DSLAM. PDF created with pdffactory Pro trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DSLAM. PDF created with pdffactory Pro trial version"

Transcription

1 DSLAM [دانشگاه جامع علمی کاربردی گنبد کاووس [ ٢ دانشگاه جامع علمی کاربردي گنبد کاووس 2 چیست و چگونه کار میکند تهیه و تنظیم : ابوذر نوروزي - محسن فیروزیان استاد : خانم مهندس دانشی پاییز 93 1

2 DSLAM مخفف Digital Subscriber Line Access Multiplexer دستگاه فوقدر مراکز اراي ه دهنده سرویس DSL نصب و امکان اراي ه خدمات مبتنی بر DSL را فراهم می نماید DSLMاتصالات مربوط به تعدادي از مشترکین را گرفته و آنها را به یک اتصال با ظرفیت بالا براي ارسال بر روي اینترنت تبدیل می نماید. دستگاههاي DSLAM داراي انعطاف لازم در خصوص استفاده از خطوط DSL متفاوت پروتکل هاي متفاوت و مدولاسیون متفاوت می باشند. در برخی از مدل هاي فوق امکان انجام عملیات خاصی نظیر اختصاص پویاي آدرس هاي IPبه مشترکین نیز وجوددارد. یکی از تفاوت هاي مهم بین ADSL و مودم هاي کابلی نحوه برخورد و رفتار DSLAM است. کاربران مودم هاي کابلی از یک شبکه بسته بصورت اشتراکی استفاده می نمایند. در چنین مواردیکه همزمان با افزایش تعداد کاربران کارآي ی آنها تنزل پیدا خواهد کرد ADSL.براي هر یک از کاربران یک ارتباط اختصاصی ایجاد و آن را به DSLAM متصل می نماید. بدین ترتیب همزمان با افزایش کاربران کارآي ی مربوطه تنزل پیدا نخواهد کرد. وضعیت فوق تا زمانیکه کاربران از تمام ظرفیت موجود خط ارتباطی با اینترنت استفاده نکرده باشند ادامه خواهد یافت. در صورت استفاده از تمام ظرفیت خط ارتباطی اینترنت مراکز اراي ه دهنده سرویس DSL می توانند نسبت به ارتقاء خط ارتباطی اینترنت اقدام تا تمام مشترکین متصل شده به DSLAM داراي کارآي ی مطلوب در زمینه استفاده از اینترنت گردند. 2

3 DSLAM [دانشگاه جامع علمی کاربردی گنبد کاووس [ ٢ به صورت لایه 2 (بریج) و هم به صورت لایه 3 دستگاهی است با برند هاي مختلف مانند زیمنس هواوي زیسا کامترند که هم در بازارموجود میباشد.عموما ماژولار است ولی مدلهاي غیرماژولارهم وجوددارد.مدلهاي ماژولار عموما از کارتهاي پروسسور و پاور از یک مودم برد کارت مشترکین (مثلا 24 و پایه بر پورت 48 پورت) تشکیل اتصال.G ساخته شده است.ودر حالت بدون تغییر CO یافته.معمولا پاور 48 ولتدارند و کارتهاي مشترکین تنظیم گردیده up میشود. سمت مشترك و dslam و همچنین VPI و VCI یکسان لینک Encapsulationدر.با تنظیم یکسان هوآوي DSLAM آلکاتل DSLAM 3

