Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan"

Transcription

1 14 bab Pendidikan

2 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan untuk memperluaskan lagi akses kepada pendidikan yang berkualiti dan pada kos yang termampu untuk menambahbaik keberhasilan pelajar. Sejajar dengan Dasar Pendidikan Nasional, kami telah mengenal pasti peranan penting pendidikan dalam memperkasakan daya saing ekonomi serta peranannya dalam membangunkan 1Malaysia. Semenjak setahun yang lalu, kami telah membangunkan agenda NKEA Pendidikan yang bertumpu kepada sektor swasta sebagai pelengkap utama agenda pendidikan Kerajaan. Kami yakin dan percaya bahawa sektor awam dan swasta tidak boleh lagi bekerja secara berasingan. Malahan, kedua-dua sektor ini harus bekerjasama menerusi model perkongsian awam dan swasta yang inovatif untuk bersama-sama melaksanakan objektif dan sasaran pembangunan kerajaan. Kerajaan komited untuk menggalakkan sektor pendidikan swasta yang berpotensi besar ini dengan menghapuskan segala rintangan yang menghalang kemasukan dan pembangunan industri pendidikan. Sebagai balasan, kami memohon agar sektor swasta menyahut cabaran ini, melangkah ke hadapan dan bekerjasama dengan kami dalam usaha memacu Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi. YAB Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri & Menteri Pendidikan Sektor pendidikan adalah kritikal, bukan sahaja sebagai satu saluran untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia dan mewujudkan mobiliti sosial, tetapi juga sebagai enjin pembangunan di atas kewibawaannya sendiri. Dasar pendidikan tinggi, wawasan kami adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan serantau dalam pendidikan tertiari. Kami berhasrat untuk melahirkan lebih ramai para penyelidik dan ahli saintis, lebih ramai jurutera dan ahli profesional, lebih ramai pakar dan tenaga kerja berkemahiran teknikal, yang boleh berjaya dalam pasaran global yang semakin berdaya saing. Kedua-dua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta harus melengkapkan diri untuk menyahut cabaran ini. Oleh yang demikian, NKEA Pendidikan menumpukan kepada peranan institusi swasta dalam menerajui inovasi dan memacu pembangunan dalam industri pendidikan tinggi. Kami menganggap sektor pendidikan swasta sebagai pemangkin untuk mentransformasikan industri pendidikan, sebagai rakan kongsi yang tidak boleh diketepikan dalam usaha Kerajaan untuk mempertingkatkan standard kualiti dan seterusnya mencipta penjenamaan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan tinggi antarabangsa. Kita menghadapi perjalanan yang penuh dengan cabaran, namun saya harap kerjasama yang erat dengan sektor pendidikan swasta dan industri pendidikan dapat diperkukuhkan demi memastikan pencapaian cita-cita kita yang murni ini. YB Dato Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pengajian Tinggi

3 518 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan Sektor pendidikan Malaysia menyokong pengalaman pembelajaran sepanjang hayat bermula dari penjagaan kanak-kanak dan pendidikan awal hinggalah kepada pendidikan tertiari dan peringkat pendidikan pasca-siswazah. Bidang pendidikan merupakan satu daripada pemacu yang paling kritikal untuk mentransformasikan kita daripada sebuah negara berpendapatan sederhana kepada berpendapatan tinggi kerana impaknya ke atas produktiviti dan pembangunan modal insan. Bidang pendidikan juga dengan sendirinya mampu menjadi engin pembangunan. Sektor ini menyumbang kira-kira RM27 bilion atau 4% daripada Pendapatan Negara Kasar (PNK) Malaysia, di mana sebanyak RM23 bilion adalah daripada perkhidmatan pembiayaan pendidikan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, dengan perbelanjaan sektor awam dijangka meningkat secara sederhana, Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan akan tertumpu kepada pengukuhan sektor perkhidmatan pendidikan swasta dengan mempertingkatkan penggunaan dan pelaburan swasta, di samping memperluaskan eksport pendidikan. Tidak dapat dinafikan, apa yang digariskan dalam bab ini merupakan aspirasi bercita-cita tinggi yang akan memerlukan kerjasama dan penyelarasan yang belum pernah kita alami sebelum ini dari aspek penskalaan dan skop kerjasama antara institusi sektor awam dan swasta. Namun, jika kita tidak melakukannya ataupun mengimpikannya, ia akan mengakibatkan Malaysia menempuhi risiko yang akan menyebabkannya ketinggalan dalam bidang pendidikan masa kini mahupun ekonomi global masa hadapan. Rancangan Malaysia Kesepuluh memberi penumpuan kepada pembangunan modal insan sebagai satu syarat wajib dari segi ekonomi. Oleh kerana itu, Kerajaan komited sepenuhnya untuk menyokong pelaksanaan Projek Permulaan (EPP) seperti yang dihuraikan di dalam bab ini. Ia juga sekaligus akan cuba menghapuskan halangan yang melambatkan perkembangan dan liberalisasi pasaran. Sebagai balasan, sektor awam akan tampil ke hadapan sebagai rakan kongsi yang sangat dialu-alukan dalam pembiayaan, pembangunan dan pelaksanaan transformasi yang memberangsangkan ini. Pada keseluruhannya, pelaksanaan aspirasi NKEA Pendidikan memerlukan lima peralihan penting dari keadaan masa kini, khususnya: Struktur industri: Daripada sebuah sektor yang tidak teratur dan disertai oleh usahawan kecil dan sederhana (IKS) kepada sebuah industri yang menggalakkan inovasi dan pembangunan IKS, pada masa yang sama dipimpin oleh para peneraju industri yang berkualiti tinggi dan terkemuka di peringkat nasional dan serantau; Pengantarabangsaan pelajar: Daripada sebuah pasaran yang tertumpu kepada pengguna dan pelajar domestik kepada sebuah pasaran yang melibatkan pengeksportan pendidikan (contohnya menarik pelajar asing yang berkualiti tinggi) yang merupakan pemacu utama PNK dan kegiatan ekonomi yang kritikal; Kaedah baru dalam cara bekerja: Daripada pengusaha sektor awam dan swasta yang bergiat dalam keadaan yang berasingan kepada satu suasana yang memperlihatkan peluang sama rata menerusi kerjasama awam-swasta yang inovatif, saling melengkapi kekuatan sektor masing-masing di samping memupuk persaingan positif; Transformasi pengawalseliaan: Daripada sebuah industri yang pengawalseliaannya ketat kepada sebuah industri yang lebih menitikberatkan pengawalan kendiri, standard kualiti yang dipimpin industri dan peraturan yang diseragamkan meliputi kedua-dua institusi awam dan swasta; dan

