Konsep Peradaban dan Tamadun

Size: px
Start display at page:

Download "Konsep Peradaban dan Tamadun"

Transcription

1 Konsep Peradaban dan Tamadun Pengertian Tamadun Berasal dari perkataan bahasa Arab maddana yang bererti membangunkan atau memajukan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai civilization. Perkataan tamadun juga boleh dikatakan berpunca dari perkataan madana yang bererti membina, mendirikan b a n d a r, m e n a i k k a n t a r a f k e t a h a p b e r a d a b, menghalus budi pekerti, menimbulkan sifat keinsanan sejati serta menjauhi sifat kebinatangan dan telah mencapai tahap kehalusan budipekerti serta kebudayaan yang luhur.

2 Konsep Peradaban dan Tamadun Pengertian Tamadun Islam Ta m a d u n I s l a m d a p a t d i d e f i n i s i k a n s e b a g a i pencapaian umat Islam dalam bidang kerohanian, dan kebendaan yang berpusat di kota dalam bentuk skrip, seni bina, sains dan teknologi, undang undang, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang bersumberkan al Quran dan al Sunnah. Ta m a d u n I s l a m b e r k e m b a n g s e i r i n g d e n g a n penurunan wahyu yang berteraskan kepada ajaran Tauhid dan berpaksikan kepada Aqidah, Syariah dan Akhlak.

3 Ibn Khaldun menyatakan maksud istilah bagi tamadun dengan menggunakan perkataan Umran bagi menggambarkan sifat serta perkembangan masyarakat. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah Hadarah bagi menggambarkan istilah menetap yang berlawanan maksudnya dengan istilah Badw. Manakala Farid Wajdi dan Muhammad Abduh menggunakan istilah Madaniyyat bagi menggambarkan maksud ketamadunan.

4 Ciri ciri Asas Sebuah Tamadun 1. wujud penempatan masyarakat di sesebuah kawasan atau di beberapa buah kawasan yang disatukan untuk membentuk bandar. 2. Wujud peningkatan kualiti kehidupan ke arah yang lebih positif dan sempurna. 3. Wujud sistem organisasi dan institusi sosial yang baik dan sistematik. 4. Wujud bahasa serumpun dan sistem tulisan tersendiri. 5. Wujud sistem undang undang dan sisitem moral berwibawa bagi mengatur perjalanan hidup masyarakat.

5 Sumber Tamadun 1. Agama contohnya bagi Tamadun Islam & Jepun 2. Ilmu pengetahuan perkembangan ilmu dalam tamadun tamadun lain yang awal seperti dalam Tamadun Yunani, Greek, Parsi dll. 3. Tinggalan artifak 4. Tamadun lain yang terhampir Tamadun Melayu juga bersumberkan Tamadun Hindu, China & Jawa. Tamadun Islam juga giat menterjemahkan karyakarya saintifik dari Tamadun lain ke dalam bahasa Arab.

6 Konsep Peradaban dan Tamadun Asas asas Pembinaan Tamadun Islam 1. Aqidah 2. Ibadah / Syariah 3. Akhlak 4. Ilmu 5. Konsep sejarah

7 Konsep Peradaban dan Tamadun Sifat sifat Tamadun Islam 1. Kesejagatan (universal) 2. Keterbukaan 3. Sepanjang masa 4. Toleransi 5. Kesatuan dalam kepelbagaian

8 Konsep Peradaban dan Tamadun Ciri ciri Tamadun Islam 1. Rabbani 2. Syumul 3. Umum 4. Ideal dan realistik

9 Konsep Peradaban dan Tamadun Sumber Tamadun Islam 1. al Quran 2. al Sunnah

10 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT

11 Islam muncul di Semenanjung Arab pada kurun ke-7 masihi apabila Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu daripada Allah s.w.t. Selepas wafatnya Rasullullah s.a.w. kerajaan Islam berkembang sejauh Lautan Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul. Walau bagaimanapun, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umaiyyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Seljuk Turki Seljuk, kerajaan Uthmaniyyah Turki Uthmaniyyah, Empayar Moghul India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi antara empayar yang terkuat dan terbesar di dunia.

12 Peta Semenanjung Arab Selepas kewafatan Rasulullah

13 Tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Keemasan Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masihi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropah. Selepas Perang Dunia I, Empayar Turki Uthmaniyyah iaitu empayar Islam terakhir tumbang menyembah bumi. Kehebatan tamadun Islam telah mengubah arah kegelapan tamadun barat menjadi sebuah tamadun yang hebat hingga ke hari ini.

