Tvorba webových stránek a HTML 5. Martin Trnečka

Size: px
Start display at page:

Download "Tvorba webových stránek a HTML 5. Martin Trnečka"

Transcription

1 Informační systémy Tvorba webových stránek a HTML 5 Martin Trnečka Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 1 / 46

2 Webové stránky Internet - fenomén, který není třeba představovat. Webová stránka (www stránka, internetová stránka, html stránka). Produkt celé řady technologíı: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP, Ruby on Rails,.... Není možné uspokojivě prezentovat všechny technologie. Zaměříme se na volně dostupné řešení (ne příliš vhodné pro enormní IS). Velice populární u menších a středních IS (ale i velké IS). Výběr technologíı: strategické rozhodnutí podléhající celé řadě aspektů. Více se vrátíme k problematice výběru technologie v pozdější části kurzu. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 2 / 46

3 Opakování z KMI/POS Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zajišt uje komunikaci mezi serverem a klientem na principu requestů (HTTP 1.1, nově HTTP/2). Základní protokol (aplikační vrstva TCP/IP) na kterém je vystavěn Internet. Dvě základní metody: GET a POST. GET: Požadavek pomocí URL requestu Zůstává v historii prohĺıžeče Omezení délky (2048 znaků) Nevhodný pro přenos citlivých dat POST: Nezůstává v historii prohĺıžeče Žádné omezení délky. Nelze cachovat. Zabezpečená (šifrovaná) verze HTTPS protokol. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 3 / 46

4 HyperText Markup Language (HTML) Značkovací jazyk! Kĺıčový prvek každé webové stránky (*.html). Slouží pro definici významu (sémantiky) obsahu webové stránky. Počátky z roku 1990, nejnovější HTML 5. Standard jazyka, konsorcium W3C, Interpretovatelný všemi běžnými webovými prohĺıžeči (Chrome, Firefox, Internet Explorer (IE), Opera, Safari,... ) - jsou zde jisté problémy (více později). HTML 5 defines the fifth major revision of the core language of the World Wide Web, HTML. This document describes the set of guiding principles used by the HTML Working Group for the development of HTML5. The principles offer guidance for the design of HTML in the areas of compatibility, utility and interoperability. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 4 / 46

5 Historie vývoje HTML I Systém ENQUIRE pro CERN (Tim Berners-Lee) představena první verze HTML + browser (vznik www) první dokumentace první požadavky na standardizaci založena první pracovní skupina HTML HTML přechází pod World Wide Web Consortium (W3C) HTML 3.2, brzy na to HTML 4.0 (uvedeno několik standardů a DHTML) HTML 4.01, v roce 2000 separátní větev vývoje XHTML začátek vývoje HTML pracovní draft HTML 5 Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 5 / 46

6 Historie vývoje HTML II rozšíření skupiny W3C, last call pro HTML první pracovní draft HTML 5.1 verze HTML 5 (stále není hotové) je podporováno všemi moder. prohĺıžeči říjen 2014, bod zlomu, HTML 5 získává status W3C recommendation, stává se oficiálním standardem Mezidobí, zbývá implementovat zbytek HTML 5 standardu. Práce na draftu HTML 5.1 (očekávané dokončení je oznámeno na konec roku 2016) Očekávaný draft HTML 5.2 verze. Poznámka: Historie stojící za vývojem (r)evolučního HTML 5 je mnohem rozsáhlejší a složitější. Není možné ji uspokojivě shrnout pomocí pár odrážek. Složité a pomalé procesy standartizace W3C, vznik HTML living standardu predikují, že budoucnost HTML není vůbec jasná. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 6 / 46

7 Tvorba www stránek obecně Mnoho rozličných přístupů a pohledů na www stránky a jejich tvorbu. Náš pohled: web je informační systém. Důsledek: musí plnit svůj účel. Progressive enhancement Obecný princip při tvorbě webu. Začínáme s HTML a postupně nabalujeme další technologie. Obĺıbený přístup, ale má i své stinné stránky. Základní stavební bloky: Textový obsah - informace, data, prezentace. Odkazy na jiné soubory - obrázky, videa, hudba, jiné HTML soubory. Značky - popisující a strukturující www stránku. Vše v čistě textové podobě interpretované web. prohĺıžečem (obecně interpretem). Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 7 / 46