4 DSLAM [دانشگاه جامع علمی کاربردی گنبد کاووس [ ٢ DSLAM OUTDOOR 4

5 تا سرعت 8 مگابیت در ADSL2+ تا سرعت 2 مگابیت در ثانیه براي مشترك امکان دریافت وجود دارد و در adsl ر.از ظرفیت سیمهاي مسی مازاد بر حجم استفاده شده توسط بوق براي انتقال داده استفاده مینماید DSLAM.ثانیه هر کارت مشترك بسته به تعداد پورت زوج سیم مسی توسط اینترفیسیکه در این خصوص تعبیه شده دریافت مینماید.سر دیگر سیمها به یک ترمینال مخصوص متصل میشود.این ترمینال براي هر مشترك 2 زوج سیم را تحویل میدهد ترکیب کرده و یک زوج سیم - 1 زوج سیم که از DSLAM خارج میشود - 2 زوج سیم بوق که از سالن دستگاه میا ید. این دو مسیر با یک جک اسپلیتر ترکیب میشود ودیتا و بوق توسط یک سیم به سمت مشترك ارسال میشود.مشترك با یک اسپلیتر سمت خود بوق را از دیتا جدا کرده و از سیستم استفاده مینماید. نرم افزار DSLAM یا همان سیستم عامل در برندهاي مختلف متفاوتمیباشد و اصولا یک کنسول رابط مود گرافیکی نیز دارد.که امکاناتی جهت تنظیم دستگاه و پورتها براي کاربر دستگاه فراهم میکند.معمولا قابلیتهایی مانند کنترل پهناي باند براي هر پورت و گراف هاي مختلف را نیز دارا می باشد با گسترش کاربرد اینترنتدر سراسرجهان و نفوذ ابزارهاي ارتباط با اینترنت به تمام بخشهاي زندگی بشري امکانات و فناوريهاي استفاده از اینترنت و ابزارهاي آن نیز به شکل چشمگیري در حال تغییر و تحول است و روزانه ابزارهاي جدیدي براي استفاده کارآمدتر و سریعتر از اینترنت به عنوان بستري براي استفاده از آخرین فناوريهاي روز به کاربران ارایه میشود. شاید بتوان یکی از دلایل این مسي لهرا تاثیر استفاده از اینترنت به عنوان ابزاري براي رشد و توسعه کشورها دانست. به همینخاطر است که میزان استفاده از اینترنت توسط افراد یک جامعه به عنوان شاخصی براي میزان رشد و پیشرفت کشورها در نظر گرفته میشود و هر چه میزان استفاده از اینترنت توسط افراد و سازمانهاي یک کشور بیشتر باشد آن کشور توسعهیافتهتر خواهد بود. چه آن که دسترسی سریع به اطلاعات به عنوانکلیديترین عاملدرعصر حاضر همیشه مورد توجه افراد و سازمانها و موسسات بوده است. بر این اساس استفاده از ابزارهاي کارآمد براي اتصال به اینترنت و بهرهگیري از امکانات اینترنت براي دسترسی بسیار سریع به آخرین اطلاعات و دانش روز امري بسیار ضروري است. استفاده از فناوري ADSL که براي برقراري ارتباط پرسرعت و 5

6 بدون قطعی با اینترنت طراحی و در اختیار کابران قرار گرفته است میتواند به خوبی پاسخگوي نیازهاي یاد شده باشد و سهولت دسترسی مداوم به اینترنت را براي کاربران با سرعت قابل ملاحظهاي فراهم سازد. با بهرهگیري از فناوري ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line )کاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از یک خط تلفن کامپیوتر و مودم ADSL بدون مشغول کردنخط تلفن به صورتدایمو با سرعتی بالا به اینترنتمتصل شوند. به سخنی دیگر با استفاده از این فناوري امکان استفادهيدو منظوره از یک خط تلفن فراهم میگردد تا ضمن استفاده از خط تلفن براي مکالمههاي تلفنی از آن براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت و بدون هزینهي پالس تلفن بهره جست. در حقیقت با استفاده از این فناوري میتوان از یک خط تلفن افزون بر انتقال صوت براي انتقال داده نیز استفاده کرد تا ضمن این که خط تلفن به صورت عادي براي کاربردهاي مکالمه و ارسال و دریافت نمابر مورد استفاده قرار میگیرد براي انتقال داده نیز به کار گرفته شود. افزون بر امکان استفاده دو منظوه از یک خط تلفن آنچه که این فناوري را از دیگر فناوريهاي اتصال به اینترنتمتمایز ساخته سرعت بالاي آن است. به گونهاي که میتوان با استفاده از ADSL با سرعتی تا 40 برابر بیشتر از اتصال از طریق شمارهگیري تلفنی به اینترنت متصل شد. در توضیح این فناوري و استفاده دو منظوره از یک خط تلفن باید گفت اساس این فناوري بر مبناي استفاده از فضاي خالی سیمهاي مسی تلفن قرار دارد. بدین ترتیبکهسیم مسی تلفن همانند لولهايست که هنگام استفاده از تلفن براي مکالمههاي صوتی تنها قسمت اندکی از فضاي آن به کار گرفته و مشغول میشود. بر این اساس به سادگی میتوان از فضاي استفاده نشده سیم مسی خط تلفن براي کاربردهاي دیگر همچون انتقال دادهها آن هم با سرعت بالا و همزمان با انتقال اطلاعات صوتی بهره گرفت. نکتهي جالب توجه آنکه براي این کار تنها استفاده از یک دستگاه مودم ADSL و یک دستگاه تفکیککننده Splitter کافیست وکاربران نیازي به استفاده از تجهیزات پیچیده و خاضی براي این منظور ندارند و تنها با به کارگیري این دو و اتصال آنها به رایانه و خط تلفن میتوانند به سادگی به ارتباط پرسرعت با اینترنت دسترسی یابند. نصب و راهاندازي این فناوري به سهولت انجام میشود و پس از به کارگیري آن نیازي به 6

