Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом»"

Transcription

1 Заяви керівництва 2014 НАЕК «Енергоатом» ЗАЯВИ КЕРІВНИЦТВА ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У СФЕРІ БЕЗПЕКИ, ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ, ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ, КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

2 Цілі розробки заяви Україна підписала Конвенцію про ядерну безпеку 20 вересня 1994 року. Конвенція набула чинності ухваленням Закону України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» 17 грудня 1997 року. Відповідно до положень Конвенції підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС є пріоритетним завданням державної політики у сфері використання ядерної енергії та має найвищий пріоритет в діяльності експлуатуючої організації. Компанія здійснює свою діяльність у сфері використання ядерної енергії, керуючись встановленими НП принципами забезпечення безпеки: Фундаментальними: забезпечення культури безпеки; відповідальність експлуатуючої організації; державне регулювання безпеки; реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту. Організаційно-технічними: застосування апробованої інженерно-технічної практики; управління якістю; самооцінка безпеки АЕС; аналіз безпеки; відомчий нагляд; незалежні перевірки; урахування людського фактору; забезпечення радіаційної безпеки; урахування досвіду експлуатації; науково-технічна підтримка. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері безпеки, шляхи їх досягнення і очікувані результати Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати п/п 1. Забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків Встановлення та дотримання чіткої відповідальності експлуатуючої організації за безпеку; безумовне виконання вимог норм, правил і стандартів по ЯРБ, умов окремих дозволів та ліцензій на експлуатацію енергоблоків АЕС, виданих Держатомрегулювання України; здійснення тільки тих видів діяльності, які передбачені проектом і на які видана Недопущення аварій у роботі АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (кількість аварій дорівнює нулю)

3 2. Створення умов щодо запобігання порушень нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій 3. Постійний контроль та підвищення поточного рівня безпеки АЕС, виходячи з вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, передової міжнародної практики і досвіду експлуатації 4. Постійний контроль та підвищення рівня проектної безпеки АЕС, виходячи з вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної ліцензія Держатомрегулювання України; забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами; підвищення кваліфікації персоналу Поліпшення технічних характеристик систем і обладнання, впровадження нової техніки і технологій, проведення модернізації і реконструкції обладнання і систем; накопичення та узагальнення досвіду експлуатації, розробка і реалізація коригуючих заходів щодо запобігання порушень в роботі АЕС; періодичний аналіз та звітність щодо результативності впроваджених коригувальних заходів, розроблених за результатами розслідувань аномальних подій в роботі АЕС Постійний моніторинг та оцінка поточного рівня безпеки АЕС. Розробка заходів щодо його підвищення; проведення самооцінок, інспекційних та партнерських перевірок на АЕС, у т.ч. експертами МАГАТЕ; розробка та реалізація заходів щодо виконання рекомендацій, одержаних за результатами перевірок; звітування про поточний стан безпеки АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та про виконання одержаних у ході перевірок рекомендацій Оцінка і періодична переоцінка проектного рівня безпеки АЕС; розробка звітів з аналізу безпеки, узгоджених в установленому порядку; Відсутність тенденції щодо збільшення кількості: порушень нормальної експлуатації у роботі АЕС, подій з порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації Поточний рівень безпеки АЕС (за кількісними показниками) не нижче досягнутого за попередній рік Забезпечення відповідності кількісних критеріїв безпеки (ЧПАЗ, ЧГАВ) вимогам безпеки

4 безпеки, передової міжнародної практики і досвіду експлуатації 5. Розвиток ефективної системи аварійної готовності та реагування експлуатуючої організації 6. Створення атмосфери прихильності персоналу цілям безпеки, його особистої відповідальності та формування у нього основних принципів культури безпеки розробка і реалізація програм підвищення безпеки; розробка щорічних деталізованих план-графіків реалізації програм з підвищення безпеки; періодичне звітування щодо виконання програм підвищення безпеки Реалізація Програм розвитку системи аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» Реалізація Програм підвищення рівня культури безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом»; проведення самооцінок та розробка звітів щодо самооцінок культури безпеки та її стану Попередження або зменшення радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище у випадку аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що нею викликана Стан культури безпеки (за кількісними та якісними показниками) не нижче досягнутого за попередній рік

5 Цілі розробки заяви Управління якістю розглядається як загальновиробнича функція, властива всім структурним підрозділам Компанії. Її виконання вимагає докладання зусиль всього персоналу. При цьому: керівники всіх рівнів управління є відповідальними за забезпечення якості роботи підпорядкованих підрозділів і беруть особисту участь у вдосконаленні їхньої діяльності; кожен працівник забезпечує якість належним виконанням покладених на нього обов'язків з дотриманням встановлених вимог до якості його роботи. Керівництво Компанії вважає проведення політики у сфері якості своїм прямим обов'язком і розглядає її як постійний процес, що вимагає відповідних зусиль та ресурсів і базується на оцінці досягнутих власних і світових результатів. Керівництво Компанії усвідомлює свою відповідальність і забезпечує відповідність інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» вимогам законодавчих, нормативно-правових актів України, міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 з урахуванням рекомендацій стандарту з безпеки МАГАТЕ GS-R-3. Виходячи з пріоритетності завдань, планується і реалізується комплекс заходів, виконання яких пов'язане із забезпеченням безпеки експлуатації АЕС, захистом навколишнього середовища та підвищенням ефективності діяльності Компанії в цілому. Основоположні принципи діяльності Компанія прагне постійно покращувати діяльність у сфері якості для підвищення безпеки. Для цього керівництво проводить політику управління якістю за принципами: відвертості у сфері якості та орієнтації на думку громадськості, зокрема міжнародної, яка має бути впевненою у тому, що вимоги національного законодавства, інших нормативно-правових актів України, рекомендацій МАГАТЕ до забезпечення безпечної експлуатації атомних станцій виконуються; встановлення єдності цілей і напрямів діяльності. Керівники Компанії беруть особисту участь в управлінні якістю та формують у працівників розуміння того, що якість забезпечується на кожному робочому місці і досягається шляхом попередження проблем, а не їх розв язування; делегування відповідних повноважень керівникам усіх рівнів для повної реалізації політики у сфері якості на благо суспільства і Компанії; управління діяльністю і пов'язаними з нею ресурсами на основі постійного поліпшення процесів, взаємопов'язаних в єдину інтегровану систему управління;

