PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA

Size: px
Start display at page:

Download "PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA"

Transcription

1 PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA Penulis: Mafis bin Mohd Samuri ( Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 1 ) Ghuzwah al-fikr atau serangan pemikiran kian hangat diperdebatkan di Malaysia. Institusi agama Islam bersama Badan Bukan Kerajaan (NGO) mengadakan pelbagai program sebagai langkah memperjelaskan isu pemikiran kepada umat Islam. Dewasa ini, hak asasi manusia dan kebebasan menjadi subjek utama sehingga ramai di kalangan masyarakat awam mahupun golongan terpelajar serta ahli akademik terpengaruh dengan pelbagai derai sorak yang diketengahkan. Antaranya seperti kebebasan bersuara, kebebasan ilmu dan kebebasan berfikir. Slogan-slogan perjuangan kebebasan kini merupakan suatu isu yang sedang diperbesar-besarkan di serata dunia apatah lagi bila ia digerakkan oleh pertubuhan antarabangsa Human Rights Movement. Sejarah Ringkas Gerakan Hak Asasi Manusia Gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) atau Human Rights Movement (HRM) merupakan suatu gerakan yang dibina berdasarkan fahaman liberalisme dan humanisme. Oxford Companion to Philosophy mendefinisikan humanisme sebagai An appeal to reason in contrast to revelation or religious authority as a means of finding out about the natural world and destiny of man, and also giving a grounding for morality Humanist ethics is also distinguished by placing the end of moral action in the welfare of humanity rather than in fulfilling the will of God. Menurut Collins Concise Dictionary humanisme bermaksud Rejection of religion in favour of the advancement of humanity by its own efforts. Manakala Little Oxford Dictionary

2 memaknakan humanisme sebagai A non-religious philosophy, based on liberal human values. Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naquib al-attas menjelaskan humanisme seperti berikut :- Faham humanisme ini hanya mementingkan dasar keistimewaan kemanusiaan dan keduniaan serta kebendaan, dan tiada meletakkan agama dan ajaran-ajaran serta kepercayaan Ketuhanan sebagai yang utama dan penting... 2 Ringkasnya, dapat difahami falsafah humanisme ialah satu doktrin yang menafikan agama dan kewujudan Tuhan. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, masyarakat Barat sememangnya telah berubah dari theocentric menjadi anthropocentric. Bukti orientasi antroposentrisme terserlah melalui doktrin kematian Tuhan (the God is dead) oleh Nitzsche. 3 Anthropocentric merujuk kepada pemusatan manusia (human-centered) di mana baik atau buruk, benar atau salah ditentukan secara mutlak oleh akal, nafsu dan pengalaman manusia. Mereka menolak peranan agama serta menyingkirkan wahyu Tuhan kerana beranggapan bahawa dogma agama bertentangan dengan realiti kehidupan manusia. Sekalipun istilah Humanism mula diketengahkan pada tahun 1808, namun falsafah tersebut dikatakan mempunyai sejarah yang panjang, bermula sejak Pelagius ( /440 AD) yang berpendapat bahawa manusia berkembang sendiri dan mampu hidup tanpa Tuhan. Pelagius percaya akal manusia mampu mengetahui baik dan buruk serta tidak memerlukan panduan agama. Di Zaman Pertengahan (Middle-Age), Renaissance humanism mula dikembangkan oleh golongan liberalis dan Protestant kerana fahaman ini amat selari dengan Protestant dan Kapitalis. Menjelang abad ke-18 dan ke-19, fahaman rasionalisme dan kebebasan berfikir yang berkembang di Barat telah membawa humanisme dalam bentuk yang lebih moden. Ia