7 شمارهگیري براي اتصال به اینترنت وجود ندارد و با روشن کردن دستگاه کامپیوتر به طور مستقیم اتصال به اینترنت نیز برقرار خواهد بود. در حال حاضر فناوري ADSL امکان دریافت دادهها را با سرعتی تا حد Mbps 8 و ارسال دادهها را با سرعتی تا حد 1 Mbpsفراهم میآورد که بیگمان با پیشرفت دانش و فناوري روز و با توجه به این که فناوري ADSL به سرعت در حال پیشرفت و فراگیر شدن است امکان افزایش این سرعتها نیز وجود دارد. گفتنیست استفاده از راهکار اینترنت پرسرعت( ADSL ) بستر بسیار مناسبی را براي استفاده از آخرین امکانات و فناوريهاي روز دنیا فراهم میسازد و کاربران به دلیل ارتباط پرسرعت و دایمی با اینترنت میتوانند از مجموعهي خدمات تکمیلی ADSL همچون امکان مشاهده فیلمها و برنامههاي تصویري درخواستی از طریق اینترنت و تلویزیون خانگی (Video Demand) on امکان استفاده از بازيهاي اینترنتی (Gaming) و... بهره گیرند. 7

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured).

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured). S-1 Discuss the advantages and disadvantages of a limit order versus a market order. How does a stop order differ from a limit order? What is a wrap account/ How does it involve a change in the traditional

More information

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean.

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Soodeh Razeghi 1, Seyed rafi Arefhosseini 2, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani 3, Mansoureh Togha 4,Leyla Roshangar

More information

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB) Vol. 2/No. 1/June 2014/ 29-44 Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] M. Arefrad 1,

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

"With computer crimes law called Web access is not possible."

With computer crimes law called Web access is not possible. "With computer crimes law called Web access is not possible." When searching the Internet, when the term closes in on the screen, indicating that the desired site "filter" has been. What would follow,

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند آ E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) Medline (Medical literature analysis and retrieval system online):

More information

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12 PHYLOGENETIC ANALYSIS AMONG FOUR SECTIONS OF THE GENUS DENDROBIUM SW. (ORCHIDACEAE) BASED ON LOW COPY NUCLEAR GENE (XDH) SEQUENCES IN PENINSULAR MALAYSIA M. Moudi & R. Go Received 2015.09.06; accepted

More information

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis Lingoistica.com Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics Google translation: A semantic structure analysis Parvaneh Khosravizadeh a, Roya Pashmforoosh b * a Languages and Linguistics

More information

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS K. Aspour-sni Solr Energy Reserch Group, Deprtment o Energy, Mterils nd Energy Reserch Center P. O. Box 14155-4777, Tehrn, Irn,

More information

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; www.european-science.com Vol.2, No.2 Special Issue on Teaching and Learning. ISSN 1805-3602 On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching

More information

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO 2014 EB-5 PROJECTS PORTFOLIO ASSISTED LIVING & MEMORY CARE FACILITIES CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP, LLC. A U.S. GOVERNMENT DESIGNATED REGIONAL CENTER \ Regional Center Overview 1. Chicagoland Foreign

More information

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب کتاب های به زبان فارسی کتاب های به زبان انگلیسی عنوان: Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ترجمه

More information

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Abstract The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Shaemi Barzoki Ali PhD of Business Administration and academic member at University of Esfahan, Iran Abzari

More information

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful Ahmad Sharbatoghlie, M.S., M.C.P., PhD. Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology Azadi Avenue, Tehran, Iran Tel: +98-(21)-602-2755

More information

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran Iranica Journal of Energy & Environment 4 (4): 320-329, 2013 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2013.04.04.02 BUT

More information

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano 2011 SIEIDrive ADV80...... English Italiano 2...life is flexibility...life is ADV80 The ADV80 series brings together in a single product all the features required in modern industrial processes, to satisfy

More information

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1:

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1: سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت Day 1: Keynote: The New Way to Work Together Delivering Winning Projects in SharePoint With Microsoft Project Overview of Office 365 SharePoint Server 2013: What's new for

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د گسارش برگساری دوره "SharePoint" گر آه زش ت ا و ذسازی کارک اى با ت ج ب هجو ع درخ است ا یاز ادارت هختلف با ر یکرد " ارتقا سغح ه ارت ت ا و ذی کارض اساى اقذام ب برگساری د ر تخصصی ت ا و ذسازی "SharePoint2013

More information

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN Farsi Vorwort / foreword / Liebe Leserinnen und Leser, lieber Lerner, wir freuen uns, dass euch unser Skript erreicht hat. Wir sind Studierende an der Pädagogischen Hochschule

