Potentials Of Instruments Of Islamic Economy On Poverty Alleviation: A Critical Analysis Of Existing Literature Pesantren's Response On Islamic

Size: px
Start display at page:

Download "Potentials Of Instruments Of Islamic Economy On Poverty Alleviation: A Critical Analysis Of Existing Literature Pesantren's Response On Islamic"

Transcription

1 TURKISH Protestanlaşan Müslüman Mı Seküler Girişimci Mi: Tuskon Ve Tüsiad Üzerine Sosyolojik Bir Deneme Katilim Bankalarının Kar Dağıtım Metodları Ve Bankacılık Sektöründeki Yapısal Analizi Necmettin Erbakan ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisindeki Yeri Türkiye de Faizsiz Bankacılık: Sukukun Gelişimi Ve Uygulanması İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler Ve Çağdaş Finansman Yöntemlerindeki Uygulamaları Yoksullukla Mücadele de İslami Mikrofinans Yöntemlerinin Kullanımı: Türkiye İçin Bir Model Önerisi İslami Denetim Kurulları Ve Türkiye İçin Model Önerisi Faaliyet Raporları Ne Söylüyor? Geleneksel Bankacılık Ve Katılım Bankacılığı: Karşılaştırmalı Bir Analiz Döviz Kurlarında Hicri Takvim Etkisi: Türkiye Örneği Sermaye Piyasalarında İslami Yatırım Arayışı: Katilim Endeksi Örneği İslami Ekonomi de Reel Sektör ve Risk Yönetimi Teknikleri Daha Bilgili, Daha Doğru: İslami Finans Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma Sukuk: İşleyişi, Çeşitleri, Türkiye de Vergilendirilmesi Ve TFRS Bağlamında Muhasebeleştirilmesi Türkiye deki Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle Analizi Türkiye de Katılım Bankaları nın TCMB Politika Araçlarına Tepkileri(Parasal Aktarımı) ile Geleneksel Bankaların Tepkileri Arasında Farklılaşma Var mıdır? John Kenneth Galbraith in Geliştirdiği Bağımlılık Etkisi nin İslam Fıkhının İhtiyaç Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Homoislamikus Daha Verici Mi? İslami Finansalar Araçlardan Olan Sukuk'ların Muhasebeleştirilmesi ve Türkiye Katılım Bankaları İçin Öneriler Fiyat İstikrarının Sağlanmasında Katılım Bankacılığın Önemi: Türkiye Örneği İslam Ülkelerinde İlk Sigortacılık Uygulamaları_ Osmanlı İmparatorluğu Örneği Finansal Krizlere Karşı Dayanıklı Bİr Enstrüman: Sukuk Kapitalist Sistemin Ürettiği Yoksulluğa Karşılık İslami Düşüncenin Önerileri İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile Türkiye de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama Gelir Dağılımındaki Adaleti Sağlamada Zekat Müessesesi Ve Gini Katsayısı Finansman Kredileşme Ve Muhasebesi Faiz Oranlarındaki Değişimlerin İslami Banka Tercihi Üzerindeki Etkisi Katılım Bankalarında Murabaha Dışı Gelir Kaynaklarının Arttırılması Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma Muhafazakar İşadamları Ve İslami Girişimcilik: Kahramanmaraş Örneği Makroekonomik Ve Sosyal Boyutlarıyla Zekât Katılım Endeksi Getirisi İle Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi Getirisinin Karşılaştırmalı Analizi Ulaşım Finansmanında Sukuk Kullanımı Ve Türkiye Uygulamaları

