RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA"

Transcription

1 KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH NEGARA 9 JENTERA PENYELARASAN PELAKSANAAN MEMBANTERAS GEJALA DADAH 10 PERSETUJUAN & KOMITMEN DI PERINGKAT ANTARABANGSA 12 DEKLARASI ASEAN BEBAS DADAH DI BANGKOK 12 MEWUJUDKAN ASEAN DADAH DEKLARASI VIENNA MENGENAI KAWALAN DADAH 14 LAIN-LAIN KONVESYEN ANTARABANGSA 15 CABARAN PERSEKITARAN AADK 16 SENARIO ANTARABANGSA 16 SENARIO DALAM NEGARA MALAYSIA 18 ANALISIS KEUPAYAAN & PENCAPAIAN AADK 26 ANALISIS SWOT 26 ANALISIS PENCAPAIAN 27 HALATUJU & STRATEGI AADK 34 KERANGKA STRATEGIK AADK 34 VISI 35 MISI 36 MOTO 41 KEY STAKEHOLDERS & PELANGGAN UTAMA 41 NILAI-NILAI TERAS 44 OBJEKTIF STRATEGIK 44 STRATEGI 45 PUNCA KUASA AADK 45 MANDAT, PERANAN & FUNGSI AADK SEBAGAI AGENSI UTAMA 47 PENDEKATAN STRATEGIK AADK 48 TERAS STRATEGIK AADK 49 1

2 RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA ANTARABANGSA 56 TERAS 5: PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R & D) 56 TERAS 6: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & PENGURUSAN 56 TERAS 7: TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT) 57 MENGURUS PERUBAHAN 58 PENUTUP 61 LAMPIRAN LAMPIRAN 1 - Akronim 62 LAMPIRAN 2 Pelan Tindakan Perancangan Strategik 64 2

3 PERUTUSAN YB MENTERI Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Syabas dan tahniah diucapkan di atas usaha Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) menghasilkan Pelan Strategik AADK Pelan Strategik ini diharap akan dapat memantapkan lagi usaha AADK untuk menyediakan perkhidmatan berinovatif serta berintegriti dalam mencapai Misi dan Visi Malaysia Bebas Dadah. Justeru itu, sebagai agensi peneraju utama menangani masalah dadah di negara, AADK perlu melaksanakan pelan strategik yang komprehensif, bersepadu dan berimpak tinggi. Pelan Strategik ini memerlukan komitmen yang berterusan dari semua anggota agensi untuk memainkan peranan dalam menentukan setiap perancangan yang ditetapkan dilaksana dengan cemerlang dan bertanggungjawab serta memastikan agensi terus memberikan khidmat kepada rakyat. Saya yakin Pelan Strategik AADK ini mampu membawa dan memacu AADK mencapai Misi dan Visi Malaysia Bebas Dadah. Semoga segala usaha yang diambil oleh AADK mampu merealisasi matlamat AADK sebagai lead agency dalam memerangi Musuh Nombor Satu Negara. Sekian, wassalam. DATUK SERI HISHAMUDDIN HUSSIEN YB MENTERI DALAM NEGERI 3

4 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Syukur ke hadrat ALLAH S.W.T. kerana dengan berkat dan kehendaknya Pelan Strategik Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) telah berjaya dihasilkan. Melalui penghasilan Pelan Strategik ini diharap AADK dapat menyampaikan perkhidmatan secara komprehensif, bersepadu dan berkualiti tinggi bagi merealisasi hasrat dan matlamat Kerajaan mewujudkan Negara Bebas Dadah. Sebagai peneraju dalam bidang dadah, AADK perlu sentiasa dinamik, iaitu berubah dan terus maju sesuai dengan keadaan semasa dan persekitaran serta senantiasa memberi perkhidmatan yang bertepatan dengan keperluan pelanggan dan stakeholders. Semoga dengan penyediaan Pelan Strategik AADK ini dapat memberi panduan kepada AADK dalam membentuk dan melaksanakan program/aktiviti dengan lebih bersistematik, terarah dan terancang. Justeru itu, setiap program/aktiviti yang dilaksanakan akan lebih berkesan dan mampu menghasilkan outcome yang disasarkan AADK sebagai agensi utama dalam memerangi musuh nombor satu di Malaysia. Melalui Pelan Strategik ini, InsyaAllah AADK akan dapat menjadi sebuah agensi yang terunggul bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Justeru itu, adalah diharapkan Pelan Strategik ini akan menjadi penanda aras kepada mutu perkhidmatan terbaik AADK dalam usaha mencapai Negara Bebas Dadah. Akhir kata, saya menyeru kepada semua warga AADK agar terus berusaha bersungguh-sungguh dan telus dalam memberi perkhidmatan terbaik demi kesejahteraan negara. Sekian, wassalam. DATUK SRI MAHMOOD ADAM KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4

5 PERUTUSAN KETUA PENGARAH Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia, Alhamdulillah di sini saya mengambil kesempatan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyediakan Pelan Strategik Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Pelan Strategik ini merupakan intipati penting yang perlu disediakan ke arah mencapai matlamat misi dan visi agensi serta meningkatkan prestasi dan memantapkan penyampaian perkhidmatan AADK ke arah Malaysia Bebas Dadah. Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program dan projek berasaskan outcome secara bersepadu yang merentasi pelbagai agensi akan dijadikan pendekatan utama oleh kepimpinan AADK. Kerjasama dengan semua rangkaian strategik AADK seperti agensi-agensi Kerajaan, masyarakat sivil, NGOs dan swasta secara bersepadu akan menjamin keselamatan, ketahanan dan seterusnya kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Penghasilan Pelan Strategik AADK ini juga dapat menentukan halatuju serta panduan kepada setiap warga AADK dalam membentuk dan membangunkan program/aktiviti AADK. Ianya juga akan memastikan AADK dapat mencapai sasaran KRAs dan KPIs yang ditetapkan. Akhir kata, semoga Pelan Strategik ini akan menghasilkan outcome sebagaimana yang disasarkan dan seterusnya matlamat memerangi Musuh Nombor Satu Negara dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih. DATO ABD. BAKIR BIN HAJI ZIN KETUA PENGARAH AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN 5

6 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK Tujuan penggubalan Pelan Strategik Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) adalah untuk mencapai objektif-objektif yang berikut: 1 Membangunkan keupayaan AADK sebagai Agensi Utama dalam mencapai Visi Malaysia Bebas Dadah. 2 Membina teras-teras strategik serta rangkaian strategi utama dan sokongan secara komprehensif, bersepadu dan berimpak tinggi bagi merealisasi objektif Dasar Dadah Negara (1983) dan seterusnya mencapai misi dan visi AADK. 3 Menerapkan nilai-nilai bersama dan best practices di kalangan warga AADK untuk membangunkan perkhidmatan teras dan sokongan yang menepati piawaian dan akreditasi antarabangsa. 4 Membangunkan daya pengurusan dan keupayan sumber manusia bagi mencapai sasaran KRAs dan KPIs bagi merealisasi midi dan visi AADK. 5 Merancang serta melaksana strategi dan program kerjasama antarabangsa berasaskan Deklarasi ASEAN, persetujuan dan perjanjian konvesyen antarabangsa yang telah disertai atau dimeterai oleh Malaysia sama ada di peringkat ASEAN atau pun dunia. 6 Membangunkan nilai, ilmu dan kepakaran-kepakaran khusus di samping pembangunan system ICT dan inovasi bagi memperkasakan pembangunan perkhidmatan teras dan sokongan. 7 Menggerakkan rangkaian organisasi luar (organizational network) secara komprehensif dan bersepadu bagi menggembleng sokongan padu rakan-rakan strategik yang terdiri daripada agensi-agensi Kerajaan serta rakan-rakan bestari yang merangkumi masyarakat sivil, NGOs dan swasta bagi mencapai Misi dan Visi Malaysia Bebas Dadah. 8 Mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan AADK sejajar dengan objektif system perkhidmatan awam di dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti serta menepati kehendak dan ekspektasi pelanggan, kumpulan sasar utama dan rakyat keseluruhannya. 9 Membangunkan keupayaan pengurusan perubahan yang merangkumi kawalan strategik yang berasaskan proses-proses memantau, menilai pencapaian dan cabaran persekitaran luaran dan seterusnya penggubalan serta pelaksanaan strategi perubahan untuk menjamin AADK terus relevan dalam persekitaran yang dinamik. 6

7 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 1952 Usaha awal Kerajaan menangani isu dan masalah dadah adalah melalui tindakan undangundang dengan menguatkuasa Akta Dadah Berbahaya 1952 tetapi pelaksanaan undangundang ini dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan secara berasingan Biro Narkotik Pusat di bawah Kementerian Undang-undang telah diwujudkan untuk mengawal dan mengawasi masalah dadah dalam bidang penguatkuasaan, pencegahan, penyelarasan dan penyelidikan Memandangkan gejala dadah yang semakin serius, maka pada tahun 1975 Kerajaan menubuhkan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Dadah (JKMD) yang dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri. Fungsi dan tanggungjawab JKMD adalah untuk menyemak dan menetapkan dasar mengenai penggunaan, pencegahan dan pembasmian dadah Unit Bertindak Eksekutif (UBE) ditubuhkan pada tahun 1978 dan dipengerusikan oleh YB Timbalan Menteri Dalam Negeri. Fungsi dan tanggungjawab UBE adalah untuk menyelaras pelaksanaan segala keputusan dan perakuan berkaitan pengawalan dan pencegahan dadah yang dibuat oleh JKMD Ekoran masalah dadah yang semakin meruncing sehingga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan negara, maka pada 19 Februari, 1983 Kerajaan telah mengisytiharkan dadah sebagai Musuh Nombor Satu Negara Lanjutan dari perkembangan ini, Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 22 Jun, 1983 telah meluluskan penubuhan Jawatankuasa Anti Dadah (JKAD) dan Pasukan Petugas Anti Dadah (PPAD) untuk bertanggungjawab kepada Majlis Keselamatan Negara dalam semua aspek masalah dadah. Dengan itu, JKMD dan lain-lain jawatankuasa anti dadah yang ditubuhkan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah telah dimansuhkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah mencadangkan kepada YAB Perdana Menteri untuk menggabungkan semua agensi/unit yang bertanggungjawab menangani masalah dadah ke dalam satu agensi tunggal. Agensi-agensi yang terlibat ialah Bahagian Rawatan dan Pemulihan Dadah, KDN; PPAD, JPM; Unit Pencegahan Penyeludupan, JPM; Cawangan Anti Dadah, PDRM; Bahagian Farmasi, KKM; Unit Khas Dadah, Kementerian Pendidikan; dan Unit Narkotik, JKDM Kerajaan telah bersetuju menubuhkan Majlis Dadah Kebangsaan (MDK) bagi menggantikan JKAD untuk mencegah dan mengawal masalah dadah di negara ini yang dipengerusikan oleh YAB Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Menteri Dalam Negeri sebagai Timbalan Pengerusi. Kerajaan juga telah menggabungkan Bahagian Rawatan dan Pemulihan Dadah, KDN dan PPAD, JPM sebagai satu agensi tunggal yang dinamakan Agensi Dadah Kebangsaan (ADK). Fungsi dan tanggungjawab ADK adalah untuk memberi khidmat urusetia kepada MDK dan menjadi salah satu agensi pelaksana membanteras dadah di samping dua puluh (20) agensi Kerajaan yang lain Bersesuaian dengan cabaran persekitaran dan keperluan jangka panjang, Kerajaan telah meluluskan Akta AADK 2004 dan juga meluluskan penubuhan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) yang diberi mandat dan fungsi utama di dalam aspek-aspek pencegahan, pengesanan, penangkapan, penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan ke atas pesalah-pesalah yang melibatkan kesalahan-kesalahan dadah serta rawatan dan pemulihan penagih dadah. 7