More information

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations بو نام خدا گسارش مطالعو برخی مفاىیم زىره رضایی کینجی تعریف Big Data Big Data کلکغیو ی اص هجووػ داد ای بغیاس بضسگ و پیچیذ اعت ک ایي اهش هوجب هی شود پشداصػ آى با اعتفاد اص عیغتن ای هذیشیت پایگا داد و یا

More information

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs with Knowledge Support By Golnaz Elahi A thesis submitted in conformity with the requirement for the degree of Master of Science,

More information

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 Winter 2016 Schedule of Classes Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 www.cace.cuhsd.org CACE is a member of the South Bay Consortium for Adult Education (SBCAE). www.sbcae.org

More information

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened« Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«GALERIEKORNFELD Tonight The Door Towards Words Will Be Opened To our neighbours and friends Saideh & Mohsen Erfan Maliheh Afnan»Tonight The Door

More information

Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nooshin Parvaresh MD 1, Shahrzad Mazhari MD 2, Neda Mohamadi MD 3, Najmeh Mohamadi

More information

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE A FAST METHOD FOR CALCULATO OF TRASFORMERS LEAKAGE REACTACE USG EERGY TECHQUE A. aerian Jahrmi, Jawa Faiz an Hssein Mhseni Department f Electrical an Cmputer Engineering Center f Ecellence in Applie Electrmagnetics

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Internet with router 16800 $ 280.00 receipts attached

More information

Iran After the Nuclear Deal

Iran After the Nuclear Deal Iran After the Nuclear Deal Middle East Report N 166 15 December 2015 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 brussels@crisisgroup.org

More information

11/22/2013 1. komwut@siit

11/22/2013 1. komwut@siit 11/22/2013 1 Week3-4 Point-to-Point, LAN, WAN Review 11/22/2013 2 What will you learn? Representatives for Point-to-Point Network LAN Wired Ethernet Wireless Ethernet WAN ATM (Asynchronous Transfer Mode)

More information

Exam questions. 1. Which of the following are true regarding xdsl? Choose three. It uses a portion of the existing phone line.

Exam questions. 1. Which of the following are true regarding xdsl? Choose three. It uses a portion of the existing phone line. Nguyen Khac Quyet - Take Exam Exam questions Time remaining: 00: 08: 31 1. Which of the following are true regarding xdsl? Choose three. It uses a portion of the existing phone line It is symmetrical It

More information

Telecom Decision CRTC 2006-50

Telecom Decision CRTC 2006-50 Telecom Decision CRTC 2006-50 Ottawa, 11 August 2006 Bell Canada Part VII application regarding Ethernet and digital subscriber line services in TELUS Communications Company's territory in Quebec Reference:

More information

International Advertising Translation and Cultural Differences: a Case of Studying Advertising Slogans and Their Persian Translation

International Advertising Translation and Cultural Differences: a Case of Studying Advertising Slogans and Their Persian Translation International Advertising Translation and Cultural Differences: a Case of Studying Advertising Slogans and Their Persian Translation Author: Dr. Abbas Eslami Rasekh A'zam Gharyan-MA in Translation Studies,

More information

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale VOLUME 7 (2013),ISSUE 4 HEALTH SCIENCE JOURNAL RESEARCH ARTICLE Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale Dr Nastaran Ghotbi 1, Dr Noureddin

More information

Digital Subscriber Line (DSL)

Digital Subscriber Line (DSL) CHAPTER 9 This chapter describes the level of support that Cisco ANA provides for DSL, as follows: Technology Description, page 9-1 Inventory and Information Model Objects (IMOs), page 9-2 Vendor-Specific

More information

Telecommunications systems (Part 2)

Telecommunications systems (Part 2) School of Business Eastern Illinois University Telecommunications systems (Part 2) Abdou Illia, Spring 2007 (Week 12, Thursday 3/29/2007) T-1 Digital Subscriber Line (DSL) Cellular Telephone System Integrated

More information

Small Business Application

Small Business Application Small Business Application for Group Enrollment and Change Medical and Life/AD&D plans are provided by Health Net of California, Inc. and/or Health Net Life Insurance Company (together, Health Net ). Dental

More information

Chapter 9 Using Telephone and Cable Networks for Data Transmission

Chapter 9 Using Telephone and Cable Networks for Data Transmission 9-11 TELEPHONE NETWORK Chapter 9 Using Telephone and Cable Networks for Data Transmission 1 McGraw-Hill Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required The for reproduction McGraw-Hill or

More information

Alcatel-Lucent : Customer Focussed Testing (CFT)

Alcatel-Lucent : Customer Focussed Testing (CFT) Alcatel-Lucent : Customer Focussed Testing (CFT) 1 Intro ivo.neyens@alcatel-lucent.com Intro Alcatel-Lucent claims industry-first 200 milion DSL line shipments Paris, March 4, 2010 Alcatel-Lucent (Euronext

