Stuteribok för Fullblod

Size: px
Start display at page:

Download "Stuteribok för Fullblod"

Transcription

1 Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 29 Utarbetad av Monica Wolf Utgiven av SVENSK GALOPP

2 ISSN Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2011 Mångfaldigande och bokbinderi Lasertryk A/S, Århus, Danmark

3 Förord Den 29:e upplagan av Svensk Stuteribok för fullblod är den tredje som upprättats i Svensk Galopps datasystem infördes hingsttypen Ej avelsvärderad hingst och hingstypen Egen hingst tas bort enligt EU:s direktiv då restriktioner för hingstar inte längre får finnas. Från 2002 DNA-typas fölen i samband med fölregistreringen. Från samma år utfärdas även pass, utförda enligt EU:s direktiv, till de registrerade fölen bytte Svenska Galoppförbundet namn till Svensk Galopp. Uppläggningen av Svensk Stuteribok följer internationella bestämmelser. I stuteriboken får bara införas engelska fullblod. Så kallade B-registrerade fullblodshästar redovisas därför i en särskild publikation. Den första stuteriboken i Sverige utkom 1872 med titeln Nordiska Stuteriboken på Nordiska Jockeyklubbens förlag. Redaktör var den kände hippologen Carl Gustaf Wrangel. Band 29 omfattar åren Boken grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat. Registreringarna bygger dessutom på stoägarnas uppgifter om fölning samt språngsedel, signalementsbeskrivning och blod-/dna-typning. Har sto betäckts med mer än en hingst sker faderskapsprövning på avkomman. Faderskapet avgörs genom blodprov/dna-typning och anges i stuteriboken vid stoet. Har stoet dött eller exporterats anges även detta. Utgivaren påtar sig inget ekonomiskt ansvar för eventuella felaktigheter i detta band. Ett stort tack riktas till Nadja Bellander och Margareta Östgård Svennehed för all hjälp med bandet. Stockholm i juli 2011 Monica Wolf 3

4 Innehåll Sid Rubrik 3 Förord (Foreword) 5 Förkortningar och förklaringar (Abbreviations and symbols) 7 Rules of Registration (Reglementariska bestämmelser) 13 Suffix för födelseland (List of Country Codes) 14 Sammanställning av betäckningsresultaten (Statistical Analysis of Mare Returns) 15 Kompletterande uppgifter (Errata and Addenda to Volume 28) 25 Namngivning (namnändring) (Names Addenda to Volume 28) 28 Fölston och deras avkomma (Broodmares and their Produce) 182 Avelshingstar (Stallions) 183 a) stamtavlor för nytillkomna avelsvärderade och ej avelsvärderade avelshingstar med registrerad avkomma (Pedigrees of new stallions) 208 b) I tidigare band införda avelsvärderade hingstar, ej avelsvärderade hingstar, samt egna hingstar som använts i avel 213 c) I utlandet uppställda hingstar 229 Resultat av betäckningar (föl födda ) (Return of Mares, results) A) Hingstar i Sverige 282 b) Hingstar i utlandet 303 Betäckningar 2009 (2009 Coverings) 312 Sammanställning av betäckningar (Statistical Analysis, coverings) Avgång av fölston och avelshingstar (Stallions and Mares put out of stud) 318 Tillkomst av fölston och avelshingstar (New Stallions and Mares) 323 Register (Index) 354 Svensk Galopp, adress, telefon m m (Postal address, telephone, etc) 4

5 Förkortningar och förklaringar Stamböcker ADGB Allgemeines Deutsches Gestütbuch AmSB AuSB ChiSB DSF Övriga förkortningar och förklaringar RG Reglemente för Galopplöpningar SFAF SSAH für Vollblut American Stud Book (för USA-hästar födda före 1986) Australian Stud Book Chilean Stud Book Dansk Stambog for Fuldblod Equineline USA-hästar födda från och med 1986 GSB HSB JPSB The General Stud Book Hungarian Stud Book Japanese Stud Book Svenska Fullblodsavelsföreningen NJR NSB PolSB SBF SBIt Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästsportcentrum, Flyinge Norsk Jockeyklubs Register Norsk Stambok Polish Stud Book Stud Book Français Stud Book Italiano SGV Schweizerisches Gestütbuch für Vollblut SvSF Svensk Stuteribok för Fullblod (GSB xx) Hänvisning till stambok där hästen förekommer som föl se SvSF xx Hänvisning till svensk stambok där hästen förekommer som fölsto eller avelshingst bet betäckt (covered) br brun (bay) död - (dead) dödfött - (dead) e efter (by) ej uppg uppgift saknas (unknown) el eller (or) enl enligt (according to) ex före detta (before) exp exporterad (exported) fbl - (thoroughbred) fblh fullblodshingst (thoroughbred stallion) fux - (chestnut) föl dog - (foal died) gall - (barren) h hingst (colt) imp importerad (imported) inreg inregistrerad (registered) kast kast tv komp mbr nr publ reg res resorb s sid sk kastat (slipped) kastat tvillingar (slipped twins) kompletterande (completive) mörkbrun (brown/ dark brown) nummer (number) publicerad (published) register/registrerad (register/registered) resorberat (early abortion) resorberat (early abortion) sto (filly/mare) sidan (page) skimmel (grey, roan) sto dog stoet dog vid eller före fölning (the mare died/dead) stu stuteri/et (Stud Farm) suppl supplement (supplement) sv svart (black) t v tills vidare (for the time being) tv tvilling/ar (twin/ twins) tvill tvilling/ar (twin/ twins) u undan (out of) under reg inregistreringen av fölet är inte klar, (under registration), kan bero på diverse orsaker uppg sakn uppgift ej lämnad (unknown) vet veterinär (veterinarian) zz okänd (unknown) 5

