Stuteribok för Fullblod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Stuteribok för Fullblod"

Transcription

1 Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 29 Utarbetad av Monica Wolf Utgiven av SVENSK GALOPP

2 ISSN Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2011 Mångfaldigande och bokbinderi Lasertryk A/S, Århus, Danmark

3 Förord Den 29:e upplagan av Svensk Stuteribok för fullblod är den tredje som upprättats i Svensk Galopps datasystem infördes hingsttypen Ej avelsvärderad hingst och hingstypen Egen hingst tas bort enligt EU:s direktiv då restriktioner för hingstar inte längre får finnas. Från 2002 DNA-typas fölen i samband med fölregistreringen. Från samma år utfärdas även pass, utförda enligt EU:s direktiv, till de registrerade fölen bytte Svenska Galoppförbundet namn till Svensk Galopp. Uppläggningen av Svensk Stuteribok följer internationella bestämmelser. I stuteriboken får bara införas engelska fullblod. Så kallade B-registrerade fullblodshästar redovisas därför i en särskild publikation. Den första stuteriboken i Sverige utkom 1872 med titeln Nordiska Stuteriboken på Nordiska Jockeyklubbens förlag. Redaktör var den kände hippologen Carl Gustaf Wrangel. Band 29 omfattar åren Boken grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat. Registreringarna bygger dessutom på stoägarnas uppgifter om fölning samt språngsedel, signalementsbeskrivning och blod-/dna-typning. Har sto betäckts med mer än en hingst sker faderskapsprövning på avkomman. Faderskapet avgörs genom blodprov/dna-typning och anges i stuteriboken vid stoet. Har stoet dött eller exporterats anges även detta. Utgivaren påtar sig inget ekonomiskt ansvar för eventuella felaktigheter i detta band. Ett stort tack riktas till Nadja Bellander och Margareta Östgård Svennehed för all hjälp med bandet. Stockholm i juli 2011 Monica Wolf 3

4 Innehåll Sid Rubrik 3 Förord (Foreword) 5 Förkortningar och förklaringar (Abbreviations and symbols) 7 Rules of Registration (Reglementariska bestämmelser) 13 Suffix för födelseland (List of Country Codes) 14 Sammanställning av betäckningsresultaten (Statistical Analysis of Mare Returns) 15 Kompletterande uppgifter (Errata and Addenda to Volume 28) 25 Namngivning (namnändring) (Names Addenda to Volume 28) 28 Fölston och deras avkomma (Broodmares and their Produce) 182 Avelshingstar (Stallions) 183 a) stamtavlor för nytillkomna avelsvärderade och ej avelsvärderade avelshingstar med registrerad avkomma (Pedigrees of new stallions) 208 b) I tidigare band införda avelsvärderade hingstar, ej avelsvärderade hingstar, samt egna hingstar som använts i avel 213 c) I utlandet uppställda hingstar 229 Resultat av betäckningar (föl födda ) (Return of Mares, results) A) Hingstar i Sverige 282 b) Hingstar i utlandet 303 Betäckningar 2009 (2009 Coverings) 312 Sammanställning av betäckningar (Statistical Analysis, coverings) Avgång av fölston och avelshingstar (Stallions and Mares put out of stud) 318 Tillkomst av fölston och avelshingstar (New Stallions and Mares) 323 Register (Index) 354 Svensk Galopp, adress, telefon m m (Postal address, telephone, etc) 4

5 Förkortningar och förklaringar Stamböcker ADGB Allgemeines Deutsches Gestütbuch AmSB AuSB ChiSB DSF Övriga förkortningar och förklaringar RG Reglemente för Galopplöpningar SFAF SSAH für Vollblut American Stud Book (för USA-hästar födda före 1986) Australian Stud Book Chilean Stud Book Dansk Stambog for Fuldblod Equineline USA-hästar födda från och med 1986 GSB HSB JPSB The General Stud Book Hungarian Stud Book Japanese Stud Book Svenska Fullblodsavelsföreningen NJR NSB PolSB SBF SBIt Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästsportcentrum, Flyinge Norsk Jockeyklubs Register Norsk Stambok Polish Stud Book Stud Book Français Stud Book Italiano SGV Schweizerisches Gestütbuch für Vollblut SvSF Svensk Stuteribok för Fullblod (GSB xx) Hänvisning till stambok där hästen förekommer som föl se SvSF xx Hänvisning till svensk stambok där hästen förekommer som fölsto eller avelshingst bet betäckt (covered) br brun (bay) död - (dead) dödfött - (dead) e efter (by) ej uppg uppgift saknas (unknown) el eller (or) enl enligt (according to) ex före detta (before) exp exporterad (exported) fbl - (thoroughbred) fblh fullblodshingst (thoroughbred stallion) fux - (chestnut) föl dog - (foal died) gall - (barren) h hingst (colt) imp importerad (imported) inreg inregistrerad (registered) kast kast tv komp mbr nr publ reg res resorb s sid sk kastat (slipped) kastat tvillingar (slipped twins) kompletterande (completive) mörkbrun (brown/ dark brown) nummer (number) publicerad (published) register/registrerad (register/registered) resorberat (early abortion) resorberat (early abortion) sto (filly/mare) sidan (page) skimmel (grey, roan) sto dog stoet dog vid eller före fölning (the mare died/dead) stu stuteri/et (Stud Farm) suppl supplement (supplement) sv svart (black) t v tills vidare (for the time being) tv tvilling/ar (twin/ twins) tvill tvilling/ar (twin/ twins) u undan (out of) under reg inregistreringen av fölet är inte klar, (under registration), kan bero på diverse orsaker uppg sakn uppgift ej lämnad (unknown) vet veterinär (veterinarian) zz okänd (unknown) 5

6 Registreringsnummer A-0000 anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod, född före Anger även inregistreringsnumret för svenskfödd häst, född före 1998, exporterad före 1 juni året efter födelsen. Anges då även med suffix i gemena bokstäver (swe) = Ej svenskuppfödd. (Se Reg RG 2:11p2). XXX anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 samt även för utlandsfödd svenskuppfödd häst. Här visas hela registreringsnumret inkl bokstäver. Hela numret visas även i fölningslista. AA anger inregistreringsnumret för svenskuppfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född före i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda före 1998 (bokstäverna AA visas inte) SWE anger inregistreringsnumret för svenskfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född efter i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 (bokstäverna SWE visas inte). Registreringsnumren fr o m 1998 består av totalt 11 tecken, varav tre får vara bokstäver (oftast landskoden), resten skall vara siffror som till exempel kan innehålla kod för ras. I Sverige börjar numren med SWE varefter det följs av en etta eller tvåa. En etta innebär att hästen är ett engelskt fullblod. En tvåa är ett så kallat övrigt fullblod som registreras och publiceras i B-registret. Därefter följer ett datasatt löpande nummer. Exempel: SWE betyder att det är ett svenskfött engelskt fullblod. 752SWE T anger inregistreringsnumret för svenskfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född efter T i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 2007 (bokstäverna 752SWE visas inte). För föl födda from 2008 införs UELN-nummer, registreringsnumren består av totalt 15 tecken, varav de tre första är koden för rasen i registerlandet, de tre följande står för i vilket land hästen är född därefter följer ett datasatt löpande nummer som sedan avslutas med T (Thoroughbred) som innebär att hästen är ett engelskt fullblod. Exempel: 752SWE T betyder att det är ett svenskfött engelskt fullblod. 6