More information

Analysis of xdsl Technologies

Analysis of xdsl Technologies International Journal of Electronics and Computer Science Engineering 897 Available Online at www.ijecse.org ISSN- 2277-1956 Analysis of xdsl Technologies Dimple Saproo 1, Megha Goyal 2, Asha Bhagashra

More information

Black Box Explains: DSL

Black Box Explains: DSL Black Box Explains: DSL History It was realized as early as the late eighties, early nineties, that conventional data transmission systems did not meet the requirements of the growing internet community

More information

Broadband 101: Installation and Testing

Broadband 101: Installation and Testing Broadband 101: Installation and Testing Fanny Mlinarsky Introduction Today the Internet is an information superhighway with bottlenecks at every exit. These congested exits call for the deployment of broadband

More information

broadband support guide

broadband support guide broadband support guide Thank you for choosing Manx Telecom, the Island s leading Internet Service Provider for your Broadband connection. This guide will provide you with useful information to help you

More information

ADSL WAN Connections. Contents

ADSL WAN Connections. Contents 7 ADSL WAN Connections Contents ADSL Overview................................................. 7-4 ADSL Technologies.......................................... 7-5 ADSL2 and ADSL2+: Enhancing Transmission

More information

Objectives. Remote Connection Options. Teleworking. Connecting Teleworkers to the Corporate WAN. Providing Teleworker Services

Objectives. Remote Connection Options. Teleworking. Connecting Teleworkers to the Corporate WAN. Providing Teleworker Services ITE I Chapter 6 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 Objectives Providing Teleworker Services Describe the enterprise requirements for providing teleworker services Explain how

More information

HUAWEI HG655a. Home Gateway Quick Start

HUAWEI HG655a. Home Gateway Quick Start HUAWEI HG655a Home Gateway Quick Start 1 Introduction 1.1 Contents in the package HG655a Splitter Power Adapter Telephone Cables Ethernet Cable User CD-ROM General Public License Warranty Card 1 1.2 The

More information

Technical Paper. Digital Subscriber Line (DSL): Using Next Generation Technologies to Expand Traditional Infrastructures

Technical Paper. Digital Subscriber Line (DSL): Using Next Generation Technologies to Expand Traditional Infrastructures Technical Paper Digital Subscriber Line (DSL): Using Next Generation Technologies to Expand Traditional Infrastructures USB ADSL Modem Contents Digital Subscriber Line (DSL): Using Next Generation Technologies

More information

Introduction to ADSL. NEXTEP Broadband White Paper. Broadband Networks Group. A primer on Asymmetric Digital Subscriber Line transmission technology.

Introduction to ADSL. NEXTEP Broadband White Paper. Broadband Networks Group. A primer on Asymmetric Digital Subscriber Line transmission technology. NEXTEP Broadband White Paper Introduction to ADSL A primer on Asymmetric Digital Subscriber Line transmission technology. A NEXTEP Broadband White Paper May 2001 Broadband Networks Group Introduction to

More information

Detecting Bridged Tap and Noise Interference in VDSL2 Access Networks using the JDSU SmartClass TPS

Detecting Bridged Tap and Noise Interference in VDSL2 Access Networks using the JDSU SmartClass TPS Application Note Detecting Bridged Tap and Noise Interference in VDSL2 Access Networks using the JDSU SmartClass TPS The JDSU SmartClass TPS tester is the ideal tool for technicians who install, troubleshoot,

More information

Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, Planococcus vovae (Nasonov) (Hem., Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran

Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, Planococcus vovae (Nasonov) (Hem., Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran J. Agric. Sci. Technol. (2008) Vol. 10: 123-133 Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, Planococcus vovae (Nasonov) (Hem., Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran A. A. Talebi 1*, A. Ameri

More information

Disaster Health Management & Risk Reduction (DHMR-1)

Disaster Health Management & Risk Reduction (DHMR-1) SPHs of 2030 to achieve sustainable development Dr Ali Akbari Sari, Dean, School of Public Health 1 st International Conference on Health Sustainable Development And 50 th Anniversary of School of Public

More information

DSL White Paper. A new Nexans DSL Application Centre to help Telecom operators deploy Triple Play. March 2006 PRESS CONTACTS

DSL White Paper. A new Nexans DSL Application Centre to help Telecom operators deploy Triple Play. March 2006 PRESS CONTACTS DSL White Paper A new Nexans DSL Application Centre to help Telecom operators deploy Triple Play March 2006 PRESS CONTACTS Céline Révillon celine.revillon@nexans.com Tel. : + 33 1 56 69 84 12 Pascale Strubel

