This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN."

Transcription

1 EPLABEL WP7 Dissemination Final version Document prepared by DHV. Contribution from all EPLABEL partners 1

2 ACKNOWLEDGMENTS This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN. The Dutch participation to this project is co-financed from internal sources from DHV The sole responsibility of the content of this report lies with the authors. The European Commission and DHV are not responsible for any use that may be made of the information contained therein. EPLABEL Dissemination 2

3 Contents Overview of EPLABEL activities EPLABEL Dissemination activities per country Belgium Denmark France Germany Greece Ireland The Netherlands United Kingdom Sweden EPLABEL WP7 Dissemination 3

4 EPLABEL WP7 Dissemination overview EPLABEL Public events did happen in Brussels AIVC September 2005 Frankfurt April 2006 Budapest May 2006 EPIC Lyon November 2006 Paris workshop December 2006 And at EPBD events in Brussels in 2007 Dissemination activities per country Progress reported at EPLABEL meetings and beyond. Country congress status Journal article status Sweden January 2007 completed April 2006 completed Denmark Seminar late 2006 completed Danish HVAC submitted magazine Greece Cycle of seminars on completed Article in T Texnika completed bioclimatic architecture More national events planned completed Netherlands Workshop 2007 completed DHV View completed Ireland Various seminars completed Germany Five congresses completed Webmagazine completed included debate about Asset Rating and Operational Rating (EPLABEL) France Two national CSTB Webmagazine completed seminars National Conference Sep 06 Workshop Dec 06 UK ZAC completed Essentials completed CIBSE Annual-Nov completed MBS Article completed 05 completed CIBSE journal planned Part L conference New Market Finland Early 2007 planned Motiva magazine 4

5 Belgium EPLABEL Dissemination 5

6 EPLABEL - Dissemination activities in Belgium Nicolas Heijmans Division of Energy and Climate Belgian Building Research Institute CSTC - WTCB 01 February 2007 Table of contents 1. INTERNATIONAL WORKSHOPS NATIONAL WORKSHOPS National workshop about the implementation of the energy certification of buildings in Belgium Workshop about the energy savings in the health sector Workshop about the future of energy management in existing buildings MEETINGS WITH THE REGIONAL AUTHORITIES IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE EPBD NEWSLETTERS...3 6

7 1. International workshops EPLABEL was presented by Robert Cohen (ESD) at two international events held in Brussels: the AIVC-EPBD conference, in September 2005, the Best Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive session of the EU Sustainable Energy Week, in January National workshops EPLABEL was presented at three national events: a national workshop about the implementation of the energy certification of buildings in Belgium, held in Brussels on the 30 th of June 2006, a workshop about the energy savings in the health sector, held in Heusden-Zolder on the 3 rd of October 2006, a workshop about the future of energy management in existing buildings, held in Heusden-Zolder on the 3 rd of October National workshop about the implementation of the energy certification of buildings in Belgium This event was jointly organised by the SAVE projects IMPACT, STABLE and EPLABEL. The situation of the implementation in the three regions has been presented. The main results of several activities as well at the Belgian level as at the European level via SAVE projects have been presented. The presentation, given by Nicolas Heijmans (BBRI), is available on the IMPACT website (only in French): (direct link: The number of participants was 170. The global satisfaction of the audience, evaluated with a questionnaire (53 answers - about 1/3 of the audience), was the following: very good: 12% - good: 73% - neutral: 12% - bad: 3% - very bad: 0%. The satisfaction about the EPLABEL presentation was: very good: 38% (highest score of all presentations) - good: 38% - neutral: 22% - bad: 3% - very bad: 0%. 2.2 Workshop about the energy savings in the health sector This event was organised by CeDuBo (Centruum Duurzaam Bouwen Centre for Sustainable Buildings), in Heusden-Zolder. Information about this event is available in Dutch on CeDuBo website: nitief.pdf. EPLABEL - Dissemination activities in Belgium 2/3 7

8 The presentation, given by To Simons (CeDuBo), presented the operational rating methodology proposed by EPLABEL, as well as the result of the EPLABEL inquiry in Belgian hospitals. 2.3 Workshop about the future of energy management in existing buildings This event was organised by CeDuBo (Centruum Duurzaam Bouwen Centre for Sustainable Buildings), in Heusden-Zolder. Information about this event is available in Dutch on CeDuBo website: The presentation, given by To Simons (CeDuBo), presented the operational rating methodology proposed by EPLABEL. 3. Meetings with the regional authorities in charge of implementing the EPBD The project was presented several times to the regional authorities in charge of implementing the EPBD. Robert Cohen (ESD) was present at the last meeting, held on the 31 st of January Newsletters A description of the project was included in the last IMPACT Belgian newsletter, available in Dutch and French only (newsletter 4 January 2007). See: > Newsletters > Belgium (Belgian direct link: The newsletter is sent to about 1000 Belgian people. EPLABEL - Dissemination activities in Belgium 3/3 8

9 Denmark EPLABEL WP7 Dissemination 9

10 EPLABEL WP7 Dissemination National and International activities by Esbensen and SBi, Denmark The main dissemination activities of Esbensen and SBi have been: - Arranging and hosting an EPLabel seminar concerning energy certification of large buildings based on asset versus operational energy (February 1, 2007). - Writing an article for the Danish HVAC Magazine. Deadline was March 13 and the article will be printed in the April edition of the magazine. In addition Esbensen has disseminated EPLabel through several channels e.g. * In the autumn of 2005 and spring-summer of 2006 Esbensen arranged and coached one internal and 12 external seminar for architects, engineers, clients and municipality officers. The subject of the seminars was the consequences of the EPBD with main focus on the new energy requirements. * Esbensen participated in in a partner forum working to prepare an Example collection of technical and architectural solutions for buildings erected according to the new building requirements. The partner forum was initiated by NAEC. 10 1

