ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ"

Transcription

1 УДК ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики Республіки Польща, розглядаються механізми її реалізації. Описується система управління туристичною галуззю, її інституційне забезпечення на всіх відрізках владної вертикалі, досліджується законодавча база Польщі у сфері туризму. Ключові слова: туризм, туріндустрія, державна політика, Польська організація туристична, Польська агенція розвитку туризму, локальна туристична організація, реґіональна туристична організація. Гутник О. В. Особенности реализации государственной политики Польши в сфере туризма Освещаются особенности государственной туристической политики Республики Польша, рассматриваются механизмы ее реализации. Описывается система управления туристической отраслью, ее институциональное обеспечение на всех отрезках властной вертикали, исследуется законодательная база Польши в сфере туризма. Ключевые слова: туризм, туриндустрия, государственная политика, Польская организация туристическая, Польское агентство развития туризма, локальная туристическая организация, региональная туристическая организация. Hutnyk O. V. Features of realization of public policy of Poland in the field of tourism Basic tendencies of Polish home policies in the sphere of tourism are elucidated. The mechanisms of their realization are also reflected. The system of Polish state management, of organizations and establishments of the different levels the same, as the legal basis in this

2 field, is described in this scientific research. In addition the author focuses on the obligations, rights and capabilities of the local tourist authorities. Key words: tourism, tourist industry, public policy, Polish tourism organization, Polish agency for tourism development, local tourism organization, regional tourism organization. Постановка проблеми. Державна політика Польщі у сфері туризму є цікавим та актуальним об єктом досліджень. Прогнози експертів щодо розвитку туристичної галузі Польщі є багатообіцяючими з огляду на її зручне географічне розташування, наявність широкого спектру природних та історико-культурних ресурсів, позитивну динаміку зростання життєвого рівня населення, низький, у порівнянні з розвиненими країнами, рівень цін, а також приналежність до європейської спільноти. Як результат, за допомогою відповідного інституційного та законодавчого забезпечення Польща здійснює активну, а головне, ефективну політику у сфері туризму, варту нашої уваги. Актуальність даного дослідження для України є очевидною, оскільки вихідні умови розвитку туристичної галузі Польщі були майже ідентичними з українськими. Проте впродовж останніх двох десятиріч польська туристична галузь розвивалась значно швидшими темпами, ніж українська. Отже, вивчення державної політики Польщі у сфері туризму дозволить запозичити цінний досвід сусідів та змоделювати певні процеси, що відбуватимуться в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, в Україні приділяється недостатньо уваги дослідженню польської туристичної політики і, як показав аналіз літератури, останнім часом досліджень з даної тематики в Україні, майже не було. Найкращою базою даного дослідження послужили публікації на офіційних сайтах державних органів та організацій Республіки Польща. Невирішеним досі питанням є можливість створення в Україні ефективних механізмів реалізації державної туристичної політики на основі вивчення і використання польських механізмів. Мета статті. Метою наукового дослідження є визначення основних особливостей туристичної політики Польщі та вивчення законодавчого й інституційного забезпечення її реалізації.

