This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN.

Size: px
Start display at page:

Download "This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN."

Transcription

1 EPLABEL WP7 Dissemination Final version Document prepared by DHV. Contribution from all EPLABEL partners 1

2 ACKNOWLEDGMENTS This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN. The Dutch participation to this project is co-financed from internal sources from DHV The sole responsibility of the content of this report lies with the authors. The European Commission and DHV are not responsible for any use that may be made of the information contained therein. EPLABEL Dissemination 2

3 Contents Overview of EPLABEL activities EPLABEL Dissemination activities per country Belgium Denmark France Germany Greece Ireland The Netherlands United Kingdom Sweden EPLABEL WP7 Dissemination 3

4 EPLABEL WP7 Dissemination overview EPLABEL Public events did happen in Brussels AIVC September 2005 Frankfurt April 2006 Budapest May 2006 EPIC Lyon November 2006 Paris workshop December 2006 And at EPBD events in Brussels in 2007 Dissemination activities per country Progress reported at EPLABEL meetings and beyond. Country congress status Journal article status Sweden January 2007 completed April 2006 completed Denmark Seminar late 2006 completed Danish HVAC submitted magazine Greece Cycle of seminars on completed Article in T Texnika completed bioclimatic architecture More national events planned completed Netherlands Workshop 2007 completed DHV View completed Ireland Various seminars completed Germany Five congresses completed Webmagazine completed included debate about Asset Rating and Operational Rating (EPLABEL) France Two national CSTB Webmagazine completed seminars National Conference Sep 06 Workshop Dec 06 UK ZAC completed Essentials completed CIBSE Annual-Nov completed MBS Article completed 05 completed CIBSE journal planned Part L conference New Market Finland Early 2007 planned Motiva magazine 4

5 Belgium EPLABEL Dissemination 5

6 EPLABEL - Dissemination activities in Belgium Nicolas Heijmans Division of Energy and Climate Belgian Building Research Institute CSTC - WTCB 01 February 2007 Table of contents 1. INTERNATIONAL WORKSHOPS NATIONAL WORKSHOPS National workshop about the implementation of the energy certification of buildings in Belgium Workshop about the energy savings in the health sector Workshop about the future of energy management in existing buildings MEETINGS WITH THE REGIONAL AUTHORITIES IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE EPBD NEWSLETTERS...3 6

7 1. International workshops EPLABEL was presented by Robert Cohen (ESD) at two international events held in Brussels: the AIVC-EPBD conference, in September 2005, the Best Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive session of the EU Sustainable Energy Week, in January National workshops EPLABEL was presented at three national events: a national workshop about the implementation of the energy certification of buildings in Belgium, held in Brussels on the 30 th of June 2006, a workshop about the energy savings in the health sector, held in Heusden-Zolder on the 3 rd of October 2006, a workshop about the future of energy management in existing buildings, held in Heusden-Zolder on the 3 rd of October National workshop about the implementation of the energy certification of buildings in Belgium This event was jointly organised by the SAVE projects IMPACT, STABLE and EPLABEL. The situation of the implementation in the three regions has been presented. The main results of several activities as well at the Belgian level as at the European level via SAVE projects have been presented. The presentation, given by Nicolas Heijmans (BBRI), is available on the IMPACT website (only in French): (direct link: The number of participants was 170. The global satisfaction of the audience, evaluated with a questionnaire (53 answers - about 1/3 of the audience), was the following: very good: 12% - good: 73% - neutral: 12% - bad: 3% - very bad: 0%. The satisfaction about the EPLABEL presentation was: very good: 38% (highest score of all presentations) - good: 38% - neutral: 22% - bad: 3% - very bad: 0%. 2.2 Workshop about the energy savings in the health sector This event was organised by CeDuBo (Centruum Duurzaam Bouwen Centre for Sustainable Buildings), in Heusden-Zolder. Information about this event is available in Dutch on CeDuBo website: nitief.pdf. EPLABEL - Dissemination activities in Belgium 2/3 7

8 The presentation, given by To Simons (CeDuBo), presented the operational rating methodology proposed by EPLABEL, as well as the result of the EPLABEL inquiry in Belgian hospitals. 2.3 Workshop about the future of energy management in existing buildings This event was organised by CeDuBo (Centruum Duurzaam Bouwen Centre for Sustainable Buildings), in Heusden-Zolder. Information about this event is available in Dutch on CeDuBo website: The presentation, given by To Simons (CeDuBo), presented the operational rating methodology proposed by EPLABEL. 3. Meetings with the regional authorities in charge of implementing the EPBD The project was presented several times to the regional authorities in charge of implementing the EPBD. Robert Cohen (ESD) was present at the last meeting, held on the 31 st of January Newsletters A description of the project was included in the last IMPACT Belgian newsletter, available in Dutch and French only (newsletter 4 January 2007). See: > Newsletters > Belgium (Belgian direct link: The newsletter is sent to about 1000 Belgian people. EPLABEL - Dissemination activities in Belgium 3/3 8

