Table of Contents Pg. 1- colors Pg. 2-colors extra practice Pg. 3- songs Pg. 4- songs (con.) Pg. 5- months, seasons, and days of the week Pg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Table of Contents Pg. 1- colors Pg. 2-colors extra practice Pg. 3- songs Pg. 4- songs (con.) Pg. 5- months, seasons, and days of the week Pg."

Transcription

1

2 Table of Contents Pg. 1- colors Pg. 2-colors extra practice Pg. 3- songs Pg. 4- songs (con.) Pg. 5- months, seasons, and days of the week Pg. 6 months, seasons, and days of the week (con.) Pg. 7- sports Pg. 8- sports extra practice Pg. 9- greetings and conversations Pg. 10- body parts Pg. 11- body parts extra practice pg. 12- family pg. 13- food pg. 14- food extra practice pg. 15- money

3 pg. 16-animals pg. 17- animals extra practice pg. 18- animals extra practice (con.) pg. 19- merchandise pg. 20- questions pg. 21- numbers pg. 22- numbers (con.) pg. 23- numbers extra practice pg. 24- characters pgs Chengdu, China (essay) pg. 28- conclusion

4 Colors Bai se- white Jin se- gold Zi se- purple Hei se- black Huang se- yellow Fen se- pink Ka fei se- brown Hong se- red Yin se-silver Ju se- orange Lu se-green Lan se- blue Hua se- multi color

5 Colors (con.) Extra Practice

6 Songs Big Bird in China How are you, ni hao, ni hao that means hello And goodbye, zai jain, zai jian I ve got to go And if you want to say I love you say wo ai ni Ni means you and ai means love and wo is the word for me Big bird, da niao, da niao big bird that s you Little lotus, that s me, Chinese would say xaio fu I ll try it all at once Nihao, xaio fu, da niao and then Wo ai ni, I love you, zai jian Wo ai ni, I love you zhong guo Where is my friend? Yi er san si wu liu qi Wo de peng yo zai na li? Zai chang cheng, zai Beijing Wo de peng you zai Zhong guo New Year s Song Mei tiuo da jie xiao xiang Mei ge ren di zui li Jian mian di yi ju hua Jiu shi gong xi, gong xi Gong xi, gong xi, gong xi, ni ya

7 Gong xi, gong xi, gong xi ni Little Donkey Wo you yi zhi xiao mao lu, Wo cong lai ye bu qi Yi tian wo gao le xing Wo qi zhe ta qu gan ji Wo shou li na zhe xiao pi bian Der la,der ai yo Pi li pa la, hua la la la la Wo shuai le yi shen ni

8 Months, Seasons, and Days of the Week Months January- yi yue February- er yue March- san yue April- si yue May- wu yue June-liu yue July- qi yue August- ba yue September- jiu yue October- shi yue November- shi yi yue December- shi er yue Seasons Spring- chun tian Summer- xia tian Fall- qiu tian Winter- dong tian Days of the Week Monday- xing qi yi Tuesday- xing qi er

9 Wednesday- xing qi san Thursday- xing qi si Friday- xing qi wu Saturday- xing qi liu Sunday- xing qi tian

10 Sports Ti zu qiu- soccer Qi ma- horseback riding Liu bing- ice skating Hua xue-skiing Da wang qiu- tennis Da gao er fu qiu- golf You yong- swimming Da ping pong qiu- ping pong Qi che- biking Da bang qiu- baseball Da pai qui- volleyball Da lan qiu- basketball Pao bu- running Da bing gun qiu-hockey Ti gan lan qiu-football Ti cao- gymnastics

11 6 th Grade Sports Worksheet 12/09/2011 Name: Class: Directions- Translate these words into their Chinese pronunciation and find them in the word search: Soccer horseback riding ice skating skiing Tennis golf swimming ping pong baseball volleyball basketball Running hockey football gymnastics T D O C N J B K U E R U T M D Y F A W L V U I T R X I S O A O Z C G W I Q B F X G Q O R B U R I L A N U R O A J I N F I Y N T R A O N B N A R A C L N O W T L U U E L I P P P S L G N A A B B I A R M N A A F Q G G D E A I N Q F F T G D Q Q U T I Z U Q I U G C U U N E A N D A P I N G P O N G Q I U H Q V I U I Q G N A W A D I U F I E H C I Q Y M L S T B A U L U I T P I X I S B E V X A T P N C H G B Q F D N E U O I D J R G Y Q V Z F P S E G A U P T L

12 Greetings and Conversations My 6 th grade introduction ni hao wo jiao Rachel wo shi xue sheng wo shi mei guo ren wo shi yi sui wo you mama baba wo xi huan da wang qiu wo xi chi han bao bao wo hui shuo yi dianr zhong wen wo xi huan zhong guo Phrases Thank you- xie xie You are welcome- bu ke qui Sorry/ excuse me- dui bu qi I love you- wo ai ni China- zhong guo Hello- ni hao It s ok- mei guan xi Good bye- zai jian

13 Body Parts Tou fa- hair Mei mao- eyebrows Yan jing- eyes Bi zi- nose Zui ba- mouth Er duo- ear

14 Body Parts (con.) Extra Practice

15 Family Ba ba- dad Di di- younger brother Ge ge- older brother Gou- dog Jie jie- older sister Ma ma- mom Mao- cat Mei mei- younger sister Nai nai- father s mom Wai gong- mother s dad Wai po- mother s mom Ye ye- father s dad

16 Food Sandwich- san ming zhi Milk- niu nai American food- mei guo cai Ice cream- bing qi lin Thirsty- ke Spring roll/ egg roll- chun juan Sweet and sour pork- gu lao ro Juice- guo zhi Sweet and sour chicken- tian suan ji Shrimp- xia Fried rice- chao fan Fried noodles- chao mian Lemon chicken- ning meng ji Chinese food- zhong guo cai Chopsticks- kuai zi Green tea- lu cha To eat- chi To drink- he Hamburger- han bao bao

