PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA"

Transcription

1 PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA Penulis: Mafis bin Mohd Samuri ( Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 1 ) Ghuzwah al-fikr atau serangan pemikiran kian hangat diperdebatkan di Malaysia. Institusi agama Islam bersama Badan Bukan Kerajaan (NGO) mengadakan pelbagai program sebagai langkah memperjelaskan isu pemikiran kepada umat Islam. Dewasa ini, hak asasi manusia dan kebebasan menjadi subjek utama sehingga ramai di kalangan masyarakat awam mahupun golongan terpelajar serta ahli akademik terpengaruh dengan pelbagai derai sorak yang diketengahkan. Antaranya seperti kebebasan bersuara, kebebasan ilmu dan kebebasan berfikir. Slogan-slogan perjuangan kebebasan kini merupakan suatu isu yang sedang diperbesar-besarkan di serata dunia apatah lagi bila ia digerakkan oleh pertubuhan antarabangsa Human Rights Movement. Sejarah Ringkas Gerakan Hak Asasi Manusia Gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) atau Human Rights Movement (HRM) merupakan suatu gerakan yang dibina berdasarkan fahaman liberalisme dan humanisme. Oxford Companion to Philosophy mendefinisikan humanisme sebagai An appeal to reason in contrast to revelation or religious authority as a means of finding out about the natural world and destiny of man, and also giving a grounding for morality Humanist ethics is also distinguished by placing the end of moral action in the welfare of humanity rather than in fulfilling the will of God. Menurut Collins Concise Dictionary humanisme bermaksud Rejection of religion in favour of the advancement of humanity by its own efforts. Manakala Little Oxford Dictionary

2 memaknakan humanisme sebagai A non-religious philosophy, based on liberal human values. Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naquib al-attas menjelaskan humanisme seperti berikut :- Faham humanisme ini hanya mementingkan dasar keistimewaan kemanusiaan dan keduniaan serta kebendaan, dan tiada meletakkan agama dan ajaran-ajaran serta kepercayaan Ketuhanan sebagai yang utama dan penting... 2 Ringkasnya, dapat difahami falsafah humanisme ialah satu doktrin yang menafikan agama dan kewujudan Tuhan. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, masyarakat Barat sememangnya telah berubah dari theocentric menjadi anthropocentric. Bukti orientasi antroposentrisme terserlah melalui doktrin kematian Tuhan (the God is dead) oleh Nitzsche. 3 Anthropocentric merujuk kepada pemusatan manusia (human-centered) di mana baik atau buruk, benar atau salah ditentukan secara mutlak oleh akal, nafsu dan pengalaman manusia. Mereka menolak peranan agama serta menyingkirkan wahyu Tuhan kerana beranggapan bahawa dogma agama bertentangan dengan realiti kehidupan manusia. Sekalipun istilah Humanism mula diketengahkan pada tahun 1808, namun falsafah tersebut dikatakan mempunyai sejarah yang panjang, bermula sejak Pelagius ( /440 AD) yang berpendapat bahawa manusia berkembang sendiri dan mampu hidup tanpa Tuhan. Pelagius percaya akal manusia mampu mengetahui baik dan buruk serta tidak memerlukan panduan agama. Di Zaman Pertengahan (Middle-Age), Renaissance humanism mula dikembangkan oleh golongan liberalis dan Protestant kerana fahaman ini amat selari dengan Protestant dan Kapitalis. Menjelang abad ke-18 dan ke-19, fahaman rasionalisme dan kebebasan berfikir yang berkembang di Barat telah membawa humanisme dalam bentuk yang lebih moden. Ia