8 Tvorba www stránek podrobněji Je nutné si uvědomit: Tvorba www stránek = softwarový projekt (mnohdy velice rozsáhlý). Znalosti z oblasti softwarového inženýrství (principy vývoje software, analýza, wire frame, GUI a další). Budeme se zabývat tvorbou základních www stránek (ne však nutně jednoduchých) a tuto znalost postupně rozšiřovat. V praxi velice populární: využít již existující technologii Java,.NET, popřípadě nějaký framework (Nette, Symphony, Ruby on Rails) a na ní vystavět web. Má své výhody, šetří čas, ale odstiňuje uživatele od základů. Programátor se pak stává uživatelem - problém poslední doby. Používání frameworků je naprosto přirozený vývoj na rozdíl od mnohých programátorů si touto evolucí projdeme. V žádné případě nebudeme používat WYSIWYG editory! Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 8 / 46

9 Příklad (HTML 5 kód) 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8" /> 5 <title>blue Flax (Linum lewisii)</title> 6 </head> 7 <body> 8 <article> 9 <h1>the Ephemeral Blue Flax</h1> <! Blue Flax > 12 <p>i am continually <em>amazed</em> at the beautiful, delicate 13 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/linum_lewisii" rel="external" 14 title="learn more about Blue Flax">Blue Flax</a> that somehow took hold in my garden. 15 They are awash in color every morning, yet not a single flower remains by the afternoon. They are 16 the very definition of ephemeral.</p> <img src="blueflax.jpg" width="300" height="175" alt="blue Flax (Linum lewisii)" /> 19 </article> 20 </body> 21 </html> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 9 / 46

10 Význam HTML značek Značky (někdy též HTML entity, či pouze entity popřípadě tagy) přiřazují význam obsahu (udávají sémantiku). Sémantika má vliv na celou řadu kĺıčových atributů: přístupnost, SEO, jednoduchost. Je sémantika nutná? Ano! Anonymita dat. Značky HTML neříkají nic o podobě (vzhledu) obsahu. Ne vždy tomu tak bylo, HTML 5 přichází v tomto ohledu se zcela striktní politikou. Přesto je obsah zobrazen v určité podobě (podrobněji se k tomu vrátíme na dalších přednáškách). Základní dělení značek (semantika): 1 Blokové - jejich použití způsobí vytvoření bloku. Např. <div>, <p>,... 2 Řádkové (inline) - nepřekročí rozsah řádku. Např. <a>, <em>, <span>,... Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 10 / 46

11 Základní syntaxe HTML I. Základní dělení značek (syntaxe): 1 Párové - <div>obsah</div> 2 Nepárové - <img src="obrazek.jpg" /> Pro jednoduchost budeme párové značky psát pomocí jejich uvozovacího tagu. Definice (Syntaxe párového tagu) <uvozovaci tag [atribut 1 = hodnota 1... atribut n = hodnota n ] > obsah tagu < /ukoncovaci tag> Příklad (Odkaz, párový tag) 1 <a href="http://en.wikipedia.org" rel="external" title="learn more about Blue Flax"> 2 Blue Flax 3 </a> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 11 / 46

12 Základní syntaxe HTML II. Definice (Syntaxe nepárového tagu) <uvozovaci tag [atribut 1 = hodnota 1... atribut n = hodnota n ] / > V HTML 5 již není znak / na konci nepárového znaku povinný (ani zakázaný). Příklad (Obrázek, nepárový tag) 1 <img src="blueflax.jpg" width="300" height="175" alt="blue Flax (Linum lewisii)" /> Z hlediska syntaxe nejsou atributy povinné, ale bez nich nemají některé značky význam. Rovněž některé atributy jsou doporučené. Definice (Prázdný element) <uvozovaci tag [atribut 1 = hodnota 1... atribut n = hodnota n ] > < /ukoncovaci tag> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 12 / 46