8 Akta AADK 2004 ini memberi kuasa kepada AADK untuk melakukan tahanan pencegahan khas bagi mereka yang mempunyai kaitan dengan apa-apa aktiviti berhubung dengan atau yang melibatkan pengedaran dadah. Di samping itu, AADK juga mempunyai kuasa di dalam pelucuthakan harta yang dikaitkan dengan apa-apa aktiviti berhubung dengan kesalahankesalahan dadah dan pengumpulan risikan keselamatan yang berhubung dengan aktiviti dadah Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 28 Januari, 2004 telah bersetuju menubuhkan JKMD sebagai badan tertinggi negara bagi menggantikan MDK. Di bawah JKMD, jenterajentera pelengkap seperti berikut telah dibentuk, iaitu Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Kebangsaan; Jawatankuasa Penguatkuasaan Undang-undang (JPU); Jawatankuasa Rawatan dan Pemulihan (JRP); Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan dan Publisiti (JPPP); MTMD Negeri; dan MTMD Daerah/Bahagian. Rasional bagi penubuhan JKMD dan jentera penyelarasan pelaksanaan adalah berasaskan faktor-faktor berikut: Penglibatan bersepadu agensi-agensi Kerajaan, NGOs dan swasta serta sokongan padu masyarakat sivil; Cabaran merealisasi Malaysia Bebas Dadah menjelang tahun 2015; dan Kesanggupan dan komitmen politik negara. 8

9 DASAR DADAH NEGARA 1 Dasar Dadah Negara adalah untuk mewujudkan negara Malaysia yang bebas dari ancaman dadah bagi menjamin keharmonian dan kemakmuran hidup masyarakat serta mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Objektif utama Dasar Dadah Negara ialah menghapuskan bekalan dan permintaan terhadap dadah sehingga tercapainya matlamat Visi Malaysia Bebas Dadah. KRAs AADK adalah seperti berikut: Keluarga bebas dadah; Institusi pendidikan bebas dadah; Tempat kerja bebas dadah; dan Komuniti/kawasan bebas dadah. Takrif Malaysia Bebas Dadah adalah berasaskan ciri-ciri berikut: Penurunan peratusan penyalahgunaan dan penagihan dadah dalam komuniti; Pengurangan bekalan dadah dan permintaan terhadap dadah dalam negara; Penguatkuasaan undang-undang dadah yang tegas; Peningkatan program pencegahan terhadap penyalahgunaan dadah; Peningkatan kepelbagaian program rawatan dan pemulihan dadah; Pengurangan jenayah yang berkaitan dadah; Peningkatan penglibatan masyarakat sivil dalam usaha membanteras dadah; Pengurangan penularan penyakit-penyakit kronik dan penyakit-penyakit berjangkit yang disebabkan oleh dadah; Peningkatan peruntukan dalam bajet bagi program membanteras dadah; dan Peningkatan kepulihan bagi program rawatan dan pemulihan. 1 (2008). Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2004: Jentera Penyelerasan Pelaksanaan Dasar Membanteras Gejala Dadah Negara. (ms. 15). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 9

10 JENTERA PENYELARASAN PELAKSANAAN MEMBANTERAS GEJALA DADAH 2 Jentera Penyelarasan Pelaksanaan Membanteras Gejala Dadah (JPPDMGDN) telah ditubuhkan oleh Kerajaan pada tahun 2004 berdasarkan Arahan YAB Perdana Menteri Bil. 1/2004. Matlamat JPPDMGDN adalah sejajar dengan matlamat Dasar Dadah Negara, iaitu bagi merealisasi Visi Malaysia Bebas Dadah untuk menjamin keharmonian dan kemakmuran hidup masyarakat dan mengekalkan kestabilan serta ketahanan nasional. AADK telah diberi mandat dan dilantik sebagai urusetia dan agensi penyelaras utama bagi JPPDMGDN di dalam melaksanakan usaha-usaha Kerajaan di dalam membanteras dadah berbahaya di negara ini. Pencapaian matlamat JPPDMGDN akan dicapai melalui strategi di dalam negara sehingga tercapainya Visi Malaysia Bebas Dadah. 2 (2008). Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2004: Jentera Penyelarasan Pelaksanaan Membanteras Gejala Dadah Negara. (ms. 16). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 10

11 Rajah 1: Struktur JPPDMGDN JAWATANKUASA KABINET MEMBANTERAS GEJALA DADAH (JKMD) PENGERUSI: YAB Perdana Menteri SETIAUSAHA Ketua Setiausaha KDN MAJLIS TINDAKAN MEMBANTERAS GEJALA DADAH (MTMD) KEBANGSAAN URUSETIA Ketua Pengarah AADK PENGERUSI: YAB Timbalan Perdana Menteri SETIAUSAHA & URUSETIA Ketua Pengarah AADK JAWATANKUASA BERTINDAK PENGUATKUASAAN UNDANG- UNDANG (JPU) JAWATANKUASA BERTINDAK RAWATAN & PEMULIHAN (JRP) JAWATANKUASA BERTINDAK PENDIDIKAN PENCEGAHAN & PUBLISITI (JPPP) PENGERUSI: YB Menteri di JPM (Hal Ehwal Perundangan & Parlimen) SETIAUSAHA & URUSETIA: Ketua Pengarah AADK PENGERUSI: YB Menteri Kesihatan SETIAUSAHA & URUSETIA: Ketua Pengarah AADK PENGERUSI: YB Menteri Pelajaran SETIAUSAHA & URUSETIA: Ketua Pengarah AADK MAJLIS TINDAKAN MEMBANTERAS GEJALA DADAH (MTMD) NEGERI PENGERUSI: YB Menteri Besar / Ketua Menteri SETIAUSAHA Pengarah AADK Negeri MAJLIS TINDAKAN MEMBANTERAS GEJALA DADAH (MTMD) DAERAH PENGERUSI: Ahli Parlimen / ADUN SETIAUSAHA Pegawai AADK Daerah / Pegawai Daerah 11

12 PERSETUJUAN & KOMITMEN DI PERINGKAT ANTARABANGSA DEKLARASI ASEAN BEBAS DADAH DI BANGKOK 3 Deklarasi ASEAN Bebas Dadah di Bangkok pada 11 hingga 13 Oktober 2000 telah meletakkan asas yang kukuh bagi komitmen dan tindakan bersama antara negaranegara ASEAN termasuk Malaysia dalam membanteras dadah. Fokus utama kerjasama peringkat ASEAN adalah: Penekanan terhadap satu tindakan segera secara bersepadu oleh masyarakat antarabangsa di dalam mengatasi ancaman dadah berbahaya. Ini akan dilaksanakan melalui kerjasama pelbagai sektor dan penyelarasan tindakan pelbagai di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa; Keprihatinan setiap warga terhadap masalah dadah dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap masalah ini; Meletakkan masalah dadah sebagai agenda utama dalam apa jua perancangan pembangunan negara; Merangka Pelan Tindakan dengan objektif yang jelas, sasaran matlamat yang boleh diukur, kesepakatan secara kolektif di peringkat antarabangsa bagi membolehkan satu ketegasan di dalam tindakan untuk mencapai hasrat dan kejayaan ASEAN Bebas Dadah 2015 selaras dengan Pelan Tindakan ACCORD; Empat (4) tunggak Pelan Tindakan ACCORD, iaitu (i) meningkatkan kesedaran awam terhadap dadah berbahaya; (ii) membentuk kejayaan kesepaduan dengan cara-cara terbaik ke arah mengurangkan permintaan terhadap dadah; (iii) memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang dadah; dan (iv) meningkatkan keupayaan menentang pengedaran dadah secara haram dengan rangka pembangunan yang spesifik dan terperinci; Komitmen setiap negara anggota melalui sumbangan kewangan dalam melaksanakan Deklarasi ASEAN Bebas dadah 2015 dan juga Geran Bantuan daripada PBB; Mengingatkan Pertubuhan negara-negara G8 untuk mengambil langkah-langkah yang sama bagi membantu membanteras masalah dadah di rantau ini sepertimana yang diikrarkan sebelum ini di Okinawa, Jepun pada 23 Julai, 2000; 3 United Nations Office on Drug and Crime 12

13 Memohon bantuan dengan PBB dan menjemput Pertubuhan negara-negara Eropah, Badan-badan Kewangan Antarabangsa, Bank Pembangunan ASIA dan lain-lain institusi untuk sama-sama bekerjasama membantu ke arah merealisasi ASEAN Bebas Dadah 2015; dan Menggerakkan pencarian sumber kewangan daripada UNODC dan ASEAN dengan meningkatkan peruntukan dalam bajet tahunan untuk menampung kos kerja-kerja merangka pelan-pelan tindakan dan menyediakan laporan-laporan bagi tindakantindakan yang diambil. MEWUJUDKAN ASEAN DADAH Menteri-menteri Luar ASEAN dalam mesyuarat di Bangkok telah bersepakat di dalam menetapkan tahun 2015 sebagai tahun ASEAN Bebas Dadah melalui usaha-usaha berikut: Negara-negara ASEAN bertindak untuk membanteras dadah secara serius melalui Deklarasi ASEAN yang dipersetujui pada tahun Kejayaan kesepakatan ini adalah berasaskan kepada pelaksanaan pendekatan pengurangan bekalan dan permintaan terhadap dadah; Komitmen ini menuntut setiap negara ASEAN perlu mewujudkan suatu jaringan sistem dalam beberapa aspek perkongsian dan keseragaman yang meliputi pembangunan system latihan bersepadu bagi anggota-anggota penguatkuasaan dadah di samping kemantapan aspek perundangan dan penguatkuasaan; Kesepakatan dan kerjasama diwujudkan dalam aspek kawalan kastam antara negara-negara ASEAN; Negara-negara ASEAN juga bersetuju untuk menilai kumpulan-kumpulan berisiko tinggi dalam penagihan dadah di samping mewujudkan jaringan sosial untuk membantu masyarakat dalam program-program pencegahan dan latihanlatihan yang bersesuaian; Beberapa pendekatan dilaksanakan berhubung dengan langkah-langkah untuk menyekat penularan penyakit kronik dan penyakit berjangkit melalui programprogram kesedaran kepada pengguna-pengguna jarum suntikan (IDU) (penagih dadah suntikan); 4 (2008). Dr. Surin Pitsuwan. Achieving a Drug Free ASEAN 2015 Status and Recommendations. Retrieved May 11, Drug-Free ASEAN 2015 What can be done to accelerate progress?. (ms. 3-4). Alamat web: 13

14 Penglibatan aktif komuniti dan swasta di dalam pencegahan dadah di samping kawalan secara berterusan terhadap bahan-bahan kimia precursor yang boleh dipesongkan penggunaannya untuk menghasilkan dadah baru bagi membendung penularan isu dadah ASEAN; dan Kerjasama ASEAN perlu dilaksanakan juga dengan mengetatkan undangundang yang berkaitan dengan proses transaksi money laundering. DEKLARASI VIENNA MENGENAI KAWALAN DADAH 5 Deklarasi Vienna yang berlangsung pada Mac 2009 menggariskan persetujuan terhadap langkah-langkah mengurangkan ancaman dadah yang menjejaskan kesihatan dan keselamatan sejagat. Pendekatan yang diambil adalah dengan memperbaharui Perakuan Pelan Tindakan mengenai enam (6) perkara, iaitu: Pengurangan dalam kebergantungan terhadap dadah dan penyalahgunaan dadah; Pengurangan bekalan dadah secara haram; Kawalan terhadap bahan-bahan kimia precursor; Kerjasama antarabangsa untuk membasmi pengeluaran dadah secara haram; Menghapuskan money laundering; dan Kerjasama kehakiman. 5 Emel: 14