3 terus menjadi suatu aliran yang digunakan untuk menghina agama serta mengambil sikap anti-establishment khususnya terhadap institusi keagamaan. Sejak itu, pelbagai organisasi ditubuhkan seperti Humanistic Religious Association (HRA), British Humanist Association (BHA) dan American Humanist Association (AHA). 4 Pelbagai bentuk dokumen telah dicipta sepanjang gerakan hak asasi, contoh yang paling terkenal ialah Magna Carta (1215), Petition of Right (1628) dan US Bill of Right (1791). Revolusi Perancis menyaksikan jatuhnya sistem monarki dan diikuti dengan Declaration of the Rights of Man (1789). Manakala Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pula telah diisytiharkan pada 1948 selepas tamat Perang Dunia Ke-2. Antara tokoh falsafah humanisme berpengaruh ialah seperti John Locke, Thomas Paine, John Stuart Mill dan Henry David Thoreau. Hak dan Kebebasan dalam Perspektif Islam Barat meletakkan konsep kebebasan mutlak bersamaan dengan hak. Bagi mereka setiap individu berhak mendapat kebebasan secara total, hinggakan apa juga kebebasan dan kemahuan yang diingini dianggap sebagai suatu hak yang mesti dilunaskan. Maka tidaklah menghairankan bila perlakuan anarki sosial, orientasi seks dan kes murtad telah diangkat sebagai kebebasan bersuara, hak individu, kebebasan memilih dan free-will, semuanya berlindungkan hak asasi manusia berlandaskan konsep freedom and liberty. Bagi memahami sesuatu perkara atau wacana, adalah penting untuk kita mengetahui makna istilah yang digunakan. Sesungguhnya dua istilah berbeza ini (hak dan kebebasan) telah cuba dijelmakan oleh Barat sebagai mempunyai makna yang sama, hingga akhirnya menimbulkan kekeliruan pemikiran khususnya di kalangan umat Islam seluruh dunia. Justeru, takrifan istilah tersebut perlu dihadam agar ia diletakkan pada tempat yang betul dan tidak diguna sewenangnya. Sebagai umat Islam, daftar kata Arab menjadi rujukan

4 utama kerana sudah pasti ada hikmah disebalik penurunan wahyu al-quran dalam bahasa tersebut. Kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu yang tinggi tiada dapat dinafi. Istilah hak yang berasal dari perkataan arab haqq mempunyai makna tersendiri. Dalam taarif bahasa, istilah haqq bermaksud sesuatu perkara yang benar, yang tsabit/ tetap dan tidak boleh dipertikai atau diingkari. Menurut ulama usul taarif haqq ialah perbuatan yang tertakluk padanya perintah syarak. Hak Allah ialah apa yang berkaitan dengan perintah dan larangan-nya. 5 Imam al-jurjani di dalam kitabnya Al-Taarifat menyebutkan sesuatu yang hak ialah yang tetap secara hakikat (jelas), perkara yang tetap tiada mungkin diingkari. Dari segi istilah, hak bermaksud hukum yang selari dengan kenyataan dan dimutlakkan dalam perkataan, akidah, pegangan agama dan pandangan. Lawan kepada hak ialah batil. 6 Istilah bebas atau disebut sebagai al-hurru di dalam bahasa arab pula bermaksud suatu yang tidak tunduk melainkan kepada perkara yang benar. Manakala istilah al-hurriyah (kebebasan) merujuk kepada kemampuan untuk memilih, berdagang, mengurus, mentadbir, menulis dan seumpamanya tanpa tunduk kepada sebarang keterikatan dalaman atau luaran selagimana kebebasan ini tidak menyakiti orang lain dan kekal dalam lingkungan garis undang-undang, akhlak dan syarak. 7 Berdasarkan perenggan di atas, dapat difahami bahawa bukan semua perkara adalah hak, kerana hak mestilah sesuatu yang benar dan tidak menjurus kepada kebatilan. Islam menetapkan hak dan kebebasan dalam had tertentu di mana ia mestilah bertepatan dengan akidah, syariat dan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Justeru, sesuatu perbuatan yang melanggari batasan ini adalah menyimpang dari jalan kebenaran. Di dalam Islam, mereka yang melanggar sempadan akidah, syariat dan akhlak inilah disebut sebagai golongan yang melampaui batas.