4 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 519 Peralihan pembiayaan: Daripada pembiayaan sudut penawaran yang mengutamakan institusi awam kepada: (1) pembiayaan sudut permintaan yang lebih berasaskan kepada pelajar di kedua-dua institusi awam dan swasta dan (2) pembiayaan yang lebih berasaskan prestasi bagi institusi swasta yang lebih mantap untuk menyampaikan keberhasilan. Kami membayangkan penjenamaan semula bagi Malaysia daripada sebuah tempat pendidikan sementara kepada sebuah pusat pendidikan terpilih yang besar dan penting dalam rangkaian pendidikan global. Kami membayangkan pada tahun 2020, bidang pendidikan akan menjadi sebuah perniagaan besar yang mampu memberi impak ketara kepada PNK, tersebar luas dan mampan, sambil meningkatkan standard dan meluaskan akses kepada pendidikan. Maka dengan itu, barulah Malaysia mampu untuk membangunkan sekumpulan insan berbakat bagi sebuah negara maju. DEFINISI NKEA PENDIDIKAN Sektor Pendidikan Swasta (PES) boleh dibahagikan kepada 15 segmen seperti yang ditunjukkan dalam Carta 14-1 berdasarkan kepada bentuk perkhidmatan yang diberikan dan umur pelajar yang disasarkan. Pada tahun 2009, terdapat kira-kira 10,000 pengusaha yang memberikan perkhidmatan kepada lebih satu juta pelajar. Kebanyakan pengusaha ini adalah daripada Industri IKS yang memberi tumpuan kepada fasa tertentu dalam rantaian nilai pendidikan. Bagaimanapun, terdapat semakin banyak pengusaha besar di peringkat nasional yang merangkumi beberapa fasa pendidikan. Carta 14-1

5 520 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan Meskipun sektor pendidikan swasta berskala sederhana, namun ia telah mempamerkan salah satu daripada kadar pertumbuhan terpantas pada dekad yang lalu dan satu daripada hasil penggandaan tertinggi dalam negara (seperti yang ditunjukkan dalam Carta 14-2) malahan lebih tinggi berbanding sektor lain yang telah diperuntukkan pakej rangsangan. Kami percaya trajektori yang pesat ini akan berterusan dengan sokongan kelas pertengahan rakyat Malaysia yang semakin ramai bilangannya, serta minat pelabur yang semakin meningkat dalam bidang pendidikan di seluruh dunia. Sebagai contoh, nilai global pelaburan ekuiti swasta dalam bidang pendidikan tumbuh pada kadar 11% tahun-atas-tahun dari kira-kira RM1.7 bilion kepada hampir RM4.3 bilion pada Carta 14-2

6 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 521 PENILAIAN PASARAN Di Malaysia, pasaran pendidikan swasta selama ini telah memainkan peranan penting dalam menyokong pelaksanaan objektif pendidikan awam. Usaha untuk menambah bilangan pelajar yang berdaftar di peringkat tertiari, misalnya, tidak akan tercapai tanpa Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang merangkumi 50% daripada semua tempat pengajian tertiari pada masa ini. Penglibatan sektor swasta juga boleh menggalakkan persaingan dalam industri pendidikan, membawa kepada penambahbaikan proses, pilihan yang lebih banyak untuk pemohon dan kualiti yang lebih tinggi. Sehingga 20% peningkatan kecekapan telah dapat dikesan dalam inisiatif pendidikan yang telah dipacu oleh sektor pendidikan swasta. Autonomi yang lebih besar yang sering kali diberikan kepada pengusaha swasta telah menghasilkan peningkatan dalam inovasi dan menjadikan sektor swasta lebih mudah mengubahsuai mengikut permintaan pasaran yang kerap berubah. Secara umumnya, melabur dalam bidang pendidikan mempunyai keuntungan produktiviti jangka panjang yang penting. Menurut kajian yang dibuat oleh Kesatuan Eropah (EU) satu tahun peningkatan kekal dalam paras purata pendidikan tenaga kerja boleh diterjemahkan sebagai 0.45 peningkatan titik peratusan dalam pertumbuhan produktiviti buruh tahunan. Malahan, satu penyelidikan lain yang dijalankan oleh McKinsey and Company menganggarkan kos ekonomi kesan dari jurang pencapaian pelajar Amerika Syarikat masa kini hampir RM7.4 trilion, iaitu satu nilai bersamaan dengan kemelesetan kekal di peringkat negara di Amerika Syarikat. Paling penting, peralihan yang kita inginkan daripada sebuah negara berpendapatan sederhana kepada berpendapatan tinggi tidak akan tercapai kecuali kita membangunkan dahulu satu kumpulan insan berbakat bagi sebuah negara maju. Setiap daripada 12 NKEA telah mengenal pasti pengeluaran tenaga mahir sebagai faktor penentu kejayaan. Ini menjadikan bidang pendidikan amat penting, bukan sahaja sebagai enjin pembangunan tetapi juga sebagai pemboleh sebenar untuk ekonomi negara. Memperkukuh Sektor Pendidikan Swasta Sektor pendidikan swasta Malaysia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa sejak 1980an lagi, dan telah diiktiraf sebagai antara yang paling inovatif dan progresif di rantau ini. Pencapaian yang ketara termasuklah pembangunan program pendidikan antara negara yang berbentuk inovatif seperti ijazah berkembar, dan kedudukan Malaysia sebagai pengeksport pendidikan yang ke-11 terbaik di peringkat antarabangsa. Bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang mengancam kemajuan seterusnya atau barangkali menjadikan industri ini bergerak menjejaki trajektori ke arah bawah. Jurang kualiti yang luas: Kualiti dan keseragaman standard pengajaran dan pembelajaran merupakan kebimbangan yang berterusan. Pada 2009, hanya satu universiti di Malaysia tersenarai dalam 200 institusi terbaik di peringkat dunia menurut Penarafan Pendidikan Tinggi Times Global. Buat masa ini, hanya tujuh sahaja berada dalam 200 universiti terbaik di peringkat Asia. Di Malaysia, kadar pengangguran 27% bagi graduan tempatan enam bulan selepas selesai pelajaran, turut menunjukkan bahawa terdapat salah padan kualiti antara apa yang diperlukan dengan apa yang