3 terus menjadi suatu aliran yang digunakan untuk menghina agama serta mengambil sikap anti-establishment khususnya terhadap institusi keagamaan. Sejak itu, pelbagai organisasi ditubuhkan seperti Humanistic Religious Association (HRA), British Humanist Association (BHA) dan American Humanist Association (AHA). 4 Pelbagai bentuk dokumen telah dicipta sepanjang gerakan hak asasi, contoh yang paling terkenal ialah Magna Carta (1215), Petition of Right (1628) dan US Bill of Right (1791). Revolusi Perancis menyaksikan jatuhnya sistem monarki dan diikuti dengan Declaration of the Rights of Man (1789). Manakala Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pula telah diisytiharkan pada 1948 selepas tamat Perang Dunia Ke-2. Antara tokoh falsafah humanisme berpengaruh ialah seperti John Locke, Thomas Paine, John Stuart Mill dan Henry David Thoreau. Hak dan Kebebasan dalam Perspektif Islam Barat meletakkan konsep kebebasan mutlak bersamaan dengan hak. Bagi mereka setiap individu berhak mendapat kebebasan secara total, hinggakan apa juga kebebasan dan kemahuan yang diingini dianggap sebagai suatu hak yang mesti dilunaskan. Maka tidaklah menghairankan bila perlakuan anarki sosial, orientasi seks dan kes murtad telah diangkat sebagai kebebasan bersuara, hak individu, kebebasan memilih dan free-will, semuanya berlindungkan hak asasi manusia berlandaskan konsep freedom and liberty. Bagi memahami sesuatu perkara atau wacana, adalah penting untuk kita mengetahui makna istilah yang digunakan. Sesungguhnya dua istilah berbeza ini (hak dan kebebasan) telah cuba dijelmakan oleh Barat sebagai mempunyai makna yang sama, hingga akhirnya menimbulkan kekeliruan pemikiran khususnya di kalangan umat Islam seluruh dunia. Justeru, takrifan istilah tersebut perlu dihadam agar ia diletakkan pada tempat yang betul dan tidak diguna sewenangnya. Sebagai umat Islam, daftar kata Arab menjadi rujukan

4 utama kerana sudah pasti ada hikmah disebalik penurunan wahyu al-quran dalam bahasa tersebut. Kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu yang tinggi tiada dapat dinafi. Istilah hak yang berasal dari perkataan arab haqq mempunyai makna tersendiri. Dalam taarif bahasa, istilah haqq bermaksud sesuatu perkara yang benar, yang tsabit/ tetap dan tidak boleh dipertikai atau diingkari. Menurut ulama usul taarif haqq ialah perbuatan yang tertakluk padanya perintah syarak. Hak Allah ialah apa yang berkaitan dengan perintah dan larangan-nya. 5 Imam al-jurjani di dalam kitabnya Al-Taarifat menyebutkan sesuatu yang hak ialah yang tetap secara hakikat (jelas), perkara yang tetap tiada mungkin diingkari. Dari segi istilah, hak bermaksud hukum yang selari dengan kenyataan dan dimutlakkan dalam perkataan, akidah, pegangan agama dan pandangan. Lawan kepada hak ialah batil. 6 Istilah bebas atau disebut sebagai al-hurru di dalam bahasa arab pula bermaksud suatu yang tidak tunduk melainkan kepada perkara yang benar. Manakala istilah al-hurriyah (kebebasan) merujuk kepada kemampuan untuk memilih, berdagang, mengurus, mentadbir, menulis dan seumpamanya tanpa tunduk kepada sebarang keterikatan dalaman atau luaran selagimana kebebasan ini tidak menyakiti orang lain dan kekal dalam lingkungan garis undang-undang, akhlak dan syarak. 7 Berdasarkan perenggan di atas, dapat difahami bahawa bukan semua perkara adalah hak, kerana hak mestilah sesuatu yang benar dan tidak menjurus kepada kebatilan. Islam menetapkan hak dan kebebasan dalam had tertentu di mana ia mestilah bertepatan dengan akidah, syariat dan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Justeru, sesuatu perbuatan yang melanggari batasan ini adalah menyimpang dari jalan kebenaran. Di dalam Islam, mereka yang melanggar sempadan akidah, syariat dan akhlak inilah disebut sebagai golongan yang melampaui batas.

