RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU

Size: px
Start display at page:

Download "RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU"

Transcription

1 RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU DISEDIAKAN OLEH : DZUL HAIMI BIN HJ MD. ZAIN RAFEAH BINTI LEGINO MEI 2005

2 Tarikh Surat kami Surat tuan 21 September FSSR(PT. 9/1/1) Penolong Naib Canselor Biro Penyelidikan dan Perundingan UiTM, Shah Alam. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FAKULTISENILUKIS DAN SENIREKA Shah Alam, Selangor, Malaysia Dekan Tel: Timb. Dekan Tel: U.P. Prof. Madya Dr. Rosmimah Mohd Roslin Koordinator Penyelidikan (Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan) Prof, KELULUSAN PERUNTUKAN PENYELIDIKAN UPP, FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA Untuk makluman Prof, UPP fakulti telah bermesyuarat pada 12 September 2001 dan dengan sebulat suara bersetuju meluluskan dua permohonan untuk membuat penyelidikan setelah melalui proses pembentangan seperti butiran berikut: 1. Prof. Madya Hajah Ruzaika Omar Basaree Tajuk "The Geometry of Malay Woodcarving" 2. Prof. Madya Dr. D'zul Haimi Hj. Md. Zain Tajuk M Ragamhias Kain Batik Sarung Tradisional Terengganu" Bersama-sama ini disertakan borang-borang permohonan berkenaan berserta dengan minit mesyuarat yang berkaitan. Sekian, untuk tindakan pihak Prof selanjutnya. Terima kasih. Yang benar, PROF. MADYA MOHAMED SHARIF MUSTAPHA Dekan sk. tj Koordinator UPP FSSR ' Prof. Madya Hajah Ruzaika Omar Basaree Prof. Madya Dr. D'zul Haimi Hj. Md. Zain /disertakan... dhmz/rr... Pejabat Am Fax : Tel: , , Pen.Pendaftar : , Galeri : , Pusat Da.va Cipta : , Unit Kewangan : , , Unit Percetakan : , Pengajian Liberal: , Tahun Satu : , Grafik : , Tekstil: , Logam Halus: , Perindustrian: , Seramik: , Fesyen: , Fotografi: 03- SS/l/l/tnS1 Son! Uahw. m «<«nm n._j:jsi.._ n COPYRIGHT UiTM

3 Tarikh No. Fail Projek 30 Mei 2005 Penolong Naib Canselor (Penyelidikan) Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan Universiti Teknologi MARA Shah Alam Y Bhg. Prof., LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN "RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU" Merujuk kepada perkara diatas, bersama-sama ini disertakan 3 (tiga) naskah Laporan Akhir Penyelidikan bertajuk "Ragam Hias Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu"untuk tindakan Prof. Sekian, terima kasih. Yang benar, Prof} Madya Dr. Dzul Haimi Hj. Md. Zain Ketua Projek Penyelidikan iii

4 KUMPULAN PENYELIDIK PROF. MADYA DR. DZUL HAIMI HJ MD. ZAIN KETUA PROJEK Tandatangan RAFEAH BINTI LEGINO AHLI

5 PENGHARGAAN Pertamanya, syukur alhamdulilah kehadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinannya maka kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih kami juga kepada pihak IPPP, UiTM dan UPPP FSSR kerana sokongan yang telah diberikan. Juga, kepada Muzium Negara Kuala Lumpur, Muzium Seni Asia Universiti Malaya, Muzium Negeri Terengganu, Muzium Negeri Kelantan dan semua para pengusha kain batik sarong Terengganu yang telah memberi keijasama serta sokongan dalam menjayakan penyelidikan ini. Akhir sekali kepada keluarga kami yang mana tanpa sokongan dan kesabaran mereka, penyelidikan ini tidak akan dapat disempurnakan dengan jayanya.