2 İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kredi Kartları ve İslam Hukukunda Makasıd Açısından Değerlendirmesi Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü? İslami Bankacılık Ve Ekonomik Büyüme; Türkiye Örneği Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması İslami Sigortacılığın Bir Örneği Olarak Tekafül Uygulaması Ve Türkiye de Geliştirilmesinin Önündeki Engelleri Katılım Bankacılığı Muhasebe İşlemleri Açısından Ülkelerin Karşılaştırılması Ve Muhasebe Standartlarının Değerlendirilmesi Geleneksel Muhasebe İLE İslami Muhasebenin Uygulama Açısından Karşılaştırlması Bir Finansman Yöntemi Olarak Mudarabe nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Kullanılır Şekilde Güncellenmesi Büyük altyapı projelerin alternatif finansman aracı olarak sukuk Türkiye de Tekafül Sistemi ve Geleneksel Sigortacılık Sisteminin İşleyişinin Karşılaştırılması Konut Finansmanında Elbirliği Sistemi: Müşterilerin Elbirliği Sistemi Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İslam İktisadında Emek: Gaziantep MÜSİAD Örneği Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Ekonomik Boyutu Ve Helal Gıda Kavramı İçindeki Yeri Bir Zekat Mükellefi Olarak Faizsiz Finansal Kuruluşlar Ve Zekat Fonu (Hesabi) Uygulaması Ve Zekat Muhasebesi İslam Ekonomisinde Servet Birikimi Ve Zenginlik Katilim Bankacılığı Muhasebe İşlemleri Açısından Ülkelerin Karşılaştırılması Ve Muhasebe Standartlarının Değerlendirilmesi Yurt İçi Tasarruf Oranlarının Artırılmasında Katılım Bankalarının Rolü Kar Payı Oranları İle Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi İslami Ve Geleneksel Piyasa Endeksleri Performans Karşılaştırması Davranışsal Finans Perspektifinde İslami Duyarlılığa Sahip Yatırımcı Modeli: Türkiye Örneği Murabaha Kredisi Finansman Modeli Ve Tms-23 Borçlanma Maliyetleri Standardı Kapsamında İncelenmesi İslami Finansal Araçlardan Murabaha Açısından İslami Finansal Raporlama Standartları İle Uluslar Arası Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılması İslami Sigortacılık (Tekafül) Kavramının Bilinirliliği: Türkiye deki Katılım Sigortacılığı Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama Küresel Servet Eşitsizliği: Piyasa veya Devlet Eksenli Çözümde İslam Ekonomisin Konumu Din ve Ekonomi Bağlamında İslam Maliye Sistemi İslam Dini'nde Yoksullukla Mücadele Reklamın Ahlaka Uygun Olmasından Kim Sorumludur? İslami Finans Araçlarının Geliştirilmesinde Farklılığın Önemi ve Türkiye de Sermaye Piyasası Kurulunun Konumu Açısından Değerlendirme

3 ENGLISH Problems And Prospects Of Shari ah Council In The Islamic Banking System Of Bangladesh; A Case Study Of Islami Bank Bangladesh L Ethical Dimension Of Islamic Banking And The Financial Markets Islamic Business Ethics And Sustainable Development Application Of Stress Testing For Assessing Risk On Car Of An Islamic Bank In Bangladesh: An Empirical Study Islamic Microfinance s Business Model (Case Study : Baitul Mal Wal Tamwil Maslahah And Ugt Sidogiri) Pasuruan, Indonesia Virtue Ethics As A Framework For Business Ethics: An Ethico-Intellectual Approach Measuring Islamic Bank's Eficiency In United Kingdom, During And At The Moment Of Eurozone Crisis Achievements Efficiency Of Entities Islamic Financial Institutions Agency Costs, Financial Contracting And The Muslim World Can Islamic Injunctions Indemnify The Structural Flaws Of Securitized Debt? Hybrid Model Of Zakah, Waqf, Qard-Hassan & Islamic Finance For A Just And Sustainable Microfinance Factors That Influence Business Zakat Payment Accountability In Zakat Institutions: The Cases Of Two Indonesian Zakat Institutions Accountability In Islamic Endowment: Evidence From Indonesia Linking Basel III And Risk Governance: Moderating Effect? Investigating The Impact Of The Potential Zakah Collection As A Source For Funding Economic Growth In Muslim Countries Developing Islamic Liquidity Management Instruments: Resolving The Impasse Between Central Bank Of Nigeria (Cbn) And Jaiz Bank P Maqasid-Al-Shariah-Based Socio-Economic Development Index (Scecdi): The Case Of Some Selected Is Transformation Of Islamic Economics Into A Global Economics: An Analysis In The Light Of The Capitalist And Socialist Systems Of Islamic Insurance: Development And Challenges Determinants Of Islamic Financial Development In Malaysia: An Ardl-Bounds Testing Approach Shariah Internal Control System And Shariah Audit Process In Islamic Financial Institutions: A Proposed Framework Maqasid Al-Shari'ah As A Framework For Economic Development Theorization Important Factors In Developing Halal Food In The Uk An Innovative Model To Answer Financial Constraint Challenge In Islamic Microfinance Institution Financial Service Delivery Constraints In Islamic Microfinance In Indonesia: Issues, Challenges And Solutions Satisfaction Of Customers Towards Islamic Banking: A Case Study Of Saudi Arabia. Our Education System: What Went Wrong: Is Their A Way Out Through Islamic Microfinance Enterprise? Worldview And The Construction Of Economics: Secular And Islamic Tradition Legal, Regulatory And Other Key Issues Of Sukuk: A Critcal Analysis