6 цілеспрямованого керівництва діяльністю для забезпечення якості при експлуатації ядерних установок на всіх етапах життєвого циклу та підтримки належного рівня аварійної готовності для ефективного та скоординованого аварійного реагування відповідно до вимог, встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки, а також для контролю за їх виконанням; використання керівництвом сучасних методів управління і мотиваційних механізмів з метою формування у персоналу культури безпеки, вдосконалення його професіоналізму, встановлення оптимальних виробничих взаємовідносин; прийняття керівництвом рішень на підставі аналізу виробничих результатів і оцінки досягнення цілей у сфері якості, впровадження коригувальних дій та інформування персоналу; формування з постачальниками взаємовигідних відносин, спрямованих на забезпечення поставок згідно з вимогами до якості для ядерних установок. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері якості, шляхи їх досягнення і очікувані результати Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати п/п 1 Вдосконалення системи управління якістю з метою забезпечення експлуатаційної безпеки АЕС Впровадження сучасних методів управління і процесного підходу в діяльності підрозділів Компанії Відповідність системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008 у частині забезпечення експлуатаційної безпеки АЕС 2 Розробка і впровадження системи управління навколишнім середовищем як частини інтегрованої системи управління Виконання процедур (методик) системи управління навколишнім середовищем Відповідність системи управління навколишнім середовищем вимогам стандарту ISO 14001: Забезпечення відповідності системи управління ліцензійним вимогам Виконання вимог ліцензійних умов за напрямами діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства Проведення потенційно небезпечної діяльності відповідно до вимог нормативних документів

7 Цілі розробки заяви Екологічна безпека України, як стан захищеності життєво важливих інтересів та потреб суспільства, держави, людства в цілому, навколишнього середовища від несприятливого впливу, зумовленого природними та антропогенними факторами, є однією з фундаментальних складових національної безпеки держави. Реалізація екологічної політики з метою дотримання досягнутого рівня екологічної безпеки та її постійного підвищення на діючих АЕС, впровадження інноваційних екологічних технологій і наближення до відповідних положень міжнародних стандартів та директив ЄС в галузі екології є одним з пріоритетних завдань Компанії та відноситься до найвищого пріоритету в діяльності експлуатуючої організації. Заява керівництва у сфері екології розроблена для визначення цілей діяльності Компанії з охорони навколишнього природного середовища, шляхів зменшення антропогенного фактору впливу на довкілля, шляхів їх досягнення, та очікуваних результатів. Керівництво Компанії вважає, що виробництво електричної енергії в сучасних умовах повинно бути безпечним та екологічно чистим. Основоположні принципи діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» у своєї діяльності дотримується таких основоположних принципів: Забезпечення фундаментальних принципів екологічної безпеки: реалізація державної (в межах своєї компетенції) і галузевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; виконання вимог природоохоронного законодавства України, міжнародних угод України, стандартів і правил у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища; відповідальність експлуатуючої організації; отримання документів дозвільного характеру у сфері екології. Забезпечення загальних організаційно-технічних принципів безпеки: застосування інноваційних екологічних технологій, які мають позитивний досвід використання; відомчий нагляд за дотриманням вимог екологічного законодавства; незалежні перевірки; планування робіт у сфері охорони навколишнього середовища і контроль за дотриманням екологічних нормативів; облік кількісних та якісних показників факторів впливу на навколишнє середовище для раціонального використання природних ресурсів; проведення моніторингу навколишнього середовища в районах розміщення діючих АЕС; забезпечення персоналу Компанії екологічною інформацією; впровадження та удосконалення системи екологічного управління відповідно до ISO 14001;

8 поширення інформації про стан навколишнього середовища в районі розміщення АЕС. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері екології, шляхи їх досягнення і очікувані результати Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати з/п 1 Удосконалення природоохоронної діяльності Програма природоохоронної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» Підвищення екологічної безпеки, мінімізація впливу нерадіаційних факторів на навколишнє середовище 2 Удосконалення системи Технічне та метрологічне Підвищення якості моніторингу забезпечення лабораторій, що контролю за станом навколишнього здійснюють контроль за навколишнього середовища станом навколишнього середовища 3 Зменшення скидів та викидів у навколишнє середовище 4 Нормативно-методичне забезпечення природоохоронної діяльності 5 Впровадження екологічних технологій 6 Поширення екологічної інформації серед персоналу 7 Управління екологічними аспектами природного середовища Підвищення ефективності діючих очисних споруд та газоочисних установок (модернізація, реконструкція, будівництво) Розробка нормативних, технічних та методичних документів Заміна екологічно небезпечних речовин на безпечні Організація навчання та ознайомлення персоналу із питаннями у сфері екології Розробка методик управління аспектами Зменшення рівня скидів забруднюючих речовин у водні об єкти та викидів в атмосферне повітря Створення гармонізованої нормативно-методичної бази природоохоронної діяльності Зменшення негативного впливу на стан довкілля Недопущення шкоди від виробничої діяльності навколишньому середовищу Зменшення впливу екологічних аспектів на довкілля

