organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu"

Transcription

1 Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA pod záštitou REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR Ing. Tomáša Malatinského MINISTRA VNÚTRA SR JUDr. Roberta Kaliňáka organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu ŽILINA máj 2014

2 PROGRAM 19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ STREDA Prezentácia účastníkov konferencie Otvorenie konferencie Plenárna časť konferencie Prestávka Plenárna časť konferencie Obed Rokovanie v sekciách Prestávka Rokovanie v sekciách Banket ŠTVRTOK Rokovanie v sekciách Prestávka Rokovanie v sekciách Obed PROGRAM ROKOVANIA BUDOVA NR 1 PLENÁRNE ROKOVANIE Moderátori pléna: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., Ing. Jozef Ristvej, PhD. 10:00 Šimák Ladislav, prof. Ing. dekan FŠI ŽU Otvorenie konferencie PhD. Čorejová Tatiana, prof. Ing. PhD. rektorka ŽU v Žiline Príhovor rektorky ŽU v Žiline 10:15 Staračková Jana MH SR Odbor Ukážka možných spôsobov vyrozumievania bezpečnosti a krízového subjektov hospodárskej mobilizácie riadenia prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie 10:45 Regec Adam, Medo Miroslav MV SR - Sekcia krízového riadenia Modernizácia vyrozumievacej a varovacej siete civilnej ochrany v Slovenskej Republike 11:00 Prestávka 11:15 Zagorecki Adam Cranfield University Defence Academy of the United Kingdom Trends in Analytics for Protecting Critical Infrastructure 11:30 Hollá Katarína FŠI ŽU Výstupy a prínosy projektu APVV Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov 11:45 Dvořák Zdeněk FŠI ŽU Výstupy a prínosy projektu APVV Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava 12:30 Obed

3 BUDOVA NR 1 Sekcia 1: Všeobecné zásady krízového riadenia Sekcia 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy Moderátori sekcie: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 14:00 Buzalka Ján Akadémia policajného zboru, Bratislava Niektoré špecifické prístupy ku kontrole v krízovom manažmente vo verejnej správe 14:15 Filip Stanislav VŠEMvs, Bratislava Problémy a perspektívy cezhraničnej spolupráce územných celkov SR pri katastrofách 14:30 Horák Rudolf, Juříček Ludvík Vysoká škola K. Engliše, a.s. Brno Strategie bezpečnosti v Evropské unii 14:45 Karda Ladislav, Líbal Libor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 15:00 Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula, Sibalinné Fefete Katalin 15:15 Dušková Radka, Böhm Pavel National University of Public Service, Budapešť ČVUT Praha Bezpečnostní výzkum na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v návaznosti na právní předpisy ochrany obyvatelstva v ČR Establishment and Implementation of Hungarian system for critical infrastructure protection Teoretické možnosti zásobení zdravotnického zařízení elektrickou energií Moderátori sekcie: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 16:00 Todorova Daniela T.Kableshkov University of Transport, Sofia European funding for projects main source for sustainable development of transport sector 16:15 Pellowski Witalis, Żuber Marian, Zamiar Zenon The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclav 16:30 Stehlíková Beáta Paneurópska vysoká škola, Bratislava 16:45 Harazin Lukáš, Luža Policejní akademie České Oldřich, Krulík Oldřich republiky v Praze 17:00 Georgiev Nikolay T.Kableshkov University of Transport, Sofia 17:15 Ambrusz József National University of Public Service, Budapešť 17:30 Štefanková Jarmila, MZV SR Rakšány Peter, Valko Jaroslav, Balog Karol CBRN threats for infrastructure of gas distribution and its potential influences on the national system of critical infrastructure Využitie dataminingu v boji proti terorizmu Možné příčiny ropné nouze ve střední Evropě na počátku XXI. století Managerial ways for avoidance of crisis of safety management in railways The system of recovery (rehabilitation) in Hungary following natural disasters Nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a spolupráca členských krajín EÚ, NATO a OSN pri riešení krízových situácií 17:45 Ristvej Jozef, Šimák Ladislav, Hollá Katarína FŠI ŽU Riešenie a rekonštrukcia v rámci komplexnej obnovy zameranej na spoločnosť 18:00 Záver rokovania organizačné pokyny