4 Potentials Of Instruments Of Islamic Economy On Poverty Alleviation: A Critical Analysis Of Existing Literature Pesantren's Response On Islamic Banking: Case Study At Surakarta, Indonesia Can Dubai Become Global Hub For Islamic Economy? Islamic Concept Of Corporate Social Responsibility And Its Implications On Business And Society Wealth Planning And Managent: A Comparative Analysis Between Islamic And Conventional Systems Islamic Banking Development And Economic Growth In Gcc Countries The Application Of Profit-Loss Sharing (Pls) Contracts In Malaysian Islamic Financial Industries: Islamic Finance is an Interest Free Finance: A Confusing TerminologY Equity based financing and Islamic banks Efficiency: Stochastic Frontier Analysis CSR In A Saudı Arabıan Context: Socıal Development Centres As The Brıdge Between The Prıvate Sector And Communıty Needs Towards a Sustainable and Responsible Investment (SRI) Policy for Islamic Financial Institutions: A Maqasid al-shari ah Based Fr Linking Islamic Finance with Indigenous Forms of Finance- A Study of Kurikkalyanam System in Kerala, India Credit-Related Practices of Islamic Banks in Comparison with Theory: Case Study of Turkey Unveiling the idea of Islamic Banking for Indian Banks The Rise of Islamic finance as a global phenomenon: Proposing Sukuk as an Infrastructure financing tool for the AIIB member coun Economic Consequences of Multi-Corporate Disclosure: Evidence from Islamic Banks The determinants of stock returns in Islamic banks: analyzing by CAPM and Fama and French Shari ah Decisions on Financial Matters and the Application of Islamic Legal Maxims (Al- Qawa id Al-Kuliyyah) The Implementation of Business Ethics in Finance Institutions: A Field Study on Participation Banks in Turkey Examination of Takaful in terms of Insurance Legislation Technical Efficiency and Stability to Shocks: A Comparison between Islamic Banks and Conventional Banks in MENA Region Islamic Vs. Conventional stock market Indices synchronization Commerce vs. Finance; An Attempt for a different research agenda on the Islamimc Jurisprudence of Finance Prohibition of Interest Based Lending in Islam, Individual Interest Based Contracts and Modern Banking: A Critical Analysis Conversions to Islamic Banks: Jurisprudence; Economic and AAOIFI Requirements Can Dubai Become a Global Hub for Islamic Economy? Concept of Deposit Insurance: A Comparative study between Conventional System and Shariah Principle of Islamic Economic System Impact Of Sound Money In The Creatıon Of Islamıc Monetary Unıon In The Organızatıon Of Islamıc Conference (OIC) Monetary policy transmission in the presence of Islamic banks: Toward a dual monetary system?