11 Artikel til HVAC, marts 2007 EPLabel Europæisk metode til energimærkning af store bygninger EPLabel er et fælleseuropæisk forskningsprojekt støttet gennem EU Intelligent Energy for Europe SAVE programmet. Hovedformålet med projektet er at udvikle en metode til at energimærke store offentlige bygninger ud fra det registrerede energiforbrug. I Danmark har man valgt at basere energimærkning af store bygninger på et beregnet energiforbrug. EPLabel metoden er et interessant alternativ især for EU-lande, som endnu ikke har valgt fremgangsmåde. Niels-Ulrik Kofoed, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Per Haugaard, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Kirsten Engelund Thomsen, SBi Baggrund I 2002 vedtog EU-landene direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Formålet med direktivet er at forbedre den energimæssige ydeevne i nye såvel som i eksisterende bygninger samt i tilgift at fremme brugen af vedvarende energisystemer i bygninger. Direktivet beskriver en række generelle krav, som medlemslandene skal overholde vedr. energiforbrug i bygninger herunder krav til energimærkning. I direktivet defineres en energimærkning som et certifikat, der redegør for en bygnings energimæssige ydeevne. Attesten skal indeholde en vurdering af den pågældende bygnings energimæssige ydeevne (energimærket), råd om hvordan ydeevnen kan forbedres (energiplanen) samt referenceværdier til sammenligning med andre bygninger. Energimæssig ydeevne defineres i den forbindelse som den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de forskellige behov, som er forbundet med normal brug af bygningen. registreret energiforbrug. For nye bygninger, som ikke har en driftshistorie, skal mærkningen baseres på et beregnet forbrug. I modsætning hertil er der for eksisterende bygninger mulighed for at benytte registrerede energiforbrug. Der er fordele og ulemper forbundet med begge metoder, hvorfor direktivet lader det stå åbent, hvilken model det enkelte EU-land vil benytte. Lige nu er situationen den, at hovedparten af EU-landene ikke har besluttet sig endeligt for hvilken metode, man vil anvende. Tendensen er dog, at de fleste lande sigter imod at bruge beregnet energiforbrug som grundlag for energimærkning af små bygninger. For store bygninger samt offentlige bygninger er situationen mere broget. Danmark har som bekendt valgt at benytte beregnet energiforbrug som udgangspunkt for både energimærke og energiplan. Figur 1 viser status primo januar 2007 for de enkelte EU-landes valg af metode, når det gælder energimærkning af offentlige bygninger i EU. En energimærkning kan derfor både baseres på et beregnet energiforbrug og på et 11 2

12 EPLabel projektet EPLabel er et fælleseuropæisk forskningsprojekt støttet igennem EU Intelligent Energy for Europe SAVE programmet. Projektet løber i perioden fra januar 2005 til februar 2007 og involverer 25 organisationer fra 19 forskellige lande. EPLabel projektet tager udgangspunkt i EPBD Artikel 7.3, som omhandler krav om offentliggørelse af energimærkning i offentlige bygninger med et nytteareal på over m². Figur 1. Status for EU-landenes valg af registreret og beregnet energiforbrug ved energimærkning af offentlige bygninger med et nytteareal større end 1000 m². EU aktiviteter For at understøtte implementeringen af EPBD har EU siden vedtagelsen af direktivet støttet en række tværnationale aktiviteter. Én af disse er EPBD Buildings Platform. Det er en informationsservice fra EU, der skal hjælpe medlemslandene med selve implementeringen. Formålet er bl.a. at levere input og værktøjer til støtte for EUkommissionen og medlemsstaternes opfølgning og evaluering af direktivets virkninger. I den forbindelse udsendes der korte "EPBD Information Papers" vedrørende situationen i de enkelte lande. Fra februar 2007 foreligger disse papers fra 20 lande. En vigtig information heri er, om de enkelte lande bruger energimærkning baseret på beregnede eller registrerede energiforbrug. Yderligere information fås på: EU har desuden støttet en række forskningsprojekter, som omhandler forskellige problemstillinger i relation til EPBD. Et af disse er EPLabel projektet, som Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Statens Byggeforskningsinstitut deltager i. Hovedformålet med projektet er at udvikle en metode til at energimærke store offentlige bygninger baseret på registrerede energiforbrug. Der fokuseres på at udvikle selve energimærket, så dette følger intentionerne i EBPD samt de berørte CENstandarder under udarbejdelse. Følgende seks bygningskategorier er omfattet: Offentlige kontorer Videregående uddannelsesinstitutioner Skoler Sportsfaciliteter Hospitaler Hoteller Bemærk, at definitionen på en offentlig bygning varierer imellem EU-landene i relation til EPBD. Eksempelvis regnes et hotel, grundet den almene offentlige adgang, for en offentlig bygning i en række lande. Dette er i modsætning til Danmark, hvor det er ejer- eller brugerforholdene, der afgør om en bygning er offentlig. EPLabel-metoden I den tidligere danske energimærkningsordning for store bygninger, ELO, blev bygninger energimærket ud fra det registrerede energiforbrug. Således blev bygningen alene energimærket ud fra, hvor stort energiforbruget per kvadratmeter var i forhold til andre bygninger med samme hovedanvendelse, eksempelvis kontorer, hoteller/moteller og gymnasier. Dette betød, at en bygning med mange energiforbrugende funktioner og følgelig et stort energiforbrug (energiintensiv) ofte ville få et dårligt energimærke, selvom bygningen var bygget 12 3

13 og drevet energieffektivt. Omvendt betød det, at en bygning med en kort benyttelsestid og få energiforbrugende funktioner ville få et godt energimærke, også selvom bygningen var bygget og drevet energiineffektivt. Problemet i den beskrevne fremgangsmåde er, at energimærket ofte tegner et skævt billede af bygningens energieffektivitet. Dette problem løses i EPLabel-metoden ved at sammenligne bygningens registrerede energiforbrug med tilpassede energireferencetal (benchmarks), som afspejler den konkrete brug af bygningen. Dermed kan en bygning energimærkes i forhold til, hvor energieffektiv den er i brug (bygget og drevet) frem for, hvor energiintensiv den er. På denne måde kan der i referencetallene f.eks. tages hensyn til, at en given bygning indeholder kantine, eksterne serverfunktioner eller har 24 timers drift. Metoden rummer fire trin: 1. Beregn energiintensiteten baseret på bygningens areal og de registrerede hovedenergiforbrug el og varme (klimakorrigeret). Kan afhængig af præference i det enkelte EU-land udtrykkes ved forskellige indikatorer f.eks. som kwh vægtet energi/m²/år eller kgco 2 /m²/år). 2. Korriger evt. energiintensiteten ved at fratrække energiforbrug fra særlige systemer eller funktioner, som ikke typisk er inkluderet i den givne bygningskategori. Et eksempel kunne være en sportsfacilitet med en tilknyttet offentligt tilgængelig parkeringskælder, hvis energiforbrug vil være misvisende at medtage i energimærket. Forbruget kan derfor omregnes til den valgte indikator og herefter fratrækkes. 3. Udregn et Best practise samt et Typical practise referenceenergiforbrug, som baseres på de konkrete funktioner i bygningen. Referenceenergiforbrugene sammensættes på grundlag af Best practise og Typical practise nøgletal for el- og varmeforbrug for de funktioner, som indgår i den pågældende bygning. 4. Sammenlign den beregnede (korrigerede) energiintensitet for bygningen med de sammensatte referenceenergiforbrug. Herefter gives en karakter for bygningens energieffektivitet. Figur 2 viser de nævnte fire trin i EPLabel metoden. Figuren refererer til eksemplet sidst i artiklen. Bemærk, at eksemplet tager udgangspunkt i betaversionen af EPLabel værktøjet. Trin 1: Beregn energiintensiteten. Trin 2: Korriger for særlige energiforbrug. Trin 3: Tilpas referenceenergiforbrug. 13 4