6 ISIKANDUNGAN Muka Surat Tajuk Surat Tawaran Penyelidikan Surat Penyerahan Laporan Daftar Ahli Penyelidik Penghargaan Isi Kandungan Daftar Illustrasi Abstrak HALAMAN i ii iii vi v vi vii viii Bab 1 : Pengenalan 1.1 Pengenalan Kajian Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Kaedah Kajian 2 Bab 2 : Kajian Literator 2.1 Definisi Batik Definisi Kain Sarong Perushaan Kain Sarong Batik Terengganu 6 Bab 3 : Analisis dan Dapatan Kajian 3.1 Struktur Kain Sarong Batik Terengganu Motif-Motif Kain Sarong Batik Terengganu Ragam Hias Kain Sarong Batik Terengganu 24 Bab 4 : Kesimpulan 4.1 Kesimpulan Kajian 29 Bibliografi 31 vi

7 SENARAI ILLUSTRASI HALAMAN 1. Illustration 2.1: Batik Pelangi. (Gambar dari Siti Zainon Ismail, 1997) Illustration 2.2: Blok Kayu Illustration 2.3: Blok Tembaga Illustrasi 3.1 : Struktur Kain Sarong Batik Terengganu Variasi I. Al-badan kain, A2-kepala kain, A3-apit kain, A4-tali air, A5-tepi kain, A6-gigi kain Illustrasi 3.2 : Struktur Kain Sarong Batik Terengganu Variasi II. El-badan kain, E2-kepala kain, E3- apit kain, E4-tepi kain, E5-gigi kain Illustrasi 3.3 : Motif Bersumberkan Pucuk Rebung. (Gambar dari 2005) llustrasi 3.4 : Motif Bersumberkan Bunga Raya. (Gambar dari 2005) llustrasi 3.5 : Motif Bersumberkan Daun Keladi. (Gambar dari 2005) llustrasi 3.6 : Motif Bersumberkan Buah Limau. (Gambar dari 2005) llustrasi 3.7 : Motif Bersumberkan Bentuk Geometri llustrasi 3.8 : Motif Bersumberkan Rama-rama. dan Burung (Gambar dari ) llustrasi 3.9 : Kain Sarong Batik Pekalongan. (Gambar dari 2005) llustrasi 3.10 : Kepala Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.11 : Kepala Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.12 : Kepala Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.13 : Badan Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.14 : Apit Kain dan Tepi Kain Sarong Batik Terengganu. 28 vii

8 ABSTRAK Kain Sarong Batik Tradisional Terengganu merupakan salah satu hasil kesenian batik yang cukup istimewa. Sumber motif dan ragam hias yang memenuhi ruang strukturnya mempunyai keistimewaanya tersendiri. Ini kerana kain sarong batik tradisional Terengganu menggunakan teknik terap yang melalui proses secara manual tanpa bantuan peralatan teknologi yang canggih dan hanya dilakukan oleh manusia sebagai tenaga pekerja. Kajian ini menyentuh persoalan ragam hias, sumber motif dan ciri-ciri motif yang membentuk ragam hias pada struktur kain sarong batik tradisional Terengganu. Kaedah kajian adalah melalui proses pengumpulan sampel, mengenalpasti dan menganalisis segala sampel-sampel yang telah diperolehi dari Muzium dan para pengusaha kain sarong batik tradisional Terengganu. Kajian ini juga membincangkan definsi batik, definisi kain sarong batik dan perushaan kain sarong batik tradisional Terengganu. Seterusnya mengenai analisis dan dapatan kajian berdasarkan segala penemuan segala sampel-sampel kain sarong batik tradisional Terengganu yang dipilih.. Analisis dibuat untuk mengenalpasti reka bentuk struktur, sumber motif dan ragam hias kain sarong batik tradisional Terengganu.Kesimpulannya adalah bahawa kain sarong batik tradisional Terengganu indah dan menarik berdasarkan struktur, sumber motif dan ragam hiasnya. viii

9 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Kajian. Perusahaan kain sarong batik tradisional di negeri Terengganu merupakan perusahaan yang dijalankan secara turun temurun. Ini adalah agar kesenian ini tidak lupus begitu sahaja dan bersesuaian dengan usaha untuk mempertahankan kesenian batik kepada generasi yang akan datang. Kesedaran dan keprihatinan mengenai ragam hias kain batik sarong di kalangan masyarakat atau pengusaha dan pengeluar batik perlu dipupuk bagi memelihara kesinambungan keindahan warisan bangsa ini. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenai pasti keunikan dan keindahan rekabentuk struktur kain sarong, sumber motif dan ragam hiasnya. Struktur merupakan panduan para pembatik untuk menerap rekacorak motif menggunakan lilin panas pada kain putih kosong. Struktur terbahagi kepada empat bahagian iaitu kepala kain, apit kain, badan kain dan tepi kain yang dimuatkan dengan motif-motifhya sendiri. Sumber motifiiya samada menggunakan sumber dari alam semulajadi atau bentuk-bentuk geometri. Olahan ragam hiasnya terbentuk daripada susun atur motif yang menggunakan elemen ulangan yang pelbagai. Pengaplikasiannya dapat dilihat pada struktur kain sarong batik yang meliputi bahagian kepala kain, apit kain, badan kain dan tepi kain. Kajian adalah usaha untuk mengekalkan warisan kesenian kain sarong batik Terengganu dan sebagai rujukan kepada pereka, pengusaha, pengeluar batik dan pecinta warisan seni Melayu. 1