6 Registreringsnummer A-0000 anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod, född före Anger även inregistreringsnumret för svenskfödd häst, född före 1998, exporterad före 1 juni året efter födelsen. Anges då även med suffix i gemena bokstäver (swe) = Ej svenskuppfödd. (Se Reg RG 2:11p2). XXX anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 samt även för utlandsfödd svenskuppfödd häst. Här visas hela registreringsnumret inkl bokstäver. Hela numret visas även i fölningslista. AA anger inregistreringsnumret för svenskuppfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född före i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda före 1998 (bokstäverna AA visas inte) SWE anger inregistreringsnumret för svenskfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född efter i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 (bokstäverna SWE visas inte). Registreringsnumren fr o m 1998 består av totalt 11 tecken, varav tre får vara bokstäver (oftast landskoden), resten skall vara siffror som till exempel kan innehålla kod för ras. I Sverige börjar numren med SWE varefter det följs av en etta eller tvåa. En etta innebär att hästen är ett engelskt fullblod. En tvåa är ett så kallat övrigt fullblod som registreras och publiceras i B-registret. Därefter följer ett datasatt löpande nummer. Exempel: SWE betyder att det är ett svenskfött engelskt fullblod. 752SWE T anger inregistreringsnumret för svenskfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född efter T i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 2007 (bokstäverna 752SWE visas inte). För föl födda from 2008 införs UELN-nummer, registreringsnumren består av totalt 15 tecken, varav de tre första är koden för rasen i registerlandet, de tre följande står för i vilket land hästen är född därefter följer ett datasatt löpande nummer som sedan avslutas med T (Thoroughbred) som innebär att hästen är ett engelskt fullblod. Exempel: 752SWE T betyder att det är ett svenskfött engelskt fullblod. 6

7 Rules of registration (reglementariska bestämmelser) Definition of a Thoroughbred A Thoroughbred is a horse which is recorded in the Thoroughbred Stud Book of the country of its foaling, that Stud Book having been granted Approved status by the International Stud Book at the time of its official recording. 1. Thoroughbred pedigree qualification 1.1 For a horse to be eligible to be registered as a Thoroughbred in the Swedish Stud Book the following requirements must be met: The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a Non-Thoroughbred register under the terms set out in Article 13 paragraph 4.1 of the International Agreement on Breeding, Racing and Wagering, or a foal may be promoted from the Non Thoroughbred Register (B-Register) published by the Swedish Stud Book when the following conditions are all satisfied: a) The horse can prove satisfactorily eight consecutive crosses with Thoroughbred including the cross of which it is the progeny. b) The horse can show in its pedigree, such performances in racing open to thoroughbreds as to warrant its assimilation with them. c) The promotion is approved by the unanimous agreement of the International Stud Book Committee Animals which do not qualify registered in The Swedish Studbook can be registered in Swedish Jockey Club s B-Register the Non thoroughbred register. 2. Broodmare / stallion registration 2.1 Identity verification Before any stallion or mare can be registered in the Swedish Stud Book as breeding stock the animal s identity must be established. a) By the completion by the animal s owner of the appropriate stallion or broodmare registration form, recording the animal s registered name, colour, markings, age, pedigree, present owner, and previous history. b) By tracing the animal through all its ownerships since birth. c) By establishing the DNA-profile of the animal. In respect of all breeding animals, this will require a hair sample taken by a veterinarian surgeon from the tail of the foal, and the dams DNA-profile unless her DNA-profile has previously been officially established. 7

8 Any owner sending a stallion or a mare abroad for breeding purposes must inform in advance the Stud Book Authority of the country where the animal is standing at time of exportation, supplying the relevant details and requesting that this Stud Book Authority Sends directly a Breeding Clearance Notification (BCN) by or fax to the Stud Book Authority of the country of final destination, transmitting the DNA certificate for the horse and, for pregnant mares, the DNA certificate(s) of the covering stallion(s). A certified copy of the Clearance should be delivered to the applicant for insertion into the relevant passport. Before returning, the owner of the horse should apply to the Stud Book Authority of the country of temporary residence for a further Clearance to be supplied to the Stud Book Authority of the country of permanent residence providing the details as stated above; The clearance is valid for: 1) one breeding season (9 months maximum) 2) one country of destination Any failure in the above detailed process could be detrimental to the breeding and or racing status of the breeding stock, including the relevant foals, and will therefore necessitate the transfer of the Export Certificate to guarantee the traceability of movements; 2.2 Licensing for breeding 8 A stallion must on a yearly basis be registered for breeding by The Swedish Jockey Club, before it can start covering. 2.3 Breeder For the purpose of these regulations the breeder is the person or entity who has been recorded as being the owner of the mare at the time that her foal was dropped. 3. Covering certificates 3.1 Covering certificates are issued by the Swedish Jockey Club for each stallion when it is registered for breeding. 3.2 Stallion owners are required: a) To enter on the certificate the details of every mare covering by their stallion in the season. In particular, if a mare is covered by more than one stallion, a separate certificate must be made for each stallion. b) To issue a covering certificate to the owner of each mare covered by their stallion. c) To send in information of covered mares and the return of mares before September 1st. 4. Foal registration 4.1 Foal registration requirements For registration of the produce the following must all be received from the breeder: a) The thoroughbred must be the result of a stallion s mating with a mare which is the physical mounting of a mare by a stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the reproductive tract. b) An official certificate of covering, signed by the stallion owner, confirming the first and last dates of service in the previous year, the stallion owner s satisfaction as to the correct identity of the mare, and that the mare was served naturally and that artificial insemina-