7 Rules of registration (reglementariska bestämmelser) Definition of a Thoroughbred A Thoroughbred is a horse which is recorded in the Thoroughbred Stud Book of the country of its foaling, that Stud Book having been granted Approved status by the International Stud Book at the time of its official recording. 1. Thoroughbred pedigree qualification 1.1 For a horse to be eligible to be registered as a Thoroughbred in the Swedish Stud Book the following requirements must be met: The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a Non-Thoroughbred register under the terms set out in Article 13 paragraph 4.1 of the International Agreement on Breeding, Racing and Wagering, or a foal may be promoted from the Non Thoroughbred Register (B-Register) published by the Swedish Stud Book when the following conditions are all satisfied: a) The horse can prove satisfactorily eight consecutive crosses with Thoroughbred including the cross of which it is the progeny. b) The horse can show in its pedigree, such performances in racing open to thoroughbreds as to warrant its assimilation with them. c) The promotion is approved by the unanimous agreement of the International Stud Book Committee Animals which do not qualify registered in The Swedish Studbook can be registered in Swedish Jockey Club s B-Register the Non thoroughbred register. 2. Broodmare / stallion registration 2.1 Identity verification Before any stallion or mare can be registered in the Swedish Stud Book as breeding stock the animal s identity must be established. a) By the completion by the animal s owner of the appropriate stallion or broodmare registration form, recording the animal s registered name, colour, markings, age, pedigree, present owner, and previous history. b) By tracing the animal through all its ownerships since birth. c) By establishing the DNA-profile of the animal. In respect of all breeding animals, this will require a hair sample taken by a veterinarian surgeon from the tail of the foal, and the dams DNA-profile unless her DNA-profile has previously been officially established. 7

8 Any owner sending a stallion or a mare abroad for breeding purposes must inform in advance the Stud Book Authority of the country where the animal is standing at time of exportation, supplying the relevant details and requesting that this Stud Book Authority Sends directly a Breeding Clearance Notification (BCN) by or fax to the Stud Book Authority of the country of final destination, transmitting the DNA certificate for the horse and, for pregnant mares, the DNA certificate(s) of the covering stallion(s). A certified copy of the Clearance should be delivered to the applicant for insertion into the relevant passport. Before returning, the owner of the horse should apply to the Stud Book Authority of the country of temporary residence for a further Clearance to be supplied to the Stud Book Authority of the country of permanent residence providing the details as stated above; The clearance is valid for: 1) one breeding season (9 months maximum) 2) one country of destination Any failure in the above detailed process could be detrimental to the breeding and or racing status of the breeding stock, including the relevant foals, and will therefore necessitate the transfer of the Export Certificate to guarantee the traceability of movements; 2.2 Licensing for breeding 8 A stallion must on a yearly basis be registered for breeding by The Swedish Jockey Club, before it can start covering. 2.3 Breeder For the purpose of these regulations the breeder is the person or entity who has been recorded as being the owner of the mare at the time that her foal was dropped. 3. Covering certificates 3.1 Covering certificates are issued by the Swedish Jockey Club for each stallion when it is registered for breeding. 3.2 Stallion owners are required: a) To enter on the certificate the details of every mare covering by their stallion in the season. In particular, if a mare is covered by more than one stallion, a separate certificate must be made for each stallion. b) To issue a covering certificate to the owner of each mare covered by their stallion. c) To send in information of covered mares and the return of mares before September 1st. 4. Foal registration 4.1 Foal registration requirements For registration of the produce the following must all be received from the breeder: a) The thoroughbred must be the result of a stallion s mating with a mare which is the physical mounting of a mare by a stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the reproductive tract. b) An official certificate of covering, signed by the stallion owner, confirming the first and last dates of service in the previous year, the stallion owner s satisfaction as to the correct identity of the mare, and that the mare was served naturally and that artificial insemina-

9 tion was not used, and that a natural gestation took place in and delivery was from the body of the same mare in which the foal was conceived. Any foal resulting from or produced by the process of artificial insemination, embryo transfer or transplant, cloning or any other form of genetic manipulation not herein specified shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by The International Stud Book Committee. c) An official form Return of mares signed by the breeder, giving the required details of the produce, namely the colour, sex, date and place of birth. in the event of no live produce the official form must still be completed indicating whether the mare was barren, aborted early, slipped or that the produce was born dead or has died. Failure to report this information will result in the term no return appearing on the mare s produce line. This detracts from the completeness, and thus the value of the information in the Swedish Stud Book d) A formal application form to register the animal stating the parentage, colour, sex and date of birth of the produce, prepared by the breeder, and showing a written and graphic description of the markings of the produce, prepared, signed and dated by a veterinary surgeon. MARKINGS SHOULD BE TAKEN WHILST THE FOAL IS UNDER ITS DAM BEFORE 30th OCTOBER IN THE YEAR OF BIRTH. e) A veterinarian samples hair from the animals tail and where necessary also from the mare and stallion, and forward this to The Veterinarian Institute to determine that the mare and stallion qualify as the parents of the foals by DNA parentage validation. f) Payment of the foal registration fee. The above requirements apply to produce which are registered in their year of foaling Late returns For the produce whose registration is not sought or completed until after October 30th in their year of foaling, in addition to the above the following will apply. a) The fee at the then current rate for late foal registration must be paid. 4.2 Service to produce an eligible foal A foal is not eligible to be registered in the Swedish Stud Book unless; a) It is the product of a natural service or covering which is the physical mounting of a mare by a stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the reproductive tract. b) a natural gestation took place in, and delivery was from, the body of the mare in which the foal was conceived. Any foal resulting from, or produced by, the process of artificial insemination, embryo transfer or transplant, cloning or any other form of genetic manipulation not herein specified shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by The International Stud Book Committee. 9

10 4.3 Reported coat colours and gestation periods Notwithstanding that a complete return must be made for a foal, and that the foal may qualify by DNA parentage verification of being the progeny of its stated parents, the application to register the foal may be refused either if its reported coat colour is inconsistent with the registered coat colours for its stated parents, or if the reported gestation period of its dam is significantly at variance with generally accepted limits. 5. Issue of passports 5.1 A passport will be issued for every foal whose birth is registered with the Swedish Stud Book. While the passport remains the property of The Swedish Jockey Club it must accompany the horse at all times. It is also the responsibility of all owners, breeders and trainers to use the passport to check the identity of each horse in their care. Any identity doubt should be reported to The Swedish Jockey Club immediately. 5.2 Any loss must be reported to The Swedish Jockey Club immediately. 5.3 Passports are the property of The Swedish Jockey Club and must be returned on demand. 6. DNA-typing 6.1 The laboratory officially designated to carry out DNA typing for the Swedish Stud Book is: Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU, Box 7023, Uppsala. 6.2 For the purpose of these regulations an animal s DNA type will not be considered to be officially established unless either it has been established by the above laboratory, based on hair or blood samples submitted to that laboratory, and notified to the Swedish Jockey Club or in certain circumstances, it has been established by the officially designated laboratory of an approved Stud Book Authority overseas. 10 The circumstances under which DNA or blood types established by overseas laboratories as above will be accepted are: (a) If the animal concerned has died before a valid hair or blood sample could reasonably have been taken from it, to establish the DNA type of an imported broodmare or stallion, (see 2.1.c). (b) In the case of stallions only, for the purpose of parentage testing a foal conceived abroad and imported in Utero. provided that the hair or blood type so established and notified to The Swedish Jockey Club is considered sufficiently comprehensive for the purpose. 7. Naming of horses The Registration of a name for a horse can only be made by or with approval of the recognised Authority of its country of birth An application for a name for a horse must state the colour, sex and age together with the registered name of the sire and dam. Such applications will not be accepted for registration unless the horse has been accepted for inclusion in the Swedish Stud Book or in a stud book