3 Виклад основного матеріалу. У 1989 р. розпочався сучасний етап розвитку туристичної індустрії в Польщі. Після руйнування старої системи пришвидшились темпи її розвитку. У 1990 р. засновано Польську туристичну палату (Polska Izba Turystyczna PIT), що представляє інтереси своїх членів, які працюють у галузі туризму. Великий вплив на процес розвитку туріндустрії в Польщі мало скасування віз до багатьох європейських держав для громадян Польщі. У 1997 р. за допомогою експертів ЄС розпочато перший етап реалізації Програми розвитку національного турпродукту в 5 напрямах: бізнес-туризм, міський культурний туризм, сільський туризм, спеціалізований туризм, прикордонно-транзитний туризм. У цей самий період розпочато реформу системи управління туріндустрією. У вересні 1997 р. сейм ухвалив закон «Про туристичні послуги», що повністю відповідає нормам європейського права. У 1999 р. було створено Польську туристичну організацію, основними завданнями якої є створення позитивного іміджу польського туристичного продукту в державі і за її межами, розвиток інформаційної мережі та участь у розробці програм розвитку туріндустрії та модернізації її інфраструктури. Визначальною подією для подальшого розвитку Польщі та її туристичної галузі став її вступ до ЄС [3]. Він зробив Польщу доступнішою для іноземних туристів, усунувши митні та прикордонні бар єри. Окрім того, пожвавив співпрацю між відповідними структурами ЄС та Республіки Польща, що безперечно сприяє пришвидшенню процесів розвитку туристичної інфраструктури та індустрії загалом. Так, згідно з інформацією Польської агенції розвитку туризму (ПАРТ) у період з 2006 р. по 2013 р. ЄС виділить 30 млн євро на розвиток туризму в Польщі, а також 165 млн євро інвестицій в туристичну галузь. Голова ПАРТ зазначила, що кошти ці основним чином будуть спрямовані на реалізацію екологічних програм, розбудову курортних закладів, готельних ланцюгів, модернізацію туристичних шляхів, гірськолижних витягів тощо. Польські туристичні організації та компанії користуються підтримкою ЄС в рамках програми «Інноваційна економіка», серед частин якої є «Інвестиції у туристичні продукти реґіонального значення» та «Просування польських туристичних цінностей». З 1997 р. туризм належить до сфери відповідальності міністерства спорту і туризму Польщі, до складу якого входить департамент туризму, який займається питаннями розвитку та регулювання туристичної індустрії [3].

4 Згідно із Законом «Про діяльність урядової адміністрації», основними завданнями Міністерства у сфері туризму є: - розвиток туристичної інфраструктури держави; - створення і забезпечення ефективності механізмів регулювання туристичного ринку [4]. Також, згідно із Законом «Про Польську організацію туристичну» відповідний міністр здійснює нагляд за діяльністю Польської організації туристичної (ПОТ) [1]. Зважаючи на те що туризм є міжгалузевим диверсифікаційним комплексом, реалізація багатьох завдань, що впливають на розвиток туристичної індустрії Польщі, належить до компетенції інших міністерств та відомств. Завдання міністерств, що стосуються туристичної індустрії детально наведені в «Стратегії розвитку туризму на рр.» міністерства економіки Польщі, до компетенцій якого раніше входило управління галуззю. Окрім того, варто відзначити, що багато завдань, вирішення яких має безпосередній вплив на стан туріндустрії, належить до компетенції органів місцевого самоврядування різних рівнів: воєводств, повітів та гмін [3]. Основні завдання, вирішення яких покладається на виконавчі органи воєводств, є такими: діяльністю; воєводства; реєстрація туристичних підприємств і контроль за їх діяльністю; видача дозвільної документації на надання послуг гідів та екскурсоводів; сертифікація та категоризація закладів розміщення і контроль за їх координація діяльності та фінансування осередків спорту і туризму на рівні співпраця з реґіональними туристичними організаціями у сфері розвитку туризму, створення нового туристичного продукту і використання туристичного потенціалу; розширення і розвиток туристичної інформаційної мережі у воєводстві; співпраця з туристичними інституціями на різних рівнях: загальнонаціональному, на рівні воєводства, повітів і гмін; організація і здійснення нагляду за дитячим і молодіжним відпочинком;

5 навчання; реалізація спеціальних програм з туризму та спорту в рамках шкільного створення планів розбудови туристичної інфраструктури на місцевому рівні [4]. Компетенції повітів: створення на своїй території і забезпечення функціонування інституцій у сфері фізичної культури, туризму та відпочинку; створення шкільних турбаз і таборів; облік, нагляд за діяльністю і часткове фінансування спортивних і туристичних об єднань на території повіту; межах повіту; інфраструктури; навчання; фінансова підтримка спортивних, рекреаційних і туристичних заходів у участь у процесі планування та зведення об єктів туристичної та спортивної сприяння розвитку окремих видів туризму на території повітів; реалізація спеціальних програм з туризму та спорту в рамках шкільного проведення позашкільних навчальних заходів у сфері туризму, готельного і ресторанного бізнесу; співпраця з реґіональними і локальними туристичними організаціями [5]. До компетенцій гмін у сфері індустрії туризму належить: території гміни; діяльності; облік і контроль за закладами розміщення; збереження, модернізація і розбудова туристичних і спортивних об єктів на створення на території гміни сприятливих умов для розвитку господарської участь у фінансуванні спортивних і туристичних об єднань; участь у процесі планування об'єктів туристичної та спортивної інфраструктури; організаційна і фінансова підтримка туристичних організацій; розбудова і підтримка технічної інфраструктури;