5 The Impact of Efficiency on Islamic Banks Performance: A Cross Country Study The Agent-Based Modeling of the Macroeconomic Behavior of Sharia-Compliant companies Viability of Takaful in India: The Perceptions of Islamic Finance Experts Does behavioral finance have an impact on banking competitiveness over the time? NOMINATION ISSUE: THE SUITABILITY OF HIBBA THAWĀB (GIFT WITH CONSIDERATION) FOR TAKAFUL CONTRACT Microcredit Customers Satisfaction: An Analytical Study of Islamic Microfinance In Indonesia A legal and operational survey of Ijarah sukuk in Iran Challenges faced by IBIs while executing Musahraka & Modaraba Contracts in context of regulatory and legal frame work ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM THE REAL SOLUTION Is Islamic investing rewarding? The Islamic finance screens applied to the Stock Market of Morocco The Muslimah Salon: A Sharia Compliance Business in Fulfilling Muslimah Needs The Co-Movement Relationship Between Islamic Stock Market and Conventional Stock Market A Revıew Of Securıtıes Commıssıon Of Malaysıa s Revısed Sharıah Stock-Screenıng Crıterıa Through Islamic Banks Zakah House(IBZH):Investment of zakah funds in microfinance to remove poverty in Bangladesh: A new model Growth of Islamic Banking Sectors in the UK: The opportunities available and challenges faced. The Link Between Liberalization and Takaful Growth: An Empirical Investigation Developing a Comprehensive Performance Measurement for Waqf Institutions Leadership: Islamic Personality Development Programs for Working Mindset Distributon of wealth: Sommum Bonom An Empirical Impact Assessment of Islamic Microfinance Schemes on the Livelihood of the program participants in Pakistan. Role of Zakat & Awqf in Socioeconomic Development of Pakistan; Exploring the Issues and Challenges Islamic Banking: Malaysia Experience and Challenges An Empirical Impact Assessment of Islamic Microfinance Schemes on the Livelihood of the program participants in Pakistan. An Analysis of Fiqhi Basis for Shar`iah Screening Methodologies Islamic Financial Literacy: A Crucial Prerequisite for Realizing Prosperity challenges facing sukuk competitiveness: an analysis of the efficiency of existing risk management tools Judıcıal Aspect Of Fınes (Gharamah) In Musharakah And Murabaha Contracts On Islamıc Bankıng Practıces In Indonesıa Does Financial sector Performance, Regulations and Corruption Matter for Economic Growth? An international Exploratory Study THE LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK CUSTOMERS IN INDONESIA AND TURKEY Shirkat ul Wajooh: A key determinant social responsibility for Islamic banks

6 Sukuk Financing: Application of Sukuk Financing for the Explorations Of Natural Resources In Pakistan Resolution of Fiqh Differences in the Development of Islamic Banking Instruments Fatwa Procedures What do Risk Governance Structures Tell us about Banks' Financial Performance? Islamic microfinance and alleviation of poverty and unemployment in Morocco. Risk management: Islamic banks and conventional banks; A comparison study Achieving Job Satisfaction Through Spirituality: A Case Study of Muslim Employees SURPLUS-SHARING PRACTICES OF TAKAFUL OPERATORS IN MALAYSIA Islamic Banking as an option for developing Sub-Saharan Africa economies Financing and Liquidity Risk on Profitability of Indonesia s Islamic Banks: Moderating Effect of Profit Loss Sharing and Sales-based Financing FACTOR AFFECTING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF TAKAFUL COMPANIES IN PAKISTAN Hajj Management in Pakistan in the light of experince of Tabung Haji of Malaysia Review on Regulation Framework and Progressive Performance of Islamic Bank in Indonesia: Perspective on Islamic Bank Rent Theory The Emergence of Islamic Banking and Finance and Its Roles in Enhancing Malaysia and the GCC Economic Relationships FACTORS INFLUENCING SINGAPOREAN MUSLIM MINORITY IN PURCHASING HALAL PRODUCTS Islamic Economic System, Poverty and Insurgency: From Zakah Distribution to Capacity Building Initiating A Traditional and Community - Based Islamic Economic and Financial Model: Case Study of An Aceh, Indonesia Co-op. Risk management in Islamic banking; challenges and Approaches Movement of Shariah Indices in crisis period: exploring evidences from National Stock Exchange of India THE GROWTH OF ISLAMIC BANK IN A MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY : THE CASE OF LEBANON Singapore s Position in the Development of Islamic Finance and Banking in Asia THE EXPERIENCE OF MICROFINANCE IN AFGHANISTAN: A CASE STUDY Efficiency Efficiency in Islamic banking: Evidence from MENA region Separation of markets and financial instability: A closer look to classical dichotomy CAPITAL INFLOWS, INSTITUTIONS AND TAKAFUL GROWTH The Chicago Plan from the Lens of Islamic Finance: Banking, Financial Stability and Indebtedness Interest Rate and Financial Crisis challenges facing sukuk competitiveness: an analysis of the efficiency of existing risk management tools ZAKAT EFFECT IN PROMOTING JUST PARETO EFFICIENCY Mean-Variance Optimization in the Moroccan Market under Shariah Regulations Islamic modes of financing a comparative survey of Muslim and Non Muslim countries Different understandings of gharar and its prohibition based on the earliest sources Need of a Revolutionary Change in Organizational & Regulatory Setup and Behaviour of Islamic Financial Industry Stakeholders

