BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI"

Transcription

1 BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN) EDISI 1 : 2011

2 KANDUNGAN i Senarai Kandungan 1 ii Penghargaan 3 iii Prakata Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM 4 iv Prakata Pengarah Amalan & Perkembangan Farmasi 5 1 Pengenalan 6 2 Terminologi 7 3 Struktur Organisasi dan Fungsi Amalan Farmasi Ambulatori 11 4 Organisasi dan Pentadbiran 12 5 Akta dan Peraturan 13 6 Sumber Manusia 14 7 Kursus, Latihan dan Pembelajaran Berterusan (CPD) 14 8 Orientasi Anggota 15 9 Jadual Giliran & Deployment Komunikasi Anggota Disiplin Anggota Pencapaian Anggota (Staff Perfomance) Fasiliti,Peralatan dan Lain-Lain Sumber Penyelenggaraan dan Pembaikan (Repair and 18 Maintenance) 15 Hubungan dan Komunikasi Inter & Intra -Jabatan Keselamatan Bekalan Kontigensi Bencana Kebersihan & Housekeeping Waktu Operasi Preskripsi 23 POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 1

3 21 Penulisan Preskripsi Pindaan dan Pembatalan Atas Preskripsi Pengendalian Preskripsi Formulari Pendispensan Ubat Kaunseling Ubat-ubatan dan Pendidikan Pesakit Pengurusan Penggunaan Ubat-Ubatan Pengurusan Sumber Kewangan/Peruntukan Perolehan, Penyimpanan, Distribusi dan Kawalan Ubat-Ubatan Pelupusan dan Hapuskira Initiatif, Kreativiti dan Inovasi & Penambahbaikan Perkhidmatan Promosi Perkhidmatan dan Aktiviti Farmasi Lain-lain Rujukan Lampiran POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 2

4 PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli Jawatankuasa Farmasi Ambulatori (Hospital dan Kesihatan Primer) serta anggota farmasi lain yang terlibat dalam penghasilan Polisi Operasi Farmasi Ambulatori, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 3

5 PRAKATA PENGARAH KANAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Perkembangan Perkhidmatan dan Amalan Farmasi adalah selari dengan hasrat Kerajaan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Amalan Farmasi Ambulatori (Hospital dan Kesihatan) yang utama adalah memastikan kebolehcapaian farmakoterapi oleh pesakit dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti serta selamat. Peranan pegawai farmasi juga telah berevolusi dari penyediaan dan pembekalan produk farmaseutikal/ ubat kepada pemberi perkhidmatan dan informasi. Penjagaan Farmaseutikal (Pharmaceutical Care Services, PCS) adalah menjadi fokus utama dalam penyampaian perkhidmatan farmasi ambulatori. Sumbangan perkhidmatan farmasi dalam Penjagaan Farmaseutikal yang berkualiti diharap dapat membantu meningkatkan kualiti hidup (QoL) rakyat sepanjang hayat. Melalui kreativiti dan inovasi, penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan telah dapat diperbaiki melalui perkhidmatan tambah-nilai (value-added service) yang dihasilkan. Oleh itu, polisi operasi yang jelas dan kemaskini amat perlu bagi mencetus kreativiti dan inovasi yang mampu menjana transformasi perkhidmatan untuk terus unggul dan bersesuaian dengan peredaran masa. Saya berharap dokumen ini dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada semua anggota farmasi ambulatori dalam usaha menyampaikan perkhidmatan yang efisien dan efektif kepada pelanggan di hospital dan kesihatan. Akhir kata, sekalung tahniah diucapkan kepada seluruh anggota Jawatankuasa Farmasi Ambulatori atas inisiatif mereka menghasilkan dokumen ini. DATO EISAH BINTI A. RAHMAN PENGARAH KANAN PERKHIDMATAN FARMASI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 4