9 Denmark EPLABEL WP7 Dissemination 9

10 EPLABEL WP7 Dissemination National and International activities by Esbensen and SBi, Denmark The main dissemination activities of Esbensen and SBi have been: - Arranging and hosting an EPLabel seminar concerning energy certification of large buildings based on asset versus operational energy (February 1, 2007). - Writing an article for the Danish HVAC Magazine. Deadline was March 13 and the article will be printed in the April edition of the magazine. In addition Esbensen has disseminated EPLabel through several channels e.g. * In the autumn of 2005 and spring-summer of 2006 Esbensen arranged and coached one internal and 12 external seminar for architects, engineers, clients and municipality officers. The subject of the seminars was the consequences of the EPBD with main focus on the new energy requirements. * Esbensen participated in in a partner forum working to prepare an Example collection of technical and architectural solutions for buildings erected according to the new building requirements. The partner forum was initiated by NAEC. 10 1

11 Artikel til HVAC, marts 2007 EPLabel Europæisk metode til energimærkning af store bygninger EPLabel er et fælleseuropæisk forskningsprojekt støttet gennem EU Intelligent Energy for Europe SAVE programmet. Hovedformålet med projektet er at udvikle en metode til at energimærke store offentlige bygninger ud fra det registrerede energiforbrug. I Danmark har man valgt at basere energimærkning af store bygninger på et beregnet energiforbrug. EPLabel metoden er et interessant alternativ især for EU-lande, som endnu ikke har valgt fremgangsmåde. Niels-Ulrik Kofoed, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Per Haugaard, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Kirsten Engelund Thomsen, SBi Baggrund I 2002 vedtog EU-landene direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Formålet med direktivet er at forbedre den energimæssige ydeevne i nye såvel som i eksisterende bygninger samt i tilgift at fremme brugen af vedvarende energisystemer i bygninger. Direktivet beskriver en række generelle krav, som medlemslandene skal overholde vedr. energiforbrug i bygninger herunder krav til energimærkning. I direktivet defineres en energimærkning som et certifikat, der redegør for en bygnings energimæssige ydeevne. Attesten skal indeholde en vurdering af den pågældende bygnings energimæssige ydeevne (energimærket), råd om hvordan ydeevnen kan forbedres (energiplanen) samt referenceværdier til sammenligning med andre bygninger. Energimæssig ydeevne defineres i den forbindelse som den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de forskellige behov, som er forbundet med normal brug af bygningen. registreret energiforbrug. For nye bygninger, som ikke har en driftshistorie, skal mærkningen baseres på et beregnet forbrug. I modsætning hertil er der for eksisterende bygninger mulighed for at benytte registrerede energiforbrug. Der er fordele og ulemper forbundet med begge metoder, hvorfor direktivet lader det stå åbent, hvilken model det enkelte EU-land vil benytte. Lige nu er situationen den, at hovedparten af EU-landene ikke har besluttet sig endeligt for hvilken metode, man vil anvende. Tendensen er dog, at de fleste lande sigter imod at bruge beregnet energiforbrug som grundlag for energimærkning af små bygninger. For store bygninger samt offentlige bygninger er situationen mere broget. Danmark har som bekendt valgt at benytte beregnet energiforbrug som udgangspunkt for både energimærke og energiplan. Figur 1 viser status primo januar 2007 for de enkelte EU-landes valg af metode, når det gælder energimærkning af offentlige bygninger i EU. En energimærkning kan derfor både baseres på et beregnet energiforbrug og på et 11 2

