Grønne møder med røde kinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Grønne møder med røde kinder"

Transcription

1 Grønne møder med røde kinder 24 sjove og inspirerende teambuildingaktiviteter - inde og ude Vi er Danmarks største kursusudbyder indenfor outdooraktiviteter, og har årligt mere end deltagere på arrangementer inden for havkajak, mountainbike, løb og andre spændende aktiviteter.

2 Indhold / Content GPS Adventure / GPS Adventure...4 Bueskydning / Archery... 5 Street Golf / Street Golf...6 Move Out / Move Out... 7 James Bond / James Bond...8 Quiz against the Clock / Quiz against the Clock...9 Brobygning / Bridging...10 En Menneskealder / A Lifetime...11 Klassisk Teambuilding / Classic Teambuilding...12 Inside the Box / Inside the Box Op på DISC en / Onto the DISC...14 Adventureløb / Adventure Game Mountainbiketur / Mountain Bike Tour...16 Kajakpolo / Kayak Polo Innovation Day / Innovation Day...18 Slagmarken / The Battlefield...19 Funny Sports / Funny Sports...20 Team Construction / Team Construction...21 Samarbejdsdag / Team Day...22 Adventure Race / Adventure Race...23 Helt til Månen / To the Moon...24 En dag på Mountainbike / Mountain Bike Day En dag i Havkajak / Sea Kayaking Day...26 The Raft / The Raft Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 24 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet til at give jer et aktivt supplement til jeres mødedag eller konference. Aktiviteterne kan afholdes året rundt på den lokalitet, I ønsker, og Outdoorsports står klar med udstyr og professionelle instruktører. Aktiviteterne varierer i tid fra halvanden time og op til en heldagsaktivitet på seks timer og kan derfor passes ind i ethvert program. De er tilrettelagt, så alle kan være med, og I bestemmer selv, om I vil udfordres med høj puls, have testet og udviklet jeres samarbejdsevner eller blot styrke det sociale med tid til netværk. Læs mere om aktiviteterne og de mange muligheder på de følgende sider. Med venlig hilsen Outdoorsports Har du spørgsmål til vores grønne møder, så kontakt Maja Lyngsø Helt på tlf eller Teambuilding and events This leaflet presents 24 fun and inspiring activities that are designed to provide an active complement to your meetings or conferences. The activities can take place round the year at the locations you want, and Outdoorsports provides equipment and professional instructors for each event. The endurance of the activities varies from one and a half hour up to a full day. Thus, it is easy to select an activity that complements your program. The activities are organized in a way so that everyone can participate no matter if you want to be challenged with high pulse, have your interpersonal skills tested and developed, or to strengthen social relations. Read more about the many activities and options on the following pages. Sincerely Outdoorsports Hvem er Outdoorsports? Outdoorsports er Danmarks største kursusudbyder inden for outdooraktiviteter og har årligt over 2500 deltagere på arrangementer inden for bl.a. havkajak, mountainbike og løb. Outdoorsports har hovedkontor i Vejle, men afholder kurser og arrangementer i hele landet, både for private, på kursus- og konferencecentre, hos virksomheder og på aftalte lokaliteter. Outdoorsports har et korps på 50 professionelt uddannede instruktører. Se mere på outdoorsports.dk Who is Outdoorsports? Outdoorsports is Denmark s largest provider of outdoor training activities. Every year, over 2,500 people participate in our kayaking, mountain biking and running events as well as other exciting activities. The corporate office is located in Vejle and our courses and events are carried out throughout the country, both for private clients and for companies, at conference centres and at other desired locations. Outdoorsports employs a team of 50 professionally trained instructors. Learn more on See more on outdoorsports.dk Do you have questions about our green meetings, please contact Maja Lyngsø Helt on or (+ 45)

3 DKK 4.500,- DKK 4.500,- GPS Adventure GPS Adventure Bueskydning Archery Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Giv mødet et afbræk med en sjov og spændende GPS- Take a break from your meeting with a fun and exciting Nyhed: Bueskydning er en ældgammel disciplin og en New: Archery is an ancient discipline and a real gentle- aktivitet! I mindre hold dyster I mod hinanden om at finde GPS activity! In smaller teams you compete against each rigtig gentlemansport, der sætter koncentration og evnen man sport that puts to the test concentration and the de skjulte skatte i området, besvare spørgsmål og hurtigst other to find the hidden treasures in the area, answer til at fokusere på prøve. Dyst mod kollegerne i en spæn- ability to focus. Compete against colleagues in a thrilling muligt komme tilbage til start. Alle kan være med, og questions and return to the starting point as quickly as pos- dende shoot-out-turnering, og oplev nye sider af dem, du shootout tournament and discover new aspects of those efter en grundig introduktion til GPS erne går det løs sible. Anyone can join, and after a thorough introduction arbejder sammen med til daglig. Vi bruger langbuer og you work with on a daily basis. We use longbows and of- hold mod hold. to the GPS devices the competition begins team against officielle skiver til konkurrencen. ficial discs for the shootout competition. team. Aktiviteten kan afvikles alle steder, hele året og når som Aktiviteten kan afvikles alle steder, hele året og når som The activity can take place throughout the year, anywhere helst på døgnet. Vi sørger for alt det praktiske og er klar The activity can take place anywhere, throughout the year helst på døgnet. Vi sørger for, at sikkerheden og alt det and at any time of the day. We ensure that security and på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. and at any time of the day. We arrange all the practical praktiske er på plads og selvfølgelig en præmie til all the required practical elements are in place and of elements and are ready when it fits into your program. vinderen! course also have a reward on hand for the winner! 4 5

4 DKK 4.500,- DKK 4.500,- Street Golf Street Golf Move Out Move Out Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 30 til 200 personer Participants: 30 to 200 persons Varm op til middagen lige uden for døren med et fanta- Build up your appetite right outside the door with an en- Trænger I til at få rørt jer sammen, grine og lege? Så er Do you need to laugh, play and be active together? Here stisk underholdende spil Street Golf. Med specielle siliko- tertaining match of street golf. With special silicone balls, her den oplagte mulighed: Vi tager jer med på en tidsrejse is the obvious solution: We take you on a journey through nebolde, mobile teesteder, fairways og greens udfordrer mobile tees, fairways and greens you challenge each other i gamle og nyere idrætslege. Legene spænder fra toperso- old and newer sports games. The games range from two- I hinanden i en lettere modificeret udgave af den gamle in a slightly modified version of the old gentleman s sport. ners lege til store holdkonkurrencer. person playing to big team competitions. gentlemansport. We provide original street golf equipment and inspiration. Vi medbringer alt det nødvendige udstyr samt forklarer og We bring all the necessary equipment and will carefully Vi leverer originalt Street Golf udstyr og inspiration til de The only thing you have to do is to bring your golf outfit of instruerer i alle lege og aktiviteter, inden det går løs. Husk instruct you in the games and activities before it all kicks første huller. Det eneste, I skal gøre, er at tage den bløde choice and greet the opponents. The activity can be held tøj, I kan bevæge jer i, og masser af godt humør, så klarer off. Remember to bring comfortable clothes made for hat på og hilse på modstanderne. Aktiviteten kan afholdes throughout the year. vi resten. Aktiviteten kan afholdes hele året. movement and to be in high spirits, and then we shall hele året. take care of the rest. The activity can be held throughout the year. 6 7