9 tion was not used, and that a natural gestation took place in and delivery was from the body of the same mare in which the foal was conceived. Any foal resulting from or produced by the process of artificial insemination, embryo transfer or transplant, cloning or any other form of genetic manipulation not herein specified shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by The International Stud Book Committee. c) An official form Return of mares signed by the breeder, giving the required details of the produce, namely the colour, sex, date and place of birth. in the event of no live produce the official form must still be completed indicating whether the mare was barren, aborted early, slipped or that the produce was born dead or has died. Failure to report this information will result in the term no return appearing on the mare s produce line. This detracts from the completeness, and thus the value of the information in the Swedish Stud Book d) A formal application form to register the animal stating the parentage, colour, sex and date of birth of the produce, prepared by the breeder, and showing a written and graphic description of the markings of the produce, prepared, signed and dated by a veterinary surgeon. MARKINGS SHOULD BE TAKEN WHILST THE FOAL IS UNDER ITS DAM BEFORE 30th OCTOBER IN THE YEAR OF BIRTH. e) A veterinarian samples hair from the animals tail and where necessary also from the mare and stallion, and forward this to The Veterinarian Institute to determine that the mare and stallion qualify as the parents of the foals by DNA parentage validation. f) Payment of the foal registration fee. The above requirements apply to produce which are registered in their year of foaling Late returns For the produce whose registration is not sought or completed until after October 30th in their year of foaling, in addition to the above the following will apply. a) The fee at the then current rate for late foal registration must be paid. 4.2 Service to produce an eligible foal A foal is not eligible to be registered in the Swedish Stud Book unless; a) It is the product of a natural service or covering which is the physical mounting of a mare by a stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the reproductive tract. b) a natural gestation took place in, and delivery was from, the body of the mare in which the foal was conceived. Any foal resulting from, or produced by, the process of artificial insemination, embryo transfer or transplant, cloning or any other form of genetic manipulation not herein specified shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by The International Stud Book Committee. 9

10 4.3 Reported coat colours and gestation periods Notwithstanding that a complete return must be made for a foal, and that the foal may qualify by DNA parentage verification of being the progeny of its stated parents, the application to register the foal may be refused either if its reported coat colour is inconsistent with the registered coat colours for its stated parents, or if the reported gestation period of its dam is significantly at variance with generally accepted limits. 5. Issue of passports 5.1 A passport will be issued for every foal whose birth is registered with the Swedish Stud Book. While the passport remains the property of The Swedish Jockey Club it must accompany the horse at all times. It is also the responsibility of all owners, breeders and trainers to use the passport to check the identity of each horse in their care. Any identity doubt should be reported to The Swedish Jockey Club immediately. 5.2 Any loss must be reported to The Swedish Jockey Club immediately. 5.3 Passports are the property of The Swedish Jockey Club and must be returned on demand. 6. DNA-typing 6.1 The laboratory officially designated to carry out DNA typing for the Swedish Stud Book is: Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU, Box 7023, Uppsala. 6.2 For the purpose of these regulations an animal s DNA type will not be considered to be officially established unless either it has been established by the above laboratory, based on hair or blood samples submitted to that laboratory, and notified to the Swedish Jockey Club or in certain circumstances, it has been established by the officially designated laboratory of an approved Stud Book Authority overseas. 10 The circumstances under which DNA or blood types established by overseas laboratories as above will be accepted are: (a) If the animal concerned has died before a valid hair or blood sample could reasonably have been taken from it, to establish the DNA type of an imported broodmare or stallion, (see 2.1.c). (b) In the case of stallions only, for the purpose of parentage testing a foal conceived abroad and imported in Utero. provided that the hair or blood type so established and notified to The Swedish Jockey Club is considered sufficiently comprehensive for the purpose. 7. Naming of horses The Registration of a name for a horse can only be made by or with approval of the recognised Authority of its country of birth An application for a name for a horse must state the colour, sex and age together with the registered name of the sire and dam. Such applications will not be accepted for registration unless the horse has been accepted for inclusion in the Swedish Stud Book or in a stud book

