PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system

Size: px
Start display at page:

Download "PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system"

Transcription

1 PROUT INTIFITION tgu idtifiti tm Pdut i thi tgu idtifid b phumi umi idtifiti tm LPHNUMRIL TLOGU NUMBRS Th tgu pp th pdut b: S B S X () S TPL WP B MB pfix pip thd i. bi uffix TPL. () Th pfix X i itd ith th TPL (tmp pt it) PRFIX ti htiti, t t. pfix dipti F S Sid ith t IN,, mm, pit F T Sid ith t M, L d ptti, pit F xpipf NM,,,, xpipf NM,,,, SS W B L P Id ft / puti mudd u TXIx M putd TXIx T Thdd duit / xt. thd (M x.) H T H high tmptu, + mbit tmp. L P K F Fmpf um. TXIx N F Fmpf um. TXIx P putd TXIx S Sid ith pd pug t T Thdd duit / xt. thd (/" NPT) W P Wtpf IP mt u L I Itii f um. u TXIx N F I S I.S. ith umiium IP u TXIx W S Wtpf IP SS u W S M putd TX, SS u W S L I Itii f L u TXIx W S L P K F Fmpf L SS TXIx W S N F Fmpf L SS TXIx W S N F I S I.S. ith SS IP u TXIx X Oth pi tuti * * If pfix X i ud, pif Tmp Pt Lit (TPL) SUFFIX S mti, mu pt t. (ud th pti um i th SPIFITIONS tb) uffix dipti O px tig xt uf PM (thpp) N Oxg vi (R (hp) N (futm) pt d f xg vi H W iphgm f ht t vi J R (hp / p) L T L tmptu M B Mutig bkt M O Impu mitid mu pt M S Mitid mu pt P g, ubitd i tuti Q Lg if tuti S L tifiid I Futi Sft dt T PTF (pttfuth) (futm) M Pim vuum H Sd vuum TPL (tmp pt it) itd ith th pfix X (ud pti i th tgu) TPL dipti i f xt pit i upp (i ) Mu pt ith puhbutt (i ) L d ptti (pfix FS) Mutig h øm, mm dpth (ti t bd, i ) GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. NUMRIL TLOGU NUMBRS i. tp f tdd mti i OPTION OS (ud pti i th tgu) pti d pti dipti Pttiv v mutd vv //N (i ) Pttiv v mutd vv /N (i ) Pttiv v mutd vv /N (i ) Pttiv v mutd vv N (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) Oxg vi (i xpt f N t, i ) Oxg vi (i ) v bd dgd duig mb (i ) Th tgu pp th pdut b: ft vib :.umti.u

