Használati útmutató 2 Інструкція 16 HU UK. preciz.hu. Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Használati útmutató 2 Інструкція 16 HU UK. preciz.hu. Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA"

Transcription

1 HU UK Használati útmutató 2 Інструкція 16 Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA

2 Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Működés 5 Napi használat 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás 7 Hasznos tanácsok és javaslatok 9 Hibaelhárítás 10 Üzembe helyezés 11 Műszaki információk 14 A változtatások jogát fenntartjuk. Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. Általános biztonság A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például: Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat. Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására. 2

3 Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör. Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló rekeszeiben. A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat) tárolni a készülékben. Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. Biztonsági utasítások Üzembe helyezés VIGYÁZAT! A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék körül. Várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz. Ez azért szükséges, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba. Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében. A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani. Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Ne telepítse a készüléket túl párás vagy hideg helyekre, például építkezések felvonulási épületébe, garázsba vagy borpincébe. A készülék mozgatásakor a készülék elejének peremét emelje fel, ellenkező esetben megkarcolhatja a padlót. Elektromos csatlakoztatás VIGYÁZAT! Tűz- és áramütésveszély. A készüléket kötelező földelni. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket. Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl. hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel, kompresszor) épségére. Ha az elektromos alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz. A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje alatt kell elhelyezkednie. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen 3

4 arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Használat VIGYÁZAT! Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzveszély. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ne helyezzen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) a készülék belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkör alkatrészeit. A hűtőkör igen környezetbarát földgázt, izobutánt (R600a) tartalmaz. Ez a gáz gyúlékony. Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon mindennemű nyílt láng és gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki a helyiséget. Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a készülék műanyag részeihez. Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az italtároló edényre. Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ne érintse meg a készülék kompresszorát és kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá válnak. Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg azokat. Az egyszer már felolvasztott ételt ne fagyassza vissza. Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán található tárolási útmutatásokat. Ápolás és tisztítás VIGYÁZAT! Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. A készülék hűtőegysége szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos üzembe helyezést és a készülék hűtőközeggel való feltöltését csak képesített személy végezheti el. Rendszeresen ellenőrizze a készülék olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvízelvezető nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a készülék alján. Ártalmatlanítás VIGYÁZAT! Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok készülékben rekedését. A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát anyagokat tartalmaz. A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőegység azon része, mely a hőcserélő közelében található. 4

5 Termékleírás A termék áttekintése 1 1 Kezelőpanel 2 Lenyitható rekeszajtók 3 Fagyasztó fiókok Működés Kezelőpanel Adattábla 5 Maxibox fiókok Figyelmeztető fény 2 Bekapcsolás visszajelző 3 Hőmérséklet-szabályozó 5

6 Bekapcsolás 1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a konnektorhoz. 2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban egy közepes beállításra. A bekapcsolás visszajelző és a figyelmeztető fény világítani kezd. Kikapcsolás A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót O állásba. A hőmérséklet beállítása A hőmérséklet szabályozása automatikusan történik. 1. A minimális hűtés érdekében forgassa a hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb beállítások felé. 2. A maximális hűtés érdekében forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé. Általában a közepes beállítás a legmegfelelőbb. A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet a következő tényezőktől is függ: szobahőmérséklet az ajtónyitások gyakorisága a tárolt élelmiszer mennyisége a készülék elhelyezése. Napi használat A készülék belsejének tisztítása Az első használat előtt mossa ki a készülék belsejét és az összes belső tartozékot semleges kémhatású tisztítószeres, langyos vízzel, hogy eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a készüléket. Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületet. Fagyasztott élelmiszerek tárolása Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli periódus után, mielőtt élelmiszereket helyezne a fagyasztótérbe, Ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a készülék a maximális határig meg van terhelve, a hűtőtér hőmérsékletét pedig a legalacsonyabb értékre állították be, előfordulhat, hogy folyamatosan hűt, s emiatt dér képződik a belső falán. Ebben az esetben a szabályozógombot a legmagasabb hőmérsékleti értékre kell állítani az automatikus jégmentesítés elindításához, ezzel pedig csökkentett energiafogyasztást lehet elérni. Magas hőmérséklet miatti riasztás A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedését (pl. korábbi áramkimaradás vagy nyitva hagyott ajtó miatt) a villogó figyelmeztető fény jelzi. Amikor a normál feltételek helyreálltak, a figyelmeztető fény abbahagyja a villogást. üzemeltesse legalább 2 órán keresztül a készüléket. A fagyasztófiókok használatával könnyen és gyorsan megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni, eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót, melynek mindig a helyén kell maradnia, a levegő megfelelő áramlásának biztosítása érdekében. Minden polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló étel. 6

7 VIGYÁZAT! Véletlenszerű, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jellemzők között az áramkimaradási biztonság alatt van feltüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd pedig (a kihűlés után) újra lefagyasztani. Friss élelmiszer lefagyasztása A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására is. A friss élelmiszereket lefagyasztáshoz helyezze a fagyasztó rekeszekbe vagy fedelekbe. Helyezze a fagyasztásra váró friss élelmiszert a fagyasztószekrény középső rekeszébe, mivel ez a leghidegebb pont. A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében található adattáblán van feltüntetve. A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert. Kiolvasztás A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat előtt a hűtőrekeszben Ápolás és tisztítás VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. Általános figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS! Bármilyen karbantartási művelet előtt válassza le a készüléket a hálózatról. vagy szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ehhez a művelethez. A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megfőzhetők: ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart. A fagyasztókosarak kivétele a fagyasztóból A fagyasztókosarakon van egy ütköző, amely megakadályozza véletlen kivételüket vagy leesésüket. 1. Amikor szeretné kivenni a fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, amíg az el nem éri a végpontot. 2. Az elejét felfelé billentve vegye ki a kosarat. 1 2 Amikor vissza kívánja helyezni, kissé emelje meg a kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a fagyasztóba. Amikor túljutott a végpontokon, nyomja vissza a kosarakat a helyükre. A készülék hűtőegysége szénhidrogént tartalmaz, ezért csak megbízott szerelő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra. A készülék tartozékai és alkatrészei nem tisztíthatók mosogatógépben. 7

8 Rendszeres tisztítás FIGYELMEZTETÉS! Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy kábeleket. FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör. FIGYELMEZTETÉS! A készülék mozgatásakor a készülék elejének peremét emelje fel, ellenkező esetben megkarcolhatja a padlót. A készüléket rendszeresen tisztítani kell: 1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogatószerrel tisztítsa meg. 2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisztaságát és szennyeződésmentességét. 3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg. 4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a kondenzátort és a készülék hátulján lévő kompresszort egy kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék teljesítményét, és csökkentheti az áramfogyasztást. A fagyasztó leolvasztása FIGYELMEZTETÉS! Soha ne próbálja meg éles fémeszközzel lekaparni a jeget az elpárologtatóról, mert felsértheti azt. A leolvasztás felgyorsítására kizárólag a gyártó által ajánlott eszközöket vagy anyagokat használjon. Ha a leolvasztás közben a fagyasztott élelmiszercsomagok hőmérséklete megemelkedik, biztonságos tárolási idejük lerövidülhet. A leolvasztás előtt kb. 12 órával állítson be alacsonyabb hőmérsékletet annak érdekében, hogy a működés megszakítására elegendő hűtési tartalék halmozódjon fel. Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a fagyasztó polcain és a felső rekesz körül. Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t. 1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a dugót a konnektorból. 2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből, csomagolja be azokat több réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre. VIGYÁZAT! A fagyasztott árukhoz ne nyúljon nedves kézzel. A keze hozzáfagyhat az élelmiszerhez. 3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műanyag kaparókést a megfelelő alsó középső támaszra, és tegyen alá egy tálat a kiolvadt víz összegyűjtése céljából. A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet a fagyasztórekeszbe. Ezenkívül, távolítsa el azokat a jégdarabokat, amelyek leolvasztás közben letörnek. 4. A leolvasztás befejezése után szárítsa ki alaposan a készülék belsejét, és őrizze meg a jégkaparót, hogy máskor is felhasználhassa. 5. Kapcsolja be a készüléket. 3 óra elteltével pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a fagyasztórekeszbe. Ha a készülék nincs használatban Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, az alábbi óvintézkedéseket végezze el: 1. Válassza le a készüléket az elektromos táphálózatról. 2. Vegye ki az összes élelmiszert. 3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot. 4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok. 8