14 Kajian demi kajian dibuat terhadap tamadun Islam telah melahirkan banyak ahli fikir eropah. Secara kasar tamadun Islam lebih mementingkan akhlak keperibadian mulia setiap insan tanpa membezakan setiap bangsa. Namun tamadun barat lebih mementingkan kepada keuntungan atau lebih tepat materialistik (kebendaan) walaupun soal ahklak insan terbiar.

15 KONSEP TAMADUN BARAT Definisi Sebuah tamadun yang diasaskan kepada Faham Sekular (sekularisme) dokrin bahawa moral bersandarkan semata mata kepada kepentingan manusia di dunia dan menafikan sama sekali pertimbangan kepercayaan kepada tuhan atau hari akhirat (Oxford English Dictionary) serta kepercayaan bahawa agama tidak patut dilibatkan dalam aktiviti aktiviti sosial dan politik dalam sesebuah negara. (Cambridge international Dictionary Of English). Istilah secular berasal dari bahasa latin, saeculum bermaksud tempat di sini, masa masakini (kedisinikinian). Yang hakiki,benar dan mutlak hanyalah dunia ini sahaja. Dengan erti kata lain, pemikiran dan keinginan nafsu manusia menjadi sumber dan rujukan utama dalam pembangunan dan pembinaan tamadun mereka.

16 Sejarah perkembangan dan falsafah tamadun barat

17 1. Sumber utama pemikiran tamadun barat ialah tamadun greek yunani yang mementingkan logik akal dan kepercayaan kepada apa yang mampu dicapai oleh pancaindera. Tokoh utama Socrates,plato dan Aristotle. Dalam satu dialog, Aristotle pernah berkata; pada hakikatnya nilai moral dan spiritual yang mutlak tidak ada. Oleh itu, manusia hendaklah berseronok semasa hidup di dunia ini. Hanya itu satu satunya matlamat hidup manusia, memenuhi, keseronokan, pancaindera dan syahwat kebinatangannya. (faham hedonism). 2. Ini diikuti dengan tamadun Romawi di mana kehidupan hanya berpaksikan kebendaan semata. Zaman ini telah memberikan sumbangan yang penting dari segi undang undang. 3. Pada zaman Kristian barat, gereja dan dunia (politik) mula terpisah. Pihak gereja yang mempunyai autoriti bertindak menghukum para ilmuan dan saintis sehingga menyebabkan barat mengalami zaman gelap selama kira kira 1000 tahun. Ketika inilah tamadun islam mula bersinar di timur. 4. Kemunculan tamadun barat bermula dengan kebangkitan masyarakat eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja katolik yang terlalu mengongkong,menindas dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan dalam Negara.

18 5. Pengaliran tamadun islam ke eropah sejak abad ke 9 12 telah berjaya membuka pemikiran masyarakat barat yang datang ke pulau silicy yang terletak antara selatan itali dengan benua Afrika untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh ilmuan islam. 6. Kemunculan tamadun barat bermula dengan kebangkitan masyarakat eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja katolik yang terlalu mengongkong,menindas dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan dalam Negara. 7. Pengaliran tamadun islam ke eropah sejak abad ke 9 12 telah berjaya membuka pemikiran masyarakat barat yang datang ke pulau silicy yang terletak antara selatan itali dengan benua Afrika untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh ilmuan islam.

19 8. Akhirnya timbul kesedaran yang membawa kepada tercetusnya zaman peralihan (renaisance) menyebabkan pemikiran masyarakat barat terbuka luas dan menimbulkan permusuhan terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja. Muncul mazhab baru dalam agama kristian iaitu progestant. Para saintis dan para pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru; give it to ceaser what it is and give it ti God what every things belongs to god. Penafian hak gereja dalam sistem pemerintahan bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak peribadi, bukan lagi sebagai hak masyarakat dan Negara.

20 Zaman pencerahan(enlightment), bermula dengan revolusi perindustrian perancis yang membangkitkan pemikiran barat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi, sehingga mendewakan sains moden barat yang berjaya menguasai timur apabila sedikit demi sedikit wilayah islam ditakluki dan berakhir dengan kejatuhan khilafah Uthmaniah di Turki pada tahun 1924m.