2 PROUT INTIFITION H t h f pdut htiti H t u th pdut tgu ( th b) t fid th pdut htiti: LPHNUMRIL TLOGU NUMBR LPHNUMRIL TLOGU NUMBR (ith pfix) (ithut pfix) xmp: id vv S NUMRIL TLOGU NUMBR xmp: puptd vv xmp: id vv GNRL INFORMTION tgu TLOGU NUMBR PG TLOGU NUMBR PG TLOGU NUMBR PG Suffix LS SH P SH P SI P SI P SM P SM P SU B I TLOGU NUMBRPG M B M B WBLP PG TLOGU NUMBR PG TLOGU NUMBRB PG B TLOGU NUMBR SGB PG TLOGU NUMBRWSM PG TLOGU NUMBR PG WSLI B SGB SB B WSLPKF SGB S B WSNF SGB S S B SGB S S B tgu SGB S SGB B S T B SB SGB S U GSB SGB S B M SB SGB S FW SB B SGB S SB FW S B SGB S SBH S B SG S SBM S GKSN SG GS S SG GS S S SG SG S S SG GKSN S S SG KSN SH S SG SB SM S B SG KSN SB S B SG SB S SG SG S B S L SG KSN S GSB M SG SB S S GSB SG KSN / SOLI LS / S S LS GSB SOLI LS pu ptd pit ptd S ptd SG S pddit S bz ti t bd SBH buiti pit, ftig diphgm mutig bd thdd pt, / t / SBH / t SG S S M ubb S FTURS FTURS GKSN S SBH S FTURS S S KSN SB MS S S T SB GNRL S SB N S GNRL S GKSN S SB N S S SB GNRL S SG GS LI S S SB KSN S LIS WITH FLUI S MTRILS IN ONTT S SB SG SG L LPKF MTRILS IN ONTT WITH FLUI S S SB LS SG KSN NF S S SB L NI SG SG LTRIL HRTRISTIS S S SB LS NI SG KSN LTRIL HRTRISTIS S S SB MTRILS IN ONTT WITH FLUI L SG S S S LS PB KSN S S S L PB SG S S S LS PB KSN OTHR MTRILS S SPIFITIONS S S L PB SGBMS SG SB L PB SGBMS S SPIFITIONS L PB FSFMS T SB SPIFITIONS SGBMS SB L PB F SB SGBMS KSN L PB B SUBBSS T S SGBMS SB LS PB S SGBMS KSN L PB SGBMS SB U T SB LS PB SGBMS SB Y SB L PB SGBMS KSN FSFMS T SB LS P SGBMS SB F S L SU SGBMS KSN U S : tgu SGBMS SB Y SB GS SGBMS T SB ft vib :.umti.u KSN SGBMS U SB SGBMS SG FSFMS T SB SG SGBMS F SB SGH SGBMS U SB SGM SGBMS Y S S SGB S SB SGB U S S SGB Y S SB SGB S SG SGB U SB KSN SGB Y SB KSN ftsgb vib :.umti.u SB SGB KSN Pfix U th tgu Numb Idx ( ) t: U th tgu Numb Idx ( ) t: U th tgu Numb Idx ( ) t:. Lt th qu. Lt th qu. Lt th i. Lt th pfix S. Fid th fu tgu. Fid th fu tgu. Fid th fu tgu S. Idtif th. Idtif th TLOGU NUMBRPG. Idtif th R ut ut ut / pfix pti S GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. () iuh (), p tig hdig () ht/d /, /,,/ F Spd pug (b Ø mm Ø mm) IN, mm, idut tdd B ISO / N, fm I Mudd IP (N ) () : () : / Hz pt mbit tmptu gf (TS) ( ) t + t + t + Rf t th dimi dig th fig. pip iz ifi iz f ffiit (mm) (m /h) (/mi) () ptig pu diffti (b) () tgu /,,,,,,,,,, S S S S S S S S S S SG SG SG Nm d G* /,,,, G* / G* /,, G*,, G / G / G,,, Nm p G / G / G,,,,, SG SG SG di ( ) PTF tmptu g (TS) t + mti ( ) (iti) (futm) i iuti t t pifiti ti ft ti u ptti Stdd vtg (Oth vtg d Hz qut) futi, t ud th di, d mm pt p tig iuh ht/d hdig () (),,, / F Spd pug (b Ø mm) IN, mm, idut tdd B ( mm) I Mudd IP (N ) () : () : / Hz pt mbit tmptu g (TS) ( ) t + pmt i / Hz tp () Rf t th dimi dig th fig. () G fib fid P P, uppid tdd vv ith, d mm pt pip iz F di.,,, d mm pt: t vi fuid tmptu iid th vv bd bv, it i phibitd t pit th vv ith t. () futi, t ud th di,, d mm pt f ffiit ifi iz (mm) (mm) (/mi) (m/h) (m/h) (/mi) mi. ptig pu diffti (b) mx. (PS) i ( ) t/i( ) p i tgu ith mitid mu pt / /,,,,,,,,,,,,,,,, Nm d pti tmptu g t + Opt Opti piti idit futi UL/S tifid. p i mx. (PS) i / t ( ) mi. tp () fuid ( ) N : i d g gup & N : i d g gup N: t, i, iquid gup & d tm S «SPIFITIONS» [ b kp] St (mm/) m fuid ( ) i, it g, t, i ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bd d ubb PPS tub It pt, pig Sti t S Subb Shdig i pp futi pmt i / Hz iffti pu Mximum viit Rp tim S «SPIFITIONS» [ b kp] b t + St (mm/) Fitd i t () b S b d fig t + S ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bz bd bd v bd Bz ISI L Stuffig bx huig ISI L Stm Sti t Sti t i Sti t Stuffig bx pkig PTF hv PTF hv Wip i PTF PTF v bd PTF PTF GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. i iuti t t pifiti f p i: W/, W f p i: W/,WW/W ti ft ti u ptti Stdd vtg (Oth vtg d Hz qut) mpt iz d ight ight impif mb ig jib ubb / ithgbiit f th id ithut dimb f th vv Fxib itti jib ubb Mu pt itti Th id vv tif vt ditiv pipig (ISO ) pip iz N (G*) f ffiit (m/h) (/mi) pit pu (b) mi. ptig pu diffti (b) mi. mx. i, it g, ggiv fuid mx. t, i, iquid, ggiv iquid ( ) ( ) ( ) (mm) ( ) tgu pt dimt tm bz ti t B B B B B B B B B B B B B B Nm d, t ud th di () / / / /,,,,,,,,,,,, ft vib :.umti.u ft vib :.umti.u S S S S SB ft vib :.umti.u SB U Y U pd mutig,,,,, Nm p (),, () pip iz mutig tp digti mpiti tgu / pmid ubb Idividu mutig M ubb G / d Sig ubb + t d. Pu t ight, G / jib ubb mb f t jib ubb () St f jib ubb ith d. Pu t ight, G / M GB/R biit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bd It pt d b Spig iphgm & vv di S d pit di (/ t ), ( / t ) Shdig i pp iffti pu Mximum b pu mbit tmptu g Mximum viit Pit fuid Mx. pit pu Mi. pit pu Pit fuid tmptu Rp tim PM t + mti ( ) (iti) (futm) tmptu g (TS) GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. S «SPIFITIONS» [ b kp] t + St (mm/) / / / / / fuid ( ) N : i, it g d t N > : i d t GB/R mitid vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. m. pt iffti pu mbit tmptu g Mximum viit Rp tim pig tim (m) ig tim (m) St f jib ubb ith d. Pu t ight d/ ft, G / G / G / M G / M G / M G / M () I futi: pu upp td t th tp f th id vv Ø M Th ubb b mutd mmti i t N, FR NF, uig ip (ip: tgu, pk f ). () Mximum f id vv hih pt imutu jib ubb: Ø mm:, Ø, mm:, Ø, mm:. () Ud f t difft pu, divd ith pug t b put i th ight p. () () ft vib :.umti.u GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. High f du t gd t dig tithmm dig (fuid t ud th di) uum pti up t mb Wid g f pittp pt ( mm di.) ttb thugh, f mximum pfm t difft miimum pit pu High pfm, mitf tuffig bx Th vv tif Pu quipmt itiv //, tg (N > ) ti. (N ) Th vv i fmit ith I Stdd ( ut H vi) tifid ith itgit v: SIL f HFT Miimum ptig pu diffti P,/, b T vv f utmti t f t, i d it g d th g/iquid mptib ith th ig mti ud Ithgbiit f mgti hd, d Th id vv tif vt itiv