9 VIGYÁZAT! Ha a készüléket bekapcsolva hagyja, kérjen meg valakit, időnként ellenőrizze, hogy a benne lévő étel nem romlott-e meg áramkimaradás miatt. Hasznos tanácsok és javaslatok Normális működéssel járó hangok: Az alábbi hangok normális jelenségnek tekinthetők üzemelés közben: Gyenge gurgulázó és bugyborékoló hang a csőkígyókból a hűtőközeg áramlása közben. Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a kompresszor felől a hűtőközeg áramoltatása során. Hirtelen recsegő zaj hallható a készülék belseje felől, melyet a hőtágulás okoz (ez természetes és nem veszélyes fizikai jelenség). Gyenge kattanó zaj hallható a hőmérséklet-szabályozóból a kompresszor be- vagy kikapcsolásakor. Energiatakarékossági tanácsok Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva. Ha a környezeti hőmérséklet magas, és a hőmérséklet-szabályozó alacsony hőmérsékletre van állítva, a készülék pedig teljesen meg van töltve, előfordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, állítsa a hőmérséklet-szabályozót melegebb beállításokra, hogy lehetővé tegye az automatikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással. Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a fagyasztókosárból (ha van). Ötletek fagyasztáshoz Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást: az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt lefagyasztható; a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad további fagyasztásra váró élelmiszert betenni; csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le; készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a későbbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani; csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a csomagolással kizárni a levegőt; ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete; a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat, a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát; ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból eredő égési sérüléseket okozhat a bőrön; ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehessen követni a tárolási időket. Ötletek fagyasztott élelmiszerek tárolásához Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél: ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e az eladó; gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba; ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva; 9

10 a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók vissza; Hibaelhárítás ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot. VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. Mit tegyek, ha... Jelenség Lehetséges ok Megoldás A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A készülék zajos. A bekapcsolás visszajelző villog. A kompresszor folyamatosan működik. Túl sok dér és jég képződött. A hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorba. Nincs feszültség a konnektorban. A készülék alátámasztása nem megfelelő. Hiba lépett fel a hőmérséklet mérése közben. A készülék nem működik megfelelően. A hőmérséklet beállítása nem megfelelő. Túl sok élelmiszert helyezett egyszerre a készülékbe. A szobahőmérséklet túl magas. Csatlakoztassa megfelelően a hálózati dugaszt a konnektorba. Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket a hálózati aljzatba. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan áll-e. Kérjük, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz vagy a legközelebbi márkaszervizhez. Kérjük, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz vagy a legközelebbi márkaszervizhez. Olvassa el a Működés c. szakaszt. Túl sok meleg ételt tett a hűtőbe. Az ajtó nincs jól becsukva. Az ajtó nincs megfelelően bezárva vagy az ajtótömítés deformálódott/elszennyeződött. Várjon néhány órát, majd ellenőrizze ismét a hőmérsékletet. Lásd az adattáblán a Klímaosztály táblázatot. A behelyezés előtt várja meg, amíg az étel lehűl szobahőmérsékletre. Olvassa el Az ajtó becsukása című részt. Olvassa el Az ajtó becsukása című részt. 10

11 Jelenség Lehetséges ok Megoldás Az ajtó beállítása helytelen, vagy a szellőzőrács útjában van. A készülékben a hőmérséklet túl alacsony/magas. Amennyiben a fenti tanácsok nem vezetnek eredményre, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. Az ajtó becsukása 1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket. Üzembe helyezés A vízleeresztő-dugó elhelyezkedése nem megfelelő. Az élelmiszerek nincsenek megfelelően becsomagolva. A hőmérséklet beállítása nem megfelelő. A készülék szintezése nem megfelelő. A hőmérséklet-szabályozó nincs helyesen beállítva. Az élelmiszerek hőmérséklete túl magas. A dér vastagsága 4-5 mm-nél nagyobb. Túl gyakran nyitja ki az ajtót. Nem kering a hideg levegő a készülékben. Helyezze el megfelelően a vízleeresztő-dugót. Csomagolja be jobban az élelmiszereket. Olvassa el a Működés c. szakaszt. Olvassa el a Vízszintbe állítás részt. Állítson be magasabb/alacsonyabb hőmérsékletet. Hagyja, hogy az élelmiszerek a szobahőmérsékletre hűljenek a tárolás előtt. Olvassza le a készüléket. Az ajtót csak akkor nyissa ki, ha szükséges. 2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el az Üzembe helyezés c. szakaszt. 3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a márkaszervizhez. VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. Elhelyezés A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben helyezhető üzembe, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve: Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a hideg levegő a készülékben. Klímabesorolás SN N ST T Környezeti hőmérséklet +10 C és 32 C között +16 C és 32 C között +16 C és 38 C között +16 C és 43 C között 11

12 Bizonyos működési problémák léphetnek fel egyes típusoknál, ha az adott tartományon kívül eső értéken üzemelteti azokat. A megfelelő működés kizárólag a megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható. Amennyiben kételye merül fel azzal kapcsolatban, hogy hova telepítse a készüléket, forduljon a készülék forgalmazójához, ügyfélszolgálatunkhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez. Elhelyezés FIGYELMEZTETÉS! Gondoskodni kell arról, hogy a készüléket probléma esetén haladéktalanul le lehessen választani a hálózati áramkörről, ezért a dugasznak az üzembe helyezés után könnyen elérhető helyen kell lennie. A készüléket minden hőforrástól, például radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen napsütéstől stb. távol kell üzembe helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon áramolhasson a készülék hátoldala körül. Ha a készüléket egy falra függesztett egység alá helyezi, a legjobb teljesítmény érdekében a készülék felső lapja és a fali egység között legalább 100 mm távolságot kell hagyni. Azonban az az ideális, ha a készüléket nem egy falra függesztett egység alatt helyezi el. A pontos vízszintbe állítás a készülék alján található egy vagy több állítható láb révén biztosítható. min 100mm 20mm A B Elektromos csatlakoztatás Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e az elektromos hálózat értékeivel. A készüléket kötelező földelni. Az elektromos hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált egy képesített villanyszerelővel. A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be. A készülék megfelel az EGK irányelveinek. Hátsó távtartók A két távtartó a dokumentációt tartalmazó tasakban található. 1. Lazítsa meg a csavart. 2. Helyezze a távtartót a csavarfej alá. 3. Fordítsa a távtartót a megfelelő helyzetbe. 4. Húzza meg a csavart. 12