17 Money 1 US Dollar= Chinese Yuan Renminbi 1 US Dollar= Hong Kong Dollars Kuai qian- American dollar 100 yuan= 14 2/7 USD 200= 28 4/7 50= 7 1/7 350= 49 6/7 400= 57 1/7

18 Animals Gou- dog Mao- cat Kong long- dinosaur Shu- mouse Niu- cow Lao hu- tiger Tu zi- rabbit Long- dragon She- snake Ma- horse Yang- sheep Hou zi- monkey Ji- chicken Zhu- pig Xiong mao Yu- fish Niao- bird

19 Animals (Con.) Extra Practice

20

21 Merchandise Wai tao- jacket Chan shan- shirt Ku zi- pants Shou biao- watch Shou lian- bracelet Tai yang yan jing- sunglasses Guo hua- Chinese painting Shui yi- pajamas Er huan- earrings You yong yi- bathing suit Cha ye- tea leaves Wei jin- scarf Mao yi- sweater Pi dai- belt Bei bao- backpack Xiang lian- necklace Pi bao- purse Cha hu- teapot Pi xiang- luggage Xie zi- shoes Qun zi- skirt Niu zai ku- jeans Jian- sword

22 Questions Ni xi huan shen me dong wu? What animal do you like? Wo xi huan. I like. Ni xi huan ma? Do you like? Wo xi huan. Ni xi huan chi shen me? What do you like to eat? Wo xi huan chi. I like. Ni xi huan chi ma? Do you like to eat? Wo xi huan chi. Ni xi huan shen me yun dong? What sports do you like? Wo xi huan. I like. Ni xi huan shei? Who do you like? Wo xi huan. I like.

23 Numbers One- yi Two-er Three- san Four- si Five- wu Six- liu Seven- qi Eight- ba Nine- jiu Ten- shi Eleven- shi yi Twelve- shi er Thirteen- shi san Fourteen- shi si Fifteen- shi wu Sixteen- shi liu Seventeen- shi qi Eighteen- shi ba Nineteen- shi jiu Twenty- er shi Thirty- san shi Forty- si shi Fifty- wu shi Sixty- liu shi Seventy- qi shi

24 Eighty- ba shi Ninety-jiu shi One hundred- yi bai

25 Numbers (con.) Across 2. seven 4. eight 5. sixty 8. twelve 10. eighteen 11. ten 12. fifty 13. thirty 15. four 17. fourteen 18. nineteen 19. seventeen 20. fifteen 21. five Extra Practice Down 1. thirteen 2. seventy 3. ninety 4. eighty 6. one 7. nine 9. twenty 10. eleven 14. fourty 16. six 17. three 19. sixteen

26 Characters Ni- you Hao- good Ni hao- hello Wo- I Shi- is, are, am, yes Ni hao wo shi Rachel-hello I am Rachel Ai- love Wo ai ni- I love you Ma ma- mom Ma ma wo ai ni- I love you mom Shei- who Ni shi shei- who are you Cheng gong le- we did it! Zai jain- good bye

27 Times Dian- hour/ o clock Fen- minute Ke- quarter Ban- half Examples Shi yi dian- 11:00 Ba dian san ke- 8:45 Shi yi dian er shi liu fen- 11:26 Liu dian shi fen- 6:10 Liu dian ban- 6:30

28 Rachel Fenberg April 7, 2009 Chengdu China When you go to Chengdu China there is a great variety of things to do. While doing these things you can discover many different parts of Chengdu, and China altogether. You will find that religion, environment and the surroundings, and work make up a big part of Chengdu. Firstly, religion is a HUGE part of Chengdu. Most people in Chengdu are Buddhist. One great thing to do in Chengdu is to visit the Le Shan Giant Buddha. This Buddha is carved into the side of Mount Lingyun and is overlooking the Minjiang, Qingyi, and Dadu rivers. The Giant Buddha takes the shape of Maitreya Buddha, who was a successor of the original Buddha. This Giant Buddha is called Giant for a reason! His shoulders are 28 meters wide, and he stands 71 meters high. His middle finger alone is about 8.3 meters, and his eyes are about as big as tables! When you hear about something this giant you would think that it would take hundreds of years to create, but really this Buddha only took about 90 years. The Buddha was started in 713 AD and finished in 803 AD. This Buddha is very old, and has been able to survive for so long because it has been well preserved for over 1,200 years. It is said that each dynasty has done something to help preserve this great Buddha. One other religious artifact is the Wenshu temple. This temple is China s both most ancient and best preserved temple. The Wenshu

29 Temple is the temple of the Buddha of wisdom. This temple also houses the headquarters of the Buddhist association of Sichuan. Another great aspect of Sichuan is the environment. Without the great environment that Chengdu has places like the Panda Research center could not exist. This Panda Research Center is located about 9 miles outside Chengdu. While at this research center you will get the chance to hold pandas. You will also be able to view research and exhibits that have been collected over time at the center. This research center is also home to both red and giant pandas. You can also see some fossils of pandas while at the Research Center.

30 Conclusion I have learned many different things about china in this class that I would have never known otherwise. From the Leshan Giant Buddha to the different Chinese foods other than what we have here, these things are fun and interesting to learn about. I now feel confident that if I were to go to China I would be able speak to others and find my way around the country.