9 Цілі розробки заяви Інформування широких кіл громадськості про діяльність Компанії з впровадження засобів інформаційних технологій для удосконалення системи управління, планування і організації виробництва. Основоположні принципи діяльності Впровадження засобів інформаційних технологій на рівні передових досягнень, створення в Компанії єдиного інформаційного простору. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері впровадження інформаційних технологій, шляхи їх досягнення і очікувані результати п/п Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати 1. Створення Єдиної інформаційноаналітичної системи Компанії Впровадження комплексної інформаційної системи управління підприємством найвищого рівня (SAP ERP) Підвищення оперативності та якості прийняття управлінських рішень; забезпечення прозорості та контролю діяльності Компанії на всіх рівнях; підвищення безпеки експлуатації АЕС; організація ефективної взаємодії з контрагентами та клієнтами; зниження трудомісткості процесу бюджетування та організація бюджетного контролю витрат; детальне визначення потреб у матеріальних ресурсах та покращення матеріально-технічного забезпечення; скорочення обсягу ручної і рутинної роботи працівників, зниження адміністративних витрат 2. Створення системи електронного документообігу ДП «НАЕК «Енергоатом» Впровадження основного функціоналу EMC 2 Documentum ECM 6.5 Створення єдиного для Компанії сховища проектноконструкторської, виробничої, нормативної, організаційно-розпорядчої документації; забезпечення управління процесами публікації, пошуку, доступу та збереження документації;

10 3. Створення інформаційної системи підтримки процесів управління проектами будівництва нових енергоблоків Х-3/Х-4 Хмельницької АЕС 4. Створення системи автоматичного проектування та управління конфігурацією для нових енергоблоків Х-3/Х-4 Хмельницької АЕС 5. Створення єдиної технологічної інфраструктури інформаційних систем Компанії Впровадження програмного забезпечення Oracle Prіmavera PPM для автоматизації процесів управління проектами відповідно до вимог PMІ (Project Management Іnstіtute) і стандартів ІSO Впровадження технології Smart Plant Enterprise компанії Intergraph Створення центру обробки даних (ЦОД) та Корпоративної системи передачі даних, модернізація локальних обчислювальних мереж відокремлених підрозділів покращення виконавської дисципліни Централізоване управління сукупністю проектів; підвищення якості планування робіт проектів, їх координація між собою та забезпечення контролю досягнення результатів робіт; забезпечення всіх рольових учасників проектів спеціалізованими інструментами, призначеними для ефективного виконання покладених на них завдань Інтегроване управління процесами будівництва складних промислових об єктів та автоматизація рутинних операцій створення проектноконструкторської документації; зберігання, обмін та управління інженерними даними на всіх етапах життєвого циклу промислових об єктів Забезпечення надійного, безперебійного функціонування та доступності єдиної інформаційно-аналітичної системи Компанії, інших корпоративних і локальних систем

11 Цілі розробки заяви Відповідно до вимог чинного законодавства України основною функцією ДП «НАЕК «Енергоатом» є забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від потенційної шкоди, пов язаної з опроміненням джерелами іонізуючого випромінювання. Основоположні принципи діяльності Основними принципами діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері радіаційної безпеки та радіаційного захисту є: пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання; дотримання дозових меж опромінення персоналу і населення, встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки; встановлення найнижчих показників величини індивідуальних доз опромінення та кількості осіб, що опромінюються; дотримання нормативів на газо-аерозольні викиди та рідкі скиди, на вміст радіоактивних речовин в об єктах навколишнього природного середовища; відкритість та доступність інформації щодо впливу АЕС на навколишнє природне середовище; залучення громадськості до участі у процесі проведення оцінки впливу АЕС на навколишнє природне середовище. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері радіаційної безпеки та радіаційного захисту персоналу, шляхи їх досягнення і очікувані результати п/п Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати 1. Мінімізація радіаційного впливу АЕС на об єкти Неперевищення встановлених контрольних рівнів газоаерозольних викидів та водних Дотримання основних дозових меж опромінення населення навколишнього природного середовища скидів радіоактивних речовин Удосконалення контролю та мінімізації викидів тритію та вуглецю (С-14) на енергоблоках АЕС Оснащення ВП АЕС системами контролю викидів тритію та вуглецю- 14 Уточнення розмірів зон спостереження (ЗС) ВП АЕС при здійсненні діяльності з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків та уточнення розмірів санітарно-захисних зон (СЗЗ) ВП АЕС при будівництві на майданчиках нових енергоблоків Приведення розмірів ЗС і СЗЗ ВП АЕС у відповідність до вимог чинного законодавства

12 2. Дотримання принципів виправданості, неперевищення та оптимізації доз опромінення (ALARA) Неперевищення встановлених контрольних рівнів колективних доз опромінення груп персоналу (річна індивідуальна доза якого може перевищувати 6 мзв/рік и 15 мзв/рік) Неперевищення встановлених рівнів опромінення жінок репродуктивного віку Зниження середньої колективної дози опромінення персоналу, віднесеної до одного енергоблоку, до міжнародного рівня Розробка та впровадження у підрозділах ДП «НАЕК «Енергоатом» радіаційних паспортів персоналу Імплементація вимог Директив Євросоюзу у нормативні документи Компанії щодо забезпечення радіаційної безпеки Оснащення ВП АЕС сучасними напівпровідниковими лічильниками випромінювання людини (ЛВЛ) Дотримання основних дозових меж опромінення персоналу Дотримання основних дозових меж опромінення жінок репродуктивного віку Середня колективна доза опромінення персоналу, віднесена до одного енергоблоку, на рівні середньої колективної дози опромінення на один енергоблок АЕС з реакторами типу ВВЕР у Європі Приведення обліку доз персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» у відповідність до вимог МАГАТЕ з проведення індивідуального контролю Приведення нормативної бази з питань радіаційної безпеки і радіаційного захисту до вимог Євросоюзу Дотримання вимог чинного законодавства щодо забезпечення індивідуального дозиметричного контролю персоналу АЕС