14 defineret referenceskala som danner grundlag for en karakter for bygningens energieffektivitet (A1-G2). I EPLabel metoden sammenlignes det totale registrerede energiforbrug for bygningen med tilpassede eller normaliserede referencetal, som afspejler den reelle brug af bygningen. Karakteren for bygningens energieffektivitet gives på baggrund af den procentvise afvigelse imellem det registrerede energiforbrug og det tilpassede referenceenergiforbrug (A-G).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Trin 4: Giv karakter for bygningens energieffektivitet. Figur 2. Trin i EPLabel metoden ved et eksempel med CO 2 indikator.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INFOBOKS: Normalisering af energiforbrug EPBD kræver, at selve energimærket skal afspejle bygningens energiforbrug under normal drift. Dette er vigtigt, fordi det skal være muligt for forbrugerne at sammenligne energiforbruget i forskellige bygninger, selvom disse i øvrigt bruges forskelligt. Energimærket skal med andre ord vise bygningens energieffektivitet, og ikke dens energiintensitet. Der er flere måder at gøre dette på. For det nye energimærke i Danmark gælder, at energiforbruget til drift af bygningsinstallationer (varme, varmt brugsvand, ventilation, køling, automatik og for ikke-boliger også belysning) normaliseres gennem en standardiseret beregning. Forbruget sammenlignes herefter med en fast 14 EPLabel værktøjer Der er i projektet udviklet energimærkningsværktøjer, som understøtter EPLabel metoden. Værktøjerne omfatter et EXCEL baseret og et online baseret Internetværktøj. Begge værktøjer kan frit downloades fra EPLabels hjemmeside. Med disse værktøjer er det muligt at energimærke i henhold til den beskrevne metode, idet de sammensatte referenceenergiforbrug baseres på nøgletal for el- og varmeforbrug i de tidligere nævnte bygningskategorier samt en række underkategorier (blandet anvendelse). Det er ligeledes muligt at tage særlig hensyn til on-site vedvarende energiproduktion. Værktøjet er oversat til en række sprog herunder dansk og indeholder for hvert land nationale nøgletal og omregningsfaktorer. Omregningsfaktorerne omfatter eksempelvis CO 2 emissionsfaktorer og energivægtningsfaktorer for forskellige energiforsyninger. Nøgletallene omfatter Best Practise og Typical Practise el- og varmeforbrug per kvadratmeter for en række nationale bygningskategorier. For Danmark er der ved definitionen af bygningskategorierne taget udgangspunkt i ELO-anvendelseskoderne. I EPLabel projektet defineres Typical Practise nøgletallene som det gennemsnitlige energiforbrug i den givne bygningskategori. For Danmark er disse nøgletal baseret på en kombination af datakilder bl.a. nøgletal fra ELO-databasen og fra Elsparefonden. 5

15 Best Practice nøgletallene defineres som energiforbruget i en ny bygning opført i henhold til de nyeste nationale energibestemmelser. For Danmark er disse nøgletal pt. baseret på kvalificerede skøn med udgangspunkt i gældende energirammer samt andre datakilder herunder data vedrørende fordeling af elforbrug på undersystemer fra Elsparefondens hjemmeside. Tabel 1 viser de valgte danske bygningskategorier og de hertil tilknyttede energinøgletal. Tabel 1. Danske bygningskategorier og energinøgletal for el- og varmeforbrug opdelt på best- og typical practice. 15 6

16 Betaversion af værktøjet Der er i projektet udviklet en udbygget betaversion af EXCEL værktøjet, hvor det for udvalgte bygningskategorier er muligt at tilpasse Best practise samt et Typical practise referenceenergiforbrugene yderligere. Referenceenergiforbrugene for en svømmehal kan f.eks. beregnes ud fra detaljerede nøgletal for en række specifikke funktionsområder såsom poolområde, bad- og omklædningsrum, caféområde, fællesarealer mv. Efter lignende princip kan der i referenceenergiforbrugene for en kontorbygning tages hensyn til benyttelsestiden og antallet af personer, som arbejder i den konkrete bygning.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INFOBOKS: Tilpasning efter benyttelsestiden. Fremgangsmåden ved tilpasning af referenceenergiforbrugene efter benyttelsestiden er baseret på, at hvert nøgletal fremkommer ved en multiplikation af den installerede effekt og benyttelsestiden: E [kwh/m²] = W [kw/m²] x h [timer] Hvis benyttelsestiden i en given bygning afviger fra standardbenyttelsestiden, som nøgletallet er baseret på, korrigeres dette ved at indsætte den aktuelle benyttelsestid i ovenstående udtryk.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bemærk, at Betaversionen pt. ikke er frit tilgængelig. Yderligere information om EPLabel projektet kan findes på projekthjemmesiden hvorfra også de frit tilgængelige værktøjer kan downloades. Eksempel på EPLabel energimærkning For at illustrere EPLabel-metoden og mulighederne med betaversionen af værktøjet gennemgås et fiktivt eksempel for energimærkning af en sportsfacilitet med en tilhørende offentligt tilgængelig parkeringskælder. Bygningen forsynes med fjernvarme og elektricitet fra forsyningsnettet. Bemærk, at der i eksemplet benyttes engelske CO 2 omregningsfaktorer. Trin 1: Sportsfacilitetens opvarmede etageareal udgør m 2 (eksklusiv parkeringskælder). Hovedforbrug af el er målt til kwh/år, mens forbruget af varme er målt til kwh/år. Bygningens samlede energiintensitet kan på det grundlag beregnes til 706 kgco 2 /m²/år, jf. trin 1 i figur 2. Trin 2: Det årlige elforbrug til belysning og ventilation i den tilhørende offentligt tilgængelige parkeringskælder kategoriseres som et særligt energiforbrug. Dette udgør kwh svarende til 70 kgco 2 /m²/år. Energiintensiteten beregnet i trin 1 korrigeres derfor iht. dette og udgør herefter 636 kgco 2 /m²/år, jf. trin 2 i figur

17 Trin 3: Sportsfaciliteten er opdelt i følgende funktionsområder: 755 m 2 svømmehal 900 m 2 fitness 240 m 2 omklædning 180 m 2 fællesareal 210 m 2 spabad 100 m 2 butikker Et Best practise samt et Typical practise referenceenergiforbrug baseret på nøgletal for ovenstående funktioner beregnes (vægtes efter areal) herefter til henholdsvis 278 kgco 2 /m²/år og 555 kgco 2 /m²/år. De tilpassede referenceenergiforbrug er illustreret i trin 3 på figur 2. Trin 4: Energimærket for bygningens korrigerede energiintensitet gives på baggrund af den procentvise afvigelse imellem bygningens energiintensitet beregnet i trin 2 og dennes referenceenergiforbrug beregnet i trin 3. Sportsfacilitetens opnår dermed energimærke E, jf. trin 4 på figur