21 Fahaman yang mendasari tamadun barat 1. Berpijak kepada fahaman pemikiran falsafah sebagai alternatif kepada agama. 1. Sekularisme; suatu faham falsafah yang memisahkan pemikiran dan kegiatan hidup beragama dalam seluruh kegiatan hidup bermasyarakat dan bernegara. Merupakan fahaman induk kepada seluruh fahaman moden. Terdapat pelbagai fahaman yang hakikatnya berpaksikan fahaman sekular seperti berikut: 2. Modenisme; mengajak masyarakat meninggalkan segala amalan tradisional ke arah hidup secara moden. Lantaran itu, agama juga mesti diubah supaya selari dengan pemikiran moden. 3. Rasionalisme; mengajak masyarakat berfikir secara logik dan menolak segala yang bertentangan dengan logik akal. Lantaran itu, kepercayaan kepada kuasa ghaib, alam akhirat, syurga, neraka dan sebagainya perlu ditolak.

22 3. Liberalism; mengajak masyarakat berfikir secara liberal bersikap terbuka menerima apa sahaja pemikiran dan budaya tanpa kawalan peraturan agama dan adat tradisi. 4. Kapitalisme; memberi kebebasan sepenuhnya untuk mengaut keuntungan dan faedah untuk peribadi tanpa mengambilkira kepentingan masyarakat. 5. Pragmatism; mementingkan kehendak majoriti dalam masyarakat walaupun salah dan member kesan kepada akidah dan akhlak umat. 6. Kolonialisme; penjajahan yang bukan sahaja menjajah aspek fizikal dan materialnya tetapi termasuk pemikiran dan adat tradisi masyarakat sehingga yang terjajah sukar untuk bangkit sebagai bangsa merdeka dan berdaulat kerana perasaan dan pemikiran mereka sentiasa terkongkong dan terjajah.

23 8. Materialism; mementingkan kekayaan dan segala yang bersifat fizik dan menolak aspek spiritual yang dianggap sebagai penghalang tamadun. Kuasa ghaib dan dosa pahala diketepikan oleh fahaman ini. 9. Selain itu, terdapat banyak lagi fahaman yang lahir dari faham sekular sepertihedonism (hidup hanya untuk berseronok) dan sebagainya

24 PERBEZAAN UTAMA DI ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN BARAT

25 ASPEK TAMADUN ISLAM TAMADUN BARAT PUNCA Allah swt Akal TAKRIF Jasmani + Rohani Akal (fikir dunia) + Jasmani SUMBER Al Quran & As Sunnah Alam fizikal dan pengalaman manusia FOKUS Ilmu + akhlak Kebendaan AKTIVITI Kawalan akhlak Logik dan nafsu TUMPUAN Duniawi ukhrawi Duniawi sahaja MATLAMAT Keredhaan Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat Kepuasan diri semata mata

26 PERBEZAAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT Tamadun Islam Kedudukan Agama Islam menjadi cara hidup yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia, samada keduniaan atau keagamaan. Pembaharuan dalam Islam adalah mengikut agama bukan agama mengikut pembaharuan. Walaupun begitu ia tetap flexible dan tidak rigid. Konsep Kesepaduan Dan Pengawalan Terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan dalam Islam. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian. Segala urusan tidak terlepas daripada mengikut prinsip prinsip akidah, syariah dan akhlak. Konsep Kemajuan Islam juga menganbil kira aspek kemajuan dan perubahan tetapai dengan menegaskan bagaimana cara ia dicapai dan apakah matlamatnya. Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. Penekanan Sudut Kemajuan Islam menekankan kedua dua aspek kerohanian dan kebendaan. Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap. Pembangunan dan kemajuan dalam Islam adalah alat untuk mencapai kesempurnaan zaman. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah manusia itu sendiri. Kedudukan Agama Tamadun Barat Agama adalah sebahagian daripada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan akhirnya agama juga dicorak oleh perubahan. Konsep Kesepaduan Dan Pengawalan Tamadun Barat melihat perkara perkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata mata. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. Terikat dengan undang undang tetapi pengwalannya terlalu longgar. Bentuk pengawalan tidak didasarkan kepada iman yang kukuh. Konsep Kemajuan Kamajuan berdasarkan keuntungan semata mata. Berpegang dengan konsep matlamat menghalalkan cara. Penekanan Sudut Kemajuan Menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian. Mereka menghadapi krisis nilai yang teruk akibat mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohanian atau spiritual.

