RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU"

Transcription

1 RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU DISEDIAKAN OLEH : DZUL HAIMI BIN HJ MD. ZAIN RAFEAH BINTI LEGINO MEI 2005

2 Tarikh Surat kami Surat tuan 21 September FSSR(PT. 9/1/1) Penolong Naib Canselor Biro Penyelidikan dan Perundingan UiTM, Shah Alam. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FAKULTISENILUKIS DAN SENIREKA Shah Alam, Selangor, Malaysia Dekan Tel: Timb. Dekan Tel: U.P. Prof. Madya Dr. Rosmimah Mohd Roslin Koordinator Penyelidikan (Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan) Prof, KELULUSAN PERUNTUKAN PENYELIDIKAN UPP, FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA Untuk makluman Prof, UPP fakulti telah bermesyuarat pada 12 September 2001 dan dengan sebulat suara bersetuju meluluskan dua permohonan untuk membuat penyelidikan setelah melalui proses pembentangan seperti butiran berikut: 1. Prof. Madya Hajah Ruzaika Omar Basaree Tajuk "The Geometry of Malay Woodcarving" 2. Prof. Madya Dr. D'zul Haimi Hj. Md. Zain Tajuk M Ragamhias Kain Batik Sarung Tradisional Terengganu" Bersama-sama ini disertakan borang-borang permohonan berkenaan berserta dengan minit mesyuarat yang berkaitan. Sekian, untuk tindakan pihak Prof selanjutnya. Terima kasih. Yang benar, PROF. MADYA MOHAMED SHARIF MUSTAPHA Dekan sk. tj Koordinator UPP FSSR ' Prof. Madya Hajah Ruzaika Omar Basaree Prof. Madya Dr. D'zul Haimi Hj. Md. Zain /disertakan... dhmz/rr... Pejabat Am Fax : Tel: , , Pen.Pendaftar : , Galeri : , Pusat Da.va Cipta : , Unit Kewangan : , , Unit Percetakan : , Pengajian Liberal: , Tahun Satu : , Grafik : , Tekstil: , Logam Halus: , Perindustrian: , Seramik: , Fesyen: , Fotografi: 03- SS/l/l/tnS1 Son! Uahw. m «<«nm n._j:jsi.._ n COPYRIGHT UiTM

3 Tarikh No. Fail Projek 30 Mei 2005 Penolong Naib Canselor (Penyelidikan) Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan Universiti Teknologi MARA Shah Alam Y Bhg. Prof., LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN "RAGAM HIAS KAIN BATIK SARONG TRADISIONAL TERENGGANU" Merujuk kepada perkara diatas, bersama-sama ini disertakan 3 (tiga) naskah Laporan Akhir Penyelidikan bertajuk "Ragam Hias Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu"untuk tindakan Prof. Sekian, terima kasih. Yang benar, Prof} Madya Dr. Dzul Haimi Hj. Md. Zain Ketua Projek Penyelidikan iii

4 KUMPULAN PENYELIDIK PROF. MADYA DR. DZUL HAIMI HJ MD. ZAIN KETUA PROJEK Tandatangan RAFEAH BINTI LEGINO AHLI

5 PENGHARGAAN Pertamanya, syukur alhamdulilah kehadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinannya maka kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih kami juga kepada pihak IPPP, UiTM dan UPPP FSSR kerana sokongan yang telah diberikan. Juga, kepada Muzium Negara Kuala Lumpur, Muzium Seni Asia Universiti Malaya, Muzium Negeri Terengganu, Muzium Negeri Kelantan dan semua para pengusha kain batik sarong Terengganu yang telah memberi keijasama serta sokongan dalam menjayakan penyelidikan ini. Akhir sekali kepada keluarga kami yang mana tanpa sokongan dan kesabaran mereka, penyelidikan ini tidak akan dapat disempurnakan dengan jayanya.

