Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov"

Transcription

1 Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice MTF STU) Duševné vlastníctvo prostriedok rozvoja malého a stredného podnikania. 2. dopl. vyd. Slovenská republika : Úrad priemyselného vlastníctva SR, s. ISBN X Duševné vlastníctvo a clá. Slovenská republika : Úrad priemyselného vlastníctva SR, s. ISBN Medzinárodné predpisy priemyselnoprávnej ochrany. Slovenská republika : Úrad priemyselného vlastníctva SR, s. (Právne predpisy duševného vlastníctva). ISBN Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky. Slovenská republika : Úrad priemyselného vlastníctva SR, s. (Právne predpisy duševného vlastníctva). ISBN Marketing myšlienok/ Tuma, Miroslav. 2. vyd. Slovenská republika : Úrad priemyselného vlastníctva SR, s. ISBN Práva k průmyslovému vlastnictví/ Horáček, Roman; Čada, Karel; Hajn, Petr. 1. vyd.. Česká republika : C.H. Beck, s.. ISBN Autorské a priemyselné práva. Slovenská republika : Epos, s.. ISBN Mezinárodní úmluvy v patentovém právu/ Jenerál, Emil. 3. dopl. vyd.. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory, (Lokarnské třídění). 9. vyd.. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN

2 Průmyslově právní informace a rešeršní systémy/ Pičman, Dobroslav. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN PCT, systém mezinárodní ochrany vynálezů/ Schneiderová, Eva; Kučerová, Veronika. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN Normy a doporučení v oblasti patentových informací/ Pičmanová, Marie. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje, Obecná orientace a nejdůležitější webové stránky pro malé a střední podniky (MSP). Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví/ Kopecká, Světlana. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, s. ISBN Duševní vlastnictví, Pětijazyčný slovník/ Prošek, Jaroslav. 2. vyd.. Česká republika : Úřad průmyslového vlastnictví, CD ROM Právne predpisy Európskej únie v oblasti priemyselného vlastníctva. Slovenská republika : Úrad priemyselného vlastníctva SR, s. ISBN Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ. Smart Choice Management Consulting Group, s. Innovation and Institutions, A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems/ Casper, Steven; Waarden, Frans van. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN Knowledge and Innovation for Development, The Sisyphus Challenge of the 21st Century/ Sagasti, Francisco. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN Technology, Knowledge and the Firm, Implications for Strategy and Industrial Change/ Green, Ken; Miozzo, Marcela; Dewick, Paul. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN Innovation and the Creative Process, Towards Innovation with Care/ Fuglsang, Lars. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN

3 Learning to Compete in European Universities, From Social Institution to Knowledge Business/ McKelvey, Maureen; Holmén, Magnus. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN International Knowledge and Innovation Networks, Knowledge Creation and Innovation in Medium technology Clusters/ Cappellin, Riccardo; Wink, Rüdiger. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN Knowledge Diffusion and Innovation, Modelling Complex Entrepreneurial Behaviours/ Morone, Piergiuseppe; Taylor, Richard. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN The Capitalization of Knowledge, A Triple Helix of University Industry Government/ Viale, Riccardo; Etzkowitz, Henry. Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska : Edward Elgar, s. ISBN Zdroj: Prehľad voľne dostupných patentových databáz Registre Úradu priemyselné vlastníctva SR Databázy obsahujú denne aktualizované údaje z registrov predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom. Nájdete tam základné bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok, právnom stave udelených patentov a zapísaných úžitkových vzorov a ďalšie informácie z registrov, ako aj úplné texty zverejnených patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, udelených patentov a zapísaných úžitkových vzorov v elektronickej forme vo formáte PDF. [

4 Medzinárodné a EÚ databázy Táto databáza Európskeho patentového úradu, obsahuje viac ako 50 mil. patentových dokumentov z celého sveta. Je dostupná prostredníctvom Európskeho patentového úradu, ako aj niektorých národných patentových úradov členských krajín. [

5 verzia) [

6 Patentoscope Databáza umožňuje vyhľadávanie v databázach Svetovej organizácie duševného vlastníctva, súvisiacich s medzinárodnými prihláškami podanými podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT). [

7 Literatúra: [1] [2] [3] [4]

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Literature: Sundbo, J. (2001). The Strategic Management of Innovation. Cheltenham: Elgar (91-109, 193-202).