3 PROUT INTIFITION H t h f pdut htiti If u k th vv futi: xmp: id vv / xmp: puptd vv / ut th : Sid vv /, ti ut th : Puptd vv /, ti ut th Pdut Idx f ti, / :SOLI LS g t N PILOT OPRT iirt d. ti i ti, p t i Sim mti h ) ig f vu t & p (g ut th Pdut Idx f ti, t: / LS OPRT ig TORIZ d PRSSUR OPRT. ti, i iti p t Sim mti h ) g u i f v t & p (g Pdut Idx Futi Pip ti Tmptu mi. mx. Pg + M / pd mut / / // / / /.. /.. / /.. / / / / /.. SYNTHTI BOY pd mut (M/itt fittig) pd mut (M) +, iz + (Ptti xpiv tmph, d ) ut th Quik Sti ht ti, Fgd N.. (/BF) + Fgd N.. (/B) + xi /.. / / ST IRON BOY /../ /.. / xt thd /.. xt thd, fd ti IN R x/.. x/ mp / butt dig N.. Opt ith ISO (, iz ) pit itf /.. / /.. Fgd (IN d NSI ) N.. Skt dig d N.. xi /.. ti vv STL BOY BRSS BOY SSORIS N OPTIONS Opti d i f i / (tdd/tx //) Opti d i f i / (tdd/tx //) i/i xhg f tp vv SOLI PILOT LS v pitig uti id vv [ISO (..N, iz )] mm pt /bj d id vv, d mm pt / d id vv d mm pt id vv d mm pt / d id vv d mm pt id vv vv pt (Ptti xpiv tmph, ) / / / / / p i x X / (Rx/) / (Rx/) / (Rx/) / / / mi. mx. () () bd mti pip ti it thd fgd xt thd v mp butt dig % kt dig d xt thd IN mx. ptig pu diffti (b) fuid tmptu g U Y S + T + T S mi. mx. ut SOLI LS +,, +,, +,, +,, +, +, +, +, +, +, +, +, + + +, +, +, +,, +, +, +, +, IN OUT IN MTRILS IN ONTT WITH FLUI X X X v v v v v v v v pt mbit pmt i , /,,,,,,,,,,,,,,,,,, ut pu ptd LS bz ti t bd thdd pt, / t / % % % % % % + / High f du t gd t dig tithmm dig (fuid t ud th di) uum pti up t mb Wid g f pittp pt ( mm di.) ttb thugh, f mximum pfm t difft miimum pit pu High pfm, mitf tuffig bx Th vv tif Pu quipmt itiv //, tg (N > ) ti. (N ) Th vv i fmit ith I Stdd ( ut H vi) tifid ith itgit v: SIL f HFT GNRL iffti pu Mximum b pu mbit tmptu g Mximum viit Pit fuid Mx. pit pu Mi. pit pu Pit fuid tmptu Rp tim S «SPIFITIONS» [ b kp] b t + St (mm/) Fitd i t () b S b d fig t + S fuid ( ) tmptu g di ( ) N : i d g gup & N : i d g gup N: t, i, iquid gup & d tm t + PTF FTURS ft vib :.umti.u MTRILS IN ONTT WITH FLUI LTRIL HRTRISTIS F H Spd pug (b Ø mm) ISO / N, fm I Mudd IP (N ) () : () : / Hz x x x ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid bd Sti t bd Bd ISI SS tub d pugut Spig St S, diphgm & di i hd ( futi) P P Shdig i pp Siv i iuti t t pifiti ti ft ti u ptti Stdd vtg (Oth vtg d Hz qut),,,,,,,,,,, RMLLY LOS () OUT + GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. p tig TORIZ LS (HOLING POSITION) fuid tmptu g i th iquid i t g it g i th iquid () i t g it g M / / / / / / / / itt fittig mm O pd mut b ti t umiium thti (),,,,,,,,,,,,,,, /, /, pitptd, hug diphgm /,t /,, FTURS T hutff vv f th t i, it g, t, i d th,ud g/iquid mptib ithth ig mti v d t qui miimum ptig pu pdut vd b Pu, // quipmt itiv d, uitb f gup d fuid Th id vv tif vt ditiv,, GNRL,b kp], iffti pu S«SPIFITIONS» [ Mximum viit St (mm /), Rp tim m, fuid ( ) tmptu g (TS) mti ( ), (iti) i, it g, t, i t + (Ptti xpiv tmph, d ) RMLLY LOS () GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. ` U Y S T S + + Fgd + + Fgd ft vib :.umti.u Quik Sti ht / SOLI LS mx. ptig pu diffti (b) ifi iz (mm) mi. ptig pu diffti (b) i g di bd mtiti ti ti h id t tig u) (v p + Mtizd vv ut th Quik Sti ht ti, : Quik Sti ht / LS ig t d ti i ti t d g h i t ti u) (v p / t: pip ti it thd pd mut pd mut, iz pd mut, pumtiti mifd ubb itt fittig T (/TBT) (/BBT) STINLSS STL BOY ft vib :.umti.u : b PRSSUR OPRT LUMINIUM BOY /../ /.. / N.. /.. N.. BRONZ BOY i xi / / // / /.. / /.. / pd mut (//) /.. /.. / /.. /.. /.. /.. / p umpti hd m xi + Mifd GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd.,, Pg mx. b pu (b) STINLSS STL BOY vuum (mb) ht t tm uphtd t Pip ti TORIZ OPRT i, it g t, i iquid,,,, Tmptu mi. mx. mi. ptig pu diffti (b) P mi. mx. (b) (b) STINLSS STL BOY N P mi. mx. (b) (b) BRSS BOY bz t i b t ti t t. t, ISI L Futi Q ui k S p h g t i t Q ui k S p h g t ti Pdut Idx IN OUT ft futi ft vib :.umti.u / ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bz bd bd v bd Bz ISI L Stuffig bx huig ISI L vib Stm :.umti.u Sti t Sti t i Sti t Stuffig bx pkig PTF hv PTF hv Wip i PTF PTF v bd PTF PTF OTHR MTRILS futi, t ud th di, d mm pt

4 SOLI LS WITH ONNTOR Odig xmp (phumi tgu ) TLOGU NUMBR INTIFITION H t d + mutig h øm, dpth mm + vtg/fqu () vtg () fu tgu : SX TPL: / Hz Odig xmp (umi tgu ) + xg vi + vtg/fqu () vtg () fu tgu : pti d: PRSSUROPRT LS / Odig xmp (pittp vv) + ft vib :.umti.u fu tgu : Odig xmp (diphgmtp vv) id pit vv: + + fu tgu : id pit vv: KSNF gud mutd vv pti d: GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd.