4 BUDOVA NR 1 Sekcia 1: Všeobecné zásady krízového riadenia Sekcia 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy Moderátori sekcie: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 09:00 Loveček Tomáš, Ristvej FŠI ŽU Výskumné laboratória Univerzitného vedeckého Jozef, Riska Tomáš parku Pracoviska výskumu krízového riadenia a ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy 09:10 Kraus Jakub, Plos ČVUT v Praze Process of Creating Airport Emergency Plan Vladimír, Vittek Peter 09:20 Vittek Peter, Matyáš Roman, Kraus Jakub ČVUT Praha Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations 09:30 Kaplan Věroslav, Uvarova Univerzita obrany, Brno Stanovení rizik pro vybrané prvky dopravní Světlana infrastruktury 09:40 Kister Lukasz, Skrzynski Centrum Badań nad SEA port protection management Grzegorz Terroryzmem Collegium Civitas, Warszawa 09:50 Frankovič Martin FŠI ŽU externý doktorand 10:00 Stoyanov Ivaylo, Velyova Violina Higher School of Transport T. Kableshkov, Sofia Bezpečnosť strategickej dopravnej infraštruktúry v Afganistane Profound analysis of railway accident characteristics as a basis for avoidance of crisis states of technical exploitation 10:10 Prestávka 10:30 Čička Vladimír MO SR, sekcia ekonomiky Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti cestných komunikácií pri mimoriadnych udalostiach 10:40 Ivanka Ján Univerzita T. Bati ve Zlíně Dopravní zabezpečení železničních přejezdů jako součást řešení krizových situací 10:50 Klír Robert Technická univerzita v Letecké jednotky v krízovom manažmente Košiciach 11:00 Lusková Mária FŠI ŽU Resiliency and critical infrastructure protection 11:10 Cibulová Klára, Sobotková Šárka Univerzita obrany, Brno Možnosti vyhodnocování průjezdnosti terénu v krizových situacích 11:20 Melicharová Michaela T-SOFT, a.s. Praha Informační systémy pro podporu cvičení, plánování a simulaci 11:30 Mráziková Jana FŠI ŽU Proces realizácie humanitárnej pomoci Slovenskej republiky 11:40 Adamíková Jana FŠI ŽU Kvantitatívne metódy na analýzu rizík nelegálnych skládok v obci Nová Bystrica 12:00 Obed

5 BUDOVA NR 2 Sekcia 2: Bezpečnostný manažment - ochrana osôb a majetku Moderátori sekcie: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sivák, PhD. 14:00 Belan Ľubomír Bezpečnostné riziká 14:10 Sivák Jaroslav, Siváková ALFA Security Matematické modelovanie bezpečnostných procesov Lenka, Jelšovská Katarína, Šefčík Radek Technologies, a.s. 14:25 Rak Roman Vysoká škola Karlovy Vary Proč a jak probíhá korupce v ICT státní správy? 14:40 Hofreiter Ladislav 14:50 Maláník Zdeněk, Ignatěv Univerzita T. Bati ve Zlíně Maxim, Ivanka Ján 15:05 Šesták Bedřich, Tvrdek Policejní akademie ČR v Jan, Krulík Oldřich Praze 15:20 Mach Vlastimil Indikátory bezpečnosti v lokálnom prostredí význam pre bezpečnostný manažment Použití kontaktních elektrických paralyzérů v obraně Perspektivy soukromých bezpečnostních služeb v oblasti ochrany kritické infrastruktury Aspekty prielomovej odolnosti úschovných objektov 16:00 Veľas Andrej Skúšky základnej detekčnej funkcie a odolnosti magnetických kontaktov 16:15 Juříček Ludvík, Horák Rudolf Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno 16:30 Kozera Andrzej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 16:45 Ďurovec Martin, Januš Peter Metody kvantitativního hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel v experimentální ranivé balistice Local security policies Identifikácia osôb pomocou inteligentných kamerových systémov 17:00 Brechlerová Dagmar ČVUT v Praze Zákon o kybernetické bezpečnosti, situace v ČR 17:15 Štefka Vladislav UTB Zlín Charakteristika a vývoj bezpečnostních služeb v ČR 17:30 Dvořák Petr, Štoller Jiří Univerzita obrany Brno Protection of Military Camps Used by Czech Armed Forces in Foreign Operations 17:45 Jangl Štefan, Ligasová Zuzana 18:00 Januš Peter, Štofko Stanislav Mariš Ladislav Výbušniny ako nástroj na prekonávanie systému ochrany objektov Geografický informačný systém a jeho uplatnenie v oblasti bezpečnosti Kriminálna antropometria 18:10 Záver rokovania organizačné pokyny