13 Základní syntaxe HTML III. (atributy) V HTML 5 zapisovat atributy elementu několika způsoby Příklad (Zápis atributů) 1 <input type="text" disabled > 2 <input type="text" value=yes > 3 <input type="text" value= no > 4 <input type="text" value="yes or no" > Zápis atributů se řídí jednoduchými pravidly: Globální atributy, společné všem HTML elementům: Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 13 / 46

14 Vztah potomek rodič Příklad 1 <article> 2 <h1>the Ephemeral Blue Flax</h1> 3 <img src="blueflax.jpg"... /> 4 <p>... continually <em>amazed</em>... delicate <a...>blue Flax</a>...</p> 5 </article> Např. <h1> je potomek <article>. <p> je rodičem prvků <em> a <a>. Elementy tedy existují v určité hierarchické struktuře. Příklad (Korektní vs. nekorektní použití značek) 1 <p>... continually <em>amazed</em>...</p> 2 <p>... continually <em>amazed...</p></em> Značky musí být uzavírány v pořadí LIFO. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 14 / 46

15 Syntaxe HTML (základní struktura dokumentu) I. <!DOCTYPE html>, speciální značka pro webové prohĺıžeče, udává v jakém formátu (standardu) je dokument zapsán. Pokud nebude standard dodržen stává se dokument nevalidní (syntakticky nesprávný)! Příklad (HTML 5 DOCTYPE) 1 <!DOCTYPE html> Příklad (Zastaralé, ale stále funkční DOCTYPE) 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> 2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/tr/rec-html40/strict.dtd"> 3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 4 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> 5 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 6 "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> 7 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 8 "http://www.w3.org/tr/xhtml11/dtd/xhtml11.dtd"> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 15 / 46

16 Syntaxe HTML (základní struktura dokumentu) II. <html>, uvození začátku html stránky. <head>, vymezuje hlavičku html dokumentu. <body>, vymezení obsahu (těla) html stránky. Příklad 1 <html lang= cs > 2 <head> 3 <! hlavicka stranky > 4 </head> 5 <body> 6 <! obsah stranky > 7 </body> 8 <html> Otázka k zamyšlení: Jsou tyto tagy povinné? Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 16 / 46

17 Sekce <head> Slouží pro nastavení a specifikaci vlastností html stránky. Obvykle obsahuje informace o vkládaných souborech (CSS, Java Script) a meta tagy. <title>, nejdůležitější prvek této sekce, určuje název stránky, má velký význam především pro SEO. Pouze text bez dalších html značek. Definice (Syntaxe meta tagu) <meta name= val 1 http-equiv= val 1 content= val 2 / > Příklad (Běžné meta tagy) 1 <meta charset="utf-8" /> 2 <meta name="description" content="page description..." /> 3 <meta name="keywords" content="key words for searching..." /> 4 <meta name="author" content="martin Trnecka" /> 5 <meta http equiv="refresh" content="30"> 6 <meta http equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><! zastarale > Stručný přehled meta tagů: Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 17 / 46

18 Syntaxe HTML I. (Nadpisy) <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, nadpisy různé úrovně. Příklad 1 <h1>velky nadpis</h1> 2 <h6>nejmensi nadpis</h6> Praktický tip: Ačkoliv existuje 6 úrovní v praxi se běžně používají pouze první 4 úrovně. S klesající úrovní nadpisu, klesá i význam nadpisu samotného. Výskyt nadpisů by měl být postupný dle důležitosti. <hgroup>, seskupení nadpisů. Příklad 1 <hgroup> 2 <h1>giraffe Escapes from Zoo</h1> 3 <h2>animals Worldwide Rejoice</h2> 4 </hgroup> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 18 / 46