Parent Introduction for Mandarin Flashcards Version 4

Parent Introduction for Mandarin Flashcards Version 4 Parent Introduction for Mandarin Flashcards Version 4 These flashcards reflect the Mandarin characters and words typically seen by students in each grade at Woodstock Elementary School. Although these

More information

Eulogy to the Ancient Battlefield - by Li Hua (Complicated Chinese Script Version)

Eulogy to the Ancient Battlefield - by Li Hua (Complicated Chinese Script Version) 1 diao` gu^ zhan` chang' wen' li' hua' (jian' ti' ban^) Eulogy to the Ancient Battlefield - by Li Hua (Complicated Chinese Script Version) πenglish Translation by Feng Xin-ming Dec. 2008 http://www.tsoidug.org/literary/ancient_battlefield_comp.pdf

More information

TAI JI QUAN YANG LONG FORM, FIGHTING STYLE. based on Yang Zhendou, 3rd son of Yang Chengfu and great-grandson of Yang Luchan

TAI JI QUAN YANG LONG FORM, FIGHTING STYLE. based on Yang Zhendou, 3rd son of Yang Chengfu and great-grandson of Yang Luchan TAI JI QUAN YANG LONG FORM, FIGHTING STYLE based on Yang Zhendou, 3rd son of Yang Chengfu and great-grandson of Yang Luchan as taught and modified by JAKE PAUL FRATKIN, OMD, L.Ac. 41 applications in a

More information

Appendix 1: Search strategies for randomized controlled trials on Chinese herbal medicine for symptom management in cancer palliative care

Appendix 1: Search strategies for randomized controlled trials on Chinese herbal medicine for symptom management in cancer palliative care Appendix 1: Search strategies for randomized controlled trials on Chinese herbal medicine for symptom management in cancer palliative care i) The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

More information

118 One hundred Eighteen

118 One hundred Eighteen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ten 11 Eleven 12 Twelve 13 Thirteen 14 Fourteen 15 Fifteen 16 Sixteen 17 Seventeen 18 Eighteen 19 Nineteen 20 Twenty 21 Twenty 22 Twenty 23 Twenty 24 Twenty 25 Twenty 26 Twenty 27

More information

Changzhen Gong, Ph.D West County Road B2 Roseville, MN aaaomtcm.blogspot.com

Changzhen Gong, Ph.D West County Road B2 Roseville, MN aaaomtcm.blogspot.com Changzhen Gong, Ph.D. 1925 West County Road B2 Roseville, MN 55113 tcmhealth@aol.com aaaomtcm.blogspot.com www.aaaom.edu Publications on Acupuncture and Oriental Medicine Acupuncture and Chinese Medicine

More information

Introduction. Introduction 5

Introduction. Introduction 5 Introduction This book aims to help you in learning the Chinese characters that appear in the corresponding units and sessions of Book 1. You should try to work through each session of this book either

More information

ZhangFu or Meridian theory related to Ear disease 1. Organs: Kidney: Kidney in charge of the ear s function Heart: Heart also open on the ear Liver &

ZhangFu or Meridian theory related to Ear disease 1. Organs: Kidney: Kidney in charge of the ear s function Heart: Heart also open on the ear Liver & Ear disease ZhangFu or Meridian theory related to Ear disease 1. Organs: Kidney: Kidney in charge of the ear s function Heart: Heart also open on the ear Liver & GB: Liver & GB Qi connect with ear & easily

More information

Introduction. Research methodology

Introduction. Research methodology A Primary Study of the Size in Working Area of Librarians Ko-Li Chen Associate Professor, Department of Architecture, Tunghai University Li -Wen Pan Library Clerk, Nan-Kai Institute of Technology Introduction

More information

EMPEROR S LONG FIST - Blue Ridge Kung Fu Arnis Academy Level 1-9 th Ji - White Stripe (Black Sash)

EMPEROR S LONG FIST - Blue Ridge Kung Fu Arnis Academy Level 1-9 th Ji - White Stripe (Black Sash) Level 1-9 th Ji - White Stripe (Black Sash) History (Oral) Basic Warm Ups 1. Free Swinging 2. Secret Stretches Wai Gung 3. Toe Heel 4. Hanging Monkey Chi Gung 5. Gung Bu Sai Shou 6. Wu Sing Chuan (Five

More information

A STUDY ON THE NARRATOR S VOICE IN THE CHINESE TRANSLATION OF A ROOM OF ONE S OWN (1929) LAW TSZ SANG

A STUDY ON THE NARRATOR S VOICE IN THE CHINESE TRANSLATION OF A ROOM OF ONE S OWN (1929) LAW TSZ SANG A STUDY ON THE NARRATOR S VOICE IN THE CHINESE TRANSLATION OF A ROOM OF ONE S OWN (1929) by LAW TSZ SANG A dissertation submitted to the School of Humanities of the University of Birmingham in partial

More information

Study on Tacit Knowledge Identification of Independent Documentary Film Directors

Study on Tacit Knowledge Identification of Independent Documentary Film Directors Study on Tacit Knowledge Identification of Independent Documentary Film Directors Ming-Shu Yuan Associate Professor Graduate Program and Department of Information and Communications Shih Hsin University

More information

Characteristics of heat clearing herbs:

Characteristics of heat clearing herbs: 1 Objectives: - To know the properties and functions of each herb - To know the caution/contraindications of each herb - To compare the functions of herbs in heat clearing herb group Reading: Chinese Medical

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 1 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 Red and yellow and pink and green, Orange and purple and blue. I can sing a rainbow, Sing a rainbow, Sing a rainbow

More information

Chinese I. Content Skills Learning Targets Assessment Resources & Technology

Chinese I. Content Skills Learning Targets Assessment Resources & Technology St. Michael-Albertville High School Teacher: Sonny Wang I December 2014 CEQ: HOW DO I COMMUNICATE IN CHINESE? WHAT KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING CAN I GAIN ABOUT CHINESE CULTURE? o HOW DOES CHINESE CONNECT

More information

Purple stasis. Pale purple stasis. or thin. white. distended White Wiry, slippery, moderate Distended pale. slimy. Possibly. Yellow. slimy.