6 BUDOVA NS 16 Sekcia 3: Ekonomické a sociálne súvislosti riešenia krízových situácií Moderátori sekcie: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD. 14:00 Gozora Vladimír VŠEMvs, Bratislava Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní 14:15 Kopecký Zdeněk Vysoká škola ekonomická v Praze 14:30 Brehovská Lenka, Líbal Jihočeská univerzita v Libor, Zölzer Friedo Českých Budějovicích 14:45 Kelíšek Alexander, krízového Ondrúšková Helena 15:00 Morong Stanislav Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši 15:15 Novák Jaromír Univerzita Palackého v Olomouci Bezpečnostní prostředí podnikové sféry z hlediska krizového řízení ČR Informovanost obyvatelstva jako jedna z úloh přípravy na mimořádné a krizové situace Komparácia vybraných účtovných programov s ohľadom na možné riziká Zdroje ako iniciátor bezpečnostných rizík Řízení a jeho společenská odpovědnost v soudobém světě 16:00 Harazin Lukáš, Móricová Policejní akademie České Psychologické aspekty při ropné (energetické) nouzi Valéria republiky v Praze, FŠI ŽU 16:15 Matoušková Ingrid Bankovní institut vysoká Systém psychosociální intervenční služby v ČR škola, a.s. Praha 16:30 Volnenko Nataliya a kol. Kharkovska Narodna Safety issues within human-automobile-roadenvironment Dopravna Univerzita v system Kharkovi 16:45 Ondrušek Miloš krízového Využívanie obnoviteľných zdrojov ako stabilizačný nástroj svetovej bezpečnosti v dlhodobom horizonte 17:00 Černá Lenka VŠB Technická Finanční zabezpečení krizového řízení v ČR univerzita Ostrava 17:15 Dušek Jiří Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice Chudoba jako sociální riziko a možnosti jejího měření 17:30 Charvátová Marie, Líbal Libor a kol. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 17:45 Ondrúšková Helena krízového 18:00 Záver rokovania organizačné pokyny Výchova, vzdělávání a preventivně výchovná činnost obyvatelstva na úseku problematiky ochrana člověka za mimořádných událostí na území České republiky Problémy poskytovania štátnej podpory podnikom v SR

7 BUDOVA NR 3 Sekcia 5: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby Moderátori sekcie: prof. Ing. Anton Osvald, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD. 14:00 Jánošík Ladislav a kol. VŠB Technická Vyhodnocení provozu požární techniky na univerzita Ostrava podvozcích Mercedes-Benz u jednotek HZS Moravskoslezského kraje 14:15 Bałuszyński Sławomir Štatna Pożarna Slużba Krynica 14:30 Horváth Lajos, Pántya Péter, Restás Ágoston 14:45 Mitrenga Patrik, Osvald Anton, Dušková Miroslava 15:00 Michalovič Roman, Müllerová Jana National University of Public Service, Budapešť 15:15 Nejtek Pavel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 16:00 Mózer Vladimír 16:15 Navrátil Leoš Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 16:30 Gašpercová Stanislava 16:45 Boguská Danka, Monoši Mikuláš, Majlingová Andrea 17:00 Kratochvílová Danuše Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava 17:15 Svetlík Jozef 17:30 Pokorný Jiří, Kratochvílová Danuše 17:45 Kraus Jakub, Plos ČVUT v Praze Vladimír, Vittek Peter 18:00 Vráblová Ľubica, Müllerová Jana 18:10 Orinčák Michal, Bučová Zuzana 18:20 Fanfárová Adelaida 18:30 Záver rokovania organizačné pokyny Selected elements of technical security systems of public facilities Complexity of the Firefighters Work in Crisis Situations, From the effectiveness of fire prevention to the safety of firefighters Vplyv prípravy vzoriek na kvalitu výstupu pri hodnotení účinnosti retardérov horenia dreva Využitie moderných technologických prostriedkov pri zdolávaní rozsiahlych požiarov vo vybraných krajinách OECD Výbuch a požár v areálu Synthesia Pardubice, aneb požární prevence před a po těchto událostech Rozvoj požiaru a rýchlosť odhorievania Porovnání připravenosti zdravotnictví České republiky na rozsáhlé nehody s účastí CBRN agens v porovnání se zahraničím Využitie metód analýzy rizík pri protipožiarnej kontrole zariadení na zásah v bytových domoch Pripravenosť pracovníkov záchranných zložiek na zdolávanie nehôd s hromadným postihnutím osôb Odvod tepla vznikajícího při požárech tavitelnými konstrukcemi Niektoré aspekty Umiestnenia termočlánkov pri veľkorozmerových experimentoch horenia automobilov Ochrana proti úniku nebezpečných plynů a požárům v domácnostech v České Republice Process of Creating Airport Emergency Plan Využitie metódy zmenšovania pre potreby požiarnej bezpečnosti stavieb Likvidácia chemického ohrozenia záchrannou brigádou HAZZ Žilina Metodika riešenia skúšky reakcie na oheň