19 Syntaxe HTML II. (blokové značky) <div>, blok (generický kontejner bez sémantického významu). <p>, odstavec. <img />, vložení obrázku. Různé formáty (JPG, PNG, GIF,... ). Atributy: - src - url adresa obrázku (relativní, absolutní) - alt - popisek obrázku (má vliv na SEO a v případě nedostupnosti obrázku, popřípadě pro čtečky www stránek) - height - výška obrázku v pixelech. - width - šířka obrázku v pixelech. - (border, align - nejsou v HTML 5 podporovány!) Příklad 1 <img src="smiley.gif" alt="smiley face" height="42" width="42"> <hr />, způsobí vložení vodorovné čáry. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 19 / 46

20 Syntaxe HTML III. (řádkové značky) <a>, odkaz. Atributy: - href, url adresa destinace (relativní, absolutní). - rel, specifikace vztahu odkazu k aktuálnímu dokumentu (např. nofollow) - target, kde má být odkaz otevřen (např. blank) <em>, zdůrazněný text. <strong>, zvýrazněný text, sémantická důležitost. <span>, ohraničení celku (řádkové!), bez sémantického významu. <br />, řádkový zlom. <address>, pro vložení adresy. <cite>, citace. <pre>, originální mezery. <i>, <b>, <u> - kurziva, tučný text, podtržený text (zastaralé v HTML 4.01), v HTML 5 mají jiný význam! (zvuk, tučný, stylistika) <del> přeškrtnutý obsah, <ins> podtržený obsah (oba nejsou řádkové!), <s> neaktuální obsah. <abbr> zkratky, <bdo> směr textu, <blockquote>, <samp>, <dfn>, <var>... Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 20 / 46

21 Syntaxe HTML IV. <code>, zdrojový kód. <button>, tlačítko. Příklad 1 <button type="button">click Me!</button> <canvas>, 2D kresĺıcí plátno novinka v HTML 5. <embed>, kontejner pro vložení externí aplikace (korektně je definován až v HTML 5). Pravidlo: Potomkem řádkového elementu nesmí být element blokový! Vyjímkou je element pro odkaz. To zda je element řádkový či blokový je obvykle snadno rozpoznatelné z jeho použití. Pozor: Ne všechny značky (především z HTML 5) se defaultně zobrazují stejně ve všech prohĺıžečích (je zapotřebí CSS)! Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 21 / 46

22 Syntaxe HTML V. (formuláře) <form>, atributy: action, method, enctype <input>, atribut name pro jméno a type pro specifikaci typu (text, hidden, submit, password, checkbox, date, file,... ) nové atributy v HTML 5: autofocus, required, placeholder, readonly, maxlength, pattern,... Příklad 1 <form action="demo.php"> 2 Your name: <input type="text" name="fname"><br> 3 <input type="tel" name="phone" placeholder="xxx-xxx-xxxx" pattern="\d{3}-\d{3}-\d{4}" /> 4 <input type="submit" value="submit"> 5 </form> <textarea>, <button> (lze použít pro odeslání formuláře) <select>, <option>, <optgroup> <fieldset>, <label> Stav formulářů v HTML 5: Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 22 / 46

23 Formuláře ještě jednou Pro formuláře přenášející soubory je potřeba multipart/form-data Nové prvky lze použít pro základní validaci na straně klienta (validace je ponechána na prohĺıžeči). V případě přístupu z jiného zařízení umožňují pohodlnější manipulaci (číselné pole = je zobrazena jen numerická klávesnice). Výrazně ulehčují tvorbu webových aplikací. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 23 / 46

24 Syntaxe HTML VI. (tabulky) Tabulky se používají pro zobrazení tabulkových dat. Nebo dat tabulkové povahy. Webový pravěk: využití tabulek pro layout (lze i dnes ale má to zásadní důsledky - mýtus, dnes již neplatí). Přehled syntaxe: <table> <thead> <tbody> <tfoot> <tr> <th> <td> <colgroup> <col> <caption> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 24 / 46