5 ptig pu d hv high ptig utig piti t ditiv «SPIFITIONS» [ b kp] St (mm /) m g (TS) + + mti ( ) (iti) UR (t uth) LUI fuid i tt ith th mti i vifid ti t, ISI SS ti t ti t ti t ti t BR BR UR iv S SOLI LS dit ptd f high pu fuid xmp: Yu hv td / i id vv (fm ti ) d ud ik t / h id f thi vv f u i xpiv tmph z, ptti tp m. pd pug (b Ø mm) O / N, fm udd IP (N ) () : () : / Hz pt mbit pmt i mptu g (TS) tp () ( ) / Hz t + t + t + t + t + ig. ptig pu diffti (b) p i mx. (PS) i ( ) t ( ) i ( ) d di mitid m. pt pti PM R PTF, SB J T, SB J T, SB J T,,,, SB J T,,,,,,, SB J T,,,,, SB J T,,, SB J T,,,,, SBB J T d UR di,, SBB T di OPRTORS,, f ptti xpiv tmph,, id ft/puti SB M J T,, II G x mb II T..T, SB II x t IP WSM J T t ti t u,, SB J T, FTURS, SB J T xpipf pt UR di TXitiv // f xpiv tmph dig u i ptti t.: KM TX tp Ix xmiti tifit tifit,f fmit, X.X SB T.: Ix KM Hth d Sft mpi ud ith th ti b, mpi, ith th Rquimt h b up SB Stdd T Itti d GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. Pdut (tdd id vv) / H t t pdut f u i ptti xpiv tmph futi futi ut : id pt q z mb /R ig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. NI, NI, NI, NI d N I ti itti b m f tmi i Pk vtg uppi tdd f xuti u pvidd ith itg ti if f b ith.d. f t mm Ig ptti dg IP id g f vv b uppid ith th pt M MXX M ft vib :.umti.u M MXX M ONNTIONS It d xt thig ti Th pt b ttd thugh t t th mt fvub piti f b t OPTIONS tgu i p:.w tgu : SB ONSTRUTION Sid u M Zi ptd t (px td) WSM, ISI b gd P, M x,, tub d pugut Shdig i pp iv Nmpt Pt i ti mbddd tmi Sft d II G x mb II T..T q II x t IP T t T LTRIL HRTRISTIS Stdd vtg () : M (Oth vtg d Hz qut) () : / Hz TMPRTUR LSSIFITION TBLS () id () id id iz mximum mbit () id iz mximum mbit () P uf tmptu P uf tmptu (tt) T T (tt) Pfix M bf T T T T T T iuti F %.. iuti F %.. th td tgu, (),, (), WSM, () p mptibiit: : MB,, (), ORRING INFORMTION, (),,.W / i, MXX vv uppid ith th xpipf pt i b idtifid ith pfix M,, WSM bf th tgu., (), xmp: WSM / Hz, (), M / Hz,,,, pt vtg, (),, () bi I pip thd, hk th ttg mptibiit ith th pdut td. () Th miimum b mbit tmptu i f th pt. tu tmptu g b imitd dpdig vv pti imit. () (): tifid i tuti. GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. TLOGU NUMBR INTIFITION ut th q Quik Sti ht, Sti, /. i th : t th i d th i p, W. i th um: t TX z d ptti tp mb. t th /um itti: fid th TXmptib id (idtifid b th g q). d idtif th TX q i pt (S xpipf Sid ti) () p i () (III T IPX) SG (XM) SG () dut z x t z G x x t (II T..T G / III IP T..T ) G x d x tb (II GbT..T /III b IP) NF (MXX) NF (M) WSNF (MXX) WSNF (M) gup II g / dut z G x mb x t (II T..T /x t IP) M (M) M (MXX) M (M) WSM (M) WSM (MXX) WSM (M) G x mb x m (II T..T / IP) ft vib :.umti.u P (M) P (MXX) Quik Sti ht POTNTILLY XPLOSI TSPHR z ptti tp x mb TX z G x i x i (II T..T G, III T..T IP q q, q, q, (), i (), () () (), p: () () (),W,, () (), q q q q,,,,, q q q q q, q q q q, q q q q q, (), (), () () () () () (), () (),,,, q q q q, q q q q,, q q q q q q,, q q,,, q q q q q,,, q q q q q, q q q q, q q q q q q,, q q,,, q q, q, q q, q, q,,, () tt u. ft vib :.umti. /

6 TLOGU NUMBR INTIFITION H t t pdut f u i ptti xpiv tmph xmp: Yu hv td i puptd vv / (fm ti ) d ud ik t u it i xpiv tmph z. Pdut (tdd puptd vv) LS pu ptd bz ti t bd thdd pt, / t / / GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. FTURS High f du t gd t dig tithmm dig (fuid t ud th di) uum pti up t mb Wid g f pittp pt ( mm di.) ttb thugh, f mximum pfm t difft miimum pit pu High pfm, mitf tuffig bx Th vv tif Pu quipmt itiv //, tg (N > ) ti. (N ) Th vv i fmit ith I Stdd ( ut H vi) tifid ith itgit v: SIL f HFT GNRL iffti pu S «SPIFITIONS» [ b kp] Mximum b pu b mbit tmptu g t + Mximum viit St (mm /) Pit fuid Fitd i t () Mx. pit pu b Mi. pit pu S b d fig Pit fuid tmptu t + Rp tim S fuid ( ) tmptu g di ( ) N : i d g gup & N : i d g gup N: t, i, iquid gup & d tm t + PTF MTRILS IN ONTT WITH FLUI ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bz bd bd v bd Bz ISI L Stuffig bx huig ISI L Stm i Stuffig bx pkig PTF hv PTF hv Wip i PTF PTF v bd PTF PTF OTHR MTRILS Opt G fib fid P Opti piti idit P, uppid tdd vv ith, d mm pt () F di.,,, d mm pt: t vi fuid tmptu iid th vv bd bv, it i phibitd t pit th vv ith t. SPIFITIONS pipig ptig pu (ISO ) f pit diffti (b) tgu pt ffiit pu (b) dimt pip mx. tgu td: iz N mi. i, it g, t, i, iquid, tm ggiv fuid ggiv iquid ( ) bz ti t (G*) (m /h) (/mi) mi. mx. ( ) ( ) ( ) (mm) Nm d, t ud th di () /,, /,, B B, ut : puptd vv q /, B B, B B, / / B B B B, B B, B B /, i d, LS TO TX // IONS / SSORIS tti xpiv tmph ft vib :.umti.u ft vib v:.umti.u p p v p p p futi, t ud th di, d mm pt futi, t ud th di,, d mm pt u i ptti xpiv tmph i d ith TXitiv //, h d Sft Rquimt h b ud b mpi ith up Stdd N hmi, i, g d pit tig iduti t. IFITIONS ith th dut g II IIB II ifiti (z) tg tg ft d dut g II IIB II ft d q II IIB T T q II T T q II IIB T T q II T T q II T q II T T uffix t b ddd t th vv tgu () tg tg mm ( ) digd f u i z d (tg ), tgu : B SSORIS f idutiv tt t) f NMUR tgu Suffix bhid th bd td pt di. tgu mptibiit: (mm) Ø fuid t ud th di fuid t ud th di fuid t bv th di bz ti t v p p p t i ut th q Quik Sti ht, Sti,. i th : t th i. i th um: t TX z. t th /um itti: fid th TXmptib pdut (idtifid b th g q). d idtif th TX PRSSUR OPRT LS q i N Quik Sti ht POTNTILLY XPLOSI TSPHRS gup II dut g dut g dut g z z z z z II IIB II II IIB II SRIS LS TX // ( ) q q q q q q q U q q q q q q q Y q q q q q q q i S q q q q q q q T q q q q q q q (ISO, iz, pit itf) q q q q q q q SRIS LS TX // ( ) q q q q q q q q T q q q q q q q q S q q q q q q q q SRIS LS TX // ( ) q q q q q q q q TYP LS TX // ( ///) /TBT q q q q q q q q /BBT q q q q q q q q /BF q q q q q q q q /B q q q q q q q q SOLI PILOT LS q i pt (S xpipf Sid ti) () p i () dut z U (M ) U (M ) SU (XM) SU (M) SU (MXX) SU (M) z G x x t (II T..T G, III IPX T..T ) G x d x t NF WSNF gup II g / dut z G x mb x t (II T..T, IP T..T ) M (M) M (MXX) M (M) WSM (M) WSM (MXX) WSM (M) G x mb x m (II T..T Gb, III IP T..T b) P (M) P (MXX) z G x i x i (II T..T G, III T..T IPX ) GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. q q, q /, q /,, q /,,, q q q q, q /,,, q q q q,, q q q q ft vib :.umti.u TX GB/R

This chapter includes installation instructions and limitations for Antivirus products on client computers and loggers.