11 approved by the International Stud Book Committee. Translation of a foreign name applied for may be requested. For Swedish born horses a name must also be approved by the Stud Book Authorities in the other Scandinavian countries (i.e. Norway, Denmark). 7.2 A horse may not be entered to race or be used for breeding unless it has a name registered with the Swedish Jockey Club. 7.3 The criteria for making names re-available are as follows: a) stallions; 15 year after death or 15 years after being out of stud, (which ever is the soonest) or at 35 years of age, if death not reported. b) mares,10 years after death or 10 years after the last year of covering or foaling, (whichever is the soonest) or at 25 years of age, if death not reported. c) other horses, 5 years after death, or at 20 years of age, (whichever is the soonest) if death not reported. An exception may be made where the name of a horse which has been reported as dead and has not raced is sought for re-use by the same applicant. 7.4 The following restrictions on the registration of names shall apply: a) Names on the international list of protected names. b) Names of more than 18 characters, signs or spaces. c) The name of a public person, unless written permission is given by the person concerned or their family, or names of commercial significance without the appropriate permission. d) The name whose spelling or pronunciation is close to a name already registered and whose year of foaling is within ten years of that of the horse in question. e) Names followed by initials or numbers or names that start with a sign other than a letter. f) Names made up entirely of initials or include figures, hyphens, full stops, commas, signs, exclamation marks, inverted commas, forward or back slash, colon and semi-colon. g) Names that are suggestive or have a vulgar, obscene or insulting meaning; names considered in poor taste, or names that may be offensive to religious, political or ethnic groups. h) Names which would cause confusion in the administration of racing or betting. i) they are already registered to a sibling or parent of the horse in question. 7.5 Names which would act as an advertisement for a company or product will be accepted with the written approval of the Company or Body associated with the name. 7.6 An application for a change of name shall be directed to The Swedish Jockey Club. A name may not be changed for any horse; a) who has been declared to run b) or for a horse that has already bred 11

12 c) or for a horse whose name has already been published in a race card in Sweden or abroad. 7.7 Name or change of name for a horse born abroad, must be approved by the Recognised Turf Authority in the country of birth. 7.8 The fee at the then current rate for naming or change of a horse s name is decided by The Swedish Jockey Club. 8. Exportation of horses 8.1 The owner or his agent of a horse to be exported must apply on the official form for the endorsement of the horse s passport, should the export be permanent (if the stay abroad is to be in excess of nine months for a stud animal) for the issue or endorsement of an Export Certificate. 12

13 13 Suffix för födelseland (Internationell förteckning) Algeriet ALG Argentina ARG Australien AUS Bahrein bhr Barbados brb Belgien bel Bolivia bol Brasilien brz Bulgarien bul Canada CAN Chile CHI Colombia COL Costa Rica CRI Cuba CUB Cypern CYP Danmark den Dominikanska Republiken dom Ecuador ecu Egypten egy Filippinerna PHI Finland fin Frankrike fr Förenade Arabemiraten uae Grekland GR Guatemala GTM Holland HOL Hong Kong HK Indien ind Indonesien ndo Iran ira Irland ire Israel isr Italien ity Jamaica JAM Japan JPN f d Jugoslavien YUG Kenya ken Kina CHN Korea kor Kroatien HRV Libanon leb Libyen lib Luxemburg lux Malaysia MAL Malta MTA Marocco MOR Mexico MEX Norge nor Nya Zeeland nz Pakistan PAK Panama PAN Paraguay PRY Peru PER Polen POL Portugal POR Qatar QA Rumänien rum Ryssland rus Salvador SLV Saudi-Arabien ksa Schweiz SWI Senegal SEN Slovakien SLO Slovenien SVN f d Sovjetunionen SU Spanien SPA Storbritannien (England) GB Sri Lanka CEY Sudan SUD Sverige SWE Sydafrika SAF Thailand tha Tjeckien CZE Trinidad och Tobago tri Tunisien tun Turkiet tur Tyskland GER Ungern HUN Uruguay uru USA usa Venezuela ven Zambia SRH Österrike AUT

14 Sammanställning av betäckningsresultaten för fölston upptagna i detta band Rubrik Antal Efter betäckning med hingst av engelskt fullblod: levande hingstföl levande stoföl Summa levande föl Döda, dödfödda eller kastade föl Ston som gått gall eller resorberat Ston som dött före fölningen Ston som exporterats före fölningen Ston för vilka uppgift ej lämnats Summa redovisade ston *446 * *467 *452 *Därav 1 sto dubbelbetäckt 2004 och 1 sto dubbelbetäckt 2005 och 7 ston dubbelbetäckta 2007 och 5 ston dubbelbetäckta

15 Kompletterande uppgifter till tidigare band SvSF28 Sid 20 ABLE LASSIE (GB) död Sid 22 ALWAYS LEADING fux s (ändring färg) Sid 25 ANOTHER BLADE (GB) död Sid 29 BABY SHOES Avkomman f 2001 BREEDERS FRIEND exporterad 2003 till Spanien. Sid 31 BALLYBOFEY (IRE) fux h e Talinum (USA) LENNON Hansson Lena o Kurt-Arne Sid 38 BLUE BELLS mbr s (ändring färg) Sid 39 BOLD POLLEN AA-12485, mbr 1996, uppfödd av Sigfridsson Tor Harry, Vartofta e The Noble Player (USA) Bold Maid (IRE) e Persian Bold (IRE) Gold Pollen (GB) e Klondyke Bill Black Pollen e Rockefella (SvSF 27) br h e Sharp Matt (GB) MISUNDERSTOOD *(swe) Alderbro Reneé *(ex Mexican Intruder) Sid 40 BONNIE SACC sk s (ändring färg) Sid 41 BREAD CRUMB br h e Troon (GB) RUDY Åsheim Per Sid 43 CANADIAN FRIEND mbr s e Richard of York (GB) BLACK CASSANDRA Scand Education B Nilsson AB 15

16 Sid 44 CARIBBEAN WIND sk s (ändring färg) Sid 47 CHARMSTRESS (GB) br s e Nicolotte (GB) GAZTI Colldin - Norrman Sid 48 CHILWARIA sk h (ändring färg) Sid 49 CHRISTIAN CHURCH (IRE) sk h (ändring färg) Sid 50 CHUCK-A-LUCK (DEN) mbr h e Final Jeopardy (USA) ZUPERZEBRANZOZO Stall Lambada AB Sid 50 CIMERINA fux h e Talinum (USA) GOLDEN TAI Hansson Lena o Kurt-Arne Sid 53 COMPOSIT-A (GB) fux h e Funambule (USA) GOTOGAte rävdansens stuteri Sid 56 CRIMSON WAVE (GB) död CRUSADER S GIRL (GB) br s e Helenikos (IRE) CHAKRA Möllerberg Maria Sid 57 DANCE BALLET AA-10792, br 1991, uppfödd av Brantshammar Stuteri AB, Knivsta e Viking (USA) - Roman Ballet (DEN) e Roman Warrior (IRE) - Balsania e Baldric - Sassania e Persian Gulf (SvSF 25) mbr s e Black Diamond ONE DIAMOND Möllgård Carina DANCING GATE (GB) mbr s (ändring färg) Sid 58 DANCING WOLF (IRE) A-6078, br 1995, uppfödd av Philipps Rebecca, e Wolfhound (USA) - Aigue (GB) e High Top (IRE) - Cecilia Bianchi e Petingo - Cendres Bleues e Charlottesville (GSB 43). Imp 2003 från Storbritannien av Paleum AS br h e Duty Time (GB) MR DARK WOLF Paleum AS 16