10 1.2 Objektif Kajian. a) Mengenai pasti ragam hias yang terdapat pada kain batik sarong Terengganu. b) Mengenai pasti ciri-ciri ragam hias dan motif yang digunakan pada kain batik sarong tradisional Terengganu. c) Mengenalpasti komposisi dan struktur kain batik sarong tradisional Terengganu. 1.3 Kepentingan Kajian. a) Hasil kajian akan dijadikan bahan rujukan ilmiah di Pusat Pengajian Tinggi dan pengusaha-pengusaha kain batik sarong Terengganu. b) Mendokumentasi warisan tradisional Melayu yang hampir pupus. 1.4 Skop Kajian. Kajian ini hanya tertumpu pada kain batik sarong yang dihasilkan oleh pengusahapengusaha batik di negeri Terengganu sahaja. Penekannya hanya tertumpu kepada olahan motif dan ragam hias yang terdapat pada kain sarong batik tradisional Terengganu. 1.5 Kaedah Kajian. Kajian ini dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan maklumat yang diperolehi dari sumber data prima dan sekunder sebagai panduan untuk memahami serta mengenalpasti bentuk dan ciri-ciri ragam hias kain sarong batik Terengganu. Berdasarkan pemahaman tersebut penyelidik mengambil langkah dengan mengumpulkan sample-sampel kain sarong batik yang boleh diperolehi dari muzium dan pengusahapengusaha batik sarong di sekitar kawasan perkampungan di Kuala Terengganu. 2

11 Disamping mengumpul sampel-sampel kain sarong batik, proses penyelidikan ini juga menggunakan kaedah temuduga untuk memudahkan serta membantu penyelidik bagi mengenalpasti jenis-jenis motif yang digunakan terutamanya dalam pembentukan ragam hiasnya. Temuduga berlaku mengunjungi di bengkel pengusaha-pengusaha kain sarong batik tradisional dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Sampel-sampel yang diperolehi, disusun dan dikatogerikan mengikut jenisnya. Proses ini adalah untuk tujuan analisis dan mengenalpasti reka bentuk struktur, sumber motif dan ragam hias yang terdapat pada setiap bahagian kepala kain, apit kain, badan kain dan tepi kain. 3

12 BAB 2 KAJIAN LITERATOR 2.1 Definisi Batik. Batik dikatakan telah diperkenalkan di kepulauan Jawa, kemudiannya mula diperkembangkan ke negeri-negeri Pantai Timur terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu. Istilah batik itu sendiri dikatakan diambil dari perkataan Jawa iaitu 'ba' dan 'tik' yang bermaksud setitis lilin. 1 Membicarakan mengenai seni batik, ianya tidak lari dengan perkaitannya melalui teknik penghasilannya. Ini kerana batik lebih mudah dan sinonim untuk dikenal pasti melalui kesan teknik dan prosesnya pada sehelai kain. Proses penghasilannya pada peringkat awal menggunakan teknik ikat celup, namun setelah menerima perubahan teknologi ianya telah berubah kepada teknik menghasilkan batik dengan menggunakan peralatan seperti canting untuk menghasilkan batik tulis. Manakala teknik membatik menggunakan 'blok' akan akan menghasilkan 'batik terap' ataupun 'batik pukul'. Pada peringkat awalnya, 'blok' diperbuat dari bahan kayu yang diukir. Kemudian bertukar kepada kepingan logam bagi mendapatkan kesan rekahan lilin yang sungguh indah dan asli. Keaslian yang ada pada batik cuba ditiru dengan menggunakan teknologi g lain iaitu dengan adanya penemuan awal yang menggunakan teknik sutera saring untuk mencetak warna. Namun demikian, hasiln dan mutunya tidak dapat menandingi batik asli 1 Iskandar Mat Salleh, "Batik Segar Warna Hidup Coraknya" Sirih Pinang Kumpulan Esei Budaya, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), him. 4. 4