5 DKK 4.500,- DKK 3.500,- James Bond James Bond Quiz against the clock Quiz against the clock Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Tid: 1 til 1½ timer Duration: 1 to 1½ hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Har I let til stress, skal I ikke vælge denne event! Her skal If you stress easily, you should not choose this event which Nyhed: Inden for den afsatte tid skal I finde frem til så New: Within the allocated time, you must find as many der knækkes koder, brydes gåder og løses komplekse is a mission of solving puzzles and complex equations mange udlagte Quiz Points som muligt, scanne og svare classified Quiz Points as possible, scan and correctly ligninger, inden tiden løber fra jer. I kæmper mod hinan- before time runs out. You compete against each other rigtigt på spørgsmålene. Ved hvert Quiz Point findes en answer the questions. At each Quiz Point you will find a den i hold og kan hele tiden følge med i, hvem der er de in teams and can constantly keep track of who has the QR kode, som scannes på deltagernes egne smartphones. QR code that must be scanned on one of the participants hurtigste hoveder i gruppen. Hvem når at løse flest mis- sharpest agents on his or her team. Which team will solve I kan vælge mellem en lang række emner at quizze om, smartphone. You can choose from a wide range of topics, sioner, inden tiden er gået? most missions before time is up? men husk, at I ikke kun dyster på viden - hastighed er but remember that you do not only compete on knowledge også vigtig! - speed is also important! Eventen kan både afholdes ude og inde hele året. The event can be held both indoors and outdoors all year. Aktiviteten kræver, at mindst én fra hvert hold har en The activity requires that at least one person of each team smartphone. Vælg mellem temaerne: Spøgelser på slot- brings a smartphone. You can choose from these themes: tet, Kunst & Kultur, Løb for livet eller Hvor klog er du? Ghosts in the Castle, Art & Culture, Run for Your Lives or How Smart Are You? 8 9

6 DKK 4.500, ,- DKK 6.500,- Brobygning Bridging En Menneskealder A lifetime Tid: 1 til 1½ timer Duration: 1 to 1½ hours Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 12 til 120 personer Participants: 12 to 120 persons Nyhed: Hvem er de bedste konstruktører iblandt jer, og New: Who are the best constructors among you, and Vil I udfordre hinanden under forudsætninger, der er svære Do you want to challenge each other in tasks which can hvilken bro kommer til at stå distancen, når den udsæt- which bridge will prevail when exposed to a series of at sætte sig ind i? Under aktiviteten bliver I tvunget til at be difficult to relate to? During the activity you will be tes for en række tests? Med simple remedier skal hvert tests? With simple remedies each team must plan and tænke som en 7-årig, skrive et brev som en olding eller forced to think like a 7-year-old, write a letter like a very hold udtænke og konstruere en bro og til sidst overbevise construct a bridge and in the end convince the judges why holde et møde, hvor sanserne svigter. Udfordringerne old person or conduct a meeting where all your senses dommerne om, at netop deres bro skal forbinde landets their particular construction should be used for bridging the vil ingen ende tage, og det handler om at vælge den på fail. The challenges will not stop, and you must select the knudepunkter. main parts of the country. holdet, I finder bedst egnet til at løse udfordringen, når der person on your team that you think is most qualified to dystes mod de andre hold. solve the different challenges while competing against the Aktiviteten kan afvikles alle steder og kræver blot borde The activity can take place anywhere, and requires only other teams. og stole ud over vores materialer. Vi sørger for alt det tables and chairs in addition to our materials. We handle Aktiviteten kræver et plenumlokale med mulighed for praktiske og skal kun bruge fem minutter til at stille all practical matters and only need five minutes to do the gruppeopdelt opstilling af borde og stole samt mulighed The activity requires a conference room with opportunities materialerne frem. set up. for præsentation af løsninger overfor de øvrige deltagere. for group positioning tables and chairs as well as room for presentation in plenum

7 DKK 6.500,- DKK 8.500,- Klassisk Teambuilding Classic Teambuilding Inside the Box Inside the Box Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Antal: 12 til 120 personer Participants: 12 to 120 persons Sæt hinanden stævne i en række af de klassiske sam- Get together in a series of classic teambuilding activities Nyhed: I midten af en boks på 2 x 2 meter skal I løse en New: In the middle of a box of 2 x 2 meters you must arbejdsaktiviteter, hvor kommunikation, koordinering og where communication, coordination and mutual under- række opgaver men I må ikke komme derind! Udstyret solve a series of tasks but you cannot enter! Equipped fælles forståelse er nøglen til at løse udfordringen. Vi standing are the key to solving the challenges. We present med liner, trisser og magneter skal I koordinere og løse de with ropes, pulleys and magnets you shall coordinate and præsenterer en række klassiske opgaver samt formålet, a series of classic teambuilding activities and their core forskellige opgaver. Vi udstyrer mødelokalet med bokse complete the different assignments. We equip the mee- der ligger bag, og knytter en kommentar til hver aktivitet. objectives. Re-experience classic teambuilding activities fyldt med udfordringer og lover jer, at det stiller store krav ting room with boxes filled with challenges and promise Gense gamle klassikere og se, om løsningerne er ligeså and discover if the solutions are as easy as you might at finde en rigtig løsning uden at miste fokus eller nærme you that it requires great coordination in order to find the lette, som I tror. think. sig kanten af kollaps i teamet. right solution, without losing focus or approaching the edge of collapse within the team. Aktiviteten kan afvikles alle steder og tilpasses de lokaler, The activity can take place anywhere. Some activities Aktiviteten kan afvikles alle steder, hvor der blot er mindst deltagerne har til rådighed. Enkelte aktiviteter kræver require brief stays outside. to meter til loftet. Vi rykker ind med alt udstyr og skal The activity can take place anywhere with a minimum kortere ophold udendørs. bruge en times tid på forberedelse i lokalet, før deltagerne ceiling height of two meters. We provide all the equip- ankommer. ment and require one hour to prepare the room before the participants arrive

8 DKK 6.500,- DKK 8.500, ,- Op på DISC en Onto the DISC Adventureløb Adventure Game Tid: 2 til 2½ time Duration: 2 to 2½ hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2 ½ to 3 hours Antal: 20 til 120 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Test hinanden gennem en række opgaver med hovedvægt Test each other through a series of tasks which empha- Er I til udfordringer? Så er vores klassiske adventureløb Are you up for a real challenge? Then our classic Adven- på profiltyperne i DISC. Få praksis bag teorien og se, om I size on the different DISC profile types. Transfer theory helt sikkert noget for jer. Hold mod hold kæmper I om ture Game is definitely for you. Team against team you kan kende jeres profiltyper i opgaveløsningen, eller om vir- into practice and see if you can recognize your profile type at gennemføre flest mulige opgaver og få flest point. compete to complete as many tasks as possible and keligheden vender op og ned på alt. Aktiviteten forklares when solving the tasks, or if reality turns everything upside Adventureløbet gør brug af mange klassiske teambuilding- score the most points. The Adventure Game is based on og ledes af en instruktør, som også bedømmer udførslen down. The activity is explained and led by an instructor øvelser, som udvælges sammen med jer, så aktiviteten a variety of classic teambuilding exercises selected in a og tildeler de forskellige hold points ud fra løsning af who evaluates problem solving and assigns points to the f.eks. kan støtte op om det faglige arbejde med jeres mål- dialogue with you, so that the activities for instance can opgaven. teams according to completion of the different assign- sætning, værdigrundlag eller noget helt tredje. facilitate working with your objectives or values. ments. Aktiviteten kræver et plenumlokale med mulighed for Aktiviteterne tilrettelægges med hensyntagen til deltager- The activities are planned with regard to participants gruppeopdelt opstilling af borde og stole samt mulighed The activity requires a conference room with opportunities nes forskellighed, så alle kan være med. Aktiviteten kan diversity to ensure that everyone can participate, and can for præsentation af løsninger overfor de øvrige deltagere. for grouped positioning of tables and chairs as well as afholdes hele året. be held throughout the year. room for presentation in plenum