17 Sid 60 DIXIE mbr s (ändring färg) Sid 63 EARLY TRAIN sk h (ändring färg) Sid 67 ERNA S HOPE (GB) död Sid 68 EVANGELINA mbr s e Inchrory (GB) ACE OF DIAMONDS Corebus AB Sid 74 FINAL DECISION (GB) död FIRST STEPS (IRE) IRE , br 1998, uppfödd av Morton J E, e Brief Truce (USA) - Wilsonic (GB) e Damister (USA) - Cape Chestnut e Bustino - Boswellia e Frankincense (GSB 44). Imp 2001 från Storbritannien av Stall Lambada AB br s e Domynsky (GB) SECOND STEP Stall Lambada AB FIRST STRING (DEN) Avkomman f 2000 MR WONDERFUL exporterad 2003 till Finland. Sid 79 GAY LASS (IRE) Avkomman f 2003 BAL GAY exporterad 2004 till Spanien. Sid 80 GINGER mbr s (ändring färg) Sid 81 GLENDA mbr h (ändring färg) Sid 84 GOLDEN SUCCESS br s (ändring färg) GOLDIE br s (ändring färg) Sid 85 GRANNY S PEARL (DEN) 2003 resorb e Funambule (USA) 2004 sto dog e Funambule (USA) Granny s Pearl (DEN) död

18 Sid 87 GYLLIANA AA-12961, mbr 1997 (ändring färg) Sid 88 HELENSVILLE (IRE) A-6085, fux 1988, uppfödd av Lord Harrington, e Horage (IRE) - Calaloo Sioux (USA) e Our Native (USA) - Roshanndra e Mill Reef - Pristina e Petition (GSB 41). Imp 2002 från Norge av Skutvik Bjarne fux s e Be My Chief (USA) HELOFALADY * * Skutvik Bjarne * (ex Midnight Queen) (* exp 2006 till Danmark) Sid 92 IMPINGTON (IRE) br h (ändring färg) Sid 95 ISLAND ROSE AA-10146, mbr 1990 (ändring färg) mbr h (ändring färg) IT TAKES TWO SWE , fux 1998, uppfödd av Rävdansens Stuteri, Ärla e Diaghlyphard (USA) - Cavendish Queen (IRE) e General Assembly (USA) - Bentinck Hotel e Red God - Rosa Lewis e Relic (SvSF 27) br h e Spectacular Tide (USA) föl dog under reg br s e Be My Chief (USA) QUCE DANZER Danielsson-Lennström Jenny Sid 98 KALAHARI MOON (IRE) br h (ändring färg) Sid 102 LA CREOLE (USA) mbr h (ändring färg) Sid 103 LADY ANN AA-9986, mbr 1989 (ändring färg) Sid 104 LADY SABO (GB) död Sid 117 MEDEA mbr s e Bal Du Seigneur (USA) POWER WITHIN YOU von Heland Kristina MEDIA LINE AA-12984, br 1997 (ändring färg) 18

19 Sid 123 MISS TURLINGTON (IRE) A-6108, br 1994, uppfödd av Corridan Tim, e Polish Patriot (USA) - Romantic Air (GB) e He Loves Me (GB) - Kaniz e Darius - Desca e Straight Deal (GSB 43). Imp 2002 från Storbritannien av Stall Lambada AB fux s e Informant (GB) ROYAL CLARET MISS WHITTINGHAM (IRE) A-6071, br 1990, uppfödd av O Leary E, e Fayruz (GB) - Windini (GB) e Windjammer (USA) - Gregani e The Brianstan - Cedar Valley e High Perch (GSB 42). Imp 2004 från Storbritannien av Stall Lambada AB br s e Elmaamul (USA) CHAPEL HILL * Stall Lambada AB (* exp 2007 till Danmark) MISTYS MARA AA-12543, mbr 1996, uppfödd av Kuningas Rein, Blentarp e National Zenith (USA) - Irish Mist (DEN) e Premier Violon (FR) - Sound of Music e Hurricane - Tangogirl e Daily Mail (SvSF 27) br h e Primatico (USA) NOZOMi kuningas Rein Sid 131 NICE BIG EARS (IRE) 2004 dödfött e Homme d Honneur (FR) Sid 132 NIKITITA (GB) sk s (ändring färg) Sid 135 NOUVELLE D AILLEUR (FR) sk h (ändring färg) Sid 139 ORANGE WAVE AA-12631, fux 1996, uppfödd av Stall Art AB, e Jalmood (USA) - Breakdance (GB) e Imperial Fling (USA) - Touch of Class e Luthier - La Theve e Red God (SvSF 27) fux h e Diaghlyphard (USA) Youko rävdansens Stuteri Orange Wave död Sid 140 PALLAS ATHENA mbr s (ändring färg) 19

20 Sid 141 PARTED (IRE) IRE , mbr 1999, uppfödd av Petra Bloodstock Ltd, e Pursuit Of Love (GB) - Partie (FR) e L Emigrant (USA) - Parga e Gay Mecene - Pallakis e Narrator (GSB 44). Imp 2000 från Frankrike av Stall Lambada AB mbr s e Lend A Hand (GB) PAK LIN Stall Lambada AB Sid 145 PLATONICA (ITY) död Sid 151 RACINE GREY (GB) sk h (ändring färg) Sid 152 READY MADE ROW (DEN) sk h (ändring färg) Sid 158 ROSE OF CECCIA mbr s e Walking Possession (GB) ROSE OF WALKING Stall Lambada AB Sid 160 RUTGER WINDROSE AA-9190, br 1987 (ändring färg) Sid 162 SALOBRE (GB) Avkomman f 2002 PACHINO exporterad 2003 till Norge. Sid 164 SCOTCH BLENDED AA-9131, mbr 1987 (ändring färg) Sid 169 SHIFTING BREEZE (GB) br h (ändring färg) Sid 172 SISTER ALICIA (IRE) br h e Richard of York (GB) RESPECT Scand. Education B Nilsson AB Sid 174 SNOWBALL AA-11667, mbr 1994 (ändring färg) Sid 182 SWEET FORM (GB) mbr h (ändring färg) 20

21 Sid 183 SYNTAX ERROR SWE , fux 1998, uppfödd av Helander Bo, Brottby e Malvernico (IRE) - Do Ti La (IRE) e Doulab (USA) - Enterprisor e Artaius - Ceili Mor e Irish Ball (SvSF 27) fux h e Diaghlyphard (USA) CAPS LOCK * Lundberg Peter Syntax Error död Sid 185 TARFALA (IRE) mbr s (ändring färg) Sid 187 THESSALONIKI AA-12909, fux 1997, uppfödd av Johnsson Lars-Olof, Rydsgård e Precocious (GB) - Double-Thess (GB) e Bay Express (IRE) - Buff Beauty e Mossborough - Flamboyant e Wilwyn (SvSF 27) br s e Final Appearance (IRE) SWEET OLYMPIA Cederström-Steger Ulrica TIROLESE (IRE) död Sid 188 TOP OF THE MORNING br s (ändring färg) Sid 190 TREE OF HEAVEN (GB) sk s (ändring färg) Sid 193 VENDETTA mbr h (ändring färg) Sid 194 WAI LIN (GB) GB , mbr 1998, uppfödd av Rowlands C J, e Piccolo (GB) - Princess Lieven (GB) e Royal Palace (GB) - Lady Dacre e Queen s Hussar - La Paiva e Prince Chevalier (GSB 44). Imp 1999 från Storbritannien av Hansson Emma mbr s e Indian Danehill (IRE) LAGUNILLA Stall Lambada AB Sid 195 WHIPPET (DEN) död Sid 198 WINNYMERE (IRE) Avkomman f 2001 WAKINA exporterad 2004 till Norge. 21