Literature: Sundbo, J. (2001). The Strategic Management of Innovation. Cheltenham: Elgar (91-109, 193-202). DOME PhD course: Innovation and Entrepreneurship Theory 11-15 April 2011 Aalborg University: Fibigerstræde 2 and 4, DK-9220 Aalborg Øst Monday, 11 and Friday, 15: Room 123, Fibigerstræde 4: http://www.aaumap.portal.aau.dk/?location=fib4

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

http://www.guido.be/intranet/enqueteoverview/tabid/152/ctl/eresults...

http://www.guido.be/intranet/enqueteoverview/tabid/152/ctl/eresults... 1 van 70 20/03/2014 11:55 EnqueteDescription 2 van 70 20/03/2014 11:55 3 van 70 20/03/2014 11:55 4 van 70 20/03/2014 11:55 5 van 70 20/03/2014 11:55 6 van 70 20/03/2014 11:55 7 van 70 20/03/2014 11:55

More information

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie 24.10.2014 Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ Celková odsúhlasená suma balíka

More information

Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007

Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007 Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007 Podnikanie malých a stredných podnikov: komparatívna štúdia medzi Slovenskom

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

Technology Business Incubation Mechanisms and Sustainable Regional Development. In partnership with Journal of Technology Transfer

Technology Business Incubation Mechanisms and Sustainable Regional Development. In partnership with Journal of Technology Transfer International Research Conference on Incubation and Regional Development Technology Business Incubation Mechanisms and Sustainable Regional Development In partnership with Journal of Technology Transfer

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

The European Patent Office

The European Patent Office PD 4.5 Patent Information European The European Serving industry and the public 20040527Warshaw PD 4.5 Patent Information European Patent Protection in Europe 20040527Warshaw Dipl.-Ing. Heidrun Krestel

More information

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Vybrané problémy aplikace daně z přidané hodnoty v zemědělském sektoru jednotného vnitřního

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Revision test Business English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

More information

The Effect of Family Background on the Risk of Homelessness in a Cohort of Danish Adolescents

The Effect of Family Background on the Risk of Homelessness in a Cohort of Danish Adolescents The Effect of Family Background on the Risk of Homelessness in a Cohort of Danish Adolescents Lars Benjaminsen The Danish National Center for Social Research Problem What is the family background of young

More information

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2015 Názov časopisu štát počet spôsob miesto ex. nadob. ulož...academia SK 2 D Š, taj. Acta Universitatis

More information

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Ludek Niedermayer, Deloitte CE, Prague November 2012 Broad view. EU sick man of global economy? The CEE and Czech Economy IMF WEO:

More information

Press Release. The Act of the Year Survey 2013 Results

Press Release. The Act of the Year Survey 2013 Results Press Release Czech companies and entrepreneurs have voted the increase in legal certainty in the field of real estate and public registers the Act of the Year 2013 Prague, 19 May 2014 This year s edition

More information

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Belás Jaroslav, Macháček Jiří, Bartoš Přemysl, Hlawiczka Roman, Hudáková Mária Abstract The aim of this

More information

KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA

KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE CONVENT OF ST. AGNES OF BOHEMIA MARCH 29 31, 2011 Supported from a grant provided by Iceland,

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Európske rodinné právo 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL, Anthony - DASHWOOD, Alan - DOUGAN, Michael - ROSS, Malcolm - SPAVENTA,

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises

E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises E-business solutions and the open source software for the small and medium size enterprises E-business řešení a otevřené programy pro malé a střední podniky Z. Havlíček, E. Šilerová, Č. Halbich Czech University

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010.

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. newsdys May 2010 www.dys2. Czech Republic: Ing. Kateřina Nevřalová Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. With the support of a project coordinator and European project partners we have organized

More information

Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe)

Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe) Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe) Základná evidencia občanov na trvalom a prechodnom pobyte Informácie sú čerpané z evidencie občanov

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 06.10.2014

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V.

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V. International Conference on INDUSTRY 4.0 Using Quality Function Deployment. Conference is under auspices of Deputy Prime Minister for Science, Research and Innovation, Chairman of the Research, Development

More information

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VERONIKA HRADILOVÁ Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

Seminars. 10.00-10.30 Prefabricated timber structures modern housing Ing. Antonin Lokaj, Ph.D.

Seminars. 10.00-10.30 Prefabricated timber structures modern housing Ing. Antonin Lokaj, Ph.D. REPORT FROM TEMTIS CZECH COUNTRY SEMINAR Rozvoj dřevěných konstrukcí - Development of Timber Structures 19. 04. 2007, BRNO, Czech Republic Preamble Program of the seminar Abstracts Text of the questionnaire

More information

CALL FOR PAPERS. The XII Triple Helix International Conference 2014 (THС 2014)

CALL FOR PAPERS. The XII Triple Helix International Conference 2014 (THС 2014) CALL FOR PAPERS The XII Triple Helix International Conference 2014 (THС 2014) Dear Colleagues Tomsk (Siberia, Russia) will host the XII Triple Helix International Conference 2014 (THC 2014), on September

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

Centrum vedecko-technických informácií SR. Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR. Duševné vlastníctvo a transfer technológií Centrum vedecko-technických informácií SR Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1 Prehľad krokov v procese transferu technológií, ktoré korešpondujú s témami odborných seminárov organizovaných v rámci