27 PERTENTANGAN DI ANTARA SEKULAR DENGAN ISLAM

28 Tamadun islam berasaskan akidah,syariah dan akhlak sedangkan asas tamadun barat adalah materialism. Contonya denda hukuman berdasarkan benda, kuasa tuhan tidak ada, malah kuasa fizik lebih mendominasi. Sumber asasi dan mutlak pemikiran tamadun islam ialah wahyu sedangkan tamadun barat adalah pemikiran manusia semata mata. Sekularisme menolak unsur ghaib seperti tuhan,roh,akhirat, syurga neraka, mengiktiraf hanya unsur fizikal dan keduniaan, memisah dan meminggirkan agama dalam semua bidang kehidupan seperti politik,sosial dan ekonomi, menolak nilai nilai kudus,tetap dan murni sebaliknya berpegang dengan nilai nilai profan dan nisbi.

29 Tamadun barat menolak segala yang bersifat tradisional termasuk kehidupan beragama yang dianggap sebagai penghalang kemajuan sedangkan tamadun islam berpegang kepada agama sebagai ad din/cara hidup yang syumul. Tamadun islam tegak atas dasar takwa dan keredhaan Allah sedangkan tamadun barat tegak atas dasar keinginan nafsu dan matlamat hidup hanya keduniaan dan keseronokan. Contoh, mengharuskan pembunuhan untuk mencapai matlamat nafsu, serangan ke atas Negara Afghanistan, Iraq dan Lubnan. Tamadun islam bermatlamatkan keampunan dan keredhaan Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan tamadun barat bermatlamatkan kepuasan segelintir manusia dan keseronokan hidup dunia semata mata. Contoh, Negara barat yang mempunyai kuasa veto tidak mengendahkan kehendak PBB, negara membangun dan negara miskin.

30 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam Kegemilangan Tamadun Islam amat berkait rapat dengan asas-asas pembinaannya. Tamadun Islam mempunyai beberapa ciri perbezaan berbanding dengan tamadun yang lain. Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 1. Agama melahirkan tamadun Berbanding dengan tamadun lain, tamadun Islam adalah lahir dari sebuah agama. Oleh itu, semua prinsip pembinaan tamadun ini adalah diadaptasikan daripada ajaran Islam. Berteraskan kepada konsep iman, maka pembinaan tamadun ini mengambil kira konsep mentauhidkan Allah dalam semua perkara.

31 KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM

32 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 2. Peradaban P e r a d a b a n t a m a d u n I s l a m b e r m u l a d e n g a n pembentukan individu Muslim yang menjalani kehidupan ini dengan penuh penghayatan terhadap ajaran Islam. Menerusi pembentukan individu Muslim yang soleh ini akan dapat melahirkan sebuah institusi kekeluargaan yang juga soleh. Penerusan dalam pembinaan institusi kekelurgaan yang baik akan dapat menghasilkan sebuah masyarakat yang juga baik dan seterusnya membawa kesejahteraan kepada sesebuah negara.

33 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 3. Perkembangan Tamadun Islam merupakan satu-satunya tamadun yang masih terus berkembang dari awal kemunculannya hinggalah kini. Perkembangannya adalah berkait rapat dengan konsep kesejagatan yang ada padanya. Tuntasnya perkembangan tamadun Islam adalah berkait rapat dengan perkembangan pengaruh agama Islam itu sendiri. Ianya dapat merubah kehidupan manusia setempat kepada tahap kehidupan yang lebih bermakna dan bermanafaat.

34 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 4. Konsep al-ummah Konsep ini adalah manifestasi dari kesejagatan agama Islam. Konsep al-ummah meletakkan semua orang Islam adalah bersaudara tanpa mengira latar belakang bangsa, budaya, bahasa mahupun warna kulit. Konsep al-ummah ini merupakan satu kekuatan dalam menjana tamadun Islam yang gemilang.

35 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 5. Asas Pengetahuan Tamadun Islam berkait rapat dengan kepentingan konsep ilmu dan proses pembudayaan ilmu. Ini jelas terbukti melalui penurunan wahyu pertama yang mendorong manusia kearah pencapaian dan penguasaan ilmu. Pembinaan institusi pendidikan dan aktiviti pembudayaan serta penyebaran ilmu menjadi agenda pengisian yang utama dalam setiap misi perluasan dan perkembangan pengaruh Islam.

