Is France part of Western Europe? Is Spain part of Western Europe? Is Austria part

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

OAK RECOVERY PLAN. Lindsay Darling The Morton Arboretum

OAK RECOVERY PLAN. Lindsay Darling The Morton Arboretum OAK RECOVERY PLAN Lindsay Darling The Morton Arboretum Oak recovery plan Collaborative effort between The Morton Arboretum, Chicago Wilderness and the Lake County Forest Preserve District Create strategies

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 EXPERIENCES WITH APPLICATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN BUS TRANSPORT IN THE UNITED KINGDOM Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction A new Regulation (EC) No 1370/2007 on public

More information

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový.notebook. September 08, 2013

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový.notebook. September 08, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Vocabulary exercise Worksheet Methodology Sources 2 INTRODUCTION: [cit.2013-08-30] dostupný pod licencí CC na www: hp://commons.wikimedia.org/wiki/file:asia_vectorial_map.jpg

More information

Tomáš Vinař (Ed.) ITAT 2013: Information Technologies Applications and Theory Proceedings

Tomáš Vinař (Ed.) ITAT 2013: Information Technologies Applications and Theory Proceedings Tomáš Vinař (Ed.) ITAT 2013: Information Technologies Applications and Theory Proceedings Conference on Theory and Practice of Information Technologies Donovaly, Slovakia, September 11-15, 2013 ITAT 2013:

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

PUBLIC TRANSPORT AND CO2 EMISSIONS

PUBLIC TRANSPORT AND CO2 EMISSIONS MEDIA BACKGROUNDER Since the Kyoto protocol (1997), transport is now responsible for 23% of energy-related CO2 emissions globally and for 13% of all GHG emissions and urban population has significantly

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 2 nd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

Schengen Evaluation Slovinsko. Counterfeit Medicines Francie. Fighting againts Drugs

Schengen Evaluation Slovinsko. Counterfeit Medicines Francie. Fighting againts Drugs Přehled plánovaných aktivit CEPOL v roce 2012: Contributing to European police cooperation through learning Na rok 2012 je naplánováno celkem cca 80 aktivit CEPOL (kurz, semináře, konference). V současné

More information

E.ON IS a ITIL. Autor: Ivan Šajban Kontakt: Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009

E.ON IS a ITIL. Autor: Ivan Šajban Kontakt: Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009 E.ON IS a ITIL Autor: Ivan Šajban Kontakt: ivan.sajban@eon-is.sk Spoločnosť: E.ON IS Slovakia spol. s r.o. Dátum: 26. marec 2009 Riadenie IT služieb na Slovensku Agenda Čo sme spravili Čo robíme Čo plánujeme

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

OPET CHP/DH WP 2 Task 3. OPET Small and Micro Scale CHP Deliverable 2-10-4

OPET CHP/DH WP 2 Task 3. OPET Small and Micro Scale CHP Deliverable 2-10-4 OPET CHP/DH WP 2 Task 3. OPET Small and Micro Scale CHP Deliverable 2-10-4 Workshop Energy Centre Bratislava Ambrova 35, Bratislava, 83 101, SLOVAKIA Tel: +421 2 593 000 91 Fax: +421 2 593 000 97 E-mail:

More information

BSPM 365 INTEGRATED TREE HEALTH MANAGEMENT Fall 2013

BSPM 365 INTEGRATED TREE HEALTH MANAGEMENT Fall 2013 BSPM 365 INTEGRATED TREE HEALTH MANAGEMENT Fall 2013 4 credits-----3 lectures/week------1-3-hour lab/week-------prerequisite: One class in basic Biology Instructors: Dan West, Bioagricultural Sci. and

More information

How do abiotic factors affect the distribution of organisms?

How do abiotic factors affect the distribution of organisms? How do abiotic factors affect the distribution of organisms? Why aren t Kangaroos in N. America? Factors affecting the distribution of organisms can be divided in to biotic and abiotic categories. Biotic

More information

HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013

HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013 HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013 ČAS sk. A číslo zápasu 1 ( number of match 1 číslo zápasu 2 ( number of match 2 číslo zápasu 3 ( number of match 3 9:00-9:20 AC Sparta - FK Slavia FC Vsetín - FC Baník Ostrava

More information

COST AND TIME COMPARISON FOR AIR AND LAND TRANSPORT BETWEEN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS

COST AND TIME COMPARISON FOR AIR AND LAND TRANSPORT BETWEEN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS COST AND TIME COMPARISON FOR AIR AND LAND TRANSPORT BETWEEN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS Sylva Skupinová Eliška Smotlachová Jan Máče Štěpánka Drahoňovská Abstract The main aim of this paper is to compare

More information

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST Lucie Váňová 1, Vít Voženílek 2 Abstract: The article is devoted to the analysis of the road capacity through the town Přerov. The program ArcGIS

More information

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner 1 Summary: This article describes the integration process of information systems in transportation.