25 Příklad (Tabulka) 1 <table> 2 <caption>tv Schedule</caption> 3 4 <! table head > 5 <thead> 6 <tr> 7 <th>time</th> 8 <th>mon</th> 9 <th>tue</th> 10 <th>wed</th> 11 </tr> 12 </thead> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 25 / 46

26 Příklad (Tabulka pokračování) 1 <! table body > 2 <tbody> 3 <tr> 4 <td>8 pm</td> 5 <td>staring Contest</td> 6 <td colspan="2">celebrity Hoedown </td> 7 </tr> 8 9 <tr> 10 <td>9 pm</td> 11 <td>hardy, Har, Har</td> 12 <td>what s for Lunch?</td> 13 <td rowspan="2">movie of the Week</td> 14 </tr> <tr> 17 <td>10 pm</td> 18 <td>healers, Wheelers & Dealers</td> 19 <td>it s a Crime</td> 20 </tr> 21 </tbody> 22 </table> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 26 / 46

27 Syntaxe HTML VII. Seznamy: <ul>, seznam s odrážkami. <ol>, číslovaný seznam. Atributy: - reversed, hodnoty v opačném pořadí. - start, první hodnota seznamu. - type, typ odrážek 1, A, a, I, i <li>, položka seznamu. Ostatní: Přehled všech elementů HTML jazyka je dostupný na: Pozor: Ne všechny značky jsou podporovány všemi prohĺıžeči. Stejně tak ne všechny značky mají stejný význam v různých verzích HTML! Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 27 / 46

28 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) I. Strukturální elementy <header>, <nav>, <footer>, <article>, <section>... Poznámka: Často kritizovány jako neužitečné (neoprávněné). Novinka oproti předchozím HTML Restartují outline webu (nadpisy). V HTML 5 je možné mít více <h1> elementů. Velice problematické z hlediska sémantiky - nedoporučuji používat. <header>, vymezení hlavičky sekce (nesouvisí s <head>!), význam závisí na umístění, může obalovat navigační prvky. Příklad (<header> jako součást sekce) 1 <article> 2 <header> 3 <h1>internet Explorer 9</h1> 4 <p><time pubdate datetime=" "></time></p> 5 </header> 6 <p>windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to 7 the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT...</p> 8 </article> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 28 / 46

29 Příklad (<header> jako součást celé stránky) 1 <body> 2 <header> 3 <nav> 4 <ul> 5 <li><a href="#gaudi">barcelona s Architect</a></li> 6 <li lang="es"><a href="#sagrada-familia">la Sagrada Familia</a></li> 7 <li><a href="#park-guell">park Guell</a></li> 8 </ul> 9 </nav> 10 </header> 11 </body> Příklad (<header> jako banner) 1 <header role="banner"> 2... [ site logo, navigation, etc.]... 3 </header> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 29 / 46

30 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) II. <nav>, vymezení navigačních prvků stránky či elementu. Ne všechny navigační prvky stránky musí být obaleny touto značkou. Příklad ( <nav> ) 1 <nav role="navigation"> 2 <a href="html">html</a> 3 <a href="css">css</a> 4 <a href="js">javascript</a> 5 </nav> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 30 / 46

31 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) III. <footer>, vymezení patičky elementu. Příklad ( <footer> ) 1 <footer> 2 <p>posted by: Hege Refsnes</p> 3 <p>contact information: <a 4 5 </footer> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 31 / 46

32 Syntaxe (novinky v HTML 5) IV. <article>, vymezení většího bloku. Příklad ( <article> ) 1 <article> 2 <h1>the Diversity of Papua New Guinea</h1> 3 4 <p>papua New Guinea is home to more than 800 tribes and languages...</p> 5... [ rest of story content]... 6 <footer> <! the article s footer, not the page s > 7 <p>leandra Allen is a freelance journalist who earned her degree in anthropology from 8 the University of Copenhagen.</p> 9 <address> 10 You may reach her at <a </address> 13 </footer> 14 </article> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 32 / 46