5 Lantaran itu, ketika kita asyik membicarakan persoalan jenayah syariah merangkumi hukum takzir, qisas dan hadd (hudud), sewajibnya kita hendaklah mengetahui terlebih dahulu tentang kedudukan hak dan kebebasan berkaitan semua perkara dalam konteks Islam supaya konsep adil yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya tercapai. Malangnya ramai di kalangan umat Islam hari ini termasuklah golongan belia, remaja serta golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai pejuang Islam dan ideologi humanisme yang tampil dengan pelbagai slogan kebebasan, perubahan dan reformasi. Isu-isu HAM di Malaysia Sudah banyak perkara batil, kejahatan dan kerosakan dilacakkan ke atas Negara kita berlindung di balik tabir HAM. Antara yang paling hangat ialah kes murtad Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lain-lain (2007), isu permohonan penggunaan kalimah ALLAH oleh pihak gereja Kristian dan kisah serbuan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) ke atas dewan DUMC kerana wujudnya usaha kristianisasi. Malah, ketika pihak JAIS melakukan serbuan ke atas pengikut ajaran sesat Syiah di Gombak, golongan Syiah tersebut diketuai oleh saudara Kamil Zuhairi telah cuba menggunakan saluran hak asasi manusia untuk menidakkan usaha pihak berkuasa membanteras penyelewengan akidah. Selain itu, kesetaraan gender atau feminisme, perlakuan songsang homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) turut diperjuangkan oleh pihak pro HAM melalui program Seksualiti Merdeka. Atas nama kebebasan bersuara dan hak asasi juga, pengamal homoseksual Irsyad Manji dibawa ke Malaysia pada Mei 2012 oleh kelompok tertentu yang mendukung serta menerbitkan bukunya di dalam versi bahasa Melayu bertajuk Allah, Kebebasan dan Cinta.

6 Semua kes di atas telah mendapat sokongan padu gerakan HAM antarabangsa dan diberi liputan melalui akhbar, media massa dan laman sesawang Human Rights Watch yang mengutuk dan mengecam usaha murni kerajaan mempertahankan Islam di Negara ini. Tindakan mereka cuba memberi tekanan ke atas kerajaan mencerminkan sikap tidak menghormati kedaulatan Malaysia sebagai sebuah Negara merdeka yang berhak dan mempunyai kebebasan menentukan halatuju, sistem pentadbiran dan perundangan dalam acuan tersendiri sesuai dengan keadaan geo-politik serta kedudukan kita sebagai sebuah Negara Islam. Di sini dapat kita amati kejahilan golongan HAM yang lantang kononnya bersuara tentang hak dan kebebasan, tapi pada masa yang sama tidak tahu menghormati hak dan kebebasan sebuah Negara berdaulat. Penting untuk digaris bawahi, sikap anti-establishment yang dipacu oleh segelintir pihak ke atas belia Islam di Malaysia mutakhir ini berakar dari tradisi kebencian Barat terhadap agama Kristian sejak bermulanya era Renaissance dan gerakan Protestantism. Kebencian berterusan itu akhirnya membawa kepada keinginan mereka untuk menghapuskan semua agama di dunia khususnya Islam dengan memberi label negatif seperti Islam agama keganasan dan mengongkong penganutnya, sehingga menimbulkan fenomena yang disebut islamophobia mutakhir ini. Jika dinilai perkara-perkara yang diletakkan dalam label islamophobia tersebut tiada kaitan dengan ajaran Islam, tetapi mereka dengan sengaja telah menyalahtafsirkan ajaran Islam yang murni. Sebaliknya perlakuan ekstrim amat berkait rapat dengan sejarah keganasan dipelopori agamawan Kristian dan penguasa Eropah contohnya peristiwa Inquisisi di Sepanyol (1480) oleh Monarki Katolik Ferdinand II of Aragon dan Isabella I of Castile yang melakukan pemaksaan Kristianisasi ke atas umat Islam dan golongan Yahudi selepas berjaya menjatuhkan kerajaan Islam Andalusia. Kisah konflik di Ireland Utara juga satu lagi gambaran jelas tentang keganasan Kristian dan masyarakat Eropah membabitkan siri pergaduhan, pembunuhan dan pengeboman di antara penganut Katolik dan Protestant.