5 Lantaran itu, ketika kita asyik membicarakan persoalan jenayah syariah merangkumi hukum takzir, qisas dan hadd (hudud), sewajibnya kita hendaklah mengetahui terlebih dahulu tentang kedudukan hak dan kebebasan berkaitan semua perkara dalam konteks Islam supaya konsep adil yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya tercapai. Malangnya ramai di kalangan umat Islam hari ini termasuklah golongan belia, remaja serta golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai pejuang Islam dan ideologi humanisme yang tampil dengan pelbagai slogan kebebasan, perubahan dan reformasi. Isu-isu HAM di Malaysia Sudah banyak perkara batil, kejahatan dan kerosakan dilacakkan ke atas Negara kita berlindung di balik tabir HAM. Antara yang paling hangat ialah kes murtad Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lain-lain (2007), isu permohonan penggunaan kalimah ALLAH oleh pihak gereja Kristian dan kisah serbuan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) ke atas dewan DUMC kerana wujudnya usaha kristianisasi. Malah, ketika pihak JAIS melakukan serbuan ke atas pengikut ajaran sesat Syiah di Gombak, golongan Syiah tersebut diketuai oleh saudara Kamil Zuhairi telah cuba menggunakan saluran hak asasi manusia untuk menidakkan usaha pihak berkuasa membanteras penyelewengan akidah. Selain itu, kesetaraan gender atau feminisme, perlakuan songsang homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) turut diperjuangkan oleh pihak pro HAM melalui program Seksualiti Merdeka. Atas nama kebebasan bersuara dan hak asasi juga, pengamal homoseksual Irsyad Manji dibawa ke Malaysia pada Mei 2012 oleh kelompok tertentu yang mendukung serta menerbitkan bukunya di dalam versi bahasa Melayu bertajuk Allah, Kebebasan dan Cinta.

6 Semua kes di atas telah mendapat sokongan padu gerakan HAM antarabangsa dan diberi liputan melalui akhbar, media massa dan laman sesawang Human Rights Watch yang mengutuk dan mengecam usaha murni kerajaan mempertahankan Islam di Negara ini. Tindakan mereka cuba memberi tekanan ke atas kerajaan mencerminkan sikap tidak menghormati kedaulatan Malaysia sebagai sebuah Negara merdeka yang berhak dan mempunyai kebebasan menentukan halatuju, sistem pentadbiran dan perundangan dalam acuan tersendiri sesuai dengan keadaan geo-politik serta kedudukan kita sebagai sebuah Negara Islam. Di sini dapat kita amati kejahilan golongan HAM yang lantang kononnya bersuara tentang hak dan kebebasan, tapi pada masa yang sama tidak tahu menghormati hak dan kebebasan sebuah Negara berdaulat. Penting untuk digaris bawahi, sikap anti-establishment yang dipacu oleh segelintir pihak ke atas belia Islam di Malaysia mutakhir ini berakar dari tradisi kebencian Barat terhadap agama Kristian sejak bermulanya era Renaissance dan gerakan Protestantism. Kebencian berterusan itu akhirnya membawa kepada keinginan mereka untuk menghapuskan semua agama di dunia khususnya Islam dengan memberi label negatif seperti Islam agama keganasan dan mengongkong penganutnya, sehingga menimbulkan fenomena yang disebut islamophobia mutakhir ini. Jika dinilai perkara-perkara yang diletakkan dalam label islamophobia tersebut tiada kaitan dengan ajaran Islam, tetapi mereka dengan sengaja telah menyalahtafsirkan ajaran Islam yang murni. Sebaliknya perlakuan ekstrim amat berkait rapat dengan sejarah keganasan dipelopori agamawan Kristian dan penguasa Eropah contohnya peristiwa Inquisisi di Sepanyol (1480) oleh Monarki Katolik Ferdinand II of Aragon dan Isabella I of Castile yang melakukan pemaksaan Kristianisasi ke atas umat Islam dan golongan Yahudi selepas berjaya menjatuhkan kerajaan Islam Andalusia. Kisah konflik di Ireland Utara juga satu lagi gambaran jelas tentang keganasan Kristian dan masyarakat Eropah membabitkan siri pergaduhan, pembunuhan dan pengeboman di antara penganut Katolik dan Protestant.

