PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system

Size: px
Start display at page:

Download "PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system"

Transcription

1 PROUT INTIFITION tgu idtifiti tm Pdut i thi tgu idtifid b phumi umi idtifiti tm LPHNUMRIL TLOGU NUMBRS Th tgu pp th pdut b: S B S X () S TPL WP B MB pfix pip thd i. bi uffix TPL. () Th pfix X i itd ith th TPL (tmp pt it) PRFIX ti htiti, t t. pfix dipti F S Sid ith t IN,, mm, pit F T Sid ith t M, L d ptti, pit F xpipf NM,,,, xpipf NM,,,, SS W B L P Id ft / puti mudd u TXIx M putd TXIx T Thdd duit / xt. thd (M x.) H T H high tmptu, + mbit tmp. L P K F Fmpf um. TXIx N F Fmpf um. TXIx P putd TXIx S Sid ith pd pug t T Thdd duit / xt. thd (/" NPT) W P Wtpf IP mt u L I Itii f um. u TXIx N F I S I.S. ith umiium IP u TXIx W S Wtpf IP SS u W S M putd TX, SS u W S L I Itii f L u TXIx W S L P K F Fmpf L SS TXIx W S N F Fmpf L SS TXIx W S N F I S I.S. ith SS IP u TXIx X Oth pi tuti * * If pfix X i ud, pif Tmp Pt Lit (TPL) SUFFIX S mti, mu pt t. (ud th pti um i th SPIFITIONS tb) uffix dipti O px tig xt uf PM (thpp) N Oxg vi (R (hp) N (futm) pt d f xg vi H W iphgm f ht t vi J R (hp / p) L T L tmptu M B Mutig bkt M O Impu mitid mu pt M S Mitid mu pt P g, ubitd i tuti Q Lg if tuti S L tifiid I Futi Sft dt T PTF (pttfuth) (futm) M Pim vuum H Sd vuum TPL (tmp pt it) itd ith th pfix X (ud pti i th tgu) TPL dipti i f xt pit i upp (i ) Mu pt ith puhbutt (i ) L d ptti (pfix FS) Mutig h øm, mm dpth (ti t bd, i ) GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. NUMRIL TLOGU NUMBRS i. tp f tdd mti i OPTION OS (ud pti i th tgu) pti d pti dipti Pttiv v mutd vv //N (i ) Pttiv v mutd vv /N (i ) Pttiv v mutd vv /N (i ) Pttiv v mutd vv N (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) xpipf ith, tt,..+, N.. (i ) Oxg vi (i xpt f N t, i ) Oxg vi (i ) v bd dgd duig mb (i ) Th tgu pp th pdut b: ft vib :.umti.u