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA PROGRAM

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA PROGRAM ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA PROGRAM 18. medzinárodnej vedeckej konferencie Ž I L I N S K Á U N I V

More information

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA PROGRAM

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA PROGRAM ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA PROGRAM 17. medzinárodnej vedeckej konferencie Ž I L I N S K Á U N I V

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR Pädagogische Hochschule Niederösterreich International Society for Engineering Pedagogy IGIP Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Člen

More information

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Crisis management Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development Conference Program Hospitality, Tourism and Education Conference on INNOVATION IN THE SERVICE INDUSTRY 24 October 2012 at the Institute of Hospitality Management, Svídnická 506, 181 00 Prague 8 9:00 to

More information

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Karel Kocián i, Barbora Hájková ii Abstract: Article presents an initial findings of the ongoing project

More information

PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY

PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY 194 Management and Economics PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY Mária PETRUFOVÁ Maria.Petrufova@aos.sk Armed Forces Academy of gen. M.R. Štefánik Liptovský Mikuláš,

More information

RISK MANAGEMENT Risk management consists of steps see figure 1.

RISK MANAGEMENT Risk management consists of steps see figure 1. Mechanics ISSN 1312-3823 Transport issue 2, 2005 Communications article 0058 Academic journal http://www.mtc-aj.com RISK MANAGEMENT AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE Jozef Klučka jozef.klucka@fsi.utc.sk University

More information

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development Multinational Logistics Coordination Centre organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development as an official special supporting

More information

Prospects of University Graduates and their Value for Employers and Labour Market TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC, FACULTY OF ECONOMICS

Prospects of University Graduates and their Value for Employers and Labour Market TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC, FACULTY OF ECONOMICS Prospects of University Graduates and their Value for Employers and Labour Market KATEŘINA MARŠÍKOVÁ, SV ĚTLANA MYSLIVCOVÁ TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC, FACULTY OF ECONOMICS Mainaim To introduce and

More information

Security Forum 2015 OCTOBER 16, 2015

Security Forum 2015   OCTOBER 16, 2015 Security Forum 2015 OCTOBER 16, 2015 HONOUR COMMITTEE Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., University of Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Poland Prof. Larisa YANKOVSKA, Lviv University

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization

Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization JIRI SEVCIK, MALUS MARTIN, SVOBODA PETR Department of Security Engineering Tomas Bata University in Zlín nám. T.G. Masaryka 5555 CZECH

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

Civil Engineering Education and Research in the Enlarged EU

Civil Engineering Education and Research in the Enlarged EU Conference Program of Representatives of the European Civil Engineering Faculties Civil Engineering Education and Research in the Enlarged EU 19 th 21 st April 2004 organized by Brno University of Technology,

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY Radek Vogel Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University Brno, Czech Republic

More information

CURRICULUM VITAE. last update: 18/9/2015

CURRICULUM VITAE. last update: 18/9/2015 CURRICULUM VITAE last update: 18/9/2015 Name and Degree: Birth: Grade: Contact: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. 13 th April 1971, Hlinsko, Czech Republic Associated Professor Private address: Pardubice

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of History Faculty of Humanities University of Hamburg Von-Melle-Park

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 Proceedings Editor: Miroslav Hrubý

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V.