15 LAIN-LAIN KONVESYEN ANTARABANGSA Konvesyen-konvesyen antarabangsa yang telah disertai oleh Malaysia adalah seperti berikut: The Single Convention on Narcotic Drugs (1961) 6 Konvesyen ini bertujuan untuk membanteras dadah melalui tindakan bersepadu di peringkat antarabangsa. Terdapat dua (2) intervensi dan kawalan yang saling berkait dan memperkukuhkan antara satu sama lain, iaitu: Mengawal pemilikan, penggunaan, perdagangan, pengedaran serta import dan eksport pembuatan dan pengeluaran dadah hanya untuk tujuan perubatan dan kegunaan saintifik; dan Membanteras pengedaran dadah melalui kerjasama antarabangsa untuk mencegah dan menghalang pengedar-pengedar dadah. Convention on Psychotropic Substance (1971) 7 United Nations on Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (1988) 8 Konvesyen ini mewujudkan sistem kawalan untuk psychotropic substances. Ia bertindak terhadap diversifikasi dan perkembangan spektrum penyalahgunaan dadah dan mewujudkan tindakan pelbagai kawalan terhadap beberapa dadah sintetik berdasarkan potensi penyalahgunaan serta nilai terapeutik yang ada pada dadah tersebut. Konvesyen ini menyediakan kerangka bagi langkah-langkah komprehensif bagi membanteras pengedaran dadah termasuk peruntukan undang-undang terhadap aktiviti menghapuskan money laundering dan pemesongan bahan-bahan kimia precursor. Ia menggalakkan kerjasama antarabangsa melalui penyerahan (extradiction) melibatkan pengedar-pengedar dadah kepada pihak berkuasa yang akan melaksanakan perbicaraan dan hukuman ke atas mereka, penghantaran pengedar-pengedar dadah untuk perbicaraan secara terkawal serta pemindahan prosiding (transfer of proceedings). 6 Single Convention on Narcotic Drugs, 1961: As amended by the 1972 Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, United Nations. Alamat web: 7 Convention on Psychotropic Substances, United Nations. Alamat web: 8 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, United Nations. Alamat web: 15

16 CABARAN PERSEKITARAN AADK SENARIO ANTARABANGSA Laporan Dadah Dunia bagi tahun 2008 melaporkan bahawa senario dadah di peringkat dunia berada pada tahap yang baik dan terkawal, iaitu kurang daripada 5% daripada jumlah penduduk dunia yang berusia tahun. Ini bermakna terdapat kurang daripada seorang dalam dua puluh (20) orang yang menggunakan dadah sekali dalam tempoh dua belas (12) bulan. Terdapat seramai 26 juta penagih dadah di dunia, iaitu lebih kurang 0.6% daripada jumlah penduduk dewasa di dunia. Bagi penagih tegar, hanya 10% daripada jumlah penagih dadah masa kini. Manakala penagih yang menggunakan dadah jenis ganja adalah seramai juta orang, diikuti dadah jenis amphetamine 24.7 juta dan candu 16.5 juta. Carta 1: Penyalahguna dadah dunia tahun Populasi penduduk dunia: 6,475 juta Masalah berkaitan dadah (15-64 tahun) Purata bulanan penagih dadah Jumlah keseluruhan penagih dadah Bukan penagih dadah berusia tahun Populasi penduduk dunia berusia tahun 9 (2008) World Drug Report, UNODC. 16

17 Jadual 1: Kekerapan tahunan (Annual Prevalens) adalah pengukuran ke atas bilangan/peratusan yang menyalahguna dadah mengikut jenis dadah Bilangan penyalahguna dadah (juta) % populasi penduduk dunia berusia tahun GANJA ATS KOKAIN CANDU HEROIN Amphetamine Ectasy % 0.6% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% Nota: Bilangan penggunaan dadah (kekerapan tahunan) berdasarkan pada tahun 2006/2007 (atau bersesuaian dengan tahun yang terkini) Jumlah kawasan pengeluaran dadah jenis candu pada tahun 2007 telah meningkat sebanyak 17% berbanding tahun 2006, namun keluasan tanaman tersebut adalah lebih rendah berbanding jumlah keluasan tanaman pada tahun 1998, iaitu 238,000 hektar. Pengeluar utama dadah jenis ini adalah Afghanistan di mana negara ini mengeluarkan sebanyak 82% candu di dunia. Pengeluaran dadah jenis kokain pula meningkat sebanyak 16% pada tahun Pengeluar utama dadah jenis ini adalah Amerika Latin terdiri daripada Columbia, Bolivia dan Peru. Manakala pengeluaran dadah jenis ganja menurun kepada 41,400 tan metrik pada tahun 2006 berbanding tahun 2005, iaitu 42,000 tan metrik dan tahun 2004, iaitu 45,000 tan metrik. Pengeluaran dadah jenis ATS pula adalah di sekitar tan metrik sejak tahun Pada tahun 2007, pengeluaran ATS dunia adalah 494 tan metrik. Rampasan dadah jenis ganja telah meningkat sebanyak 12% pada tahun 2005, manakala kuantiti rampasan resin telah menurun sebanyak 15%. Rampasan dadah jenis opium dan morfin pula meningkat sebanyak 10% dan 31% pada tahun Ini disebabkan daripada peningkatan pengeluaran dadah jenis ini di Afghanistan. Rampasan dadah jenis heroin stabil pada tahap 58 tan metrik pada tahun 2006 dan Rampasan dadah jenis kokain pula telah menurun daripada 73 tan metrik kepada 705 tan metrik dalam tempoh yang sama. Manakala bilangan rampasan amphetamine, methamphetamine dan ectasy menurun di antara 8%-15% dari tahun 2005 dan Secara keseluruhan, rampasan dadah jenis ATS telah meningkat sebanyak 2% pada tahun

18 SENARIO DALAM NEGARA MALAYSIA Mengikut rekod yang dikeluarkan oleh Sistem NADI, seramai 12,352 penagih dadah telah dikesan di seluruh negara pada tahun 2008 berbanding tahun 2007 yang menunjukkan penurunan sebanyak 14.75%. Carta 2: Penyalahguna dadah dalam negara mengikut Sistem NADI 10 Populasi penduduk Malaysia: 27,728,200 juta Purata bulanan penagih dadah Penagih dadah berusia tahun Jumlah keseluruhan penagih dadah Bukan penagih dadah berusia tahun Populasi penduduk Malaysia berusia tahun Jadual 2: Perbandingan penagih dadah yang dikesan bagi tahun 2008 dan STATUS KES JAN-DIS 2008 PERATUS JAN-DIS 2007 PERBEZAAN 2008/2007 (PERATUS) Penagih baru* 5, , Penagih berulang** 6, , Jumlah penagih 12, , Nota: *Penagih yang dikesan kali pertama oleh Sistem NADI; **Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh Sistem NADI. Bilangan penagih baru pada tahun 2008 menunjukkan penurunan sebanyak 11.08% berbanding tahun sebelumnya. Manakala bilangan penagih berulang juga menunjukkan penurunan sebanyak 17.89% pada tahun 2008 berbanding tahun sebelumnya. 10 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 11 (2008). Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan AADK. 18

19 Tren Dadah Tren bagi tempoh sepuluh (10) tahun ( ) yang melibatkan jumlah penagih yang dikesan dalam negara telah menunjukkan penurunan yang amat ketara bagi kedua-dua kategori, iaitu penagih baru dan penagih berulang. Graf 1: Taburan penagih dadah di seluruh negara bagi tahun Profail Penagih Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, bilangan penagih dadah yang dikesan menunjukkan WPKuala Lumpur mencatatkan bilangan penagih dadah paling ramai dikesan berbanding negeri-negeri lain, iaitu seramai 1,828 orang. Ini diikuti negeri Kedah (1,749 orang), Pulau Pinang (1,622 orang), Perak (1,589 orang) dan Johor (1,512 orang). Berbanding dengan tahun 2007 bagi tempoh yang sama, bilangan penagih dadah yang dikesan menunjukkan penurunan bagi lapan (8) buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Johor, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Sarawak. 12 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 19

20 Graf 2: Taburan penagih dadah di seluruh Malaysia bagi tahun Mengikut Etnik Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, perangkaan menunjukkan etnik Melayu merupakan penagih dadah yang paling ramai dikesan, iaitu seramai 9,562 bersamaan 0.11% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara Malaysia yang berusia tahun, iaitu 8,601,700 orang. 13 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 20

21 Carta 3: Pecahan penagih dadah mengikut etnik bagi tahun Pribumi Sabah; 150 Pribumi Sarawak; 17 Lain-lain; 83 Warga Asing; 12 India; 1,090 Cina; 1,438 Melayu; 9,562 Mengikut Umur Ketika Dikesan Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, kumpulan belia yang berusia tahun masih merupakan kumpulan tertinggi penagih dadah yang dikesan, iaitu seramai 8,569 orang bersamaan 0.5% daripada umur unjuran penduduk negara Malaysia yang berusia tahun, iaitu seramai 17,620,300 orang. Manakala seramai 115 orang adalah penagih remaja yang berusia tahun yang menunjukkan penurunan berbanding tahun sebelumnya. Kategori umur tahun merupakan bilangan penagih dadah yang paling ramai dikesan, iaitu seramai 2,405 orang. 14 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 21

22 Graf 3: Taburan penagih dadah mengikut umur bagi tahun Mengikut Jantina Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, penagih lelaki yang dikesan adalah seramai 12,076 orang daripada jumlah unjuran penduduk lelaki negara Malaysia yang berusia tahun, iaitu seramai 8,961,800 orang. Berbanding pada tahun 2007, terdapat telah berlakunya penurunan penagih lelaku sebanyak 14.60%. Begitu juga dengan penagih dadah di kalangan wanita yang menunjukkan penurunan sebanyak 20.69%. Jadual 3: Perbandingan penagih dadah yang dikesan mengikut jantina bagi tahun 2008 dan 2007 STATUS KES JAN-DIS 2008 PERATUS JAN-DIS 2007 PERBEZAAN 2008/2007 (PERATUS) Lelaki 12, , Wanita Jumlah penagih 12, , Mengikut Tahap Pendidikan Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, majoriti penagih dadah yang dikesan mempunyai tahap pendidikan minima tamat tingkatan tiga, iaitu 78.67% (9,297 orang) dan penagih yang memiliki sijil peringkat SRP/LCE/PMR, iaitu 40.92% (4,836 orang). 15 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 22

23 Berbanding tahun 2007, terdapat penurunan bagi penagih dadah yang dikesan mempunyai tahap pendidikan di peringkat sekolah rendah (8.66%), SRP/LCE/PMR (18.76%), SPM/MCE/SPMV (2.87%), STP/HSC/STPM (14.91%), Diploma (21.38%) dan Ijazah (73.08%). Manakala penagih dadah yang dikesan yang memiliki kelulusan sikil kemahiran meningkat sebanyak 23.77%. Carta 4: Pecahan penagih dadah yang dikesan mengikut tahap pendidikan bagi tahun Lain-lain (spt sijil kemahiran); 151 Diploma; 125 Ijazah; 14 STP / HSC / STPM; 137 Tidak bersekolah; 307 Tiada maklumat persekolahan; 534 SRP / LCE / PMR; 4,836 SPM / MCE / SPMV; 4,034 Faktor Penyebab Mula Mengguna Dadah Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, faktor utama penduduk Malaysia yang dikesan terjebak dengan penggunaan dadah dan penagihan dadah adalah berpunca daripada pengaruh kawan, iaitu sebanyak 55.00% (6,448 orang). Ini diikuti faktor keseronokan, 21.02% (2,464 orang) dan perasaan ingin tahu, 14.68% (1,721 orang). Manakala pada tahun 2007, terdapat penurunan bagi semua faktor yang dikesan kecuali faktor untuk keseronokan, iaitu sebanyak 19.09%. Kajian terhadap faktor-faktor penyebab bermulanya penggunaan dadah dan penagihan dadah di kalangan penagih dadah yang dikesan di negara ini perlu dinilai dari masa ke semasa. Ini bagi mengenalpasti faktor penyebab utama supaya AADK dapat memastikan strategi dan kaedah pencegahan serta rawatan dan pemulihan dapat dilaksanakan ke atas kumpulan sasar secara tepat, efektif dan berimpak tinggi. 16 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 23