2 PROUT INTIFITION H t h f pdut htiti H t u th pdut tgu ( th b) t fid th pdut htiti: LPHNUMRIL TLOGU NUMBR LPHNUMRIL TLOGU NUMBR (ith pfix) (ithut pfix) xmp: id vv S NUMRIL TLOGU NUMBR xmp: puptd vv xmp: id vv GNRL INFORMTION tgu TLOGU NUMBR PG TLOGU NUMBR PG TLOGU NUMBR PG Suffix LS SH P SH P SI P SI P SM P SM P SU B I TLOGU NUMBRPG M B M B WBLP PG TLOGU NUMBR PG TLOGU NUMBRB PG B TLOGU NUMBR SGB PG TLOGU NUMBRWSM PG TLOGU NUMBR PG WSLI B SGB SB B WSLPKF SGB S B WSNF SGB S S B SGB S S B tgu SGB S SGB B S T B SB SGB S U GSB SGB S B M SB SGB S FW SB B SGB S SB FW S B SGB S SBH S B SG S SBM S GKSN SG GS S SG GS S S SG SG S S SG GKSN S S SG KSN SH S SG SB SM S B SG KSN SB S B SG SB S SG SG S B S L SG KSN S GSB M SG SB S S GSB SG KSN / SOLI LS / S S LS GSB SOLI LS pu ptd pit ptd S ptd SG S pddit S bz ti t bd SBH buiti pit, ftig diphgm mutig bd thdd pt, / t / SBH / t SG S S M ubb S FTURS FTURS GKSN S SBH S FTURS S S KSN SB MS S S T SB GNRL S SB N S GNRL S GKSN S SB N S S SB GNRL S SG GS LI S S SB KSN S LIS WITH FLUI S MTRILS IN ONTT S SB SG SG L LPKF MTRILS IN ONTT WITH FLUI S S SB LS SG KSN NF S S SB L NI SG SG LTRIL HRTRISTIS S S SB LS NI SG KSN LTRIL HRTRISTIS S S SB MTRILS IN ONTT WITH FLUI L SG S S S LS PB KSN S S S L PB SG S S S LS PB KSN OTHR MTRILS S SPIFITIONS S S L PB SGBMS SG SB L PB SGBMS S SPIFITIONS L PB FSFMS T SB SPIFITIONS SGBMS SB L PB F SB SGBMS KSN L PB B SUBBSS T S SGBMS SB LS PB S SGBMS KSN L PB SGBMS SB U T SB LS PB SGBMS SB Y SB L PB SGBMS KSN FSFMS T SB LS P SGBMS SB F S L SU SGBMS KSN U S : tgu SGBMS SB Y SB GS SGBMS T SB ft vib :.umti.u KSN SGBMS U SB SGBMS SG FSFMS T SB SG SGBMS F SB SGH SGBMS U SB SGM SGBMS Y S S SGB S SB SGB U S S SGB Y S SB SGB S SG SGB U SB KSN SGB Y SB KSN ftsgb vib :.umti.u SB SGB KSN Pfix U th tgu Numb Idx ( ) t: U th tgu Numb Idx ( ) t: U th tgu Numb Idx ( ) t:. Lt th qu. Lt th qu. Lt th i. Lt th pfix S. Fid th fu tgu. Fid th fu tgu. Fid th fu tgu S. Idtif th. Idtif th TLOGU NUMBRPG. Idtif th R ut ut ut / pfix pti S GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. () iuh (), p tig hdig () ht/d /, /,,/ F Spd pug (b Ø mm Ø mm) IN, mm, idut tdd B ISO / N, fm I Mudd IP (N ) () : () : / Hz pt mbit tmptu gf (TS) ( ) t + t + t + Rf t th dimi dig th fig. pip iz ifi iz f ffiit (mm) (m /h) (/mi) () ptig pu diffti (b) () tgu /,,,,,,,,,, S S S S S S S S S S SG SG SG Nm d G* /,,,, G* / G* /,, G*,, G / G / G,,, Nm p G / G / G,,,,, SG SG SG di ( ) PTF tmptu g (TS) t + mti ( ) (iti) (futm) i iuti t t pifiti ti ft ti u ptti Stdd vtg (Oth vtg d Hz qut) futi, t ud th di, d mm pt p tig iuh ht/d hdig () (),,, / F Spd pug (b Ø mm) IN, mm, idut tdd B ( mm) I Mudd IP (N ) () : () : / Hz pt mbit tmptu g (TS) ( ) t + pmt i / Hz tp () Rf t th dimi dig th fig. () G fib fid P P, uppid tdd vv ith, d mm pt pip iz F di.,,, d mm pt: t vi fuid tmptu iid th vv bd bv, it i phibitd t pit th vv ith t. () futi, t