9 DKK 8.500, ,- DKK 8.500, ,- Mountainbiketur Mountain Bike Tour Kajakpolo Kayak Polo Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Antal: 12 til 60 personer Number: 12 to 60 persons Antal: 12 til 48 personer Participants: 12 to 48 persons Er I klar til en tur ud i det fri? Ud over oplevelsen af Are you ready for a tour in the great outdoors? In addition På Sit-on-top-kajakker spilles en turnering hold mod hold In sit-on-top kayaks, a team against team tournament is den smukke natur kommer I til at prøve kræfter med to the experience of the beautiful scenery, you will also hvor alt kan ske. Ikke mange aktiviteter er så udfordrende conducted where anything can happen. Not many activities mountainbikens mange muligheder. Undervejs laves for- experience the various possibilities of the mountain bike. som kajakpolo. Her er der mulighed for at kæmpe bravt are as challenging as kayak polo. Here it is possible to skellige lege og konkurrencer, der alle udnytter cyklernes Along the way various games and competitions are held, eller sejle fairplaystilen. Vi stiller selvfølgelig det nødven- fight bravely or sail with fair play style. We provide all the særlige muligheder. all of which utilize the bicycles special opportunities. dige udstyr til rådighed, såsom våddragt, vest, sko og necessary equipment such as wetsuits, vests, shoes and kajakudstyr. kayak equipment. Spring på cyklerne og nyd en fælles oplevelse i de danske Jump on the bikes and enjoy a common experience in the bjerge. Vi sørger for mountainbikes, hjelme og masser af Danish mountains. We provide mountain bikes, helmets, Det eneste, I skal medbringe, er badetøj, håndklæde og The only things you need to bring are swimwear, a towel gode oplevelser i det nærliggende terræn. jackets and lots of good experiences in the nearby terrain. gåpåmod. Kajakpolo kan spilles ved kysten og i søer fra and high spirits. Kayak polo can be enjoyed by the coast maj til oktober eller i swimmingpools året rundt. or on lakes from May to October, or in swimming pools all year round

10 DKK 6.500,- DKK 6.500,- Innovation Day Innovation Day Slagmarken! The Battlefield! Tid: 2 til 3 timer Duration: 2 to 3 hours Tid: 2 til 3 timer Duration: 2 to 3 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 20 til 60 personer Participants: 20 to 60 persons Gør verden til et bedre sted at være med en opfindelse, Make the world a better place and create an invention that Nyhed: Gør klar til kamp! Vi omdanner mødelokalet til en New: Prepare for battle! We convert the meeting room der redder liv. Under aktiviteten skal jeres unikke produkt saves lives. During the activity your unique product must slagmark fyldt med fjernstyrede kampvogne, strategiske into a battlefield filled with remote-controlled tanks, sættes på markedet med alle de udfordringer, det giver. be put on the market with all the challenges it brings along planer og radiokommunikation. Hold mod hold kæmpes strategic plans and radio communication. Team against De enkelte hold dyster om at løse de udfordringer, der the way. The teams compete to solve the challenges that om at få fat i modstandernes flag, undgå vitale angreb og team, the battle is fought in order to first obtain the op- uventet dukker op, og vinderne bliver det hold, der får unexpectedly emerge and the winner is the team that være det team, der kan fejre sejren, når enden er nær. ponent s flag and avoid vital attacks, all with one goal in deres produkt på markedet med gevinst og anerkendelse manages to get their product to the market in exchange Aktiviteten sætter fokus på kommunikation og kræver mind: to be the team that can celebrate victory when the i bytte. for gains and recognition. godt samarbejde mellem soldaterne ved fronten og kap- end is near. The activity focuses on communication and tajnerne i førerbunkeren. requires good cooperation between the soldiers at the Aktiviteten kræver et plenumlokale med mulighed for The activity requires a conference room with opportunities front and the captains in the lead bunker. gruppeopdelt opstilling af borde og stole samt mulighed for group positioning tables and chairs, as well as room for Aktiviteten kræver et ryddet lokale i samme størrelse, for præsentation af løsninger overfor de øvrige deltagere. presentation in plenum. som ville benyttes til et traditionelt møde med det aktu- The activity requires a room with empty floorspace, and elle deltagerantal, samt et øvrigt lokale, der fungerer som an extra room which will function as the lead bunker. førerbunker

11 DKK 8.500, ,- DKK 8.500, ,- Funny Sports Funny Sports Team Construction Team Construction Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2 ½ to 3 hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2 ½ to 3 hours Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Antal: 20 til 120 personer Participants: 20 to 120 persons Slut dagen af med en række sjove og alternative sports- End your meeting day with a variety of fun and alternative Her gælder det for alvor om at være kreativ og udnytte In this event your creativity and team working skills are grene og kæmp om at blive det hold, der får flest point. sports disciplines and compete to be the team that gets holdets kompetencer. For at nå det fælles mål kræver put to the test! In order to achieve the common goal, the the most points. opgaven både et stort overblik, et unikt samarbejde og task requires a broad overview, unique collaboration and I skal blandt andet dyste i skiskydning, spille blindegolf og stor teknisk forståelse men I kan meget mere, end I tror! a high level of technical understanding but together, you finde nålen i høstakken. Vores kreative instruktører sam- You may for instance compete in ski shooting, play are able of much more than you think! mensætter aktiviteten og guider jer igennem et par sjove blindfolded golf or try to find a needle in a haystack. Our Der arbejdes efter byggeinstruktioner og stilles krav til de timer i en uformel tone. Aktiviteten kan afholdes hele creative instructors will design the set-up of activities and enkelte hold for at få hele konstruktionen til at passe sam- For completing the task by following a set of building året. guide you through a few hours of fun in an informal tone. men. Opgaven følges op med feedback på såvel opga- instructions, great communication skills of the team are The activity can be held throughout the year. veløsning som på samarbejdet på tværs af holdene. Kan required to get the whole structure to fit together. The afholdes hele året. event is followed up with feedback on both the concrete problem solving and the collaboration among the different teams. The event can be held throughout the year

12 DKK , ,- DKK , ,- Samarbejdsdag Team Day Adventure Race Adventure Race Tid: 6 timer Duration: 6 hours Tid: 6 timer Duration: 6 hours Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Antal: Fra 20 til 120 personer Participants: 20 to 120 persons Styrk sammenholdet gennem en række klassiske team- Strengthen unity through a series of classic teambuilding Skab en unik fælles oplevelse med et Adventure Race for Create a unique experience for the company or depart- buildingøvelser på en spændende samarbejdsdag. Opga- exercises on an exciting team day. The concrete tasks and virksomheden eller afdelingen. Her prøver I kræfter med ment with various disciplines such as mountain biking, verne og udfordringerne forventningsafstemmes med jer challenges are put together in close dialogue with you, to forskellige discipliner som f.eks. mountainbike, kajak, O- kayaking, orienteering and much more. og tilpasses jeres ønsker. suit your needs and wishes. løb og meget mere. The contestants compete to complete a variety of tasks Fokus på dagen er kommunikation og det gode samarbejde In the informal climate, focus is on communication and Der dystes på tid og points i en lang række opgaver, som that the teams must solve when they reach the individual i uformelle rammer. Aktiviteten kan gennemføres såvel good cooperation. The activity can be carried out both holdene skal løse, når de når frem til de enkelte poster. posts. The winning team is the one that completes the ude som inde hele året. indoors and outdoors throughout the year. Niveau og opgaver tilpasses jeres ønsker. Vi sørger for race quickest and with the highest score. The level of the forplejning i løbet af dagen. Adventure Race kan afholdes activities and tasks are suited to your wishes. We provide hele året. food and drinks during the day. The Adventure Race can be held throughout the year