Purple stasis. Pale purple stasis. or thin. white. distended White Wiry, slippery, moderate Distended pale. slimy. Possibly. Yellow. slimy. Numbness Tingling: (Direct Translation by Jason Blalack) Pattern Excess Tongue Body Fur Qi stagnation Qi stagnation blockage (?) Thin white Dead blood Wind yang Blood stasis Network vessel stasis, internal

More information

total mandarin chinese speak Mandarin Chinese instantly no books no writing absolute confi dence

total mandarin chinese speak Mandarin Chinese instantly no books no writing absolute confi dence total mandarin chinese speak Mandarin Chinese instantly no books no writing absolute confi dence To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel Thomas:

More information

PRESSURE POINTS 101 By William Parsons 2004

PRESSURE POINTS 101 By William Parsons 2004 PRESSURE POINTS 101 By William Parsons 2004 The purpose of this paper is to familiarize the reader with using basic pressure points used for self defense. The points described are the fifty basic points

More information

Subtitle Translation Strategies as a Reflection of Technical Limitations: a Case Study of Ang Lee s Films

Subtitle Translation Strategies as a Reflection of Technical Limitations: a Case Study of Ang Lee s Films Asian Social Science January, 2009 Subtitle Translation Strategies as a Reflection of Technical Limitations: a Case Study of Ang Lee s Films Ying Zhang & Junyan Liu School of Foreign Language Jiangxi Science

More information

secure land rights as a foundation for broad-based rural development in china Results and Recommendations from a Seventeen-Province Survey

secure land rights as a foundation for broad-based rural development in china Results and Recommendations from a Seventeen-Province Survey the national bureau of asian research nbr special report #18 november 2009 secure land rights as a foundation for broad-based rural development in china Results and Recommendations from a Seventeen-Province

More information

Starters classroom activities

Starters classroom activities Young Learners Starters classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Starters Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Starters Worksheet

More information

Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs

Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs Students should master at least ten of the sentences per day, ideally, and be able to write them at once

More information

Researching & Cite Checking Chinese, Japanese & Korean (CJK) Law. Wei Luo, JD & MLS

Researching & Cite Checking Chinese, Japanese & Korean (CJK) Law. Wei Luo, JD & MLS Researching & Cite Checking Chinese, Japanese & Korean (CJK) Law Wei Luo, JD & MLS Director of Technical Services and Lecturer in Law Room 257A, luo@wulaw.wustl.edu August 20, 2009 Wei Luo What do we have

More information

The Spring Festival ********************************* 元日 王安石 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符 *********************************

The Spring Festival ********************************* 元日 王安石 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符 ********************************* The Spring Festival chūnjié 春节 Chinese New Year or the Chinese Lunar New Year is the most important of the traditional Chinese holidays. Despite its winter occurrence, in China it is known as the "Spring

More information

Beijing BISS International School Why BISS?

Beijing BISS International School Why BISS? Beijing BISS International School Why BISS? BISS Today's educational leader, shaping tomorrow's global leaders "BISS feels like home" Long and Proud History Established in 1994 as the sister school of

More information

The International Traditional Chinese Martial Arts WAN LAISHENG Institute Canton Province- China

The International Traditional Chinese Martial Arts WAN LAISHENG Institute Canton Province- China The International Traditional Chinese Martial Arts WAN LAISHENG Institute Canton Province- China Under the care of Master LIANG CHAO QUN Designated Heir to Master WAN LAISHENG Association Wan Laisheng

More information

Intercultural Communication Studies XIX: 1 2010

Intercultural Communication Studies XIX: 1 2010 A Proposed Approach for Successful Cloning of Foreign TV Shows in China Chunying, Peking University It is a popular phenomenon for Chinese TV entertainment to clone Western original TV shows. This paper

More information

新 年 快 乐. Chinese New Year

新 年 快 乐. Chinese New Year Chinese New Year STUDY HARD WORK HARD MAKE MONEY MORE AND MORE EAT WELL SLEEP WELL HAVE FUN DAY BY DAY 2012 CiTG Chinese New Year Party Time: Start at 16:00 on 23rd Jan. 2012 Place: CiTG main building

More information

Paper 1H: Listening and Understanding in Chinese Higher Tier. Tuesday 19 June 2012 Morning Time: 40 minutes and 5 minutes reading time

Paper 1H: Listening and Understanding in Chinese Higher Tier. Tuesday 19 June 2012 Morning Time: 40 minutes and 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Chinese Paper 1H: Listening and Understanding in Chinese Higher Tier Tuesday 19 June 2012 Morning Time: 40 minutes and

More information

SYLLABUS. 9778 and 1341. Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate in Mandarin Chinese (Principal and Short Course)

SYLLABUS. 9778 and 1341. Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate in Mandarin Chinese (Principal and Short Course) SYLLABUS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate in Mandarin Chinese (Principal and Short Course) 9778 and 1341 For examination in 2016, 2017 and 2018 Principal: QN: 500/4738/3 Short Course:

More information

HSBC Bank (China) Shanghai Branch Network

HSBC Bank (China) Shanghai Branch Network HSBC Bank (China) Shanghai Branch Network Shanghai Branch (Premier, Advance, Commercial Banking) LG1, HSBC Building, Shanghai ifc, No.8 Century Avenue, Lujiazui, Pudong, Shanghai, 200120, China Tel : [86]

More information

Program 2014 Tsinghua-Sanya Workshop on Big Data: Opportunities, Challenges and Innovations Dec. 27 Dec. 30, 2014 Sanya, China

Program 2014 Tsinghua-Sanya Workshop on Big Data: Opportunities, Challenges and Innovations Dec. 27 Dec. 30, 2014 Sanya, China Program 2014 Tsinghua-Sanya Workshop on Big Data: Opportunities, Challenges and Innovations Dec. 27 Dec. 30, 2014 Sanya, China Dec 27, Saturday 09:00 am - 09:30 am Opening Ceremony 09:30 am - 10:20 am

More information

1. Count: 5, 4,,,, 2. Tell one more. 8,

1. Count: 5, 4,,,, 2. Tell one more. 8, 1. Count the. 2. Which is greater? How many? 25 1 1. Find five. 4.What time is it? 4 5 o clock 4 o clock 12 o clock 11 10 9 7 12 1 5 2 4 5. red balls 5 yellow balls How many in all? 2 1. Count: 5, 4,,,,

More information

Chinese Odyssey, Volume 1 CD-ROM: English Translations of Video Dialogues

Chinese Odyssey, Volume 1 CD-ROM: English Translations of Video Dialogues Chinese Odyssey, Volume 1 CD-ROM: English Translations of Video Dialogues Lesson 2: Basic Greetings Li Lili: Good morning, Lin Di. Lin Di: Morning. Li Lili: Hello, Professor Shi! Professor Shi: Hello,

More information

Activity type Activities Materials 1 Distinguishing special letters in words. Alphabet race Farm animals / Means of transp.