33 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) V. <section>, vymezení části (většího) bloku article (lze použít i bez article). Příklad ( <section> ) 1 <section> 2 <h2>ceremony</h2> 3 <ol> 4 <li>opening Procession</li> 5 <li>speech by Valedictorian</li> 6 <li>speech by Class President</li> 7 </ol> 8 </section> 9 10 <section> 11 <h2>graduates (alphabetical)</h2> 12 <ol> 13 <li>molly Carpenter</li> 14 <li>anastasia Luccio</li> 15 <li>ebenezar McCoy</li> 16 </ol> 17 </section> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 33 / 46

34 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) VI. <aside>, obsah mimo hlavni obsah. Obĺıbený pro vytvoření sidebaru. Příklad ( <aside> ) 1 <p>my family and I visited The Epcot center this summer.</p> 2 3 <aside role="complementary"> 4 <h4>epcot Center</h4> 5 <p>the Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p> 6 </aside> <main>, definice hlavního obsahu v rámci <body>, nerestartuje outline. Na stránce musí být pouze jeden element <main>. Příklad ( <main> ) 1 <main role="main">...</main> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 34 / 46

35 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) VII. <meter>, grafické zobrazeni části (ne všechny prohĺıžeče podporují - textové zobrazení). Příklad ( <meter> ) 1 <p>miles walked during half marathon: 2 <meter min="0" max="13.1" value="4.5" title="miles">4.5</meter></p> <progress>, progress bar. Příklad ( <progress> ) 1 <p>please wait while we save your data. Current progress : 2 <progress max="100" value="0">0% saved</progress></p> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 35 / 46

36 Syntaxe HTML (novinky v HTML 5) VIII. <figure>, <figcaption>. <keygen>. <menu> (redefinováno v HTML 5), <menuitem>. <output>, <time>. Ukončena podpora: <frame>, frameset, <noframe>. <font>, <center>. <applet>. Úplný přehled všech HTML tagů: Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 36 / 46

37 Data atributy Novinka (jedno z nejlepších vylepšení) v HTML 5. Slouží pro uložení lokálních dat na webové stránce či v aplikaci - pokročilejší funkcionalita na úrovni HTML stránky. Příklad 1 <ul> 2 <li data animal type="bird">owl</li> 3 <li data animal type="fish">salmon</li> 4 <li data animal type="spider">tarantula</li> 5 </ul> 6 7 <p data obsah="ulozena data"> </p> V předchozích verzích HTML bylo něco podobného možné jen v omezené míře. Zamyšlení: Podoba internetu se dramaticky mění. Trendem moderní doby jsou webové aplikace. HTML 5 se snaží (v omezené míře) na tuto změnu reagovat. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 37 / 46

38 ARIA Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 Slouží pro vylepšení přístupnosti a pokročilejší definici sémantiky. Atribut role. Role: application, banner, complementary, contentinfo, form, main, navigation, search,... Součástí HTML 5 standardu (definováno samostatným standardem) Příklad 1 <nav role="navigation"> 2 <a href="html">html</a> 3 <a href="css">css</a> 4 <a href="js">javascript</a> 5 </nav> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 38 / 46

39 Pojmenovávání elementů 1 Pro pojmenování jedinečným názvem použijeme atribut id Příklad ( <id> ) 1 <div id="content"> 2 <article> </article> 5 </div> 2 Pro pojmenování opakujícím se názvem použijeme atribut class Příklad ( <class> ) 1 <div class="navigation active"> 2 <article> </article> 5 </div> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 39 / 46

40 Příklad (Komplexní příklad HTML stránky) <body> 3 <! obsah kontejneru > 4 <div id="container"> 5 <header>...</header> 6 7 <! obsah prvniho sloupce > 8 <div id="content"> 9 <article>...</article> 10 </div> <! obsah druheho sloupce > 13 <div id="sidebar"> 14 <aside>...</aside> 15 </div> <footer>...</footer> 18 </div> 19 </body> 20 </html> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 40 / 46

41 HTML entity Speciální znaky. Definice (Syntaxe html entit) &nazev entity; Příklad (HTML entity) 1 2» 3 & 4 Přehled na: Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 41 / 46