6 PRAKATA PENGARAH AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Amalan Farmasi Baik atau Good Pharmacy Practice (GPP) memerlukan pegawai farmasi yang berkebolehan dalam pelbagai bidang perkhidmatan. Pegawai farmasi mampu berperanan sebagai pemberi perkhidmatan (care-giver), pegawai perhubungan (communicator), pembuat keputusan (decision maker), pengajar/ guru, life-long learner, penyelidik, pengurus dan pemimpin. Bagi memantapkan peranan tersebut, ia perlu berpandukan kepada dasar dan polisi yang ditetapkan. Dasar dan polisi yang berlandaskan Akta dan Peraturan ini perlu diterjemahkan kepada garis panduan dan dijadikan piawaian rujukan amalan farmasi. Seterusnya, protokol atau prosedur dapat dihasilkan bagi membentuk proses kerja yang efektif bagi menghasilkan perkhidmatan farmasi yang cekap dan berkualiti. Pengurusan farmasi di semua peringkat perkhidmatan perlu kompeten, berdaya kreatif, berinovatif serta berupaya menjana transformasi perkhidmatan yang besesuaian dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Oleh yang demikian, diharapkan Polisi Operasi ini dapat dijadikan rujukan bagi Perkhidmatan Farmasi Ambulatori di hospital dan klinik kesihatan. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penerbitan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat membantu pencapaian matlamat yang disasarkan untuk perkhidmatan farmasi. DR SALMAH BINTI BAHRI PENGARAH AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 5

7 1) PENGENALAN Farmasi Ambulatori memberikan perkhidmatan farmasi yang komprehensif kepada pelanggan yang mendapat rawatan sebagai pesakit luar di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Farmasi Ambulatori komited dalam memberikan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal yang berkesan, selamat dan berkualiti dalam pelbagai bidang farmakoterapi yang pelbagai seperti Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC), Rawatan Terapi Gantian (RTG) Methadone dan Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART). Farmasi Ambulatori akan terus melaksanakan transformasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan melalui cetusan idea kreatif dan inovatif bagi memudahkan akses pesakit kepada pengubatan. Di antara inovasi bagi kemudahan pesakit ialah Sistem SMS dan Ambil, Ubat Melalui Pos 1Malaysia (UMP1M) dan Farmasi Pandu Lalu (Drive-thru Pharmacy). Pencapaian objektif farmakoterapi adalah berkait rapat dengan penggunaan ubat secara berkesan, selamat dan berkualiti. Pesakit perlu diberi penghakupayaan (empowerment) terhadap terapi pengubatan mereka. Objektif ini boleh dicapai melalui pendidikan pesakit dan promosi penggunaan ubat berkualiti-konsumer (QUM-C). Farmasi Ambulatori juga perlu mempunyai sistem pengurusan dan penyampaian maklumat ubatubatan kepada pesakit dan juga anggota kesihatan. Bagi memastikan akses pesakit kepada pengubatan mereka, Farmasi Ambulatori perlu memastikan ketersediaan (availability) ubat-ubatan secara optima berdasarkan formulari fasiliti masing-masing. Di samping itu juga, pengurusan inventori ubat-ubatan di Farmasi Ambulatori perlu dibuat secara efisien bagi memastikan stok ubat mencukupi untuk dibekalkan kepada pesakit. Skop amalan Farmasi Ambulatori adalah selaras dengan halatuju yang digariskan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM. Rujukan utama amalan Farmasi Ambulatori adalah Dasar Ubat Nasional (DUNAS), Akta dan Peraturan, Kawalan, Arahan Pentadbiran, Dasar dan Polisi Bahagian Perkhidmatan Farmasi dan Kementerian Kesihatan. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 6

8 2) TERMINOLOGI 2.1 Amalan 5S (Budaya Kaizen): Adalah sistem housekeeping berdasarkan konsep kerja orang Jepun yang sentiasa mengamal strategy for perfomance excellence bagi memastikan penambahbaikan berterusan kepada semua proses, sistem dan sumber manusia dalam organisasi bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan. 2.2 Clinical Care Plan & Pengurusan Ubat (Medication Management): Penglibatan pegawai farmasi dalam pembentukan dan pelaksanaan perancangan klinikal berkaitan terapi ubat-ubatan dan protokol rawatan yang melibatkan pengiraan dos, kesan advers ubat-ubatan dan kesilapan pengubatan (medication errors). 2.3 Farmasi Ambulatori (Ambulatory Pharmacy): Fasiliti farmasi menyediakan perkhidmatan penjagaan farmasi kepada pesakit luar di hospital dan kesihatan. 2.4 Fasiliti KKM: Hospital, Klinik Kesihatan, Institusi Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja 2.5 Full Time Equivalent (FTE): Nisbah bilangan keseluruhan masa berbayar untuk satu tempoh (sepenuh masa, separuh masa) berbanding dengan bilangan jam bekerja bagi tempoh waktu pejabat (Isnin- Jumaat /Ahad-Khamis = 40 Jam). FTE adalah nombor dipakai bagi menunjukan bilangan anggota sepenuh masa bagi satu tugas/aktivi/tempat kerja. Nombor ini tidak menggambarkan bilangan orang sebenar, tetapi adalah bilangan masa kerja bagi pekerja sepenuh masa dan separuh masa atau kontrak. 2.6 Formulari Ubat-ubatan KKM (FUKKM) : Senarai ubat yang lengkap dengan maklumat ubat seperti dos, kumpulan ubat, kategori preskriber dan lain-lain yang digunapakai dalam fasiliti KKM. FUKKM ini dikeluarkan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia setelah dipersetujui dan diluluskan melalui Mesyuarat Kajisemula Senarai Ubat KKM. 2.7 Intervensi: Aktiviti yang dilaksanakan oleh Pegawai Farmasi bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit semasa saringan preskripsi. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 7