18 France EPLABEL Dissemination 18

19 EPLABEL Dissemination in France The synthesis of our dissemination actions: EPLabel works was presented in October 2005 in the Meeting of AITF (more that 50 participants representing the main municipalities and local authorities in France). CSTB has presented the EP label program (november 2005) during a workshop organized by the ministry of housing in Paris, ADEME and Ecole des Mines to inform the actors of the building field on the Directive and to promote the European actions. More than 100 pople participated to this event. CSTB had organized the final EPlabel seminar (December 2006). More than 140 people participated, most of them were French. All the actors of the building field were represented French ministry of housing, a lot of engineering and design departments, owners of public building stocks. Explanations and demonstration of EP label program and tools have been given in French and english. The description of EP label algorithm have been translated in French and largely spread among the building field actors in order to facilitate their access to the tool. I enclosed the list of participants, the program, and the translation in French of the EP label algorithms. This event has been announced in the CSTB Webzine (http://webzine.cstb.fr/webzine/preview.asp?main=16&id_une=419#haut) A close collaboration is established with the Ministry in charge of Housing in France and EPLabel methodology is referenced as the main approach to use for the nonresidential buildings in the public sectors. We are working today with the French Government on the application of the method for the EPBD certification of building performances (article 7.3). 19

20 Diagnostics de Performance Energétique des bâtiments destinés à l affichage dans les bâtiments publics Méthodes et considérations pratiques visant à satisfaire aux exigences de l Article 7.3 de la directive EPBD (Directive Performance Energétique du Bâtiment) Séminaire au CSTB, Paris Mercredi 6 Décembre h 17 h Projet de programme Session du matin : La Directive Performance Energétique du Bâtiment Présidence : Jean-Christophe Visier, CSTB Inscription et café Accueil Alain Maugard Les 50 ans d histoire précédant la Directive EPBD ( ) Futures orientations de la Directive EPBD Déjeuner Evaluation, analyse comparative et amélioration des bâtiments actuels EPLabel: une réponse graduée à l Article 7.3 utilisant les évaluations par les consommations réelles des bâtiments Projets français de mise en pratique de l Article 7.3 de la Directive EPBD Président du CSTB Hubert David EuroACE Randall Bowie Commission Européenne Bill Bordass Robert Cohen Marie-Christine Roger Représentant du ministère français Session de l après-midi : Considérations pratiques et expérience précédente Présidence : Jean-Christophe Visier, CSTB Le défi de l EPLabel en France Gestion énergétique des bâtiments publics 1: l expérience du secteur de l administration générale - Ministère de l équipement DISPLAY : impliquer les municipalités dans la Directive EPBD La mise en pratique par le Danemark de l Article 7 : une solution exemplaire Mise en pratique des évaluations énergétiques Café Projet EPA-NR : évaluation de la performance énergétique par le calcul pour les bâtiments non-résidentiels Gestion énergétique des bâtiments publics 2: l expérience du secteur des universités Débat d experts et récapitulation Clôture 20 Hossein Vaezi Nejad CSTB M. Luc Crozier Direction des Affaires et de l Administration Générale - Bureau de la Politique Patrimoine Peter Schilken Jens Laustens, IEA (anciennement DEA) John Field Rofaïda Lahrech CSTB Marie-Gabrielle Méry Fondaterra

21 Germany EPLABEL WP7 Dissemination 21

22 Germany-eplabel activities.xls Publications Nr. Publication When Who Description 1 2 online magazine Building control, Das Technik- Magazin für strategisches und operatives Gebäudemanagement Therburg Therburg, and others EU-RICHTLINIE GESAMTENERGIEEFFIZIENZ IN GEBÄUDEN - EINE CHANCE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ IN NICHTWOHNGEBÄUDEN? "Gebäudeautomation spart bis zu 50 % Energie" Seite 1 22

23 Germany-eplabel activities.xls Presentations Date Duration Location Who Organiser Description Participants ,0 Nürnberg Therburg Chamber of commerce Workshop on energy efficiency in office buildings"epbd, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Weilburg Therburg Sport association Hesse "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Frankfurt Therburg Frankfurt Economic Development GmbH "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Fulda Therburg German association of public services "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,5 Frankfurt Therburg IFMA, regional group Rhein- Main "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,5 Frankfurt Therburg Chamber of commerce Frankfurt "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,5 Mainz Therburg University of Mainz "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Berlin Therburg DENA, Berliner Energietage "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Wien Therburg ATGA Facility Kongress Energiepass 2006 für Nichtwohngebäude - Chance oder Fluch für die Immobilienwirtschaft? ,5 Darmstadt Therburg ,0 Berlin Therburg Industrie- und Handelskammer Darmstadt (Chamber of commerce) Deutsche Energieagentur, Final workshop field test energy certificates for non residential buildings EU-Richtlinie Gesamtenergieeffizienz in Gebäuden Stand der Umsetzung in Deutschland Feldversuch Energieausweis Nichtwohngebäude - Über Verbrauch und Bedarf auf dem Weg zu einer betriebsorientierten Zertifizierung?? Seite 1 23

24 Germany-eplabel activities.xls Presentations ,5 Raunheim Therburg Association for Local Operation Network (LON) Energieeinsparverordnung 2006/ Auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz?? ,0 Berlin Therburg DENA, Congress "Zukunft Haus" Ausstellung von Energiepässen für Nichtwohngebäude - Ein Erfahrungsbericht ,0 Berlin Therburg Association of German engineers (VDI) Congress, "Energieeffizienz Chancen für die Zukunft" Erfahrungen und Umsetzung bei der Erstellung von Energiepässen für Nichtwohngebäude am Beispiel des BHF Hochhauses Frankfurt am Main 50 Seite 2 24

25 Greece EPLABEL Dissemination 25

26 EPLABEL Dissemination in Greece Below you will also find a short description of the dissemination activities carried out by NKUA for the EP label project. NKUA presented the EP label project with great success to a wide range of audience during the 1st international EPEQUB 2006 Conference in Milos Island, Greece on the 6th of July The full paper and powerpoint presentations are uploaded in the project's website. An abstract has been accepted for presentation of the EP label project results at the 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference - Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st century-, to be held in Crete in September A national workshop has been organised by NKUA on the 20th of February 2007 at the Centre for Professional Training of the Municipality of Athens, as a means of demonstrating the calculation software and the philosophy behind the benchmark approach, within a face-to-face course incorporating a hands-on training. A separate report describes the national workshop and the conclusions drawn through that. At this moment another (shorter) press release is being prepared for publication in the newsletter bulletin of the National Association of Graduated Electrical - Mechanical Engineers. Finally, the EP label project has also been shortly addressed during some of the presentations held by NKUA within the cycle of seminars on bioclimatic architecture that have been organised by the Helllenic Society for the Protection of the Environment and Cultural Heritage in the winter of As an annex please find a scan of the press conference for the national EP label workshop and EP label project published in the national technical magazine "Technica" of the publisher Tekdotiki-4M Selka, on April

Dansk standard DS/EN 15603. Energy performance of buildings Overall energy use and definition of energy ratings. 1.