7 Bukankah penindasan terhadap kaum Red Indian dan kulit hitam di Amerika, penindasan Aborigines di Australia dan dasar Apartheid di Afrika semuanya disebabkan tangan-tangan zalim Barat yang gila kuasa? Human Rights/ Humanisme Sebagai Agama Baru Seorang ahli falsafah Jerman bernama Ludwig Feuerbach pernah menulis Homo homini deus est ("Man is a god to man" or "god is nothing [other than] man to himself"), manusia adalah tuhan kepada manusia atau tuhan tidak lain, melainkan manusia kepada dirinya sendiri. Ucapan ringkas itu cukup memberi gambaran bahawa humanisme amat berlawanan dengan agama Islam dan membawa aroma atheisme. Selain itu, terdapat juga di kalangan tokoh serta aktivis hak asasi manusia yang menegaskan Human Rights sebagai satu agama baru. Sebagai contoh seawal tahun 1930, Charles Francis Potter bersama isterinya Clara Cook Potter telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Humanism : A New Religion. Tulis Potter dalam bukunya So Humanism is not simply another denomination of Protestant Christianity; it is not a creed; nor is it a cult. It is a new type of religion altogether. 8 Selang beberapa tahun berikutnya, individu-individu yang menandatangani Humanist Manifesto I (1933), percaya humanisme merupakan suatu bentuk agama. Di perenggan terakhir manifesto terbabit dicatatkan So stands the theses of religious humanism. 9 Paul Kurtz menyebut di dalam pengantar Humanist Manifestos I and II : Humanism is a philosophical, religious, and moral point of view as old as human civilization itself. Selepas genap 50 tahun usia UDHR, iaitu dalam tahun 1998, seorang aktivis HAM bernama Elie

8 Wiesel yang juga pemenang anugerah Nobel telah menggelarkan deklarasi tersebut sebagai world-wide secular religion. 10 Pada 19 April 2010, akhbar terkemuka Britain The Guardian telah menerbitkan artikel tulisan Anthony Julius bertajuk Human Rights : The New Secular Religion. Menurut Julius, A human rights discourse now dominates politics; there is a powerfull human rights movement. It is the new secular religion of our time. 11 Jelaslah di sini membuktikan fahaman humanisme dan agenda HAM yang dibawa oleh Barat menuju arah membentuk suatu agama baru yang sedang giat dipaksakan secara doktrinisasi ke atas umat Islam seluruh dunia. Hakikat Islam Yang Hak Peguam Kanan Persekutuan, Tuan Haji Mahamad Naser bin Disa menerusi kertas kerjanya Hak Asasi & Kebebasan Diri Perspektif Syara Dan Humanisme : Satu Analisis Perbandingan 12 menjelaskan Khutbah Wada Rasulullah s.a.w telah memperlihatkan kesempurnaan ajaran Islam yang mengiktiraf hak-hak setiap insan sama ada lelaki atau wanita. Khutbah terakhir Rasulullah s.a.w yang berbunyi antara lainnya : Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab dengan bukan Arab, bagi seorang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam melainkan ketakwaan kepada Allah sahaja yang berbeza. Hadis ini jelas memperlihatkan keadilan Islam yang tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan hanya disebabkan perbezaan warna kulit sepertimana yang pernah dilakukan oleh Barat. Sirah Nabawiyah membuktikan Islam menolak penindasan. Hal ini selari dengan surah al-hujurat ayat 13, di mana Allah berfirman, mafhumnya :

9 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). Bukankah Islam telah memerdekakan ramai individu dari gari penghambaan? Sebelum kedatangan Islam, siapakah yang memandang seorang hamba Habsyah berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah? Namun bagaimana pula perubahan yang berlaku pada dirinya sesudah Islam yang menjadi antara sahabat termasyhur, dikenali oleh seluruh umat sepanjang zaman. Agama Islam adalah agama yang menjamin keselamatan nyawa sebagaimana firman Allah s.w.t dalam al-quran, pada surah al-isra ayat 33 yang bermaksud : Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak). Wan Roslili binti Majid, Pegawai Penyelidik Kanan, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) mencatatkan seperti berikut : Antara ciri penting yang membezakan kandungan Khutbah Wada` dengan instrumen hak asasi manusia barat ialah khutbah Nabi s.a.w. berasaskan wahyu dan bertujuan mentaati serta menunaikan hak Allah s.w.t. yang menjamin kemaslahatan umum (maslahah `ammah). Sebaliknya ada antara bentuk perjuangan hak asasi manusia yang dilaung-laungkan dan dipertahankan pihak barat bertentangan sama sekali dengan hak