12 EPLabel projektet EPLabel er et fælleseuropæisk forskningsprojekt støttet igennem EU Intelligent Energy for Europe SAVE programmet. Projektet løber i perioden fra januar 2005 til februar 2007 og involverer 25 organisationer fra 19 forskellige lande. EPLabel projektet tager udgangspunkt i EPBD Artikel 7.3, som omhandler krav om offentliggørelse af energimærkning i offentlige bygninger med et nytteareal på over m². Figur 1. Status for EU-landenes valg af registreret og beregnet energiforbrug ved energimærkning af offentlige bygninger med et nytteareal større end 1000 m². EU aktiviteter For at understøtte implementeringen af EPBD har EU siden vedtagelsen af direktivet støttet en række tværnationale aktiviteter. Én af disse er EPBD Buildings Platform. Det er en informationsservice fra EU, der skal hjælpe medlemslandene med selve implementeringen. Formålet er bl.a. at levere input og værktøjer til støtte for EUkommissionen og medlemsstaternes opfølgning og evaluering af direktivets virkninger. I den forbindelse udsendes der korte "EPBD Information Papers" vedrørende situationen i de enkelte lande. Fra februar 2007 foreligger disse papers fra 20 lande. En vigtig information heri er, om de enkelte lande bruger energimærkning baseret på beregnede eller registrerede energiforbrug. Yderligere information fås på: EU har desuden støttet en række forskningsprojekter, som omhandler forskellige problemstillinger i relation til EPBD. Et af disse er EPLabel projektet, som Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Statens Byggeforskningsinstitut deltager i. Hovedformålet med projektet er at udvikle en metode til at energimærke store offentlige bygninger baseret på registrerede energiforbrug. Der fokuseres på at udvikle selve energimærket, så dette følger intentionerne i EBPD samt de berørte CENstandarder under udarbejdelse. Følgende seks bygningskategorier er omfattet: Offentlige kontorer Videregående uddannelsesinstitutioner Skoler Sportsfaciliteter Hospitaler Hoteller Bemærk, at definitionen på en offentlig bygning varierer imellem EU-landene i relation til EPBD. Eksempelvis regnes et hotel, grundet den almene offentlige adgang, for en offentlig bygning i en række lande. Dette er i modsætning til Danmark, hvor det er ejer- eller brugerforholdene, der afgør om en bygning er offentlig. EPLabel-metoden I den tidligere danske energimærkningsordning for store bygninger, ELO, blev bygninger energimærket ud fra det registrerede energiforbrug. Således blev bygningen alene energimærket ud fra, hvor stort energiforbruget per kvadratmeter var i forhold til andre bygninger med samme hovedanvendelse, eksempelvis kontorer, hoteller/moteller og gymnasier. Dette betød, at en bygning med mange energiforbrugende funktioner og følgelig et stort energiforbrug (energiintensiv) ofte ville få et dårligt energimærke, selvom bygningen var bygget 12 3

13 og drevet energieffektivt. Omvendt betød det, at en bygning med en kort benyttelsestid og få energiforbrugende funktioner ville få et godt energimærke, også selvom bygningen var bygget og drevet energiineffektivt. Problemet i den beskrevne fremgangsmåde er, at energimærket ofte tegner et skævt billede af bygningens energieffektivitet. Dette problem løses i EPLabel-metoden ved at sammenligne bygningens registrerede energiforbrug med tilpassede energireferencetal (benchmarks), som afspejler den konkrete brug af bygningen. Dermed kan en bygning energimærkes i forhold til, hvor energieffektiv den er i brug (bygget og drevet) frem for, hvor energiintensiv den er. På denne måde kan der i referencetallene f.eks. tages hensyn til, at en given bygning indeholder kantine, eksterne serverfunktioner eller har 24 timers drift. Metoden rummer fire trin: 1. Beregn energiintensiteten baseret på bygningens areal og de registrerede hovedenergiforbrug el og varme (klimakorrigeret). Kan afhængig af præference i det enkelte EU-land udtrykkes ved forskellige indikatorer f.eks. som kwh vægtet energi/m²/år eller kgco 2 /m²/år). 2. Korriger evt. energiintensiteten ved at fratrække energiforbrug fra særlige systemer eller funktioner, som ikke typisk er inkluderet i den givne bygningskategori. Et eksempel kunne være en sportsfacilitet med en tilknyttet offentligt tilgængelig parkeringskælder, hvis energiforbrug vil være misvisende at medtage i energimærket. Forbruget kan derfor omregnes til den valgte indikator og herefter fratrækkes. 3. Udregn et Best practise samt et Typical practise referenceenergiforbrug, som baseres på de konkrete funktioner i bygningen. Referenceenergiforbrugene sammensættes på grundlag af Best practise og Typical practise nøgletal for el- og varmeforbrug for de funktioner, som indgår i den pågældende bygning. 4. Sammenlign den beregnede (korrigerede) energiintensitet for bygningen med de sammensatte referenceenergiforbrug. Herefter gives en karakter for bygningens energieffektivitet. Figur 2 viser de nævnte fire trin i EPLabel metoden. Figuren refererer til eksemplet sidst i artiklen. Bemærk, at eksemplet tager udgangspunkt i betaversionen af EPLabel værktøjet. Trin 1: Beregn energiintensiteten. Trin 2: Korriger for særlige energiforbrug. Trin 3: Tilpas referenceenergiforbrug. 13 4