7 522 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan dihasilkan. Keupayaan kita untuk memantau dan menguatkuasakan standard kualiti secara berkesan tidak selaras dengan pertumbuhan pantas industri pendidikan. Keadaan tidak seragam ini masih wujud dalam standard atau syarat meliputi institusi awam dan swasta, dan terdapat mekanisme yang terhad untuk membantu para pengguna membuat perbandingan kualiti; Kekurangan skala: Sektor ini dipenuhi oleh industri kecil dan sederhana. Industri yang tidak bersepakat ini menyebabkan kebanyakan pengusaha kekurangan sumber dan kepakaran untuk penskalaan ke atas. Ini bukan sahaja bererti kita mempunyai bilangan pengusaha yang kecil di peringkat nasional (apatah lagi di peringkat antarabangsa), tetapi ia juga memberi gambaran bahawa ianya tidak mudah untuk melibatkan mereka dalam mentransformasikan sektor ini; Kekurangan dan ketidakcekapan dalam pengawalan: Pengusaha swasta melaporkan kesususahan untuk memulakan dan mengembangkan operasi mereka, dengan adanya beberapa rintangan yang dikenal pasti dalam proses seperti akreditasi dan kewangan. Contohnya, permohonan pinjaman dengan bank komersial selalunya ditolak, dan pinjaman bantuan kerajaan adalah terhad berbanding dengan pinjaman yang diberikan kepada sektor yang diberi keutamaan seperti pelancongan; dan Persaingan daripada hab lain: Pada masa ini, Malaysia berada di tangga ke-11 sebagai pengeksport pendidikan di peringkat dunia. Kejayaan ini telah dicapai disebabkan program yang ditawarkan mempunyai nilai-untuk-wang dan inovasi kita terhadap program antara negara (contohnya, ijazah berkembar). Bagaimanapun, kebangkitan hab pendidikan serantau seperti China, Singapura, Thailand dan Qatar telah mengancam keupayaan kita untuk mempertahankan kedudukan ini. Walaupun hadirnya pelbagai cabaran ini, kita masih mempunyai kelebihan yang boleh dimanfaatkan. Pakar pendidikan dan pelabur telah menegaskan bahawa persekitaran pengawalselian di Malaysia untuk pendidikan swasta adalah antara yang paling terbuka di rantau ini. Oleh kerana itu, sektor ini semakin mempunyai orientasi antarabangsa, dengan adanya institusi antarabangsa berprofil tinggi seperti Universiti Monash, Universiti Swinburne, Universiti Curtin dan Universiti Nottingham yang telah menubuhkan kampus cawangan mereka di Malaysia. Walaupun menghadapi cabaran, industri yang pesat tumbuh ini mempamerkan tahap kecergasan dan keusahawanan yang tinggi yang boleh diperhebatkan lagi dengan lebih liberalisasi pasaran. SASARAN DAN ASPIRASI NKEA Pendidikan telah disasarkan untuk meningkatkan jumlah sumbangan kepada PNK sebanyak RM60.7 bilion menjelang 2020 berbanding RM27.1 bilion pada Oleh kerana pembangunan sektor awam dijangka terhad, sasaran ini akan memerlukan sektor pendidikan swasta tumbuh dengan amat ketara (Carta 14-3).

8 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 523 Carta 14-3 Dengan pencapaian ini, sebanyak 535,000 pekerjaan tambahan akan diwujudkan di mana kebanyakannya adalah dalam bidang profesional dan teknikal. Kami juga bercita-cita tinggi untuk meningkatkan pendaftaran pelajar asing sebanyak tiga kali ganda dari 70,000 pada masa ini kepada 200,000 menjelang Selain dari impak kepada PNK, kami juga menggambarkan sektor pendidikan swasta akan mempunyai impak yang ketara terhadap pembangunan sosioekonomi negara, menerusi pelbagai titik sentuh pendidikan (Carta 14-4). Dengan itu, kami melihatkan sektor pendidikan swasta akan memainkan peranan pelengkap kepada sektor awam dalam melaksanakan keberhasilan pendidikan dan objektif Kerajaan seperti yang terdapat dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan.

9 524 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan Carta EPP Akan Menyumbang Sebanyak RM19 Bilion Kepada PNK Untuk mencapai sasaran ini, empat segmen pendidikan telah diberi keutamaan berdasarkan saiz pasaran dan potensi untuk pembangunan pada masa hadapan: pendidikan tertiari (kedua-dua pelajar domestik dan asing), pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TEVT), pendidikan asas (rendah dan menengah) dan penjagaan awal kanak-kanak dan pendidikan awal (ECCE). Sejumlah 13 EPP telah dibangunkan meliputi empat segmen ini berdasarkan kepada impak PNK mereka dan potensi untuk memangkinkan lebih banyak peluang perniagaan dan pelaburan. EPP ini juga dijangka dapat meningkatkan standard pendidikan secara menyeluruh (ditakrifkan dalam konteks akses, kualiti dan ekuiti yang lebih baik), berupaya mencipta perubahan transformasi yang besar berbanding perubahan penambahan yang kecil, dan mencapai keberhasilan signifikan dalam tempoh sepuluh tahun. Seperti yang ditunjukkan dalam Carta 14-5, EPP ini terbahagi kepada tiga tema. Tema 1: Inisiatif penskalaan ke atas dengan cepat Penskalaan ke atas dengan cepat untuk membangunkan rangkaian sekolah swasta berkualiti tinggi atau meningkatkan penglibatan sektor swasta dalam pasaran yang tidak bersepadu dan belum matang. EPP 1: Penskalaan ke atas pusat penjagaan awal kanak-kanak dan pusat pendidikan awal EPP 2: Penambahbaikan penjagaan awal kanak-kanak dan latihan pendidikan

10 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 525 EPP 3: Penskalaan ke atas sekolah antarabangsa EPP 4: Mengembangkan latihan guru swasta EPP 5: Penskalaan ke atas penyediaan latihan kemahiran swasta EPP 6: Mengembangkan pengajian jarak jauh antarabangsa Tema 2: Inisiatif Penumpuan dan Pengkhususan Satu daripada cabaran kita adalah jurang kualiti yang besar, khususnya di peringkat tertiari, di mana perkaitan industri adalah penting. Contoh amalan terbaik daripada negara lain yang berada dalam keadaan setara menunjukkan bahawa langkah ke hadapan terletak dalam pembangunan rangkaian bersepadu institusi merangkumi satu atau lebih fasa dalam rantaian nilai pendidikan. EPP 7: Membangunkan kelompok disiplin pendidikan kewangan dan perniagaan Islam EPP 8: Membangunkan kelompok disiplin pendidikan sains kesihatan EPP 9: Membangunkan kelompok disiplin kejuruteraan lanjutan, sains dan inovasi EPP 10: Membangunkan kelompok disiplin hospitaliti dan pelancongan EPP 11: Melancarkan Tema 3: Inisiatif Menjana Permintaan Inisiatif ini bertujuan meningkatkan rasa kesanggupan individu untuk membayar bagi kursus berkualiti tinggi yang ditawarkan, dan untuk mengeksport pendidikan dengan membangunkan Malaysia sebagai pusat pendidikan serantau. EPP 12: Menyokong penjenamaan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan antarabangsa EPP 13: Memperkenalkan kerjasama awam swasta dalam pendidikan asas Secara terkumpul, EPP ini akan menyumbang sebanyak RM19 bilion dalam peningkatan PNK terhadap sasaran sumbangan PNK sektor ini. Digabungkan dengan anggaran RM14.3 bilion PNK dalam peluang perniagaan dan pertumbuhan garis dasar, sektor ini akan mempunyai sasaran keseluruhan RM60.7 bilion dalam PNK. Ini juga termasuk kira-kira RM0.3 bilion PNK daripada kesan penggandaan yang terhasil daripada sektor EPP lain. Sumber terbesar kesan penggandaan ini adalah NKEA Pemborongan dan Peruncitan dan Perkhidmatan Perniagaan. Ia merupakan hasil daripada peningkatan perbelanjaan dalam sektor-sektor ini, misalnya, peningkatan latihan pekerja dan program pembangunan kemahiran.

