Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie"

Transcription

1 Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj politického myslenia týkajúceho sa demokracie. Hodnotenie kurzu bude pozostávať: - 10% - Aktívna účasť podľa študijného poriadku (aktívna účasť znamená príprava na seminár predovšetkým pravidelné štúdium povinného čítania) - 40% - Prezentácia študijného textu (problematiky) nad rámec povinného čítania. Seminárna práca v rozsahu minimálne 5 normostrán, ktorá bude odovzdaná najneskôr na záverečnom stretnutí. Téma práce sa musí dotýkať problematiky preberanej na kurze a musí byť konzultovaná vopred s vyučujúcim. - 50% - písomná skúška Harmonogram kurzu Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Týždeň 2. Demokracia ako pojem. Klasické antické chápanie demokracie. o Sartori G.: Grécka demokracia a moderná demokracia. In: Sartori, G.: Teória demokracie, Bratislava, Archa, s

2 o Císař, O.: Platón, Aristoteles a jejich typy politického zřízení. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: MU v Brně, s Týždeň 3. Liberalizmus a vývoj smerom k demokracii (vznik liberálnej demokracie) Hloušek, V.: Klasická liberální teorie demokracie. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MU v Brně, s Doplnková lieratúra o Tocqueville, A.: Demokracie v Americe, Academia, Praha, 2000 o Montesquieu, Ch. L.: O duchu zákonů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Český Těšín, 2003 Týždeň 4. Socializmus, komunizmus, klasická teória elity a demokracia o Jodl, M.: Teorie elity a problém elity. Brno. Victoria publishing, 1994 o Lenin.V.I.: Stát a revoluce, Praha, Otakar II s o Kopeček, L.: Elity a demokracie. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MU v Brně, s o Michels, R.: Strany a vůdcové. Praha. Orbis, 1931 Týždeň 5. Demokratický elitizmus a neoelitizmus o Schumpeter, J.A.: Kapitalizmus, socialsmus a demokracie. Brno, CDK s

3 o Svensson, P.: Teorie demokracie. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995 o Sartori, G.: Teória demokracie. Bratislava. Archa, 1993 o Novák, M.: Popper vs. Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie. In: Sociologický časopis 2003, Vol.39, No.1, s Týždeň 6. Pluralizms, polyarchia a neopluralizmus o Fiala, P.; Mareš, M.: Pluralismus a (neo) korporatismus. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: MU v Brně, s o Mareš, M.: Polyarchie. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MU v Brně, s o Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha. Portál, 2000 o Masopust, Z.: Kritika teorií politického pluralismu v buržoazní ideologii USA. Praha. Academia, 1981 o Dahl, R.: Demokracie a její kritici. Praha. Victoria Publishing, 1995 o Dahl, R.: O demokracii. Praha. Portál, s. r. o., 2001 Týždeň 7. Participatívna a deliberatívna demokracia o Cunningham, F.: Participatory democracy. In: Cunningham, F.: Theories of Democracy: A Critical Introduction. Florence, Routledge s o Cunningham, F.: Deliberative democracy. In: Cunningham, F.: Theories of Democracy: A Critical Introduction. Florence, Routledge s

4 o Císař, O.: Občanský republikanismus a deliberativní demokracie. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: MU v Brně, s o Sartori G.: Grécka demokracia a moderná demokracia. In: Sartori, G.: teória demokracie, Bratislava, Archa, 1993 Týždeň 8. Post- demokracia a ďalší vývoj demokracie o Crouch, C.: Post- Democracy. Cambridge/UK. Polity Press, 2004 o Habermas, J.; Shapiro, I.: Teorie demokracie dnes. Praha. Filosofia, 2002 Týždeň 9. Nedemokratické režimy a hybridné demokracie o Říchová, B.: Totalitarizmus a jiné nedemokratické režimy. In: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2006 (2.vyd.) s o Balík, S.: Totalitární a autoritativní režimy. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MU v Brně, s o Hlušek, V.; kopeček, L.: Hybridní demokracie. In: Hloušek,V.; Kopeček, L.: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MU v Brně, s o Sartori, G.: Čo nie je demokracia. In: Sartori, G.: teória demokracie, Bratislava, Archa, s o Arendtová, H.: Puvod totalitarizmu. Praha, OIKOYMENH, 1996 Týždeň 10. Prechod k demokracii. Úvod do tranzitológie.