9 2.8 Island Dispensing: Sistem pengurusan preskripsi dalam proses aliran kerja pendispensan di mana tugas pengisian-penglabelan dilaksanakan oleh seorang anggota farmasi dan hasilnya perlu disemak semula/semak silang oleh Pegawai Farmasi / anggota farmasi yang lain sebelum didispens atau dibekalkan kepada pengguna. 2.9 Kesihatan Awam (Public Health): Sebuah institusi, disiplin atau amalan sosial / kebajikan di mana aktiviti meliputi usaha sosial bagi melindungi, mempromosi dan mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat Kaunter Terbuka: Merupakan sistem perkhidmatan kaunter berkonsepkan mesra pelanggan di mana tiada pemisah/pengadang antara anggota farmasi dan pesakit semasa urusan pendispensan dilakukan Koordinator / Runner: Anggota farmasi yang dijadual untuk mengganti atau membantu tugasan anggota sedia ada diperlukan bagi memastikan perkhidmatan kepada pelanggan tidak terjejas 2.12 Luar Waktu Bekerja : Aktiviti farmasi yang dilaksanakan diluar waktu bekerja biasa berdasarkan Perintah-Perintah Am Bab G MTAC (Medication Therapy Adherence Clinic): Pengurusan terapi ubat-ubatan oleh pegawai farmasi bertauliah dan terlatih bagi pesakit dengan pelbagai jenis penyakit yang mengambil/menggunakan pelbagai jenis ubat. Pesakit akan diberikan informasi dan khidmat nasihat bagi mengurus terapi ubat-ubatan mereka supaya taraf kesihatan dapat dikekalkan atau ditingkatkan serta mengelakkan atau mengurangkan masalah berhubungkait dengan ubat-ubatan (drug-related problems) Maklumat Ubat (Drug Information): Maklumat yang diberikan kepada pesakit dan anggota keluarga pesakit dari segi penjagaan farmaseutikal Perkhidmatan Farmasi Ambulatori (Ambulatory Pharmacy Services): perkhidmatan yang komprehensif yang disumbangkan oleh pegawai farmasi bertauliah atau anggota farmasi terlatih. Perkhidmatan meliputi pengurusan POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 8

10 farmasi (Pharmacy Management) dan penjagaan farmasi (Pharmacy Care) di sektor farmasi ambulatori Perkhidmatan Tambah Nilai (Value Added Services, VAS): Aktiviti amalan farmasi yang dicetuskan hasil kreativiti dan inovasi anggota farmasi dalam meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan. Contoh, Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB), Sistem Temujanji (SMS &Take, Drive Thru, UMP 1 Malaysia) dalam aktiviti pendispensan ubat yang melibatkan preskripsi bekalan separa. VAS adalah perkhidmatan pilihan kepada pesakit berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum perkhidmatan diberikan Penjagaan Farmaseutikal (Pharmaceutical Care): Peranan komprehensif dan proaktif pegawai farmasi dalam pengurusan rawatan dalam usaha membantu pesakit memaksimakan objektif pengubatan mereka. Juga meyelaras dan membantu dalam usaha meningkatkan komplian pesakit terhadap farmakoterapi, mengehakupayaan penggunaan ubat berkualiti kepada masyarakat melalui program wellness. Pegawai farmasi juga terlibat secara terus dalam pengurusan dan pemonitoran penyakit bagi melestarikan kualiti hidup pesakit yang dirawat (Improve on Quality of Life,QoL) Penjagaan Ambulatori (Ambulatory Care): Rawatan perubatan yang diberikan kepada pelanggan sebagai pesakit luar (non-hospitalized) seperti di klinik pesakit luar hospital (hospital outpatient clinic), jabatan atau bilik kecemasan (ER/ Department), klinik pakar hospital, klinik kesihatan dan rawatan ke rumah (Home Medication Review) 2.19 Preskripsi: Satu arahan bertulis di atas slip (Perubatan 6A Pindaan 3/96) yang sah dan lengkap daripada preskriber kepada pesakit untuk mendapat bekalan ubat-ubatan dari unit farmasi atau dokumen permintaan atas talian (online prescription) Preskriber: Pegawai bertauliah yang diberi kuasa menulis preskripsi secara biasa atau online. Kelayakan preskriber untuk menulis atau memohon bagi setiap kategori ubat adalah seperti yang tersenarai dalam Formulari Ubat-ubatan KKM. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 9