13 2 4 Vízszintbe állítás Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy vízszintben álljon. Ez az elülső oldalon alul található két állítható láb segítségével érhető el. Az ajtó nyitási irányának megfordítása VIGYÁZAT! Bármilyen művelet végrehajtása előtt húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból. 1. Döntse óvatosan hátra a készüléket úgy, hogy a kompresszor ne érjen a padlóhoz. 2. Vegye le a lábazati lemezt. 3. Csavarozza ki és távolítsa el az alsó zsanérokat Vegye le az ajtót. 5. Csavarozza ki a felső csapot, és csavarozza be az ellenkező oldalra Helyezze vissza az ajtót. Győződjön meg arról, hogy az ajtó éle párhuzamos-e a felső lap élével. 7. Csavarozza ki a csapot (A), és csavarozza be az ellenkező oldalra. A B 8. Távolítsa el a dugaszt (B), és helyezze az ellenkező oldalra. 9. Csavarozza be az alsó zsanérokat. 10. Helyezze vissza a lábazati lemezt. 11. Állítsa fel a készüléket. 12. Szerelje fel a fogantyút az ellenkező oldalra, és dugaszolja be a szabadon maradt furatokat a műanyag dugaszokkal (a kezelési kézikönyvet tartalmazó zacskóban található). 13

14 FIGYELMEZTETÉS! Állítsa vissza a készüléket az eredeti helyzetébe, állítsa vízszintbe, és várjon legalább négy órát, mielőtt csatlakoztatná a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz. Műszaki információk Műszaki adatok Az 1/1998. (I. 12.) IKIM miniszteri rendeletnek megfelelően Gyártó védjegye A készülék kategóriája Electrolux Fagyasztó Magasság mm 1850 Szélesség mm 595 Mélység mm 658 Fagyasztó nettó térfogata liter 248 Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A ++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony) Villamosenergia -fogyasztás (24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A mindenkori energiafogyasztás a készülék használatától és elhelyezéstől függ.) Hajtson végre egy végső ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon a következőkről: Minden csavar meg van-e húzva. A mágneses tömítés a készülékházhoz tapad-e. Az ajtó megfelelően nyílik és csukódik-e. Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. télen), előfordulhat, hogy az ajtótömítés nem tapad hozzá tökéletesen a szekrénytesthez. Ebben az esetben várja meg, amíg a tömítés magától hozzáidomul a szekrénytesthez. Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a fenti műveleteket, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. A márkaszerviz szakembere költségtérítés ellenében elvégzi az ajtók nyitásirányának megfordítását. A++ kwh/év

15 Fagyasztótér csillagszám jele **** Áramkimaradási biztonság Óra 20 Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 24 Klímaosztály SN-N-ST-T Feszültség Volt Frekvencia Hz 50 Zajteljesítmény db/a 40 Beépíthető Nem A műszaki adatok megtalálhatók a készülék külsején vagy belsejében lévő adattáblán és az energiatakarékossági címkén. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal. 15

16 Зміст Інформація з техніки безпеки 16 Інструкції з техніки безпеки 17 Опис виробу 19 Опис роботи 20 Щоденне користування 21 Інформація з техніки безпеки Догляд та чистка 22 Поради і рекомендації 23 Усунення проблем 24 Установка 26 Технічна інформація 28 Може змінитися без оповіщення. Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому. Безпека дітей і вразливих осіб Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов язаних ризиків. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці. Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду. Загальні правила безпеки Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах, наприклад: у фермерських будинках; на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ; клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень. 16

17 Вентиляційні отвори в корпусі приладу та в конструкції, що вбудовується, мають бути відкритими. Для прискорення процесу розморожування не застосовуйте механічні пристрої чи інші засоби, окрім засобів рекомендованих виробником. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту. Не застосовуйте електричні пристрої всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети виробником. Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для чищення. Мийте прилад м якою вологою ганчіркою. Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні матеріали, жорсткі ганчірки, їдкі речовини та металеві предмети. Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті речовини, зокрема аерозольні балончики з паливом. У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його заміни до виробника, сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи. Робити це самостійно небезпечно. Інструкції з техніки безпеки Встановлення ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей пристрій повинен встановлювати лише кваліфікований фахівець. Повністю зніміть упаковку. Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад. Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються із приладом. Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його. Обов язково одягайте захисні рукавички. Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо приладу. Зачекайте щонайменше 4 години, перш ніж під єднати прилад до електромережі. Це потрібно для того, щоб масло могло стекти назад до компресора. Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів, кухонних плит, духових шаф чи варильних поверхонь. Задня стінка приладу повинна стояти біля стіни. Встановлюйте прилад так, щоб на нього не попадало пряме сонячне проміння. Не встановлюйте прилад у місцях з високою вологістю або низькою температурою, наприклад у примурках, гаражах або винних льохах. Пересуваючи прилад, піднімайте його за передній край, аби не подряпати підлогу. Підключення до електромережі ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик займання або ураження електричним струмом. Прилад повинен бути заземленим. 17

18 Усі роботи з підключення до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком. Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика. Завжди користуйтеся правильно встановленою протиударною розеткою. Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі. Стежте за тим, щоб не пошкодити електричні компоненти (наприклад, штепсель, кабель живлення, компресор). При необхідності заміни електрокомпонентів слід звернутися до відповідної служби чи до електрика. Кабель живлення повинен знаходитися нижче рівня штепсельної вилки. Вставляйте штепсельну вилку у розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення. Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку. Використання ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і пожежі. Не змінюйте технічні характеристики приладу. Не дозволяється класти всередину приладу інші електричні прилади (наприклад, апарати для виготовлення морозива), якщо інше не зазначається виробником. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту. У ньому міститься ізобутан (R600a), природний газ із високим рівнем екологічності. Цей газ є займистим. У разі пошкодження контуру циркуляції холодоагенту, переконайтесь у відсутності полум я та джерел займання в кімнаті. Провітріть приміщення. Не ставте гарячі предмети на пластикові частини приладу. Не кладіть газовані напої в морозильну камеру. Це створить тиск на пляшку з напоєм. Не зберігайте у приладі займисті гази та рідини. Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах. Не торкайтеся до компресора чи конденсатора. Вони гарячі. Не виймайте предмети з морозильної камери та не торкайтеся їх мокрими або вологими руками. Не заморожуйте ті продукти, що були раніше розморожені. Дотримуйтеся вказаних на упаковці продуктів інструкцій щодо зберігання. Догляд і чищення ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик травмування або пошкодження приладу. Перед початком ремонту прилад треба від єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки. У холодильному агрегаті цього приладу містяться вуглеводні. Обслуговування та перезаряджання агрегату повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст. Регулярно оглядайте дренажний отвір приладу та очищуйте його за необхідності. У разі блокування отвору розморожена вода збиратиметься на дні приладу. Утилізація ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує небезпека задушення. Від єднайте прилад від електромережі. Відріжте кабель живлення й викиньте його. Зніміть дверцята, щоб запобігти запиранню дітей чи домашніх тварин усередині приладу. Контур циркуляції холодоагенту й ізоляційні матеріали приладу є екологічно чистими. Ізоляційна піна містить займистий газ. Щоб отримати інформацію про належну 18

19 утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципальної влади. Не пошкоджуйте елементи охолоджувача, що знаходяться поруч із теплообмінником. регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України 1057 від 3 грудня 2008р.) Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного Опис виробу Загальний вигляд продукту Панель керування 2 Відкидні кришки 3 Шухляди морозильника 4 Табличка з технічними даними 5 Шухляди Maxibox 19

20 Опис роботи Панель керування Сигнальна лампочка 2 Індикатор живлення Увімкнення 1. Вставте вилку у стінну розетку. 2. Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою в середнє положення. Загорається індикатор живлення та сигнальна лампочка. Вимкнення Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор температури в положення «O». Регулювання температури Температура регулюється автоматично. 1. Поверніть регулятор температури до меншого значення, щоб забезпечити мінімальне охолодження. 2. Поверніть регулятор температури до більшого значення, щоб забезпечити максимальне охолодження. Зазвичай найбільше підходить середнє значення. Однак при встановленні точної температури слід пам ятати, що температура всередині приладу залежить від таких чинників: температури у приміщенні; частоти відкриття дверцят; кількості продуктів усередині приладу; розташування приладу. 3 Регулятор температури Якщо температура навколишнього середовища висока або прилад повністю заповнений і в ньому встановлена найнижча температура, прилад може працювати безперервно, що спричиняє наморожування на задній панелі. У такому разі регулятор слід повернути на вищу температуру, щоб дозволити автоматичне розморожування й разом з цим зменшити споживання енергії. Сигнал високої температури При підвищенні температури в морозильному відділенні (наприклад, через перебої в постачанні електроенергії або відкриті дверцята) загорається сигнальна лампочка. При відновленні нормальних умов сигнальна лампочка згасає. 20