More information

BROADBAND DSL ACHIEVING HEALTHY GROWTH

BROADBAND DSL ACHIEVING HEALTHY GROWTH MEDEA+ News 28 October 2003 BROADBAND DSL ACHIEVING HEALTHY GROWTH There were more than 10 million new subscribers to broadband digital subscriber line (DSL) connections in the first half of 2003, according

More information

PPTP Server Access Through The

PPTP Server Access Through The PPTP Server Access Through The Firewall On The SureConnect 9003 DSLAM ATM Network ISP Internet PPTP Server Private IP: 192.168.1.3 Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 SureConnect 9003 Ethernet

More information

BellSouth DSL FAMILY OF PRODUCTS MAKE A. fast move INTO HIGH-SPEED. services. BellSouth Interconnection Services. Your Interconnection Advantage SM

BellSouth DSL FAMILY OF PRODUCTS MAKE A. fast move INTO HIGH-SPEED. services. BellSouth Interconnection Services. Your Interconnection Advantage SM BellSouth DSL FAMILY OF PRODUCTS MAKE A fast move INTO HIGH-SPEED services. BellSouth Interconnection Services Your Interconnection Advantage SM WE MAKE YOUR LAUNCH INTO High-Speed MARKETS simple and swift.

More information

Important Information About Your Medi-Cal Benefits

Important Information About Your Medi-Cal Benefits P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9850 Important Information About Your Medi-Cal Benefits Welcome to Medi-Cal! You qualify for Medi-Cal based on the information in your CalFresh case. Your Medi-Cal

More information

آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی. کلیک کن www.papro-co.ir

آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی. کلیک کن www.papro-co.ir آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی در پاپرو برنامه نویسی را شیرین یاد بگیرید کلیک کن www.papro-co.ir WPF DataGrid Custom Paging and Sorting This article shows how to implement custom

More information

DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) SERVICE GUIDE

DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) SERVICE GUIDE Rural Telephone Service Company, Inc. dba Nex-Tech Title Page DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) SERVICE GUIDE REGULATIONS, RATES, AND CHARGES Applying to the Provision of DSL For Customers of Rural Telephone

More information

DSL - Digital Subscriber Line Installation, Maintenance & Troubleshooting

DSL - Digital Subscriber Line Installation, Maintenance & Troubleshooting Hands-On DSL - Digital Subscriber Line Installation, Maintenance & Troubleshooting including: CAT5 & CAT6 Preparation, Installation & Testing BICSI CECs This course has been approved for CEC credits by

More information

HomeConnect ADSL Modem USB Installation Guide

HomeConnect ADSL Modem USB Installation Guide HomeConnect ADSL Modem USB Installation Guide Starting The Installation This modem will only run in Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows ME, and Windows 2000. To begin the software installation,

More information

IP DSLAM IDL-2402. Quick Installation Guide

IP DSLAM IDL-2402. Quick Installation Guide IP DSLAM IDL-2402 Quick Installation Guide Table of Contents Package Contents... 3 Overview... 4 Setup the IDL series IP DSLAM... 5 Safety Instruction... 5 Hardware Installation... 6 WEB Configuration...

More information

Customer Interface Publication: CIP024

Customer Interface Publication: CIP024 Customer Interface Publication: CIP024 KCOM Group PLC DataLine Access Service Description and Technical Characteristics Issue: Version 1.2 April 2016 The information in this document is provided in accordance

More information

6.0Mb Max Digital DSL/ 56K Modem (G.DMT/G.Lite/V.90)

6.0Mb Max Digital DSL/ 56K Modem (G.DMT/G.Lite/V.90) 6.0Mb Max Digital DSL/ 56K Modem (G.DMT/G.Lite/V.90) Technology Description: Compaq's 6.0 Mb Max Digital DSL/ 56K Modem (G.DMT/G.Lite/V.90) builds on Compaq's commitment to provide the latest communications

More information

Live demo: AM_DSL. Session 5.5. VPI: Strategic Planning with VPIaccessMaker : Market Description, Forecasting, Clustering, Economic Analysis

Live demo: AM_DSL. Session 5.5. VPI: Strategic Planning with VPIaccessMaker : Market Description, Forecasting, Clustering, Economic Analysis SEMINAR ON NETWORK PLANNING STRATEGY FOR EVOLVING NETWORK ARCHITECTURES FOR ASIA PACIFIC REGION Session 5.5 VPI: Strategic Planning with VPIaccessMaker : Market Description, Forecasting, Clustering, Economic

More information

XDSL and DSLAM Access Technologies

XDSL and DSLAM Access Technologies XDSL and DSLAM Access Technologies Abstract What are the differences between the different forms of xdsl technology, such as ADSL and HDSL? How are they implemented. What are the limitations? What are