11 526 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan Carta 14-5 INISIATIF PENSKALAAN KE ATAS DENGAN CEPAT Cabaran besar bagi industri ini adalah industri yang tidak bersepadu dan kekurangan skala. Oleh kerana itu, kita perlu menggalakkan pengusaha sedia ada untuk meningkatkan kapasiti atau memberi jalan mudah bagi pengusaha baru memasuki pasaran. Pada masa yang sama, kita perlu berhati-hati memelihara standard berkualiti tinggi dan mengelakkan kesan asakan keluar (crowding out) di antara pengusaha sedia ada. EPP 1: Penskalaan ke atas Pusat Penjagaan Awal Kanak-kanak dan Pusat Pendidikan Awal Rasional Pada masa ini, sektor awam terlibat dengan 68% pendaftaran penjagaan kanak-kanak dan 57% pendaftaran prasekolah. Di bawah agenda NKRA, Kementerian Pelajaran (MoE) menyasar untuk meningkatkan pendaftaran prasekolah dari 67% pada 2009 kepada 87% menjelang Kami mencadangkan pelaburan tambahan sebanyak RM813 juta antara 2010 dan 2012 ke arah usaha ini. Bagaimanapun, kami akan memerlukan sokongan padu sektor swasta dalam bentuk pembiayaan dan penyediaan sebenar pendidikan prasekolah dalam pencapaian sasaran NKRA ini. Pergantungan kepada sektor swasta ini akan bertambah lagi jika kita mengembangkan tumpuan kita daripada prasekolah dengan memasukkan penjagaan kanak-kanak, kerana kadar pendaftaran kita pada masa ini adalah pada tahap 4% berbanding dengan tahap purata OECD yang berada pada kadar 25%. Kami sedia maklum bahawa minda kanak-kanak membangun paling pantas dalam lima tahun pertama, dan penjagaan berkualiti untuk kanak-kanak akan meningkatkan potensi kanak-kanak tersebut. Lagi pun, penyediaan penjagaan kanak-kanak akan membolehkan kaum wanita kembali semula bekerja atau menyertai tenaga kerja.

12 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 527 Tindakan Pengusaha prasekolah dan penjagaan kanak-kanak swasta menghadapi cabaran untuk memelihara kualiti di semua pusat dalam penskalaan ke atas. Terdapat empat buah model potensi penskalaan ke atas untuk tujuan ini: francais, pemerolehan, rangkaian program dan pertumbuhan organik menerusi model pusat roda dan bilah dawai disekelilingnya (Hub-and spoke model). Carta 14-6 menerangkan setiap model dan menampilkan contoh amalan terbaik tempatan. Carta 14-6 Sejajar dengan itu, Kementerian Pendidikan akan menggalakkan usaha sektor swasta dengan mengenepikan empat halangan besar yang dihadapi oleh sektor swasta ketika memasuki pasaran ataupun semasa mahu berkembang. Semua pemboleh dijangka bersedia beroperasi menjelang suku pertama 2011 supaya syarikat swasta boleh bertindak secepat mungkin. Sebagai permulaan, kami akan meneliti kemungkinan untuk mengembangkan skim baucar perkhidmatan ECCE kepada semua keluarga berpendapatan rendah (iaitu, 40% terakhir mengikut taburan pendapatan isi rumah nasional). Dengan memperuntukkan dana kepada pelajar dan bukan kepada institusi, pihak keluarga dapat memilih dari pengusaha terbaik yang menepati keperluan mereka, sekaligus menjana persaingan dan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Jumlah kewangan yang diberi kepada keluarga adalah berdasarkan kepada skala gelongsor, ditambat pada pendapatan isi rumah, di mana lebih banyak dana diberi kepada mereka yang amat memerlukannya. Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) akan menyelaraskan proses pelesenan dan pendaftaran. Ini akan dilakukan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan, seperti bahagian perancangan bandar, jabatan kesihatan dan jabatan bomba. Matlamat utama adalah untuk mendapatkan kelulusan pelesenan dari awal hingga akhir daripada tiga agensi ini dalam tempoh satu bulan. Ini akan dilaksanakan dengan menyesuaikan prosedur meliputi semua agensi di seluruh negara dan menyelaraskan proses pemeriksaan. Sebagai contoh, kami akan mendapatkan persetujuan daripada penguatkuasa

13 528 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan tempatan untuk menggunakan borang permohonan yang sama, dan memerlukan pengusaha swasta mendapatkan kelulusan bahagian perancangan bandar dari penguatkuasa tempatan sebelum memperolehi lokasi sebenar. Kami juga akan melibatkan Kementerian Kewangan dan Unit Perancang Ekonomi (EPU) untuk mengiktirafkan pendidikan sebagai satu sektor prioriti yang layak menerima pinjaman keutamaan daripada institusi Kerajaan seperti Bank SME. Maklumat lebih lanjut disediakan dalam seksyen Pemboleh Lazim. Kami akan menubuhkan majlis yang bebas ataupun persatuan industri untuk pengawalan kualiti dan kepeguaman. Majlis yang dianggotai oleh ahli-ahli industri ECCE akan bertanggungjawab untuk menetapkan standard, memperbaiki kualiti industri di samping mewakili kepentingan pihak awam dan agensi Kerajaan ataupun agensi kebangsaan lain (contohnya, Jawatankuasa Prasekolah Nasional). Pembiayaan Pembiayaan secara keseluruhan yang diperlukan ialah RM3.9 billion. Sektor swasta dijangka menyumbang jumlah terkumpul sebanyak RM482 juta dalam sepuluh tahun akan datang untuk perkembangan modal. Bagaimanapun, pembiayaan terkumpul Kerajaan sebanyak RM3.5 bilion diperlukan di mana sebanyak RM2.4 bilion merupakan pembiayaan Kerajaan yang kini berubah dari penyediaan kepada permintaan bagi baucar prasekolah dan penjagaan kanak-kanak. RM0.7 bilion adalah untuk pinjaman mudah bagi menggalakkan pelaburan dalam sektor ini dan baki RM0.4 bilion adalah untuk pembiayaan baru penambahan baucar bagi penjagaan kanak-kanak. Impak Penskalaan ke atas dengan cepat bagi pusat ECCE akan menjana RM3.9 bilion dalam PNK menjelang 2020 dan akan mewujudkan 78,000 pekerjaan. EPP 2: Penambahbaikan Penjagaan Awal Kanak-kanak dan Latihan Pendidikan Rasional Faktor kejayaan yang penting dalam membangunkan standard yang tinggi di seluruh sektor adalah kualiti guru ECCE. Namun, kira-kira 93% daripada guru ECCE tidak mempunyai sebarang sijil latihan perguruan. Rancangan Malaysia Kesepuluh berhasrat untuk mengubah keadaan ini dengan menetapkan peringkat diploma sebagai kelayakan minimum bagi semua pelantikan guru ECCE. Pelaksanaan aspirasi ini akan memerlukan peningkatan kemahiran guru sedia ada dan penyediaan latihan sebelum memasuki perkhidmatan perguruan bagi guru baru, bagi mempertingkatkan kualiti dan tahap profesionalisme dalam ECCE. Tindakan Sektor swasta dijangka mengambil inisiatif dalam membangunkan pusat latihan guru swasta berkualiti tinggi yang menyediakan kursus ECCE pra-perkhidmatan dan dalam-perkhidmatan yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Kementerian Pendidikan akan berunding untuk persetujuan timbal balik dengan pusat latihan guru swasta yang layak. Kriteria penilaian kemungkinannya akan termasuk pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran berinovatif, yang boleh dikomersialkan menerusi penghasilan bahan pengajaran. Contohnya, pusat-pusat tersebut boleh memberi perhatian tertentu dalam pengajaran silang budaya, yang sangat sesuai dengan kepelbagaian berbilang budaya dan bahasa yang terdapat di Malaysia.