Dansk standard DS/EN 15603. Energy performance of buildings Overall energy use and definition of energy ratings. 1. Dansk standard DS/EN 15603 1. udgave 2008-02-20 Bygningers energieffektivitet Samlet energiforbrug og definition af energiklasser Energy performance of buildings Overall energy use and definition of energy

More information

EPLabel REPORT ON PROPOSED ENERGY BENCHMARKING SYSTEMS FOR SIX SECTORS. By Robert Cohen ESD Project Co-ordinator. And

EPLabel REPORT ON PROPOSED ENERGY BENCHMARKING SYSTEMS FOR SIX SECTORS. By Robert Cohen ESD Project Co-ordinator. And EPLabel Technical Report presented by Energy for Sustainable Development Limited P00937 REPORT ON PROPOSED ENERGY BENCHMARKING SYSTEMS FOR SIX SECTORS By Robert Cohen ESD Project Co-ordinator And Bill

More information

Energinet.dk project no. 12134. Wave Star A/S Park Allé 350E 2605 Brøndby. Aalborg Universitet Dansk Energi Danfoss

Energinet.dk project no. 12134. Wave Star A/S Park Allé 350E 2605 Brøndby. Aalborg Universitet Dansk Energi Danfoss Final report 1.1 Project details Project title Capacity credit of wave and solar energy Project identification (program abbrev. and file) Name of the programme which has funded the project Energinet.dk

More information

GMP-Z Annex 15: Kwalificatie en validatie

GMP-Z Annex 15: Kwalificatie en validatie -Z Annex 15: Kwalificatie en validatie item Gewijzigd richtsnoer -Z Toelichting Principle 1. This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture

More information

Nordic Built Active Roofs and Facades ELLEBO RENOVATION

Nordic Built Active Roofs and Facades ELLEBO RENOVATION 26/10 2015 Nordic Built Active Roofs and Facades ELLEBO RENOVATION CONCEPT & ACTIVE HOUSE EVALUATION ENVIRON MENT ENERGY WINTERGARDEN vs. SUMMERGARDEN COMFORT CONCEPT 26/10 2015 WINTER GARDEN FACADE 12

More information

Examen Software Engineering 2010-2011 05/09/2011

Examen Software Engineering 2010-2011 05/09/2011 Belangrijk: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. Elke theorie-vraag staat op 2 punten (totaal op 24). De oefening staan in totaal op 16 punten. Het geheel staat op 40 punten.

More information

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAM LEONARDO da VINCI Aarhus Social and Health Care College TRAINING FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS AND HOME CARE PROVIDERS

More information

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion DS-information DS/CWA 16356-1 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion Guide for a European CORE INVOICE

More information

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION OF EXISTING BUILDINGS BASED ON ASSET RATING (EPA-ED; EPA-NR)

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION OF EXISTING BUILDINGS BASED ON ASSET RATING (EPA-ED; EPA-NR) ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION OF EXISTING BUILDINGS BASED ON ASSET RATING (EPA-ED; EPA-NR) Ir. Bart Poel EBM-consult, P.O. box 694, 6800 AR Arnhem, The Netherlands ABSTRACT The development of an Energy

More information

Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde

Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde Dansk standard DS/EN ISO 11680-2 3. udgave 2012-01-18 Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde Machinery for forestry

More information

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Dansk standard DS/EN ISO 28803 1. udgave 2012-04-23 Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Ergonomics of the physical environment Application of international

More information

Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer

Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer Dansk standard DS/EN 15221-7 1. udgave 2012-11-06 Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer Facility Management Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking DS/EN 15221-7

More information

Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt?

Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt? Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt? Henrik Dorf, chefkonsulent, PS Commercial Join af tabeller Skal det være hurtigt kræver det Valgmuligheder Viden Eksperimenter Historien En af de første

More information

A Comparative Case Study on the Relationship between EU Unity and its Effectiveness in Multilateral Negotiations

A Comparative Case Study on the Relationship between EU Unity and its Effectiveness in Multilateral Negotiations Is the Sum More than its Parts? A Comparative Case Study on the Relationship between EU Unity and its Effectiveness in Multilateral Negotiations PhD thesis by: Louise van Schaik, July 2010 Promoter/ PhD

More information

IP-NBM. Copyright Capgemini 2012. All Rights Reserved

IP-NBM. Copyright Capgemini 2012. All Rights Reserved IP-NBM 1 De bescheidenheid van een schaker 2 Maar wat betekent dat nu 3 De drie elementen richting onsterfelijkheid Genomics Artifical Intelligence (nano)robotics 4 De impact van automatisering en robotisering

More information

Spread. B&R Beurs. March 2010

Spread. B&R Beurs. March 2010 B&R Beurs March 2010 Spread Find out about the latest investment proposals of B&R's investment groups. Check the agenda, and the upcoming activities we organized for you! B&R Beurs Website: www.bnrbeurs.nl

More information

Presentation. Morten Hvenegaard Project Sales

Presentation. Morten Hvenegaard Project Sales Presentation One sensor in each luminaire - efficient lighting control 25 % savings on seamless daylight adjustment. One sensor in each luminaire - efficient lighting control 25 % savings on seamless daylight

More information

Assuring the Cloud. Hans Bootsma Deloitte Risk Services hbootsma@deloitte.nl +31 (0)6 1098 0182

Assuring the Cloud. Hans Bootsma Deloitte Risk Services hbootsma@deloitte.nl +31 (0)6 1098 0182 Assuring the Cloud Hans Bootsma Deloitte Risk Services hbootsma@deloitte.nl +31 (0)6 1098 0182 Need for Assurance in Cloud Computing Demand Fast go to market Support innovation Lower costs Access everywhere

More information

Inclusive Education : An international perspective

Inclusive Education : An international perspective Inclusive Education : An international perspective Dr Cor Meijer, director www.european-agency.org Member countries of the Agency Presently, the Agency has 27 full member countries: Austria, Belgium (French),

More information

Cost overruns in Dutch transportation infrastructure projects

Cost overruns in Dutch transportation infrastructure projects Cost overruns in Dutch transportation infrastructure projects Chantal C. Cantarelli Delft University of Technology c.c.cantarelli@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19

More information

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVItalotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 REHVA

More information

Agil Business Process Management - i Finans

Agil Business Process Management - i Finans Agil Business Process Management - i Finans Thomas Hildebrandt Lektor, PhD Leder af gruppen for Proces- & Systemmodeller ved IT Universitetet i København og Interessegruppen for processer og IT ved Infinit

More information

CO-BRANDING RICHTLIJNEN

CO-BRANDING RICHTLIJNEN A minimum margin surrounding the logo keeps CO-BRANDING RICHTLIJNEN 22 Last mei revised, 2013 30 April 2013 The preferred version of the co-branding logo is white on a Magenta background. Depending on

More information

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Dansk standard DS/EN ISO 6974-2 2. udgave 2012-06-20 Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Natural gas Determination of composition

More information

The information in this report is confidential. So keep this report in a safe place!

The information in this report is confidential. So keep this report in a safe place! Bram Voorbeeld About this Bridge 360 report 2 CONTENT About this Bridge 360 report... 2 Introduction to the Bridge 360... 3 About the Bridge 360 Profile...4 Bridge Behaviour Profile-Directing...6 Bridge

More information

OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT CERTIFICATE OF COMPLIANCE

OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT CERTIFICATE OF COMPLIANCE OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT CERTIFICATE OF COMPLIANCE Dette overensstemmelsescertifikat skal ledsages af en udstyrsfortegnelse This certificate of compliance shall be accompanied by a record of equipment

More information

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 5 22 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.4 en 4.5 SQL Aantekeningen 3 Meer Queries.