11 2.21 Pesakit Discaj untuk Meneruskan Rawatan di fasiliti KKM lain: Perkhidmatan ini adalah merujuk kepada pesakit yang telah stabil yang dirujuk ke Hospital Daerah atau Klinik Kesihatan bagi meneruskan rawatan susulan Polisi Penggunaan Ubat: Keputusan penggunaan ubat oleh jawatankuasa yang dilantik. Keputusan dibuat berdasarkan faktor klinikal, QoL dan farmakoekonomik yang bertujuan menghasil keputusan optima dalam rawatan pesakit (contohmelalui Jawatankuasa Ubat & Terapeutik di hospital atau kesihatan, Jawantankuasa Kawalan Infeksi) Rawatan Terapi Gantian (RTG): Aktiviti klinikal yang diberikan oleh pegawai farmasi bertauliah dan terlatih kepada pesakit yang disahkan memerlukan RTG di bawah program Harm-Reduction Saringan: Penelitian yang dibuat oleh pegawai farmasi keatas preskripsi/ permohonan dari preskriber bagi memastikan semua ubat yang ditulis adalah menepati indikasi dan keperluan farmakoterapi pesakit preskripsi tersebut Semak silang: Proses semakan semula ubat-ubatan yang diisi berbanding preskripsi (cross checking) oleh pegawai farmasi atau penolong pegawai farmasi bagi memastikan pengisian dan pelabelan yang tepat dan betul Sistem Temujanji: Kaedah penetapan tarikh pengambilan ubat susulan menggunakan kad temujanji, SMS, telefon, faks, e-mel dan sebagainya. Bekalan ubat tersebut telah tersedia untuk kutipan pada tarikh yang telah dipersetujui pihak farmasi dan pesakit. Struktur ini mempunyai lapisan carta yang pendek di mana anggota akan melapor terus kepada ketua Jabatan Struktur (Organisasi) Horizontal: Struktur Organisasi adalah petunjuk hiraki konstitusi di mana setiap pekerja/anggota mempunyai hubungan dan tanggung jawab (whom he/she must report to). Organisasi kecil seperti hospital, klinik kesihatan, sekolah, hotel selalunya akan adopt struktur ini Ubat Psikotropik: Ubat-ubat yang tersenarai di dalam Jadual Ketiga Akta Racun 1952 (disemak 1989). POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 10

12 3) STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI FARMASI AMBULATORI 3.1 OBJEKTIF Farmasi Ambulatori perlu menyediakan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal yang optimum melalui pemberian ubat yang tepat, betul, efektif, selamat dalam masa yang ditetapkan dengan kuantiti yang mencukupi. Ianya termasuk penyaringan preskripsi, membuat intervensi terhadap sebarang masalah preskripsi dengan preskriber bila perlu, pengisian ubat yang betul, semak silang ubat dan pendispensan. Memberikan maklumat berkaitan ubat melalui perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan dan pendidikan kesihatan kepada pelanggan dan penjaga untuk meningkatkan keberkesanan rawatan dalam meningkatkan kualiti penggunaan ubat. 3.2 FUNGSI / SKOP PERKHIDMATAN Menyediakan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal kepada pelanggan ambulatori : Jabatan Kecemasan Klinik - Klinik Pakar Jabatan Pesakit Luar Hospital Klinik Kesihatan Pesakit Discaj dari Wad (polisi setempat) Pesakit Rawatan Harian (Day Care Patient / ACC) Perkhidmatan Farmasi Ambulatori : Pendispensan Ubat POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 11