10 Allah s.w.t. dan kemaslahatan masyarakat umum. Misalnya, perjuangan bagi mempertahankan hak individu serta kelompok tertentu seperti LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual) yang mendatangkan kemudaratan serta musibah besar kepada manusia sejagat. 13 Ajaran Islam juga menetapkan agar wanita dijaga dengan baik. Tidak seperti Barat yang memandang hina terhadap kedudukan wanita dan menganggap wanita sebagai the root of all evil. Kebatilan fahaman Human Rights tambah terserlah apabila pada 1985, satu piagam World Charter for Prostitutes' Rights diwujudkan bagi memperjuangkan kebebasan pelacuran. Perkara ini amat bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak membenarkan wanita menjadi barang dagangan. Sabda Rasulullah s.a.w lagi dalam Khutbah Wada, Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai kedalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Islam bukanlah satu agama yang bersifat menindas wanita, patriarchy atau misogyny sepertimana yang terdapat dalam sejarah Kristian dan Barat; sebaliknya Islam meletakkan kedudukan wanita sama dengan lelaki. Firman Allah pada ayat 124 surah an-nisa : Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Apa yang berbeza ialah pada peranan dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh lelaki dan wanita sesuai dengan sifat dan kemampuan yang telah dikurniakan oleh Allah

11 s.w.t. Malahan keistimewaan wanita di sisi Islam nyata dicerminkan melalui hadis Nabi s.a.w tentang keperluan seorang anak untuk mengutamakan ibunya berbanding bapa. Adapun di waktu ini, terdapat juga gerakan di Barat sedang memperjuangkan hak penggugurkan bayi dalam kandungan (freedom of abortion) atas dasar hak wanita atau women s privacy. Anehnya, jika benar perjuangan HAM untuk mensejahterakan manusia, maka menjadi tanda tanya adakah bayi di dalam kandungan itu bukan manusia? Apakah bayi tidak mempunyai hak untuk hidup? Tidakkah ia suatu penafian hak? Perjuangan freedom of abortion secara automatis bermakna HAM menafikan hak manusia! Penutup Sepanjang sejarah HAM dan deklarasi UDHR, gerakan HAM hanya lantang memekik isu-isu batil seperti murtad, LGBT dan seumpamanya. Bukan hendak menafikan adanya usaha HAM membantu masyarakat manusia yang hidup melarat dan terpencil, tetapi suara HAM dalam hal sedemikian hanya bersifat suam-suam kuku atau hidup segan mati tak mahu. Biarpun UDHR telah wujud lebih setengah abad, namun nasib rakyat Palestin masih tidak terbela. Adalah penting untuk kaum muslimin memartabatkan Deklarasi Kaherah berkaitan Hak Asasi Manusia di dalam Islam dengan menjadikannya piagam standard di setiap Negara Islam. Kita mesti lantang bersuara untuk mengetengahkan deklarasi tersebut disamping bersikap kritis terhadap setiap agenda yang dibawa oleh HAM Barat. Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) perlu saling berganding bahu bersama NGO Islam serta Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam membuat hebahan serta penjelasan kepada masyarakat khususnya umat Islam melalui program-program yang dirancang secara teliti dan berstrategi. Para ilmuwan dan ahli akademik pula berperanan untuk menyampaikan kefahaman yang lurus melalui pelbagai bentuk tulisan, wacana, diskusi dan sebagainya.