14 defineret referenceskala som danner grundlag for en karakter for bygningens energieffektivitet (A1-G2). I EPLabel metoden sammenlignes det totale registrerede energiforbrug for bygningen med tilpassede eller normaliserede referencetal, som afspejler den reelle brug af bygningen. Karakteren for bygningens energieffektivitet gives på baggrund af den procentvise afvigelse imellem det registrerede energiforbrug og det tilpassede referenceenergiforbrug (A-G).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Trin 4: Giv karakter for bygningens energieffektivitet. Figur 2. Trin i EPLabel metoden ved et eksempel med CO 2 indikator.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INFOBOKS: Normalisering af energiforbrug EPBD kræver, at selve energimærket skal afspejle bygningens energiforbrug under normal drift. Dette er vigtigt, fordi det skal være muligt for forbrugerne at sammenligne energiforbruget i forskellige bygninger, selvom disse i øvrigt bruges forskelligt. Energimærket skal med andre ord vise bygningens energieffektivitet, og ikke dens energiintensitet. Der er flere måder at gøre dette på. For det nye energimærke i Danmark gælder, at energiforbruget til drift af bygningsinstallationer (varme, varmt brugsvand, ventilation, køling, automatik og for ikke-boliger også belysning) normaliseres gennem en standardiseret beregning. Forbruget sammenlignes herefter med en fast 14 EPLabel værktøjer Der er i projektet udviklet energimærkningsværktøjer, som understøtter EPLabel metoden. Værktøjerne omfatter et EXCEL baseret og et online baseret Internetværktøj. Begge værktøjer kan frit downloades fra EPLabels hjemmeside. Med disse værktøjer er det muligt at energimærke i henhold til den beskrevne metode, idet de sammensatte referenceenergiforbrug baseres på nøgletal for el- og varmeforbrug i de tidligere nævnte bygningskategorier samt en række underkategorier (blandet anvendelse). Det er ligeledes muligt at tage særlig hensyn til on-site vedvarende energiproduktion. Værktøjet er oversat til en række sprog herunder dansk og indeholder for hvert land nationale nøgletal og omregningsfaktorer. Omregningsfaktorerne omfatter eksempelvis CO 2 emissionsfaktorer og energivægtningsfaktorer for forskellige energiforsyninger. Nøgletallene omfatter Best Practise og Typical Practise el- og varmeforbrug per kvadratmeter for en række nationale bygningskategorier. For Danmark er der ved definitionen af bygningskategorierne taget udgangspunkt i ELO-anvendelseskoderne. I EPLabel projektet defineres Typical Practise nøgletallene som det gennemsnitlige energiforbrug i den givne bygningskategori. For Danmark er disse nøgletal baseret på en kombination af datakilder bl.a. nøgletal fra ELO-databasen og fra Elsparefonden. 5

15 Best Practice nøgletallene defineres som energiforbruget i en ny bygning opført i henhold til de nyeste nationale energibestemmelser. For Danmark er disse nøgletal pt. baseret på kvalificerede skøn med udgangspunkt i gældende energirammer samt andre datakilder herunder data vedrørende fordeling af elforbrug på undersystemer fra Elsparefondens hjemmeside. Tabel 1 viser de valgte danske bygningskategorier og de hertil tilknyttede energinøgletal. Tabel 1. Danske bygningskategorier og energinøgletal for el- og varmeforbrug opdelt på best- og typical practice. 15 6