Activity type Activities Materials 1 Distinguishing special letters in words. Alphabet race Farm animals / Means of transp. Writing activities Activity type Activities Materials 1 Distinguishing special letters in words 2 Word competitions word games 3 Crosswords Completing words Alphabet race Farm animals / Means of transp.

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 2 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 2 There are pencils in the classroom, yes there are. There s a cupboard on the pencils, yes there is. There s a ruler

More information

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Piosenka Hello Hello. I m Lindy. Hello. I m Lindy. What s your name? Hello. I m Joe. Hello. I m Joe. It s time to play! Hello. I m Emily. Hello. I m Emily.

More information

Module 13 - Liver and Gallbladder Disorders - Guohui Liu --- Peter Borten, Notes from OCOM DAOM Program, Class of 2008

Module 13 - Liver and Gallbladder Disorders - Guohui Liu --- Peter Borten, Notes from OCOM DAOM Program, Class of 2008 Module 13 - Liver and Gallbladder Disorders - Guohui Liu --- Peter Borten, Notes from OCOM DAOM Program, Class of 2008 UC with infective agent: Rather than using only antimicrobial herbs, should use a

More information

Wei Liu, MD (CHINA), PMH, L.AC.

Wei Liu, MD (CHINA), PMH, L.AC. Professional Titles Education Wei Liu, MD (CHINA), PMH, L.AC. 3710 Grand Way St. Louis Park, MN 55416 (952) 746-7992 (W) (952) 201-0964 (C) drweiliu@aol.com www.acupuncturemn.com Doctor of Chinese Medicine

More information

Signing Time Theme Song

Signing Time Theme Song Signing Time Theme Song There s singing time and dancing time And laughing time and playing time And now it is our favorite time SIGNING TIME! Come visit our big tree house You can visit everyday There

More information

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmn opqrstuvwxyz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmn opqrstuvwxyz A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Letters of the English lphabet a B b c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z B D E F G H I J K B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z abcdefghijklmn

More information

TREATING VIRAL INFECTIONS WITH PLUM FLOWER PRODUCTS

TREATING VIRAL INFECTIONS WITH PLUM FLOWER PRODUCTS 1 TREATING VIRAL INFECTIONS WITH PLUM FLOWER PRODUCTS Originally published in the Mayway Newsletter The Failure of Antibiotics. One of the great contributions Chinese medicine offers the West is the availability

More information

A magician showed a magic trick where he picked one card from a standard deck. Determine what the probability is that the card will be a queen card?

A magician showed a magic trick where he picked one card from a standard deck. Determine what the probability is that the card will be a queen card? Topic : Probability Word Problems- Worksheet 1 Jill is playing cards with her friend when she draws a card from a pack of 20 cards numbered from 1 to 20. What is the probability of drawing a number that

More information

Pre Number and Number Concepts for the Young Child. Karen Boreman Debra Rucker Co-authors of DMA (Developmental Math Assessment)

Pre Number and Number Concepts for the Young Child. Karen Boreman Debra Rucker Co-authors of DMA (Developmental Math Assessment) Pre Number and Number Concepts for the Young Child Karen Boreman Debra Rucker Co-authors of DMA (Developmental Math Assessment) Why is Early Numeracy So Important? Helping young children develop Number

More information

KPC Herbs. Capsules/Pin Yin. Name Alternate Name Code Size Price

KPC Herbs. Capsules/Pin Yin. Name Alternate Name Code Size Price Ai Fu Nuan Gong Wan Mugwort & Cyperus Combination C1400 100 Vcaps 13.25 An Zhong San Fennel & Galanga Formula C1340 100 Vcaps 7.75 Ba Wei Dai Xia Fang Tangkuei Eight Herb Formula C0110A 100 Vcaps 8.75

More information

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS Exercise 1: Tick (P) the suitable answer. - ENGLISH TEST - 1. Do you work on Saturdays? A Yes, I work B Yes, I do C Yes, I am 2. How old are you? A No, I'm not B I'm 35 C I'm a waiter 3. Do you have a

More information

DUI-YAO (HERB PAIRS)

DUI-YAO (HERB PAIRS) DUI-YAO (HERB PAIRS) ( ) 1. RELEASE EXTERIOR WIND COLD 1 MA HUANG + GUI ZHI 2 MA HUANG + XING REN 3 JING JIE + FANG FENG 4 XIN YI HUA + CANG ER ZI WIND HEAT 5 SANG YE + JU HUA 6 SHENG MA + GE GEN 2. CLEAR

More information

Übung Unit 1 9, You and Me

Übung Unit 1 9, You and Me You and Me Unit 1 9 1 Übung Unit 1 9, You and Me Write the numbers and plurals strawberry (14) fourteen strawberries class (50) fifty classes toe (10) ten toes boy (12) twelve boys foot ( 11) eleven feet

More information

My Mother s Job By 3A Charlie

My Mother s Job By 3A Charlie My Mother s Job By 3A Charlie My mother is a merchandiser. Her job is to purchase books for bookshops. She goes to work by MTR. She works in an office in Kowloon Bay. She loves reading books and we have

More information

I Wash My Hands. I wash my hands before I eat I wash my hands to get them clean And after touching sticky things I wash my hands

I Wash My Hands. I wash my hands before I eat I wash my hands to get them clean And after touching sticky things I wash my hands I Wash My Hands before I eat to get them clean And after touching sticky things, wash every day Cause washing keeps the germs away And after finger painting play Wash, wash I use soap and water Wash, Wash

More information

Greetings Open the class by greeting the children with Hello (which means How are you? ) in Mandarin Chinese: Ni Hao (pronounced Knee How).