11 approved by the International Stud Book Committee. Translation of a foreign name applied for may be requested. For Swedish born horses a name must also be approved by the Stud Book Authorities in the other Scandinavian countries (i.e. Norway, Denmark). 7.2 A horse may not be entered to race or be used for breeding unless it has a name registered with the Swedish Jockey Club. 7.3 The criteria for making names re-available are as follows: a) stallions; 15 year after death or 15 years after being out of stud, (which ever is the soonest) or at 35 years of age, if death not reported. b) mares,10 years after death or 10 years after the last year of covering or foaling, (whichever is the soonest) or at 25 years of age, if death not reported. c) other horses, 5 years after death, or at 20 years of age, (whichever is the soonest) if death not reported. An exception may be made where the name of a horse which has been reported as dead and has not raced is sought for re-use by the same applicant. 7.4 The following restrictions on the registration of names shall apply: a) Names on the international list of protected names. b) Names of more than 18 characters, signs or spaces. c) The name of a public person, unless written permission is given by the person concerned or their family, or names of commercial significance without the appropriate permission. d) The name whose spelling or pronunciation is close to a name already registered and whose year of foaling is within ten years of that of the horse in question. e) Names followed by initials or numbers or names that start with a sign other than a letter. f) Names made up entirely of initials or include figures, hyphens, full stops, commas, signs, exclamation marks, inverted commas, forward or back slash, colon and semi-colon. g) Names that are suggestive or have a vulgar, obscene or insulting meaning; names considered in poor taste, or names that may be offensive to religious, political or ethnic groups. h) Names which would cause confusion in the administration of racing or betting. i) they are already registered to a sibling or parent of the horse in question. 7.5 Names which would act as an advertisement for a company or product will be accepted with the written approval of the Company or Body associated with the name. 7.6 An application for a change of name shall be directed to The Swedish Jockey Club. A name may not be changed for any horse; a) who has been declared to run b) or for a horse that has already bred 11

12 c) or for a horse whose name has already been published in a race card in Sweden or abroad. 7.7 Name or change of name for a horse born abroad, must be approved by the Recognised Turf Authority in the country of birth. 7.8 The fee at the then current rate for naming or change of a horse s name is decided by The Swedish Jockey Club. 8. Exportation of horses 8.1 The owner or his agent of a horse to be exported must apply on the official form for the endorsement of the horse s passport, should the export be permanent (if the stay abroad is to be in excess of nine months for a stud animal) for the issue or endorsement of an Export Certificate. 12

13 13 Suffix för födelseland (Internationell förteckning) Algeriet ALG Argentina ARG Australien AUS Bahrein bhr Barbados brb Belgien bel Bolivia bol Brasilien brz Bulgarien bul Canada CAN Chile CHI Colombia COL Costa Rica CRI Cuba CUB Cypern CYP Danmark den Dominikanska Republiken dom Ecuador ecu Egypten egy Filippinerna PHI Finland fin Frankrike fr Förenade Arabemiraten uae Grekland GR Guatemala GTM Holland HOL Hong Kong HK Indien ind Indonesien ndo Iran ira Irland ire Israel isr Italien ity Jamaica JAM Japan JPN f d Jugoslavien YUG Kenya ken Kina CHN Korea kor Kroatien HRV Libanon leb Libyen lib Luxemburg lux Malaysia MAL Malta MTA Marocco MOR Mexico MEX Norge nor Nya Zeeland nz Pakistan PAK Panama PAN Paraguay PRY Peru PER Polen POL Portugal POR Qatar QA Rumänien rum Ryssland rus Salvador SLV Saudi-Arabien ksa Schweiz SWI Senegal SEN Slovakien SLO Slovenien SVN f d Sovjetunionen SU Spanien SPA Storbritannien (England) GB Sri Lanka CEY Sudan SUD Sverige SWE Sydafrika SAF Thailand tha Tjeckien CZE Trinidad och Tobago tri Tunisien tun Turkiet tur Tyskland GER Ungern HUN Uruguay uru USA usa Venezuela ven Zambia SRH Österrike AUT

14 Sammanställning av betäckningsresultaten för fölston upptagna i detta band Rubrik Antal Efter betäckning med hingst av engelskt fullblod: levande hingstföl levande stoföl Summa levande föl Döda, dödfödda eller kastade föl Ston som gått gall eller resorberat Ston som dött före fölningen Ston som exporterats före fölningen Ston för vilka uppgift ej lämnats Summa redovisade ston *446 * *467 *452 *Därav 1 sto dubbelbetäckt 2004 och 1 sto dubbelbetäckt 2005 och 7 ston dubbelbetäckta 2007 och 5 ston dubbelbetäckta