21 Щоденне користування Чищення камери Щоб усунути типовий запах нового приладу, перш ніж користуватися ним, помийте камеру й все внутрішнє приладдя теплою водою з нейтральним милом, а потім ретельно витріть. Не застосовуйте миючі засоби або абразивні порошки, оскільки вони можуть пошкодити поверхню. Зберігання заморожених продуктів Перед тим як завантажувати продукти при першому увімкненні, а також після тривалого періоду бездіяльності, дайте приладу попрацювати щонайменше 2 години. Шухляди морозильної камери дозволяють легко знайти бажаний пакет із продуктами. Якщо потрібно зберігати великий об єм продуктів, вийміть усі шухляди, крім найнижчої, яка має бути на місці для забезпечення гарної циркуляції повітря. На полицях можна розташовувати продукти, які виступають максимум до 15 мм від дверцят. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У разі випадкового розморожування, якщо, наприклад, електропостачання було відсутнє довше, ніж зазначено в таблиці технічних характеристик у графі «rising time», розморожені продукти необхідно якнайшвидше спожити або негайно приготувати, охолодити та знову заморозити. Кладіть свіжі продукти, які потрібно заморозити, у середнє відділення морозильника, оскільки це найхолодніше місце. Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними, що розташована всередині приладу. Процес заморожування триває 24 години: впродовж цього періоду не додавайте нові продукти для заморожування. Розморожування Перш ніж споживати продукти глибокої заморозки, їх можна розморозити в холодильному відділенні або при кімнатній температурі, залежно від того, скільки часу у вас є на це. Невеликі шматки можна готувати навіть замороженими, відразу з морозильника: у цьому разі на готування піде більше часу. Виймання кошиків для заморожування з морозильника Кошики морозильної камери обладнано обмежувачами ходу для запобігання їх випадкового висування або випадання. 1. Щоб вийняти кошик з морозильної камери, потягніть його на себе до упору. 2. Вийміть кошик, дещо піднявши його передній край угору. Заморожування свіжих продуктів Морозильна камера підходить для заморожування свіжих продуктів і тривалого зберігання заморожених продуктів і продуктів глибокої заморозки. Щоб заморозити свіжі продукти, покладіть їх у шухляди морозильника або відкидні кришки. 1 2 Щоб встановити кошик на місце, злегка підніміть його передній край і вставте кошик у морозильну камеру. Після проходження точок упору проштовхніть кошик на місце. 21

22 Догляд та чистка ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки. Загальні застереження ОБЕРЕЖНО! Перш ніж виконувати операції з технічного обслуговування, завжди виймайте вилку з розетки. У холодильному агрегаті цього приладу містяться вуглеводні, тому його технічне обслуговування та перезаправляння має виконувати лише уповноважений кваліфікований майстер. Аксесуари та деталі приладу не призначені для миття в посудомийній машині. Періодичне чищення ОБЕРЕЖНО! Не тягніть, не пересувайте та не пошкоджуйте трубки й кабелі всередині камери. ОБЕРЕЖНО! Пильнуйте за тим, щоб не пошкодити систему охолодження. ОБЕРЕЖНО! Пересуваючи прилад, піднімайте його за передній край, аби не подряпати підлогу. Прилад необхідно регулярно мити. 1. Камеру та аксесуари мийте теплою водою з нейтральним милом. 2. Регулярно перевіряйте ущільнювач дверцят і очищуйте його від бруду та залишків продуктів. 3. Промийте чистою водою й ретельно витріть. 4. Конденсатор і компресор у задній частині приладу необхідно чистити за допомогою щітки. Це покращить роботу приладу й дозволить заощадити електроенергію. Розморожування морозильника ОБЕРЕЖНО! У жодному разі не використовуйте гострі металеві предмети для видалення інею з випарника, щоб не пошкодити його. Для прискорення процесу розморожування не застосовуйте механічні пристрої чи інші засоби, окрім засобів, рекомендованих виробником. Підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування може скоротити термін їх придатності. Приблизно за 12 годин до розморожування встановіть нижчу температуру, щоб накопичити достатній резерв холоду, зважаючи на заплановану перерву в роботі приладу. На поличках морозильника й навколо верхнього відділення завжди формується певна кількість інею. Коли товщина шару інею досягне приблизно 3 5 мм, розморозьте морозильник. 1. Вимкніть прилад або витягніть вилку з розетки. 2. Вийміть продукти, загорніть їх у декілька газет і покладіть у прохолодне місце. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не торкайтеся заморожених продуктів вологими руками. Руки можуть примерзнути до продуктів. 3. Залиште дверцята відкритими та вставте пластмасовий шкребок у відповідне місце внизу по центру, а також підставте посудину для збору талої води. 22

23 Для прискорення процесу розморожування поставте в морозильне відділення посудину з теплою водою. Також видаляйте шматочки льоду, що відколюються в процесі розморожування. 4. Коли розморожування завершиться, ретельно висушіть внутрішні поверхні та приберіть шкребок для подальшого використання. 5. Увімкніть прилад. Через три години знову покладіть у відділення раніше вийняті продукти. Поради і рекомендації Нормальні звуки при роботі приладу Наступні звуки є нормальними під час роботи: Слабке булькання під час закачування холодоагента через батарею охолодження. Дзижчання й пульсування від компресора під час закачування холодоагента. Раптовий тріск зсередини приладу внаслідок термічної дилатації (природного і безпечного фізичного явища). Слабке клацання регулятора температури, коли компресор вмикається або вимикається. Поради щодо економії електроенергії Не відкривайте часто дверцята та не залишайте їх відкритими занадто довго. Якщо температура навколишнього повітря висока, регулятор температури встановлено на низьку температуру, а прилад повністю завантажено, компресор може працювати безперервно, що призводить до появи інею або льоду на випарнику. Якщо це відбувається, встановіть більш високий показник за допомогою регулятора Періоди простою Коли прилад тривалий час не експлуатується, виконайте такі запобіжні дії: 1. Відключіть прилад від електромережі. 2. Вийміть з нього всі продукти 3. Розморозьте (якщо необхідно) і почистіть прилад і все приладдя. 4. Залишіть дверцята відчиненими, щоб запобігти утворенню неприємних запахів. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо ви не вимикатимете прилад, то попросіть кого-небудь періодично перевіряти продукти, які в ньому знаходяться, на предмет псування через відключення електроенергії. температури, щоб запрацювало автоматичне розмерзання, й можна було заощадити електроенергію. Не виймайте акумулятори холоду з кошика в морозильній камері, якщо їх можна вийняти. Поради щодо заморожування Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам отримати найкращі результати заморожування: максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними; процес заморожування триває 24 години, упродовж цього періоду не можна додавати продукти до тих, які вже заморожуються; заморожуйте лише свіжі й ретельно вимиті продукти найвищої якості; розділіть продукти на невеликі порції, щоб можна було їх швидко повністю заморозити, а потім розморозити необхідну кількість; загортайте продукти в алюмінієву фольгу або складайте в поліетиленові пакети; пакування має бути герметичним; 23