24 Graf 4: Taburan penagih dadah yang dikesan mengikut sebab mula mengguna dadah bagi tahun Mengikut Jenis Dadah Berdasarkan statistik yang dikeluarkan pada tahun 2008, dadah jenis heroin mencatatkan peratusan tertinggi yang dikesan, iaitu 40.27% (4,974 orang). Ini diikuti dadah jenis morfin, 29.47% (3,640 orang); ganja, 13.97% (1,726 orang) dan dadah sintetik, 14.46% dari jenis ATS yang terdiri daripada amphetamine, syabu dan ectasy. Manakala pada tahun 2007, terdapat penurunan bagi semua jenis dadah kecuali dadah jenis heroin, amphetamine dan syabu. 17 (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 24

25 Graf 5: Taburan penagih dadah yang dikesan mengikut jenis dadah yang digunakan bagi tahun (2008). Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). 25

26 ANALISIS KEUPAYAAN & PENCAPAIAN AADK Analisis keupayaan AADK adalah bagi mengenalpasti tahap keupayaan organisasi di dalam satu jangka masa. Analisis ini berasaskan kepada Analisis SWOT yang menggunakan kerangka McKinsey 7-S bagi mengenalpasti aspek-aspek kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman organisasi di dalam satu tempoh masa secara umum dan spesifik dalam tujuh (7) aspek, iaitu: ELEMEN FIZIKAL Jadual 4: Kerangka McKinsey 7-S ELEMEN BERSIFAT NILAI Strategi (Rangkaian Strategi/Program) Struktur (Perjawatan/Gunatenaga) Sistem (Proses/Prosedur/Teknologi/Kaedah Penyampaian) Shared values (Nilai bersama) Skills (Kemahiran) Style (Pendekatan/Gaya/Fokus Pengurusan) Staff (Kebolehan Unggul) ANALISIS SWOT Bidang kuasa yang luas dalam pelbagai akta dan undang-undang yang berkaitan dengan dadah yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia; AADK sebagai urusetia yang memperolehi mandat utama daripada JPPDMGDN yang merupakan penggubal dasar dan key stakeholders Kerajaan di dalam membanteras dadah di negara Malaysia; KEKUATAN AADK diberi mandat sebagai Agensi Utama dan kedudukannya sebagai penyelaras jentera pelaksanaan Kerajaan di dalam membanteras dadah di negara ini; dan Struktur organisasi yang kukuh dan mantap di dalam proses-proses perancangan, pelaksanaan dan penambahbaikan secara berterusan bagi menyokong nilai-nilai teras yang kukuh serta disokong oleh rangkaian strategi dan program yang bersepadu dan berimpak tinggi. Kekurangan penguatkuasaan yang bersepadu oleh AADK bersama agensiagensi penguatkuasa yang lain; Sokongan masyarakat sivil yang menyeluruh masih belum tercapai; KELEMAHAN Kepakaran-kepakaran khusus untuk menyokong bidang-bidang perkhidmatan teras dan sokongan; Sistem ICT organisasi yang masih belum mantap untuk memperkasa dan memperkukuhkan proses pengumpulan data, membuat keputusan strategik dan seterusnya melaksanakan strategi yang berimpak tinggi; Terdapat tenaga manusia yang masih tidak terlatih dalam pelbagai bidang; dan 26

27 Pegawai dan kakitangan AADK yang masih kurang pengalaman tentang bidang-bidang tugasan di bawah keperluan Akta AADK Status AADK sebagai agensi penyelaras utama bagi jentera pelaksanaan Kerajaan dan negara dalam membanteras dadah; dan PELUANG Rangkaian rakan strategik dan rakan bestari yang berpotensi tinggi untuk digemblengkan agensi-agensi Kerajaan, masyarakat sivil, NGOs dan swasta untuk bersama-sama AADK membanteras dadah di negara Malaysia secara komprehensif, bersepadu dan berterusan. Cabaran bekalan dadah dan permintaan terhadap dadah yang berterusan dan wujudnya ancaman dadah sintetik yang mempunyai kesan yang lebih bahaya daripada dadah konvensional; AADK berdepan dengan ancaman sindiket pengedaran dadar antarabangsa di negara Malaysia; ANCAMAN Kedudukan geografi negara yang berhampiran dengan negara-negara pengeluar dadah terbesar telah menyebabkan bekalan dadah sentiasa wujud dan mudah diperolehi; dan Kurangnya kesedaran masyarakat tentang bahaya dadah yang boleh menyumbang kepada gejala yang tidak sihat dan seterusnya merosakkan nilai hidup dan merebaknya penyakit-penyakit sosial yang semakin menular di dalam masyarakat Malaysia. ANALISIS PENCAPAIAN Perkhidmatan Teras Perkhidmatan teras AADK adalah merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan utama untuk para pelanggan dan kumpulan sasar. Prestasi perkhidmatan utama AADK telah menunjukkan peningkatan keberkesanannya dari segi memberi impak yang dijangkakan kepada setiap pelanggan dan kumpulan sasar. Perkhidmatan teras AADK merangkumi: Pendidikan Pencegahan dan Publisiti di seluruh negara Malaysia yang melibatkan program-program spesifik berkaitan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesedaran terhadap penyalahgunaan dadah di samping kempen dan publisiti di peringkat kebangsaan di lokasi-lokasi yang strategik; Penguatkuasaan undang-undang berkaitan akta-akta berkenaan dadah; dan Rawatan dan Pemulihan dengan menggunakan pelbagai pendekatan untuk penagih-penagih dadah supaya bebas daripada kebergantungan fizikal dan psikologi terhadap dadah sama ada di dalam institusi mahupun komuniti. 27

28 Rangkaian program dan perkhidmatan utama AADK telah dilaksanakan di dalam tempoh yang dirancang khususnya kepada para pelanggan dan kumpulan sasar yang telah dikenalpasti. Antara program dan perkhidmatan AADK yang utama adalah program rawatan dan pemulihan dalam institusi dan pemulihan dalam komuniti serta program pendidikan pencegahan. Perkhidmatan rawatan dan pemulihan dalam institusi tertumpu kepada penagih-penagih dadah yang telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah dan juga penagih dadah sukarela. Manakala program pemulihan dalam komuniti diberikan secara khusus kepada pelbagai kategori kumpulan sasar seperti penagih yang dibawah pengawasan, bekas penagih atau pengguna dadah, keluarga penagih dadah, pelajar, dan sebagainya. Program pendidikan pencegahan pula dilaksanakan mengikut kumpulan sasar yang dikenalpasti dan masyarakat sivil. Rangkaian program pendidikan pencegahan yang khusus adalah merangkumi Program Pendidikan Antidadah di Sekolah (PEDAS) dan Program Intervensi Pelajar (PIP) untuk pelajar-pelajar sekolah di seluruh negara. Hubungan & Pengintegrasian Struktur Pelaksanaan perkhidmatan teras dan sokongan adalah berdasarkan sokongan daripada proses pengintegrasian antara bahagian dan unit-unit di peringkat ibu pejabat AADK secara bersepadu. Hubungan di antara Ibu Pejabat dan pejabat-pejabat negeri serta di antara unit-unit yang dibawah penyeliaan dan juga di peringkat daerah adalah saling memperkukuhkan. Ini telah menyumbang kepada penyampaian perkhidmatan teras dan sokonganyang berkualiti dan menepati sasaran. Jadual 5: Matriks pemetaan unit-unit AADK kepada perkhidmatan teras agensi PERKHIDMATAN TERAS PENDIDKAN PENCEGAHAN & PUBLISITI PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG RAWATAN & PEMULIHAN UNIT Ibu pejabat AADK AADK Negeri AADK Daerah PUSPEN Pusat Ujian Urin Nota: Perkhidmatan yang dilaksanakan 28

29 Publisiti & Kempen Program-program publisiti dan kempen anti dadah yang telah dilaksanakan dengan menyampaikan mesej yang spesifik dan umum kepada kumpulan sasar yang dikenalpasti dan masyarakat sivil. Program khusus disasarkan kepada golongan pelajar, remaja dan belia dengan tujuan meningkatkan kefahaman dan kesedaran mereka terhadap bahaya dadah. Program umum untuk masyarakat sivil telah dilaksanakan kepada penduduk setempat dan orang awam khususnya di lokasi-lokasi yang strategik untuk memberi liputan yang menyeluruh. Strategi publisiti dan kempen telah dilaksanakan secara komprehensif di seluruh tanah air dengan sokongan padu daripada pelbagai pihak. Ini termasuk publisiti dan kempen melalui siaran program perdana oleh stesen televisyen nasional serta swasta, dan input mesej kempen yang diperolehi daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Di samping itu, sokongan juga diperolehi secara berterusan daripada pelbagai agensi Kerajaan termasuk Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) serta kerjasama daripada institusi agama dan sosial serta NGOs di peringkat komuniti di seluruh negara. AADK telah berjaya menyumbangkan perkhidmatan kepakarannya melalui hubungan dan program kerjasama antarabangsa, iaitu kepada agensi antarabangsa dan agensiagensi Kerajaan Luar Negara seperti Sekretariat ASEAN, UNODC dan Colombo Plan (Drug Advisory Programme). Prestasi dalam kerjasama antarabangsa telah menunjukkan impak positif terhadap imej AADK dan Malaysia secara keseluruhannya di peringkat serantau dan antarabangsa. Jadual 6: Senarai produk dan perkhidmatan teras AADK mengikut perkhidmatan teras PERKHIDMATAN TERAS PRODUK & PERKHIDMATAN KUMPULAN SASAR Penagih dadah yang disabit Pemulihan dalam institusi kesalahan oleh mahkamah Penagih dadah sukarela Penagih dadah yang dibawah pengawasan Penagih dadah sukarela Bekas pengguna/penagih RAWATAN & PEMULIHAN dadah Pemulihan dalam komuniti Ibu/bapa/keluarga penagih dadah Pelajar-pelajar sekolah/ipt Kakitangan Kerajaan/swasta Masyarakat setempat PPDP JKPD 29

30 PENDIDIKAN PENCEGAHAN & PUBLISITI Pendaftaran program/aktiviti rawatan dan pemulihan Program-program keluarga: Keluarga Sejahtera Sayangi Keluarga Penyayang (LPPKN) Program-program di sekolah: Program TUNAS Kem INTAN PIP Program SEGAK Program pencegahan di IPT Program pencegahan di tempat kerja: Sektor awam Sektor swasta Sektor agronomi Program pencegahan dalam komuniti: RADA MAWADAH GEMPADAH HADA/HADAK HIDAYAH Program Bersama PLKN Jom Cegah Program Bersama Komuniti Orang Asli Publisiti dan kempen antidadah melalui: i. Media eletronik (iklan, program temubual, jingle, crawler, laman web,drama, dokudrama, program penerangan di radio) ii. Media cetak (sisipan akhbar, majalah, pamphlet, brochure, poster, penerbitan bukubuku, bahan-bahan bercetak seperti toolkits) iii. Media luar (billboard, papan LED) iv. Media bersemuka (pameran, karnival, bas pameran, infokiosk, kempen jalanan, wayang pacak) NGOs PRS PPDP Klinik swasta Ibu bapa Kanak-kanak Pelajar-pelajar sekolah Guru PIBG Pelajar-pelajar IPTA/IPTS Pekerja/majikan Belia Pemimpin masyarakat Masyarakat setempat NGOs Masyarakat umum, ibubapa, significant others, remaja, belia, majikan, penagih dadah, NGO, pemimpin masyarakat, pelajar dan lain-lain 30