This chapter includes installation instructions and limitations for Antivirus products on client computers and loggers. : tiiu Ti t iud itti ituti imitti f tiiu dut it mut gg NT: T ifmti i ti t f t ftw i y I dditi, utm, bui t, i mut ify tt t Lgg mt t miimum dw quimt dfi by t tid ty ftw Ctt G tiiu 9 f NIC Itti gmt Tid ty

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Child Care Resource Kit celebrate relationships!

Child Care Resource Kit celebrate relationships! K u R C d C b d k f Fu w y Pd by p! u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v

More information

Oxfordshire Fire and Rescue Service

Oxfordshire Fire and Rescue Service Oxfh F Ru Sv F f v bk K Sg Tw Lk KS2 PHSE Czhp 1C, 3A, 3E & 5D NAME: Ffgh U h f u wh h mg! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 b f g h j k m 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 p q u v w z z 26-19 18-13 4x5

More information

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph Bud H Pfm Evm f RDF Pu P Cp T d d p md y u d k fm p://pp./ ddd pu dm : p://vmm./u/0. A mk md my dmk d dmk f pv w. Rd u f T m f Edwd Mu p://.wkpd./wk/f:t_sm.jp Lk Op D ud dm, y Rd Cyk d Aj Jz. p://d-ud./

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Knowledge as a Service

Knowledge as a Service Kwdg v Bg dym kwdg y m mx WD, A Xx Cmpy pvd m-h kwdg mgm, m d y hp bd dv m ffv m v xp. WD Kwdg v dp y m h p wh zd, dym d p f kwdg pvd ffv d pp f y m h mx. Why gd m kwdg mp? A gz f g m, mvg mh ff pb w-

More information

Monitoring Call Center Applications with Application Response

Monitoring Call Center Applications with Application Response Mg App wh App p U Hh App p m mg h pfm f pp, h kp pp by pv b pp h hy f g m. Wh App p, y f pp pmz p m fy bh pfm pbm bf hy mp pvy. App p m h - p m f h pp whh y pv y wh pg m q: h kp pp, m b pp, h. I pv --

More information

Make a positive impact on your business

Make a positive impact on your business k itiv ict y bi IC IC I H? hth y ti ti c fiy bi, hv ti th vic t ct t y f-vic ict ktig & it cti cy viig tich cicti ti t cit it f Lttbx vtiig it & igit i vic i h ic y & xii th t y ktig ivtt vic ic: Lttbx

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Comparing plans is now simple with metal plans. What Does it Mean to Have a 6-Tier Pharmacy Plan? Tie. Individual Health Insurance

Comparing plans is now simple with metal plans. What Does it Mean to Have a 6-Tier Pharmacy Plan? Tie. Individual Health Insurance Compg p ow mp wth mt p Iu p py 0% 0% Iu p py T T T T T T 0% t to M G - No G B No B Iu p py 0% Iu p py Iu Hth Iu Mt p po you wth ho. Th m wth mt p th ptg you p w gy py o. 0% A Hth O tm. Cot. Cg o you. Wh

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide Ifi Tchlgy Slui Wh Swdih hpiliy V, ully. Cuii wih Ci Mcycl d C Tu Guid Ikp: Ci Th 290 Ru 100 W Dv, V 05356 800-745-3615 802-464-2474 L h g ll! Th d i ck, c, i d l x. My 17h, 18h, & 19h W ivi yu c cui h

More information

Castaic Area Multi-Use Trails Plan

Castaic Area Multi-Use Trails Plan A Mi-Us s P K V Gm 1 K Ls Ags 1 Ls Ps Ni Fs Ags Ni Fs 18 Pi 1 1 i f S i N c Spcif P S Ss Mis s Ms P S Gb Mis Ni Mm Ags Ni Fs 18 0 10 1 Pjc A Ags Ni Fs 110 N c Spcif P s & Pc Ls 1 7 91 S Ss Mis s Ms P S

More information

Part 3, Chapter 15 Appendix 15.10 MTS Surface Water Drainage Basis of Concept Design

Part 3, Chapter 15 Appendix 15.10 MTS Surface Water Drainage Basis of Concept Design t, Cpt Appx M f t Dg f Cpt Dg Y t Y - Dg - Itt ft t f t Dg - Dg Rpt R--CD- Rv Agt pt t t t pt tt qt f t It t t f t b p b pt pbt t t pt Jb b - Ov Ap & t t A H R f t tt Ut Kg wwwp Y t Y - Dg - Itt ft t

More information

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010)

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010) I J L T k gv m1 I 1( J 2 0 1 0 ) LT k g. jmg: www. k g.m/ j AD S S m C m T M L g E Öz S ç ku D m I E g g C m 4 2 0 3 1 K T k z @ k.. ABSTRACT KEYWORDS L g m g m T m m m M m k g m m g g. F m T A m m x m

More information

Cell Structure and Function

Cell Structure and Function Nm C D Chp 7 C Suu d Fu S 7 1 Lf I Cu (pg 169 172) Th xp wh h hy. I db h h f w g f, pky d uky. Idu (pg 169) 1. Wh h uu h mk up vy vg hg? Th Th C Thy (pg 169 170) 2. Wh w A v Luwhk h f h 1600? H w h f p

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter S R C S V A T 3 HS SA 2009 S Nw w #05 m 2010 j v T L & S O I M T Ow C F... S C Nw C C A Smb 2010 M C S R C S BEST FOOD EXPERIENCE 2009 N F C w S R C S w w b Aw T 6 B F Ex A. A N F A Tv Tm Aw, w b M Ex

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001 h w u h U Appc f vp Appc fc ub: B f c f:. Bc Swg AF gu : gu ()(), () H cp vb Bx F Ju h pg f b Appc f vp : B f f Vu Bx Vu Sc c wg p c jc-w wg p c jc-w wg cqu p jc-w wg p 4 jc-w wg w pc cg p S wg Ac S S

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Regensensor "AWS" TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Regensensor AWS TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ/Typ:.N. 9.N. 9 dpkb " X ".N. 90 dpkb " M ".N. 90 / /g / / / / / Dm P X 0.0.0, 9/9 0/9 dk kb/dy pg, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X.09.0, b P k Eb mög / p, 09/9 0/00 / / / / ( D / B ) / / w/g P

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company.