24 не давайте незамороженим продуктам контактувати з уже замороженими, в іншому разі температура останніх підвищиться; пісні продукти зберігаються краще й довше, ніж жирні, тому що сіль зменшує термін зберігання продуктів; шматочки льоду, якщо їх проковтнути, щойно вийнявши з морозильника, можуть викликати холодовий опік; рекомендується вказувати на кожній окремій упаковці дату заморожування, щоб не перевищувати тривалість зберігання. Поради щодо зберігання заморожених продуктів Щоб отримати найкращі результати: Усунення проблем ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки. Що робити, якщо... переконайтеся, що продукти, які продаються замороженими, належним чином зберігалися в магазині; подбайте про те, щоб заморожені продукти якнайшвидше були перенесені з продуктового магазину до морозильника; не відкривайте часто дверцята і не залишайте їх відкритими довше, ніж це абсолютно необхідно; після розморожування продукти швидко псуються, і їх не можна заморожувати знову; не можна зберігати продукти довше, ніж вказано їх виробником. Проблема Можлива причина Вирішення Прилад не працює. Прилад вимкнено. Увімкніть прилад. Прилад шумить під час роботи. Індикатор живлення блимає. Компресор працює без зупинок. Кабель живлення неправильно під єднано до електромережі. Відсутня напруга в розетці. Прилад не зафіксовано належним чином. Вставте вилку кабелю живлення в розетку належним чином. Під час вимірювання температури сталася помилка. Прилад не працює належним чином. Неправильно встановлено температуру. Під єднайте до розетки інший електроприлад. Зверніться до кваліфікованого електрика. Переконайтеся, що прилад стоїть стійко. Зверніться до кваліфікованого електрика або до найближчого сервісного центру. Зверніться до кваліфікованого електрика або до найближчого сервісного центру. Зверніться до розділу «Опис роботи». 24

25 Проблема Можлива причина Вирішення У приладі одночасно зберігається багато продуктів. Зачекайте кілька годин, а потім знову перевірте температуру. Утворюється забагато льоду та інею. Дверцята зміщені або торкаються вентиляційної решітки. Температура всередині приладу надто низька або надто висока. Температура у приміщенні надто висока. Продукти, покладені у прилад, були недостатньо охолодженими. Дверцята закриті не щільно. Дверцята не закрито належним чином, або ущільнювач деформувався/ забруднився. Пробка системи спуску води неправильно встановлена. Продукти не були загорнуті належним чином. Неправильно встановлено температуру. Прилад не вирівняно. Неправильно встановлений регулятор температури. Температура продуктів надто висока. Див. діаграму кліматичного класу на табличці з технічними даними. Перш ніж завантажувати продукти, дайте їм охолонути до кімнатної температури. Зверніться до розділу "Закривання дверцят". Зверніться до розділу "Закривання дверцят". Вставте пробку системи спуску води належним чином. Правильно пакуйте продукти. Зверніться до розділу «Опис роботи». Див. розділ «Вирівнювання». Встановіть вищу чи нижчу температуру. Товщина інею перевищує 4 5 мм. Дверцята відкривали надто часто. Всередині приладу відсутня циркуляція холодного повітря. Зачекайте, доки продукти охолонуть до кімнатної температури, перш ніж розміщувати їх у камері приладу. Розморозьте прилад. Відкривайте дверцята лише у разі потреби. Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині приладу. 25

26 Якщо ці поради не допомогли, зверніться до найближчого сервісного центру. Закриття дверцят 1. Прочистьте прокладки дверцят. Установка ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки. Розміщення Цей прилад слід встановлювати в сухому, добре провітрюваному приміщенні, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, вказаному на табличці з технічними даними приладу: Клімат ичний клас SN N ST T Навколишня температура Від +10 C до +32 C Від +16 C до +32 C Від +16 C до +38 C Від +16 C до +43 C При експлуатації за межами цього діапазону для деяких типів моделей можуть виникнути певні проблеми в роботі. Правильна робота гарантується лише при експлуатації в зазначеному діапазоні температур. При виникненні сумнівів щодо того, де встановлювати прилад, зверніться до продавця, нашої служби обслуговування клієнтів або в найближчий авторизований сервісний центр. 2. У разі потреби відкоригуйте дверцята. Див. розділ «Установка». 3. У разі потреби замініть прокладки дверцят, що вийшли з ладу. Зверніться в сервісний центр. Розміщення ОБЕРЕЖНО! Щоб мати можливість від єднувати прилад від електромережі, забезпечте вільний доступ до розетки після встановлення. Прилад слід встановлювати подалі від джерел тепла, таких як батареї, бойлери, пряме сонячне світло тощо. Повітря має вільно циркулювати довкола задньої панелі приладу. Якщо прилад встановлюється під навісною шафою, то для забезпечення найвищої ефективності мінімальна відстань від верхнього краю приладу до навісної шафи має становити не менше 100 мм. Утім, прилад краще не ставити під навісними шафами. Точне вирівнювання виконується за допомогою однієї або декількох регульованих ніжок унизу на корпусі приладу. min 100mm A B 20mm 26

27 Підключення до електромережі Перш ніж під єднати прилад до електромережі, переконайтеся, що показники напруги й частоти, вказані на табличці з паспортними даними, відповідають показникам мережі у вашому регіоні. Прилад повинен бути заземленим. З цією метою вилка приладу оснащена спеціальним контактом. Якщо у розетці заземлення немає, заземліть прилад окремо у відповідності до чинних нормативних вимог, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком. Виробник не несе відповідальності у разі недотримання цих правил техніки безпеки. Цей прилад відповідає директивам ЄЕС. Задні розпірки У пакеті з документацією містяться також дві розпірки. 1. Відкрутіть гвинт. 2. Зачепіть розпірку нижче гвинта. 3. Поверніть розпірку у правильне положення. 4. Затягніть гвинти Встановлення дверцят на інший бік ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед виконанням будь-яких операцій витягніть штепсель із електричної розетки. 1. Обережно нахиліть прилад назад, щоб компресор не торкався підлоги. 2. Зніміть цокольну кришку. 3. Викрутіть гвинти та зніміть нижні завіси. 4. Зніміть дверцята. 5. Відкрутіть верхній шплінт та прикрутіть його з протилежного боку Встановіть дверцята на місце. Переконайтеся, що край дверцят паралельний краям приладу. 7. Відкрутіть шплінт (А) та прикрутіть його з протилежного боку. Вирівнювання Встановлюючи прилад, подбайте про те, щоб він стояв рівно. Цього можна досягти за допомогою двох регульованих ніжок, розташованих спереду знизу. 27

28 A B 8. Зніміть заглушку (В) і встановіть її з протилежного боку. 9. Закрутіть нижні завіси. 10. Встановіть цокольну кришку на місце. 11. Поставте прилад у вертикальне положення. 12. Встановіть ручку з протилежного боку та вставте заглушки (див. пакет із інструкціями) у порожні отвори. ОБЕРЕЖНО! Поставте прилад на місце, вирівняйте його, зачекайте щонайменше чотири години, а потім вмикайте в розетку. Технічна інформація Технічні дані Відповідно до указу Міністерства промисловості, торгівлі та туризму 1/1998. (I. 12.) Проведіть остаточну перевірку, щоб переконатися, що: усі гвинти міцно затягнено; магнітний ущільнювач прилягає до корпусу; дверцята правильно відкриваються та закриваються. Якщо температура навколишнього середовища низька (наприклад, узимку), ущільнювач може не повністю прилягати до корпусу. У такому разі зачекайте, доки ущільнювач не займе належне місце без сторонньої допомоги. Якщо ви не хочете самостійно виконувати наведені вище операції, зверніться до найближчого сервісного центру. Спеціаліст сервісного центру перевстановить дверцята на інший бік за ваш рахунок. Виробник Electrolux Категорія виробів Морозильник Висота мм 1850 Ширина мм 595 Товщина мм 658 Ємність морозильника літрів