12 Merujuk kepada penulisan di atas, dapat difahami bahawa gerakan HAM yang berteraskan falsafah humanisme membawa ke arah kemudharatan kepada umat manusia. Paling penting ialah ianya bertentangan dengan konsep hak dan kebebasan menurut agama Islam, apatah lagi tika ia telah dianggap sebagai suatu agama baru yang didukung oleh faham atheisme. Di sisi Islam kedudukan hak yang hakiki ialah apabila perkara yang hak itu tidak dipagari atau dicampur dengan perkara yang batil. Manakala makna kebebasan yang hakiki ialah apabila terhindar dari kejahilan. Perihal ini berkaitan langsung dengan konsep adil di dalam Islam yang bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka sewajibnya yang hak diletakkan pada tempat yang hak, dan yang batil ditetapkan pada tempat yang batil. Garis sempadan atau had yang wujud di antara kedua-duanya mesti diperlihat secara jelas dan tidak sama sekali cuba disamar, apatah lagi jika dipadam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang hak, yang menyeru kepada hak dan menegak perkara yang hak. Dengan memahami dan melaksana hakikat hak yang hakiki, akan diperoleh hikmah kurnia Ilahi. Wallahu alam.

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Kedudukan Murtad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran

Kedudukan Murtad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran (2013) 17 JUUM 13-36 Kedudukan Murtad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran (The Legal Position of Apostasy and Spreading of Non-Islamic

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak : Artikel ini membincangkan tentang tingkah laku negatif di kalangan pelajar.

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

Konsep Peradaban dan Tamadun

Konsep Peradaban dan Tamadun Konsep Peradaban dan Tamadun Pengertian Tamadun Berasal dari perkataan bahasa Arab maddana yang bererti membangunkan atau memajukan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai civilization. Perkataan tamadun

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya Abstrak Kesejahteraan sosial merupakan matlamat yang ingin

More information

Human Ingenuity / How has the global trade influenced a person's and a community's life?

Human Ingenuity / How has the global trade influenced a person's and a community's life? Subject: Year Level: Humanities Y9 Key Related Concept Statement: AOI/Unit Question: Summative Assessment: Global Trade Systems; Global Interactions Growth, Trade, Sustainability How the international

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

DEFINISI DEFINISI PROSES MOTIVASI DEFINISI SKOP PERBINCANGAN

DEFINISI DEFINISI PROSES MOTIVASI DEFINISI SKOP PERBINCANGAN SKOP PERBINCANGAN MOTIVASI DEFINASI PROSES MODEL TEORI PENDEKATAN STRATEGI DEFINISI GOAL DIRECTED BEHAVIOR MENGENAI KEKUATAN DAN HALATUJU SESUATU TINGKAHLAKU ATAU TINDAKAN MELIBATKAN SEJUMLAH FAKTOR SEBAGAI

More information

16LAivi PERBANDINGAN ANTARA PERBANKAN. Bank Vluamalat. Firman Allah S.WT yang bermaksud:

16LAivi PERBANDINGAN ANTARA PERBANKAN. Bank Vluamalat. Firman Allah S.WT yang bermaksud: Bank Vluamalat PERBANDINGAN ANTARA PERBANKAN 16LAivi Firman Allah S.WT yang bermaksud: "...hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah

More information

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37-44 @2011 ISSN 0128-273 / 37 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi (Level

More information

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian BBM 3212 Semantik dan Pragmatik Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian Semantik dan Pragmatik Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

TEORI PSIKOLOGI Azizi Yahaya & Faizah Idris Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

TEORI PSIKOLOGI Azizi Yahaya & Faizah Idris Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia TEORI PSIKOLOGI Azizi Yahaya & Faizah Idris Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Teori psikologi ini adalah psikologi yang mempengaruhi sikapagresif di kalangan pelajar. Terdapat

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid

Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid Ajmain Bin Safar & Halimatul Ashiken Binti Othman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Ilmu faraid adalah antara