QFDQ D Institut QFD-Institut Deutschland (QFD-ID) e. V. International Conference on INDUSTRY 4.0 Using Quality Function Deployment. Conference is under auspices of Deputy Prime Minister for Science, Research and Innovation, Chairman of the Research, Development

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

National Institute of Design invites you to:

National Institute of Design invites you to: National Institute of Design invites you to: D E S I G N M Y L O V E An exhibition of 55 design projects by students of the Brno University of Technology, Czech Republic from 21st to 25th September 2011

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner 1 Summary: This article describes the integration process of information systems in transportation.

More information

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST Lucie Váňová 1, Vít Voženílek 2 Abstract: The article is devoted to the analysis of the road capacity through the town Přerov. The program ArcGIS

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz Invitation to the International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

Annual Report of the Accreditation Commission Year 2005

Annual Report of the Accreditation Commission Year 2005 sekretariát Akreditační komise odbor vysokých škol MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 / fax: 257 193 457, e-mail: vins@msmt.cz Annual Report of the Accreditation Commission Year 2005 March 2006 compiled

More information

Úvod do nových výziev 7RP v oblasti Security. Ing. Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky Informačné dni BB, KE, BA

Úvod do nových výziev 7RP v oblasti Security. Ing. Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky Informačné dni BB, KE, BA Úvod do nových výziev 7RP v oblasti Security Ing. Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky 24.-26.04.2012 Informačné dni BB, KE, BA beno@fp7.sk ü výskum je výlučne civilne orientovaný ü hlavný cieľ:

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Information about Authors

Information about Authors Vilem Adamec (1953) Information about Authors The head of the Population Protection Department of the Safety Engineering Faculty of Technical University Ostrava (VSB TUO). Specialized in the area of population

More information

National Seniors Championships

National Seniors Championships National Seniors Championships ITF Seniors Circuit SINGLES MAIN DRAW Week of City, Country Grade/Age Category Referee 13.-15.7.2007 Olomouc CZE 3 M-40+ FINAL POSITION 1 NEHASIL Libor CZE 2 KADLEC Jiri

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites Biology 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatomy 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Histology and Embryology

More information

Cash Flow Management as an Indicator of a Latent Crisis

Cash Flow Management as an Indicator of a Latent Crisis Articles Cash Flow Management as an Indicator of a Latent * in the Company Ing. Mária Hudáková, Ph.D. Department of Management, Faculty of special engineering, St. 1. maja 32 Phone +421 41 513 6712, Fax

More information

EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ

EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT. Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ EFFECT OF LOGISTICS AUDITS ON COMPANIES PERFORMANCE IMPROVEMENT Pavlína PIVODOVÁ, Veronika ŠIŠKOVÁ Tomas Bata Univerzity in Zlín,Zlin, Czech Republic, EU pivodova@fame.utb.cz, veronika.siskova@centrum.cz

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013 Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Conference room Security and Defence Department Invites you to 4th International Scientific Conference NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

More information

Crisis management. Crisis management in NATO a EU

Crisis management. Crisis management in NATO a EU Crisis management Crisis management in NATO a EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

More information

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost:

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost: Vyučující v předmětu: Ekonomie, Podniková ekonomika Vzdělání a profesionální praxe: Specializace učitele: 1978-1983 VŠDS Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1990 Kurz pedagogiky -Ústav

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Data Analysis of Municipal Solid Waste Models

Data Analysis of Municipal Solid Waste Models Data Analysis of Municipal Solid Waste Models JIŘÍ KŘUPKA, IVANA KNÍŽKOVÁ, MILOSLAVA KAŠPAROVÁ Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Institute of System Engineering and Informatics

More information

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Volume 2, Number 2, 2009 INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Martin Magdin, Milan Turčáni, Marek Vrábel Abstract: In the paper we discus about design of universal environment for solution of creating effective

More information

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years:

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years: Addressed to See Invitation List KombiConsult GmbH Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Tel +49 69 24 43 29 31 72 Fax +49 69 24 43 29 31 79 usondermann@kombiconsult.com Development of Intermodal

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

THE CASE THE NATURAL GAS SUPPLY CHAIN: AID FOR EDUCATIONAL REFLECTION

THE CASE THE NATURAL GAS SUPPLY CHAIN: AID FOR EDUCATIONAL REFLECTION VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 THE CASE THE NATURAL GAS SUPPLY CHAIN: AID FOR EDUCATIONAL REFLECTION Giuliano BASSO Abstract The established EU-wide regulatory regime,