Greetings Open the class by greeting the children with Hello (which means How are you? ) in Mandarin Chinese: Ni Hao (pronounced Knee How). Chinese New Year Celebration Teacher s Notes: The next Chinese New Year will be celebrated on February 3, 2011, the Year of the Rabbit (For current year date and animal symbol, check http://en.wikipedia.org/wiki/chinese_new_

More information

Retail Tea List June, 2016

Retail Tea List June, 2016 Retail Tea List Page 1 Catalog No. (or gm. or ea). White Peony White Peony Cake Aged White Peony Yue Guang Bai Silver Needle Semi-Green White Silver Needle Dragon Well Jade Dewdrops Green Mist Three Cups

More information

Building the Blood with TCM Herbs. Julie R. Colby, L.Ac.

Building the Blood with TCM Herbs. Julie R. Colby, L.Ac. Building the Blood with TCM Herbs Julie R. Colby, L.Ac. In TCM, we associate the following with the blood: The Spleen The Liver The Heart The Spleen Functions: Transforms and transports Controls Blood

More information

Eat & Drink. It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat, EAT I m all done now I wash it down with my favorite drink DRINK!

Eat & Drink. It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat, EAT I m all done now I wash it down with my favorite drink DRINK! Eat & Drink It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat, EAT I m all done now I wash it down with my favorite drink DRINK! It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat CRACKERS I m all done now

More information

Assembly plan: Chinese New Year

Assembly plan: Chinese New Year Assembly plan: Chinese New Year Script to introduce video: Chinese New Year's Day this year is on Friday 31st January and it is the beginning of the Year of the Horse. There are two odd things about that

More information

An educational workbook and comic on haemophilia.

An educational workbook and comic on haemophilia. An educational workbook and comic on haemophilia. Introducing... CAPTAIN FACTOR ATTENTION! Hello and welcome to Haemophilia Heroes - a workbook for children with haemophilia. I will be your captain and

More information

Sectie 1 392 English Chinese Chen XiaoChing

Sectie 1 392 English Chinese Chen XiaoChing Sectie 1 92 English Chinese Chen XiaoChing Deel 1 Part 1 Part 1 1 Voorbereiding 5 Preparing Form Yu Bei Shi 5 No Name 2 Jin Gung Dao Dui 2+8 The starting movement Lui je jas omslaan Lazy about Tying Coat

More information

Today, it is spoken in some offices. He's going to study English hard. and talk with a lot of people in the future.

Today, it is spoken in some offices. He's going to study English hard. and talk with a lot of people in the future. Good. How are you? You re welcome. How are you? Oh, no. You mustn t help him. OK. I ll ask him. Why did you finish the report? You can t buy a dictionary. No, thank you. How are you? It s cloudy. How are

More information

SHANGHAI MEDICAL FACILITIES

SHANGHAI MEDICAL FACILITIES SHANGHAI MEDICAL FACILITIES AND DOCTORS This list is intended to provide information and does not represent the Consulate General's endorsement. The Consulate General assumes no responsibility for the

More information

Starter A and B Reading and Writing Activities

Starter A and B Reading and Writing Activities Starter A and B Reading and Writing Activities Marlene Sánchez Magdalena 978-1-4058-4367-6_EA-R&W.indd 1 26/10/06 14:44:43 Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated

More information

IN ENGLISH Workbook. Volume 1, Unit 3. Contents

IN ENGLISH Workbook. Volume 1, Unit 3. Contents IN ENGLISH Workbook Volume 1, Unit 3 Contents UNIT THREE: SCENE: Downtown (S).........................................31 VOCABULARY (V & P)......................................... 33 QUESTIONS...................................................

More information

Energy, Environment and Biological Materials

Energy, Environment and Biological Materials Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/1878623/ Energy, Environment and Biological Materials Description: Series: Materials Science Forum, Volume 685 Selected, peer reviewed

More information

Registered TCM Practitioner Program (R.TCM.P) Registered Acupuncturist Program (R.Ac.) Syllabus & Student Handbook

Registered TCM Practitioner Program (R.TCM.P) Registered Acupuncturist Program (R.Ac.) Syllabus & Student Handbook Registered TCM Practitioner Program (R.TCM.P) Registered Acupuncturist Program (R.Ac.) 2015 2016 Syllabus & Student Handbook 1 P a g e WELCOME LETTER Dear R.Ac. Student, Welcome to the Ontario School of

More information

en fi lm af Zhang Yang instruktøren bag den kinesiske fi lmperle Badeanstalten Premiere 31. oktober

en fi lm af Zhang Yang instruktøren bag den kinesiske fi lmperle Badeanstalten Premiere 31. oktober produced by Harvey Wong, Liu Qiang producer Stanley Tong co-producer Michael J. Werner, Wouter Barendrecht producer Er Yong, Zhang Yang screenplay by Zhang Yang, Wang Yao director Zhang Yang Line producer

More information

My China Heritage Adventure 2015

My China Heritage Adventure 2015 Dear 2015 Heritage Trip Families, Returning to the birthplace of our children, China, is a wonderful opportunity! In many cases, this is the first time we have been back, as a family, to experience the

More information

Modeling Risk Management in Sustainable Construction

Modeling Risk Management in Sustainable Construction Desheng Dash Wu Editor Modeling Risk Management in Sustainable Construction 4^ Springer Contents Part I Enterprise Risk Management in Supply Chains An Improved Approach for Supplier Selection in Project

More information

The Goal of Advertisement Translation: With Reference to C-E/E-C Advertisements

The Goal of Advertisement Translation: With Reference to C-E/E-C Advertisements Ying Cui 7 Journal of Language & Translation 10-2 September 2009, 7-33 The Goal of Advertisement Translation: With Reference to C-E/E-C Advertisements Ying Cui City University of Hong Kong Abstract Advertisements

More information

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz Color according to the instructions. RED BLUE ORANGE GREEN YELLOW PINK Count and write the number Read the sentences and color the picture The car is red. The cloud is blue. The dog is brown. The bird

More information

NIT 5: Food I like. Debbie: Do you want some chocolate, Leo?