13 Цілі розробки заяви Україна у сфері використання ядерної енергії дотримується встановленого пріоритету безпеки людини та довкілля на всіх етапах поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами і підписала Об єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі Об єднана конвенція) 29 вересня 1997 року. Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від р схвалено Стратегію поводження з радіоактивними відходами, що розрахована на 50 років і яка розроблена на підставі аналізу стану поводження з РАВ в Україні, з урахуванням кращої міжнародної практики, стандартів з безпеки МАГАТЕ та Європейського Союзу. Керівництво Компанії вважає своїм обов язком і усвідомлює свою відповідальність за впровадження єдиної технічної політики у сфері поводження з РАВ та створення і забезпечення ефективного функціонування цілісної галузевої системи поводження з РАВ, яка дасть змогу досягти безпечного поводження з РАВ усіх типів і категорій, які були накопичені в попередні періоди, виникають під час поточної експлуатації ядерних установок і утворюватимуться у майбутньому, при раціональному використанні фінансових, технічних і людських ресурсів та з урахуванням передового міжнародного досвіду. З цією метою, виходячи з пріоритетності завдань, планується і реалізується комплекс заходів, виконання яких пов язане з підтриманням необхідного рівня безпеки при реалізації діяльності у сфері поводження з РАВ на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом». Основоположні принципи діяльності Для надійного захисту персоналу, населення і навколишнього середовища від здійснення діяльності із поводження з радіоактивними відходами, що утворюються на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», встановлені такі основоположні принципи: Забезпечення фундаментальних принципів безпеки при поводженні з РАВ: впровадження державної (в межах своєї компетенції) і галузевої політики у сфері поводження з радіоактивними відходами; виконання вимог чинного національного законодавства, міжнародних угод України, стандартів і правил у сфері поводження з радіоактивними відходами; відповідальність експлуатуючої організації за безпеку під час поводження з радіоактивними відходами до передачі їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами; забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці; державне регулювання; науково-дослідницька діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами; Забезпечення загальних організаційно-технічних принципів безпеки:

14 виконання довгострокової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами; застосування апробованих технологій при новому будівництві, модернізації та реконструкції об єктів із поводження з РАВ; незалежні перевірки стану та культури безпеки при поводженні з РАВ; планування робіт із мінімізації та вдосконалення системи поводження з РАВ в експлуатуючій організації; створення і впровадження системи якості при здійсненні діяльності із поводження з РАВ; збір, переробка РАВ АЕС до стану, прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання, та тимчасове зберігання РАВ на майданчиках АЕС; проведення інвентаризації та впровадження дієвої системи обліку РАВ; надання відкритої і достовірної інформації населенню про здійснення діяльності із поводження з РАВ в експлуатуючій організації; конструктивна взаємодія з регулюючими, наглядовими органами, громадськими організаціями з питань безпеки при поводженні з РАВ; забезпечення сталого і достатнього фінансування заходів з поводження з РАВ; забезпечення цільового використання державних коштів за рахунок екологічного податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів. розвиток гармонізованої нормативно-правової бази у сфері поводження з РАВ; міжнародне співробітництво та науково-технічна підтримка діяльності. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері поводження з радіоактивними відходами, шляхи їх досягнення і очікувані результати результат п/п 1. Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати Оптимізація існуючої системи поводження з РАВ з метою зменшення обсягів утворення та зберігання РАВ на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» Впровадження сучасних уніфікованих технологій та обладнання для збору, переробки, кондиціонування РАВ; впровадження на АЕС комплексів з глибокої переробки РАВ; проведення адміністративноорганізаційних та технічних заходів зі зменшення обсягів утворення РАВ Мінімізація РАВ; переробка та кондиціонування РАВ, що накопичуються підчас поточної експлуатації та відходів, накопичених за попередній період експлуатації АЕС; підготовка РАВ до передачі у власність держави; зниження негативного впливу на персонал, населення та

15 2. 3. Забезпечення реалізації заходів Загальнодержавної цільової екологічної Програми поводження з РАВ Підготовка до повернення ВАВ від переробки ВЯП в Україну Включення коштів на реалізацію Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ до тарифу на виробництво електричної та теплової енергії АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»; виконання заходів розділу 2 Програми «Удосконалення поводження з РАВ на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» Розробка та узгодження основних положень технічних і контрактних документів з організації процесу повернення РАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР в Україну; розробка та впровадження: - нормативного забезпечення питань поводження з ВАВ від переробки ВЯП; - транспортнотехнологічної схеми повернення ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР з РФ та їх передачу до спеціалізованих підприємств ДАЗВ України навколишнє середовище Реалізація заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ Створення діючої інфраструктури поводження з ВАВ від переробки ВЯП українських АЕС 4. Удосконалення нормативно-методичного забезпечення та науковотехнічного супроводження робіт у сфері поводження з РАВ Розробка нормативних, технічних та методичних документів у сфері поводження з РАВ Виконання науководослідницьких та дослідноконструкторських робіт у сфері поводження з РАВ Створення дієвої нормативної бази поводження з РАВ Розробка та впровадження перспективних технологій та обладнання для переробки, транспортування та зберігання РАВ на АЕС