15 Kompletterande uppgifter till tidigare band SvSF28 Sid 20 ABLE LASSIE (GB) död Sid 22 ALWAYS LEADING fux s (ändring färg) Sid 25 ANOTHER BLADE (GB) död Sid 29 BABY SHOES Avkomman f 2001 BREEDERS FRIEND exporterad 2003 till Spanien. Sid 31 BALLYBOFEY (IRE) fux h e Talinum (USA) LENNON Hansson Lena o Kurt-Arne Sid 38 BLUE BELLS mbr s (ändring färg) Sid 39 BOLD POLLEN AA-12485, mbr 1996, uppfödd av Sigfridsson Tor Harry, Vartofta e The Noble Player (USA) Bold Maid (IRE) e Persian Bold (IRE) Gold Pollen (GB) e Klondyke Bill Black Pollen e Rockefella (SvSF 27) br h e Sharp Matt (GB) MISUNDERSTOOD *(swe) Alderbro Reneé *(ex Mexican Intruder) Sid 40 BONNIE SACC sk s (ändring färg) Sid 41 BREAD CRUMB br h e Troon (GB) RUDY Åsheim Per Sid 43 CANADIAN FRIEND mbr s e Richard of York (GB) BLACK CASSANDRA Scand Education B Nilsson AB 15

16 Sid 44 CARIBBEAN WIND sk s (ändring färg) Sid 47 CHARMSTRESS (GB) br s e Nicolotte (GB) GAZTI Colldin - Norrman Sid 48 CHILWARIA sk h (ändring färg) Sid 49 CHRISTIAN CHURCH (IRE) sk h (ändring färg) Sid 50 CHUCK-A-LUCK (DEN) mbr h e Final Jeopardy (USA) ZUPERZEBRANZOZO Stall Lambada AB Sid 50 CIMERINA fux h e Talinum (USA) GOLDEN TAI Hansson Lena o Kurt-Arne Sid 53 COMPOSIT-A (GB) fux h e Funambule (USA) GOTOGAte rävdansens stuteri Sid 56 CRIMSON WAVE (GB) död CRUSADER S GIRL (GB) br s e Helenikos (IRE) CHAKRA Möllerberg Maria Sid 57 DANCE BALLET AA-10792, br 1991, uppfödd av Brantshammar Stuteri AB, Knivsta e Viking (USA) - Roman Ballet (DEN) e Roman Warrior (IRE) - Balsania e Baldric - Sassania e Persian Gulf (SvSF 25) mbr s e Black Diamond ONE DIAMOND Möllgård Carina DANCING GATE (GB) mbr s (ändring färg) Sid 58 DANCING WOLF (IRE) A-6078, br 1995, uppfödd av Philipps Rebecca, e Wolfhound (USA) - Aigue (GB) e High Top (IRE) - Cecilia Bianchi e Petingo - Cendres Bleues e Charlottesville (GSB 43). Imp 2003 från Storbritannien av Paleum AS br h e Duty Time (GB) MR DARK WOLF Paleum AS 16

17 Sid 60 DIXIE mbr s (ändring färg) Sid 63 EARLY TRAIN sk h (ändring färg) Sid 67 ERNA S HOPE (GB) död Sid 68 EVANGELINA mbr s e Inchrory (GB) ACE OF DIAMONDS Corebus AB Sid 74 FINAL DECISION (GB) död FIRST STEPS (IRE) IRE , br 1998, uppfödd av Morton J E, e Brief Truce (USA) - Wilsonic (GB) e Damister (USA) - Cape Chestnut e Bustino - Boswellia e Frankincense (GSB 44). Imp 2001 från Storbritannien av Stall Lambada AB br s e Domynsky (GB) SECOND STEP Stall Lambada AB FIRST STRING (DEN) Avkomman f 2000 MR WONDERFUL exporterad 2003 till Finland. Sid 79 GAY LASS (IRE) Avkomman f 2003 BAL GAY exporterad 2004 till Spanien. Sid 80 GINGER mbr s (ändring färg) Sid 81 GLENDA mbr h (ändring färg) Sid 84 GOLDEN SUCCESS br s (ändring färg) GOLDIE br s (ändring färg) Sid 85 GRANNY S PEARL (DEN) 2003 resorb e Funambule (USA) 2004 sto dog e Funambule (USA) Granny s Pearl (DEN) död

18 Sid 87 GYLLIANA AA-12961, mbr 1997 (ändring färg) Sid 88 HELENSVILLE (IRE) A-6085, fux 1988, uppfödd av Lord Harrington, e Horage (IRE) - Calaloo Sioux (USA) e Our Native (USA) - Roshanndra e Mill Reef - Pristina e Petition (GSB 41). Imp 2002 från Norge av Skutvik Bjarne fux s e Be My Chief (USA) HELOFALADY * * Skutvik Bjarne * (ex Midnight Queen) (* exp 2006 till Danmark) Sid 92 IMPINGTON (IRE) br h (ändring färg) Sid 95 ISLAND ROSE AA-10146, mbr 1990 (ändring färg) mbr h (ändring färg) IT TAKES TWO SWE , fux 1998, uppfödd av Rävdansens Stuteri, Ärla e Diaghlyphard (USA) - Cavendish Queen (IRE) e General Assembly (USA) - Bentinck Hotel e Red God - Rosa Lewis e Relic (SvSF 27) br h e Spectacular Tide (USA) föl dog under reg br s e Be My Chief (USA) QUCE DANZER Danielsson-Lennström Jenny Sid 98 KALAHARI MOON (IRE) br h (ändring färg) Sid 102 LA CREOLE (USA) mbr h (ändring färg) Sid 103 LADY ANN AA-9986, mbr 1989 (ändring färg) Sid 104 LADY SABO (GB) död Sid 117 MEDEA mbr s e Bal Du Seigneur (USA) POWER WITHIN YOU von Heland Kristina MEDIA LINE AA-12984, br 1997 (ändring färg) 18