6 ISIKANDUNGAN Muka Surat Tajuk Surat Tawaran Penyelidikan Surat Penyerahan Laporan Daftar Ahli Penyelidik Penghargaan Isi Kandungan Daftar Illustrasi Abstrak HALAMAN i ii iii vi v vi vii viii Bab 1 : Pengenalan 1.1 Pengenalan Kajian Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Kaedah Kajian 2 Bab 2 : Kajian Literator 2.1 Definisi Batik Definisi Kain Sarong Perushaan Kain Sarong Batik Terengganu 6 Bab 3 : Analisis dan Dapatan Kajian 3.1 Struktur Kain Sarong Batik Terengganu Motif-Motif Kain Sarong Batik Terengganu Ragam Hias Kain Sarong Batik Terengganu 24 Bab 4 : Kesimpulan 4.1 Kesimpulan Kajian 29 Bibliografi 31 vi

7 SENARAI ILLUSTRASI HALAMAN 1. Illustration 2.1: Batik Pelangi. (Gambar dari Siti Zainon Ismail, 1997) Illustration 2.2: Blok Kayu Illustration 2.3: Blok Tembaga Illustrasi 3.1 : Struktur Kain Sarong Batik Terengganu Variasi I. Al-badan kain, A2-kepala kain, A3-apit kain, A4-tali air, A5-tepi kain, A6-gigi kain Illustrasi 3.2 : Struktur Kain Sarong Batik Terengganu Variasi II. El-badan kain, E2-kepala kain, E3- apit kain, E4-tepi kain, E5-gigi kain Illustrasi 3.3 : Motif Bersumberkan Pucuk Rebung. (Gambar dari ) llustrasi 3.4 : Motif Bersumberkan Bunga Raya. (Gambar dari ) llustrasi 3.5 : Motif Bersumberkan Daun Keladi. (Gambar dari ) llustrasi 3.6 : Motif Bersumberkan Buah Limau. (Gambar dari ) llustrasi 3.7 : Motif Bersumberkan Bentuk Geometri llustrasi 3.8 : Motif Bersumberkan Rama-rama. dan Burung (Gambar dari ) llustrasi 3.9 : Kain Sarong Batik Pekalongan. (Gambar dari ) llustrasi 3.10 : Kepala Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.11 : Kepala Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.12 : Kepala Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.13 : Badan Kain Sarong Batik Terengganu llustrasi 3.14 : Apit Kain dan Tepi Kain Sarong Batik Terengganu. 28 vii

8 ABSTRAK Kain Sarong Batik Tradisional Terengganu merupakan salah satu hasil kesenian batik yang cukup istimewa. Sumber motif dan ragam hias yang memenuhi ruang strukturnya mempunyai keistimewaanya tersendiri. Ini kerana kain sarong batik tradisional Terengganu menggunakan teknik terap yang melalui proses secara manual tanpa bantuan peralatan teknologi yang canggih dan hanya dilakukan oleh manusia sebagai tenaga pekerja. Kajian ini menyentuh persoalan ragam hias, sumber motif dan ciri-ciri motif yang membentuk ragam hias pada struktur kain sarong batik tradisional Terengganu. Kaedah kajian adalah melalui proses pengumpulan sampel, mengenalpasti dan menganalisis segala sampel-sampel yang telah diperolehi dari Muzium dan para pengusaha kain sarong batik tradisional Terengganu. Kajian ini juga membincangkan definsi batik, definisi kain sarong batik dan perushaan kain sarong batik tradisional Terengganu. Seterusnya mengenai analisis dan dapatan kajian berdasarkan segala penemuan segala sampel-sampel kain sarong batik tradisional Terengganu yang dipilih.. Analisis dibuat untuk mengenalpasti reka bentuk struktur, sumber motif dan ragam hias kain sarong batik tradisional Terengganu.Kesimpulannya adalah bahawa kain sarong batik tradisional Terengganu indah dan menarik berdasarkan struktur, sumber motif dan ragam hiasnya. viii