16 Цілі розробки заяви Робота з кадрами відноситься до ключових складових діяльності будь-якого підприємства як суб єкта економіки держави. ДП «НАЕК «Енергоатом» планує і здійснює свою діяльність у роботі з персоналом (управління людськими ресурсами), відповідно до вимог ядерного законодавства, правил, норм, стандартів з ядерної безпеки, законодавства про працю та інших законів України, застосовуючи передовий вітчизняний та світовий досвід і рекомендації міжнародних організацій. Кадрова політика ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямована на: забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який здійснює діяльність у закріпленій за ним сфері відповідальності, комплектування посад персоналом відповідних професій та спеціальностей; забезпечення соціальної захищеності працівників; досягнення кваліфікаційної і психологічної підготовленості персоналу, при якій забезпечення безпеки є пріоритетною ціллю і внутрішньою потребою кожного працівника, що приводить до самосвідомості, відповідальності та самоконтролю при виконанні усіх робіт, що впливають на безпечну експлуатацію АЕС. Керівництво Компанії, усвідомлюючи роль людського чинника в забезпеченні безпеки АЕС, заявляє про пріоритет пошуку, усунення і попередження проблем та невідповідностей, пов язаних з людським фактором, а не лише про пошук чи покарання винних. Реалізація зазначених напрямів здійснюється в умовах загальної професійної культури, відповідальності за доручену справу усіх працівників ДП «НАЕК «Енергоатом». Основоположні принципи діяльності Компанія проводить політику управління людськими ресурсами на принципах: прихильності до культури безпеки; дотримання професійної етики; соціальної відповідальності та партнерства; поєднання суспільних та особистих інтересів; поваги до прав та свобод працівників, забезпечення їх гармонійного розвитку; відкритості та справедливості. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері кадрової політики, шляхи їх досягнення і очікувані результати п/п Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати 1. Формування людських ресурсів для досягнення Управління кадрами Ефективність підбору та розстановки персоналу, переведення на вищі

17 мети та завдань діяльності Компанії 2. Забезпечення встановлених нормами та правилами з безпеки кваліфікації персоналу та дисципліни Забезпечення належних умов праці та охорона здоров я Розвиток людських ресурсів Вдосконалення системи мотивації персоналу до ефективної праці Формування у персоналу підприємства почуття гордості за належність до атомної енергетики, усвідомлення престижності роботи у цій галузі, розуміння виняткового значення атомної енергетики для зростання добробуту громадян України Розвиток інформаційної системи. Удосконалення системи забезпечення висококваліфікованим персоналом Розвиток системи підготовки персоналу Управління кваліфікацією персоналу посади, виходячи з результатів праці, кваліфікації, відповідно до здібностей та особистих інтересів і потреб Компанії Зниження показників професійних захворювань та виробничого травматизму Підвищення ефективності праці при використанні отриманих поглиблених спеціальних умінь та знань і нового досвіду у вирішенні професійних завдань Збереження висококваліфікованих кадрів. Забезпечення стабільності в колективі Підтримка гнучкості й динамізму розвитку Компанії; зростання репутації ДП «НАЕК «Енергоатом»; підтримка суспільством розвитку атомної енергетики Підвищення в суспільстві авторитету атомної енергетики. Своєчасне відновлення і збереження кількісного та якісного складу людських ресурсів з необхідним рівнем освіти та підготовки відповідно до потреб Компанії Досягнення максимально високого рівня безпеки при експлуатації ядерних установок і при поводженні з ядерними матеріалами і радіоактивними відходами Забезпечення надійної і безаварійної роботи підприємств ДП «НАЕК

18 3. Прихильність принципам культури безпеки. Використання технічних засобів для підготовки персоналу Співробітництво та надання допомоги навчальним закладам України з метою забезпечення вітчизняних АЕС персоналом належної кваліфікації Формування у нової генерації атомників усвідомлення прихильності принципам культури безпеки, сумлінного ставлення до праці, використання з цією метою досвіду ветеранів Створення атмосфери відповідальності і розуміння ролі кожного працівника на кожному рівні організаційної структури Активна взаємодія з керівником та один з одним. Спілкування і обмін досвідом на всіх рівнях Мотивація безпеки через заохочення та підтримку з боку керівників, колег та підлеглих Аналіз подій, спрямований на пошук першопричин і їх усунення, а не на пошук винних, на принципі конфіденційності. Приводом для стягнення можуть стати тільки свідомі порушення чи приховування факту порушення «Енергоатом» Зростання ефективності навчання Забезпечення органічної єдності у системі безперервної підготовки фахівців; поєднання фундаментальності науково-теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань розвитку енергетичної галузі Встановлення безумовного пріоритету безпеки; професійна спадкоємність; прихильність кожного працівника високим стандартам в галузі мирного використання ядерної енергії; відповідальне використання матеріальних і природних ресурсів Забезпечення безпеки АЕС Підвищення ефективності роботи персоналу Створення в колективі атмосфери відкритості і довір я Принцип пріоритетності безпеки сприймається кожним працівником, як особистісна моральна норма