16 Betaversion af værktøjet Der er i projektet udviklet en udbygget betaversion af EXCEL værktøjet, hvor det for udvalgte bygningskategorier er muligt at tilpasse Best practise samt et Typical practise referenceenergiforbrugene yderligere. Referenceenergiforbrugene for en svømmehal kan f.eks. beregnes ud fra detaljerede nøgletal for en række specifikke funktionsområder såsom poolområde, bad- og omklædningsrum, caféområde, fællesarealer mv. Efter lignende princip kan der i referenceenergiforbrugene for en kontorbygning tages hensyn til benyttelsestiden og antallet af personer, som arbejder i den konkrete bygning.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INFOBOKS: Tilpasning efter benyttelsestiden. Fremgangsmåden ved tilpasning af referenceenergiforbrugene efter benyttelsestiden er baseret på, at hvert nøgletal fremkommer ved en multiplikation af den installerede effekt og benyttelsestiden: E [kwh/m²] = W [kw/m²] x h [timer] Hvis benyttelsestiden i en given bygning afviger fra standardbenyttelsestiden, som nøgletallet er baseret på, korrigeres dette ved at indsætte den aktuelle benyttelsestid i ovenstående udtryk.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bemærk, at Betaversionen pt. ikke er frit tilgængelig. Yderligere information om EPLabel projektet kan findes på projekthjemmesiden hvorfra også de frit tilgængelige værktøjer kan downloades. Eksempel på EPLabel energimærkning For at illustrere EPLabel-metoden og mulighederne med betaversionen af værktøjet gennemgås et fiktivt eksempel for energimærkning af en sportsfacilitet med en tilhørende offentligt tilgængelig parkeringskælder. Bygningen forsynes med fjernvarme og elektricitet fra forsyningsnettet. Bemærk, at der i eksemplet benyttes engelske CO 2 omregningsfaktorer. Trin 1: Sportsfacilitetens opvarmede etageareal udgør m 2 (eksklusiv parkeringskælder). Hovedforbrug af el er målt til kwh/år, mens forbruget af varme er målt til kwh/år. Bygningens samlede energiintensitet kan på det grundlag beregnes til 706 kgco 2 /m²/år, jf. trin 1 i figur 2. Trin 2: Det årlige elforbrug til belysning og ventilation i den tilhørende offentligt tilgængelige parkeringskælder kategoriseres som et særligt energiforbrug. Dette udgør kwh svarende til 70 kgco 2 /m²/år. Energiintensiteten beregnet i trin 1 korrigeres derfor iht. dette og udgør herefter 636 kgco 2 /m²/år, jf. trin 2 i figur

17 Trin 3: Sportsfaciliteten er opdelt i følgende funktionsområder: 755 m 2 svømmehal 900 m 2 fitness 240 m 2 omklædning 180 m 2 fællesareal 210 m 2 spabad 100 m 2 butikker Et Best practise samt et Typical practise referenceenergiforbrug baseret på nøgletal for ovenstående funktioner beregnes (vægtes efter areal) herefter til henholdsvis 278 kgco 2 /m²/år og 555 kgco 2 /m²/år. De tilpassede referenceenergiforbrug er illustreret i trin 3 på figur 2. Trin 4: Energimærket for bygningens korrigerede energiintensitet gives på baggrund af den procentvise afvigelse imellem bygningens energiintensitet beregnet i trin 2 og dennes referenceenergiforbrug beregnet i trin 3. Sportsfacilitetens opnår dermed energimærke E, jf. trin 4 på figur

18 France EPLABEL Dissemination 18

19 EPLABEL Dissemination in France The synthesis of our dissemination actions: EPLabel works was presented in October 2005 in the Meeting of AITF (more that 50 participants representing the main municipalities and local authorities in France). CSTB has presented the EP label program (november 2005) during a workshop organized by the ministry of housing in Paris, ADEME and Ecole des Mines to inform the actors of the building field on the Directive and to promote the European actions. More than 100 pople participated to this event. CSTB had organized the final EPlabel seminar (December 2006). More than 140 people participated, most of them were French. All the actors of the building field were represented French ministry of housing, a lot of engineering and design departments, owners of public building stocks. Explanations and demonstration of EP label program and tools have been given in French and english. The description of EP label algorithm have been translated in French and largely spread among the building field actors in order to facilitate their access to the tool. I enclosed the list of participants, the program, and the translation in French of the EP label algorithms. This event has been announced in the CSTB Webzine (http://webzine.cstb.fr/webzine/preview.asp?main=16&id_une=419#haut) A close collaboration is established with the Ministry in charge of Housing in France and EPLabel methodology is referenced as the main approach to use for the nonresidential buildings in the public sectors. We are working today with the French Government on the application of the method for the EPBD certification of building performances (article 7.3). 19

20 Diagnostics de Performance Energétique des bâtiments destinés à l affichage dans les bâtiments publics Méthodes et considérations pratiques visant à satisfaire aux exigences de l Article 7.3 de la directive EPBD (Directive Performance Energétique du Bâtiment) Séminaire au CSTB, Paris Mercredi 6 Décembre h 17 h Projet de programme Session du matin : La Directive Performance Energétique du Bâtiment Présidence : Jean-Christophe Visier, CSTB Inscription et café Accueil Alain Maugard Les 50 ans d histoire précédant la Directive EPBD ( ) Futures orientations de la Directive EPBD Déjeuner Evaluation, analyse comparative et amélioration des bâtiments actuels EPLabel: une réponse graduée à l Article 7.3 utilisant les évaluations par les consommations réelles des bâtiments Projets français de mise en pratique de l Article 7.3 de la Directive EPBD Président du CSTB Hubert David EuroACE Randall Bowie Commission Européenne Bill Bordass Robert Cohen Marie-Christine Roger Représentant du ministère français Session de l après-midi : Considérations pratiques et expérience précédente Présidence : Jean-Christophe Visier, CSTB Le défi de l EPLabel en France Gestion énergétique des bâtiments publics 1: l expérience du secteur de l administration générale - Ministère de l équipement DISPLAY : impliquer les municipalités dans la Directive EPBD La mise en pratique par le Danemark de l Article 7 : une solution exemplaire Mise en pratique des évaluations énergétiques Café Projet EPA-NR : évaluation de la performance énergétique par le calcul pour les bâtiments non-résidentiels Gestion énergétique des bâtiments publics 2: l expérience du secteur des universités Débat d experts et récapitulation Clôture 20 Hossein Vaezi Nejad CSTB M. Luc Crozier Direction des Affaires et de l Administration Générale - Bureau de la Politique Patrimoine Peter Schilken Jens Laustens, IEA (anciennement DEA) John Field Rofaïda Lahrech CSTB Marie-Gabrielle Méry Fondaterra