7 Risk mutualization in Islamic banking Reporting of Zakat and Charitable Activities in Islamic Banks: Theory and Practice in a Multi-cultural Setting On the Dependency Structure of Islamic Financial Assets Validating an Islamic Human Development Model (I-HDM): An Analytic Study of Nigerian Sample TOWARDS AN EFFECTIVE SHARIAH COMPLIANT EQUITY BASED CROWDFUNDING FOR HALAL INDUSTRY IN MALAYSIA The Wagf's impression in economic development of Iran in excursion of history Wagf's impression in development of Iran's hygiene and medical profession. the possibility of the application the IAS/IFRS in Islamic banks case bank albaraka in Algiers & Jordan A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC BANKING PRACTICES Impact of Macroeconomic Volatilities on Sharia Compliant and Non-Compliant Equity Prices in Turkey Benefits and Capabilities of retakaful DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANK IN MALAYSİA AND TURKEY: DOES POLITICS MATHER ISLAMIC FINANCE PROCESS AS A FINANCIAL REGULATION IN TURKEY: THE DIFFERENCIENCES BETWEEN APPLICATIONS IN EAST AND WEST ARABIC القيم األخالقية في العقود المالية في الفقه اإلسالمي اثر ادارة الوقت على أداء العاملين في البنوك االسالمية دور التحكيم التجاري في دعم التحول االقتصادي االسالمي على الصعيدين الوطني)دولة االمارات انموذجا( والدولي. إشكالية تعدد الفتاوى بين هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية سراب "اللحاق بالركب" وضرورة التحول لالقتصاد اإلسالمي المشتقات المالية االسالمية : ضرورة أم تقليد األهمية االقتصادية لصكوك اإلجارة دراسة امكانية فتح نوافذ اسالمية بالجزائر من وجهة نظر االفراد أثر تطبيق القيم والقواعد اإلسالمية في دالة االستهالك أثر توزيع الفائض التأميني على تنافسية المنتجات التأمينية التكافلية مقابل التقليدية باستخدام التحليل الديناميكي السلوك اإلسالمي في العمل االقتصادي_)دراسة تأصيلية مقاصدية تطبيقية( اإلجارة المنتهية بالتمليك والبيع مع إستثناء المنفعة )دراسة تحليلية مقارنة( التمويل اإلسالمي المصغر من خالل مؤسسات الزكاة: متطلبات استدامته وآليات تثمينه لمحاربة الفقر في المجتمعات اإلسالمية تمويل انطالق المشاريع المصغرة بين صندوق الزكاة و األجهزة التقليدية تمويل المشاريع الصغيرة إسالميا Islamic Financing of the small projects دور االلتزام العقائدي للبنوك اإلسالمية في تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية مواصفات قانون الصكوك اإلسالمية. أساسيات صيغة المشاركة في المصارف اإلسالمية