13 DKK , ,- DKK , ,- Helt til Månen To the Moon En dag på Mountainbike Mountain Bike Day Tid: 6 timer Duration: 6 hours Tid: 6 timer Duration: 6 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 people Antal: 12 til 60 personer Participants: 12 to 60 persons Prøv kræfter med vores unikke teamdag Helt til månen, Try our unique team day on which contestants compete to Nyd naturen på første række sammen med vores dygtige Enjoy nature on close hand together with our skilled hvor der dystes om at blive det bedst egnede astronaut- become the ultimate astronaut team! During the day the mountainbikeinstruktører. Inden vi triller af sted, arbejder mountain bike instructors. Before we start off, you will re- team! I løbet af dagen gennemgår holdene en række tests teams are exposed to a series of tests and challenges and vi med forståelse af gear og bremser samt afprøver for- ceive an introduction to the gears and brakes and also get og udfordringer og stilles selvfølgelig over for en række are presented to a series of tasks of heavenly proportions. skellige teknikker gennem lege og øvelser. to test different techniques through games and exercises. opgaver med himmelflyvende problemstillinger. Let your workplace move a little closer to the moon, and Herefter går turen ud i det blå, hvor teknikken prøves af, Then we head off onto the tracks where different Lad månen rykke lidt tættere på arbejdspladsen, og brug use the activity to strengthen social cohesion in a fun and både op og ned ad bakke. Alle kan være med, og vi stiller techniques are tested, both uphill and downhill. Anyone aktiviteten til at styrke det sociale sammenhold på en sjov informal way. The activity can be held both indoors and alt det nødvendige udstyr til rådighed og sørger selvfølge- can participate and we provide all the necessary equip- og uformel måde. Kan afholdes både inde og ude året outdoors all year round. lig for forplejning under dagens arrangement. ment as well as drinks and meals during the day. rundt

14 DKK , ,- DKK , ,- En dag i Havkajak Sea Kayaking Day The Raft The Raft Tid: 6 timer Duration: 6 hours Tid: 6 timer Duration: 6 hours Antal: 12 til 24 personer Participants: 12 to 24 persons Antal: 16 til 32 personer Participants: 16 to 32 persons Har I lyst til at lære tag og teknikker og sejle med på tur Do you want to learn the right techniques to sail along the Nyhed: Kan I samarbejde om at padle den ultimative New: Put your team working skills to the ultimate test in langs kysten i havkajak? Så afsæt seks timer til leg og coast in a sea kayak? Then spend six hours on learning and gummibåd og finde frem til aktivitetspladserne, hvor vi går this event where you must work together in navigating the læring og kom tilbage med masser af erfaring. playing to return with lots of experience in sea kayaking. i land? På land dyster I mod hinanden i mindre hold om at dinghy to the various landing points with activities. Once løse forskellige teambuildingopgaver. Tilbage på vandet on land, you compete against each other in small teams Uddannede havkajakinstruktører guider jer gennem dagen, Educated sea kayak instructors will guide you through the skal I igen fungere som ét team og ved fælles hjælp drive to solve various teambuilding tasks, whereas on water og I kommer med garanti ikke til at kede jer! I låner alt day, and we guarantee that you will not be bored! You jer frem til den næste udfordring eller pause med forplej- you must act as a single team and together navigate the det nødvendige udstyr, som er våddragt, jakke, vest, sko borrow all the necessary equipment, i.e. wetsuits, jackets, ning. dinghy to your next challenge or break. og selvfølgelig en stabil havkajak. Vi sørger naturligvis for vests, shoes and of course a stable sea kayak. We forplejning under turen. En dag i havkajak kan afholdes fra provide all meals and drinks during the trip. A day of sea Aktiviteten kan afholdes fra april til oktober på søer The activity can take place from April to October on lakes maj til oktober. kayaking can be held from May to October. og åer samt i lukkede farvande. Der bæres vest under and rivers or in other closed waters. During the event, sejlads, og båden er hele tiden bemandet af en erfaren participants must at all times wear a life vest. The boat sejladsinstruktør. is constantly manned by an experienced sailing instructor. Meals and drinks are included

15 Teambuilding inde og ude året rundt

Grønne møder med røde kinder

Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder 24 sjove og inspirerende teambuildingaktiviteter - inde og ude www.grahampartners.dk Graham&Partners LIVE EVENT & CONFERENCE MANAGEMENT Indhold / Content GPS Adventure / GPS

More information

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk)

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk) Table of Contents Questionnaire #1: The Patient... 2 Questionnaire #2: The Medical Staff... 4 Questionnaire #3: The Visitors... 6 Questionnaire #4: The Non-Medical Staff... 7 Page1 Questionnaire #1: The

More information

Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA

Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA Claus B. Jensen IT Auditor, CISA, CIA I am employed in Rigsrevisionen, Denmark. (Danish National Audit Office) I have worked within IT Audit since 1995, both as internal and external auditor and now in

More information

MORGENBOOSTER 2015 DISRUPTIVE BUSINESS DESIGN

MORGENBOOSTER 2015 DISRUPTIVE BUSINESS DESIGN MORGENBOOSTER 2015 DISRUPTIVE BUSINESS DESIGN JIM KEYES, CEO, BLOCKBUSTER, 2008 NEITHER REDBOX OR NETFLIX ARE EVEN ON THE RADAR SCREEN IN TERMS OF COMPETITION 2000 HEY, VI SKAL HA ET WEBSITE HM 2009 HEY,

More information

MTIC kursus. International markedsføring & salg i medico-branchen III

MTIC kursus. International markedsføring & salg i medico-branchen III MTIC kursus International markedsføring & salg i medico-branchen III The digital immigrants must learn the language of the new world from the digital natives Morgan Stanley: The mobile internet report,

More information

PRESSEKIT INTERNATIONALE STUDERENDE

PRESSEKIT INTERNATIONALE STUDERENDE PRESSEKIT INTERNATIONALE STUDERENDE FÅ MENTOR KORT MED MASSER AF FORDELE! Studenterhuset vil gerne bakke op om mentorernes store arbejde på KU. Derfor har vi i år lavet et mentorkort! Med et mentorkort

More information

Student evaluation form

Student evaluation form Student evaluation form Back Number of respondents: 17 1. Multiple choice question Percentage Name of course: [Insert name of course here!] Course Objectives: [Insert course objectives (målbeskrivelse)

More information

Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt?

Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt? Join af tabeller med SAS skal det være hurtigt? Henrik Dorf, chefkonsulent, PS Commercial Join af tabeller Skal det være hurtigt kræver det Valgmuligheder Viden Eksperimenter Historien En af de første

More information

EMC SourceOne Family. Michael Søriis Sales Specialist Storage FUJITSU A/S. Kompetera Solutions Day 2010 23. september 2010

EMC SourceOne Family. Michael Søriis Sales Specialist Storage FUJITSU A/S. Kompetera Solutions Day 2010 23. september 2010 EMC SourceOne Family Michael Søriis Sales Specialist Storage FUJITSU A/S Kompetera Solutions Day 2010 23. september 2010 EMC SourceOne Email Management 1 Copyright 2010 FUJITSU LIMITED What is EMC SourceOne

More information

Presentation. Morten Hvenegaard Project Sales

Presentation. Morten Hvenegaard Project Sales Presentation One sensor in each luminaire - efficient lighting control 25 % savings on seamless daylight adjustment. One sensor in each luminaire - efficient lighting control 25 % savings on seamless daylight

More information

Management. Support HR

Management. Support HR Brugerrejsen Product development Marketing Sales Support HR Service IT Financial Management Før Under Efter a b Planlægning Køreplan Købe billet: Orange eller 1...? Pladsbillet: Familie eller stille? Transport

More information

Quick Start Guide. Quick Start Guide

Quick Start Guide. Quick Start Guide Quick Start Guide Quick Start Guide Box contents Indhold i æsken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Gigaset C610 IP-base 2. Strømadapter til at koble basen til strømmen 3. Telefonkabel til at koble

More information

The modal verbs kan sende modtage Same word for must and may Future expressed without modal verb

The modal verbs kan sende modtage Same word for must and may Future expressed without modal verb The modal verbs A modal verb can, may must, shall or will is an auxiliary it modifies the verb and expresses whether the action described is seen as plan, intention, necessity, possibility, prediction,

More information

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAM LEONARDO da VINCI Aarhus Social and Health Care College TRAINING FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS AND HOME CARE PROVIDERS

More information

K1andK2.com K1 K2 28 29

K1andK2.com K1 K2 28 29 k1andk2.com K1 K2 28 29 7 STATE OF THE ART Designet og formsproget er helt unikt og faktisk ret enkelt. De karakteristiske 7 er en designmæssig manifestation, hvor alt går op i en højere enhed. Når først

More information

VirtuChat. Catalog 2013 Revision 24/9 2013. For now the final version... Here you can find everything you need..

VirtuChat. Catalog 2013 Revision 24/9 2013. For now the final version... Here you can find everything you need.. VirtuChat Catalog 2013 Revision 24/9 2013. For now the final version... Here you can find everything you need.. Her kan du finde alt hvad du behøver.. Kurt's auto The biggest, the best, the only car dealer

More information

Stack & Tilt, level 1 seminar Andy Plummer og Michael Bennett

Stack & Tilt, level 1 seminar Andy Plummer og Michael Bennett Stack & Tilt, level 1 seminar. Foredragsholdere: Program/Information Undervisningen foregår hele dagen indenfor. Professional will receive: The Official Training Manual Access to the Instructor Only portion

More information

Agil Business Process Management - i Finans

Agil Business Process Management - i Finans Agil Business Process Management - i Finans Thomas Hildebrandt Lektor, PhD Leder af gruppen for Proces- & Systemmodeller ved IT Universitetet i København og Interessegruppen for processer og IT ved Infinit

More information

Indenfor projektledelse

Indenfor projektledelse Best Practice Indenfor projektledelse 14. maj 2007 Agenda Position of PRINCE2, IMPA and PMI to other methods and standards Explain structure and concepts of the IPMA PMI, and PRINCE2 Other Standards and

More information

Design and interiors. Index. Design og indretning

Design and interiors. Index. Design og indretning 11/12 2 Index 3 Design og indretning Design and interiors 4 Borde - runde ben Desks - round legs 10 Borde - rektangulære ben Desks - rectangular legs 14 Opbevaring Storage 18 Konference - runde ben Conference

More information

Insurance of Intangible Asset Risks

Insurance of Intangible Asset Risks Insurance of Intangible Asset Risks IP in innovative economy - Symposium Krakow, Poland 4-5 September 2008 Agenda Introduction to SAMIAN What do we mean by IP Risk? What insurance solutions exist for European

More information

Vejen til privat finansiering. 16. juni 2011

Vejen til privat finansiering. 16. juni 2011 Vejen til privat finansiering 16. juni 2011 Vejen til privat finansiering 1 Præsentation 2 Investor og banken din første kunde 3 Struktureret søgning 4 Netværk til finansiering 5 Case Intelligent styring

More information

VHDL programmering H2

VHDL programmering H2 VHDL programmering H2 VHDL (Very high speed Integrated circuits) Hardware Description Language IEEE standard 1076-1993 Den benytter vi!! Hvornår blev den frigivet som standard første gang?? Ca. 1980!!

More information

Procesintegration og -automatisering. Michael Borges, Partner micborges@deloitte.dk

Procesintegration og -automatisering. Michael Borges, Partner micborges@deloitte.dk Procesintegration og -automatisering Michael Borges, Partner micborges@deloitte.dk Three eras of business automation The digital era The industrial era Machines replace heavy and dangerous manual work

More information

Uppsala, ICLaVE2, 13. juni 2003 Introduction

Uppsala, ICLaVE2, 13. juni 2003 Introduction Uppsala, ICLaVE2, 13. juni 2003 Introduction The idea behind this speech was really a thought that came to me one late night. I can t describe it in details and it s not really thought through, but it

More information

Index. Design og indretning. Design and interiors. Delta-serien. The Delta range

Index. Design og indretning. Design and interiors. Delta-serien. The Delta range 2013 2 Design og indretning I moderne kontorindretning skal der tages højde for både ergonomi, funktionalitet og lovgivning, og det stiller høje krav til inventarets design. Hos Dencon samarbejder vi derfor

More information

Azfar Bassir. Summary. Experience. Developer at SHFT azbassir@gmail.com

Azfar Bassir. Summary. Experience. Developer at SHFT azbassir@gmail.com Azfar Bassir Developer at SHFT azbassir@gmail.com Summary I consider myself as a positive, happy, energetic and responsible person. I love challenges because I always want to improve my skills. I am ambitious

More information

Prisliste / Price List

Prisliste / Price List Prisliste / Price List Prisliste / Price List TELEVISION 14 TV kanaler med et bred udbytte af news og sport kanaler og lidt Thai samt til et par børene kanaler. 14 TV channels with a broad benefit from

More information

I forkant av svindleren

I forkant av svindleren I forkant av svindleren -med teknologien på din side Christian Nordve Systems Engineer chnordve@cisco.com 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco 1 The Security Problem Changing Business

More information

Belagte remme - Coated timing belts

Belagte remme - Coated timing belts NP 385 Polyurethane transparent 85 Shore A 4 mm 120 mm -20 C to +50 C nub tip contact with the product to be transported transport with oil influence, sheet transport, elevator, brick making, glass industry

More information

Marie Tygesen Dalsgärd Hansen 18 October 2009 General Observations Head/Neck Connections Joint stability Functional improvements include

Marie Tygesen Dalsgärd Hansen 18 October 2009 General Observations Head/Neck Connections Joint stability Functional improvements include Name Marie Tygesen Dalsgärd Hansen ABR Denmark ApS ABR Denmark ApS Starting Date: February 2008 Report Date: 18 October 2009 General Observations Since Marie started with the ABR Program in February 2008,

More information

CAMP LOGOS administrated by Boligselskabet Sct. Jørgen (housing agency)

CAMP LOGOS administrated by Boligselskabet Sct. Jørgen (housing agency) CAMP LOGOS administrated by Boligselskabet Sct. Jørgen (housing agency) Camp Logos the buildings Camp Logos is the dorm across the street from The Animation Workshop. There are 4 buildings side by side