More information

Application Of Build-in Self Test In Functional Test Of DSL

Application Of Build-in Self Test In Functional Test Of DSL Application Of Build-in Self Test In Functional Test Of DSL YaJun Gu, Ye Qin, ZhiJun Wang, David Wei, Andrew Ho, Stephen Chen, Zhen (Jane) Feng Ph. D., Murad Kurwa No.77 Yong Sheng Road, Malu, Jiading,

More information

FACT SHEET DATA SOLUTIONS DSL INTERNET GRADE

FACT SHEET DATA SOLUTIONS DSL INTERNET GRADE OFFER CUSTOMERS THE CONVENIENCE OF ALWAYS ON CONNECTIVITY Telstra Wholesale's DSL Internet Grade lets our customers tap into the rapidly growing residential and small business market by on-selling broadband

More information

What's included in the package?

What's included in the package? What is ADSL? ADSL provides high speed video and data communications to residences and businesses over standard telephone lines. ADSL service is provided by connecting a pair of very high speed modems

More information

CMPD 323 DATA COMMUNICATION & COMPUTER NETWORKS. Chapter 5: Network Design and Troubleshooting Scenarios

CMPD 323 DATA COMMUNICATION & COMPUTER NETWORKS. Chapter 5: Network Design and Troubleshooting Scenarios CMPD 323 DATA COMMUNICATION & COMPUTER NETWORKS Chapter 5: Network Design and Troubleshooting Scenarios Objectives Discuss several considerations that must be made when networking computers together, from

More information

Enhanced xdsl solutions Deploy faster and lower your costs

Enhanced xdsl solutions Deploy faster and lower your costs Enhanced xdsl solutions Deploy faster and lower your costs Extending the performance of your copper infrastructure Digital Subscriber Line (DSL) technologies use sophisticated modulation schemes to bring

More information

Iranica Journal of Energy & Environment

Iranica Journal of Energy & Environment Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of Technology, ISSN:2079-2115 Trio Effects Portable Water Treatment

More information

Characterization of a new copper cable for next generation DSL systems

Characterization of a new copper cable for next generation DSL systems la The Tour Marine Tanguy, Drive,, Brest Mumbai. (FR). Characterization of a new copper cable for next generation DSL systems Project Co-ordinates ordinates Kalpesh PATEL TELECOM ParisTech Paris, France.

More information

Case 1:13-cv-00116-LY Document 1 Filed 02/08/13 Page 1 of 54 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS

Case 1:13-cv-00116-LY Document 1 Filed 02/08/13 Page 1 of 54 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS Case 1:13-cv-00116-LY Document 1 Filed 02/08/13 Page 1 of 54 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS INTELLECTUAL VENTURES II LLC, Plaintiff, Civil Action No. 1:13cv116 v.

More information

ADSL BROADBAND BASICS FOR THE DOMESTIC USER. The Main Limitations of ADSL Broadband are as follows.

ADSL BROADBAND BASICS FOR THE DOMESTIC USER. The Main Limitations of ADSL Broadband are as follows. ADSL BROADBAND BASICS FOR THE DOMESTIC USER AS NOTHING MAN MADE IS PERFECT, ADSL IS NOT AN EXCEPTION. The Main Limitations of ADSL Broadband are as follows. 1. ADSL is not a Guaranteed Bandwidth Service.

More information

Chapter 9. Internet. Copyright 2011 John Wiley & Sons, Inc 10-1

Chapter 9. Internet. Copyright 2011 John Wiley & Sons, Inc 10-1 Chapter 9 Internet Copyright 2011 John Wiley & Sons, Inc 10-1 Outline 9.2 - How the Internet Works - Basic Architecture - Connecting to an ISP - Internet Today 9.3 - Internet Access Technologies - DSL

More information

The Impact of Co-Production on Customer Loyalty in Banking Services: A Case of Saman Bank

The Impact of Co-Production on Customer Loyalty in Banking Services: A Case of Saman Bank Iranian Journal of Management Studies (IJMS) Vol.6, No.2, July 2013 pp: 105-129 The Impact of Co-Production on Customer Loyalty in Banking Services: A Case of Saman Bank Mirza Hassan Hosseini 1, Vahideh

More information

CCNP2 - Implementing Secure Converged Wide-area Networks v5.0

CCNP2 - Implementing Secure Converged Wide-area Networks v5.0 2.6.11 - Configuring a DSL ATM Interface Figures and show the steps you use to configure a DSL ATM interface. Use the dsl operating-mode auto interface configuration command to specify that the router

More information

UK Quick Install Guide

UK Quick Install Guide BiPAC 7800 and 7800N ADSL2/2+ Modem/Routers QoS Firewall Wired/Wireless Multi-GigaPort Switching Hub UK Quick Install Guide i This guide covers only the initial Internet set-up. Please refer to the full

More information

IPv6 Broadband Access Network Systems

IPv6 Broadband Access Network Systems IPv6 Broadband Access Network Systems IPv6 Broadband Access Network Systems 60 Junji Yamada Koji Wakayama Eisuke Sato OVERVIEW: To meet the demand for broadband access and enable a smooth transition from

More information

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran.