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company. I ip & f p xlivl vi dil i v 64 Fll 2014 Sv M Pid d CEO di f i d d i fll k-i i bi pp d k A f i l l, f, i lik i bk ld i i, i i. I M i fil. S. v M ll f bi p f, l p k C i, l Mi I i i d l, l di d f i O k i

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

Chemistry 5 Test 1. You must show your work to receive credit PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS. 5 B 10.81 13 Al 26.98

Chemistry 5 Test 1. You must show your work to receive credit PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS. 5 B 10.81 13 Al 26.98 Chemistry 5 Test 1 Name: You must show your work to receive credit PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS 1A 1 H 1.008 2A 3A 4A 5A 6A 7A 3 Li 6.941 11 Na 22.99 19 K 39.10 37 Rb 85.47 55 Cs 132.9 87 Fr (223) 4

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

General-purpose Zener diodes in a SOD323F (SC-90) very small and flat lead Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.

General-purpose Zener diodes in a SOD323F (SC-90) very small and flat lead Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. SOD323F Rev. 2 1 August 2011 Product data sheet 1. Product profile 1.1 General description General-purpose Zener diodes in a SOD323F (SC-90) very small and flat lead Surface-Mounted Device (SMD) plastic

More information

Lecture 27. Rectangular Metal Waveguides

Lecture 27. Rectangular Metal Waveguides Lctu 7 Rctgul Mtl Wvguids I this lctu u will l: Rctgul tl wvguids T d TM guidd ds i ctgul tl wvguids C 303 Fll 006 Fh R Cll Uivsit Plll Plt Mtl Wvguids d 1 T Mds: Dispsi lti: ( ) si { 1,, d d d 1 TM Mds:

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

IMPROVING PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING DIVISION USING LEAN CONCEPTS AND DEVELOPMENT OF MATERIAL GRAVITY FEEDER A CASE STUDY

IMPROVING PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING DIVISION USING LEAN CONCEPTS AND DEVELOPMENT OF MATERIAL GRAVITY FEEDER A CASE STUDY T m3 D T g jmpg: www. g.m/ j MPONG PODUCTTY OF MNUFCTUNG DON UNG N CONCPT ND DOPMNT OF MT GTY FD C TUDY K.Hmd Dpm M gg PG Cg TgyC 64 4 d. D.mv Dpm M gg PG Cg TgyC 64 4 d..cd j* G.dj Dpm M gg PG Cg TgyC

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

Compare the clothing in the Renaissance to the clothing now. Look up Renaissance architecture on the Internet and in books.

Compare the clothing in the Renaissance to the clothing now. Look up Renaissance architecture on the Internet and in books. Ld d Vc A Sudy d Pu L f Gd O Th W d Iud by V Tmbch Fc A d Auh f Chd d A Iuc Sk, SK Submd by V Tmbch. Pd wh pm. A Ccp, Sk d Objcv Sud w: L bu h Ld d Vc. L bu h m fmu p h hy f. L h pu g. L h p w pd fm v

More information

A Quick Guide to Colleges. Offering Engineering Degrees

A Quick Guide to Colleges. Offering Engineering Degrees Qk gs ffg gg Dgs Fby 2007 www.dgs.g Qk gs ffg gg Dgs Ts qk f g ps sy sg (by s) f U.S. gs ss ffg b s (4-y) gs gg 363 ss, spg 50 ss ps Ds f b R. Ts sy s s gg g pgs by f gg Tgy (T, gz f g sy pgs pp s, pg,

More information

Unlocking SIM card v1.66

Unlocking SIM card v1.66 Unlocking SIM card v1.66 Unlocking SIM card could unlock almost all the mobile phone on the market right now and still be updated. 1. Installation Model 323-2/UN Cut a hole on your SIM card which size

More information

Garment Manufacturing Through Lean Initiative-An Empirical Study On WIP Fluctuation In T-Shirt Production Unit

Garment Manufacturing Through Lean Initiative-An Empirical Study On WIP Fluctuation In T-Shirt Production Unit m D g jmpg: www. g.m/ j Gm Mg g v- mp dy O WP F - Pd U B. Km * Cpdg :.p Gdgm Uvy Gdgmd..b98@gm.m D. V.. mp Cpd: Pp Nd Cg ggdd BC KYWOD D g mg Gm pd g v pd mx d Gb M. pp w Cmzd mpm mmzg p w W pg WP g m

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

Geotechnical engineering education and practice in Croatia

Geotechnical engineering education and practice in Croatia Gh du d p C V Szv-N d M S Kvv Fu f Cv E, Uv f Zb, Zb, C ABSTRACT: Th N p Gh du d p C pd A h vvw udd Th ph h h h ud h hh du d h B p Gh u ffd fu C Uv d Ph d bh h d d h w uu I hw h h du h d C, d ud u du f

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

CHARLIE S CHALLENGE: At Home Invention Kit

CHARLIE S CHALLENGE: At Home Invention Kit HARLIE S HALLENGE: A H Ivi Ki GET! R O F DON T i E A ii.. T I ii i. JUNE INE: 6 L DEAD I i i. ii i iv i b i iii F iv f f i B f i ii i i T fi i i i. i f i i iv i iv iv f i f i i fi i ii T b. I. Ev i 5-15

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 213 P cvd f h f y f h g 4 Fby 213. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (Th F Py) Scd Dy S. Th g c c 5 Fby, wh Pd f h Rbc S Nö d P f h f fwg h c 212. P g dc c 12 Fby h b f P M c.

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

Calculating the Real ROI of Video Conferencing Technology. SHOCKING TRUTH It s Not Just About Travel Costs!

Calculating the Real ROI of Video Conferencing Technology. SHOCKING TRUTH It s Not Just About Travel Costs! Clcultig th Rl ROI f Vid Cfcig Tchlgy SHOCKING TRUTH It s Nt Just Abut Tvl Csts! Clcultig th Rl ROI f Vid Cfcig Tchlgy Svig M Th Just th Cst f Tvl...3 Old Schl Th Tditil Wy f Clcultig VC ROI...4 Tim =

More information

Working Paper Series Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware

Working Paper Series Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware Wk p Dp f Af L C f B & Uv f Dw Wk p N. 2005-21 Rf H : Mv B T Jff M 1 I. I vv, Ab - G, R Bv, H, f Cbv H ;. I f b v K Kf M. T. K w f f w-fv Uv f Dw. W wk v pj, pp p wk pj B. K w f f pp f b. H f Uv Fb fwp

More information

FEATURES. Tolerance. Value 2020 = +/- 20% 3030 = +/- 30% (See note 5) (See note 4) Taper. A = Linear B = Log. C = Alog.