9 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Kajian. Perusahaan kain sarong batik tradisional di negeri Terengganu merupakan perusahaan yang dijalankan secara turun temurun. Ini adalah agar kesenian ini tidak lupus begitu sahaja dan bersesuaian dengan usaha untuk mempertahankan kesenian batik kepada generasi yang akan datang. Kesedaran dan keprihatinan mengenai ragam hias kain batik sarong di kalangan masyarakat atau pengusaha dan pengeluar batik perlu dipupuk bagi memelihara kesinambungan keindahan warisan bangsa ini. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenai pasti keunikan dan keindahan rekabentuk struktur kain sarong, sumber motif dan ragam hiasnya. Struktur merupakan panduan para pembatik untuk menerap rekacorak motif menggunakan lilin panas pada kain putih kosong. Struktur terbahagi kepada empat bahagian iaitu kepala kain, apit kain, badan kain dan tepi kain yang dimuatkan dengan motif-motifhya sendiri. Sumber motifiiya samada menggunakan sumber dari alam semulajadi atau bentuk-bentuk geometri. Olahan ragam hiasnya terbentuk daripada susun atur motif yang menggunakan elemen ulangan yang pelbagai. Pengaplikasiannya dapat dilihat pada struktur kain sarong batik yang meliputi bahagian kepala kain, apit kain, badan kain dan tepi kain. Kajian adalah usaha untuk mengekalkan warisan kesenian kain sarong batik Terengganu dan sebagai rujukan kepada pereka, pengusaha, pengeluar batik dan pecinta warisan seni Melayu. 1

10 1.2 Objektif Kajian. a) Mengenai pasti ragam hias yang terdapat pada kain batik sarong Terengganu. b) Mengenai pasti ciri-ciri ragam hias dan motif yang digunakan pada kain batik sarong tradisional Terengganu. c) Mengenalpasti komposisi dan struktur kain batik sarong tradisional Terengganu. 1.3 Kepentingan Kajian. a) Hasil kajian akan dijadikan bahan rujukan ilmiah di Pusat Pengajian Tinggi dan pengusaha-pengusaha kain batik sarong Terengganu. b) Mendokumentasi warisan tradisional Melayu yang hampir pupus. 1.4 Skop Kajian. Kajian ini hanya tertumpu pada kain batik sarong yang dihasilkan oleh pengusahapengusaha batik di negeri Terengganu sahaja. Penekannya hanya tertumpu kepada olahan motif dan ragam hias yang terdapat pada kain sarong batik tradisional Terengganu. 1.5 Kaedah Kajian. Kajian ini dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan maklumat yang diperolehi dari sumber data prima dan sekunder sebagai panduan untuk memahami serta mengenalpasti bentuk dan ciri-ciri ragam hias kain sarong batik Terengganu. Berdasarkan pemahaman tersebut penyelidik mengambil langkah dengan mengumpulkan sample-sampel kain sarong batik yang boleh diperolehi dari muzium dan pengusahapengusaha batik sarong di sekitar kawasan perkampungan di Kuala Terengganu. 2

11 Disamping mengumpul sampel-sampel kain sarong batik, proses penyelidikan ini juga menggunakan kaedah temuduga untuk memudahkan serta membantu penyelidik bagi mengenalpasti jenis-jenis motif yang digunakan terutamanya dalam pembentukan ragam hiasnya. Temuduga berlaku mengunjungi di bengkel pengusaha-pengusaha kain sarong batik tradisional dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Sampel-sampel yang diperolehi, disusun dan dikatogerikan mengikut jenisnya. Proses ini adalah untuk tujuan analisis dan mengenalpasti reka bentuk struktur, sumber motif dan ragam hias yang terdapat pada setiap bahagian kepala kain, apit kain, badan kain dan tepi kain. 3