More information

SEJARAH KEJATUHAN PALESTIN DAN KEWUJUDAN ISRAEL. Oleh Dr. Mohd Roslan Mohd Nor

SEJARAH KEJATUHAN PALESTIN DAN KEWUJUDAN ISRAEL. Oleh Dr. Mohd Roslan Mohd Nor Baitul Maqdis : Kejatuhan Palestin dan Kewujudan Israel SEJARAH KEJATUHAN PALESTIN DAN KEWUJUDAN ISRAEL Oleh Dr. Mohd Roslan Mohd Nor PENGENALAN Palestin berada di bawah pemerintahan Islam kali terakhir

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TOPIC 3 MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sinopsis Topik ini membincangkan tentang teori Perkembangan Kognitif Piaget dan implikasinya dalam pengajaran Sains. Teori ini memperihalkan tentang tahap-tahap

More information

KONSEP SIYASAH SYAR`IYYAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KONTEKS MALAYSIA 1. Prof. Dr. Abd Jalil Borham Universiti Malaysia Pahang.

KONSEP SIYASAH SYAR`IYYAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KONTEKS MALAYSIA 1. Prof. Dr. Abd Jalil Borham Universiti Malaysia Pahang. KONSEP SIYASAH SYAR`IYYAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KONTEKS MALAYSIA 1 Prof. Dr. Abd Jalil Borham Universiti Malaysia Pahang Abstrak Siyasah Syar iyyah merupakan suatu displin yang semakin perlu difahami

More information

TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL. Sri Rahayu*)

TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL. Sri Rahayu*) TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL Sri Rahayu*) **) M.Khairi Ikhsan Staff Pengajar Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

TAPAK PERSAMAAN: KESAMAAN KEROHANIAN DAN ETIKA ANTARA ISLAM DAN BUDDHISME

TAPAK PERSAMAAN: KESAMAAN KEROHANIAN DAN ETIKA ANTARA ISLAM DAN BUDDHISME TAPAK PERSAMAAN: KESAMAAN KEROHANIAN DAN ETIKA ANTARA ISLAM DAN BUDDHISME Oleh Reza Shah Kazemi Diperkenalkan oleh Y.A.M. Dalai Lama Yang ke XIV Y.A.M Putera Ghazi bin Muhammad Profesor Dr. Hashim Kamali

More information

Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan

Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan Jurnal Pengajian Umum Bil. 8 167 Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan ASMAWATI SUHID ABSTRACT The development of human capital can bring progress and excellence to human civilization.

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq Panduan ini ditulis untuk kegunaan semua yang masih belum tahu bagaimana sesebuah ebook di tulis. Dan yang saya yakin adalah kebanyakan antara kita mempunyai kemahiran menulis, tapi masih samar bagaimana

More information

Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia

Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia Badrul Azmier Mohamed @ Bakar, Mujibu Abd Muis, & Zaliha Hj. Hussin Ramai sarjana dan ahli politik Malaysia berpandangan Tsunami Politik pada 8 Mac 2008

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22 www.ukm.my/jhadhari

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22 www.ukm.my/jhadhari Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 7-22 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia PENDIDIKAN MENURUT AL-QURAN DAN SUNNAH SERTA PERANANNYA DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN UMMAH (Education According

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN; PENELITIAN SEMULA KONSEP- KONSEP ASAS MENURUT PERSPEKTIF GAGASAN ISLAMISASI ILMU MODEN 1

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN; PENELITIAN SEMULA KONSEP- KONSEP ASAS MENURUT PERSPEKTIF GAGASAN ISLAMISASI ILMU MODEN 1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN; PENELITIAN SEMULA KONSEP- KONSEP ASAS MENURUT PERSPEKTIF GAGASAN ISLAMISASI ILMU MODEN 1 Dr. Noor Hisham Md Nawi Pusat Pengajian Bahasa & Pembangunan Insaniah Universiti Malaysia

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Dimensi Amalan Etika Profesion

Dimensi Amalan Etika Profesion MALIM Bil. 10 (2009) 17 Dimensi Amalan Etika Profesion SHAMSUDDIN AHMAD, KHAIRUDDIN IDRIS & AZAHARI ISMAIL ABSTRACT A crisis of confidence in the society is partly due to the reason that the society increasingly