5 o Dvořáková, V.; Kunc J.: O přechodech k demokracii. Praha. Slon, 1994 o Szomolányi, S.: Kľukatá cesta Slovenska k demokracii. Bratislava. Stimul, 1999 Týždeň 11. Zhrnutie a záverečné opakovanie

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia

KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY Podmienky rigorózneho konania v študijnom odbore politológia V zmysle článku 38 ods. 9 Študijného poriadku Filozofickej Fakulty Trnavskej univerzity

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Sylabus predmetu Lexikológia

Sylabus predmetu Lexikológia Sylabus predmetu Lexikológia vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky rozsah výučby: 1/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK) Annual Report 2011

Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK) Annual Report 2011 Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK) Annual Report 2011 Basic Data Name: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK; Centre for the Study of Democracy and Culture) Address: Venhudova

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975 MICHAEL LEE SMITH Address: Economics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Czech Republic Email: Michael.Smith@cerge-ei.cz Phone: (+420) 737 813 807

More information

VALUES AND ENTREPRENEURSHIP

VALUES AND ENTREPRENEURSHIP ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 130 Number 4, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361041167 VALUES AND ENTREPRENEURSHIP Martina Urbanová, Jana Dundelová,

More information

TYRANNY OF THE MAJORITY A PERMANENT THREAT OF DEMOCRACY

TYRANNY OF THE MAJORITY A PERMANENT THREAT OF DEMOCRACY 184 194 TYRANNY OF THE MAJORITY A PERMANENT THREAT OF DEMOCRACY Karolina Adamová* Abstract: The author in her essay briefly visits the history of thinking about democracy. However, the focus of her contemplations

More information

KULTURELLE ORIENTIERUNG

KULTURELLE ORIENTIERUNG KULTURELLE ORIENTIERUNG UND NORMATIVE BINDUNG Personal information: Full name: Roman Madzia Nationality: Czech/Polish Date of birth: 28. 10. 1984 Email: roman.madzia@email.cz Education : Curriculum Vitae

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop Course: Economics I Author: Ing. Martin Pop Contents: Introduction 1. Utility and its measurement 2. Cardinalistic version of measurement of utility 2.1 The balance of consumer 2.2 Derivation of the demand

More information

KNOWLEDGE SOCIETY IN 21 ST CENTURY

KNOWLEDGE SOCIETY IN 21 ST CENTURY ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 70 Number 2, 2012 KNOWLEDGE SOCIETY IN 21 ST CENTURY M. Urbanová, J. Dundelová, B. Rozbořil Received: November 30, 2011

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

P3 LIBEREC WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 7,400 M 2 BTS OPPORTUNITIES

P3 LIBEREC WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 7,400 M 2 BTS OPPORTUNITIES P3 LIBEREC WAREHOUSE SPACE AVAILABLE & 7,400 M 2 BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE D8 ÚŽICE PRAHA R10 P3 TURNOV P3 MLADÁ

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

CURRICULUM VITAE. last update: 18/9/2015

CURRICULUM VITAE. last update: 18/9/2015 CURRICULUM VITAE last update: 18/9/2015 Name and Degree: Birth: Grade: Contact: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. 13 th April 1971, Hlinsko, Czech Republic Associated Professor Private address: Pardubice

More information

XVII THINK TANKS AND POLICY DISCOURSES IN THE CZECH REPUBLIC Ondřej Císař and Milan Hrubeš

XVII THINK TANKS AND POLICY DISCOURSES IN THE CZECH REPUBLIC Ondřej Císař and Milan Hrubeš XVII THINK TANKS AND POLICY DISCOURSES IN THE CZECH REPUBLIC Ondřej Císař and Milan Hrubeš This chapter maps out the landscape of Czech think tanks. It is based on two types of literature: empirical studies

More information

ATHEISM IN THE CZECH REPUBLIC

ATHEISM IN THE CZECH REPUBLIC ATHEISM IN THE CZECH REPUBLIC Are Czechs Atheists? Mgr. Petr Rattay, M.A. 1 Table of Contents ATHEISM IN THE CZECH REPUBLIC...1 Introduction...4 Religion in Czech history...7 Religion in Czech lands until

More information

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BARANCOVÁ, Helena: Slovenské a európske pracovné právo : slovenská a česká judikatúra,

More information

Outreach particle and nuclear physics

Outreach particle and nuclear physics Outreach particle and nuclear physics Presentation for RECFA Restricted European Committee for Future Accelerators Vladimír Wagner Nuclear Physics Institute of CAS Řež, Faculty of Nuclear Sciences and

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

9/21/2009

9/21/2009 STM103 9/21/2009 www.pippanorris.com 1 Structure of class I. Majoralternativeconcepts alternative ofdemocratic governance Electoral democracy: JosephSchumpeter/Przeworski Liberal democracy: Robert Dahl/Polity

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH

PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH School and Health 21, 2011, Health Education: Initiatives for Educational Areas PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH Petra LAJČIAKOVÁ Abstract: The contribution presents sub-fi nding solutions

More information

MASARYK UNIVERSITY. E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners

MASARYK UNIVERSITY. E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners MASARYK UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners Bachelor Thesis Brno 2011 Supervisor: Aaron Marc