19 Sid 123 MISS TURLINGTON (IRE) A-6108, br 1994, uppfödd av Corridan Tim, e Polish Patriot (USA) - Romantic Air (GB) e He Loves Me (GB) - Kaniz e Darius - Desca e Straight Deal (GSB 43). Imp 2002 från Storbritannien av Stall Lambada AB fux s e Informant (GB) ROYAL CLARET MISS WHITTINGHAM (IRE) A-6071, br 1990, uppfödd av O Leary E, e Fayruz (GB) - Windini (GB) e Windjammer (USA) - Gregani e The Brianstan - Cedar Valley e High Perch (GSB 42). Imp 2004 från Storbritannien av Stall Lambada AB br s e Elmaamul (USA) CHAPEL HILL * Stall Lambada AB (* exp 2007 till Danmark) MISTYS MARA AA-12543, mbr 1996, uppfödd av Kuningas Rein, Blentarp e National Zenith (USA) - Irish Mist (DEN) e Premier Violon (FR) - Sound of Music e Hurricane - Tangogirl e Daily Mail (SvSF 27) br h e Primatico (USA) NOZOMi kuningas Rein Sid 131 NICE BIG EARS (IRE) 2004 dödfött e Homme d Honneur (FR) Sid 132 NIKITITA (GB) sk s (ändring färg) Sid 135 NOUVELLE D AILLEUR (FR) sk h (ändring färg) Sid 139 ORANGE WAVE AA-12631, fux 1996, uppfödd av Stall Art AB, e Jalmood (USA) - Breakdance (GB) e Imperial Fling (USA) - Touch of Class e Luthier - La Theve e Red God (SvSF 27) fux h e Diaghlyphard (USA) Youko rävdansens Stuteri Orange Wave död Sid 140 PALLAS ATHENA mbr s (ändring färg) 19

20 Sid 141 PARTED (IRE) IRE , mbr 1999, uppfödd av Petra Bloodstock Ltd, e Pursuit Of Love (GB) - Partie (FR) e L Emigrant (USA) - Parga e Gay Mecene - Pallakis e Narrator (GSB 44). Imp 2000 från Frankrike av Stall Lambada AB mbr s e Lend A Hand (GB) PAK LIN Stall Lambada AB Sid 145 PLATONICA (ITY) död Sid 151 RACINE GREY (GB) sk h (ändring färg) Sid 152 READY MADE ROW (DEN) sk h (ändring färg) Sid 158 ROSE OF CECCIA mbr s e Walking Possession (GB) ROSE OF WALKING Stall Lambada AB Sid 160 RUTGER WINDROSE AA-9190, br 1987 (ändring färg) Sid 162 SALOBRE (GB) Avkomman f 2002 PACHINO exporterad 2003 till Norge. Sid 164 SCOTCH BLENDED AA-9131, mbr 1987 (ändring färg) Sid 169 SHIFTING BREEZE (GB) br h (ändring färg) Sid 172 SISTER ALICIA (IRE) br h e Richard of York (GB) RESPECT Scand. Education B Nilsson AB Sid 174 SNOWBALL AA-11667, mbr 1994 (ändring färg) Sid 182 SWEET FORM (GB) mbr h (ändring färg) 20

21 Sid 183 SYNTAX ERROR SWE , fux 1998, uppfödd av Helander Bo, Brottby e Malvernico (IRE) - Do Ti La (IRE) e Doulab (USA) - Enterprisor e Artaius - Ceili Mor e Irish Ball (SvSF 27) fux h e Diaghlyphard (USA) CAPS LOCK * Lundberg Peter Syntax Error död Sid 185 TARFALA (IRE) mbr s (ändring färg) Sid 187 THESSALONIKI AA-12909, fux 1997, uppfödd av Johnsson Lars-Olof, Rydsgård e Precocious (GB) - Double-Thess (GB) e Bay Express (IRE) - Buff Beauty e Mossborough - Flamboyant e Wilwyn (SvSF 27) br s e Final Appearance (IRE) SWEET OLYMPIA Cederström-Steger Ulrica TIROLESE (IRE) död Sid 188 TOP OF THE MORNING br s (ändring färg) Sid 190 TREE OF HEAVEN (GB) sk s (ändring färg) Sid 193 VENDETTA mbr h (ändring färg) Sid 194 WAI LIN (GB) GB , mbr 1998, uppfödd av Rowlands C J, e Piccolo (GB) - Princess Lieven (GB) e Royal Palace (GB) - Lady Dacre e Queen s Hussar - La Paiva e Prince Chevalier (GSB 44). Imp 1999 från Storbritannien av Hansson Emma mbr s e Indian Danehill (IRE) LAGUNILLA Stall Lambada AB Sid 195 WHIPPET (DEN) död Sid 198 WINNYMERE (IRE) Avkomman f 2001 WAKINA exporterad 2004 till Norge. 21