ud th di,, d mm pt f ffiit ifi iz (mm) (mm) (/mi) (m/h) (m/h) (/mi) mi. ptig pu diffti (b) mx. (PS) i ( ) t/i( ) p i tgu ith mitid mu pt / /,,,,,,,,,,,,,,,, Nm d pti tmptu g t + Opt Opti piti idit futi UL/S tifid. p i mx. (PS) i / t ( ) mi. tp () fuid ( ) N : i d g gup & N : i d g gup N: t, i, iquid gup & d tm S «SPIFITIONS» [ b kp] St (mm/) m fuid ( ) i, it g, t, i ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bd d ubb PPS tub It pt, pig Sti t S Subb Shdig i pp futi pmt i / Hz iffti pu Mximum viit Rp tim S «SPIFITIONS» [ b kp] b t + St (mm/) Fitd i t () b S b d fig t + S ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bz bd bd v bd Bz ISI L Stuffig bx huig ISI L Stm Sti t Sti t i Sti t Stuffig bx pkig PTF hv PTF hv Wip i PTF PTF v bd PTF PTF GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. i iuti t t pifiti f p i: W/, W f p i: W/,WW/W ti ft ti u ptti Stdd vtg (Oth vtg d Hz qut) mpt iz d ight ight impif mb ig jib ubb / ithgbiit f th id ithut dimb f th vv Fxib itti jib ubb Mu pt itti Th id vv tif vt ditiv pipig (ISO ) pip iz N (G*) f ffiit (m/h) (/mi) pit pu (b) mi. ptig pu diffti (b) mi. mx. i, it g, ggiv fuid mx. t, i, iquid, ggiv iquid ( ) ( ) ( ) (mm) ( ) tgu pt dimt tm bz ti t B B B B B B B B B B B B B B Nm d, t ud th di () / / / /,,,,,,,,,,,, ft vib :.umti.u ft vib :.umti.u S S S S SB ft vib :.umti.u SB U Y U pd mutig,,,,, Nm p (),, () pip iz mutig tp digti mpiti tgu / pmid ubb Idividu mutig M ubb G / d Sig ubb + t d. Pu t ight, G / jib ubb mb f t jib ubb () St f jib ubb ith d. Pu t ight, G / M GB/R biit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bd It pt d b Spig iphgm & vv di S d pit di (/ t ), ( / t ) Shdig i pp iffti pu Mximum b pu mbit tmptu g Mximum viit Pit fuid Mx. pit pu Mi. pit pu Pit fuid tmptu Rp tim PM t + mti ( ) (iti) (futm) tmptu g (TS) GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. S «SPIFITIONS» [ b kp] t + St (mm/) / / / / / fuid ( ) N : i, it g d t N > : i d t GB/R mitid vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. m. pt iffti pu mbit tmptu g Mximum viit Rp tim pig tim (m) ig tim (m) St f jib ubb ith d. Pu t ight d/ ft, G / G / G / M G / M G / M G / M () I futi: pu upp td t th tp f th id vv Ø M Th ubb b mutd mmti i t N, FR NF, uig ip (ip: tgu, pk f ). () Mximum f id vv hih pt imutu jib ubb: Ø mm:, Ø, mm:, Ø, mm:. () Ud f t difft pu, divd ith pug t b put i th ight p. () () ft vib :.umti.u GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. High f du t gd t dig tithmm dig (fuid t ud th di) uum pti up t mb Wid g f pittp pt ( mm di.) ttb thugh, f mximum pfm t difft miimum pit pu High pfm, mitf tuffig bx Th vv tif Pu quipmt itiv //, tg (N > ) ti. (N ) Th vv i fmit ith I Stdd ( ut H vi) tifid ith itgit v: SIL f HFT Miimum ptig pu diffti P,/, b T vv f utmti t f t, i d it g d th g/iquid mptib ith th ig mti ud Ithgbiit f mgti hd, d Th id vv tif vt itiv