13 Pendispensan Dadah Merbahaya (Dangerous Drug, DD) contoh Sediaan sirup/larutan Morfin Pendispensan Bahan Psikotropik ( Psychotropic Substances) Sediaan Ekstemporanus Rekonstitusi/ Pencampuran Aseptik (di ACC) Pra-pembungkusan (pre-packing) ke bentuk pek pengguna (consumer pack) Kaunseling Ubat-ubatan Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) Perkhidmatan Maklumat Ubat (Drug Information Service) Promosi Kesihatan dan Pendidikan Pesakit Pemantauan Kesan Advers Ubat (ADR) Perkhidmatan Tambah Nilai (Bagi Pendispensan) : Sistem Pendispensan Secara Temujanji (Pharmacy Appointment Service, PhAS) seperti Sistem Pembekalan Ubat Bersepadu (SPUB), SMS & Ambil, Pandu Lalu, UMP 1 Malaysia dan lain-lain) Piawaian Perkhidmatan Farmasi Ambulatori Semua farmasi ambulatori perlu melaksanakan perkhidmatan di atas berdasarkan akta, peraturan, polisi, garispanduan atau protokol yang ditetapkan. 4) ORGANISASI DAN PENTADBIRAN 4.1 Carta organisasi ambulatori perlu berbentuk struktur melintang (horizontal) dan menerangkan aliran hubungan serta tanggungjawab setiap anggota, dipamerkan POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 12

14 serta dikemaskini. 4.2 Tugas dan tanggungjawab setiap anggota perlu dijelaskan dan didokumenkan dalam Fail Meja. 4.3 Mekanisma komunikasi perlu diwujudkan bagi penyampaian maklumat serta penyelesaian isu dalam dan luar jabatan. 5) AKTA DAN PERATURAN Perkhidmatan Farmasi Ambulatori perlu memastikan semua akta, peraturan, kawalan, arahan pentadbiran, polisi, garispanduan dan protokol dipatuhi. 5.1 Akta Racun 1952 & Peraturan-Peraturan 5.2 Akta Dadah Merbahaya 1952 & Peraturan-Peraturan 5.3 Akta Jualan Dadah 1952 & Peraturan-Peraturan 5.4 Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 & Peraturan-Peraturan 5.5 Akta Ubat (Iklan & Jualan) 1956 & Peraturan-Peraturan 5.6 Arahan Pentadbiran, Polisi & Garispanduan seperti : Arahan Pentadbiran dan Surat-Surat Pekeliling KKM Polisi Ubat Kebangsaan (National Medicines Policy) Senarai Ubat Asas Kebangsaan (National Essential Drug List) Formulari Ubat KKM (MOH Drug Formulary) Kod Ubat Malaysia (Malaysian Drug Codes) Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu ( SPUB) Lain-lain garispanduan, prosedur dan protokol Perkhidmatan Farmasi dan Kementerian Kesihatan Malaysia POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 13

15 6) SUMBER MANUSIA 6.1 Keperluan Anggota Agihan keperluan sumber manusia hendaklah berdasarkan kepada Full Time-Equivalent (FTE) Seorang pegawai farmasi bertindak sebagai ketua bagi setiap perkhidmatan farmasi ambulatori Bilangan anggota farmasi mestilah mencukupi sepanjang masa beroperasi Seorang runner perlu diwujudkan mengikut keperluan fasiliti pada setiap masa Anggota farmasi yang bertugas di farmasi ambulatori mestilah mempunyai kelayakan yang diiktiraf. Anggota pelatih mesti bekerja di bawah penyeliaan anggota terlatih Anggota farmasi perlu mematuhi Perintah Am dan Pekeliling Perkhidmatan terkini serta Akta dan Peraturan. 7) KURSUS, LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN (CPD) 7.1 Semua pegawai farmasi perlu mencapai mata CPD minimum sebanyak 40 dan penolong pegawai farmasi sebanyak 30. Semua anggota perlu mencapai tempoh latihan berstruktur berjumlah 7 hari. 7.2 Semua anggota perlu diberi peluang untuk menghadiri kursus atau latihan berkaitan kompetensi / penambahbaikan dalam bidang tugas yang dilaksanakan 7.3 Semua anggota perlu digalakkan menghadiri program atau aktiviti pembelajaran berterusan yang dianjurkan oleh fasiliti atau agensi masing-masing. 7.4 Latihan adalah diperlukan bagi anggota yang akan melaksanakan perkhidmatan POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 14