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 30 2010 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB (SRB), Djursholm, 2011 Innehåll

More information

Longman Communication 3000

Longman Communication 3000 LONGMAN COMMUNICATION 3000 1 Longman Communication 3000 The Longman Communication 3000 is a list of the 3000 most frequent words in both spoken and written English, based on statistical analysis of the

More information

Guide AN. Naturalisation as a British citizen A guide for applicants To be read in conjunction with Booklet AN

Guide AN. Naturalisation as a British citizen A guide for applicants To be read in conjunction with Booklet AN Guide AN Naturalisation as a British citizen A guide for applicants To be read in conjunction with Booklet AN March 2015 1 CONTENTS 1 Introduction to the guide 3 2 How to fill in the application form 4

More information

The Rights and Obligations of Civil Partners and other Same-Sex Couples

The Rights and Obligations of Civil Partners and other Same-Sex Couples The Rights and Obligations of Civil Partners and other Same-Sex Couples Note: This pack is for your information only. It is not intended to be a substitute for legal advice. 1 2 IRISH COUNCIL FOR CIVIL

More information

Updated 13/01/15. A Guide To Being in Care For Children and Young People

Updated 13/01/15. A Guide To Being in Care For Children and Young People Updated 13/01/15 A Guide To Being in Care For Children and Young People 1 Contents Introduction Page 3 Pathways into Care Page 3-6 Role of your Social Worker Page 6 Adoption Page 7 Special Guardianship

More information

U.S. DEPARTMENT OF STATE / BUREAU OF INTERNATIONAL INFORMATION PROGRAMS

U.S. DEPARTMENT OF STATE / BUREAU OF INTERNATIONAL INFORMATION PROGRAMS eusa ejournalusa eurnal SEE YOU IN THE U.S.A. U.S. DEPARTMENT OF STATE / BUREAU OF INTERNATIONAL INFORMATION PROGRAMS Editor Managing Editor Contributing Editors Reference Specialists Photo Researchers

More information

A Guide to Naturalization

A Guide to Naturalization A Guide to Naturalization M-476 (rev. 03/12) Table of Contents Welcome What Are the Benefits and Responsibilities of Citizenship? Frequently Asked Questions Who Is Eligible for Naturalization? Table of

More information

7 FAM 1300 APPENDIX C NAMES TO BE USED IN PASSPORTS

7 FAM 1300 APPENDIX C NAMES TO BE USED IN PASSPORTS 7 FAM 1300 APPENDIX C NAMES TO BE USED IN PASSPORTS (CT:CON-536; 09-29-2014) (Office of Origin: CA/OCS/L) 7 FAM 1310 APPENDIX C SUMMARY (CT:CON-311; 08-07-2009) a. The guidelines provided in this subchapter

More information

CONTENTS. Preamble 1 1 I I General Provisions 1 1

CONTENTS. Preamble 1 1 I I General Provisions 1 1 CONTENTS Preamble 1 1 I I General Provisions 1 1 Article 1 1 1 1 Scope of of application Use Use of of masculine and and feminine form form 1 1 1 1 II II Entries Admission Duties 1 1 Article 2 2 1 1 Number

More information

Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко. Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа

Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко. Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко CONTENTS UNIT 1. ABOUT MYSELF............................. 4 UNIT 2. HOUSES AND HOMES........................ 33 UNIT 3. EDUCATION................................

More information

LIFE S SNAGS AND HOW TO MEET THEM

LIFE S SNAGS AND HOW TO MEET THEM LIFE S SNAGS AND HOW TO MEET THEM Talks to Young Men by Sir Robert Baden-Powell, Bt. Author of Rovering to Success, Scouting For Boys, etc. London C. Arthur Pearson Ltd. Henrietta Street. W.C. First published

More information

INCORPORATOR S HANDBOOK

INCORPORATOR S HANDBOOK NOT-FOR-PROFIT INCORPORATOR S HANDBOOK This handbook has been prepared jointly by the Ministry of Government Services, ServiceOntario and the Office of the Public Guardian and Trustee for Ontario, Charitable

More information

Form 200-02 NR. Who Must File. What Form to File

Form 200-02 NR. Who Must File. What Form to File Form 200-02 NR NON-RESIDENT INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN Who Must File What Form to File 1. Non-Residents File a tax return if you have any gross income during the tax year from sources in Delaware. NOTE:

More information

COMMERCIAL SURROGACY SOME TROUBLING FAMILY LAW ISSUES INTRODUCTION 4

COMMERCIAL SURROGACY SOME TROUBLING FAMILY LAW ISSUES INTRODUCTION 4 COMMERCIAL SURROGACY SOME TROUBLING FAMILY LAW ISSUES Mary Keyes 1 and Richard Chisholm 2 The aching desire for a child felt by those unable to conceive by normal means, poverty and the profit motive can

More information

Foreword 2. Introduction 5. Finding the Noncustodial Parent 12. Child Support Handbook CONTENTS. Establishing Fatherhood 15. Where the Money Goes 31