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

THE FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA

THE FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA THE FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA FACULTY HISTORY In 1953 the Production-Economic Faculty of the School of Economics, the predecessor of the Faculty of Business

More information

SLU EQUIVALENTS FOR COURSES TAKEN IN LYON (* indicates courses accepted into the International Studies major)

SLU EQUIVALENTS FOR COURSES TAKEN IN LYON (* indicates courses accepted into the International Studies major) SLU EQUIVALENTS FOR COURSES TAKEN IN LYON (* indicates courses accepted into the International Studies major) ART Expression Photographique ARS-A101-01 3 Expression Photographique Histoire de l art: le

More information

DECLARATION OF CORPORATE VALUES by MANAGERS AS A TOOL for ORGANIsATIONal PERFORMANCE

DECLARATION OF CORPORATE VALUES by MANAGERS AS A TOOL for ORGANIsATIONal PERFORMANCE problems 120 DECLARATION OF CORPORATE VALUES by MANAGERS AS A TOOL for ORGANIsATIONal PERFORMANCE management Jaromíra Vaňová, Zdenka Gyurák Babeľová Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS INTELLIGENCE AS A TOOL FOR COMPANY MANAGEMENT Tomáš Mandičák, Peter Mesároš, Karol Hrubý. INTRODUCTION Nowadays, situation on the markets is not easy for companies.

More information

ELECTRIC BUS DEVELOPMENT in the Czech Republic and Slovakia. Jan SPOUSTA, CDV (Transport Research Centre CZ) jan.spousta@cdv.cz

ELECTRIC BUS DEVELOPMENT in the Czech Republic and Slovakia. Jan SPOUSTA, CDV (Transport Research Centre CZ) jan.spousta@cdv.cz ELECTRIC BUS DEVELOPMENT in the Czech Republic and Slovakia Jan SPOUSTA, CDV (Transport Research Centre CZ) jan.spousta@cdv.cz TROLLEY EU Project Final Conference, Szeged, January 2013 ELECTRIC BUS DEVELOPMENT

More information

OBSAH 2/2016. VINDIŠOVÁ, J.: Neurobiologické aspekty detskej hry... 95

OBSAH 2/2016. VINDIŠOVÁ, J.: Neurobiologické aspekty detskej hry... 95 OBSAH 2/2016 VINDIŠOVÁ, J.: Neurobiologické aspekty detskej hry... 95 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES DOČKAL, V.: Etický rozmer edukácie nadaných detí... 107 METODIKY A KONZULTÁCIE KOVÁČIKOVÁ,

More information

Towards decarbonised and resilient cities: The

Towards decarbonised and resilient cities: The Towards decarbonised and resilient cities: The Covenant of Mayors for Climate and Energy Workshop organised by the Mayors Adapt Office and the Committee of the regions, European Habitat Conference, 17

More information

BSc in Environmental and Conservation Sciences Wildlife and Rangeland Resources Management Major

BSc in Environmental and Conservation Sciences Wildlife and Rangeland Resources Management Major Faculty of Agricultural, Life & Environmental Sciences Undergraduate Student Services 2-31 General Services Building www.ales.ualberta.ca Tel: 780.492.4933 Edmonton, Alberta, Canada T6G 2H1 new2ales@ualberta.ca

More information

EMPLOYEE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. [Zaměstnanecké benefity v České republice a na Slovensku]

EMPLOYEE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. [Zaměstnanecké benefity v České republice a na Slovensku] EMPLOYEE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA [Zaměstnanecké benefity v České republice a na Slovensku] Barbora Antonová 1, Žaneta Rylková 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta,

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_63. Autor: Jana Řehořová. Tematický celek: Czech history. Učivo (téma): Prague. www.zlinskedumy.

Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_63. Autor: Jana Řehořová. Tematický celek: Czech history. Učivo (téma): Prague. www.zlinskedumy. Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_63 Autor: Jana Řehořová Tematický celek: Czech history Učivo (téma): Prague www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika Prezentace poslouží jak pro potřeby E- twinningového

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

Preparing for the Florida Department of Agriculture and Consumer Services Agricultural and Related Pest Control Applicator Exams 1

Preparing for the Florida Department of Agriculture and Consumer Services Agricultural and Related Pest Control Applicator Exams 1 PI-60 Preparing for the Florida Department of Agriculture and Consumer Services Agricultural and Related Pest Control Applicator Exams 1 Frederick M. Fishel 2 This guide provides an understanding of the