Ägare/säljare Åring Reg.nr. Kön Färg AB Åkerkullen Dominica 752SWE00001844T sto br AB Åkerkullen Kashgar 752SWE00001843T hingst br Alvena Gård AB

Ägare/säljare Åring Reg.nr. Kön Färg AB Åkerkullen Dominica 752SWE00001844T sto br AB Åkerkullen Kashgar 752SWE00001843T hingst br Alvena Gård AB Ägare/säljare Åring Reg.nr. Kön Färg AB Åkerkullen Dominica 752SWE00001844T sto br AB Åkerkullen Kashgar 752SWE00001843T hingst br Alvena Gård AB Alvena Adieu 752SWE00001842T hingst mbr Bengt Morberg Millian

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod SWEDISH STUD BOOK Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) Volume 30 Supplement III 2012 Utarbetat av / Edited by: Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP 2013 Rules of registration Definition of a Thoroughbred

More information

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2006 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs March 2006 Innehåll / Contents 2 Innehåll / Contents SIDA / PAGE

More information

Stuteribok för Fullblod

Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 28 Utarbetad av Margareta Östgård Svennehed Utgiven av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2006 Mångfaldigande och bokbinderi

More information

SVENSK STUTERIBOK FÖR FULLBLOD

SVENSK STUTERIBOK FÖR FULLBLOD SVENSK STUTERIBOK FÖR FULLBLOD (SvSF) BAND 27 Utarbetad av Margareta Östgård Utgiven av SVENSKA GALOPPFÖRBUNDET ISSN 0283-6904 Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2001 Grafisk Idé, Solna och Alunda

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod SWEDISH STUD BOOK Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) Volume 30 2010-2013 Utarbetat av / Published by: Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP 2014 Förord (Preface) Den 30:e upplagan av Svensk Stuteribok

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 29 2006 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2009 Mångfaldigande

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 29 2007 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2010 Mångfaldigande

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 30 2010 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB (SRB), Djursholm, 2011 Innehåll

More information

GLOBAL IMBALANCES, CAPITAL FLOWS, AND THE CRISIS

GLOBAL IMBALANCES, CAPITAL FLOWS, AND THE CRISIS GLOBAL IMBALANCES, CAPITAL FLOWS, AND THE CRISIS Gian Maria Milesi-Ferretti International Monetary Fund Global imbalances have declined.. Even though stock positions are still expanding 20 15 Net foreign

More information

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions About FAQs Q: WHAT IS PLUS 10? A: Plus 10 is an industry-funded scheme for British and Irish Flat thoroughbred owners and breeders which pays 10,000 ( 12,500) bonuses to qualified

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

The Colors of Christmas

The Colors of Christmas The Colors of Christmas A Children s Celebration of the Nativity By Dottie Lafferty Setting: Scene: Characters: Opening: Child1: Child2: Child3: Child4: Child5: Grandma s Living Room The only props will

More information

第 29 届 奥 林 匹 克 运 动 会 乒 乓 球 比 赛 The Games of the XXIX Olympiad PRACTICE SCHEDULE FOR THE DAYS 9 TH 12 TH AUGUST

第 29 届 奥 林 匹 克 运 动 会 乒 乓 球 比 赛 The Games of the XXIX Olympiad PRACTICE SCHEDULE FOR THE DAYS 9 TH 12 TH AUGUST FOR THE DAYS 9 TH 12 TH AUGUST Peking University Gymnasium Beijing, July 30 th, 2008 Dear Delegates, We keep with the preparation for the Olympic Games and in the next 4 pages you may find the practice

More information

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE Individual Competitions Qualifications C-I 22, 23, 24 and 25 September 2014 1st day of qualification 2nd day of qualification 3rd day of qualification 4th day of qualification 22 September 2014 23 September

More information

MEDAL STANDINGS. WU23CH Racice, Czech Republic 23-26 July 2009. As of SUN 26 JUL 2009. INTERNET Service: www.worldrowing.com.

MEDAL STANDINGS. WU23CH Racice, Czech Republic 23-26 July 2009. As of SUN 26 JUL 2009. INTERNET Service: www.worldrowing.com. MEDAL STANDINGS As of SUN 26 JUL 2009 Men G S B Total Women G S B Total Total G S B Total 1 GER - Germany 3 3 3 9 2 3 1 6 5 6 4 15 1 2 NZL - New Zealand 3 3 1 1 3 1 4 3 3 ITA - Italy 2 1 1 4 1 1 2 2 1

More information

Pan European Proxy Service och Autentisering av identitet

Pan European Proxy Service och Autentisering av identitet Pan European Proxy Service och Autentisering av identitet Erfarenhetsutbyte kring federativa identitetslösningar Arvid Welin 2012-02-15 National online services today with eid CENTRAL GOVERNMENT ONLINE

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go.

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go. Fry Instant Phrases The words in these phrases come from Dr. Edward Fry s Instant Word List (High Frequency Words). According to Fry, the first 300 words in the list represent about 67% of all the words

More information

Summary of Quota allocation as per 23.12.2013

Summary of Quota allocation as per 23.12.2013 Nation Summary of Quota allocation as per 23.12.213 AL CC JP NK FS SB Quota Quota Quota Quota Quota Quota Total ALB 1 1 ALG 1 1 AND 4 1 1 6 ARG 8 1 9 ARM 1 3 4 AUS 5 3 18 13 39 AUT 19 7 7 5 7 17 62 AZE

More information

Senate Committee: Education and Employment. QUESTION ON NOTICE Budget Estimates 2015-2016

Senate Committee: Education and Employment. QUESTION ON NOTICE Budget Estimates 2015-2016 Senate Committee: Education and Employment QUESTION ON NOTICE Budget Estimates 2015-2016 Outcome: Higher Education Research and International Department of Education and Training Question No. SQ15-000549

More information

Appendix 1: Full Country Rankings

Appendix 1: Full Country Rankings Appendix 1: Full Country Rankings Below please find the complete rankings of all 75 markets considered in the analysis. Rankings are broken into overall rankings and subsector rankings. Overall Renewable

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

Contact Centers Worldwide

Contact Centers Worldwide A Contact Centers Worldwide Country Tel.no. Supported lang. Contact Center Albania Algeria 852 665 00 +46 10 71 66160 Angola 89900 +34 91 339 2121 (Port) and Portuguese +34 913394044 +34 913394023 (Por)

More information

Songwords & activity sheets for WEE WILLIE WINKIE (SSCD005)

Songwords & activity sheets for WEE WILLIE WINKIE (SSCD005) Songwords & activity sheets for WEE WILLIE WINKIE (SSCD005) 2 TRACK LISTING PAGE TITLE 3 Lullaby Theme 4 Wee Willie Winkie 5 My Sleepy Time Joe 6 Brahm s Lullaby 7 Golden Slumbers 8 Lavender s Blue 9 Sleep

More information

WOMAN collection. eau de parfum TOUCH OF WOMAN LOVE CITY. eau de parfum, 90 ml. eau de parfum, 90 ml IN WOMAN TRUE BY WOMAN. eau de parfum, 90 ml

WOMAN collection. eau de parfum TOUCH OF WOMAN LOVE CITY. eau de parfum, 90 ml. eau de parfum, 90 ml IN WOMAN TRUE BY WOMAN. eau de parfum, 90 ml WOMAN WOMAN eau de parfum TOUCH OF WOMAN LOVE CITY IN WOMAN TRUE BY WOMAN 2 LA RIVE DREAM eau de parfum, 100 ml CASH WOMAN BUENO MADAME IN LOVE IN LOVE QUEEN OF LIFE eau de parfum, 75 ml LA RIVE WOMAN