8 القيم النبوية في توجيه سلوك المسلم االقتصادي "المنتج والمستهلك" ققياس دور المصارف اإلسالمية في تحقيق التنمية االقتصادية "دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية القطرية" ملخص البحث المقترح: أنظمة التأمين التكافلي في الدول العربية: الواقع والتحديات رقفلا نم دحلا يف هرودو لخدلا عيزوت ةداعإ communication: التنمية المستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي االقتصاد السلوكي العقالنية واألخالقيات اإلسالمية قوانين صكوك االستثمار - دراسة نقدية- دراسة تحليلية مقارنة بين اإلجارة المنتهية بالتمليك والبيع مع إستثناء المنفعة The Role of Financial Engineering in Modeling Quantitative Methods to Manage Risks in Islamic Banks إدارة مخاطر المنظومة المالية اإلسالمية في ظل تبني معايير بازل 3 المصارف اإلسالمية والنمو االقتصادي - دراسة قياسية على تركيا - متطلبات كفاية رأس المال الالزمة لتغطية المخاطر المصرفية في الصناعة المصرفية اإلسالمية بين مقررات لجنة بازل ومعايير مجلس الخدمات تأثير مشاهير اإلعالم على قرار شراء المالبس ذات الطابع اإلسالمي لدى المستهلك العمل المصرفي االسالمي متميز بقواعده و أسسه يتطلبا تكييفا لألساليب الكمية من اجل إدارة المخاطر الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول نحو االقتصاد اإلسالمي (يمالسإلا داصتقالا جهنم قفو ةزغ عاطق يف لخدلل ةيعيزوتلا ةلادعلا قيقحت تايلآ) الصيرفة اإلسالمية كبديل للصيرفة التقليدية في ظل األزمة المالية العالمية تفضيل التعامل واإلدخار في البنوك اإلسالمية قياس الفقر في سلطنة عمان بين معيار الفقه االسالمي والبنك الدولي جهالة الثمن في عقود المقاوالت: دراسة فقهية إدارة الزكاة: وسيلة إلعادة توزيع الثروة والحد من الفقر- دراسة تطبيقية في الجزائر صكوك المضاربة الخضراء ودورها في تحقيق مقومات التنمية المستدامة المزارعه وتطبيقاتها الحوكمة كمدخل بتحسين المسؤولية االجتماعية للمصرف باإلشارة لحالة الجزائر نشر ثقافة المنتج الحالل الضرائب على التجارة الخارجي ة.. تأصيل فقهي التمويل براس المال المخاطر و عالقته يالتمويل االسالمي تاقتشم ميمصت) Islamic Financial Options Design for Speculation and Risk Management مال ية إ سالم ية ل لم ضارب ة وإدارة ال مخاطر)

Potentials of Instruments of Islamic Economy on Poverty Alleviation: A Critical Analysis of Existing Literature Pesantren's Response on Islamic

Potentials of Instruments of Islamic Economy on Poverty Alleviation: A Critical Analysis of Existing Literature Pesantren's Response on Islamic TURKISH Protestanlaşan Müslüman mı Seküler Girişimci mi: TUSKON ve TÜSİAD Üzerine Sosyolojik Bir Deneme Katılım Bankalarının Kar Dağıtım Metodları ve Bankacılık Sektöründeki Yapısal Analizi Necmettin Erbakan

More information

TEN-YEAR FRAMEWORK AND STRATEGIES

TEN-YEAR FRAMEWORK AND STRATEGIES ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY DEVELOPMENT TEN-YEAR FRAMEWORK AND STRATEGIES A joint initiative of the Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank Islamic Financial Services Board

More information

CBE Learning Goals for all Bachelor's Programs

CBE Learning Goals for all Bachelor's Programs CBE Learning Goals for all Bachelor's Programs Concepts associated with the economic environment of organizations; o Domestic economic environment Demonstrate an understanding of the concepts of scarcity

More information

Specifics of Risk Management in Islamic Finance and Banking, with Emphasis on Bosnia and Herzegovina

Specifics of Risk Management in Islamic Finance and Banking, with Emphasis on Bosnia and Herzegovina Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.151-166 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.151-166 Specifics of Risk Management in Islamic Finance and Banking, with Emphasis on Bosnia and Herzegovina Atıfta bulunmak için Cite this

More information

IFRS implementation and studies in Turkey

IFRS implementation and studies in Turkey Vol. 13, No. 2, pp. 373 399, 2014 IFRS implementation and studies in Turkey Cagnur Kaytmaz Balsari a,1 and Secil Varan a a Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey Abstract: The development of accounting

More information

THE MBA PROGRAM CURRICULUM

THE MBA PROGRAM CURRICULUM THE MBA PROGRAM CURRICULUM Module I Principles of Management Introduction to Management Management: An Overview: Definitions of Management; The Role of Management; Functions of Managers; Levels of Management;

More information

Curriculum Vitae. Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting

Curriculum Vitae. Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting Curriculum Vitae Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting Visiting Scholar, Georgetown University McDonough School of Business, Center for Financial Markets and Policy Founding Director, YTU