NIT 5: Food I like. Debbie: Do you want some chocolate, Leo? NIT 5: Food I like UNIT L e s s o n 1 1.vv vvlisten and read Debbie: Do you want some chocolate, Leo? Leo: No, thank you. I love chocolate but I can t eat it. I want to be a football player and sport men

More information

International Conference on Education, Management and Computing Technology

International Conference on Education, Management and Computing Technology International Conference on Education, Management and Computing Technology (ICEMCT 2014) Advances in Intelligent Systems Research Volume 100 Tianjin, China 14-15 June 2014 ISBN: 978-1-63439-016-3 Printed

More information

The Contrast of Chinese and English in the Translation of Chinese Poetry

The Contrast of Chinese and English in the Translation of Chinese Poetry Asian Social Science December, 2008 The Contrast of Chinese and English in the Translation of Chinese Poetry Ning Li Continuing Education College Beijing Information Science & Technology University Beijing

More information

Depression / Qi, Blood and Body Fluids illnesses / TCM internal Medicine, 15.01.13, 15:17 Page 1. Depression. Qi, Blood and Body Fluids illnesses

Depression / Qi, Blood and Body Fluids illnesses / TCM internal Medicine, 15.01.13, 15:17 Page 1. Depression. Qi, Blood and Body Fluids illnesses Depression / Qi, Blood and Body Fluids illnesses / TCM internal Medicine, 15.01.13, 15:17 Page 1 References Depression Qi, Blood and Body Fluids illnesses [1] Acupuncture treatment study, Shanghai technical

More information

Nombre: Jumper: sudadera. Skirt: falda. Trousers: pantalones. T-shirt: camiseta. Dress: Vestido. Hat: Sombrero. Cap: Gorra

Nombre: Jumper: sudadera. Skirt: falda. Trousers: pantalones. T-shirt: camiseta. Dress: Vestido. Hat: Sombrero. Cap: Gorra Math each words with the suitable Jumper: sudadera Skirt: falda Trousers: pantalones T-shirt: camiseta Dress: Vestido Hat: Sombrero Cap: Gorra What are they wearing? She is wearing a blue He is wearing

More information

ESL 3 8 8 + 1 62 QUESTION 62 ANSWER 8 LUCKY CARDS

ESL 3 8 8 + 1 62 QUESTION 62 ANSWER 8 LUCKY CARDS Speaking Cards ESL Card Game For 3 8 players Age: 8 + Level of English: High Beginners or False Beginners (at least 1 year of learning English) 62 QUESTION cards, 62 ANSWER cards, 8 LUCKY CARDS (together:

More information

5.000 SPORT SEASON BY-LAWS

5.000 SPORT SEASON BY-LAWS Illustrations for Section 4.080 of the By-laws The illustrations and situations it contains are for purposes of assisting in understanding the application of the particular by-law to which they pertain.

More information

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION SECTION I Choose the correct alternatives to complete the sentences. 1. Where for a holiday next summer? a) do you like going b) would you to go c) would you like to go 2. Look at that

More information

Accuplacer Arithmetic Study Guide

Accuplacer Arithmetic Study Guide Accuplacer Arithmetic Study Guide Section One: Terms Numerator: The number on top of a fraction which tells how many parts you have. Denominator: The number on the bottom of a fraction which tells how

More information

Dui Yao. Exterior Invasion: Wind Cold

Dui Yao. Exterior Invasion: Wind Cold Dui Yao Exterior Invasion: Wind Cold Ma Huang + Gui Zhi Gui Zhi + Bai Shao Qiang Huo + Du Huo Xin Yin Hua + Cang Er Zi Severe chills and fever, headache aversion to cold, no sweating, body aches Chills

More information

Can you spell these words?

Can you spell these words? a an as at am man if in is it sit tip pips on off of men peg pen can dad had back and big him his not got dot up mum but put us run I the to do into no go so 1 the this that then them will with went win

More information

Children s Books in Chinese, French, Italian and Japanese Languages Joyner Library s Teaching Resources Center A Selective Bibliography

Children s Books in Chinese, French, Italian and Japanese Languages Joyner Library s Teaching Resources Center A Selective Bibliography Children s Books in,, and Languages Joyner Library s Teaching Resources Center A Selective Bibliography Please ask someone at the Teaching Resources Service Desk if you need any assistance. Titles in the

More information

Assessment Booklet 1 and 2. Susannah Reed

Assessment Booklet 1 and 2. Susannah Reed Assessment Booklet 1 and 2 Susannah Reed 1-4058-4331-4_EA-AB1&2.indd 1 20/4/06 16:49:09 Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world.

More information

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ANAOKULU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ANAOKULU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM EYLÜL AND STUDY SKILLS/ METHODS and STRUCTURES 1 Ss. like English lesson. -identify greetings -identify leave-taking expressions Greetings 1. Act out with puppets 2.. Hello! Hi! Good morning Bye,

More information

NS3-1: Place Value Ones, Tens, and Hundreds page 33

NS3-1: Place Value Ones, Tens, and Hundreds page 33 NS3-1: Place Value Ones, Tens, and Hundreds page 33 1. Write the place value of the underlined digit. a) 17 ones b) 98 REMEMBER: 3 7 5 c) 24 d) 63 e) 381 f) 972 g) 457 h) 79 i) 261 j) 8 2. Give the place

More information

The Commons China Law and Business Mission

The Commons China Law and Business Mission The Commons China Law and Business Mission - in association with the China Law Society - Sunday, 15 November to Saturday, 21 November 2015 Early Bird Fee: $5545 CDN + applicable taxes [till 9 October 2015]

More information

h Yes h No UNIT 1 My Backpack Look at each list of items. Circle the one that would not be in a backpack.

h Yes h No UNIT 1 My Backpack Look at each list of items. Circle the one that would not be in a backpack. UNIT 1 My Backpack Look at each list of items. Circle the one that would not be in a backpack. 1. six red pens one blue book two red cats three green crayons 2. one blue pen six green bikes white paper

More information

Hello! My name is Iza. I m 12. My favourite colors are blue and pink.