3 PROUT INTIFITION H t h f pdut htiti If u k th vv futi: xmp: id vv / xmp: puptd vv / ut th : Sid vv /, ti ut th : Puptd vv /, ti ut th Pdut Idx f ti, / :SOLI LS g t N PILOT OPRT iirt d. ti i ti, p t i Sim mti h ) ig f vu t & p (g ut th Pdut Idx f ti, t: / LS OPRT ig TORIZ d PRSSUR OPRT. ti, i iti p t Sim mti h ) g u i f v t & p (g Pdut Idx Futi Pip ti Tmptu mi. mx. Pg + M / pd mut / / // / / /.. /.. / /.. / / / / /.. SYNTHTI BOY pd mut (M/itt fittig) pd mut (M) +, iz + (Ptti xpiv tmph, d ) ut th Quik Sti ht ti, Fgd N.. (/BF) + Fgd N.. (/B) + xi /.. / / ST IRON BOY /../ /.. / xt thd /.. xt thd, fd ti IN R x/.. x/ mp / butt dig N.. Opt ith ISO (, iz ) pit itf /.. / /.. Fgd (IN d NSI ) N.. Skt dig d N.. xi /.. ti vv STL BOY BRSS BOY SSORIS N OPTIONS Opti d i f i / (tdd/tx //) Opti d i f i / (tdd/tx //) i/i xhg f tp vv SOLI PILOT LS v pitig uti id vv [ISO (..N, iz )] mm pt /bj d id vv, d mm pt / d id vv d mm pt id vv d mm pt / d id vv d mm pt id vv vv pt (Ptti xpiv tmph, ) / / / / / p i x X / (Rx/) / (Rx/) / (Rx/) / / / mi. mx. () () bd mti pip ti it thd fgd xt thd v mp butt dig % kt dig d xt thd IN mx. ptig pu diffti (b) fuid tmptu g U Y S + T + T S mi. mx. ut SOLI LS +,, +,, +,, +,, +, +, +, +, +, +, +, +, + + +, +, +, +,, +, +, +, +, IN OUT IN MTRILS IN ONTT WITH FLUI X X X v v v v v v v v pt mbit pmt i , /,,,,,,,,,,,,,,,,,, ut pu ptd LS bz ti t bd thdd pt, / t / % % % % % % + / High f du t gd t dig tithmm dig (fuid t ud th di) uum pti up t mb Wid g f pittp pt ( mm di.) ttb thugh, f mximum pfm t difft miimum pit pu High pfm, mitf tuffig bx Th vv tif Pu quipmt itiv //, tg (N > ) ti. (N ) Th vv i fmit ith I Stdd ( ut H vi) tifid ith itgit v: SIL f HFT GNRL iffti pu Mximum b pu mbit tmptu g Mximum viit Pit fuid Mx. pit pu Mi. pit pu Pit fuid tmptu Rp tim S «SPIFITIONS» [ b kp] b t + St (mm/) Fitd i t () b S b d fig t + S fuid ( ) tmptu g di ( ) N : i d g gup & N : i d g gup N: t, i, iquid gup & d tm t + PTF FTURS ft vib :.umti.u MTRILS IN ONTT WITH FLUI LTRIL HRTRISTIS F H Spd pug (b Ø mm) ISO / N, fm I Mudd IP (N ) () : () : / Hz x x x ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid bd Sti t bd Bd ISI SS tub d pugut Spig St S, diphgm & di i hd ( futi) P P Shdig i pp Siv i iuti t t pifiti ti ft ti u ptti Stdd vtg (Oth vtg d Hz qut),,,,,,,,,,, RMLLY LOS () OUT + GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. p tig TORIZ LS (HOLING POSITION) fuid tmptu g i th iquid i t g it g i th iquid () i t g it g M / / / / / / / / itt fittig mm O pd mut b ti t umiium thti (),,,,,,,,,,,,,,, /, /, pitptd, hug diphgm /,t /,, FTURS T hutff vv f th t i, it g, t, i d th,ud g/iquid mptib ithth ig mti v d t qui miimum ptig pu pdut vd b Pu, // quipmt itiv d, uitb f gup d fuid Th id vv tif vt ditiv,, GNRL,b kp], iffti pu S«SPIFITIONS» [ Mximum viit St (mm /), Rp tim m, fuid ( ) tmptu g (TS) mti ( ), (iti) i, it g, t, i t + (Ptti xpiv tmph, d ) RMLLY LOS () GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. ` U Y S T S + + Fgd + + Fgd ft vib :.umti.u Quik Sti ht / SOLI LS mx. ptig pu diffti (b) ifi iz (mm) mi. ptig pu diffti (b) i g di bd mtiti ti ti h id t tig u) (v p + Mtizd vv ut th Quik Sti ht ti, : Quik Sti ht / LS ig t d ti i ti t d g h i t ti u) (v p / t: pip ti it thd pd mut pd mut, iz pd mut, pumtiti mifd ubb itt fittig T (/TBT) (/BBT) STINLSS STL BOY ft vib :.umti.u : b PRSSUR OPRT LUMINIUM BOY /../ /.. / N.. /.. N.. BRONZ BOY i xi / / // / /.. / /.. / pd mut (//) /.. /.. / /.. /.. /.. /.. / p umpti hd m xi + Mifd GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd.,, Pg mx. b pu (b) STINLSS STL BOY vuum (mb) ht t tm uphtd t Pip ti TORIZ OPRT i, it g t, i iquid,,,, Tmptu mi. mx. mi. ptig pu diffti (b) P mi. mx. (b) (b) STINLSS STL BOY N P mi. mx. (b) (b) BRSS BOY bz t i b t ti t t. t, ISI L Futi Q ui k S p h g t i t Q ui k S p h g t ti Pdut Idx IN OUT ft futi ft vib :.umti.u / ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bz bd bd v bd Bz ISI L Stuffig bx huig ISI L vib Stm :.umti.u Sti t Sti t i Sti t Stuffig bx pkig PTF hv PTF hv Wip i PTF PTF v bd PTF PTF OTHR MTRILS futi, t ud th di, d mm pt