More information

Model Accounting Curriculum (Revised)

Model Accounting Curriculum (Revised) UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT Geneva Model Accounting Curriculum (Revised) UNITED NATIONS UNCTAD/DIAE/MISC/2011/ 1 Model Accounting Curriculum (Revised) Contents INTRODUCTION...1

More information

Advanced Knowledge to Periphery for Accelerating Development

Advanced Knowledge to Periphery for Accelerating Development Faculty of Postgraduate Studies- University of Colombo Advanced Knowledge to Periphery for Accelerating Development Postgraduate Courses on Public Sector Management Through IT for Top Public Sector Personnel

More information

Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks? Evidence from Gulf Cooperation Council countries

Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks? Evidence from Gulf Cooperation Council countries Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks? Evidence from Gulf Cooperation Council countries Hadeel Abu Loghod API/WPS 1011 Correspondence Mrs. Hadeel Abu Loghod, E-mail: hadeelss@gmail.com.

More information

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (M.P.A.) On-campus MPA and On-line MPA Programs

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (M.P.A.) On-campus MPA and On-line MPA Programs Master of Public Administration MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (M.P.A.) On-campus MPA and On-line MPA Programs Director: Dr. Michael Pennington Concentration coordinators: Public Management Dr. William

More information

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION CURRICULUM DEGREE REQUIREMENTS Foundation Courses* Master of Business Administration MB8002 Quan Mthds for Bus 1 MB8004 Accounting 1 MB8005 Finance 1 MB8006 Economics

More information

CORPORATE GOVERNANCE & SUSTAINABILITY CENTER

CORPORATE GOVERNANCE & SUSTAINABILITY CENTER CORPORATE GOVERNANCE & SUSTAINABILITY CENTER Corporate Governance & Sustainability Center is owned and managed by GMD Global Danismanlik Limited Company Address:1452. Cadde 1465. Sokak 5/3 Cukurambar/ANKARA-TURKEY

More information

MBA COURSES MBA-ACC 501: Managerial Accounting Required, Finance certificate requirement MBA-STAT 505: Applied Statistics for Business Decisions

MBA COURSES MBA-ACC 501: Managerial Accounting Required, Finance certificate requirement MBA-STAT 505: Applied Statistics for Business Decisions MBA COURSES MBA-ACC 501: Managerial Accounting This course introduces the use and analysis of accounting data so that managers may better conduct planning, controlling, and decision-making. In the first

More information

Academic Discourse Graduate. Business Administration

Academic Discourse Graduate. Business Administration Academic Discourse Graduate ADG 400 Orientation. This five-week course is designed to provide international students with an introduction to graduate-level study at Benedictine University and to the BU

More information

Angel Investors in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model

Angel Investors in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model Angel Investors in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model Hidayet TİFTİK Turgut Özal University, Etlik - Keçiören / Ankara, Turkey htiftik@turgutozal.edu.tr Mustafa ZİNCİRKIRAN Dicle University,

More information

ARTICLE II AUTHORITY TO OPERATE

ARTICLE II AUTHORITY TO OPERATE Section 2. Section 3. Degree ARTICLE II AUTHORITY TO OPERATE All private higher education institutions (PHEIs) intending to offer the Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) must first secure

More information

Considering Istanbul As A Financial Center: Targets, Following Steps 1

Considering Istanbul As A Financial Center: Targets, Following Steps 1 Considering Istanbul As A Financial Center: Targets, Following Steps 1 Ahmet Selçuk DİZKIRICI 2 Abstract It is aimed to consider Istanbul as a financial center in the study due to the plans carried out

More information

>>> EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR THE POLICY REVIEW PROCESS ENTERPRISE DEVELOPMENT AND STRATEGIC PLANS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM

>>> EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR THE POLICY REVIEW PROCESS ENTERPRISE DEVELOPMENT AND STRATEGIC PLANS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM >>> EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR THE POLICY REVIEW PROCESS AND STRATEGIC PLANS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT EFFECTIVE POLICIES FOR SMALL BUSINESS A GUIDE FOR

More information

Bu yayın 2000 adet basılmıştır.