21 Germany EPLABEL WP7 Dissemination 21

22 Germany-eplabel activities.xls Publications Nr. Publication When Who Description 1 2 online magazine Building control, Das Technik- Magazin für strategisches und operatives Gebäudemanagement Therburg Therburg, and others EU-RICHTLINIE GESAMTENERGIEEFFIZIENZ IN GEBÄUDEN - EINE CHANCE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ IN NICHTWOHNGEBÄUDEN? "Gebäudeautomation spart bis zu 50 % Energie" Seite 1 22

23 Germany-eplabel activities.xls Presentations Date Duration Location Who Organiser Description Participants ,0 Nürnberg Therburg Chamber of commerce Workshop on energy efficiency in office buildings"epbd, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Weilburg Therburg Sport association Hesse "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Frankfurt Therburg Frankfurt Economic Development GmbH "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Fulda Therburg German association of public services "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,5 Frankfurt Therburg IFMA, regional group Rhein- Main "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,5 Frankfurt Therburg Chamber of commerce Frankfurt "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,5 Mainz Therburg University of Mainz "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Berlin Therburg DENA, Berliner Energietage "EPBD, asset and operational rating in Germany, advanced operational rating with eplabel" ,0 Wien Therburg ATGA Facility Kongress Energiepass 2006 für Nichtwohngebäude - Chance oder Fluch für die Immobilienwirtschaft? ,5 Darmstadt Therburg ,0 Berlin Therburg Industrie- und Handelskammer Darmstadt (Chamber of commerce) Deutsche Energieagentur, Final workshop field test energy certificates for non residential buildings EU-Richtlinie Gesamtenergieeffizienz in Gebäuden Stand der Umsetzung in Deutschland Feldversuch Energieausweis Nichtwohngebäude - Über Verbrauch und Bedarf auf dem Weg zu einer betriebsorientierten Zertifizierung?? Seite 1 23

24 Germany-eplabel activities.xls Presentations ,5 Raunheim Therburg Association for Local Operation Network (LON) Energieeinsparverordnung 2006/ Auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz?? ,0 Berlin Therburg DENA, Congress "Zukunft Haus" Ausstellung von Energiepässen für Nichtwohngebäude - Ein Erfahrungsbericht ,0 Berlin Therburg Association of German engineers (VDI) Congress, "Energieeffizienz Chancen für die Zukunft" Erfahrungen und Umsetzung bei der Erstellung von Energiepässen für Nichtwohngebäude am Beispiel des BHF Hochhauses Frankfurt am Main 50 Seite 2 24

25 Greece EPLABEL Dissemination 25

26 EPLABEL Dissemination in Greece Below you will also find a short description of the dissemination activities carried out by NKUA for the EP label project. NKUA presented the EP label project with great success to a wide range of audience during the 1st international EPEQUB 2006 Conference in Milos Island, Greece on the 6th of July The full paper and powerpoint presentations are uploaded in the project's website. An abstract has been accepted for presentation of the EP label project results at the 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference - Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st century-, to be held in Crete in September A national workshop has been organised by NKUA on the 20th of February 2007 at the Centre for Professional Training of the Municipality of Athens, as a means of demonstrating the calculation software and the philosophy behind the benchmark approach, within a face-to-face course incorporating a hands-on training. A separate report describes the national workshop and the conclusions drawn through that. At this moment another (shorter) press release is being prepared for publication in the newsletter bulletin of the National Association of Graduated Electrical - Mechanical Engineers. Finally, the EP label project has also been shortly addressed during some of the presentations held by NKUA within the cycle of seminars on bioclimatic architecture that have been organised by the Helllenic Society for the Protection of the Environment and Cultural Heritage in the winter of As an annex please find a scan of the press conference for the national EP label workshop and EP label project published in the national technical magazine "Technica" of the publisher Tekdotiki-4M Selka, on April

COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT. Accompanying the document DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT. Accompanying the document DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 22.6.2011 SEC(2011) 779 final COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy

More information

HM Treasury Cabinet Office National Audit Office Audit Commission Office For National Statistics

HM Treasury Cabinet Office National Audit Office Audit Commission Office For National Statistics HM Treasury Cabinet Office National Audit Office Audit Commission Office For National Statistics FOREWORD The business of government is complex. What matters to the public about performance of government

More information

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG (VS/2007/0617 SI2.483181).