4 SOLI LS WITH ONNTOR Odig xmp (phumi tgu ) TLOGU NUMBR INTIFITION H t d + mutig h øm, dpth mm + vtg/fqu () vtg () fu tgu : SX TPL: / Hz Odig xmp (umi tgu ) + xg vi + vtg/fqu () vtg () fu tgu : pti d: PRSSUROPRT LS / Odig xmp (pittp vv) + ft vib :.umti.u fu tgu : Odig xmp (diphgmtp vv) id pit vv: + + fu tgu : id pit vv: KSNF gud mutd vv pti d: GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd.

5 ptig pu d hv high ptig utig piti t ditiv «SPIFITIONS» [ b kp] St (mm /) m g (TS) + + mti ( ) (iti) UR (t uth) LUI fuid i tt ith th mti i vifid ti t, ISI SS ti t ti t ti t ti t BR BR UR iv S SOLI LS dit ptd f high pu fuid xmp: Yu hv td / i id vv (fm ti ) d ud ik t / h id f thi vv f u i xpiv tmph z, ptti tp m. pd pug (b Ø mm) O / N, fm udd IP (N ) () : () : / Hz pt mbit pmt i mptu g (TS) tp () ( ) / Hz t + t + t + t + t + ig. ptig pu diffti (b) p i mx. (PS) i ( ) t ( ) i ( ) d di mitid m. pt pti PM R PTF, SB J T, SB J T, SB J T,,,, SB J T,,,,,,, SB J T,,,,, SB J T,,, SB J T,,,,, SBB J T d UR di,, SBB T di OPRTORS,, f ptti xpiv tmph,, id ft/puti SB M J T,, II G x mb II T..T, SB II x t IP WSM J T t ti t u,, SB J T, FTURS, SB J T xpipf pt UR di TXitiv // f xpiv tmph dig u i ptti t.: KM TX tp Ix xmiti tifit tifit,f fmit, X.X SB T.: Ix KM Hth d Sft mpi ud ith th ti b, mpi, ith th Rquimt h b up SB Stdd T Itti d GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. Pdut (tdd id vv) / H t t pdut f u i ptti xpiv tmph futi futi ut : id pt q z mb /R ig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. NI, NI, NI, NI d N I ti itti b m f tmi i Pk vtg uppi tdd f xuti u pvidd ith itg ti if f b ith.d. f t mm Ig ptti dg IP id g f vv b uppid ith th pt M MXX M ft vib :.umti.u M MXX M ONNTIONS It d xt thig ti Th pt b ttd thugh t t th mt fvub piti f b t OPTIONS tgu i p:.w tgu : SB ONSTRUTION Sid u M Zi ptd t (px td) WSM, ISI b gd P, M x,, tub d pugut Shdig i pp iv Nmpt Pt i ti mbddd tmi Sft d II G x mb II T..T q II x t IP T t T LTRIL HRTRISTIS Stdd vtg () : M (Oth vtg d Hz qut) () : / Hz TMPRTUR LSSIFITION TBLS () id () id id iz mximum mbit () id iz mximum mbit () P uf tmptu P uf tmptu (tt) T T (tt) Pfix M bf T T T T T T iuti F %.. iuti F %.. th td tgu, (),, (), WSM, () p mptibiit: : MB,, (), ORRING INFORMTION, (),,.W / i, MXX vv uppid ith th xpipf pt i b idtifid ith pfix M,, WSM bf th tgu., (), xmp: WSM / Hz, (), M / Hz,,,, pt vtg, (),, () bi I pip thd, hk th ttg mptibiit ith th pdut td. () Th miimum b mbit tmptu i f th pt. tu tmptu g b imitd dpdig vv pti imit. () (): tifid i tuti. GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. TLOGU NUMBR INTIFITION ut th q Quik Sti ht, Sti, /. i th : t th i d th i p, W. i th um: t TX z d ptti tp mb. t th /um itti: fid th TXmptib id (idtifid b th g q). d idtif th TX q i pt (S xpipf Sid ti) () p i () (III T IPX) SG (XM) SG () dut z x t z G x x t (II T..T G / III IP T..T ) G x d x tb (II GbT..T /III b IP) NF (MXX) NF (M) WSNF (MXX) WSNF (M) gup II g / dut z G x mb x t (II T..T /x t IP) M (M) M (MXX) M (M) WSM (M) WSM (MXX) WSM (M) G x mb x m (II T..T / IP) ft vib :.umti.u P (M) P (MXX) Quik Sti ht POTNTILLY XPLOSI TSPHR z ptti tp x mb TX z G x i x i (II T..T G, III T..T IP q q, q, q, (), i (), () () (), p: () () (),W,, () (), q q q q,,,,, q q q q q, q q q q, q q q q q, (), (), () () () () () (), () (),,,, q q q q, q q q q,, q q q q q q,, q q,,, q q q q q,,, q q q q q, q q q q, q q q q q q,, q q,,, q q, q, q q, q, q,,, () tt u. ft vib :.umti. /