Hello! My name is Iza. I m 12. My favourite colors are blue and pink. Hello! I am Monika and I am 11 years old. I have a sister. Her name is Martyna and she is 3 years old. I have brown hair and blue eyes. I love playing the guitar. In the future I will live in London. Hello!

More information

Getting Kids Reading in Mandarin: The Comic Book Connection by Elizabeth Weise

Getting Kids Reading in Mandarin: The Comic Book Connection by Elizabeth Weise Getting Kids Reading in Mandarin: The Comic Book Connection by Elizabeth Weise We know two things about reading in all languages: the more you do, the easier it gets, and the more you read, the better

More information

1. (Inflight conversation) On business or on holiday?

1. (Inflight conversation) On business or on holiday? Mandarin Chinese Vol 2 with Chinese characters English Chinese Pinyin 1. (Inflight conversation) On business or on holiday? chū chāi huò zhě dù jià? Are you going to Beijing on business - or - on holiday?

More information

Zhejiang University SPIE Student Chapter Annual Report September 2014

Zhejiang University SPIE Student Chapter Annual Report September 2014 Zhejiang University SPIE Student Chapter Annual Report September 2014 2014 Chapter Officers President: Kai Hu Vice President: Lingchen Huang Secretary: Yingchen Wu Treasurer: Jinyang Liu Advisor: Prof.

More information

欢 迎 光 临 胖 大 嫂 私 房 菜. Välkommen till Big Mamma. Adress: Upplandsgatan 38 (T-Odenplan) Tel: 08 28 1149

欢 迎 光 临 胖 大 嫂 私 房 菜. Välkommen till Big Mamma. Adress: Upplandsgatan 38 (T-Odenplan) Tel: 08 28 1149 欢 迎 光 临 胖 大 嫂 私 房 菜 Välkommen till Adress: Upplandsgatan 38 (T-Odenplan) Tel: 08 28 1149 gilla oss på facebook Lunch Buffé 89kr kl. 11 15 (mån - fre) Ingår: biff, kyckling, fläsk, seafood, tofu, wokade

More information

On Blood Deficiency. Giovanni Maciocia

On Blood Deficiency. Giovanni Maciocia Origin of Blood Blood is derived mostly from the gu qi (food qi) produced by the Spleen. The Spleen sends gu qi upwards to the Lungs, and through the propelling action of Lung qi, this is sent to the Heart,

More information

SALE TODAY All toys half price

SALE TODAY All toys half price Name: Class: Date: KET Practice PET TestPractice Reading Test and Reading Writing KET PET Part 1 Questions 1 5 Which notice (A H) says this (1 5)? For Questions 1 5 mark the correct letter A H on your

More information

rtzrtz Jahrgangsstufentest Englisch 2003 Jahrgangsstufentest ENGLISCH an bayerischen Realschulen Termin: Dienstag, 16.

rtzrtz Jahrgangsstufentest Englisch 2003 Jahrgangsstufentest ENGLISCH an bayerischen Realschulen Termin: Dienstag, 16. rtzrtz Jahrgangsstufentest Englisch 2003 Jahrgangsstufentest ENGLISH an bayerischen Realschulen Termin: Dienstag, 16. September 2003 earbeitungszeit: 45 Minuten Name: Klasse: 7 Punkte: / 53 Note LISTENING

More information

THURSDAY, January 24, 2013

THURSDAY, January 24, 2013 COMPREHENSIVE DEPARTMENT OF HEALTH BOARD OF MASSAGE THERAPY GENERAL BUSINESS MEETING Double Tree Sawgrass Mills 13400 West Sunrise Blvd Sunrise, FL 33323 (954) 851-1020 * Items with an asterisk are untimed

More information

FAMILY. MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby.

FAMILY. MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby. FAMILY MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby. FATHER, MOTHER Father, mother, father, mother, what about me? Sisters, brothers, sisters, brothers, I can t

More information

January. If You re Happy and You Know It (Tune: If You re Happy and You Know It Is Everybody Happy CD)

January. If You re Happy and You Know It (Tune: If You re Happy and You Know It Is Everybody Happy CD) Dr. Jean Feldman January Good Morning Song If You re Happy and You Know It (Tune: If You re Happy and You Know It Is Everybody Happy CD) If you re happy and you know it, clap your hands. (clap-clap) If

More information

Properties of Numbers

Properties of Numbers Properties of Numbers 1. 2. 3. 4. What is the next number? fifteen, twenty, twenty-five Is the next number in this sequence odd or even? Thirty, twenty-seven, twenty-four,... Write the number which comes

More information

Songs and Chants. Starter

Songs and Chants. Starter Songs and Chants Starter Contents Welcome... 3 Hello song... 3 1, 2, 3, 4, 5 chant... 3 Quest song... 3 1 My birthday... 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chant... 4 Quest song... 4 Happy Birthday... 4 2

More information

Assessment For The California Mathematics Standards Grade 2

Assessment For The California Mathematics Standards Grade 2 Introduction: Summary of Goals GRADE TWO By the end of grade two, students understand place value and number relationships in addition and subtraction and they use simple concepts of multiplication. They

More information

Chinese Songs Mo Li Hua Growing Up The Young School Boy Websites to listen to music The Young School Boy Growing Up Jasmine Flower

Chinese Songs Mo Li Hua Growing Up The Young School Boy Websites to listen to music The Young School Boy Growing Up Jasmine Flower Chinese Songs Mo Li Hua Hao yi duo meili di mo li hua Hao yi duo meili di mo li hua Fenfang meili man zhi ya You xiang you bai ren ren kua Rang wo lai, jiang ni zhai xia Song gei bei ren jia Mo li hua

More information