7 Bukankah penindasan terhadap kaum Red Indian dan kulit hitam di Amerika, penindasan Aborigines di Australia dan dasar Apartheid di Afrika semuanya disebabkan tangan-tangan zalim Barat yang gila kuasa? Human Rights/ Humanisme Sebagai Agama Baru Seorang ahli falsafah Jerman bernama Ludwig Feuerbach pernah menulis Homo homini deus est ("Man is a god to man" or "god is nothing [other than] man to himself"), manusia adalah tuhan kepada manusia atau tuhan tidak lain, melainkan manusia kepada dirinya sendiri. Ucapan ringkas itu cukup memberi gambaran bahawa humanisme amat berlawanan dengan agama Islam dan membawa aroma atheisme. Selain itu, terdapat juga di kalangan tokoh serta aktivis hak asasi manusia yang menegaskan Human Rights sebagai satu agama baru. Sebagai contoh seawal tahun 1930, Charles Francis Potter bersama isterinya Clara Cook Potter telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Humanism : A New Religion. Tulis Potter dalam bukunya So Humanism is not simply another denomination of Protestant Christianity; it is not a creed; nor is it a cult. It is a new type of religion altogether. 8 Selang beberapa tahun berikutnya, individu-individu yang menandatangani Humanist Manifesto I (1933), percaya humanisme merupakan suatu bentuk agama. Di perenggan terakhir manifesto terbabit dicatatkan So stands the theses of religious humanism. 9 Paul Kurtz menyebut di dalam pengantar Humanist Manifestos I and II : Humanism is a philosophical, religious, and moral point of view as old as human civilization itself. Selepas genap 50 tahun usia UDHR, iaitu dalam tahun 1998, seorang aktivis HAM bernama Elie

8 Wiesel yang juga pemenang anugerah Nobel telah menggelarkan deklarasi tersebut sebagai world-wide secular religion. 10 Pada 19 April 2010, akhbar terkemuka Britain The Guardian telah menerbitkan artikel tulisan Anthony Julius bertajuk Human Rights : The New Secular Religion. Menurut Julius, A human rights discourse now dominates politics; there is a powerfull human rights movement. It is the new secular religion of our time. 11 Jelaslah di sini membuktikan fahaman humanisme dan agenda HAM yang dibawa oleh Barat menuju arah membentuk suatu agama baru yang sedang giat dipaksakan secara doktrinisasi ke atas umat Islam seluruh dunia. Hakikat Islam Yang Hak Peguam Kanan Persekutuan, Tuan Haji Mahamad Naser bin Disa menerusi kertas kerjanya Hak Asasi & Kebebasan Diri Perspektif Syara Dan Humanisme : Satu Analisis Perbandingan 12 menjelaskan Khutbah Wada Rasulullah s.a.w telah memperlihatkan kesempurnaan ajaran Islam yang mengiktiraf hak-hak setiap insan sama ada lelaki atau wanita. Khutbah terakhir Rasulullah s.a.w yang berbunyi antara lainnya : Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab dengan bukan Arab, bagi seorang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam melainkan ketakwaan kepada Allah sahaja yang berbeza. Hadis ini jelas memperlihatkan keadilan Islam yang tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan hanya disebabkan perbezaan warna kulit sepertimana yang pernah dilakukan oleh Barat. Sirah Nabawiyah membuktikan Islam menolak penindasan. Hal ini selari dengan surah al-hujurat ayat 13, di mana Allah berfirman, mafhumnya :