More information

bab.la Phrases: Personal Best Wishes English-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes English-Danish Best Wishes : Marriage Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Congratulations and warm wishes to both of

More information

Vedbæk Yoga Centre and Vedic Traditions

Vedbæk Yoga Centre and Vedic Traditions Vedbæk Yoga Centre and Vedic Traditions Workshops and Private Consultations with Steven Highburger Vediske traditioner inspiration til dit daglige virke og yoga praksis Vedbæk Yoga Centre inviterer til

More information

Business development. Linnea Jacobsen. 1. semester 2014

Business development. Linnea Jacobsen. 1. semester 2014 Business development Linnea Jacobsen 1. semester 2014 v Business Models v Business Model Canvas v Groupwork Literature Alexander Osterwalder & Yves Pigneur: Business Model Generation: s. 14-47 + 76-103

More information

SAP Best Practices. Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow. Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere

SAP Best Practices. Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow. Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere SAP Best Practices Færdigpakket branchespecifik og brancheovergribende knowhow Tilgængelighed for SAP-kunder og SAP-partnere 1. Tilgængelighed af SAP Best Practices 2. Download af SAP Best Practices Tilgængelighed

More information

DO, DON T og DORF. SAS -programmering

DO, DON T og DORF. SAS -programmering DO, DON T og DORF SAS -programmering Copyright 2002-2011, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513. SAS and all other SAS Institute Inc. product

More information

Water and Environment Theme

Water and Environment Theme University of Copenhagen Water and Environment Theme Peter E. Holm and Jørgen E. Olesen Contributing Danish Institutions: Aarhus University University of Southern Denmark Technical University of Denmark

More information

VI GIVER FORM TIL FREMTIDENS VÆKST OG VELFÆRD I SKANDINAVIEN. AART architects

VI GIVER FORM TIL FREMTIDENS VÆKST OG VELFÆRD I SKANDINAVIEN. AART architects VI GIVER FORM TIL FREMTIDENS VÆKST OG VELFÆRD I SKANDINAVIEN AART architects VI GIVER SVAR PÅ DE UDFORDRINGER, SOM DET NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND STÅR OVERFOR I FREMTIDEN AART architects OSLO AARHUS KØBENHAVN

More information

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Eftermiddagsmøde Oracle/APEX Konsulent Oracle/APEX Konsulent Startede som Oracle udvikler i 1988 (RDBMS Version 5) Startede MBNDATA i 1996 APEX specialisering siden 1997 Agenda

More information

Too Much. Workmate. A. Listen to Adrian talking about obesity. 1 Who is he especially worried about?

Too Much. Workmate. A. Listen to Adrian talking about obesity. 1 Who is he especially worried about? Too Much Workmate 1. Work in pairs. Find these expressions in the text. Read them aloud. 1 Jo større han blev, desto mindre motionerede han. 2 I mange år havde han ikke kunnet gå i biografen. 3 Han løste

More information

Research on the Danish heroin assisted treatment programme

Research on the Danish heroin assisted treatment programme Research on the Danish heroin assisted treatment programme Katrine Schepelern Johansen Anthropologist, PhD Post.doc, Department of Anthropology, University of Copenhagen Treatment with heroin in Denmark

More information

Summary. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of

Summary. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of entering the Turkish market. /3 The purpose of this report was to observe Vestergaard Company A/S s possibilities of Summary Vestergaard Company A/S Belinda S. Jensen, Gamze Celik, Katrine Junker og Kristine

More information

2006/ 07. Til innovative Kreative individer Inspiration. Kvalitet. Miljø. www.tiki.nu

2006/ 07. Til innovative Kreative individer Inspiration. Kvalitet. Miljø. www.tiki.nu 2006/ 07 Tiki Aps Nyholms Allé 30A. 2610 Rødovre tel. +45 36706030. fax +45 36706032 e-mail tiki@tiki.nu CVR: 29410071 Til innovative Kreative individer Inspiration. Kvalitet. Miljø Kun salg til private

More information

ABC in everyday work

ABC in everyday work Kirsten Baltzer: Workshop about ABC differentiaiton ABC in everyday work Work within one or two perspectives Academic subjects the intellectual + one more With major assignments: The full package 4 perspectives

More information

<Matthías saga digitalis 6.0/>

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

More information

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty 1 Exam 2 The exam consists of four parts: 1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty counts zero. See below note about Task 1. 2) Planning 20%. All

More information

Introduction. Objectives

Introduction. Objectives 1 af 7 06-05-2010 23:43 Introduction Povl Kjøller's "Do you want to sing together?" In this session we are going to listen to a Danish song from the 1970s. "Cykelsangen", as it is known, was written and

More information

Skolestart. Solveig Gaarsmand Skole og Samfund Good ID 2007

Skolestart. Solveig Gaarsmand Skole og Samfund Good ID 2007 Skolestart Solveig Gaarsmand Skole og Samfund Good ID 2007 1 Præsentation Hvem er vi? Hvor skal vores børn gå i skole? The trainer welcomes parents, pedagogues and teachers present and invites everybody

More information

Professional Diploma In Digital Marketing

Professional Diploma In Digital Marketing Professional Diploma In Digital Marketing Professional Diploma in Digital Marketing... 3 Vil du vide mere... 3 Har du spørgsmål... 3 Module 1: Introduction to Digital Marketing... 4 Module 2: Search Engine

More information

Dennis Birkebøg. Summary. Skills & Expertise. Leder efter nye udfordringer dennis_mmd@hotmail.com

Dennis Birkebøg. Summary. Skills & Expertise. Leder efter nye udfordringer dennis_mmd@hotmail.com Dennis Birkebøg Leder efter nye udfordringer dennis_mmd@hotmail.com Summary My name is Dennis Birkebøg. I m a graduated multimedia designer and a bachelor in E-Concept Development. I'm creative and hardworking,

More information

Course Catalogue 2013

Course Catalogue 2013 Course Catalogue 2013 SCANBUR Academy COURSE CATALOGUE 2013 Scanbur Academy proudly presents our first course catalogue. We look forward to meeting you at one or more of our courses in 2013. If you have

More information

Tid: 31. oktober - 5. november 2001 EUROPÆISK REGIONAL KONFERENCE

Tid: 31. oktober - 5. november 2001 EUROPÆISK REGIONAL KONFERENCE Tid: 31. oktober - 5. november 2001 EUROPÆISK REGIONAL KONFERENCE International Alliance of Women og Dansk Kvindesamfund indbyder hermed til international konference om CEDAW-konventionen (Convention on

More information

Hvor svært kan det være udnyt din viden med omhu!

Hvor svært kan det være udnyt din viden med omhu! Hvor svært kan det være udnyt din viden med omhu! First Sub sea cable installed 1866 over the Atlantic Why make it so difficult, when it has been done for more than 145 years? Equipment and the technology

More information

ACE Denmark - an accreditation operator

ACE Denmark - an accreditation operator ACE Denmark - an accreditation operator Learn how ACE Denmark improves the quality of Danish university study programmes. Page 2 ACE Denmark is based in the old university quarter in the heart of Copenhagen.

More information

Melissa & Cynthia viser, hvordan man påfører EYES ON LINER AND STYLISH BROW

Melissa & Cynthia viser, hvordan man påfører EYES ON LINER AND STYLISH BROW Side 1 af 5 Melissa & Cynthia viser, hvordan man påfører EYES ON LINER AND STYLISH BROW EYES eyeliner ON LINER og får AND perfekt STYLISH definerede BROW bryn The right products make a world of difference.