More information

European actions to improve the energy efficiency of buildings. Olli Seppänen, professor Federation of European Heating and Airconditioning

European actions to improve the energy efficiency of buildings. Olli Seppänen, professor Federation of European Heating and Airconditioning European actions to improve the energy efficiency of buildings Olli Seppänen, professor Federation of European Heating and Airconditioning Associations 1 Climate Action: Energy for a Changing World On

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-3 1. udgave 2009-10-21 Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 Information technology Service management

More information

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk)

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk) Table of Contents Questionnaire #1: The Patient... 2 Questionnaire #2: The Medical Staff... 4 Questionnaire #3: The Visitors... 6 Questionnaire #4: The Non-Medical Staff... 7 Page1 Questionnaire #1: The

More information

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Dansk standard DS/ISO 30301 1. udgave 2011-11-22 Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Information and documentation Management systems for records Requirements DS/ISO 30301

More information

Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA

Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA I am employed in Rigsrevisionen, Denmark. (Danish National Audit Office) I have worked within IT Audit since 1995, both as internal and external auditor and now in

More information

Indenfor projektledelse

Indenfor projektledelse Best Practice Indenfor projektledelse 14. maj 2007 Agenda Position of PRINCE2, IMPA and PMI to other methods and standards Explain structure and concepts of the IPMA PMI, and PRINCE2 Other Standards and

More information

Methodology for the production of Display Energy Certificates (DEC)

Methodology for the production of Display Energy Certificates (DEC) Methodology for the production of Display Energy Certificates (DEC) February 2013 2 Contents Summary 3 Section 1 Introduction 4 Section 2 Scope 6 Section 3 Applicable Conventions 8 3.1 Basis for the DEC

More information

National Plan. Towards nearly zeroenergy. in The Netherlands. NL Agency. Ing. Hans van Eck Unit-Manager Housing sector.

National Plan. Towards nearly zeroenergy. in The Netherlands. NL Agency. Ing. Hans van Eck Unit-Manager Housing sector. To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture. National Plan Towards nearly zeroenergy buildings in The Netherlands Ing. Hans van Eck Unit-Manager Housing sector

More information

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Dansk standard DS/ISO/IEC 25062 1. udgave 2008-05-08 Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Software engineering

More information

THE EMOTIONAL VALUE OF PAID FOR MAGAZINES. Intomart GfK 2013 Emotionele Waarde Betaald vs. Gratis Tijdschrift April 2013 1

THE EMOTIONAL VALUE OF PAID FOR MAGAZINES. Intomart GfK 2013 Emotionele Waarde Betaald vs. Gratis Tijdschrift April 2013 1 THE EMOTIONAL VALUE OF PAID FOR MAGAZINES Intomart GfK 2013 Emotionele Waarde Betaald vs. Gratis Tijdschrift April 2013 1 CONTENT 1. CONCLUSIONS 2. RESULTS Reading behaviour Appreciation Engagement Advertising

More information

~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~

~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~ ~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~ This brochure is Deze brochure is in in English and Dutch het Engels en Nederlands Come and re-discover your divine self

More information

Summary. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of

Summary. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of entering the Turkish market. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of Summary Vestergaard Company A/S Belinda S. Jensen, Gamze Celik, Katrine Junker og Kristine

More information

Netværksmøde E-navigation og Maritime Cloud

Netværksmøde E-navigation og Maritime Cloud Netværksmøde E-navigation og Maritime Cloud Velkommen til Innovation Lab salen rundt Status vedr. IMO Strategy Implementation Plan for e- navigation og Maritime Cloud Arctic Web embryonic e-navigation

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-4 1. udgave 2010-12-14 Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel Information technology Service management Part 4: Process reference model DS/ISO/IEC

More information

Tradable Energy Saving Certificates (ESC) in The Netherlands - considerations & possible design

Tradable Energy Saving Certificates (ESC) in The Netherlands - considerations & possible design Tradable Energy Saving Certificates (ESC) in The Netherlands - considerations & possible design Hans Schneider 27 October 2005 Groningen Energy Convention CEA, new roads towards sustainability Outline

More information

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU DS-information DS/CWA 16463 1. udgave 2012-06-28 Praksis inden for elektronisk fakturering i EU Code of Practice for Electronic Invoicing in the European Union DS/CWA 16463 København DS projekt: M263481

More information

SAP Best Practices. Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow. Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere

SAP Best Practices. Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow. Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere SAP Best Practices Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere 1. Tilgængelighed af SAP Best Practices 2. Download af SAP Best Practices Tilgængelighed

More information

Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer

Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer Dansk Standard DS/EN 867-5 1. udgave 2001-11-05 Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer til brug ved præstationsprøvning af små

More information

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed Beregningsmetoder

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed Beregningsmetoder Dansk standard DS/EN 16309+A1 2. udgave 2014-09-18 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed Beregningsmetoder Sustainability of construction works Assessment

More information

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003:2015 2. udgave 2015-01-07 Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO

More information

Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG (drivhusgassser) inden for transportsektoren (gods- og passagertransport)

Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG (drivhusgassser) inden for transportsektoren (gods- og passagertransport) Dansk standard DS/EN 16258 1. udgave 2012-12-10 Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG (drivhusgassser) inden for transportsektoren (gods- og passagertransport) Methodology

More information

Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report. Marco Haan University of Groningen November 18, 2011

Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report. Marco Haan University of Groningen November 18, 2011 Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report Marco Haan University of Groningen November 18, 2011 Introductory remarks My comments are complementary: I do not focus so much on this market as such, more

More information

Citrix Access Gateway: Implementing Enterprise Edition Feature 9.0

Citrix Access Gateway: Implementing Enterprise Edition Feature 9.0 coursemonstercom/uk Citrix Access Gateway: Implementing Enterprise Edition Feature 90 View training dates» Overview Nederlands Deze cursus behandelt informatie die beheerders en andere IT-professionals

More information

Is het nodig risico s te beheersen op basis van een aanname..

Is het nodig risico s te beheersen op basis van een aanname.. Is het nodig risico s te beheersen op basis van een aanname.. De mens en IT in de Zorg Ngi 19 april 2011 René van Koppen Agenda Er zijn geen feiten, slechts interpretaties. Nietzsche Geen enkele interpretatie

More information

IT Works check. December 12th, 2012

IT Works check. December 12th, 2012 IT Works check December 12th, 2012 RESOC RESOC-SERR Gent en rondom Gent RESOC Gent en rondom Gent = Committee for regional social-economic consultation Representatives of: City of Ghent + 9 municipalities

More information

12/17/2012. Business Information Systems. Portbase. Critical Factors for ICT Success. Master Business Information Systems (BIS)

12/17/2012. Business Information Systems. Portbase. Critical Factors for ICT Success. Master Business Information Systems (BIS) Master (BIS) Remco Dijkman Joris Penders 1 Portbase Information Office Rotterdam Harbor Passes on all information Additional services: brokering advanced planning macro-economic prediction 2 Copyright