6 навчання; реалізація спеціальних програм з туризму та спорту в рамках шкільного охорона навколишнього середовища, а також пам яток культури та архітектури [5]. У Польщі з метою гармонійного розвитку туристичної індустрії співпрацює велика кількість інституцій та організацій: уряд Республіки Польща, зокрема відповідне міністерство; Польська організація туристична з реґіональними та локальними організаціями туристичними; Польська агенція розвитку туризму, що розробляє стратегії розвитку для різних міст і реґіонів, залучає інвестиції; органи місцевого самоврядування різних рівнів; суб єкти туристичної діяльності та їх об єднання, зокрема: Польська туристична палата (Polska Izba Turystyki PIT), Польське об єднання готелів і туризму (Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa і Turystyki), Польська асоціація готелів (Polski Zrzeszenie Hoteli), Консультаційна рада туристичних установ (Rada Konsultacyjna Izb Turystyki), Об єднання «Конференції і конгреси в Польщі» (Stowarzyszenie «Konferencje i Kongresy w Polsce»), Об єднання курортних гмін Республіки Польща (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP), Польська палата готелів (Polska Izba Hotelarstwa), Господарська палата «Здравниці Польщі» (Izba Gospodarcza «Uzdrowiska Polskie»); навчальні заклади та установи, що займаються освітньою діяльністю у сфері туризму, вчені, професіонали галузі; неурядові організації, в тому числі Польське туристично-краєзнавче товариство (Polskie Towarystwo Turystyczno-Krajoznawcze), Польська федерація кемпінгу і караванінгу (Polska Federacja Campingu i Caravaningu), Польська федерація сільського туризму «Гостинні господарства» (Polska Federacja Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Goscinne»); локальні туристичні об єднання, інформаційні центри «ІТ» (інформації туристичної) та інші інформаційні пункти, робота яких є сезонною [4].

7 Крім того, Польська організація туристична бере активну участь у національних та міжнародних туристичних виставках, часто виділяє кошти на дофінансування таких виставок, тому участь у них зазвичай є пільговою для польських працівників. Причому підготовка до цих виставок та організація стендів проходить на дуже високому рівні, і, як наслідок, Польща представлена дуже якісно, професійно і всебічно. Іншим напрямом діяльності ПОТ є організація пізнавальних подорожей для польських та іноземних журналістів та інфотурів для туроператорів. Метою таких подорожей є презентація об єктів, що мають туристичний потенціал. У результаті польський туристичний продукт популяризується в пресі, а також збільшується спектр пропозицій щодо відпочинку в Польщі [1]. ПОТ займається підготовкою та друком рекламно-інформаційних матеріалів про Польщу. Такі матеріали видаються 12 мовами і забезпечують потенційних туристів необхідною інформацією. Завдяки характерному дизайну і змістовному наповненню такі друковані матеріали є легко впізнаваними і визнані одними з найкращих у світі. Не рідко ПОТ бере участь у фінансуванні видань реґіональних туристичних організацій. ПОТ успішно реалізує власні цілі за кордоном через функціонування 14 іноземних представництв (у тому числі в Києві), які називаються Польськими осередками інформації туристичної. Вони залучені до організації різних заходів у сфері туризму, здійснюють моніторинг ринків певних країн відповідно до власного розташування, проведення рекламних кампаній та заохочення потенційних партнерів до співпраці. ПОТ підтримує тісні контакти з 20 іншими національними туристичними організаціями. ПОТ активно співпрацює з органами самоврядування, науковими та навчальними закладами, представниками туристичної індустрії, а також реґіональними та локальними туристичними організаціями [1]. Багаторічна присутність на ринку, знання реалій, культури і традицій конкретної країни дає можливість працівникам закордонних представництв ПОТ точно прогнозувати, вчасно виявляти тенденції та потреби відповідного ринку і адекватно реагувати на них. Це сприяє підвищенню ефективності просування польського туристичного продукту в Європі та світі.