13 tradisional. Begitu juga dengan penemuan teknologi ICAT {Integrated Computer Aided Tjanting System) yang terkini juga boleh menandingi keaslian batik tradisional. dalam penghasilan batik tulis ela. 2.2 Definisi Kain Batik Sarong. Kain batik sarong adalah kain sarong yang dihasilkan dari teknik membatik. Azah Aziz menjelaskan bahawa teknik untuk menghasilkan kain batik sarong pula adalah apabila dengan menjahit dan mencantumkan kain batik sarongtersebut dari bahagian hujung dan pangkalnya. Kain batik sarong pula biasanya diperbuat dari kain putih benang kapas dengan ukuran 1.8 meter panjang dan lebarnya meter, agar sesuai untuk menutup tubuh dari pinggang dan ke bawah. Beliau juga menegaskan bahawa kain batik sarong memiliki tiga sifat yang penting iaitu mempunyai 'kepala kain', 'badan kain' dan 'tepi kain' dengan corak-corak yang berlainan. Perkataan sarong yang merupakan perkataan bahasa Melayu yang telah meresap dan diguna pakai dalam bahasa Inggeris sejak 150 tahun lagi. 2 Selayang Kenangan "Mempopularkan Kain Batik Sarong" him

14 2.3 Perushaan Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu. Di negeri Terengganu batik mula diperkenalkan melalui ciptaan kain batik yang diberi nama sebagai kain batik pelangi (lihat gambar 2.1) yang terhasil melalui teknik ikat celup. Ciptaan batik pelangi ini cukup terkenal semasa pemerintahan Sultan Terengganu yang ke 3 iaitu Sultan Zainal Abidin II ( ). Manakala tokoh pembatik ketika itu dikenali dengan nama "Minah Pelangi" 3. Batik pelangi dari teknik ikat celup ini sebenarnya datang dari daerah Gujerat di negeri India. Teknik ikat celup ini lebih dikenali dengan sebutan bandhani. Di negeri Terengganu kira-kira tahun 1912, Encik Awang ataupun lebih dikenali dengan nama Haji Awang ketika beliau berusia 14 tahun, dari Kampung Seberang Takir telah pergi ke Patani kerana menziarahi keluarganya. Sewaktu perjalanan hendak pulang beliau singgah di Kelantan dan bekeija diperusahaan batik Haji Che Su di Kota Bahru Kelantan. 4 Di sinilah beliau mula menimba pengalaman serta mempelajari tentang teknik membatik. Batik yang ada pada ketika itu tidak dinamakan sebagai kain batik tetapi sebagai kain pelangi. Kebiasaannya warna yang digunakan agak terhad iaitu hanya warna biru dan hitam sahaja. Namun demikian, pada tahun 1922, Haji Che Su telah memperkenalkan satu teknik penghasilan batik dengan menggunakan blok kayu, (lihat gambar 2.2), hasil batik tersebut juga dikenali sebagai batik pukul. 3 Serian Batik, (Kuala Lumpur: Perbadanan Kraftangan Malaysia), him Abdullah B. Mohamed, Batik Kita : Falsafah Motif-Motif dan Sejarahnya. (Kuala Lumpur: United Selangor Press, 1990), hlm.31. Lihat juga "Sejarah Perkembangan Batik" dalam tulis.html 6

15 A A - A # A A. A A # -a «A Ifcr \ 1 IP m i l A * A ' 'v. * A A A ' i > A m, f Illustration 2.1: Batik Pelangi. (Gambar dari Siti Zainon Ismail, 1997). 7