Foreword 2. Introduction 5. Finding the Noncustodial Parent 12. Child Support Handbook CONTENTS. Establishing Fatherhood 15. Where the Money Goes 31 CONTENTS Foreword 2 Introduction 5 Finding the Noncustodial Parent 12 Establishing Fatherhood 15 Establishing the Support Order 19 Collecting Support 23 Where the Money Goes 31 Working Across Borders 33

More information

Commonwealth of Australia 2007

Commonwealth of Australia 2007 Life in Australia Life in Australia Commonwealth of Australia 2007 This work is copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced by any process without

More information

( +44 (0)845 300 4472 or +44 (0)20 7582 5460

( +44 (0)845 300 4472 or +44 (0)20 7582 5460 & Please read the guidance notes before completing this form. International application for registration (for applicants who have gained a qualification to practice their profession outside the UK) õ Registration

More information

Liberty s Second Reading Briefing on the Marriage (Same Sex Couples) Bill in the House of Commons

Liberty s Second Reading Briefing on the Marriage (Same Sex Couples) Bill in the House of Commons Liberty s Second Reading Briefing on the Marriage (Same Sex Couples) Bill in the House of Commons February 2013 About Liberty Liberty (The National Council for Civil Liberties) is one of the UK s leading

More information

Incorporating Your Nonprofit in North Carolina. Elaine F. Marshall Secretary of State

Incorporating Your Nonprofit in North Carolina. Elaine F. Marshall Secretary of State Incorporating Your Nonprofit in North Carolina Elaine F. Marshall Secretary of State A Message from The Secretary of State of North Carolina Nonprofit corporations play an increasingly greater role in

More information

THEY SIGNED FOR US. MERLE SINCLAIR and ANNABEL DOUGLAS McARTHUR

THEY SIGNED FOR US. MERLE SINCLAIR and ANNABEL DOUGLAS McARTHUR THEY SIGNED FOR US MERLE SINCLAIR and ANNABEL DOUGLAS McARTHUR They Signed for Us by Merle Sinclair and Annabel Douglas McArthur Foreword II Chapter One WE MUST BE UNANIMOUS 1 Chapter Two THE CAUSES WHICH

More information

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises CAMBRIDGE Essential Grammar in Use Supplementary Exercises SECOND EDITION with answers Helen Naylor with Raymond Murphy Essential Grammar in Use Supplementary Exercises With Answers Helen Naylor with Raymond

More information

Take the Test. Assessments. Programme for International Student Assessment

Take the Test. Assessments. Programme for International Student Assessment Take the Test sample Questions from OECD s PISA Assessments Programme for International Student Assessment Programme for International Student Assessment Take the Test Sample Questions from OECD s PISA

More information

Two sewer systems differ widely

Two sewer systems differ widely The Florida Keys Only Daily Newspaper, Est. 1876 Key West Pops Orchestra Inside Paradise Court rejects latest Schiavo appeal Page 3A Thursday March 31, 2005 Vol. 129 No. 85 40 pages 50 Cents WEATHER Susy

More information

Application for a Work and Holiday visa

Application for a Work and Holiday visa Application for a Work and Holiday visa Form 1208 The Department of Immigration and Border Protection (the department) acknowledges that Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are the traditional

More information

We have provided guidance notes to help you so please refer to these each time you see this icon.

We have provided guidance notes to help you so please refer to these each time you see this icon. Application for Student Finance 2015/16 PN1 You can also apply online at www.studentfinanceni.co.uk Your forename(s) Your surname Customer Reference Number (if you have one) You should complete this form

More information

A Guide to Filing A Design Patent Application

A Guide to Filing A Design Patent Application A Guide to Filing A Design Patent Application A Guide to Filing A Design Patent Application Definition of a Design........................................................ 1 Types of Designs and Modified

More information

STEP INTO THE FRAME. A Portrait Resource for Teachers at Key Stage 3

STEP INTO THE FRAME. A Portrait Resource for Teachers at Key Stage 3 STEP INTO THE FRAME A Resource for Teachers of History and other subjects at Key Stage 3 using Tudor and Jacobean portraits from the National Portrait Gallery, London, on loan to Montacute House, Somerset

More information

Margaret Wood Hassan - Governor

Margaret Wood Hassan - Governor Margaret Wood Hassan - Governor STATE OF NEW HAMPSHIRE OFFICE OF THE GOVERNOR MARGARET WOOD HASSAN Governor 107 North Main Street, State House - Rm 208, Concord, New Hampshire 03301 Telephone (603) 271-2121

More information

FROM THE FIRST TO THE LAST ASH: The History, Economics & Hazards of Tobacco

FROM THE FIRST TO THE LAST ASH: The History, Economics & Hazards of Tobacco FROM THE FIRST TO THE LAST ASH: The History, Economics & Hazards of Tobacco A Comprehensive Adult Basic Education Curriculum Developed By Marjorie Jacobs Community Learning Center (617) 349-6363 Funded

More information

GRAMMAR: PART I Parts of Speech

GRAMMAR: PART I Parts of Speech ACADEMIC STUDIES ENGLISH Support Materials and Exercises for GRAMMAR: PART I Parts of Speech FALL 1998 PARTS OF SPEECH ACADEMIC ENGLISH ACKNOWLEDGEMENTS The following persons have contributed to the development

More information