6 TLOGU NUMBR INTIFITION H t t pdut f u i ptti xpiv tmph xmp: Yu hv td i puptd vv / (fm ti ) d ud ik t u it i xpiv tmph z. Pdut (tdd puptd vv) LS pu ptd bz ti t bd thdd pt, / t / / GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. FTURS High f du t gd t dig tithmm dig (fuid t ud th di) uum pti up t mb Wid g f pittp pt ( mm di.) ttb thugh, f mximum pfm t difft miimum pit pu High pfm, mitf tuffig bx Th vv tif Pu quipmt itiv //, tg (N > ) ti. (N ) Th vv i fmit ith I Stdd ( ut H vi) tifid ith itgit v: SIL f HFT GNRL iffti pu S «SPIFITIONS» [ b kp] Mximum b pu b mbit tmptu g t + Mximum viit St (mm /) Pit fuid Fitd i t () Mx. pit pu b Mi. pit pu S b d fig Pit fuid tmptu t + Rp tim S fuid ( ) tmptu g di ( ) N : i d g gup & N : i d g gup N: t, i, iquid gup & d tm t + PTF MTRILS IN ONTT WITH FLUI ( ) u tht th mptibiit f th fuid i tt ith th mti i vifid Bz bd bd v bd Bz ISI L Stuffig bx huig ISI L Stm i Stuffig bx pkig PTF hv PTF hv Wip i PTF PTF v bd PTF PTF OTHR MTRILS Opt G fib fid P Opti piti idit P, uppid tdd vv ith, d mm pt () F di.,,, d mm pt: t vi fuid tmptu iid th vv bd bv, it i phibitd t pit th vv ith t. SPIFITIONS pipig ptig pu (ISO ) f pit diffti (b) tgu pt ffiit pu (b) dimt pip mx. tgu td: iz N mi. i, it g, t, i, iquid, tm ggiv fuid ggiv iquid ( ) bz ti t (G*) (m /h) (/mi) mi. mx. ( ) ( ) ( ) (mm) Nm d, t ud th di () /,, /,, B B, ut : puptd vv q /, B B, B B, / / B B B B, B B, B B /, i d, LS TO TX // IONS / SSORIS tti xpiv tmph ft vib :.umti.u ft vib v:.umti.u p p v p p p futi, t ud th di, d mm pt futi, t ud th di,, d mm pt u i ptti xpiv tmph i d ith TXitiv //, h d Sft Rquimt h b ud b mpi ith up Stdd N hmi, i, g d pit tig iduti t. IFITIONS ith th dut g II IIB II ifiti (z) tg tg ft d dut g II IIB II ft d q II IIB T T q II T T q II IIB T T q II T T q II T q II T T uffix t b ddd t th vv tgu () tg tg mm ( ) digd f u i z d (tg ), tgu : B SSORIS f idutiv tt t) f NMUR tgu Suffix bhid th bd td pt di. tgu mptibiit: (mm) Ø fuid t ud th di fuid t ud th di fuid t bv th di bz ti t v p p p t i ut th q Quik Sti ht, Sti,. i th : t th i. i th um: t TX z. t th /um itti: fid th TXmptib pdut (idtifid b th g q). d idtif th TX PRSSUR OPRT LS q i N Quik Sti ht POTNTILLY XPLOSI TSPHRS gup II dut g dut g dut g z z z z z II IIB II II IIB II SRIS LS TX // ( ) q q q q q q q U q q q q q q q Y q q q q q q q i S q q q q q q q T q q q q q q q (ISO, iz, pit itf) q q q q q q q SRIS LS TX // ( ) q q q q q q q q T q q q q q q q q S q q q q q q q q SRIS LS TX // ( ) q q q q q q q q TYP LS TX // ( ///) /TBT q q q q q q q q /BBT q q q q q q q q /BF q q q q q q q q /B q q q q q q q q SOLI PILOT LS q i pt (S xpipf Sid ti) () p i () dut z U (M ) U (M ) SU (XM) SU (M) SU (MXX) SU (M) z G x x t (II T..T G, III IPX T..T ) G x d x t NF WSNF gup II g / dut z G x mb x t (II T..T, IP T..T ) M (M) M (MXX) M (M) WSM (M) WSM (MXX) WSM (M) G x mb x m (II T..T Gb, III IP T..T b) P (M) P (MXX) z G x i x i (II T..T G, III T..T IPX ) GB/R vibiit, dig d pifiti ubjt t hg ithut ti. ight vd. q q, q /, q /,, q /,,, q q q q, q /,,, q q q q,, q q q q ft vib :.umti.u TX GB/R