14 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 529 Kementerian Pendidikan juga akan mempercepatkan cadangan polisi di mana program latihan boleh diajar dalam bahasa lain seperti Bahasa Inggeris, Mandarin ataupun Tamil. Hasrat kami adalah untuk melihat pelbagai pemboleh ini sedia beroperasi menjelang suku pertama Pembiayaan EPP ini akan memerlukan jumlah keseluruhan sebanyak RM51.2 juta di mana RM19.2 juta adalah daripada sektor awam, dan RM32 juta daripada sektor swasta bagi membiayai pembangunan pusat latihan yang baru ataupun perluasan pusat sedia ada. Impak Pembangunan pusat swasta ECCE akan menjana sebanyak RM338 juta dalam PNK menjelang 2020 dan dapat mewujudkan 370 pekerjaan. EPP 3: Penskalaan ke atas Sekolah Antarabangsa Rasional Sekolah antarabangsa telah bertumbuh pada kadar 10% sepanjang lima tahun yang lalu, dipacu oleh peningkatan populasi ekspatriat, dan juga melalui kelonggaran jumlah maksimum pelajar Malaysia bagi setiap sekolah. Pada masa akan datang, permintaan ini dijangka terus meningkat disebabkan oleh NKEA Greater KL/KV yang mensasar untuk menambahkan bilangan ekspatriat dan perkembalian populasi diaspora dari 100,000 kepada 500,000 menjelang Bilangan rakyat Malaysia yang menghantar anak-anak mereka ke luar negara untuk pendidikan rendah dan menengah semakin bertambah. Antara sebab-sebabnya adalah kepentingan perniagaan di luar negara sehingga kepada pekerjaan bermobiliti tinggi, seperti yang difahamkan sebagai kesan pendidikan di luar negara. Sebagai contoh, kira-kira 15,000 pelajar Malaysia sedang bersekolah di Singapura. Tindakan Untuk memenuhi permintaan ini, Kementerian Pendidikan akan menggalakkan peningkatan bilangan pengusaha tempatan/dalam negeri dengan memansuhkan halangan yang menjejaskan pembangunan mereka. Jika perlu, kami akan mengenal pasti pengusaha sekolah yang berprestij dari luar negara, dan menggalakkan mereka menubuhkan sekolah cawangan di sini, sekiranya pengusaha tempatan tidak mampu memenuhi permintaan ini. Kami telahpun mengenal pasti 10 pengusaha yang bersedia dan komited untuk program pengembangan bermula dari Kementerian Pendidikan akan menubuhkan sebuah kumpulan yang bertanggungjawab untuk mengesan kemajuan pengembangan dan menjalankan kempen pemasaran bagi menarik perhatian pengusaha baru tempatan dan antarabangsa. Kami akan memberi sokongan kepada pengusaha dalam isu pemerolehan tanah dan pinjaman mudah. Kedua-dua ini adalah pemboleh lazim yang memberi kesan terhadap syarikat di seluruh fasa rantaian nilai pendidikan. Ini akan dibincangkan dengan terperinci dalam seksyen Pemboleh Lazim. Akhir sekali, kami akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi (MoHE), Kementerian Sumber Manusia (MoHR), Kementerian Pelancongan (MoTour), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) dan Wisma Putra untuk memasarkan Malaysia sebagai sebuah destinasi pilihan bagi pendidikan asas swasta.

15 530 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan Pembiayaan Modal yang diperlukan, iaitu sebanyak RM2.4 bilion untuk 10 tahun, akan dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Impak Inisiatif ini akan menjana RM2.6 bilion dalam PNK menjelang 2020 dan akan mewujudkan 10,000 pekerjaan. Mempertingkatkan kualiti dan menambah bilangan sekolah antarabangsa akan menyokong objektif Greater KL/KV untuk menarik lebih ramai ekspatriat. EPP 4: Mengembangkan Latihan Guru Swasta Rasional Kementerian Pendidikan mempunyai sebuah rancangan yang agresif untuk melatih guru baru dan meningkatkan kemahiran guru sedia ada, khususnya dalam subjek seperti Bahasa Inggeris, di mana terdapat kekurangan kuantiti dan kualiti guru. Kes yang pertama akan mengikut polisi Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) yang akan memerlukan kira-kira 5,000 guru baru setiap tahun. Kes yang kedua pula disebabkan oleh hampir 50% daripada 35,000 guru Bahasa Inggeris masa kini dilatih untuk mengajar subjek lain, bukannya Bahasa Inggeris (non-optionist). Unjuran masa kini menunjukkan bahawa institusi awam tidak mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk memenuhi permintaan ini. Daripada melabur dengan banyaknya untuk menambah kapasiti di Institut Pendidikan Guru (IPG), NKRA Makmal Kualiti Guru meluluskan liberalisasi pasaran untuk memasukkan pengusaha swasta bagi mempertingkatkan persaingan. Oleh itu, EPP ini telah direka bentuk untuk menyokong pelaksanaan inisiatif ini. Tindakan Kami akan membenarkan pengusaha swasta menyediakan latihan pra-perkhidmatan dan dalamperkhidmatan untuk guru sekolah rendah dan menengah. Pengusaha swasta akan bertanggungjawab untuk menentukan bidang subjek khusus mereka (contohnya, Bahasa Inggeris atau pendidikan khas), dan jenis model perniagaan yang akan digunakan (contohnya, secara bersemuka, e-pembelajaran, model campuran). Bagaimanapun, mereka mesti mematuhi standard kualiti seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan MQA untuk latihan guru dan mesti mencari sumber pelaburan modal dan kakitangan sendiri. Bagi pihak Kementerian Pendidikan, kami akan membuka ruang untuk pelantikan guru sektor awam dari kalangan graduan institusi-institusi ini, tidak kira jika mereka ditaja oleh kami ataupun tidak. Sebagaimana dengan pusat latihan ECCE, kami juga akan berunding untuk perjanjian timbal balik berdasarkan kepada cadangan yang paling menarik dan mempunyai nilai-untuk-wang untuk melatih guru kami. Pengusahapengusaha ini akan dipilih melalui proses permintaan untuk cadangan, di mana yang pertamanya akan dilancarkan pada penghujung tahun 2010.