12 BAB 2 KAJIAN LITERATOR 2.1 Definisi Batik. Batik dikatakan telah diperkenalkan di kepulauan Jawa, kemudiannya mula diperkembangkan ke negeri-negeri Pantai Timur terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu. Istilah batik itu sendiri dikatakan diambil dari perkataan Jawa iaitu 'ba' dan 'tik' yang bermaksud setitis lilin. 1 Membicarakan mengenai seni batik, ianya tidak lari dengan perkaitannya melalui teknik penghasilannya. Ini kerana batik lebih mudah dan sinonim untuk dikenal pasti melalui kesan teknik dan prosesnya pada sehelai kain. Proses penghasilannya pada peringkat awal menggunakan teknik ikat celup, namun setelah menerima perubahan teknologi ianya telah berubah kepada teknik menghasilkan batik dengan menggunakan peralatan seperti canting untuk menghasilkan batik tulis. Manakala teknik membatik menggunakan 'blok' akan akan menghasilkan 'batik terap' ataupun 'batik pukul'. Pada peringkat awalnya, 'blok' diperbuat dari bahan kayu yang diukir. Kemudian bertukar kepada kepingan logam bagi mendapatkan kesan rekahan lilin yang sungguh indah dan asli. Keaslian yang ada pada batik cuba ditiru dengan menggunakan teknologi g lain iaitu dengan adanya penemuan awal yang menggunakan teknik sutera saring untuk mencetak warna. Namun demikian, hasiln dan mutunya tidak dapat menandingi batik asli 1 Iskandar Mat Salleh, "Batik Segar Warna Hidup Coraknya" Sirih Pinang Kumpulan Esei Budaya, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), him. 4. 4

13 tradisional. Begitu juga dengan penemuan teknologi ICAT {Integrated Computer Aided Tjanting System) yang terkini juga boleh menandingi keaslian batik tradisional. dalam penghasilan batik tulis ela. 2.2 Definisi Kain Batik Sarong. Kain batik sarong adalah kain sarong yang dihasilkan dari teknik membatik. Azah Aziz menjelaskan bahawa teknik untuk menghasilkan kain batik sarong pula adalah apabila dengan menjahit dan mencantumkan kain batik sarongtersebut dari bahagian hujung dan pangkalnya. Kain batik sarong pula biasanya diperbuat dari kain putih benang kapas dengan ukuran 1.8 meter panjang dan lebarnya meter, agar sesuai untuk menutup tubuh dari pinggang dan ke bawah. Beliau juga menegaskan bahawa kain batik sarong memiliki tiga sifat yang penting iaitu mempunyai 'kepala kain', 'badan kain' dan 'tepi kain' dengan corak-corak yang berlainan. Perkataan sarong yang merupakan perkataan bahasa Melayu yang telah meresap dan diguna pakai dalam bahasa Inggeris sejak 150 tahun lagi. 2 Selayang Kenangan "Mempopularkan Kain Batik Sarong" him

14 2.3 Perushaan Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu. Di negeri Terengganu batik mula diperkenalkan melalui ciptaan kain batik yang diberi nama sebagai kain batik pelangi (lihat gambar 2.1) yang terhasil melalui teknik ikat celup. Ciptaan batik pelangi ini cukup terkenal semasa pemerintahan Sultan Terengganu yang ke 3 iaitu Sultan Zainal Abidin II ( ). Manakala tokoh pembatik ketika itu dikenali dengan nama "Minah Pelangi" 3. Batik pelangi dari teknik ikat celup ini sebenarnya datang dari daerah Gujerat di negeri India. Teknik ikat celup ini lebih dikenali dengan sebutan bandhani. Di negeri Terengganu kira-kira tahun 1912, Encik Awang ataupun lebih dikenali dengan nama Haji Awang ketika beliau berusia 14 tahun, dari Kampung Seberang Takir telah pergi ke Patani kerana menziarahi keluarganya. Sewaktu perjalanan hendak pulang beliau singgah di Kelantan dan bekeija diperusahaan batik Haji Che Su di Kota Bahru Kelantan. 4 Di sinilah beliau mula menimba pengalaman serta mempelajari tentang teknik membatik. Batik yang ada pada ketika itu tidak dinamakan sebagai kain batik tetapi sebagai kain pelangi. Kebiasaannya warna yang digunakan agak terhad iaitu hanya warna biru dan hitam sahaja. Namun demikian, pada tahun 1922, Haji Che Su telah memperkenalkan satu teknik penghasilan batik dengan menggunakan blok kayu, (lihat gambar 2.2), hasil batik tersebut juga dikenali sebagai batik pukul. 3 Serian Batik, (Kuala Lumpur: Perbadanan Kraftangan Malaysia), him Abdullah B. Mohamed, Batik Kita : Falsafah Motif-Motif dan Sejarahnya. (Kuala Lumpur: United Selangor Press, 1990), hlm.31. Lihat juga "Sejarah Perkembangan Batik" dalam tulis.html 6