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. CLOUD COMPUTING The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. Text Books Cloud Computing Principles and Paradigms (2011) By RAJKUMAR BUYYA,

More information

Chapter 3 Connecting the Router to the Internet

Chapter 3 Connecting the Router to the Internet Chapter 3 Connecting the Router to the Internet This chapter describes how to set up the router on your Local Area Network (LAN) and connect to the Internet. It describes how to configure your DG834GT

More information

The Product Description of SmartAX. MT882 ADSL2+ Router

The Product Description of SmartAX. MT882 ADSL2+ Router The Product Description of SmartAX MT882 ADSL2+ Router HUAWEI Huawei Technologies Co., Ltd Table of Contents Product Description...1 1. Preface...1 2. Highlights...1 3. Features and Benefits...2 4. Technical

More information

Telephone Systems. Home Telephones. Central Office. Local Loop. Wired Telephony

Telephone Systems. Home Telephones. Central Office. Local Loop. Wired Telephony Telephone Systems COMP476 Home Telephones Plain Old Telephone Service (POTS) provides a twisted pair connection from your phone to the central office. You own your home wiring and the telephone company

More information

E1-E2 (EB) Chapter 8A. Broadband Services

E1-E2 (EB) Chapter 8A. Broadband Services E1-E2 (EB) Chapter 8A Broadband Services 8A. Broadband and Broadband Services 8A.1 Introduction In toady s globally networked society through internet, there is always increasing demand for higher capacity

More information

1.264 Lecture 34. Telecom: Connecting wired LAN, WAN. Next class: Green chapter 17. Exercise due before class

1.264 Lecture 34. Telecom: Connecting wired LAN, WAN. Next class: Green chapter 17. Exercise due before class 1.264 Lecture 34 Telecom: Connecting wired LAN, WAN Next class: Green chapter 17. Exercise due before class 1 Exercise Your transportation brokerage company also handles billing for freight shipments,

More information

DSL- G604T Frequently asked Questions.

DSL- G604T Frequently asked Questions. DSL- G604T Frequently asked Questions. Cannot get connection to the router.... 2 Router is not communicating with the ISP... 6 Router shows connected but cannot browse the Internet.... 6 Part of the web

More information

HST-3000 Handheld Services Tester. Platform Overview

HST-3000 Handheld Services Tester. Platform Overview HST-3000 Handheld Services Tester Platform Overview Experience the Power of One Industry-leading access network tester with the leading range of copper-to-cutting-edge functionality Customizable applications

More information

Network+ Guide to Networks 6 th Edition. Chapter 7 Wide Area Networks

Network+ Guide to Networks 6 th Edition. Chapter 7 Wide Area Networks Network+ Guide to Networks 6 th Edition Chapter 7 Wide Area Networks Objectives Identify a variety of uses for WANs Explain different WAN topologies, including their advantages and disadvantages Compare

More information

DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) SERVICE GUIDE

DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) SERVICE GUIDE Title Page DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) SERVICE GUIDE REGULATIONS, RATES, AND CHARGES Applying to the Provision of DSL For Customers of This DSL Service Guide does not include Internet Access, Content

More information

DSL Technology Evolution. ADSL2/ADSL2plus/ADSL-RE/VDSL2

DSL Technology Evolution. ADSL2/ADSL2plus/ADSL-RE/VDSL2 DSL Technology Evolution ADSL2/ADSL2plus/ADSL-RE/VDSL2 Today there are various DSL Technology Options Family ITU Name Ratified Maximum Speed capabilities ADSL G.992.1 G.dmt 1999 7 Mbps down 800 kbps up

More information

Acer ADSL Surf USB Modem

Acer ADSL Surf USB Modem . Acer ADSL Surf USB Modem Installation Guide Acer European Support: http://support.acer-euro.com 1 Table of Contents. 1. About The Manual 2. Specification 3. Preface Chapter 1 : Chapter 2 : ADSL Overview

More information

Broadband A to Z Glossary

Broadband A to Z Glossary Broadband A to Z Glossary Acronym 20CN 21CN ADSL Explanation The 20th Century Network that is home to the ADSL Max (IP Stream) and SDSL products The 21st Century Network that is home to Wholesale Broadband

More information