16 khusus seperti MTAC, Rawatan Gantian Methadone dan Smoking Cessation. 7.5 Semua latihan perlu direkodkan dan dikemaskini 8) ORIENTASI ANGGOTA 8.1 Semua anggota baru farmasi ambulatori perlu menghadiri program orientasi yang diuruskan oleh institusi masing-masing. 8.2 Semua pegawai penyelia farmasi ambulatori perlu memastikan anggota baru termasuk pegawai farmasi provisional (PRP) diberikan orientasi tentang perkhidmatan ambulatory, akta dan peraturan serta Pekeliling Perkhidmatan terkini. 8.3 Catatan dan tandatangan penyelia perlu direkodkan dalam buku log atau diberikan surat/ sijil pengesahan perlaksanaan dan kehadiran bagi program orientasi 9) JADUAL GILIRAN & DEPLOYMENT 9.1 Sistem giliran perlu diwujud dan didokumentasikan bagi semua anggota Farmasi Ambulatori berdasarkan persetujuan KPF atau pegawai penyelia. 9.2 Sistem backup/ pooling atau deployment perlu dijadual dan dilaksanakan secara sistematik bagi menangani situasi bottle neck dan down time. 10) KOMUNIKASI ANGGOTA 10.1 Mesyuarat Farmasi Ambulatori perlu diadakan secara berjadual dan didokumentasikan Mesyuarat secara ad-hoc diadakan bagi menangani isu-isu yang memerlukan tindakan segera. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 15

17 10.3 Aktiviti-aktiviti berkaitan kekeluargaan dan kerja berpasukan di farmasi ambulatori amat digalakkan seperti perlaksanaan hari keluarga, Team Building dan gotongroyong Pegawai y/m farmasi ambulatori perlu dari masa ke masa memberi penerangan (Convey all relevant messages) kepada semua anggota dibawah seliaannya. 11) DISIPLIN ANGGOTA 11.1 Semua anggota Farmasi Ambulatori perlu mematuhi etika berpakaian penjawat awam dan mempraktikan nilai-nilai murni perkhidmatan awam. 12) PENCAPAIAN ANGGOTA (STAFF PERFORMANCE) 12.1 Setiap anggota perlu memiliki Fail Meja yang lengkap dan terkini Setiap kerja perlu mempunyai dokumen Standard Operating Procedure (SOP) / protokol atau arahan kerja yang lengkap dan terkini Setiap Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK ) perlu memastikan Pegawai Yang Dinilai (PYD) menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan persetujuan dibuat ke atas SKT berdasarkan sasaran umum dan sasaran spesifik. Semakan (review) perlu dibuat dalam tempoh 6 bulan jika ada perubahan SKT Penilaian pencapaian SKT perlu dilaksanakan berdasarkan sasaran dan pemarkahan yang dipersetujui antara PPP dan PYD Pengiktirafan kepada anggota perlu berdasarkan objektif dan polisi yang jelas dan saksama. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 16

18 13) FASILITI, PERALATAN DAN LAIN-LAIN SUMBER 13.1 Infrastruktur yang bersesuaian dan mencukupi perlu disediakan bagi kemudahan: Pelanggan Perlaksanaan Perkhidmatan Anggota 13.2 Bagi memastikan pencapaian optima dan penjagaan pesakit yang berkualiti, ruang, peralatan dan lain-lain sumber perlu bersesuaian, memenuhi skop perkhidmatan serta menepati keperluan aktiviti farmasi ambulatori Lokasi farmasi ambulatori perlu berhampiran klinik bagi memudahkan pesakit berurusan Fasiliti yang dilengkapi Teknologi Maklumat (ICT) perlu menggunakan kemudahan ini secara optima, contohnya aplikasi PHIS, HIS dan TPC Pusat Maklumat Ubat perlu kemudahan komputer yang dilengkapi dengan internet serta perisian maklumat seperti Micromedex, Lexicomp dan sentiasa dikemas kini Penyediaan ubat perlu mematuhi Good Preparation Practice (GPP). Penstoran dan edaran (distribution) ubat perlu mematuhi Good Distribution Practice (GDP). Pemantauan berkala perlu dilakukan ke atas semua lokasi penyimpanan termasuk luar kawasan farmasi (unit pengguna) Kaunter pendispensan hendaklah berkonsepkan kaunter terbuka (open counter). Perkhidmatan kaunter khas seperti kaunter ekspres (item mudah), kaunter untuk pesakit kurang upaya, kanak- kanak dan ibu mengandung serta kaunter untuk warga emas perlu diadakan Ruang yang sesuai, bersih, kemas dan bersistematik bagi aktiviti penyebatian / pencampuran (compounding) dan pra- pembungkusan perlu diadakan. Fasiliti dan peralatan perlu penyenggaraan berjadual dan direkodkan. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 17