15 A A - A # A A. A A # -a «A Ifcr \ 1 IP m i l A * A ' 'v. * A A A ' i > A m, f Illustration 2.1: Batik Pelangi. (Gambar dari Siti Zainon Ismail, 1997). 7

16 Illustration 2.2: Blok Kayu. 8

17 Penggunaan teknik ini beterusan sehinggalah kedatangan seorang Jawa bernama Raden Mukhtar yang merupakan salah seorang pekeija Haji Che Su. Beliau telah memperkenalkan blok tembaga (lihat gambar 2.3) dengan lilin panas. Dalam masa yang sama, Haji Awang di Terengganu pula tidak mengusahakan terus perusahaan batik kerana beliau lebih gemar belayar ke Patani, Siam dan Bangkok. Justeru, pengusaha batik yang sebenarnya adalah Haji Ali Ismail dari Kampung Hiliran, Kuala Terengganu yang juga seorang peniaga kain yang sering kali berulang alik dari Kuala Terengganu ke Singapura. Beliau dikatakan pernah berkunjung ke Kota Bahru kerana urusan perniagaan kain tenun serta batik Haji Che Su. Secara tidak langsung, Haji Ali telah dapat mempelajari cara-cara membuat batik. Sehinggalah pada tahun 1932, Haji Ali telah bertemu dengan seorang Jawa di Singapura yang mahir dan mengetahui tentang cara pembuatan batik. Di sinilah Haji Ali menimba ilmu tentang pembuatan batik dengan mendalam sambil berniaga. Beliau telah dapat membawa pulang contoh blok kayu ke Terengganu untuk ditiru semula. 9

18 Illustration 2.3: Blok Tembaga (Gambar dari Muzium Terengganu, 2002) 10

19 BAB 3 ANAJLISIS DAN DAPAT AN KAJIAN 3.1 Struktur Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu. Keindahan dan keunikan kain batik sarong dapat dilihat melalui aturan strukturnya, manakala rekaan strukturnya bertujuan untuk memenuhi fungsi sehelai kain sarong. Melalui struktur ini kesemua motif-motif yang pelbagai bentuk disusun dengan teratur di dalam komposisi kain batik sarong supaya kelihatan lebih sempurna. Kaedah ini akan memperlihatkan keindahan rekacoraknya. Kain batik sarong tradisional Terengganu mempunyai rekabentuk strukturnya sendiri walaupun asalnya telah meniru daripada kain batik sarong dari kepulauan Jawa. Perekapereka corak kain batik sarong tradisional Terengganu beijaya membentuk identitinya yang tersendiri. Sebanyaklima puluh helai sampel kain batik sarong tradisional Terengganu diperolehi daripada koleksi Muzium Negeri Terengganu dan para pengusaha kain batik sarong di negeri Terengganu. Secara keseluruhannya struktur lengkap kain batik sarong tradisional Terengganu mempunyai 'badan kain', 'apit kain', 'tali air', 'kepala kain', 'tepi kain' dan 'gigi kain'. Dari analisis yang dibuat menunjukkan bahawa struktur kain batik sarong tradisional Terengganu mempunyai variasi yang pelbagai. Analisis ini adalah berdasarkan panduan struktur kain batik yang lengkap. Illustrasi 3.1 menunjukkan struktur kain batik sarong tradisional Terengganu yang lengkap dengan bahagian 'kepala 11