More information

MNP Report 555030001/2006

MNP Report 555030001/2006 MNP Report 555030001/2006 Tool use in integrated assessments Integration and synthesis report for the SustainabilityA-Test project W. de Ridder (editor) Contact: W. de Ridder Air Quality and European Sustainability

More information

OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding

OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND

More information

Almere, October 2011 Proceedings

Almere, October 2011 Proceedings crrescendo conferrence Step by step towards a carbon neutral built environment Almere, October 2011 Proceedings Getting there Visiting address Municipality Almere Stadhuisplein 1 1315 HR Almere Stad For

More information

How to develop a Sustainable Energy Action Plan

How to develop a Sustainable Energy Action Plan How to develop a Sustainable Energy Action Plan HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) GUIDEBOOK HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) GUIDEBOOK Legal notice: The European

More information

Financing the. Commission DG Energy

Financing the. Commission DG Energy TECHNICAL GUIDANCE Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding f FINAL REPORT A study prepared for the European Commission DG Energy This study was carried out for f the European

More information

Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen

Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen 1 Business Case Study Costs and Benefits of Implementation of Dutch Webrichtlijnen Universiteit Twente P.O. Box 217 7500 AE Enschede T. +31 (0) 53 489 4342 F. +31 (0) 53 489 4259 Business Case Study Costs

More information

PUBLIC BODIES CLIMATE CHANGE DUTIES: PUTTING THEM INTO PRACTICE GUIDANCE REQUIRED BY PART 4 OF THE CLIMATE CHANGE (SCOTLAND) ACT 2009

PUBLIC BODIES CLIMATE CHANGE DUTIES: PUTTING THEM INTO PRACTICE GUIDANCE REQUIRED BY PART 4 OF THE CLIMATE CHANGE (SCOTLAND) ACT 2009 PUBLIC BODIES CLIMATE CHANGE DUTIES: PUTTING THEM INTO PRACTICE GUIDANCE REQUIRED BY PART 4 OF THE CLIMATE CHANGE (SCOTLAND) ACT 2009 PUBLIC BODIES CLIMATE CHANGE DUTIES: PUTTING THEM INTO PRACTICE GUIDANCE

More information

Travel time variability Definition and valuation. Mogens Fosgerau Katrine Hjorth Camilla Brems Daisuke Fukuda

Travel time variability Definition and valuation. Mogens Fosgerau Katrine Hjorth Camilla Brems Daisuke Fukuda Travel time variability Definition and valuation Mogens Fosgerau Katrine Hjorth Camilla Brems Daisuke Fukuda August 2008 Travel time variability Definition and valuation Report 1:2008 August 2008 By Mogens

More information

Better Bus Area Monitoring and Evaluation Framework

Better Bus Area Monitoring and Evaluation Framework Do Better Bus Area Monitoring and Evaluation Framework March 2014 The Department for Transport has actively considered the needs of blind and partially sighted people in accessing this document. The text

More information

Working Group Report Consumers as Energy Market Actors

Working Group Report Consumers as Energy Market Actors Working Group Report Consumers as Energy Market Actors 1. Mandate of the Working Group... 3 2. Energy markets in 2015... 4 2.1 Consumption figures and trends... 4 2.2 Prices and costs... 5 2.3 Market actors

More information

The WMO Strategy for Service Delivery and Its Implementation Plan

The WMO Strategy for Service Delivery and Its Implementation Plan EVALUATE AND IMPROVE The WMO Strategy for Service Delivery and Its Implementation Plan DESIGN SERVICES ENGAGE USERS DELIVER WMO-No. 1129 WMO-No. 1129 World Meteorological Organization, 2014 The right of

More information

Implementing the EU Energy Efficiency Directive: Analysis of Member States plans to implement Article 5

Implementing the EU Energy Efficiency Directive: Analysis of Member States plans to implement Article 5 Implementing the EU Energy Efficiency Directive: Analysis of Member States plans to implement Article 5 Credits The Coalition for Energy Savings: the voice of energy efficiency and savings in Europe The

More information

FORUM ON TAX ADMINISTRATION: SME COMPLIANCE SUB-GROUP. Information note

FORUM ON TAX ADMINISTRATION: SME COMPLIANCE SUB-GROUP. Information note FORUM ON TAX ADMINISTRATION: SME COMPLIANCE SUB-GROUP Information note Right from the Start: Influencing the Compliance Environment for Small and Medium Enterprises January 2012 TABLE OF CONTENTS FOREWORD...