8 Реґіональні туристичні організації (РОТ) і локальні туристичні організації (ЛОТ) становлять форум співпраці місцевого самоврядування, галузевих організацій та підприємств. Їх завдання полягає в координації промоційної діяльності у воєводствах, гмінах та повітах, створенні привабливого туристичного іміджу реґіону, а також стимулюванні створення і розвитку туристичних продуктів. Усі воєводства мають свою РОТ і від кількох до кільканадцяти ЛОТів. Співпраця на різних рівнях дозволяє гармонізувати і узгоджувати інвестиції та зусилля на місцевому рівні з планами розвитку і фондами ПОТ. На додачу ПОТ займається інтернет-системою інформації туристичної. У майбутньому ця система має стати базою даних всіх підприємств польської туріндустрії: закладів розміщення, харчування, розважальних закладів, туристичних фірм, екскурсійних бюро, конференц-холів тощо [1]. Висновки. Підсумовуючи вищесказане, хотілося б відзначити, що Польща проводить ефективну політику у сфері туризму, має дієві механізми її реалізації, в основі яких лежить належне нормативно-правове та інституційне забезпечення. Така активна політика Польщі є цілком виправданою і згідно з даними Всесвітньої туристичної організації сприяє позитивній динаміці туристичних прибуттів і надходжень, тому вона могла б стати позитивним прикладом для наслідування відповідними українськими органами. Для створення конкретних рекомендацій, які б мали прикладний характер, доцільно проводити подальші дослідження в даному напрямі, вивчати кожен із механізмів реалізації туристичної політики окремо, а також необхідно було б на державному рівні організовувати програми обміну досвідом для керівників галузі та використати досвід Польщі в Україні. Список використаних джерел 1. Działalność POT [Цит. 2009, 28 грудня] Rešim dostęp : 2. Facts & Figures [Цит. 2010, 14 січня] Access mode : 3. Historia_turystyki_w_Polsce [Цит. 2009, 20 грудня] Rešim dostęp : pl.wikibooks.org/wiki/podstawy_turystyki/historia_turystyki_w_ Polsce/>. 4. Strategia rozwoju turystyki [Цит. 2009, 4 листопада] Rešim dostęp : msport.gov.pl/strategie-turystyka/>.

9 5. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata [Цит. 2009, 28 жовтня] Rešim dostęp :

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

Strategy of development of MICE tourism in Lodz Metropolitan Area 2020+

Strategy of development of MICE tourism in Lodz Metropolitan Area 2020+ Strategy of development of MICE tourism in Lodz Metropolitan Area 2020+ Authors: Tutor: Dr Marzena Makowska Iskierka Names of the students: Mateusz Bednik Emilia Brodziak Małgorzata Figzał Sylwia Wróblewska

More information

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula . с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

PMQA หมวด 5 การม งเนนทร พยากรบ คคล ดร.ธนาว ขญ จ นดาประด ษฐ

PMQA หมวด 5 การม งเนนทร พยากรบ คคล ดร.ธนาว ขญ จ นดาประด ษฐ PMQA หมวด 5 การม งเนนทร พยากรบ คคล ดร.ธนาว ขญ จ นดาประด ษฐ ย ทธศาสตรการพ ฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 เป/นย ทธศาสตรหล กท ใชในการพ ฒนาระบบราชการแบ4ง ออกเป/น 3 ห วขอ รวม 7 ประเด น เพ อ ยกระด บองคการส

More information

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 Piotr Muryjas 1 BUSINESS INTELLIGENCE FOR SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES The paper presents the concept of business intelligence (BI) use in small and medium

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. Tourism in Poland. Elżbieta Puchnarewicz

The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw. Tourism in Poland. Elżbieta Puchnarewicz The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw Tourism in Poland Editor Elżbieta Puchnarewicz Warsaw 2015 Cover photo: Dominik Orłowski (Barbacan in Warsaw) Reviewers: Professor dr hab. Barbara

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY УДК 005:658.91 O. A. Saenko, Ph.D. (economics), Luhansk Taras Shevchenko National University RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY Problem statement. In economic terms, risk is the likelihood / possibility