More information

TCB 2010 - zoznam registrovaných účastníkov. ÚRPI FEI STU Ilkovičova 3. Sypstémy priemyselnej informatiky s.r.o. Kopčianska 14

TCB 2010 - zoznam registrovaných účastníkov. ÚRPI FEI STU Ilkovičova 3. Sypstémy priemyselnej informatiky s.r.o. Kopčianska 14 # ID účastníka Titul Meno Priezvisko Pracovisko Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Za Slovankou 1782/3 001 Ph.D. Oleksiy Chumak 182 00 Praha 8 ÚRPI FEI STU Ilkovičova 3 002 Ing. Michal Blaho 812 19 Bratislava

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN POLAND

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN POLAND CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN POLAND Jacek DWORZECKI jacekdworzecki@o2.pl Delivered 2012-04-12, accepted 2012-05-21. Available at http://www.population-protection.eu/ attachments/041_vol4n2_dworzecki_eng.pdf.

More information

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009 INNOVATION 2009 PLENARY SECTION REFORM OF THE RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SYSTEM IN THE CR, INTERNATIONAL CO-OPERATION Plenary Session Hall of Wallenstein Palace, Senate of the Parliament CR,

More information

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001 SUPPOSED PROCESS IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BY ISO 9001 AT JAN PERNER TRANSPORT FACULTY UNIVERSITY OF PARDUBICE Libor Švadlenka - Eva Cempírková 1. Introduction Czech high school went

More information

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic Crop Research Institute in Prague invites you to attend an international conference organized on the occasion of the 60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic June 22 24, 2015 Prague

More information

UNIVERSITY OF DEFENCE

UNIVERSITY OF DEFENCE UNIVERSITY OF DEFENCE ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT JOURNAL EDITORIAL BOARD STATUTE (Extract from Rules) BRNO 2007 1 Preamble The Faculty of Economics and Management of the University

More information

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X Tomáš Hanák 1 SENSITIVITY ANALYSIS OF SELECTED FACTORS AFFECTING THE OPTIMIZATION OF THE FUNDS FINANCING RECOVERY FROM PROPERTY DAMAGE ON RESIDENTIAL BUILDINGS Abstract: Paper deals with the optimization

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS Jiri Klecka 1, Hana Scholleova 2 1 University of Economics, Prague, Czech Republic, jiri.klecka@vse.cz 2 University of Economics, Prague, Czech

More information

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

CRM and Cloud Computing

CRM and Cloud Computing CRM and Cloud Computing J. Němeček and L. Vaňková Abstract The article deals with how selected companies doing business in the Czech Republic are using information technology and business strategy Customer

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

Printed červenec 16, 2016 at 20:58

Printed červenec 16, 2016 at 20:58 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 28 3,86 7,2539 30,0000 100,00 10 Marik, Milan-Kaja 2 26 6,48 4,0123 16,5939 55,31 11 Cerny, Vaclav 3 26 16,34 1,5912 6,5807 21,94 12 Cerny, Marek STANDARD --

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Literaúra ku kapitole 14:

Literaúra ku kapitole 14: Literaúra ku kapitole 14: [1] ANSOFF, I., MCDONNELL, E. Implanting Strategic Management. New York: Printice Hall, 1990. [2] ARNOLD, A. Assessing Capital risk: You can t be too Conservative. Harvard Business

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 3 rd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

Ad Hoc Workshop on Jana2006. Past, History, Memory International Conference held on Vilém Prečan s 80 th birthday

Ad Hoc Workshop on Jana2006. Past, History, Memory International Conference held on Vilém Prečan s 80 th birthday Ad Hoc Workshop on Jana2006 Institute of Physics Michal Dušek Cukrovarnická 10, 162 00 Praha 6 +420 220 510 594 +420 233 343 184 E-mail: dusek@fzu.cz Date: 5x in 2013, see URL http://www.fzu.cz/ Past,

More information

Smart cities what does it mean in the Czech context?

Smart cities what does it mean in the Czech context? Smart cities what does it mean in the Czech context? Petr Matolín Head of Strategy and Analysis Department SMART CITY GREEN CITY Impact Hub Praha, 25 th November 2015 Management of R&D System in the CR

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information