More information

Involving Stakeholders: THE CIVITAS INITIATIVE IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

Involving Stakeholders: THE CIVITAS INITIATIVE IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION CIVITAS HANDBOOKS Involving Stakeholders: Toolkit on Organising Successful ConsultationS THE CIVITAS INITIATIVE IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION About CIVITAS The CIVITAS Initiative ( City-Vitality-Sustainability,

More information

Generic Statistical Business Process Model

Generic Statistical Business Process Model Joint UNECE/Eurostat/OECD Work Session on Statistical Metadata (METIS) Generic Statistical Business Process Model Version 4.0 April 2009 Prepared by the UNECE Secretariat 1 I. Background 1. The Joint UNECE

More information

Bu i l d i n g s a n d

Bu i l d i n g s a n d Sustainable Buildings & Climate Initiative Bu i l d i n g s a n d Climate Change Summary for Decision-Makers U n i t e d N a t i o n s E n v i r o n m e n t P r o g r a m m e Design and layout by Thad

More information

BUDGET HEADING 04 04 18. Preparatory action. Social innovation driven by social business and young entrepreneurship CALL FOR PROPOSALS - VP/2013/017

BUDGET HEADING 04 04 18. Preparatory action. Social innovation driven by social business and young entrepreneurship CALL FOR PROPOSALS - VP/2013/017 EUROPEAN COMMISSION DG Employment, Social Affairs and Inclusion Europe 2020: Employment Policies Sectorial Employment Challenges, Youth Employment and Entrepreneurship BUDGET HEADING 04 04 18 Preparatory

More information

Product Service systems, Ecological and Economic Basics

Product Service systems, Ecological and Economic Basics Product Service systems, Ecological and Economic Basics (Authors in alphabetic order) Mark J. Goedkoop MSc. Cees J.G. van Halen MSc. Harry R.M. te Riele MSc. Peter J.M. Rommens MSc. March 1999 2 STORRM

More information

Making current account switching easier The effectiveness of the Current Account Switch Service (CASS) and evidence on account number portability

Making current account switching easier The effectiveness of the Current Account Switch Service (CASS) and evidence on account number portability Financial Conduct Authority Making current account switching easier The effectiveness of the Current Account Switch Service (CASS) and evidence on account number portability March 2015 Contents Abbreviations

More information

Managing PPPs during their contract life. Guidance for sound management

Managing PPPs during their contract life. Guidance for sound management European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre Guidance for sound management Managing PPPs during their contract life Guidance

More information

Financially Sustainable Universities

Financially Sustainable Universities E U A P R O J E C T Financially Sustainable Universities Full Costing: Progress and Practice Thomas Estermann and Anna-Lena Claeys-Kulik Copyright 2013 by the European University Association All rights

More information

The Evaluation of Treatment Services and Systems for Substance Use Disorders 1,2

The Evaluation of Treatment Services and Systems for Substance Use Disorders 1,2 Artigos originais The Evaluation of Treatment Services and Systems for Substance Use Disorders 1,2 Dr. Brian Rush, Ph.D.* NEED FOR EVALUATION Large numbers of people suffer from substance use disorders

More information

UK Higher Education Space Management Project Promoting space efficiency in building design

UK Higher Education Space Management Project Promoting space efficiency in building design UK Higher Education Space Management Project Promoting space efficiency in building design March 2006 2006/09 Promoting space efficiency in building design Contents Page Foreword 2 1 Executive summary

More information

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012)

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012) European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012) European Implementation Assessment IN-DEPTH ANALYSIS European Parliamentary Research Service Author: Jan Tymowski Ex-Post Impact

More information

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE CALL FOR PROPOSALS Action grants to support projects on non-discrimination and Roma integration RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020) TABLE

More information

Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and Reduce Them

Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and Reduce Them Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and Reduce Them The 2007 Federal Government Report on the Use of the Standard Cost Model Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and

More information

Working Group Report on e-billing and Personal Energy. Report prepared for the 6 th Citizens' Energy Forum December 2013

Working Group Report on e-billing and Personal Energy. Report prepared for the 6 th Citizens' Energy Forum December 2013 Working Group Report on e-billing and Personal Energy Data Management Report prepared for the 6 th Citizens' Energy Forum December 2013 1 Contents 1. Background... 3 1.1 Why e-billing information and personal

More information