16 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 531 Pembiayaan Jumlah keseluruhan yang diperlukan adalah RM500 juta di mana kira-kira RM50 juta diperlukan dari sektor awam dan RM450 juta dari sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur. Tambahan, lebih kurang RM 25 juta diperlukan oleh Kerajaan bagi meliputi jumlah perbelanjaan pengendalian (contohnya, bekalan seperti buku, papan hitam dan kelengkapan kelas). Impak Membina pusat latihan guru swasta ini akan menjana tambahan RM434 juta dalam PNK menjelang 2020 dan akan mewujudkan 430 pekerjaan. EPP 5: Penskalaan ke atas Penyediaan Latihan Kemahiran Swasta Rasional Rancangan Malaysia Kesepuluh telah menetapkan sasaran untuk peratusan pekerja mahir sebanyak 50% menjelang Bagaimanapun, mengikut derap langkah kita masa kini, kita mungkin tidak akan memenuhi sasaran ini. Sebagai ilustrasi, bilangan penerima Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) telah mendaftar sejak lima tahun lalu, dan pelaburan sektor swasta masih rendah. Cabarannya bukan pada kekurangan pelajar berpotensi. Setiap tahun, kira-kira 130,000 pelajar tercicir dan lepasan SPM memasuki tenaga kerja secara langsung. Terdapat juga sekitar 8.4 juta pekerja tidak mahir dan separuh mahir sedia ada, dan 6.3 juta yang mengganggur atau duduk di rumah yang dapat meraih manfaat menerusi akses kepada latihan kemahiran. Kelembapan ini bukannya berpunca daripada sebab-sebab di atas. Terdapat jalinan yang lemah antara keperluan industri dan pembangunan kurikulum serta gaya penyampaiannya. Penglibatan pelbagai kementerian untuk pembiayaan, penyampaian dan akreditasi, telah mengakibatkan pelaksanaan polisi mengalami keadaan terlepas pandang dan percanggahan. Latihan kemahiran dilihat sebagai satu laluan kerjaya yang tidak menarik selalunya pilihan terakhir bagi pelajar yang tercicir dan mereka yang berprestasi rendah. Permintaan pembiayaan sampingan untuk menggalakkan penglibatan dan keterangkuman sektor swasta menerusi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) terhad kepada RM100 juta setahun, dan ini hanya mampu menampung 12,200 pelajar sedangkan terdapat 40,000 pemohon setiap tahun untuk latihan kemahiran. Tindakan Institusi latihan kemahiran swasta berada dalam kedudukan yang terbaik untuk menyambut cabaran ini kerana jalinan yang lebih rapat dengan industri di samping dapat mengubahsuai dengan cepat mengikut permintaan pasaran serta mempunyai kapasiti berlebihan. Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyokong pengembangan ini menerusi beberapa inisiatif yang mensasarkan majikan, pelajar dan pengusaha swasta (Carta 14-7).

17 532 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan Carta 14-7 JPK akan mempercepatkan pelantikan Badan Pimpinan Industri (Industry Led Bodies (ILB)) untuk setiap sektor, bermula dengan sektor strategik NKEA. ILB akan dilantik sebagai penjalin antara ahli industri, JPK dan sektor latihan kemahiran swasta. Fungsi utama mereka adalah untuk memastikan kejituan standard nasional selaras dengan keperluan industri, dan mengenal pasti jurang antara pengeluaran dan permintaan modal insan. Selain itu, mereka akan menggalakkan latihan kemahiran antara ahli, dan menjalankan penyelidikan mengenai keperluan industri pada masa hadapan. Adalah dijangka bahawa persatuan sedia ada yang mewakili sebahagian besar industri yang mereka ceburi akan dilantik sebagai ahli ILB. Konsep ini telah pun mendapat kelulusan daripada 22 calon yang berpotensi. Adalah dijangkakan bahawa 4 ILB akan dilantik dalam tahun ini, manakala 16 lagi akan dilantik pada Kami akan mengembangkan peranan JPK sebagai satu agensi akreditasi untuk semua program latihan kemahiran bertujuan untuk menyeragamkan senario latihan kemahiran yang tidak bersepakat. JPK akan bekerjasama dengan pelbagai kementerian, sektor industri dan pengusaha latihan kemahiran swasta untuk menetapkan standard profesional peringkat nasional, yang akan disiapkan pada Disember Bagi membantu lagi perkara ini, kami akan menubuhkan Lembaga Pakar Teknologi (Board of Technologist (BOT)) untuk memantau dan mengawal perilaku ahli teknologi profesional. Mandatnya adalah serupa