16 Illustration 2.2: Blok Kayu. 8

17 Penggunaan teknik ini beterusan sehinggalah kedatangan seorang Jawa bernama Raden Mukhtar yang merupakan salah seorang pekeija Haji Che Su. Beliau telah memperkenalkan blok tembaga (lihat gambar 2.3) dengan lilin panas. Dalam masa yang sama, Haji Awang di Terengganu pula tidak mengusahakan terus perusahaan batik kerana beliau lebih gemar belayar ke Patani, Siam dan Bangkok. Justeru, pengusaha batik yang sebenarnya adalah Haji Ali Ismail dari Kampung Hiliran, Kuala Terengganu yang juga seorang peniaga kain yang sering kali berulang alik dari Kuala Terengganu ke Singapura. Beliau dikatakan pernah berkunjung ke Kota Bahru kerana urusan perniagaan kain tenun serta batik Haji Che Su. Secara tidak langsung, Haji Ali telah dapat mempelajari cara-cara membuat batik. Sehinggalah pada tahun 1932, Haji Ali telah bertemu dengan seorang Jawa di Singapura yang mahir dan mengetahui tentang cara pembuatan batik. Di sinilah Haji Ali menimba ilmu tentang pembuatan batik dengan mendalam sambil berniaga. Beliau telah dapat membawa pulang contoh blok kayu ke Terengganu untuk ditiru semula. 9

18 Illustration 2.3: Blok Tembaga (Gambar dari Muzium Terengganu, 2002) 10

19 BAB 3 ANAJLISIS DAN DAPAT AN KAJIAN 3.1 Struktur Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu. Keindahan dan keunikan kain batik sarong dapat dilihat melalui aturan strukturnya, manakala rekaan strukturnya bertujuan untuk memenuhi fungsi sehelai kain sarong. Melalui struktur ini kesemua motif-motif yang pelbagai bentuk disusun dengan teratur di dalam komposisi kain batik sarong supaya kelihatan lebih sempurna. Kaedah ini akan memperlihatkan keindahan rekacoraknya. Kain batik sarong tradisional Terengganu mempunyai rekabentuk strukturnya sendiri walaupun asalnya telah meniru daripada kain batik sarong dari kepulauan Jawa. Perekapereka corak kain batik sarong tradisional Terengganu beijaya membentuk identitinya yang tersendiri. Sebanyaklima puluh helai sampel kain batik sarong tradisional Terengganu diperolehi daripada koleksi Muzium Negeri Terengganu dan para pengusaha kain batik sarong di negeri Terengganu. Secara keseluruhannya struktur lengkap kain batik sarong tradisional Terengganu mempunyai 'badan kain', 'apit kain', 'tali air', 'kepala kain', 'tepi kain' dan 'gigi kain'. Dari analisis yang dibuat menunjukkan bahawa struktur kain batik sarong tradisional Terengganu mempunyai variasi yang pelbagai. Analisis ini adalah berdasarkan panduan struktur kain batik yang lengkap. Illustrasi 3.1 menunjukkan struktur kain batik sarong tradisional Terengganu yang lengkap dengan bahagian 'kepala 11

20 kain'nya menggunakan motif 'pucuk rebung'. Berbeza pula dengan illustrasi 3.2. Dalam illustrasi 3.2 tidak mempunyai bahagian 'tali air' dan 'kepala kain'nya pulaa menggunakan motif sepohon bunga. Namun demikian kedua-dua struktur ini merupakan struktur yang biasa digunakan oleh para pembatik di negeri Terengganu dengan olahan motif dan warna yang penuh. i i II M II i i rrrr A6 A5 A1 A3 A3 A1 A4 A4 I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I II I I I II I II I I I I I Illustrasi 3.1 : Struktur Kain batik sarongterengganu Variasi I Al-badan kain, A2-kepala kain, A3-apit kain, A4-tali air, A5-tepi kain, A6-gigi kain. A5 A 6 12

21 i I I I I I I TTTT E5 E4 El E3 E3 El II I II 1 I I I I 1 I I I I II I I Ill Illustrasi 3.2 : Struktur Kain batik sarongterengganu Variasi II El-badan kain, E2-kepala kain, E3- apit kain, E4-tepi kain, E5-gigi kain. E4 E5 13