More information

ActionPhoto International

ActionPhoto International 360 Panoramic Guide a new visualisation and communication tool Per Erik Berger Managing Director ActionPhoto International AS action-photo.no Agenda What is a 360 Panoramic Guide? Example Bideford Dolphin.

More information

Centre for Regional Change in the Earth System - CRES

Centre for Regional Change in the Earth System - CRES Centre for Regional Change in the Earth System - CRES Jens Hesselbjerg Christensen Danish Meteorological Institute http://cres-centre.net From science to decisions Thanks to Markku Rummukainen Outline

More information

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty

1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty The exam consists of four parts: 1) Testing of general knowledge 25%. Each right question counts 1. Each wrong counts 0.5. Empty counts zero. See the note in the end of this document. 2) Planning 20%.

More information

Opdatering af metadata via SAS -programmer

Opdatering af metadata via SAS -programmer Opdatering af metadata via SAS -programmer Henrik Dorf, chefkonsulent, PS Commercial Metadata SAS Management Console Meta browser SAS Data Integration Studio SAS Metadata Server Administrerer adgangen

More information

TALENTUDVIKLING & NYE HR TRENDS

TALENTUDVIKLING & NYE HR TRENDS Casper Nielsen 2BM Tlf.: 3085 5686 cni@2bm.com 1 Nextwork netværksmøde: Talentudvikling & Nye HR Trends 14. November 2012 Lidt om mig Regnskabsassistent Cand. Oecon Research Associate - Heidrick & Struggles

More information

IP Telefoni. DHCP Options VLANs. Understanding the Cisco IP Phone Boot Process

IP Telefoni. DHCP Options VLANs. Understanding the Cisco IP Phone Boot Process IP Telefoni DHCP Options VLANs Understanding the Cisco IP Phone Boot Process The Cisco IP Phone connects to an Ethernet switchport. If the IP phone and switch support PoE, the IP phone receives power through

More information

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Opgaver

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Opgaver Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Opgaver Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 2-27 p. 76 - Identifying Cost Drivers 3 2 2-46 p. 81- Basic Relationship, Restaurant

More information

Maskinmesteren. Maskinmestrenes Forening maj juni 2015 nr. 56 Maskinmesteren. management and technology. Nyt. servicefartøj øger oppetid for havmøller

Maskinmesteren. Maskinmestrenes Forening maj juni 2015 nr. 56 Maskinmesteren. management and technology. Nyt. servicefartøj øger oppetid for havmøller Media Information 2016 Maskinmestrenes Forening januar 2015 nr. 1 Maskinmestrenes Forening februar 2015 nr. 2 Maskinmestrenes Forening maj juni 2015 nr. 56 Besparelser smager sødt Kent Egsgaard er fabrikschef

More information

Nordic Master in Didactics of Mathematics

Nordic Master in Didactics of Mathematics Nordic Master in Didactics of Mathematics NORDIMA Barbro Grevholm Seminar i Bergen den 7-8 september 2011 Nordic Master in Didactics of Mathematics Project number NMP-2009/10730 The Master Consortium consists

More information

Tales from Places in Town

Tales from Places in Town This ppt. is a (quite much) revised edition of a ppt from 2010 by Danish team; UCL / Teachers College: Ole Juel Nielsen (MA (psych)) & Pia Kathrine Pedersen (MA (English)) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quote: Mogens

More information

Innovation i energisektoren

Innovation i energisektoren Tim McAloone, DTU Innovation i energisektoren 20-08-2008 Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Disposition Innovation i energisektoren Definition af innovation Hvorfor innovation i energisektoren?

More information

Why Do People Pay the Way They Do: The Case of Cards, Cash, and Internet Banking in the Context

Why Do People Pay the Way They Do: The Case of Cards, Cash, and Internet Banking in the Context Why Do People Pay the Way They Do: The Case of Cards, Cash, and Internet Banking in the Context of Danish Society Xiao Xiao, Jonas Hedman, and Emma Runnemark Department of IT Management, Copenhagen Business

More information

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD Name: Candidate Registration Number: Date of Exam: MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD SURVIVAL SLP1 PAPER D English Base Paper for Reading Task 1 Task 2 Time allowed Translation Comprehension

More information

IP Next-Generation Networks. IP NGN rejsen. Henrik Boye. Marts 2007

IP Next-Generation Networks. IP NGN rejsen. Henrik Boye. Marts 2007 IP Next-Generation Networks IP NGN rejsen Henrik Boye Marts 2007 1 SP Breakout 11.15-12.00 provider markedet IP NGN Overview Henrik Boye, Regional Sales Manager, Cisco Danmark 12.00-12.45 The technology

More information

The Effect of a Classroom Management Intervention Results from an RCT Anders Holm, Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, and Rune Kristensen

The Effect of a Classroom Management Intervention Results from an RCT Anders Holm, Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, and Rune Kristensen The Effect of a Classroom Management Intervention Results from an RCT Anders Holm, Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, and Rune Kristensen Table 2. Course plan for the Classroom Management Intervention.

More information

Skab værdi med Business Intelligence

Skab værdi med Business Intelligence Skab værdi med Business Intelligence MIKAL NETTEBERG Business Advisor SAS Institute A/S indicates USA registration. Agenda Introduktion Inspiration og historik Værdikæden Optimering af værdikæden Strategisk

More information

Danfoss PolyPower A/S. www.polypower.com

Danfoss PolyPower A/S. www.polypower.com Danfoss PolyPower A/S www.polypower.com Presentation outline Introduction PolyPower technology and functionality PolyPower applications Project: Under bandage sensor Conclusion May 2012 2 Danfoss PolyPower

More information

Parc del Segre Barcelona

Parc del Segre Barcelona Parc del Segre Barcelona Resume Park Olympic del Segre er en international white water park for rafting, kajak, kano og riverboarding. Parken er essentiel for byen, ideet aktiviteterne er med til at promoverer

More information

The verbs. The major differences to English are:

The verbs. The major differences to English are: The verbs The verbs decline only according to tense, not according to person. The tenses are: Nutid ( now time = present), datid ( then time = past), førnutid ( beforenow time = present perfect) and førdatid

More information

Events Bella Center 2011/12

Events Bella Center 2011/12 Events Bella Center 2011/12 Congresses Congresses Fairs www.bellacenter.dk Fairs Bella Center Copenhagen 1 Bella Center is a member of: International Congress and Convention Association (ICCA) Every effort

More information

Topsil Semiconductor Materials A/S. Welcome to 1 Silicon Road

Topsil Semiconductor Materials A/S. Welcome to 1 Silicon Road Topsil Semiconductor Materials A/S Welcome to 1 Silicon Road 2 3 In the spring of 2011, former Minister for Climate and Energy, Lykke Friis, cut the first turf for Topsil s new plant at Copenhagen Cleantech

More information

THE ROTARY FOUNDATION. Det hele begyndte med at Arch Klump fik en idé i 1917!