20 kain'nya menggunakan motif 'pucuk rebung'. Berbeza pula dengan illustrasi 3.2. Dalam illustrasi 3.2 tidak mempunyai bahagian 'tali air' dan 'kepala kain'nya pulaa menggunakan motif sepohon bunga. Namun demikian kedua-dua struktur ini merupakan struktur yang biasa digunakan oleh para pembatik di negeri Terengganu dengan olahan motif dan warna yang penuh. i i II M II i i rrrr A6 A5 A1 A3 A3 A1 A4 A4 I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I II I I I II I II I I I I I Illustrasi 3.1 : Struktur Kain batik sarongterengganu Variasi I Al-badan kain, A2-kepala kain, A3-apit kain, A4-tali air, A5-tepi kain, A6-gigi kain. A5 A 6 12

21 i I I I I I I TTTT E5 E4 El E3 E3 El II I II 1 I I I I 1 I I I I II I I Ill Illustrasi 3.2 : Struktur Kain batik sarongterengganu Variasi II El-badan kain, E2-kepala kain, E3- apit kain, E4-tepi kain, E5-gigi kain. E4 E5 13

22 3.2 Motif-Motif Kain Batik Sarong Tradisional Terengganu Motif merupakan elemen penting bagi menghiasi struktur dan ragam hias sehelai kain batik sarong. Motif mempunyai makna-makna simbolik yang tertentu dan dipilih khusus untuk sesebuah komposisi. Motif juga adalah "sesuatu yang dijadikan dasar atau corak pada lukisan". 1 merekabentuk Dalam kesenian kain batik sarong, kemahiran mengolah dan sesuatu sumber motif yang ditiru dari alam adalah perlu bagi mempamerkan keindahannya. Kehalusan yang terdapat pada elemen-elemen yang mengikut kaedah pengulangan juga merupakan ciri-ciri penting dalam melahirkan keindahan rekacorak kain batik sarong. Keindahan motif dilihat pada olahan sumber motifnya. Kain batik sarong tradisional Terengganu biasanya lebih cenderung menggunakan motif dari sumber tumbuhtumbuhan dan bentuk geometrik. Motif yang telah direka akan dipindahkan ke atas 'sarang bunga'. 'Sarang bunga' pada peringkat awalnya diperbuat daripada kayu dan kemudiannya kepada bahan dari tembaga. "When wooden block was in use, the design of the motifs were of a simpler ones like geometric motif (dots, circle, diamond shape etc.) and floral motifs were more refined and elaborated." 2 Sarang bunga yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan atau geometrik diaplikasikan ke atas kain batik sarong mengikut susunan struktur yang telah dicipta. Motif yang diaplikasikan pada kain batik sarong Terengganu adalah bersumberkan kombinasi pelbagai jenis bentuk tumbuh-tumbuhan. Kebanyakannya lebih merujuk kepada sepohon bunga ataupun bunga-bunga yang menjalar. Berdasarkan sumber tumbuh-tumbuhan tersebut, bahagian- 1 Kamus Dewan Bahasa Edisi Ketiga, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), him Wan Hashim Wan The, 'Batik Making' dalam Malay Handicraft Industries Origins and Development, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), him

23 bahagian yang menarik akan diberikan tumpuan untuk dijadikan sebagai sumber ilham seperti pucuk rebung (lihat illustrasi 3.3), bunga raya (lihat illustrasi (3.4) daun (lihat illustrasi 3.5) dan adakalanya buah (lihat 3.6) juga dijadikan sebagai sumber olahan motif yang indah dan menarik. "Common motif found in the sarong batik produced in Kelantan and Terengganu are bamboo shoot, flowers, and leaves of plants familiar to the designer. 3 Illustrasi 3.3 : Motif Bersumberkan Pucuk Rebung. (Gambar dari 3 Ibid., him

24 llustrasi 3.4 : Motif Bersumberkan Bunga Raya. (Gambar dari 16

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY:

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AGGRESSIVE WORKING CAPITAL FINANCING METHOD AND THE PERFORMANCE OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN MALAYSIAN CONSTRUCTION COMPANIES. INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI A report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Diploma of Mechanical Engineering

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

Car Rental Management System (CRMS) Lee Chen Yong

Car Rental Management System (CRMS) Lee Chen Yong Car Rental Management System (CRMS) Lee Chen Yong This report is submitted in partial fulfillment of the requirement for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION MOHAMAD ZAIHIRAIN MOHAMED RASIN FK 2002 9 DEVELOPMENT OF PROTOTYPE