31 Pembangunan Sumber Manusia Jumlah gunatenaga telah dipertingkatkan melalui jawatan-jawatan kosong yang masih wujud di dalam struktur organisasi AADK. Sumber manusia yang baru diperolehi, dilatih melalui program-program latihan bagi membangunkan kemahiran asas untuk semua pegawai dan kakitangan AADK yang baru. Pembangunan sumber manusia AADK telah dilaksanakan secara terancang, komprehensif serta mengikut jadual. Ini termasuk latihan bersepadu yang merangkumi latihan di pelbagai peringkat, iaitu (i) latihan di peringkat asas: pembangunan nilai dan kompetensi diri dan jawatan; (ii) program peningkatan kompetensi (kemahiran) pelbagai bidang (multi skilling) dan profesionalisme; dan (iii) latihan untuk mewujudkan pakarpakar (specialists) dalam bidang-bidang berkaitan dengan perkhidmatan teras terutamanya rawatan dan pemulihan. Latihan bagi memperkasa dan memperkukuhkan nilai-nilai bersama, daya kreativiti dan produktiviti organisasi telah juga dilaksanakan secara berterusan bagi meningkatkan prestasi dan pencapaian seluruh warga AADK ke tahap optima sepanjang masa. Sistem latihan sentiasa diperkukuhkan untuk mengekalkan tahap kualiti kerja dan prestasi pencapaian AADK yang bertaraf antarabangsa. Sistem latihan akan juga dimantapkan melalui program latihan dalam kerja (on the job training) dan program penyeliaan organisasi baru oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman. Ini akan dapat meningkatkan pemindahan ilmu dan kemahiran daripada pegawai-pegawai yang berkemahiran dan berpengalaman kepada anggota AADK yang baru. Di samping itu, pelaksanaan program pembangunan nilai-nilai teras (nilai-nilai bersama) AADK adalah merupakan proses berterusan bagi semua pegawai dan anggota organisasi. Latihan bagi pembangunan daya kreativiti dan inovatif akan sentiasa dipertingkatkan di semua peringkat pegawai dan kumpulan sokongan AADK. Latihan asas juga diberikan kepada rakan-rakan strategik dan rakan-rakan bestari yang merangkumi agensi-agensi Kerajaan, masyarakat sivil, NGOs dan swasta. Ini bagi memastikan mereka memahami mengenai cabaran semasa dan berupaya melaksanakan peranan di dalam menyokong usaha-usaha AADK di dalam membanteras dadah di negara ini secara berterusan dan berimpak tinggi. 31

32 Pembangunan Proses AADK perlu membangunkan proses penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu dan efektif. Di samping itu, AADK perlu memperkasa dan memperkukuhkan pembangunan pangkalan data penagih dadah dan lain-laian maklumat yang strategik bagi menyokong strategi penguatkuasaan dan pengoperasian yang efektif sepanjang masa. Proses pemantauan, pengukuran dan penilaian ke atas program-program rawatan dan pemulihan masih perlu dimantapkan lagi. Misalnya, tahap keberkesanan program rawatan dan pemulihan setakat ini hanya bergantung kepada jati diri setiap individu yang telah dibina semasa menjalani proses rawatan dan pemulihan. Justeru AADK perlu melaksanakan proses memantau, mengesan dan mengawal secara berterusan ke atas penagih-penagih dadah, iaitu selepas mendapat rawatan di PUSPEN untuk menjamin kejayaan program-program rawatan dan pemulihan yang lebih berkesan. AADK juga perlu membangunkan proses pengurusan dan perancangan strategik yang menyeluruh. Di samping itu, AADK perlu memperkasa dan memperkukuhkan proses kawalan strategik bagi menggubal, melaksana dan mengurus strategi perubahan secara efektif. Ini akan membolehkan AADK melaksanakan proses penambahbaikan dan pengukuhan yang mantap secara berterusan di dalam menghadapi cabarancabaran perubahan persekitaran yang semakin mencabar. Pembangunan Teknologi dan Inovasi Perspektif pembangunan teknologi dan inovasi AADK secara berterusan terbahagi kepada aspek-aspek berikut: (i) keupayaan sistem ICT; dan (ii) tahap pembangunan daya kreativiti dan inovasi di dalam membangunkan perkhidmatan teras dan sokongan bagi mencapai misi dan visi organisasi. Pembangunan sistem ICT dan inovasi secara komprehensif dan jangka panjang meliputi keperluan-keperluan bagi pembangunan rangkaian, pangkalan data dan perisian. Pembangunan daya kreativiti dan inovasi organisasi secara bersepadu amat diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan di dalam proses-proses menganalisis, merancang dan melaksana program-program strategik yang akan menjamin pencapaian KRAs dan KPIs AADK. 32

33 Pencapaian Keupayaan Baru AADK perlu membina keupayaan organisasi untuk mengatasi segera bentuk ancaman baru termasuk ancaman dadah sintetik yang lebih berbahaya daripada dadah konvensional dari segi kesannya terhadap kesihatan manusia. Di samping itu, dadah sintetik pelbagai jenis ini juga amat mudah dihasilkan dan diperolehi dalam pasaran masa kini. Kajian menunjukkan bahawa terdapatnya laman-laman web secara bebas telah memberi maklumat yang lengkap termasuk kaedah atau proses untuk menghasilkan dadah sintetik. Situasi ini menyebabkan AADK kini sukar untuk mengesan dadah sintetik termasuk mengawal bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dadah sintetik. 33

34 HALATUJU & STRATEGI AADK KERANGKA STRATEGIK AADK Kerangka strategik AADK adalah digubal untuk mencapai Misi dan Visi AADK seperti berikut: Rajah 2: Kerangka Pelan Strategik AADK MALAYSIA BEBAS DADAH VISI MISI Malaysia Bebas Dadah Agensi Utama Memerangi Dadah OBJEKTIF Mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah Merawat & memulih penagih dadah Mencegah penagihan semula Membanteras bekalan, pengedaran & penyalahgunaan dadah TERAS STRATEGIK P cegahan pendidikan & publisiti Rawatan & pemulihan Penguatkuasaan Kerjasama antarabangsa R & D P bangunan sumber manusia & pengurusan ICT Pelan Tindakan & Sasaran KPI Agensi Utama Membanteras Dadah RAKAN STRATEGIK Jab. Peguam Negara KASTAM Kem. Pengajian Tinggi Jab. Penjara Malaysia Kem. Kesihatan Malaysia Polis Diraja Malaysia Kem. Pelajaran Malaysia Kementerian Belia & Sukan Ketua Komuniti Setempat Ketua Institusi Agama Majikan sektor awam & swasta RAKAN BESTARI Ketua Institusi Keluarga Ketua Belia & Beliawanis Profesional perubatan/agama/p didikan/ke bajikan sosial NILAI-NILAI TERAS Amanah Berwibawa Berilmu Bijaksana Inovasi Komited Perkongsian pintar Semangat berpasukan Penyayang & prihatin Profesional Nota: Rakan strategik dan rakan bestari adalah bersifat dinamik; bilangan mereka akan bertambah mengikut cabaran dan keperluan perubahan persekitaran. 34

35 VISI Visi Malaysia Bebas Dadah adalah untuk mewujudkan negara Malaysia yang bebas dari ancaman dadah bagi menjamin keharmonian dan kemakmuran hidup masyarakat serta mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. MALAYSIA BEBAS DADAH Visi ini akan dicapai melalui strategi utama, iaitu menghapuskan bekalan dadah dan permintaan terhadap dadah sehingga mencapai KRAs di seluruh negara, iaitu: Keluarga bebas dadah; Institusi pendidikan bebas dadah; Tempat kerja bebas dadah; dan Komuniti/kawasan bebas dadah. Pencapaian Status Malaysia Bebas Dadah Pencapaian status Malaysia Bebas Dadah adalah bermaksud bahawa negara Malaysia berjaya mencapai sasaran kadar penyalahgunaan dadah yang kurang dari 1% penduduk negara serta bilangan penagih dadah yang kurang dari 0.1% penduduk yang berusia tahun. Pencapaian ini seterusnya dapat diperkukuhkan pada tahun berikutnya sehingga mencapai ke tahap yang lebih baik. Mengambil kira sasaran ini, dianggarkan penduduk negara yang berusia tahun seramai 21.5 juta orang dan penyalahgunaan dadah kurang dari 214,000 orang di mana sasaran bilangan penagih dadah kurang dari 21,400 orang. Bagi penyalahgunaan dadah, Kerajaan mestilah berupaya memberi perkhidmatan pencegahan bagi menjamin bahawa masalah ini tidak sampai ke tahap penagihan dadah. Manakala perkhidmatan rawatan dan pemulihan diberikan supaya tahap kepulihan akan sentiasa dapat dipertingkatkan. 35

36 Bagi penagih dadah pula, pelbagai program rawatan dan pemulihan yang berasaskan evidence base disediakan dengan bilangan yang mencukupi di institusi-institusi, komuniti serta NGOs. Di samping itu, Kerajaan terus berupaya melaksanakan program pencegahan kepada seluruh rakyat Malaysia yang belum terlibat dengan penggunaan dadah bagi menjamin negara terus kekal bebas daripada ancaman dadah. Sasaran negara Malaysia ini boleh dicapai melalui pendekatan pelaksanaan Dasar Dadah Negara secara komprehensif, bersepadu dan berterusan dengan penggemblengan tenaga yang bersepadu di antara jentera-jentera Kerajaan dan masyarakat sivil keseluruhannya di dalam gerakan membanteras dadah di seluruh negara. MISI AGENSI UTAMA MEMERANGI DADAH Misi AADK sebagai Agensi Utama di dalam membanteras dadah di negara Malaysia. 36

37 AADK sebagai urusetia dan penyelaras kepada JPPDMGDN adalah peneraju dan penggerak utama bagi keseluruhan jentera Kerajaan di dalam membanteras dadah. Peranan Majlis & Jawatankuasa Bertindak JKMD MTMD KEBANGSAAN JPPP JPU Menggubal dasar-dasar membanteras dadah berhubung tindakan-tindakan pendidikan pencegahan dan publisiti, rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan undang-undang serta kerjasama serantau dan antarabangsa; Merangka pelan tindakan bersepadu membanteras dadah; dan Menimbang dan memutuskan cadangan langkah-langkah membanteras dadah serta keperluan kewangan yang dikemukakan oleh MTMD dan jentera-jentera penyelarasan pelaksanaan dasar di bawahnya. Menggubal dan meluluskan rangkaian strategi tindakan membanteras dadah oleh semua agensi/organisasi yang berkaitan di semua peringkat; Memantau dan memastikan penyelarasan pelaksanaan dasar, pelan tindakan, strategi dan program membanteras dadah oleh semua agensi/organisasi yang berkaitan di semua peringkat; Menilai prestasi dan mengenalpasti semua isu pelaksanaan tindakan-tindakan membanteras gejala dadah serta merujuknya kepada jawatankuasa bertindak yang berkaitan untuk penyelesaian; Menentukan wujudnya kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa untuk membanteras masalah-masalah berkaitan pengeluaran, pengedaran, penyeludupan serta import eksport dadah dan bahan-bahan kimia untuk pemprosesan dadah; Menubuhkan Jawatankuasa Khas untuk melaksanakan sesuatu tugas yang ditentukan oleh MTMD Kebangsaan; dan Mengemukakan laporan kemajuan secara berkala kepada YAB Perdana Menteri dan JKMD mengenai situasi dadah semasa dan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan bagi membanteras dadah berbahaya. Mengenalpasti isu dan masalah pelaksanaan dalam bidang pendidikan pencegahan dan publisiti dadah; Merangka dan menggubal rangkaian strategi pelaksanaan bagi mengatasi isu dan masalah yang telah dikenalpasti; Memperakukan rangkaian strategi pelaksanan tersebut untuk pertimbangan JKMD dan MTMD Kebangsaan; dan Menyemak semula dan jika perlu merombak pendekatan dan strategi pendidikan pencegahan dan publisiti yang sedia ada dilaksanakan. Mengenalpasti isu dan masalah pelaksanaan dalam bidang penguatkuasaan undangundang dadah serta mengkaji keberkesanan undang-undang tersebut; Merangka dan menggubal rangkaian strategi pelaksanaan bagi mengatasi isu dan masalah yang telah dikenalpasti; Memperakukan rangkaian strategi tersebut untuk pertimbangan JKMD dan MTMD Kebangsaan; dan Menyemak semula dan jika perlu merombak pendekatan dan strategi penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada dilaksanakan serta memperakukan cadangan pindaan undang-undang dadah. 37