18 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 533 dengan Lembaga Jurutera, dan ia akan melapor kepada Kementerian Kerja Raya. Kemajuan ke arah pengiktirafan penuh bagi latihan kemahiran telah ditunjukkan, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengiktiraf Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma Kemahiran Malaysia dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia untuk kakitangan awam. Kami akan menambahkan dana PTPK daripada RM100 juta pada 2010 kepada RM500 juta untuk pelajar pra-perkhidmatan. Ini merupakan satu langkah yang akan memberi manfaat kepada 60,000 hingga 70,000 pelajar setahun. Walaupun ini melibatkan penambahan kos, jumlah ini masih kecil berbanding jumlah yang dibayar oleh Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN), yang merupakan sumber asas untuk pembiayaan pendidikan tertiari. PTPTN mengeluarkan sebanyak RM3 bilion setiap tahun bagi membantu 200,000 pelajar. Kita juga akan menggunakan pendekatan berasaskan prestasi dalam pengagihan dana PTPK, di mana institusi yang mendapat taksiran tinggi dalam keboleh-pasaran lulusannya akan menerima lebih banyak wang bantuan bagi pelajarnya. Adalah dijangka satu kajian pengesanan akan dilaksanakan bagi memantau petunjuk prestasi yang penting ini. Kita juga akan melancarkan kempen kesedaran peringkat nasional pada 2011 untuk mencetuskan peralihan minda orang awam. Promosi bagi pelbagai inisiatif akan disatukan di bawah jenama Kemahiran Malaysia dan akan bermula dengan kempen media peringkat nasional pada Mesej utama kempen ini adalah penekanan manfaat yang ketara bagi pelajar, contohnya, gaji lumayan, peluang baik untuk mendapat pekerjaan dan peluang untuk melanjutkan pengajian dalam kursus lanjutan. Pada masa yang sama, mesej utama juga akan menampilkan sektor keutamaan yang menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja mahir. Mesej daripada kempen media akan diperkukuhkan lagi oleh kaunselor sekolah, yang akan memberi panduan kerjaya yang komprehensif kepada para pelajar. Inisiatif lain untuk menggalakkan penyediaan pihak swasta mengenai latihan kemahiran termasuk pemasaran latihan vokasional kepada pelajar antarabangsa (lihat EPP 12) dan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam perkongsian awam dan swasta. Ini melibatkan kursus vokasional di sekolah menengah (semasa Tingkatan 4 dan 5) menjalani komponen praktikal di institusi latihan kemahiran swasta. Untuk membolehkan pelaksanaan komponen praktikal ini, kajian semula berkanun Akta Pelajaran diperlukan untuk mengawal interaksi dengan industri. Pembiayaan Inisiatif ini memerlukan pembiayaan berjumlah RM8 bilion, yang mana kira-kira RM3.4 bilion daripadanya adalah daripada sektor swasta. Bagaimanapun, tambahan RM4.6 bilion berupa pembiayaan terkumpul sektor awam diperlukan. Daripada jumlah ini, RM154 juta dalam bentuk pembiayaan terkumpul sektor awam diperlukan untuk menyokong pelantikan ILB, menjalankan kempen pemasaran dan meningkatkan kemahiran pengajar TEVT. Baki RM4.5 bilion merupakan pembiayaan peralihan daripada sudut pengeluaran kepada sudut permintaan (PTPK) untuk memenuhi matlamat Rancangan Malaysia Kesepuluh. Impak Penskalaan ke atas pengusaha latihan kemahiran swasta akan menghasilkan RM2.1 bilion tambahan dalam PNK pada 2020, dengan sumbangan penting tidak langsung daripada kenaikan gaji. Ia juga akan mewujudkan 12,400 pekerjaan.

19 534 Bab 14 Transformasi Bidang Pendidikan Sebagai Enjin Pembangunan EPP 6: Mengembangkan Pengajian Jarak Jauh Antarabangsa Rasional Pengajian jarak jauh, khususnya untuk program diploma dan ijazah tertiari dalam talian, merupakan pasaran yang berkembang pesat di peringkat global. Rantau Asia sahaja telah menyaksikan pertumbuhan pada kadar kira-kira 12% setahun sejak 10 tahun lalu dan trend ini dijangka berterusan memandangkan banyak negara sedang berusaha untuk meningkatkan pendaftaran di paras pasca-menengah. Pelbagai pengusaha nasional telah ditubuhkan untuk memenuhi permintaan di India, Indonesia dan Malaysia. Bagaimanapun, sehingga 2010, tidak ada satupun universiti di rantau ini yang berjaya mengukuhkan kedudukan mereka di peringkat antarabangsa. Jika kita mampu mengisi ruang yang masih kosong ini, dan menjadi pengusaha sebuah universiti yang terkemuka di rantau Asia, kita berpeluang untuk mengaut keuntungan sehingga RM351 juta dalam peningkatan PNK menjelang Sememangnya, kami telahpun bersedia berbuat demikian, dengan termeterainya 31 perjanjian antara Kerajaan dengan Kerajaan (G2G) di seluruh Asia. Bagaimanapun, usaha kami setakat ini telah dihalang oleh kekurangan kerjasama antara pihak berkepentingan dan pengawalan yang tidak menyebelahi kami. Tindakan Kementerian Pengajian Tinggi akan mengadakan satu perbincangan dengan tiga universiti dalam talian (Kotak 13-1) untuk menetapkan institusi atau rangkaian institusi yang akan bertindak sebagai pintu masuk bagi semua universiti di Malaysia yang ingin memasarkan kandungan mereka secara dalam talian. Universiti ini akan menumpukan perhatian kepada pembangunan kepakaran e-pembelajaran, kerjasama rapat dengan universiti lain dalam mentransformasikan kandungan mereka ke dalam bahan yang sesuai untuk pengajian jarak jauh, yang disokong oleh perjanjian berkongsi pendapatan. Universiti ini juga bertanggungjawab untuk membangunkan kerjasama dengan universiti tempatan di negara sasaran untuk menggalakkan penawaran di pasaran asing. Pemisahan antara fungsi penyampaian dan pembangunan kandungan akan membolehkan universiti ini membangun dengan cepat dan dengan kos yang lebih efektif. Sebagai usaha berjaga-jaga terhadap percubaan pengembangan pesaing antarabangsa di Asia, kami juga merancang untuk menawarkan kandungan dalam bahasa tempatan (contohnya, Mandarin, Bahasa Indonesia dan lain-lain). Usaha untuk memperkukuh pengajian jarak jauh akan berlaku dalam dua fasa. Fasa pertama akan mensasarkan China dan India disebabkan saiz negara mereka, serta Indonesia, Vietnam dan Thailand disebabkan budaya mereka. Negara Asia Tengah, Afrika dan Timur Tengah akan disasarkan dalam fasa kedua. Kami akan menyokong usaha universiti ini dengan menandatangani kontrak perjanjian tambahan Kerajaan dengan Kerajaan dan memastikan negara-negara ini mematuhi perjanjian sedia ada. Kami juga berhasrat untuk mengkaji semula peraturan sedia ada yang membataskan perkembangan pengajian jarak jauh dalam talian dan menambahbaikkan beberapa insentif bagi universiti tempatan, khususnya IPTA, untuk mendigitalkan kandungan mereka dan dilancarkan dalam talian. Pembiayaan Sektor swasta akan menyediakan RM71.3 juta dalam dana terkumpul untuk pengembangan modal. Pembiayaan awam tidak diperlukan.