More information

DESIGNING AND FABRICATION MODULAR PRODUCT WITH THE INCORPORATION OF DIY ASSEMBLY METHOD (SHOE RACK) NIK ZUBAIDI BIN NIK MAHMOOD

DESIGNING AND FABRICATION MODULAR PRODUCT WITH THE INCORPORATION OF DIY ASSEMBLY METHOD (SHOE RACK) NIK ZUBAIDI BIN NIK MAHMOOD DESIGNING AND FABRICATION MODULAR PRODUCT WITH THE INCORPORATION OF DIY ASSEMBLY METHOD (SHOE RACK) NIK ZUBAIDI BIN NIK MAHMOOD A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the Bachelor

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE NATURE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CHANGE IN MALAYSIAN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMES)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE NATURE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CHANGE IN MALAYSIAN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMES) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE NATURE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CHANGE IN MALAYSIAN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMES) NUR ANISAH ABDULLAH GSM 2000 2 THE NATURE OF HUMAN RESOURCE

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

MARKETING STRATEGY PRACTICES IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE PRIVATE SECTOR

MARKETING STRATEGY PRACTICES IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE PRIVATE SECTOR MARKETING STRATEGY PRACTICES IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE PRIVATE SECTOR BUREAU OF RESEARCH AND CONSULTANCY UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM MALAYSIA BY: ASSOCIATE PROFESOR DR. FARDDAH

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION OF DISCRETE PART MANUFACTURING

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION OF DISCRETE PART MANUFACTURING UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION OF DISCRETE PART MANUFACTURING MAZNAH BINTI ILIYAS AHMAD FK 2009 38 A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION

More information

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq Panduan ini ditulis untuk kegunaan semua yang masih belum tahu bagaimana sesebuah ebook di tulis. Dan yang saya yakin adalah kebanyakan antara kita mempunyai kemahiran menulis, tapi masih samar bagaimana

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CRITICAL SUCCESS FACTORS OF TECHNOPRENEURSHIP IN CREATIVE INDUSTRY: A STUDY OF CRAFT ENTREPRENEURS MUHAMMAD FARID BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA i PENGESAHAN PENYELIA Saya/Kami akui bahawa

More information

DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR

DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR A thesis submitted is fulfillment of the requirements for the award

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH

AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH FACULTY OF COMPUTING AND INFORMATICS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2015 AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

SURFACE ELECTROMYOGRAPHY FEATURES EXTRACTION FOR PROSTHESIS CONTROL PURPOSES

SURFACE ELECTROMYOGRAPHY FEATURES EXTRACTION FOR PROSTHESIS CONTROL PURPOSES SURFACE ELECTROMYOGRAPHY FEATURES EXTRACTION FOR PROSTHESIS CONTROL PURPOSES AZMIRATUL NUR BINTI OMAR BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING (CONTROL, INSTRUMENTATION AND AUTOMATION) WITH HONOURS UNIVERSITI

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

DESIGN AND FABRICATE MULTIPURPOSE PORTABLE DESK MUHAMMAD ZULFADLI BIN CHE ZAKARIA

DESIGN AND FABRICATE MULTIPURPOSE PORTABLE DESK MUHAMMAD ZULFADLI BIN CHE ZAKARIA DESIGN AND FABRICATE MULTIPURPOSE PORTABLE DESK MUHAMMAD ZULFADLI BIN CHE ZAKARIA A report submitted in fulfillments of the requirements for the award of Diploma of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree Electrical

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

** Jika tesis ini SlJL17' atau TERI IAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa. BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

** Jika tesis ini SlJL17' atau TERI IAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa. BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUI,: RFID BASED STUDENT ATTENDANCE SYSTEM SESl PENGAJIAN: 2-200812009 Saya ZULLIZAH BINTI SAMSURY mengaku membenarkan tesis (PSM) ini disimpan di Perpustakan Fakulti Teknologi

More information

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG vi ABSTRACT English-Malay-English Dictionary is a solution

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information