38 JRP MTMD NEGERI MTMD DAERAH Mengenalpasti isu dan masalah pelaksanaan dalam bidang rawatan dan pemulihan dadah; Merangka dan menggubal rangkaian strategi pelaksanan bagi mengatasi isu dan masalah yang telah dikenalpasti; Memperakukan rangkaian strategi pelaksanan tersebut untuk pertimbangan JKMD dan MTMD Kebangsaan; dan Menyemak semula dan jika perlu merombak pendekatan dan strategi rawatan dan pemulihan yang sedia ada dilaksanakan. Memantau dan memastikan penyelarasan pelaksanaan dasar, pelan tindakan, strategi dan program membanteras gejala dadah oleh semua agensi/organisasi berkaitan di peringkat Negeri, Daerah dan Bahagian; Menubuhkan Jawatankuasa Khas jika perlu untuk melaksanakan sesuatu tugas yang ditentukan; Menilai prestasi dan mengenalpasti semua isu pelaksanaan di peringkat Negeri serta merujuknya kepada jawatankuasa bertindak yang berkaitan dan MTMD Kebangsaan untuk penyelesaian; dan Mengemukakan laporan kemajuan secara berkala kepada JKMD dan MTMD Kebangsaan. Memantau dan memastikan penyelarasan pelaksanaan dasar, pelan tindakan, strategi dan program membanteras gejala dadah oleh semua agensi/organisasi berkaitan di peringkat Daerah dan Bahagian; Menubuhkan Jawatankuasa Khas jika perlu untuk melaksanakan sesuatu tugas yang ditentukan; Menilai prestasi dan mengenalpasti semua isu pelaksanaan di peringkat Daerah dan Bahagian serta merujuknya kepada MTMD Negeri untuk penyelesaian; dan Mengemukakan laporan kemajuan secara berkala kepada JKMD dan MTMD Negeri. Peranan Kementerian, Jabatan & Agensi Sokongan Berdasarkan Perkara 4, Garis panduan Pelaksanaan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2004, secara umumnya Kementerian/Jabatan/Agensi di peringkat persekutuan, negeri dan daerah hendaklan berperanan seperti berikut: Merangka perancangan tahunan program pendidikan pencegahan serta rawatan dan pemulihan atau penguatkuasaan undang-undang dadah; Mengemukakan perancangan tahunan program pendidikan pencegahan serta rawatan dan pemulihan atau penguatkuasaan undang-undang dadah kepada AADK untuk semakan dan perakuan bagi pertimbangan serta kelulusan Kementerian Kewangan; Melaksanakan program-program berkaitan yang telah diluluskan; dan Memantau dan menilai pelaksanaan program-program berkaitan serta mengenalpasti isu-isu pelaksanaan dan memperakukan cadangan-cadangan penyelesaian. 38

39 Jadual 7: Bidang Tugas Dalam Usaha Membanteras Dadah Berdasarkan Kuasa Kementerian/Jabatan/Agensi Di Peringkat Persekutuan, Negeri Dan Daerah BIL KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI TUGAS 1. Kementerian Pelajaran Pendidikan formal pencegahan dadah kepada pelajar: Pra sekolah; Sekolah rendah; Sekolah menengah; dan Institut perguruan. 2. Kementerian Pengajian Tinggi Pendidikan formal pencegahan dadah kepada pelajar IPT 3. Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan Kempen/publisiti anti dadah melalui semua media secara berterusan 4. Kementerian Sumber Manusia Pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja 5. Kementerian Belia dan Sukan Pendidikan pencegahan dadah di kalangan belia 6. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 7. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 8. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Pendidikan pencegahan dadah di kalangan ibu bapa, keluarga dan masyarakat sivil Pendidikan pencegahan dadah di kalangan masyarakat dalam kawasan RT Pendidikan pencegahan dadah di kalangan masyarakat sivil melalui pendekatan agama dan rohani 9. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja sektor awam 10. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Pendidikan pencegahan dadah di kalangan anggota dan keluarga tentera 11. Kementerian Luar Negeri Memaju dan meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa serta memelihara dasar dan kepentingan negara 12. Majlis Keselamatan Negara (JPM) Gerak saraf dan perang saraf membanteras dadah 13. Jabatan Peguam Negara Menggubal dan mengemaskini undang-undang dadah 14. Polis Diraja Malaysia (PDRM) Penguatkuasaan undang-undang dadah dan pendidikan pencegahan dadah di kalangan anggota dan keluarga polis 15. Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja Malaysia Penguatkuasaan undang-undang dadah 16. Unit Pencegah Penyeludupan Membantu mencegah penyeludupan dadah 17. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Penguatkuasaan undang-undang di pusat hiburan dan pendidikan pencegahan dadah dalam kawasan PBT 18. Kementerian Pengangkutan Program membanteras penyeludupan dadah melalui pelabuhan dan jeti seluruh Negara dengan agensi-agensi penguatkuasa seperti Jabatan Kastam dan PDRM; dan Mencegah penggunaan dadah di kalangan pemandu kenderaan awam. 19. Kementerian Kesihatan Malaysia Merawat dan memulih penagih dadah berpenyakit kronik; Penguatkuasaan undang-undang dadah; dan 39

40 Kajian penyelidikan terhadap dadah dan ubat-ubatan. 20. Jabatan Penjara Malaysia Merawat dan memulih penagih dadah yang ditahan di penjara seluruh negara 21. Kementerian Kewangan Menimbang dan memberi peruntukan kewangan kepada Kementerian / Jabatan / Agensi / NGOs 22. Badan Bukan Kerajaan (NGO s) Bekerjasama dengan agensi Kerajaan dalam menjayakan program membanteras gejala dadah Peranan & Fungsi AADK Sebagai Agensi Utama Fungsi AADK di dalam Seksyen 6 adalah seperti berikut: 19 Menguatkuasa, menjalankan dan memberi kuatkuasa kepada Peruntukan Akta Dadah Berbahaya 1952 kecuali Seksyen 4,5,7, Subseksyen 9(1)(a), Seksyen 11, Subseksyen 12(1), Seksyen 16 dan 17; Menguatkuasa, menjalankan, menunaikan serta melaksanakan kuasa, kewajipan dan fungsi dibawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983; Menguatkuasa, mentadbir, menjalankan serta memberi kuatkuasa kepada peruntukan Akta Dadah Berbahaya (Pelucuthakan Harta) 1988; Mencegah dan menyekat pengedaran dadah secara haram dan penyalahgunaan dadah; Memberi bantuan dalam apa-apa perkara penyalahgunaan dadah atas permintaan negara asing sebagaimana yang diperuntukkan dibawah Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621); Mendidik orang ramai untuk menentang penyalahgunaan dadah; Mendapatkan sokongan orang ramai dalam membanteras dadah; Menasihati menteri mengenai polisi yang berkaitan pencegahan dan penyalahgunaan dadah, rawatan dan pemulihan, langkah-langkah pencegahan khas serta pelucuthakan harata; dan Secara amnya, melaksanakan apa-apa kewajipan lain bagi membanteras dadah dan melakukan segala perkara yang berkaitan dengannya. 19 (2006). Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 (Akta 638) 40

41 Peranan AADK sebagai urusetia dan agensi utama serta penyelaras bagi pelaksanaan keputusan-keputusan JPPDMGDN merangkumi perkara berikut: MOTO Memastikan Jabatan/Agensi di peringkat persekutuan, negeri dan daerah merangka perancangan tahunan program pendidikan pencegahan serta rawatan dan pemulihan atau penguatkuasaan undang-undang dadah; Memastikan Jabatan/Agensi di peringkat persekutuan, negeri dan daerah mengemukakan perancangan tahunan program pendidikan pencegahan serta rawatan dan pemulihan atau penguatkuasaan undang-undang dadah kepada AADK untuk semakan dan perakuan bagi pertimbangan serta kelulusan Kementerian Kewangan; Memastikan Jabatan/Agensi di peringkat persekutuan, negeri dan daerah melaksanakan program berkaitan yang telah diluluskan; Memastikan Jabatan/Agensi di peringkat persekutuan, negeri dan daerah memantau dan menilai pelaksanaan program berkaitan serta mengenalpasti isuisu pelaksanaan dan memperakukan cadangan penyelesaian; dan Mengurusetia dan memastikan perjalanan mesyuarat JKMD, MTMD Kebangsaan, JPU, JRP, JPPP, MTMD Negeri dan MTMD Daerah dilaksana berdasarkan ketetapan Arahan No. 1 YAB Perdana Menteri Tahun 2004 (Pindaan 1/2007). BERSAMA MEMBASMI DADAH KEY STAKEHOLDERS & PELANGGAN UTAMA Segala keutamaan dan keperluan key stakeholders dan pelanggan-pelanggan utama AADK akan sentiasa dipenuhi di dalam proses mencapai misi dan visi AADK. Key stakeholders AADK adalah seperti berikut: a) Kerajaan persekutuan; dan b) Kerajaan-kerajaan negeri. 41

42 Pelanggan-pelanggan utama AADK terdiri daripada yang berikut: a) Penagih dadah; b) Keluarga penagih dadah; c) Masyarakat sivil; d) Badan bukan kerajaan (NGO s); dan e) Swasta. Rajah 3: Hubungan AADK dengan key stakeholders dan pelanggan-pelanggan utama Perdana Menteri Jemaah Menteri Menteri Dalam Negeri AADK Penagih & Keluarga Masyarakat sivil, NGOs & Swasta Kementerian / Jabatan / Agensi Penguatkuasaan 3S Rakan Strategik AADK AADK sebagai agensi utama memerlukan sokongan rangkaian agensi-agensi Kerajaan atau rakan-rakan strategik yang terdiri daripada pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi penguatkuasa di dalam membanteras dadah sehingga mencapai Visi Malaysia Bebas Dadah. 42

43 Rangkaian Rakan Strategik AADK adalah seperti berikut: Kementerian Keluarga, Wanita dan Masyarakat; Kementerian Sumber Manusia; Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Kesenian; Kementerian Belia dan Sukan; Kementerian Pelajaran; Kementerian Kesihatan Malaysia; Kementerian Pengajian Tinggi; Polis Diraja Malaysia; Jabatan Peguam Negara; Jabatan Penjara Malaysia; dan Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja Malaysia. Rakan Bestari AADK AADK juga memerlukan penglibatan dan sokongan padu masyarakat sivil, NGOs dan swasta untuk sama-sama berganding bahu dengan AADK di dalam membanteras dadah di negara ini sehingga tercapainya Visi Malaysia Bebas Dadah. Rangkaian Rakan Bestari AADK adalah seperti berikut: Pemimpin institusi keluarga; Pemimpin komuniti setempat; Pemimpin institusi agama dan sosial; Pemimpin belia dan beliawanis; Majikan sektor swasta; dan Pertubuhan-pertubuhan serta NGOs dalam bidang perubatan, agama, pendidikan dan sosial, kebajikan dan sukan, dan sebagainya. 43