FEATURES. Tolerance. Value 2020 = +/- 20% 3030 = +/- 30% (See note 5) (See note 4) Taper. A = Linear B = Log. C = Alog. Bushless version MHNIL SPIFITIONS Mechanical rotation angle: 300 ± lectrical rotation angle: ± Torque: 0. to 1. Ncm. (0.7 to 2.1 in-oz) Stop torque: > 0 Ncm. ( > in-oz) Max. torque nut (binding out):

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile Jm h WbSh S d dm 5 h h 4 DO & WbSh: Ex Chf b h IB WbSh Lb f 4 IB C 4 IB C L Dm IB C 4 Rh Rd h fm d h b dd f fm Wh ff w md f h m d f h fm d h b, dd S IS wh w f kd, x md I dd, h fm bd IB d d, whh b h b IB

More information

CompactPCI Connectors acc. to PIGMG 2.0 Rev. 3.0

CompactPCI Connectors acc. to PIGMG 2.0 Rev. 3.0 Ctlog E 074486 08/00 Eition ComptPCI Conntors. to PIGMG.0 Rv. 3.0 Gnrl Lt in 999 PCI Inustril Computr Mnufturrs Group (PICMG) introu th nw rvision 3.0 of th ComptPCI Cor Spifition. Vrsion 3.0 of this spifition

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Indiana Health Coverage Programs

Indiana Health Coverage Programs Indiana Health Coverage Programs Standard Companion Guide Transaction Information Instructions related to Transactions based on ASC X12 Implementation Guides, version 005010 Group Premium Payment for Insurance

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 2012 P cvd f h f y f h g Mdy, 6 Fby 2012. A h d MP, K T hd h ch h c f h S. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (F Py) Scd Dy S. Th g c c Tdy, 7 Fby, whch Pd f h Rbc Tj H d P f

More information

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES Department Suffix Organization Academic Affairs and Dean of Faculty, VP AA 1100 Admissions (Undergraduate) AD 1330 Advanced Ceramics, Colorado Center for--ccac

More information

SMLJ Transient Voltage Suppressor Diode Series

SMLJ Transient Voltage Suppressor Diode Series *RoHS OMPLINT eatures n RoHS compliant* n Surface Mount SM package n Standoff Voltage: 5. to 17 volts n Power issipation: 3 watts pplications n I 6-4-2 S (Min. Level 4) n I 6-4-4 T n I 6-4-5 Surge L R

More information

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3 ó d m Mu W h m ó F m ó um u uh h m m j m m 3 w m3 3 d 3 3 óqum mm d d m ó Hó ó h mű m u ü 8 3 w m d qum ó mm ó h ü h m h u 8 3 IZ FÉF h W Mu + d IZ Ő h W Mu + d h 8 3 h 8 J Á D É O Z Z Z I M O Z Á Ö ÖM

More information

tis, cis cunc - cunc - tis, cis tis, cis cunc - tis, func - def - def - tis, U func - def - func - tis, pa - tri pa - tri pa - tri tu - per - tu -

tis, cis cunc - cunc - tis, cis tis, cis cunc - tis, func - def - def - tis, U func - def - func - tis, pa - tri pa - tri pa - tri tu - per - tu - 1 B Ihsu dulcs cuncts [Supr 1] [Supr 2] Tnr B B B B - B - B - Ih - Ih - Ih - su su su cs cs cs cunc - cunc - cunc - Amns, Bblthèqu Cntl L Agn, ms 162 D, ff 2v-10 ts, ts, ts, E-tr - E-tr - E-tr - n p n

More information

Pro-Lite, Inc. Basic Protocol for Pro-Lite ASCII-Series Version 5.24

Pro-Lite, Inc. Basic Protocol for Pro-Lite ASCII-Series Version 5.24 Pro-Lite, Inc. Basic Protocol for Pro-Lite ASCII-Series Version 5.24 Introduction In order to make these capabilities as simple as possible and more user friendly, a new and easy protocol with straight

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE DEPARTMENT F ADMINISTRATIN DIVISIN F PERSNNEL/EE STANDARD PERATING PRCEDURE I. STANDARDS FR PREPARING STANDARD PERATING PRCEDURES A. P B. Sc Th f thi ti (SP) i t vi uili Divii f Pl/EE tff i i, umbi, itibuti

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Appendix B Intervention Codes

Appendix B Intervention Codes Appendix B Intervention Codes Intervention/Exception Codes The Intervention and Exception Codes field (in the ZCD segment of PharmaNet) provides additional information that may be used by PharmaNet to

More information

Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Per diode V F forward voltage I F =10mA

Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Per diode V F forward voltage I F =10mA Rev. 03 9 June 2009 Product data sheet 1. Product profile 1.1 General description General-purpose Zener diodes in a SOT23 (TO-236AB) small Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. 1.2 Features Non-repetitive

More information

Director s Statement

Director s Statement " b f u gh Th ngb h f h h y ung h h n f h n y p h ChGu m nwh nh d' T u n b nd n ' " A W k, h, ThC Pu p O F F C A L S E L E C T O N S u F mf 2 9 P C n : m z @m y b f nk m m 415 5 48 6 4 MAY BE FRANK Fnk

More information

PIN #1 ID FIDUCIAL LOCATED IN THIS AREA TOP VIEW. ccc C SIDE VIEW

PIN #1 ID FIDUCIAL LOCATED IN THIS AREA TOP VIEW. ccc C SIDE VIEW Packag iagrams ruary 20 all W Packag Option : i0 P imnsions in illimtrs ata ht r PI # I IUI OT I TI R (X) 2 OTTO VIW. X Ø s TOP VIW Ø.0 Ø.0 I VIW OT:. IIO TOR PR Y. 99. 2. IIO R I IITR. IIO I UR T T XIU

More information

Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors DO-214AA (SMB J-Bend) PRIMARY CHARACTERISTICS V BR (bi-directional) 6.4 V to 231 V V BR (uni-directional) 6.4 V to 231 V V WM 5.0 V to 188 V P PPM

More information

MANUFACTURER OF CONSTANT VELOCITY DRIVEAXLE COMPONENTS TH AVENUE ROCKFORD, ILLINOIS PHONE (815) FAX (815)

MANUFACTURER OF CONSTANT VELOCITY DRIVEAXLE COMPONENTS TH AVENUE ROCKFORD, ILLINOIS PHONE (815) FAX (815) CROSS REFERENCE INFORMATION MANUFACTURER OF DRIVEAXLE COMPONENTS 1500 11TH AVENUE, ILLINOIS 61104 PHONE (815) 962-1411 FAX (815) 962-4857 1 AUP 1000 813-21 1001 813-22 1002 335-21 1003 335-23 1004 335-24