19 13.10 Kemudahan Ruang Penilaian Pesakit, Khidmat Nasihat (Kaunseling), MTAC dan RTG perlu disediakan bagi pegawai farmasi membuat penilaian, memberikan kaunseling ubat-ubatan dan pendispensan kepada pesakit bagi mempertingkatkan pengetahuan, kefahaman serta kepatuhan kepada rancangan pemonitoran dan regimen pengubatan mereka Perlu ada polisi dan prosedur bagi penilaian, pemilihan, penggunaan, kalibrasi, pengawasan dan penyenggaraan sistem automasi farmasi Penyenggaraan peralatan dan rekod kemudahan yang bersesuaian diperlukan bagi pengawasan dan penyimpanan rekod-rekod berdasarkan keperluan undangundang dan peraturan yang berkaitan secara berintegriti Kemudahan ruang pejabat dan mesyuarat yang bersesuaian adalah diperlukan bagi pengurusan, pembelajaran dan latihan anggota Maklumat lanjut berkaitan keperluan fasiliti boleh didapati daripada `Requirement For The Development Of Pharmacy Facilities In Hospitals, Health Clinics And Other Health Facilities, Ministry Of Health Malaysia, Edisi 3, ) PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN ( REPAIR AND MAINTENANCE) 14.1 Pegawai Farmasi y/m atau anggota yang diberi kuasa perlu memastikan penyenggaraan dilaksanakan melalui syarikat konsesi yang dilantik oleh KKM mengikut jadual yang ditetapkan Penyenggaraan fasiliti dan peralatan termasuk validasi dan kalibrasi perlu dibuat oleh vendor yang bertauliah dan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan dalam manual pengendalian fasiliti atau peralatan tersebut Anggota yang diberi kuasa dan tanggung jawab perlu memastikan semua aset yang disenaraikan di bawah farmasi ambulatori sentiasa dikemaskini dan disenggara berterusan mengikut jadual. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 18

20 15) HUBUNGAN & KOMUNIKASI INTER- DAN INTRA- JABATAN 15.1 Farmasi Ambulatori hendaklah memupuk hubungan harmoni inter- dan intra- jabatan di mana perkhidmatan ini ditempatkan Kerjasama dengan semua ketua jabatan klinikal perlu diwujudkan bagi memastikan perolehan ubat dapat dibuat secara kos-efektif dan penggunaan ubat secara rasional dan berkualiti dapat direalisasikan berdasarkan keputusan yang dibuat melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Ubat danterapeutik yang efisien dan efektif Bekerjasama dengan Jabatan Patologi serta CSSD bagi membantu melicinkan aktiviti farmakokinetik klinikal serta penyebatian /pencampuran aseptik (aseptic compounding) Bekerjasama dengan pihak pentadbiran dan kewangan untuk perkhidmatan dan pengurusan seperti perolehan, latihan dan pembangunan Melibatkan diri dalam jawatankuasa yang ada kepentingan kepada aktiviti dan perkhidmatan farmasi Ketua Pegawai Farmasi / Pegawai yang diberi kuasa penyeliaan perlu bekerjasama atau berkolaborasi dengan bahagian / sekyen / cawangan farmasi, agensi kerajaan dan fasiliti kesihatan yang lain di peringkat daerah, negeri dan nasional seperti Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) dan Pusat Racun Negara (PRN) Berurusan dengan syarikat pengedar, pembekal, konsesi atau agensi yang mengendalikan produk farmaseutikal bagi mendapatkan informasi terkini berkaitan produk yang digunakan di fasiliti masing-masing. Urusan ini perlu dilaksanakan dengan penuh berintegriti dan beretika Berurusan dengan semua jabatan/agensi yang berkaitan bagi melaksanakan program perkhidmatan farmasi. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 19