44 NILAI-NILAI TERAS Sepuluh (10) nilai-nilai bersama AADK bagi menjamin kecemerlangan dan kejayaan organisasi di dalam mendukung serta mencapai aspirasi dan wawasan negara dengan ikhlas, jujur dan berintegriti adalah seperti berikut: AMANAH PROFESIONAL Memiliki sifat amanah dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Memegang prinsip profesionalisme dan melaksanakan best practices sebagai budaya kerja BERILMU BIJAKSANA INOVASI PERKONGSIAN PINTAR KOMITED SEMANGAT BERPASUKAN PENYAYANG & PRIHATIN Memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang diperlukan serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan Memiliki sifat berhemah tinggi serta bijaksana dalam membuat keputusan serta melaksanakan tindakan dan kelakuan yang boleh menjamin kejayaan organisasi Sentiasa berusaha dalam membangunkan potensi serta keupayaan baru secara inovatif dan kreatif sejajar dengan cabaran dan keperluan perubahan yang dinamik Memiliki keupayaan menjana serta menggerakkan rangkaian rakan strategik dan rakan bestari untuk membantu organisasi dalam membanteras dadah untuk mencapai matlamat dan Visi Malaysia Bebas Dadah Memiliki kesungguhan dan komitmen yang tinggi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi Memiliki nilai dan semangat kekitaan serta sifat setia kawan dan kemuafakatan sebagai satu pasukan dalam mencapai misi dan visi organisasi Memberi perkhidmatan mesra pelanggan dan bersifat prihatin, penyayang, ceria, peka dan empati terhadap kumpulan sasar dan pelanggan BERWIBAWA Memiliki pengintegrasian nilai murni, kebolehan dan profesionalisme serta berprestasi tinggi dan mempunyai imej positif OBJEKTIF STRATEGIK Objektif strategik AADK adalah seperti berikut: Mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah; Merawat dan memulih penagih dadah; Mencegah penagihan semula; dan Membanteras bekalan dadah, pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah. 44

45 STRATEGI Strategi AADK adalah berasaskan kepada kaedah yang berimpak tinggi bagi mencapai matlamat Dasar Dadah Negara, iaitu menghapuskan bekalan dadah dan permintaan dadah dalam negara melalui empat (4) pendekatan yang berikut: Pencegahan dadah; Rawatan dan pemulihan dadah; Penguatkuasaan undang-undang dadah; dan Kerjasama antarabangsa. PUNCA KUASA AADK AADK melaksanakan peranan dan strategi berdasarkan bidang kuasa dan peruntukan undang-undang yang telah diluluskan oleh Kerajaan. Rajah 4: Punca Kuasa AADK 45

46 Bidang kuasa AADK adalah luas dan menyeluruh sepertimana yang diperuntukkan di dalam undang-undang dibawah akta-akta yang berikut: AKTA AADK 2004 (AKTA 638) 20 Melaksanakan fungsi-fungsi pencegahan, rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan, penyiasatan, langkah-langkah pencegahan khas, pelucuthakan harta dan pentadbiran mengenai kesalahan-kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234). Akta-akta lain yang berkaitan ialah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283), Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1986 (Akta 316), Akta Dadah Berbahaya (Pelucuthakan Harta) 1988 (Akta 340) dan juga bagi perkara-perkara yang perlu dan berkaitan dengannya. AKTA DADAH BERBAHAYA (PELUCUTHAKAN HARTA) 1988 (AKTA 340) 21 AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 (AKTA 316) 22 AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 (AKTA 283) 23 AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (AKTA 234) 24 Melaksanakan peruntukan-peruntukan mengenai kesalahan berhubung dengan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan-kesalahan di bawah Akta ini, Akta Dadah Berbahaya Melaksanakan peruntukan-peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang-orang yang ada hubungan dengan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan atau yang melibatkan pengedaran dadah berbahaya. Melaksanakan peruntukan-peruntukan mengenai rawatan dan pemulihan penagih dadah serta mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Mengawal import dan eksport, pengilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan serta dadah yang lain, melaksanakan peruntukan-peruntukan khas berhubung dengan bidang kuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawahnya dan perbicaraan mahkamah. 20 (2006). Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 (Akta 638): Tajuk ringkas dan permulaan kuatkuasa. Malaysia: Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang. 21 (2007). Undang-undang Dadah Berbahaya: Akta Dadah Berbahaya (Pelucuthakan Harta) 1988 (Akta 340). (pg. 119). Petaling Jaya: International Law Book Services. 22 (2007). Undang-undang Dadah Berbahaya: Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985 (Akta 316). (pg. 205). Petaling Jaya: International Law Book Services. 23 (2007). Undang-undang Dadah Berbahaya: Akta Dadah Berbahaya (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283). (pg. 247). Petaling Jaya: International Law Book Services. 24 (2007). Undang-undang Dadah Berbahaya: Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234). (pg. 7). Petaling Jaya: International Law Book Services. 46

47 MANDAT, PERANAN & FUNGSI AADK SEBAGAI AGENSI UTAMA 25 Mandat, peranan dan fungsi AADK sebagai agensi utama bagi membanteras dadah di dalam negara merangkumi: Pelaksanaan program pendidikan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangkan dan seterusmya menghapuskan bekalan dadah serta permintaan terhadap dadah; Pelaksanaan program rawatan dan pemulihan dalam institusi dan komuniti yang bertujuan untuk membebaskan penagih dadah daripada kebergantungan kepada dadah serta mengintegrasi semula mereka ke dalam masyarakat sivil; Peningkatan sistem maklumat dadah dan menilai keberkesanan programprogram anti dadah negara; Peningkatan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam usaha membanteras dadah; dan Memberi khidmat urusetia kepada MDK. Sasaran KRAs AADK adalah seperti berikut: Keluarga bebas dadah; Institusi bebas dadah; Tempat kerja bebas dadah; Komuniti/kawasan bebas dadah; dan Kesedaran umum menerusi media massa. 25 (2009). Laporan Tahunan 08: Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 47

48 PENDEKATAN STRATEGIK AADK Pendekatan strategik AADK adalah kaedah bagi pelaksanaan strategi untuk membangkitkan kesedaran dan seterusnya menggerakkan masyarakat Malaysia secara menyeluruh untuk bersama-sama AADK di dalam tindak membanteras dadah di negara ini seperti berikut: Memberi kefahaman serta kesedaran mengenai bahaya dadah kepada semua pihak; Menggerakkan masyarakat sivil untuk bangun membanteras dadah; dan Mengekal serta meneruskan tindakan-tindakan menyeluruh di kalangan masyakat sivil di dalam membanteras dadah. Rajah 5: Pendekatan Strategik AADK ke arah Malaysia Bebas dadah Negara Bebas Dadah. Mengekal dan meneruskan tindakan masyarakat membanteras dadah. Rakyat bangun membanteras dadah. Interaktif Tahun Tahun Negara Bebas Dadah. Mengekal dan meneruskan tindakan masyarakat membanteras dadah. Tahun Memberi kefahaman dan kesedaran mengenai dadah dan bahaya dadah kepada semua pihak. 48

49 Pendekatan strategik AADK akan dilaksanakan secara interaktif dan berterusan mengikut keutamaan, iaitu: (i) Memberi kefahaman dan kesedaran kepada semua pihak; (ii) Mengekal serta meneruskan tindakan masyarakat membanteras dadah; (iii) Membangkitkan rakyat keseluruhannya dalam membanteras dadah; dan (iv) Mengekalkan sokongan rakyat membanteras dadah. Pendekatan strategik yang merangkumi inisiatif-inisiatif strategik dan berimpak tinggi di atas akan dilaksanakan secara interaktif, dinamik dan menyeluruh. Inisiatif teras ini perlu diperkukuhkan secara berterusan sejajar dengan perubahan di dalam institusi keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja dan komuniti. Ini perlu dilakukan sehingga berlakunya perubahan yang menyeluruh di mana masyarakat sivil bangkit untuk bersama-sama AADK di dalam membanteras dadah bagi merealisasi Visi Malaysia Bebas Dadah. TERAS STRATEGIK AADK Tujuh (7) teras strategik AADK adalah bagi pembangunan keupayaan yang inovatif dan strategi jangka panjang bagi mencapai misi dan visi organisasi. Teras-teras strategik ini ditentukan berdasarkan kepada empat (4) aspek utama yang berikut: (i) Pembangunan strategi utama dan sokongan; (ii) Pembangunan sumber manusia dan kreativiti serta inovasi organisasi; (iii) Keupayaan menghadapi cabaran dan keperluan perubahan persekitaran luar; dan (iv) Pelaksanaan strategi perubahan yang berimpak tinggi. 49

50 Rajah 6: Tujuh (7) teras strategik AADK Teras 1: Pencegahan Matlamat bahagian pencegahan adalah untuk mencegah masyarakat sivil dari terlibat dengan penyalahgunaan dadah berbahaya. Ini merangkumi empat (4) elemen penting, iaitu: Memperkukuhkan pembangunan modal insan negara melalui pengukuhan jati diri dan kesedaran mengatakan tidak pada dadah; Mengerakkan masyarakat bangkit memerangi dadah; Meningkatkan hubungan dan kerjasama organisasi di peringkat nasional dan antarabangsa; dan Pemantauan pelaksanaan dan penilaian program pencegahan. 50

51 Fokus utama pencegahan adalah untuk memberi kefahaman dan kesedaran serta membina jati diri dan daya tindak yang berikut: Memberi maklumat, pengetahuan serta kesedaran mengenai bahaya dadah; Menanamkan rasa takut atau gerun terhadap bahaya dadah dan membenci dadah; Memberi kemahiran bertindak dan kemahiran lain kepada kumpulan sasar untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari bahaya dadah; Memperkasa dan memperkukuhkan pembangunan modal insan negara, pengukuhan jati diri dan kesedaran menolak dadah; dan Menggerakkan masyarakat sivil melalui strategi geraksaraf supaya dapat membangkitkan seluruh masyarakat sivil untuk bersama-sama AADK di dalam membanteras dadah. Program-program kempen dan publisiti adalah dilaksanakan bagi menyampaikan mesej yang spesifik dan jelas kepada kumpulan sasar dan masyarakat sivil. Program publisiti dan kempen yang ditujukan kepada penduduk setempat dan orang awam terutamanya di lokasi-lokasi strategik bagi memberi liputan yang optima. Program publisiti dan kempen yang khusus pula dilaksanakan kepada kumpulan sasar yang dikenalpasti seperti pelajar, remaja dan belia dan pekerja. Ini bagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran mereka terhadap bahaya dadah. Teras 2: Rawatan & Pemulihan Matlamat rawatan dan pemulihan adalah untuk memastikan setiap penagih menjalani rawatan dan pemulihan bagi satu tempoh tertentu seperti yang diperuntukkan dibawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (pindaan 1998). Setiap penagih dadah akan dilayan dan diberi perkhidmatan yang sempurna sebagai pesakit yang memerlukan bantuan rawatan dan pemulihan bagi menjamin kepulihan dan mengekalkannya. 51

52 Fokus utama teras ini adalah seperti berikut: Mengawasi, memantau dan meneliti pelaksanaan program serta modaliti rawatan dan pemulihan; Menggubal serta mengkaji semula dasar dan strategi mengenai program rawatan dan pemulihan; dan Melahirkan bekas-bekas penagih dadah yang insaf dan produktif dengan cara memutuskan kebergantungan kepada dadah serta mencegah penagihan semula. Teras 3: Penguatkuasaan Undang-Undang Matlamat penguatkuasaan undang-undang adalah untuk melaksanakan undangundang yang berkaitan dengan dadah. AADK sebagai agensi utama akan meningkatkan keupayaannya di dalam penguatkuasaan undang-undang untuk membanteras dadah di Malaysia bersama-sama agensi penguatkuasaan lain seperti PDRM, Jabatan Kastam, Jabatan Penjara Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut Akta AADK 2004 bagi mencapai Dasar Dadah Negara. Fokus utama penguatkuasaan undang-undang adalah seperti berikut: Menguatkuasa, menjalankan dan memberi kuatkuasa kepada undang-undang berkaitan dadah; Menguatkuasa, menjalankan, menunaikan dan melaksanakan kuasa kewajipan dibawah undang-undang berkaitan dadah; Mencegah dan menyekat pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah; Memberi bantuan dalam apa-apa perkara penyalahgunaan dadah atas permintaan negara luar; dan Melaksanakan apa-apa kewajipan bagi membanteras dadah untuk mencapai Visi Malaysia Bebas Dadah. 52