22 3.2 Motif-Motif Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu Motif merupakan elemen penting bagi menghiasi struktur dan ragam hias sehelai kain batik sarong. Motif mempunyai makna-makna simbolik yang tertentu dan dipilih khusus untuk sesebuah komposisi. Motif juga adalah "sesuatu yang dijadikan dasar atau corak pada lukisan". 1 merekabentuk Dalam kesenian kain batik sarong, kemahiran mengolah dan sesuatu sumber motif yang ditiru dari alam adalah perlu bagi mempamerkan keindahannya. Kehalusan yang terdapat pada elemen-elemen yang mengikut kaedah pengulangan juga merupakan ciri-ciri penting dalam melahirkan keindahan rekacorak kain batik sarong. Keindahan motif dilihat pada olahan sumber motifnya. Kain batik sarong tradisional Terengganu biasanya lebih cenderung menggunakan motif dari sumber tumbuhtumbuhan dan bentuk geometrik. Motif yang telah direka akan dipindahkan ke atas 'sarang bunga'. 'Sarang bunga' pada peringkat awalnya diperbuat daripada kayu dan kemudiannya kepada bahan dari tembaga. "When wooden block was in use, the design of the motifs were of a simpler ones like geometric motif (dots, circle, diamond shape etc.) and floral motifs were more refined and elaborated." 2 Sarang bunga yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan atau geometrik diaplikasikan ke atas kain batik sarong mengikut susunan struktur yang telah dicipta. Motif yang diaplikasikan pada kain batik sarong Terengganu adalah bersumberkan kombinasi pelbagai jenis bentuk tumbuh-tumbuhan. Kebanyakannya lebih merujuk kepada sepohon bunga ataupun bunga-bunga yang menjalar. Berdasarkan sumber tumbuh-tumbuhan tersebut, bahagian- 1 Kamus Dewan Bahasa Edisi Ketiga, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), him Wan Hashim Wan The, 'Batik Making' dalam Malay Handicraft Industries Origins and Development, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), him

23 bahagian yang menarik akan diberikan tumpuan untuk dijadikan sebagai sumber ilham seperti pucuk rebung (lihat illustrasi 3.3), bunga raya (lihat illustrasi (3.4) daun (lihat illustrasi 3.5) dan adakalanya buah (lihat 3.6) juga dijadikan sebagai sumber olahan motif yang indah dan menarik. "Common motif found in the sarong batik produced in Kelantan and Terengganu are bamboo shoot, flowers, and leaves of plants familiar to the designer. 3 Illustrasi 3.3 : Motif Bersumberkan Pucuk Rebung. (Gambar dari 3 Ibid., him

24 llustrasi 3.4 : Motif Bersumberkan Bunga Raya. (Gambar dari 16

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR 12) disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah, Khazri Osman, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Hakim

More information

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK DARJAH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN SEGARAN A/L SHANMUGAM FPP 1999 36 PENGGUNAAN

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

SEJARAH AWAL PULAU PINANG

SEJARAH AWAL PULAU PINANG SEJARAH AWAL PULAU PINANG SEJARAH AWAL PULAU Noriah Mohamed Muhammad Haji Salleh Mahani Musa Mokhtar Saidin Ahmad Jelani Halimi Mohd lsa Othman Sohaimi Abd. Aziz Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan Universiti

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA VOT 71701 ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA (CAR PARKING PROVISION ANALYSIS BASED ON THE LAND USE TYPES FOR MALAYSIAN TOWNS) MOHD NOOR AWANG RESEARCH

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001 Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

TAJUK REKA CIPTA. Remodelling of existing products (Merekabentuk atau memodelkan kembali produk yang sedia ada)

TAJUK REKA CIPTA. Remodelling of existing products (Merekabentuk atau memodelkan kembali produk yang sedia ada) TAJUK REKA CIPTA 1.0 REKA BENTUK Pengenalan Reka cipta dijadikan sebahagian daripada komponen mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Teras) Sekolah Menengah. Walau bagaimanapun kini Reka Cipta telah

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

PEMETAAN DAKWAH DI NEGERI JOHOR: KAJIAN LOKASI, METODOLOGI & PENGAPLIKASIANNYA DI SKUDAI, KULAI, PASIR GUDANG DAN JOHOR BAHRU

PEMETAAN DAKWAH DI NEGERI JOHOR: KAJIAN LOKASI, METODOLOGI & PENGAPLIKASIANNYA DI SKUDAI, KULAI, PASIR GUDANG DAN JOHOR BAHRU PEMETAAN DAKWAH DI NEGERI JOHOR: KAJIAN LOKASI, METODOLOGI & PENGAPLIKASIANNYA DI SKUDAI, KULAI, PASIR GUDANG DAN JOHOR BAHRU KETUA PENYELIDIK: MOHD ISMAIL B. MUSTARI PENYELIDIK: ABDUL HAFIZ ABDULLAH AHMAD

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH

More information

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN. 1 Raziah bte Mansor

More information