More information

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko*

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko* HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD Olha Zhmurko* Lviv Ivan Franko National University, Ukraine Abstract. The bases of health care financing system in Ukraine are grounded on the model of

More information

Financial independence of communities and the support of tourism infranstructure

Financial independence of communities and the support of tourism infranstructure Section I - Tourism Journal of Tourism, Recreation & Sport Management, vol. 1/2013 Financial independence of communities and the support of tourism infranstructure by Stefan Nowak 1, Agnieszka Ulfik 1

More information

VILLAGE TOURISM OF SERBIA

VILLAGE TOURISM OF SERBIA VILLGE TOURISM OF SERBI H U N R Y G SUBOTIC R Senta SOMBOR Č V O SERBI T J N N O Bački Petrovac U M sa V Ti I C R O T D K P B B U KIKIND D V I NOVI SD N ZRENJNIN N Beočin Irig E M iš R m Ta S Kovačica

More information

Selected economic factors impacting tourist travel in Poland between 2000 and 2012 and a forecast for 2013 2017

Selected economic factors impacting tourist travel in Poland between 2000 and 2012 and a forecast for 2013 2017 Geotourism 1(36) 2014: 25 32 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2014.36.25 Selected economic factors impacting tourist travel in Poland between 2000 and 2012 and a forecast for 2013 2017 Paweł Kućmierz,

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

The Image of Poland as a Tourist Destination in the Country s Main Economic Partners

The Image of Poland as a Tourist Destination in the Country s Main Economic Partners DOI:10.17951/h.2015.59.3.91 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLIX, 3 SECTIO H 2015 Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Department of Economics

More information

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Acta Beregsasiensis 2009/2. 163 Szilágyi László* Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Rezümé Napjainkban létfontosságúvá vált a középiskolát

More information

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

More information

Introduction. Service Management 2/2015, Vol. 16, ISSN: 1898-0511 website: www.wzieu.pl/sm DOI: 10.18276/smt.2015.16-05 49 56

Introduction. Service Management 2/2015, Vol. 16, ISSN: 1898-0511 website: www.wzieu.pl/sm DOI: 10.18276/smt.2015.16-05 49 56 Service Management 2/2015, Vol. 16, ISSN: 1898-0511 website: www.wzieu.pl/sm DOI: 10.18276/smt.2015.16-05 49 56 The use of CRM instruments in agritourism on the example of agritourism farms in the Opole

More information

European regional policy and its implementation in Poland in 2007-2013. Selected aspects

European regional policy and its implementation in Poland in 2007-2013. Selected aspects Kazimiera Wilk Wroc!aw School of Banking European regional policy and its implementation in Poland in 2007-2013. Selected aspects Abstract. The main information about the existence and evolution of European

More information

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization on TPE (IOTPE) ISSN 077-358 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com March 00

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72)

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) Tomasz Schöll The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) О ne of the main tasks fulfilled within the boundaries of the international project Nymphaion - the History and Structure of a Greek polis", carried

More information

RESORT COMPLEXES AS A SEPARATE CATEGORY IN THE THEORY OF TOURISM

RESORT COMPLEXES AS A SEPARATE CATEGORY IN THE THEORY OF TOURISM 8 8 IZVESTIA Journal of University of Economics Varna Econ Lit L 830 RESORT COMPLEXES AS A SEPARATE CATEGORY IN THE THEORY OF TOURISM PhD student Dimitar Stoynov The socio-economic and political conditions

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF POLISH SEAPORTS

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF POLISH SEAPORTS Судовождение (Shipping&Navigation) 58 УДК 656.612.01 ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF POLISH SEAPORTS Dąbrowski J. Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade University

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

Management Systems in Production Engineering

Management Systems in Production Engineering Management Systems in Production Engineering 2015, No 3 (19), pp 161-166 Date of submission of the article to the Editor: 04/2015 Date of acceptance of the article by the Editor: 06/2015 DOI 10.12914/MSPE-09-03-2015

More information

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3(19)2012 STRESZCZENIA

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3(19)2012 STRESZCZENIA EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3(19)2012 STRESZCZENIA JOANNA KOSMCZEWSKA WYKORZYSTANIE METODY SERVQUAL W MONITORINGU JAKOŚCI USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH W POLSCE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE THE APPLICATION