More information

Lucerne, Switzerland 13th-15th July 2007 OVERALL STANDING

Lucerne, Switzerland 13th-15th July 2007 OVERALL STANDING OVERALL STANDING Rk Nation Pts. LinzAmster. Lucern W1x M1x W2- M2- W2x M2x M4- LW2x LM2x LM4- W4x M4x W8+ M8+ 1 GBR 161 62 40 59 6 4 4 6 6 3 5 8 8 1 4 4 2 GER 112 47 32 33 6 5 6 4 6 6 3 CHN 101 38 58 5

More information

Nordic Archery Union 2015-02-21. Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden

Nordic Archery Union 2015-02-21. Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden Nordic Archery Union Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden 2015-02-21 1 Nordic Archery Union Guidelines for cooperation within the Nordic Archery

More information

LITTLE RED RIDING-HOOD

LITTLE RED RIDING-HOOD LITTLE RED RIDING-HOOD Little Red Riding-Hood Mother Bird Wolf CAST OF CHARACTERS SETTINGS Little Red Riding-Hood s Home The Wood Grandmother s House Mr. Miller Grandmother Wood Choppers Scene I. At Red

More information

Superstars Building Fry List Fluency

Superstars Building Fry List Fluency Sight Word Superstars Building Fry List Fluency By Jennifer Bates http://finallyinfirst.blogspot.com/ How I use this program I developed this program because I noticed many of my students were still trying

More information

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010 Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Foundation SAS Forum 2010 och specialkurser SAS Master Class Kontaktinformation Stora Frösunda Gård Box

More information

Dial 00-800-0010, when prompted to enter calling number, enter 800-544-6666 American Samoa 1-800-544-6666 Number can be dialed directly Angola 0199

Dial 00-800-0010, when prompted to enter calling number, enter 800-544-6666 American Samoa 1-800-544-6666 Number can be dialed directly Angola 0199 National Financial Services International Calling Instructions Albania 00-800-0010 Dial 00-800-0010, when prompted to enter American Samoa 1-800-544-6666 Number can be dialed directly Angola 0199 Dial

More information

NAVAJO PRESCHOOL LESSON

NAVAJO PRESCHOOL LESSON 1 NAVAJO PRESCHOOL LESSON EARLY ARRIVER ACTIVITIES: Coloring sheets and crayons INTRODUCE THE BIBLE: Show the children a Bible that says Holy Bible on the front. Point to the word BIBLE. SAY: The Bible

More information

About the Centre. Image Gallery. - About the Centre - About the Activities - About the Facilities and Accomodation - Customer Testimonials

About the Centre. Image Gallery. - About the Centre - About the Activities - About the Facilities and Accomodation - Customer Testimonials About the Facilities and Accomodation go!trekking! Westport Woods Hotel & Spa has the best possible combination of great trekking, excellent accommodation and plenty to do while you re not riding and for

More information

FIH CALENDAR -- 2015

FIH CALENDAR -- 2015 FIH CALENDAR -- 2015 (Updated 6 October 2014) KEY M W JM JW IM IW IJM IJW Men Women Junior (U21) - Men Junior (U21) - Women Indoor - Men Indoor - Women Indoor Junior (U21) - Men Indoor Junior (U21) - Women

More information

Emerging Capital Markets AG907

Emerging Capital Markets AG907 Emerging Capital Markets AG907 M.Sc. Investment & Finance M.Sc. International Banking & Finance Lecture 1 Defining & Characterizing Emerging Capital Markets Ignacio Requejo Glasgow, 2010/2011 Overview

More information

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis.

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis. 1 BABIES PG 1 är för barn mellan 0-4 år, finns i varierande storlekar. De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning. 24 st

More information

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years 2015-2015 01 12 BABIES 0-4 år / years SUNNIES 5-8 år / years TEENIES 7-12 år / years De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning

More information

A Resolution Concerning International Standards on Auditing

A Resolution Concerning International Standards on Auditing A Resolution Concerning International Standards on Auditing Passed by the Presidents' Committee October 1992 1. The members of IOSCO believe it is important to identify ways to facilitate crossborder offerings

More information

Law and Finance: Would Improved Investor Protection help the ECMU?

Law and Finance: Would Improved Investor Protection help the ECMU? Law and Finance: Would Improved Investor Protection help the ECMU? Professor Florencio Lopez de Silanes EDHEC Business School U.S. National Bureau of Economic Research October, 2015 Brussels Why do some

More information

Songwords & activity sheets for GOOD NIGHT SLEEP TIGHT (PTCD302)

Songwords & activity sheets for GOOD NIGHT SLEEP TIGHT (PTCD302) Songwords & activity sheets for GOOD NIGHT SLEEP TIGHT (PTCD302) 2 TRACK LISTING PAGE TITLE 3 Brahm s Lullaby 4 Wee Willie Winkie 5 Go To Sleep My Baby 6 Goodnight 7 The Stars And The Moon 8 Au Clair de

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 30 2011 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP 2012 Förkortningar och förklaringar (Abbreviations and symbols) RG SFAF SSAH bet br

More information

A. Dentist s office B. Eye Doctor s office C. Doctor s office

A. Dentist s office B. Eye Doctor s office C. Doctor s office Alex hurt his leg. He and his mom went into an office. There were chairs around the walls. There were things to read on the table. Where were Alex and his Mom? A. Dentist s office B. Eye Doctor s office

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

Gift of the Magi By O Henry

Gift of the Magi By O Henry Gift of the Magi By O Henry One dollar and eighty-seven cents. That was all. And sixty cents of it in the smallest pieces of money - pennies. Pennies saved one and two at a time by negotiating with the

More information

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years 2015-2015 01 12 BABIES 0-4 år / years SUNNIES 5-8 år / years TEENIES 7-12 år / years De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning

More information

International Call Services

International Call Services International Call Services Affordable rates for business calls. Wherever you are in the world. We ve got plenty to say when it comes to staying in touch when you re overseas. We have agreements with 443

More information

Songs of Innocence William Blake (1789)

Songs of Innocence William Blake (1789) Songs of Innocence William Blake (1789) INTRODUCTION Piping down the valleys wild, Piping songs of pleasant glee, On a cloud I saw a child, And he laughing said to me: Pipe a song about a Lamb! So I piped

More information

SECRET LOVE. Wonderful Illusion

SECRET LOVE. Wonderful Illusion SECRET LOVE Wonderful Illusion Waiting for the moment to be right All I m asking for is a ray of light Wait and see Somewhere down the road You never know I don t wanna say goodbye It s hard to leave this

More information

FIFA Big Count 2006: 270 million people active in football

FIFA Big Count 2006: 270 million people active in football FIFA 270 million people active in football There are now 265 million footballers (male and female) worldwide and 270 million people are actively involved in football if referees and officials are included.

More information

Tourism Statistical Yearly Report 2012

Tourism Statistical Yearly Report 2012 Tourism Statistical Yearly Report 2012 The Costa Rica Tourism Board is pleased to present the Tourism Statistical Yearly Report 2012. The information has been collected and organized by officers of Subproceso

More information

Consolidated International Banking Statistics in Japan

Consolidated International Banking Statistics in Japan Total (Transfer Consolidated cross-border claims in all currencies and local claims in non-local currencies Up to and including one year Maturities Over one year up to two years Over two years Public Sector

More information

LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNI0 N, 200 MULBERRY-STREET, N. Y.

LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNI0 N, 200 MULBERRY-STREET, N. Y. LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNI0 N, 200 MULBERRY-STREET, N. Y. LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNION, 200 MULBERRY-STREET, NEW YORK. LINA AND HER NURSE. L INA lived away in that land of the East

More information

Houston, TX March 17-18, 2007 Houston Scottish Rite

Houston, TX March 17-18, 2007 Houston Scottish Rite Houston, TX March 17-18, 2007 Houston Scottish Rite Petite Solo In The Navy, Lesa's Dancesations, Katy, TX Happy Feet, Precision Dance Academy, Pearland, TX Miracles Happen, Twin Arts Dance Studio, Pasadena,

More information

Level 2-4 Sleeping Beauty

Level 2-4 Sleeping Beauty Level 2-4 Sleeping Beauty Workbook Teacher s Guide and Answer Key 1 A. Summary 1. Book Summary Teacher s Guide Sleeping Beauty is a story about a princess who had a bad spell put on her. A king and queen

More information

Raveh Ravid & Co. CPA. November 2015

Raveh Ravid & Co. CPA. November 2015 Raveh Ravid & Co. CPA November 2015 About Us Established in 1986 by Abir Raveh, CPA & Itzhak Ravid, CPA 6 Partners, 80 employees Located in Tel Aviv, Israel wide range of professional services highly experienced

More information

The World Market for Medical, Surgical, or Laboratory Sterilizers: A 2013 Global Trade Perspective

The World Market for Medical, Surgical, or Laboratory Sterilizers: A 2013 Global Trade Perspective Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2389480/ The World Market for Medical, Surgical, or Laboratory Sterilizers: A 2013 Global Trade Perspective Description: This report

More information

- 1-1. Fees are set up as following:

- 1-1. Fees are set up as following: Andries 415 Sport Maddi's Friesian Ranch 1351 Old Foothill Road Gardnerville, NV 89460 Primary: Britney Malchow (c) 775-790-3627 Ruth Page (c) 775-762-2300 FAX 775-783-9160 This 2016 contract is for breeding

More information

VOLUME 148 n APRIL n 2013. Rehab on the Spot! Our Website Gets a Facelift!

VOLUME 148 n APRIL n 2013. Rehab on the Spot! Our Website Gets a Facelift! VOLUME 148 n APRIL n 2013 Happenings THE COLONY CLUB Happy Birthday! Rose Price (April 3 rd ) Pearl DiCiacca (April 4 th ) Lino Sanchez (April 8 th ) George Harrell (April 9 th ) Barbara Schnapp (April

More information

California Antique Slots, Inc.

California Antique Slots, Inc. California Antique Slots, c. (805) 583-0785 (FAX) California Antique Slots, c. Called the trendsetters, and the masters of gaming technology, Bally s slot machines of the 1960s and 70s dominated the electromechanical

More information

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS.

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. T h e G i f t o f t h e M a g i p T h e G i f t o f t h e M a g i ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. That was all. She had put it aside, one cent and then another and then another, in her careful buying

More information

Bedtime Favourites and Favourite Fairy Stories

Bedtime Favourites and Favourite Fairy Stories Wee Willie Winkie Bedtime Favourites and Favourite Fairy Stories Wee Willie Winkie, runs through the town Upstairs and downstairs in his nightgown Knocking at the windows and crying through the lock Are

More information

Whiskey Stills & Sleeping Pills

Whiskey Stills & Sleeping Pills I ve Been Around the World Whiskey Stills & Sleeping Pills Lyrics Darling you still come to me so late your eyes are tired, your words are filled with hate come on now, dear, be still and rest your head

More information

89% 96% 94% 100% 54% Williams 93% financial aid at Williams. completion statistics $44,753 76% class of 2013 average four-year debt: $12,749

89% 96% 94% 100% 54% Williams 93% financial aid at Williams. completion statistics $44,753 76% class of 2013 average four-year debt: $12,749 financial aid at Average - $, financial aid is comprehensive, covering books, health insurance, study abroad costs, travel, and personal expenses % % % % cost met by average % of with demonstrated need

More information

Figure 1.1 The Parade of World Income. Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-1

Figure 1.1 The Parade of World Income. Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-1 Figure 1.1 The Parade of World Income Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-1 Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-2 Growth and Development: The Questions

More information

Drama Ideas for Telling the Story of Christmas

Drama Ideas for Telling the Story of Christmas Drama Ideas for Telling the Story of Christmas Submitted by Betsy Strain of First Christian Church (Disciples of Christ), Crawfordsville, Indiana Have one or more persons prepared to sing the following

More information

Financial Success in Breeding. Begins With Finding Your Breakeven Point

Financial Success in Breeding. Begins With Finding Your Breakeven Point Financial Success in Breeding Begins With Finding Your Breakeven Point By Russell Meerdink There is something about horses that make savvy businesspeople forget what they learned in Business 101. The dream

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

Lindforms produkter hittar du i exklusiva butiker, hotell och restauranger runt om i Skandinavien och Europa.

Lindforms produkter hittar du i exklusiva butiker, hotell och restauranger runt om i Skandinavien och Europa. Handgjord keramik i organiska färger och former är ett kännetecken för Lindform. Med inspiration från det nordiska och japanska formspråket ger produkterna dig en känsla av harmoni och enkelhet. Lindforms

More information

Wishing you and your family an enchanted 2015 from all of us at Disney.

Wishing you and your family an enchanted 2015 from all of us at Disney. 2015 Sound the trumpets and roll out the red carpet as Michael Chevas, the imaginative and acclaimed photographer from Thailand, transforms your favorite celebrities from across Southeast Asia into iconic

More information

Region Country AT&T Direct Access Code(s) HelpLine Number. Telstra: 1 800 881 011 Optus: 1 800 551 155

Region Country AT&T Direct Access Code(s) HelpLine Number. Telstra: 1 800 881 011 Optus: 1 800 551 155 Mondelēz International HelpLine Numbers March 22, 2013 There are many ways to report a concern or suspected misconduct, including discussing it with your supervisor, your supervisor s supervisor, another

More information

TEXAS - LYRICS. LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA)

TEXAS - LYRICS. LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA) LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA) I love you like the rain I love you like the sun coming up again And the moon pulling on the tide And the day turning into night I love you like the trees

More information

INTERNATIONAL FACTORING

INTERNATIONAL FACTORING INTERNATIONAL FACTORING November 3, 2011 1 L. Gabriel Segura President and founding officer of CVCredit Inc, a Miami-based company which focuses in USA-domestic and international factoring services. Nine

More information

Global Dialing Comment. Telephone Type. AT&T Direct Number. Access Type. Dial-In Number. Country. Albania Toll-Free 00-800-0010 888-426-6840

Global Dialing Comment. Telephone Type. AT&T Direct Number. Access Type. Dial-In Number. Country. Albania Toll-Free 00-800-0010 888-426-6840 Below is a list of Global Access Numbers, in order by country. If a Country has an AT&T Direct Number, the audio conference requires two-stage dialing. First, dial the AT&T Direct Number. Second, dial

More information

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. 22 nd FIG TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD AGE GROUP COMPETITIONS Sofia (BUL) - 14-17 November 2013.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. 22 nd FIG TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD AGE GROUP COMPETITIONS Sofia (BUL) - 14-17 November 2013. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 22 nd FIG TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD AGE GROUP COMPETITIONS Sofia (BUL) - 14-17 November 2013 Draw of Lots Individual Trampoline Boys GROUP 4 GROUP 5 St. N Fed.