42 Názvy Názvy souborů mají především vliv na SEO a přístupnost stránek jako celku. Příklad (Vhodný název) buckminster-fuller.html Příklad (Nevhodný název) buckminster fuller.html Poznámka: dodatečné soubory vkládané do html stránky by měli mít rozumnou velikost. Poznámka: starší literatura často uvádí znak podtržítka jako nevhodný to má především historické důvody, dnes je založeno na poznatcích z kognitivní psychologie. Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 42 / 46

43 Odkazy ještě jednou (lokální odkazy) Příklad 1 <body> 2 <header> 3 <h2>table of Contents</h2> 4 <nav> 5 <ul> 6 <li><a href="#intro">introduction</a></li> 7 <li><a href="#main-characters">description of the Main Characters</a></li> 8 </ul> 9 </nav> 10 </header> <article> 13 <h2 id="intro">introduction</h2> 14 <p>lorem ipsum...</p> 15 <h2 id="main-characters">description of the Main Characters</h2> 16 <p>dolor sit amet...</p> 17 </article> 18 </body> Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 43 / 46

44 Validní HTML Validní = syntakticky (a částečně sémanticky) korektní HTML kód vzhledem k aktuálnímu DOCTYPE. Nevalidní HTML může být renderováno nečekaným způsobem. Velký vliv na SEO. Automatická validace: Vždy budeme používat validní HTML! Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 44 / 46

45 Závěr Důležité pojmy: Jazyk HTML a jeho základní principy, syntaxe a sémantika jazyka HTML 5 Specifické vlastnosti jazyka HTML 5 a jejich použití. Formuláře v HTML 5. Čtení na doma: Castro E., Hyslop B., HTML 5 and CSS 3, 2012, ISBN (chapter 1-6, 15, 16, 18) - hlavní zdroj Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 45 / 46

46 Kniha: HTML 5 and CSS 3 Visual Quick Start Guide. Informace o knize: 7. vydání (v době vytváření tohoto kurzu vyšlo 8. vydání). Český ekvivalent HTML5 a CSS3 (Názorný průvodce tvorbou WWW stránek) od Computer press (překlad 4. vydání). Martin Trnečka (Přednáška 2) Tvorba webových stránek a HTML 5 Informační systémy 46 / 46

LG-D605 MFL67982004 (1.0) H

LG-D605 MFL67982004 (1.0) H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Information and Communication Technology in Education

Information and Communication Technology in Education University of Ostrava Pedagogical Faculty Information and Communication Technology in Education Proceedings Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic 9 th 11 th September 2014 Edited by: Jana Kapounová Kateřina

More information

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s. 291 306. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

THE FUTURE OF FIXATION

THE FUTURE OF FIXATION Ročník XVIII 2014 1 02_reklama Marko 01-2014 22.04.14 17:38 Page 1 THE FUTURE OF FIXATION IN LAPAROSCOPIC INGUINAL REPAIR New Innovation that matters ProGrip rip Laparoscopic aros pic Self-Fixating Mesh

More information

32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

32 LED 612 PVR 32 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

Zabezpečení embedded systému proti degradaci úložiště

Zabezpečení embedded systému proti degradaci úložiště Zabezpečení embedded systému proti degradaci úložiště October 5, 2014 Marek Vasut Software engineer pro DENX S.E. od r. 2011 Embedded and Real-Time Systems Services, Linux kernel and driver development,

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. GB CZ Wall mounted water heater with PCB Operation and installation 7 Nástěnný zásobník teplé vody s elektronikou Obsluha a instalace 25 EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO

More information

Paralelismus. Březen 2008

Paralelismus. Březen 2008 Seminář Java Paralelismus Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Březen 2008 Radek Kočí Seminář Java Paralelismus 1/ 55 Obsah Vlákna Multithreading Sdílení prostředků Synchronizace Radek Kočí

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Advanced Editor User s Guide