More information

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine

I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine UDC 37.015.3.012-053.2 I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine CHILD AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL RESEARCHES (THE HISTORY-PEDAGOGICAL ANALYSIS) Petukhova I. O. Child

More information

grants for innovation Grants for innovation

grants for innovation Grants for innovation grants for innovation Grants for innovation Innovative Economy, 2007-2013 The Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013 (OP IE) is one of the six National Strategic Reference Framework programmes

More information

Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams. Summary

Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams. Summary Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams Summary Sales in Hospitality Industry Content Sales Managers, Sales Executives, Sales Coordinators, Sales Assistants Everybody who is involved in Sales

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute УДК 631.8:632:633.854:665.3 2014 Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute THE EFFECT OF NUTRIENT SUPPLY AND PLANT PROTECTION IN YIELD AND OIL CONTENT OF SUNFLOWER (Helianthus

More information

Inequality of Educational Opportunities between Rural and Urban. Children: Ensuring Equal Educational Opportunities in Polish Reality

Inequality of Educational Opportunities between Rural and Urban. Children: Ensuring Equal Educational Opportunities in Polish Reality Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA April 2015, Volume 5, No. 4, pp. 383 389 Doi: 10.15341/jmer(2155-7993)/04.05.2015/005 Academic Star Publishing Company, 2015 http://www.academicstar.us

More information

In the period from April 2007 to December 2010 worked as an Analyst in Capital Bank AG (Vienna) and in IPREO (Vienna, London).

In the period from April 2007 to December 2010 worked as an Analyst in Capital Bank AG (Vienna) and in IPREO (Vienna, London). Piotr Gawryś Mr. Piotr Gawryś is a graduate of the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration. (1991) Is a licensed stockbroker (no. 455). He completed number of courses in the country and

More information

Збірник завдань з граматики з англійської мови

Збірник завдань з граматики з англійської мови МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та

More information

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016 Condensed Matter Physics, 2016, Vol. 19, No 1, 13804: 1 10 DOI: 10.5488/CMP.19.13804 http://www.icmp.lviv.ua/journal Influence of anisotropic ion shape, asymmetric valency, and electrolyte concentration

More information

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Number 2 (pp. 277 282) 2014 Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes N. Djordjevic 1, D. Djordjevic 1*, M.

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

The Polish Residential Market 2015

The Polish Residential Market 2015 The Polish Residential Market 2015 21-22 October 2015, Hilton Hotel, Warsaw The conference programme Day one, 21 October, Wednesday 9.00 9.20 Registration of guests. Breakfast. 9.20 9.30 The opening of

More information

How to start a business in Poland Warsaw 2012

How to start a business in Poland Warsaw 2012 How to start a business in Poland Warsaw 2012 tax services accounting & auditing legal services corporate advisory services Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Why in Poland? Poland in brief Establishing and doing business

More information

COMMUNICATION PLAN FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIVE ECONOMY 2007 2013

COMMUNICATION PLAN FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIVE ECONOMY 2007 2013 COMMUNICATION PLAN FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIVE ECONOMY 2007 2013 June 2008 TABLE OF CONTENTS Abbreviations used in the OP IE 2007 2013 Communication plan 1 Terms used in the OP IE 2007 2013

More information

บทน ำ ว สด และว ธ การ

บทน ำ ว สด และว ธ การ The Development of Document Control Information System (DOC-IS) บทน ำ การควบค มเอกสารเป นข อก ำหนดท 4.3 ในระบบค ณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ก ำหนดให ห องปฏ บ ต การ ต องม การจ ดการเพ อควบค มเอกสารท กชน ดในระบบค

More information

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

Good Practices of an Underground Health Spa Operation - The Case of the Wieliczka Salt Mine

Good Practices of an Underground Health Spa Operation - The Case of the Wieliczka Salt Mine 38 Current Issues of Tourism Research Good Practices of an Underground Health Spa Operation - The Case of the Wieliczka Salt Mine Monika P³aziak, Anna Irena Szymañska Pedagogical University of Cracow,

More information

CHARACTERISTICS OF THE SECTOR (SIZE AND STRUCTURE)...3

CHARACTERISTICS OF THE SECTOR (SIZE AND STRUCTURE)...3 Spis treści 1. CHARACTERISTICS OF THE SECTOR (SIZE AND STRUCTURE)...3 2. OVERVIEW OF THE SECTOR AND THE MAIN TRENDS...8 3. LEGAL REGULATIONS...10 4. BUSINESS ENVIRONMENT...11 5. SALARY STRUCTURE...11 6.