19 4. Ефективне використання трудових ресурсів 5. Забезпечення високої якості життя робітників Компанії. Зменшення масштабів плинності висококваліфікованого персоналу, закріплення кадрів Вивчення ступеню забезпеченості Компанії робочою силою Виконання плану по продуктивності праці Вивчення причин втрат робочого часу і самої величини цих втрат З ясування причин плинності кадрів Виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання Реалізація програм соціального розвитку, спрямованих на поглиблення соціального партнерства, надання соціальних гарантій, збереження працездатності та здоров я, забезпечення повноцінного відпочинку і професійної реабілітації персоналу, підтримку ветеранів праці, створення умов для задоволення духовних і культурних потреб Удосконалення системи доходів персоналу та посилення стимулюючої ролі заробітної плати Соціальний захист та мотивація персоналу Збереження виробничого та кадрового потенціалу Компанії Виконання плану щодо чисельності і складу працюючих Збільшення обсягів виробництва, ефективне використання обладнання, зниження собівартості, зростання прибутку Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його втрат. Зниження коефіцієнту загального обороту та плинності кадрів Удосконалення організації виробництва, праці і управління Підвищення національної конкурентоспроможності. Формування згуртованого колективу, об єднаного загальними ідеями і корпоративними принципами Підвищення ефективності праці. Стимулювання ділової активності Підвищення ефективності роботи персоналу. Підвищення ефективності виробничого процесу

20 Цілі розробки заяви Політика керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері охорони праці спрямована на створення і забезпечення функціонування системи правових, соціальноекономічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувальнопрофілактичних заходів і засобів для збереження життя, здоров я та працездатності працівників Компанії у процесі трудової діяльності. Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом», усвідомлюючи важливість діяльності у сфері використання ядерної енергії, встановлює пріоритет життя і здоров я працівників Компанії і бере на себе повну відповідальність за створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних і здорових умов праці, що є основою державної політики у сфері охорони праці. Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечує функціонування системи управління охороною праці, формує політику у сфері охорони праці, орієнтуючись на передовий досвід інших організацій, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, з урахуванням накопиченого досвіду роботи ДП «НАЕК «Енергоатом», досягнутих показників діяльності, наявних ресурсів, зовнішніх факторів. Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» гарантує забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. Основоположні принципи діяльності Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», інших законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці політика ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері охорони праці базується на принципах: підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробничого обладнання, технологічних процесів, будівель і споруд; адаптації трудових процесів до можливостей працівника, з урахуванням його здоров я і психологічного стану, шляхом впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних та безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників; фінансування діяльності з охорони праці згідно з чинним законодавством, використання економічних методів управління охороною праці та стимулювання персоналу в управлінні охороною праці; соціального захисту працівників Компанії, повного відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; здійснення завдань, пов язаних з охороною праці, виконання «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям»;

21 п/п підвищення кваліфікації, рівня професійної підготовки та проведення навчання працівників з питань охорони праці; використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері охорони праці, шляхи їх досягнення і очікувані результати Цілі (завдання) Шляхи їх досягнення Очікувані результати 1. Створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних і здорових умов праці згідно з вимогами законодавства з охорони праці 2. Фінансування діяльності з охорони праці згідно з чинним законодавством 3. Поліпшення умов праці на робочих місцях, попередження випадків виробничого травматизму та професійних захворювань 4. Підготовка персоналу згідно з чинним законодавством з охорони Забезпечення функціонування системи управління охороною праці в ДП «НАЕК «Енергоатом» Забезпечення фінансування заходів та засобів з охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії згідно з Переліком, затвердженим постановою КМУ від , у розмірі, передбаченому Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» Розробка спільно з профспілковими комітетами відокремлених підрозділів Компанії «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям». Забезпечення їх виконання та фінансування у розмірі, передбаченому Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» Проведення навчання, перевірки знань, підвищення кваліфікації працівників Забезпечення прав працівників Компанії у сфері охорони праці Поліпшення умов праці, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівникам Компанії Зниження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності, поліпшення умов праці на робочих місцях персоналу Зменшення кількості порушень персоналом Компанії вимог

22 праці 5. Забезпечення придбання, комплектування, утримання і своєчасної видачі працівникам сучасних засобів індивідуального та колективного захисту, постачання знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації згідно з вимогами чинного законодавства 6. Забезпечення надання пільг і компенсацій, поліпшення умов праці, виведення персоналу зі шкідливих та небезпечних умов праці 7. Забезпечення постійного контролю за станом безпеки і умов праці 8. Аналіз стану охорони праці в Компанії 9. Розслідування нещасних випадків та профзахворювань згідно з вимогами чинного законодавства. Усунення причин нещасних випадків та Компанії з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Забезпечення закупівлі (у тому числі централізованої) для відокремлених підрозділів Компанії спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального і колективного захисту, знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації Проведення атестації робочих місць за умовами праці у відокремлених підрозділах Компанії згідно з графіками Проведення щоденних обходів робочих місць за умовами праці, планових, цільових і позачергових перевірок стану охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії; забезпечення щоквартальної звітності з цих питань Здійснення щоквартального аналізу стану охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії; розробка узагальнених по Компанії звітів з питань охорони праці Проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а також випадків невиробничого травматизму, що сталися з нормативно-правових актів з охорони праці Захист працівників Компанії від впливу шкідливих та небезпечних факторів; забезпечення працюючих засобами захисту вищого ґатунку за оптимальними цінами; зниження кількості нещасних випадків через незабезпечення персоналу засобами індивідуального та колективного захисту Забезпечення пільг і компенсацій та виведення персоналу зі шкідливих і небезпечних умов праці завдяки поліпшенню умов праці на робочих місцях Поліпшення стану безпеки на робочих місцях, оперативне вжиття необхідних заходів Аналіз стану охорони праці та вжиття необхідних заходів щодо його поліпшення Зниження рівня травматизму і профзахворюваності, розробка та вжиття необхідних заходів. Соціальний захист потерпілих від нещасних