20 Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 535 Impak Membangunkan satu atau lebih pengusaha serantau yang kukuh dalam pengajian jarak jauh boleh menghasilkan peningkatan PNK sebanyak RM351 juta menjelang 2020 dan mewujudkan 3,900 pekerjaan baru. Ini tidak termasuk impak secara tidak langsung oleh pelajar asing yang memilih format pembelajaran campuran yang memerlukan mereka berada di Malaysia bagi sebahagian daripada tempoh pengajian mereka. Kotak 13-1 Melaksanakan universiti serantau dalam talian Pada masa ini, Malaysia mempunyai tiga pengusaha besar dalam ruang pendidikan dalam talian; iaitu e-universiti Asia, Universiti Wawasan dan Universiti Terbuka. Ini memberikan kita permulaan yang mantap untuk membangunkan pintu masuk ke dalam pasaran serantau. e-universiti Asia telah ditubuhkan pada 2007 dengan tujuan jelas untuk menjadi pusat e- pembelajaran di Asia. Ia telah mendapat akreditasi tempatan dari semua negara dalam Dialog Kerjasama Asia (ACD), di samping persetujuan kerjasama dengan 14 buah negara. Oleh kerana itu, 70% daripada 3,500 pelajarnya adalah pelajar luar negara. Universiti Terbuka telah ditubuhkan pada 2000 menerusi gabungan 11 universiti awam. Ia bertujuan untuk memberi penyelesaian pendidikan fleksibel supaya setiap rakyat Malaysia boleh mendapat akses kepada pendidikan tertiari. Ia mempunyai lebih 80,000 pelajar, yang mana 30% daripadanya adalah pelajar asing. Universiti Wawasan pula telah ditubuhkan pada 2007 dan ia memberi perhatian khusus kepada kursus-kursus ijazah Pendidikan Dewasa dan pensijilan dalam sains pengurusan dalam teknologi. Ia mempunya 5,000 pelajar, 20% daripadanya adalah pelajar asing. INISIATIF PENUMPUAN DAN PENGKHUSUSAN Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Carta 14-8, kelompok disiplin adalah rangkaian rakan kongsi antara institusi akademik dengan pengusaha industri. Perkongsian ini dibuat untuk menambahbaikkan penawaran program pengajian dan mempertingkatkan standard supaya dapat meluaskan jangkauan dan membina pengiktirafan. Kelompok sebegini akan membolehkan institusi di Malaysia menangani cabaran berbentuk penskalaan dan kualiti yang mengancam industri ini dengan membenarkan mereka memanfaatkan sumber yang dikongsi, bersama-sama mengurangkan risiko dan membangunkan standard kualiti pemilikan selaras dengan industri. Kelompok pelbagai disiplin boleh dibangunkan untuk memenuhi keperluan modal insan yang akan datang bagi setiap sektor NKEA (Carta 14-8).

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 63 Bab 1: Dasar Model Ekonomi Baru Malaysia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

Krisis Ekonomi Malaysia: Punca, Implikasi dan Langkah Penyelesaian. Oleh: ABDUL AZIZ AWANG

Krisis Ekonomi Malaysia: Punca, Implikasi dan Langkah Penyelesaian. Oleh: ABDUL AZIZ AWANG Krisis Ekonomi Malaysia: Punca, Implikasi dan Langkah Penyelesaian Oleh: ABDUL AZIZ AWANG Ekonomi Malaysia sejak tahun 1970, telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi Mengenal 5S Pengenalan 5S Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Bab 1 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

THE FACTORS THAT HINDER THE INTENTION OF BUSINESS MANAGEMENT GRADUATE TO CHOOSE ENTREPRENEUR AS THEIR CAREER NURUL HAZLYANA BINTI NOR AZLI

THE FACTORS THAT HINDER THE INTENTION OF BUSINESS MANAGEMENT GRADUATE TO CHOOSE ENTREPRENEUR AS THEIR CAREER NURUL HAZLYANA BINTI NOR AZLI i THE FACTORS THAT HINDER THE INTENTION OF BUSINESS MANAGEMENT GRADUATE TO CHOOSE ENTREPRENEUR AS THEIR CAREER NURUL HAZLYANA BINTI NOR AZLI The report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

Ledakan Harga Komoditi: Adakah Ciri Pasaran Kewangan (Financialisation) dalam Pasaran Komoditi Merupakan Satu Faktor?

Ledakan Harga Komoditi: Adakah Ciri Pasaran Kewangan (Financialisation) dalam Pasaran Komoditi Merupakan Satu Faktor? KEADAAN MONETARI DAN KEWANGAN LAPORAN TAHUNAN 212 Ledakan Harga Komoditi: Adakah Ciri Pasaran Kewangan (Financialisation) dalam Pasaran Komoditi Merupakan Satu Faktor? Pengenalan Setelah beberapa dekad

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH INSTITUT PENILAIAN NEGARA JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PROGRAM SIJIL HARTA TANAH SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

UiTM. Autonomous Campuses. Autonomous Campus. Autonomous Campuses. Dynamic Graduates. Accessibility. Main University (Universiti Induk)

UiTM. Autonomous Campuses. Autonomous Campus. Autonomous Campuses. Dynamic Graduates. Accessibility. Main University (Universiti Induk) STRATEGIC DIRECTION : TOP-NOTCH UNIVERSITY (UNIVERSITI TERSOHOR) Full-fledged world class research and industrybased university Faculty of eminent professors distinguished by their intellectual leadership

More information

PELUANG DAN CABARAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT LUAR BANDAR : SATU KAJIAN KES ISI RUMAH MELAYU MISKIN DI JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

PELUANG DAN CABARAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT LUAR BANDAR : SATU KAJIAN KES ISI RUMAH MELAYU MISKIN DI JAJAHAN BACHOK, KELANTAN PELUANG DAN CABARAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT LUAR BANDAR : SATU KAJIAN KES ISI RUMAH MELAYU MISKIN DI JAJAHAN BACHOK, KELANTAN SITI MASAYU ROSLIAH BINTI ABDUL RASHID UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

More information

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K Universiti Putra Malaysia Serdang 2014 KANDUNGAN Perutusan Naib Canselor 2-3 Ringkasan Eksekutif 4-5 Sasaran Keberhasilan Pelan Strategik 9 Pengenalan 10-11 Komponen Pelan Strategik 12 Jangka Masa Pelan

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1)

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) VALERIE JAMES UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA

More information

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective Pertanika 1. Soc. Sci. & Hum. 8(1): 1-6 (2000) ISSN: 0128-7702 Universiti Putra Malaysia Press Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective SITI RAHAYU HUSSIN,

More information

C94 - SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA

C94 - SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA JABATAN ELEKTRIK Sijil Teknologi Elektrik Kuasa Sijil Teknologi Elektrik Domestik & Industri Sijil Kejuruteraan Elektrik Kuasa Sijil Kejuruteraan Elektrik Domestik & Industri Sijil Teknologi Elektrik Kuasa

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia. Oleh. Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron

Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia. Oleh. Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia Oleh Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron Bahagian Geografi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang Kertas kerja ini akan

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini telah dijalankan dengan tujuan untuk mengenal

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

SOIL EROSION AND SEDIMENT YIELD AT CONSTRUCTION SITE - A CASE STUDY

SOIL EROSION AND SEDIMENT YIELD AT CONSTRUCTION SITE - A CASE STUDY SOIL EROSION AND SEDIMENT YIELD AT CONSTRUCTION SITE - A CASE STUDY LAW DAH LIT Master Engineering by Coursework (Civil Engineering) 2012 Soil Erosion and Sediment Yield at Construction Site - A Case Study

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Malaysian Journal of Distance Education 11(2), 65 76 (09) Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Jamilah Hj Ahmad School of Communication, Universiti

More information

Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu. Ar Rahnu-Based Micro Credit Programme

Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu. Ar Rahnu-Based Micro Credit Programme Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu 2 Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Malaysia Islamic Economic Development

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information