More information

Poland Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa

Poland Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa Poland Important scientific and other institutions which influence the scientific and political debate on social protection reforms - if not mentioned otherwise, all the following institutions are public.

More information

Creating Tourist Offers on the Basis of Anthropological Values

Creating Tourist Offers on the Basis of Anthropological Values Barometr Regionalny Tom 13 nr 1 Creating Tourist Offers on the Basis of Anthropological Values The Example of Gospodarstwo Edukacyjno-Agroturystyczne Mazowiecki Zaścianek Klaudia Nowicka, Dominika Studzińska,

More information

DEVELOPMENT LIMITATIONS OF POLISH SPAS (LEGAL AND FINANCIAL BARRIERS)

DEVELOPMENT LIMITATIONS OF POLISH SPAS (LEGAL AND FINANCIAL BARRIERS) PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 111 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2003 Tomasz Wołowiec, Marcin Duszyński DEVELOPMENT LIMITATIONS OF POLISH SPAS (LEGAL AND FINANCIAL BARRIERS) Abstract:

More information

Polish Agency for Enterprise Development

Polish Agency for Enterprise Development 2012 Polish Agency for Enterprise Development We support good governance Management is an imposition of order on chaos Henry M. Boettinger The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) is a state

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

Copyright Marshal Office of the Małopolska Region, Cracow 2011.

Copyright Marshal Office of the Małopolska Region, Cracow 2011. Report was created under the project Małopolska Economic Observatory. Małopolska Economic Observatory Marshal Office of the Małopolska Region Regional Policy Departament Address: ul. Basztowa 22, 31 156

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

Keywords: management of technology, education, benchmarking, innovation

Keywords: management of technology, education, benchmarking, innovation УДК 581.341 Hiroshi Tanaka Honorary Professor, Doctor of Project Management Sergey ushuyev Professor, Head of Project Management Kiev National University of Construction & rchitecture, Kiev MSTER OF SCIENCE

More information

Determinants of participation in sport and tourism of visitors to Polish health resorts. A case study

Determinants of participation in sport and tourism of visitors to Polish health resorts. A case study PART III CONTEMPORARY ISSUES Studies in Physical Culture and Tourism Vol. 19, No. 1, 2012, 42-49 ISSN 0867-1079 Copyright 2012 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Copyright 2012 Cornetis Determinants

More information

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN 240 НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN Discussing key performance indicator (KPI) for the food service businesses in Taiwan,

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

IMPEL GROUP. Management s Presentation Warsaw, 7 November 2013

IMPEL GROUP. Management s Presentation Warsaw, 7 November 2013 IMPEL GROUP Management s Presentation Warsaw, 7 November IMPEL GROUP MISSION, VISION, STRATEGY MISSION: We take care of our clients. Our common success depends on that. VISION: Our objective is to develop

More information

Regulating access to professions: national perspectives. Social workers

Regulating access to professions: national perspectives. Social workers Regulating access to professions: national perspectives. Social workers Anna KUCZYNSKA Institute for the Development of Social Services Poland Brussels, 17 June 2013 Regulations After 1989 a significant

More information

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card fjт OQcSe bh MasterCard Titanium Credit Card КС Тс К СуСЖ КСт КС КУТ т тлсм МСОКТ ЖР ткт ОКР ткм ЛсКЛ Ж КТЖУт. fjт OQcSe...Z bh FSG gjge Ahli United Bank and The Sultan Center present the MasterCard Titanium

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS UDC 378:004 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ A.V.Verstiak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS The main trends and forecasts of

More information

Capabilities of Polish ports for offshore wind energy

Capabilities of Polish ports for offshore wind energy Capabilities of Polish ports for offshore wind energy Offshore Wind Energy Seminar Gdańsk 7.03.2013 dr Maciej Matczak Department of Transport & Logistics Gdynia Maritime University Plan Maritime sector