Bu yayın 2000 adet basılmıştır. Ninth Development Plan (2007-2013) is originally perpared in Turkish and approved by Turkish Grand National Assembly on 28.06.2006 with Law No: 877. This is a translation of the original document. Bu yayın

More information

Executive MBA. Course Descriptions FIRST PERIOD PRE-PROGRAM: FINANCIAL ACCOUNTING ONLINE TOOLS WORKSHOP MANAGERIAL SKILLS WORKSHOPS

Executive MBA. Course Descriptions FIRST PERIOD PRE-PROGRAM: FINANCIAL ACCOUNTING ONLINE TOOLS WORKSHOP MANAGERIAL SKILLS WORKSHOPS Executive MBA Course Descriptions PRE-PROGRAM: FINANCIAL ACCOUNTING The main objective of the pre-program in financial accounting is to provide students with a foundation in basic accounting concepts.

More information

Curriculum for Business Economics and Information Technology

Curriculum for Business Economics and Information Technology Curriculum for Business Economics and Information Technology Copenhagen School of Design and Technology August 2012 1 General regulations for all institutions providing the programme Curriculum Applicable

More information

Commerce. University College Dublin An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. (Undergraduate Programmes)

Commerce. University College Dublin An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. (Undergraduate Programmes) An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath National University of Ireland, Dublin Ollscoil na héireann, Baile Átha Cliath Commerce (Undergraduate Programmes) Session 2004/05 Note This booklet contains information

More information

I. (((((for private circulation only) SYLLABUS. Postgraduate Programme in Business Management. Batch 2012-14EC. Office of the Dean

I. (((((for private circulation only) SYLLABUS. Postgraduate Programme in Business Management. Batch 2012-14EC. Office of the Dean I. (((((for private circulation only) SYLLABUS Postgraduate Programme in Business Management Batch 2012-14EC Office of the Dean June 2012 Preface Programme Design and Requirements I. ECONOMICS CONTENTS

More information

VALUE CREATION IN THE INSURANCE AND REINSURANCE INDUSTRY THE ADDED VALUE OF INTEGRATED THINKING AND INTEGRATED REPORTING

VALUE CREATION IN THE INSURANCE AND REINSURANCE INDUSTRY THE ADDED VALUE OF INTEGRATED THINKING AND INTEGRATED REPORTING <IR> VALUE CREATION IN THE INSURANCE AND REINSURANCE INDUSTRY THE ADDED VALUE OF INTEGRATED THINKING AND INTEGRATED REPORTING TABLE OF CONTENTS FOREWORD 3 INTRODUCTION 4 1. INSURANCE INDUSTRY LANDSCAPE:

More information

BUSINESS MANAGEMENT (BUS) Fall 2015

BUSINESS MANAGEMENT (BUS) Fall 2015 BUSINESS MANAGEMENT (BUS) Fall 2015 Business Management (BUS) Major and Minor in Business Management College of Business Dean: Manuel London Associate Dean for the Business Program, Accounting Minor, and

More information

FDI Flows In the MenA RegIon: FeAtuRes AnD IMpActs IEMS EMErgIng MarkEt BrIEf

FDI Flows In the MenA RegIon: FeAtuRes AnD IMpActs IEMS EMErgIng MarkEt BrIEf FDI Flows in the MENA Region: Features and Impacts IEMS Emerging Market Brief SKOLKOVO Business School - Ernst & Young Institute for Emerging Market Studies (IEMS) Vol. 13-01, January 2013 Author: Dr.

More information

Towards Green Growth

Towards Green Growth Towards Green Growth FOREWORD Introduction by the Secretary-General The OECD Green Growth Strategy: A lens for examining growth The world economy is slowly, and unevenly, coming out of the worst crisis

More information

All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are:

All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are: All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are: Management and Organizational Change (P.4) Leading Strategic Decision

More information

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF BANKING AND INSURANCE CAPITAL MARKET DEPARTMENT COURSE CONTENTS

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF BANKING AND INSURANCE CAPITAL MARKET DEPARTMENT COURSE CONTENTS MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF BANKING AND INSURANCE CAPITAL MARKET DEPARTMENT COURSE CONTENTS Year 1; Term 1 1. MID TERM No Code Name of Lecture T A Cr ECTS 1 ATA121 Principles of Atatürk I 2 0 2 0 2 HUK115

More information