THE ROTARY FOUNDATION. Det hele begyndte med at Arch Klump fik en idé i 1917! THE ROTARY FOUNDATION Det hele begyndte med at Arch Klump fik en idé i 1917! JE: Kommentarer: Det hele var Arch Klump s ide som RI president i 1917-1 mands ide ligesom Poul Harris. Det første bidrag kom

More information

my students are encouraged to think rather than just listen evaluations of my lectures improved significantly

my students are encouraged to think rather than just listen evaluations of my lectures improved significantly clickers evaluations of my lectures improved significantly clicker questions force me to think about what the most important messages of my lectures are with clickers it is difficult for students to hide

More information

Lars Bo Andersen larsbo@larsbo.org

Lars Bo Andersen larsbo@larsbo.org Lars Bo Andersen larsbo@larsbo.org Zimi's story Medie facade: http://www.youtube.com/watch?v=rprrivqgpjc http://www.youtube.com/watch?v=zpc2rbqg--u The $100 laptop hvem kender den? Hvem er OLPC Hvem er

More information

Indhold App specifikationer... 3 Phone and Tablet uset to test... 3 Phone... 3 Tablet... 3 Build 1 bug report... 4 Build 2... 4 Build 3...

Indhold App specifikationer... 3 Phone and Tablet uset to test... 3 Phone... 3 Tablet... 3 Build 1 bug report... 4 Build 2... 4 Build 3... Fra ide til produkt Indhold App specifikationer... 3 Phone and Tablet uset to test... 3 Phone... 3 Tablet... 3 Build 1 bug report... 4 Build 2... 4 Build 3... 4 Build 4... 5 Sponsor... 6 Manual... 6 App

More information

Collection. Value for money. Design mannequin

Collection. Value for money. Design mannequin head & body Collection Basic Value for money By Smidt Design mannequin by smidt M Collection New design mannequins M3 M2 M1 M2 M3 Other colours see back page by smidt M Collection Mannequins - colour ivory

More information

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL KINA Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

More information

Netværksmøde E-navigation og Maritime Cloud

Netværksmøde E-navigation og Maritime Cloud Netværksmøde E-navigation og Maritime Cloud Velkommen til Innovation Lab salen rundt Status vedr. IMO Strategy Implementation Plan for e- navigation og Maritime Cloud Arctic Web embryonic e-navigation

More information

SAS Intelligence Database Teknikken bag den nye database

SAS Intelligence Database Teknikken bag den nye database SAS Intelligence Database Teknikken bag den nye database Georg Morsing Georg.Morsing@sdk.sas.com SAS Institute A/S Ny databaseteknologi til enterprise intelligence RDBMS SAS Intelligence Database Information

More information

Etablering af krav (kap 10)

Etablering af krav (kap 10) Etablering af krav (kap 10) Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer

More information

Innovation hvordan holder Radiometer den i live? 2012-02-02, Tommy Bysted, Radiometer Medical ApS

Innovation hvordan holder Radiometer den i live? 2012-02-02, Tommy Bysted, Radiometer Medical ApS Innovation hvordan holder Radiometer den i live? 2012-02-02, Tommy Bysted, Radiometer Medical ApS Background Name Tommy K. Bysted 44 years old. Education economical basic education before starting at DTU

More information

Revolusjonen COPYRIGHT NOTICE

Revolusjonen COPYRIGHT NOTICE Revolusjonen COPYRIGHT NOTICE The creative work in this presentation is protected by copyright. Redistribution or commercial use 2003: Facemash Dating? 2004: THEFACEBOOK.COM 2004: Facebook.com 25/8-2011:736

More information

Ny postlov i Norge New postal regulations in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015

Ny postlov i Norge New postal regulations in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 < Norge skal innordne seg EU s postdirektiv og dette vil få konsekvenser for Posten Norge mht postnummeradministrasjon, postadresser

More information

Hub North Netværksarrangement d. 14. Juni 2011

Hub North Netværksarrangement d. 14. Juni 2011 Hub North Netværksarrangement d. 14. Juni 2011 Jan Bisgaard Envision Global Innovation Centre Silkeborg, Denmark Agenda: 1. Presenting (Jan Bisgaard) 2. Company profile 3. Strategies 4. Product road map

More information

www.scherning.dk / SPRING 2013

www.scherning.dk / SPRING 2013 www.scherning.dk / SPRING 2013 METTE SCHERNING en dansk smykkedesigner METTE SCHERNING a Danish jewellery designer Mette Scherning mestrer om nogen kunsten at kreere smykker med Mette Scherning masters

More information

HP Cloud. Tag det næste skridt mod en privat cloud. Nikolaj Mann, BDM

HP Cloud. Tag det næste skridt mod en privat cloud. Nikolaj Mann, BDM HP Cloud Tag det næste skridt mod en privat cloud Kom og hør hvordan HP kan gøre det let at tage det næste skridt hen imod en privat cloud med HP CloudSystem Matrix. HP CloudSystem HP CloudSystem Matrix

More information

Appendix. A1: Podio - compiled notes. Chronological events

Appendix. A1: Podio - compiled notes. Chronological events Appendix A1: Podio - compiled notes Chronological events Comprised of data from mails, conversations (internal and external, as well as face to face and via phone/skype etc.), meetings, information on

More information

Midlertidige Byrum Den øjeblikkelige invitation Camilla van Deurs, Arkitekt MAA, PhD

Midlertidige Byrum Den øjeblikkelige invitation Camilla van Deurs, Arkitekt MAA, PhD Midlertidige Byrum Den øjeblikkelige invitation Camilla van Deurs, Arkitekt MAA, PhD Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 Copenhagen V Denmark www.gehlarchitects.dk 24 Nordisk

More information

PROFESSIONAL BACHELOR IN

PROFESSIONAL BACHELOR IN PROFESSIONAL BACHELOR IN DESIGN & BUSINESS PROFESSIONAL BACHELOR IN D E S I G N & B U S I N E S S PROFESSIONAL BACHELOR IN D E S I G N & B U S I N E S S The purpose of Professional Bachelor In Design &

More information

CRES - a Scientific Platform for Sharing Climate Change Related Knowledge in Denmark

CRES - a Scientific Platform for Sharing Climate Change Related Knowledge in Denmark CRES - a Scientific Platform for Sharing Climate Change Related Knowledge in Denmark Jens Hesselbjerg Christensen Danish Meteorological Institute http://cres-centre.net Outline Something about communicating

More information

HVAD ER PERSPEKTIVERNE VED INDUSTRI 4.0?

HVAD ER PERSPEKTIVERNE VED INDUSTRI 4.0? HVAD ER PERSPEKTIVERNE VED INDUSTRI 4.0? OLE MADSEN INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUCTION AALBORG UNIVERSITET Agenda Baggrund Teknologier Industri 4.0 Hvad gør vi på Aalborg Universitet? Afslutning BAGGRUND

More information

Fabriksvej 12-8620 Kjellerup - Denmark Website: www.daxtor.com

Fabriksvej 12-8620 Kjellerup - Denmark Website: www.daxtor.com EAN DATOR See page Indlysende bedst for den oplyste kunde Produkt oversigt Product overview Fabriksvej - 86 Kjellerup - Denmark Website: www.daxtor.com It s up to you - we just make it easier DATOR blev

More information

How the national culture can make or break your corporate strategy

How the national culture can make or break your corporate strategy FISH CAN T SEE WATER Part 2. The Life Cycle Model Session 5. The Embryonic Period FISH CAN T SEE WATER! How the national culture can make or break your corporate strategy Global Vækst, Fredericia, January.

More information

Nyheder i SAS Data Management med SAS version 9.4 Jens Dahl Mikkelsen Nordic CoE, Information Management

Nyheder i SAS Data Management med SAS version 9.4 Jens Dahl Mikkelsen Nordic CoE, Information Management make connections share ideas be inspired Nyheder i SAS Data Management med SAS version 9.4 Jens Dahl Mikkelsen Nordic CoE, Information Management Indhold Nye pakker nye muligheder Nyheder med SAS 9.4-baseret

More information