21 16) KESELAMATAN 16.1 Langkah - langkah yang bersesuaian perlu diambil bagi menjamin keselamatan pesakit, anggota farmasi dan ubat-ubatan Akses ke farmasi hanya untuk anggota farmasi dan akses adalah terhad kepada anggota lain yang berurusan rasmi dengan farmasi sahaja Semua pintu ke farmasi perlu dilengkapkan dengan ciri-ciri keselamatan yang bersesuaian dengan situasi dan teknologi semasa Hanya pegawai farmasi/anggota farmasi yang diberi kuasa boleh memiliki kunci ke farmasi. Sistem pengurusan kunci jabatan farmasi perlu dilaksanakan Akses kepada ubat terkawal, psikotropik dan DD perlu dihadkan kepada anggota yang diberi kuasa oleh KPF/pegawai y/m farmasi Akses ke Stor UniT perlu dihadkan dalam waktu pejabat sahaja atau polisi bagi keperluan kecemasan Hanya anggota yang diberi kuasa boleh mengeluarkan stok dari stor unit atau membuat pesanan bekalan ke stor utama CCTV perlu dipasang di stor unit farmasi ambulatori dan diaktifkan selepas waktu pejabat, hujung minggu dan cuti umum. Setiap triggered alarm perlu disiasat dan dilaporkan dalam tempoh yang ditetapkan Semua anggota farmasi hendaklah mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan tugas. Semua anggota farmasi perlu menghayati General Safety Rules yang dipamerkan oleh institusi atau fasiliti yang menempatkan farmasi. Polisi keselamatan yang berkaitan farmasi perlu diberi perhatian sewajarnya Semua anggota terutama anggota baru farmasi perlu diberi pendedahan atau orientasi berkaitan polisi keselamatan. Setiap anggota perlu memahami ciri-ciri keselamatan yang berkait rapat dengan tugasan mereka. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 20

22 16.11 Semua anggota yang terlibat dalam sediaan dan bekalan Aseptic seperti CDR di ACC/ Day Care Pharmacy perlu memahami dan mematuhi polisi mengendali fasiliti dan peralatan bilik bersih serta produk yang dihasilkan Semua peralatan kecemasan seperti pemadam api dan Spill Kits mestilah dikedudukan yang mudah dicapai, tiada halangan dan dalam keadaan sedia diguna. Semua anggota perlu dilatih cara penggunaannya Semua anggota perlu dilatih berkaitan keselamatan dan pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi malapetaka (Disaster Preparedness) dan bersedia dengan plan kontigensi Pelan tindakan kebakaran Fasiliti perlu dipamirkan dan dipatuhi oleh farmasi semasa kebakaran berlaku Pastikan ada prosedur keselamatan kebakaran dari Jabatan Bomba & Penyelamat dan pastikan prosedur dipatuhi bila berlaku kebakaran Semua stor kimia, mudah terbakar atau corrosive jika ada perlu dilabelkan dengan sempurna. Kawasan pengendalian bahan ini perlu dilengkapi bekalan air. Kit pembersih atau Spill Kits perlu ditempatkan di mana bahan ini dikendali. Begitu juga ruang dimana ubat sitotoksik dikendalikan Semua anggota farmasi yang mengendali bahan ini perlu dilatih teknik menangani situasi kecemasan dengan betul. Semua anggota farmasi yang mengendalikan bahan kimia perlu diberi latihan penggunan PPE Bahan-bahan mudah terbakar perlu ditempatkan dalam stor atau ruang khas bersesuaian dengan spesifikasi penyimpanannya. Fume cabinet atau chemical hoods perlu digunakan jika mengendali bahan mudah meruap. 17) BEKALAN KONTIGENSI BENCANA 17.1 Farmasi Ambulatori perlu melaksanakan pengurusan bekalan, distribusi ubat dan bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan polisi pentadbiran setempat ketika berlaku bencana. POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 21

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi Mengenal 5S Pengenalan 5S Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK )

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai membuat analisa, mengawal, mengurus dan merancang sumber-sumber di bawah kawalan. TUJUAN Untuk menilai

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (diskripsi tugas) N17 1 5 tahun Pelaksanaan kerja-kerja operasi Bertanggungjawab melaksanakan

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

MALAYSIAN NATIONAL MEDICINES POLICY

MALAYSIAN NATIONAL MEDICINES POLICY N NATIONAL MEDICINES POLICY 2 nd Edition, 2012 DASAR UBAT NASIONAL (DUNas) EDISI KEDUA, 2012 Ministry of Health Malaysia N NATIONAL MEDICINES POLICY 2 nd Edition, 2012 First print 2013 Malaysian National

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PRAKATA Susulan daripada kejadian keruntuhan Pangsapuri

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 KANDUNGAN Perkara Muka Surat 1. PENGENALAN 2 2. DEFINISI 3 3. MATLAMAT 4 4. OBJEKTIF 4 5. PUNCA

More information

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya Abstrak Kesejahteraan sosial merupakan matlamat yang ingin

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology ( Software Engineering)

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi. Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia

14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi. Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia 14-16 Mac 2014 Pusat Latihan KWSP, Bangi Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia 1 APA ITU AUDIT PRESTASI? Objektif: Menilai samada pengurusan sesuatu program/aktiviti telah dilaksanakan secara

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN :

NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN : NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR : 120 jam per semester PRASYARAT : Tiada HASIL PEMBELAJARAN

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information