36 Faktor Kejayaan dan Kemerosotan Tamadun Islam Faktor Kejayaan Tamadun Islam 1. Faktor kehebatan Islam 2. Kemajuan Ilmu pengetahuan 3. Keutuhan sistem ekonomi Islam 4. Faktor politik

37 Faktor Kejayaan dan Kemerosotan Tamadun Islam Faktor Kemerosotan Tamadun Islam 1. Fahaman Asabiyah 2. Krisis akhlak pemimpin 3. Peranan ulamak dipinggirkan 4. Serangan tentera salib

38 Sumbangan Tamadun Islam 1. Falsafah sains dan teknologi Islam Ia tidak boleh lari dari al Quran dan mempunyai hubungan yang rapat dengan konsep dasar dalam Islam. Ia tidak boleh terpesong daripada konsep tauhid. Falsafah sains dan teknologi Islam juga diasaskan kepada epistemologi. Ini bermakna ia tidak boleh meninggalkan pengkajian tentang asas asas kefarduan, natijah dan persoalan berkaitan dengan sumber2 ilmu dan sifat2 ilmu. 2. Evolusi sains dan sumbangan kepada tamadun manusia perkembangan sains Islam berlaku dalam beberapa peringkat. Pada peringkat awal ia lebih bercorak penterjemahan karya karya saintifik dari tamadun lain seperti Greek, India dan juga Parsi. Antara penterjemah terkemuka ialah Hunayn bin Ishaq dan Thabit bin Qurrah. Keluarga

39

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran

Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 2012 57-70 Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran Asmawati Suhid asmawati@putra.upm.edu.my Universiti Putra Malaysia Fathiyah

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA

PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA PENGHAKISAN NILAI AGAMA MELALUI DOKTRIN HAK ASASI MANUSIA Penulis: Mafis bin Mohd Samuri ( Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 1 ) Ghuzwah al-fikr atau serangan pemikiran kian hangat diperdebatkan di Malaysia.

More information

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam RAJA ROSLAN BIN RAJA ABD. RAHMAN INSTITUT PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN KEUSAHAWANAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA AZIZI YAHAYA

More information

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU. oleh Profesor Datuk Dr Zainal Kling Universiti Malaya Malaysia

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU. oleh Profesor Datuk Dr Zainal Kling Universiti Malaya Malaysia ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU oleh Profesor Datuk Dr Zainal Kling Universiti Malaya Malaysia Pengenalan Makalah ini adalah suatu penelitian umum akan aspek-aspek dari pertemuan tamadun Melayu dan Islam

More information

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia PRAKATA Pelbagai inisiatif telah diambil Kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Selain tumpuan mengukuhkan sektor ekonomi negara, Kerajaan turut menitik

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 43 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti KHALIM ZAINAL ABSTRACT Human performs an incredible

More information

Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia

Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia Badrul Azmier Mohamed @ Bakar, Mujibu Abd Muis, & Zaliha Hj. Hussin Ramai sarjana dan ahli politik Malaysia berpandangan Tsunami Politik pada 8 Mac 2008

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun

Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun Political Managements and Policies in Malaysia Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun Rohani Hj. Ab Ghani & Zulhilmi Paidi Abstrak Banyak perkara yang boleh dikaitkan apabila berbincang

More information

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 Mohd. Azhar Abd. Hamid Muhammed Fauzi Othman Zainudin Hassan Othman A. Kassim Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Bab 1 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin

More information

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam DP. Jilid 7, Bil. 1/2007 Pendidikan Sains Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam Hazura Abu Bakar Sharifah Norhaidah Syed Idros snsi@usm.my Pengenalan Pemeliharaan alam tabii merupakan

More information

Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR

Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR Latar Belakang Pusat Pembangunan Kebudayaan LLG (LLG), Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur & Selangor (DPCKLS) dan Jawatankuasa Kecil Pendidikan,

More information

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 i KANDUNGAN Senarai Jadual Singkatan iv v Pengenalan 1 Penawaran Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) 2 Latar Belakang

More information

ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK

ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK Jurnal Melayu (7) 2011: 1-82 ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK Artikel ini merupakan satu usaha kerdil untuk merekonstruksi

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information