More information

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST Lucie Váňová 1, Vít Voženílek 2 Abstract: The article is devoted to the analysis of the road capacity through the town Přerov. The program ArcGIS

More information

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY ZUZANA VAĎUROVÁ JANA BLŠTÁKOVÁ Abstract Emphasizing employees performance management importance as one of the latest tendencies in human resource

More information

INTERNATIONAL EXPANSION AND TRANSITION TO THE NETWORK STRUCTURE OF THE MULTINATIONAL COMPANIES AND THEIR SOCIAL CONSEQUENCES

INTERNATIONAL EXPANSION AND TRANSITION TO THE NETWORK STRUCTURE OF THE MULTINATIONAL COMPANIES AND THEIR SOCIAL CONSEQUENCES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 26 Number 1, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563010201 INTERNATIONAL EXPANSION AND TRANSITION TO THE NETWORK STRUCTURE

More information

HUMAN RESOURCE CONTROLLING AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

HUMAN RESOURCE CONTROLLING AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC HUMAN RESOURCE CONTROLLING AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Filip Bušina Academia Rerum Civilium, Department of Social Science

More information

FLOATING MULTIFUNCTIONAL CENTER

FLOATING MULTIFUNCTIONAL CENTER FLOATING MULTIFUNCTIONAL CENTER CONTENT: OPERATOR_...3 INTENTION_...4 TARGETS_...6 SCHEDULE_...7 FINANCING_...8 TECHNICAL DESCRIPTION_...9 VIZUALIZING_... 10 DOCUMENTATION_... 14 PROJECT SUPPORT_... 15

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Quality Assurance: A Balancing Act

Quality Assurance: A Balancing Act Quality Assurance: A Balancing Act Jitka Z va c kova Abstract: Language Centre Quality Assurance can be used for a wide range of purposes, from audits of services and procedures to re lection on best practices

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

Dear Sir, Dear Madam,

Dear Sir, Dear Madam, Advokátska kancelária/law office Dr. Peter avojský Štefanoviova 12 811 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: + 421 2 3266 2046 Fax: + 421 2 5244 4209 Mobil: + 421 902 917 206 e-mail: cavojsky@cavojsky.com

More information

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Culture Autor: Mgr. Lenka Fialová Název: St. Vitus Cathedral Datum:

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

BACHELOR THEISIS. Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company. Alexander Litvinov. Unicorn College

BACHELOR THEISIS. Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company. Alexander Litvinov. Unicorn College BACHELOR THEISIS Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company Alexander Litvinov Unicorn College Prague 2012 Zadání 2 Abstract This thesis addresses the problem of Human Resource

More information

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region K problematice zemědělských brownfields v České republice případová studie kraje Vysočina H. Svobodová,

More information

Legal Aspects of Creative Commons Licenses within the Czech legal order

Legal Aspects of Creative Commons Licenses within the Czech legal order Legal Aspects of Creative Commons Licenses within the Czech legal order 3rd Seminar about the Access to Grey Literature 8. 12. 2010, Brno 2 Speakers Mgr. Michal Koščík Institute of Law and Technology Faculty

More information

Economics I. Decision-making Firm in Imperfect Competition

Economics I. Decision-making Firm in Imperfect Competition Economics I Decision-making Firm in Imperfect Competition The aim of the first lecture is to explain and analyze the markets in imperfect competition and firm behavior in imperfectly competitive environment.

More information

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 18 Number 4, 2011 COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES J. Mervartová Received: March 14, 2011

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Economics I. General equilibrium and microeconomic policy of the state

Economics I. General equilibrium and microeconomic policy of the state Economics I General equilibrium and microeconomic policy of the state Course Objectives: The aim of the first lecture is to define the general equilibrium conditions of the economic system. Clarification

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

Evžen Kočenda. Curriculum Vitae. CERGE, Charles University EI, Academy of Sciences Politických vězňů 7 P.O. Box 882 111 21 Prague 1, Czech Republic

Evžen Kočenda. Curriculum Vitae. CERGE, Charles University EI, Academy of Sciences Politických vězňů 7 P.O. Box 882 111 21 Prague 1, Czech Republic Curriculum Vitae Evžen Kočenda ADDRESS CERGE, Charles University EI, Academy of Sciences Politických vězňů 7 P.O. Box 882 111 21 Prague 1, Czech Republic Tel.: (+420) 224.005.149 Fax: (+420) 224.211.374

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Key words: combatives, taxonomy, preparatory combatives, combative sports, selfdefence

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 3 rd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information

The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees

The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees Jaroslava Rajchlova (Czech Republic), Anna Fedorova (Czech Republic), Zdenek Brož (Czech Republic) The venture capital in the Czech companies: development of number of and efficiency of Abstract This article

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop Course: Economics I Author: Ing. Martin Pop Contents Introduction 1. Characteristics of imperfect competition. The main causes of imperfect competition 2. Equilibrium firms in imperfect competition 3.