More information

SUMMARY REPORT OF THE 2013 UIS INNOVATION DATA COLLECTION

SUMMARY REPORT OF THE 2013 UIS INNOVATION DATA COLLECTION INFORMATION PAPER NO. 24 FEBRUARY 2015 SUMMARY REPORT OF THE 2013 UIS INNOVATION DATA COLLECTION - i - UNESCO The constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

More information

Guide to Treatment of Withholding Tax Rates

Guide to Treatment of Withholding Tax Rates Guide to Treatment of Withholding Tax Rates Contents 1. Introduction 1 1.1. Aims of the Guide 1 1.2. Withholding Tax Definition 1 1.3. Double Taxation Treaties 1 1.4. Information Sources 1 1.5. Guide Upkeep

More information

Live Foal Guarantee Breeding Contract for RAMIRO B (frozen semen)

Live Foal Guarantee Breeding Contract for RAMIRO B (frozen semen) 1 800 867-7021; 352 369-5970 Live Foal Guarantee Breeding Contract for RAMIRO B (frozen semen) U.S. and Canada; Contract is for the 2016 breeding season Terms and Conditions: Mare Owner: Name: Phone: Address

More information

Anderssons Design 2014/2015. - We love to rock your world - Maria & Stefan

Anderssons Design 2014/2015. - We love to rock your world - Maria & Stefan 2014/15 - We love to rock your world - Maria & Stefan 2 CONTENT 4/5 VÄLKOMMEN / WELCOME 6 ROCKING BOWL 9 ROSE PLATE 10 SPIDER 12 CIRCLES NO. 1 13 CIRCLES NO. 2 14 KERSTINA 16 FIRST WAVE 17 LIGHTBOWL 18

More information

VIESSMANN FIS WORLD CUP FINAL 2010

VIESSMANN FIS WORLD CUP FINAL 2010 VIESSMANN FIS WORLD CUP FINAL 2010 The Organizing Committee of Svenska Skidspelen and Royal Palace Sprint has the pleasure of inviting all the National Ski Associations of the International Ski Federation

More information

A Guide To Historical Names And Terms

A Guide To Historical Names And Terms www.desertheritagemagazine.com A Guide To Historical Names And Terms Associated with Egyptian Arabian Horse Breeding n Cynthia Culbertson photos by Desert Heritage Archive A good Arabian horse breeder

More information

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz Color according to the instructions. RED BLUE ORANGE GREEN YELLOW PINK Count and write the number Read the sentences and color the picture The car is red. The cloud is blue. The dog is brown. The bird

More information

Noun Poem. Simile Poem

Noun Poem. Simile Poem Simile Poem A simile compares two things. For example: The kitten s fur is as soft a baby. The kitten s fur is being compared to a baby s skin. The writer uses the word as to help compare the two things.

More information

Counting Piggy Tails. Better Than Counting Sheep

Counting Piggy Tails. Better Than Counting Sheep Better Than Counting Sheep by Jack Hartmann Soothing songs for rest time and quiet time 1. Humpty Dumpty Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great fall All the king s horses All the king s

More information

Registration of estate agents in Sweden

Registration of estate agents in Sweden Useful information for estate agents established abroad Registration of estate agents in Sweden This fact sheet includes brief information about the rules for persons who hold the formal qualifications

More information

H 1B ALTERNATIVES. CIS exhausted the full quota of 65,000 bachelor s degree H 1B s the first

H 1B ALTERNATIVES. CIS exhausted the full quota of 65,000 bachelor s degree H 1B s the first Mark B. Rhoads Helen L. Konrad Direct Dial:804.775.3824 Direct Dial: 804.775.3825 Facsimile: 804.249.9595 Facsimile: 804.249.9595 E Mail: mrhoads@lawmh.com E Mail: hkonrad@lawmh.com Practice Limited to

More information

The new gold standard? Empirically situating the TPP in the investment treaty universe

The new gold standard? Empirically situating the TPP in the investment treaty universe Graduate Institute of International and Development Studies Center for Trade and Economic Integration Working Paper Series Working Paper N IHEIDCTEI2015-08 The new gold standard? Empirically situating

More information

World Championships, Paralympic and Olympic All-Time Medal Table

World Championships, Paralympic and Olympic All-Time Medal Table World Championships, Paralympic and Olympic All-Time Medal Table 1900 Olympic Games - Paris, France 1x FRA FRA GBR 2+ HOL/FRA FRA FRA 8+ USA BEL HOL 1904 Olympic Games - St. Louis, United States 2x USA

More information

The Perfect Gift A Jesus Cares Christmas Service

The Perfect Gift A Jesus Cares Christmas Service The Perfect Gift A Jesus Cares Christmas Service Level B 1 The Perfect Gift: A Jesus Cares Ministries Christmas Service Written by Julie Luetke Edited by Jane Mose To God be the glory! Overview: The Perfect

More information

Week 62: Sleeping Beauty

Week 62: Sleeping Beauty Week 62: Sleeping Beauty Once upon a time, many years ago, a King and Queen lived in a country far away. They were very sad because they could not have any children. They had everything else their heart

More information

File Preparation Guide to Apply for Group e Visas

File Preparation Guide to Apply for Group e Visas File Preparation Guide to Apply for Group e Visas 1 INTRODUCTION This guide is prepared to explain the rules which must be followed during the preparation of application transfer file for group e Visas.

More information

TRADE WATCH DATA JANUARY T RVSFRRTVL

TRADE WATCH DATA JANUARY T RVSFRRTVL Public Disclosure Authorized TRADE WATCH DATA JANUARY T RVSFRRTVL Public Disclosure Authorized A C F D H T W B DECRG Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized *TRADE WATCH is a monthly

More information

Georgia O Keeffe 1887-1986. The Beauty of Nature

Georgia O Keeffe 1887-1986. The Beauty of Nature Georgia O Keeffe 1887-1986 The Beauty of Nature Sun Prairie, Wisconsin 1887 The farm where Georgia grew up was a great place to learn about nature. Georgia wanted to touch and feel everything. She remembered

More information

The Sport of Thoroughbred Horseracing. Response to the Gambling Review Commission s report

The Sport of Thoroughbred Horseracing. Response to the Gambling Review Commission s report P.O. Box 827, Germiston, 1400 Tel: +27 (011)323 5700 Fax: +27 (011) 323 5788 / 99 E-mail: enquiries@tba.co.za The Sport of Thoroughbred Horseracing Response to the Gambling Review Commission s report The

More information

TRANSFERS FROM AN OVERSEAS PENSION SCHEME

TRANSFERS FROM AN OVERSEAS PENSION SCHEME PENSIONS PROFILE DECEMBER 2011 TRANSFERS FROM AN OVERSEAS PENSION SCHEME = Summary A simplified guide to the process: 1. Individual requests transfer from their overseas pension scheme to their UK registered

More information

YTD 2015-27 CS AWARDS IN AMERICAS

YTD 2015-27 CS AWARDS IN AMERICAS YTD 2015-27 CS AWARDS IN AMERICAS Argentina Bolivia Brazil Frontline Customer Service Team of the Year, All Industries (Bronze) Customer Service Department of the Year, Airlines, Distribution & Transportation

More information

Tipperary. Pack Up Your Troubles

Tipperary. Pack Up Your Troubles Tipperary It s a long way to Tipperary, it s a long way to go. It s a long way to Tipperary to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square It s a long long way to Tipperary

More information

EGYPTIAN KENNEL FEDERATION (EKF)

EGYPTIAN KENNEL FEDERATION (EKF) EKF Breeding Rules September 2014 EGYPTIAN KENNEL FEDERATION (EKF) 4 Moaz Ibn Gabal St., El Hegaz St., Heliopolis, Cairo, Egypt. Tel.: (+20) 226230530, Cell.: (+20) 01121666888 Fax: (+20) 226230460, Web:

More information