More information

FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS OF THE MALE MAIN CHARACTER JACK MCCALL IN A THOUSAND WORDS FILM 2012

FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS OF THE MALE MAIN CHARACTER JACK MCCALL IN A THOUSAND WORDS FILM 2012 1 FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS OF THE MALE MAIN CHARACTER JACK MCCALL IN A THOUSAND WORDS FILM 2012 Rahma Rizkiya

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI 6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI Jamaludin Ramli PENGENALAN Kita dapat terus hidup hanya dengan merasa dan memahami persekitaran. Kadang-kala kita salah tanggap dan tafsir situasi dan seterusnya menimbulkan

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

DVD COVERS: A STUDY OF SEMIOTIC. I Putu Agus Tira Andika. Non-regular Program English Department Faculty of Letters and Culture Udayana.

DVD COVERS: A STUDY OF SEMIOTIC. I Putu Agus Tira Andika. Non-regular Program English Department Faculty of Letters and Culture Udayana. 1 DVD COVERS: A STUDY OF SEMIOTIC I Putu Agus Tira Andika Non-regular Program English Department Faculty of Letters and Culture Udayana University Abstract Penelitian ini berjudul DVD Covers: A Study of

More information

TEKNOLOGI VoIP : PENGERTIAN, FUNGSI, CARA KERJA, PROTOKOL, KOMPONEN

TEKNOLOGI VoIP : PENGERTIAN, FUNGSI, CARA KERJA, PROTOKOL, KOMPONEN TEKNOLOGI VoIP : PENGERTIAN, FUNGSI, CARA KERJA, PROTOKOL, KOMPONEN Penulis : Mustafa Kamal Bin Daud Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian : Bahagian Pengurusan Komunikasi & Akses - Unit

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 43 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti KHALIM ZAINAL ABSTRACT Human performs an incredible

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

MEDIA DAN KONSTRUK SOSIAL : IMPLIKASI TERHADAP ISU SOSIAL REMAJA. Samsudin A Rahim

MEDIA DAN KONSTRUK SOSIAL : IMPLIKASI TERHADAP ISU SOSIAL REMAJA. Samsudin A Rahim MEDIA DAN KONSTRUK SOSIAL : IMPLIKASI TERHADAP ISU SOSIAL REMAJA Samsudin A Rahim Pengenalan Kegawatan moral atau moral panic wujud dalam masyarakat Malaysia hari ini dengan pendedahan isu dan masalah

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

ISLAM AGAMA NEGARA: Undang-Undang Tertinggi Negara

ISLAM AGAMA NEGARA: Undang-Undang Tertinggi Negara ISLAM AGAMA NEGARA: Undang-Undang Tertinggi Negara Haji Mahamad Naser bin Disa 1 Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi di Negara ini memartabatkan Islam sebagai Agama Negara Fasal 1

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

88 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik

88 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik 88 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik Book 10 - Bab 5.indd 88 3/10/09 6:01:11 PM Perlembagaan Malaysia Dalam Perspektif Hubungan Etnik 89 5 PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF

More information

Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf

Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf GJAT DECEMBER 2012 VOL 2 ISSUE 2 77 Takwilan Nas-Nas Sifat Mutashabihat Dalam Kalangan Salaf The Interpretation of Mutashabihat Verse Among The Salaf Scholars Muhammad Rashidi Wahab (Pengarang Penghubung)

More information

Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syed Muhammad Naquib al-attas

Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syed Muhammad Naquib al-attas KEMANUSIAAN Vol. 20, No. 1, (2013), 1 22 Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syed Muhammad Naquib al-attas (Malay Language and the Concept of True Knowledge from the Perspective

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY

IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY Masputeriah Hamzah & Malini Karuppiah Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: This study sets out to examine

More information

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG vi ABSTRACT English-Malay-English Dictionary is a solution

More information

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK PENGENALAN 2 KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK Azizi Hj. Yahaya Elanggovan A/L M. Savarimuthu Kertas kerja ini meninjau beberapa aspek daripada pendapat ahli-ahli penyelidik dan psikologi mengenai

More information