9 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). Bukankah Islam telah memerdekakan ramai individu dari gari penghambaan? Sebelum kedatangan Islam, siapakah yang memandang seorang hamba Habsyah berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah? Namun bagaimana pula perubahan yang berlaku pada dirinya sesudah Islam yang menjadi antara sahabat termasyhur, dikenali oleh seluruh umat sepanjang zaman. Agama Islam adalah agama yang menjamin keselamatan nyawa sebagaimana firman Allah s.w.t dalam al-quran, pada surah al-isra ayat 33 yang bermaksud : Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak). Wan Roslili binti Majid, Pegawai Penyelidik Kanan, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) mencatatkan seperti berikut : Antara ciri penting yang membezakan kandungan Khutbah Wada` dengan instrumen hak asasi manusia barat ialah khutbah Nabi s.a.w. berasaskan wahyu dan bertujuan mentaati serta menunaikan hak Allah s.w.t. yang menjamin kemaslahatan umum (maslahah `ammah). Sebaliknya ada antara bentuk perjuangan hak asasi manusia yang dilaung-laungkan dan dipertahankan pihak barat bertentangan sama sekali dengan hak

10 Allah s.w.t. dan kemaslahatan masyarakat umum. Misalnya, perjuangan bagi mempertahankan hak individu serta kelompok tertentu seperti LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual) yang mendatangkan kemudaratan serta musibah besar kepada manusia sejagat. 13 Ajaran Islam juga menetapkan agar wanita dijaga dengan baik. Tidak seperti Barat yang memandang hina terhadap kedudukan wanita dan menganggap wanita sebagai the root of all evil. Kebatilan fahaman Human Rights tambah terserlah apabila pada 1985, satu piagam World Charter for Prostitutes' Rights diwujudkan bagi memperjuangkan kebebasan pelacuran. Perkara ini amat bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak membenarkan wanita menjadi barang dagangan. Sabda Rasulullah s.a.w lagi dalam Khutbah Wada, Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai kedalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Islam bukanlah satu agama yang bersifat menindas wanita, patriarchy atau misogyny sepertimana yang terdapat dalam sejarah Kristian dan Barat; sebaliknya Islam meletakkan kedudukan wanita sama dengan lelaki. Firman Allah pada ayat 124 surah an-nisa : Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Apa yang berbeza ialah pada peranan dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh lelaki dan wanita sesuai dengan sifat dan kemampuan yang telah dikurniakan oleh Allah

11 s.w.t. Malahan keistimewaan wanita di sisi Islam nyata dicerminkan melalui hadis Nabi s.a.w tentang keperluan seorang anak untuk mengutamakan ibunya berbanding bapa. Adapun di waktu ini, terdapat juga gerakan di Barat sedang memperjuangkan hak penggugurkan bayi dalam kandungan (freedom of abortion) atas dasar hak wanita atau women s privacy. Anehnya, jika benar perjuangan HAM untuk mensejahterakan manusia, maka menjadi tanda tanya adakah bayi di dalam kandungan itu bukan manusia? Apakah bayi tidak mempunyai hak untuk hidup? Tidakkah ia suatu penafian hak? Perjuangan freedom of abortion secara automatis bermakna HAM menafikan hak manusia! Penutup Sepanjang sejarah HAM dan deklarasi UDHR, gerakan HAM hanya lantang memekik isu-isu batil seperti murtad, LGBT dan seumpamanya. Bukan hendak menafikan adanya usaha HAM membantu masyarakat manusia yang hidup melarat dan terpencil, tetapi suara HAM dalam hal sedemikian hanya bersifat suam-suam kuku atau hidup segan mati tak mahu. Biarpun UDHR telah wujud lebih setengah abad, namun nasib rakyat Palestin masih tidak terbela. Adalah penting untuk kaum muslimin memartabatkan Deklarasi Kaherah berkaitan Hak Asasi Manusia di dalam Islam dengan menjadikannya piagam standard di setiap Negara Islam. Kita mesti lantang bersuara untuk mengetengahkan deklarasi tersebut disamping bersikap kritis terhadap setiap agenda yang dibawa oleh HAM Barat. Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) perlu saling berganding bahu bersama NGO Islam serta Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam membuat hebahan serta penjelasan kepada masyarakat khususnya umat Islam melalui program-program yang dirancang secara teliti dan berstrategi. Para ilmuwan dan ahli akademik pula berperanan untuk menyampaikan kefahaman yang lurus melalui pelbagai bentuk tulisan, wacana, diskusi dan sebagainya.