29 * Клас енергоефективності (від A++ до G, де A++ є найефективнішим, G найменш ефективним) A++ Споживання електроенергії (в залежності від використання та розміщення) квт-год/рік 217 Оцінка **** Час виходу в робочий режим годин 20 Продуктивність морозильника кг/24 год 24 Кліматичний клас SN-N-ST-T Напруга вольт Частота Гц 50 Рівень шуму дб(а) 40 Вбудована Нi Технічна інформація міститься на табличці, розташованій на зовнішній або внутрішній ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом. Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не поверхні приладу, і на табличці електричних параметрів. викидайте прилади, позначені відповідним символом, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади. 29

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Вказівки з техніки безпеки Дана інструкція з монтажу та експлуатації містить основні вказівки, яких слід дотримуватися при

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

BOSCH. MES1020 Соковижималка. UK Інструкція з експлуатації. Сайт:

BOSCH. MES1020 Соковижималка. UK Інструкція з експлуатації. Сайт: BOSCH MES1020 Соковижималка UK Інструкція з експлуатації Сайт: http://www.bosch-home.com.ua Ця соковижималка не призначена для промислового використання, нею можна користуватися тільки в домашньому господарстві.

More information

Інструкція з експлуатації

Інструкція з експлуатації ЕЛЕКТРОНАСОС ПОБУТОВИЙ ДРЕНАЖНИЙ з подрібнювачем ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ Інструкція з експлуатації Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією даного пристрою НДЧ-2Н НДЧ-2НП ДСТУ IEC 30335-2-41:2004,

More information

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ Інструкція з експлуатації Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією даного пристрою і звертайтесь до неї за інформацією щоразу при виникненні потреби JET-80A

More information

электроинструмент Пряма шліфувальна машина ЗГ-250

электроинструмент Пряма шліфувальна машина ЗГ-250 электроинструмент Пряма шліфувальна машина ЗГ-250 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Загальні правила по техніці безпеки Попередження. Перед використанням електроінструментів повинні бути вжиті всі необхідні запобіжні

More information

БЕТОНОЗМІШУВАЧ. Інструкція з експлуатації

БЕТОНОЗМІШУВАЧ. Інструкція з експлуатації БЕТОНОЗМІШУВАЧ Інструкція з експлуатації Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією даного пристрою і звертайтесь до неї за інформацією щоразу при виникненні потреби SX-125 / SX-155

More information

Дриль із бездротовим приводом

Дриль із бездротовим приводом Дриль із бездротовим приводом ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ www.makita-ukraine.com 607D 608D 609D 00045 00863 BA 3 3 0007 4 0009 3 3 4 5 00099 6 00 7 0037 -. Наборна пластина -. Касета з акумулятором -. Кнопка

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

UA. Переклад з оригінальних інструкцій DC305 DC315

UA. Переклад з оригінальних інструкцій DC305 DC315 577688-77 UA Переклад з оригінальних інструкцій DC305 DC315 1 2 3 4 5 5 6 8 7 A 2 4 12 B D 3 11 3 11 3 11 3 11 C 3 13 14 E F 4 АКУМУЛЯТОРНА ШАБЕЛЬНА ПИЛКА DC305, DC315 Вітаємо Вас! Ви обрали інструмент

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information

Інструкція користувача напівавтомата D 165. Сервісний центр / Service Centre: Tel.: , Fax:

Інструкція користувача напівавтомата D 165. Сервісний центр / Service Centre: Tel.: , Fax: Інструкція користувача напівавтомата D 165 Сервісний центр / Service Centre: Tel.: +38 044 200 50 61, Fax: +38 044 200 50 63 Перед використанням зварювального апарату уважно прочитайте інструкцію користувача.

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

ITL. Електричний опалювальний котел. Tronic 5000 H. Інструкція з монтажу і технічного обслуговування (2011/03) UA

ITL. Електричний опалювальний котел. Tronic 5000 H. Інструкція з монтажу і технічного обслуговування (2011/03) UA C 6 70 647 65-00.ITL Електричний опалювальний котел Tronic 5000 H Інструкція з монтажу і технічного обслуговування 6 70 648 4 (0/03) UA Зміст UA Зміст Вказівки щодо пояснення символів та техніки безпеки...............................

More information

LEB Настінний електричний котел

LEB Настінний електричний котел LEB Настінний електричний котел Інструкція з експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 1 Шановний користувачу! Дякуємо, що Ви обрали настінний електричний котел LEB, призначений для системи опалення,

More information

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю.

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Для того, щоб використовувати послугу високошвидкісний Інтернет, Вам необхідно активувати

More information

Буферний акумулятор P S/-120S. Інструкція з монтажу і технічного обслуговування для фахівців (09/2009) UA

Буферний акумулятор P S/-120S. Інструкція з монтажу і технічного обслуговування для фахівців (09/2009) UA Буферний акумулятор P500-1000 -80S/-120S Інструкція з монтажу і технічного обслуговування для фахівців 6 720 640 999 (09/2009) UA 2 Зміст Зміст 1 Вказівки щодо пояснення символів та техніки безпеки................................

More information

Газова плита. Інструкція для експлуатації. Шановні покупці! Зміст

Газова плита. Інструкція для експлуатації. Шановні покупці! Зміст Газова плита UA Шановні покупці! Ми вдячні Вам за покупку та сподіваємося, що Ви зможете самі переконатися в надійності наших приладів. Дана інструкція для експлуатації допоможе Вам швидко познайомитися

More information

БЕТОНОЗМІШУВАЧІ FORTE ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БЕТОНОЗМІШУВАЧІ FORTE ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Збережіть цю інструкцію для подальшого звернення до неї БЕТОНОЗМІШУВАЧІ FORTE ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОДЕЛЬ: СЕРІЙНИЙ НОМЕР: Попередження: Користувач зобов язаний зберігати серійний номер виробу в належному

More information

SOLLY. Настінні двоконтурні газові котли. Solly Primer - D18 Solly Primer - D18 F Solly Primer D24 Solly Primer D24 F

SOLLY. Настінні двоконтурні газові котли. Solly Primer - D18 Solly Primer - D18 F Solly Primer D24 Solly Primer D24 F SOLLY Настінні двоконтурні газові котли Solly Primer - D18 Solly Primer - D18 F Solly Primer D24 Solly Primer D24 F ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОВ «Хот Велл» м.харків Інструкція з монтажу та

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР ПОБУТОВИЙ СТРАЖ Група виконання S

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР ПОБУТОВИЙ СТРАЖ Група виконання S HU 14/7130 ISO 9001:2008 ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР ПОБУТОВИЙ СТРАЖ Група виконання S КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РМ 2.840.011 КЕ ТОВ Реноме Зроблено в Україні 2 УВАГА! При купівлі газосигналізатора вимагайте його

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

Eolo Maior 24 kw - 28 kw - 32 kw настінні котли з закритою камерою згоряння (тип С) та примусовою витяжкою

Eolo Maior 24 kw - 28 kw - 32 kw настінні котли з закритою камерою згоряння (тип С) та примусовою витяжкою Eolo Maior 24 kw - 28 kw - 32 kw настінні котли з закритою камерою згоряння (тип С) та примусовою витяжкою Nike Maior 24 kw - 28 kw настінні котли з відкритою камерою згоряння (тип В) та природною тягою

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Combitek C 24 E Combitek F 24 E

Combitek C 24 E Combitek F 24 E Combitek C 24 E Combitek F 24 E Зміст 1 Загальні положення...2 2 Збереження документів...2 3 Безпека...2 Istruzioni per l uso 3.1. Що робити, коли відчувається запах газу?...2 3.2. Заходи безпеки...3 4