More information

Dierenwelzijn in Nederland & Europa

Dierenwelzijn in Nederland & Europa Dierenwelzijn in Nederland & Europa Gluren bij de buren: Dierenwelzijn in internationaal verband 12 maart 2014 - Hans Spoolder Op dierenwelzijnsgebied behoort Nederland tot de koplopers Van belang is dat

More information

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer Dansk standard DS/EN ISO 25745-2:2015 1. udgave 2015-04-22 Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer Energy performance

More information

Draft guidelines and measures to improve ICT procurement. Survey results

Draft guidelines and measures to improve ICT procurement. Survey results Draft guidelines and measures to improve ICT procurement Survey results Europe Economics Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 1QU Tel: (+44) (0) 20 7831 4717 Fax: (+44) (0) 20 7831 4515 www.europe-economics.com

More information

IC Rating NPSP Composieten BV. 9 juni 2010 Variopool

IC Rating NPSP Composieten BV. 9 juni 2010 Variopool IC Rating NPSP Composieten BV 9 juni 2010 Variopool AGENDA: The future of NPSP Future IC Rating TM NPSP Composieten BV 2 Bottom line 3 Bottom line 4 Definition of Intangibles The factors not shown in the

More information

Inhoud. Xclusief Verzekeringen 4. Xclusief Auto 7. Xclusief Wonen 8. Xclusief Jacht 11. Xclusief Evenementen 12. Contact 15

Inhoud. Xclusief Verzekeringen 4. Xclusief Auto 7. Xclusief Wonen 8. Xclusief Jacht 11. Xclusief Evenementen 12. Contact 15 Inhoud Xclusief Verzekeringen 4 Xclusief Auto 7 Xclusief Wonen 8 Xclusief Jacht 11 Xclusief Evenementen 12 Contact 15 Xclusief Verzekeringen Hebt u exclusief bezit? Dan komt de productlijn Xclusief Verzekeringen

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Dansk standard DS/ISO 22514-3 1. udgave 2008-05-08 Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Statistical methods

More information

Termisk isolering i bygninger Reflekterende isoleringsprodukter Bestemmelse af deklareret termisk ydeevne

Termisk isolering i bygninger Reflekterende isoleringsprodukter Bestemmelse af deklareret termisk ydeevne Dansk standard DS/EN 16012 1. udgave 2012-03-08 Termisk isolering i bygninger Reflekterende isoleringsprodukter Bestemmelse af deklareret termisk ydeevne Thermal insulation for buildings Reflective insulation

More information

Energy Benchmarking for Commercial Buildings. by Michael F. Keohane BE MEngSc

Energy Benchmarking for Commercial Buildings. by Michael F. Keohane BE MEngSc Energy Benchmarking for Commercial Buildings by Michael F. Keohane BE MEngSc What are Benchmarks for? 1. To identify if a buildings energy performance is poor,average or good with respect to other buildings

More information

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003 1. udgave 2004-05-10 Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000

More information

Professional Diploma In Digital Marketing

Professional Diploma In Digital Marketing Professional Diploma In Digital Marketing Professional Diploma in Digital Marketing... 3 Vil du vide mere... 3 Har du spørgsmål... 3 Module 1: Introduction to Digital Marketing... 4 Module 2: Search Engine

More information

Concept Design. Gert Landheer Mark van den Brink Koen van Boerdonk

Concept Design. Gert Landheer Mark van den Brink Koen van Boerdonk Concept Design Gert Landheer Mark van den Brink Koen van Boerdonk Content Richness of Data Concept Design Fast creation of rich data which eventually can be used to create a final model Creo Product Family

More information

Danish Wind Industry Association Danish Wind Turbine Owners' Association

Danish Wind Industry Association Danish Wind Turbine Owners' Association Danish Wind Industry Association Danish Wind Turbine Owners' Association Low Frequency Noise from Wind Turbines: Do the Danish Regulations Have Any Impact? An analysis of noise measurements. January 2014

More information

Greening of and greening by IT

Greening of and greening by IT Greening of and greening by IT introduction John Post Managing director Green IT Amsterdam region Board TKI SWITCH2SmartGrids 1 Agenda Power and pollution, the bad and the ugly European ambitions & reality

More information

Leverage energy efficiency potentials with the principals of Industry 4.0 Background and experiences out of the application in a family-owned company

Leverage energy efficiency potentials with the principals of Industry 4.0 Background and experiences out of the application in a family-owned company Leverage energy efficiency potentials with the principals of Industry 4.0 Background and experiences out of the application in a family-owned company Charles Preeker, Weidmüller Amersfoort IE MotorenEvent

More information

Advanced Metering Infrastructure

Advanced Metering Infrastructure Advanced Metering Infrastructure Research Project 2 Vic Ding SNE, UvA February 8th 2012 Agenda Background Research motivation and questions Research methods Research findings Stakeholders Legislation Smart

More information

Building Stronger Universities in Developing Countries. First Phase, August 2011 July 2013

Building Stronger Universities in Developing Countries. First Phase, August 2011 July 2013 Building Stronger Universities in Developing Countries First Phase, August 2011 July 2013 Inception Report November 2011 2 Introduction In agreement with the Ministry of Foreign Affairs the BSU initiative

More information

Load Balancing Lync 2013. Jaap Wesselius

Load Balancing Lync 2013. Jaap Wesselius Load Balancing Lync 2013 Jaap Wesselius Agenda Introductie Interne Load Balancing Externe Load Balancing Reverse Proxy Samenvatting & Best Practices Introductie Load Balancing Lync 2013 Waarom Load Balancing?

More information

Lær at spille din kort rigtigt, og få erhvervserfaring gennem AIESEC. Hvad er AIESEC? Vil du vide mere? Hvilke erfaringer kan du opnå i AIESEC?

Lær at spille din kort rigtigt, og få erhvervserfaring gennem AIESEC. Hvad er AIESEC? Vil du vide mere? Hvilke erfaringer kan du opnå i AIESEC? c Lær at spille din kort rigtigt, og få erhvervserfaring gennem AIESEC. Hvad er AIESEC? -International frivillig studenterorganisation -Hjælper studerende over hele verden med at finde globale udvekslingsmuligheder,

More information

TERM 2002 29 EU Occupancy rates of passenger vehicles

TERM 2002 29 EU Occupancy rates of passenger vehicles Indicator fact sheet TERM 2002 29 EU s of passenger vehicles Passenger car occupancy is falling in most countries, despite EU efforts to increase utilisation efficiency, for example through its citizens

More information

Design Document. Developing a Recruitment campaign for IKEA. Solve-

Design Document. Developing a Recruitment campaign for IKEA. Solve- Design Document Developing a Recruitment campaign for IKEA. Solve- 02 00 Chapter Index 01. INTRODUCTION 02. GENERAL INFORMATION Informational architecture Sitemap Use case Why use or not use Flash Flowchart

More information

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Eftermiddagsmøde Oracle/APEX Konsulent Oracle/APEX Konsulent Startede som Oracle udvikler i 1988 (RDBMS Version 5) Startede MBNDATA i 1996 APEX specialisering siden 1997 Agenda