12 Merujuk kepada penulisan di atas, dapat difahami bahawa gerakan HAM yang berteraskan falsafah humanisme membawa ke arah kemudharatan kepada umat manusia. Paling penting ialah ianya bertentangan dengan konsep hak dan kebebasan menurut agama Islam, apatah lagi tika ia telah dianggap sebagai suatu agama baru yang didukung oleh faham atheisme. Di sisi Islam kedudukan hak yang hakiki ialah apabila perkara yang hak itu tidak dipagari atau dicampur dengan perkara yang batil. Manakala makna kebebasan yang hakiki ialah apabila terhindar dari kejahilan. Perihal ini berkaitan langsung dengan konsep adil di dalam Islam yang bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka sewajibnya yang hak diletakkan pada tempat yang hak, dan yang batil ditetapkan pada tempat yang batil. Garis sempadan atau had yang wujud di antara kedua-duanya mesti diperlihat secara jelas dan tidak sama sekali cuba disamar, apatah lagi jika dipadam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang hak, yang menyeru kepada hak dan menegak perkara yang hak. Dengan memahami dan melaksana hakikat hak yang hakiki, akan diperoleh hikmah kurnia Ilahi. Wallahu alam.

Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran

Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 2012 57-70 Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran Asmawati Suhid asmawati@putra.upm.edu.my Universiti Putra Malaysia Fathiyah

More information

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1 Abstrak Kertas kerja ini akan membincangkan kedudukan Judi menurut hukum Syarak dan undangundang secara umum di negara ini. Selain

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam RAJA ROSLAN BIN RAJA ABD. RAHMAN INSTITUT PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN KEUSAHAWANAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA AZIZI YAHAYA

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia

Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia Badrul Azmier Mohamed @ Bakar, Mujibu Abd Muis, & Zaliha Hj. Hussin Ramai sarjana dan ahli politik Malaysia berpandangan Tsunami Politik pada 8 Mac 2008

More information

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian Cara memanfaatkan brosur ini: Brosur ini akan membantu anda menikmati pembelajaran FirmanTuhan, Bible. Ayat rujukanpada hujung setiap perenggan membantu

More information

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam DP. Jilid 7, Bil. 1/2007 Pendidikan Sains Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam Hazura Abu Bakar Sharifah Norhaidah Syed Idros snsi@usm.my Pengenalan Pemeliharaan alam tabii merupakan

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 Mohd. Azhar Abd. Hamid Muhammed Fauzi Othman Zainudin Hassan Othman A. Kassim Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun

Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun Political Managements and Policies in Malaysia Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun Rohani Hj. Ab Ghani & Zulhilmi Paidi Abstrak Banyak perkara yang boleh dikaitkan apabila berbincang

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 43 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti KHALIM ZAINAL ABSTRACT Human performs an incredible

More information

ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK

ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK Jurnal Melayu (7) 2011: 1-82 ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK Artikel ini merupakan satu usaha kerdil untuk merekonstruksi

More information

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf

Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf GJAT DECEMBER 2012 VOL 2 ISSUE 2 77 Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf The Interpretation of Mutashabihat Verse Among The Salaf Scholars Muhammad Rashidi Wahab (Pengarang Penghubung)

More information

ELAK SAMBUT VALENTINE S DAY

ELAK SAMBUT VALENTINE S DAY ELAK SAMBUT VALENTINE S DAY Perayaan Hari Kekasih atau Valentine s Day mula membudayai kalangan masyarakat kita khususnya di kalangan muda-mudi, sekitar akhir tahun 1980-an beriringan dengan munculnya

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR

Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR Latar Belakang Pusat Pembangunan Kebudayaan LLG (LLG), Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur & Selangor (DPCKLS) dan Jawatankuasa Kecil Pendidikan,

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information