More information

Чинний з р. Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010. Секція E

Чинний з р. Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010. Секція E Секція E Чинний з 01.01.2012 р. Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 Секція E Код Назва Код УКТЗЕД ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО РЕКУЛЬТИВУВАННЯ

More information

Вказівки щодо відведення димових газів для

Вказівки щодо відведення димових газів для Вказівки щодо відведення димових газів для Газовий прилад з максимальним використанням теплоти згорання 6 720 615 740-00.1O Logamax plus GB042-22K GB042-22 Для спеціалізованого підприємства Уважно прочитайте

More information

ВАТ Барський машинобудівний завод. Котел електричний проточний Ж7 КЕП

ВАТ Барський машинобудівний завод. Котел електричний проточний Ж7 КЕП ВАТ Барський машинобудівний завод ДКПП 29.71.26.900 Котел електричний проточний Ж7 КЕП Настанова з експлуатації Ж7-КЕП-9 00.00.000. НЕ 1 УВАГА! Котел електричний проточний відноситься до складної техніки

More information

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Зміст Встановлення... 2 Початок роботи... 4 Реєстрація пристрою... 8 Перегляд та вибір оновлень... 8 Придбання оновлень та додаткових даних... 10 Завантаження

More information

Увага! У разі відсутності заземлення забороняється здійснювати установку та експлуатацію виробу.

Увага! У разі відсутності заземлення забороняється здійснювати установку та експлуатацію виробу. Ми дякуємо Вам за те, що Ви вибрали електричні водонагрівачі RÖDA PALLADIUM. Водонагрівачі виробляються за передовими технологіями відповідно до професійних стандартів. Перед початком експлуатації, будь

More information

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА Глава 1.2 Електропостачання і електричні мережі Видання офіційне Київ 2014 Глава 1.2 ПУЕ 2014 ПЕРЕДМОВА 1 ЗАМОВЛЕНО:

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Пам ятка користувача «СОТА»

Пам ятка користувача «СОТА» Пам ятка користувача «СОТА» Зареєструвавшись у Персональному кабінеті, Ви отримуєте можливість організувати обмін електронними документами з Вашими контрагентами - користувачами програм «M.E.Doc-IS», «СОТА»

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Victrix Zeus Superior 32 kw

Victrix Zeus Superior 32 kw Victrix Zeus Superior 32 kw Настінний опалювальний конденсаційний котел з закритою камерою згорання 1 Шановний Клієнт, Вітаємо Вас з придбанням високоякісного котла Immergas, розробленого для забезпечення

More information

Телефон У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою.

Телефон У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою. Телефон У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою. Елемент Опис 1 2 Роз єм для навушників Кнопка живлення Використовуйте гарнітуру для гучного зв'язку або для прослуховування музики.

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник CS UK Návod k použití 2 Інструкція 13 Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник ZBB24431SA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Provoz 4 Při prvním použití 5 Denní používání 5 Tipy

More information

Буферний накопичувач allstor. Посібник зі встановлення та технічного обслуговування. Для спеціаліста

Буферний накопичувач allstor. Посібник зі встановлення та технічного обслуговування. Для спеціаліста Посібник зі встановлення та технічного обслуговування Для спеціаліста Посібник зі встановлення та технічного обслуговування Буферний накопичувач allstor VPS 300/3, VPS 500/3, VPS 800/3, VPS 1000/3, VPS

More information

Перед iнсталяцiєю прочитати iнструкцiю! Перед введенням в експлуатацiю читати iнструкцiю з експлуатацiї!

Перед iнсталяцiєю прочитати iнструкцiю! Перед введенням в експлуатацiю читати iнструкцiю з експлуатацiї! Газові колонки GWH 10/13/15-2 COD H... uk Інструкція з монтажу й експлуатації 6 720 608 985 UA (2008.06) JS Перед iнсталяцiєю прочитати iнструкцiю! Перед введенням в експлуатацiю читати iнструкцiю з експлуатацiї!

More information

CKAT. Керівництво з монтажу і експлуатації котла. Навісний електричний котел Модельний ряд 6-28 квт Режим HDO, еквітермічне регулювання

CKAT. Керівництво з монтажу і експлуатації котла. Навісний електричний котел Модельний ряд 6-28 квт Режим HDO, еквітермічне регулювання CKAT Керівництво з монтажу і експлуатації котла 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K версія 13 Навісний електричний котел Модельний ряд 6-28 квт Режим HDO, еквітермічне регулювання UA версія 0020095668_00 CKAT

More information

(19) UA (11) (13) U (51) МПК ( ) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00

(19) UA (11) (13) U (51) МПК ( ) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00 УКРАЇНА (19) UA (11) 81688 (13) U (1) МПК (2013.01) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (21) Номер заявки: u 2013 00093

More information

Інструкція з монтажу та експлуатації. Ceraclass ZS 24-2 DH AE 23 ZW 24-2 DH AE 23 ZS 24-2 DH AE 31 ZW 24-2 DH AE UA (06.

Інструкція з монтажу та експлуатації. Ceraclass ZS 24-2 DH AE 23 ZW 24-2 DH AE 23 ZS 24-2 DH AE 31 ZW 24-2 DH AE UA (06. Інструкція з монтажу та експлуатації Ceraclass ZS 24-2 DH AE 23 ZW 24-2 DH AE 23 ZS 24-2 DH AE 31 ZW 24-2 DH AE 31 6 720 608 172 UA (06.07) RA Зміст Зміст 1 Правила техніки безпеки / Пояснення позначень

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Інструкція з монтажу. Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100. Для професійних підприємств. Уважно прочитайте інструкцію з монтажу

Інструкція з монтажу. Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100. Для професійних підприємств. Уважно прочитайте інструкцію з монтажу Інструкція з монтажу Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100 Для професійних підприємств Уважно прочитайте інструкцію з монтажу 6 720 614 584 02/2007 UA Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100 9 7 1

More information

Комбінований газовий котел із закритою камерою згоряння (монотермічна модель) 23,3 квт ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Комбінований газовий котел із закритою камерою згоряння (монотермічна модель) 23,3 квт ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ Комбінований газовий котел із закритою камерою згоряння (монотермічна модель) 23,3 квт ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗМІСТ ВСТУП ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

More information

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року

More information

Телефон У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою.

Телефон У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою. Телефон У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою. Елемент Опис 1 Роз єм для навушників Використовуйте гарнітуру для гучного зв'язку або для прослуховування музики. Елемент Опис

More information

Roadrunner 520 UA - 1

Roadrunner 520 UA - 1 1. Пакувальний лист 1. Автомобільний цифровий 4. Кабель USB 7. відео-реєстратор Prestigio 2. Присоска 5. Кабель HDMI 8. Гарантійна карта 3. Автомобільний блок 6. Кабель AV живлення 9. GPS приймач кабель

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

Е Л Е К Т Р О К О С И. џк Е Р І В Н И Ц Т В О џз Т Е Х Н І Ч Н О Ї џе К С П Л У А Т А Ц І Ї СК-1238Е СК-1438Е

Е Л Е К Т Р О К О С И. џк Е Р І В Н И Ц Т В О џз Т Е Х Н І Ч Н О Ї џе К С П Л У А Т А Ц І Ї СК-1238Е СК-1438Е Е Л Е К Т Р О К О С И џк Е Р І В Н И Ц Т В О џз Т Е Х Н І Ч Н О Ї џе К С П Л У А Т А Ц І Ї СК-1238Е СК-1438Е Уважно прочитайте дане керівництво перед початком використання виробу. Опис виробу і зовнішній

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПАСПОРТ НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ ваг серій AN та ANG

ПАСПОРТ НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ ваг серій AN та ANG ПАСПОРТ НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ ваг серій AN та ANG Редакція: НE AN ANG 53.doc 2 Паспорт. Настанова щодо експлуатування лабораторних ваг AN та ANG Зміст ВСТУП... 1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП ДІЇ ВАГ....