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

International Tinbergen Institute Workshop 2014 Amsterdam, May 19 & 20, 2014

International Tinbergen Institute Workshop 2014 Amsterdam, May 19 & 20, 2014 International Tinbergen Institute Workshop 2014 Amsterdam, May 19 & 20, 2014 on Real People in Virtual Space This workshop is sponsored by: Tinbergen Institute (NL) Department of Spatial Economics, VU

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

Crisis management. Crisis management in NATO a EU

Crisis management. Crisis management in NATO a EU Crisis management Crisis management in NATO a EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

More information

Odborný seminár 60. výročie založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene

Odborný seminár 60. výročie založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene Odborný seminár 60. výročie založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene KNIŽNICA A JEJ MIESTO V ELEKTRONICKOM INFORMAČNOM PROSTREDÍ 12. september 2012 Organizátor:

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia

Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia Doi:10.5901/mjss.2015.v6n3p637 Abstract Jaroslav Belás Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics,

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

More information

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 ISBN Cena Se slevou Arts Management 9783319158013 Art Collections, Private and Public: Comparative Legal Study 1 500

More information

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY 136 PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE QUALITY AND LEADING INNOVATION 2014 IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY DOI: 10.12776/QALI.V1.#11 JOZEF HABÁNIK,

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Ing. Anna Hamranová, Ing. Anita Romanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Prodej zemědělské půdy v České republice po vstupu do EU J. NĚMEC Research Institute of Agricultural Economics, Prague, Czech Republic

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Online Filing version 5.0. Quick reference guide

Online Filing version 5.0. Quick reference guide Online Filing version 5.0 Quick reference guide 1 Contents 1 Getting started 1 Creating a new application 2 Filling in the Form 2 Entering the names of the applicant, representative and inventor 3 Attaching

More information

Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization

Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization JIRI SEVCIK, MALUS MARTIN, SVOBODA PETR Department of Security Engineering Tomas Bata University in Zlín nám. T.G. Masaryka 5555 CZECH

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Smart cities what does it mean in the Czech context?

Smart cities what does it mean in the Czech context? Smart cities what does it mean in the Czech context? Petr Matolín Head of Strategy and Analysis Department SMART CITY GREEN CITY Impact Hub Praha, 25 th November 2015 Management of R&D System in the CR

More information

DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKETS AND INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THEIR CONCENTRATION 1

DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKETS AND INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THEIR CONCENTRATION 1 DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKETS AND INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THEIR CONCENTRATION 1 Petra Růčková Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Department of Finance Univerzitní

More information

Magnus Klofsten Professor of Innovation and Entrepreneurship Linköping University, Linköping Sweden Magnus.klofsten@liu.se

Magnus Klofsten Professor of Innovation and Entrepreneurship Linköping University, Linköping Sweden Magnus.klofsten@liu.se European University-Based Entrepreneurship Training programmes: Best Practices High technology Small Firms Conference 22 and 23 May 2008, Enschede, the Netherlands Magnus Klofsten Professor of Innovation

More information

Title here. Services CORPORATE TAX SERVICES EXECUTIVE SERVICES TRANSFER PRICING INVESTMENT INCENTIVES AND OTHER SUBSIDIES INTERNATIONAL TAX

Title here. Services CORPORATE TAX SERVICES EXECUTIVE SERVICES TRANSFER PRICING INVESTMENT INCENTIVES AND OTHER SUBSIDIES INTERNATIONAL TAX SECTORS AND Tax THEMES Services Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com TAX OUTSOURCING CORPORATE TAX SERVICES Credits and authors in Univers KPMG 45

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Improvement of Vocational Education in Field of Injection Moulding

Improvement of Vocational Education in Field of Injection Moulding LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100534 1 Information sur le projet Titre: Code Projet: Improvement of Vocational Education in Field of Injection Moulding LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100534 Année: 2009 Type de Projet:

More information

UBC Country Reports: logic and characteristics

UBC Country Reports: logic and characteristics Abbreviations EC HEI LLL R&D SME S2BMRC TTO UB UBC UPB European Commission Higher Education Institution Lifelong Learning Research and development Small- and medium-sized company Science-to-Business Marketing

More information

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Právnická fakulta Masarykovej univerzity študijný odbor Právo a medzinárodný obchod Katedra medzinárodného a európskeho práva

Právnická fakulta Masarykovej univerzity študijný odbor Právo a medzinárodný obchod Katedra medzinárodného a európskeho práva Právnická fakulta Masarykovej univerzity študijný odbor Právo a medzinárodný obchod Katedra medzinárodného a európskeho práva BAKALÁRSKA PRÁCA Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information