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

TV reception and distribution SHORT FORM CATALOGUE 2015

TV reception and distribution SHORT FORM CATALOGUE 2015 TV reception and distribution SHORT FORM CATALOGUE 2015 INDEX COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 900 901 902 903 903 903 904 904 905 906 907 908 909 910 911 912 912 913 914 915 916

More information

Introduction. Attractive and memorable. Motivating

Introduction. Attractive and memorable. Motivating Introution Wlom to Enlish Rsult! W v fous on mkin h lsson motivtin, ttrtiv, n mmorl W v plnn th ours to omplt n suss-orint W trt lnu s prtil, tion-orint tool for ommunition W v m th ours trnsprnt n sy

More information

Expertise Networks in Online Communities: Structure and Algorithms

Expertise Networks in Online Communities: Structure and Algorithms WWW / Tck: E*-Applictions Sssion: E-Communitis Exptis Ntwoks in Onlin Communitis: Stuctu nd Aloithms Jun Zhn School of Infomtion Univsity of Michin junzh@umich.du Mk S. Ackmn Dpt. of EECS nd School of

More information

WITH CENSORED DATA THE TWO SAMPLE PROBLEM. particularly if the mechanism censoring the x values is different from

WITH CENSORED DATA THE TWO SAMPLE PROBLEM. particularly if the mechanism censoring the x values is different from 1. Introduction THE TWO SAMPLE PROBLEM WITH CENSORED DATA BRADLEY EFRON STANFORD UNIVERSITY A medical investigator attempting to compare two different treatments for, say, prolongation of life among disease

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

Two Concepts of Causation Ned Hall

Two Concepts of Causation Ned Hall Two Conpts of Custion N Hll 1 Introution Custion, unrstoo s rltion btwn vnts, oms in t lst two bsi n funmntlly iffrnt vritis. On of ths, whih I ll pnn, is simply tht: ountrftul pnn btwn wholly istint vnts.