53 Teras 4: Kerjasama Antarabangsa Matlamat kerjasama antarabangsa adalah untuk memastikan AADK berupaya melaksanakan segala persetujuan dan komitmen kerjasama peringkat antarabangsa. Ini meliputi persetujuan dan komitmen negara untuk mencapai matlamat Visi ASEAN Bebas Dadah 2015, Deklarasi Vienna serta persetujuan-persetujuan yang dicapai dalam lain-lain konvesyen antarabangsa yang telah dan akan disertai oleh Malaysia. Fokus utama teras ini adalah seperti berikut: Menyertai mesyuarat, persidangan dan seminar-seminar serta memberi pandangan dan maklum balas untuk kepentingan negara; Melaksanakan pelan tindakan kerjasama antarabangsa yang telah dipersetujui; dan Membantu dan menawarkan perkhidmatan kepakaran kepada agensi antarabangsa dan agensi-agensi Kerajaan Luar Negara secara berterusan. Teras 5: Penyelidikan & Pembangunan (R & D) Matlamat penyelidikan dan pembangunan AADK adalah untuk menghasilkan kajiankajian bagi pengukuran perkhidmatan teras dan sokongan organisasi secara berterusan dan jangka panjang. Fokus utama teras ini adalah untuk meningkatkan kualiti hasil penemuan kajian bagi menyokong pembangunan strategi dan program pendidikan pencegahan serta program rawatan dan pemulihan bagi tempoh jangka panjang. Teras 6: Pembangunan Sumber Manusia & Pengurusan Matlamat program pembangunan sumber manusia dan penguruasn adalah untuk pembangunan sumber manusia, keupayaan pengurusan dan serta pembangunan organisasi secara bersepadu. Ini amat penting untuk membina keupayaan AADK bagi pembangunan perkhidmatan teras dan sokongan di samping menjamin status dan peranan AADK sebagai agensi utama di dalam membanteras dadah di negara ini. 53

54 Fokus utama teras ini adalah seperti berikut: Pembangunan sumber manusia dalam pelbagai bidang kompetensi dan kepakaran khusus (specialization); Pengukuhan daya pengurusan; Pembangunan organisasi termasuk struktur organisasi yang kukuh; dan Pengurusan kualiti dan perubahan. Teras 7: Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) Matlamat program ICT adalah untuk membangunkan keupayaan berasaskan teknologi tinggi bagi menjamin sistem pengurusan dan penyampaian perkhidmatan yang komprehensif, cepat, cekap dan efektif yang memenuhi semua segmen key stakeholders, rakan strategik, rakan bestari dan kesemua pelanggan-pelanggan utama AADK pada masa kini dan akan datang. Fokus utama teras ini adalah seperti berikut: Pembudayaan penggunaan ICT; Pembangunan sistem ICT; Perkongsian maklumat secara gunasama; Peningkatan infrastruktur ICT; dan Mekanisme tadbir urus ICT. 54

55 RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK TERAS 1: PENCEGAHAN Rangkaian program strategik bagi pendidikan pencegahan adalah merangkumi: Keluarga bebas dadah (Rujuk Lampiran 2.1 (a)); Institusi pendidikan bebas dadah (Rujuk Lampiran 2.1 (b)); Tempat kerja bebas dadah (Rujuk Lampiran 2.1 (c)); dan Komuniti/kawasan bebas dadah (Rujuk Lampiran 2.1 (d)). TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN Rangkaian program strategik bagi rawatan dan pemulihan adalah merangkumi: Pemulihan dalam institusi (Rujuk Lampiran 2.2 (a)); dan Pemulihan dalam komuniti (Rujuk Lampiran 2.2 (b)). TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG Rangkaian program strategik bagi penguatkuasaan undang-undang adalah merangkumi: Pengesanan kes-kes pengawasan yang tidak mengikut terma dan syarat (Rujuk Lampiran 2.3 (a)); Penguatkuasaan bersama Jabatan/Agensi Kerajaan lain (Rujuk Lampiran 2.3 (b)); Pemantapan pemantauan terhadap akta dan perintah tetap Ketua Pengarah (Rujuk Lampiran 2.3 (c)); 55

56 TERAS 4: KERJASAMA ANTARABANGSA Rangkaian program strategik bagi kerjasama antarabangsa merangkumi: Mengukuhkan pertukaran maklumat di peringkat antarabangsa (Rujuk Lampiran 2.4 (a)); dan Mewujudkan jaringan kerjasama yang bersepadu dan berterusan (Rujuk Lampiran 2.4 (b)). TERAS 5: PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R & D) Rangkaian program strategik bagi penyelidikan dan pembangunan (R & D) adalah merangkumi: Kajian dan penyelidikan terhadap dadah (Rujuk Lampiran 2.5 (a)); dan Pemantauan dan pengawasan (Rujuk Lampiran 2.5 (b)). TERAS 6: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & PENGURUSAN Rangkaian program strategik bagi pembangunan sumber manusia dan pengurusan adalah merangkumi: Pembangunan bersepadu sumber manusia (Rujuk Lampiran 2.6 (a)); dan Pemantapan pengurusan dan organisasi (Rujuk Lampiran 2.6 (b)). 56

57 TERAS 7: TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT) Rangkaian program strategik bagi ICT adalah merangkumi: Sistem teras AADK (Rujuk Lampiran 2.7 (a)); Enterprise knowledge portal (Rujuk Lampiran 2.7 (b)); Sokongan keputusan (Rujuk Lampiran 2.7 (c)); Sokongan pejabat (Rujuk Lampiran 2.7 (d)); Infrastruktur ICT (Rujuk Lampiran 2.7 (e)); Keselamatan ICT (Rujuk Lampiran 2.7 (f)); dan 57

58 MENGURUS PERUBAHAN Pengurusan perubahan AADK adalah penting bagi merealisasi misi dan visi AADK dalam menghadapi cabaran persekitaran luar yang pesat berubah. Pengurusan perubahan adalah berteraskan proses kawalan strategik yang optima. Ini bagi membolehkan organisasi menggubal dan melaksanakan strategi-strategi perubahan yang efektif dan berimpak tinggi sejajar dengan cabaran perubahan persekitaran yang dihadapi masa kini. Proses kawalan strategik yang dinamik adalah merangkumi proses-proses memantau, mengukur dan menilai (jurang) pencapaian dalam konteks perubahan persekitaran yang sedang dan akan berlaku. Ini akan membolehkan proses merangka serta melaksana strategi perubahan dan pembaharuan untuk mencapai sasaran KRAs dan KPIs sepanjang tempoh pelaksanaan Pelan Strategik AADK Proses strategi bagi pengurusan perubahan adalah merangkumi aktiviti-aktiviti yang berikut: Memantau pelaksanaan rangkaian program strategik secara menyeluruh 360 darjah; Mengukur setiap tahap pencapaian bagi setiap program strategik yang dilaksanakan; Menilai jurang pencapaian bagi setiap program strategik yang dilaksanakan; Menilai perubahan persekitaran yang merangkumi perubahan keperluan, peluang dan ancaman; dan Strategi pengukuhan merangka serta melaksana strategi perubahan dan pembaharuan untuk menjamin relevansi organisasi di dalam suasana perubahan yang dinamik. Strategi pengurusan perubahan berasaskan keupayaan ICT yang tinggi adalah penting bagi mewujudkan sistem dan proses kawalan strategik yang inovatif dan responsif kepada perubahan pesat yang berlaku. Ini juga akan menentukan keupayaan dan kedudukan AADK sebagai agensi utama di dalam membanteras dadah di negara ini. 58

59 Keupayaan membina pengurusan perubahan adalah kunci kepada keberkesanan pihak pengurusan AADK di dalam mencapai visi AADK di dalam suasana perubahan yang dinamik serta mencabar baik di peringkat negara, serantau dan antarabangsa. Jadual 8: Elemen dan proses pengurusan perubahan AADK ELEMEN KAWALAN STRATEGIK PROSES Pemantauan, pengukuran dan penilaian tahap atau jurang pencapaian; dan Menganalisis elemen-elemen perubahan persekitaran luar yang pesat berlaku. Pengubalan dan pelaksanaan strategi perubahan/pembaharuan sejajar dengan keperluan dan cabaran perubahan; Pembangunan perkhidmatan teras dan sokongan; PENGURUSAN PERUBAHAN Pembangunan keupayaan organisasi ilmu, kepakaran, inovasi dan ICT; Pengukuhan sokongan rangkaian luar; dan Penggubalan dan pelaksanaan strategi perubahan dan pembaharuan secara berterusan berdasarkan 7-S. Menganalisa dan menilai setiap hasil dan impak jangka panjang daripada pelaksanaan perkhidmatan teras dan sokongan; Mengukur dan menilai sumbangan hasil dan impak daripada strategi pembangunan keupayaan ilmu, kepakaran, inovasi, ICT, dsbnya; IMPAK PERUBAHAN Mengukur dan menilai impak sumbangan oleh jaringan luar peranan dan sumbangan rakan strategik dan rakan bestari; Melaksana analisis impak bagi keseluruhan strategi perubahan organisasi untuk mencapai sasaran KRAs dan KPIs; dan Analisis posisi dan keberkesanan organisasi sebagai agensi utama dalam suasana perubahan yang pesat berlaku. 59

60 Rajah 9: Mengurus perubahan PEMBANGUNAN KEUPAYAAN & PENCAPAIAN Semasa TRANSISI Ke hadapan PENGURUSAN PERUBAHAN Strategi bagi membina keupayaan Pengurusan Perubahan AADK adalah merangkumi aspek-aspek berikut: Pembangunan keupayaan memantau, mengukur dan menilai perubahanperubahan persekitaran luar perubahan keperluan, peluang dan ancaman terhadap organisasi serta masyarakat sivil, kumpulan sasar dan institusi keluarga, tempat kerja, komuniti, dsbnya; Pembangunan perkhidmatan teras dan sokongan; Pembangunan keupayaan organisasi (7-S) pengurusan, strategi, nilai bersama, struktur, teknologi dan inovasi, daya pengurusan dan kemahiran sumber manusia; Pengukuhan sokongan rangkaian luar organisasi; dan Menggubal serta melaksana strategi komunikasi korporat untuk menjelaskan inisiatif-inisiatif perubahan yang sedang dan akan dilaksanakan. 60

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia PRAKATA Pelbagai inisiatif telah diambil Kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Selain tumpuan mengukuhkan sektor ekonomi negara, Kerajaan turut menitik

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 63 Bab 1: Dasar Model Ekonomi Baru Malaysia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21 TAJUK MUKA SURAT 1. SEJARAH MITI 2 2. CARTA ORGANISASI 3 3. VISI 4 4. MISI 5 5. OBJEKTIF 6 6. FUNGSI 7 7. FALSAFAH KORPORAT 8 8. KENYATAAN KUALITI 9 9. AKTA-AKTA UTAMA 10 10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Bab 1 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin

More information

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K Universiti Putra Malaysia Serdang 2014 KANDUNGAN Perutusan Naib Canselor 2-3 Ringkasan Eksekutif 4-5 Sasaran Keberhasilan Pelan Strategik 9 Pengenalan 10-11 Komponen Pelan Strategik 12 Jangka Masa Pelan

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 Mohd. Azhar Abd. Hamid Muhammed Fauzi Othman Zainudin Hassan Othman A. Kassim Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Dari konsep kepada tindakan 27-29 March 2006 Bonn, Germany Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación PENDAHULUAN Amaran

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

1.0 PENGENALAN 1.1 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)

1.0 PENGENALAN 1.1 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) 1.0 PENGENALAN 1.1 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Pada 20 Januari 2010 YAB Perdana Menteri telah melancarkan pelan hala tuju Program Transformasi Kerajaan (GTP) dengan berprinsipkan 1 Malaysia,

More information

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan Panduan Amalan 5S ini ialah untuk: 1.1 memberi panduan asas pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti di Jabatan Akauntan Negara Malaysia

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Akademika 81(3) 2011: 103-115 Nota Penyelidikan/Research Note Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Knowledge, Attitude and Practices of Malaysian Society regarding

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information