23 профзахворювань. Забезпечення соціального захисту працівників, відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 10. Здійснення пропаганди безпечних методів праці, виховання прихильності працівників Компанії охороні праці працівниками Компанії, згідно з вимогами чинного законодавства; розробка та виконання профілактичних заходів; надання потерпілим на виробництві передбаченої законодавством допомоги Проведення Днів охорони праці, змагань бригад з безпечного виконання робіт, конкурсів на звання «Кращий за професією», «Краща бригада» тощо, з відзначенням та заохоченням працівників за прихильність культурі безпеки та охороні праці випадків на виробництві, відшкодування шкоди потерпілим Поліпшення стану безпеки, зниження виробничого травматизму, дотримання працюючими вимог нормативно-правових актів з охорони праці

24 Цілі розробки заяви Демонстрація керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» визнання високої ролі фізичного захисту в забезпеченні безпеки ядерного матеріалу та пов язаних з ним ядерних установок і визнання пріоритету культури захищеності. Основоположні принципи діяльності У своїй діяльності щодо забезпечення належного рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу, Компанія притримується таких принципів: принцип системності (функціонування системи має системний, упорядкований та постійний характер); принцип диференційованості, згідно з яким забезпечується відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу їх категоріям та потенційним радіаційним наслідкам вчинення протиправних дій щодо об'єктів; запобігання вчиненню протиправних дій, згідно з яким забезпечується виявлення потенційних загроз щодо ядерних установок і ядерного матеріалу та вжиття заходів для успішної протидії таким загрозам; принцип адаптивності, згідно з яким забезпечується виконання завдань у разі зміни проектної загрози; принцип адекватності (умови функціонування відповідають рівню наявних загроз щодо об'єктів); принцип інформованості (суб'єкти системи фізичного захисту своєчасно забезпечуються інформацією про наявні та потенційні загрози щодо об'єктів системи в обсягах, що дають змогу суб'єктам вживати відповідних заходів для успішної протидії таким загрозам); персональної відповідальності (керівники суб'єктів системи в межах своїх повноважень є персонально відповідальними за виконання завдань системи); принцип виявлення та усунення причин протиправних дій, згідно з яким забезпечується здійснення постійного контролю за відповідністю фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу вимогам законодавства та вжиття заходів з усунення виявлених невідповідностей. При формуванні, впроваджені та розвитку культури захищеності на ядерних установках, Компанія притримується таких принципів: принцип відповідальності, відповідно до якого кожна особа з персоналу усвідомлює персональну відповідальність за виконання своїх обов язків відповідно до вимог фізичної ядерної безпеки; принцип компетентності, відповідно до якого керівники і персонал фізичної ядерної безпеки відповідним чином підбираються, проходять початкове навчання та періодичне підвищення кваліфікації, їх знання, уміння та навички відповідають їх обов язкам; принцип контролю, відповідно до якого будь-яка діяльність з фізичної ядерної безпеки знаходиться під постійним контролем керівництва та самоконтролем персоналу;

25 принцип мотивації, відповідно до якого встановлена ліцензіатом система заохочень і покарань дозволяє персоналу своєчасно та добровільно повідомляти керівництву про допущені ним помилки або недоліки в роботі систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Основні цілі (завдання) Компанії у сфері фізичного захисту, шляхи їх досягнення і очікувані результати Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати п/п 1. Забезпечення безперебійного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу Запобігання здійсненню незаконних дій (або бездіяльності) потенційним правопорушникам щодо ядерної установки та ядерного матеріалу; виявлення вторгнення правопорушників у зони обмеження доступу; затримка просування правопорушників у зонах обмеження доступу; реагування на дії правопорушників; пом'якшення наслідків незаконних дій щодо ядерної установки та ядерного матеріалу Забезпечення ефективності працездатності систем фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу відповідно до вимог чинного законодавства 2. Забезпечення високого рівня культури захищеності на ядерних установках Визначення осіб, які персонально відповідають за стан культури захищеності в цілому на ядерній установці та у структурних підрозділах; усвідомлення важливості фізичного захисту та визнання пріоритету культури захищеності кожною особою з персоналу об єкта; наявність у персоналу об єкта внутрішньої потреби виконувати свої обов язки в суворій відповідності до вимог фізичного захисту, реагувати на порушення вимог фізичного захисту іншими особами; висока компетентність Забезпечення максимально можливого зменшення впливу людського фактора на ефективність виконання системою фізичного захисту своїх завдань

26 керівників об єкта, персоналу фізичного захисту; продумана та уміло застосована політика мотивації; здійснення керівниками об єкта постійного контролю за виконанням робіт, що можуть вплинути на стан фізичного захисту; встановлення персональної відповідальності кожної особи з персоналу об єкта за забезпечення виконання вимог фізичного захисту; усвідомлення кожною особою з персоналу об єкта можливих наслідків невиконання вимог фізичного захисту; постійна робота з населенням, що проживає в районі розташування об єкта, щодо роз яснення завдань фізичного захисту та ролі населення у виконанні цих завдань