More information

plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs.

plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs. ironlv@id de st.jllmyt dd!fr dlim!.i F& *.d.ll mdb..li t ta br! hf. F e2 Mpi4.i rhiv,n! ldiolrih yag hd, Lbii tui.ldi 8rlei!, d.n u.i! du 8li@ir Di dde hre.,.ldivd'.dtotridd nis dihaillu d.0d n6bn-fk p@

More information

Annals of Mathematics

Annals of Mathematics Annals of Mathematics On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One Author(s): J. F. Adams Reviewed work(s): Source: The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 72, No. 1 (Jul., 1960), pp.

More information

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two.

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. You can also subscribe to the magazine, here. And throughout the week, Time Out

More information

Recall from Last Time: Disjoint Set ADT

Recall from Last Time: Disjoint Set ADT Ltur 21: Unon n Fn twn Up-Trs Toy s An: Plntn n rown orst o Up-Trs Unon-n n Fn-n Extn xmpl Implmntn Unon/Fn Smrt Unon n Fn Unon-y-sz/t n Pt Comprsson Run Tm Anlyss s tou s t ts! Covr n Cptr 8 o t txtook

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

;2zc6 RELATIVE STABILITY OF CARBIDE AND INTERMETALLIC PHASES IN NICKEL-BASE SUPERALLOYS. H. E. Collins. Abstract

;2zc6 RELATIVE STABILITY OF CARBIDE AND INTERMETALLIC PHASES IN NICKEL-BASE SUPERALLOYS. H. E. Collins. Abstract 171 RELATVE STABLTY OF CARBDE AND NTERMETALLC PHASES N NCKEL-BASE SUPERALLOYS H. E. Collins Abstract Twelve nickel-base superalloys were examined utilizing microscopy and residue analysis techniques to

More information

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 apple 2015-03-04 Apple Inc. 2015 Apple Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh SOME STABLE ALGORITHMS IN RUIN THEORY AND THEIR APPLICATIONS BY DAVID C.M. DICKSON The University of Melbourne ALFREDO D. EGfDIO DOS REIS ISEG, Lisbon HOWARD R. WATERS Heriot- Watt University. Edinburgh

More information

Productivity o[ \(/ells*

Productivity o[ \(/ells* {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l

More information

PHASE ONE I MARCH 2015 I PAGE 1

PHASE ONE I MARCH 2015 I PAGE 1 PHASE ONE I MARCH 2015 I PAGE 1 Capture One 8.2 Release Notes Capture One Pro 8 is a professional RAW converter offering you ultimate image quality with accurate colors and incredible detail from more

More information

Some Techniques for Proving Correctness of Programs which Alter Data Structures

Some Techniques for Proving Correctness of Programs which Alter Data Structures Some Techniques for Proving Correctness of Progrms which Alter Dt Structures R. M. Burstll Deprtment of Mchine Intelligence University of Edinburgh 1. INTRODUCTION Consider the following sequence of instructions

More information

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES WHICH ESCAPE THROUGH A MESH IN ~'* Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel Abstract Let S be a subset in the Euclidean space/r" and

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

Complexity-Based induction Systems: Comparisons and Convergence Theorems

Complexity-Based induction Systems: Comparisons and Convergence Theorems 422 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 4, JULY 1978 Complexity-Based induction Systems: Comparisons and Convergence Theorems R. J. SOLOMONOFF, MEMBER, IEEE Abstract-III 1964 the author

More information

Harga sudah termasuk Ppn 10 %

Harga sudah termasuk Ppn 10 % 1 0040013 RETAINER GEAR SHIFT CAM COMP MACHINED 4,700 NEO 110 All Type, RockZ 125 2 0064014 PIN CLUT SPG 3,300 APACHE RTR 160 3 0074010 DOWEL PIN 7,000 NEO 110 All Type, RockZ 125 4 0097320 BODY BREATHER

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE www.wipo.int/pct/en April 2015 No. 04/2015 Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE As announced in PCT Newsletter No. 04/2014, as of 1 July 2015 it will no longer be possible

More information

Important result on the first passage time and its integral functional for a certain diffusion process

Important result on the first passage time and its integral functional for a certain diffusion process Lcturs Mtmátics Volumn 22 (21), págins 5 9 Importnt rsult on th first pssg tim nd its intgrl functionl for crtin diffusion procss Yousf AL-Zlzlh nd Bsl M. AL-Eidh Kuwit Univrsity, Kuwit Abstrct. In this

More information