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต สมจ ตร ส วร กษ สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน สาหร บบ คลากรสายสน บสน น ในสถาบ นอ ดมศ กษา

More information

PES INSTITUTE OF TECHNOLOGY B.E 5TH SEMESTER (AUTONOMOUS) - PROVISIONAL RESULTS JANUARY 2015 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING BRANCH

PES INSTITUTE OF TECHNOLOGY B.E 5TH SEMESTER (AUTONOMOUS) - PROVISIONAL RESULTS JANUARY 2015 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING BRANCH 1 1PI12CS002 A A A A A B A A NA S NA NA NA NA NA NA NA 25.0 25.0 9.04 2 1PI12CS004 B I B C B A A A NA NA NA S NA NA NA NA NA 21.0 21.0 8.14 3 1PI12CS005 B B C B B B A B A NA NA NA NA NA NA NA NA 25.0 25.0

More information

Cross-Border Cooperation Between Ukraine and Poland Under Condition of Financial Crisis

Cross-Border Cooperation Between Ukraine and Poland Under Condition of Financial Crisis 348 HALYNA SHCHERBA Ph.D. associate professor Halyna Shcherba Department of Analytical Economics and International Economy Lviv National University named Ivan Franko Cross-Border Cooperation Between Ukraine

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu DEPARTMENT: TOURISM AND RECREATION the list of subjects for ERASMUS incoming students 1 ERASMUS+ PROGRAMME DEPARTMENT OF TOURISM AND

More information

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW Prof. Dr. Audrius Bakaveckas Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Constitutional and Administrative Law, Vilnius Abstract It

More information

European Journal of Economic Studies, 2013, Vol.(4), 2. Elasticity of Demand in Tourism and Hospitality. Alisa A. Konovalova. Evgeniya V.

European Journal of Economic Studies, 2013, Vol.(4), 2. Elasticity of Demand in Tourism and Hospitality. Alisa A. Konovalova. Evgeniya V. UDC 33 Sochi State University, Russia 6а, Sovetskaya st., Sochi 354000 E-mail: a-konovalova@yandex.ru Sochi State University, Russia 6а, Sovetskaya st., Sochi 354000 PhD (Economy), Associate Professor

More information

THE EFFECT OF THE ROAD TRANSPORT IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT IN POLAND AND ON THE COSTS OF ROAD TRANSPORT

THE EFFECT OF THE ROAD TRANSPORT IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT IN POLAND AND ON THE COSTS OF ROAD TRANSPORT Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3 2014 THE EFFECT OF THE ROAD TRANSPORT IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT IN POLAND AND ON THE COSTS OF ROAD TRANSPORT, Motor Transport Institute

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

The Polish Residential Market 2015

The Polish Residential Market 2015 The Polish Residential Market 2015 Hilton Warsaw Hotel, The conference programme Day one, 21 October, Wednesday 9.00 9.20 Registration of guests. Breakfast. 9.20 9.30 The opening of the conference. 9.30

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

More information

Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea?

Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea? Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea? Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka, Grzegorz Kwiatkowski Elzbieta Grzelak-Kostulska Nicolaus Copernicus University, Torun,

More information

Name UA company Phone Int l partner Notes 1. ACTIVE-GARANT 044 492 44 02 Savitar Group Ltd Programs A, B, C, D cover requirements EU

Name UA company Phone Int l partner Notes 1. ACTIVE-GARANT 044 492 44 02 Savitar Group Ltd Programs A, B, C, D cover requirements EU List of Ukrainian insurance companies that have licenses for realization of medical insurance policies (for travel to Schengen countries and Switzerland) Name UA company Phone Int l partner Notes 1. ACTIVE-GARANT

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

DEVELOPMENT OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY UTILIZATION IN PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY IN POLAND IN THE ASPECT OF REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION

DEVELOPMENT OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY UTILIZATION IN PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY IN POLAND IN THE ASPECT OF REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FO LIA O E C O N O M IC A 224, 2008 Agata Mesjasz-Lech* DEVELOPMENT OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY UTILIZATION IN PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY IN

More information