More information

NIKE MINI kw Special EOLO MINI kw Special. Інструкція користувача Монтажник Користувач

NIKE MINI kw Special EOLO MINI kw Special. Інструкція користувача Монтажник Користувач NIKE MINI 24-28 kw Special EOLO MINI 24-28 kw Special Інструкція користувача Монтажник Користувач 1 Шановний Клієнт, Вітаємо Вас з придбанням високоякісного котла Immergas, розробленого для забезпечення

More information

Інструкція з використання захищеного носія ключа etoken для Windows, установки драйвера та налаштування браузера Internet Explorer

Інструкція з використання захищеного носія ключа etoken для Windows, установки драйвера та налаштування браузера Internet Explorer Інструкція з використання захищеного носія ключа etoken для Windows, установки драйвера та налаштування браузера Internet Explorer АТ «Укрексімбанк» 2015 2 Зміст 1. Для чого потрібен захищений носій ключа

More information

ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА Finnera ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА Finnera ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА Finnera ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ Зміст Технічна специфікація Finnera...2 Компоненти покрівельної системи Finnera...3 Прийом поставки...4 Розвантаження та обробка поставки...4 Доведення

More information

Інструкція з експлуатації котла газового настінного «SOLLY»

Інструкція з експлуатації котла газового настінного «SOLLY» Інструкція з експлуатації котла газового настінного «SOLLY» Модель «SOLLY H» H18/H18F H26/H26F Уважно ознайомтеся з даною інструкцією й, будь ласка, збережіть її для подальшого використання у разі потреби

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

Підготовлено Відділом технічних затверджень Науково-дослідного будівельного інституту

Підготовлено Відділом технічних затверджень Науково-дослідного будівельного інституту ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА PL 00-611 ВАРШАВА вул. ФІЛЬТРОВА, буд. 1 тел.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; факс: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Авторизований та нотифікований згідно зі ст.10 постанови

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

Програмний комплекс користувача ЦСК

Програмний комплекс користувача ЦСК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЄААД.00021-13-ЛЗ Підп. та дата Програмний комплекс користувача ЦСК Версія 1.3.1 Інв. дубл Настанова оператора Підп. та дата Взам. інв. Інв. ориг. Харків 2012 р. 2 АНОТАЦІЯ Даний документ містить

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

Інструкції з експлуатації, монтажу та підключення

Інструкції з експлуатації, монтажу та підключення UA Інструкції з експлуатації, монтажу та підключення Комбінована плита Комбінована плита Шановні покупці! Щиро дякуємо вам за покупку. Ми сподіваємося, що ви самі переконаєтеся у надійності нашої продукції.

More information

CB 24 TN ДОВІДНИК З ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ

CB 24 TN ДОВІДНИК З ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ CB 24 TN ДОВІДНИК З ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ Монтажник Користувач Технічний фахівець Люб язний покупцю, Поздоровляємо Вас з придбанням високоякісного виробу Alpha Heating Innovation, здатного забезпечити

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Інструкція з монтажу та сервісу

Інструкція з монтажу та сервісу Інструкція з монтажу та сервісу Настінний газовий конденсаційний котел Logamax plus GB62-80/00 Для професійних Уважно прочитайте інструкцію перед монтажем та обслуговуванням 6 720 64 58-02/2007 UA Опис

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи м. Київ 2013 Сторінка 2 з 11 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ... 4 3. УМОВИ ОТРИМАННЯ

More information

Кабельний модем Touchstone CM820 Посібник користувача

Кабельний модем Touchstone CM820 Посібник користувача Кабельний модем Touchstone CM820 Посібник користувача Готуйтеся до експрес-подорожей просторами Інтернету! Дивитеся ви потокове відео, завантажуєте нові програми або перевіряєте пошту кабельний модем Touchstone

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» 1. Основні положення 1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Visa #маленькіперемоги та великий подарунок» з платіжною карткою

More information

Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows 10 Mobile

Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows 10 Mobile Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows 10 Mobile Видання 1.1 UK Про цей посібник користувача Це посібник користувача до Вашого випуску програмного забезпечення. Важливо: Перш ніж користуватися

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

ПРАЛЬНА МАШИНА. Інструкція з експлуатації та монтажу

ПРАЛЬНА МАШИНА. Інструкція з експлуатації та монтажу ПРАЛЬНА МАШИНА Інструкція з експлуатації та монтажу 1 Ваша нова пральна машина Ви придбали високоякісну пральну машину марки Bosch. Застосування інноваційних технологій забезпечує відмінні характеристики

More information

Visa Classic "Разом за життя", MasterCard PayPass. PayWave, MasterCard Mass PayPass, Visa Lady`s Club Smart

Visa Classic Разом за життя, MasterCard PayPass. PayWave, MasterCard Mass PayPass, Visa Lady`s Club Smart Оформлення полісу медичного страхування для подорожей за кордон Підключення до консьєржсервісу Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка (приватні картки) Тарифи стягують у національній валюті

More information

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» ЗАТВЕРДЖЕНО За рішенням комітету з конкурсних торгів 19-11 від 7 грудня 2011

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Згідно Закону України про землеустрій (дивіться http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5394-17), для того, щоб ідентифікувати автора, підтвердити

More information

Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows Phone 8.1 Update

Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows Phone 8.1 Update Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows Phone 8.1 Update Видання 1.0 UK Про цей посібник користувача Це посібник користувача до Вашого випуску програмного забезпечення. Важливо: Ознайомтеся

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр 3.2.1. Вікно Форма В MS Excel 2003 користувачеві надається можливість створювати й редагувати бази даних за

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

arotherm Посібник зі встановлення Для спеціаліста

arotherm Посібник зі встановлення Для спеціаліста Посібник зі встановлення Для спеціаліста Посібник зі встановлення arotherm VWL 55/ A ; VWL 85/ A ; VWL 5/ A ; VWL 5/ A 400 V; VWL 55/ A ; VWL 55/ A 400 V UA Видавець/виробник Vaillant GmbH Berghauser Str.

More information

Система лікування бойових травм

Система лікування бойових травм Розділ 35 Система лікування бойових травм Вступ Система лікування травм це організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, спрямовані на надання повного спектру допомоги усім пораненим

More information

Інструкція з використання захищеного носія ключа MiniKey для Windows 7 (32- bit), установки драйвера та налаштування браузера Internet Explorer

Інструкція з використання захищеного носія ключа MiniKey для Windows 7 (32- bit), установки драйвера та налаштування браузера Internet Explorer Інструкція з використання захищеного носія ключа MiniKey для Windows 7 (32- bit), установки драйвера та налаштування браузера Internet Explorer АТ «Укрексімбанк» 2015 2 Зміст 1. Для чого потрібен захищений

More information

Керівництво з експлуатації

Керівництво з експлуатації ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬТЕП-ЦЕНТР» КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ТИПУ КТ-2-Н (зі сталевим теплообмінником) Керівництво з експлуатації м. Чернігів 1 2 Зміст Сторінка 1 Вступ... 4 2 Основні правила

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

R C C U T T E C T W W W. V I T A L S. C O M. U A. EZT 124s. EZT 124vs. EZT 124vrs

R C C U T T E C T W W W. V I T A L S. C O M. U A. EZT 124s. EZT 124vs. EZT 124vrs E L E C T I R C B R U S H C U T T E R S W W W. V I T A L S. C O M. U A S EZT 124s І EZT 124vs И EZT 124vrs ÓÊÐÀ ÍÑÜÊÀ ЗМІСТ 1. Загальний опис 2. Комплект поставки 3. Технічні характеристики 4. Вимоги безпеки

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT) ДСТУ Б EN 1090-1-201Х (Проект,

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information