More information

Customer relationship management and customer driving companies

Customer relationship management and customer driving companies PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V So a HURNÁ Eva HVIZDOVÁ International School of Managenment, ISM Slovakia in Presov Customer relationship

More information

Social and Emotional Intelligence in School Environment

Social and Emotional Intelligence in School Environment Social and Emotional Intelligence in School Environment PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. Department of Managerial Psychology, Faculty of Management University of Prešov in Prešov, Konštantínova 16, 08001

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

PEARSON EduTour English in Focus

PEARSON EduTour English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

More information

80 Years of Social Insurance

80 Years of Social Insurance 80 Years of Social Insurance Introduction 4 Act no. 221/1924 Coll. of Laws and Regulations on Sickness, Disability and Pension Insurance for Employees was passed eighty years ago on October 30, 1924. It

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, ŽILINSKÁ UNIVERZITA INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, ŽILINSKÁ UNIVERZITA INFORMAČNÝ LIST PREDMETU Kód: Názov: ÚVOD DO ŠTÚDIA Garantuje: Prof. Dr. Dušan Polonský, CSc. Zabezpečuje: Prof. Dr. Dušan Polonský, CSc. Semester: 1. P Týždenný: 0-1-0 Za semester: 13 kredity: 3 Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia:

More information

T r i t o n C o l l e g e FINDINGS REPORT ACADEMIC PROGRAMS

T r i t o n C o l l e g e FINDINGS REPORT ACADEMIC PROGRAMS FINDINGS REPORT Academic Year: 2013-2014 Completion Status: Complete / updated on: Assessment Plan #1 Continue to monitor Assessment Plan #2 No revision needed Assessment Plan #3 No action needed Assessment

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

About the HSoG Working Paper Series

About the HSoG Working Paper Series About the HSoG Working Paper Series The Working Paper Series of the Hertie School of Governance is intended to provide visibility, internally as well as externally, to the current academic work of core

More information

E-commerce in terms of the social network Twitter

E-commerce in terms of the social network Twitter E-commerce in terms of the social network Twitter Mgr. Richard Fedorko, PhD. University of Prešov in Prešov Faculty of Management Department of marketing and international trade Konštantínova 16, 080 01

More information

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC 2010 2015 Apríl 2016 Capacity and performances of accommodation of tourism in breakdown by type of in year

More information

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries Author: Juraj Nemec, Prof. PhD 1 Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction

More information

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS Abstract UŽITÍ PROGRAMU WINQSB V ANALÝZE KRITICKÉ CESTY Mgr. Kamil Peterek 2 College of logistics p.b.c., Perov e-mail: kamil.peterek@vslg.cz In the

More information

Meteorological measurements in the St.Thomas s Abbey in Brno

Meteorological measurements in the St.Thomas s Abbey in Brno Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Mendel a bioklimatologie. Brno, 3. 5. 9. 2014, ISBN 978-80-210-6983-1 Meteorological measurements in the St.Thomas s Abbey in Brno Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský

More information

INFLUENCE OF INVESTMENT INCENTIVES ON DEVELOPMENT OF REGIONAL UNEMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC

INFLUENCE OF INVESTMENT INCENTIVES ON DEVELOPMENT OF REGIONAL UNEMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC INFLUENCE OF INVESTMENT INCENTIVES ON DEVELOPMENT OF REGIONAL UNEMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC Emil Adámek 1, Lucie Rybková 2 1 Technical University of Ostrava 2 Mendel University in Brno Volume 1 Issue

More information

PROPOSAL OF MOTIVATOR SYSTEM FOR MULTICRITERIA APPRAISAL OF PERFORMANCE OF CAR REPAIR SHOP EMPLOYEES

PROPOSAL OF MOTIVATOR SYSTEM FOR MULTICRITERIA APPRAISAL OF PERFORMANCE OF CAR REPAIR SHOP EMPLOYEES The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X PROPOSAL OF MOTIVATOR SYSTEM FOR MULTICRITERIA APPRAISAL OF PERFORMANCE OF CAR REPAIR SHOP EMPLOYEES

More information

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES Geographica 39, 2006 31 COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES M. Jurek 1 1 Department of Geography, Faculty of Natural Sciences, Palacký University

More information

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Molín,

More information

Business Intelligence 2015. Key topics that will shape Business Intelligence services development in 2015.

Business Intelligence 2015. Key topics that will shape Business Intelligence services development in 2015. Business Intelligence 2015 Key topics that will shape Business Intelligence services development in 2015. January 2015 Topic Nr. 1: Cloud Services Will Use Locally Stored Data In 2015 the number of cloud

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Príloha 12 Informačné listy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Názov: Teória a prax edukácie dospelých 1 (P) Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

More information