27 Цілі розроблення заяви Основною метою діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» є виробництво електроенергії, забезпечення безпечної експлуатації та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій. Важлива роль у досягненні цієї мети належить проведенню єдиної технічної політики на АЕС Компанії. Єдина технічна політика формується за результатами аналізу досвіду експлуатації з урахуванням досягнутого рівня вітчизняної та світової науки і техніки з дотриманням принципу оптимальності витрат. Єдина технічна політика в ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізується шляхом: прийняття та впровадження уніфікованих технічних рішень; розроблення та виконання планів і заходів з модернізації та підвищення безпеки; формування єдиних підходів і вимог до технічного обслуговування та експлуатації обладнання та систем, застосування уніфікованих пристроїв і методик; формування єдиних вимог щодо порядку розроблення та узгодження виробничих документів (технічних вимог, технічних умов тощо); формування та забезпечення функціонування комплексної, ефективної системи науково-технічної та інженерної підтримки АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» Мета розроблення цієї Заяви: визначення цілей, завдань, основних принципів та механізмів реалізації інженерної діяльності в сфері технічного та технологічного розвитку, забезпечення безпеки та ефективності технологічного процесу вироблення електричної енергії атомними станціями ДП «НАЕК «Енергоатом»; формування технічної політики Компанії з усвідомленням пріоритетів та дотриманням принципів безпеки. Основоположні принципи єдиної технічної політики Компанії: відповідальність Компанії за радіаційний захист та безпеку ядерних установок відповідно до законодавства України у сфері використання ядерної енергії; застосовування лише апробованих технічних рішень з урахуванням їх ефективності та використання обладнання відповідно до проектних та нормативних вимог; врахування досвіду експлуатації та результатів аналізу безпеки під час прийняття технічних рішень. Основні цілі (завдання) Компанії в проведенні єдиної технічної політики, шляхи їх досягнення і очікувані результати Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілей Очікувані результати п/п 1. Забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків АЕС, Модифікація та модернізація об'єктів і обладнання енергоблоків АЕС; Підвищення безпеки та ефективності роботи енергоблоків

28 підвищення ефективності їх роботи відповідно до вимог норм, правил та стандартів у сфері використання ядерної енергії та правил технічної експлуатації 2. Продовження строку експлуатації енергоблоків 3. Розвиток системи безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива 4. Використання якісного і надійного обладнання 5. Науково-технічна підтримка АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» 6. Забезпечення єдності і відповідної точності вимірювань в усіх виробничих процесах впровадження ефективних режимів роботи енергоблоків АЕС; реалізація заходів програм підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС; скорочення термінів ремонтів обладнання та систем, збільшення міжремонтного періоду; впровадження нових видів ядерного палива Розроблення та реалізація заходів щодо управління старінням та продовженням експлуатації енергоблоків АЕС України Експлуатація існуючого сухого сховища відпрацьованого ядерного палива відповідно до вимог правил, норм і стандартів у сфері використання ядерної енергії; створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива Впровадження та розвиток системи оцінки відповідності продукції, важливої для безпеки Формування та забезпечення функціонування комплексної, ефективної системи науковотехнічної та інженерної підтримки АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» з урахуванням сучасного рівня світової та вітчизняної науки у сфері використання ядерної енергії Організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду за забезпеченням єдності вимірювань; розроблення методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації, повірки та АЕС; збільшення обсягів виробництва електроенергії; безаварійність роботи Продовження строку експлуатації енергоблоків без зниження рівня безпеки Оптимізація витрат на зберігання відпрацьованого ядерного палива Підвищення ефективності і надійності роботи енергоблоків Науково-технічна та інженерна підтримка діяльності Компанії на всіх етапах життєвого циклу АЕС; оптимальне використання інтелектуального та технічного потенціалу наукових та інжинірингових організацій, що надають послуги ДП «НАЕК «Енергоатом» Підвищення безпеки і ефективності роботи АЕС

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 92 IAPGOŚ 4/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1176582 Współfinansowane ze środów Unii Europesie MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online: 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online:  2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW ÀÏÒÅÊÀ online: www.apteka.ua 13 (834) 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ ФАРМЗАКАЗ НА CD «Ëåêõèì»: ñòàâêà íà ñåìåéíûå öåííîñòè ñ.4-5 ÀÌÊÓ: ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ ôàðìàöåâòè

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

Богуш Аллі Михайлівні

Богуш Аллі Михайлівні Вітання доктору педагогічних наук, професорові, академіку, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії Богуш Аллі Михайлівні з нагоди її ювілею Високоповажану Аллу Михайлівну,

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник CS UK Návod k použití 2 Інструкція 13 Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник ZBB24431SA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Provoz 4 Při prvním použití 5 Denní používání 5 Tipy

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ Алкоголь, тютюн і наркотики дають відчуття насолоди, яке,

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

Használati útmutató 2 Інструкція 16 HU UK. preciz.hu. Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA

Használati útmutató 2 Інструкція 16 HU UK. preciz.hu. Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA HU UK Használati útmutató 2 Інструкція 16 Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Működés 5 Napi használat 6 Biztonsági információk Ápolás

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ 5. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами [Електронний ресурс] / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2009. 3. С. 159 167. Режим доступу

More information

Prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy Profesor SGGW. Kontakt

Prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy Profesor SGGW. Kontakt Prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy Profesor SGGW Kontakt Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej Zakład Geodezji i Planowania

More information

BUDOWA POLSKO-BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIEJ POLITYKI WODNEJ W ZLEWNI BUGU

BUDOWA POLSKO-BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIEJ POLITYKI WODNEJ W ZLEWNI BUGU Partnerzy Projektu / Партнеры Проекта / Партнери Проекту: Instytut Ochrony Środowiska Partner Wiodący Główny Partner Finansowy Институт Охраны Окружающей Среды Ведущий Партнер Главный Финансовый Партнер

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information

_00 1/8. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013)

_00 1/8. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) 1 Brand name Vaillant 2 Models A ecocompact VSC 306/4-5 150 A 3 Temperature application - - High/M edium/l ow 4 Hot water generation:

More information