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

In Going to my Naked Bed

In Going to my Naked Bed n Gg k B P Richrd Edwrds < n q n q < 5 g k sid sid mr g g k sid sid mr p i sw n t, pr < < d, k, prce, ful,, d, k, prce, ful,, n kg < k qh d, k, prce, ful,, s r lrd st k d, k, prce, qh ful,, s r wh g lrd

More information

Michigan Supreme Court State Court Administrative Office

Michigan Supreme Court State Court Administrative Office Michigan Supreme Court Case File Management Standards AREA 6: Other 6.1: Component 39 (A) Circuit Court Case Type Code List. The following case type code list must be used in circuit court as provided

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Configuration of Plastic Packages PACKAGING. Package Configuration. Package Codes. Package Characteristics

Configuration of Plastic Packages PACKAGING. Package Configuration. Package Codes. Package Characteristics Configuration of Plastic s PACKAGING Configuration s Characteristics Page 2 of 7 Configuration Micro SMD Characteristics Epoxy Coating Thick Small/large bump BP BL only Thin Small/large bump TP TL Ultra

More information

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Pauli Exclusion principle No two electrons in an atom have the same set of quantum numbers. If two electrons occupy the same orbital, they must

More information

Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg *

Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg * J. Bz. Chm. S., Vl. 12, N. 1, 37-41, 21. Pitd i Bzil 21 S. B. Quími 13-553 $6.. til Slti duti f i Spi Hdid Gti tmi pti Sptmt. Pt 2 Smpl Stg d i Dtmiti i Ntul Wt Suli P. Quiái d Mi d Cm E. llmg * Dptmt

More information

Towards A Holistic Analysis of Mobile Payments: A Multiple Perspectives Approach

Towards A Holistic Analysis of Mobile Payments: A Multiple Perspectives Approach Tw A H Ay f b Py: A u Pv A J Ou, Yv Pu D f If Sy, HEC S f E, Uvy f Lu, 1015 Lu, Swz Ab A b v vu, y u w b y w b k f b. T v b u f k, yz y y bu ff vv. F u, w u w u y w uv f f b y u y u. T, w y v w f v v by

More information

Manual for Vegetable Production in Botswana

Manual for Vegetable Production in Botswana OF RESEARCH M V P Bw H R Pm V: W w w W Dm A R mm v x v vm v mv w M: W w x O m v vv w m mz v : Ev z Cv G mm W w v m mw v mv w vm V: W w v Cm Cm W w m mvm v v S O v q v w mm v m w w mv j m m Sv W x v m v

More information

MANGIS MOTOR SERVICE CO.

MANGIS MOTOR SERVICE CO. INVENTORY- BORGWARNER FROM Jobber Price Sheet 7/1/2001 INVENTORY DATE 7/5/02 GRAND TOTAL ENTIRE LINE $ 11,534.38 PART NUMBER BRAND POP CODE QUANTITY JOBB EA JOBB TOTAL CARB KITS + COMPONENTS PRICE SHEET

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

AVR_ANALOG SHEET_4.SCH RST XT1 XT2 PAT[7..0] PBT[7..0] PCT[7..0] PDT[7..0] XT1 XT2 PAT[7..0] PBT[7..0] PCT[7..0] PDT[7..0] PWRT AREFT AREFT RST XT1

AVR_ANALOG SHEET_4.SCH RST XT1 XT2 PAT[7..0] PBT[7..0] PCT[7..0] PDT[7..0] XT1 XT2 PAT[7..0] PBT[7..0] PCT[7..0] PDT[7..0] PWRT AREFT AREFT RST XT1 VR_NLOG SHEET_.SH I/O_PORTS SHEET_.SH XT XT PT[..0] PT[..0] PT[..0] PT[..0] XT XT PT[..0] PT[..0] PT[..0] PT[..0] XT XT PT[..0] PT[..0] PT[..0] PT[..0] PET[..0] VJ XT XT PT[..0] PT[..0] PT[..0] PT[..0]

More information

Parker Series 2A Air Cylinder

Parker Series 2A Air Cylinder Parker Series ir ylinder hen the job calls for reliable, heavy-duty performance, specify Series. 00,000 psi yield strength chrome-plated, case-hardened piston rod.,000 psi yield strength rod-end stud with

More information

Summary. emam is a media asset management platform with powerful tools for the use and management of digital content.

Summary. emam is a media asset management platform with powerful tools for the use and management of digital content. D A M de y W HI TE PAPER MA M B d R A d b A y w www mp m m m m m @ mp m m m C Su mm y B k u d Ad b P m P Ad b A y w 5 R MAMSy m Ad b A y w E v m 6 MAM 6 T D B w MAMP j, dad b P j, d A y w P d u 7 C mb

More information

Big Data. Internet Research Group April, 2012. Peter Christy pchristy@irg-intl.com John Katsaros jkatsaros@irg-intl.com

Big Data. Internet Research Group April, 2012. Peter Christy pchristy@irg-intl.com John Katsaros jkatsaros@irg-intl.com Bg D I Rsch Gup Ap, 2012 P Chsy pchsy@g-.cm Jh Kss jkss@g-.cm 1 I 2011 gzs z h hy w sg fm gm. Rh h scg ss whch sm csy yz, hy hv ch h p wh busss c ffby yz vs mus f fm uck vub sghs. 2 A w usy ws uch Bg D

More information

Periodic Table of the Elements

Periodic Table of the Elements Periodic Table of the Elements 1A 8A 1 18 1 2 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A He 1.0079 2 13 14 15 16 17 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.0122 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12

More information

Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices. Date Code Marking:

Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices. Date Code Marking: Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices A utomation of surface-mount assembly by the use of pick-and-place equipment to handle tiny components has been enhanced by evolutionary improvements in

More information

Evobike 2014 Árak szerzõdött partnereink számára Mounty

Evobike 2014 Árak szerzõdött partnereink számára Mounty Evobike 2014 Árak szerzõdött partnereink számára Mounty Cikksz. Termék neve Szerzõdött árak (Ft) nettó Szerzõdött árak (Ft) bruttó Fogyasztói ár (Ft) 0713 MOUNTY LITE-PEDAL 6126 7780 10427 0713COMP MOUNTY

More information

PROVIDER APPLICATION FOR MEDICAL LIEN PORTFOLIO PURCHASE

PROVIDER APPLICATION FOR MEDICAL LIEN PORTFOLIO PURCHASE G CA HNOW F OYOUM D CA N C F d g f d gp fm d ( OP ) g p y w U W b p d gf g f p f f 10y W yb q dbyp b mp y d b p b Y dw gf y d k f py m by gy m d f d g p yf mp Wp d d w p ya p f f mub dm d p d W pf p z

More information