Advanced Editor User s Guide Advanced Editor User s Guide 1601 Trapelo Road Suite 329 Waltham, MA 02451 www.constantcontact.com Constant Contact, Inc. reserves the right to make any changes to the information contained in this publication

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

Web Portal User Guide. Version 6.0

Web Portal User Guide. Version 6.0 Web Portal User Guide Version 6.0 2013 Pitney Bowes Software Inc. All rights reserved. This document may contain confidential and proprietary information belonging to Pitney Bowes Inc. and/or its subsidiaries

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

GRASS GIS. Mapové projekce

GRASS GIS. Mapové projekce GRASS GIS Mapové projekce Založení Location v souřadném systému S-JTSK Jáchym Čepický http://les-ejk.cz 6. června 2007 Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Založení Location,,ručně

More information

Requirements for Developing WebWorks Help

Requirements for Developing WebWorks Help WebWorks Help 5.0 Originally introduced in 1998, WebWorks Help is an output format that allows online Help to be delivered on multiple platforms and browsers, which makes it easy to publish information

More information

August 20, 2014. IBM Marketing Center Template and Web Developer Guide

August 20, 2014. IBM Marketing Center Template and Web Developer Guide August 20, 2014 IBM Marketing Center Template and Web Developer Guide Note Before using this information and the product it supports, read the information in Notices on page 45. IBM Digital Marketing and

More information

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation

Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY................................................................ 3

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Apple Help Programming Guide

Apple Help Programming Guide Apple Help Programming Guide Contents Introduction to Apple Help Programming Guide 6 Who Should Read This Document? 7 Organization of This Document 7 Availability 8 Apple Help Concepts 9 Help Viewer 9

More information

End-User Reference Guide for OU Campus v10

End-User Reference Guide for OU Campus v10 End-User Reference Guide for OU Campus v10 Long Support Site Version OmniUpdate, Inc. 1320 Flynn Road, Suite 100 Camarillo, CA 93012 OmniUpdate, Inc. 1320 Flynn Road, Suite 100 Camarillo, CA 93012 800.362.2605

More information

52/48/ 15/51. 1sets 20/21

52/48/ 15/51. 1sets 20/21 Uživatelský manuál - CZ IN 3531 Rotoped insportline Jupiter SE UPOZORNĚNÍ: Výkon, který je prováděn na tomto zařízení, by neměl být prováděn bez předchozí konzultace s lékařem. Měření provedené na tomto

More information

CompRef8 / AJAX: The Complete Reference / Thomas Powell / 216-4 / Chapter 10 III PART. Advanced Topics CHAPTER 10. Web Services and Beyond

CompRef8 / AJAX: The Complete Reference / Thomas Powell / 216-4 / Chapter 10 III PART. Advanced Topics CHAPTER 10. Web Services and Beyond III PART Advanced Topics CHAPTER 10 Web Services and Beyond ch10.indd 481 1/10/08 3:43:12 PM ch10.indd 482 1/10/08 3:43:12 PM 10 CHAPTER Web Services and Beyond Ajax and related ideas are changing at a

More information

Going Above and Beyond

Going Above and Beyond Whitepaper Going Above and Beyond Using Advanced Techniques to Create Customized HTML Templates August 3, 2010 Copyright 2010 L-Soft international, Inc. Information in this document is subject to change

More information

Magento Enterprise Edition. User Guide. Part V: Store Operations System Operations. Version 1.14.2

Magento Enterprise Edition. User Guide. Part V: Store Operations System Operations. Version 1.14.2 Magento Enterprise Edition User Guide Part V: Store Operations System Operations Version 1.14.2 Contents Store Operations 1 Chapter 1: Currency Rates 3 Currency Setup 4 Currency Symbols 8 Updating Currency

More information

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů Léčba inhalačními kortikosteroidy zlepšuje plicní funkce u dětí do dvou let věku s rizikovými faktory vzniku astmatu Alejandro Manuel Teper a Carlos Daniel Kofman Význam přehledu Referovat o posledních

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information