More information

Introducing RDS-TMC in Slovakia

Introducing RDS-TMC in Slovakia Introducing RDS-TMC in Slovakia Arpad Takacs, Jan Tuska Research Institute of Posts & Telecommunications, Slovakia Contact: arpad.takacs@vus.sk Agenda 1. Technology RDS-TMC. 2. Situation in Slovakia prior

More information

Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic

Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic The 8 th INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONFERENCE CONGEO '09 NEW SPACES, IDENTITIES AND GEOGRAPHIES IN INTEGRATING

More information

INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS

INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93 INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS VNITŘNÍ STRUKTURA FUNKČNÍHO REGIONU: TEORETICKÉ ASPEKTY MGR. MARTIN ERLEBACH 1 MGR. PAVEL KLAPKA, PH.D.

More information

ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 263-267, 2011 DOI: 10.2478/v10210-011-0030-7

ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 263-267, 2011 DOI: 10.2478/v10210-011-0030-7 ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 263-267, 2011 DOI: 10.2478/v10210-011-0030-7 New records of Polyporivora picta (Meigen, 1830) from the Czech Republic and Greece with notes on its larval biology

More information

Establishing ecologically sustainable forest biomass supply chains: A case study in the boreal forest of Canada

Establishing ecologically sustainable forest biomass supply chains: A case study in the boreal forest of Canada Establishing ecologically sustainable forest biomass supply chains: A case study in the boreal forest of Canada Evelyne Thiffault Canadian Forest Service David Paré Canadian Forest Service Sylvain Volpé

More information

Summary of Pacific Northwest Municipal Tree Regulations Prepared by Seattle DPD in conjunction with Sound Tree Solutions February 8, 2010

Summary of Pacific Northwest Municipal Tree Regulations Prepared by Seattle DPD in conjunction with Sound Tree Solutions February 8, 2010 Summary of Pacific Northwest Municipal Tree Regulations Prepared by Seattle DPD in conjunction with Sound Tree Solutions February 8, 2010 The attached table is the comparison of Seattle to eleven Pacific

More information

Atlanta. Quick Facts. Tennessee. South Carolina. Alabama Georgia

Atlanta. Quick Facts. Tennessee. South Carolina. Alabama Georgia Tennessee South Carolina Alabama Georgia Atlanta Quick Facts Who City of Atlanta Department of Parks, Recreation & Cultural Affairs Office of Parks Staff 20 forestry operations staff in the Arborist Division

More information

Proceedings of Central European Silviculture

Proceedings of Central European Silviculture Proceedings of Central European Silviculture 14 th International Conference M. Baláš, V. Podrázský, B. Kučeravá (eds.) 2013 Proceedings of Central European Silviculture 14 th International Conference M.

More information

Alaska Forest Pest Control Supplemental Information. Category Twelve

Alaska Forest Pest Control Supplemental Information. Category Twelve Alaska Forest Pest Control Supplemental Information Category Twelve In general, applicators who apply pesticides to property other than their own, or act as a pesticide consultant must obtain certification

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

Sociological survey. Social consequences of drug addiction 16. 5. 2011. (the sociological survey)

Sociological survey. Social consequences of drug addiction 16. 5. 2011. (the sociological survey) Sociological survey Social consequences of drug addiction Ivana Kováčová 1.year- EU 2010/2011 (the sociological survey) Data collected from documents, articles, statistical report Aim of my survey understanding

More information

Touch briefly on developing a private. Identify key elements that make a private property tree ordinance effective

Touch briefly on developing a private. Identify key elements that make a private property tree ordinance effective The Next Frontier: Private Property Tree Ordinances 2009 SMA Conference Ainsley Caldwell This presentation will Touch briefly on developing a private property tree ordinance Identify key elements that

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT

More information

Transfer of best-practice and innovation in quality management

Transfer of best-practice and innovation in quality management Transfer of best-practice and innovation in quality management 2007 - LLP-LdV-TOI-2007-SK-73100951 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Année: 2007 Type de Projet: Statut: Accroche marketing:

More information

Horizonte 2020 SMART CITIES EN WP 2016

Horizonte 2020 SMART CITIES EN WP 2016 Horizonte 2020 SMART CITIES EN WP 2016 Grupo Inter plataformas Ciudades Inteligentes Madrid, 27 de Enero 2016 1 (27/01/2016) Smart Cities en WP 2016 Donde? http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/referen

More information

the Horizon Sustainable Forestry Conference

the Horizon Sustainable Forestry Conference Tree Tree Insects Death & Is Diseases Coming on the Horizon Sustainable Forestry Conference Brian Schwingle, DNR Forest Health Specialist April 15, 2010 Sign up for newsletter: brian.schwingle@wisconsin.gov

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information