More information

employager 1.0 design challenge

employager 1.0 design challenge employager 1.0 design challenge a voyage to employ(ment) EMPLOYAGER 1.0 On the initiative of the City of Eindhoven, the Red Bluejay Foundation organizes a new design challenge around people with a distance

More information

Belgian Building Research Institute http://www.bbri.be

Belgian Building Research Institute http://www.bbri.be LEHR Low Energy Housing Retrofit CONTEXT 35 % van de Europese energieconsumptie = tgv gebouwde omgeving: vooral residentiële sector Renoveren bestaande woningen = enorm besparingspotentieel qua energie

More information

Uw partner in system management oplossingen

Uw partner in system management oplossingen Uw partner in system management oplossingen User Centric IT Bring your Own - Corporate Owned Onderzoek Forrester Welke applicatie gebruik je het meest op mobiele devices? Email 76% SMS 67% IM / Chat 48%

More information

ZERO CARBON HOMES AND NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS. UK Building Regulations and EU Directives

ZERO CARBON HOMES AND NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS. UK Building Regulations and EU Directives ZERO CARBON HOMES AND NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS UK Building Regulations and EU Directives This leaflet summarises the UK s proposed Zero Carbon Standard for Homes, and the EU s new Nearly Zero- Buildings

More information

Sample test Secretaries/administrative. Secretarial Staff Administrative Staff

Sample test Secretaries/administrative. Secretarial Staff Administrative Staff English Language Assessment Paper 3: Writing Time: 1¼ hour Secretarial Staff Administrative Staff Questions 1 17 Text 1 (questions 1 8) Assessment Paper 3 Writing Part 1 For questions 1-8, read the text

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

Energy Saving Potential

Energy Saving Potential www.europeanpassivehouses.org Energy Saving Potential May 2006 The PEP-project is partially supported by the European Commission under the Intelligent Energy Europe Programme. EIE/04/030/S07.39990 PEP

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid 38 S a n d e r O u d e E l b e r i n k Digitale bestemmingsplannen 3D MODELLING OF TOPOGRAPHIC Geo-informatie OBJECTS en BY FUSING 2D MAPS AND LIDAR DATA ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in Nederland INTRODUCTION

More information

Guide. Building Energy Ratings. Information. Issue Thirteen >

Guide. Building Energy Ratings. Information. Issue Thirteen > Information Guide Building Energy Ratings Issue Thirteen > Building Energy Ratings Information Guide This is an independent guide produced by Mitsubishi Electric to enhance the knowledge of its customers

More information

D5.1 National reports on energy certification of buildings PORTUGAL

D5.1 National reports on energy certification of buildings PORTUGAL - Energy Certification, Information And Communication Technologies For User Satisfaction D5.1 National reports on energy certification of buildings PORTUGAL 1 2 Statement of originality This deliverable

More information

Actuele en geplande EV s Welke infrastructuur is nodig?

Actuele en geplande EV s Welke infrastructuur is nodig? Peter Van Den Heede Smart Grid Responsible BNL 4 dec 2013 E- Mobility Part of Smart Grids Actuele en geplande EV s Welke infrastructuur is nodig? Only AC slow charging (3 kw) AC semi-fast charging (6 10

More information

Terms and definitions for high performance buildings

Terms and definitions for high performance buildings Hans Erhorn Heike Erhorn-Kluttig Terms and definitions for high performance buildings DETAILED REPORT January 2011 www.epbd-ca.eu Terms and definitions for high performance buildings Authors: Hans Erhorn

More information

Index. Design og indretning. Design and interiors. Delta-serien. The Delta range

Index. Design og indretning. Design and interiors. Delta-serien. The Delta range 2013 2 Design og indretning I moderne kontorindretning skal der tages højde for både ergonomi, funktionalitet og lovgivning, og det stiller høje krav til inventarets design. Hos Dencon samarbejder vi derfor

More information

Primary health care in the Netherlands: current situation and trends

Primary health care in the Netherlands: current situation and trends Primary health care in the Netherlands: current situation and trends Prof. Peter P. Groenewegen NIVEL Netherlands Institute for Health Services Research and Utrecht University Contents of my presentation

More information

Windows and glazed area technologies and materials in Europe. Bertrand Cazes

Windows and glazed area technologies and materials in Europe. Bertrand Cazes Windows and glazed area technologies and materials in Europe Bertrand Cazes IEA - Building Envelope Technologies and Policies Workshop 17 Nov 2011 About Glass for Europe 4 member companies and 1associate:

More information

www.nona-jewels.com G O L D C O L L E C T I O N

www.nona-jewels.com G O L D C O L L E C T I O N GOLD COLLECTION www.nona-jewels.com 14-13 Let s party! www.nona-jewels.com Goud: de perfecte feesttint Or: la couleur festive par excellence Gold: the ideal party color G oud collect ie 2013 De juwelen

More information

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer DS-information DS/IEC/TR 62669 1. udgave 2011-07-04 Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer med det formål at evaluere

More information

GMP-Z Hoofdstuk 4 Documentatie. Inleiding

GMP-Z Hoofdstuk 4 Documentatie. Inleiding -Z Hoofdstuk 4 Documentatie Inleiding Het hoofdstuk Documentatie uit de -richtsnoeren is in zijn algemeenheid goed toepasbaar in de ziekenhuisapotheek. Verschil met de industriële is dat de bereidingen

More information

D-ID. Module 3.2.2 WP 3 Version 1.0 14/02/2014. Project Author(s) Dynamic Identity EF. Reviewer(s)

D-ID. Module 3.2.2 WP 3 Version 1.0 14/02/2014. Project Author(s) Dynamic Identity EF. Reviewer(s) D-ID Module 3.2.2 WP 3 Version 1.0 14/02/2014 Project Author(s) Dynamic Identity Reviewer(s) This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only

More information

Jeroen Walterus jeroen.walterus@vcv.be. The MICHAEL Project is funded under the European Commission eten Programme

Jeroen Walterus jeroen.walterus@vcv.be. The MICHAEL Project is funded under the European Commission eten Programme Jeroen Walterus jeroen.walterus@vcv.be The MICHAEL Project is funded under the European Commission eten Programme Overzicht International framework The MICHAEL PLUS project http://www.michael-culture.eu

More information

Presentation of Semco Maritime

Presentation of Semco Maritime Søren Juel Nielsen Innovation Manager Erik Christensen Grønborg Key Account Manager Presentation of Semco Maritime Semco Maritime Dedicated people exceeding expectations...within projects, solutions and

More information

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Dansk standard DS/ISO 10381-5 1. udgave 2005-11-09 Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Soil quality Sampling Part 5: Guidance

More information

If your internal communication is really effective?

If your internal communication is really effective? If your internal communication is really effective? Who reads what and why and what the impact is? How many info-sharing meetings need to be organised because nobody reads? What the service desk cost of

More information

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms Dansk standard DS/ISO 16038 1. udgave 2005-11-14 Kondomer Vejledning i brug af ISO 4074 ved kvalitetsstyring af latexkondomer Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of

More information